• Ľuboš Ďurfina

  MIMORIADNE závažné slová pre zakladateľa našej štátnosti – pána Vladimíra Mečiara!

  Publikované 11.07. 2019 o 08:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán JUDr. Vladimír Mečiar!

  Keďže je istota, že obsah tohto statusu/článku, sa ku Vám dostane, je zámerne zvolená táto verejná forma.

  Každý, zdravo zmýšľajúci človek našej prekrásnej, Bohom darovanej krajiny, musí byť i Vám vďačný za to, že ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu Slovenskú štátnosť. Národ ste týmto počinom doviedli a postavili na určitý vtedajší piedestál zdravej hrdosti, svojbytnosti, rodiaceho sa zdravého vlastenectva a možného ďalšieho pozitívneho vývoja.

  No každý rozumne uvažujúci Slovák zároveň neprehliadne aj Vaše chyby, ktoré boli nezvratné a ktoré nakoniec priviedli i Váš politický pád a nasmerovali Slovensko do bažín, v ktorých sa dnes nachádzame.

  Tie chyby sa dajú presne pomenovať a je ich viacero! Viete o nich sám najlepšie a boli Vám už možno i tisíc krát vyčítané. Či oprávnene vyčítané, to je už otázka, lebo nemožno prehliadnuť fakt, že celkom určite NIKTO iný by vtedy danú situáciu v bývalom Československu, resp. vo vtedajšej federácii, nezvládol lepšie, ako Vy!

  Cez to všetko, miera Vašej zodpovednosti za dnešný stav je vysoká!

  Ako živo na človeka ešte i dnes pôsobí obraz, Vaša „posledná rozlúčka s národom“ v Slovenskej televízii, Vaše povestné „zamávanie národu“, Vaša pesnička. Cítili ste sa svojim spôsobom ako porazený a víťaz zároveň. Čo znamená, že v určitej hrdosti až povýšenosti ste si mysleli:

  „Veď počkaj národ Slovenský, na toto doplatíš, že si ma nepodržal v rozhodujúcej chvíli a odvrhol!“

  No pritom skutočnosť bola a je celkom iná!

  Ešte nikdy doteraz ste sa nezaoberali skutočnou príčinou Vášho pádu a ešte nikdy Vám nebolo povedané to, čo sa dozviete teraz.

  Nezaoberali ste sa dostatočne vážne skutočnou príčinou tohto pádu, ktorým ste na jednej strane postavili Slovensko na nohy a na druhej strane ste ho strhli a stiahli so sebou.

  Neviete o hlavnej Vašej chybe, pretože oblasť Vášho chápania nemá dosah až do týchto súvislostí života, ale je to len Vašou vinou, že sa tak stalo.

  Korupcia nie je príčina tohto vlečúceho sa problému v spoločnosti, ani mafia politická či ekonomická a tzv. „temné podsvetie“, ale ani dnešné bezprávie a svojvôľa politikov.

  Ani finančná bieda Slovákov a ich úpadok v tomto smere. Koreňom problému tiež nie je ani Soroš, ani mainstreamové médiá, ani liberáli a všetky tie šialenosti ako LGBTI a podobne!

  Koreň problému a koreň dnešného zúfalého stavu na Slovensku a tým aj koreň Vášho osobného a politického zlyhania spočíva niekde úplne inde!

  Ľud Slovenska, pôvodne národ horalov a pastierov, ste ponorili do hlbokej TMY NEVEDOMOSTI, s následkami, ktoré dnes žneme a s trpkou príchuťou tieto plody všetci rozumní a cituplní ľudia odmietame!

  Teda aspoň tí, ktorým nechýba zdravé uvedomenie si skutočného zmyslu života a pravého dôvodu našej existencie.

  Tou najväčšou Vašou CHYBOU bolo odstrihnutie a nerozvíjanie skutočných ľudských hodnôt v človeku a tým pádom neschopnosť morálne pozdvihnúť národ k úplne novému rozmeru života a to z dôvodu, že ste ho nasmerovali LEN ekonomicky, nasmerovali ste ho na cestu len ekonomickej prospešnosti, na cestu konzumu, v domnení možného druhého Švajčiarska v budúcnosti!

  Švajčiarsko?? To držia nad „hladinou“ len elity sveta, skrze svoje bankové operácie, riadiac tak politiku celej planéty! I toto je prehnitý svet, ktorý sa onedlho zrúti!

  Vy ste na Slovensku chceli ste možno dobre, dobre z Vášho uhla pohľadu, no keďže ste nebrali na zreteľ kľúčový aspekt života, aspekt mravného rozmachu a sebauvedomenia, teda zdravého rozvoja národa, toto sa muselo vypomstiť a priniesť DNES v skutku prehnité plody v spoločnosti.

  Dnes sa opäť snažíte zachrániť Slovensko v domnení, že sily z vonka ho chcú opäť zničiť. Máte výčitku, bôľ i frustráciu, že národ Vás vtedy nepodržal a nedovolil Vám ďalej rozvíjať Vaše vízie a plány. Pripusťme, že by sa tak nestalo a pôsobili by ste ďalej. No buďte si istý, že tak ako bol spoločenský vývoj u nás vtedy nesprávne nasmerovaný, že k tomuto pádu by skôr či neskôr došlo opäť!

  Ak chce dobrý vladár vládnuť a svoju pozíciu si aj udržať, potrebuje okrem iného aj masívnu podporu obyvateľstva, v našom prípade voličov. A túto podporu takýto vladár nedostane NIKDY, bez správnych vladárskych rozhodnutí.

  Lenže tie Vaše rozhodnutia vtedy, boli jednostranné a tým hlboko nesprávne.

  Snažili ste sa v krajine rozvíjať konzum vo všetkých podobách. Tomu sa nemôžeme ani diviť po tom určitom 40 ročnom strádaní, ktoré však v skutočnosti bolo pre náš vývoj požehnaním. Chceli ste ľuďom dať „viac chleba“.

  Ibaže, ak je toto úsilie jednostranné, ako sa ukázalo a aké aj bolo, sú to v konečnom následku kamene, miesto chleba, ktoré boli národu ponúkané.

  Zapudili ste týmto v ľuďoch ich skutočnú, duchovnú identitu!

  Národ nebol vedený k morálnemu, etickému a cnostnému životu. Náboženstvá toto nevedia docieliť, lebo sú z veľkej miery falošné a pokrivené. Úlohu tohto smerovania má však na svojich pleciach bezpodmienečne štát!

  Štát musí byť príkladom, vzorom a aj zdrojom informácií, nariadení a zákonov, ktoré majú viesť v rovnovážnej miere k všeobecnému pozdvihnutiu národa v mravnej, etickej i pozemskej rovine. Len tento spôsob vývoja v krajine zabezpečí, že postupne v národe vychováte obyvateľov na patričnej rozumovej, mentálnej i duševnej úrovni, schopných zdravo a samostatne myslieť!

  No čo tu vidíme dnes, v prevažnej miere??

  Uvedomenie, že z duchovného hľadiska, sme sa stali doslova divosi!

  Kde sa mohlo zahniezdiť zlo, tam sa aj zakorenilo a prerástlo to napokon všetkú únosnú mieru!

  Tých pár jednotlivcov a skupín, zdá sa, už nemá a ani nebude mať silu zachrániť tento stav a zabrániť tomuto katastrofálnemu úpadku hodnôt v spoločnosti!

  A z takýchto „divochov spoločnosti“ je možné získať iba sfanatizovaný voličský dav, ktorý Vás dnes ponesie na „výslnie“, no zajtra Vás opäť zradí a pošle UŽ NENÁVRATNE do spoločenskej priepasti a skazy!

  K čomu sú Vám – ľudovo povedané, „sprostí ľudia“, voliči, ľudia zdegenerovaní citovo, morálne i emočne, keď s takýmto „vojskom“ nemôžete počítať do budúcnosti, aby ste sa zasa nemuseli obávať povestnej „dýky od chrbta“??

  Pozrite na tie emócie, na tie vášne, na tú nízku úroveň myslenia a komunikácie len na sieťach!

  Pozrite sa na tú ľudskú biedu a sprostotu, na to šialenstvo v médiách a všade navôkoľ!

  Ak chcete vládnuť a spravodlivo dovládnuť, jedným z najväčších Vašich pilierov musí byť ľud, ĽUD UVEDOMELÝ A ZRELÝ! Zrelý ľud = zrelý národ a tým aj mentálne vysoko rozvinutý volič!

  A koľko je tu dnes na Slovensku takýchto ľudí?

  Ako šafránu!

  Teda česť výnimkám samozrejme, ale títo schopní tvoria DRVIVÚ MENŠINU národa!

  Je to tak malé vojsko, až je to žalostné a veľmi odvážne a nebezpečné pokúšať sa teraz o nejakú reformu a nápravu! Pokúšať sa o reformu so starými schémami myslenia a s tak žalostne nízkou morálnou kvalitou voličskej základne.

  Ak chcete uspieť, musíte úplne zmeniť taktiku boja a bude to i potom boj „na dlhé lakte“.

  A teraz to najdôležitejšie na záver:

  Nemôžete sa na nič vyhovoriť!

  V časoch Vášho politického vzostupu ste boli OPAKOVANE smerovaný a aj upozornený, akým smerom máte viesť našu krajinu!

  Boli ste zreteľne informovaný, na čo nesmiete zabudnúť a čo musíte bezpodmienečne rozvinúť v našom rodiacom sa novom spoločenskom systéme.

  No neučinili ste tak!

  Báli ste sa mafie?? Báli ste sa oligarchov?? Báli ste sa tlakov západu?? Čoho ste sa ešte báli a ľudia o tom nevedia??

  No dnes je viac ako isté, že by ste sa mali najviac báť svojho svedomia. Lebo ruku na srdce – môže sa báť človek, vrcholový politik, ak má vrúcnu podporu národa a samozrejme predovšetkým podporu skutočného Stvoriteľa, k svojej nemalej úlohe na Zemi??

  Prečo ste odignorovali Božie Požehnanie, ktorým bolo doslova zahalené a prykryté Vaše vtedajšie verejné – vladárske pôsobenie?

  Veď s touto pomocou ste mohli konať doslova zázraky v prospech nášho národa. Nijaké zlo z vonka by Vás i tento národ vtedy nemohlo ohroziť, z dôvodu tejto absolútnej ochrany Z HORA!

  Viera v tieto hodnoty je však i pre Vás len niečo imaginárne, neuchopiteľné, čo treba síce akceptovať, ale čo je v konečnom dôsledku v našich činoch odsúvané kdesi na posledné miesto v domnení, že je to len naša súkromná vec a tento aspekt života si máme riešiť kdesi v tichosti nášho súkromia.

  No toto je fatálny omyl!

  Práve všetky pozemské zákony a rozhodnutia sa musia bezpodmienečne opierať o Principiálnu Pravdu a Spravodlivosť. Teda o skutočné, Živé a Dkonalé Zákony Boha, ak chce človek i národ rásť a vyvíjať sa tým správnym smerom!

  Toto všetko ste zanedbali a odignorovali!

  Neposlúchli ste vtedy rady múdrych ľudí a tak ste nechali potopiť seba a následne sa potápa i náš národ.

  Ste človek, ktorého najsilnejšou zbraňou je „MEČ SLOVA“! Aj preto nesiete toto svoje meno, ktorého obsah ste dodnes nenaplnili, meno, ktoré ste si priniesli vďaka Božej Prozreteľnosti!

  Mali ste vládnuť hlavne Mečom Slova z Ducha, a nie len „mečom hmoty“!

  Nestalo sa tak, lenže minulosť i Vás dostihla a nie nadarmo sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Prečo ste na toto s plnou vážnosťou nemysleli??

  Celkom na záver. Na Slovensku sa dá ešte čo to napraviť. Dá sa ešte odvrátiť katastrofa!

  Ale k tomuto snaženiu potrebujete bezpodmienečne Poznanie. Keďže o tento „typ vedomostí“ ste sa neusilovali, čím ste ľahkovážne premárnili veľkú osobnú i celonárodnú vývojovú šancu, potrebujete v tomto smere primerane a urýchlene dozrieť a prijať skutočné Poznanie SPROSTREDKOVANE!

  Berte preto všetky tieto slová ako pomoc a varovanie zároveň!

  Ak si ani teraz nenecháte poradiť, resp. ak sa ani teraz nezhostíte svojej zodpovednosti za národ v rozsahu, v akej ste sa mali zhostiť už pred viac ako 20timi rokmi, úplná skaza Slovenska je neodvratná!

  Pamätajte na toto, času už nieje málo!

  Ľuboš Ďurfina

   

  Poznámka: Doplnené o názory a odpovede z internetových diskusií:

  Pán Miloš R. napísal:

  „Je scestné takým spôsobom posudzovať ČLOVEKA, ktorý vydal národu, čo vládal a mohol! Kiežby každý z nás vydal čo len ZLOMOK toho, čo tento POSOL OD BOHA PRE SLOVENSKO! To duchovno, ktoré spomínate pán Ľuboš, je Váš, len váš dlh spoločnosti! Každý úd dopĺňa to, čo chýba k OSLÁVENIU BOHA svojimi schopnosťami, aj keď KRISTUS dal za nás všetko dokonale! Pán MEČIAR ODOVZDAL SVOJE POSOLSTVO OD BOHA SLOVENSKU. On umrie už zmierený s BOHOM lebo splnil svoju úlohu, ale MY NIE! MY nečakajme už nič, aj keď tento človek nám môže dať mnoho! Radšej sa poučme od neho a začnime robiť, lebo dopadneme na hubu. Pri všetkej úcte, pán MEČIAR je PÁN!…“

  Odpoveď:

  „Pán Miloš, takmer vo všetkom, čo ste vyššie napísali, už z povahy veci samej, musím súhlasiť. Len nemožno v tejto veci opomenúť fakt, o ktorom pojednáva aj predmetný článok.

  Ak má človek na Zemi nejaké poslanie, duchovné i pozemské zároveň, to poslanie predsa musí mať určitý charakter, určitý rozmer. Potom už stojí len otázka, či ho človek naplní, alebo nenaplní, resp. – do akej miery ho naplní. Či len na 20%, či na 50% alebo dokonca na 100%.

  V texte sa píše, že pán Mečiar pre Slovensko urobil nesmierne veľa, lenže jeho poslaním bolo urobiť oveľa, oveľa viac!

  On to aj cíti, preto má teraz rozpor so svedomím, strach, frustráciu, ako sa to všetko vyvinulo.

  Chybu dnes robí v tom, že vinu za tento stav prisudzuje výhradne len silám, o ktorých sa v texte píše. Opak je však pravdou a ten jeho dnešný vnútorný nekľud mu jasne napovedá, že miera jeho zodpovednosti za tento dnešný stav tu je, že mohol urobiť viac a neurobil a predovšetkým, mohol viesť Slovensko v Požehnanom pôsobení z Výšin ďalších minimálne 10-15 rokov, keby sa o túto svoju pozíciu z veľkej miery sám nepripravil.

  V tom článku je toto rozvedené dosť jasne predsa. V tej dobe mal veľké inšpirácie a možnosti, boli učinené určité rady a napomínania, no nedbal ich a ten najvyšší rozmer života v našom národe ON verejne nepodporil a nerozvinul, čím svoje vládnutie strhol len do roviny pozemských záležitostí, podporoval len rozmach konzumu, hmoty, ignorujúc tak rozmach ducha! TOTO sú neodškriepiteľné skutočnosti!

  Ak sa mýlim, ukážte mi zákony, články, videá, nariadenia, debaty, kde by sa v tomto duchu usiloval pozdvihnúť náš národ! Jeho poslaním bolo predsa duchovné i pozemské vládnutie národu, teda spravovanie rodiaceho sa Nového Slovenska v zmysle Vôle Boha, v zmysle Zákonov Boha a sám píšete, že prišiel ako „Boží posol“!

  No on toto svoje poslanie strhol LEN na úroveň pozemských záležitostí. Na Boha úplne zabudol, resp. na tento rozmer jeho verejného pôsobenia, čím doslova odstrihol duchovný rozmer svojej úlohy od spojenia s Výšinami Svetla.

  Nie som sudca ani rozhodca, aby som určoval, na koľko percent splnil, preto ešte raz – urobil nesmierne veľa, ale neurobil ani zďaleka to, koľko mal urobiť v jeho životnom osudovom pláne! A s týmto nie je vnútorne zmierený a sám to dobre vie, resp. cíti. Tie snahy teraz, môžu byť Slovensku prospešné, ak sa ale urobia tie isté chyby, kredit svojho mena strhne ešte do väčších hlbín, ako sa tak stalo v minulosti.

  Samozrejme, zásluhu na tom majú aj médiá a ľudia, ktorí neobjektívne vypovedajú o tejto dobe i o osobe pána Mečiara. Nič to však nemení na faktoch, spomenutých vyššie.

  Nepíšem Vám toto pán Miloš z rozmaru, ani v nejakej zlovôli, mám v úcte Vašu prácu i terajšie snahy pána Mečiara. Len nebudem omotávať „motúzy pod nos“ niekomu vo veciach, ktoré majú oveľa hlbšie súvislosti a oveľa širšie pozadie, než sa navonok zdá.

  Máme byť objektívni a spravodliví, nielen voči sebe, ale i voči svetu, ktorý nás obklopuje, lebo len takýmto úprimným a čistým prístupom slúžime svojmu Bohu!

  Prajem Vám pekný deň…

  P.S. Ten článok, značne prepracovaný a doplnený najmä v jeho závere, bol zverejnený na blogu aj na Hlavných správach. Odporúčam, aby ste si ho prečítali ešte raz…“

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 83
  Celkové hodnotenie: 5.75
  Priemerná čítanosť: 4758

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Corbyn v prípade zvolenia za premiéra zachová neutralitu ohľadne brexitu

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Peter Byrne)   Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News "Po prvé, vyrokujeme s Európskou úniou spoľahlivú dohodu o odchode," povedal…

  U2 sú najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

  New York 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Evan Agostini)   Interpretom, ktorý za posledných desať rokov zarobil najviac na živom hraní, je írska kapela U2. V piatok to oznámila spoločnosť Pollstar, ktorá sa venuje hudobnému biznisu. U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy…

  Ukrajinka sa pokúsila preniknúť do Kremľa. Kričala, že je Putinovou manželkou

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   V stredu 20. novembra bola na Červenom námestí v Moskve zadržaná žena, ktorá sa pokúsila preniknúť do Kremľa, aby sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Svoj čin vysvetľovala tým, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK Asi o 17. hodine…

  "S vrahmi sa dohody neuzatvárajú?!" Podstatou dohody o vine a treste je niečo iné, ako to zobrazuje film Ctihodný občan, vysvetlil bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:HS)   Ak ste videli film Ctihodný občan, možno to vo vás zanechalo myšlienku, že s vrahmi sa dohoda neuzatvára. Aktuálne však prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorý mal byť pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprostredkovateľom. Prečo sa pristupuje…

  Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

  La Paz 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita)   Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z "protištátnej činnosti a terorizmu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP "Budeme požadovať najvyšší trest za protištátnu činnosť a terorizmus," uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval…

  Čaputová v diplomacii pripomína ľudské práva, pre Pellegriniho je dôležitý program vlády

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka Zuzana Čaputová pri rokovaniach so zahraničnými partnermi pripomína aj tému dodržiavania ľudských práv. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa drží programového vyhlásenia vlády. Na otázky agentúry SITA ohľadom zdôrazňovania ľudských práv v diplomacii to uviedli ich hovorcovia. Prezidentka i premiér sa tiež hlásia…

  Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov má k dispozícii dáta z vyšetrovania vraždy Kuciaka. Varuje pred "podplatenými médiami, ktoré budú tvrdiť, že majú prístup k informáciám z prostredia vyšetrovania"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ma k dispozícii 57 terabajtov dát z policajného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako organizácia informovala na svojej internetovej stránke, počas najbližších mesiacov poskytnú dáta zodpovedným médiám,…

  Hrbatý a Lipták zostávajú kapitánmi reprezentačných tímov

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské tenisové reprezentačný tímy mužov aj žien povedú v nasledujúcej sezóne rovnakí kapitáni ako doteraz. Dominik Hrbatý zostáva pri daviscupovom družstve a Matej Lipták bude šéfovať lavičke fedcupového tímu. Obaja podpísali v piatok novú zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) Štyridsaťjedenročný Hrbatý povedie…

  EÚ nezareagovala na žiadosť o pomoc maloletým utečencom, tvrdí premiér

  Atény 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Členské štáty Európskej únie neodpovedali na žiadosť Grécka o prijatie 3 000 maloletých bez sprievodu, ktorí žijú v utečeneckých táboroch a iných zariadeniach po celej krajine. V piatok to vyhlásil predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis. Premiér v piatok povedal parlamentu, že na žiadosť…

  Merkelová: Nemecko by nemalo od začiatku vylučovať žiadne firmy zo zmlúv na 5G

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Uviedla to v piatok kancelárka Angela Merkelová na stretnutí svojich kresťanských demokratov Ambície čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý má záujem na dodávky zariadení pre nemecké siete…

  USA uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Informovalo o tom na Twitteri americké ministerstvo financií "Iránski vodcovia vedia, že slobodný a otvorený…

  Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

  Jeruzalem 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným…

  Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú ženu. Našli vražednú pomôcku?

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Bratislavskí policajti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu zabitej mladej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Miesto, kde ju našli, v piatok prehľadávali. Informovali o tom portály Čas.sk a Aktuality.sk Podľa portálov mali policajti na mieste činu nájsť vibrátor. Policajti priebeh vyšetrovania však naďalej…

  Ewan najlepším špurtérom sezóny podľa Cyclingnews.com, Sagan na šiestej priečke

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019. V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom…

  Kiskovu veľkú koalíciu opoziční partneri odmietli aj preto, že "už teraz" chcel rozdeľovať ministerské posty. "Strany nemajú stovky ľudí. Preto sme si mali sadnúť a ukázať, tých ktorí by boli najlepší ministri"

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Braninslav Bibel)   Opoziční lídri vo štvrtok oznámili, že ich rokovania o veľkej predvolebnej koalícii stroskotali. Blok zmeny, ktorý navrhoval najmä bývalý prezident Andrej Kiska tak nevznikne. Za ľudí, KDH a SaS deklarovali, že do volieb pôjdu samostatne.  Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii hovoril o tom,…

  Prezident USA uviedol, že obchodná dohoda s Čínou je "veľmi blízko"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o obchode medzi USA a Čínou, o ktorej sa už dlhodobo vyjednáva, je "potenciálne veľmi blízko". Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po správach, že dohoda sa možno nedosiahne skôr ako na budúci rok. "Máme veľmi…

  Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby,…

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Otestujte si displej svojho Android smartfónu, akú má zobrazovaciu frekvenciu a zároveň si pozrite zoznam zariadení s najvyššou frekvenciou

  0

  Kvalitu displeja môžeme hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Väčšina z nás delí displeje smartfónov na AMOLED, OLED  a LCD, pričom vo väčšine prípadoch uprednostňujeme práve AMOLED alebo OLED panel. Nie je to však vždy pravidlom, mnohí uprednostňujú aj LCD panely z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli dlhšej životnosti, cene, silnejšiemu podsvieteniu…

  Qualcomm predikuje, že na Slovensku by mohla byť 5G technológia dostupná už od roku 2021

  0

  Výrobca mobilných čipov, spoločnosť Qualcomm, má kľúčovú úlohu v prechode na technológiu 5G. V   nedávnej dobe usporiadali akciu v  New Yorku, kde prezident spoločnosti, Christiano Amon, odhalil mapu celosvetového prechodu na sieť 5G. V  grafike je zaznačená krajina po krajine spolu s jej pripravenosťou na tento cieľ. Uvedené sú v…

  Microsoft obdržal špeciálnu licenciu od vlády USA, vďaka čomu môže obchodovať s Huawei. Otáznik stále visí nad Androidom

  0

  V útrobách spoločnosti Huawei môžu konečne oslavovať aspoň čiastočne pozitívne správy prichádzajúce z USA. Ako sme už informovali včera, vláda, respektíve Ministerstvo obchodu USA začalo s udeľovaním licencií spoločnostiam, ktoré plánujú obchodovať s čínskym technologickým gigantom, spoločnosťou Huawei. Najnovšie správy z agentúry Reuters konečne potvrdzujú, že spoločnosť Huawei môže počítať…

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  6

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  22

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  3

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  3

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  5

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…