MIMORIADNA SPRÁVA: Odhalenie korupcie ako systém regulácie trhu, kto môže byť bohatý a kto nie. Bude ďalšia vražda, alebo len väzenie?

Publikované 08.09. 2018 o 17:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Silné slová herca Emila Horvátha: „Tento svet opustím bez ľútosti. Niektorí ľudia sa mi hnusia. Všetko ovláda lož, všetko je prekrútené. Ľudia sa navzájom nerešpektujú a nedržia slovo. Záleží len na peniazoch. Po celé dni sa omieľajú len nejaké zločiny. Viem, že tento svet opustím bez ľútosti.“

Čoraz častejšie sa na sociálnych sieťach objavujú smutné bilancie o súčasnom stave spoločnosti, len politické „kreautúry“ sú optimistické, prečo asi? Život prináša svedectvá, že preto, lebo oni tam hore „v nebeskom hájičku“ sa majú dobre, majú dobré platy (základný príjem) a popri tom bokom zarábajú na „kšeftíkov“ a preto im neostáva čas zamyslieť sa nad stavom spoločnosti, dekonšpirovať prečo je väčšina ľudí nespokojná, prečo je na slovensku okolo 3 milióny exekučných titulov a 1 milión ľudí, ktorí majú viac jako jednu exekúciu!!!! 

Nožnice kvintilu sa otvárajú, to znamená, že rozdiel medzi najchudobnejšími s príjmom 0 euro (bezdomovci) a najbohatšími   s príjmom okolo 10 miliárd (viď zoznam najbohatších) je tak katastrofálny, že sa schyľuje k vyvrcholeniu – občianskej vojne! 

Motto: Slobodný vysielač z 4.9.18, komentátor SME Peter Schutz

Táto liberálna sekta už začína byť nebezpečná. Keďže z minulosti vieme, že požiadavky doby sa nielen často menia, ale z času na čas vedia byť aj veľmi kruté, jecelkom možné že raz bude požiadavkou doby zatvárať iných, prípadne ich aj rovno likvidovať, za svoj názor.

 Tento stav tvorí dôlkaz existencie „mafiánskeho štátu“,

ktorému treba odzvoniť.

Súčasnú politikú ktorá stále je v tom, že je potrebné udržiavať chudobu aby sa ľudia zadlžovali, vznikali exekúcie a tak sa mohol premiestňovať majetok do mafiánskych rúk, treba nahradiť novou formou hospodárenia npr. Podmienené trhové hospodárenie. 

Vzhľadom na moje empirické skúsenosti sa zameriam na najlepšie fungujúci systém korupcie regulujúci „trh“ prostredníctvom zákona o dobrovóľnych dražbách. V spojení s nevymožiteľnosťou práva a sysémom korupcie kto môže byť bohaý a kto nie (vzhľadom na politické aktivity) a reťazením ďaších zákonov, npr. Zákon o exekúciach,  dokáže štátna mafia umlčať akéhokoľvek hrdinu, či bojovníka za spravodlivosť, lebo tu je záverečný reťazec, navonok spravodlivý Zákon o konkurze. 

V ďalších riadkoch chcem preukázať, že nie je podstatné na protestoch (ktoré mimochodom organizujú korupčníci z úzadia) kritizovať osoby (Baštrňák, Kaliňák..) a jednotlivé kauzy „zhora“ všeobecne, ale je potrebné to čo oni nedovolia (za slušné Slovensko mi nedovolili vystúpiť na tribúne) rozoberať príbehový ablúk jednotlivcov poškodených systémovou korupciou aby sa preukázal účinok systémovej korupcie. Je to veľmi zložité a náročné. 

Odhalenie systémovej korupcie v mojom prípade 

Veľmi v skratke: Njaskôr mi falošní obchodníci priviedli stratu tým, že môjmu vydavateľstvu ORION (tyždenník Notes občanov, dvojtýždenník Verejná mienka, Mesačník Horoskopy a Daniela) zadávali objednávky na reklamu, ktorú po vydaní nezaplatili. I napriek tomu som dokázal vyhrať súdne spory a súd rozhodol aby mi vydali bezdôvodné obohatenie, čo do dnešného dňa nevydali a spôsobili mi škodu istina aj s úrokmi vyše 2 milióny euro. To je prvý krok urobiť škodu!

Systém politickej korupcie to všetko zmenežoval, lebo som bol politicky aktívny (založil som politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu) a označený ako Persona Non grata – nesmie zarobiť ani cent. To bol druhý krok!

Tie 2 miliony nebol môj ziska, marža sa pohybuje vo výške cca 30%, ale podstatné, že vznikli neuhradené faktúry a stal som sa dlžníkom. 

Po pokusoch o zavraždenie mojej osoby streľbou zo samopalu, podpálením auta, prepadmi a vyhrážaním ma vyhnali zo Slovenska a spolu s rodinou som bol vyše 4 roky v azylovom konaní vo Svajčiarsku. Tretí krok aby ma mohli ľahko okradnúť!

Za tú dobu, v mojej neprítomnosti a nevedomosti mi systémoví korupčníci „ukradli“ rodinný dom a hnuteľný majetok väčšej hodnoty, i napriek tomu, že zákon nedovoľuje prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia skutočného vlastníka prostredníctvom tzv. „dobrovolnej dražby“  Štvrtý krok ako zbohatnúť!

Od tej doby sa 13 rokov súdim v 17 žalobách a desiatok trestných oznámení jednak so štátom v zastúpení od Ministerstva spravodlivosti, vnútra až po Generálnu prokuratúru. Systém korupcie zariadil, aby som všetky žaloby prehral i keď právo bolo aj je na mojej strane. Judikát: Nikto nemôže previesť viac práv než má!!

Medzi tým Najvyšší súd rozhodol, že prechod vlastníckych práv prostredníctvom zákona o dobrovľných dražbách v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je nezákonné a vlastnícke práva neprešli. Naplnila sa podstata trestného činu „nezákonného obihatenia“ len chýbalo odobrenie súdu posledným návrhom „Návrh na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby v neprítomnosti pôvodného vlastníka“. Tu ostali korupčníci zdánlivo v koncoch, myslel som že už som vyhral! Ani vo sne ma nenapadlo, že použijú „reťazenie zákov“.

Aby som náhodou nevyhral súd o určenie neplatnosti dražby, využili ďalší zákon a to zákon o konkurze. Tým, že som prehral predchádzajúce súdy vďaka systémovej korupcie a zlodejom som nezaplati právne zastúpenie, právny zástupca „zlodejov“ dal návrh na súd o vyhlásenie Konkurzu na môj majetok, i keď som už žiaden nemal. Podotýkam, že osobný bankrot mi profesionálne zmarili. Okresný súd návrh zamietol, z dôvodov mojej nemajetnosti, ale systém korupcie zariadil aby odvolací súd uznal „konkurz na neexistujúci majetok“ nakoľko právny zástupca „zlodejov“ poukázal v odvolaní, že mám podaný Návrh na určenie neplatnosti dražby, tak môžem byť v budúcnosti majetný!! Ten istý právny zástupca čo v predchádzajúcich súdov vyhrával s argumentom, že dražba bola zákonná, a systémom korupcie dosiahol, že súdy moje všetky žaloby zamietli. Tak vznikol umelo dlh!!!

Na pojednávaní o určenie neplatnosti dražby som zažil prvý ŠOK!!!! Sudkyňa mňa ako navrhovateľa poslala medzi verejnosť bez práva predniesť ústnou formou návrh (obhajuje sa ústnou formou a návrh prednáša navrhovateľ) , lebo medzičasom na návrh právneho zástupcu „zlodejov“ (dražobnej mafie) bol vyhlásený na mňa konkurz a ja som stratil právo byť účastnikom konania!!!!!!

Štát Slovenská republiky vymyslel spôsob ako umlčať pred súdmi poškodených občanov.

 Je vyšší stpueň podozrenia, že Sudkyňa Tatiana Redenkovičová-Koprdová, ktorá rozhodovala v spore čelí podozreniu zo spáchania trestného činu „znemožnenie domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a porušené bolo právo na spravodlivý súdny proces, lebo som stihol pred pojednávaním podať Návrh na doplnenie dokazovania, ktorý ignorovala!!!

KONIEC HRY

Kedže kandidujem na post prezidenta budem sa snažiť o presadenie zákona „usvedčenie z korupcie bez priameho dôkazu“, teda z viacerých nespravodlivých rozhodnutí v tej istej veci.

Tak ako v trestných súdnych konaniach priamy dôkaz pre sudcu nahradí viacero nepriamych dôkazov (Kočner ukradol zmenku zo spisu, prokurátor vyhlásil, že je viacero nepriamych dôkazov ktoré nahradia chýbajúci priamy dôkaz) tak aj v odhalovaní „sofistikovanej“ kriminality a korupcie, treba priamy dôkaz „zobranie peňažného úplatku“ navrahdiť viacerými nepriamými dôkazmi, npr. „nespravodlivé rozhodnutia“ ktoré nahradia proiamy dôkaz brania úplatku!!!! To by mal byť základ nového zákonodárstva.

Záver:

 Sofistikovaným spôsobom mi bolo zabránené získať späť rodinný dom, čím sa organizovaná skupina obohatila o jeho hodnotu v mojom prípade vyše cca 15 mil sk v prepočte cca 500.000 euro ­+ ušetrenie za odškodnenie (ušetrili zlodeji) o ďalších cca 500.000 euro. Teda možnosť uplácania až 20 osôb (vyšetrovatelia, sudkyne, advokáti, možno aj prokurátor) po 50 tisíc euro. Znásobime to množstvom prípadov (jedna dražobná spoločnosť až 100 dražieb do roka x 20 spoločnosti) teda MAFIA dokáže uplatiť väčšinu štátnej moci, alebo zdvojnásobiť honoráre (sem tam ako v mojom prípade aj prerobia na množstve úplatkov) ale biznis a zisky mafie pokračujú!!!! A to je len jedno odvetvie jeden zlý zákon „zákon o dobrovóľnych dražbách“ násobme to inými kauzamu s pozemkami, eurofondami, potravinovými reťazcami….. tak MAFIA si žije na úkor poškodených občanov, ktorí strácajú svoje obydlia, nápady, patenty, organizačné úsilie až sa z ních stanú bezdomovci ako aj ja s mojou rodinou.

Samozrejme sa pokúsim zvrátiť skóre, ale čo keď generálony prokurátor mlčí, i keď som mu napísal ešte 28.3.2018 a do dnešného dňa neodpovedal (dôkazy v predchádzajúcich blogoch) Jedno z opatrení zverejňujem ale tie zahraničné si nechám pre seba.

Jasný dôkaz rozhovor so šéfom NBU

Je pravda, že ste v skupinke, ktorá diskredituje štát?

Za touto kauzou bol záujem zmeniť pomery v NBÚ. Tento úrad ako nezávislý orgán maril rôzne dohody medzi politikmi a obchodníkmi. Politici neboli schopní garantovať rozhodnutie a priebeh týchto kontraktov. Ďalej to bol záujem spravodajských skupín a skupín, ktoré pôsobia v orgánoch činných v trestnom konaní, ochrániť systém korupcie na Slovensku. Samozrejme, že aj tieto skupiny na tom profitujú.

Výzva pre poslancov NR SR

 Vážení poslanci, poslankyňe,

Aj Vašim pričinením, že ste prijali zlý zákon o dobrovoľných dražbách, čoho dôkazom je jeho novelizácia a v novom zákone ste pozabudli na článok ako napraviť krivdy týmto zlým zákonom so zreteľom, že ja osobne s mojou rodinou viď moje blogy na www.hlavnespravy.sk som bol nenapraviteľne poškodený, že moja rodina sa následkom tohoto zákona rozpadla, syn sa pokúsil o sebeubližovanie a je stále v ohrození života a s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti že generálny prokurátor odmieta sa vyjadriť k uzneseniu v kontexte s mojím príbehom, dovoľte mi zúčastniť sa súťaže o post prezidenta SR nie preto, aby som zvíťazil, ale preto, aby som túto holú pravdu povedal v priamom prenose všetkým občanom Slovenskej republiky a povzbudil ich k životu a nádeji, že budeme sa všetci spoločne snažiť o odstránenie skorumpovateľných ľudí z nášho spoločenského a verejného života a vrátime ľuďom nádej, že spoločne vybudujem právny štát a štát, v ktorom bude maximálna spravodlivosť.

Vážení páni poslanci a poslankyne, Pri príležitosti dňa prijatia Ústavy Slovenskej republiky som získal 15 poslaneckých podpisov pod petíciu, ale pri kontrole som zistil, že dva sú neplatné, oslovujem týmto všetkých slušných a spravodlivo zmýšľajúcich poslancov, aby mi umožnili a dovolili zúčastniť sa televíznej diskusie pred kamerami pri príležitosti prezentácie kandidátov za prezidenta a svoje dovolenie potvrdili podpisom pod moju petíciu.  

Ak naberiete odvahu, prosím o jeden podpis pod petíciu, alebo napíšte kedy sa môžeme osobne stretnúť.                                                                    

 Ďakujem, a ostávam s pozdrvaom

Ján Molnár, občianský kandidát za všetkých bezdomovcov a exekuovaných

 Horúca správa

Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

Môj životopis 5. časť Tu

Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Po prvýkrát v histórii oslávime spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú

Košice 15. novembra 2018 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)   Nová slovenská blahoslavená Anna Kolesárová má v liturgickom kalendári svoje miesto 20. novembra. Tento dátum stanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Túto liturgickú spomienku po prvýkrát oslávime už na budúci týždeň. V utorok 20. novembra 2018 bude o 18.00 hod.…

Polícia sa snaží spojiť s Babišovým synom, zatiaľ neúspešne

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)   Česká polícia po synovi premiéra Andreja Babiša nikdy nepátrala, pretože bola v pravidelnom kontakte s jeho advokátom. Od štvrtka sa však s ním pokúša spojiť, ale zatiaľ bez odozvy. Predstavitelia Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a polície…

Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli obvinenia

Washington 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli v Spojených štátoch obvinenia. Oznámili to americké médiá aj platforma Wikileaks Tieto informácie však podľa ich údajov unikli omylom prostredníctvom súdnych dokumentov k inému nesúvisiacemu prípadu. O aké obvinenia presne ide, však nie je známe, pretože…

Muž, ktorý sa stal ženou, nedostal od súdu povolenie zapísať sa do rodného listu dcéry ako matka

Montpellier 16. novembra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Francúzska justícia v meste Montpellier odmietla žiadosť otca, ktorý sa stal ženou, aby bol uznaný za matku svojej dcéry na základe svojho rodného listu, ale udelila označenie "neznáma" Denník Le Figaro píše, že 22. júla 2016 súd v Montpellieri odmietol žiadosť 50-ročnej osoby…

V Nepále zabil leopard štvorročné dievča

Káthmandu 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mukhtar Khan)   Divo žijúci leopard zabil v nepálskej dedine štvorročné dievča, ktoré sa hralo pred svojím domom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu Dievča bola vo štvrtok večer samé doma, keď ho zviera napadlo v dedine Bhanu. Po…

Vedci prišli na to, aké tajomstvo ukrýva Mariánska priekopa

Alberta 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- NOAA via AP)   Prieskum štruktúry dna Mariánskej priekopy pomohol geológom vypočítať, aké množstvo vody sa približne nachádza v hlbinách Zeme. Vďaka tomu vedci zistili, že sa v danom mieste nachádza asi trikrát viac vody, než sa predtým predpokladalo. Tieto vedecké poznatky boli uverejnené v…

Zeman: Ak padne vláda, poverím Babiša znova

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Ak sa na budúci piatok podarí opozícii vysloviť českej vláde nedôveru, prezident Miloš Zeman opäť poverí zostavením nového kabinetu Andreja Babiša (ANO). Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov "Mám dva pokusy. Ústava mi umožňuje, aby vláda v demisii vládla niekoľko…

Horst Seehofer odstúpi z čela CSU 19. januára

Berlín 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecký minister vnútra Horst Seehofer odstúpi 19. januára z funkcie predsedu  Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na jeho písomne vyhlásenie V ňom uviedol, že na 19. januára 2019…

Ohnivé peklo na severe Kalifornie má už stovky obetí

Paradise 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Watchara Phomicinda/The Press-Enterprise)   Na 63 stúpol počet oficiálnych obetí lesného požiaru na severe Kalifornie po tom, ako záchranári objavili telá ďalších siedmich ľudí. Počet nezvestných sa medzitým vyšplhal na 631, z ktorých väčšina je zrejmé tiež už po smrti. Informovala o tom v piatok agentúra…

V roku 2018 bol zaznamenaný rekordný počet bômb v Afganistane

Washington 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Pred sedemnástimi rokmi sa Ozbrojené sily Spojených štátov amerických a ich spojenci zo Severnej aliancie dostali do Kábulu. Dodnes táto vojna pokračuje a polovicu Afganistane získal opäť Taliban, uvádza Niall McCarthy vo svojom článku pre portál statista.com Podľa autora teroristická skupina Islamský štát…

Severná Kórea vyhostí Američana zadržaného za ilegálny vstup do krajiny

Soul 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Severná Kórea v piatok oznámila, že vyhostí amerického občana Lawrencea Brucea Byrona, ktorého zadržala minulý mesiac za ilegálny vstup do krajiny. Štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Američana zadržali 16. októbra po ilegálnom vstupe z Číny Severokórejským vyšetrovateľom povedal, že ho riadila americká Ústredná…

SIS nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko

Bratislava 16. novembra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-SIS)   Slovenská informačná služba (SIS) nijakým spôsobom nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Povedal to šéf tajných Anton Šafárik poslancom z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. TASR to potvrdil predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO)   "SIS za môjho vedenia…

Maďarská vláda: Bankové karty rozdávané migrantom otvárajú viaceré otázky

Budapešť 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pxhere)   Rozdávanie bankových kariet migrantom otvára množstvo otázok. Povedal vo štvrtok večer vo verejnoprávnej televízii M1 hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács Podľa agentúry MTI ako príklad uviedol nasledovné nezodpovedané otázky: "Kto preveruje údaje? Na čo sú finančné prostriedky použité? Akým spôsobom sú pri poskytovaní týchto…

Krajniak sa má ospravedlniť za svoje výroky voči Haščákovi

Bratislava 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa má za svoje zverejnené výroky ospravedlniť Jaroslavovi Haščákovi zo spoločnosti Penta. Ospravedlnenie má byť uverejnené v denníku Pravda. Rozhodol o tom v piatok Okresný súd Bratislava I. Rozsudok ešte nie je právoplatný, Krajniak sa…

Chmelár: "Koho záujmy obhajuje minister Lajčák? Neskutočne som sa zaňho hanbil"

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Politológ Eduard Chmelár nie je nadšený z posledných krokov a vystúpení šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka. "Skutočne mi prekáža, že tento človek si rozumie viac s mocenskými elitami v zahraničí ako s domácim obyvateľstvom," uviedol Chmelár Chmelár na sociálnej sieti napísal, že minister zahraničných…

Dankom sa otvára veľký precedens: "Poďme skúmať všetkých do radu. Jeden politik a novinár za druhým... Kiska, Radičová, Matovič, Lipšic, Tódová..."

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Podľa poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) nie je v súčasnosti opozíciou navrhované odvolávanie Andreja Danka (SNS) z postu šéfa Národnej rady opodstatnené. Podľa Blahu média a opozícia vo štvrtok sekli riadne vedľa. "A bude to bolieť. Vyberám pukance, sadám do gauča a idem si…

Babiš opäť vyhlásil, že z postu predsedu vlády ČR nikdy neodstúpi

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Kerstin Joensson)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš v piatok zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou údajného únosu svojho syna na Krym podal demisiu, nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí "Nikdy neodstúpim, nikdy. Nech si to všetci zapamätajú: Nikdy!," povedal v súvislosti…

Dvaja lídri Červených Kmérov dostali ďalšie doživotie

Phnom Pénh 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:wikimedia)   Kambodžský tribunál podporovaný OSN uznal v piatok dvoch bývalých lídrov Červených Kmérov vinnými z genocídy a odsúdil ich na doživotie. Deväťdesiatdvaročný Nuon Chea a 87-ročný Khieu Samphan sú poslednými žijúcimi vrcholnými predstaviteľmi vražedného režimu Už teraz si odpykávajú doživotné tresty za nútené transfery…

TopSpeed

Antikorózna ochrana karosérie. Ktoré značky to robili najlepšie?

4

Považujte to za voľné pokračovanie článku "Ktoré autá hrdzavejú najviac a utrpelo ich renomé?". Tu som si kritéria nastavil trošku jasnejšie. Budeme sa baviť o autách, ktoré sú aspoň 15 rokov staré a sú na tom lepšie ako ich konkurencia, alebo výrazne lepšie ako ich predchodcovia. Zástancov tvrdenia "fšetky autá…

Toyota Tundra zachránila majiteľa pred požiarom. Toyota mu dá novú

3

Požiare, ktoré práve zasiahli Kaliforniu, dosiahli neskutočné rozmery. Dotkli sa bohatých aj chudobných a bydlisko muselo opustiť niekoľko stoviek tisíc ľudí. Podľa New York Times prišlo o život až 44 ľudí. Celé rodiny boli nútené ísť priamo cez zúriace plamene, aby sa dostali do bezpečia. Allyn Pierce a jeho Toyota Tundra sa stali…

Podvod v kufri! Máte v aute kvalitný výstražný trojuholník?

12

Ruku na srdce, kto sa kedy zamýšľal nad tým, aký trojuholník má v kufri? Jedným slovom: výstražný. Odkiaľ je a akej kvality asi nezaujíma nikoho. Dôležité je azda to, že ho prosto máme, že nestál veľa, že môžeme výstražný trojuholník umiestniť za vozidlo do predpísanej vzdialenosti v prípade poruchy či havárie…

Klasické Porsche 911 s motorom Tesla? Prečo nie?

5

Skalní fanúšikovia Porsche uznávajú len vzduchom chladené motory typu boxer. Zameniť motor v starej elegantnej karosérii vnímajú ako trestný čin, za ktorý by mali dávať trest smrti. Potom sú ľudia ako povedzme ja, ktorí tieto zásahy vôbec neodsudzujú. Ak je to spravené poriadne a s vkusom. To, čo však predstavili Američania…

Porovnanie konfigurátorov: Dacia

1

V dnešnej časti o porovnaní konfigurátorov som sa dostal po značku Dacia. Prakticky okrem Dustera tu u nás na Topspeed-e nemá veľké zastúpenie a ani sa jej veľmi nevenujeme. Avšak niekto z našich čitateľov môže premýšľať o kúpe Dacie, preto spravím Porovnanie konfigurátorov aj pre túto automobilku. Bude to jednoduchý konfigurátor alebo má svoje chytáky?

Bez strechy po šotoline? Odvážny Jaguar F-Type Rally Concept

0

Firmy, ktoré majú na čo byť vo svojej histórii hrdé to nezriedka všetkým pripomenú. Čas od času vznikajú  limitované verzie, alebo koncepty, ktoré sú venované práve pamätným osobám, udalostiam, alebo typom. A tak sa znova zachoval aj Jaguar. No teraz celkom netradične, autom, ktoré je určené pre motoršportové súťaže, inými…

KAMzaKRÁSOU

Mladé víno: Vieš, v čom je také unikátne? Ochutnaj ho spolu s nami!

0

Mladé víno – toto spojenie sa už dostalo do uší asi každému, ale nie všetci by sme dokázali odpovedať na otázku, čo to vlastne je, čím sa líši od klasických vín, ako sa vyrába a z čoho, ako chutí a tak ďalej, a tak ďalej. Preto ti dnes všetky tieto otázky zodpovieme. Veď aj…

Potraviny s vysokým glykemickým indexom: Kedy si dať na ne pozor?

0

Zistiť, do akej skupiny, z hľadiska glykemického indexu, zaraďujeme konkrétnu potravinu, nie je náročné. Internet je totiž plný tabuliek, v ktorých nájdete hodnoty GI jednotlivých druhov ovocia, zeleniny, obilnín, mäsa aj rozličných nápojov či potravinových výrobkov. Len pre predstavu však môžeme spomenúť práve potraviny s vysokým glykemickým indexom, ktoré by sme mali…

Zisti, čo je neuralgia, ako sa prejavuje a koho si vyberá za obete!

0

Ako už z názvu ochorenia vyplýva, predstavuje mimoriadne bolestivý stav, spojený s niektorým z konkrétnych nervov. V nasledujúcich riadkoch ti však podrobnejšie vysvetlíme, čo je neuralgia, ako sa prejavuje, kedy, prečo a u koho k nej dochádza a napokon, čo sa s tým dá robiť. Nikam neodchádzaj a zisti viac!

Vieš, čo potrebuješ na čistenie práčky? Vyskúšaj toto!

1

Stalo sa vám už niekedy, že ste vybrali čisto vypraté oblečenie z práčky a namiesto príjemnej vône aviváže ste cítili zatuchnutý zápach? Pokiaľ nie, tak máte buď novú práčku alebo veľké šťastie. Rovnako ako každú jednu vec v domácnosti, treba pravidelne čistiť aj práčku. Ako často a hlavne, akým spôsobom sa o jej údržbu…

Ženský pohľad na: Citroen C3, PureTech 82 - „milá autokabelka“

2

Malé autá a ja - nemala som ešte veľa príležitostí na zoznámenie. Zvyčajne dostanem na testovanie autá vyššej kategórie s poslednými technológiami, čomu zodpovedajú aj ich ceny. Vyrobiť autíčko nižšej kategórie, ktoré je zároveň pohodlné, atraktívne a technicky na úrovni, nie je také jednoduché.  Na trhu ich veľa nenájdete. Dnes mi dovoľte predstaviť auto…

Zápaly, mykózy, infekcie – dokáže si s nimi poradiť oreganový olej?

0

V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na oreganový olej. Už ste o ňom počuli? Ak nie, mali by ste vedieť, že ide o prípravok s výraznými antibiotickými účinkami, ktorý je nápomocný pri liečbe viacerých zdravotných ťažkostí. Osvedčil sa napríklad pri tráviacich či kožných problémoch aj infekciách dýchacích ciest. Ak vás zaujíma, s čím všetkým vám…

TopDesať

10+ Každodenné veci, ktoré ťa dokážu naozaj rozčúliť

0

Experti na zdravie hovoria, že pitie príliš veľa kofeínu môže byť jedným z možných dôvodov podráždenosti, pretože tento nápoj zvyšuje tvoju produkciu adrenalínu a spôsobuje, že sa cítiš viac ostražitý. Avšak aj bez kávy môžeš naraziť na veci, ktoré ťa dokážu v každodennom živote rozčúliť do nepríčetnosti. [adrotate group="11"] Alebo…

Mláďatá týchto divých zvierat ťa dostanú svojou nevinnosťou

0

Každý z nás miluje mačiatka a šteniatka, no kto z nás sa zamýšľal nad tým, ako vlastne vyzerajú mláďatá zvierat, ktoré nájdeme vo voľnej prírode? Mačiatka a šteniatka sú pre nás samozrejmosťou. Je ich plný internet. Zabúda sa však na mláďatá divých zvierat, s ktorými sa zrejme nestretávame každý deň.…

Všadeprítomný minimalizmus. Aj taký je život v Japonsku

0

Japonsko je krajina, ktorá je u nás, Slovákov, považovaná za jednu z najvzdialenejších. Či už fyzickou vzdialenosťou alebo kultúrou. ako takou. Práve preto ju v redakcii považujeme za jednu z najzaujímavejších. Vedel si, že život v Japonsku charakterizuje všadeprítomný minimalizmus? :) V roku 2016 začal John Einarsen fotiť každodennú architektúru mesta Kjóto,…

Najkrajšie jaskyne na svete: Týchto 10 jaskýň ti vyrazí dych

0

Jaskyne sú mnohokrát ťažko dostupnými miestami, na ktorých existuje úplne odlišný život. Tie najkrajšie jaskyne na svete sú však naozaj veľkolepé. Dnes ti ukážeme 10 naj z nich. Tieto štrbiny a dutiny, ktoré sa vytvorili pod zemou, majú svoju veľkoleposť. Bádatelia ich preskúmavali už od nepamäti. Dobrodruhovia a prieskumníci tak…

Nevysvetliteľné javy na týchto fotografiách potrápia tvoje mozgové závity

0

Niektoré fotografie dokážu potrápiť nie len naše oči, ale aj naše mozgové závity. Na nasledujúcich fotografiách uvidíš nevysvetliteľné javy, ktoré zasa nie sú až tak nevysvetliteľné. Všetko na tomto svete má svoju logickú príčinu, teda aspoň väčšina vecí. Občas sa nám však podarí vytvoriť zvláštne fotografie, na ktorých si môžeme…

Rybár na sociálne siete zverejňuje svoje najdesivejšie úlovky z hlbín

0

Roman Fedortsov je rybár, ktorý trávi väčšinu času na mori. Jeho desivé úlovky z hlbín, ktoré ovládli sociálne siete, dokazujú, ako málo vieme o tom, čo sa skrýva v moriach... "Mám 39 rokov a už sedemnásť rokov pracujem ako rybár," povedal Roman pre portál Bored Panda. "Žijem v meste Murmansk v…