K diskusii pod predošlým článkom a Vlkovmu komentáru

Publikované 17.06. 2017 o 10:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Komentáre pod článkami, hodné mojej pozornosti, v súlade s kódexom a etikou komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, mi umožňujú reagovať na mieste, alebo, z dôvodu objemu textu, osobitne, v možnosti ponuky do ďalšieho verejného diskurzu, recyklácie starých a tvorby nových obsahov myslenia vo vzťahu k demokracii komunikácie vo verejnom mediálnom priestore. Mienim tým moju následnú reakciu na jeden z korektných a vecných komentárov pod týmto článkom, hodných ďalšieho záujmu:
http://blog.hlavnespravy.sk/1701/hrozi-slovensku-otvoreny-vnutro-obciansky-konflikt/
Mám čiastočné porozumenie pre anonymné voľby, ale, s poukazom na otvorenú a plne transparentnú agoru v časoch antickej demokracie.
Mám čiastočné porozumenie (skôr nemám) pre tajné hlasovanie v parlamente, už úplne mimo pravidlá agory (zdeformovaná „akože“ demokracia).
Zastávam názor, že že anonymné hlasovanie (voľby), ako údajný výdobytok demokracie nie je zisk na slobodách a právach, ale skôr ich úbytok a deficit. Anonymita kryje osobnú ochranu, strach a obavy existenčného a existenciálneho rázu, teoretikmi parlamentnej demokracie je definovaná a podložená „dobrými dôvodmi“ v rámci parlamentarizmu, ktorý na Slovensku žijeme, prežívame, udržiavame ho pri živote aj s jeho negatívnymi následkami od pádu socialistickej „demokracie“.
Výhrada k anonymite hlasovania v zákonodarnom zbore a odkaz parlamentným politikom: Do verejnej politiky ste vstúpili dobrovoľne a neanonymne. Nik vás nenútil. Znášajte teda dôsledky v celom rozsahu. Verejne a transparentne. Vaše pôsobenie musí mať étos na verejnosti aj v súkromí. Ďalej bez komentára (potrebujete sa skrývať jedni pred druhými, aby sa vám vaše hlasovanie „podľa vlastného svedomia a vedomia“ mnohorakým spôsobom „nevrátilo“). Potom ale, vo verejnej politike nemáte čo hľadať. Ste zbabelci. V jednej z najstarších európskych parlamentných demokracií UK sa v zákonodarnom zbore hlasuje transparentne. Zrejme sme na takú demokraciu ešte nedozreli. A nik tam nikoho za hlasovanie nevraždí. Vykrúcačky (dôvody), prečo všetko je potrebné anonymné hlasovanie, majú spektrum od „dobrých dôvodov“ až k obhajobe krytia trestnej činnosti poslancov (klientelizmus, lobing, korupcia).
Poslancov je treba mať sústavne a nepretržite pod kontrolou, a nie len ich „zvoliť“. Aby si svoj mandát riadne „užili“. A mnohí potom dobre zvážia, či za takých okolností pôjdu do verejných politík…
Transparentná, neanonymná skupina v rámci svojej dynamiky kontroluje samú seba ako v celku tak aj v jednotlivostiach.
S anonymitou diskusií by som súhlasil, ak by boli splnené podmienky rovnosti práv a rovnakého zaobchádzania všetkých účastníkov verejnej komunikácie.
Diskutér VLK mi píše: „Len vďaka anonymite odznelo veľa pravdy. Pamätám sa na Gorbačovov prejav počas „perestrojki“, kedy z davu vyletela otázka „a kde ste bol, keď…?“. Gorbačov sa prísne opýtal „Kto to bol?“ a zavládlo hrobové ticho. A „Gorbi“ po chvíli pokračoval: „Nuž, bol som tam, kde aj Vy teraz. Tiež som mal strach.“
Gorbačov vystupoval v živom, nie virtuálnom verejnom priestore.  Som Gorbačov? A vy, Vlk, sa vydávate za persónu, ktorá vo vzťahu ku mne „vykríkla“ z ustrašeného anonymného davu? Slovensko je – nie je demokracia? Až aká je – nie je demokracia?
Slovensko predstavuje tú najprimitívnejšiu formu pseudo demokracie, akú poznám.
Takzvané „demokratické inštitúcie“ od bruselských po slovenské, obchádzajú občanov (článok). Podieľa sa na tom aj vaša anonymita diskutérov tu a vo verejnom priestore. Zrejme zodpovedá mentálnej úrovni Slovenska (porovnaj s Českom). Slovensko má od reálne slobodnej, otvorenej a reálne demokratickej spoločnosti véééľmi ďaľeko aj „vďaka“ anonymite diskusií…
Okrem toho, a čo je z môjho pohľadu významné, Slovensko chronicky trpí nedostatkom reálnych osobností pre verejné politiky, ktoré označujem ako skutočné „elity, nie pseudo elity, to, čo chápem ako duchovnú aristokraciu (nič spoločné s náboženstvom). Sú súčasťou mlčiacej väčšiny, v anonymite. Osobu duchovného aristokrata chápem ako jednotu svetskej a kresťanskej etiky, ktoré sa vzájomne nevylučujú! Ibaže Európa je v procese dechristianizácie (predošlý článok).
Som plne zodpovedný za všetko, čo kde poviem a napíšem pred sebou, blízkymi, verejnosťou a zákonom. Moja zodpovednosť je pozíciou (článok ako predmet anonymnej diskusie) nad zodpovednosťou anonymných diskutérov pod článkom, lebo články sú mienkotvorné a (korektné a vecné!) diskusie reflexívne, vo vzťahu k autorskému posolstvu článkov. Anonymní diskutéri nenesú zodpovednosť prakticky za nič. Obrazne a zjednodušene vyjadrené, som za návrat k princípom agory, démos kratos, teda, k otvorenej, verejnej a transparentnej demokracii aj v diskusiách…
Čo dnes znamená vox populi? Anonymnú, ešte aj virtuálnu masu nikoho, bez mena, pod falošným menom a dvomi, tromi nickmi. Bez zodpovednosti, s otvorenými zadnými vrátami pre únik z ohrozenia. Keď „zaprší a zablýska sa“, rozutekajú sa a pozaliezajú do svojich úkrytov a kanálov, pod rúškom zrazu reálneho práva na anonymné súkromie.
Do kanálov zalezú diskutéri typu Juncker (pod každým mojím článkom) tých mienim osobitne a tým „poďakujte“ za moje pripojenie sa k aktivizmu za zrušenie anonymných diskusií… (Juncker nediskutuje k veci ale výlučne k osobe autora článku, ktorého tému a obsah má „na háku“). Admini nekonajú.
Otázka na mieste: „Kde si bol, hrdina, keď pršalo, bojoval si, a či si sa skrýval?
Anonymitu v diskusiách považujem za zbabelosť. Nie som ale vrecista, teda, nehádžem všetkých anonymných diskutérov (detto židov) do jedného vreca.
Aj vám, Vlk, ďakujem za korektný, vecný komentár bez osobných invektív a ponižujúcich urážok ad homine, hate speech a spamujúceho zlovoľného a štvavého trollingu, majúceho cieľ rozbiť diskusiu a znevážiť osobu (!) autora článku, nie článok (!) nad diskusiou.
Ak rovnosť práv pre všetkých, tak aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými.
A prečo ako autor nesmiem publikovať anonymne?
Akýkoľvek verejný komunikát vo verejnom mediálnom priestore je verejný komunikát, ktorý má porovnateľnú validitu s komunikátom, žurnalistickou správou, článkom, blogom. Má svoju informačnú, výpovednú a ostatnú (kvalita spracovania) aj z pohľadu typu, formy a druhu verejne publikovaného textu. Len pánboh vie, kto všetko nás blogerov číta a komentuje (aj by sa mi okuliare zarosili). Do hláv si nevidíme. A to nám mimo iné, umožňuje páchať aj tie najstrašnejšie zločiny proti ľudskosti.
Zaoberám sa ľudskými právami a v súbehu s nimi extrémizmom všetkého druhu a teda aj verbálnym extrémizmom. Junckera nebudem riešiť ja, ale na to zákonom určené orgány, počnúc prokuratúrou. Napokon, anonymný diskutér a troll Juncker ma chce zlikvidovať a jemu podobní, sa likvidujú sami.
K Vlkovmu: „Niektoré z komentárov majú jednoznačne difamačný charakter a mohli by byť úspešne žalovateľné v občianskom konaní o náhradu škody (tú by ste asi nepreukázal) a nemajetkovej ujmy.“ Nič také nehrozí. Som „nezmar“. Osobu Juncker ma chce zlikvidovať/Daj priestor včielkam, mám osobne, so všetkou úctou, ktorá mu prináleží podľa obsahov jeho komentárov „na háku“.
Poznámka (záver) k Vlkovmu mne, že píšem dobrovoľne za podmienok, ktoré som „podpísal“ ako dohodu so svojím hostiteľom, ktorej súčasťou je aj anonymná diskusia (súhlas všetkých strán „zmluvy“) nemám kde publikovať. Ak by som nepodpísal zmluvu s operátorom telefónu, Skylink či UPC, kde podmienkou je viazanosť, nemal by som telefón, televíziu, internet. Obchodná zmluva mi dáva slobodnú vôľu – súhlas alebo nesúhlas.
Úžasná sloboda! V prípade koncesionárskych poplatkov za „verejnoprávnu“ RTVS nemám ani tú. A je vybavené. Tak, aj to by sme mali.
Ešte raz, ďakujem vám, za možnosť rozviesť motivácie môjho konania.
Nie som politik, ale súkromná osoba, verejne činná vo verejnom mediálnom priestore, s právom na ochranu dôstojnosti osoby, ktorá nie je povinná zniesť to, čo konštatoval ESĽP vo veci a na adresu kritiky politikov.
Prevádzkovatelia diskusií a admini si spravidla zamieňajú alebo stotožňujú autorov a diskutujúcich s politikmi. A sú nečinní.
Motívom môjho spracovania témy anonymita diskusií je empiricky a experimentálne (simulácia) poukázať na stav vedomia a psychického zdravia spoločnosti a potrebu regulácie obsahov komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, s poukazom na verbálny extrémizmus, ktorý vo svojej potencialite a ďalšom nekontrolovanom a neregulovanom pokračovaní, môže viesť k reálnym hate crimes.
Nemám žiadny osobný dôvod pre svoje krytie anonymitou. Ani partizánčinu a gerilovú vojnu.
Svoj telesný a duševný zdravotný stav mám spoľahlivo pod kontrolou.
Okrem toho, nemám politické ambície.
Autor článku: Juraj Režo (notorickyobcan)
Doterajšie poznatky z diskusie (vložené 19.6.2017):
JUNCKER alias VČELÁR má nový alias (tretí) „REFERENDUM pre každý štát EÚ“ je jedna virtuálna identita v troch (ako Trojica).
Ako Juraj Režo (notorickyobcan), podpísaný ako autor článkov, nediskutujem anonymne (diskutuje sa spravidla po prečítaní článku, aby sa vedelo, o čom a o kom je reč) .
JUNCKER (už nie Juncker ani včelár) ale tretia virtuálna identita tej istej osoby, sa vydáva za teoretického fyzika a v praxi si overuje premeny svojej virtuálnej identity.
Zároveň, ako ďalšia identita, sa vydáva za policajného vyšetrovateľa (diskusia).
Mám sa ospravedlniť Eisteinovi a pôvodne Junckerovi (vraj pravnuk Einsteina).
Od včera už trom (JUNCKER ma dal na súd).
Nemyslím si, že súd vec prijme na konanie, ale o tom rozhodne súd.
Ak súd vec prijme, potom sa na súd budú musieť dostaviť osobne všetci traja poškodení.
Súd má ale nástroje, a to, znalcov v odbore teoretická fyzika, vo veci, ale aj pre posúdenie mentálneho zdravia všetkých troch poškodených pp. Petrom Kováčom (tiež teoretický fyzik) a Jurajom Režom (aktivizmus za ľudské práva a proti extrémizmu).
P.S. Anonymní diskutéri typu Slovan-pohan, Rubrum, MladyJuraj a pod., sú len JUNCKEROVI asistujúci komparz a „krovie“.
Majú voči mne akési sexuálne nároky, ale, to je už o iných porušených právach, zrejme som aj s Jurajom Smatanom (tiež učiteľ) nebezpečný pedagóg a pedofil, a zároveň navyše ešte aj  „jehovista“ (tiež tri v jednom).
Pôvodne „JUNCKER ma chce zlikvidovať“, mení svoje nicky ako slipy. Prevracia ich z jednej strany (líc na rub) na druhú a naopak.
Tomu sa vraví otvorená a priama demokracia, a otvorená občianska spoločnosť, za ktorú tak bojujú. Iba sa jej boja.

Ibaže nie ja som začal s bimbasmi a s bimbasmi končím. 🙂

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Prieskum: Voľby predsedu BBSK by opäť vyhral Marian Kotleba

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku konali tento týždeň v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), zvíťazil by Marian Kotleba (ĽSNS). Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus. Súčasný šéf BBSK a predseda strany ĽSNS by získal hlasy 25,9 percenta rozhodnutých…

Muž podozrivý z oznámenia bomby na Hlavnej stanici je v policajnej cele

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Z nahlásenia bomby na vlakovej stanici v Bratislave je dôvodne podozrivý 28-ročný muž. V súčasnosti sa nachádza v cele policajného zaistenia. Obvinený zatiaľ nebol. Ďalšie podrobnosti o identite možného páchateľa a spôsob, ako sa ho podarilo vypátrať polícia nateraz nechce zverejňovať, aby nebolo…

Adolescenti sa cez prázdniny potrebujú aj nudiť a vedieť sa sami zabaviť

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ako zorganizovať prázdniny pre staršie deti, ktoré už nepotrebujú celodenný dohľad Urobiť z prázdnin čarovný čas plný zážitkov neznamená, že naplánujeme každý týždeň a deň dvojmesačného školského voľna. Pri zamyslení sa nad tým, ako zorganizovať prázdniny pre staršie deti, ktoré už nepotrebujú celodenný dohľad,…

Český rozhlas: Predkladajú americké médiá falošné správy? Čo sa s nimi stane, ak Trump neodstúpi?

Praha 19. júna 2017 (HSP/cro/Foto: TASR/AP-Evan Vucci)   Jefim Fištejn na vlnách Českého rozhlasu predniesol názor, že médiá v USA vsadili všetko na jednu kartu - na zosadenie prezidenta Trumpa. Čo sa však s nimi stane, ak Trump zosadený nebude? Každý Trumpov krok bez ohľadu na obsah a účinok je…

Predseda vlády SR Robert Fico poslal sústrastný telegram portugalskému premiérovi

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V telegrame premiér uvádza, že s hlbokým zármutkom prijal správu o tragickej udalosti Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) poslal sústrastný telegram predsedovi vlády Portugalskej republiky Antóniovi Costovi v súvislosti s tragickým lesným požiarom v Portugalsku. V telegrame premiér uvádza, že s hlbokým…

Saudská Arábia zmarila útok na ropné pole pri pobreží

Dubaj 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)   K ropnému poľu Mardžán sa približovali tri lode s "červenými a bielymi vlajkami" Saudská Arábia odvrátila útok na jedno z hlavných ropných polí pri svojom pobreží. Štátna agentúra Saudi Press Agency dnes uviedla, že k ropnému poľu Mardžán sa približovali tri lode s…

Nepreháňajú to už policajti so streľbou na autá? Po streľbe na unikajúce auto zomrel mladík. Vodiča pritom policajti poznali

Nová Baňa 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Policajná hliadka chcela vodiča zastaviť a skontrolovať Sedemnásťročný mladík zomrel po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka na služobnom aute dávala na…

Za 1,64 € dlhu Orangu musí zaplatiť 1360 €

Bratislava 19. júna 2017 (HSP/Foto:Nový čas)   Ľubica si kúpila mobil na paušál od spoločnosti Orange v roku 2003 za 8 990 slovenských korún (298 €). Keďže sa dostala do ťažkej životnej situácie, nemala na splácanie, a tak mobilný operátor peniaze v súlade so zmluvou začal od nej vymáhať. Spoločnosť vyčíslila dlh na 14 288 korún…

ME 21: Anglicku sa nedarilo na minulých turnajoch, Hapal: "Toto je iný tím"

Kielce 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Anglicko sa na šampionát prepracovalo bez problémov Sklamania Anglicka na vrcholných futbalových podujatiach sú dobre známe, ale v uplynulom období sa na šampionátoch nedarilo ani jeho reprezentácii do 21 rokov. Na minulých troch majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie nepostúpilo zo skupinovej časti a…

Milan Krajniak: Čo je to za políciu, že zastrelí 17-ročného chlapca?

Bratislava 19. júna 2017 (HSP/Foto:Screenshot:Video FB)   K nešťastiu, ktoré sa udialo uplynulý víkend, pri ktorom polícia nechtiac smrteľne postrelila 17-ročného chlapca z posádky auta, ktoré viedol 19- ročný nerozvážny mladík, sa vyjadril aj poslanec hnutia Sme Rodina. Vo všeobecnosti internetom kolujú skôr negatívne reakcie na postup policajtov "Čo je…

Lacko uspel vo finále kvalifikácie turnaja ATP v Halle

Halle 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Daniel Maurer/dpa via AP)   Lukáš Lacko sa kvalifikoval do hlavnej súťaže Slovenský tenista Lukáš Lacko zvíťazil v nedeľu v 2. finálovom kole kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v nemeckom Halle (tráva, dotácia 1,836.660 eur) nad Talianom Andreasom Seppim 6:4 a…

Sahra Wagenknechtová: „Zmeníme politiku Nemecka. My to dokážeme“

Berlín 19. júna 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Nedávny prejav na zjazde Ľavicovej strany v Hannoveri, ktorý predniesla predsedníčka tejto  strany a kandidátka na funkciu nemeckej kancelárky Sahra Wagenknechtová, vyznel mimoriadne senzačne a mal efekt vybuchnutej bomby... Stranícka loď, ktorú naviguje Sahra Wagenknechtová, prudko mení smer. Nie, nevzdáva sa  svojich ľavicových ideálov a princípov, bude…

Vo Francúzsku oficiálne výsledky potvrdili jasnú parlamentnú väčšinu pre Macrona

Paríž 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Christophe Archambault/Pool Photo via AP)   Édouard Philippe označil výsledky parlamentných volieb za prejav dôvery občanov voči súčasnému vedeniu krajiny na čele s prezidentom Macronom Politický tábor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obsadí v 577-člennej dolnej komore parlamentu 350 kresiel. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré dnes…

Dnes proti Angličanom. Slovákom nejde o ich vyradenie, ale o vlastný cieľ

Kielce 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov nastúpi vo svojom druhom stretnutí na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku proti prestížnemu súperovi. Pondelňajší zápas A-skupiny (18.00 h, Kielce) však hráči nevnímajú ako príležitosť skomplikovať pozíciu Anglicka, ale ako šancu na vlastný úspech. "Každý…

Moskovská štvrť Nová Moskva zo dňa na deň zvýšila rozlohu ruskej metropoly hneď 2,4-krát

Moskva 19. júna 2017 (HSP/Foto: Moskovské médiá)   Po našom nedávnom článku o dopravných a stavebných projektoch v novej moskovskej štvrti Nová Moskva sme dostali viaceré otázky. Čitatelia sa pýtajú, čo je to vlastne Nová Moskva, aký je to projekt? Pokúsime sa to stručne vysvetliť Moskva, ako aj viaceré iné svetové mestá, sa…

Európsky obrad venovaný zosnulému Kohlovi sa uskutoční do dvoch týždňov

Brusel/Ludwigshafen 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Pripravovaná ceremónia označovaná ako "európsky štátny obrad" bude prvou svojho druhu v dejinách EÚ Špeciálny obrad, ktorým EÚ vzdá poctu zosnulému nemeckému exkancelárovi Helmutovi Kohlovi, by sa mal uskutočniť v priebehu najbližších dvoch týždňov na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Presný termín a…

Neznámi špecialisti likvidujú proamerické esá v radoch poľných veliteľov

Idlib 19. júna 2017 (HSP/Newinform/Foto:TASR/AP-Edlib News Network ENN)   Portál Newinform sa venoval smrti Muhammada Ali Sulimana, jedného z posledných proamerických es v radoch poľných veliteľov protiasadovskej Sýrskej slobodnej armády. Dňa 17. júna 2017 neznámi príslušníci špeciálnych jednotiek ulovili ďalšie sýrske proamerické eso z radov proamerickej opozície (veľa takýchto elitných vojakov…

V Mali džihádisti zaútočili na luxusný hotel vyhľadávaný cudzincami

Bamako 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Harouna Traore)   O život prišli minimálne dvaja ľudia Skupina džihádistov zaútočila v nedeľu na luxusný hotelový komplex neďaleko malijskej metropoly Bamako. Nakrátko sa im podarilo zajať rukojemníkov, avšak bezpečnostné zložky útočníkov napokon zlikvidovali, informovala dnes agentúra AP. O život prišli minimálne dvaja ľudia, 36 ďalším…

TopSpeed

Ako moderné technológie zvyšujú bezpečnosť na cestách

3

Mnohí dnešní vodiči, najmä tí z mladšej generácie, si vôbec nevedia predstaviť, že šoférovanie auta bola kedysi omnoho náročnejšia činnosť, ako je tomu dnes. Napríklad už len taký posilňovač riadenia. Ak by ste niekedy šoférovali bez neho, uvedomili by ste si, akú dlhú cestu prešli automobily v ústrety vodičovmu pohodliu.…

Maťo Homola doplatil na amatérsku chybu v administratíve!

1

Maťo Homola nemá práve najlepšiu sezónu. Slabý štart ročníka spôsobený detskými chorobami nového Opel Astra TCR vystriedali školácke chyby tímu a smola. To, čo mohol byť ďalší silný víkend plný bodov, sa zmenil na síce akčný, ale z pohľadu bodov katastrofu. Od Monzy môžeme vidieť nášho starého dobrého Maťa, ktorý bojuje o…

Chuck Norris odporúča dodávky od Fiatu

1

Chuck Norris je legenda, z ktorej si teraz uťahuje celý svet. No zároveň zašlá hviezda, ktorú poznáme z akčných filmov a seriálu Walker, Texas Ranger. Aj keď je 77-ročný herec už mimo akčných scén, o zábavné nemá núdzu. Do reklamných spotov si ho vybralo oddelenie Fiat Professional, v ktorých Chuck Norris odporúča dodávky od Fiatu.

Oplatí sa namontovať denné svietenie na staršie auto?

16

Denné svietenie je pri dnešných autách bežnou súčasťou. Ešte v roku 2008 totiž Európska komisia schválila smernicu podľa ktorej od 7.2.2011 musia byť všetky osobné automobily vyrobené na území Európskej únie vybavené dennými svetlami. No čo ak máte auto z doby keď to ešte nebolo povinné? Oplatí sa namontovať denné…

Na Slovakia Ringu odštartoval SOP Endurance

0

Slovenský Okruhový Pohár už niekoľko rokov prináša jazdcom možnosť pretekania na blízkych okruhoch. Organizátori teraz prichádzajú s niečím novým, k zabehnutému seriálu pridali ďalší. Pod názvom SOP Endurance odštartoval 14. júna 2017 na Slovakia Ringu nový seriál vytrvalostných pretekov. Ten sa jazdí v podvečerných hodinách a kalendár má tri kolá, ktoré sa idú…

Volkswagen Polo VI má nové asistenčné systémy

6

Volkswagen Polo je mimoriadne obľúbené malé auto. Špeciálne v Nemecku. Preto ho predstavili v Berlíne. Polo VI. generácie prinesie okrem nových asistenčných systémov znova aj verziu GTI a ako novinku prvýkrát motor s na zemný plyn CNG. Skvelou správou však je, že po dizajnérskom presľape v podobe 4-okého VW Polo z minulého desaťročia pricháza vycibrený…

KAMzaKRÁSOU

Recept: Jahodovo-banánové smoothie

0

Smoothies nápoje sú obľúbenými a zdravými nápojmi. Dajú sa urobiť kombináciou mnohých surovín, ako sú napríklad jahody, čučoriedky, maliny, ale aj šaláty či dokonca uhorky. Ak hľadáte recept na zdravú maškrtu pripravte Jahodovo-banánové smoothie, ktoré máte za 5 minút pripravené.

Hrajte o 2 novinky od Oriflame: Mejkap a bronzer Giordani Gold

0

Hodvábne jemná pleť a prirodzené opálenie počas celého leta? S novinkami z talianskeho radu Giordani Gold od Oriflame budete mať aj túto neľahkú úlohu v malíčku! Počas teplých letných dní potrebujeme jediné – mejkap, ktorý kryje, no pleť nezaťaží. Každá žena žiaľ počas leta vylihovať na slniečku nemá čas a navyše sa niekedy stane aj to, že…

Video Bláznivý mejkap á la zmrzlina: Nový šialený trend!

2

Mejkap inšpirovaný zmrzlinou je nový trend, ktorý vymysleli kreatívni mejkap artisti  a šikovní beauty blogeri ho dotiahli do dokonalosti . Po rôznych priezračných rúžoch či silikónových blendroch je takzvaný zmrzlinový mejkap len čerešničkou na torte všetkých bláznivých nápadov. 

Super potraviny, ktoré vám dopomôžu ku krásnym vlasom

0

Správna výživa je kľúčom k zdravým vlasom. Ak sa chcete toto leto popýšiť krásnymi vlasmi pri mori, na kúpalisku alebo jednoducho chcete pre seba niečo urobiť, prvým krokom je prehodnotiť to, čo vkladáte do úst. Strava bohatá na tuky alebo cukor môže vaše vlasy ochudobniť nielen o zdravý vzhľad, ale môže prispieť k ich vypadávaniu. Super…

Recepty na 3 svieže domáce sirupy

1

Obdobie leta sa nespája len s opaľovaním či kúpaním, ale v tomto čase majú gazdinky plné ruky práce aj s prípravami zásob na zimu. Džemy, zaváraniny či sirupy, to všetko máme veľmi radi a najlepšie domáce a bez „éčok“. Máme pre vás tri tipy na domáce sirupy, ktoré v tomto období určite využijete. Sú to svieže…

Video Šokujúca sila make-upu - Pozrite si tieto premeny!

1

Mnohokrát obdivujeme ženy, ktoré sa objavujú na youtube videách krásne a dokonalé. Často však ide o hru svetiel, vrstvu make-upu a ich šikovnosti všetky nedokonalosti zakryť. Šokujúca sila make-upu môže skutočne urobiť zázraky a my si potom myslíme, že vyzeráme obyčajne. Máme pre vás videá, kedy svoje komplexy zahodíte za hlavu a uvedomíte si,…

TopDesať

10 marketingových trikov, ktoré si na nás prichystali supermarkety

0

Keď sa vyberieš do obchodu, zvyčajne nemáš ani predstavu o tom, čo si vlastne potrebuješ kúpiť. Často však nakupujeme nepotrebné veci, ktorých dôvod nákupu nedokážeme ani logicky vysvetliť. Zhromaždili sme preto 10 marketingových trikov, ktoré si na nás prichystali supermarkety. Dôvod je jednoduchý - obchodníci chcú, aby sme utrácali oveľa…

Farboslepý muž, ktorý prvýkrát uvidel svet vo farbách, nedokázal zadržať slzy

0

50-ročný farboslepý Amerčan Chris Smelcer dostal okuliare, vďaka ktorým prvýkrát v živote uvidel okolitý svet farebne. Príbuzní a blízki natočili jeho reakciu. Smelcer neudržal emócie. "O môj Bože," povedal ihneď potom, čo si nasadil okuliare. Potom si dôkladne prezrel všetko okolo, pričom začal vlastnými rukami. "Modré džínsy, správne?" Nadšene zvolal pri…

18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou

0

Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce fotografie a dúfaj v to, že raz…

Nezabudnuteľný Bruce Lee: Jediný záznam skutočného zápasu majstra bojových umení

0

Na internete sa objavilo jediné video skutočného boja Bruce Lee podľa pravidiel zmiešaného bojového umenia (MMA) Podľa Daily Mail bol súperom odchovanec majstra Ted Wong, ktorý aj v súčasnosti učí východné umenie v USA. Video bolo natočené v kalifornskej škole Jeet Kune Do, ktorá bola založená Bruceom Leeom. V komentári k videu…

Cenzúra v Saudskej Arábii. 10 dôkazov, že rovnaký produkt môže vyzerať úplne inak na Západe a na Blízkom východe

0

Bikiny a mini-sukne môžu byť bežné v západnom svete, ale Blízky východ je trochu iný príbeh. Krajiny ako Saudská Arábia a Irán uplatňujú prísne zákony o ženách v súlade s islamskou tradíciou a zakazujú, aby im na verejnosti spod odevu vytŕčala iná časť tela než tvár a ruky. Tieto obmedzenia však…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované.   1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]