• Patrik Spišiak

  Prečo sa ekonomická nerovnosť zväčšuje a čo s tým môže spraviť štát

  Publikované 30.05. 2019 o 02:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Takmer všetci sa zhodujú v tom, že neustále dochádza k zvyšovaniu ekonomickej nerovnosti a preto sa pokúsim uviesť dôvody, prečo k tomu dochádza. Zameriam sa hlavne na Slovensko a rolu štátu v prerozdeľovaní bohatstva.

  Najprv k samotnej nerovnosti. Naozaj sa neustále zvyšuje nerovnosť? Poďme sa pozrieť čo o tejto téme vravia ekonómovia. Najprv klasický liberálny ekonóm Ludwig von Mises zo začiatku 20 storočia. Nevenoval sa tejto téme veľmi rozsiahlo, ale skonštatoval že ak je nerovnosť príliš veľká tak riadenie tých najväčších firiem sa stane neefektívne a nerovnosť sa tak prestane zväčšovať. Problém ktorý tu ale vzniká je ten, že ak by to aj bola pravda tak nikto netuší kedy sa prestane nerovnosť zväčšovať. (Môže sa prestať zväčšovať keď 10% najmajetnejších ovláda 50% bohatstva, 70%, 90% možno až 95% netušíme to.) Potom tu máme Thomasa Pikettyho ľavicového ekonóma, ktorý sa zhodol s tvrdením Ludwiga von Misesa v tom, že ak je nerovnosť príliš veľká prestane sa zväčšovať. Piketty mal k dispozícií oveľa viac dát a aj sa danej téme oveľa viac venoval a zistil, že v období pred prvou svetovou vojnou, keď bol pravdepodobne najväčší rozdiel medzi bohatými a chudobnými, sa daný rozdiel už viacej nezvyšoval. (Najmajetnejších 10% ovládalo 90% bohatstva.) Takže je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ 10% najmajetnejších ovláda 90% všetkého bohatstva je pre nich takmer nemožné aby ovládali ešte viac. Ak to teda zhrniem ak by štát do ekonomiky nezasahoval správne alebo vôbec 10% najmajetnejších ľudí by takmer v každej krajine vlastnilo približne 90% všetkého bohatstva ktoré sa vlastniť dá.

  Teraz sa isto pýtate ak sa nerovnosť neustále zväčšuje prečo teda 10% najmajetnejších ľudí neovláda 90% všetkého bohatstva. História nás naučila, že existujú 3 účinné spôsoby aby sa výrazne znížil rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Prvý spôsob je vojna, ktorá síce postihuje všetkých obyvateľov rovnako avšak väčšina vecí ktorá je cez vojnu zničená patrí tým čo niečo vlastnia. Samozrejme vojna je veľmi zlý spôsob ako znížiť nerovnosť medzi chudobnými a bohatými. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa výrazne znížil najmä počas a po skončení druhej svetovej vojny avšak pozdejšie znižovanie nerovnosti spôsobovala najmä nová politika väčšiny štátov v povojnovom svete. Druhý spôsob je hospodárska kríza ktorá dokáže mať veľmi podobný ničivý účinok na ekonomiku ako vojna. Aj tu platí to isté pokiaľ nevlastníte žiadny majetok nemôžete oň v čase krízy prísť, a preto dochádza v časoch krízy k razantnému znižovaniu rozdielu medzi bohatými a chudobnými. Ukázala to najmä veľká hospodárska kríza v 30 rokoch. Počas súčasnej hospodárskej krízy, ktorá vypukla v roku 2008 v USA a preniesla sa do zvyšku sveta nedošlo k žiadnemu výraznému zníženiu rozdielov medzi bohatými a chudobnými najmä v dôsledku zásahu štátov do ekonomiky ,ktoré zabránili aby sa kríza výrazne prejavila v reálnej ekonomike avšak tým pádom nedošlo ani k výraznému zníženiu majetku bohatých ľudí. Keďže kríza ničí celkové bohatstvo spoločnosti, tiež je to veľmi zlý spôsob zníženia nerovnosti. Potom tu máme tretiu možnosť a to je štát. Zásah štátu dokáže nerovnosť výrazne znížiť ale aj zvýšiť podľa toho, akú politiku daný štátu použije. Napríklad po druhej svetovej vojne dochádza v Európe, ale aj v USA v dôsledku politík vlád k výraznému zníženiu nerovnosti medzi bohatými a chudobnými. Medzi hlavné dôvody prečo k tomu došlo bola zmena miery zdanenia a inflácia. Ak to zhrniem z troch možností, ktoré dokážu znížiť nerovnosť vojna, hospodárska kríza a zásah štátu je jednoznačne najlepšia tretia možnosť a tým je zásah štátu.

   A teraz k samotnej nerovnosti prečo stúpa a prečo je vysoká nerovnosť zlá. Nerovnosť sa zvyšuje najmä počas hospodárskeho rastu. Existuje strašne veľa faktorov ktoré tlačia na to aby sa nerovnosť zvyšovala alebo znižovala ja sem uvediem len tie ktoré pokladám za dôležité.

  Na Slovensku pracuje niečo cez 2 milióny zamestnancov ktorí poberajú mzdu. Zamestnáva ich približne 260 000 firiem. Väčšinu tvoria firmy do 10 zamestnancov. Firmy  nedostávajú peniaze za služby ktoré ponúkajú tak ako zamestnanci raz do mesiaca, ale dostávajú ich priebežne. V čase hospodárskeho rastu sa tieto ich príjmy zvyšujú aj niekoľko krát do roka. Väčšine zamestnancom sa ale ich mzdy takým tempom nezvyšujú. Poznám mnoho zamestnancov ktorým sa ich plat nezvýšil ani raz ročne, poznám aj takých čo sa im posledné tri roky nezvýšil plat ani o cent. V čase hospodárskeho rastu musí tým pádom dochádzať k neustálemu zvyšovaniu rozdielu v príjmoch medzi zamestnancami a firmami a tým pádom aj v majetku (samozrejme u firiem ktoré krachujú alebo majú zlé hospodárenie to neplatí, avšak v čase hospodárskeho rastu tvoria menšinu). To neznamená, že z toho viním firmy alebo že ich pokladám za problém ale je potrebné vedieť príčinu prečo k zvyšovaniu nerovnosti dochádza ,aby sme vedeli nastaviť správnu politiku štátu a tou určite nie sú rôzne finančné dotácie pre firmy ktoré nerovnosť len viac zvyšujú. (Vysvetlenie zvyšovania nerovnosti je veľmi podobné Pikettyho argumente o výnose z kapitálu.)

   V skratke v čase hospodárskeho rastu dochádza prirodzene k zvyšovaniu nerovnosti. Nanešťastie štát v tejto oblasti, mnohé veci robí spôsobom ktorý nerovnosť neznižuje ale práve naopak pomáha ju zvyšovať.

   Nastavenie nášho daňového systému by malo byť spravodlivejšie. Zamestnanec pri minimálnej mzde ročne zaplatí na daniach a odvodoch pri započítaní celej superhrubej mzdy približne 3 300 eur. Avšak viac ako polovica z 260 000 firiem na Slovensku zaplatila ročnú daň menej než 1 000 eur. Podnikatelia majú mnoho možností ako si znížiť výšku dane najmä vďaka účtovaniu si nákladov. Zamestnanec si samozrejme nič také ako náklady nemôže nárokovať. (Okrem rôznych bonusov napríklad na deti a podobné špeciálne výnimky.) Zamestnávatelia, ktorý tvoria menšinu sú tým pádom zvýhodnení aj v oblasti daní. Pomerne veľa strán už preto hovorí o potrebe znížiť daňové zaťaženie zamestnancov ale na ich strane, nie na nákladoch zamestnávateľa ,čo by sa do miezd zamestnancov takmer vôbec neprenieslo.

   Ďalší problém ktorý tu máme sú eurofondy. Poznáte nejakého zamestnanca ktorý zarába minimálnu mzdu a dostal nejaké eurofondy? Ja teda nie ale zato poznám veľa firiem a aj bohatých ľudí ktorí eurofondy dostali. Verejné projekty z eurofondov väčšinou výrazne nepomôžu žiadnej špeciálnej skupine preto je celkový dopad eurofondov jasný a tým je zvýšenie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Nehovoriac o tom, že pridelenie veľkého množstva finančných prostriedkov pre úzku skupinu ľudí je jeden z najväčších zdrojov korupcie na Slovensku. Oveľa efektívnejšie aj spravodlivejšie by bolo ak by sa celá suma ktorú niektorá členská krajina má dostať preniesla rovno do jej štátneho rozpočtu a nebola rozdávaná nesystémovo zložitým mechanizmom po častiach. Tak by sa z veľkej časti odstránil aj problém s korupciou ,či s nevyčerpanými prostriedkami pri eurofondoch.

   Mnohé firmy dostali na daniach niekoľkomiliónové daňové úľavy ,ale poznáte zamestnanca čo zarába priemernú mzdu a dostal nejaké špeciálne daňové úľavy? Ja som o takom zamestnancovi ešte nepočul.

  Ďalší problém ktorý sa vyskytne keď je nerovnosť veľmi veľká je ten, že tí najbohatší získajú kontrolu nad politikou štátu ktorý bude tým pádom ešte viac pretláčať ich agendu a je dokonca možné, že vďaka tomu nerovnosť narastie do ešte väčších výšok než by narástla v ekonomike kde by neboli žiadne zásahy štátu.

   Ak to mám zhrnúť v skratke nerovnosť sa v čase hospodárskeho rastu, bez výrazných zásahov štátu ktoré ju zmenšujú, neustále pomaly zväčšuje a štát ktorý by sa daný jav mal snažiť zastaviť ho ešte viac podporuje. V prvom rade je to krajne nespravodlivé. Zamestnanec ktorý zarába priemernú mzdu nedostáva žiadne špeciálne príjmy či daňové úľavy od štátu. Zato firma ktorá generuje omnoho väčšie zisky svojim majiteľom, ktoré sa ešte k tomu v čase hospodárskeho rastu neustále zvyšujú viac ako je mzda zamestnanca dostane priamu dotáciu alebo daňové úľavy v hodnotách o akých sa bežnému človekovi ani len nesníva ,a potom príde do televízie analytik a diví sa že sa nerovnosť zväčšuje. Ja sa tu teraz nesnažím prehnane kritizovať štát alebo podnikateľov avšak pokiaľ sa deje nespravodlivosť tak je nutné na ňu poukázať.

  Mnohí z vás sa teraz iste pýtajú prečo je politika štátu v tejto oblasti zle nastavená. Existuje viacero racionálnych dôvodov prečo sa štát púšťa do podobných politík. Pokiaľ dáte dotáciu nejakej veľkej firme tak je jej efekt pomerne ľahké odmerať napríklad v počte zachovaných alebo novovzniknutých pracovných miezd alebo pokiaľ sa jedná o naozaj veľkú firmu aj v raste HDP. Predpokladám, že toto by bol jediný a najsilnejší argument ľudí ktorý podporujú dotácie vybraným firmám. V skutočnosti ani jeden z týchto argumentov neplatí. Pokiaľ by sa peniaze ktoré sa dajú firme rozdelili medzi všetkých rovnako tak by si každý pracujúci prilepšil možno len napríklad 5 eur avšak zabúdame že na Slovensku pracuje viac ako 2 000 000 ľudí. A každý z nich bude môcť daných 5 eur použiť na to čo bude chcieť. Tým sa ekonomika podporí úplne rovnako ako keď dotáciu dostane firma. (Možno ešte viac pretože zamestnanci takmer všetky peniaze minú na Slovensku avšak veľká časť veľkých firiem ktoré na Slovensku dostali dotácie väčšinu svojho zisku presunú do zahraničia.) Problémom je, že to nie je hneď vidno a je oveľa ťažšie pozorovať v ekonomike okamžité výsledky. Druhý dôvod je priam neakceptovateľný a tým je korupcia. Pokiaľ politik každému pridá 5 eur tak mu nikto za to nedá do vrecka úplatok ale ak napríklad nejakej konkrétnej firme vybaví úľavu na dani vo výške dajme tomu 20 000 000 eur tak v tom prípade, ak za to dostane nejaký úplatok tak to bude istotne veľmi pekná suma. Samozrejme, že danej firme ktorá dostane úľavy to nesmierne vyhovuje a ako bonus získa výhodu oproti svojej konkurencii avšak ekonomike ako celku to vôbec nepomáha práve naopak.

   Z toho všetkého vyplýva, že štát by sa mal snažiť prestať špeciálne zvýhodňovať úzke skupiny firiem praktikami ktoré priamo napomáhajú korupcii, neférovej hospodárskej súťaži a zvyšovaniu nerovnosti. Ak už štát chce dotovať nejaké podnikateľské aktivity malo by to byť plošné a férové bez zvýhodňovania jednotlivých subjektov. (To už by ale potom nebol priestor pre úplatky.) To isté platí o eurofondoch mali by byť plošné a férové a nie ako doteraz ,určené pre úzku skupinu žiadateľov čo sa absolútne prieči akejkoľvek férovej a spravodlivej pomoci. Štát by mal namiesto toho urobiť maximum preto, aby sa čo najviac znížila nerovnosť ktorá sa v čase hospodárskeho rastu preukázateľne zvyšuje. Riešenie je teda férové rozdelenie zdrojov. Najefektívnejšia a najspravodlivejšia je podpora zamestnancov plošnými a férovými opatreniami. Okrem zvyšovania minimálnej mzdy má štát veľa možností ako pomôcť všetkým zamestnancom a to najmä znížením ich daňového a odvodového zaťaženia. Mnoho ľudí si teraz zaiste myslí, že ak sa zamestnancovi ktorý zarába čistú mzdu 600 eur pridá vďaka nižším odvodom príkladom mesačne 20 eur tak mu to vôbec nepomôže a predsa len by bolo lepšie tie peniaze dať firmám. Toto zmýšľanie ale nemá žiadnu logiku. Suma 20 eur naviac má pre zamestnanca ktorý zarába 600 eur mesačne oveľa väčšiu hodnotu ako napríklad 10 000 eur naviac pre firmu ktorá má zisk 500 000 eur mesačne.(Pre úplné ujasnenie uvediem ešte jeden pomocný príklad. Pokiaľ má niekto 30 pomarančov a dostane ďalších 10 naviac tak tých ďalších 10 naviac preňho nemá takmer žiadnu hodnotu bude mať problém zjesť aj tých 30 ktoré už má. Avšak ak niekto má iba 1 pomaranč a vy mu dáte druhý tak ten bude mať preňho dokonca väčšiu hodnotu ako ďalších 10 pomarančov ktoré dostala osoba ktorá ich už na začiatku mala 30 . Platí to aj pre peniaze ale nie až tak výrazne preto, že nezhnijú ako pomaranče.) V skratke ak sa štát zameria na plošné zlepšenie príjmov ľudí ktorý málo zarábajú, nie lenže to bude spravodlivejšie ,ale bude to aj ekonomicky efektívnejšie ako selektívne podporovať jednotlivé podniky a firmy. Dokonca to bude výhodnejšie aj pre väčšinu firiem ktoré žiadne dotácie a špeciálne daňové úľavy nedostanú pretože nebudú viac znevýhodnené oproti firmám ktoré ich dostali.

   Pokiaľ to teda celé zhrniem. Nerovnosť najmä v čase hospodárskeho rastu bude neustále stúpať až dovtedy, kým malá skupina ľudí nebude vlastniť väčšinu toho čo sa vlastniť dá. (Porazenými sú najmä zamestnanci.) Štát by preto mal namiesto selektívnej podpory jednotlivých firiem formou daňových úľav či priamych dotácií dané peniaze namiesto toho dať zamestnancom najmä tým spôsobom, že im zníži ich dane a odvody ktoré majú už teraz príliš vysoké.(Netreba na to žiadne radikálne zmeny tie koniec koncov aj tak väčšinou ekonomiku viac poškodia než jej pomôžu.) Nie len, že je to spravodlivé ale aj ekonomicky výhodné.  Firmy by mali byť podporené plošnými opatreniami ktoré pomôžu všetkým občanom akými sú napríklad lacnejšie energie alebo efektívnejšia štátna správa.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 16
  Celkové hodnotenie: 10.85
  Priemerná čítanosť: 1609

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  121. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Konštantín si teda vybral toto náboženstvo za svoj nový politický nástroj a spravil ho najvyšším štátnym náboženstvom. S veľkým úspechom ho integroval do svojej už degenerujúcej ríše a tak predĺžil o niekoľko desaťročí jej život V Egypte už v prvom storočí zapustilo kresťanstvo svoje…

  Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

  Organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Organizátor hromadného podujatia je od utorka 7. júla povinný zabezpečiť sedenie obecenstva v každom druhom rade a zároveň platí, že obsadenosť priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôžu byť vyššie ako 50 percent kapacity. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného…

  Kmec ocenil ambíciu rezortu diplomacie posilňovať zahraničnopolitický konsenzus

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Národnej rady SR Peter Kmec odchádzajúci zo Smeru-SD ocenil ambíciu rezortu zahraničných vecí posilňovať na Slovensku zahraničnopolitický konsenzus založený na pevnom ukotvení v Európskej únii a NATO. V rámci hodnotenia prvých 100 dní šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) v úrade…

  Polícia potvrdila zadržanie známeho nitrianskeho podnikateľa

  Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Polícia v piatok vo večerných hodinách na sociálnej sieti informovala o tom, že v rámci akcie „Dobytkár“ bol zadržaný Norbert Bödör  Môžeme potvrdiť, že dnes o 22:45 Národná kriminálna agentúra zadržala N. B. v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky za zatiaľ viac…

  Celoeurópska hanba v Europarlamente: Niekto vykráda poslancom kancelárie

  Brusel 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook-Tomáš Zdechovský)   V Európskom parlamente sa udiali masívne vykrádačky: poslancom zmizli počítače, fotoaparáty, mobily, ale českému europoslancovi aj kolobežka (informácia o tom, že by poslancom zmizli aj europoslanecké trojkolky, kačičky a formičky do piesku, zatiaľ neprišla) Médiá informujú, že v Európskom parlamente niekto poslancom vykráda…

  Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. V okresoch Tvrdošín a Námestovo evidujú 18 pozitívnych výsledkov testovania

  Bratislava 4. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit)   Testy v piatok odhalili 29 nakazených koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku tak potvrdili spolu už 1 749 infikovaných Laboratóriá za uplynulý deň vykonali vyše 2 200 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je takmer 218-tisíc.…

  Stavrovská: Konania o rodičovských právach u detí s postihnutím sú problém

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí napríklad pri rozvode na súde riešia úpravu rodičovských práv a povinností tvrdia, že súdy a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neprihliadajú na zdravotné postihnutie dieťaťa, jeho názor či dôsledky jeho zdravotného postihnutia. Na komisárku pre osoby…

  Exministerka Saková informovala, že po oznámení Lučanského, že odchádza z polície mu vrátili šoféra, kvôli ktorému sa sporil s ministrom Mikulcom

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Poslankyňa parlamentu Denisa Saková, ktorá nedávno odišla zo Smeru-SD do vznikajúcej strany Hlas, sa v komentári na Facebooku vrátila ku ukončeniu pôsobenia Milana Lučanského na čele polície s tým, že Úrad na ochranu verejných činiteľov podľa naj vrátil šoféra a ochrankára. Jedným z prvých sporov medzi prezidentom…

  V Juhoafrickej republike zaznamenali rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom

  Johannesburg 4. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Nardus Engelbrecht)   Juhoafrická republika zaznamenala rekordný počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom - 9 064. Tridsať percent z vyše 177-tisíc juhoafrických prípadov je pritom v provincii Gauteng, kde sa nachádzajú Johannesburg aj hlavné mesto Pretória. Ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo viac ako 2 900 ľudí…

  Ryanair po takmer štyroch mesiacoch obnovuje pravidelné linky z Bratislavy

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Daniel Karmann)   Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov postupne obnovuje pravidelné linky z Bratislavy. Prvé dva lety vypravila v sobotu ráno do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského letoviska Pafos na pobreží Stredozemného mora. V pondelok plánuje…

  Za kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

  Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

  Supermarkety v Británií sťahujú z predaja výrobky z kokosových orechov, ktoré zbierajú opice

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Niekoľko britských supermarketov stiahlo z predaja výrobky z kokosových orechov, ktoré zbierajú opice. Nezisková organizácia PETA uviedla, že zvieratá odchytávajú z voľnej prírody a cvičia ich, aby denne dokázali nazbierať až tisíc kokosových orechov, pričom s nimi zaobchádzajú ako so "strojmi na zber kokosových…

  Užívanie marihuany v tehotenstve zvyšuje riziko problémov so spánkom u detí

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mathew Sumner)   Užívanie marihuany počas tehotenstva zvyšuje riziko problémov so spánkom u detí. V novej štúdii to tvrdia vedci z University of Colorado Boulder. John Hewitt a vedúci projektu Evan Winiger analyzovali dáta o 11 875 deťoch vo veku 9 a 10 rokov až po…

  V okresoch Brezno a Banská Bystrica zaznamenali ďalších osem prípadov kliešťovej encefalitídy

  Banská Bystrica 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zaznamenal v končiacom sa týždni v okresoch Brezno a Banská Bystrica zhodne po štyri potvrdené prípady ochorenia na kliešťovú encefalitídu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica Mária Tolnayová, v obidvoch okresoch ide o ochorenia…

  Analytik INEKO: Nový koronavírus nepreveril slovenské zdravotníctvo

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pandémia nového koronavírusu nepreverila, či prijaté opatrenia boli dostatočné a správne nastavené. Ani to, či by si kapacita a procesy slovenského zdravotníctva poradili s jeho výraznejším šírením. Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) povedal analytik Inštitútu…

  Mikulec uviedol, že o budúcnosti projektu zrušenia rodných čísel sa zatiaľ nerozhodlo

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   O budúcnosti projektu zavádzania nových identifikátorov, ktoré mali nahradiť rodné čísla, sa zatiaľ nerozhodlo. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v rozhovore pre TASR poukázal na to, že už keď ho bývalé vedenie predstavilo, objavilo sa mnoho nejasností a chýb "Teraz skôr stojíme pred…

  Európska únia kritizuje Slovensko kvôli uprednostňovaniu slovenských potravín

  Bratislava/Brusel 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vedenie Európskej únie zaslalo Slovensku varovanie. Kritizuje zákon z dielne predchádzajúcej vlády, ktorý zvýhodňuje domácich slovenských potravinárov a výrobcov. Podľa EÚ je to diskriminácia voči zahraničným výrobcom. Brusel dal Slovensku 3 mesiace na reakciu a nápravu situácie Počas minulej vlády vstúpil do platnosti…

  TopDesat

  5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

  0

  Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.   1. Ponožky ti po

  Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

  0

  Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

  Prečo bábätká žmurkajú sotva a dospelí stále?

  0

  Keď sa pozeráš do očí malého bábätka, môžeš si všimnúť, že tieto malé klbká šťastia žmurkajú oveľa menej, ako by si čakal. Ako je to možné? Početné štúdie zdokumentovali, že dospelí žmurkajú očami v priemere asi 15-krát za minútu. Novorodenci a dojčatá uvidíš ale žmurkať oveľa menej, pretože niektoré z nich žmurknú…

  Čínsky faraón Š´-chuang-ti (1.časť)

  0

  V top desať milujeme záhady a keď sa k tomu pridajú aj rozprávkové poklady, sme vo vytržení. Inak tomu nie je ani pri prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Jednou z kľúčových osobností čínskej histórie je Š´- chuang-ti, ktorý žil a pôsobil v rokoch…

  Myslíš si, že by si dokázal žiť bez baktérií?

  0

  Myšlienka, že miliardy baktérií sa ti teraz roja na pokožke a v tele, určite stačí na to, aby ti to prišlo dosť nechutné. Podvedome sa ich chceš zbaviť, ale dôležitejšia je otázka, či vôbec dokážeš bez nich prežiť? A keďže ako ľudské tvory nedokážeme prežiť bez uhlíka, dusíka, imunitného systému…

  Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

  0

  Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

  Vo svete IT

  Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

  0

  Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

  2021 Škoda Octavia RS debutuje s motormi TSI a TDI

  0

  4 mesiace po tom, ako Škoda predstavila hybridnú Octaviu RS iV, spoločnosť odkrýva konvenčne poháňané RS modely tohto vozidla. Deriváty týchto vozidiel prirodzene vyzerajú takmer rovnako, ako jeho elektrifikovaný model, pričom sa odstránil znak „iV“.  Na tému upozorňuje motor1.com. 2021 Škoda Octavia RS s TDI a TSI je realitou Octavia…

  Disney ukazuje pravdepodobne jednu z najpokročilejších Deepfake technológií

  0

  Technológia „Deepfake“ napreduje rýchlejšie, ako by sme možno chceli. Ide o technológiu, ktorá dokáže imitovať pohyby a tvár iných osôb tak dokonalo, že pomaly, ale isto sa stáva nerozlíšiteľnou od reality. Nie tak dávno sme Vám priniesli článok z udalosti Deepfake Detection Challenge, ktorá odhalila, že technológia Deepfake je ďalej,…

  Predstaví spoločnosť Redmi nového vlajkonosiča? Najnovšie kódy z MIUI 12 naznačujú, že áno!

  0

  Spoločnosť Redmi, ktorá je už dlhšiu dobu nezávislou značkou patriacou pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi, sa údajne chystá na predstavenie ďalšieho smartfónu patriaceho do modelového radu Redmi K30. Najnovší prírastok, s údajným označením Redmi K30 Ultra, by mohol podľa informácií portálu XDA Developers obsadiť najvyššiu možnú pozíciu spomedzi všetkých modelových…

  „Ľad nebude hlavným zdrojom, ktorý sa bude na Mesiaci ťažiť,“ tvrdia vedci

  0

  Ak si prečítajte si značnú časť nápadov, týkajúcich sa našej budúcnosti na Mesiaci, tak vo väčšine bude spomenutá jedna látka, ktorá sa pravdepodobne nachádza aj u vás v mrazničke – ľad. Budúci astronauti dúfajú, že dokážu ťažiť ľad, ktorý je ukrytý pod mesačným povrchom. Ten by mal dvojaké využitie, na…

  Inteligentné hodinky KOSPET PROBE – vodotesné štýlovky s vynikajúcou výdržou za pár desiatok eur

  0

  Spoločnosť KOSPET je vo svete inteligentných hodiniek pomerne krátko, no vďaka svojim štýlovým a najmä dostupným modelom dokázala na medzinárodnom trhu pomerne výrazne zamútiť vody. Modelové rady tohto výrobcu sú už dnes pomerne veľké, pričom sa nedávno rozšírili o ďalší zaujímavý kúsok, ktorý určite stojí za povšimnutie. Reč je o…

  KAMzaKRÁSOU

  Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

  0

  Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

  Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

  0

  Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

  Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

  0

  Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

  TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

  0

  Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

  Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

  0

  Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

  Niečo pre milovníkov kávy: Ako uložiť šálky vkusne a moderne?

  0

  Niečo pre milovníkov kávy, ktorí nevedia kam ukladať šálky. Ako uložiť šálky? Vyrobte si vkusné police, úložné boxy na vaše šálky, zrecyklujte staré predmety.

  Svetlo sveta

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Armádny Magazín

  S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

  0

  Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

  Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

  0

  Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

  India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

  0

  India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

  Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

  0

  Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

  Unijný zákaz olova v mokradiach

  0

  Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

  V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

  0

  Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

  Tvoja Svadba

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

  0

  „Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

  Tvoje Zdravie

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

  Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

  0

  Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!