• Ľuboš Ďurfina

  MIMORIADNE závažné slová pre zakladateľa našej štátnosti – pána Vladimíra Mečiara!

  Publikované 11.07. 2019 o 08:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán JUDr. Vladimír Mečiar!

  Keďže je istota, že obsah tohto statusu/článku, sa ku Vám dostane, je zámerne zvolená táto verejná forma.

  Každý, zdravo zmýšľajúci človek našej prekrásnej, Bohom darovanej krajiny, musí byť i Vám vďačný za to, že ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu Slovenskú štátnosť. Národ ste týmto počinom doviedli a postavili na určitý vtedajší piedestál zdravej hrdosti, svojbytnosti, rodiaceho sa zdravého vlastenectva a možného ďalšieho pozitívneho vývoja.

  No každý rozumne uvažujúci Slovák zároveň neprehliadne aj Vaše chyby, ktoré boli nezvratné a ktoré nakoniec priviedli i Váš politický pád a nasmerovali Slovensko do bažín, v ktorých sa dnes nachádzame.

  Tie chyby sa dajú presne pomenovať a je ich viacero! Viete o nich sám najlepšie a boli Vám už možno i tisíc krát vyčítané. Či oprávnene vyčítané, to je už otázka, lebo nemožno prehliadnuť fakt, že celkom určite NIKTO iný by vtedy danú situáciu v bývalom Československu, resp. vo vtedajšej federácii, nezvládol lepšie, ako Vy!

  Cez to všetko, miera Vašej zodpovednosti za dnešný stav je vysoká!

  Ako živo na človeka ešte i dnes pôsobí obraz, Vaša „posledná rozlúčka s národom“ v Slovenskej televízii, Vaše povestné „zamávanie národu“, Vaša pesnička. Cítili ste sa svojim spôsobom ako porazený a víťaz zároveň. Čo znamená, že v určitej hrdosti až povýšenosti ste si mysleli:

  „Veď počkaj národ Slovenský, na toto doplatíš, že si ma nepodržal v rozhodujúcej chvíli a odvrhol!“

  No pritom skutočnosť bola a je celkom iná!

  Ešte nikdy doteraz ste sa nezaoberali skutočnou príčinou Vášho pádu a ešte nikdy Vám nebolo povedané to, čo sa dozviete teraz.

  Nezaoberali ste sa dostatočne vážne skutočnou príčinou tohto pádu, ktorým ste na jednej strane postavili Slovensko na nohy a na druhej strane ste ho strhli a stiahli so sebou.

  Neviete o hlavnej Vašej chybe, pretože oblasť Vášho chápania nemá dosah až do týchto súvislostí života, ale je to len Vašou vinou, že sa tak stalo.

  Korupcia nie je príčina tohto vlečúceho sa problému v spoločnosti, ani mafia politická či ekonomická a tzv. „temné podsvetie“, ale ani dnešné bezprávie a svojvôľa politikov.

  Ani finančná bieda Slovákov a ich úpadok v tomto smere. Koreňom problému tiež nie je ani Soroš, ani mainstreamové médiá, ani liberáli a všetky tie šialenosti ako LGBTI a podobne!

  Koreň problému a koreň dnešného zúfalého stavu na Slovensku a tým aj koreň Vášho osobného a politického zlyhania spočíva niekde úplne inde!

  Ľud Slovenska, pôvodne národ horalov a pastierov, ste ponorili do hlbokej TMY NEVEDOMOSTI, s následkami, ktoré dnes žneme a s trpkou príchuťou tieto plody všetci rozumní a cituplní ľudia odmietame!

  Teda aspoň tí, ktorým nechýba zdravé uvedomenie si skutočného zmyslu života a pravého dôvodu našej existencie.

  Tou najväčšou Vašou CHYBOU bolo odstrihnutie a nerozvíjanie skutočných ľudských hodnôt v človeku a tým pádom neschopnosť morálne pozdvihnúť národ k úplne novému rozmeru života a to z dôvodu, že ste ho nasmerovali LEN ekonomicky, nasmerovali ste ho na cestu len ekonomickej prospešnosti, na cestu konzumu, v domnení možného druhého Švajčiarska v budúcnosti!

  Švajčiarsko?? To držia nad „hladinou“ len elity sveta, skrze svoje bankové operácie, riadiac tak politiku celej planéty! I toto je prehnitý svet, ktorý sa onedlho zrúti!

  Vy ste na Slovensku chceli ste možno dobre, dobre z Vášho uhla pohľadu, no keďže ste nebrali na zreteľ kľúčový aspekt života, aspekt mravného rozmachu a sebauvedomenia, teda zdravého rozvoja národa, toto sa muselo vypomstiť a priniesť DNES v skutku prehnité plody v spoločnosti.

  Dnes sa opäť snažíte zachrániť Slovensko v domnení, že sily z vonka ho chcú opäť zničiť. Máte výčitku, bôľ i frustráciu, že národ Vás vtedy nepodržal a nedovolil Vám ďalej rozvíjať Vaše vízie a plány. Pripusťme, že by sa tak nestalo a pôsobili by ste ďalej. No buďte si istý, že tak ako bol spoločenský vývoj u nás vtedy nesprávne nasmerovaný, že k tomuto pádu by skôr či neskôr došlo opäť!

  Ak chce dobrý vladár vládnuť a svoju pozíciu si aj udržať, potrebuje okrem iného aj masívnu podporu obyvateľstva, v našom prípade voličov. A túto podporu takýto vladár nedostane NIKDY, bez správnych vladárskych rozhodnutí.

  Lenže tie Vaše rozhodnutia vtedy, boli jednostranné a tým hlboko nesprávne.

  Snažili ste sa v krajine rozvíjať konzum vo všetkých podobách. Tomu sa nemôžeme ani diviť po tom určitom 40 ročnom strádaní, ktoré však v skutočnosti bolo pre náš vývoj požehnaním. Chceli ste ľuďom dať „viac chleba“.

  Ibaže, ak je toto úsilie jednostranné, ako sa ukázalo a aké aj bolo, sú to v konečnom následku kamene, miesto chleba, ktoré boli národu ponúkané.

  Zapudili ste týmto v ľuďoch ich skutočnú, duchovnú identitu!

  Národ nebol vedený k morálnemu, etickému a cnostnému životu. Náboženstvá toto nevedia docieliť, lebo sú z veľkej miery falošné a pokrivené. Úlohu tohto smerovania má však na svojich pleciach bezpodmienečne štát!

  Štát musí byť príkladom, vzorom a aj zdrojom informácií, nariadení a zákonov, ktoré majú viesť v rovnovážnej miere k všeobecnému pozdvihnutiu národa v mravnej, etickej i pozemskej rovine. Len tento spôsob vývoja v krajine zabezpečí, že postupne v národe vychováte obyvateľov na patričnej rozumovej, mentálnej i duševnej úrovni, schopných zdravo a samostatne myslieť!

  No čo tu vidíme dnes, v prevažnej miere??

  Uvedomenie, že z duchovného hľadiska, sme sa stali doslova divosi!

  Kde sa mohlo zahniezdiť zlo, tam sa aj zakorenilo a prerástlo to napokon všetkú únosnú mieru!

  Tých pár jednotlivcov a skupín, zdá sa, už nemá a ani nebude mať silu zachrániť tento stav a zabrániť tomuto katastrofálnemu úpadku hodnôt v spoločnosti!

  A z takýchto „divochov spoločnosti“ je možné získať iba sfanatizovaný voličský dav, ktorý Vás dnes ponesie na „výslnie“, no zajtra Vás opäť zradí a pošle UŽ NENÁVRATNE do spoločenskej priepasti a skazy!

  K čomu sú Vám – ľudovo povedané, „sprostí ľudia“, voliči, ľudia zdegenerovaní citovo, morálne i emočne, keď s takýmto „vojskom“ nemôžete počítať do budúcnosti, aby ste sa zasa nemuseli obávať povestnej „dýky od chrbta“??

  Pozrite na tie emócie, na tie vášne, na tú nízku úroveň myslenia a komunikácie len na sieťach!

  Pozrite sa na tú ľudskú biedu a sprostotu, na to šialenstvo v médiách a všade navôkoľ!

  Ak chcete vládnuť a spravodlivo dovládnuť, jedným z najväčších Vašich pilierov musí byť ľud, ĽUD UVEDOMELÝ A ZRELÝ! Zrelý ľud = zrelý národ a tým aj mentálne vysoko rozvinutý volič!

  A koľko je tu dnes na Slovensku takýchto ľudí?

  Ako šafránu!

  Teda česť výnimkám samozrejme, ale títo schopní tvoria DRVIVÚ MENŠINU národa!

  Je to tak malé vojsko, až je to žalostné a veľmi odvážne a nebezpečné pokúšať sa teraz o nejakú reformu a nápravu! Pokúšať sa o reformu so starými schémami myslenia a s tak žalostne nízkou morálnou kvalitou voličskej základne.

  Ak chcete uspieť, musíte úplne zmeniť taktiku boja a bude to i potom boj „na dlhé lakte“.

  A teraz to najdôležitejšie na záver:

  Nemôžete sa na nič vyhovoriť!

  V časoch Vášho politického vzostupu ste boli OPAKOVANE smerovaný a aj upozornený, akým smerom máte viesť našu krajinu!

  Boli ste zreteľne informovaný, na čo nesmiete zabudnúť a čo musíte bezpodmienečne rozvinúť v našom rodiacom sa novom spoločenskom systéme.

  No neučinili ste tak!

  Báli ste sa mafie?? Báli ste sa oligarchov?? Báli ste sa tlakov západu?? Čoho ste sa ešte báli a ľudia o tom nevedia??

  No dnes je viac ako isté, že by ste sa mali najviac báť svojho svedomia. Lebo ruku na srdce – môže sa báť človek, vrcholový politik, ak má vrúcnu podporu národa a samozrejme predovšetkým podporu skutočného Stvoriteľa, k svojej nemalej úlohe na Zemi??

  Prečo ste odignorovali Božie Požehnanie, ktorým bolo doslova zahalené a prykryté Vaše vtedajšie verejné – vladárske pôsobenie?

  Veď s touto pomocou ste mohli konať doslova zázraky v prospech nášho národa. Nijaké zlo z vonka by Vás i tento národ vtedy nemohlo ohroziť, z dôvodu tejto absolútnej ochrany Z HORA!

  Viera v tieto hodnoty je však i pre Vás len niečo imaginárne, neuchopiteľné, čo treba síce akceptovať, ale čo je v konečnom dôsledku v našich činoch odsúvané kdesi na posledné miesto v domnení, že je to len naša súkromná vec a tento aspekt života si máme riešiť kdesi v tichosti nášho súkromia.

  No toto je fatálny omyl!

  Práve všetky pozemské zákony a rozhodnutia sa musia bezpodmienečne opierať o Principiálnu Pravdu a Spravodlivosť. Teda o skutočné, Živé a Dkonalé Zákony Boha, ak chce človek i národ rásť a vyvíjať sa tým správnym smerom!

  Toto všetko ste zanedbali a odignorovali!

  Neposlúchli ste vtedy rady múdrych ľudí a tak ste nechali potopiť seba a následne sa potápa i náš národ.

  Ste človek, ktorého najsilnejšou zbraňou je „MEČ SLOVA“! Aj preto nesiete toto svoje meno, ktorého obsah ste dodnes nenaplnili, meno, ktoré ste si priniesli vďaka Božej Prozreteľnosti!

  Mali ste vládnuť hlavne Mečom Slova z Ducha, a nie len „mečom hmoty“!

  Nestalo sa tak, lenže minulosť i Vás dostihla a nie nadarmo sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Prečo ste na toto s plnou vážnosťou nemysleli??

  Celkom na záver. Na Slovensku sa dá ešte čo to napraviť. Dá sa ešte odvrátiť katastrofa!

  Ale k tomuto snaženiu potrebujete bezpodmienečne Poznanie. Keďže o tento „typ vedomostí“ ste sa neusilovali, čím ste ľahkovážne premárnili veľkú osobnú i celonárodnú vývojovú šancu, potrebujete v tomto smere primerane a urýchlene dozrieť a prijať skutočné Poznanie SPROSTREDKOVANE!

  Berte preto všetky tieto slová ako pomoc a varovanie zároveň!

  Ak si ani teraz nenecháte poradiť, resp. ak sa ani teraz nezhostíte svojej zodpovednosti za národ v rozsahu, v akej ste sa mali zhostiť už pred viac ako 20timi rokmi, úplná skaza Slovenska je neodvratná!

  Pamätajte na toto, času už nieje málo!

  Ľuboš Ďurfina

   

  Poznámka: Doplnené o názory a odpovede z internetových diskusií:

  Pán Miloš R. napísal:

  „Je scestné takým spôsobom posudzovať ČLOVEKA, ktorý vydal národu, čo vládal a mohol! Kiežby každý z nás vydal čo len ZLOMOK toho, čo tento POSOL OD BOHA PRE SLOVENSKO! To duchovno, ktoré spomínate pán Ľuboš, je Váš, len váš dlh spoločnosti! Každý úd dopĺňa to, čo chýba k OSLÁVENIU BOHA svojimi schopnosťami, aj keď KRISTUS dal za nás všetko dokonale! Pán MEČIAR ODOVZDAL SVOJE POSOLSTVO OD BOHA SLOVENSKU. On umrie už zmierený s BOHOM lebo splnil svoju úlohu, ale MY NIE! MY nečakajme už nič, aj keď tento človek nám môže dať mnoho! Radšej sa poučme od neho a začnime robiť, lebo dopadneme na hubu. Pri všetkej úcte, pán MEČIAR je PÁN!…“

  Odpoveď:

  „Pán Miloš, takmer vo všetkom, čo ste vyššie napísali, už z povahy veci samej, musím súhlasiť. Len nemožno v tejto veci opomenúť fakt, o ktorom pojednáva aj predmetný článok.

  Ak má človek na Zemi nejaké poslanie, duchovné i pozemské zároveň, to poslanie predsa musí mať určitý charakter, určitý rozmer. Potom už stojí len otázka, či ho človek naplní, alebo nenaplní, resp. – do akej miery ho naplní. Či len na 20%, či na 50% alebo dokonca na 100%.

  V texte sa píše, že pán Mečiar pre Slovensko urobil nesmierne veľa, lenže jeho poslaním bolo urobiť oveľa, oveľa viac!

  On to aj cíti, preto má teraz rozpor so svedomím, strach, frustráciu, ako sa to všetko vyvinulo.

  Chybu dnes robí v tom, že vinu za tento stav prisudzuje výhradne len silám, o ktorých sa v texte píše. Opak je však pravdou a ten jeho dnešný vnútorný nekľud mu jasne napovedá, že miera jeho zodpovednosti za tento dnešný stav tu je, že mohol urobiť viac a neurobil a predovšetkým, mohol viesť Slovensko v Požehnanom pôsobení z Výšin ďalších minimálne 10-15 rokov, keby sa o túto svoju pozíciu z veľkej miery sám nepripravil.

  V tom článku je toto rozvedené dosť jasne predsa. V tej dobe mal veľké inšpirácie a možnosti, boli učinené určité rady a napomínania, no nedbal ich a ten najvyšší rozmer života v našom národe ON verejne nepodporil a nerozvinul, čím svoje vládnutie strhol len do roviny pozemských záležitostí, podporoval len rozmach konzumu, hmoty, ignorujúc tak rozmach ducha! TOTO sú neodškriepiteľné skutočnosti!

  Ak sa mýlim, ukážte mi zákony, články, videá, nariadenia, debaty, kde by sa v tomto duchu usiloval pozdvihnúť náš národ! Jeho poslaním bolo predsa duchovné i pozemské vládnutie národu, teda spravovanie rodiaceho sa Nového Slovenska v zmysle Vôle Boha, v zmysle Zákonov Boha a sám píšete, že prišiel ako „Boží posol“!

  No on toto svoje poslanie strhol LEN na úroveň pozemských záležitostí. Na Boha úplne zabudol, resp. na tento rozmer jeho verejného pôsobenia, čím doslova odstrihol duchovný rozmer svojej úlohy od spojenia s Výšinami Svetla.

  Nie som sudca ani rozhodca, aby som určoval, na koľko percent splnil, preto ešte raz – urobil nesmierne veľa, ale neurobil ani zďaleka to, koľko mal urobiť v jeho životnom osudovom pláne! A s týmto nie je vnútorne zmierený a sám to dobre vie, resp. cíti. Tie snahy teraz, môžu byť Slovensku prospešné, ak sa ale urobia tie isté chyby, kredit svojho mena strhne ešte do väčších hlbín, ako sa tak stalo v minulosti.

  Samozrejme, zásluhu na tom majú aj médiá a ľudia, ktorí neobjektívne vypovedajú o tejto dobe i o osobe pána Mečiara. Nič to však nemení na faktoch, spomenutých vyššie.

  Nepíšem Vám toto pán Miloš z rozmaru, ani v nejakej zlovôli, mám v úcte Vašu prácu i terajšie snahy pána Mečiara. Len nebudem omotávať „motúzy pod nos“ niekomu vo veciach, ktoré majú oveľa hlbšie súvislosti a oveľa širšie pozadie, než sa navonok zdá.

  Máme byť objektívni a spravodliví, nielen voči sebe, ale i voči svetu, ktorý nás obklopuje, lebo len takýmto úprimným a čistým prístupom slúžime svojmu Bohu!

  Prajem Vám pekný deň…

  P.S. Ten článok, značne prepracovaný a doplnený najmä v jeho závere, bol zverejnený na blogu aj na Hlavných správach. Odporúčam, aby ste si ho prečítali ešte raz…“

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 93
  Celkové hodnotenie: 5.55
  Priemerná čítanosť: 5107

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V rodinnom dome v Ružomberku našli mŕtveho muža, policajti zadržali dvoch ľudí

  Ružomberok 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Telo 50-ročného muža našli v piatok ráno v rodinnom dome v Ružomberku. V súvislosti s prípadom policajti zadržali 55-ročného muža a 45-ročnú ženu. Informujú o tom na sociálnej sieti "V súčasnej dobe vykonávame prvotné procesné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Za…

  Členom Pápežskej akadémie spoločenských vied sa stal exšéf ECB Draghi

  Vatikán 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Pápež František vymenoval bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho za člena Pápežskej akadémie spoločenských vied. Oznámil to v piatok Vatikán, informovala tlačová agentúra Reuters Akadémia, think-tank založený v roku 1994 ako sesterská inštitúcia staršej Pápežskej akadémie vied, pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá…

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  UNAS opäť upozorňuje na mýtny systém, trvá na doterajších požiadavkách

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) opäť upozornila na problematiku fungovania mýtneho systému. Po stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) v piatok jej zástupcovia zopakovali doterajšie požiadavky - pozastaviť prevádzku elektronického výberu mýta, znížiť mýtne poplatky a pokuty za porušenie pravidiel pri využívaní…

  Je to definitívne, bude, ako bolo po dobytí Konštantínopola osmanskými Turkami: Erdogan oznámil, že Hagia Sofia sa zmení na mešitu

  Ankara 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že byzantská bazilika Hagia Sofia v Istanbule sa opäť stane mešitou. Informovala o tom agentúra AFP Do správy ju dostane Riaditeľstvo pre náboženské záležitosti (Diyanet). Vyhlásenie prichádza po tom, čo turecký najvyšší správny súd…

  Nechcú Veroniku? Kollára aj Valáška prekvapilo vyjadrenie Kisku o budúcom šéfovi Za ľudí: "Nie je to fér voči Šeligovi"

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Členov predsedníctva Za ľudí Miroslava Kollára aj Tomáša Valáška prekvapilo medializované vyjadrenie dosluhujúceho predsedu strany Andreja Kisku, v ktorom podporil podpredsedníčku Veroniku Remišovú za budúcu šéfku strany Upozorňujú na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme. Členka predsedníctva a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte…

  Polícia chytila muža, ktorý zastrašoval premiéra Babiša a stál za 175 kyberútokmi

  Praha 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Obvodné štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) pre Prahu 4 podalo obžalobu na muža, ktorý podľa kriminalistov stojí za 175 kybernetickými útokmi a šírením poplašnej správy o útoku teroristov a ktorý mal tiež pomáhať zastrašovať bývalého českého ministra financií a súčasného premiéra Andreja Babiša. Mužovi hrozia…

  Prezidentka sa stretla so slovenskými europoslancami, hovorili o eurofondoch

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: Zuzana Čaputová Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v piatok v Prezidentskom paláci stretla so slovenskými europoslancami, ktorí sa podpísali pod výzvu "Slovensko stojí pred historickou šancou". Hlavnou témou ich rozhovorov bolo čerpanie eurofondov. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti Prijatie sa…

  V lese pri Košiciach zbili nespratní chlapci dôchodcu na hubách, ktorý nemal pre nich cigaretu. Následne naňho poštvali psov

  Košice 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj   Polícii v Košickom kraji sa podarilo objasniť ďalšie lúpeže a jednu krádež. Ako informovala košická policajná hovorkyňa hovorkyňa Jana Mésarová, vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví obvinil 15-ročného chlapca z Ďurkova (okres Košice okolie), ktorý v pondelok…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimospektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže iba…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Android 11 nakoniec nepríde s dlho očakávanou funkciou, na ktorú čakala veľká časť používateľov roky

  0

  Najnovšia verzia mobilného operačného systému Android príde na prvé smartfóny už o pár týždňov, no doposiaľ nie je známe, aké funkcie budú nakoniec súčasťou finálnej zostavy operačného systému Android 11. I keď väčšina hlavných funkcií, ktoré boli doposiaľ predstavené a stále sú testované, sa do finálnej verzie dostanú, vývojári doposiaľ…

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  Android 10 je aktuálne najrýchlejšie distribuujúcou sa verziou Androidu

  0

  Hoci Android je najrozšírenejším operačným systémom  na svete, tak určite nepatrí medzi tie, ktoré sú najrýchlejšie distribuované koncovým zákazníkom. V tejto oblasti jednoznačne dominuje konkurenčná platforma iOS. Dôvodom prečo je tomu tak je, že existuje extrémne veľké množstvo zariadení, pričom pre každý jeden smartfón, prípadne tablet, či iné zariadenie, je…

  Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

  0

  5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie. Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…