• Ján Molnár

  Iný uhoľ pohľadu na dianie okolo nás, o riadenej migrácii, o kauze Bašternák, o budúcnosti NAKA, o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva, o premlčacích lehotách, o voľbách….

  Publikované 10.11. 2018 o 12:55 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Není to tak dávno keď hlavnou témou v spoločnosti bola umelo vyvolaná finančná kríza, teraz nás pán Lajčák vtiahol do ďalšej témy o riadenej migrácii, čo bude nasledovať ak sa aj táto téma „ošúcha“ vyprahnú názory a stanoviská, tak potom oligarchia vymyslí ďalšiu a ďalšiu len aby sa nehovorilo o tom čo nás „nespokojných občanov“ najviac páli.

  Na sociálnej sieti ma vyzvali priatelia, aby som sa ako budúci kandidát na prezidenta vyjadril k najpálčivejším témam, ktoré dnes rezonujú nielen v médiách ale aj medzi obyvateľstvom, ktoré je rozhorčené a radi by počuli názory zo všetkých strán

  Ponúkam názor z iného zorného uhľu pohľadu na niektoré „horúc témy:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny v neprospech dobrého mena SR

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Iný názor:

  Nemyslím si, že treba ignorovať chúlostivé témy, ktoré sú momentálne v obehu, ale treba mať stále na pamäti, že svet sa mení, žiaľ k horšiemu a hlavne tým, že modernizáciou informačných technológii je aj v prospech darebákoch.

  Ráčte vstúpiť:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii.

  Minister Lajčák víta pakt ako nástroj, ktorý má pomôcť riadiť proces migrácie. Jeden kandidát na prezidenta hovorí, že naši predkovia boli tisíckrát rozumnejší, územie si pred nájazdom cudzích hôrd bránili so zbraňou v ruke, druhí kandidát na prezidenta hovorí, že imigráciu nepovažuje za hrozbu, ale za príležitosť. Imigranti vraj riešia aj otázku dopytu po istom type pracovných síl a dá sa od nich veľa učiť. Jedni blogeri tvrdia, že už štyri politické strany vyhlasujú, že nesúhlasia s podpísaním paktu, druhí blogeri zase, že celý pakt smeruje k podpore migrácie ako prospešnej pre svet, druhí zase ako o hrozbe preľudňovania určitých území a podobne.

  Nechcem čitateľov zaťažovať názormi vplyvných ľudí, ale zaujal ma názor radových občanov, hlas ulice, hlas ľudu, ten hovorí, nech si každý národ robí poriadok doma sám, my nemôžeme prijať migrantov, ktorých už je vyše 260 miliónov, je jasné, že by nás to ekonomicky zničilo. Naši dôchodcovia musia vyžiť z 200 eurového dôchodku, kriminalita u nás prerástla do sofistikovanejšej formy a nemáme ani vlastné zákony aby sme to zastavili.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nebezpečná hra, politická hra medzi USA a Európou s konečným cieľom, aby sme si sami vlastnými pričinením rozbili ekonomiku a otvorili kanály pre nekontrolovateľný vstup zahraničného kapitálu ako pomoc krajinám tretieho sveta. STOP KOLONIZÁCII. Treba to zastaviť, pokiaľ nebude neskoro.

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  Kauza Bašternák nám odhaľuje pozadie politickej korupcie a rozkrádania štátneho rozpočtu. Ladislav Bašternák sa na súde priznal, že štát okradol na daniach najmenej o dva milióny euro. Opoziční politici hovoria o zastieranom manévri, aby si Bašternák zabezpečil najnižší možný trest, že suma je veľmi podhodnotená. Iní zase hovoria, že odhalenie je zároveň povzbudenie a zadosťučinenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní sa oplatí, oplatí sa aj burcovať verejnú mienku za spravodlivosť a netreba sa nikdy vzdať, ale je to zároveň aj povzbudenie pre všetkých čestných a statočných prokurátorov a policajtov, že ich snaha mala význam.

  Není ľahostajné aj zistenie, že priznanie Bašternáka usvedčilo vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov proti prospechu vo verejnom záujme, Podľa názorov opozície aj usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka zo snahy zachraňovať daňového podvodníka pred spravodlivosťou.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nedokončený prípad, že v prvom rade by mal odísť z politiky Robert Fico, ktorý za podozrivých podmienok užíval Bašternákov byt ako podnájomník za podozrivo vysoké nájomne. Nedokončený prípad aj preto, lebo ďalší aktéri neboli zverejnený, developeri, ktorí mali sprostredkovávať „techtle-mechtle“ s pozemkami a rôzne prepojenia na ďalšie a ďalšie osoby. STOP PODVODNÍKOM. Treba sprísniť zákony za politickú korupciu – niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu!

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  NAKA je skratka Národnej kriminálnej agentúry ktorá by sa mala zamieriavať hlavne na ťažko odhaliteľnú korupciu. Nebudem vypisovať koľko krát zasahovala v takýchto prípadoch, len v skratke z tlače sme sa dozvedeli, že naposledy zasahovala v obci Hubová pri Ružomberku, predtým vykonala raziu v Ružomberku, predtým zasahovala na východnom Slovensku, odhalila korupciu v skalickej nemocnici, ale len málokedy sa dozvieme o konečnom výsledku, lebo vždy správy končia, že z taktických dôvodov sa nemôže povedať viac.

  Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby, alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ….. nebudem vypisovať dôvody, bolo by to dlhé čítanie, uvediem príklad.

  Ako sa zachová NAKA o podnete proti politickej korupcii, ktorá sa nedá preukázať prichytením konkrétnych osôb pri predávaní a preberaní úplatku? Takto sofistikovane funguje súčasná korupcia.

  Keďže „úplatky boli rozdané“ a nie je možná ich rekonštrukcia, hlavná filozofia dokazovania by mala byť obdobne ako ju vysvetlil prokurátor v kauze „Kočner“. ktorá bola na tom základe spochybnená, že sa zo spisu stratil doličný predmet a prokurátor vyhlásil v intenciách „v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov, stratená zmenka zo spisu, nie je problém nahradiť tento dôkaz viacerými nepriamymi dôkazmi.“

  Ako kandidát na prezidenta budem navrhovať, aby dôkazne bremeno vychádzalo aj z preukázaním nespravodlivých rozhodnutí, nespravodlivých rozsudkov súdu a uznesení policajta či prokurátora.

  V odhaľovaní „sofistikovanej kriminality“ treba priamy dôkaz „zobratia peňažného úplatku“ nahradiť viacerými nepriamymi dôkazmi – nespravodlivé rozsudky, uznesenia a rozhodnutia!!!

  V najbližšej dobe podám trestné oznámenie NAKA-e s vyššie uvedeným odôvodnením – nedá sa inak dokázať korupcia len opätovným prehodnotením všetkých doposiaľ vydaných rozhodnutí.

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  Nedávno som mal šťastie a za moju pomoc inému sa tam ten „hore“ odvďačil, že som sa stretol na akademickej pôde vysokej školy práva Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva, s vysokoškolským docentom, ktorého nebudem menovať aby jeho otec nemal nepríjemnosti lebo má niečo do činenia s ústavným súdom.

  Predmetom nášho rozhovoru bol môj osobný prípad, ktorý tu prezentujem niekoľko mesiacov. Heslovite moja druhotná platobná neschopnosť (do dnešného dňa mi nebolo vydané bezdôvodné obohatenie už cca vo výške 2 mil. euro spolu s úrokmi z omeškania) a následná krádež môjho rodinného domu (následkom tejto prvotnej príčiny mi darebáci z Konsolidačnej banky doslova „ukradli rodinný dom) s tragickým koncom, rozpadom rodiny, pokus syna o seba ubližovanie, týranie osoby blízkej, no niekoľko skazených životov a sociálnych vrážd. Otázka znela ako napraviť krivdy, keď plynutím času v krivde sa dostavili námietky premlčania a odrazu je všetko premlčané. Ostala len nepremlčaná ujma jednej rodiny, ktorá sa rozvrátila zvonku zneužitím medzier v zákonoch, ako pán docent povedal, paragraf je preto taký kľukatý, aby sa dalo v ňom lavírovať. Vyjadril ľútosť nad príbehom a jediný hrejivý pocit som mal z toho, že uznal môj návrh, že je potrebné (pracovný názov) zaviesť tzv. „PRÍBEHOVE SÚDNICTVO“ nakoľko svet je založený na troch právnych systémov 1) kontinentálne europské právo  2) angloamerické právo  3) islamské právo (šaría). No bolo by to na dlhšie rozprávanie, konštatujem, že to bol smutný ale nádherný hodinový rozhovor o nevymožiteľnosti práva na Slovensku.

  Ale jedno mi pán docent kvitoval (s úsmevom na tvári), že jedinú šancu mám keď podám trestné oznámenie na NAKA a tá bude musieť, teda mala by v zmysle úvah z predchádzajúcej kapitoly prešetriť všetky uznesenia vyšetrovateľov, odmietnutia sťažností prokurátormi na všetkých úrovniach, rozhodnutia konkrétnych sudcov až po generálnu prokuratúru na najvyšších miestach a tak dokázať „korupciu“, to je jedno či prebehla na báze „lístočkového systému“, telefonických príkazov alebo politickou objednávkou cez SIS – korupcia bude preukázaná ignorovaním judikátu vyššej právne sily.

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  V kontexte na predchádzajúce body len v krátkosti, lebo niekedy je menej viac. Premlčacie lehoty znovu slúžia navonok na ochranu práv bdelých, tak nejak je to v našej judikatúre, ale ak zoberiem do úvahy moju prax a skúsenosť, tak premlčacie lehoty sú vždy na ochranu darebákov a umlčanie poškodených. Inými slovami sa to dá povedať, že premlčacie lehoty je útočná zbraň tajných služieb. Uvediem môj príbeh. V roku 1991 som založil politické hnutie HSP a zúčastnili sme sa parlamentných volieb s cieľom, aby pod dohľadom televíznych kamier prebiehal prechod z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Už teraz vieme, že tzv. nežná revolúcia bola vlastne vlastizrada robotníckeho proletariátu a odovzdanie moci jednej komunistickej frakcie druhej komunistickej frakcie – ŠTB.

  Aby sa nedostali do politiky charakterní ľudia, uvediem z encyklopédie : „ Eutymios hlásal, že najdôležitejšou vlastnosťou rozvážneho a schopného vládcu musí byť múdrosť, mravná bezúhonnosť a dobrota srdca. Ak tieto podmienky nespĺňa, tak nielenže je neschopný dobre a spravodlivo vládnuť, ale ani nemá legitímne právo vládnuť. V takom prípade by sa mal zísť tribunál, v ktorom by boli zastúpení najmúdrejší a najváženejší mudrci štátu a tí potom musia rozhodnúť o zákonnom odvolaní panovníka z trónu a musia sa následne dohodnúť na novom vládcovi“ bolo treba umlčať tých, ktorí by chceli povedať občanom pravdu o skrytom zámere (prechod zo socializmu na kapitalizmus).

  Tak sa stalo a to dokazuje môj príbeh, že aj ja spolu s ďalšími stovkami možno aj tisíckami ľudí sme sa dostali do tohto mlynčeka prenasledovania.

  Premlčacie lehoty sa ukázali ako dobrá útočná zbraň. Moje pohľadávky sú premlčané, vydanie bezdôvodného obohatenia na môj úkor (útok skrytých agentov SIS) je nevymožiteľné z dôvodov premlčania i keď dlh nezanikol a na strane druhej mi ukradli rodinný dom (tiež nezákonne) v roku 2005 a systematickým zatajovaním o skutkovej podstate krádeže politickou korupciou uplynulo od domáhania sa spravodlivosti už viac ako 13 rokov a teda v rámci premlčacích lehôt sú moje práva už premlčané aj napriek tomu, že som patril medzi bdelých, ktorí majú právo na svoje práva, lebo som ich sústavne vymáhal súdnymi podaniami a trestnými oznámeniami, predsa už sú moje práva na domáhanie vrátenia rodinného dumu alebo odškodnenia premlčané.

  Ako kandidát na prezidenta sa budem snažiť presadiť aspoň zákon aký majú Švajčiari – hartefal – to je zákon, ktorý umožňuje v obzvlášť závažných okolnostiach neprihliadať na zákonné ustanovenia a dať za pravdu prirodzenému právu na ľudské práva.

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny

  Čitatelia, ktorí poznajú môj príbeh už vedia o čo ide, teraz len chcem poukázať na skutočnosť, že ako sa elegantne zbavil generálny prokurátor Jaromír Čižnár osobne zodpovedať na moju žiadosť o obnovenie porušených práv. Týmto chcem poukázať, že podľa môjho súkromného názoru sa ignoranciou závažnej odpovedi dopustil sám trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa, nakoľko zatajuje spáchanie trestného činu krádeže rodinného domu a následnej politickej korupcie vyšetrovateľov, dozerajúcich prokurátorov sudcov ako aj zamestnancov Krajskej a Generálnej prokuratúry.

  Hlavným dôkazom politickej korupcie sú dve skutočnosti. 1. Nezákonnosť prechodu vlastníckych práv preukazuje uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 o.i. výrok „ To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby“

  Tento výrok sa dá považovať ako „judikát“ na základe ktorého by sa mali posudzovať aj ostatné prípady, a teda „môj príbeh“ je totožný s mojím prípadom. (zdroj) https://merit.slv.cz/2MCdo20/2011 2. Zatajovanie týchto skutočností námestníkom pre trestný odbor Petrom Šufliarským, ignoranciou odpovedať na list určený do vlastných rúk generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, ignoranciou sťažnosti predsedovi vlády a prezidentovi Slovenskej republiky a dokonca všetkých poslancov, ktorí dostali informačný plagátik, je preukázaná POLITICKÁ KORUPCIA.

  Dôkaz: Linky

  Jaromír Čižnár mi do dnešného dňa neodpovedal na moju žiadosť s marca 2018 o okamžitú nápravu porušených práv????

  https://www.koloseo.info/ciznar09/
  Prečo už v roku 2007 neurobil nápravu na môj opakovaný podnet ale odpísal mi nezmysly jeho námestník Peter Šufliarský?????

  www.koloseo.info/ciznar07

  Generálny prokurátor sa odpovedi elegantne zbavil tak, že list posunul na nižšie stupne prokuratúry, tie ho posunuli priamo na policajných vyšetrovateľov a tí zase podania odmietli ako nedôvodné a týmto to skončilo!

  Keďže následky sú katastrofálne, nakoľko to nebol útok len proti jednému politickému konkurentovi Jánovi Molnárovi, ktorý založil politické hnutie HSP (4 dni pred Mečiarovým HZDS), ale útokom bola rozložená rodina, rozpad rodiny, rozvod manželstva a boli zasiahnuté nevinné deti rodiny, dcéra Otília sa psychicky zrútila a syn Michal sa pokúsil o seba ubližovanie, žiadal vlastného otca, aby ho „zabil“, a skončil na psychiatrii s vážnym celoživotným ochorením a je vyšší stupeň podozrenia, že išlo o politickú korupciu a tu nepomôžu terajšie zákony na odhalenie, aj keď sa pokúsim podať trestné oznámenie na NAKA, ale ZMENA zákonodarstva a zavedenie PRÍBEHOVEHO SÚDNICTVA S POROTOU, niečo medzi európskym právom, anglosaským právom a islamským právom. Musíme presadiť zlatú strednú cestu v novom zákonodarstve.

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Komunálne voľby nezmenia nič, len sa zmenia ľudia, uvediem len malý príklad z môjho obvodu v Karlovej Vsi. Za bývalej starostky sa kradli byty, ja som kandidoval za starostu, ale voľby sa zmanipulovali, moje trestné oznámenie sa odložilo, moja žaloba na okresnom súde Bratislava IV bola zamietnutá a akoby sa nič nestalo a už sa objavil nový škandál za novej starostky s tým rozdielom, že sa nekradnú byty ale priamo peniaze z rozpočtu.

  Viď článok: podvod a klamstvá na úrade Dany Čahojovej v Karlovej Vsi. https://dennikn.sk/blog/1276740/podvod-a-klamstvo-na-urade-dany-cahojovej-v-karlovej-vsi/

  Parlamentné voľby tak isto nezmenia nič, len sa zmenia ľudia v parlamente. Pekne to vykresľuje Martin Bavolár vo svojom blogu: „Vyšetrovatelia a sudcovia zo zahraničia prídu na Slovensko vyšetrovať a súdiť skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, polícii, prokuratúre, advokácii, tajných službách a na úradoch.“

  https://blog.hlavnespravy.sk/7867/vysetrovatelia-a-sudcovia-zo-zahranicia-pridu-na-slovensko-vysetrovat-a-sudit-skorumpovanych-politikov-a-ich-prisluhovacov-vo-vlade-parlamente-sudnictve-policii-prokurature-advokacii-tajnych-slu/

  Do parlamentu sa čestní ľudia nedostanú a keď aj, tak ich je tak málo, že nemajú šancu prehlasovať tých, ktorým nejde o blaho občanov, ale o svoje blaho, viď súčasne kauza a kauzičky, škoda slov.

  Jedinú šancu vidím v prezidentských voľbách, poviem Vám to na rovinu, dobrý prezident by mohol zmeniť všetko. Prečo? Nuž je volený priamo občanmi a mohol by si v referende vypýtať rozšírenie právomoci a urobiť ZMENY. Ale to je problematické, na voľby treba peniaze, lebo voľby sú len o reklame, viď terajší prezident zvíťazil nie na základe svojho programu ale nelegálneho finančného impéria, ktoré využil na predčasnú reklamnú kampaň a zvíťazil. Teda nezvíťazila perspektíva občanov Slovenska ale beztrestnosť pána Kisku.

  Taký kandidát ako ja, ktorého zatlačili do bezdomovstva s dôchodkom 200 euro nemám šancu. Ale malá škulinka tu je, že môžem aspoň prehovoriť pred TV kamerami a načrtnúť víziu ako ďalej. A preto sa nevzdávam a idem do súboja.

  Tu je môj program: (skrátená verzia – len úvod)

  Na svoju česť prehlasujem, že ak ma vy, občania, zvolíte za Vášho občianskeho prezidenta, zo svojej ústavnej právomoci vykonám tieto kroky, aby som Vám, občanom vrátil moc do rúk:

  I.

  1. V zmysle právomoci vyplývajúcej prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodu demontáže demokracie a právneho štátu (prijímanie zákonov v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane základných ľudských práv).
  2. Rozpustím vládu z dôvodu spolupráce sa mafiou (viď verejná mienka, kauza Baštrnak…) a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov – odborníkov).
  3. Vyhlásim predčasné parlamentné voľby s trojmesačným volebným moratóriom a právom, aby každý kto má odvahu predstúpiť pred televízne kamery, predstavil svoj program cez verejno-právnu televíziu a rozhlas a mohol sa zviditeľniť bez použitia vlastných financií.
  4. Každý politický subjekt alebo jednotlivci sa budú musieť znovu uchádzať o priazeň voličov a odovzdať petičné hárky s podporou občanov, pričom bude stačiť 1.000 podpisov, aby sa mohli zúčastniť politickej súťaže, alebo od 30 rodín v mieste bydliska čestné prehlásenie, že ho navrhujú za svojho zástupcu vo svojom volebnom obvode.
  5. V čo najkratšom čase vypíšem referendum na niekoľko otázok:

   

  Linka na pokračovanie:

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založili VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Napísal som všetkým prezidentom SR Návrh na založenie poradného výboru při prezidentskej kancelárie na monitorovanie porušovania základných ľudských práv.

  Archív: https://www.koloseo.info/gasparovic/ (ľavá lišta)

  Alebo https://www.koloseo.info/gasparovic/vps/

  Dávno som rozmýšľal ako vytvoriť z prenasledovaných ľudí kontrolný výbor na prešetrovanie podozrení z prenasledovania buď pri prezidentskej kancelárii alebo úrade vlády. Tento výbor by mapoval a evidoval prípady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Mal by právomoc vystupovať v médiách a medializovať tieto prípady pre širokú verejnosť, tak ako vo švajčiarskej Aréne. Poskytoval by tiež právne rady a mohol by sa zúčastňovať na súdnych konaniach ako verejnosť alebo aj poradný výbor ak by to občan požadoval. Všetky prípady by zverejňoval v elektronickej podobe na internete a vlastných novinách a takto by sa s určitosťou zabránilo skrytej korupcie a verejnosť by zohrala veľký význam pri nápravách.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 6. časť Tu

  Môj program ako občiansky kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Bonus: Moje noviny z roku 2004

  www.koloseo.info/noviny

  Korupcia je spoločenský systém,

  https://www.solidarita.com/avantgarda/default.htm

  V kauze „skupinka“ to otvorene povedal vtedajší riaditeľ slovenského, Národného bezpečnostného úradu Mojžiš: „…ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.“ Neskoršie sa k tomu vyjadril aj šéfredaktor denníka SME Martin Šimečka: „Korupcia, to nie je len primitívny úplatok úradníkovi, či provízia politickej strane za štátnu zákazku. Je to spoločenský systém, ktorého tmelom je strach z prezradenia. Preto je jeho hlavnou črtou tajomstvo. Táto verejná lož o vernosti spájala všetkých, čo prisahali, bratským putom dôvery. Tak sa vytvorili politické a spoločenské elity, ktoré efektívne znemožnili úspech všetkým ostatným. Všetky podozrenia o korupcii vyvracajú cynickým tvrdením, že niet dôkazov. Dôkazom je však ich správanie, ich arogantný jazyk, ich neskrývané presvedčenie, že vedú národ k svetlejším zajtrajškom, a preto majú právo zbohatnúť ko prví.“

   

  Najviac podozrení z korupcie smeruje na ministerstvo vnútra

  https://www.narodnaobroda.sk/clanok/11324/Najviac-podozreni-z-korupcie-smeruje-na-ministerstvo-vnutra/

  Slovenská informačná služba (SIS) zistila tento rok už 70 prípadov podozrenia z korupcie, klientelizmu či lobizmu na ministerstvách, Úrade vlády, v parlamente či samospráve. [celý článok]

  Väčšina „živých“ zväzkov ŠTB zmizla

  https://www.narodnaobroda.sk/clanok/25331/Vacsina-%84zivych%93-zvazkov-StB-zmizla/

  V období medzi 1.10.1989 – 31.1.1990 sa stratilo, alebo bolo skartovaných až 89,9% zväzkov v evidencii II. správy ŠTB, ktorá mala na starosti boj proti vnútornému nepriateľovi.

  Uvádza sa to v náleze ústavného súdu ČSFR z roku 1992. Cieľom skartácie malo byť „uchovanie siete tajných spolupracovníkov, respektíve znemožnenie a individuálneho posúdenia obsahu ich aktivity.“ Spisy sa skartovali „panicky“, vrátane zväzkov kategórií, ktoré neskôr ústavný súd neoznačil za vedomých spolupracovníkov ŠTB.

  Sacher vyňal spisy z archívu ŠTB

  https://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050313_212336_sk_domace_p04

  Porevolučný minister vnútra ČSFR Richard Sacher vydal pokyn na vyňatie niektorých spisov zo zväzkov komunistickej Štátnej bezpečnosti. Tie patrili vtedajším najvyšším politickým predstaviteľom.

  Informovala o tom v nedeľu Televízia Joj, ktorá má k dispozícii dokument z 2. apríla 1990, v ktorom Sacher vydáva pokyn, aby s okamžitou platnosťou boli z archívov ŠtB vyňaté spisy prezidenta, členov federálnej vlády a iných politicky vplyvných ľudí. Sacher pristúpil k tomuto kroku, aby ich ochránil a verejnosť sa nedozvedala, že v porevolučnej vláde boli viacerí aktívni eštebáci.

  Podľa Langoša je vinný aj Čarnogurský

  https://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050318_125332_sk_domace_p12

  Politickú zodpovednosť za skartácie živých zväzkov spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti od decembra 1989 do 15. januára 1990 nesie podľa šéfa Ústavu pamäti národa Jána Langoša trojica vtedajších politikov – Marián Čalfa, Ján Čarnogurský a Valtr Komárek.

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 140
  Celkové hodnotenie: 5.47
  Priemerná čítanosť: 6374

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Dobrá voľba: Prezidentka by sa mala vyjadriť, či využije právo veta pri prípadnom odsúhlasení 13. dôchodku, zvýšených prídavkoch na deti a zrušení diaľničných známok

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mimoparlamentná strana Dobrá voľba reagovala na sociálnej sieti na dianie v parlamente. Podľa ich názoru je potrebné vrátiť parlamentu dôstojnosť a pomôcť by tomu mohla aj prezidentka Zuzana Čaputová Situácia uplynulých dní v parlamente a správanie sa niektorých poslancov nemá podľa predstaviteľov Dobrej…

  Dôvera občanov v políciu je nízka, dôvodom sú slabé výsledky vyšetrovania káuz, tvrdí opozícia

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/MTI-Szilard Koszticsak)   Dôvera občanov smerom k polícii je v súčasnej dobe nízka. Zhodujú sa na tom viaceré opozičné politické subjekty. Vo svojich programoch pritom konštatujú, že medzi dôvody nedôvery patria predovšetkým nedostatočné výsledky pri vyšetrovaní citlivých káuz. Zároveň tiež strany deklarujú potrebu kvalitného personálneho obsadenia…

  Miriam Lexman bude pôsobiť vo výboroch EP pre zamestnanosť, sociálne veci a zahraničnú politiku

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP/KDH) bude pôsobiť vo výboroch Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), zahraničnú politiku (AFET) a ako náhradníčka v podvýbore pre bezpečnosť a obranu (SEDE). Agentúru SITA o tom informovala v tlačovej správe jej asistentka Monika Píšová Vo…

  Heger: OĽaNO má jasno v tom, kto bude premiér, ak budú matovičovci pri zostavovaní vlády. Hrnko ku kandidátke: „Jožo Pročko a medzinárodný lobista Jaro Naď?

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady Anton Hrnko zo SNS a Eduard Heger z OĽaNO vo štvrtok diskutovali v televízii denníka Pravda o predvolebnej kampani. Otázkou bolo aj to, kto je reálnym kandidátom OĽaNO na post predsedu vlády V médiách sa v posledných dňoch diskutuje o tom, kto by bol kandidátom OĽaNO na post…

  Budaj: Igor Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa. Do konfrontácie s voličmi kotlebovcov nemôžeme ísť, lebo porastú

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané partokratické schémy. „Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo niečo také občas cítim tiež,“ povedal Budaj v Tablet.tv Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej…

  Druhý Štefanec? Šimečka sa kvôli výrokom Sakovej obrátil na Európsku komisiu

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel )   Europoslanec Michal Šimečka na sociálnej sieti informoval o tom, že sa na Európsku komisiu obrátil kvôli nedávnym výrokom ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá na zverejnenom zázname hovorí, že nesmú dovoliť Slovákom v zahraničí, aby rozhodli voľby „Dalo sa nad tým mávnuť rukou:…

  Štatistický úrad: Dve skúšky spracovania volebných výsledkov skončili úspešne

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykonal dve skúšky spracovania volebných výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Obidve skončili úspešne. Pre TASR to potvrdila špecialistka pre styk s verejnosťou ŠÚ SR Viera Hutt "Pre ŠÚ SR z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby…

  Miera nezamestnanosti na Slovensku v januári stúpla

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce…

  Opitý muž strašil bombou v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida, už čelí obvineniam

  Bratislava/Košice 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj)   Akčnú cestu zažili v stredu cestujúci v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida. Ako informovala košická krajská polícia, opitý 52-ročný muž začal vykrikovať, že v autobuse je bomba. Vodič autobusu zastavil na zastávke v košickej mestskej časti Šaca…

  Slováci splácajú svoje záväzky, zlyhané úvery postupne klesajú

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slováci sú v splácaní svojich záväzkov disciplinovaní. Podiel zlyhaných úverov domácností už tri roky postupne klesá "Slováci sú najvzornejší a najzodpovednejší pri hypotékach. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov na bývanie v roku 2017 bol 1,6 %, ku koncu roka 2019 to bolo…

  Putin: Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu

  Moskva 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Šéf Kremľa Vladimir Putin vyjadril vo štvrtok vďačnosť Washingtonu za poskytnutie informácií, ktoré pomohli zabrániť teroristickému útoku v Rusku koncom roka 2019. Sľúbil, že Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu Putin na schôdzke s vedením Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) konštatoval, že "vďaka dobre…

  Greta Thunberg použila peniaze z alternatívnej Nobelovej ceny na založenie nadácie

  Kodaň 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Dave Chidley)   Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg využila peniaze, ktoré získala k Cene za správny život (Right Livelihood Award), na založenie eponymnej nadácie. Uviedla to Right Livelihood Foundation, ktorá ocenenia označované tiež ako alternatívne Nobelove ceny, každoročne udeľuje. Cieľom neziskovky Greta Thunberg Foundation…

  Paška: Migrácia už Britom neohrozí

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Jaroslav Paška reagoval na rozhodnutie britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý podľa neho ukázal, čo znamená sloboda rozhodovania suverénneho štátu. V stredu totiž jeho rozhodné opatrenia na stopnutie nekontrolovanej imigrácie, ktorej sa Spojené kráľovstvo v legislatívnom prostredí Únie doposiaľ nedokázalo efektívne brániť, zverejnila Agentúra…

  Pellegrini Beblavému a spol.: Máme čakať, že sa zajtra vyberiete na súd a zabránite sudcovi vstúpiť do miestnosti, lebo s pripravovaným rozsudkom vopred nesúhlasíte? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy máte patent na rozum?

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vystúpenia predsedu vlády SR v Národnej rade SR. Celý záznam vystúpenia nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/. Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, hneď na úvod mi dovoľte odsúdiť správanie opozičných poslancov, ktorí svojím divadlom urazili jeden zo…

  Vlhová v tréningu zjazdu siedma, najrýchlejšia Rakúšanka Ortliebová

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila siedme miesto vo štvrtkovom tréningu zjazdu pred pretekmi Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Vo štvrtok bola na trati najrýchlejšia Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorá triumfovala časom 1:29,05 min s takmer sekundovým náskokom pred druhou Taliankou…

  OH 2028 v Los Angeles majú podporu vlády, potvrdil Trump

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump prisľúbil výraznú vládnu podporu Los Angeles pri usporiadaní olympijských hier v roku 2028. Hlava štátu podpísala dohodu so šéfkou exekutívy Olympijského a paralympijského výboru USA Sarah Hirshlandovou v Montage Beverly Hills Trump potvrdil, že vláda podá organizátorom…

  Magoniho nezaujímali peniaze, Vlhová podľa neho ešte nelyžuje na plný plyn

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Spolupráca Petry Vlhovej s talianskym trénerom Liviom Magonim prináša úspechy a bude pokračovať minimálne do zimných olympijských hier v čínskom Pekingu, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Výsledky uznávaného odborníka so slovenskou lyžiarkou vzbudili pozornosť aj u konkurenčných tímov, ale Magoni napokon prijal…

  Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani so Smerom, sľubuje Bugár

  Bratislava 20. februára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)     Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani Smerom-SD. Sľubuje to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v zmluve s občanmi, ktorú predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dokument hovorí aj to, že strana chce presadzovať zmeny na očistu justície či prokuratúry V…

  TopDesat

  Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

  0

  Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

  Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

  Vitamín A: Kedy ho tvoje telo nutne potrebuje?

  0

  Všetky vitamíny sú nevyhnutné pre telo, aby bolo schopné vykonať neuveriteľné množstvo každodenných funkcií. Za dobrým zrakom, zdravým reprodukčným systémom a zdravou pokožkou hľadaj vitamín A. Je prítomný v širokej škále potravín, ale existuje riziko, že ho budeš mať nedostatok. Toto riziko je vyššie hlavne u tehotných žien, dojčiat a detí v skorých…

  Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji 3. Časť

  0

  Po sérii dvoch článkov z edície Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji, sme sa spoločne dostali k tomu, že nie len jedna rodina zažíva nadprirodzené javy, ale aj ďalších najmenej tucet. Spočívajú predovšetkým v druhoch aktivít, ako sú napríklad samovoľné otváranie a zatváranie dverí až po podivné zjavenia. Poďme sa pozrieť, aká tragédia rodiny spomínané…

  Jarný detox: 6 skvelých tipov, ako si naštartovať metabolizmus

  0

  Aj Vy chcete mať v lete krásne telo do plaviek? Už teraz je ten najvyšší čas začať! Prinášame Vám skvelé tipy, ako naštartovať metabolizmus a odštartovať tak Vaše zdravé stravovanie. Ako vyzerá správny jarný detox?   1. Jarný detox a hrubé črevo Ak sa chcete vo zvýšenej miere zbavovať rizikových látok, mali by…

  Tieto vynálezy spravia tvoj život oveľa jednoduchším

  0

  Nové vynálezy a vychytávky sa na internete objavujú snáď každý deň. Nie všetky nás však dokážu dostatočne zaujať. A tie vynálezy, ktoré nás naozaj zaujali už tak ľahko z hlavy nepustíme, a preto sa pomerne často stáva, že takúto vychytávku musíme vlastniť. Podľa Forbes, vynálezy z minulého roka sa poväčšine…

  Vo svete IT

  Android 11: Google sprístupňuje náhľad novej verzie Androidu

  0

  Začiatkom týždňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme písali, že predstavenie nového Androidu 11 je na spadnutie. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google pravdepodobne omylom na krátko publikovala stránku, v rámci ktorej bol sprístupnený náhľad novej verzie Androidu. V priebehu dnešného dňa spoločnosť opäť sprístupnila túto stránku, z ktorej je…

  POTVRDENÉ: Huawei 24. februára usporiada online konferenciu. Predstaví nové produkty a novú víziu spoločnosti

  0

  V prvej polovici februára obehli technologický svet správy, že MWC 2020 v Barcelone sa ruší. Dôvodom sú obavy zo šíriaceho sa koronavírusu. Počas tejto udalosti malo byť predstavených viacero nových technologických noviniek vrátane smartfónov. Jednou zo spoločnosti, ktorá mala v pláne predstaviť nové produkty bol aj čínsky Huawei. Začiatkom týždňa…

  iPhone 9: Starý dizajn, ale parametre roku 2020 s lákavou cenou. Zaujal by Vás?

  0

  Začiatkom januára sa do obehu dostali obrázky, ktoré mali údajne zachytávať zariadenia iPhone SE 2, resp. iPhone 9. Okrem toho, hovorilo sa o 4,7“ LCD displeji bez zárezov a dizajne, ktorý vychádza zo smartfónu iPhone 8. Podľa najnovších správ, bude však vzhľadovo vychádzať ešte zo staršieho modelu. V priebehu dnešného…

  Analytici z McAffee oklamali systémy Tesly použitím jednoduchej nálepky

  0

  V znepokojivom experimente boli vedci z bezpečnostnej firmy McAffee schopní „oklamať“ dve Tesly, z roku 2016. Tím prilepil kus pásky na značku obmedzenia rýchlosti, čím prinútil Teslu ísť rýchlejšie, než bolo dovolené. Ide o ukážku toho, že autonómne riadenie nemusí byť zatiaľ tak spoľahlivé, ako si niektorí ľudia myslia. Tento…

  Vedci po prvýkrát našli molekuly kyslíka v inej galaxii

  0

  V divokej galaxii, vzdialenej pol miliardy svetelných rokov od nás, našli astronómovia molekuly kyslíka. Ide o tretí objav mimo našej Slnečnej sústavy a prvý objav mimo našej galaxie. Kyslík je zároveň tretím najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, hneď za vodíkom a héliom. Jeho chemické zloženie a rozšírenosť v medzihviezdnych oblakoch je…

  Samsung Galaxy Z Flip: Pozrite si reálne fotografie smartfónu, ktorý vyčnieva nad konkurenciou

  0

  V priebehu dnešného dňa sme sa zúčastnili slovenskej premiéry zariadení Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Galaxy Z Flip, počas ktorej sme mali príležitosť pohrať s týmito technologickými hračkami. Väčšinu redakcií, tak ako aj našu, primárne zaujímal Samsung Galaxy Z Flip, 2. oficiálne ohýbateľný smartfón z kuchyne najväčšieho výrobcu smartfónov…

  TopSpeed

  Elektrická Dacia sa ukáže už v Ženeve. Zabojuje nízkou cenou

  0

  Elektrifikácia modelovej ponuky je dnes pre automobilky jedinou cestou, ako znížiť flotilové emisie a úspešne eliminovať pokuty za nadlimitnú produkciu oxidu uhličitého. S rovnakým problémom dnes pritom bojujú všetci výrobcovia, od prémiových až po cenovo dostupné značky, akou je napríklad aj Dacia. Výroba elektromobilu v blízkej budúcnosti preto neminie ani…

  Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

  1

  Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

  Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

  1

  Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

  Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

  0

  Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

  Ďalšie Maserati SUV príde v roku 2021

  0

  Nastala doba, kedy aj tradiční výrobcovia superšportov ponúkajú SUV. Tie aktuálne vládnu svetu. Dopyt je obrovský a každá automobilka sa chce s vidinou zisku zviesť na tejto vlne. Výnimkou nie je ani Maserati, ktoré malo v portfóliu skvelé autá ako MC12, GranTurismo či Quattroporte. Teraz však pripravuje v poradí už druhý…

  Mercedes AMG GLE 63 Coupé vám zlomí krk

  7

  Mercedes ešte stále nemá dosť a neprestáva chrliť svoje AMG modely. Vadí to niekomu? Nemyslím si. Najnovšie nám predstavuje svojho elegantného mamuta v podobe AMG GLE 63 Coupé. Jeho technické parametre sľubujú, že krkolomný bude nielen jeho názov, ale aj jeho dynamika. Okrem spaľovacieho motora si pomôže aj elektrifikáciou v podobe EQ Boostu, ktorý…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

  0

  Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

  Netradičné ingrediencie na pizzi: Už nielen ananás, ale aj iné bizarnosti!

  0

  Stretli ste sa s niečim podivnejším ako sú netradičné ingrediencie na pizzi? Napríklad ochutnali by ste pizzu s čučoriedkami, kivi, banánom či morskými plodmi?

  Vyhraj 2-krát ENVY Therapy® Mezo Stamp v hodnote 24 €

  0

  Skúšali ste už niekedy mezoterapiu? Ak ste sa na pichanie ihličkami nikdy neodhodlali, tak to zmeňte. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte ENVY Therapy® Mezo Stamp

  Video Dula Lucia Vančo: Cvičenie v tehotenstve – áno či nie?!

  1

  Cvičenie v tehotenstve je viac než vítané, i keď mnohé nastávajúce mamičky sa ho obávajú. Prečo by však tehotná žena vždy mala myslieť aj na pravidelný pohyb?

  Ako sa prejavuje brušný týfus? Zisti, čo ho spôsobuje a ako sa lieči!

  0

  Brušný týfus predstavuje infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje tráviaci trakt človeka. Bežne je táto choroba označovaná ako brušná horúčka. Jej pôvodcom je baktéria Salmonella enterica, ktorá spôsobuje spomínanú salmonelózu, no konkrétne jej sérotyp typhi. Je patogénny iba pre človeka. Táto baktéria je odolná voči mrazom, no pri vyšších teplotách zakrátko hynie. Zdrojom…

  Sprievodca denimom: Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy?

  1

  Je čas na nákupy a hlavne na nákup rifľových módnych kúskov. Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy, ktoré by lichotili vašim krivkám? Poradíme vás!

  Svetlo sveta

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

  0

  V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

  Kalendár liturgických slávení Svätého Otca na Pôst a Veľkú noc 2020

  0

  Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení pápeža Františka na obdobie Pôstu a Veľkonočné sviatky (mesiace február – apríl). Organizované sú podobne ako po predchádzajúce roky. Na duchovné cvičenia pôjde Svätý Otec opäť do Ariccie pri Ríme.  Začiatok Veľkého pôstu na Popolcovú stredu 26. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom…

  Armádny Magazín

  Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

  0

  Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

  USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

  0

  USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

  Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

  0

  Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

  NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

  0

  Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

  Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

  0

  Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

  Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

  0

  Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  0

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  0

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  0

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  1

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  5

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…

  Trápia vás vo dne aj v noci? Zistite, aké sú príčiny svalových kŕčov!

  0

  V mnohých prípadoch je za svalové kŕče zodpovedný nedostatok minerálov a stopových prvkov. Problematický je hlavne deficit horčíka, draslíka, sodíka či vápnika. Je treba myslieť na to, že pri zvýšenej fyzickej námahe telo stráca potením nielen vodu. Pri nadmernom potení je potrebné doplniť aj stratu minerálov a solí. Okrem toho…