• Iný uhoľ pohľadu na dianie okolo nás, o riadenej migrácii, o kauze Bašternák, o budúcnosti NAKA, o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva, o premlčacích lehotách, o voľbách….

  Publikované 10.11. 2018 o 12:55 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Není to tak dávno keď hlavnou témou v spoločnosti bola umelo vyvolaná finančná kríza, teraz nás pán Lajčák vtiahol do ďalšej témy o riadenej migrácii, čo bude nasledovať ak sa aj táto téma „ošúcha“ vyprahnú názory a stanoviská, tak potom oligarchia vymyslí ďalšiu a ďalšiu len aby sa nehovorilo o tom čo nás „nespokojných občanov“ najviac páli.

  Na sociálnej sieti ma vyzvali priatelia, aby som sa ako budúci kandidát na prezidenta vyjadril k najpálčivejším témam, ktoré dnes rezonujú nielen v médiách ale aj medzi obyvateľstvom, ktoré je rozhorčené a radi by počuli názory zo všetkých strán

  Ponúkam názor z iného zorného uhľu pohľadu na niektoré „horúc témy:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny v neprospech dobrého mena SR

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Iný názor:

  Nemyslím si, že treba ignorovať chúlostivé témy, ktoré sú momentálne v obehu, ale treba mať stále na pamäti, že svet sa mení, žiaľ k horšiemu a hlavne tým, že modernizáciou informačných technológii je aj v prospech darebákoch.

  Ráčte vstúpiť:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii.

  Minister Lajčák víta pakt ako nástroj, ktorý má pomôcť riadiť proces migrácie. Jeden kandidát na prezidenta hovorí, že naši predkovia boli tisíckrát rozumnejší, územie si pred nájazdom cudzích hôrd bránili so zbraňou v ruke, druhí kandidát na prezidenta hovorí, že imigráciu nepovažuje za hrozbu, ale za príležitosť. Imigranti vraj riešia aj otázku dopytu po istom type pracovných síl a dá sa od nich veľa učiť. Jedni blogeri tvrdia, že už štyri politické strany vyhlasujú, že nesúhlasia s podpísaním paktu, druhí blogeri zase, že celý pakt smeruje k podpore migrácie ako prospešnej pre svet, druhí zase ako o hrozbe preľudňovania určitých území a podobne.

  Nechcem čitateľov zaťažovať názormi vplyvných ľudí, ale zaujal ma názor radových občanov, hlas ulice, hlas ľudu, ten hovorí, nech si každý národ robí poriadok doma sám, my nemôžeme prijať migrantov, ktorých už je vyše 260 miliónov, je jasné, že by nás to ekonomicky zničilo. Naši dôchodcovia musia vyžiť z 200 eurového dôchodku, kriminalita u nás prerástla do sofistikovanejšej formy a nemáme ani vlastné zákony aby sme to zastavili.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nebezpečná hra, politická hra medzi USA a Európou s konečným cieľom, aby sme si sami vlastnými pričinením rozbili ekonomiku a otvorili kanály pre nekontrolovateľný vstup zahraničného kapitálu ako pomoc krajinám tretieho sveta. STOP KOLONIZÁCII. Treba to zastaviť, pokiaľ nebude neskoro.

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  Kauza Bašternák nám odhaľuje pozadie politickej korupcie a rozkrádania štátneho rozpočtu. Ladislav Bašternák sa na súde priznal, že štát okradol na daniach najmenej o dva milióny euro. Opoziční politici hovoria o zastieranom manévri, aby si Bašternák zabezpečil najnižší možný trest, že suma je veľmi podhodnotená. Iní zase hovoria, že odhalenie je zároveň povzbudenie a zadosťučinenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní sa oplatí, oplatí sa aj burcovať verejnú mienku za spravodlivosť a netreba sa nikdy vzdať, ale je to zároveň aj povzbudenie pre všetkých čestných a statočných prokurátorov a policajtov, že ich snaha mala význam.

  Není ľahostajné aj zistenie, že priznanie Bašternáka usvedčilo vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov proti prospechu vo verejnom záujme, Podľa názorov opozície aj usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka zo snahy zachraňovať daňového podvodníka pred spravodlivosťou.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nedokončený prípad, že v prvom rade by mal odísť z politiky Robert Fico, ktorý za podozrivých podmienok užíval Bašternákov byt ako podnájomník za podozrivo vysoké nájomne. Nedokončený prípad aj preto, lebo ďalší aktéri neboli zverejnený, developeri, ktorí mali sprostredkovávať „techtle-mechtle“ s pozemkami a rôzne prepojenia na ďalšie a ďalšie osoby. STOP PODVODNÍKOM. Treba sprísniť zákony za politickú korupciu – niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu!

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  NAKA je skratka Národnej kriminálnej agentúry ktorá by sa mala zamieriavať hlavne na ťažko odhaliteľnú korupciu. Nebudem vypisovať koľko krát zasahovala v takýchto prípadoch, len v skratke z tlače sme sa dozvedeli, že naposledy zasahovala v obci Hubová pri Ružomberku, predtým vykonala raziu v Ružomberku, predtým zasahovala na východnom Slovensku, odhalila korupciu v skalickej nemocnici, ale len málokedy sa dozvieme o konečnom výsledku, lebo vždy správy končia, že z taktických dôvodov sa nemôže povedať viac.

  Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby, alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ….. nebudem vypisovať dôvody, bolo by to dlhé čítanie, uvediem príklad.

  Ako sa zachová NAKA o podnete proti politickej korupcii, ktorá sa nedá preukázať prichytením konkrétnych osôb pri predávaní a preberaní úplatku? Takto sofistikovane funguje súčasná korupcia.

  Keďže „úplatky boli rozdané“ a nie je možná ich rekonštrukcia, hlavná filozofia dokazovania by mala byť obdobne ako ju vysvetlil prokurátor v kauze „Kočner“. ktorá bola na tom základe spochybnená, že sa zo spisu stratil doličný predmet a prokurátor vyhlásil v intenciách „v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov, stratená zmenka zo spisu, nie je problém nahradiť tento dôkaz viacerými nepriamymi dôkazmi.“

  Ako kandidát na prezidenta budem navrhovať, aby dôkazne bremeno vychádzalo aj z preukázaním nespravodlivých rozhodnutí, nespravodlivých rozsudkov súdu a uznesení policajta či prokurátora.

  V odhaľovaní „sofistikovanej kriminality“ treba priamy dôkaz „zobratia peňažného úplatku“ nahradiť viacerými nepriamymi dôkazmi – nespravodlivé rozsudky, uznesenia a rozhodnutia!!!

  V najbližšej dobe podám trestné oznámenie NAKA-e s vyššie uvedeným odôvodnením – nedá sa inak dokázať korupcia len opätovným prehodnotením všetkých doposiaľ vydaných rozhodnutí.

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  Nedávno som mal šťastie a za moju pomoc inému sa tam ten „hore“ odvďačil, že som sa stretol na akademickej pôde vysokej školy práva Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva, s vysokoškolským docentom, ktorého nebudem menovať aby jeho otec nemal nepríjemnosti lebo má niečo do činenia s ústavným súdom.

  Predmetom nášho rozhovoru bol môj osobný prípad, ktorý tu prezentujem niekoľko mesiacov. Heslovite moja druhotná platobná neschopnosť (do dnešného dňa mi nebolo vydané bezdôvodné obohatenie už cca vo výške 2 mil. euro spolu s úrokmi z omeškania) a následná krádež môjho rodinného domu (následkom tejto prvotnej príčiny mi darebáci z Konsolidačnej banky doslova „ukradli rodinný dom) s tragickým koncom, rozpadom rodiny, pokus syna o seba ubližovanie, týranie osoby blízkej, no niekoľko skazených životov a sociálnych vrážd. Otázka znela ako napraviť krivdy, keď plynutím času v krivde sa dostavili námietky premlčania a odrazu je všetko premlčané. Ostala len nepremlčaná ujma jednej rodiny, ktorá sa rozvrátila zvonku zneužitím medzier v zákonoch, ako pán docent povedal, paragraf je preto taký kľukatý, aby sa dalo v ňom lavírovať. Vyjadril ľútosť nad príbehom a jediný hrejivý pocit som mal z toho, že uznal môj návrh, že je potrebné (pracovný názov) zaviesť tzv. „PRÍBEHOVE SÚDNICTVO“ nakoľko svet je založený na troch právnych systémov 1) kontinentálne europské právo  2) angloamerické právo  3) islamské právo (šaría). No bolo by to na dlhšie rozprávanie, konštatujem, že to bol smutný ale nádherný hodinový rozhovor o nevymožiteľnosti práva na Slovensku.

  Ale jedno mi pán docent kvitoval (s úsmevom na tvári), že jedinú šancu mám keď podám trestné oznámenie na NAKA a tá bude musieť, teda mala by v zmysle úvah z predchádzajúcej kapitoly prešetriť všetky uznesenia vyšetrovateľov, odmietnutia sťažností prokurátormi na všetkých úrovniach, rozhodnutia konkrétnych sudcov až po generálnu prokuratúru na najvyšších miestach a tak dokázať „korupciu“, to je jedno či prebehla na báze „lístočkového systému“, telefonických príkazov alebo politickou objednávkou cez SIS – korupcia bude preukázaná ignorovaním judikátu vyššej právne sily.

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  V kontexte na predchádzajúce body len v krátkosti, lebo niekedy je menej viac. Premlčacie lehoty znovu slúžia navonok na ochranu práv bdelých, tak nejak je to v našej judikatúre, ale ak zoberiem do úvahy moju prax a skúsenosť, tak premlčacie lehoty sú vždy na ochranu darebákov a umlčanie poškodených. Inými slovami sa to dá povedať, že premlčacie lehoty je útočná zbraň tajných služieb. Uvediem môj príbeh. V roku 1991 som založil politické hnutie HSP a zúčastnili sme sa parlamentných volieb s cieľom, aby pod dohľadom televíznych kamier prebiehal prechod z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Už teraz vieme, že tzv. nežná revolúcia bola vlastne vlastizrada robotníckeho proletariátu a odovzdanie moci jednej komunistickej frakcie druhej komunistickej frakcie – ŠTB.

  Aby sa nedostali do politiky charakterní ľudia, uvediem z encyklopédie : „ Eutymios hlásal, že najdôležitejšou vlastnosťou rozvážneho a schopného vládcu musí byť múdrosť, mravná bezúhonnosť a dobrota srdca. Ak tieto podmienky nespĺňa, tak nielenže je neschopný dobre a spravodlivo vládnuť, ale ani nemá legitímne právo vládnuť. V takom prípade by sa mal zísť tribunál, v ktorom by boli zastúpení najmúdrejší a najváženejší mudrci štátu a tí potom musia rozhodnúť o zákonnom odvolaní panovníka z trónu a musia sa následne dohodnúť na novom vládcovi“ bolo treba umlčať tých, ktorí by chceli povedať občanom pravdu o skrytom zámere (prechod zo socializmu na kapitalizmus).

  Tak sa stalo a to dokazuje môj príbeh, že aj ja spolu s ďalšími stovkami možno aj tisíckami ľudí sme sa dostali do tohto mlynčeka prenasledovania.

  Premlčacie lehoty sa ukázali ako dobrá útočná zbraň. Moje pohľadávky sú premlčané, vydanie bezdôvodného obohatenia na môj úkor (útok skrytých agentov SIS) je nevymožiteľné z dôvodov premlčania i keď dlh nezanikol a na strane druhej mi ukradli rodinný dom (tiež nezákonne) v roku 2005 a systematickým zatajovaním o skutkovej podstate krádeže politickou korupciou uplynulo od domáhania sa spravodlivosti už viac ako 13 rokov a teda v rámci premlčacích lehôt sú moje práva už premlčané aj napriek tomu, že som patril medzi bdelých, ktorí majú právo na svoje práva, lebo som ich sústavne vymáhal súdnymi podaniami a trestnými oznámeniami, predsa už sú moje práva na domáhanie vrátenia rodinného dumu alebo odškodnenia premlčané.

  Ako kandidát na prezidenta sa budem snažiť presadiť aspoň zákon aký majú Švajčiari – hartefal – to je zákon, ktorý umožňuje v obzvlášť závažných okolnostiach neprihliadať na zákonné ustanovenia a dať za pravdu prirodzenému právu na ľudské práva.

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny

  Čitatelia, ktorí poznajú môj príbeh už vedia o čo ide, teraz len chcem poukázať na skutočnosť, že ako sa elegantne zbavil generálny prokurátor Jaromír Čižnár osobne zodpovedať na moju žiadosť o obnovenie porušených práv. Týmto chcem poukázať, že podľa môjho súkromného názoru sa ignoranciou závažnej odpovedi dopustil sám trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa, nakoľko zatajuje spáchanie trestného činu krádeže rodinného domu a následnej politickej korupcie vyšetrovateľov, dozerajúcich prokurátorov sudcov ako aj zamestnancov Krajskej a Generálnej prokuratúry.

  Hlavným dôkazom politickej korupcie sú dve skutočnosti. 1. Nezákonnosť prechodu vlastníckych práv preukazuje uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 o.i. výrok „ To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby“

  Tento výrok sa dá považovať ako „judikát“ na základe ktorého by sa mali posudzovať aj ostatné prípady, a teda „môj príbeh“ je totožný s mojím prípadom. (zdroj) http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011 2. Zatajovanie týchto skutočností námestníkom pre trestný odbor Petrom Šufliarským, ignoranciou odpovedať na list určený do vlastných rúk generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, ignoranciou sťažnosti predsedovi vlády a prezidentovi Slovenskej republiky a dokonca všetkých poslancov, ktorí dostali informačný plagátik, je preukázaná POLITICKÁ KORUPCIA.

  Dôkaz: Linky

  Jaromír Čižnár mi do dnešného dňa neodpovedal na moju žiadosť s marca 2018 o okamžitú nápravu porušených práv????

  http://www.koloseo.info/ciznar09/
  Prečo už v roku 2007 neurobil nápravu na môj opakovaný podnet ale odpísal mi nezmysly jeho námestník Peter Šufliarský?????

  www.koloseo.info/ciznar07

  Generálny prokurátor sa odpovedi elegantne zbavil tak, že list posunul na nižšie stupne prokuratúry, tie ho posunuli priamo na policajných vyšetrovateľov a tí zase podania odmietli ako nedôvodné a týmto to skončilo!

  Keďže následky sú katastrofálne, nakoľko to nebol útok len proti jednému politickému konkurentovi Jánovi Molnárovi, ktorý založil politické hnutie HSP (4 dni pred Mečiarovým HZDS), ale útokom bola rozložená rodina, rozpad rodiny, rozvod manželstva a boli zasiahnuté nevinné deti rodiny, dcéra Otília sa psychicky zrútila a syn Michal sa pokúsil o seba ubližovanie, žiadal vlastného otca, aby ho „zabil“, a skončil na psychiatrii s vážnym celoživotným ochorením a je vyšší stupeň podozrenia, že išlo o politickú korupciu a tu nepomôžu terajšie zákony na odhalenie, aj keď sa pokúsim podať trestné oznámenie na NAKA, ale ZMENA zákonodarstva a zavedenie PRÍBEHOVEHO SÚDNICTVA S POROTOU, niečo medzi európskym právom, anglosaským právom a islamským právom. Musíme presadiť zlatú strednú cestu v novom zákonodarstve.

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Komunálne voľby nezmenia nič, len sa zmenia ľudia, uvediem len malý príklad z môjho obvodu v Karlovej Vsi. Za bývalej starostky sa kradli byty, ja som kandidoval za starostu, ale voľby sa zmanipulovali, moje trestné oznámenie sa odložilo, moja žaloba na okresnom súde Bratislava IV bola zamietnutá a akoby sa nič nestalo a už sa objavil nový škandál za novej starostky s tým rozdielom, že sa nekradnú byty ale priamo peniaze z rozpočtu.

  Viď článok: podvod a klamstvá na úrade Dany Čahojovej v Karlovej Vsi. https://dennikn.sk/blog/1276740/podvod-a-klamstvo-na-urade-dany-cahojovej-v-karlovej-vsi/

  Parlamentné voľby tak isto nezmenia nič, len sa zmenia ľudia v parlamente. Pekne to vykresľuje Martin Bavolár vo svojom blogu: „Vyšetrovatelia a sudcovia zo zahraničia prídu na Slovensko vyšetrovať a súdiť skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, polícii, prokuratúre, advokácii, tajných službách a na úradoch.“

  https://blog.hlavnespravy.sk/7867/vysetrovatelia-a-sudcovia-zo-zahranicia-pridu-na-slovensko-vysetrovat-a-sudit-skorumpovanych-politikov-a-ich-prisluhovacov-vo-vlade-parlamente-sudnictve-policii-prokurature-advokacii-tajnych-slu/

  Do parlamentu sa čestní ľudia nedostanú a keď aj, tak ich je tak málo, že nemajú šancu prehlasovať tých, ktorým nejde o blaho občanov, ale o svoje blaho, viď súčasne kauza a kauzičky, škoda slov.

  Jedinú šancu vidím v prezidentských voľbách, poviem Vám to na rovinu, dobrý prezident by mohol zmeniť všetko. Prečo? Nuž je volený priamo občanmi a mohol by si v referende vypýtať rozšírenie právomoci a urobiť ZMENY. Ale to je problematické, na voľby treba peniaze, lebo voľby sú len o reklame, viď terajší prezident zvíťazil nie na základe svojho programu ale nelegálneho finančného impéria, ktoré využil na predčasnú reklamnú kampaň a zvíťazil. Teda nezvíťazila perspektíva občanov Slovenska ale beztrestnosť pána Kisku.

  Taký kandidát ako ja, ktorého zatlačili do bezdomovstva s dôchodkom 200 euro nemám šancu. Ale malá škulinka tu je, že môžem aspoň prehovoriť pred TV kamerami a načrtnúť víziu ako ďalej. A preto sa nevzdávam a idem do súboja.

  Tu je môj program: (skrátená verzia – len úvod)

  Na svoju česť prehlasujem, že ak ma vy, občania, zvolíte za Vášho občianskeho prezidenta, zo svojej ústavnej právomoci vykonám tieto kroky, aby som Vám, občanom vrátil moc do rúk:

  I.

  1. V zmysle právomoci vyplývajúcej prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodu demontáže demokracie a právneho štátu (prijímanie zákonov v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane základných ľudských práv).
  2. Rozpustím vládu z dôvodu spolupráce sa mafiou (viď verejná mienka, kauza Baštrnak…) a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov – odborníkov).
  3. Vyhlásim predčasné parlamentné voľby s trojmesačným volebným moratóriom a právom, aby každý kto má odvahu predstúpiť pred televízne kamery, predstavil svoj program cez verejno-právnu televíziu a rozhlas a mohol sa zviditeľniť bez použitia vlastných financií.
  4. Každý politický subjekt alebo jednotlivci sa budú musieť znovu uchádzať o priazeň voličov a odovzdať petičné hárky s podporou občanov, pričom bude stačiť 1.000 podpisov, aby sa mohli zúčastniť politickej súťaže, alebo od 30 rodín v mieste bydliska čestné prehlásenie, že ho navrhujú za svojho zástupcu vo svojom volebnom obvode.
  5. V čo najkratšom čase vypíšem referendum na niekoľko otázok:

   

  Linka na pokračovanie:

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založili VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Napísal som všetkým prezidentom SR Návrh na založenie poradného výboru při prezidentskej kancelárie na monitorovanie porušovania základných ľudských práv.

  Archív: http://www.koloseo.info/gasparovic/ (ľavá lišta)

  Alebo http://www.koloseo.info/gasparovic/vps/

  Dávno som rozmýšľal ako vytvoriť z prenasledovaných ľudí kontrolný výbor na prešetrovanie podozrení z prenasledovania buď pri prezidentskej kancelárii alebo úrade vlády. Tento výbor by mapoval a evidoval prípady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Mal by právomoc vystupovať v médiách a medializovať tieto prípady pre širokú verejnosť, tak ako vo švajčiarskej Aréne. Poskytoval by tiež právne rady a mohol by sa zúčastňovať na súdnych konaniach ako verejnosť alebo aj poradný výbor ak by to občan požadoval. Všetky prípady by zverejňoval v elektronickej podobe na internete a vlastných novinách a takto by sa s určitosťou zabránilo skrytej korupcie a verejnosť by zohrala veľký význam pri nápravách.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 6. časť Tu

  Môj program ako občiansky kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Bonus: Moje noviny z roku 2004

  www.koloseo.info/noviny

  Korupcia je spoločenský systém,

  http://www.solidarita.com/avantgarda/default.htm

  V kauze „skupinka“ to otvorene povedal vtedajší riaditeľ slovenského, Národného bezpečnostného úradu Mojžiš: „…ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.“ Neskoršie sa k tomu vyjadril aj šéfredaktor denníka SME Martin Šimečka: „Korupcia, to nie je len primitívny úplatok úradníkovi, či provízia politickej strane za štátnu zákazku. Je to spoločenský systém, ktorého tmelom je strach z prezradenia. Preto je jeho hlavnou črtou tajomstvo. Táto verejná lož o vernosti spájala všetkých, čo prisahali, bratským putom dôvery. Tak sa vytvorili politické a spoločenské elity, ktoré efektívne znemožnili úspech všetkým ostatným. Všetky podozrenia o korupcii vyvracajú cynickým tvrdením, že niet dôkazov. Dôkazom je však ich správanie, ich arogantný jazyk, ich neskrývané presvedčenie, že vedú národ k svetlejším zajtrajškom, a preto majú právo zbohatnúť ko prví.“

   

  Najviac podozrení z korupcie smeruje na ministerstvo vnútra

  http://www.narodnaobroda.sk/clanok/11324/Najviac-podozreni-z-korupcie-smeruje-na-ministerstvo-vnutra/

  Slovenská informačná služba (SIS) zistila tento rok už 70 prípadov podozrenia z korupcie, klientelizmu či lobizmu na ministerstvách, Úrade vlády, v parlamente či samospráve. [celý článok]

  Väčšina „živých“ zväzkov ŠTB zmizla

  http://www.narodnaobroda.sk/clanok/25331/Vacsina-%84zivych%93-zvazkov-StB-zmizla/

  V období medzi 1.10.1989 – 31.1.1990 sa stratilo, alebo bolo skartovaných až 89,9% zväzkov v evidencii II. správy ŠTB, ktorá mala na starosti boj proti vnútornému nepriateľovi.

  Uvádza sa to v náleze ústavného súdu ČSFR z roku 1992. Cieľom skartácie malo byť „uchovanie siete tajných spolupracovníkov, respektíve znemožnenie a individuálneho posúdenia obsahu ich aktivity.“ Spisy sa skartovali „panicky“, vrátane zväzkov kategórií, ktoré neskôr ústavný súd neoznačil za vedomých spolupracovníkov ŠTB.

  Sacher vyňal spisy z archívu ŠTB

  http://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050313_212336_sk_domace_p04

  Porevolučný minister vnútra ČSFR Richard Sacher vydal pokyn na vyňatie niektorých spisov zo zväzkov komunistickej Štátnej bezpečnosti. Tie patrili vtedajším najvyšším politickým predstaviteľom.

  Informovala o tom v nedeľu Televízia Joj, ktorá má k dispozícii dokument z 2. apríla 1990, v ktorom Sacher vydáva pokyn, aby s okamžitou platnosťou boli z archívov ŠtB vyňaté spisy prezidenta, členov federálnej vlády a iných politicky vplyvných ľudí. Sacher pristúpil k tomuto kroku, aby ich ochránil a verejnosť sa nedozvedala, že v porevolučnej vláde boli viacerí aktívni eštebáci.

  Podľa Langoša je vinný aj Čarnogurský

  http://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050318_125332_sk_domace_p12

  Politickú zodpovednosť za skartácie živých zväzkov spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti od decembra 1989 do 15. januára 1990 nesie podľa šéfa Ústavu pamäti národa Jána Langoša trojica vtedajších politikov – Marián Čalfa, Ján Čarnogurský a Valtr Komárek.

   

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…