Štruktúra moci a zápas o demokraciu

Moc v riadení spoločnosti je štruktúrovaná, pozostáva z mnohých vrstiev a hierarchických úrovní, pričom základné vrstvy, ktoré vytvárajú pyramídu moci sú nasledujúce:

 • Ľud (národ)
 • Politická moc (parlament, vláda, prezident, súdnictvo, bezpečnostné orgány štátu)
 • Finančná (ekonomická) moc, lokálna finančná oligarchia
 • Nadnárodná finančná elita (centrálni bankári) a im patriace nadnárodné korporácie

V skutočnej demokracii by moc mal mať v rukách ľud (národ), ktorý by ju delegoval svojim zvoleným zástupcom – najlepším predstaviteľom svojho národa (politikom), ktorí by  reprezentovali jeho záujmy. To znamená, že politická moc by bola podriadená vôli ľudu (Vox populi, vox Dei – Hlas ľudu, hlas Boží). Takisto ekonomická moc – kapitalisti a podnikatelia by boli podriadení politickej moci štátu, ktorá by reprezentovala a chránila záujmy občanov v zmysle zákonov, ktoré by tieto záujmy vyjadrovali. Na dodržiavanie týchto zákonov a ochranu záujmov občanov štátu by dozerali bezpečnostné zložky štátu – polícia, armáda.

V skutočnosti je to naopak. Demokracia v USA a Európe je len formálna. V USA centrálni bankári FED a nimi ovládané nadnárodné monopoly a korporácie držia vo svojich rukách neobmedzenú moc a vlastnia väčšinu bohatstva. Politická moc (prezident a kongres) sú v područí mocenskej elity – centrálnych bankárov a americký národ je iba pešiakom na šachovnici ich šachovej partie o svetovládu. Pod vlasteneckými heslami sú obyčajní americkí vojaci posielaní do teroristických misií a vojen po celom svete v mene presadzovania záujmov USA, v skutočnosti svetovládnych záujmov sionistickej bankárskej elity globálneho fašizmu. Po víťazstve Donalda Trumpa je snaha obmedziť moc tej časti svetovládnej elity, ktorá má v programe nastolenie NWO (New World Order), čiže globálny fašizmus a ktorá je reprezentovaná neokonzervatívcami (Bushovci, Clintonovci, Soroš …).

Cez svetovú banku a MMF (medzinárodný menový fond) uplatňujú centrálni bankári a ich nadnárodné korporácie svoju ekonomickú moc nad Európou. Vďaka integrácii v rámci EÚ nastolili diktát globálneho fašizmu uplatňovaný cez Bruselskú centrálu. Euro podobne ako dolár sa stalo nástrojom ich moci. Môžu si s ním robiť, čo len chcú, tlačiť koľko chcú a vháňať jednotlivé štáty to veľkej zadlženosti, čiže ekonomickej poroby. Centrálni bankári si chcú privlastniť bohatstvo celých európskych národov, a to tým, že ho tieto budú musieť odovzdať do ich rúk výmenou za odpísanie dlhov. Za papieriky teda prídu k bohatstvu celej Európy. K tomu im výborne slúži nimi riadená islamská imigrácia, ktorá spôsobuje chaos v Európe, a tým eliminuje odpor európskych národov a štátov pri uskutočňovaní ich lúpeže. Neustále zadlžovanie európskych štátov voči centrálnym bankárom je nástrojom na následné bezbrehé lúpenie ich národného bohatstva. Grécko sa stalo prvým pokusným králikom ich lúpežných zámerov. Posadnutosť sionistických špičiek lúpením je však veľmi krátkozraká, lebo nesie so sebou oslabenie ekonomickej moci tak USA ako aj Európy a v konečnom dôsledku prehru v súperení s Východom, hlavne Ruskom a Čínou. Táto slepá nenásytná pažravosť nakoniec spôsobí definitívny pád pažravcov. Škoda len, že prináša so sebou veľké utrpenie celým národom.

Západná Európa sa už nevie brániť, je paralyzovaná, neschopná odporu, lebo je vykorenená zo svojich základov, ktoré kedysi vyrastali z antickej kultúry, rímskeho právneho poriadku a hlavne z duchovného bohatstva kresťanstva a kresťanského humanizmu, ktorý pozdvihol človeka a jeho dôstojnosť na najvyšší piedestál.  V súčasnosti je už smiešne počúvať frázu, že musíme brániť „západné hodnoty“. Čo sú to tie súčasné západné hodnoty? Klaňanie sa mamonu alebo degradácia človeka na úroveň pasívneho konzumenta bahna masovej kultúry braku, nemysliaceho, bojaceho sa vysloviť svoj názor a brániť sa, aby nebol obvinený z extrémizmu, rasizmu a xenofóbie? V okolí rozrastajúcich sa islamských enkláv európskych veľkomiest sú ľudia vystavení islamskému násiliu, kriminalite a masovému znásilňovaniu hlavne žien a mladých dievčat. Polícia sa ich nielenže nezastane, ale ešte sa obetiam vyhráža obvineniami z rasizmu a xenofóbie. Kde sa podela hrdá Európa so svojou bohatou kultúrou? Európu ovládli úbohí a bezcharakterní byrokrati, ktorí sú vykonávateľmi moci globálneho fašizmu. Nástup fašizmu a totality je vždy sprevádzaný rastom byrokracie, prostredníctvom ktorej skorumpovaná vláda a štátne inštitúcie uskutočňujú svoju moc nad národom. Aj Slovensko na pokyn Bruselu už nastúpilo na cestu inštalácie otvoreného fašizmu prijatím inkvizičnej novely trestných zákonov o boji proti extrémizmu, zriadením trestného komanda pri NAKA a trestného tribunálu pri Špecializovanom trestnom súde. Proti nastoleniu otvoreného fašizmu sa však národ musí hlasno brániť. Nesmieme teraz mlčať, lebo neskôr už bude neskoro. Prvé pokusy o stíhanie prvých „nevinných“ sa stretli so značným ohlasom a odporom. Je príznačné, že tí, ktorí inštalujú na Slovensku fašizmus pod ideologickým a politickým nátlakom Bruselu a zahraničných „sorošovských“ mimovládnych organizácií, obviňujú z fašizmu ĽSNS, jedinú parlamentnú antifašistickú a demokratickú stranu, ktorá bojuje proti skutočnému fašizmu.

Na úlohu byrokratov a vykonávateľov inkvizičných praktík sa veľmi dobre hodia udavači, primitívni a bezcharakterní ľudia, ktorí cez úradnú moc nadobúdajú pocit osobnej dôležitosti. Aj za socializmu bola byrokracia dosť silná, avšak s tou súčasnou sa už ani len nemôže porovnávať. Tá sa v Európe rozrástla ako zhubný rakovinový nádor, na ktorý Európa umiera. Lisabonskou zmluvou európske národy odovzdali svoju suverenitu do rúk svetovládnej sionistickej elity. Lisabonská zmluva = zrada Európy obdobná Mníchovskej zrade. Spoločným znakom obidvoch týchto zrád je rozmach fašizmu v Európe, tentoraz aj s príchuťou islamu. Politická moc uskutočňovaná formou tzv. parlamentnej demokracie je už len poslušným nástrojom v rukách globálneho fašizmu, ktorého úlohou je rozvíjať byrokraciu a posilňovať moc korupčných (viď. eurofondy) byrokratických represívnych štruktúr, na vrchole ktorých stojí Brusel (komisári EÚ). Táto fašisticko-byrokratická hydra nás dusí a škrtí v zovretí svojich chápadiel. Lenže škrtiť sa dá iba po určitú mieru. Ak je tá prekročená, ľudia sa začínajú brániť, čiže odmietajú propagandu a demagógiu, ktorá toto škrtenie zosilňuje. Našťastie my na Slovensku nie sme až natoľko zmanipulovaní sionistickou propagandou ako občania Západnej Európy a vidíme, akú hru s nami hrajú. Hlavne zo zahraničia financované tzv. sorošovské mimovládne organizácie neustále stupňujú svoj politický a ideologický diktát, ktorému sa podriaďuje aj súčasná vláda. Príznačný je ich útok nielen na ĽSNS, ale aj Maticu slovenskú, TASR a iné organizácie, ktoré sa priečia ich diktatúre. Akademickú pôdu už takisto majú takmer úplne pod svojou kontrolou. Chcú zaviesť rozsiahlu cenzúru, zákaz alternatívnych médií, kontrolu internetu, a tak nastoliť ideologickú totalitu a odstrániť slobodu slova a prejavu, ktorá je zatiaľ ešte garantovaná Ústavou.

Globálna moc finančnej elity ako aj moc finančnej oligarchie na lokálnej štátnej úrovni (finančné skupiny – na Slovensku napr. Penta, J&T, Istrokapitál, …) stoja nad politickou mocou štátu, ktorá je pod dvojitým tlakom. Z jednej strany je to tlak zdola, ktorý sa prejavuje hlavne pred voľbami a pri voľbách, keď strany, ktoré chcú uspieť, musia voličom všeličo nasľubovať, aby získali ich hlasy. Z druhej strany je to tlak zhora, ktorým sa presadzujú záujmy nedotknuteľnej finančnej oligarchie, ktorá má dostatok peňažných zdrojov na to, aby korumpovala politickú moc a získala také pozície (napr. lukratívne štátne zákazky), ktoré túto jej ekonomickú a finančnú moc ešte viac upevňujú a rozširujú. Na politickú moc je zvrchu vyvíjaný aj nadnárodný tlak globálneho fašizmu, hlavne cez Brusel, sionistické tajné služby a im slúžiace mimovládne organizácie financované zo zahraničia. V tejto situácii je veľmi dôležité, aký silný tlak je vyvíjaný zdola. Čím je silnejší, tým silnejšia je aj demokracia, lebo reprezentanti politickej moci musia s ním počítať a kalkulovať. A tým je aj väčšia šanca normálnymi demokratickými cestami, čiže voľbami a referendami, dosiahnuť pokrok. Na veľkom omyle sú tí, čo podľahli klamu, že je jedno, koho budeme voliť, aj tak všetci sú tam len na to, aby kradli. Aj keď väčšina ľudí, a teda aj politikov je korumpovateľná, predsa je veľký rozdiel, či sa do parlamentu a k vláde dostanú ľudia a strany, ktoré aj keď v obmedzenej miere, predsa len reprezentujú záujmy svojho štátu a jeho ľudu, alebo takí, ktorí by neváhali zapredať aj vlastnú mater a úplne odovzdať štát pod nadvládu zahraničného veľkokapitálu, ako to urobili sa slušné provízie Dzurindovci. Preto voličská apatia je to najhoršie, čo môže národ postretnúť. Potom si s ním tí, čo mu vládnu, môžu robiť, čo sa im len zachce. Ak zodpovedný politik cíti zdola silný tlak, je to preň aj určitá opora, aby sa predsa len zastal svojho národa a presadil jeho vôľu aj proti vôli byrokratov globálneho fašizmu. Tak to robí Viktor Orbán, ktorý sa nebojí diktátu bruselskej byrokracie a presadzuje záujmy maďarského národa. Róbert Fico, žiaľ, len naoko reprezentuje záujmy ľudu, v skutočnosti je nástrojom (či už dobrovoľným alebo nedobrovoľným) v rukách mocných a reprezentuje ich záujmy proti záujmom ľudu Slovenska. Napriek tomu tlak zdola ho pred voľbami prinútil k odmietavému postoju k imigrantskej politike Bruselu a Nemecka, ktorá ženie Európu do záhuby, lebo v opačnom prípade by voľby prehral.

Sila demokracie závisí od toho, ako sa národ dokáže zjednotiť na presadenie preň životne dôležitých otázok a donútiť politickú reprezentáciu, aby túto jeho vôľu rešpektovala. Politická moc (parlament, vláda) je na dolnom stupni moci (nad národom) a reprezentuje vôľu ľudu do takej miery, do akej cíti demokratický tlak a oporu zdola. Vtedy môže vytvárať protiváhu a protitlak oproti moci prichádzajúcej z vrchných vrstiev (lokálnej finančnej oligarchii, nadnárodnej elity globálneho fašizmu). Ak by sa do čela štátu dostal múdry, zodpovedný, inteligentný a nepodkupný štátnik a mal väčšinovú podporu národa, dokázal by si podriadiť aj moc lokálnej oligarchie a vzoprieť sa moci globálneho fašizmu. U takých malých štátov ako je Slovensko je to ťažké, avšak nie nemožné. V Rusku to dokázal Putin. Odpílil chápadla moci svetovládnej elity a podriadil politickej moci štátu aj moc lokálnej ruskej oligarchie. Rusko sa tak stalo štátom s centristickou demokraciou, kde politická moc štátu reprezentujúca jeho záujmy a odvodená od vôle ľudu je nadradená všetkým ostatným formám moci.

Demokracia je tlakom zdola. Čím je silnejší, tým silnejšia je aj demokracia. Na presadzovanie demokracie zatiaľ postačujú existujúce formy – voľby, referendá, petície, zhromaždenia, čiže všetko, čo umožňuje zákon. O žiadnej násilnej revolúcii či štátnom prevrate nemôže byť ani reč. Viedlo by to len k oslabeniu Slovenska a ešte pevnejšiemu zovretiu do chápadiel globálneho fašizmu. Príkladom je Ukrajina, keď zvonku pripravovaný a riadený štátny prevrat pod zámienkou boja proti korupcii, známy ako farebná revolúcia či Majdan, priniesol len rozvrat Ukrajiny, jej biedu a utrpenie. Vohnal Ukrajinu do područia mocenských záujmov sionistických svetovládnych mocenských elít. Podobný pokus o farebnú revolúciu bol aj na Slovensku, ktorý sa mal odštartovať kauzou Gorila, ku ktorej ostali Slováci vlažní aj napriek tomu, že kauza odhalila korupciu obrovských rozmerov na najvyšších miestach finančnej a politickej moci. Ľud sa však nedal vyprovokovať k farebnej revolúcii a vyvolaniu prevratu, lebo nič dobre by to neprinieslo a len by to oslabilo našu štátnosť. Podobný pokus sa uskutočňuje aj teraz, keď na našom teritóriu znovu rozohrávajú svoje hry sionistické tajné služby a mimovládky financované zo zahraničia. Ide o zrušenie Mečiarových amnestií a prípravu ďalších protestných vystúpení a štrajkov v snahe vyvolať majdan, odstrániť súčasnú vládu a nastoliť takú vlastizradnú úradnícku vládu prezidentom, ktorá rozvráti a zničí aj posledné zvyšky štátnej suverenity, ktoré prejdú do rúk Bruselu a otvoria sa dokorán brány devastačnému prílevu islamských imigrantov. Prerátajú sa však v týchto svojich vlastizradných zámeroch – ich budúce pripravované demonštrácie národ nepodporí, aj keď sa budú organizovať pod heslom boja proti korupcii. Slováci sú ostražití a nie krvilační. Vedia, že cez krvavé revolúcie a prevraty cesta do neba nevedie. Ešte majú stále v podvedomí, čo do nich bolo vštepované stáročiami. Historická pamäť nie je úplne vygumovaná. Slovensko ešte nestratilo svoje kresťanské duchovné korene, ktoré ho môžu v budúcnosti znova zachrániť.

Európania strčili hlavu do piesku. Sú otupení samovražednou ideológiou „multi-kulti“ a inými sprostosťami tzv. „sociálneho inžinierstva“ (LGBTI, gender ideológia, pseudohumanizmus, rozvrat morálky a hodnotový relativizmus, kultúrny vulgarizmus a primitivizmus, likvidácia kresťanstva a podpora islamu, sexualizmus a pod), ktoré sú produktom ideologických centier sionizmu a ktorými je infikované obyvateľstvo západnej Európy. Nejde o žiadne zlyhanie „multi-kulti“, práve naopak – teraz sa napĺňa základný ideologický zámer rozvrátiť nielen európsku kultúru a zničiť rodinu, ale aj celú vyspelú európsku civilizáciu. „Multi-kulti“ slávi svoje veľké víťazstvo – vražedný a nenávistný islam je už v hodnotovo vyprázdnenej Európe pevne zakorenený a jeho víťazné ťaženie napreduje. „Multi-kulti“ ideológia urobila z Európanov tupé ovce odovzdané na porážku a ten, kto sa voči tejto samovražde vzpiera, je označovaný za xenofóba, extrémistu a rasistu a hrozia mu postihy, vrátane straty zamestnania a väzenia. Nemci prestali byť Nemcami, Francúzi Francúzmi, Európania Európanmi. Zostala z nás iba bezfarebná, šedivá, bezmocná a bezzubá masa poslušných oviec odsúdená na jatky, zotročenie a zničenie. Prednosť pred pôvodným obyvateľstvom Európy dostali islamskí prisťahovalci, ktorí sa určite svojej príležitosti chopia a pochovajú „starú dobrú Európu“. Európske politické špičky a hlavne Angela Merkelová zohrávajú v tomto sionisticko-fašistickom sprisahaní proti Európe kľúčovú úlohu. Príprava vojny zameraná na oslabenie, rozvrat a zničenie európskej civilizácie je už rozbehnutá. Jej ďalší priebeh ťažko predvídať. Záleží od toho, či sa Európania stihnú včas prebudiť, v krátkom čase odstrániť od korýt zradcovské politické špičky a následne zastaviť prílev migrantov. V Európe je už v súčasnosti 40 miliónov moslimov a neustále sa valia ďalšie vlny bojových džihádistov. Ak sa v „spiacich bunkách“ zorganizuje trebárs jeden milión džihádistov a na povel zaútočí na európske mocenské štruktúry, Európa padne so svojou civilizáciou, ktorá bude nahradená primitívnou islamskou. V islamskej teroristickej sieti sa „strácajú“ státisíce nezaregistrovaných migrantov – bojových džihádistov. Vojna v Európe sa už začala, zatiaľ prebieha v skrytej forme prípravy riadenej sionistickými a islamskými centrálami. Nastane devastačný výbuch alebo bude Európa islamizovaná pozvoľna v dlhodobejšom horizonte? Stále som však optimista a verím, že sa scenáre islamizácie nenaplnia a európske národy vrátane slovenského sa prebudia skôr, než bude neskoro. Dokonca som natoľko optimista, že som presvedčený, že časom sa do čela štátu dostanú také demokratické sily, ktoré oklieštia moc oligarchie napríklad aj tým, že dôjde k znárodneniu strategických odvetví a finančných inštitúcií. Veľa bude záležať od toho, či národ zostane zhypnotizovaný a oklamaný ideológiou a demagógiou establishmentu alebo sa konečne prebudí a pochopí, kto v skutočnosti reprezentuje jeho záujmy, a kto ho len vyciciava, zotročuje a ničí.  V tomto zápase dobra (demokracie) so zlom (zločinným sionistickým fašizmom a islamizáciou) nakoniec zvíťazíme. Taká je totiž Božia vôľa.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5834

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Leclerc ukončil sériu Verstappena a získal pole position

  0icon

  Monacký pilot Charles Leclerc sa stal víťazom kvalifikácie na domácej VC Monaka F1. Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Red Bullu obsadil šiestu priečku s…

  Pri nehode v okrese Skalica zomrel 48-ročný vodič

  0icon

  Pri dopravnej nehode medzi obcou Petrova Ves a Holíčom v okrese Skalica prišiel o život 48-ročný muž. Vodič Volkswagena pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť. Pri predchádzaní nezvládol…

  Švédsko - Česko 3:7 v semifinále, štvorbodový Nečas

  0icon

  Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V sobotnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 Aréne zdolali Švédov 7:3. Zverenci Radima Rulíka…

  Veliteľ práporu Achilles 92. OŠBr informoval o zložitej situácii na fronte

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Twitter)   "Tam, kde boli naše línie veľmi silne opevnené, Rusi použili navádzané letecké bomby a jednoducho tieto pozície zrovnali so…

  Zdravotný stav premiéra sa zlepšil, potvrdili v sobotu lekári

  0icon

  Zdravotný stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa po minulotýždňovom útoku subjektívne zlepšil. Potvrdil to v sobotu tím ošetrujúcich lekárov.

  Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na riaditeľa…

  Blanár odcestuje do Bruselu na dvojdňové pracovné rokovania

  0icon

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár už zajtra odcestuje do Bruselu, kde absolvuje dvojdňový pracovný program (26. – 27. mája 2024).

  Šutaj Eštok je pripravený vyvodiť zodpovednosť za pochybenie ochranky

  0icon

  Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený vyvodiť zodpovednosť v prípade, že kontrola postupu ochranky počas útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preukáže zlyhania…

  Krutá pravda: kaviareň ide dopustiť porážku Ukrajiny!

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Andriyenko)   Vojna na Ukrajine potrebuje stále nových vojakov. Ukrajina preto znížila odvodový vek. Na druhej strane potencionálni regrúti sa…

  Atentát na premiéra: Akú rolu hrá bezpečnostný expert Radovan Bránik?

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Je najcitovanejším bezpečnostným analytikom v slovenských médiách. Dostal sa do kontaktu s manželkou atentátnika na Róberta Fica bezprostredne po útoku.…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA