• Patrik Spišiak

  Prečo sa ekonomická nerovnosť zväčšuje a čo s tým môže spraviť štát

  Publikované 30.05. 2019 o 02:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Takmer všetci sa zhodujú v tom, že neustále dochádza k zvyšovaniu ekonomickej nerovnosti a preto sa pokúsim uviesť dôvody, prečo k tomu dochádza. Zameriam sa hlavne na Slovensko a rolu štátu v prerozdeľovaní bohatstva.

  Najprv k samotnej nerovnosti. Naozaj sa neustále zvyšuje nerovnosť? Poďme sa pozrieť čo o tejto téme vravia ekonómovia. Najprv klasický liberálny ekonóm Ludwig von Mises zo začiatku 20 storočia. Nevenoval sa tejto téme veľmi rozsiahlo, ale skonštatoval že ak je nerovnosť príliš veľká tak riadenie tých najväčších firiem sa stane neefektívne a nerovnosť sa tak prestane zväčšovať. Problém ktorý tu ale vzniká je ten, že ak by to aj bola pravda tak nikto netuší kedy sa prestane nerovnosť zväčšovať. (Môže sa prestať zväčšovať keď 10% najmajetnejších ovláda 50% bohatstva, 70%, 90% možno až 95% netušíme to.) Potom tu máme Thomasa Pikettyho ľavicového ekonóma, ktorý sa zhodol s tvrdením Ludwiga von Misesa v tom, že ak je nerovnosť príliš veľká prestane sa zväčšovať. Piketty mal k dispozícií oveľa viac dát a aj sa danej téme oveľa viac venoval a zistil, že v období pred prvou svetovou vojnou, keď bol pravdepodobne najväčší rozdiel medzi bohatými a chudobnými, sa daný rozdiel už viacej nezvyšoval. (Najmajetnejších 10% ovládalo 90% bohatstva.) Takže je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ 10% najmajetnejších ovláda 90% všetkého bohatstva je pre nich takmer nemožné aby ovládali ešte viac. Ak to teda zhrniem ak by štát do ekonomiky nezasahoval správne alebo vôbec 10% najmajetnejších ľudí by takmer v každej krajine vlastnilo približne 90% všetkého bohatstva ktoré sa vlastniť dá.

  Teraz sa isto pýtate ak sa nerovnosť neustále zväčšuje prečo teda 10% najmajetnejších ľudí neovláda 90% všetkého bohatstva. História nás naučila, že existujú 3 účinné spôsoby aby sa výrazne znížil rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Prvý spôsob je vojna, ktorá síce postihuje všetkých obyvateľov rovnako avšak väčšina vecí ktorá je cez vojnu zničená patrí tým čo niečo vlastnia. Samozrejme vojna je veľmi zlý spôsob ako znížiť nerovnosť medzi chudobnými a bohatými. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa výrazne znížil najmä počas a po skončení druhej svetovej vojny avšak pozdejšie znižovanie nerovnosti spôsobovala najmä nová politika väčšiny štátov v povojnovom svete. Druhý spôsob je hospodárska kríza ktorá dokáže mať veľmi podobný ničivý účinok na ekonomiku ako vojna. Aj tu platí to isté pokiaľ nevlastníte žiadny majetok nemôžete oň v čase krízy prísť, a preto dochádza v časoch krízy k razantnému znižovaniu rozdielu medzi bohatými a chudobnými. Ukázala to najmä veľká hospodárska kríza v 30 rokoch. Počas súčasnej hospodárskej krízy, ktorá vypukla v roku 2008 v USA a preniesla sa do zvyšku sveta nedošlo k žiadnemu výraznému zníženiu rozdielov medzi bohatými a chudobnými najmä v dôsledku zásahu štátov do ekonomiky ,ktoré zabránili aby sa kríza výrazne prejavila v reálnej ekonomike avšak tým pádom nedošlo ani k výraznému zníženiu majetku bohatých ľudí. Keďže kríza ničí celkové bohatstvo spoločnosti, tiež je to veľmi zlý spôsob zníženia nerovnosti. Potom tu máme tretiu možnosť a to je štát. Zásah štátu dokáže nerovnosť výrazne znížiť ale aj zvýšiť podľa toho, akú politiku daný štátu použije. Napríklad po druhej svetovej vojne dochádza v Európe, ale aj v USA v dôsledku politík vlád k výraznému zníženiu nerovnosti medzi bohatými a chudobnými. Medzi hlavné dôvody prečo k tomu došlo bola zmena miery zdanenia a inflácia. Ak to zhrniem z troch možností, ktoré dokážu znížiť nerovnosť vojna, hospodárska kríza a zásah štátu je jednoznačne najlepšia tretia možnosť a tým je zásah štátu.

   A teraz k samotnej nerovnosti prečo stúpa a prečo je vysoká nerovnosť zlá. Nerovnosť sa zvyšuje najmä počas hospodárskeho rastu. Existuje strašne veľa faktorov ktoré tlačia na to aby sa nerovnosť zvyšovala alebo znižovala ja sem uvediem len tie ktoré pokladám za dôležité.

  Na Slovensku pracuje niečo cez 2 milióny zamestnancov ktorí poberajú mzdu. Zamestnáva ich približne 260 000 firiem. Väčšinu tvoria firmy do 10 zamestnancov. Firmy  nedostávajú peniaze za služby ktoré ponúkajú tak ako zamestnanci raz do mesiaca, ale dostávajú ich priebežne. V čase hospodárskeho rastu sa tieto ich príjmy zvyšujú aj niekoľko krát do roka. Väčšine zamestnancom sa ale ich mzdy takým tempom nezvyšujú. Poznám mnoho zamestnancov ktorým sa ich plat nezvýšil ani raz ročne, poznám aj takých čo sa im posledné tri roky nezvýšil plat ani o cent. V čase hospodárskeho rastu musí tým pádom dochádzať k neustálemu zvyšovaniu rozdielu v príjmoch medzi zamestnancami a firmami a tým pádom aj v majetku (samozrejme u firiem ktoré krachujú alebo majú zlé hospodárenie to neplatí, avšak v čase hospodárskeho rastu tvoria menšinu). To neznamená, že z toho viním firmy alebo že ich pokladám za problém ale je potrebné vedieť príčinu prečo k zvyšovaniu nerovnosti dochádza ,aby sme vedeli nastaviť správnu politiku štátu a tou určite nie sú rôzne finančné dotácie pre firmy ktoré nerovnosť len viac zvyšujú. (Vysvetlenie zvyšovania nerovnosti je veľmi podobné Pikettyho argumente o výnose z kapitálu.)

   V skratke v čase hospodárskeho rastu dochádza prirodzene k zvyšovaniu nerovnosti. Nanešťastie štát v tejto oblasti, mnohé veci robí spôsobom ktorý nerovnosť neznižuje ale práve naopak pomáha ju zvyšovať.

   Nastavenie nášho daňového systému by malo byť spravodlivejšie. Zamestnanec pri minimálnej mzde ročne zaplatí na daniach a odvodoch pri započítaní celej superhrubej mzdy približne 3 300 eur. Avšak viac ako polovica z 260 000 firiem na Slovensku zaplatila ročnú daň menej než 1 000 eur. Podnikatelia majú mnoho možností ako si znížiť výšku dane najmä vďaka účtovaniu si nákladov. Zamestnanec si samozrejme nič také ako náklady nemôže nárokovať. (Okrem rôznych bonusov napríklad na deti a podobné špeciálne výnimky.) Zamestnávatelia, ktorý tvoria menšinu sú tým pádom zvýhodnení aj v oblasti daní. Pomerne veľa strán už preto hovorí o potrebe znížiť daňové zaťaženie zamestnancov ale na ich strane, nie na nákladoch zamestnávateľa ,čo by sa do miezd zamestnancov takmer vôbec neprenieslo.

   Ďalší problém ktorý tu máme sú eurofondy. Poznáte nejakého zamestnanca ktorý zarába minimálnu mzdu a dostal nejaké eurofondy? Ja teda nie ale zato poznám veľa firiem a aj bohatých ľudí ktorí eurofondy dostali. Verejné projekty z eurofondov väčšinou výrazne nepomôžu žiadnej špeciálnej skupine preto je celkový dopad eurofondov jasný a tým je zvýšenie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Nehovoriac o tom, že pridelenie veľkého množstva finančných prostriedkov pre úzku skupinu ľudí je jeden z najväčších zdrojov korupcie na Slovensku. Oveľa efektívnejšie aj spravodlivejšie by bolo ak by sa celá suma ktorú niektorá členská krajina má dostať preniesla rovno do jej štátneho rozpočtu a nebola rozdávaná nesystémovo zložitým mechanizmom po častiach. Tak by sa z veľkej časti odstránil aj problém s korupciou ,či s nevyčerpanými prostriedkami pri eurofondoch.

   Mnohé firmy dostali na daniach niekoľkomiliónové daňové úľavy ,ale poznáte zamestnanca čo zarába priemernú mzdu a dostal nejaké špeciálne daňové úľavy? Ja som o takom zamestnancovi ešte nepočul.

  Ďalší problém ktorý sa vyskytne keď je nerovnosť veľmi veľká je ten, že tí najbohatší získajú kontrolu nad politikou štátu ktorý bude tým pádom ešte viac pretláčať ich agendu a je dokonca možné, že vďaka tomu nerovnosť narastie do ešte väčších výšok než by narástla v ekonomike kde by neboli žiadne zásahy štátu.

   Ak to mám zhrnúť v skratke nerovnosť sa v čase hospodárskeho rastu, bez výrazných zásahov štátu ktoré ju zmenšujú, neustále pomaly zväčšuje a štát ktorý by sa daný jav mal snažiť zastaviť ho ešte viac podporuje. V prvom rade je to krajne nespravodlivé. Zamestnanec ktorý zarába priemernú mzdu nedostáva žiadne špeciálne príjmy či daňové úľavy od štátu. Zato firma ktorá generuje omnoho väčšie zisky svojim majiteľom, ktoré sa ešte k tomu v čase hospodárskeho rastu neustále zvyšujú viac ako je mzda zamestnanca dostane priamu dotáciu alebo daňové úľavy v hodnotách o akých sa bežnému človekovi ani len nesníva ,a potom príde do televízie analytik a diví sa že sa nerovnosť zväčšuje. Ja sa tu teraz nesnažím prehnane kritizovať štát alebo podnikateľov avšak pokiaľ sa deje nespravodlivosť tak je nutné na ňu poukázať.

  Mnohí z vás sa teraz iste pýtajú prečo je politika štátu v tejto oblasti zle nastavená. Existuje viacero racionálnych dôvodov prečo sa štát púšťa do podobných politík. Pokiaľ dáte dotáciu nejakej veľkej firme tak je jej efekt pomerne ľahké odmerať napríklad v počte zachovaných alebo novovzniknutých pracovných miezd alebo pokiaľ sa jedná o naozaj veľkú firmu aj v raste HDP. Predpokladám, že toto by bol jediný a najsilnejší argument ľudí ktorý podporujú dotácie vybraným firmám. V skutočnosti ani jeden z týchto argumentov neplatí. Pokiaľ by sa peniaze ktoré sa dajú firme rozdelili medzi všetkých rovnako tak by si každý pracujúci prilepšil možno len napríklad 5 eur avšak zabúdame že na Slovensku pracuje viac ako 2 000 000 ľudí. A každý z nich bude môcť daných 5 eur použiť na to čo bude chcieť. Tým sa ekonomika podporí úplne rovnako ako keď dotáciu dostane firma. (Možno ešte viac pretože zamestnanci takmer všetky peniaze minú na Slovensku avšak veľká časť veľkých firiem ktoré na Slovensku dostali dotácie väčšinu svojho zisku presunú do zahraničia.) Problémom je, že to nie je hneď vidno a je oveľa ťažšie pozorovať v ekonomike okamžité výsledky. Druhý dôvod je priam neakceptovateľný a tým je korupcia. Pokiaľ politik každému pridá 5 eur tak mu nikto za to nedá do vrecka úplatok ale ak napríklad nejakej konkrétnej firme vybaví úľavu na dani vo výške dajme tomu 20 000 000 eur tak v tom prípade, ak za to dostane nejaký úplatok tak to bude istotne veľmi pekná suma. Samozrejme, že danej firme ktorá dostane úľavy to nesmierne vyhovuje a ako bonus získa výhodu oproti svojej konkurencii avšak ekonomike ako celku to vôbec nepomáha práve naopak.

   Z toho všetkého vyplýva, že štát by sa mal snažiť prestať špeciálne zvýhodňovať úzke skupiny firiem praktikami ktoré priamo napomáhajú korupcii, neférovej hospodárskej súťaži a zvyšovaniu nerovnosti. Ak už štát chce dotovať nejaké podnikateľské aktivity malo by to byť plošné a férové bez zvýhodňovania jednotlivých subjektov. (To už by ale potom nebol priestor pre úplatky.) To isté platí o eurofondoch mali by byť plošné a férové a nie ako doteraz ,určené pre úzku skupinu žiadateľov čo sa absolútne prieči akejkoľvek férovej a spravodlivej pomoci. Štát by mal namiesto toho urobiť maximum preto, aby sa čo najviac znížila nerovnosť ktorá sa v čase hospodárskeho rastu preukázateľne zvyšuje. Riešenie je teda férové rozdelenie zdrojov. Najefektívnejšia a najspravodlivejšia je podpora zamestnancov plošnými a férovými opatreniami. Okrem zvyšovania minimálnej mzdy má štát veľa možností ako pomôcť všetkým zamestnancom a to najmä znížením ich daňového a odvodového zaťaženia. Mnoho ľudí si teraz zaiste myslí, že ak sa zamestnancovi ktorý zarába čistú mzdu 600 eur pridá vďaka nižším odvodom príkladom mesačne 20 eur tak mu to vôbec nepomôže a predsa len by bolo lepšie tie peniaze dať firmám. Toto zmýšľanie ale nemá žiadnu logiku. Suma 20 eur naviac má pre zamestnanca ktorý zarába 600 eur mesačne oveľa väčšiu hodnotu ako napríklad 10 000 eur naviac pre firmu ktorá má zisk 500 000 eur mesačne.(Pre úplné ujasnenie uvediem ešte jeden pomocný príklad. Pokiaľ má niekto 30 pomarančov a dostane ďalších 10 naviac tak tých ďalších 10 naviac preňho nemá takmer žiadnu hodnotu bude mať problém zjesť aj tých 30 ktoré už má. Avšak ak niekto má iba 1 pomaranč a vy mu dáte druhý tak ten bude mať preňho dokonca väčšiu hodnotu ako ďalších 10 pomarančov ktoré dostala osoba ktorá ich už na začiatku mala 30 . Platí to aj pre peniaze ale nie až tak výrazne preto, že nezhnijú ako pomaranče.) V skratke ak sa štát zameria na plošné zlepšenie príjmov ľudí ktorý málo zarábajú, nie lenže to bude spravodlivejšie ,ale bude to aj ekonomicky efektívnejšie ako selektívne podporovať jednotlivé podniky a firmy. Dokonca to bude výhodnejšie aj pre väčšinu firiem ktoré žiadne dotácie a špeciálne daňové úľavy nedostanú pretože nebudú viac znevýhodnené oproti firmám ktoré ich dostali.

   Pokiaľ to teda celé zhrniem. Nerovnosť najmä v čase hospodárskeho rastu bude neustále stúpať až dovtedy, kým malá skupina ľudí nebude vlastniť väčšinu toho čo sa vlastniť dá. (Porazenými sú najmä zamestnanci.) Štát by preto mal namiesto selektívnej podpory jednotlivých firiem formou daňových úľav či priamych dotácií dané peniaze namiesto toho dať zamestnancom najmä tým spôsobom, že im zníži ich dane a odvody ktoré majú už teraz príliš vysoké.(Netreba na to žiadne radikálne zmeny tie koniec koncov aj tak väčšinou ekonomiku viac poškodia než jej pomôžu.) Nie len, že je to spravodlivé ale aj ekonomicky výhodné.  Firmy by mali byť podporené plošnými opatreniami ktoré pomôžu všetkým občanom akými sú napríklad lacnejšie energie alebo efektívnejšia štátna správa.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 13
  Celkové hodnotenie: 9.09
  Priemerná čítanosť: 1706

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Uzavreté hranice, ktoré majú obmedziť Covid-19, narušujú dodávky potravín v Európe

  Bratislava 3. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Žiadna pieseň nezachytáva jarnú náladu Nemecka poetickejšie, ako hit z roku 1930: „Veronika, jar je tu“. Dievčatá spievajú tra-la-la a celé Nemecko je v idylke. “Veronika, špargľa pučí! “ Apríl v Nemecku je Spargelzeit alebo „čas špargľe“. Puristi doslova utekajú na farmárske trhy,…

  "Šírenie panických rečí." Tzv. vypnutie Slovenska by podľa Mariana Kotlebu nič pozitívne neprinieslo

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel )   Tzv. "vypnutie Slovenska" by nič pozitívne neprinieslo, naopak, slovenská ekonomika by totálne skrachovala. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba. Takýto návrh je podľa ĽSNS zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nezodpovedný "Pokladáme za absolútne neprijateľné, aby predseda…

  Beblavého europoslanec Bilčík: Žiadame o vylúčenie strany Fidesz maďarského premiéra Orbána z EPP. Jeho strana do tejto rodiny nepatrí

  Bratislava 3. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) na sociálnej sieti zverejnil list adresovaný predsedovi EPP Donaldovi Tuskovi, v ktorom ho žiadajú o vylúčenie strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána z EPP. Maďarský premiér podľa nich súčasnú ťažkú situáciu v súvislosti s koronavírusom iba zneužil na ďalšie "ukrajovanie…

  Asociácia zdravotných poisťovní: Ambulantní lekári by mali súhlasiť s návrhom paušálnych platieb

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) vyzýva Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) prehodnotiť svoj odmietavý postoj k návrhu paušálnych platieb poisťovní ambulanciám. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková Zdravotné poisťovne podľa nej postupujú v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR. Ako odznelo aj…

  ZVJS: V karanténe je 111 osôb, testovaných bolo 16 a jeden väzeň má koronavírus

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/DPA-Marcel Kusch)   Na nový koronavírus bolo doteraz vo väzenských ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) testovaných 16 osôb a stále platí, že bol potvrdený len u jedného väzňa. V súčasnosti sa nachádza v preventívnej karanténe 111 osôb - väzňov a príslušníkov ZVJS. Uvádza ZVJS…

  Slovenská pošta pokračuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Zamestnanci Slovenskej pošty, a. s. pokračujú vo vyplácaní dôchodkov spolu pre štyristotisíc seniorov. Službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu využíva 95 percent z nich, službu výplaty dôchodku na pošte si zvolilo zvyšných päť percent dôchodcov. Sociálne dávky bude Slovenská pošta…

  Čaputová odobrila novelu Zákonníka práce aj zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu Zákonníka práce a zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Národná rada SR prijala oba zákony 2. apríla v súvislosti so zmiernením ekonomických a…

  Zomrel spevák Zdeno Sychra

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   V piatok zomrel v Bratislave spevák Zdeněk Sychra, známy aj pod umeleckým menom Zdeno Sychra. Dožil sa 84 rokov. Agentúru SITA o umelcovom úmrtí informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu RTVS Martin Jurčo Zdeněk Sychra sa narodil 12. marca 1936 v Holasiciach na Morave.…

  Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti sprevádzania pri pôrode. V súčasnosti však rozhodujú pokyny zdravotníkov

  Bratislava 3. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V súčasnej situácii pandémie Covid-19 je podľa rezortu dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov a nariadeniami hlavného hygienika v každom jednom zdravotníckom zariadení z dôvodu zachovania zdravia osôb, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná…

  Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:USembassySK Twitter)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR a úprimný zámer dodržiavať záväzky vyplývajúce z členstva Slovenska v NATO. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR Klus to potvrdil v piatok,…

  Predseda Prešovského samosprávneho kraja varuje pred blackoutom. To, čo robí premiér, podľa neho škodí psychike občanov

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský varuje pred možným scenárom tzv. blackoutu, ktorý by mohol v PSK ohroziť fungovanie mnohých rodín. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa "Nikto z nás nebol pripravený na hrozbu takých rozmerov, ako je COVID-19, a…

  Trnka: Ani druhá dodávka od štátu pre lekárov v KSK nie je dostatočná

  Košice 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pre lekárov v Košickom kraji vyčlenila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR ďalších 300.000 chirurgických rúšok, 8000 respirátorov, 100.000 rukavíc, 120 okuliarov a 600 ochranných oblekov. Informoval o tom v piatok Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK). Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku však ani…

  Začalo sa testovanie v osade v Jarovniciach, miestni Rómovia k tomu pristupujú zodpovedne. Naopak, osadníci v Kecerovciach sa ukrývajú, boja sa, že ich po potvrdení nákazy budú vojaci "v lese strieľať"

  Jarovnice 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V obci Jarovnice v okrese Sabinov začali v piatok 3. apríla s testovaním obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti so šírením koronavírusu. Celkovo v najbližších dňoch odoberú vzorky a na ochorenie Covid-19 otestujú obyvateľov v 33 rómskych osadách. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS)…

  Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych…

  Poslanec SaS Dostál sa vzdal funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru: "Ľuboš, môžeš to zasa skúsiť," odkazuje Blahovi

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok )   Poslanec Ondrej Dostál z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) sa dnes vzdal funkcie predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva. Členom výboru bude naďalej Parlament zvolil Dostála za predsedu výboru 2. apríla večer. Dostál vopred avizoval, že sa vzdá pozície šéfa v snahe,…

  Na nejasné vyjadrenia Matoviča verejnosť už nevie ako reagovať. Môže vyvolať paniku, tvrdí Haulík

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Doterajšie vystupovanie premiéra Igora Matoviča z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v boji proti koronavírusu môže mať nepriaznivý vplyv na jeho dôveryhodnosť u ľudí. Agentúre SITA to povedal politológ Jozef Lenč Podľa sociológa Pavla Haulíka premiér nemá jednoznačnú predstavu, čo…

  AsLab: Súkromné laboratóriá vedia urobiť 1500 vyšetrení nového koronavírusu

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ISNA-Amin Nazari)   Denná vyšetrovacia kapacita nového koronavírusu u súkromných laboratórií sa k piatku pohybuje k 1500 vyšetreniam. Počas budúceho týždňa sa však môže zdvojnásobiť. Pre TASR to uviedol predseda Asociácie laboratórií (AsLab) Vladimír Ježík. Prízvukoval, že je potrebné rozlišovať medzi vyšetrovacou a odberovou kapacitou "Očakáva…

  "Následkom krízy v Taliansku bude smrť eura. Iba dva štáty tomu môžu zabrániť," tvrdí bývalý taliansky premiér Monti

  Rím 3. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Prudké zvýšenie štátneho dlhu v Taliansku v dôsledku koronavírusovej krízy môže spôsobiť krach eurozóny. Bývalý taliansky premiér Mario Monti je presvedčený, že Nemecko a Holandsko by mohli pomôcť najchudobnejším krajinám prostredníctvom vydania eurofondov s cieľom zachrániť eurozónu Kríza spojená s rozsiahlym šírením koronavírusu…

  TopDesat

  Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

  0

  V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

  Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

  0

  3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

  0

  Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

  Stratené galské mesto Alesia

  0

  Existencia galského mesta Alesia, spomínaná už v klasických dielach, okrem iných aj v spise Julia Caesara Zápisky vo vojne v Gálii, je v súčasnosti už nevyvratiteľná. Aktuálnou úlohou, ktorou sú podrobení historici, je úloha vymedziť geograficky jeho polohu. Odohrala sa tam jedna z najkrutejších vojenských bitiek rímskeho impéria. Spory historikov o Alesii súvisia so skutočnosťou, že…

  Biblický príbeh z knihy Genezis: Rajská záhrada 1. časť

  0

  Podľa biblického príbehu z knihy Genezis naším prvým príbytkom bola rajská záhrada niekde na východe. Výskumníci a vzdelanci z celého sveta dodnes vedú neutíchajúce debaty o tom, či skutočne existovala a kde vlastne sa presne nachádzala. Vitajte pri prvej časti článku Rajská záhrada. Začneme krátkym úryvkom z Biblie. Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj…

  Vesmír a jeho čierne diery - 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku Vesmír a jeho čierne diery. Prvé fázy prerodu hviezdy na čiernu dieru sme si už uviedli, teraz pokračujeme ďalej. V polovici devätnásteho storočia, kedy sa Sirius dostal do fáze „bieleho trpaslíka“, ho Bessel spozoroval. Mal síce v porovnaní s dnešnou technikou vcelku obmedzené možnosti, napriek tomu však spozoroval, že sa…

  Vo svete IT

  Samsung otriasol globálnym rebríčkom najvýkonnejších Android smartfónov. Ako dopadol Váš telefón?

  0

  Naposledny sme Vám aktualizovali rebríček najvýkonnejších Android smartfónov na trhu v priebehu februára, v rámci ktorého dominovalo zariadenie  Asus Rog Phone 2. Medzičasom bolo predstavených viacero zariadení, ktoré sú už dostupné aj na globálnom trhu, v dôsledku čoho došlo k zásadným zmenám v poradí. 101 najvýkonnejších smartfónov na trhu Spoločnosť…

  Android 10: Takto vyzerá aktualizovaný zoznam smartfónov, pre ktoré je dostupný najnovší Android

  0

  Začiatkom minulého mesiaca sme Vám priniesli aktualizovaný zoznam Android smartfónov, pre ktoré bola dostupná najnovšie verzia Androidu 10. Na zozname sme v tom čase našli  viac ako 70 zariadení. Medzičasom do zoznamu pribudlo viacero smartfónov, a my Vám nižšie prinášame ich prehľad. Pre tieto zariadenia je dostupný Android 10 Pevne…

  MIUI 12: Pozrite si prvé náhľady zmien v pripravovanej nadstavbe MIUI 12. Páčia sa Vám?

  0

  V druhej polovici marca sme Vás informovali o tom, že spoločnosť Xiaomi končí s aktívnym vývojom nadstavby MIUI 11 a chystá sa plne sústrediť na vývoj nadstavby MIUI 12, ktorá by mala byť predstavená ešte v priebehu tohto roka. Zahraničný portál Gizhina.com v priebehu dnešného rána publikovala prvé náhľady pripravovanej…

  Nepremeškajte akciu na tieto platené aplikácie a hry, ktoré dočasne stiahnete zadarmo!

  0

  Piatok máme v plnom prúde a spolu s ním Vám prinášame ďalšiu nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť kompletne zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 11 aplikácií, 21 hier a 11 aplikácií pre prispôsobenie Vášho zariadenia. Nepremeškajte túto akciovú ponuku Zo zoznamu nižšie by sme Vám…

  Technológia ako z budúcnosti. AI schopná rozpoznať mozgové signály spojené s rečou významne napreduje

  0

  Svet si len zvyká na sofistikovanú technológiu virtuálnych asistentov, ktorí dokážu s vysokou presnosťou rozumieť nášmu hovorenému slovu. Ide o obrovský pokrok od toho, čo technológie dokázali pred pár rokmi a pravda je taká, že za rohom nás čakajú oveľa impozantnejšie objavy. Téme sa venoval portál sciencealert.com Ukazuje sa, že…

  Zapnite si v Google Chrome funkciu, ktorá Vás upozorní na to, že Vaše prihlasovacie údaje boli hacknuté

  0

  Internetové služby sa neustále vyvíjajú a každým dňom pribúdajú nové. Zatiaľ čo 10 rokov dozadu sme reálne používali Facebook, Youtube, Gmial, prípadne Azet, a niekoľko ďalších služieb, ktoré by sme pravdepodobne zrátali na dvoch rukách, tak dnes je situácia úplne iná. V súčasnosti používame aplikácie a internetové služby takmer na…

  TopSpeed

  Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

  0

  Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

  Na Slovensku spustila Toyota online showroom

  0

  Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

  Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

  6

  Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

  Renault testuje nabíjanie počas jazdy. Zatiaľ je na tempe 110 km/h

  3

  Automobilka Renault rozbehla ďalšiu fázu testovania dynamického nabíjania elektromobilov počas jazdy. Nejde o nový projekt, nabíjanie počas jazdy už fabrika testovala v roku 2017 na špeciálne upravených modeloch Kangoo Z.E. Vtedy zvládli dobíjanie aj pri tempe 110 km/h. V druhej fáze chce Renault predstaviť dynamické spoplatňovacie systémy dobíjania v samotnom…

  Hyundai N koncepty sú krutý prvoaprílový žart automobilky

  0

  Prvý apríl priniesol množstvo tak nereálnych “vtipných” správ, že si ich človek ani neotvoril. My sme redakčne poňali prvý apríl trochu inak a pripravili článok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani konšpiračný portál. Viacerí ste sa nedali napáliť a skonštatovali, že ste úprimne dúfali, že to je pravda. Podobné pocity teraz…

  Alfa Romeo Giulietta tento rok definitívne končí

  1

  To, o čom sa dlhodobo šepkalo, je tu. Alfa Romeo Giulietta tento rok definitívne končí. Po modeli Mito je to ďalšia malá Alfa Romeo, ktorá bola jednoducho už príliš stará a tak na trhu končí. Avšak Alfa nemá pre Giuliettu nástupcu z toho istého segmentu. Tým má byť totiž malý mestský crossover Tonale. Je…

  KAMzaKRÁSOU

  Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

  0

  Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

  Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

  0

  Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

  RECEPT: Nadýchaná maková bábovka, na ktorej si pomaškrtí každý!

  0

  Doprajte si aj vy nebíčko v ústočkách! Nadýchaná maková bábovka nielenže má skvelú chuť, ale je aj zdravá a navyše mak pôsobí ako afrodiziakum! Ochutnáte?

  Už si skúsila pestovanie byliniek vo vode? Tieto sú na to ideálne!

  0

  Vedeli ste, že je možné pestovanie byliniek vo vode? Je to jednoduché a zvládne to aj neskúsený záhradkár. Pozrime sa na to, ktoré bylinky sú na to vhodné.

  Recept na pečený cesnak: Táto pochúťka pomôže i tvojmu zdraviu!

  0

  Recept na pečený cesnak je jednoduchý a rýchly a keď ho vyskúšate raz, dozaista si ho zamilujete. Upečený cesnak je nielen chutný, ale podporí vaše zdravie!

  Automat na rúška: Dr.Max mení lekárenský automat na „rúškomat“

  0

  Lekáreň Dr.Max prichádza s novinkou v podobe rúškomatu! Automat na rúška je bezpečným spôsobom, vďaka ktorému si môžete zaobstarať rúško do domácnosti!

  Svetlo sveta

  Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

  Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

  0

  Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

  AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

  0

  „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

  Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

  0

  Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

  Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

  0

  Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

  Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

  0

  Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

  Armádny Magazín

  Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

  14 organizácií zo Slovenska a Čiech reprezentujúcich 1,25 milióna občanov vyzýva Európsku komisiu nezakazovať olovené strelivo a rybárske olovká

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( AM ) - Štrnásť organizácií zo Slovenska a Čiech reprezentujúcich 1,25 milióna občanov sa zhodlo na výzve inštitúciám EÚ na čele s Európskou komisiou proti aktuálnym snahám o zákaz oloveného streliva a rybárskych oloviek na mokradiach i mimo nich. Na výzve sa signatárske organizácie dohodli symbolicky v…

  Izraelci tvrdo zasahujú proti protestujúcim Palestíncom v Jaffe - tvrdia že sú imúnny voči Covid-19 lebo sú moslimovia. Video

  0

  Palestína, 3.apríl 2020 ( AM ) - Palestínčania protestujú proti tvrdej ruke Izraela počas blokovania koronavírusu. Izraelská polícia strieľa gumové projektily a omračujúce granáty na obyvateľov Jaffy, ktorí tvrdia, že obmedzenia kvôli Covid-19 vedú k väčšej „policajnej brutalite“. Prinášame zábery z protestov, ktoré vypukli v Jaffe 1. apríla. Protesty

  Putin rozširuje právomoc vlády - môže zaviesť núdzový stav, za šírenie dezinformácií prísne pokuty

  0

  Rusko, 3.apríl 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon oprávňujúci ruskú vládu k zavedeniu núdzového režimu v krajine. Zákon hlavne ustanovuje právo vlády 

  Nepálska polícia kliešťami na mŕtvoly odchytáva ľudí na uliciach. Video

  0

  Nepál, 3. apríl 2020 ( AM, Ruptly ) - Nepálski policajti používajú špeciálne zariadenie na zadržanie ľudí, ktorí sa vzpierajú karanténnym príkazom, aby neriskovali nákazu COVID-19. Prinášame zábery z Káthmandu zo stredy tohto týždňa.   Zariadenie pozostáva zo svorky, alebo klieští pripevnených k tyči. Zvyčajne sa používa na vyťahovanie mŕtvy

  Vojaci pomôžu s testovaním na ochorenie COVID-19 v rómskych komunitách

  0

  Slovensko, 2.apríl 2020 ( AM, MO SR ) –Ministerstvo obrany SR pomôže už v najbližších dňoch v celkovo 33 rómskych osadách s testovaním na ochorenie COVID-19. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii ku Akčnému plánu pre marginalizované rómske komunity v súvislosti so šírením koronavírusu minister obrany SR J

  Tvoja Svadba

  Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

  0

  Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

  Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

  0

  Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

  Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

  0

  Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

  Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

  0

  Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

  0

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

  Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

  0

  Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

  Tvoje Zdravie

  Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

  0

  Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

  Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

  0

  Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

  0

  Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

  Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

  0

  Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

  Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

  0

  Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

  Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

  0

  Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!