Filozofia pozitívneho a prirodzeného práva a ľudské práva v politickej, ústavnej a justičnej praxi SR a právomoci ESĽP vo veci Mečiarove amnestie

Publikované 14.11. 2017 o 07:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Spor o bezvedomé, suché právo s právom majúcim svedomie a zmysel pre ľudskú a živú spravodlivosť a ľudské práva dobieha do svojich konzekvencií…
To prvé, pozitívne, môže ale negatívne zasiahnuť do oblasti ľudských práv takým právom dotknutých osôb. A zasiahlo. Slovenskú spoločnosť prevrátilo na ruby a oddelilo rub od líca. Obe časti postavilo proti sebe. Lebo aj také je „pozitívne právo“.
Vysvetlivka: Pozitívne právo (alebo nie celkom presne platné právo) je také objektívne právo, ktoré sa dá odvodiť z platného systému právnych noriem. Platí bez ohľadu na jeho okolnosti, lebo (dve jeho mantry):
1. „Amnestie sú nezrušiteľné!“
2. „Retroaktivita je neprípustná!“
Ide o filozofiu právneho pozitivizmu.
Jeho protikladom je filozofia prirodzeného práva.
Prvú aj druhú mantru zrušil ústavný zákon.
Postupne k veci:
Kováčove milosti a Mečiarove amnestie zasiahli do osobných ľudských práv a práv nielen priamo dotknutých osôb, ale hrozivo aj všetkých a každého z nás.
Máme ich ako podkôrniky smrekové, ovocné a dubové rozlezené pod kožou…
Trestnosť Mečiarových amnestií (vraj) zanikla premlčaním skutkov. Ak sa vôbec stali. A ak sa stali, či sú, označené skutky, o ktorých bude reč v článku, vôbec trestné.
Lebo, u nás taká obyčaj…
Slovensko sa zmieta v kŕčoch boja o právny štát. Lož má krátke nohy, pravda spravidla pokrivkáva za ňou. A pod pätou pravdy ale vždy klíči pochybnosť.
In medias res a k tomu a k veci niekoľko autorských poznámok, komentárov a názorov nielen autora:
Podnet GPSR na preverenie zákonnosti rozhodnutia OČTK o tom, že Vladimír Mečiar je trestne nestíhateľný, lebo vec je premlčaná, podal poslanec Ondrej Dostál:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/438253-dostal-ziada-prokuraturu-aby-preverila-rozhodnutie-o-nestihani-meciara/meciara/
Generálna prokuratúra SR odpovedala:

Uverejnené na fejzbúkovej stránke Ondreja Dostála, predsedu OKS:

ESĽP proti Slovenskej republike:
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhoduje vo veciach podozrení z porušenia individuálnych ľudských práv konkrétnych osôb…
ESĽP nemá oprávnenie rozhodnúť o prípustnosti alebo neprípustnosti Mečiarových amnestií a Kováčových milostí…
ESĽP nemôže napadnúť ústavný zákon o ich zrušení…
Ide o ústavný zákon, ktorý zakladá suverenitu Slovenska v časti ústavné právo, právo a justícia.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami bola porušená Listina základných práv a slobôd, následne Charta práv EÚ a Ústava SR.
Listina tvorí jadro každej ústavy každého demokratického štátneho zriadenia a právneho štátu.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami boli porušené základné ľudské práva viacerých dotknutých osôb…
Spor o prípustnosti zrušenia Mečiarových amnestií a Kováčových milostí nie je ukončený, s poukazom na otázku prednosti pozitívneho práva nad prirodzeným právom…
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti nemali prirodzený právny, mali osobný politický základ a motivácie pre akt pozitívneho práva, ktoým bolo vyhlásenie amnestií…
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti boli zneužitím pozitívneho práva na osobné a politické účely.
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti boli flagrantným prípadom zneužitia ústavných právomocí prezidenta a zastupujúceho prezidenta (Mečiar), ktorý tvrdí, že o amnestiách rozhodoval v zbore, a nerozhodol sa pre ne vraj LEN ON ale išlo o kolektívne rozhodnutie vlády.
Teda, podľa Mečiara, trestnú spoluzodpovednosť nenesie Mečiar, ale jeho vláda. Za takú ju Mečiar verejne označil. On prvú a druhú, opravnú, amnestiu „len vyhlásil“.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami bolo flagrantne porušené prirodzené a neprípustne zneužité pozitívne právo.
Odkazy a odvolávky na rozsudok ESĽP vo veci Ivan Lexa verzus Slovensko nemajú univerzálnu platnosť a nemožno ich vztiahnuť na spor o platnosti-neplatnosti, prípustnosti-neprípustnosti ústavného zákona o zrušení Mečiarových amnestií a Kováčových milostí…
Európsky súd pre ľudské práva vo veci Lexa rozhodoval v čase vtedajšieho daného právneho stavu – v dobe platnosti amnestií.
Po zrušení Mečiarových amnestií môže byť znova legálne konané aj vo veci Lexa.
Čaká sa na „opravný“ nález Generálnej prokuratúry:
Ak Generálna prokuratúra SR vydá nový nález, o tom, že skutok nie je premlčaný, lebo je nepremlčateľný, OČTK budú môcť pokračovať vo svojej práci tak, ako im ukladá Ústava a zákon o Policajnom zbore SR.
Európsky súd pre ľudské práva nemôže vydať nález, že Mečiarove amnestie a Kováčove milosti sú nezrušiteľné…
Amnestie a milosti boli zrušené suverénnym majestátom Národnej rady Slovenskej republiky, ústavným zákonom, čo vzal na vedomie aj Ústavný súd SR, ako jediný oprávnený strážca slovenskej demokracie, ľudských, občianskych a politických práv občanov Slovenska a slovenskej ústavnosti…
Strážcom demokracie nie sú ľudsko-právne negramotné brechajúce ľudsko-právne, ideologické a politické stranícke médiá, ktoré stav vecí môžu akurát tak vziať na vedomie a pravdivo o ňom a jeho vývoji ako povinné právnické osoby na to určené a registrované, informovať oprávnenú slovenskú verejnosť s jej právom na pravdivé a nie politicky účelovo skreslené a politikárčiace (qui bono?) informácie.
Toto platí aj pre všakovakých pseudo právnikov a pseudo ústavných právnikov, a  „tiež odborníkov“ na nezrušiteľnosť amnestií a milostí…
Na Slovensku ich je ako hadov…
Nabetón nezrušiteľné amnestie boli zrušené. Bodka.
Poznámka „mimo“:
Autonómia Katalánska bola zrušená. V súlade so španielskou ústavou. Bodka.
Španielska vláda (Madrid) ale katalánsky separatizmus a jeho protagonistov vníma ako vzburu a vzbúrencov proti španielskej Ústave. A to je na diskusiu. Cestou k samostatnosti Katalánska je len zmena Ústavy Španielska. Bodka. K nej môže viesť len presvedivá vôľa katalánskeho štátotvorného národa. Bodka.
Pokračovanie:
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami sa ale začala éra úpadku ústavného poriadku a právneho štátu Slovenskej republiky.
Ústavný zákon o ich zrušení ako prvý krok vracia Slovensko do pre všetkých žiaduceho stavu právneho štátu.
Následné právne kroky v súlade so slovenským právnym poriadkom a Ústavou SR  sú pre Slovensko očisťujúce a privedú ho na cestu späť k štatútu spravodlivého právneho štátu.
K prípadu „lex“ Ivan Lexa:
Medzinárodné inštitúcie opakovane v minulosti potvrdili, že zrušenie Mečiarových amnestií je správne a nevyhnutné.
V roku 2008 Ivan Lexa vyhral súd pred Európskym súdom pre ľudské práva. Slovensko žaloval za to, že ho štát počas jeho stíhania za výčiny vo funkcii šéfa SIS držal vo väzbe. Štrasburskí sudcovia mu z procesných dôvodov dali za pravdu. Lexa tak získal nielen možnosť tváriť sa ako obeť perzekúcie, ale aj osemtisíc eur, ktoré mu musela republika za porušenie jeho práv zaplatiť.
V rozhodnutí, ktoré na prvý pohľad pôsobí ako víťazstvo nespravodlivosti, sú však vety, ktoré sa Lexovi s Mečiarom nemôžu čítať dobre:
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/886.html
Zároveň sú to vety, ktoré vyvracajú staršiu argumentáciu Roberta Fica, prečo sa Mečiarove amnestie nedajú zrušiť.
Štrasburg totiž obšírne opísal Lexovo pôsobenie v SIS, pozadie jeho káuz, ako i vyhlásenie amnestií a pokus Mikuláša Dzurindu o ich zrušenie.
https://dennikn.sk/699069/ako-ivan-lexa-vyhral-sud-a-prehral-dejiny/
https://dennikn.sk/782890/lexa-chce-ist-na-europsky-sud-velke-sance-zrejme-nema/
Rekapitulácia a záver:
Za Mečiarovej vlády bol 31. augusta 1995 unesený syn slovenského prezidenta Michal Kováč ml. do rakúskeho Hainburgu a medzi hlavné podozrivé sa dostala slovenská tajná služba SIS.
Spojka korunného svedka únosu Róbert Remiáš následne v apríli 1996 zhorel pri výbuchu auta v Karlovej Vsi.
Páchateľov únosu Mečiar v roku 1998 amnestoval na dva krát (medzinárodne bezprecedentná opravná amnestia).
Tiež došlo k protiústavnému odvolaniu poslanca Františka Gauliedera (1996) a zmareniu referenda o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta (tandem Mečiar – Krajči 1997):
Predpokladané zmätky po skončení Kováčovho mandátu viedli opozíciu už v roku 1997 k tomu, aby sa pokúsila presadiť priamu voľbu prezidenta. Michal Kováč vtedy otázku o priamej voľbe zaradil ako štvrtú do referenda o vstupe Slovenska do NATO. Referendum bolo ale zmarené – vtedajší minister vnútra Gustáv Krajči rozkázal tlačiť referendové lístky len s troma otázkami o NATO. S vedomím Mečiara.
Slovensko sa začalo pomaly dostávať do medzinárodnej izolácie a nepočítalo sa s jeho prijatím do Európskej Únie ani do NATO.
Sám Vladimír Mečiar bol tretím najvýznamnejším ruským televíznym kanálom NTV označený ako „Lukašenko na Dunaji“.
Zmätok a chaos po sérii proti a mimoústavných krokov svojvoľného autoritára Mečiara, smerovaných proti prezidentovi Kováčovi, vyvrcholil korunkou: V roku 1995 Michalovi Kováčovi Národná rada SR vyslovila väčšinou hlasov nedôveru, hoci Ústava SR takýto inštitút nepozná.
Polo dementný, pologramotný a chorý cirkus a zápas ústavných právnikov, pseudo ústavných právnikov, právnikov a pseudo právnikov, politikov, pseudo politikov a poslaneckých diletantov okolo zrušiteľnosti alebo nezrušiteľnosti Mečiarových amnestií sa skončil.
Amnestie boli zrušené ústavným zákonom s vedomím ústavného súdu.
K meritu veci: Po škandalóznom zmätku s voľbou prezidenta po uplynutí funkčného obdobia prezidentúry Michala Kováča prešli niektoré prezidentské kompetencie na vládu a jej predsedu. A tak mohol Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident vyhlásiť amnestiu na skutky spáchané v súvislosti s únosom Michala Kováča mladšieho.
Úrad zastupujúceho prezidenta nezakladá prevzatie všetkých prezidentských ústavných právomocí, tobôž inštitútov milosti a amnestií. V tejto veci ich ako alfasamec s mega egom, teda, osobnostne narušená psychopatická osobnosť, rozpore s etikou a dobrými mravmi Mečiar využil (psychopati sú inteligentní) vo svoj osobný a politický prospech všetky.
Okrem toho, tento typ amnestií a samo amnestií, detto Kováčových milostí, sa v dobrej a slušnej spoločnosti a spravodlivom právnom štáte neudeľuje.
Mečiar vedome a úmyselne zneužil právomoci verejného činiteľa vo funkcii zastupujúceho prezidenta.
Nastala éra úpadku právneho štátu.
Mečiarove skutky sú nepremlčateľné.
Mečiar patrí pred súd.
Za amnestie.
A s ním aj Krajči.
Obaja aj za zmarené referendum.
Prípadne za Gauliedera.
Ich závažné porušenia ústavy sú vlastizrada, a spolu s Kováčovými milosťami zakrývanie trestných činov, z ktorých vo veci Mečiarových amnestií ide o amnestovanie štátneho terorizmu (únos a zavlečenie občana do cudziny).
Vlastizrada je nepremlčateľná.
Bez obáv.
Liberálna demokratická spoločnosť trest smrti nepozná.
Ale benevolentný liberalizmus takú spoločnosť, s asistenciou jej občanov, sledujúcich ten blázinec len ako hokej v tlači, televízii a rádiu, a komentujúc ho pod článkami na webe a na fejzbúku, zabíja.
A tí občania si myslia, že sú slobodní, svojprávni, a žijú v demokratickom právnom štáte.
A majú právo na slobodu slova, názoru a presvedčenia.
Aj, lebo, majú tiež volebné právo.
A, zatiaľ sa dejú veci mimo nich, lebo sú nečinní a nekonajú.
Všetci tí, ktorí boli a sú na vodcov, lebo bez nich sú bezradní, mali úžasného vodcu. Druhí, alebo tí istí, oplakávajú Tisa.
Ak sa jedni aj druhí i tretí práve teraz dočítajú, že ich, tiež nimi milovaný M.R. Štefánik, oslovoval slovom aj písmom T.G. Masaryka „Drahý, milovaný tatíčku“ (Štefánikove listy Masarykovi) no, spánombohom…
Mečiar nemusí do basy. Musí sa ale lege artis dozvedieť, čo všetko si „ponachádzal na svojom stole“ a ako tajomne paranoidne fabuloval (čo robí aj dnes), a čo všetko povyvádzal pre upevnenie si svojej autoritárskej moci…
Slovensko si musí už konečne dôsledne vyčistiť náš spoločný stôl, na ceste k spravodlivému, reálne demokratickému právnemu štátu.
„Naspäť cesta nemožná — napred sa ísť musí!“ (Ľudovít Štúr)
No, ak som spomenul tohto pána, tak schválne. Ide o to, či boli-neboli Štúrovci „zaprdenými hlupákmi“ (ako o nich vyhlásil slniečkársky pokrokár, ako kaviarenský bratislavocentrista, diktujúci ostatnému Slovensku, čo si má myslieť a ako sa má správať, Michal Havran). Ak takými boli, tak Slovensko a „hejslováci“ sa už naozaj vo svojej histórii nemajú o koho oprieť. Leda o desaťnásobného víťaza disiplinárnych konaní Štefana Harabina.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Keď už, tak už, aby všetkým bolo merané rovnako:
Mečiarovci spáchali amnestie, čo je náš domáci hriech, Slovensko a post mečiarovská „demokratická“ Dzurindova vláda má na svedomí pre zmenu toto (podiel na vraždení v bývalej Juhoslávii umožnením jej bombardovania letectvom NATO bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN):
https://drive.google.com/file/d/1j3reepUvXMTasCFlLtX9P6axu1XeD61N/view
O trestnom oznámení „slobodný a nezávislý mainstream“ ani „verejnoprávna RTVS“ o podaní trestného oznámenia neinformujú:
http://www.hlavnespravy.sk/harabinove-trestne-oznamenie-na-dzurindu-spol-si-vsimli-aj-v-rusku-slovensky-mainstream-vsak-nie/1207964
https://dennikn.sk/minuta/940961/
https://www.youtube.com/watch?v=c2Yo412OzVE
P.S. Dobrák proeurotransatlantický NATOHUJER a EUROHUJER Dzurinda chcel rušiť Mečiarove amnestie. Hejslováci si ale Mečiara nedali…
A do NATO, EÚ a eurozóny vstúpili bez neho.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pribudajú žaloby kvôli globálnemu otepľovaniu: Peruánski farmári žalujú nemecký energetický koncern RWE

Bonn 15. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-photo/NASA)   Klimatická konferencia OSN v nemeckom Bonne, ktorá prebieha tento týždeň, znovu otvorila množstvo otázok najmä v spojitosti s emisiami veľkých podnikov. Nemecké médiá v tejto súvislosti vytiahli prípad súdneho sporu medzi peruánskymi farmármi a veľko energetickou spoločnosťou RWE, ktorú obviňujú zo spoluzodpovednosti na topení…

Strana NAJ podala trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestnej činnosti v súvislosti z vyradením nemocnice pre liečbu TBC

Bratislava 14. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dnes sme podali trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestnej činnosti v súvislosti z vyradením nemocnice pre liečbu TBC a respiračných ochorení v Poprad-Kvetnica  ministrom Valentovičom v roku 2006. Následky sú hrozivé a desivé. Pacienti na toto závažné ochorenie sa nemajú možnosť  liečiť v…

Fico o výsledkoch volieb do VÚC: Slovenský mainstream po bujarých oslavách čaká poriadny hlavybôľ

Bratislava 14. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)   "V súvislosti s voľbami do VÚC by som v prvom rade vyzdvihol ich demokratický priebeh," začína svoj komentár premiér Robert Fico Podľa Fica voľby "potvrdili, že zostávame demokratickou, proeurópsky orientovanou krajinou, ktorá si ctí jasné pravidlá politickej súťaže, preto slová o mafiánskom…

Streľbu na severe Kalifornie neprežilo 5 ľudí, súvisela s domácim násilím

Sacramento 14. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Traja ľudia zahynuli v utorok pri incidente vo vidieckej oblasti na severe amerického štátu Kalifornia, kde na viacerých miestach spustila paľbu zatiaľ neidentifikovaná osoba. Viacero ďalších ľudí vrátane žiakov základnej školy utrpelo zranenia, informovala agentúra AP s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Strelca…

Okrem Maďariča ponúkli svoje funkcie aj ďalší podpredsedovia Smeru, Fico im vyjadril dôveru

Bratislava 14. novembra AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister kultúry Marek Maďarič ponúkol na rokovaní úzkeho vedenia Smeru-SD svoju funkciu podpredsedu strany. Vedenie opäť hovorilo o výsledku strany vo voľbách do vyšších územných celkov. Na rokovaní bol tentoraz aj predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico, ktorý minule neprišiel. "Na vedení som…

Harabinove trestné oznámenie na Dzurindu a spol si všimli aj v Rusku. Slovenský mainstream však nie

Moskva/Bratislava 14. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Kirill Istomin na portáli Regnum venoval svoju pozornosť aktivitám sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, ktorý podal podnet na generálnu prokuratúru SR za pomoc na hromadnom vraždení civilistov – bombardovanie v Juhoslávii – povolenie preletov tzv. tankovacích lietadiel cez územie SR na predstaviteľov…

NAKA zasahuje na západnom Slovensku pre podozrenie z podvodov s DPH

Bratislava/Nitra/Dunajská Streda 14. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   NAKA zasahuje v Dunajskej Strede a Nitre Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje od rána v Nitre a Dunajskej Strede pre podozrenie z podvodov s DPH. Informuje o tom portál Aktuality.sk, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. Polícia má mať podľa webu…

Ľudovci z KDU-ČSL do Babišovej vlády nevstúpia, chystajú sa do opozície

Praha 14. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Množstvom zasadaní, rokovaní a iniciatív, ale aj prijatím predsedu ľudovcov z KDU-ČSL Pavla Bělobrádka prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch pokračovalo v utorok v Česku úsilie o vyriešenie povolebnej situácie v krajine. Bělobrádek hovoril kriticky o postupe hnutia ANO a jeho lídra…

V prípade obvineného exministra Pavla Ruska vypovedala Sylvia Volzová

Bratislava 14. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V prípade obvineného exministra a bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla R. a ďalších troch obvinených v utorok pred vyšetrovateľom vypovedá Sylvia Volzová, ktorej vraždu mali podľa polície obvinení pripravovať. Volzovú priviezli do budovy policajti. Na výsluch sa dostavili obhajcovia obvinených, pred samotným…

Keď transgender, prečo nie aj transrasa? Mladý Američan o sebe vyhlasuje, že je filipínskou ženou

14. novembra 2017 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Mladý muž z Floridy sa rozhodol, že bude nielen trans-rodovou osobou, ale aj trans-rasovou. Tvrdí o sebe, že sa stal Filipínčankou   V skutočnosti sa volá Adam, ale sám sa nazýva "Ja Du" po známej svojej matky, ktorá ho v mladosti veľmi ovplyvnila svojou pozitívnou…

Na severe Iraku usmrtili Američania dvoch bratov-islamistov z Nemecka

Berlín 14. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Muaz al-Shami, Syrian Revolution Network)   Dvoma džihádistami z Islamského štátu (IS), ktorých usmrtili Američania pri leteckom útoku na severe Iraku a ktorí sa mali podieľať na príprave teroristických útokov v Európe, boli bratia Ömer a Yusuf D. z nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. S odvolaním…

Veľký policajný zásah: V dvoch kamiónoch v Žiline zadržali 78 nelegálnych migrantov

Žilina 14. novembra 2017 (HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   V noci z pondelka na utorok zasahovali policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície PZ a Krajského riaditeľstva v Žiline. V Kysuckom Novom Meste boli na základe operatívno-pátracej činnosti spozorované dve nákladné vozidlá s tureckými evidenčnými číslami. O pár minút neskôr boli zastavené…

Návrhár Lagerfeld o politike Merkelovej: "Nemôžete zabiť milióny Židov, a potom na ich miesto priniesť milióny ich najväčších nepriateľov"

Berlín 14. novembra 2017 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Módny návrhár Karl Lagerfeld vyvolal rozruch útokom na nemeckú prisťahovaleckú politiku. V rozhovore pre francúzsku televíziu C8 uviedol: "Nemôžete zabiť milióny Židov, a potom na ich miesto priniesť milióny ich najväčších nepriateľov," cituje 84-ročného Lagerfelda denník Daily Mail. Módny dizajnér Karl Lagerfeld vyvolal pobúrenie odkazom…

Záborská proti kvótam: "Hlasujme!"

Brusel 14. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská europoslankyňa Anna Záborská sa pripojila k námietke skupiny poslancov, aby o mandáte Európskeho parlamentu s Radou EÚ o reforme azylového systému Únie rozhodovalo plénum. Námietku musí do polnoci podporiť aspoň 76 poslancov, v opačnom prípade bude pozícia Parlamentu definovaná uznesením výboru pre občianske práva…

Maďarsko-ukrajinský škandál vrcholí, Maďarsko tvrdo požaduje od Ukrajincov vysvetliť poškvrnenie maďarskej zástavy

Budapešť/Kyjev 14. novembra 2017 (HSP/RusVesna/Foto:TASR/AP-MTI,Szilard Koszticsak)   Portál RusVesna informoval o novom vyostrení vzťahov medzi Maďarskom a Ukrajinou v súvislosti s poškvrnením maďarskej zástavy. Ukrajinskí banderovci a nacionalisti znova zapríčinili medzinárodný škandál. Maďari okamžite požadujú od Ukrajincov vysvetlenie ako je možné, že ukrajinskí nacisti strhli maďarskú zástavu z budovy miestneho…

USA odmietli útočiť na teroristov ustupujúcich z Al Bukemalu

Sýria 14. novembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Ministry of Defence of the Russian Federation)   USA odmietli zasadiť letecké údery silám IS ustupujúcim zo sýrskeho Al Bukemalu, oznámilo ministerstvo obrany. Američania sa odvolali na to, že teroristi sa "vzdávajú do dobrovoľného zajatia", a preto pre nich platia ustanovenia Ženevskej konvencie o zaobchádzaní s…

"Môže nám vyrásť frustrovaná generácia mladých mužov": Nové prípady sexuálneho obťažovania sa pomaly zvrhávajú na hon na čarodejnice

Praha 14. novembra 2017 (HSP/Foto:Pixabay)   V USA sa často stáva, že mnohé kauzy naberú až extrémny rozmer. To sa dá povedať aj o problematike desiatok oznámení o sexuálnom obťažovaní, ktoré spustil prípad známeho režiséra Harveyho Weinsteina. V súčasnosti sa objavujú aj mnohé absurdné či účelové oznámenia, čo spôsobuje rozdielne názory verejnosti…

Pobaltie "v Európe": Lotyšsko je beznádejne choré. Za hranicami Rigy je umelo vyvolaný hlad

Riga 14. novembra 2017 (HSP/foto:LETA)   Primátor lotyšského mesta Ventspils Aivars Lembergs vyhlásil, že mzda v Lotyšsku je dvakrát nižšia ako minimálna mzda v iných krajinách EÚ, ľudia v produktívnom veku odchádzajú preč. Všetko toto robí Lotyšsko chorým, no štátne orgány nepodnikajú žiadne protiopatrenia. Lembergs tiež podčiarkol, že život v Lotyšsku podporujú výlučne len…

TopSpeed

Projekt Next-E má naštartovať budovanie siete nabíjačiek áut

0

O projekte Next-E sme už informovali. Niekoľko organizácii a 2 automobilky sa spojili aby vybudovali lepšie zázemie pre elektromobilu nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe. Projekt Next-E má naštartovať budovanie siete nabíjačiek, nedávno totiž podpísali partneri grantovú dohodu s agentúrou INEA. Tá umožní vybudovanie nabíjacej siete pre…

Reálna spotreba paliva? Klame nás najmä downsizing a hybridy!

14

Už aj dieťa vie, že udávaná spotreba paliva v techničáku je len také nejaké číslo. Realita je vo všetkých prípadoch horšia. Bolo to tak stále? Pamatám si, že ešte pred desiatimi rokmi sa „papierovej“ spotrebe pri určitej snahe dalo priblížiť. No a na takej 20 ročnej dvojlitrovej  osemventilovej „atmosfére“ som…

Bentley Continental GT3 schudol z 2250 na 1300 kg!

1

S príchodom novej generácie Bentley Continental sa muselo činiť aj motoršportové oddelenie. Po 4 úspešných sezónach sa rozlúčilo so starou generáciou a predstavilo novú. Chcela by byť ešte úspešnejšia. Bentley Continental GT3 nazbieralo v kategórii GT3 120 pódií a 45 víťazstiev v 528 pretekoch po celom svete. Novinka až neuveriteľne odtučnila.…

Videli ste tie najlepšie autofilmy? Tu je 5 tipov! (1.časť)

7

Prichádza zima a s ňou prekliate dlhé večery. Kabriolet, športové kupé, poprípade hothatch už drieme zimným spánkom v garáži. Navyše, pri teplotách okolo bodu mrazu, námraze na ceste, poprípade snehu by sme si ich aj tak naplno neužili. Čo nám, posadnutým autami, ostáva,  ak nechceme prísť o vôňu benzínu ani…

Priemerná cena jazdeného VW Golf je na tohtoročnom minime

2

V októbri ponuka inzerovaných áut vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1 000, celkovo na 40 000 kusov. Ich priemerná cena sa znížila o takmer 700 eur a klesol aj vek ponúkaných automobilov. Naopak, mierne vzrástol počet najazdených kilometrov. Medzi prvými tromi najinzerovanejšími autami sa držia rovnako ako v…

Má Focus RS problém so spoľahlivosťou?

4

Focus RS je terno! Má silný a charakterný motor s 350 koňmi, skvelý podvozok s pohonom 4x4, je rýchly a aj keď to s ním nie je jednoduché, dokáže driftovať s pomocou „Drift Mode“. Navyše, niektoré kusy dostanú hydraulickú ručnú brzdu. V ostatnom čase sa ukazuje, že Focus RS problém s motorom…

KAMzaKRÁSOU

Osviežovač vzduchu: Zmiešaj 2 ingrediencie a je po zápachu!

0

Občas sa stane, že v našej domácnosti nie je príjemná vôňa, a teda hlavne v kuchyni. O tom by sme si vedeli vyrozprávať všelijaké príbehy. Veď napokon, možno to poznajú všetky začínajúce, ale aj tie skúsené gazdinky. Aj keď robíme všetko preto aby bolo naše jedlo čo najchutnejšie, občas sa nám ho podarí aj…

Pásový opar: Spozorni už pri prvých príznakoch ochorenia!

0

Pásový opar je ochorenie postihujúce najmä osoby vo vyššom veku a so zníženou imunitou, no objaviť sa môže prakticky vo všetkých vekových kategóriách. Pôvodca tejto choroby je rovnaký ako u ovčích kiahní. U postihnutého sa prejavujú rozličné príznaky, a to od počiatočného pocitu únavy, až po nevzhľadné vyrážky a pľuzgiere. Zistite viac o tomto nepríjemnom ochorení v nasledujúcom…

Čo je to čaga? Zdraviu vysoko prospešná a zázračná v kozmetike

0

Táto huba sa dostane do poškodenej kôry brezy a začne na nej parazitovať a rozrastať sa. Ryšavec šikmý alis čaga sa od desiatich do dvadsiatich rokov (priemerný čas, kedy huba strom úplne zničí). Vyskytuje sa predovšetkým  v Rusku a tamojšej tajge a lesostepi, Severnej Karolíne a na severe USA, v Kórei a dokonca ju môžete zahliadnuť aj u nás a našich…

Kto povedal, že bravčová masť je nezdravá? Fakty, ktoré ťa dostanú!

0

Naši predkovia nemali možnosť sledovať zadné strany obalov na potravinách. Ich najlepší priateľ k raňajkám, či k večeri bola bravčová masť.  Dnes to už dávno nie je pravda.  Za štvrťstoročie spotreba bravčovej masti rapídne poklesla. Zmenili sa nám chuťové poháriky? Alebo sa zmenilo iba naše zmýšľanie?  

Hrajte o 3 luxusné duá: Vianočný očný tieň s intenzívnou linkou!

0

Sviatky, to nie je len pečenie, darčeky a prejedanie sa... Je to aj obdobie nekonečných párty! Vianočné večierky s kolegami či s priateľmi, to sú všetko akcie, na ktorých musíte byť dokonalá. S balíčkom dekoratívnej kozmetiky od Oriflame, ktorý obsahuje vianočný očný tieň a linku, to zvládnete hravo.

Oriflame vynovil detské oddelenie Martinskej nemocnice

3

Detské oddelenie Univerzitnej nemocnice Martin sa teší z vynovených priestorov. Vďaka charitatívnemu projektu spoločnosti Oriflame Slovensko s názvom „Farebné nemocnice“, ktorého tvárou je známa tenistka Daniela Hantuchová, sa stalo oddelenie v poradí už dvanástym, ktoré spoločnosť na Slovensku vynovila. Pozrite, ako vyzerá vynovené detské oddelenie Martinskej nemocnice!

TopDesať

TOP 5 mýtov o pití kávy, ktorým sme doteraz všetci verili

0

Svet je plný mýtov. Od malička počúvame múdrosti starších a riadime sa povesťami a historkami, ktoré už dávno vedci popreli. V tomto článku sa pozrieme na 5 vyvrátených mýtov o pití kávy, ktoré sme všetci považovali za svätú pravdu. Človek už pre istotu ani nečíta, čo všetko je škodlivé, čo by nemal…

89-ročná babička objavila čaro fotoaparátu a vytvára zábavné selfie fotografie

0

Väčšina ľudí si myslí, že najnovšie technológie sú určene iba pre mladých ľudí. Kimiko Nishimoto to však dokonale popiera. 89-ročná babička objavila čaro fotoaparátu a posledných 17 rokov strávila fotografovaním seba. Fotografie však upravuje tak, aby boli jedinečné a zároveň aj zábavné. K fotoaparátu sa dostala až keď dovŕšila 72 rokov.…

Mramor sa kúzlom zmení na krásne letné šaty! Neveríš?

0

Neuveriteľné mramorové diela ti vyrazia dych! Mramor je naozaj ťažká hornina. Avšak tieto umelecké sochy vyzerajú, že sú úplne ľahké. Za všetkým stojí sochár, ktorý svojím umením dokázal nemožné.

Najštýlovejšia knižnica na svete sa nachádza v Číne. Nájdeš v nej až 1,2 milióna kníh

0

Vieš kde sa nachádza najštýlovejšia knižnica na svete? No predsa v Číne. Otvorili ju nedávno a konkrétne sa nachádza v kultúrnej časti Binhai v Tianjine. Budova má päť podlaží a navrhla ju holandská dizajnérska irma MVRDV v spolupráci s TUPDI. Knižnicu nazvali "The Eye of Binhai". Jej celková rozloha je…

5 detektívnych hádaniek, ktoré otestujú tvoju logiku. Dokážeš ich vyriešiť?

0

Detektívky. Ľudia sa delia na dve skupiny: buď ich zbožňujú, alebo im nevedia prísť na chuť. Do ktorej skupiny patríš ty? :) Ak do tej prvej, tak sa pohodlne posaď, pretože sa chystáme potešiť tvoju detektívnu myseľ. Tu je 5 detektívnych hádaniek, ktoré skutočne otestujú, ako ti to páli.   …

Rodičia a deti - známe tváre sa až neuveriteľne podobajú

0

Jablko nepadá ďaleko od stromu. Je to všeobecne známe porekadlo, ktoré si si už určite vo svojom živote neraz overil. Nasledujúce fotografie, na ktorých figurujú rodičia a ich deti, ti to však názorne dokážu. To, ako sa deti podobajú svojim rodičom je až neuveriteľné.