• Reštartujme spoločnosť – systém zlyhal.

  Publikované 14.07. 2018 o 20:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Nestačí len kritizovať a poukazovať na zlodejinu, plytvanie financii v štátnom rozpočte, korupciu v celom systéme, mafianstvo a vraždy novinárov písaním blogov, ale treba sa zjednotiť na krokoch, ktoré môžeme reálne urobiť spoločne na záchranu Slovenska. Ponúkam moju víziu.

  Dražobné mafie ma skutočne rozhnevali svojím vplyvom na políciu prokuratúru a súdnictvo, už sa nenechám ďalej prenasledovať a vyhlasujem im občiansku vojnu a žiadam každého občana, ktorý bude cítiť so mnou aby sa pridal k môjmu plánu ako poraziť Slovenskú chobotnicu a nastoliť právo a spravodlivosť a vybudovať si šťastnú spoločnosť.

  V piatok som si prevzal Uznesenie, ktorým okresná prokurátorka JUDr. Kohútová zamietla mojú sťažnosť na vyšetrovateľa, ktorý doslova kryje dražobné mafie. Tu je linka na Uznesenie a moju žiadosť pre Krajskú prokuratúru v Bratislave na prešetrenie zákonnosti rozhodnutia. Každý súdny človek, ktorý si to pozorne prečíta zistí, že to nemôže byť ani pravda aby sa takto rozvracali rodiny a vyrábali bezdomovci dražobnými mafiami, ktoré v rozpore so zákonom a uzneseniami Najvyššieho súdu beztrestne zasahujú do vlastníckych práv a beztrestne sa obohacujú na úkor rodiny, ktorú najskôr privedú do druhotnej platobnej neschopnosti, potom jej ukradú strec hu nad hlavou a rozvrátia rodinu a vyrobia ďalších bezdomovcov zo slušných ľudí. Štát bojuje proti vlastným občanom, STAČILO!

  www.koloseo.info/krajskaprokuratuta

  Občania, dovolte mi Vaším podpisom zúčastniť sa politickej súťaže a vo verejnoprávnej televízie predniesť môj program na Reštart spoločnosti, lebo systém zlyhal!

  Vyhlásenie!

   

  Na svoju česť prehlasujem, že ak ma občania zvolíte za Vášho občianského prezidenta z ústavnej právomoci urobím tieto kroky aby som Vám občanom vrátil moc do Vaších rúk:

   

  I.

   

  1. V zmysle právomoci vyplývajúce prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodov demontáže demokracie a právneho štátu (prijímanie zákonov v rozpore s Európskym Dohovorm o ovhrane základných ľudských práv)

   

  2. Rozpustím vládu z dôvodov spolupráce sa mafiou (viď verejná mienka, kauza Baštrnak…) a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov – odborníkov)

   

  3. Vyhlásim predčasné parlamentné voľby s trojmesačným volebným maratóriom a právom aby každý kto má odvahu predstúpiť pred televízne kamery, aby predstavil svoj program cez verejno právnu televíziu a rozhlas a mohol sa zviditeľniť bez použitia vlastných financii.

   

  4. Každý politický subjekt alebo jednotlivci budú musieť sa znova uchádzať o priazeň voličov a odovzdať petičné hárky s podporou občanov, pričom bude stačiť 1.000 podpisov pod petíciu aby sa mohol zúčastniť politickej súťaže, alebo od 30 rodín v mieste bydliska čestné prehlásenie, že ho navrhujú za svojeho zástupcu vo svojom volebnom obvode.

   

  5. V čo najkratšom čase vypíšem referendum na niekoľko otázok:

   

  II.

   

  1. Občania, ste za to aby som udelil celoplošnú amnestiu na všetky exekúcie, ktoré Vám vznikli z dôvodov chudoby, druhotnej platobnej neschopnosti, nízkeho zárobku alebo zlých podnikateľských podmienok (mimo špekulatívnych dlhov)

   

  2. Občania, ste za to aby priemerná mzda bola vo výške 1500 euro pričom minimálna 900 euro a maximálna 6.000 euro

   

  3. Občania, ste za to, aby každý narodenný občan po celý život dostával základný prijem 400 euro mesačne (ak rozpustíme SIS a jej firmy)

   

  III.

   

  1. Občania, ste za to aby sa rozšírili kompetencie prezidenta do takého rozsahu aby mohola nová vláda a nový parlament splniť vôľu ľudu podľa vyššie uvedené referendové otázky týkajúce sa minimálnje, priemernej a najvyššej mzdy za prácu.

   

  2. Občania, ste za to aby sa rozšírila právomoc prezidenta do takej miery aby sa uskutočnili predčasné voľby podľa nových pravidiel, ktoré určí prezident podľa bodu 4 prvej kapitoly

   

  3. Občania, ste za to, aby vznikol nový politický verejnoprávny subjekt s názvom „Som za demokratický socializmus“ (možete odpovedať aj NIE)

   

  4. Ste za to aby vznikol nový politický verejnoprávny subjekt s názvom „Som za nacionalistický kapitalizmus“ (môžete povedať aj NIE)

   

  5. Ste za to, aby sa anulovali výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili po 89-tom, nakoľko rozdelenie Československa sa previedlo v rozpore s vtedajšou platnou Ústavou a bez ľudového referenda. Do dnešného dňa vládnu NELEGÁLNE!

   

  IV.

   

  Otázkami 3 a 4 by ĽUD rozhodol o ďalšom smerovaní Slovenska v základných princípoch. Po tomto referende by som uskutočnil nasledovné:

   

  1. Vyhlásim nové parlamentné volby s možnosťou prípravy nových občianských politických strán a ich prezentácia bezplatne vo verejnoprávnych médiach počas troch mesiacov (zástupca musí byť kedykoľvek odvolateľný)

   

  2. Počas trojmesačného volebného maratória by sa uskutočňovali verejné diskusie na všetkých úrovniach volebných okresov, obvodov, mestských časti, krajov a celonárodne vo verejnoprávnych médiach s uplatnením slobody prejavu.

   

  V.

   

  Občania, na svojú česť prisahám, že urobím všetko preto, aby sa zaviedla priama demokracia a bezúročná ekonomika (využijem právo vypísať referendum o otázkach verejného záujmu).

   

  – Nepodpíšem žiadny zákon, ktorý by porušoval ľudské práva (v súčasnosti napríklad zákon o dobrovoľných dražbách je v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a doslova vyrába bezdomovcov – bohatnú bytové mafie).

   

  – Budem vyžadovať zo strany štátu (polícia, prokuratúra, súdy) aby striktne dodržiavali čl. 154c Ústavy SR, ktorý prikazuje nadradenosť o.i. Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv  a základných slobôd nad domácimi zákonmi (v súčasnosti je predmetom štátneho tajomstva aby sa tento článok v praxi ignoroval).

   

  – Zriadim osobitný kabinet poradcov, odbprníkov z radov obyčajných občanov, ktorým dám zvýšené právomoci pri obhajovaní spravodlivosti a ochranu rodín.

   

  – Budem iniciovať zriadenie špeciálneho výboru pre vyšetrenie a potrestanie zločinov spáchaných po roku 1989 nielen z ľudskoprávneho hľadiska odškodnenie za porušovanie ľudských práv políciou, prokuratúrou a súdnictvom, ale aj z hľadiska ekonomického pri tunelovaní fyriem, vlastizrady pri predajoch strategických podnikov a všetkých podozrení z korupcie, klientelizmu a ohrozovania suverenity Slovenskej republiky.

   

  VI.

   

  – Vyzývam týmto 15 poslancov NR SR aby sa podpísali pod moju kandidatúru na post prezidenta, ak som podľa Vás bezvýznamný občan a ak nemáte zo mňa strach tak to bezproblémovo podpíšete. nakoľko ako bezdomovec nemám peniaze ani na zozbieranie 15 tisíc podpisov, ani na ozvučenie a čas na organizovanie mitingov na námestiach po celom území Slovenska,

   

  VII.

   

  – ale na strane druhej chcem prehovoriť k celému národu o mojích perepétiach z ktorých vzišla najlepšia ponuku pre chudobných a exkúciou zaťažených občanov, a víziu najmä pre „beznájdejných“ ako by som im pomohol z pozície prezidneta dostať sa na životnú úroveň priemerného Eúrópana s minimálnou mzdou 900 euro a základným príjmom 400 euro pre každého narodeného občana.  

   

  – Moja vízia stavia na širokej diskusii celého obyvateľstva o dalšom smerovaní Slovenska, jednak prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie Rozhlasu a Televízie, verejnoprávneho printového dvojdenníka NOTES OBČANOV, ktorý by sa predával za symbolických 10 centov (pre distribútorov) bezdomovcom zadarmo, ako aj prostredníctvom elektronickej diskusie cez Internet v špecialnom programe so špeciálnymi podmienkami k diskusie a špeciálne chránenom proti „hekerom“ sabotérom, intrigánom provokatérom a falošným politikom MAMONÁROM a porušovateľom mravných imeratívov.  

   

  – Nechcem vystupovať ako osobnosť diktátor, mojim cieľom je počas volebnej kampane vystúpiť vo verejnoprávnej televízie a interpretovať názory mojích poradcov z radov obyčajných ľudí, preto zriadim (aj predvolebný aj na ostro) osobitný kabinet poradcov prezidenta, ktorí budú mať pravidelný priestor vo verejnoprávnych médii a povinnosť diskutovať s občanmi o veciach verejných.  

   

  Tak prisahá Ján Molnár, kandidát na prezidenta

  Ak ste za spoločne ťaženie podpísťe petíciu:

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  VIII.

   

  – Moje videa: http://www.youtube.com/watch?v=oyn3ocHAB_Y&feature=youtu.be

   

  – Moja stránka na FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001448388496

   

  – Stránka OZ: Občianske združenie, Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv: http://www.koloseo.info

   

  – Môj program (ešte z roku 2012) http://www.koloseo.info/prezidnet 

   

  – Moje posledné verejné zhromaždenie 11. júna 2018 na Nám. SNP

   

  https://www.youtube.com/watch?v=W0zxWDXboWA

   

  – Moje posledná tlačovka

   

  https://www.youtube.com/watch?v=n6xstRFa5gw&feature=youtu.be

   

  – Môj posledný blog – Výzva na záchranu ZEME

   

  https://blog.hlavnespravy.sk/6033/akty-x-neuveritelne-ale-pravdive-preco-sa-robia-megapodvody-a-kazdy-kto-ma-prilezitost-kradne-bez-ohladu-na-riziko-z-odhalenia/

   

  – Čítajte moje blogy aj spetne

   

  – Ak súhlasíte, prosím stiahnite si aj petíciu na: http://www.koloseo.info/prezident/peticia.doc  a dajte ju podpísať rodine, priateľom aj iným a prosím pošlite mi ju späť na moju adresu.

   

  Ján Molnár    Kontaktujte autora petície

  Bonus:

  https://janmolnar3.blog.sme.sk/c/487830/ma-vrazda-novinara-janka-kuciaka-nejaky-suvis-s-tzv-meciarovymi-amnestiami1.html 

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  0

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  8

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…