MIMORIADNA SPRÁVA: Odhalenie korupcie ako systém regulácie trhu, kto môže byť bohatý a kto nie. Bude ďalšia vražda, alebo len väzenie?

Publikované 08.09. 2018 o 17:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Silné slová herca Emila Horvátha: „Tento svet opustím bez ľútosti. Niektorí ľudia sa mi hnusia. Všetko ovláda lož, všetko je prekrútené. Ľudia sa navzájom nerešpektujú a nedržia slovo. Záleží len na peniazoch. Po celé dni sa omieľajú len nejaké zločiny. Viem, že tento svet opustím bez ľútosti.“

Čoraz častejšie sa na sociálnych sieťach objavujú smutné bilancie o súčasnom stave spoločnosti, len politické „kreautúry“ sú optimistické, prečo asi? Život prináša svedectvá, že preto, lebo oni tam hore „v nebeskom hájičku“ sa majú dobre, majú dobré platy (základný príjem) a popri tom bokom zarábajú na „kšeftíkov“ a preto im neostáva čas zamyslieť sa nad stavom spoločnosti, dekonšpirovať prečo je väčšina ľudí nespokojná, prečo je na slovensku okolo 3 milióny exekučných titulov a 1 milión ľudí, ktorí majú viac jako jednu exekúciu!!!! 

Nožnice kvintilu sa otvárajú, to znamená, že rozdiel medzi najchudobnejšími s príjmom 0 euro (bezdomovci) a najbohatšími   s príjmom okolo 10 miliárd (viď zoznam najbohatších) je tak katastrofálny, že sa schyľuje k vyvrcholeniu – občianskej vojne! 

Motto: Slobodný vysielač z 4.9.18, komentátor SME Peter Schutz

Táto liberálna sekta už začína byť nebezpečná. Keďže z minulosti vieme, že požiadavky doby sa nielen často menia, ale z času na čas vedia byť aj veľmi kruté, jecelkom možné že raz bude požiadavkou doby zatvárať iných, prípadne ich aj rovno likvidovať, za svoj názor.

 Tento stav tvorí dôlkaz existencie „mafiánskeho štátu“,

ktorému treba odzvoniť.

Súčasnú politikú ktorá stále je v tom, že je potrebné udržiavať chudobu aby sa ľudia zadlžovali, vznikali exekúcie a tak sa mohol premiestňovať majetok do mafiánskych rúk, treba nahradiť novou formou hospodárenia npr. Podmienené trhové hospodárenie. 

Vzhľadom na moje empirické skúsenosti sa zameriam na najlepšie fungujúci systém korupcie regulujúci „trh“ prostredníctvom zákona o dobrovóľnych dražbách. V spojení s nevymožiteľnosťou práva a sysémom korupcie kto môže byť bohaý a kto nie (vzhľadom na politické aktivity) a reťazením ďaších zákonov, npr. Zákon o exekúciach,  dokáže štátna mafia umlčať akéhokoľvek hrdinu, či bojovníka za spravodlivosť, lebo tu je záverečný reťazec, navonok spravodlivý Zákon o konkurze. 

V ďalších riadkoch chcem preukázať, že nie je podstatné na protestoch (ktoré mimochodom organizujú korupčníci z úzadia) kritizovať osoby (Baštrňák, Kaliňák..) a jednotlivé kauzy „zhora“ všeobecne, ale je potrebné to čo oni nedovolia (za slušné Slovensko mi nedovolili vystúpiť na tribúne) rozoberať príbehový ablúk jednotlivcov poškodených systémovou korupciou aby sa preukázal účinok systémovej korupcie. Je to veľmi zložité a náročné. 

Odhalenie systémovej korupcie v mojom prípade 

Veľmi v skratke: Njaskôr mi falošní obchodníci priviedli stratu tým, že môjmu vydavateľstvu ORION (tyždenník Notes občanov, dvojtýždenník Verejná mienka, Mesačník Horoskopy a Daniela) zadávali objednávky na reklamu, ktorú po vydaní nezaplatili. I napriek tomu som dokázal vyhrať súdne spory a súd rozhodol aby mi vydali bezdôvodné obohatenie, čo do dnešného dňa nevydali a spôsobili mi škodu istina aj s úrokmi vyše 2 milióny euro. To je prvý krok urobiť škodu!

Systém politickej korupcie to všetko zmenežoval, lebo som bol politicky aktívny (založil som politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu) a označený ako Persona Non grata – nesmie zarobiť ani cent. To bol druhý krok!

Tie 2 miliony nebol môj ziska, marža sa pohybuje vo výške cca 30%, ale podstatné, že vznikli neuhradené faktúry a stal som sa dlžníkom. 

Po pokusoch o zavraždenie mojej osoby streľbou zo samopalu, podpálením auta, prepadmi a vyhrážaním ma vyhnali zo Slovenska a spolu s rodinou som bol vyše 4 roky v azylovom konaní vo Svajčiarsku. Tretí krok aby ma mohli ľahko okradnúť!

Za tú dobu, v mojej neprítomnosti a nevedomosti mi systémoví korupčníci „ukradli“ rodinný dom a hnuteľný majetok väčšej hodnoty, i napriek tomu, že zákon nedovoľuje prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia skutočného vlastníka prostredníctvom tzv. „dobrovolnej dražby“  Štvrtý krok ako zbohatnúť!

Od tej doby sa 13 rokov súdim v 17 žalobách a desiatok trestných oznámení jednak so štátom v zastúpení od Ministerstva spravodlivosti, vnútra až po Generálnu prokuratúru. Systém korupcie zariadil, aby som všetky žaloby prehral i keď právo bolo aj je na mojej strane. Judikát: Nikto nemôže previesť viac práv než má!!

Medzi tým Najvyšší súd rozhodol, že prechod vlastníckych práv prostredníctvom zákona o dobrovľných dražbách v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je nezákonné a vlastnícke práva neprešli. Naplnila sa podstata trestného činu „nezákonného obihatenia“ len chýbalo odobrenie súdu posledným návrhom „Návrh na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby v neprítomnosti pôvodného vlastníka“. Tu ostali korupčníci zdánlivo v koncoch, myslel som že už som vyhral! Ani vo sne ma nenapadlo, že použijú „reťazenie zákov“.

Aby som náhodou nevyhral súd o určenie neplatnosti dražby, využili ďalší zákon a to zákon o konkurze. Tým, že som prehral predchádzajúce súdy vďaka systémovej korupcie a zlodejom som nezaplati právne zastúpenie, právny zástupca „zlodejov“ dal návrh na súd o vyhlásenie Konkurzu na môj majetok, i keď som už žiaden nemal. Podotýkam, že osobný bankrot mi profesionálne zmarili. Okresný súd návrh zamietol, z dôvodov mojej nemajetnosti, ale systém korupcie zariadil aby odvolací súd uznal „konkurz na neexistujúci majetok“ nakoľko právny zástupca „zlodejov“ poukázal v odvolaní, že mám podaný Návrh na určenie neplatnosti dražby, tak môžem byť v budúcnosti majetný!! Ten istý právny zástupca čo v predchádzajúcich súdov vyhrával s argumentom, že dražba bola zákonná, a systémom korupcie dosiahol, že súdy moje všetky žaloby zamietli. Tak vznikol umelo dlh!!!

Na pojednávaní o určenie neplatnosti dražby som zažil prvý ŠOK!!!! Sudkyňa mňa ako navrhovateľa poslala medzi verejnosť bez práva predniesť ústnou formou návrh (obhajuje sa ústnou formou a návrh prednáša navrhovateľ) , lebo medzičasom na návrh právneho zástupcu „zlodejov“ (dražobnej mafie) bol vyhlásený na mňa konkurz a ja som stratil právo byť účastnikom konania!!!!!!

Štát Slovenská republiky vymyslel spôsob ako umlčať pred súdmi poškodených občanov.

 Je vyšší stpueň podozrenia, že Sudkyňa Tatiana Redenkovičová-Koprdová, ktorá rozhodovala v spore čelí podozreniu zo spáchania trestného činu „znemožnenie domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a porušené bolo právo na spravodlivý súdny proces, lebo som stihol pred pojednávaním podať Návrh na doplnenie dokazovania, ktorý ignorovala!!!

KONIEC HRY

Kedže kandidujem na post prezidenta budem sa snažiť o presadenie zákona „usvedčenie z korupcie bez priameho dôkazu“, teda z viacerých nespravodlivých rozhodnutí v tej istej veci.

Tak ako v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov (Kočner ukradol zmenku zo spisu, prokurátor vyhlásil, že je viacero nepriamych dôkazov ktoré nahradia chýbajúci priamy dôkaz) tak aj v odhalovaní „sofistikovanej“ kriminality a korupcie, treba priamy dôkaz „zobranie peňažného úplatku“ navrahdiť viacerými nepriamými dôkazmi, npr. „nespravodlivé rozhodnutia“ ktoré nahradia proiamy dôkaz brania úplatku!!!! To by mal byť základ nového zákonodárstva.

Záver:

 Sofistikovaným spôsobom mi bolo zabránené získať späť rodinný dom, čím sa organizovaná skupina obohatila o jeho hodnotu v mojom prípade vyše cca 15 mil sk v prepočte cca 500.000 euro ­+ ušetrenie za odškodnenie (ušetrili zlodeji) o ďalších cca 500.000 euro. Teda možnosť uplácania až 20 osôb (vyšetrovatelia, sudkyne, advokáti, možno aj prokurátor) po 50 tisíc euro. Znásobime to množstvom prípadov (jedna dražobná spoločnosť až 100 dražieb do roka x 20 spoločnosti) teda MAFIA dokáže uplatiť väčšinu štátnej moci, alebo zdvojnásobiť honoráre (sem tam ako v mojom prípade aj prerobia na množstve úplatkov) ale biznis a zisky mafie pokračujú!!!! A to je len jedno odvetvie jeden zlý zákon „zákon o dobrovóľnych dražbách“ násobme to inými kauzamu s pozemkami, eurofondami, potravinovými reťazcami….. tak MAFIA si žije na úkor poškodených občanov, ktorí strácajú svoje obydlia, nápady, patenty, organizačné úsilie až sa z ních stanú bezdomovci ako aj ja s mojou rodinou.

Samozrejme sa pokúsim zvrátiť skóre, ale čo keď generálony prokurátor mlčí, i keď som mu napísal ešte 28.3.2018 a do dnešného dňa neodpovedal (dôkazy v predchádzajúcich blogoch) Jedno z opatrení zverejňujem ale tie zahraničné si nechám pre seba.

Jasný dôkaz rozhovor so šéfom NBU

Je pravda, že ste v skupinke, ktorá diskredituje štát?

Za touto kauzou bol záujem zmeniť pomery v NBÚ. Tento úrad ako nezávislý orgán maril rôzne dohody medzi politikmi a obchodníkmi. Politici neboli schopní garantovať rozhodnutie a priebeh týchto kontraktov. Ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.

Výzva pre poslancov NR SR

 Vážení poslanci, poslankyňe,

Aj Vašim pričinením, že ste prijali zlý zákon o dobrovoľných dražbách, čoho dôkazom je jeho novelizácia a v novom zákone ste pozabudli na článok ako napraviť krivdy týmto zlým zákonom so zreteľom, že ja osobne s mojou rodinou viď moje blogy na www.hlavnespravy.sk som bol nenapraviteľne poškodený, že moja rodina sa následkom tohoto zákona rozpadla, syn sa pokúsil o sebeubližovanie a je stále v ohrození života a s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti že generálny prokurátor odmieta sa vyjadriť k uzneseniu v kontexte s mojím príbehom, dovoľte mi zúčastniť sa súťaže o post prezidenta SR nie preto, aby som zvíťazil, ale preto, aby som túto holú pravdu povedal v priamom prenose všetkým občanom Slovenskej republiky a povzbudil ich k životu a nádeji, že budeme sa všetci spoločne snažiť o odstránenie skorumpovateľných ľudí z nášho spoločenského a verejného života a vrátime ľuďom nádej, že spoločne vybudujem právny štát a štát, v ktorom bude maximálna spravodlivosť.

Vážení páni poslanci a poslankyne, Pri príležitosti dňa prijatia Ústavy Slovenskej republiky som získal 15 poslaneckých podpisov pod petíciu, ale pri kontrole som zistil, že dva sú neplatné, oslovujem týmto všetkých slušných a spravodlivo zmýšľajúcich poslancov, aby mi umožnili a dovolili zúčastniť sa televíznej diskusie pred kamerami pri príležitosti prezentácie kandidátov za prezidenta a svoje dovolenie potvrdili podpisom pod moju petíciu.  

Ak naberiete odvahu, prosím o jeden podpis pod petíciu, alebo napíšte kedy sa môžeme osobne stretnúť.                                                                    

 Ďakujem, a ostávam s pozdrvaom

Ján Molnár, občianský kandidát za všetkých bezdomovcov a exekuovaných

 Horúca správa

Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

Môj životopis 5. časť Tu

Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Nemecku na mieste protestu proti výrubu vzácneho lesa zahynul novinár

Berlín 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Christophe Gateau)   Jeden z novinárov pokrývajúcich sledovaný protest ochrancov prírody proti výrubu lesa v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynul v stredu pri páde z veľkej výšky. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Policajný hovorca Paul Kemen označil prípad…

Victoria Beckham nebola v škole populárna

Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Joel Ryan)   Interpretka tiež uviedla, že pre ňu nebolo nikdy nič jednoduché. Anglická speváčka a módna návrhárka Victoria Beckham v škole nebola populárna. Interpretka, ktorá sa preslávila v skupine Spice Girls, to prezradila v rozhovore pre magazín Glamour. "Objavte, kto ste. Hovorím to od čias,…

Dopúšťa sa Maďarsko telesného týrania migrantov? Alebo ide len o lživé obvinenia EÚ-pozorovateľov?

Budapešť 20. septembra 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Viktor Orbán sa ako prvý a hneď od začiatku postavil nebojácne proti utečeneckej politike kancelárky Merkelovej, a to v čase keď sa ešte naplno opájala svojimi „úspechmi“ a dávala sa servilne oslavovať Obamom, Clintonovou a ďalšími ako novodobá, druhá matka Tereza. Vtedy…

Lídri oboch Kóreí absolvovali výstup na posvätnú horu Pektu

Pchjongjang 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pyongyang Press Corps Pool via AP)   Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un podnikli vo štvrtok na záver trojdňového summitu oboch Kóreí neobvyklý výstup na horu Pektu. Severná Kórea považuje túto sopku, ležiacu na hranici medzi Čínou a KĽDR, za posvätnú. Informovali o…

Čo sa stalo predtým, ako prezident Finančnej správy František Imrecze podal demisiu?

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP-Ivan Lehotský)   František Imrecze, prezident Finančnej správy SR, nečakane oznámil, že odchádza z funkcie. Stalo sa tak na zasadnutí výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, na ktorom Imrecze poslancom vysvetľoval, aká je pravda o medializovanej záležitosti ohľadne údajných colných podvodov, na ktoré mal…

Sauli Niinistö: Zo strany Ruska niet ohrozenia

Moskva 20. septembra 2018 (HSP/kp.ru/srspol.sk/Foto:TASR/AP/Lehtikuva-Jussi Nukari )   Ruský senátor Alexej Puškov, ktorý okomentoval slová fínskeho prezidenta Sauli Niinistö, že zo strany Ruska niet nijakého ohrozenia, poukázal na to, že Fínsko sa nesnaží v NATO a na Západe „vylepšiť si svoje postavenie“  za cenu šírenia výmyslov. Sauli Niinistö vraj nevidí nijaké hrozby…

Zranených z posledného incidentu v Sailsbury pustili z nemocnice

Salisbury 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexey Filippov)   Muž a žena, ktorí boli zranení počas posledného incidentu v Salisbury, boli prepustení z nemocnice, ako uviedla polícia Wiltshire County na Twitteri. "Obaja, ktorí boli odvezení do nemocnice po incidente v centre mesta v nedeľu večer, boli prepustení. Neberieme tento incident ako podozrivý,"…

„Padajúce rakety a výbuchy nad morom“: Svedkovia prehovorili o izraelskom útoku na Latakiu

Lakatia 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Svedkovia popísali izraelský nálet na Latakiu v Sýrii, pri ktorom videli ako bolo ruské lietadlo Il-20 tragicky zostrelené protilietadlovou raketou. Keď hovorili pre agentúru RT Ruptly, obyvatelia uviedli, že videli padajúce rakety a obrovské výbuchy. Miestny muž Ammar Altounji vyhlásil, že incident sa…

Pápež zablahoželal Rímskej židovskej obci k trom významným sviatkom

Vatikán 20. septembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)   „Zo srdca vám prajem, aby nadchádzajúce oslavy oživili spomienku na prijaté dobrá od Najvyššieho, aby boli pre židovské komunity vo svete zdrojom ďalších milostí a duchovnej útechy.“ Toto prianie vyjadril pápež František v blahoprajnom telegrame zaslanom Najvyššiemu rabínovi Ríma Riccardovi Di Segnimu…

Čistému je všetko čisté. Vladyka Milan Chautur: Tej ženy mi je ľúto. Pobozkať a objať dieťa je čosi normálne

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto: grkat.ke)   Vladyka Milan Chautur sa vyjadril k obvineniam z údajného sexuálneho obťažovania a celkovo k mediálnym útokom na cirkev v posledných týždňoch. Uviedol, že situácia sa už pomaly dostáva na úroveň Írska, kde sa liberálom darí rozbíjať cirkev. Pred dvoma dňami vyvolal rozruch rozhovor s…

Keď sa výrobca pálenky rozhodne vychovávať národ k multikulturalizmu a sekundujú mu slniečkari a mimovládkari

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok bola na tlačovej konferencii v Bratislave predstavená nová kampaň značky Absolut pod názvom „Slovensko žije všetkými farbami“, ktorej súčasťou bol aj prieskum miery akceptovania cudzincov občanmi. Cieľom kampane má byť, aby si čo najviac Slovákov uvedomilo, že farba pleti neurčuje to, kým…

EÚ: Európa nemôže zneužívať migračnú krízu na politický boj, musí spolupracovať

Salzburg 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kerstin Joensson)   Európski lídri by mali prestať zneužívať problém migrácie pre politický zisk, a namiesto toho by mali spolupracovať s africkými krajinami ako s rovnocennými partnermi za účelom zastavenia prílevu migrantov. Zhodli sa na tom vysoko postavení predstavitelia EÚ v stredu na neformálnom summite EÚ…

Kto má šancu pripraviť o kreslo „večného“ primátora Bardejova Hanuščáka? Porazí ho Andrej Gmitter?

Bardejov 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP)   Bardejovu - perle východného Slovenska, mestu s najkrajším námestím, kúpeľmi a čarovnou prírodou, šéfuje už skoro 20 rokov Boris Hanuščák. Mnohí v meste si myslia, že po tak dlhej dobe mu už chýbajú nové myšlienky a hlavne ťah na bránu. Vedenie mesta je pre neho už rutinou…

Bono z U2: Pápež je "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v cirkvi

Vatikán 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Podľa frontmana írskej rockovej skupiny U2 Bona je pápež František "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Spevák sa v stredu stretol s Františkom v súkromní vo vatikánskom hoteli, kde pápež žije. Diskutovali spolu o rôznych témach - napríklad o "divokej beštii, akou…

Rusko preštuduje izraelské dáta súvisiace so zostrelením ruského lietadla

Moskva 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Pool)   Ruský prezident Vladimir Putin prijal v stredu ponuku Izraela o poskytnutí podrobných informácií o izraelskom leteckom útoku v Sýrii, ktorý vyvolal paľbu zo strany Sýrie, pri ktorej došlo k zostreleniu ruského prieskumného lietadla. S odvolaním sa na vyjadrenia Kremľa o tom informovala…

USA opäť označili Irán za hlavného podporovateľa terorizmu vo svete

Washington 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Irán zostáva vedúcim "štátnym sponzorom" terorizmu vo svete, zatiaľ čo celosvetový počet teroristických útokov naďalej klesá. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov to uviedlo v stredu vo svojej výročnej správe, o ktorej informovala tlačová agentúra AP. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v správe obviňuje…

Fanúšikovia sa nevedeli dostať k lístkom na hokejové Majstrovstvá sveta, systém údajne nezvládol nápor priekupníkov

Košice 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V stredu sa oficiálne začal predaj vstupeniek na budúcoročný svetový šampionát v hokeji, ktorý sa uskutoční na Slovensku. Väčšina záujemcov sa však kvôli veľkému náporu priekupníkov k lístkom nedostala. V bratislavskom obchodnom centre stáli fanúšikovia v rade už o pol siedmej ráno, ten prvý…

Nezvestnú ženu sa nepodarilo zachrániť

Michalovce 20. septembra 2018 (HSP/Foto:Karol Jerguš)   V meste Michalovce včera prebiehala pátracia záchranná akcia po nezvestnej 82-ročnej žene, ktorá odišla z domu pravdepodobne v pondelok večer. Desiatka záchranárov z Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky prehľadávala terén v okrajovej časti mesta. Nezvestnú ženu napokon našli vo večerných hodinách, žiaľ bez…

TopSpeed

Ferrari Monza SP1 a SP2, limitka s najsilnejším V12

0

Ferrari pri predstavení novej stratégie ukázalo aj prvé autá modelového radu Icona. Nové Ferrari Monza SP1 a SP2 majú pripomínať ikonické pretekárske stroje z konca 40-tych a potom 50-tych rokov minulého storočia, napríklad Ferrari 166 MM, 750 Monza a 860 Monza. Dizajnérsky na toto obdobie odkazuje hlavne absenciou strachy a čelného skla. Pod retro dizajnom…

Prvý Česko-slovenský Hyundai i30N Meet 29.9. Slovakiaring

1

Ak by ste mali vybrať auto, ktoré za posledný rok urobilo najväčšiu dieru do sveta, ktoré by ste vybrali? Za mňa by to bol určite Hyundai i30 N. Donedávna nepredstaviteľná kombinácia Hyundai a športovosť sa dali dohromady a vyšiel z nej doslova zázrak. Stavaný bol na prekonanie Golfu GTI, avšak tam zďaleka…

Ferrari potvrdilo nástupcu LaFerrari, hybridy, V6 a SUV

0

Ferrari predstavilo stratégiu na najbližších pár rokov. Ekologická vlna už dorazila aj do Maranella, automobilka naskakuje na hybridizáciu portfólia, chvalabohu to nebudú všetky autá. Do roku 2022 chcú mať 60 % áut s hybridným pohonom. To veľmi nepoteší Tifosov, ale snáď to tých zvyšných 40 % zachráni. Automobilka ale verí, že…

Bude maximálna rýchlosť na rakúskych diaľniciach 140 km/h?

2

Pred zhruba mesiacom sme priniesli informáciu, že na rakúskych diaľniciach sa zmenila maximálna rýchlosť. Na dvoch diaľniciach u našich susedov navýšili maximálnu povolenú rýchlosť na 140 km/h. Je to v štádiu skúmania dopadov. Tá mala trvať iba rok. Bol to akýsi pilotný projekt. Po krátkej chvíli tu máme prvé ohlasy od kompetentných.

Cena diaľničnej známky ani v r.2019 neporastie. Máme sa tešiť?

6

Cena diaľničnej známky na Slovensku sa už niekoľko rokov nemení. Chvala bohu, je adekvátna neúplnosti cestnej siete. Vodiči zaplatia za diaľničné známky aj na rok 2019 rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Ročná diaľničná…

Chceš si požičať Porsche? V USA skúšajú Porsche sharing

6

Ak sa vám pošťastilo splniť si automobilový sen, je jedno, aký veľký, drahý či len skromný, určite ste zavolali dobrému kamarátovi, a pozvali ho na jazdu. Ten pocit: Toto ti musím ukázať! Predstavte si, podobne sú na tom mnohí majitelia ikonickej značky, a nosia v sebe naliehavú potrebu sa o tú ohromnú radosť a…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x balíček produktov Lacalut sensitive - pre citlivé zuby!

0

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo mávame rôzne problémy s našimi zubami? Síce pravda nie je veľmi príjemná, ale za všetky problémy si poväčšine môžeme sami.  Aj keď sa mnohí vyhovárame na genetiku a na našich rodičov, je to vždy lepšie zvaliť na niekoho iného, ako uznať, že vinníkmi sme skutočne len…

Pozor, vírusová faryngitída útočí: Zisti, ako ju odlíšiš od angíny!

0

Spolu s daždivým počasím, studenými ránami a melancholickou náladou, nám príchod jesene prináša aj obdobie chrípok. Posledné roky sa nám často stáva, že symptómy, ktoré pociťujeme, nevieme ani poriadne zaradiť a preto nevieme, či sme len prechladnutí, máme chrípku či niečo vážnejšie. Odhaľte základné príznaky, ktoré má vírusová faryngitída a spoznajte tiež najlepší…

Prepeličie vajíčka: Pozri sa, čo obsahujú a prečo ich používať!

0

Prepeličie vajíčka sú vysoko cenené vďaka svojej nutričnej hodnote. Už to je pomerne veľký dôvod, prečo ich zaradiť do svojho jedálnička, čo povieš? A to je len začiatok, pretože tých dôvodov je oveľa viac. V dnešnom článku si prejdeme všetky benefity týchto vajíčok, pozrieme sa im pod škrupinku, aby sme zistili, čo…

Domáce masky bez chémie: Jablková, mandľová a šípková, ktorú skúsiš?

1

Ktorá z nás by nechcela byť krásna, avšak ani nie tak s pomocou mnohých vrstiev mejkapu, ale prirodzene - vďaka zdravej pleti? Či už si nositeľkou normálnej, suchej, zmiešanej, mastnej, citlivej, problematickej, aknóznej,... jedným slovom akejkoľvek pleti, máme pre teba návod na prípravu domácich masiek, ktoré obsahujú samé zdravie a žiadnu chémiu. Domáce…

Xylénové pižmo: Len prenikavá vôňa alebo aj nebezpečná hrozba?

0

Xylénové pižmo (Musk xylene) je pojem, dobre známy predovšetkým tým, ktorí sa čo i len trošku orientujú v kozmetike, najmä parfumérstve. Okrem parfumov býva častou syntetickou prísadou aj prípravkov na zmäkčenie textilu, rôznych osviežovačov vzduchu alebo čistiacich prostriedkov. Pižmo mnohí poznáme aj pod pojmom mošus. Ale napadlo by ti túto zložku tých…

Recept na tekvicové rizoto trochu inak: Toto mu dodá šmrnc!

1

Tekvicová sezóna je v plnom prúde a ako v prípade cukiet, aj tekvice sa každá dobrá gazdinka snaží zužitkovať čo najlepšie, najzdravšie a najpestrejšie. Preto ti dnes prinášame návod na prípravu skutočnej tekvicovej lahôdky, ktorú si okamžite obľúbiš. Recept na tekvicové rizoto počíta s tekvicou hokkaido a ryžu, ako hlavnú zložku bežného rizota, dnes nahradíme bulgurom.…

TopDesať

PRED A PO: Tieto fotografie ťa chytia za srdce

0

V našich životoch sa dejú malé aj veľké zmeny. Dokonca tie malé si niekedy zaslúžia viac našej pozornosti, ako tie veľké. Tieto fotografie ťa chytia za srdce. Poukazujú na veci, ktoré sa veľmi rýchlo zmenili. Či už sú tie zmeny pozitívne, alebo negatívne, mali by sme pamätať najmä na to,…

Máš zlý deň? Nezúfaj, títo ľudia ťa určite tromfli

0

Máš dnes zlý deň? Nezúfaj! Títo ľudia ťa s určitosťou dokázali tromfnúť. A to v tak veľkom štýle, že pri týchto fotografiách zabudneš na svoje vlastné problémy. "Mám zlý deň." Fráza, ktorú mnoho z nás používa tak 5 - 6 krát do týždňa. Je pondelok, musím do práce, mám zlý deň.…

Svet bez moderných technológií: Takto vyzerala Európa v roku 1904

0

My v redakcii sa chopíme každej šance vidieť niečo, čo sme ešte nevideli. Napríklad staré, historické fotografie. Tie majú zaručene svoj šmrnc. Obzvlášť, ak ležali vyše 90 rokov bez povšimnutia a obzvlášť, ak ukazujú, ako vyzerala Európa v roku 1904, ešte ako svet bez moderných technológií. Pred 25 rokmi Bill…

Ľudské reflexy: 10 vecí, o ktorých ani nevieme, že ich robíme

0

Nezáleží na tom, akej farby je tvoja pokožka, alebo kde si sa narodil. Nezáleží ani na tom, či si bohatý, chudobný, mladý, alebo starý. Každý človek na svete má vrodené inštinktívne správanie, takzvané reflexy. Vedci ešte stále skúmajú reflexy a rozvíjajú rôzne hypotézy o ich funkcii. Mnoho inštinktov však naďalej zostáva evolučným tajomstvom.…

Šialenci zachytení na týchto bláznivých fotografiách

0

Šialenci - ľudia, ktorých môžeme stretnúť takmer kdekoľvek. Najčastejšie ich však stretávame na ulici. Zopár z nich taktiež nájdeme v práci a škole. No a ak takéhoto šialenca nevidíš, je veľmi pravdepodobné, že tým šialencom si práve ty. Tieto bláznivé fotografie ti dokážu, že šialenci sa nachádzajú takmer kdekoľvek. Títo…

Medveď ako masér, či presun budovy: 10 historických fotografií

0

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak by sme ti povedali, že niektorí kočovní cigáni mali na masáže zviera (konkrétne medveď), zrejme by si nám neuveril. Zrejme by si nám neveril ani vtedy, ak by sme ti opisovali presun budovy spred viac ako 30 rokov. Preto tu máme týchto 10…