K diskusii pod predošlým článkom a Vlkovmu komentáru

Publikované 17.06. 2017 o 10:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Komentáre pod článkami, hodné mojej pozornosti, v súlade s kódexom a etikou komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, mi umožňujú reagovať na mieste, alebo, z dôvodu objemu textu, osobitne, v možnosti ponuky do ďalšieho verejného diskurzu, recyklácie starých a tvorby nových obsahov myslenia vo vzťahu k demokracii komunikácie vo verejnom mediálnom priestore. Mienim tým moju následnú reakciu na jeden z korektných a vecných komentárov pod týmto článkom, hodných ďalšieho záujmu:
http://blog.hlavnespravy.sk/1701/hrozi-slovensku-otvoreny-vnutro-obciansky-konflikt/
Mám čiastočné porozumenie pre anonymné voľby, ale, s poukazom na otvorenú a plne transparentnú agoru v časoch antickej demokracie.
Mám čiastočné porozumenie (skôr nemám) pre tajné hlasovanie v parlamente, už úplne mimo pravidlá agory (zdeformovaná „akože“ demokracia).
Zastávam názor, že že anonymné hlasovanie (voľby), ako údajný výdobytok demokracie nie je zisk na slobodách a právach, ale skôr ich úbytok a deficit. Anonymita kryje osobnú ochranu, strach a obavy existenčného a existenciálneho rázu, teoretikmi parlamentnej demokracie je definovaná a podložená „dobrými dôvodmi“ v rámci parlamentarizmu, ktorý na Slovensku žijeme, prežívame, udržiavame ho pri živote aj s jeho negatívnymi následkami od pádu socialistickej „demokracie“.
Výhrada k anonymite hlasovania v zákonodarnom zbore a odkaz parlamentným politikom: Do verejnej politiky ste vstúpili dobrovoľne a neanonymne. Nik vás nenútil. Znášajte teda dôsledky v celom rozsahu. Verejne a transparentne. Vaše pôsobenie musí mať étos na verejnosti aj v súkromí. Ďalej bez komentára (potrebujete sa skrývať jedni pred druhými, aby sa vám vaše hlasovanie „podľa vlastného svedomia a vedomia“ mnohorakým spôsobom „nevrátilo“). Potom ale, vo verejnej politike nemáte čo hľadať. Ste zbabelci. V jednej z najstarších európskych parlamentných demokracií UK sa v zákonodarnom zbore hlasuje transparentne. Zrejme sme na takú demokraciu ešte nedozreli. A nik tam nikoho za hlasovanie nevraždí. Vykrúcačky (dôvody), prečo všetko je potrebné anonymné hlasovanie, majú spektrum od „dobrých dôvodov“ až k obhajobe krytia trestnej činnosti poslancov (klientelizmus, lobing, korupcia).
Poslancov je treba mať sústavne a nepretržite pod kontrolou, a nie len ich „zvoliť“. Aby si svoj mandát riadne „užili“. A mnohí potom dobre zvážia, či za takých okolností pôjdu do verejných politík…
Transparentná, neanonymná skupina v rámci svojej dynamiky kontroluje samú seba ako v celku tak aj v jednotlivostiach.
S anonymitou diskusií by som súhlasil, ak by boli splnené podmienky rovnosti práv a rovnakého zaobchádzania všetkých účastníkov verejnej komunikácie.
Diskutér VLK mi píše: „Len vďaka anonymite odznelo veľa pravdy. Pamätám sa na Gorbačovov prejav počas „perestrojki“, kedy z davu vyletela otázka „a kde ste bol, keď…?“. Gorbačov sa prísne opýtal „Kto to bol?“ a zavládlo hrobové ticho. A „Gorbi“ po chvíli pokračoval: „Nuž, bol som tam, kde aj Vy teraz. Tiež som mal strach.“
Gorbačov vystupoval v živom, nie virtuálnom verejnom priestore.  Som Gorbačov? A vy, Vlk, sa vydávate za persónu, ktorá vo vzťahu ku mne „vykríkla“ z ustrašeného anonymného davu? Slovensko je – nie je demokracia? Až aká je – nie je demokracia?
Slovensko predstavuje tú najprimitívnejšiu formu pseudo demokracie, akú poznám.
Takzvané „demokratické inštitúcie“ od bruselských po slovenské, obchádzajú občanov (článok). Podieľa sa na tom aj vaša anonymita diskutérov tu a vo verejnom priestore. Zrejme zodpovedá mentálnej úrovni Slovenska (porovnaj s Českom). Slovensko má od reálne slobodnej, otvorenej a reálne demokratickej spoločnosti véééľmi ďaľeko aj „vďaka“ anonymite diskusií…
Okrem toho, a čo je z môjho pohľadu významné, Slovensko chronicky trpí nedostatkom reálnych osobností pre verejné politiky, ktoré označujem ako skutočné „elity, nie pseudo elity, to, čo chápem ako duchovnú aristokraciu (nič spoločné s náboženstvom). Sú súčasťou mlčiacej väčšiny, v anonymite. Osobu duchovného aristokrata chápem ako jednotu svetskej a kresťanskej etiky, ktoré sa vzájomne nevylučujú! Ibaže Európa je v procese dechristianizácie (predošlý článok).
Som plne zodpovedný za všetko, čo kde poviem a napíšem pred sebou, blízkymi, verejnosťou a zákonom. Moja zodpovednosť je pozíciou (článok ako predmet anonymnej diskusie) nad zodpovednosťou anonymných diskutérov pod článkom, lebo články sú mienkotvorné a (korektné a vecné!) diskusie reflexívne, vo vzťahu k autorskému posolstvu článkov. Anonymní diskutéri nenesú zodpovednosť prakticky za nič. Obrazne a zjednodušene vyjadrené, som za návrat k princípom agory, démos kratos, teda, k otvorenej, verejnej a transparentnej demokracii aj v diskusiách…
Čo dnes znamená vox populi? Anonymnú, ešte aj virtuálnu masu nikoho, bez mena, pod falošným menom a dvomi, tromi nickmi. Bez zodpovednosti, s otvorenými zadnými vrátami pre únik z ohrozenia. Keď „zaprší a zablýska sa“, rozutekajú sa a pozaliezajú do svojich úkrytov a kanálov, pod rúškom zrazu reálneho práva na anonymné súkromie.
Do kanálov zalezú diskutéri typu Juncker (pod každým mojím článkom) tých mienim osobitne a tým „poďakujte“ za moje pripojenie sa k aktivizmu za zrušenie anonymných diskusií… (Juncker nediskutuje k veci ale výlučne k osobe autora článku, ktorého tému a obsah má „na háku“). Admini nekonajú.
Otázka na mieste: „Kde si bol, hrdina, keď pršalo, bojoval si, a či si sa skrýval?
Anonymitu v diskusiách považujem za zbabelosť. Nie som ale vrecista, teda, nehádžem všetkých anonymných diskutérov (detto židov) do jedného vreca.
Aj vám, Vlk, ďakujem za korektný, vecný komentár bez osobných invektív a ponižujúcich urážok ad homine, hate speech a spamujúceho zlovoľného a štvavého trollingu, majúceho cieľ rozbiť diskusiu a znevážiť osobu (!) autora článku, nie článok (!) nad diskusiou.
Ak rovnosť práv pre všetkých, tak aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými.
A prečo ako autor nesmiem publikovať anonymne?
Akýkoľvek verejný komunikát vo verejnom mediálnom priestore je verejný komunikát, ktorý má porovnateľnú validitu s komunikátom, žurnalistickou správou, článkom, blogom. Má svoju informačnú, výpovednú a ostatnú (kvalita spracovania) aj z pohľadu typu, formy a druhu verejne publikovaného textu. Len pánboh vie, kto všetko nás blogerov číta a komentuje (aj by sa mi okuliare zarosili). Do hláv si nevidíme. A to nám mimo iné, umožňuje páchať aj tie najstrašnejšie zločiny proti ľudskosti.
Zaoberám sa ľudskými právami a v súbehu s nimi extrémizmom všetkého druhu a teda aj verbálnym extrémizmom. Junckera nebudem riešiť ja, ale na to zákonom určené orgány, počnúc prokuratúrou. Napokon, anonymný diskutér a troll Juncker ma chce zlikvidovať a jemu podobní, sa likvidujú sami.
K Vlkovmu: „Niektoré z komentárov majú jednoznačne difamačný charakter a mohli by byť úspešne žalovateľné v občianskom konaní o náhradu škody (tú by ste asi nepreukázal) a nemajetkovej ujmy.“ Nič také nehrozí. Som „nezmar“. Osobu Juncker ma chce zlikvidovať/Daj priestor včielkam, mám osobne, so všetkou úctou, ktorá mu prináleží podľa obsahov jeho komentárov „na háku“.
Poznámka (záver) k Vlkovmu mne, že píšem dobrovoľne za podmienok, ktoré som „podpísal“ ako dohodu so svojím hostiteľom, ktorej súčasťou je aj anonymná diskusia (súhlas všetkých strán „zmluvy“) nemám kde publikovať. Ak by som nepodpísal zmluvu s operátorom telefónu, Skylink či UPC, kde podmienkou je viazanosť, nemal by som telefón, televíziu, internet. Obchodná zmluva mi dáva slobodnú vôľu – súhlas alebo nesúhlas.
Úžasná sloboda! V prípade koncesionárskych poplatkov za „verejnoprávnu“ RTVS nemám ani tú. A je vybavené. Tak, aj to by sme mali.
Ešte raz, ďakujem vám, za možnosť rozviesť motivácie môjho konania.
Nie som politik, ale súkromná osoba, verejne činná vo verejnom mediálnom priestore, s právom na ochranu dôstojnosti osoby, ktorá nie je povinná zniesť to, čo konštatoval ESĽP vo veci a na adresu kritiky politikov.
Prevádzkovatelia diskusií a admini si spravidla zamieňajú alebo stotožňujú autorov a diskutujúcich s politikmi. A sú nečinní.
Motívom môjho spracovania témy anonymita diskusií je empiricky a experimentálne (simulácia) poukázať na stav vedomia a psychického zdravia spoločnosti a potrebu regulácie obsahov komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, s poukazom na verbálny extrémizmus, ktorý vo svojej potencialite a ďalšom nekontrolovanom a neregulovanom pokračovaní, môže viesť k reálnym hate crimes.
Nemám žiadny osobný dôvod pre svoje krytie anonymitou. Ani partizánčinu a gerilovú vojnu.
Svoj telesný a duševný zdravotný stav mám spoľahlivo pod kontrolou.
Okrem toho, nemám politické ambície.
Autor článku: Juraj Režo (notorickyobcan)
Doterajšie poznatky z diskusie (vložené 19.6.2017):
JUNCKER alias VČELÁR má nový alias (tretí) „REFERENDUM pre každý štát EÚ“ je jedna virtuálna identita v troch (ako Trojica).
Ako Juraj Režo (notorickyobcan), podpísaný ako autor článkov, nediskutujem anonymne (diskutuje sa spravidla po prečítaní článku, aby sa vedelo, o čom a o kom je reč) .
JUNCKER (už nie Juncker ani včelár) ale tretia virtuálna identita tej istej osoby, sa vydáva za teoretického fyzika a v praxi si overuje premeny svojej virtuálnej identity.
Zároveň, ako ďalšia identita, sa vydáva za policajného vyšetrovateľa (diskusia).
Mám sa ospravedlniť Eisteinovi a pôvodne Junckerovi (vraj pravnuk Einsteina).
Od včera už trom (JUNCKER ma dal na súd).
Nemyslím si, že súd vec prijme na konanie, ale o tom rozhodne súd.
Ak súd vec prijme, potom sa na súd budú musieť dostaviť osobne všetci traja poškodení.
Súd má ale nástroje, a to, znalcov v odbore teoretická fyzika, vo veci, ale aj pre posúdenie mentálneho zdravia všetkých troch poškodených pp. Petrom Kováčom (tiež teoretický fyzik) a Jurajom Režom (aktivizmus za ľudské práva a proti extrémizmu).
P.S. Anonymní diskutéri typu Slovan-pohan, Rubrum, MladyJuraj a pod., sú len JUNCKEROVI asistujúci komparz a „krovie“.
Majú voči mne akési sexuálne nároky, ale, to je už o iných porušených právach, zrejme som aj s Jurajom Smatanom (tiež učiteľ) nebezpečný pedagóg a pedofil, a zároveň navyše ešte aj  „jehovista“ (tiež tri v jednom).
Pôvodne „JUNCKER ma chce zlikvidovať“, mení svoje nicky ako slipy. Prevracia ich z jednej strany (líc na rub) na druhú a naopak.
Tomu sa vraví otvorená a priama demokracia, a otvorená občianska spoločnosť, za ktorú tak bojujú. Iba sa jej boja.

Ibaže nie ja som začal s bimbasmi a s bimbasmi končím. 🙂

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vodca iránskej opozície ukončil v domácom väzení protestnú hladovku

Dubaj 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vahid Salemi)   Líder iránskej opozície Mahdí Karrúbí, ktorý je od roku 2011 v domácom väzení, ukončil dnes protestnú hladovku. Oznámil to podľa agentúry AP jeho syn s tým, že jeho otec aj naďalej ostáva v nemocnici, kam ho previezli dnes ráno. Muhammad Karrúbí na sociálnej…

Známa ulica La Rambla v Barcelone sa stala dejiskom teroristického útoku: Útočník dodávkou vrazil do davu ľudí, 13 mŕtvych a desiatky zranených!

Barcelona 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot FRox News, TASR/AP- AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Giannis Papanikos)   Vodič dodávky z miesta činu pešo ušiel Na ulici vypukla panika, ohrození ľudia hľadali útočisko v medzičasom uzavretých obchodných prevádzkach. 21:35 K teroristickému útoku v Barcelone na ulici La Rambla sa prostredníctvom svojej agentúry…

Fico s Lajčákom sa zhodli: Časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč. Životný priestor Slovenska je jadro EÚ

Bratislava 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Slovenský premiér Róbert Fico sa po včerajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom vyjadril, že je v životnom záujme Slovenska zostať v jadre EU, Slovensko sa musí držať francúzsko-nemeckého motora a robiť európske rozhodnutia. Lajčák so všetkým súhlasil a dostal za úlohu nasmerovať všetky ministerstvá proeurópskym smerom…

Premiér: Európa musí svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Európa i Slovensko musia svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť. Takto reaguje na dnešný teroristický útok v Barcelone slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). "Nikdy nevieme vylúčiť vražedné konanie jednotlivcov, ale vždy sa proti podobným hrozbám lepšie a účinnejšie bojuje spoločne," napísal premiér…

V Barcelone sú aj Slováci, žiaden z nich by nemal byť zranený

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Giannis Papanikos)   Žiaden Slovák v Barcelone zatiaľ neutrpel zranenie, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V katalánskej metropole dnes došlo k teroristickému útoku, hlásia mŕtvych a desiatky zranených. V Barcelone sa nachádza asi desať slovenských dovolenkárov, vyplýva z dobrovoľného registračného formulára rezortu. V…

Do štyroch hotelov v Bratislave doviezli vaječnú zmes s obsahom fipronilu

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/Marcel Kusch/dpa via AP)   Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal v stredu (16.8.) Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do štyroch hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka.…

Protimoslimská senátorka sedela v austrálskom parlamente v burke

Canberra 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Austrálska senátorka Pauline Hansonová vyvolala hnev a silný odpor zákonodarcov, keď dnes prišla do parlamentu oblečená v burke. Urobila to v rámci svojej kampane za celoštátny zákaz islamských závojov zakrývajúcich tvár Hansonová - líderka protimoslimskej, protiprisťahovaleckej menšej strany Jeden národ - si na vyše…

De Mistura: V októbri by sa mohli konať seriózne politické rokovania o Sýrii

Ženeva 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Fabrice Coffrini)   Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dnes informoval, že zásadné rokovania o politickom riešení občianskej vojny v Sýrii by sa mohli konať v októbri v Ženeve. Týmto rokovaniam by v septembri mali predchádzať schôdzky v kazašskej Astane venované otázkam prímeria. De…

Chmelár: Boj o moc vyhral Fico, ale do budúcnosti to tak nemusí byť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) zámerne zvolil spôsob výmeny osoby ministra školstva tak, aby z pozície sily ponížil lídra národniarov Andreja Danka. „Robert Fico dal Andrejovi Dankovi najavo, kto je tu pánom a doslova s ním vytrel podlahu. Andrej Danko to celkom oprávnene mohol…

Španielska polícia zadržala pre podozrenie zo znásilnenia troch občanov Nemecka

Lloret de Mar 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/BTA)   Španielska polícia zadržala v pobrežnej oblasti Costa Brava troch nemeckých turistov vo veku 24-25 rokov pre podozrenie z trestného činu znásilnenia. Ako s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovala dnes rozhlasová stanica Cadena Ser, podozriví mali v hosteli v Lloret de Mar…

Szijjártó: Schulz by sa mal namiesto Maďarska starať radšej o svoju stranu

Budapešť 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz by sa namiesto kritizovania Maďarska a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána mal radšej zaoberať svojou stranou. V Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie, ktoré…

Vo Viedni zadržali troch srbských dílerov drog

Viedeň 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mark Duncan)   Polícia počas zatýkania zaistila aj heroín a hotovosť Pol kilogramu heroínu a takmer 11.000 eur v hotovosti zaistili viedenskí policajti v pondelok v byte v centre rakúskej metropoly. Súčasne zadržali troch Srbov, z ktorých jeden sa pokúsil o útek, avšak zastavil ho varovný…

Lajčákovi bude v OSN radiť ekonóm, ktorý pomáha aj Guterresovi

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Poradcom Miroslava Lajčáka vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bude americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sachs. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako poradca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre otázky udržateľného rozvoja. Súčasný minister zahraničných vecí SR sa…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Bulharsko vyšle do pohraničia s Tureckom i 600 vojakov

Sofia 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Burhan Ozbilici)   Bulharsko podobne ako Rakúsko a predtým aj iné európske krajiny nasadí na ochranu svojich hraníc pred nelegálnymi migrantmi príslušníkov armády. Pre dnešné vydanie nemeckých novín Die Welt to vyhlásil bulharský vicepremiér a minister obrany Krasimir Karakačanov. Podľa jeho slov by na hraniciach malo…

Bannon: USA sú v hospodárskej vojne s Čínou

Washington 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Evan Vucci, File)   USA sa nachádzajú v hospodárskej vojne s Čínou a ak nechcú prehrať, mali by sa zamerať na jej nespravodlivé obchodné praktiky, vyhlásil Trumpov politický poradca Steve Bannon "Sme v hospodárskej vojne s Čínou," uviedol Steve Bannon v rozhovore pre The American Prospect.…

Nová výzva na výskum bude musieť prejsť cez Pellegriniho úrad aj radou vlády

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Nová výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) prejde cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a taktiež Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo v minulosti nebolo. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

8

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

6

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

6

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

10

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

6

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

9

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…