• ODSÚDENIE ZA KRITIKU SYSTÉMU, ZA POUKÁZANIE NA NESPRAVODLIVOSŤ

  Publikované 02.01. 2019 o 20:58 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   

  RASOVÁ, RODOVÁ, SOCIÁLNA, EKONOMICKÁ a KULTÚRNA DISKRIMINÁCIA SLOVÁKOV.

   

  19.12.2018 o 10.40 sa konalo verejné zasadnutie na Krajskom súde v Banskej Bystrici, nech sa páči, pekne sa usaďte a čítajte

            ZA NÁZOR, ZA KRITIKU SYSTÉMU, ZA POUKÁZANIE NA KRIVDY PÁCHANÉ NA SLOVÁKOCH –  PERZEKÚCIA…ŽIADNE NABÁDANIE K NÁSILIU, ČI FYZICKEJ LIKVIDÁCII ĽUDÍ, NÁVRHY NA LEGISLATÍVNE ÚPRAVY ZÁKONOV, NUŽ VEĎ POSÚĎTE SAMI …
  dovolil som si napísať, že je potrebné legislatívne upraviť, aby jedno etnikum nebolo platené za nič a za príslušnosť…nedať ani cent osobám, ktoré neprispievajú do štátnej kasy, neplatia zdravotné a sociálne….neplatiť za nezodpovedné množenie, za plodenie detí deťmi a príbuznými, odstrániť nelegálne stavby na cudzích pozemkoch…odobrať volebné právo analfabetom….žiadne domy zadarmo atď atď. Tieto názory som prezentoval na mojom facebookovom profile, keď tu ráno o 6.00 dňa 4.11.2015 mi zaklopali na dvere policajti KR PZ BB, s príkazom na vykonanie domovej prehliadky, presne kvôli týmto názorom na FB ohľadom „sociálne lenivých“.  Zosumarizoval som to aby ste si to mohli prečítať, kto máte záujem. Ale to nie je všetko v mojom príbehu, pod týmto sumárom si môžte prečítať zvyšok, príjemnú zábavu vám želám.
  – ešte v ten deň ma vyšetrovateľ mjr. Ing. Maroš Páleník vypočul a vzniesol obvinenie za Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a Hanobenie národa, rasy a presvedčenia( zaistil notebooky, usb kľúče, CD) a na základe tohto podal prokurátor obžalobu na OS v RA.

  – dňa 30.3.2016 vydal samosudca Torok trestný rozkaz v ktorom ma odsúdil na dva roky s podmienečným odkladom dva roky, proti tomu som sa samozrejme odvolal…sudca musel preto otvoriť hlavné pojednávanie a samozrejme ešte pred tým urobil na mňa no no no, s tým, že mi povedal, že ak na odvolaní trvám, tak môžem potom dostať ešte vyšší trest.

  – dňa 5.10.2016 ma sudca Torok odsúdil na 40 mesiacov NEPODMIENEČNE – zrejme si potreboval leštiť svoje ego na mne, keďže som na neho a jeho neadekvátne správanie sa na pojednávaní sťažoval, no takto mi tento inkvizítor zrátal, samozrejme, že aj voči tomuto som sa odvolal. Tento exot čítal rozsudok s takouto malou chybičkou

  cit. : “ sa obžalovaný Rudolf Schuster sa odsudzuje “ – je to proste káder.

  – dňa 1.2.2017 ma na základe môjho odvolania odsúdil KS v BB „iba“ podmienečne dva roky s odkladom na päť rokov, voči tomuto rozsudku bolo podané dovolanie na NS SR

  dňa 1.3.2018 NS SR rozsudkom zrušil moje odsúdenie a v rozsudku konštatoval, že BOL PORUŠENÝ ZÁKON v MÔJ NEPROSPECH, ale zároveň vrátil prípad OS v RA, aby tento začal nové konanie

  – na základe rozhodnutia NS SR ma boľševický inkvizítor Torok, dňa 12.9.2018 odsúdil znova, tentokrát bol milosrdný a dal mi “ iba “ 15 mesiacov s odkladom tri roky, aj proti tomuto som podal odvolanie. Tu stojí za zmienku, že tento extra socialistický,totalitný káder, predseda OS v RA, nevykonal žiadne dokazovanie, nesnažil sa o preukázanie úmyslu a zrejme len podľa svojho postavenia a svojvôle vyniesol súd nado mnou. Svojvoľne a beztrestne.

            Na základe tohto odvolania sa konalo dňa 19.12.2018 o 10.40 konať verejné zasadnutie na KS v BB. Predseda senátu Anton Palaj, po polhodinovom, nesúvislom monotónnom monológu, vyniesol rozsudok s tým, že ruší rozsudok OS v Revúcej – 15mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom tri roky a odsudzuje ma na trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom jeden rok.
  Inkvizítor Palaj pri čítaní rozsudku skonštatoval, že trest, ktorý mi nameral, bude vraj dostatočný na moje PREVYCHOVANIE. Len neviem čo by povedala, alebo vraví komora sudcov a advokátov na to, že v mojom prípade úplne odignoroval právne predpisy, absolútne mu nič nevraví to, že mi nebol preukázaný úmysel, že moje konanie nenapĺňa všetky znaky trestného činu, ktoré sú potrebné k tomu aby bola naplnená skutková podstata. Že sa opieral o vyjadrenie inštitúcie, ktoré nemá žiadny zákonný podklad. Absolútne nič mu nepovedali argumenty mojej obhajkyne JUDr. Adriany Krajníkovej, absolútne ich nebral do úvahy. Týmto rozsudkom a celkovo svojim postojom sudcu pôsobil a pôsobí ako obyčajný diletant, ktorý úplne sprofanoval právnu náuku, právny systém, spravodlivosť a činnosť spravodlivých a čestných sudcov.
  Plne si uvedomujem tú tragédiu, keď nad ľudským životom rozhodujú takýto diletanti, bez cti a svedomia.

            Opakovane uvádzam, že moje posudzované výroky sledovali prezentovanie môjho názoru ku konštruktívnemu riešeniu otázky vo vzťahu k osobám zneužívajúcich systém, značnej miere (väčšej v, porovnaní s ostatnou časťou obyvateľstva) v cigánskom etniku (ktoré prezentovanie informácií mi zaručuje ústava). Je veľmi zaujímavé, že v podobnom duchu, komentoval obdobné veci aj bývalý premiér Robert Fico.
  O tom, že môj úmysel výrokov nebol založený na hanobení, ani inom extrémistickom záujme, svedčí aj mnou podané trestné oznámenie na menovaného Roberta Fica, a to za jeho výroky, citujem.:
  “rodinné prídavky obmedziť na tri deti do budúcnosti, aby robenie detí nebolo spôsobom obživy rómskych rodín…, aby si jednoducho uvedomili aj títo ľudia, že sa na nich vzťahujú rovnako práva a povinnosti ako na kohokoľvek iného…takto sa musíme baviť aj v zahraničí, nemôžme prísť do Nemecka, kde videli cigáňa len v červenej sukni tancovať, pretože tam žiadnych rómov v podstate nemajú, a nemôžeme sa tváriť, že sme zlí, že tým rómom ubližujeme… treba im natvrdo povedať, že robia deti len preto, lebo chcú peniaze…ak nezastavíme populačný rast, tak tu máme o desať rokov problém a tých milión rómov sa pohne a pôjde k nim do Nemecka…vtedy sa naplašia, vtedy to začnú chápať…“

            Moje výroky sú v zjavnom nepomere s omnoho „tvrdšími“ výrokmi Roberta Fica a na rozdiel od mojich výrokov, tie svoje doslova postavil na etnickej otázke. Pokiaľ jeho výroky nie sú extrémistickej povahy a vyšetrovateľ nezhliadol dôvod ich trestne stíhať, nemôžu nimi byť ani moje výroky.

  Pokiaľ skutočne vážne slová, oproti mojim, kde Fico doslova nabáda na obmedzenie rodinných prídavkov iba z dôvodu etnicity, a na zastavenie populačného rastu rómov – čo už nesúvisí ani tak s otázkou hanobenia, ale podnecovania na genocídu(ak nezastavíme populačný rast, tak tu máme o desať rokov problém a tých milión rómov sa pohne…), pokiaľ teda, tieto výroky nie sú trestné, je potom moje trestné stíhanie v rozpore so zákonom pre diskrimináciu postavenia občanov Slovenskej republiky pred zákonom.

  Pokiaľ nie je trestné povedať, že musíme zastaviť šírenie cigánskej populácie, a do budúcna obmedziť výplatu prídavkov na tri deti, aby sa tak zabránilo populačnému rastu cigánov (teda doslova „riešenie“ na zníženie členov istej skupiny), potom nie je trestné, že ja sa vyjadrujem k zníženiu dávok a úprave rodinných a sociálnych pomerov zneužívateľov systému, z ktorých vnímam 99% podiel ako príslušníkov cigánskeho etnika.
  Ja zaujímavé a zarážajúce, že moje odsúdenie v tomto konkrétnom prípade, vzišlo na základe vznesenia obvinenia, vyšetrovateľom KR PZ v Banskej Bystrici : mjr. Ing. Maroš PÁLENÍK a presne ten istý vyšetrovateľ prijal aj moje trestné oznámenie na Roberta Fica za vyššie uvedený výrok, ktoré následne uznesením aj odmietol. Typický príklad dvojitého metra, typický príklad toho, že Slovensko nie je právny štát. Ukážka toho, ako sa porušovaním Ústavy SR a zákonov, snaží verejná politická moc zakrývať svoje zločiny, neschopnosť a zbabelosť, v súbehu s ochraňovaním ľudských práv sociálne lenivých, inostrancov a inovercov, takým spôsobom, že šliapu po ľudských právach svojich kritikov, oponentov, po právach Slovákov.
  Týmto sa dopúšťajú RASOVEJ, ETNICKEJ, SOCIÁLNEJ, EKONOMICKEJ, KULTÚRNEJ a NÁBOŽENSKEJ DISKRIMINÁCIE SLOVÁKOV !
  Týmto mojím prípadom, odsúdením,(nie je jediný) i za cenu porušovania zákonov, (sudcom sa nič nestane, ani vyšetrovateľovi sa nič nestane) ma systém ukráti okrem iných práv, aj o práva politické, o právo byť volený a pokiaľ sa nedomôžem spravodlivosti, tak ma v tomto smere, tento systém odpísal do konca života, keďže na kandidovanie musí byť register trestov čistý.

            Tu ešte pridávam ostatné chuťovky, prameniace z lásky tohto zločineckého systému voči mojej osobe. Moje zadržania, obmedzenia mojej osobnej slobody, umiestnenie do CPZ,  a ostatné čiastočky prenasledovania mojej osoby systémom, na ktoré si vytvoril NAKA – psov na obojkoch, ktorí za odmeny, osobné ohodnotenie, kariérny rast a sociálne istoty, porušujú zákony a zasahujú do práv a slobôd Slovákov.

  – 19.7.2014 – v BA obmedzená osobná sloboda kvôli tričku s podobizňou Pána Prezidenta Tisa, slovenskej orlice a nápisu Slovenský štát….tričko zaistené, obvinenie nebolo vznesené, prepustený v nočných hodinách, tričko po mesiaci vrátené

  – 29.5.2015 – v BA obmedzená osobná sloboda kvôli prejavu na námestí, pozdravu Na stráž, zaistené tričko, odznaky a zástava SĽS A.H., obvinenie nebolo vznesené, po vypočutí prepustený a cca po mesiaci veci vrátené

  -30.3.2017 – v BA zadržaný kvôli tričku s nápisom Na stráž, slovenskou orlicou a nápisom Slovenský štát 1939-1945 — vznesené obvinenie a umiestnenie do CPZ s návrhom na vzatie do väzby, ktorý spísala prokurvátorka súdružka Blanka Godžová…na výsluchy predvádzaný s putami na rukách a nohách, po uplynutí zákonnej lehoty som bol eskortovaný na špecializovaný súd v BB, ktorý pojednával o mojom vzatí do väzby – sudca súdružke nevyhovel a prepustil ma na slobodu…

  -12.6.2018 – domová prehliadka, vznesenie obvinenia za popieranie holokaustu, zaistený notebook, mobil, kľúče

  – 5.12.2018 – ďalšie obvinenie – prechovávanie extrémistických materiálov

  pomyslená SLOBODA SLOVA, MYSLENIA,
  vraj SLOBODA(ako pre koho)

            do mojej zbierky obvinení som si tento mesiac prevzal na pošte ďalšie – PRECHOVÁVANIE EXTRÉMISTICKÝCH MATERIIÁLOV, z dielne vyšetrovateľa BOKA – BOľševická Kriminálna Agentúra(NAKA), – MARTIN KOCHLIC, je veľmi zaujímavé, že na zozname študentov, ktorý dostali štipendium od NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI, čo je Sorošova nadácia, sa pod číslom 22, nachádza študent s identickým menom a priezviskom. NÁHODA ? NIE – NÁHODY NEEXISTUJÚ.
  Tento „nezávislý vyšetrovateľ“, mi v júni tohto roku klopal ráno o 6.00 na dvere, s príkazom na vykonanie domovej prehliadky, lebo som si dovolil napísať blog o holokauste na stránke Hlavné Správy. Vzniesol mi obvinenie za popieranie holokaustu, zaistil veci, a do dnes mi nevrátil notebook( onedlho tu máme rok 2019). No a tento „nezávislý vyšetrovateľ „, ma okrem týchto vecí, posadil do CPZ kvôli tričku, s tým, že boľševická prokurvátorka Blanka Godžová dala podnet na vzatie do väzby, ale sudca špecializovaného trestného súdu v BB, nevyhovel tomuto boľševickému kádru a pustil ma na slobodu.
  Slováci, opakujem Slováci( nie riedení Slováci, falošní Slováci), verní rodu slovenskému ! tu je príklad toho, ako nemôžte mať iný názor, ako majú vyvolení, nemôžete to mať ani napísané a nemôžte sa ani opierať o knihy, publikácie, argumenty a dôkazy, ktoré odporujú jedinej pravde vyvolených…..a všetko, čo im nehrá do karát, je spochybnené, vykreslené ako fiktívne, vymyslené, vraj za účelom šírenia nenávisti voči vyvoleným
  čo napíšu vyvolení, tak to je všetko svätá pravda, čo robia vyvolení to je všetko v súlade s ľudskými právami, slobodami a demokraciou, keď vraždili a stále vraždia vyvolení, tak to sa môže a keď si na toto dovolí niekto poukázať, tak je automaticky na odstrel, na prenasledovanie, šikanovanie, súdenie, odsúdenie, zhabanie majetku
  toto sú moderné metódy dnešnej demokracie kontrolovanej vyvolenými
  SLOVENKY, SLOVÁCI !
  SKUTOČNÚ SLOBODU NÁM NIK NEVYBOJUJE IBA MY SAMI,
  NEBOJTE SA, NEDAJTE SA ZASTRAŠIŤ, NEBUĎTE ZBABELÍ a BUĎTE HRDÍ, HRDÍ NA SVOJ PÔVOD, NA SVOJ ROD !

  MOR HO !
  NA STRÁŽ, NA OBRANU,
  RODU NÁŠMU SLOVENSKÉMU !

            K tomu treba ešte prirátať ďalšiu časť plánu šikanovania mojej osoby zo strany štátu a tou bol nezmyselný výsluch ohľadom Kotlebu a jeho čísiel 1488 a výsluchu ohľadom Mizíka za jeho vyjadrenia k osobám, ktoré vyznamenal občan Kiska, k tomu aj svedecká výpoveď na špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

  no k tomu samozrejme výsluchy, súdne pojednávania, ponižovanie….ociachovanie na verejnosti, vykreslený ako najväčší zločinec, nuž, ale to je dobrým znamením, že to čo robím dobre, dráždim zločinecký boľševický systém……idem ďalej, neschádzam z cesty držiac sa hesla Andreja Hlinku :

  „Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovákom som a Slovákom budem. A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa.“

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  1

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…