Národná koalícia /NK/, si nechala ukradnúť sudcu Radačovského! Rafinovaný Kotleba dobehol všetkých, nielen Harabina, NK, ale i Smer a celé Slovensko!

Na Zemi to zatiaľ funguje tak, že Zlo sa dá vytvoriť a dosiahnuť oveľa rýchlejšie, než Dobro! Deje sa tak z jednoduchého dôvodu. Zlom, teda odvrátením sa od Principiálnych zásad a zákonitostí života, ľudstvo ako celok kleslo až na samé dno zvráteností, čím pojmy ako morálka, čestnosť, cit pre spravodlivosť, pomoc blížnemu a mnohé ďalšie takmer stratili svoj obsahový význam, pretože na Zemi je už len malá hŕstka ľudí, pre ktorých tieto pojmy ešte niečo znamenajú.

Opakom tohto je neprajnosť, chamtivosť, lakomstvo, túžba po moci, vypočítavosť a všetky ďalšie ľudské neresti a týmto sa naopak darí vo všetkých aspektoch nášho spolunažívania.

Agresivita, vulgárnosť, zosmiešňovanie, dosiahnutie akéhokoľvek zisku za každú cenu, tak týmto a mnohým ďalším je nasiaknuté takmer všetko okolo nás a predovšetkým v nás!

Za všetkými inštitúciami, za všetkými odvetviami stoja vždy len ľudia, a tak ľudia dnes spravidla už bez morálnych zásad „produkujú“ denne doslova „tony zla“ v najrozličnejších podobách. Veď pozrite si len internetové diskusie, napíšete svoj názor, svoje presvedčenie a ihneď ste napádaný krikľúňmi a škrekľúňmi tým najodpornejším spôsobom, že často sa tieto komentáre nedajú ani citovať, ak chce človek vyjadriť obraz o tom, aká spoločenská bieda je vytváraná aj v našej prekrásnej krajine, ktorú sme dostali Darom od Stvoriteľa, aby sme ju spravovali čo najmúdrejším spôsobom.

Kto dnes vytvára skutočné Dobro?? Takmer každý si háji len svoje záujmy a čím je človek na nižšom charakterovom stupni vývoja, tým tieto svoje záujmy háji zákernejším a odpornejším spôsobom, než ľudia cnostní, morálne vysoko stojaci, snažiaci sa neustále bojovať o zakotvenie Svetlých hodnôt na Zemi.

Zlo teda dokáže človek vytvoriť okamžite a aj ho tvorí!

Je ľahké niekoho obviniť, osočiť, pošpiniť, zahrnúť ho zlobou, výčitkami, namiesto toho, aby sme ho zahrnuli prajnosťou a dobrosrdečnosťou v tom lepšom prípade, alebo aspoň vecným a pozitívnym a predovšetkým spravodlivým konštatovaním v prípade, ak nás napríklad urazí, či inak sa nás „dotkne“, alebo hrubo, až vulgárne nesúhlasí s naším názorom a presvedčením.

Na vlasteneckej scéne Slovenska sa vinou jednej „osobnosti“ vytvorili dva tábory a situácia v tomto smere je DNES nadmieru kritická!

Tieto dve skupiny sa však od seba veľmi odlišujú. Jedna skupina vlastencov sú ľudia viac racionálne premýšľajúci, chápajúci udalosti dnešných dní v širších súvislostiach a predovšetkým ich charakterizuje jeden spoločný znak, že i v ostrejšej diskusii sú umiernenejší, nenechajú sa tak ľahko vyprovokovať, ich odpovede a reakcie nesú pečať vnútornej zrelosti a zastávajú názor, že zmena k lepšiemu sa dá dosiahnuť predovšetkým zmenou seba samých, ako i snahami o zmenu spoločenského systému čo najčestnejším súbojom, opieraním sa o skutočné pozemské právo, či o pozitívne nepísané pravidlá.

Táto, dnes už doslova revolučná nálada tejto časti vlasteneckej scény má teda charakter skutočnej revolúcie ducha i myslenia, za použitia čo najčestnejších „zbraní“, s využitím a presadením všetkých zákonných možností, pretože títo vlastenci si uvedomujú, že dobro sa nedá dosiahnuť zlom, čestnosť nečestnosťou, pravda lžou a podobne.

Takýto vlastenci chcú byť vzormi toho, za čo bojujú a ak bojujú za lepší zajtrajšok, tak chcú byť predovšetkým sami lepšími a nebudú siahať po zákernostiach a podlostiach len preto, aby dosiahli tento svoj vytúžený cieľ.

Veď by sa len úplne sprofanovali a zdiskreditovali, zapredali by seba i svoje presvedčenie, nadobudnuté skrze víziu skutočnej slobody a svetlého zajtrajška. A z povahy veci samej je aj zrejmé a jasne rozoznateľné, kto napríklad už len cez spomínané diskusie na sieťach stojí na „tejto strane barikády“ a kto na strane opačnej, hoci i on, „prívrženec“ opačnej strany barikády disponuje slovníkom, doslova chrliacim slová a obrazy o lepšom zajtrajšku a zmene spoločenského zriadenia k lepšiemu.

Táto druhá skupina, opačná skupina, o ktorej bude teraz reč nestojí ale na strane oligarchov, politickej mafie, slniečkárov a liberálov, to je už doslova žumpa, ktorá nadobro stratila spojenie s realitou života a aby sa s „takýmto materiálom“ mohlo počítať pre náš lepší zajtrajšok. V tomto prípade je už rozhodnuté a jej zaradenie sa v spoločnosti tak nemenné, že je viac ako isté, že táto skaza spoločnosti sa nakoniec rozloží sama v sebe a postará sa v Zákone zvratného pôsobenia o svoj definitívny koniec.

Reč je tu ale o vlastencoch, o druhej časti vlasteneckého tábora, ktorá je morálne tak nevyzretá, že len sprostota je ten najvýstižnejší pojem, ktorý najlepšie charakterizuje spôsob ich prejavu, komunikácie a pôsobenia. Je to skupina veľkého množstva krikľúňov a „žoldnierov“, ktorí sa bijú v prsia, akí sú národovci, ale ich prejav, charakter, slovník, emočné naladenie, svedčia len o tom, že ak by oni mali tvoriť náš svetlý zajtrajšok, tak ten zajtrajšok, tvorený takýmito ľuďmi, by bol len ďalším amorálnym smetiskom, z ktorého by sa skôr či neskôr vytvorila ďalšia žumpa, odsúdená k definitívnemu zániku!

Ako môže tvoriť náš lepší zajtrajšok človek, ktorý napr. v internetovej diskusii vyrukuje na vás okamžite po vyjadrení vášho názoru a presvedčenia s tými najoplzlejšími nadávkami, najnehoráznejšou špinou a chrliaci sebaisté presvedčenie, že on je tou zmenou, že on a jeho strana sú jediní, ktorí vyvedú Slovensko z tohto bludiska špatností a bijú sa v prsia, až im doslova nenávistné sliny pŕskajú z úst, kričia a škriekajú, že zdravo zmýšľajúci človek má dojem, že asi sa stal súčasťou nejakej „reality – show“, alebo súčasťou „fantasy-hororového filmu“, plného škretov a zombíkov, ktorý seba samých pasovali za jedinú záchranu sveta!

Vtáka poznáte po perí, človeka podľa ovocia jeho činov a slov!

Tento druhý tábor súčasnej vlasteneckej scény Slovenska je žiaľ vo veľkej miere tvorený tou časťou národa, ktorá je morálne dosť zaostalá, nevyspelá, až zlovoľná. A z povahy veci samej je to tak aj preto, lebo vodca tejto „svorky“ má nie iné vnútro, než je popisované vyššie, ktoré však dokáže rafinovane maskovať za ľúbivé slová po zmene v spoločnosti, dokonca si vytvoril akýsi patent, že on sám je povolaný a predurčený k tomu, že tento poriadok v spoločnosti nastolí.

Aký paradox však, poriadok a hodnoty má nastoliť človek, ktorý hodnoty nedodržuje a potiera a neporiadok v spoločnosti, v tomto prípade na vlasteneckej scéne, vytvára!

Jeho najzákernejšími vlastnosťami, akými disponuje, je vypočítavosť a rafinovanosť, ľstivosť, podvod a zrada a toto všetko hravo využíva pri dosahovaní svojich cieľov, ospravedlňujúc sa tým, že predsa chce Slovensku len Dobro!

No v nízkosti tohto svojho konania už nedovidí tam a k tým, ktorí v tomto jeho konaní vidia skutočnú podstatu jeho duše, vidia tú faloš, skryté násilie a zlobu, nenávisť, skrátka, zlo sa pred dobrom vždy musí nakoniec ukázať vo svojej „nahote“, nech by sa akokoľvek dlho snažilo predstierať, že toto zlo patrí na stranu dobra.

Ano, v dnešnom svete sa dá krátkodobo predstierať, že niekto vytvára dobro, ale skôr či neskôr je tento podvod odhalený, pretože zlo nedokáže „disponovať“ zdravým úsudkom, čistou logikou a ráciom, vždy musí hľadať rafinovaný, zákerný spôsob, aby sa udržalo na svojej pozícii a preto hromadením týchto atribútov zla skôr či neskôr samo seba označí vo svojej skutočnej podstate. Označí sa pred tými, ktorí usilujú o skutočné dobro!

Ale pre tých krikľúňov, ktorí vytvárajú podobné zlo, tvoriaci svorku okolo tohto „vodcu“, je však ich vodca vyznávaný doslova za „poloboha“, glorifikovaný tým najnemožnejšími pozitívami a tak Zákon rovnorodosti, že „vrana k vrane sadá“ sa i tu uplatňuje na tú najvyššiu mieru.

Reč je o Kotlebovi! Tento obsiahly úvod bol nutný k tomu, aby tí krikľúni a škrekľúni boli uchránení od toho, aby sa dostali až na toto miesto v blogu a aby začali chrliť ďalšiu penu zo svojich úst a začali pošpiňovať nanovo tak, ako to už tisíc krát predviedli v minulosti.

Rafinovanosť tohto ich vodcu má väčšie a obludnejšie rozmery, než sa dalo očakávať!

Z tohto titulu je i jeho terajšia účasť na vlasteneckej scéne Slovenska tak veľkým nebezpečím, že sotva si to dnes niekto reálne dokáže uvedomiť!

Kým ostatné vlastenecké osobnosti mlčia, iba tu a tam niečo vyprodukujú, on si veselo profituje vo svojom ťažení Slovenskom a tiahne k métam, ktoré sú mu čoraz viac bližšie a bližšie, že si napokon k sebe nakloní i veľké zástupy tých vlastencov, ktorí sú po nedávnych prezidentských voľbách ako v opojení, rozčarovaní a frustrovaní, lebo pozrime sa pravde do očí, tieto voľby v skutočnosti vyhral Kotleba!

Národná koalícia, ku všetkej úcte, chýba vám razantnosť, chýba vám priebojnosť, chýba vám údernosť, prezieravosť a sila správnej propagandy. Pôsobíte príliš mdlo a ustráchane, ste príliš ticho a kdesi v ústraní. Harabin ako prezident by určite aj vás potiahol dopredu, ale takto ste takmer doslova stratení v tejto silnej konkurencii nielen na vlasteneckej scéne, ale celkovo v spoločnosti.

Chýba vám osobnosť ako je p. Harabin, ktorý disponuje silou ducha, ktorá v ľuďoch zapaľuje strhujúce presvedčenie a táto sila dokáže prebudiť národ, aby povstal pre svoj lepší zajtrajšok. Teda aby povstala tá časť národa, ktorá chce skutočné dobro pre našu vlasť a našich potomkov.

Nechali ste si ukradnúť i silný tromf pre voľby do Európskeho parlamentu – pána Radačovského a tak Kotleba vo svojom rafinovanom ťažení, získal i tento silný „benefit“ pre svoju stranu!

Ak pán Radačovský neodstúpi, Kotleba bude jednoznačný víťaz v Eurovoľbách, na vlasteneckej scéne Slovenska. Lebo Radačovského budú voliť aj tí, ktorí majú Kotlebu plné zuby, ale zasa nebudú mať na výber, pretože ostatní vlasteneckí kandidáti majú mizivú šancu, aby boli vytlačení voličmi k nejakým vyšším preferenciám.

Vlastenci, národovci, strany a hnutia, starí politickí „harcovníci“, alternatívne smery, osobnosti Slovanskej vzájomnosti a inteligencie, Kotleba sa vám VŠETKÝM smeje do očí, lebo to, čo dosiahol Harabin, i to stiahne vo veľkej miere nakoniec k sebe opäť Kotleba, pretože parlamentné voľby sú takmer „za dvermi“ a postaviť za tak krátky čas nejaký silný projekt, ktorý by mal šancu uspieť v blížiacich sa parlamentných voľbách, je takmer nemožné!

Navyše, v súvislosti s prezidentskými voľbami nebude do parlamentných volieb 2020 rozhodnuté s pravdepodobnosťou, rovnajúcou sa istote a tak bude to nakoniec Čaputová, ktorá vymenuje novú vládu!

Zlo liberálov a zlo pomýlenej časti vlastencov stojí proti všetkým svetlým snahám na Slovensku!

Nechcem byť špatným prorokom, ale táto situácia dnes je pre Slovensko viac ako špatná!

Čo s tým urobíme??

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA