• Ľuboš Ďurfina

  MIMORIADNE závažné slová pre zakladateľa našej štátnosti – pána Vladimíra Mečiara!

  Publikované 11.07. 2019 o 08:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán JUDr. Vladimír Mečiar!

  Keďže je istota, že obsah tohto statusu/článku, sa ku Vám dostane, je zámerne zvolená táto verejná forma.

  Každý, zdravo zmýšľajúci človek našej prekrásnej, Bohom darovanej krajiny, musí byť i Vám vďačný za to, že ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu Slovenskú štátnosť. Národ ste týmto počinom doviedli a postavili na určitý vtedajší piedestál zdravej hrdosti, svojbytnosti, rodiaceho sa zdravého vlastenectva a možného ďalšieho pozitívneho vývoja.

  No každý rozumne uvažujúci Slovák zároveň neprehliadne aj Vaše chyby, ktoré boli nezvratné a ktoré nakoniec priviedli i Váš politický pád a nasmerovali Slovensko do bažín, v ktorých sa dnes nachádzame.

  Tie chyby sa dajú presne pomenovať a je ich viacero! Viete o nich sám najlepšie a boli Vám už možno i tisíc krát vyčítané. Či oprávnene vyčítané, to je už otázka, lebo nemožno prehliadnuť fakt, že celkom určite NIKTO iný by vtedy danú situáciu v bývalom Československu, resp. vo vtedajšej federácii, nezvládol lepšie, ako Vy!

  Cez to všetko, miera Vašej zodpovednosti za dnešný stav je vysoká!

  Ako živo na človeka ešte i dnes pôsobí obraz, Vaša „posledná rozlúčka s národom“ v Slovenskej televízii, Vaše povestné „zamávanie národu“, Vaša pesnička. Cítili ste sa svojim spôsobom ako porazený a víťaz zároveň. Čo znamená, že v určitej hrdosti až povýšenosti ste si mysleli:

  „Veď počkaj národ Slovenský, na toto doplatíš, že si ma nepodržal v rozhodujúcej chvíli a odvrhol!“

  No pritom skutočnosť bola a je celkom iná!

  Ešte nikdy doteraz ste sa nezaoberali skutočnou príčinou Vášho pádu a ešte nikdy Vám nebolo povedané to, čo sa dozviete teraz.

  Nezaoberali ste sa dostatočne vážne skutočnou príčinou tohto pádu, ktorým ste na jednej strane postavili Slovensko na nohy a na druhej strane ste ho strhli a stiahli so sebou.

  Neviete o hlavnej Vašej chybe, pretože oblasť Vášho chápania nemá dosah až do týchto súvislostí života, ale je to len Vašou vinou, že sa tak stalo.

  Korupcia nie je príčina tohto vlečúceho sa problému v spoločnosti, ani mafia politická či ekonomická a tzv. „temné podsvetie“, ale ani dnešné bezprávie a svojvôľa politikov.

  Ani finančná bieda Slovákov a ich úpadok v tomto smere. Koreňom problému tiež nie je ani Soroš, ani mainstreamové médiá, ani liberáli a všetky tie šialenosti ako LGBTI a podobne!

  Koreň problému a koreň dnešného zúfalého stavu na Slovensku a tým aj koreň Vášho osobného a politického zlyhania spočíva niekde úplne inde!

  Ľud Slovenska, pôvodne národ horalov a pastierov, ste ponorili do hlbokej TMY NEVEDOMOSTI, s následkami, ktoré dnes žneme a s trpkou príchuťou tieto plody všetci rozumní a cituplní ľudia odmietame!

  Teda aspoň tí, ktorým nechýba zdravé uvedomenie si skutočného zmyslu života a pravého dôvodu našej existencie.

  Tou najväčšou Vašou CHYBOU bolo odstrihnutie a nerozvíjanie skutočných ľudských hodnôt v človeku a tým pádom neschopnosť morálne pozdvihnúť národ k úplne novému rozmeru života a to z dôvodu, že ste ho nasmerovali LEN ekonomicky, nasmerovali ste ho na cestu len ekonomickej prospešnosti, na cestu konzumu, v domnení možného druhého Švajčiarska v budúcnosti!

  Švajčiarsko?? To držia nad „hladinou“ len elity sveta, skrze svoje bankové operácie, riadiac tak politiku celej planéty! I toto je prehnitý svet, ktorý sa onedlho zrúti!

  Vy ste na Slovensku chceli ste možno dobre, dobre z Vášho uhla pohľadu, no keďže ste nebrali na zreteľ kľúčový aspekt života, aspekt mravného rozmachu a sebauvedomenia, teda zdravého rozvoja národa, toto sa muselo vypomstiť a priniesť DNES v skutku prehnité plody v spoločnosti.

  Dnes sa opäť snažíte zachrániť Slovensko v domnení, že sily z vonka ho chcú opäť zničiť. Máte výčitku, bôľ i frustráciu, že národ Vás vtedy nepodržal a nedovolil Vám ďalej rozvíjať Vaše vízie a plány. Pripusťme, že by sa tak nestalo a pôsobili by ste ďalej. No buďte si istý, že tak ako bol spoločenský vývoj u nás vtedy nesprávne nasmerovaný, že k tomuto pádu by skôr či neskôr došlo opäť!

  Ak chce dobrý vladár vládnuť a svoju pozíciu si aj udržať, potrebuje okrem iného aj masívnu podporu obyvateľstva, v našom prípade voličov. A túto podporu takýto vladár nedostane NIKDY, bez správnych vladárskych rozhodnutí.

  Lenže tie Vaše rozhodnutia vtedy, boli jednostranné a tým hlboko nesprávne.

  Snažili ste sa v krajine rozvíjať konzum vo všetkých podobách. Tomu sa nemôžeme ani diviť po tom určitom 40 ročnom strádaní, ktoré však v skutočnosti bolo pre náš vývoj požehnaním. Chceli ste ľuďom dať „viac chleba“.

  Ibaže, ak je toto úsilie jednostranné, ako sa ukázalo a aké aj bolo, sú to v konečnom následku kamene, miesto chleba, ktoré boli národu ponúkané.

  Zapudili ste týmto v ľuďoch ich skutočnú, duchovnú identitu!

  Národ nebol vedený k morálnemu, etickému a cnostnému životu. Náboženstvá toto nevedia docieliť, lebo sú z veľkej miery falošné a pokrivené. Úlohu tohto smerovania má však na svojich pleciach bezpodmienečne štát!

  Štát musí byť príkladom, vzorom a aj zdrojom informácií, nariadení a zákonov, ktoré majú viesť v rovnovážnej miere k všeobecnému pozdvihnutiu národa v mravnej, etickej i pozemskej rovine. Len tento spôsob vývoja v krajine zabezpečí, že postupne v národe vychováte obyvateľov na patričnej rozumovej, mentálnej i duševnej úrovni, schopných zdravo a samostatne myslieť!

  No čo tu vidíme dnes, v prevažnej miere??

  Uvedomenie, že z duchovného hľadiska, sme sa stali doslova divosi!

  Kde sa mohlo zahniezdiť zlo, tam sa aj zakorenilo a prerástlo to napokon všetkú únosnú mieru!

  Tých pár jednotlivcov a skupín, zdá sa, už nemá a ani nebude mať silu zachrániť tento stav a zabrániť tomuto katastrofálnemu úpadku hodnôt v spoločnosti!

  A z takýchto „divochov spoločnosti“ je možné získať iba sfanatizovaný voličský dav, ktorý Vás dnes ponesie na „výslnie“, no zajtra Vás opäť zradí a pošle UŽ NENÁVRATNE do spoločenskej priepasti a skazy!

  K čomu sú Vám – ľudovo povedané, „sprostí ľudia“, voliči, ľudia zdegenerovaní citovo, morálne i emočne, keď s takýmto „vojskom“ nemôžete počítať do budúcnosti, aby ste sa zasa nemuseli obávať povestnej „dýky od chrbta“??

  Pozrite na tie emócie, na tie vášne, na tú nízku úroveň myslenia a komunikácie len na sieťach!

  Pozrite sa na tú ľudskú biedu a sprostotu, na to šialenstvo v médiách a všade navôkoľ!

  Ak chcete vládnuť a spravodlivo dovládnuť, jedným z najväčších Vašich pilierov musí byť ľud, ĽUD UVEDOMELÝ A ZRELÝ! Zrelý ľud = zrelý národ a tým aj mentálne vysoko rozvinutý volič!

  A koľko je tu dnes na Slovensku takýchto ľudí?

  Ako šafránu!

  Teda česť výnimkám samozrejme, ale títo schopní tvoria DRVIVÚ MENŠINU národa!

  Je to tak malé vojsko, až je to žalostné a veľmi odvážne a nebezpečné pokúšať sa teraz o nejakú reformu a nápravu! Pokúšať sa o reformu so starými schémami myslenia a s tak žalostne nízkou morálnou kvalitou voličskej základne.

  Ak chcete uspieť, musíte úplne zmeniť taktiku boja a bude to i potom boj „na dlhé lakte“.

  A teraz to najdôležitejšie na záver:

  Nemôžete sa na nič vyhovoriť!

  V časoch Vášho politického vzostupu ste boli OPAKOVANE smerovaný a aj upozornený, akým smerom máte viesť našu krajinu!

  Boli ste zreteľne informovaný, na čo nesmiete zabudnúť a čo musíte bezpodmienečne rozvinúť v našom rodiacom sa novom spoločenskom systéme.

  No neučinili ste tak!

  Báli ste sa mafie?? Báli ste sa oligarchov?? Báli ste sa tlakov západu?? Čoho ste sa ešte báli a ľudia o tom nevedia??

  No dnes je viac ako isté, že by ste sa mali najviac báť svojho svedomia. Lebo ruku na srdce – môže sa báť človek, vrcholový politik, ak má vrúcnu podporu národa a samozrejme predovšetkým podporu skutočného Stvoriteľa, k svojej nemalej úlohe na Zemi??

  Prečo ste odignorovali Božie Požehnanie, ktorým bolo doslova zahalené a prykryté Vaše vtedajšie verejné – vladárske pôsobenie?

  Veď s touto pomocou ste mohli konať doslova zázraky v prospech nášho národa. Nijaké zlo z vonka by Vás i tento národ vtedy nemohlo ohroziť, z dôvodu tejto absolútnej ochrany Z HORA!

  Viera v tieto hodnoty je však i pre Vás len niečo imaginárne, neuchopiteľné, čo treba síce akceptovať, ale čo je v konečnom dôsledku v našich činoch odsúvané kdesi na posledné miesto v domnení, že je to len naša súkromná vec a tento aspekt života si máme riešiť kdesi v tichosti nášho súkromia.

  No toto je fatálny omyl!

  Práve všetky pozemské zákony a rozhodnutia sa musia bezpodmienečne opierať o Principiálnu Pravdu a Spravodlivosť. Teda o skutočné, Živé a Dkonalé Zákony Boha, ak chce človek i národ rásť a vyvíjať sa tým správnym smerom!

  Toto všetko ste zanedbali a odignorovali!

  Neposlúchli ste vtedy rady múdrych ľudí a tak ste nechali potopiť seba a následne sa potápa i náš národ.

  Ste človek, ktorého najsilnejšou zbraňou je „MEČ SLOVA“! Aj preto nesiete toto svoje meno, ktorého obsah ste dodnes nenaplnili, meno, ktoré ste si priniesli vďaka Božej Prozreteľnosti!

  Mali ste vládnuť hlavne Mečom Slova z Ducha, a nie len „mečom hmoty“!

  Nestalo sa tak, lenže minulosť i Vás dostihla a nie nadarmo sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Prečo ste na toto s plnou vážnosťou nemysleli??

  Celkom na záver. Na Slovensku sa dá ešte čo to napraviť. Dá sa ešte odvrátiť katastrofa!

  Ale k tomuto snaženiu potrebujete bezpodmienečne Poznanie. Keďže o tento „typ vedomostí“ ste sa neusilovali, čím ste ľahkovážne premárnili veľkú osobnú i celonárodnú vývojovú šancu, potrebujete v tomto smere primerane a urýchlene dozrieť a prijať skutočné Poznanie SPROSTREDKOVANE!

  Berte preto všetky tieto slová ako pomoc a varovanie zároveň!

  Ak si ani teraz nenecháte poradiť, resp. ak sa ani teraz nezhostíte svojej zodpovednosti za národ v rozsahu, v akej ste sa mali zhostiť už pred viac ako 20timi rokmi, úplná skaza Slovenska je neodvratná!

  Pamätajte na toto, času už nieje málo!

  Ľuboš Ďurfina

   

  Poznámka: Doplnené o názory a odpovede z internetových diskusií:

  Pán Miloš R. napísal:

  „Je scestné takým spôsobom posudzovať ČLOVEKA, ktorý vydal národu, čo vládal a mohol! Kiežby každý z nás vydal čo len ZLOMOK toho, čo tento POSOL OD BOHA PRE SLOVENSKO! To duchovno, ktoré spomínate pán Ľuboš, je Váš, len váš dlh spoločnosti! Každý úd dopĺňa to, čo chýba k OSLÁVENIU BOHA svojimi schopnosťami, aj keď KRISTUS dal za nás všetko dokonale! Pán MEČIAR ODOVZDAL SVOJE POSOLSTVO OD BOHA SLOVENSKU. On umrie už zmierený s BOHOM lebo splnil svoju úlohu, ale MY NIE! MY nečakajme už nič, aj keď tento človek nám môže dať mnoho! Radšej sa poučme od neho a začnime robiť, lebo dopadneme na hubu. Pri všetkej úcte, pán MEČIAR je PÁN!…“

  Odpoveď:

  „Pán Miloš, takmer vo všetkom, čo ste vyššie napísali, už z povahy veci samej, musím súhlasiť. Len nemožno v tejto veci opomenúť fakt, o ktorom pojednáva aj predmetný článok.

  Ak má človek na Zemi nejaké poslanie, duchovné i pozemské zároveň, to poslanie predsa musí mať určitý charakter, určitý rozmer. Potom už stojí len otázka, či ho človek naplní, alebo nenaplní, resp. – do akej miery ho naplní. Či len na 20%, či na 50% alebo dokonca na 100%.

  V texte sa píše, že pán Mečiar pre Slovensko urobil nesmierne veľa, lenže jeho poslaním bolo urobiť oveľa, oveľa viac!

  On to aj cíti, preto má teraz rozpor so svedomím, strach, frustráciu, ako sa to všetko vyvinulo.

  Chybu dnes robí v tom, že vinu za tento stav prisudzuje výhradne len silám, o ktorých sa v texte píše. Opak je však pravdou a ten jeho dnešný vnútorný nekľud mu jasne napovedá, že miera jeho zodpovednosti za tento dnešný stav tu je, že mohol urobiť viac a neurobil a predovšetkým, mohol viesť Slovensko v Požehnanom pôsobení z Výšin ďalších minimálne 10-15 rokov, keby sa o túto svoju pozíciu z veľkej miery sám nepripravil.

  V tom článku je toto rozvedené dosť jasne predsa. V tej dobe mal veľké inšpirácie a možnosti, boli učinené určité rady a napomínania, no nedbal ich a ten najvyšší rozmer života v našom národe ON verejne nepodporil a nerozvinul, čím svoje vládnutie strhol len do roviny pozemských záležitostí, podporoval len rozmach konzumu, hmoty, ignorujúc tak rozmach ducha! TOTO sú neodškriepiteľné skutočnosti!

  Ak sa mýlim, ukážte mi zákony, články, videá, nariadenia, debaty, kde by sa v tomto duchu usiloval pozdvihnúť náš národ! Jeho poslaním bolo predsa duchovné i pozemské vládnutie národu, teda spravovanie rodiaceho sa Nového Slovenska v zmysle Vôle Boha, v zmysle Zákonov Boha a sám píšete, že prišiel ako „Boží posol“!

  No on toto svoje poslanie strhol LEN na úroveň pozemských záležitostí. Na Boha úplne zabudol, resp. na tento rozmer jeho verejného pôsobenia, čím doslova odstrihol duchovný rozmer svojej úlohy od spojenia s Výšinami Svetla.

  Nie som sudca ani rozhodca, aby som určoval, na koľko percent splnil, preto ešte raz – urobil nesmierne veľa, ale neurobil ani zďaleka to, koľko mal urobiť v jeho životnom osudovom pláne! A s týmto nie je vnútorne zmierený a sám to dobre vie, resp. cíti. Tie snahy teraz, môžu byť Slovensku prospešné, ak sa ale urobia tie isté chyby, kredit svojho mena strhne ešte do väčších hlbín, ako sa tak stalo v minulosti.

  Samozrejme, zásluhu na tom majú aj médiá a ľudia, ktorí neobjektívne vypovedajú o tejto dobe i o osobe pána Mečiara. Nič to však nemení na faktoch, spomenutých vyššie.

  Nepíšem Vám toto pán Miloš z rozmaru, ani v nejakej zlovôli, mám v úcte Vašu prácu i terajšie snahy pána Mečiara. Len nebudem omotávať „motúzy pod nos“ niekomu vo veciach, ktoré majú oveľa hlbšie súvislosti a oveľa širšie pozadie, než sa navonok zdá.

  Máme byť objektívni a spravodliví, nielen voči sebe, ale i voči svetu, ktorý nás obklopuje, lebo len takýmto úprimným a čistým prístupom slúžime svojmu Bohu!

  Prajem Vám pekný deň…

  P.S. Ten článok, značne prepracovaný a doplnený najmä v jeho závere, bol zverejnený na blogu aj na Hlavných správach. Odporúčam, aby ste si ho prečítali ešte raz…“

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 91
  Celkové hodnotenie: 5.82
  Priemerná čítanosť: 5124

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra. Budaj: "Tieto voľby nie sú o zvolení premiéra"

  Bratislava 22 februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Agentúre SITA to povedal šéf OĽaNO Igor Matovič „Ľudia…

  Branislav Fábry: Prejav Zuzany Čaputovej v Mníchove a právny štát

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V dňoch 14. - 16. februára sa v Mníchove uskutočnila tradičná bezpečnostná konferencia Münchner Sicherheitskonferenz, ktorá bola tento raz venovaná téme „Westlessness“ (Menej Západu). Na konferencii zaznelo veľa podnetov a myšlienok, ktoré v slovenskom mainstreame zostali opomenuté, avšak zaujímavé boli najmä nekritické pozitívne hodnotenia vystúpenia prezidentky. V skutočnosti prejav…

  USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

  Washington 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Hikmet Durgun)   Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska boli straty odhadnuté na 715 miliónov dolárov. Podľa údajov úradu bolo…

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Fico: Predčasné voľby sú pravdepodobné. Všetci si budú musieť na pár dní strčiť hlavy do chladničky a až potom sa stretnúť a hovoriť aká bude spolupráca

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)     Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo veľkom rozhovore pre denník Pravda povedal, ako vníma súčasné rozloženie politických síl a aké sú podľa neho šance na zostavenie vlády po budúcotýždňových voľbách. Podľa bývalého predsedu vlády začiatkom marca môže vzniknúť množstvo rôznych scenárov. „Pravdepodobnosť predčasných…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Osud sporných zákonov bude mať v rukách prezidentka, hovorí ústavný právnik

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných známok či zvyšovaní rodinných prídavkov, ich osud bude mať v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Pre agentúru SITA to uviedol šéf katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba…

  Beblavý tvrdí, že schôdza NR SR nie je zákonná, Erik Tomáš tieto tvrdenia odmieta

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian)   Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bola zvolaná a otvorená nezákonne. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy Miroslav Beblavý z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia. Erik Tomáš (Smer-SD) tieto tvrdenia odmieta, podľa jeho názoru stranu Smer - sociálna…

  Čarnogurský prezradil, čoho sa treba obávať, pokiaľ sa bude Progresívne Slovensko podieľať na vláde

  Bratislava/Praha 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Niekdajší slovenský predseda vlády, minister vnútra a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský poskytol rozhovor portálu Parlamentné listy, v ktorom okomentoval súčasnú slovenskú politiku. Prehovoril tak o tom, ako podľa neho pravdepodobne dopadnú a zmienil sa aj o stranách PS, Spolu či ĽSNS. V rozhovore prišla…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  6

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  Nitrianske biskupstvo sa ohradzuje voči osočovaniu Cirkvi vo filme Sviňa

  0

  Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu. Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby…

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…