• Patrik Spišiak

  Prečo sa ekonomická nerovnosť zväčšuje a čo s tým môže spraviť štát

  Publikované 30.05. 2019 o 02:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Takmer všetci sa zhodujú v tom, že neustále dochádza k zvyšovaniu ekonomickej nerovnosti a preto sa pokúsim uviesť dôvody, prečo k tomu dochádza. Zameriam sa hlavne na Slovensko a rolu štátu v prerozdeľovaní bohatstva.

  Najprv k samotnej nerovnosti. Naozaj sa neustále zvyšuje nerovnosť? Poďme sa pozrieť čo o tejto téme vravia ekonómovia. Najprv klasický liberálny ekonóm Ludwig von Mises zo začiatku 20 storočia. Nevenoval sa tejto téme veľmi rozsiahlo, ale skonštatoval že ak je nerovnosť príliš veľká tak riadenie tých najväčších firiem sa stane neefektívne a nerovnosť sa tak prestane zväčšovať. Problém ktorý tu ale vzniká je ten, že ak by to aj bola pravda tak nikto netuší kedy sa prestane nerovnosť zväčšovať. (Môže sa prestať zväčšovať keď 10% najmajetnejších ovláda 50% bohatstva, 70%, 90% možno až 95% netušíme to.) Potom tu máme Thomasa Pikettyho ľavicového ekonóma, ktorý sa zhodol s tvrdením Ludwiga von Misesa v tom, že ak je nerovnosť príliš veľká prestane sa zväčšovať. Piketty mal k dispozícií oveľa viac dát a aj sa danej téme oveľa viac venoval a zistil, že v období pred prvou svetovou vojnou, keď bol pravdepodobne najväčší rozdiel medzi bohatými a chudobnými, sa daný rozdiel už viacej nezvyšoval. (Najmajetnejších 10% ovládalo 90% bohatstva.) Takže je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ 10% najmajetnejších ovláda 90% všetkého bohatstva je pre nich takmer nemožné aby ovládali ešte viac. Ak to teda zhrniem ak by štát do ekonomiky nezasahoval správne alebo vôbec 10% najmajetnejších ľudí by takmer v každej krajine vlastnilo približne 90% všetkého bohatstva ktoré sa vlastniť dá.

  Teraz sa isto pýtate ak sa nerovnosť neustále zväčšuje prečo teda 10% najmajetnejších ľudí neovláda 90% všetkého bohatstva. História nás naučila, že existujú 3 účinné spôsoby aby sa výrazne znížil rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Prvý spôsob je vojna, ktorá síce postihuje všetkých obyvateľov rovnako avšak väčšina vecí ktorá je cez vojnu zničená patrí tým čo niečo vlastnia. Samozrejme vojna je veľmi zlý spôsob ako znížiť nerovnosť medzi chudobnými a bohatými. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa výrazne znížil najmä počas a po skončení druhej svetovej vojny avšak pozdejšie znižovanie nerovnosti spôsobovala najmä nová politika väčšiny štátov v povojnovom svete. Druhý spôsob je hospodárska kríza ktorá dokáže mať veľmi podobný ničivý účinok na ekonomiku ako vojna. Aj tu platí to isté pokiaľ nevlastníte žiadny majetok nemôžete oň v čase krízy prísť, a preto dochádza v časoch krízy k razantnému znižovaniu rozdielu medzi bohatými a chudobnými. Ukázala to najmä veľká hospodárska kríza v 30 rokoch. Počas súčasnej hospodárskej krízy, ktorá vypukla v roku 2008 v USA a preniesla sa do zvyšku sveta nedošlo k žiadnemu výraznému zníženiu rozdielov medzi bohatými a chudobnými najmä v dôsledku zásahu štátov do ekonomiky ,ktoré zabránili aby sa kríza výrazne prejavila v reálnej ekonomike avšak tým pádom nedošlo ani k výraznému zníženiu majetku bohatých ľudí. Keďže kríza ničí celkové bohatstvo spoločnosti, tiež je to veľmi zlý spôsob zníženia nerovnosti. Potom tu máme tretiu možnosť a to je štát. Zásah štátu dokáže nerovnosť výrazne znížiť ale aj zvýšiť podľa toho, akú politiku daný štátu použije. Napríklad po druhej svetovej vojne dochádza v Európe, ale aj v USA v dôsledku politík vlád k výraznému zníženiu nerovnosti medzi bohatými a chudobnými. Medzi hlavné dôvody prečo k tomu došlo bola zmena miery zdanenia a inflácia. Ak to zhrniem z troch možností, ktoré dokážu znížiť nerovnosť vojna, hospodárska kríza a zásah štátu je jednoznačne najlepšia tretia možnosť a tým je zásah štátu.

   A teraz k samotnej nerovnosti prečo stúpa a prečo je vysoká nerovnosť zlá. Nerovnosť sa zvyšuje najmä počas hospodárskeho rastu. Existuje strašne veľa faktorov ktoré tlačia na to aby sa nerovnosť zvyšovala alebo znižovala ja sem uvediem len tie ktoré pokladám za dôležité.

  Na Slovensku pracuje niečo cez 2 milióny zamestnancov ktorí poberajú mzdu. Zamestnáva ich približne 260 000 firiem. Väčšinu tvoria firmy do 10 zamestnancov. Firmy  nedostávajú peniaze za služby ktoré ponúkajú tak ako zamestnanci raz do mesiaca, ale dostávajú ich priebežne. V čase hospodárskeho rastu sa tieto ich príjmy zvyšujú aj niekoľko krát do roka. Väčšine zamestnancom sa ale ich mzdy takým tempom nezvyšujú. Poznám mnoho zamestnancov ktorým sa ich plat nezvýšil ani raz ročne, poznám aj takých čo sa im posledné tri roky nezvýšil plat ani o cent. V čase hospodárskeho rastu musí tým pádom dochádzať k neustálemu zvyšovaniu rozdielu v príjmoch medzi zamestnancami a firmami a tým pádom aj v majetku (samozrejme u firiem ktoré krachujú alebo majú zlé hospodárenie to neplatí, avšak v čase hospodárskeho rastu tvoria menšinu). To neznamená, že z toho viním firmy alebo že ich pokladám za problém ale je potrebné vedieť príčinu prečo k zvyšovaniu nerovnosti dochádza ,aby sme vedeli nastaviť správnu politiku štátu a tou určite nie sú rôzne finančné dotácie pre firmy ktoré nerovnosť len viac zvyšujú. (Vysvetlenie zvyšovania nerovnosti je veľmi podobné Pikettyho argumente o výnose z kapitálu.)

   V skratke v čase hospodárskeho rastu dochádza prirodzene k zvyšovaniu nerovnosti. Nanešťastie štát v tejto oblasti, mnohé veci robí spôsobom ktorý nerovnosť neznižuje ale práve naopak pomáha ju zvyšovať.

   Nastavenie nášho daňového systému by malo byť spravodlivejšie. Zamestnanec pri minimálnej mzde ročne zaplatí na daniach a odvodoch pri započítaní celej superhrubej mzdy približne 3 300 eur. Avšak viac ako polovica z 260 000 firiem na Slovensku zaplatila ročnú daň menej než 1 000 eur. Podnikatelia majú mnoho možností ako si znížiť výšku dane najmä vďaka účtovaniu si nákladov. Zamestnanec si samozrejme nič také ako náklady nemôže nárokovať. (Okrem rôznych bonusov napríklad na deti a podobné špeciálne výnimky.) Zamestnávatelia, ktorý tvoria menšinu sú tým pádom zvýhodnení aj v oblasti daní. Pomerne veľa strán už preto hovorí o potrebe znížiť daňové zaťaženie zamestnancov ale na ich strane, nie na nákladoch zamestnávateľa ,čo by sa do miezd zamestnancov takmer vôbec neprenieslo.

   Ďalší problém ktorý tu máme sú eurofondy. Poznáte nejakého zamestnanca ktorý zarába minimálnu mzdu a dostal nejaké eurofondy? Ja teda nie ale zato poznám veľa firiem a aj bohatých ľudí ktorí eurofondy dostali. Verejné projekty z eurofondov väčšinou výrazne nepomôžu žiadnej špeciálnej skupine preto je celkový dopad eurofondov jasný a tým je zvýšenie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Nehovoriac o tom, že pridelenie veľkého množstva finančných prostriedkov pre úzku skupinu ľudí je jeden z najväčších zdrojov korupcie na Slovensku. Oveľa efektívnejšie aj spravodlivejšie by bolo ak by sa celá suma ktorú niektorá členská krajina má dostať preniesla rovno do jej štátneho rozpočtu a nebola rozdávaná nesystémovo zložitým mechanizmom po častiach. Tak by sa z veľkej časti odstránil aj problém s korupciou ,či s nevyčerpanými prostriedkami pri eurofondoch.

   Mnohé firmy dostali na daniach niekoľkomiliónové daňové úľavy ,ale poznáte zamestnanca čo zarába priemernú mzdu a dostal nejaké špeciálne daňové úľavy? Ja som o takom zamestnancovi ešte nepočul.

  Ďalší problém ktorý sa vyskytne keď je nerovnosť veľmi veľká je ten, že tí najbohatší získajú kontrolu nad politikou štátu ktorý bude tým pádom ešte viac pretláčať ich agendu a je dokonca možné, že vďaka tomu nerovnosť narastie do ešte väčších výšok než by narástla v ekonomike kde by neboli žiadne zásahy štátu.

   Ak to mám zhrnúť v skratke nerovnosť sa v čase hospodárskeho rastu, bez výrazných zásahov štátu ktoré ju zmenšujú, neustále pomaly zväčšuje a štát ktorý by sa daný jav mal snažiť zastaviť ho ešte viac podporuje. V prvom rade je to krajne nespravodlivé. Zamestnanec ktorý zarába priemernú mzdu nedostáva žiadne špeciálne príjmy či daňové úľavy od štátu. Zato firma ktorá generuje omnoho väčšie zisky svojim majiteľom, ktoré sa ešte k tomu v čase hospodárskeho rastu neustále zvyšujú viac ako je mzda zamestnanca dostane priamu dotáciu alebo daňové úľavy v hodnotách o akých sa bežnému človekovi ani len nesníva ,a potom príde do televízie analytik a diví sa že sa nerovnosť zväčšuje. Ja sa tu teraz nesnažím prehnane kritizovať štát alebo podnikateľov avšak pokiaľ sa deje nespravodlivosť tak je nutné na ňu poukázať.

  Mnohí z vás sa teraz iste pýtajú prečo je politika štátu v tejto oblasti zle nastavená. Existuje viacero racionálnych dôvodov prečo sa štát púšťa do podobných politík. Pokiaľ dáte dotáciu nejakej veľkej firme tak je jej efekt pomerne ľahké odmerať napríklad v počte zachovaných alebo novovzniknutých pracovných miezd alebo pokiaľ sa jedná o naozaj veľkú firmu aj v raste HDP. Predpokladám, že toto by bol jediný a najsilnejší argument ľudí ktorý podporujú dotácie vybraným firmám. V skutočnosti ani jeden z týchto argumentov neplatí. Pokiaľ by sa peniaze ktoré sa dajú firme rozdelili medzi všetkých rovnako tak by si každý pracujúci prilepšil možno len napríklad 5 eur avšak zabúdame že na Slovensku pracuje viac ako 2 000 000 ľudí. A každý z nich bude môcť daných 5 eur použiť na to čo bude chcieť. Tým sa ekonomika podporí úplne rovnako ako keď dotáciu dostane firma. (Možno ešte viac pretože zamestnanci takmer všetky peniaze minú na Slovensku avšak veľká časť veľkých firiem ktoré na Slovensku dostali dotácie väčšinu svojho zisku presunú do zahraničia.) Problémom je, že to nie je hneď vidno a je oveľa ťažšie pozorovať v ekonomike okamžité výsledky. Druhý dôvod je priam neakceptovateľný a tým je korupcia. Pokiaľ politik každému pridá 5 eur tak mu nikto za to nedá do vrecka úplatok ale ak napríklad nejakej konkrétnej firme vybaví úľavu na dani vo výške dajme tomu 20 000 000 eur tak v tom prípade, ak za to dostane nejaký úplatok tak to bude istotne veľmi pekná suma. Samozrejme, že danej firme ktorá dostane úľavy to nesmierne vyhovuje a ako bonus získa výhodu oproti svojej konkurencii avšak ekonomike ako celku to vôbec nepomáha práve naopak.

   Z toho všetkého vyplýva, že štát by sa mal snažiť prestať špeciálne zvýhodňovať úzke skupiny firiem praktikami ktoré priamo napomáhajú korupcii, neférovej hospodárskej súťaži a zvyšovaniu nerovnosti. Ak už štát chce dotovať nejaké podnikateľské aktivity malo by to byť plošné a férové bez zvýhodňovania jednotlivých subjektov. (To už by ale potom nebol priestor pre úplatky.) To isté platí o eurofondoch mali by byť plošné a férové a nie ako doteraz ,určené pre úzku skupinu žiadateľov čo sa absolútne prieči akejkoľvek férovej a spravodlivej pomoci. Štát by mal namiesto toho urobiť maximum preto, aby sa čo najviac znížila nerovnosť ktorá sa v čase hospodárskeho rastu preukázateľne zvyšuje. Riešenie je teda férové rozdelenie zdrojov. Najefektívnejšia a najspravodlivejšia je podpora zamestnancov plošnými a férovými opatreniami. Okrem zvyšovania minimálnej mzdy má štát veľa možností ako pomôcť všetkým zamestnancom a to najmä znížením ich daňového a odvodového zaťaženia. Mnoho ľudí si teraz zaiste myslí, že ak sa zamestnancovi ktorý zarába čistú mzdu 600 eur pridá vďaka nižším odvodom príkladom mesačne 20 eur tak mu to vôbec nepomôže a predsa len by bolo lepšie tie peniaze dať firmám. Toto zmýšľanie ale nemá žiadnu logiku. Suma 20 eur naviac má pre zamestnanca ktorý zarába 600 eur mesačne oveľa väčšiu hodnotu ako napríklad 10 000 eur naviac pre firmu ktorá má zisk 500 000 eur mesačne.(Pre úplné ujasnenie uvediem ešte jeden pomocný príklad. Pokiaľ má niekto 30 pomarančov a dostane ďalších 10 naviac tak tých ďalších 10 naviac preňho nemá takmer žiadnu hodnotu bude mať problém zjesť aj tých 30 ktoré už má. Avšak ak niekto má iba 1 pomaranč a vy mu dáte druhý tak ten bude mať preňho dokonca väčšiu hodnotu ako ďalších 10 pomarančov ktoré dostala osoba ktorá ich už na začiatku mala 30 . Platí to aj pre peniaze ale nie až tak výrazne preto, že nezhnijú ako pomaranče.) V skratke ak sa štát zameria na plošné zlepšenie príjmov ľudí ktorý málo zarábajú, nie lenže to bude spravodlivejšie ,ale bude to aj ekonomicky efektívnejšie ako selektívne podporovať jednotlivé podniky a firmy. Dokonca to bude výhodnejšie aj pre väčšinu firiem ktoré žiadne dotácie a špeciálne daňové úľavy nedostanú pretože nebudú viac znevýhodnené oproti firmám ktoré ich dostali.

   Pokiaľ to teda celé zhrniem. Nerovnosť najmä v čase hospodárskeho rastu bude neustále stúpať až dovtedy, kým malá skupina ľudí nebude vlastniť väčšinu toho čo sa vlastniť dá. (Porazenými sú najmä zamestnanci.) Štát by preto mal namiesto selektívnej podpory jednotlivých firiem formou daňových úľav či priamych dotácií dané peniaze namiesto toho dať zamestnancom najmä tým spôsobom, že im zníži ich dane a odvody ktoré majú už teraz príliš vysoké.(Netreba na to žiadne radikálne zmeny tie koniec koncov aj tak väčšinou ekonomiku viac poškodia než jej pomôžu.) Nie len, že je to spravodlivé ale aj ekonomicky výhodné.  Firmy by mali byť podporené plošnými opatreniami ktoré pomôžu všetkým občanom akými sú napríklad lacnejšie energie alebo efektívnejšia štátna správa.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 13
  Celkové hodnotenie: 9.1
  Priemerná čítanosť: 1701

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Jedna z najjasnejších hviezd našej oblohy exploduje

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Hviezda Betelgeuse v súhvezdí Orion, ktorá kedysi patrila k deviatim najjasnejším hviezdam zemskej oblohy, od októbra minulého roka rýchlo stráca svoju jasnosť. Vedci preto nevylučujú, že vo vzdialenej budúcnosti exploduje. Informovala o tom televízia CNN, ktorá sa odvoláva na výskum profesora astronómie Eda Guinana…

  KBS aj ECAV povzbudili veriacich k účasti vo voľbách

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Konferencia biskupov Slovenska (KBS) aj vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku povzbudili veriacich, aby sa zúčastnili parlamentných volieb (29.2.). Biskupi Slovenska vo svojom vyhlásení uvádzajú, že určite má význam ísť voliť a ľudia si majú aj z čoho vybrať "Hoci nedávame…

  Memorandum Rómov podporilo osem politických strán a hnutí

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Osem politických strán a hnutí sa v sobotu prihlásilo k Memorandu Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku. Zaviazali sa tak, že v prípade zvolenia do parlamentu budú pamätať na 12 požiadaviek, ktoré majú viesť k systémovým zmenám v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra. Budaj: "Tieto voľby nie sú o zvolení premiéra"

  Bratislava 22 februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Agentúre SITA to povedal šéf OĽaNO Igor Matovič „Ľudia…

  Branislav Fábry: Prejav Zuzany Čaputovej v Mníchove a právny štát

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V dňoch 14. - 16. februára sa v Mníchove uskutočnila tradičná bezpečnostná konferencia Münchner Sicherheitskonferenz, ktorá bola tento raz venovaná téme „Westlessness“ (Menej Západu). Na konferencii zaznelo veľa podnetov a myšlienok, ktoré v slovenskom mainstreame zostali opomenuté, avšak zaujímavé boli najmä nekritické pozitívne hodnotenia vystúpenia prezidentky. V skutočnosti prejav…

  USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

  Washington 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Hikmet Durgun)   Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska boli straty odhadnuté na 715 miliónov dolárov. Podľa údajov úradu bolo…

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič   Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj…

  Blaha vo videu o školení liberálnych novinárov mimovládkou Bellingcat hovorí o "spravodajskej operácii"

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) si na sociálnej sieti servítku pred ústa nedáva. Vo videách už viackrát kritizoval spoločnosť Eset, spájal ju s financovaním niektorých liberálnych politikov a pýtal sa, či je teoretická možnosť ovplyvňovania volieb, pokiaľ je v počítačoch, v ktorých sa zhromažďujú výsledky…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  6

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  Nitrianske biskupstvo sa ohradzuje voči osočovaniu Cirkvi vo filme Sviňa

  0

  Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu. Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby…

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…