• MIMORIADNA SPRÁVA: Odhalenie korupcie ako systém regulácie trhu, kto môže byť bohatý a kto nie. Bude ďalšia vražda, alebo len väzenie?

  Publikované 08.09. 2018 o 17:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Silné slová herca Emila Horvátha: „Tento svet opustím bez ľútosti. Niektorí ľudia sa mi hnusia. Všetko ovláda lož, všetko je prekrútené. Ľudia sa navzájom nerešpektujú a nedržia slovo. Záleží len na peniazoch. Po celé dni sa omieľajú len nejaké zločiny. Viem, že tento svet opustím bez ľútosti.“

  Čoraz častejšie sa na sociálnych sieťach objavujú smutné bilancie o súčasnom stave spoločnosti, len politické „kreautúry“ sú optimistické, prečo asi? Život prináša svedectvá, že preto, lebo oni tam hore „v nebeskom hájičku“ sa majú dobre, majú dobré platy (základný príjem) a popri tom bokom zarábajú na „kšeftíkov“ a preto im neostáva čas zamyslieť sa nad stavom spoločnosti, dekonšpirovať prečo je väčšina ľudí nespokojná, prečo je na slovensku okolo 3 milióny exekučných titulov a 1 milión ľudí, ktorí majú viac jako jednu exekúciu!!!! 

  Nožnice kvintilu sa otvárajú, to znamená, že rozdiel medzi najchudobnejšími s príjmom 0 euro (bezdomovci) a najbohatšími   s príjmom okolo 10 miliárd (viď zoznam najbohatších) je tak katastrofálny, že sa schyľuje k vyvrcholeniu – občianskej vojne! 

  Motto: Slobodný vysielač z 4.9.18, komentátor SME Peter Schutz

  Táto liberálna sekta už začína byť nebezpečná. Keďže z minulosti vieme, že požiadavky doby sa nielen často menia, ale z času na čas vedia byť aj veľmi kruté, jecelkom možné že raz bude požiadavkou doby zatvárať iných, prípadne ich aj rovno likvidovať, za svoj názor.

   Tento stav tvorí dôlkaz existencie „mafiánskeho štátu“,

  ktorému treba odzvoniť.

  Súčasnú politikú ktorá stále je v tom, že je potrebné udržiavať chudobu aby sa ľudia zadlžovali, vznikali exekúcie a tak sa mohol premiestňovať majetok do mafiánskych rúk, treba nahradiť novou formou hospodárenia npr. Podmienené trhové hospodárenie. 

  Vzhľadom na moje empirické skúsenosti sa zameriam na najlepšie fungujúci systém korupcie regulujúci „trh“ prostredníctvom zákona o dobrovóľnych dražbách. V spojení s nevymožiteľnosťou práva a sysémom korupcie kto môže byť bohaý a kto nie (vzhľadom na politické aktivity) a reťazením ďaších zákonov, npr. Zákon o exekúciach,  dokáže štátna mafia umlčať akéhokoľvek hrdinu, či bojovníka za spravodlivosť, lebo tu je záverečný reťazec, navonok spravodlivý Zákon o konkurze. 

  V ďalších riadkoch chcem preukázať, že nie je podstatné na protestoch (ktoré mimochodom organizujú korupčníci z úzadia) kritizovať osoby (Baštrňák, Kaliňák..) a jednotlivé kauzy „zhora“ všeobecne, ale je potrebné to čo oni nedovolia (za slušné Slovensko mi nedovolili vystúpiť na tribúne) rozoberať príbehový ablúk jednotlivcov poškodených systémovou korupciou aby sa preukázal účinok systémovej korupcie. Je to veľmi zložité a náročné. 

  Odhalenie systémovej korupcie v mojom prípade 

  Veľmi v skratke: Njaskôr mi falošní obchodníci priviedli stratu tým, že môjmu vydavateľstvu ORION (tyždenník Notes občanov, dvojtýždenník Verejná mienka, Mesačník Horoskopy a Daniela) zadávali objednávky na reklamu, ktorú po vydaní nezaplatili. I napriek tomu som dokázal vyhrať súdne spory a súd rozhodol aby mi vydali bezdôvodné obohatenie, čo do dnešného dňa nevydali a spôsobili mi škodu istina aj s úrokmi vyše 2 milióny euro. To je prvý krok urobiť škodu!

  Systém politickej korupcie to všetko zmenežoval, lebo som bol politicky aktívny (založil som politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu) a označený ako Persona Non grata – nesmie zarobiť ani cent. To bol druhý krok!

  Tie 2 miliony nebol môj ziska, marža sa pohybuje vo výške cca 30%, ale podstatné, že vznikli neuhradené faktúry a stal som sa dlžníkom. 

  Po pokusoch o zavraždenie mojej osoby streľbou zo samopalu, podpálením auta, prepadmi a vyhrážaním ma vyhnali zo Slovenska a spolu s rodinou som bol vyše 4 roky v azylovom konaní vo Svajčiarsku. Tretí krok aby ma mohli ľahko okradnúť!

  Za tú dobu, v mojej neprítomnosti a nevedomosti mi systémoví korupčníci „ukradli“ rodinný dom a hnuteľný majetok väčšej hodnoty, i napriek tomu, že zákon nedovoľuje prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia skutočného vlastníka prostredníctvom tzv. „dobrovolnej dražby“  Štvrtý krok ako zbohatnúť!

  Od tej doby sa 13 rokov súdim v 17 žalobách a desiatok trestných oznámení jednak so štátom v zastúpení od Ministerstva spravodlivosti, vnútra až po Generálnu prokuratúru. Systém korupcie zariadil, aby som všetky žaloby prehral i keď právo bolo aj je na mojej strane. Judikát: Nikto nemôže previesť viac práv než má!!

  Medzi tým Najvyšší súd rozhodol, že prechod vlastníckych práv prostredníctvom zákona o dobrovľných dražbách v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je nezákonné a vlastnícke práva neprešli. Naplnila sa podstata trestného činu „nezákonného obihatenia“ len chýbalo odobrenie súdu posledným návrhom „Návrh na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby v neprítomnosti pôvodného vlastníka“. Tu ostali korupčníci zdánlivo v koncoch, myslel som že už som vyhral! Ani vo sne ma nenapadlo, že použijú „reťazenie zákov“.

  Aby som náhodou nevyhral súd o určenie neplatnosti dražby, využili ďalší zákon a to zákon o konkurze. Tým, že som prehral predchádzajúce súdy vďaka systémovej korupcie a zlodejom som nezaplati právne zastúpenie, právny zástupca „zlodejov“ dal návrh na súd o vyhlásenie Konkurzu na môj majetok, i keď som už žiaden nemal. Podotýkam, že osobný bankrot mi profesionálne zmarili. Okresný súd návrh zamietol, z dôvodov mojej nemajetnosti, ale systém korupcie zariadil aby odvolací súd uznal „konkurz na neexistujúci majetok“ nakoľko právny zástupca „zlodejov“ poukázal v odvolaní, že mám podaný Návrh na určenie neplatnosti dražby, tak môžem byť v budúcnosti majetný!! Ten istý právny zástupca čo v predchádzajúcich súdov vyhrával s argumentom, že dražba bola zákonná, a systémom korupcie dosiahol, že súdy moje všetky žaloby zamietli. Tak vznikol umelo dlh!!!

  Na pojednávaní o určenie neplatnosti dražby som zažil prvý ŠOK!!!! Sudkyňa mňa ako navrhovateľa poslala medzi verejnosť bez práva predniesť ústnou formou návrh (obhajuje sa ústnou formou a návrh prednáša navrhovateľ) , lebo medzičasom na návrh právneho zástupcu „zlodejov“ (dražobnej mafie) bol vyhlásený na mňa konkurz a ja som stratil právo byť účastnikom konania!!!!!!

  Štát Slovenská republiky vymyslel spôsob ako umlčať pred súdmi poškodených občanov.

   Je vyšší stpueň podozrenia, že Sudkyňa Tatiana Redenkovičová-Koprdová, ktorá rozhodovala v spore čelí podozreniu zo spáchania trestného činu „znemožnenie domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a porušené bolo právo na spravodlivý súdny proces, lebo som stihol pred pojednávaním podať Návrh na doplnenie dokazovania, ktorý ignorovala!!!

  KONIEC HRY

  Kedže kandidujem na post prezidenta budem sa snažiť o presadenie zákona „usvedčenie z korupcie bez priameho dôkazu“, teda z viacerých nespravodlivých rozhodnutí v tej istej veci.

  Tak ako v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov (Kočner ukradol zmenku zo spisu, prokurátor vyhlásil, že je viacero nepriamych dôkazov ktoré nahradia chýbajúci priamy dôkaz) tak aj v odhalovaní „sofistikovanej“ kriminality a korupcie, treba priamy dôkaz „zobranie peňažného úplatku“ navrahdiť viacerými nepriamými dôkazmi, npr. „nespravodlivé rozhodnutia“ ktoré nahradia proiamy dôkaz brania úplatku!!!! To by mal byť základ nového zákonodárstva.

  Záver:

   Sofistikovaným spôsobom mi bolo zabránené získať späť rodinný dom, čím sa organizovaná skupina obohatila o jeho hodnotu v mojom prípade vyše cca 15 mil sk v prepočte cca 500.000 euro ­+ ušetrenie za odškodnenie (ušetrili zlodeji) o ďalších cca 500.000 euro. Teda možnosť uplácania až 20 osôb (vyšetrovatelia, sudkyne, advokáti, možno aj prokurátor) po 50 tisíc euro. Znásobime to množstvom prípadov (jedna dražobná spoločnosť až 100 dražieb do roka x 20 spoločnosti) teda MAFIA dokáže uplatiť väčšinu štátnej moci, alebo zdvojnásobiť honoráre (sem tam ako v mojom prípade aj prerobia na množstve úplatkov) ale biznis a zisky mafie pokračujú!!!! A to je len jedno odvetvie jeden zlý zákon „zákon o dobrovóľnych dražbách“ násobme to inými kauzamu s pozemkami, eurofondami, potravinovými reťazcami….. tak MAFIA si žije na úkor poškodených občanov, ktorí strácajú svoje obydlia, nápady, patenty, organizačné úsilie až sa z ních stanú bezdomovci ako aj ja s mojou rodinou.

  Samozrejme sa pokúsim zvrátiť skóre, ale čo keď generálony prokurátor mlčí, i keď som mu napísal ešte 28.3.2018 a do dnešného dňa neodpovedal (dôkazy v predchádzajúcich blogoch) Jedno z opatrení zverejňujem ale tie zahraničné si nechám pre seba.

  Jasný dôkaz rozhovor so šéfom NBU

  Je pravda, že ste v skupinke, ktorá diskredituje štát?

  Za touto kauzou bol záujem zmeniť pomery v NBÚ. Tento úrad ako nezávislý orgán maril rôzne dohody medzi politikmi a obchodníkmi. Politici neboli schopní garantovať rozhodnutie a priebeh týchto kontraktov. Ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.

  Výzva pre poslancov NR SR

   Vážení poslanci, poslankyňe,

  Aj Vašim pričinením, že ste prijali zlý zákon o dobrovoľných dražbách, čoho dôkazom je jeho novelizácia a v novom zákone ste pozabudli na článok ako napraviť krivdy týmto zlým zákonom so zreteľom, že ja osobne s mojou rodinou viď moje blogy na www.hlavnespravy.sk som bol nenapraviteľne poškodený, že moja rodina sa následkom tohoto zákona rozpadla, syn sa pokúsil o sebeubližovanie a je stále v ohrození života a s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti že generálny prokurátor odmieta sa vyjadriť k uzneseniu v kontexte s mojím príbehom, dovoľte mi zúčastniť sa súťaže o post prezidenta SR nie preto, aby som zvíťazil, ale preto, aby som túto holú pravdu povedal v priamom prenose všetkým občanom Slovenskej republiky a povzbudil ich k životu a nádeji, že budeme sa všetci spoločne snažiť o odstránenie skorumpovateľných ľudí z nášho spoločenského a verejného života a vrátime ľuďom nádej, že spoločne vybudujem právny štát a štát, v ktorom bude maximálna spravodlivosť.

  Vážení páni poslanci a poslankyne, Pri príležitosti dňa prijatia Ústavy Slovenskej republiky som získal 15 poslaneckých podpisov pod petíciu, ale pri kontrole som zistil, že dva sú neplatné, oslovujem týmto všetkých slušných a spravodlivo zmýšľajúcich poslancov, aby mi umožnili a dovolili zúčastniť sa televíznej diskusie pred kamerami pri príležitosti prezentácie kandidátov za prezidenta a svoje dovolenie potvrdili podpisom pod moju petíciu.  

  Ak naberiete odvahu, prosím o jeden podpis pod petíciu, alebo napíšte kedy sa môžeme osobne stretnúť.                                                                    

   Ďakujem, a ostávam s pozdrvaom

  Ján Molnár, občianský kandidát za všetkých bezdomovcov a exekuovaných

   Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
  Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 5. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Mariana Kočnera vypočujú v prípade prípravy likvidácie Šufliarskeho

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti v sprísnenej kolúznej väzbe v takzvanej kauze televíznych zmeniek, vypočujú v prípade prípravy fyzickej likvidácie prvého námestníka generálneho prokurátora SR pre trestný úsek Petra Šufliarskeho "S touto osobou som nemal nikdy blízky vzťah, rodinný, priateľský, nepriateľský,…

  Ak materské školy pýtajú doplatok na obed od rodičov, porušujú dohodu, tvrdí Tomáš

  Bratislava 16. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Ak sa nájdu materské školy, ktoré pýtajú ešte nejaké centy od rodičov navyše ako doplatok za obed, je to porušenie dohody medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu o obedoch zadarmo poslanec NR SR za…

  V Juhoafrickej republike chceli uprednostniť zdravotníkov tmavej pleti, projekt zlyhal

  Durban 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   V Juhoafrickej republike chcú vzdelať a pripraviť do praxe 100 nových lekárov-špecialistov s tým, že nebudú bielej pleti, ale tmavej, aby "napravili historickú rasovú nerovnováhu", ale projekt sa dostal pod paľbu kritiky práve kvôli svojmu rasistickému poňatiu Podľa Daily Mail, oddelenie zdravotníctva v juhoafrickej provincii…

  Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, tvrdí Matečná

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské krajiny vrátane Slovenska budú musieť počítať so zvýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou Uviedol to Michal…

  Katalóg trestných tabu, alebo ako si polícia vynucuje politickú korektnosť. Na čo sa ešte rodič môže sťažovať a na čo už nie?

  Praha 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   Jan Vučka na českom portáli Echo24 upozorňuje, že "česká polícia vynucuje politickú korektnosť hrozbou uväznenia". Jeho slová sú reakciou na správu o zamietnutí ústavnej sťažnosti proti podmienenému zastaveniu trestného stíhania s jednoročnou skúšobnou dobou. Istý rodič totiž napísal e-mail riaditeľke materskej škôlky o…

  "Nekúpime si lístok do kina na film, ktorý neuvidíme": Rusko odmietlo zaplatiť príspevok Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Ruská federácia nebude platiť príspevok Rade Európy v roku 2019, vyhlásil to dnes ráno podpredseda Štátnej dumy (dolná komora dolná komora Federálneho zhromaždenia) Petr Tolstoj "Rusko si nebude kupovať lístok do kina na film, ktorý neuvidí, a nebude teda platiť za svoju neúčasť,"…

  Sme čoraz viac chorí? Štát pozná univerzálny liek: Zaviesť novú daň!

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Analytici ministerstiev zdravotníctva a financií usporiadali tlačovú besedu, na ktorej prezentovali štatistiku, že Slovensko sa dostalo na popredné miesta v spotrebe cukru, čo sa prejavuje aj na zdraví populácie. Navrhli aj riešenia – jedným z nich je napríklad zaviesť daň na cukor Na tlačovej…

  S komunikáciou s obvinenou sa podľa Mosta-Híd musí vyrovnať Glváč

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   So záležitosťou týkajúcou sa komunikácie s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa musí podľa Mosta-Híd vyrovnať sám podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD). Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár Alena Zs. mala…

  Pápež povzbudil Pochod za život v Paríži o výhrade vo svedomí lekárov

  Paríž 16. januára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS/marchforlife)   V Paríži sa v nedeľu 20. januára uskutoční už 13. ročník Pochodu za život. Organizátorov, medzi ktorými sú aj rozličné katolícke združenia, povzbudil prostredníctvom apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Luigiho Venturu v krátkom posolstve pápež František Tohtoročný parížsky pochod za život, ktorý…

  Ukrajinský analytik "upokojil" domácu verejnosť: Do prezidentských volieb na Ukrajine zo strany Ruska nehrozí žiaden útok

  Kyjev 16. januára 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube ZIK)   Ukrajinskí politici a médiá stále strašia verejnosť tým, že Rusko každú chvíľu môže napadnúť Ukrajinu. Tých varovaní bolo neúrekom, ale v priebehu piatich rokov k žiadnemu úroku nedošlo. Občas zaznievajú aj čiastočne odlišné vyhlásenia. Napríklad, ukrajinský analytik Dmitrij Snegirev „upokojil“ domácu verejnosť, keď povedal, že…

  Samovražedný atentátnik zaútočil na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície

  Damask 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Auto naložené výbušninami explodovalo v stredu pri meste Manbidž na severe Sýrie po tom, ako ho samovražedný atentátnik nasmeroval na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície. Na základe informácií mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom napísala agentúra DPA Explóziu…

  Bolsonaro uvoľnil pravidlá držby zbraní

  Rio de Janeiro 16. januára 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Raimundo Pacco)   Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro podpísal v utorok dekrét, ktorý umožní Brazílčanom dostať sa ľahšie k vlastným strelným zbraniam. Je to prvá z mnohých očakávaných zmien týkajúcich sa vlastníctva strelných zbraní v krajine, ktorá v celkovom počte vrážd zastáva nelichotivé prvé…

  Francúzsko urýchľuje prípravy pre prípad brexitu bez dohody

  Paríž 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsko urýchli svoje prípravy na vystúpenie Británie z EÚ bez dohody. Pristupuje k tomu po tom, ako britský parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov odmietol dohodu o tzv. brexite, ktorú na rokovaniach s EÚ dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej Podľa agentúry AFP to…

  Ukrajinský minister obrany poďakoval Lajčákovi

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   Ukrajinský minister obrany Stepan Poltorak informoval o stretnutí s predsedom OBSE a hlavou slovenského ministerstva zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Rokovali o situácii na Donbase a o spolupráci medzi ministerstvami obrany oboch krajín "Dnes som mala stretnutie s ministrom zahraničných vecí Slovenska Miroslavom…

  Na ďalšie rokovania o brexite je stále dosť času, tvrdí Merkelová

  Berlín 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/dpa)   Na ďalšie rokovania o spôsobe vystúpenia Británie z EÚ je stále dosť času. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla v stredu po rozhodnutí britského parlamentu odmietnuť dohodu medzi Londýnom a zvyškom EÚ, určujúcu podmienky tzv. brexitu Šéfka nemeckej vlády povedala pred novinármi v Berlíne,…

  Kelti - neobyčajne svojrázny a pre nás ešte stále záhadný národ

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Niekedy okolo roku 1300 p. n. l. sa objavil na javisku dejín európskeho kontinentu zvláštny a neobyčajný národ - Kelti. Ich cesta dejinami sa začala celkom nenápadne Archeológia ich objavila a identifikovala ako neveľké etnikum, poľnohospodárskej kultúry, ktoré žilo na brehoch Dunaja, v…

  Reakcie na brexit: Kukan nečakal tak výrazné "nie" dohode s EÚ

  Londýn/Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili v utorok predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie. Podľa viacerých politikov a komentátorov ide o zlú správu pre obe strany Lamanšského prielivu. "Snemovňa prehovorila a vláda bude počúvať. Je jasné, že Snemovňa túto dohodu nepodporuje,…

  Nepravdivé správy o únosoch detí zdieľajú tisícky občanov

  Bratislava 16. januára 2018 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Policajný zbor SR v poslednom období eviduje zvýšený nárast nepravdivých správ o únosoch maloletých osôb na Slovensku, pričom toto šírenie podľa policajtov dosiahlo neúnosnú mieru. "Tisícky občanov to zdieľajú na sociálnych sieťach, vo vysokom množstve odosielajú Policajnému zboru a v niektorých prípadoch sa hádajú…

  TopSpeed

  Dopraváci na Morave vyfasovali zabavené Audi RS6!

  5

  Téma na čom jazdia policajti služobne je pre verejnosť vždy mimoriadne zaujímavá. O to viac, ak sú to perly automobilového priemyslu. U nás medzi elitu niekedy patrila BMW M5 E60, či viaceré Audi S4 B7. Samozrejme, skvostov je v garážach polície oveľa viac. No už dlho neboli obmenené. Dnes podobné…

  Diaľničná patrola mala v r. 2018 najviac práce v okolí Bratislavy

  0

  Diaľničná patrola bola počas celého roka 2018 maximálne vyťažená. Spolu šestnásť vozidiel NDS najazdilo viac ako 2,3 milióna kilometrov. Najviac zásahov zaznamenali v Bratislavskom kraji. Diaľničná patrola len tu za uplynulý rok najazdila takmer 150 tisíc km. Môže za to niekoľko faktorov.

  Saleen S7-R GT1 znie aj po rokoch úžasne

  1

  Nie je to tak dávno, čo plecháčom na okruhoch kraľovali autá GT1. Boli to prekrásne mašiny, kde automobilky a tímy poslali na trať to najlepšie, čo bolo možné. Mohli sme tak obdivovať veľké 12, 10, či 8-valce. Nebola núdza o extrémne drahé stroje ako McLaren F1 GTR, alebo o niekoľko rokov neskôr…

  Nissan Leaf Nismo RC je elektrický pretekár

  2

  Prednedávnom sme priniesli informácie o špeciálnej edícii bežného Leafu, ktorej okrem predĺženia dojazdu zvýšili aj celkový výkon. Nissan Leaf Nismo RC je však z iného súdku. Pretekársky elektromobil totiž skrýva zaujímavé dynamické parametre, ktoré však bohužiaľ na bežnú cestu určené nebudú. Napriek tomu je zaujímavé sledovať, že svet moršportu sa neuberá pozornosťou len už trošku…

  Volkswagen si nedá pokoj. Hrozí zvolávanie motorov VW 1,2 TDI

  1

  Tak sa nám tá situácia s podvodnými emisiami akosi nechce stále upokojiť. Nemecký federálny úrad pre automobilovú dopravu (KBA) po čase zvažuje, že nariadi opätovné zvolávanie motorov VW. Dôvod je stále ten istý - podozrenia s manipulovanými výsledkami emisných kontrol. Nové informácie v nedeľu priniesli noviny Bild am Sonntag. Tentoraz sa…

  Audi RS4 a BMW M3 GTS, kto z koho?

  4

  Kanál carwow má v poslednej dobe vyhradené miesto pre staršie Audi a BMW. Niekoľko za sebou idúcich duelov práve týchto dvoch automobiliek o tom niečo naznačuje. Keďže viacero z týchto áut má svojich hrdých majiteľov aj na Slovensku, je dôvod ukázať vám akciu, ktorú v našich končinách nie je pre viaceré dôvody veľmi reálne zrealizovať,…

  KAMzaKRÁSOU

  Známe osobnosti a Ples v opere 2019: Ako hodnotia 19. ročník?

  1

  Priestory historickej budovy Slovenského národného divadla v sobotu opäť patrili dobročinnému Plesu v opere, ktorý aj tento rok oficiálne otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Počas 19.ročníka tohto významného podujatia nechýbali ani známe osobnosti z oblasti kultúry, umenia, športu a významné mená filantropie. Ako trávili večer plný dobročinnosti, kultúry a umenia? Známe…

  Vieš, čo je laryngitída? Zisti, ako sa prejavuje a lieči!

  1

  Ochorenie zvané laryngitída je pomerne bežné a často sa vyskytuje napríklad u detí. Radíme ho medzi choroby dýchacej sústavy človeka, pričom môže mať infekčný aj neinfekčný pôvod. Medzi symptómy, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, radíme okrem iných aj zachrípnutý hlas, suchý kašeľ či sťažené dýchanie. V článku sa dozviete, čo je laryngitída, akými príznakmi…

  Ženský pohľad na: Jeep Compass 2.0 l - SUV vhodné do mesta

  1

  Nový model Jeep Compass patrí do segmentu kompaktných SUV (ako Nissan Qashqai, Škoda Karoq, VW T-Roc...). Ide o druhú generáciu s vylepšeným atraktívnym dizajnom a najnovšími technológiami. Kategória SUV je rýchlo rastúca a predpokladá sa, že do roku 2020 jej podiel na predaji bude takmer 20 percent. Pozrime sa teda bližšie na jeho prednosti.

  Video VIDEOTEST: Vitabrid Scalp Shampoo s technológiou Vitabrid

  2

  Ten nepríjemný pocit, keď si oblečiete čierne tričko, sveter alebo rolák a ten je zrazu posiaty malými bielymi vločkami, ktoré síce pripomínajú snehové vločky, ale ani z ďaleka nimi nie sú. Ten pocti, keď si prehrabnete prstami vo svojej hrive a zrazu vám ostanú dlane plné vlasov. Ten pocit, keď už ani pohľad…

  Pavlovovej torta s mascarpone: Napeč ako ozajstná cukrárka!

  4

  Vyzerá skvele a zvládnu ju pripraviť aj amatérske cukrárky! Homemade Pavlovovej torta s mascarpone krémom vás a vašich blízkych navyše dostane znamenitou chuťou a ľahkou konzistenciou a kreatívnejšie duše ocenia aj možnosť experimentovať pri jej zdobení. Prinášame vám osvedčený recept na Pavlovovej tortu, ako sa tiež tento zákusok zvykne nazývať,…

  Vyhraj 4x ENVY pleťové sérum pre špeciálne potreby pleti

  2

  Pleťové sérum má ľahučkú textúru a vďaka svojim vlastnostiam dokáže preniknúť do hlbších vrstiev pokožky, a tým pôsobí z jej vnútra. Je účinnejšie ako pleťový krém, pretože obsahuje vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek. To z pleťového séra robí nástroj na cielené riešene problémov s pleťou. A presne takéto je aj ENVY pleťové sérum, ktoré môžete u nás…

  TopDesať

  Kokaín, či stabilizátory nálady: Vieme, čo všetko sa nachádza v našej strave?

  0

  V dnešnej dobe má človek na výber naozaj z veľkého množstva pochutín. O tom či sú zdravé alebo nezdravé sa dá vyčítať z obalu alebo zistiť na internete. Kedysi však ľudia moc na výber nemali, a tak siahali po tom, čo bolo najznámejšie. Aj za cenu toho, že do tela…

  Smutný rebríček: Tieto krajiny zažívajú najvyššiu mieru vrážd

  0

  Krajiny s najvyššou mierou násilných úmrtí ťa môžu prekvapiť. Je známe, že moderný svet je všetko, len nie bezpečné miesto. Aj napriek tomu je šokujúce názorne vidieť, ako nebezpečný môže byť svet naozaj. V dnešnom zozname sa pozrieme do všetkých kútov sveta cez medzinárodnú štatistiku o vraždách. Na základe počtu vrážd na 100 000 obyvateľov za rok…

  7 geniálnych vecí, ktoré si si vo filme Harry Potter určite nevšimol

  0

  Knihy či filmy o čarodejníkovi menom Harry Potter pozná snáď asi každý. Existuje však 7 skrytých súvislostí, ktoré si vo filme určite prehliadol. A že to nie sú len také obyčajné veci, sa môžeš presvedčiť sám. :) [adrotate skupina = "11"] 1. Zmätená profesorka Trelawneyová Harry Potter sa narodil v

  Jednoduché triky, ktoré fungujú na tých najjednoduchších veciach

  0

  Občas nám dajú zabrať aj obyčajné jednoduché veci. Ak máš chvíľku čas, tak ti ukážeme zopár jednoduchých riešení, ktoré sa ti zídu (raz určite áno). Tieto nenáročné triky totižto väčšinou použiješ pri obyčajných veciach. Práve tieto jednoduché triky ti možno otvoria oči a ty zistíš, že celý život robíš určité…

  10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

  0

  Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

  10+ silných ilustrácií, ktoré ukazujú každodenné utrpenie zvierat

  0

  Človek, ako tvor inteligentný, by mal dbať o zvieratá a ochraňovať tieto slabšie bytosti, ktoré sa o seba možno nedokážu postarať samé. No situácia vo svete je často opačná a ľudia zvieratá hlúpo zneužívajú pre svoj vlastný (finančný) prospech. Na utrpenie zvierat sa v rámci Inktober 2018 rozhodla upozorniť aj…