• Kiska vytvoril z postu prezidenta Precedens – potvrdil, že podvody sú politickým nástrojom – prečo voľba budúceho prezidenta nebola, nie je, ani nebude v rukách občanov, aj keď je volený priamo občanmi ?!

  Publikované 12.01. 2019 o 05:03 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Predseda parlamentu vyhlásil prezidentské voľby na 16. marca, … na sociálnych sieťach si dnes trúfa byť prezidentom každý ďalší … zrkladlom prezidenta je naše súdnictvo, … kto bude ďalší podvodník na tomto poste, … voľba budúceho prezidenta nebola, nie je, ani nebude v rukách občanov, aj keď je volený priamo, … občania by mali zostaviť profil a kritéria pre budúceho prezidenta, … sitom v primárkach by prešiel jeden zo 100.

  Súčasný prezident nie je prvým politikom, ktorý chcel zakryť podvody politickou funkciou, vytvoril precedens, lebo je prvý prezident, ktorého súdy usvedčili, že klamal a robil podvody, a to už počas funkcie. Nemá zmysel písať o rozsahu preukázaných podvodov, prehraté súdne spory s pozemkami a daňovými únikmi jasne naznačili rozsah jeho krytia. Ale nie je jediný, ktorý sa snažil, snaží a bude snažiť zakryť podvody politickou funkciou, mal len smolu v tom, že tí čo ho odhalili sú silnejší podvodníci, ktorí kričali na zlodeja „chyďte zlodeja“ aby zakryli vlastné podvody – vlastizradu po novembri v 89-tom.

  Zrkadlom prezidenta je naše súdnictvo, bolo myslené ako metafora, „ryba smrdí od hlavy“ lebo súdnictvo je hlavou štátu, mozgom spoločnosti. Kto bude ďalší podvodník na tomto poste ukáže blízka budúcnosť. Sú kandidáti aj takí aj onakí, jední, tí s komunistickou minulosťou už vopred avizujú, že amnestie sú nezrušiteľné (aj keď boli udelená podvodne) alebo pretláčanie prezumcie viny je nemysliteľné ( aj keď platí, že nikto sa z viny nemôže vyviniť) čo naznačuje, že sa chystá ďalší podvod na občanoch – nepotrestanie tzv. Mečiarových amnestii, ktoré Ústavný súd vyhlásil za „podvodné“, pardón, za zneužitie právomoci verejného činiteľa, a ďalšie a ďalšie sa zametú pod koberec, … alebo aj takí „kandidáti“, ktorí pod krytím politických „strán z parlamentu“ (nemyslel som mafie) pretláčajú nové sľuby ako daňové reformy a podobne a tým sa skrytou formou laťka sociálnych istôt posunie ešte nižšie pre tých, ktorí už nemajú nič – ďalší podvod. Ale to je demokracia občania, demokracia nie je samozrejma spravodlivosť, demokracia je súťaž – v ktorej lepší vyhrávajú!! Keď si to necháte…..

  Na strane druhej na sociálnych sieťach sa prezentujú za kandidátov ubedáčení ľudia, či už muži alebo ženy, ktorí na svojom nešťastí a skrivodlivosti poukazujú na skorumpované súdnictvo, nevymožiteľnosť práva, neúctu k ľudským právam, neúctu k právu a spravodlivosti od strážcov týchto hodnôt a zadušujú sa, že práve oni odstránia korupciu a všetko napravia, lebo sami to zažili na vlastnej koži a preto vedia ako to napraviť. Na zamyslenie. Potom sú tu kandidáti, sklamaní z vlastnej profesnej kariére, väčšinou povyhadzovaných z politických funkcii nie z dôvodov ich neschopnosti ale práve z dôvodov rodinkárstva a protekcionalizmu a korupcie, čo sa deje na Slovensku po každej výmene stráži (akých koľvek volieb) na politickej úrovni.

  Nuž, ale ako z toho začarovaného kruhu von?

  Hovorím Vám, že treba všetko brať na zreteľ a byť v strehu, nikto nemá patent na rozum, sú len ako sa ľudovo hovorí ľudia dobrí, ktorí by ani myške neublížili a ľudia zlí, ktorí závida aj susedovi monokel pod okom. Treba si vedieť vybrať, treba sa tomu venovať, nie len bedákať a nariekať, lebo demokracia je súťaž – lepší vyhrávajú. Žiaľ naša demokracia je aj o tom, že vôbec nezáleži akým spôsobom boli lepší, sú lepší a budú lepší, či silou peňazí alebo silou charakteru.

  A už sme doma! Pri korene veci!

  Voľba budúceho prezidenta nikdy nebola, nie je ani nebude v rukách občanov, aj keď je volený priamo občanmi! Prečo? Nuž „zákony sú nastavené tak“, aby zdanie klamalo, prezentácia osoby hodnej stať sa dobrým prezidentom záleží v naších pomeroch len a len na množstve peňazí. Podľa predsedu Národnej rady pri vyhlasovaní termínu prezidentských volieb až dňom vyhlásenia môžu kandidáti začať s predvolebnou kampaňou a skončiť musia 48 hodín pred termnínom volieb t.j 16-tým marcom. Ak by sme sa mali pozerať očami spravodlivých tak všetky prezentácie doterajších kandidátov, či už v televíziach, printových médiach dokonca poniektorí prezentovali napodobeniny Novoročných televíznych vystúpeni a blahoželaní v dekoratívnom prezidentskom prostredí (nemám nič voči tým, ktorý v civilnom oblečení oznamovali svoj záujem o kandidatúru) s takými textami a príhovormi ako by už oni boli tým prezidentom. Už v tomto momente mali by byť diskvalifikovaní, lebo už to je podvod na samom počiatku!!!

  Oligarchia to tak zariadila.

  Pokiaľ bol prezident volený poslancami, museli sa dohodnúť a oligarchia bola vedľa. Preto sa uzhodli, že prezident bude volený priamo občanmi, pričom už vopred vedeli, že chudobní nemajú šancu a tých svojích finančne podporia a trómfy majú opeť v rukách. Samozrejme tých vhodných zatlačia tajné služby do chudopby a „Vyřízeno“. Veď takto nastavený systém voľby prezidenta je viditeľný podvrh na občanoch, lebo nemôžu sa prezentovať všetky vrstvy rovnakou mierou. Oligarchom ide o to, aby prezident nebol brzdou pri prijímaní zákonov, ktoré si kupujú od politikov v parlamente.

  Ako je to vo Švajčiarsku?

  Výkonná moc leží v rukách sedemčlennej Spolkovej rady. Na jej čele stojí de iure prezident, volený každoročne Federálnym zhromaždením spomedzi členov Spolkovej rady.

  Výpis zo slobodnej encyklopédie Wikipédie

  Pre Švajčiarsko je charakteristický politický systém, aký nenájdeme nikde inde v Európe a ani vo svete.

  Dvojkomorový Švajčiarsky parlament, Federálne zhromaždenie, je na rozdiel od Spolkovej rady hlavným nositeľom moci. Obe komory, Rada štátov a Národná rada, majú vo všetkých ohľadoch rovnakú silu, vrátane legislatívnych právomocí. Dvesto-členná Národná rada je volená sčasti pomerným systémom a sčasti väčšinovým na štyri roky. Od roku 1971 majú volebné právo aj ženy, na kantonálnej až od roku 1990. Na schválenie zákona je potrebný súhlas oboch komôr parlamentu. Parlament však nehlasuje o dôvere k vláde.

  Členovia 46 člennej Rady štátov (po dvoch z každého kantónu a po jednom z bývalých polovičných kantónov) sú volení priamo v každom kantóne väčšinovým systémom, kým poslanci dvesto-člennej Národnej Rady sú volení priamo podľa systému pomerného zastúpenia. Členovia oboch komôr sú volení na 4 roky. Cez referendá môžu občania pripomienkovať každý zákon schválený Federálnym parlamentom a pomocou iniciatív predkladať dodatky k federálnej ústave, čo robí zo Švajčiarska priamu demokraciu.

  Podľa ústavy z roku 1999 kantóny majú moc rozhodovať o všetkom, čo nie je priamo podriadené federácii. Majú značné prvky suverenity“

  Preto, ak chceme aby bol prezident skutočne náš občianský, mali by sme si vytvoriť vlastnú predstavu aký by mal byť ten náš budúci prezident, z akej spoločenskej vrstvy, z akého prostredia, z ktorého kraja, s akým vzdelaním alebo akými skúsenosťami.

  Ale v tom prípade by sme sa mali aspoň trochu priblížiť k Švajčiarom, tam ak sú voľby napríklad ústredného riaditeľa štátnej televízie tak sa kandidáti prezentujú rok vopred priamo vo verejno právnej televízie.

  Nuž ako by sváko Ragan povedal, nijako sa nemôžete správne rozhodnúť, lebo len takého kohúta si môžete vybrať, ktorého Vám podhodia do ohrady.

  V jednom mal občan Eduard Chmelár pravdu, nezávislý občianský kandidáti sú v nevýhode voči tým politickým alebo tým, ktorých financujú finanční žraloci z úzadia. A to pozadie nemáte šancu zistiť.

  Preto pokiaľ nebudú mať všetci tí, ktorí majú odvahu o tento post šancu postaviť sa pred televízne kamery a prezentovať sa aspoň rok vopred v televízii, tak priama voľba je vlastne podvod na občanoch so skrytým účinjkom a dokonca schváleným zástupcami ľudu.

  Nuž povedzte, keby sa o mojom programe dozvedeli všetci tí, ktorí potrebujú pomoc a dostať sa z biedy a počuli by to prostredníctvom televízie s celoplošným dosahom, dali by hlas za tento program alebo nie?

  Ponúkam Vám jasný a čitateľný program v skratke:

  1.Základný príjem pre každého, 2. Amnestia exekúcii (1 milión ľudí) 3. Rozpustenie SIS, NR SR a vlády z podozrenia spolupráce s mafiami, 4. Nové parlamentné voľby s novými pravidlami, 5. Predstavovanie kandidátov zdarma vo verejných médii, 6. Zasadenie sa za neutralitu a vystúpenie z NATO, 7. Zákony v prospech občanov a nie finančných oligarchov (vid zákon o dobrovolných dražbách – v realite nedobrovoľne), 8. Moc v rukách občanov sfunkčniť referendum 9. Nové zákonodarstvo v prospech pracujúcich a nie zlodejov čo len rozmnožujú ukradnuté peniaze 10. Nové tresty – verejnej hanby – za korupčníctvo, zlodejinu a ďalšie……

  Tu je môj najnovší právny úkon, jeden z doterajších 2486 prevzatých a odoslaných listov v boji za spravodlivosť a v boji o prežitie. To je moja legitimita Tu

  Dovolím si vysloviť názor, že keby som dostal priestor tak s týmto programom by som sa určite prebojoval aspoň do druhého kola. Lenže ako to povedať tým jeden miliónom ľudí, ktorí sa potrebujú zbaviť exekúcii, tým ďalším miliónom, ktorí nutne potrebujú základný príjem, tým ďalším státisicom, ktorí sú prenasledovaní zlými zákonmi, tajnou službou a chorými mamonármi????

  Tak aspoň takto, prostredníctvom tohto blogu s nádejou, že internet majú aj tí ktorí by potrebovali pomoc a s nádejou, že tí ktorí sú solidárnejší vytlačia spoň 10 ks letáčikov a rozdajú ich svojím susedom o ktorých vedia, že by pomoc potrebovali.

  Leták tu

  Aké by mal mať základné kritéria náš občianský prezident?

  1. nemala by to byť žiadna celebrita, teda známa osobnosť preferovaná médiami,
  2. v žiadnom prípade by to nemal byť bývalý komunista či spriahnutá osoba s bývalou ŠTb,
  3. nemal by to byť človek, ktorý akýmkoľvek spôsobom pracoval na významných postoch po roku 89 až po dnes,
  4. mal by to byť človek, ktorý má neobyčajný cit pre spravodlivosť, solidaritu a vie to náležite preukázať, práve tým ako bol prenasledoavný,
  5. mal by to byť člověk, ktorý má najmenej jednu exekúciu a pochádza z radov chudobných, bezdomovec by nemalo byť prekážkou,
  6. výhodou by malo byť, že preukáže ako prišiel o strechu nad hlavou „dražobnými mafiami“ a korupcia na súdoch mu zabránila obnovenie jeho porušených práv,
  7. mal by to byť člověk, ktorý vie napísať svoj príbeh, opísať všetky neprávosti a tým preukázal svoje právne znalosti,
  8. mal by to byť člověk, ktorý preukázal, že vie rozprávať o víziach v niektorých svojích videii alebo vystúpení na internete,
  9. mal by to byť člověk, ktorý bude diktátorom s ľudskou tvárou a nekompromisne bojovať proti darebákom, úžerníkom a korupčníkom,
  10. a vôbec by nemalo zaležať či je robotník, roľník alebo z radov pracujúcej inteligencie!

  Tu je jeden, kliknite na jeho petíciu!

  Link na skrátený program a petičný hárok:

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Program a petícia

  Link na širší program: www.koloseo.info/prezident

  Link na web vo výstavbe: www.obcianskykandidat.sk

  Najdôležitejšia na koniec, zriadili sme VPS – Výbor právnej sebaobrany, prečítajte zdôvodnenie a pridajte sa!! https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  http://www.vps.obcianskykandidat.sk/

  Môj životopis na https://janmolnar3.blog.sme.sk/c/494718/kandidat-na-prezidenta-moj-zivotopis-v-knihe-boh-je-mrtvy-alebo-v-okovach-diabla-7.html

  Moje youtube: http://www.youtube.com/user/chorademokracia

  Pôvodná moja webová stránka: www.koloseo.info

  Posledné vianoce s mojím synom v r. 2010 potom nás SIS rozvrátila, nehanbím sa za chudobné, všimnite si môj koment, už vtedy manželka kula pikle, neposlala ani cent z práce a pred odchodom minula všetky peniaze aby sme žiadne vianoce nemali a syn bol na mňa nahnevaný, nevyšlo jej to, Boh to zariadil……

  https://www.youtube.com/watch?v=JwhrL14pdZY&feature=youtu.be

  Moje zamsylenie počas Vianoc před Novým rokom 2019

  https://youtu.be/XN8eDmI9S7s

   

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  0

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  8

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…