MIMORIADNE závažné slová pre zakladateľa našej štátnosti – pána Vladimíra Mečiara!

Vážený pán JUDr. Vladimír Mečiar!

Keďže je istota, že obsah tohto statusu/článku, sa ku Vám dostane, je zámerne zvolená táto verejná forma.

Každý, zdravo zmýšľajúci človek našej prekrásnej, Bohom darovanej krajiny, musí byť i Vám vďačný za to, že ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu Slovenskú štátnosť. Národ ste týmto počinom doviedli a postavili na určitý vtedajší piedestál zdravej hrdosti, svojbytnosti, rodiaceho sa zdravého vlastenectva a možného ďalšieho pozitívneho vývoja.

No každý rozumne uvažujúci Slovák zároveň neprehliadne aj Vaše chyby, ktoré boli nezvratné a ktoré nakoniec priviedli i Váš politický pád a nasmerovali Slovensko do bažín, v ktorých sa dnes nachádzame.

Tie chyby sa dajú presne pomenovať a je ich viacero! Viete o nich sám najlepšie a boli Vám už možno i tisíc krát vyčítané. Či oprávnene vyčítané, to je už otázka, lebo nemožno prehliadnuť fakt, že celkom určite NIKTO iný by vtedy danú situáciu v bývalom Československu, resp. vo vtedajšej federácii, nezvládol lepšie, ako Vy!

Cez to všetko, miera Vašej zodpovednosti za dnešný stav je vysoká!

Ako živo na človeka ešte i dnes pôsobí obraz, Vaša „posledná rozlúčka s národom“ v Slovenskej televízii, Vaše povestné „zamávanie národu“, Vaša pesnička. Cítili ste sa svojim spôsobom ako porazený a víťaz zároveň. Čo znamená, že v určitej hrdosti až povýšenosti ste si mysleli:

„Veď počkaj národ Slovenský, na toto doplatíš, že si ma nepodržal v rozhodujúcej chvíli a odvrhol!“

No pritom skutočnosť bola a je celkom iná!

Ešte nikdy doteraz ste sa nezaoberali skutočnou príčinou Vášho pádu a ešte nikdy Vám nebolo povedané to, čo sa dozviete teraz.

Nezaoberali ste sa dostatočne vážne skutočnou príčinou tohto pádu, ktorým ste na jednej strane postavili Slovensko na nohy a na druhej strane ste ho strhli a stiahli so sebou.

Neviete o hlavnej Vašej chybe, pretože oblasť Vášho chápania nemá dosah až do týchto súvislostí života, ale je to len Vašou vinou, že sa tak stalo.

Korupcia nie je príčina tohto vlečúceho sa problému v spoločnosti, ani mafia politická či ekonomická a tzv. „temné podsvetie“, ale ani dnešné bezprávie a svojvôľa politikov.

Ani finančná bieda Slovákov a ich úpadok v tomto smere. Koreňom problému tiež nie je ani Soroš, ani mainstreamové médiá, ani liberáli a všetky tie šialenosti ako LGBTI a podobne!

Koreň problému a koreň dnešného zúfalého stavu na Slovensku a tým aj koreň Vášho osobného a politického zlyhania spočíva niekde úplne inde!

Ľud Slovenska, pôvodne národ horalov a pastierov, ste ponorili do hlbokej TMY NEVEDOMOSTI, s následkami, ktoré dnes žneme a s trpkou príchuťou tieto plody všetci rozumní a cituplní ľudia odmietame!

Teda aspoň tí, ktorým nechýba zdravé uvedomenie si skutočného zmyslu života a pravého dôvodu našej existencie.

Tou najväčšou Vašou CHYBOU bolo odstrihnutie a nerozvíjanie skutočných ľudských hodnôt v človeku a tým pádom neschopnosť morálne pozdvihnúť národ k úplne novému rozmeru života a to z dôvodu, že ste ho nasmerovali LEN ekonomicky, nasmerovali ste ho na cestu len ekonomickej prospešnosti, na cestu konzumu, v domnení možného druhého Švajčiarska v budúcnosti!

Švajčiarsko?? To držia nad „hladinou“ len elity sveta, skrze svoje bankové operácie, riadiac tak politiku celej planéty! I toto je prehnitý svet, ktorý sa onedlho zrúti!

Vy ste na Slovensku chceli ste možno dobre, dobre z Vášho uhla pohľadu, no keďže ste nebrali na zreteľ kľúčový aspekt života, aspekt mravného rozmachu a sebauvedomenia, teda zdravého rozvoja národa, toto sa muselo vypomstiť a priniesť DNES v skutku prehnité plody v spoločnosti.

Dnes sa opäť snažíte zachrániť Slovensko v domnení, že sily z vonka ho chcú opäť zničiť. Máte výčitku, bôľ i frustráciu, že národ Vás vtedy nepodržal a nedovolil Vám ďalej rozvíjať Vaše vízie a plány. Pripusťme, že by sa tak nestalo a pôsobili by ste ďalej. No buďte si istý, že tak ako bol spoločenský vývoj u nás vtedy nesprávne nasmerovaný, že k tomuto pádu by skôr či neskôr došlo opäť!

Ak chce dobrý vladár vládnuť a svoju pozíciu si aj udržať, potrebuje okrem iného aj masívnu podporu obyvateľstva, v našom prípade voličov. A túto podporu takýto vladár nedostane NIKDY, bez správnych vladárskych rozhodnutí.

Lenže tie Vaše rozhodnutia vtedy, boli jednostranné a tým hlboko nesprávne.

Snažili ste sa v krajine rozvíjať konzum vo všetkých podobách. Tomu sa nemôžeme ani diviť po tom určitom 40 ročnom strádaní, ktoré však v skutočnosti bolo pre náš vývoj požehnaním. Chceli ste ľuďom dať „viac chleba“.

Ibaže, ak je toto úsilie jednostranné, ako sa ukázalo a aké aj bolo, sú to v konečnom následku kamene, miesto chleba, ktoré boli národu ponúkané.

Zapudili ste týmto v ľuďoch ich skutočnú, duchovnú identitu!

Národ nebol vedený k morálnemu, etickému a cnostnému životu. Náboženstvá toto nevedia docieliť, lebo sú z veľkej miery falošné a pokrivené. Úlohu tohto smerovania má však na svojich pleciach bezpodmienečne štát!

Štát musí byť príkladom, vzorom a aj zdrojom informácií, nariadení a zákonov, ktoré majú viesť v rovnovážnej miere k všeobecnému pozdvihnutiu národa v mravnej, etickej i pozemskej rovine. Len tento spôsob vývoja v krajine zabezpečí, že postupne v národe vychováte obyvateľov na patričnej rozumovej, mentálnej i duševnej úrovni, schopných zdravo a samostatne myslieť!

No čo tu vidíme dnes, v prevažnej miere??

Uvedomenie, že z duchovného hľadiska, sme sa stali doslova divosi!

Kde sa mohlo zahniezdiť zlo, tam sa aj zakorenilo a prerástlo to napokon všetkú únosnú mieru!

Tých pár jednotlivcov a skupín, zdá sa, už nemá a ani nebude mať silu zachrániť tento stav a zabrániť tomuto katastrofálnemu úpadku hodnôt v spoločnosti!

A z takýchto „divochov spoločnosti“ je možné získať iba sfanatizovaný voličský dav, ktorý Vás dnes ponesie na „výslnie“, no zajtra Vás opäť zradí a pošle UŽ NENÁVRATNE do spoločenskej priepasti a skazy!

K čomu sú Vám – ľudovo povedané, „sprostí ľudia“, voliči, ľudia zdegenerovaní citovo, morálne i emočne, keď s takýmto „vojskom“ nemôžete počítať do budúcnosti, aby ste sa zasa nemuseli obávať povestnej „dýky od chrbta“??

Pozrite na tie emócie, na tie vášne, na tú nízku úroveň myslenia a komunikácie len na sieťach!

Pozrite sa na tú ľudskú biedu a sprostotu, na to šialenstvo v médiách a všade navôkoľ!

Ak chcete vládnuť a spravodlivo dovládnuť, jedným z najväčších Vašich pilierov musí byť ľud, ĽUD UVEDOMELÝ A ZRELÝ! Zrelý ľud = zrelý národ a tým aj mentálne vysoko rozvinutý volič!

A koľko je tu dnes na Slovensku takýchto ľudí?

Ako šafránu!

Teda česť výnimkám samozrejme, ale títo schopní tvoria DRVIVÚ MENŠINU národa!

Je to tak malé vojsko, až je to žalostné a veľmi odvážne a nebezpečné pokúšať sa teraz o nejakú reformu a nápravu! Pokúšať sa o reformu so starými schémami myslenia a s tak žalostne nízkou morálnou kvalitou voličskej základne.

Ak chcete uspieť, musíte úplne zmeniť taktiku boja a bude to i potom boj „na dlhé lakte“.

A teraz to najdôležitejšie na záver:

Nemôžete sa na nič vyhovoriť!

V časoch Vášho politického vzostupu ste boli OPAKOVANE smerovaný a aj upozornený, akým smerom máte viesť našu krajinu!

Boli ste zreteľne informovaný, na čo nesmiete zabudnúť a čo musíte bezpodmienečne rozvinúť v našom rodiacom sa novom spoločenskom systéme.

No neučinili ste tak!

Báli ste sa mafie?? Báli ste sa oligarchov?? Báli ste sa tlakov západu?? Čoho ste sa ešte báli a ľudia o tom nevedia??

No dnes je viac ako isté, že by ste sa mali najviac báť svojho svedomia. Lebo ruku na srdce – môže sa báť človek, vrcholový politik, ak má vrúcnu podporu národa a samozrejme predovšetkým podporu skutočného Stvoriteľa, k svojej nemalej úlohe na Zemi??

Prečo ste odignorovali Božie Požehnanie, ktorým bolo doslova zahalené a prykryté Vaše vtedajšie verejné – vladárske pôsobenie?

Veď s touto pomocou ste mohli konať doslova zázraky v prospech nášho národa. Nijaké zlo z vonka by Vás i tento národ vtedy nemohlo ohroziť, z dôvodu tejto absolútnej ochrany Z HORA!

Viera v tieto hodnoty je však i pre Vás len niečo imaginárne, neuchopiteľné, čo treba síce akceptovať, ale čo je v konečnom dôsledku v našich činoch odsúvané kdesi na posledné miesto v domnení, že je to len naša súkromná vec a tento aspekt života si máme riešiť kdesi v tichosti nášho súkromia.

No toto je fatálny omyl!

Práve všetky pozemské zákony a rozhodnutia sa musia bezpodmienečne opierať o Principiálnu Pravdu a Spravodlivosť. Teda o skutočné, Živé a Dkonalé Zákony Boha, ak chce človek i národ rásť a vyvíjať sa tým správnym smerom!

Toto všetko ste zanedbali a odignorovali!

Neposlúchli ste vtedy rady múdrych ľudí a tak ste nechali potopiť seba a následne sa potápa i náš národ.

Ste človek, ktorého najsilnejšou zbraňou je „MEČ SLOVA“! Aj preto nesiete toto svoje meno, ktorého obsah ste dodnes nenaplnili, meno, ktoré ste si priniesli vďaka Božej Prozreteľnosti!

Mali ste vládnuť hlavne Mečom Slova z Ducha, a nie len „mečom hmoty“!

Nestalo sa tak, lenže minulosť i Vás dostihla a nie nadarmo sa hovorí: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

Prečo ste na toto s plnou vážnosťou nemysleli??

Celkom na záver. Na Slovensku sa dá ešte čo to napraviť. Dá sa ešte odvrátiť katastrofa!

Ale k tomuto snaženiu potrebujete bezpodmienečne Poznanie. Keďže o tento „typ vedomostí“ ste sa neusilovali, čím ste ľahkovážne premárnili veľkú osobnú i celonárodnú vývojovú šancu, potrebujete v tomto smere primerane a urýchlene dozrieť a prijať skutočné Poznanie SPROSTREDKOVANE!

Berte preto všetky tieto slová ako pomoc a varovanie zároveň!

Ak si ani teraz nenecháte poradiť, resp. ak sa ani teraz nezhostíte svojej zodpovednosti za národ v rozsahu, v akej ste sa mali zhostiť už pred viac ako 20timi rokmi, úplná skaza Slovenska je neodvratná!

Pamätajte na toto, času už nieje málo!

Ľuboš Ďurfina

 

Poznámka: Doplnené o názory a odpovede z internetových diskusií:

Pán Miloš R. napísal:

„Je scestné takým spôsobom posudzovať ČLOVEKA, ktorý vydal národu, čo vládal a mohol! Kiežby každý z nás vydal čo len ZLOMOK toho, čo tento POSOL OD BOHA PRE SLOVENSKO! To duchovno, ktoré spomínate pán Ľuboš, je Váš, len váš dlh spoločnosti! Každý úd dopĺňa to, čo chýba k OSLÁVENIU BOHA svojimi schopnosťami, aj keď KRISTUS dal za nás všetko dokonale! Pán MEČIAR ODOVZDAL SVOJE POSOLSTVO OD BOHA SLOVENSKU. On umrie už zmierený s BOHOM lebo splnil svoju úlohu, ale MY NIE! MY nečakajme už nič, aj keď tento človek nám môže dať mnoho! Radšej sa poučme od neho a začnime robiť, lebo dopadneme na hubu. Pri všetkej úcte, pán MEČIAR je PÁN!…“

Odpoveď:

„Pán Miloš, takmer vo všetkom, čo ste vyššie napísali, už z povahy veci samej, musím súhlasiť. Len nemožno v tejto veci opomenúť fakt, o ktorom pojednáva aj predmetný článok.

Ak má človek na Zemi nejaké poslanie, duchovné i pozemské zároveň, to poslanie predsa musí mať určitý charakter, určitý rozmer. Potom už stojí len otázka, či ho človek naplní, alebo nenaplní, resp. – do akej miery ho naplní. Či len na 20%, či na 50% alebo dokonca na 100%.

V texte sa píše, že pán Mečiar pre Slovensko urobil nesmierne veľa, lenže jeho poslaním bolo urobiť oveľa, oveľa viac!

On to aj cíti, preto má teraz rozpor so svedomím, strach, frustráciu, ako sa to všetko vyvinulo.

Chybu dnes robí v tom, že vinu za tento stav prisudzuje výhradne len silám, o ktorých sa v texte píše. Opak je však pravdou a ten jeho dnešný vnútorný nekľud mu jasne napovedá, že miera jeho zodpovednosti za tento dnešný stav tu je, že mohol urobiť viac a neurobil a predovšetkým, mohol viesť Slovensko v Požehnanom pôsobení z Výšin ďalších minimálne 10-15 rokov, keby sa o túto svoju pozíciu z veľkej miery sám nepripravil.

V tom článku je toto rozvedené dosť jasne predsa. V tej dobe mal veľké inšpirácie a možnosti, boli učinené určité rady a napomínania, no nedbal ich a ten najvyšší rozmer života v našom národe ON verejne nepodporil a nerozvinul, čím svoje vládnutie strhol len do roviny pozemských záležitostí, podporoval len rozmach konzumu, hmoty, ignorujúc tak rozmach ducha! TOTO sú neodškriepiteľné skutočnosti!

Ak sa mýlim, ukážte mi zákony, články, videá, nariadenia, debaty, kde by sa v tomto duchu usiloval pozdvihnúť náš národ! Jeho poslaním bolo predsa duchovné i pozemské vládnutie národu, teda spravovanie rodiaceho sa Nového Slovenska v zmysle Vôle Boha, v zmysle Zákonov Boha a sám píšete, že prišiel ako „Boží posol“!

No on toto svoje poslanie strhol LEN na úroveň pozemských záležitostí. Na Boha úplne zabudol, resp. na tento rozmer jeho verejného pôsobenia, čím doslova odstrihol duchovný rozmer svojej úlohy od spojenia s Výšinami Svetla.

Nie som sudca ani rozhodca, aby som určoval, na koľko percent splnil, preto ešte raz – urobil nesmierne veľa, ale neurobil ani zďaleka to, koľko mal urobiť v jeho životnom osudovom pláne! A s týmto nie je vnútorne zmierený a sám to dobre vie, resp. cíti. Tie snahy teraz, môžu byť Slovensku prospešné, ak sa ale urobia tie isté chyby, kredit svojho mena strhne ešte do väčších hlbín, ako sa tak stalo v minulosti.

Samozrejme, zásluhu na tom majú aj médiá a ľudia, ktorí neobjektívne vypovedajú o tejto dobe i o osobe pána Mečiara. Nič to však nemení na faktoch, spomenutých vyššie.

Nepíšem Vám toto pán Miloš z rozmaru, ani v nejakej zlovôli, mám v úcte Vašu prácu i terajšie snahy pána Mečiara. Len nebudem omotávať „motúzy pod nos“ niekomu vo veciach, ktoré majú oveľa hlbšie súvislosti a oveľa širšie pozadie, než sa navonok zdá.

Máme byť objektívni a spravodliví, nielen voči sebe, ale i voči svetu, ktorý nás obklopuje, lebo len takýmto úprimným a čistým prístupom slúžime svojmu Bohu!

Prajem Vám pekný deň…

P.S. Ten článok, značne prepracovaný a doplnený najmä v jeho závere, bol zverejnený na blogu aj na Hlavných správach. Odporúčam, aby ste si ho prečítali ešte raz…“

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5380

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Bolo to strašne náročné. Jedno zaváhanie a bola by som v hotelovej posteli, vraví Vlhová

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Desať jázd v paralelnom obrovskom slalome absolvovala vo štvrtok Petra Vlhová v rakúskom Lechu. A väčšinu v rýchlom…

  Matovič: Zaočkovať sa dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič bol vo štvrtok večer hosťom relácie televízie JOJ Na hrane. Počas vysielania odpovedal…

  Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO)…

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  Blaha: "Výpoveď Moniky Jankovskej je preplesk pre slovenských novinárov". Má sa v nej spomínať aj nátlak vyvíjaný "siskármi a niekým z americkej ambasády" v kauze zmenky

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Tohtotýždňové priznanie bývalej sudkyne a nominantky Smeru-SD Moniky Jankovskej najmä vo veci korupcie v súdnictve sprevádzal zaujímavý a…

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy.…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA