• Iný uhoľ pohľadu na dianie okolo nás, o riadenej migrácii, o kauze Bašternák, o budúcnosti NAKA, o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva, o premlčacích lehotách, o voľbách….

  Publikované 10.11. 2018 o 12:55 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Není to tak dávno keď hlavnou témou v spoločnosti bola umelo vyvolaná finančná kríza, teraz nás pán Lajčák vtiahol do ďalšej témy o riadenej migrácii, čo bude nasledovať ak sa aj táto téma „ošúcha“ vyprahnú názory a stanoviská, tak potom oligarchia vymyslí ďalšiu a ďalšiu len aby sa nehovorilo o tom čo nás „nespokojných občanov“ najviac páli.

  Na sociálnej sieti ma vyzvali priatelia, aby som sa ako budúci kandidát na prezidenta vyjadril k najpálčivejším témam, ktoré dnes rezonujú nielen v médiách ale aj medzi obyvateľstvom, ktoré je rozhorčené a radi by počuli názory zo všetkých strán

  Ponúkam názor z iného zorného uhľu pohľadu na niektoré „horúc témy:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny v neprospech dobrého mena SR

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Iný názor:

  Nemyslím si, že treba ignorovať chúlostivé témy, ktoré sú momentálne v obehu, ale treba mať stále na pamäti, že svet sa mení, žiaľ k horšiemu a hlavne tým, že modernizáciou informačných technológii je aj v prospech darebákoch.

  Ráčte vstúpiť:

  1) Investigatívne o Globálnom pakte OSN o trvalej a riadenej migrácii.

  Minister Lajčák víta pakt ako nástroj, ktorý má pomôcť riadiť proces migrácie. Jeden kandidát na prezidenta hovorí, že naši predkovia boli tisíckrát rozumnejší, územie si pred nájazdom cudzích hôrd bránili so zbraňou v ruke, druhí kandidát na prezidenta hovorí, že imigráciu nepovažuje za hrozbu, ale za príležitosť. Imigranti vraj riešia aj otázku dopytu po istom type pracovných síl a dá sa od nich veľa učiť. Jedni blogeri tvrdia, že už štyri politické strany vyhlasujú, že nesúhlasia s podpísaním paktu, druhí blogeri zase, že celý pakt smeruje k podpore migrácie ako prospešnej pre svet, druhí zase ako o hrozbe preľudňovania určitých území a podobne.

  Nechcem čitateľov zaťažovať názormi vplyvných ľudí, ale zaujal ma názor radových občanov, hlas ulice, hlas ľudu, ten hovorí, nech si každý národ robí poriadok doma sám, my nemôžeme prijať migrantov, ktorých už je vyše 260 miliónov, je jasné, že by nás to ekonomicky zničilo. Naši dôchodcovia musia vyžiť z 200 eurového dôchodku, kriminalita u nás prerástla do sofistikovanejšej formy a nemáme ani vlastné zákony aby sme to zastavili.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nebezpečná hra, politická hra medzi USA a Európou s konečným cieľom, aby sme si sami vlastnými pričinením rozbili ekonomiku a otvorili kanály pre nekontrolovateľný vstup zahraničného kapitálu ako pomoc krajinám tretieho sveta. STOP KOLONIZÁCII. Treba to zastaviť, pokiaľ nebude neskoro.

  2) Kauza Bašternák odhaľuje ďalšie prekvapenia, odíde p. Fico z politiky?

  Kauza Bašternák nám odhaľuje pozadie politickej korupcie a rozkrádania štátneho rozpočtu. Ladislav Bašternák sa na súde priznal, že štát okradol na daniach najmenej o dva milióny euro. Opoziční politici hovoria o zastieranom manévri, aby si Bašternák zabezpečil najnižší možný trest, že suma je veľmi podhodnotená. Iní zase hovoria, že odhalenie je zároveň povzbudenie a zadosťučinenie, že vyvíjať sústavný tlak na orgány činné v trestnom konaní sa oplatí, oplatí sa aj burcovať verejnú mienku za spravodlivosť a netreba sa nikdy vzdať, ale je to zároveň aj povzbudenie pre všetkých čestných a statočných prokurátorov a policajtov, že ich snaha mala význam.

  Není ľahostajné aj zistenie, že priznanie Bašternáka usvedčilo vtedajšie vedenie finančnej správy, že konalo v prospech jeho záujmov proti prospechu vo verejnom záujme, Podľa názorov opozície aj usvedčuje bývalého ministra vnútra Kaliňáka zo snahy zachraňovať daňového podvodníka pred spravodlivosťou.

  Môj názor je z iného uhlu pohľadu, myslím si, že je to nedokončený prípad, že v prvom rade by mal odísť z politiky Robert Fico, ktorý za podozrivých podmienok užíval Bašternákov byt ako podnájomník za podozrivo vysoké nájomne. Nedokončený prípad aj preto, lebo ďalší aktéri neboli zverejnený, developeri, ktorí mali sprostredkovávať „techtle-mechtle“ s pozemkami a rôzne prepojenia na ďalšie a ďalšie osoby. STOP PODVODNÍKOM. Treba sprísniť zákony za politickú korupciu – niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu!

  3) Ako bude reagovať vyšetrovateľ z NAKA keď podozrenie padne aj na najvyššiu hlavu OČTK

  NAKA je skratka Národnej kriminálnej agentúry ktorá by sa mala zamieriavať hlavne na ťažko odhaliteľnú korupciu. Nebudem vypisovať koľko krát zasahovala v takýchto prípadoch, len v skratke z tlače sme sa dozvedeli, že naposledy zasahovala v obci Hubová pri Ružomberku, predtým vykonala raziu v Ružomberku, predtým zasahovala na východnom Slovensku, odhalila korupciu v skalickej nemocnici, ale len málokedy sa dozvieme o konečnom výsledku, lebo vždy správy končia, že z taktických dôvodov sa nemôže povedať viac.

  Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby, alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ….. nebudem vypisovať dôvody, bolo by to dlhé čítanie, uvediem príklad.

  Ako sa zachová NAKA o podnete proti politickej korupcii, ktorá sa nedá preukázať prichytením konkrétnych osôb pri predávaní a preberaní úplatku? Takto sofistikovane funguje súčasná korupcia.

  Keďže „úplatky boli rozdané“ a nie je možná ich rekonštrukcia, hlavná filozofia dokazovania by mala byť obdobne ako ju vysvetlil prokurátor v kauze „Kočner“. ktorá bola na tom základe spochybnená, že sa zo spisu stratil doličný predmet a prokurátor vyhlásil v intenciách „v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov, stratená zmenka zo spisu, nie je problém nahradiť tento dôkaz viacerými nepriamymi dôkazmi.“

  Ako kandidát na prezidenta budem navrhovať, aby dôkazne bremeno vychádzalo aj z preukázaním nespravodlivých rozhodnutí, nespravodlivých rozsudkov súdu a uznesení policajta či prokurátora.

  V odhaľovaní „sofistikovanej kriminality“ treba priamy dôkaz „zobratia peňažného úplatku“ nahradiť viacerými nepriamymi dôkazmi – nespravodlivé rozsudky, uznesenia a rozhodnutia!!!

  V najbližšej dobe podám trestné oznámenie NAKA-e s vyššie uvedeným odôvodnením – nedá sa inak dokázať korupcia len opätovným prehodnotením všetkých doposiaľ vydaných rozhodnutí.

  4) Smutný rozhovor o stave spoločnosti, o nevymožiteľnosti práva a neexistujúceho východiska

  Nedávno som mal šťastie a za moju pomoc inému sa tam ten „hore“ odvďačil, že som sa stretol na akademickej pôde vysokej školy práva Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva, s vysokoškolským docentom, ktorého nebudem menovať aby jeho otec nemal nepríjemnosti lebo má niečo do činenia s ústavným súdom.

  Predmetom nášho rozhovoru bol môj osobný prípad, ktorý tu prezentujem niekoľko mesiacov. Heslovite moja druhotná platobná neschopnosť (do dnešného dňa mi nebolo vydané bezdôvodné obohatenie už cca vo výške 2 mil. euro spolu s úrokmi z omeškania) a následná krádež môjho rodinného domu (následkom tejto prvotnej príčiny mi darebáci z Konsolidačnej banky doslova „ukradli rodinný dom) s tragickým koncom, rozpadom rodiny, pokus syna o seba ubližovanie, týranie osoby blízkej, no niekoľko skazených životov a sociálnych vrážd. Otázka znela ako napraviť krivdy, keď plynutím času v krivde sa dostavili námietky premlčania a odrazu je všetko premlčané. Ostala len nepremlčaná ujma jednej rodiny, ktorá sa rozvrátila zvonku zneužitím medzier v zákonoch, ako pán docent povedal, paragraf je preto taký kľukatý, aby sa dalo v ňom lavírovať. Vyjadril ľútosť nad príbehom a jediný hrejivý pocit som mal z toho, že uznal môj návrh, že je potrebné (pracovný názov) zaviesť tzv. „PRÍBEHOVE SÚDNICTVO“ nakoľko svet je založený na troch právnych systémov 1) kontinentálne europské právo  2) angloamerické právo  3) islamské právo (šaría). No bolo by to na dlhšie rozprávanie, konštatujem, že to bol smutný ale nádherný hodinový rozhovor o nevymožiteľnosti práva na Slovensku.

  Ale jedno mi pán docent kvitoval (s úsmevom na tvári), že jedinú šancu mám keď podám trestné oznámenie na NAKA a tá bude musieť, teda mala by v zmysle úvah z predchádzajúcej kapitoly prešetriť všetky uznesenia vyšetrovateľov, odmietnutia sťažností prokurátormi na všetkých úrovniach, rozhodnutia konkrétnych sudcov až po generálnu prokuratúru na najvyšších miestach a tak dokázať „korupciu“, to je jedno či prebehla na báze „lístočkového systému“, telefonických príkazov alebo politickou objednávkou cez SIS – korupcia bude preukázaná ignorovaním judikátu vyššej právne sily.

  5) Premlčacie lehoty – ochrana bdelých alebo plynutie času ako útočná zbraň SIS

  V kontexte na predchádzajúce body len v krátkosti, lebo niekedy je menej viac. Premlčacie lehoty znovu slúžia navonok na ochranu práv bdelých, tak nejak je to v našej judikatúre, ale ak zoberiem do úvahy moju prax a skúsenosť, tak premlčacie lehoty sú vždy na ochranu darebákov a umlčanie poškodených. Inými slovami sa to dá povedať, že premlčacie lehoty je útočná zbraň tajných služieb. Uvediem môj príbeh. V roku 1991 som založil politické hnutie HSP a zúčastnili sme sa parlamentných volieb s cieľom, aby pod dohľadom televíznych kamier prebiehal prechod z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Už teraz vieme, že tzv. nežná revolúcia bola vlastne vlastizrada robotníckeho proletariátu a odovzdanie moci jednej komunistickej frakcie druhej komunistickej frakcie – ŠTB.

  Aby sa nedostali do politiky charakterní ľudia, uvediem z encyklopédie : „ Eutymios hlásal, že najdôležitejšou vlastnosťou rozvážneho a schopného vládcu musí byť múdrosť, mravná bezúhonnosť a dobrota srdca. Ak tieto podmienky nespĺňa, tak nielenže je neschopný dobre a spravodlivo vládnuť, ale ani nemá legitímne právo vládnuť. V takom prípade by sa mal zísť tribunál, v ktorom by boli zastúpení najmúdrejší a najváženejší mudrci štátu a tí potom musia rozhodnúť o zákonnom odvolaní panovníka z trónu a musia sa následne dohodnúť na novom vládcovi“ bolo treba umlčať tých, ktorí by chceli povedať občanom pravdu o skrytom zámere (prechod zo socializmu na kapitalizmus).

  Tak sa stalo a to dokazuje môj príbeh, že aj ja spolu s ďalšími stovkami možno aj tisíckami ľudí sme sa dostali do tohto mlynčeka prenasledovania.

  Premlčacie lehoty sa ukázali ako dobrá útočná zbraň. Moje pohľadávky sú premlčané, vydanie bezdôvodného obohatenia na môj úkor (útok skrytých agentov SIS) je nevymožiteľné z dôvodov premlčania i keď dlh nezanikol a na strane druhej mi ukradli rodinný dom (tiež nezákonne) v roku 2005 a systematickým zatajovaním o skutkovej podstate krádeže politickou korupciou uplynulo od domáhania sa spravodlivosti už viac ako 13 rokov a teda v rámci premlčacích lehôt sú moje práva už premlčané aj napriek tomu, že som patril medzi bdelých, ktorí majú právo na svoje práva, lebo som ich sústavne vymáhal súdnymi podaniami a trestnými oznámeniami, predsa už sú moje práva na domáhanie vrátenia rodinného dumu alebo odškodnenia premlčané.

  Ako kandidát na prezidenta sa budem snažiť presadiť aspoň zákon aký majú Švajčiari – hartefal – to je zákon, ktorý umožňuje v obzvlášť závažných okolnostiach neprihliadať na zákonné ustanovenia a dať za pravdu prirodzenému právu na ľudské práva.

  6) Ako sa elegantne generálny prokurátor Jaromír Čižnár zbavil osobne odpovedať na sťažnosť poškodenej rodiny

  Čitatelia, ktorí poznajú môj príbeh už vedia o čo ide, teraz len chcem poukázať na skutočnosť, že ako sa elegantne zbavil generálny prokurátor Jaromír Čižnár osobne zodpovedať na moju žiadosť o obnovenie porušených práv. Týmto chcem poukázať, že podľa môjho súkromného názoru sa ignoranciou závažnej odpovedi dopustil sám trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa, nakoľko zatajuje spáchanie trestného činu krádeže rodinného domu a následnej politickej korupcie vyšetrovateľov, dozerajúcich prokurátorov sudcov ako aj zamestnancov Krajskej a Generálnej prokuratúry.

  Hlavným dôkazom politickej korupcie sú dve skutočnosti. 1. Nezákonnosť prechodu vlastníckych práv preukazuje uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 o.i. výrok „ To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby“

  Tento výrok sa dá považovať ako „judikát“ na základe ktorého by sa mali posudzovať aj ostatné prípady, a teda „môj príbeh“ je totožný s mojím prípadom. (zdroj) https://merit.slv.cz/2MCdo20/2011 2. Zatajovanie týchto skutočností námestníkom pre trestný odbor Petrom Šufliarským, ignoranciou odpovedať na list určený do vlastných rúk generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, ignoranciou sťažnosti predsedovi vlády a prezidentovi Slovenskej republiky a dokonca všetkých poslancov, ktorí dostali informačný plagátik, je preukázaná POLITICKÁ KORUPCIA.

  Dôkaz: Linky

  Jaromír Čižnár mi do dnešného dňa neodpovedal na moju žiadosť s marca 2018 o okamžitú nápravu porušených práv????

  https://www.koloseo.info/ciznar09/
  Prečo už v roku 2007 neurobil nápravu na môj opakovaný podnet ale odpísal mi nezmysly jeho námestník Peter Šufliarský?????

  www.koloseo.info/ciznar07

  Generálny prokurátor sa odpovedi elegantne zbavil tak, že list posunul na nižšie stupne prokuratúry, tie ho posunuli priamo na policajných vyšetrovateľov a tí zase podania odmietli ako nedôvodné a týmto to skončilo!

  Keďže následky sú katastrofálne, nakoľko to nebol útok len proti jednému politickému konkurentovi Jánovi Molnárovi, ktorý založil politické hnutie HSP (4 dni pred Mečiarovým HZDS), ale útokom bola rozložená rodina, rozpad rodiny, rozvod manželstva a boli zasiahnuté nevinné deti rodiny, dcéra Otília sa psychicky zrútila a syn Michal sa pokúsil o seba ubližovanie, žiadal vlastného otca, aby ho „zabil“, a skončil na psychiatrii s vážnym celoživotným ochorením a je vyšší stupeň podozrenia, že išlo o politickú korupciu a tu nepomôžu terajšie zákony na odhalenie, aj keď sa pokúsim podať trestné oznámenie na NAKA, ale ZMENA zákonodarstva a zavedenie PRÍBEHOVEHO SÚDNICTVA S POROTOU, niečo medzi európskym právom, anglosaským právom a islamským právom. Musíme presadiť zlatú strednú cestu v novom zákonodarstve.

  7) Čo zmenia komunálne voľby, parlamentné voľby a voľba hlavy štátu

  Komunálne voľby nezmenia nič, len sa zmenia ľudia, uvediem len malý príklad z môjho obvodu v Karlovej Vsi. Za bývalej starostky sa kradli byty, ja som kandidoval za starostu, ale voľby sa zmanipulovali, moje trestné oznámenie sa odložilo, moja žaloba na okresnom súde Bratislava IV bola zamietnutá a akoby sa nič nestalo a už sa objavil nový škandál za novej starostky s tým rozdielom, že sa nekradnú byty ale priamo peniaze z rozpočtu.

  Viď článok: podvod a klamstvá na úrade Dany Čahojovej v Karlovej Vsi. https://dennikn.sk/blog/1276740/podvod-a-klamstvo-na-urade-dany-cahojovej-v-karlovej-vsi/

  Parlamentné voľby tak isto nezmenia nič, len sa zmenia ľudia v parlamente. Pekne to vykresľuje Martin Bavolár vo svojom blogu: „Vyšetrovatelia a sudcovia zo zahraničia prídu na Slovensko vyšetrovať a súdiť skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, parlamente, súdnictve, polícii, prokuratúre, advokácii, tajných službách a na úradoch.“

  https://blog.hlavnespravy.sk/7867/vysetrovatelia-a-sudcovia-zo-zahranicia-pridu-na-slovensko-vysetrovat-a-sudit-skorumpovanych-politikov-a-ich-prisluhovacov-vo-vlade-parlamente-sudnictve-policii-prokurature-advokacii-tajnych-slu/

  Do parlamentu sa čestní ľudia nedostanú a keď aj, tak ich je tak málo, že nemajú šancu prehlasovať tých, ktorým nejde o blaho občanov, ale o svoje blaho, viď súčasne kauza a kauzičky, škoda slov.

  Jedinú šancu vidím v prezidentských voľbách, poviem Vám to na rovinu, dobrý prezident by mohol zmeniť všetko. Prečo? Nuž je volený priamo občanmi a mohol by si v referende vypýtať rozšírenie právomoci a urobiť ZMENY. Ale to je problematické, na voľby treba peniaze, lebo voľby sú len o reklame, viď terajší prezident zvíťazil nie na základe svojho programu ale nelegálneho finančného impéria, ktoré využil na predčasnú reklamnú kampaň a zvíťazil. Teda nezvíťazila perspektíva občanov Slovenska ale beztrestnosť pána Kisku.

  Taký kandidát ako ja, ktorého zatlačili do bezdomovstva s dôchodkom 200 euro nemám šancu. Ale malá škulinka tu je, že môžem aspoň prehovoriť pred TV kamerami a načrtnúť víziu ako ďalej. A preto sa nevzdávam a idem do súboja.

  Tu je môj program: (skrátená verzia – len úvod)

  Na svoju česť prehlasujem, že ak ma vy, občania, zvolíte za Vášho občianskeho prezidenta, zo svojej ústavnej právomoci vykonám tieto kroky, aby som Vám, občanom vrátil moc do rúk:

  I.

  1. V zmysle právomoci vyplývajúcej prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodu demontáže demokracie a právneho štátu (prijímanie zákonov v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane základných ľudských práv).
  2. Rozpustím vládu z dôvodu spolupráce sa mafiou (viď verejná mienka, kauza Baštrnak…) a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov – odborníkov).
  3. Vyhlásim predčasné parlamentné voľby s trojmesačným volebným moratóriom a právom, aby každý kto má odvahu predstúpiť pred televízne kamery, predstavil svoj program cez verejno-právnu televíziu a rozhlas a mohol sa zviditeľniť bez použitia vlastných financií.
  4. Každý politický subjekt alebo jednotlivci sa budú musieť znovu uchádzať o priazeň voličov a odovzdať petičné hárky s podporou občanov, pričom bude stačiť 1.000 podpisov, aby sa mohli zúčastniť politickej súťaže, alebo od 30 rodín v mieste bydliska čestné prehlásenie, že ho navrhujú za svojho zástupcu vo svojom volebnom obvode.
  5. V čo najkratšom čase vypíšem referendum na niekoľko otázok:

   

  Linka na pokračovanie:

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založili VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Napísal som všetkým prezidentom SR Návrh na založenie poradného výboru při prezidentskej kancelárie na monitorovanie porušovania základných ľudských práv.

  Archív: https://www.koloseo.info/gasparovic/ (ľavá lišta)

  Alebo https://www.koloseo.info/gasparovic/vps/

  Dávno som rozmýšľal ako vytvoriť z prenasledovaných ľudí kontrolný výbor na prešetrovanie podozrení z prenasledovania buď pri prezidentskej kancelárii alebo úrade vlády. Tento výbor by mapoval a evidoval prípady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Mal by právomoc vystupovať v médiách a medializovať tieto prípady pre širokú verejnosť, tak ako vo švajčiarskej Aréne. Poskytoval by tiež právne rady a mohol by sa zúčastňovať na súdnych konaniach ako verejnosť alebo aj poradný výbor ak by to občan požadoval. Všetky prípady by zverejňoval v elektronickej podobe na internete a vlastných novinách a takto by sa s určitosťou zabránilo skrytej korupcie a verejnosť by zohrala veľký význam pri nápravách.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 6. časť Tu

  Môj program ako občiansky kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Bonus: Moje noviny z roku 2004

  www.koloseo.info/noviny

  Korupcia je spoločenský systém,

  https://www.solidarita.com/avantgarda/default.htm

  V kauze „skupinka“ to otvorene povedal vtedajší riaditeľ slovenského, Národného bezpečnostného úradu Mojžiš: „…ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.“ Neskoršie sa k tomu vyjadril aj šéfredaktor denníka SME Martin Šimečka: „Korupcia, to nie je len primitívny úplatok úradníkovi, či provízia politickej strane za štátnu zákazku. Je to spoločenský systém, ktorého tmelom je strach z prezradenia. Preto je jeho hlavnou črtou tajomstvo. Táto verejná lož o vernosti spájala všetkých, čo prisahali, bratským putom dôvery. Tak sa vytvorili politické a spoločenské elity, ktoré efektívne znemožnili úspech všetkým ostatným. Všetky podozrenia o korupcii vyvracajú cynickým tvrdením, že niet dôkazov. Dôkazom je však ich správanie, ich arogantný jazyk, ich neskrývané presvedčenie, že vedú národ k svetlejším zajtrajškom, a preto majú právo zbohatnúť ko prví.“

   

  Najviac podozrení z korupcie smeruje na ministerstvo vnútra

  https://www.narodnaobroda.sk/clanok/11324/Najviac-podozreni-z-korupcie-smeruje-na-ministerstvo-vnutra/

  Slovenská informačná služba (SIS) zistila tento rok už 70 prípadov podozrenia z korupcie, klientelizmu či lobizmu na ministerstvách, Úrade vlády, v parlamente či samospráve. [celý článok]

  Väčšina „živých“ zväzkov ŠTB zmizla

  https://www.narodnaobroda.sk/clanok/25331/Vacsina-%84zivych%93-zvazkov-StB-zmizla/

  V období medzi 1.10.1989 – 31.1.1990 sa stratilo, alebo bolo skartovaných až 89,9% zväzkov v evidencii II. správy ŠTB, ktorá mala na starosti boj proti vnútornému nepriateľovi.

  Uvádza sa to v náleze ústavného súdu ČSFR z roku 1992. Cieľom skartácie malo byť „uchovanie siete tajných spolupracovníkov, respektíve znemožnenie a individuálneho posúdenia obsahu ich aktivity.“ Spisy sa skartovali „panicky“, vrátane zväzkov kategórií, ktoré neskôr ústavný súd neoznačil za vedomých spolupracovníkov ŠTB.

  Sacher vyňal spisy z archívu ŠTB

  https://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050313_212336_sk_domace_p04

  Porevolučný minister vnútra ČSFR Richard Sacher vydal pokyn na vyňatie niektorých spisov zo zväzkov komunistickej Štátnej bezpečnosti. Tie patrili vtedajším najvyšším politickým predstaviteľom.

  Informovala o tom v nedeľu Televízia Joj, ktorá má k dispozícii dokument z 2. apríla 1990, v ktorom Sacher vydáva pokyn, aby s okamžitou platnosťou boli z archívov ŠtB vyňaté spisy prezidenta, členov federálnej vlády a iných politicky vplyvných ľudí. Sacher pristúpil k tomuto kroku, aby ich ochránil a verejnosť sa nedozvedala, že v porevolučnej vláde boli viacerí aktívni eštebáci.

  Podľa Langoša je vinný aj Čarnogurský

  https://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A050318_125332_sk_domace_p12

  Politickú zodpovednosť za skartácie živých zväzkov spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti od decembra 1989 do 15. januára 1990 nesie podľa šéfa Ústavu pamäti národa Jána Langoša trojica vtedajších politikov – Marián Čalfa, Ján Čarnogurský a Valtr Komárek.

   

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Salvini povedal, že pomohol polícii nájsť neonacistické zbrane

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ANSA-Maurizio Brambatti)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok povedal, že dal polícii počiatočný tip, na základe ktorého zhabala neonacistickú propagandu a rôzne zbrane vrátane rakety vzduch-vzduch. Informovala o tom agentúra DPA "Som šťastný, že som bol užitočný pri nájdení rakety," povedal Salvini, ktorý je…

  Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa spolu s turistami vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot-Youtube)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori v ukrajinskej Odese. Pritom rusky komunikoval s turistami Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas pracovnej návštevy Odesy vykúpal v Čiernom mori so sprievodom zamestnancov administratívy a miestnych obyvateľov. Na stránke Kancelárie prezidenta…

  Trump: USA sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne

  Washington 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Spojené štáty sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne, ale o to, aby nemohol získať jadrové zbrane, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump "Nejde nám o zmenu režimu. Vôbec nám o to nejde... Nemôžu mať jadrovú zbraň," zdôraznil na schôdzke vlády šéf…

  Tím Johnsona zvažuje pred brexitom pozastavenie činnosti parlamentu

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Henry Nicholls)   Tím kandidáta na post britského premiéra Borisa Johsona uvažuje o pozastavení činnosti parlamentu v období pred odchodom Británie z Európskej únie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News Johnson môže podľa plánov jeho kampane v októbri pozastaviť fungovanie…

  Pohoda pri vode? Nie, na kúpaliskách v Nemecku uvažujú o posilnení ochrany

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Nemecko uvažuje o posilnení bezpečnosti na plavárňach kvôli čoraz častejším násilnostiam. V hre je aj zavedenie špeciálnej policajné ochrany. Aktuálne na bezpečnosť na niektorých kúpaliskách a plavárňach dohliadajú súkromné firmy, informuje portál iDnes.cz Nemecké kúpaliska, na ktorých sa vyskytli problémy, chcú aby ich…

  Kukan sa vrátil k facebookovej roztržke s Blahom: Vynadal by som mu ešte raz

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, ktorý po dvoch funkčných obdobiach nedávno skončil na pozícii poslanca Európskeho parlamentu (EP) sa nedávno veľmi negatívne a ostro vyjadril k poslancovi NR SR a šéfovi parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľubošovi Blahovi, ktorého okrem iného nazval…

  Nemci ironicky: „Gratulujeme, mesto Ashausen bude mať 1000 nových občanov“

  Berlín 16. júla 2019 (HSP/Foto:Screenshot video)   Gigantický biznis pokračuje. Pašeráci vozia migrantov do Európy maskujúc sa humanitárnymi a humanistickými heslami. Ale ide o čistý podradný biznis. Keďže sa stále väčšia časť európskej verejnosti začína búriť proti kšeftom s migrantami, pašeráci sa snažia utajiť svoju činnosť, ale márne   Správy o vylodení migrantov zverejňujú mnohé…

  Europoslanci rozhodli, von der Leyenová je prvou ženou na čele Európskej komisie. Poďakovala podobne ako Čaputová

  Brusel/Štrasburg 16. júla 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Ursula von der Leyenová (60) sa od 1. novembra stane prvou ženou na čele Európskej komisie (EK). Podľa tlačovej agentúry DPA o tom rozhodli v utorok večer poslanci Európskeho parlamentu (EP) Nový predseda EP David Maria Sassoli uviedol, že za von der…

  Feministka a potratová aktivistka, ktorá falošne obvinila Trumpa zo znásilnenia, si myslí, že mužov je potrebné posielať do "preškoľovacích táborov"

  Washington 16. júla 2019 (HSP/LifeNews/Foto:SITA/AP-Craig Ruttle)   Médiá, ktoré v poslednom čase nariekajú ohľadom „sexizmu,“ neváhajú propagovať svoj vlastný druh sexizmu. V rozhovore pre VOX zverejnenom 2. júla prispievajúca autorka E. Jean Carrollová uviedla, že „svet je veľmi, veľmi, veľmi príjemné miesto bez mužov.“ Podľa Carrollovej, ktorá nedávno obvinila prezidenta USA Donalda…

  Susedia gruzínskeho televízneho redaktora, ktorý nadával na Putina, mu na dome umiestnili tabuľu s uštipačným textom

  Tbilisi 16. júla 2019 (HSP/Foto: KP)   V Gruzínsku neutícha škandál, ktorý vypukol po tom, ako tamojší novinár Georgij Gabunia v priamom televíznom prenose nadával na Putina. Vulgárne a šovinistické správanie televízneho chuligána vyvolalo v Gruzínsku búrku nevôle a masové demonštrácie. Jeho susedia mu na dom umiestnili tabuľu s uštipačným textom  „V Tbilisi…

  "Budeme musieť nájsť cesty, ktoré existenciu vesmírneho objektu vysvetlia." Českí vedci objavili hviezdu, ktorej nerozumejú

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Českí vedci v Astronomickom ústave AV ČR - Ondřejov si pripisujú nový objav hviezdy, ktorá sa však vymyká súčasným predstavám o vesmíre. Nový objav možno označiť za náhodu, pretože vedci mierili na hviezdu HD 99458…

  Londýnsky starosta nepovolil výstavbu mrakodrapu "Tulipán"

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Londýnsky starosta Sadiq Khan zablokoval plány na výstavbu 300 metrov vysokého mrakodrapu neďaleko rieky Temža. Štíhla stavba prezývaná "Tulipán" so sklenenou vyhliadkovou plošinou by podľa starostu priniesla iba obmedzený verejný osoh a narušila by panorámu britskej metropoly, informovala v utorok tlačová agentúra Reuters…

  Nemecký politik Peter Bystroň exkluzívne pre HS o von der Leyenovej: Tá žena zaručene urýchli rozklad EÚ. Každý, komu EÚ len trochu leží na srdci, sa musí nad týmto personálnym návrhom zhroziť

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:PB, SITA/AP-Francisco Seco)   Nemecká ministerka Ursula von der Leyenová ašpiruje na líderku Európskej komisie. Niektorých slovenských europoslancov nemecká politička zaujala, iní sú skeptickejší a uvádzajú, že o nej nič nevieme. O stanovisko na menovanú političku sme požiadali aj nemeckého politika Petra Bystroňa (AfD). Ozrejmil, prečo…

  Sen sa skončil, Eduard Chmelar zakladá nové politické hnutie nazvané Socialisti: Chcem byť radikálnou alternatívou kapitalistom

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Eduard Chmelár chce založiť nové politické hnutie nazvané Socialisti. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že chce ponúknuť voličom alternatívu. Chmelár sa už v roku 2015 neúspešne pokúšal o registráciu politického hnutia SEN "Rozhodol som sa vstúpiť do politického zápasu a…

  Afganky, ktoré cez víkend hrali na Pohode, zmizli. Sú už v Nemecku?

  Trenčianske Teplice 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Polícia pátra po štyroch členkách ženského afganského orchestra ZOHRA, ktorý cez víkend vystúpil na hudobnom festivale Pohoda. TASR o tom informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička Podľa denníka Nový čas, ktorý na zmiznutie členiek upozornil, dievčatá sú v Európe legálne…

  Prokurátor Generálnej prokuratúry, ktorý vypracoval podklady na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) Ivan Minár, ktorý spracoval podklady k návrhu na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku "Prokurátorovi GP SR, ktorý spracoval návrh na rozpustenie strany Kotleba – ĽSNS, zanikol služobný pomer prokurátora z dôvodu vzniku nároku na starobný…

  Pri páde budovy v Bombaji zahynulo najmenej sedem ľudí

  Bombaj 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SarcasticDude Twitter)   Najmenej sedem ľudí zahynulo v utorok v Bombaji, kde sa zrútila štvorpodlažná budova. Záchranárom sa podarilo spod trosiek budovy vytiahnuť deväť preživších vrátane jedného dieťaťa, ktoré už medzičasom po ošetrení prepustili z nemocnice Záchranári pátrajú po ďalších osobách, ktoré pravdepodobne uviazli pod troskami.…

  Predseda parlamentu Danko sa zúčastní na pochode Hrdí na rodinu. Vyzval na účasť a podporu, že otec a mama, čiže muž a žena sú to najlepšie pre deti

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrej Danko potvrdil, že sa zúčastní na pochodu Hrdí na rodinu. „Každý má právo žiť ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo…

  TopDesat

  Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

  0

  Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

  Posledné jedlo dinosaura odhalilo neznámy druh jašterice - Indrasaurus wangi

  0

  Neuveriteľne dobre zachovalý obsah žalúdka dinosaura, ktorý zomrel čoskoro po skonzumovaní posledného jedla, odhalil predtým neznámy druh jašterice, ktorý sa odhaduje, že žil pred 120 miliónmi rokov, informuje portál RT. Táto jašterica dostala meno Indrasaurus wangi. Jašterica, pomenovaná Indrasaurus wangi, je na rozdiel od akéhokoľvek známeho d

  Tieto divné selfies si zamiloval celý internet

  0

  Selfies sa v posledných rokoch stali akousi povinnosťou pre všetkých, ktorí využívajú sociálne siete. Niektorí sú dokonca schopní vytvoriť si 50 rovnakých fotiek iba kvôli tomu, aby si mohli vybrať tú správnu selfie. Prvé selfies vznikli pravdepodobne v Austrálii pred desiatimi rokmi, keď sa takto fotil jeden opitý muž. Pravdepodobne…

  Opustené hotely: Kedysi niečo znamenali, no dnes iba chátrajú

  0

  Tak ako aj v minulosti sa výstavba hotelov rozkvitla s nárastom obyvateľstva. Kedysi známe pohostinstvá sa pritom neudržali nad hranicou krachu a skončili dodnes opustené ako pripomienka, že niekedy po nich dopyt predsa len bol. Tieto opustené hotely v minulosti niečo znamenali, no dnes sú iba obyčajnými ruinami. Royal Hotel, Birdsville

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Vo svete IT

  Herné smartfóny opäť naberú „na sile“. Zoznámte sa s novým procesorom Snapdragon 855 Plus od Qualcommu

  0

  Svetový výrobca mikročipov, Qualcomm, oficiálne predstavil výkonnejší derivát svojho vlajkového procesoru Snapdragon 855, ktorý poháňa tie najsilnejšie smartfóny aktuálne dostupné na trhu. Novinka s označením Snapdragon 855 Plus však nemá byť klasickým vlajkovým procesorom. Jeho cieľovou skupinou sú tie najvýkonnejšie „mašiny“ – herné smartfóny. Vyšší výkon, lepšia konektivita a lepšia…

  R. Raši: „V podpore malých a stredných podnikov budeme pokračovať“

  0

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu informuje verejnosť, ze 6 malých a stredných podnikov, ktoré uspeli so svojimi projektami v Oblasti kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií úspešne absolvovali tréningový program Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive. „Izraelský akcelerátor SIT4F prostredníctvom špičkového tréningu pomohol našim firmám rýchlejšie preklenúť…

  Huawei tvrdí, že do roku 2021 dokáže byť úplne nezávislý od spoločností a technológií z USA

  0

  Americko-čínska obchodná vojna sa síce pomaly blíži ku koncu, no ani jedna z čínskych spoločností stále nemá vyhraté. Najnovšie vyhlásenia Donalda Trumpa síce napovedajú, že čínski giganti, ako Huawei či ZTE, sa možno časom na trh v USA vrátia, no predstavitelia týchto spoločností sa na slová amerického prezidenta už tak…

  Uniknuté rendery zariadení Honor 9X a 9X Pro odhaľujú pop-up selfie kameru

  0

  Predstavenie zariadení Huawei Honor 9X a 9X Pro sa nezastaviteľne blíži. Malo by sa tak stať 23. júla, teda už o pár dní. So skracujúcim sa časom, sa na povrch dostáva množstvo informácií ohľadne oboch zariadení.  Najnovšie, portál pocketnow.com  priniesol report, v  ktorom upozorňuje na rendery smartfónov, odvolávajúc sa priamo na…

  Xiaomi predstavuje unikátny gadget, ktorý Vás zbaví svrbenia po uštipnutí hmyzom

  0

  Xiaomi opäť raz ukazuje, že má skvelé a  inovatívne nápady. Najnovšie predstavuje užitočný gadget s praktickým využitím. Drobné zariadenie o veľkosti kľúčenky, ktorého účelom je odstránenie nepríjemného svrbenia po uštipnutí komárom či iným hmyzom. Informuje o tom portál Xiaomimagazine.com. Za zhotovením tohto malého zariadenia stojí spoločnosť Konjac, ktorá ho predstavila…

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  TopSpeed

  Nový Opel Astra má 9-stupňový automat a o 19 % nižše emisie

  0

  S príchodom modernizovanej Astry Opel úplne prekopal aj motorovú ponuku. Výsledkom sú nové motory z vlastného vývoja, nová 9-stupňová automatická prevodovka a až o 19 % znížené emisie. S úpravami motorovej palety konštruktéri zapracovali aj na naladení podvozka, aerodynamike karosérie a výbave kabíny. Nový Opel Astra, ako mu teraz chvíľu budú všetci…

  Rišo Gonda sa opäť prihlásil a získal skvelé pódium!

  0

  Nie len Maťo Homola, ale aj Rišo Gonda pretekal na rakúskom okruhu Red Bull Ring. Rišo už tradične nastúpil s tímom Šenkýř Motorsport v sérii International GT Open. BMW M6 GT3 osedlal spoločne s mladučkou holanďankou, Beitske Visserovou. Premiéru v pozícii juniorského tímu BMW Motorsport okorenili skvelým druhým miesto v…

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  32

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  KAMzaKRÁSOU

  Je detox zdravý či klam?! Názor odborníkov na „očistu” ťa prekvapí

  0

  Chceme sa cítiť zdravšie, lepšie, mladšie a siahame preto po najrôznejších detoxikačných kúrach sľubujúcich celkovú „očistu“ tela. Detoxy sa naozaj za posledné roky stali takmer synonymom zdravého organizmu, no aj tu platí staré dobré porekadlo, že nie je všetko zlato čo sa blyští. Je detox zdravý alebo klam a aký…

  Sebarozvoj s koučkou: Voľba postoja so slobodou voľby

  0

  Voľba postoja so slobodou voľby: Je to o postoji – keď si vyberieme, že budeme realistickí, a nie strachoví, môžeme posilňovať svoju sebaistotu. Tá sa vytvára aj tým, že sa do vecí činorodo púšťame, aby sme získavali skúsenosti, rozvíjali sa, a tak sa stávali odvážnejšími.

  Efektívne a lacné cvičenie so stoličkou: Odteraz už žiadne výhovorky!

  0

  Zatiaľ čo mnohí pri cvičení v pohodlí domova preferujú jogu alebo pilates, ktorý dokáže poriadne ponaťahovať všetky svaly na tele, my preferujeme cvičenie so stoličkou. Pri správne zvolených cvikoch dokážete svoje telo rovnako dobre ponaťahovať!

  Deti a digitálne technológie (mobily, počítače, tablety): Pozor na hrozivé následky!

  0

  Digitálne technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, výrazne ovplyvňujú aj deti. Tie sa do kontaktu s mobilmi a tabletmi dostávajú takpovediac „od plienok“ a väčšinou to začína pesničkami a rozprávkami na Youtube, pokračuje hrami a neskôr aj sociálnymi sieťami. Deti už bez toho takmer nevedia existovať a situácia sa zhoršuje. Deti a digitálne technológie – to…

  Prírodný liek na dýchacie cesty: Priprav si tento macerát!

  0

  Dnes vám povieme o jeden bylinke, ktorá predstavuje akýsi prírodný liek na dýchacie cesty. Hoci je často využívaná ako okrasná rastlina, nedajte sa zmiasť. V skutočnosti majú jej kvety blahodarný vplyv na ľudský organizmus a sú nápomocné pri liečbe mnohých zdravotných ťažkostí. Veľmi jednoducho si z nej môžete pripraviť macerát, ktorý…

  TEST: Marlies Möller uv-light & pollution protect hairspray

  0

  Lak na vlasy na ochranu pred UV žiarením a znežistením od Marlies Möller ponúka vlasom komplexnú ochranu a prirodzenú fixáciu s oslňujúcim leskom. Je navrhnutý tak, aby vlasom zabezpečil UV ochranu a predišiel tak ich vysušovaniu a oslabovaniu. Okrem toho vytvára tento produkt na vlasoch akúsi ochrannú vrstvu, vďaka ktorej sú chránené pred…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily Ukrajiny v dôsledku zlyhania zaútočili na vlastné pozície v Donbase: 3 mŕtvi, 11 zranených

  0

  Vojaci ozbrojených síl Ukrajiny sa snažili zopakovať úder Doneckej milície, ktorá úspešne použila jednotku na odstraňovanie mín UR-83 na zničenie opevnenia ukrajinskej armády. Dôstojníci dvakrát použili systém UR-77. Ak však v prvom prípade neboli žiadne ľudské obete, potom druhýkrát viedli k tragickým následkom. Výpočet UR-

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Tvoja Svadba

  Farebné svadobné šperky podľa znamení: Čo o vás prezradia

  0

  Farby šperkov môžu ovplyvňovať našu náladu aj zdravie. Spájajú sa s nimi naše hviezdne znamenia. Vyberáme si ich podľa nášho vkusu a samozrejme aj podľa toho, čo máme oblečené. Niektoré šperky sa dedia, majú špeciálny sentimentálny význam a iné sú len jednoducho kúsky, ktoré sme si obľúbili. Farebné svadobné šperky sú menej časté,…

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Tvoje Zdravie

  Pozor, toto je TOP sezónna zelenina! Prečo sa oplatí jesť cuketu?

  0

  Cukety práve v prebiehajúcom období v hojnom množstve dorastajú v našich záhradách a dobre dostupné sú aj v obchodoch či na miestnych trhoch. Hovoríme tu o úžasnej zdravej a chutnej zelenine, ktorá sa dá pripraviť na množstvo spôsobov. Vyberiete si cuketové placky či krémovú cuketovú polievku? Alebo máte v obľube iné zdravé…

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Tieto fakty potrebujete ovládať!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…