• MIMORIADNE závažné slová pre zakladateľa našej štátnosti – pána Vladimíra Mečiara!

  Publikované 11.07. 2019 o 08:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán JUDr. Vladimír Mečiar!

  Keďže je istota, že obsah tohto statusu/článku, sa ku Vám dostane, je zámerne zvolená táto verejná forma.

  Každý, zdravo zmýšľajúci človek našej prekrásnej, Bohom darovanej krajiny, musí byť i Vám vďačný za to, že ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu Slovenskú štátnosť. Národ ste týmto počinom doviedli a postavili na určitý vtedajší piedestál zdravej hrdosti, svojbytnosti, rodiaceho sa zdravého vlastenectva a možného ďalšieho pozitívneho vývoja.

  No každý rozumne uvažujúci Slovák zároveň neprehliadne aj Vaše chyby, ktoré boli nezvratné a ktoré nakoniec priviedli i Váš politický pád a nasmerovali Slovensko do bažín, v ktorých sa dnes nachádzame.

  Tie chyby sa dajú presne pomenovať a je ich viacero! Viete o nich sám najlepšie a boli Vám už možno i tisíc krát vyčítané. Či oprávnene vyčítané, to je už otázka, lebo nemožno prehliadnuť fakt, že celkom určite NIKTO iný by vtedy danú situáciu v bývalom Československu, resp. vo vtedajšej federácii, nezvládol lepšie, ako Vy!

  Cez to všetko, miera Vašej zodpovednosti za dnešný stav je vysoká!

  Ako živo na človeka ešte i dnes pôsobí obraz, Vaša „posledná rozlúčka s národom“ v Slovenskej televízii, Vaše povestné „zamávanie národu“, Vaša pesnička. Cítili ste sa svojim spôsobom ako porazený a víťaz zároveň. Čo znamená, že v určitej hrdosti až povýšenosti ste si mysleli:

  „Veď počkaj národ Slovenský, na toto doplatíš, že si ma nepodržal v rozhodujúcej chvíli a odvrhol!“

  No pritom skutočnosť bola a je celkom iná!

  Ešte nikdy doteraz ste sa nezaoberali skutočnou príčinou Vášho pádu a ešte nikdy Vám nebolo povedané to, čo sa dozviete teraz.

  Nezaoberali ste sa dostatočne vážne skutočnou príčinou tohto pádu, ktorým ste na jednej strane postavili Slovensko na nohy a na druhej strane ste ho strhli a stiahli so sebou.

  Neviete o hlavnej Vašej chybe, pretože oblasť Vášho chápania nemá dosah až do týchto súvislostí života, ale je to len Vašou vinou, že sa tak stalo.

  Korupcia nie je príčina tohto vlečúceho sa problému v spoločnosti, ani mafia politická či ekonomická a tzv. „temné podsvetie“, ale ani dnešné bezprávie a svojvôľa politikov.

  Ani finančná bieda Slovákov a ich úpadok v tomto smere. Koreňom problému tiež nie je ani Soroš, ani mainstreamové médiá, ani liberáli a všetky tie šialenosti ako LGBTI a podobne!

  Koreň problému a koreň dnešného zúfalého stavu na Slovensku a tým aj koreň Vášho osobného a politického zlyhania spočíva niekde úplne inde!

  Ľud Slovenska, pôvodne národ horalov a pastierov, ste ponorili do hlbokej TMY NEVEDOMOSTI, s následkami, ktoré dnes žneme a s trpkou príchuťou tieto plody všetci rozumní a cituplní ľudia odmietame!

  Teda aspoň tí, ktorým nechýba zdravé uvedomenie si skutočného zmyslu života a pravého dôvodu našej existencie.

  Tou najväčšou Vašou CHYBOU bolo odstrihnutie a nerozvíjanie skutočných ľudských hodnôt v človeku a tým pádom neschopnosť morálne pozdvihnúť národ k úplne novému rozmeru života a to z dôvodu, že ste ho nasmerovali LEN ekonomicky, nasmerovali ste ho na cestu len ekonomickej prospešnosti, na cestu konzumu, v domnení možného druhého Švajčiarska v budúcnosti!

  Švajčiarsko?? To držia nad „hladinou“ len elity sveta, skrze svoje bankové operácie, riadiac tak politiku celej planéty! I toto je prehnitý svet, ktorý sa onedlho zrúti!

  Vy ste na Slovensku chceli ste možno dobre, dobre z Vášho uhla pohľadu, no keďže ste nebrali na zreteľ kľúčový aspekt života, aspekt mravného rozmachu a sebauvedomenia, teda zdravého rozvoja národa, toto sa muselo vypomstiť a priniesť DNES v skutku prehnité plody v spoločnosti.

  Dnes sa opäť snažíte zachrániť Slovensko v domnení, že sily z vonka ho chcú opäť zničiť. Máte výčitku, bôľ i frustráciu, že národ Vás vtedy nepodržal a nedovolil Vám ďalej rozvíjať Vaše vízie a plány. Pripusťme, že by sa tak nestalo a pôsobili by ste ďalej. No buďte si istý, že tak ako bol spoločenský vývoj u nás vtedy nesprávne nasmerovaný, že k tomuto pádu by skôr či neskôr došlo opäť!

  Ak chce dobrý vladár vládnuť a svoju pozíciu si aj udržať, potrebuje okrem iného aj masívnu podporu obyvateľstva, v našom prípade voličov. A túto podporu takýto vladár nedostane NIKDY, bez správnych vladárskych rozhodnutí.

  Lenže tie Vaše rozhodnutia vtedy, boli jednostranné a tým hlboko nesprávne.

  Snažili ste sa v krajine rozvíjať konzum vo všetkých podobách. Tomu sa nemôžeme ani diviť po tom určitom 40 ročnom strádaní, ktoré však v skutočnosti bolo pre náš vývoj požehnaním. Chceli ste ľuďom dať „viac chleba“.

  Ibaže, ak je toto úsilie jednostranné, ako sa ukázalo a aké aj bolo, sú to v konečnom následku kamene, miesto chleba, ktoré boli národu ponúkané.

  Zapudili ste týmto v ľuďoch ich skutočnú, duchovnú identitu!

  Národ nebol vedený k morálnemu, etickému a cnostnému životu. Náboženstvá toto nevedia docieliť, lebo sú z veľkej miery falošné a pokrivené. Úlohu tohto smerovania má však na svojich pleciach bezpodmienečne štát!

  Štát musí byť príkladom, vzorom a aj zdrojom informácií, nariadení a zákonov, ktoré majú viesť v rovnovážnej miere k všeobecnému pozdvihnutiu národa v mravnej, etickej i pozemskej rovine. Len tento spôsob vývoja v krajine zabezpečí, že postupne v národe vychováte obyvateľov na patričnej rozumovej, mentálnej i duševnej úrovni, schopných zdravo a samostatne myslieť!

  No čo tu vidíme dnes, v prevažnej miere??

  Uvedomenie, že z duchovného hľadiska, sme sa stali doslova divosi!

  Kde sa mohlo zahniezdiť zlo, tam sa aj zakorenilo a prerástlo to napokon všetkú únosnú mieru!

  Tých pár jednotlivcov a skupín, zdá sa, už nemá a ani nebude mať silu zachrániť tento stav a zabrániť tomuto katastrofálnemu úpadku hodnôt v spoločnosti!

  A z takýchto „divochov spoločnosti“ je možné získať iba sfanatizovaný voličský dav, ktorý Vás dnes ponesie na „výslnie“, no zajtra Vás opäť zradí a pošle UŽ NENÁVRATNE do spoločenskej priepasti a skazy!

  K čomu sú Vám – ľudovo povedané, „sprostí ľudia“, voliči, ľudia zdegenerovaní citovo, morálne i emočne, keď s takýmto „vojskom“ nemôžete počítať do budúcnosti, aby ste sa zasa nemuseli obávať povestnej „dýky od chrbta“??

  Pozrite na tie emócie, na tie vášne, na tú nízku úroveň myslenia a komunikácie len na sieťach!

  Pozrite sa na tú ľudskú biedu a sprostotu, na to šialenstvo v médiách a všade navôkoľ!

  Ak chcete vládnuť a spravodlivo dovládnuť, jedným z najväčších Vašich pilierov musí byť ľud, ĽUD UVEDOMELÝ A ZRELÝ! Zrelý ľud = zrelý národ a tým aj mentálne vysoko rozvinutý volič!

  A koľko je tu dnes na Slovensku takýchto ľudí?

  Ako šafránu!

  Teda česť výnimkám samozrejme, ale títo schopní tvoria DRVIVÚ MENŠINU národa!

  Je to tak malé vojsko, až je to žalostné a veľmi odvážne a nebezpečné pokúšať sa teraz o nejakú reformu a nápravu! Pokúšať sa o reformu so starými schémami myslenia a s tak žalostne nízkou morálnou kvalitou voličskej základne.

  Ak chcete uspieť, musíte úplne zmeniť taktiku boja a bude to i potom boj „na dlhé lakte“.

  A teraz to najdôležitejšie na záver:

  Nemôžete sa na nič vyhovoriť!

  V časoch Vášho politického vzostupu ste boli OPAKOVANE smerovaný a aj upozornený, akým smerom máte viesť našu krajinu!

  Boli ste zreteľne informovaný, na čo nesmiete zabudnúť a čo musíte bezpodmienečne rozvinúť v našom rodiacom sa novom spoločenskom systéme.

  No neučinili ste tak!

  Báli ste sa mafie?? Báli ste sa oligarchov?? Báli ste sa tlakov západu?? Čoho ste sa ešte báli a ľudia o tom nevedia??

  No dnes je viac ako isté, že by ste sa mali najviac báť svojho svedomia. Lebo ruku na srdce – môže sa báť človek, vrcholový politik, ak má vrúcnu podporu národa a samozrejme predovšetkým podporu skutočného Stvoriteľa, k svojej nemalej úlohe na Zemi??

  Prečo ste odignorovali Božie Požehnanie, ktorým bolo doslova zahalené a prykryté Vaše vtedajšie verejné – vladárske pôsobenie?

  Veď s touto pomocou ste mohli konať doslova zázraky v prospech nášho národa. Nijaké zlo z vonka by Vás i tento národ vtedy nemohlo ohroziť, z dôvodu tejto absolútnej ochrany Z HORA!

  Viera v tieto hodnoty je však i pre Vás len niečo imaginárne, neuchopiteľné, čo treba síce akceptovať, ale čo je v konečnom dôsledku v našich činoch odsúvané kdesi na posledné miesto v domnení, že je to len naša súkromná vec a tento aspekt života si máme riešiť kdesi v tichosti nášho súkromia.

  No toto je fatálny omyl!

  Práve všetky pozemské zákony a rozhodnutia sa musia bezpodmienečne opierať o Principiálnu Pravdu a Spravodlivosť. Teda o skutočné, Živé a Dkonalé Zákony Boha, ak chce človek i národ rásť a vyvíjať sa tým správnym smerom!

  Toto všetko ste zanedbali a odignorovali!

  Neposlúchli ste vtedy rady múdrych ľudí a tak ste nechali potopiť seba a následne sa potápa i náš národ.

  Ste človek, ktorého najsilnejšou zbraňou je „MEČ SLOVA“! Aj preto nesiete toto svoje meno, ktorého obsah ste dodnes nenaplnili, meno, ktoré ste si priniesli vďaka Božej Prozreteľnosti!

  Mali ste vládnuť hlavne Mečom Slova z Ducha, a nie len „mečom hmoty“!

  Nestalo sa tak, lenže minulosť i Vás dostihla a nie nadarmo sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Prečo ste na toto s plnou vážnosťou nemysleli??

  Celkom na záver. Na Slovensku sa dá ešte čo to napraviť. Dá sa ešte odvrátiť katastrofa!

  Ale k tomuto snaženiu potrebujete bezpodmienečne Poznanie. Keďže o tento „typ vedomostí“ ste sa neusilovali, čím ste ľahkovážne premárnili veľkú osobnú i celonárodnú vývojovú šancu, potrebujete v tomto smere primerane a urýchlene dozrieť a prijať skutočné Poznanie SPROSTREDKOVANE!

  Berte preto všetky tieto slová ako pomoc a varovanie zároveň!

  Ak si ani teraz nenecháte poradiť, resp. ak sa ani teraz nezhostíte svojej zodpovednosti za národ v rozsahu, v akej ste sa mali zhostiť už pred viac ako 20timi rokmi, úplná skaza Slovenska je neodvratná!

  Pamätajte na toto, času už nieje málo!

  Ľuboš Ďurfina

   

  Poznámka: Doplnené o názory a odpovede z internetových diskusií:

  Pán Miloš R. napísal:

  „Je scestné takým spôsobom posudzovať ČLOVEKA, ktorý vydal národu, čo vládal a mohol! Kiežby každý z nás vydal čo len ZLOMOK toho, čo tento POSOL OD BOHA PRE SLOVENSKO! To duchovno, ktoré spomínate pán Ľuboš, je Váš, len váš dlh spoločnosti! Každý úd dopĺňa to, čo chýba k OSLÁVENIU BOHA svojimi schopnosťami, aj keď KRISTUS dal za nás všetko dokonale! Pán MEČIAR ODOVZDAL SVOJE POSOLSTVO OD BOHA SLOVENSKU. On umrie už zmierený s BOHOM lebo splnil svoju úlohu, ale MY NIE! MY nečakajme už nič, aj keď tento človek nám môže dať mnoho! Radšej sa poučme od neho a začnime robiť, lebo dopadneme na hubu. Pri všetkej úcte, pán MEČIAR je PÁN!…“

  Odpoveď:

  „Pán Miloš, takmer vo všetkom, čo ste vyššie napísali, už z povahy veci samej, musím súhlasiť. Len nemožno v tejto veci opomenúť fakt, o ktorom pojednáva aj predmetný článok.

  Ak má človek na Zemi nejaké poslanie, duchovné i pozemské zároveň, to poslanie predsa musí mať určitý charakter, určitý rozmer. Potom už stojí len otázka, či ho človek naplní, alebo nenaplní, resp. – do akej miery ho naplní. Či len na 20%, či na 50% alebo dokonca na 100%.

  V texte sa píše, že pán Mečiar pre Slovensko urobil nesmierne veľa, lenže jeho poslaním bolo urobiť oveľa, oveľa viac!

  On to aj cíti, preto má teraz rozpor so svedomím, strach, frustráciu, ako sa to všetko vyvinulo.

  Chybu dnes robí v tom, že vinu za tento stav prisudzuje výhradne len silám, o ktorých sa v texte píše. Opak je však pravdou a ten jeho dnešný vnútorný nekľud mu jasne napovedá, že miera jeho zodpovednosti za tento dnešný stav tu je, že mohol urobiť viac a neurobil a predovšetkým, mohol viesť Slovensko v Požehnanom pôsobení z Výšin ďalších minimálne 10-15 rokov, keby sa o túto svoju pozíciu z veľkej miery sám nepripravil.

  V tom článku je toto rozvedené dosť jasne predsa. V tej dobe mal veľké inšpirácie a možnosti, boli učinené určité rady a napomínania, no nedbal ich a ten najvyšší rozmer života v našom národe ON verejne nepodporil a nerozvinul, čím svoje vládnutie strhol len do roviny pozemských záležitostí, podporoval len rozmach konzumu, hmoty, ignorujúc tak rozmach ducha! TOTO sú neodškriepiteľné skutočnosti!

  Ak sa mýlim, ukážte mi zákony, články, videá, nariadenia, debaty, kde by sa v tomto duchu usiloval pozdvihnúť náš národ! Jeho poslaním bolo predsa duchovné i pozemské vládnutie národu, teda spravovanie rodiaceho sa Nového Slovenska v zmysle Vôle Boha, v zmysle Zákonov Boha a sám píšete, že prišiel ako „Boží posol“!

  No on toto svoje poslanie strhol LEN na úroveň pozemských záležitostí. Na Boha úplne zabudol, resp. na tento rozmer jeho verejného pôsobenia, čím doslova odstrihol duchovný rozmer svojej úlohy od spojenia s Výšinami Svetla.

  Nie som sudca ani rozhodca, aby som určoval, na koľko percent splnil, preto ešte raz – urobil nesmierne veľa, ale neurobil ani zďaleka to, koľko mal urobiť v jeho životnom osudovom pláne! A s týmto nie je vnútorne zmierený a sám to dobre vie, resp. cíti. Tie snahy teraz, môžu byť Slovensku prospešné, ak sa ale urobia tie isté chyby, kredit svojho mena strhne ešte do väčších hlbín, ako sa tak stalo v minulosti.

  Samozrejme, zásluhu na tom majú aj médiá a ľudia, ktorí neobjektívne vypovedajú o tejto dobe i o osobe pána Mečiara. Nič to však nemení na faktoch, spomenutých vyššie.

  Nepíšem Vám toto pán Miloš z rozmaru, ani v nejakej zlovôli, mám v úcte Vašu prácu i terajšie snahy pána Mečiara. Len nebudem omotávať „motúzy pod nos“ niekomu vo veciach, ktoré majú oveľa hlbšie súvislosti a oveľa širšie pozadie, než sa navonok zdá.

  Máme byť objektívni a spravodliví, nielen voči sebe, ale i voči svetu, ktorý nás obklopuje, lebo len takýmto úprimným a čistým prístupom slúžime svojmu Bohu!

  Prajem Vám pekný deň…

  P.S. Ten článok, značne prepracovaný a doplnený najmä v jeho závere, bol zverejnený na blogu aj na Hlavných správach. Odporúčam, aby ste si ho prečítali ešte raz…“

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa

  0

  Jedným z najmocnejších, ba možno aj najmocnejším mužom v Československu, bol Rudolf Slánsky. Žil v rokoch 1901 až 1952 a verne sa pridržiaval moskovskej línie. Pozrime sa na Slánskeho trochu bližšie. Rudolf Slánsky – muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa, niekedy v septembri 1948, na zasadnutí predsedníctva povedal: „Teraz bude prijatý vo vláde zákon na…

  Triky, ktoré porazia tvoje každodenné starosti

  0

  Život je komplikovaná, ale skutočne zaujímavá vec. Niekedy si myslíme, že keby sme len mohli odstrániť niektoré ťažké situácie, bolo by to perfektné. Napríklad náhla bolesť hlavy, nutkanie jesť veľa zmrzliny alebo ospalosť, ktorá prichádza na konci pracovného dňa. Tieto triky ti môžu pomôcť vyhnúť sa aspoň časti týchto nepríjemných problémov a zabudnúť…

  TOP10+: Ako vyzerá život s mačkou? Vtipné fotografie zachytili domácich miláčikov priamo pri čine

  0

  Mačací priatelia sú prirodzene rozkošní a niekedy aj prítulní spolubývajúci. Zachytiť ale život s mačkou niekedy zo sebou prináša eufóriu spojenú zo zúfalstvom. Bývať s mačkou je určite veselšie, ako žiť sám. Dokazuje to aj niekoľko nasledujúcich fotiek majiteľov, ktorí sa podelili o úsmevné situácie, ktoré sú na dennom poriadku.…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Návod, ako sa zbaviť myší v dome: Čo robiť, ak ťa sužujú hlodavce?

  0

  Obdobie jesene je na údržbu domu nesmierne náročné. Pripraviť ho na zimu nie je jednoduché, a to si mnoho majiteľov domov vôbec neuvedomuje. Okrem toho je jeseň obdobím, kedy sa hlodavce počas chvíľky nepozornosti ľúbia povýšiť na vášho spolubývajúceho. V tomto článku nájdete návod na to, ako sa zbaviť myší…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo je láska? Čin alebo pocit?

  0

  Čo je láska? Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo, čo venujeme alebo dostávame. Je to niečo, čo vyživujeme a rozvíjame, o čo sa staráme, čo zveľaďujeme. Láska len tak niekde nesedí a nečaká, než si po ňu prídeme.

  Výhody lokálnych plodín: Prečo konzumovať naše ovocie a zeleninu?

  0

  Napriek tomu, že máme v súčasnosti možnosť zohnať v obchodoch zeleninu a ovocie od výmyslu sveta a v rôznych ročných obdobiach, čoraz viac sa dostávajú do popredia lokálne plodiny, resp. regionálne potraviny, ktoré majú množstvo benefitov. O aké ide, to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Výhody lokálnych plodín sú nepopierateľné.

  TOP 5 spôsobov, ako si vychutnať baklažán: Zamiluje si ich každý!

  0

  Baklažány nepatria práve medzi najobľúbenejšie a v našich kuchyniach najbežnejšie druhy zeleniny. Neraz sa objavujú v jedálničku iba tých jedincov, ktorý dbajú na zdravšie a pestrejšie stravovanie. Cestu k fialovému baklažánu si jednoducho nenašiel každý, a to je veľká škoda. Ide totiž o veľmi zdravý plod, ktorý je zároveň skutočne chutný. Treba…

  Šialené módne kúsky, ktoré sa predávajú: A to si kto kúpi?!

  0

  Sme zvyknutí, že trendy prichádzajú a odchádzajú. Trendy, ktoré pobláznia celý beauty svet či interiérové dizajnérstvo. Ale aj trendy, vďaka ktorým máme módu v malíčku. Patríte aj vy k tým, ktoré sledujú všetky módne trendy a podľa nich sa obliekajú? Považujete sa za módne maniačky, ktoré musia mať každú módnu…

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…