• Prázdninové srandičky: Mikuláš Dzurinda v Bille, strachoprd Jaromír Čižnár a vyšetrovatelia OČTK, ktorí mu lezú do r.ti, a ako krkavčia mtaka pod ochranou OČTK týra môjho syna, a ja nemám byť vôbec na.raný!!!

  Publikované 24.08. 2018 o 19:02 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  S Mikim sme sa stretli v Bille úplne náhodou a srdečne sme sa porozprávali o zlých zákonov prijatých za jeho vládnutia, nuž ako to skončilo? To bola ale „srandička“. Generálny prokurátor rieši  sťažnosti proti nezákonnosti tak, že ich posunie na podriadených, tí ich posunú na okresných, tí zírajú o čo ide a vyzývajú poškodených o vysvetlenie a napokon najnižší úradník OČTK vyšetrovateľ „v civilu“ odmietne podanie a je „pozametané“, no a podozrivá z týrania blízkej osoby krkavčia matka sa raduje, že ju OČTK ochraňujú ako zneužíva vlastného syna „ako testera drog“…… no a ja musím byť rád, že zatiaľ žijem.

  Na žiadosť IP 84.112.188.144 UPC Austria foto upravené

  Téma: Stále tá istá

  Zastaralé lineárne myslenie treba nahradiť novým syntetickým myslením – všetko so všetkým súvisi a k tomu treba prispôsobiť zákony – Niet zodpovednosti bez vopred určeného trestu – prázdninové vydanie.

  Ako kandidát na prezidenta urobím okrem iného všetko pre to, aby boli prísne potrestaní „zločinci“ ktorí rozvracajú rodiny len pre svoje vnútorne „ego“ či už z vlastnej choroby psychickeho narušenia, neznalosti zákonov alebo príkazmi z vonku.

  Priame rozvracanie rodiny – robenie srandičiek na poškodených občanov

  Ak organizovaná skupina usiluje aby sa rozložila rodina stratou obydlia zavlečením do bezdomovstva a zapríčiní rozvrat rodiny a usiluje sa, aby sa zabránilo odškodnenie v zmysle prirodzeného práva na pokojný život a mať strechu nad hlavou, a ďalším útokom na dôstojný život úmyselne „sranduje“ a robí si srandičky s argumentov vyššej právnej sily, ktorými by mala chrániť záujmy rodiny a úmyselne „zismešňuje“ judikáty vyššej právnej sily vo svojích rozhodnutiach tak, že zabraňuje spravodlivému trestnému stíhaniu organizovanej skupiny pričom zneužije „nevedomosť občanov“ odsudzujú sa členovia organizovanej skupine na trest ….. o treste sa budeme rozprávať inokedy!

  Príbeh: Mikuláš Dzurinda v Bille

  Prázdniny by mali byť o tom aby si rodičia školo povinných po ťažko vykonanej práce oddýchli a načerpali ďalšie sily na „žmýkanie“ svojích svalov, rozumu a inteligencie. No sú medzi nami ľudia „vyššej rasy“, ktorí nikdy nepridali do spoločnosti žiadnú pridanú hodnotu len brali, brali a brali a to aj na úkro nič netušiacich občanov pre ktorých vymysleli také „zlé“ zákony, že zarobia čo len na slanú vodu. Bol všedný deň a já som náhodou stretol bývalého predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v samoške Billa, ktorý v pulte s alkoholom vyberal ten najkvalitnejší a najdrahší tovar. Slušne som ho pozdravil veriac, že sa mi podarí napraviť krivdu, ktorú som utrpel za jeho vlády, a ktorá prijala „balíček“ sociálnych zákonov, podľa môjho názoru na ožobračovanie ľudí. Neurobím mu tú radosť a nebudem kidať na neho aby mohol podať žalobu na ochranu osobnosti (aj keď by som nemal z čoho zaplatiť) ale poviem len jedno. Najskôr som mu zalichotil, že ako cyklista bol dobrý ale ako predseda vlády narobil viac škody jako úžitku. Miki sa pousmial pri pochvale o dobrom cykloturisme ale vzápetí sa zamračil při výtke zlých zákonov a „sociálneho balíčka“ ktorým poškodil nielen našu rodinu ale aj mnoho ďalších, na margo povedal „ prijali sme ja zlé zákony ale tých dobrých bolo viac“. Spýtal som sa ho, či by nemohol poskytnúť právnika na odškodnenie zlými zákonmi, odpovedal „právnikov je dosť ak máte peniaze“, namietal som, že nemám ani na jedlo lebo mi vďaka jeho zlých zákonov vymerali dôchodok vo výške 200 eur, odpovedal „zadarmo…kdežé, ak nemáte na právnika nebudete mať odškodnenie“ a urobil grimasu. Vyrozrpával som mu, ako za jeho vlády mi zapríčinil nevymožiteľnosťou práva mojú druhotnú platobnú neschopnosť keď mi firma LC Print Lučenec do dnešného dňa nevydala nezákonné obohatenie v zmysle právoplatných rozsudkov istinu a úroky už vyše 2 miliony euro a jeho minister vnútra nevedel urobiť rázny poriadok, odpovedal už menej usmiato „ja ten prípad nepoznám, tak ma prosím neobťažujte vecami ku ktorým sa neviem vyjadriť“, ďalej som namietal, že za jeho vlády prijali Zákon o dobrovolných dražbách, ktorý bol tak zlý, že sa musel novelizovať a čo s poškodenými občanmi, nakoľko aj mne „ukradli rodinný dom“…. Miki to už nevydržal a dal sa do pohybu s poznámkou „neobťažutejma a odstúpte!“ Išiel som za ním vo viere, že ho požiadam o pomoc, ale on ma zahriakol „neobťažujte ma a odstúpťe, lebo….“, vtedy som si spomenul ako zavolal policajtov na Černáka při lyžovačke, ktorého hneď zavreli, tak som sa rdšej poberal ale stihol som mu odkázal „napíšem o Vašej neochote do blogu Hlavné správy“ a pomyslel som si svoje kto nám vládol ale on nelenil a škodoradostne zamrnčal „Hlavné správy, taká s.ačka, sťažujte sa na lampárni, lepšie urobíte“. Nuž nedalo mi aby som nenapísl o tomto stretnutí, nebudem rozoberať kto aký bol ale len pripomeniem, že za Dzurindovej vlády sa prijali „sociálne balíčky“ ktorými bol porazený sociálny štát a nahradený týmto brutálnym kapitalizmom.

  Príbeh: Strachoprd Jaromír Čižnár a OČTK, ktorí mu lezú do r.iti

  Ako inak nazvať občana, ktorý z úradnej povinnosti by mal najmenej do 60 dní odpovedať na výzvu od poškodenej rodiny o obnovenie porušených správ, ale on sa bojí osobne odpovedať. Musím povedať že je strachoprd, lebo sa bojí priznať pravdu, že od r. 2005 vplyvom politickej korpucie sa nevyšetril zločin spáchany na mojej rodine s dvomi maloletými deťmi, strachoprd preto, lebo sa bojí dražobnej mafie. Generálny prokurátor sa bojí dražobnej mafie!!!!! Veď posúdte sami.

  Dňa 22.3.2018 som podal list určený priamo do vlastných rúk generálneho prokurátora žiadosť o okamžitú obnovu mojich porušených práv, nakoľko som na internete vylustroval Uznesenie Najvyššieho súdu s právoplatnosťou v r. 2012 ,z ktorého vylynulo, že dobrovoľná dražba môjho rodinného domu v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka bola nezákonná. Následky hrozné, rozpad rodiny, rozvod manželstva, zničené životy detí a pokus syna o sebapoškodzovanie s trvalými následkami. Dúfal som, že okamžite rozhodne, kedže Uznesenie najvyššieho súdu bolo na návrh predchádzajúceho generálneho prokurátora, nuž nestalo sa tak do dnešného dňa. Linka na list:

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/22-03-18-list-Ciznar-gen-prok.doc

  Neuveriteľné ale pravdivé, len v skratke: 1) napísal som sťažnosť generálnemu prokurátorvi, 2) ten to poslal na preskúmanie Okresnémú prokurátorovi, 3) ten ma vyzvala aby som napísal čo vlastne chcem, 4) moju odpoveď odoslal vyšetrovateľovi, 5) vyšetrovateľ mi zaslal uznesenie, ktorým moje podanie zamietol. KONIEC

  Uznesením mi zamietol vyšetrovateľ moje vysvetlenie určené okresnému prokurátorovi, ktorý dostal od generálneho prokurátora moju sťažnosť na vybavenie.

  Taktiky a manévre zahmlievania skutočností hraničia so spolupáchateľstvo, toto už není štát ktorý chráni svojích občanov, toto už je štátna mafia, ktorá bojuje proti vlastným občanom za peniaze od daňových poplatníkov. STAČILO!!!!

  Tu je linka na uznesenie vyšetrovateľa a moja sťažnosť proti uzneseniu.

  www.koloseo.info/pz/497

  Príbeh: Ako krkavčia matka pod ochranou OČTK týra môjho syna……

  Ako inak nazvať občianku, ktorá najskôr hodí svojho 4 ročného syna pod auto, potom ho ako maloletého „ukradne“ aby sa nemohol liečiť, ponecháva ho s psychickou chorbou samotného v byte a potom keď chce spáchať „sebaublíženie“ a otec ho začne liečiť na psychiatrii, tak ho zase ukradne s podozrením, že ho zneužívajú jako „testera drog“ od juhoslovanského dilera a keď sa ako otec domáham aby polícia vyšetrila věci, tak to jednoducho odmietne bez akéhokoľvek vypočutia či vyhodnotenia lekráskej prepúštacej správy? Len v skratke.

  Dňa 8.2.2018 som podal trestné oznámenie na moju manželku z podozrenia zo spáchania zločinu týranie blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. l písm. a), písm. b) Trestného zákona, a prečinu Ohováranie podľa § 373 ods. l Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť Daniela Molnárova a dcéra Otília Molnárová

  Dňa 08.08.2018 som podal sťažnosť na nečinnosť OČTK v ktorej som uviediol doplnenie podania

  Dňa 20.08.2018 som prevzal uznesenie s dátumom 15.03.2018 vo veci podozrenia zo spáchania zločinu   týranie blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. l písm. a), písm. b) Trestného zákona, a prečinu Ohováranie podľa § 373 ods. l Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť Daniela Molnárova a dcéra Otília Molnárová, ktoré vyšetrovateľa o d m i e t l a.

  Neuveriteľné ale pravdivé len v skratke: 1) Podal som žalobu z podozrenia týrania blízkej osoby na Okresný súd v Trnave, ten to odstúpil údajne z vecnej príslušnosti do Bratislavy, OSBAIV dal na Krajský súd žiadosť o rozhodnutie príslušnosti, ten rozhodol, že príslušný je Okresný súd v Trnave, ten žiadosť o neodkladné opatrenia zamietol, podal som odvolanie a Krajský súd odvolanie zamietol nezákonne z údajného zmeškania lehoty a tým to skončilo. 2) Podal som 8.2.2018 trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu týranie blízkej osoby, OČTK nekonali, 3) Dňa 8.8.18 som podal sťažnosť na nečinnosť OČTK a následne som dostal uznesenie 20.8.2018 bez navrhovaných právnych úkonov, ktorým to vyšetrovateľka odmietla. „zametené“.

  Syn bol unesený matkou ako maloletý v r. 2012 s psychickou poruchou po zrazení auta, všetky trestné oznámenia odmietnuté, vyše 6 rokov ponechávaný osamote počas dvoch týždňov každý mesiac až pokiaľ sa zo samoty pomiatol, pokúsil sa o sebapoškodzovanie a OČTK odmietnu to vyšetriť. A ja otec nemám byť vôbec na.raný!!!

  www.koloseo.info/pz/147

   Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
  Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovanych občanov niečo ako bol v davnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 4. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  0

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  8

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…