• Výzva na obnovu verejnoprávnosti adresovaná generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, na vedomie parlamentnému výboru. Sťažnosť koncesionálneho poplatníka voči verejnoprávnej RTVS!

  Publikované 19.05. 2018 o 09:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Podľa spoločného Štatútu slovenského koncesionára, medzi ktorých patria nepochybne aj občianskí aktivisti zhromažďujúci sa na námestiach po celom Slovensku a fanúšikovia „za právny štát“ odkazujú generálnemu riaditeľovi RTVS, že aj my máme právo na objektívne, trvalé a nemanipulatívne informácie o skutočných príčinach problémov v našej spoločnosti. Sťažujeme sa, že sa nezastavili excesy tých, ktorí si verejný priestor za V.Miku fakticky sprivatizovali a doposiaľ vylučujú z neho odlišné názorové skupiny.

  Pre demokraciu možno len ťažko poprieť význam pluralitnej diskusie a preto je potrebné aby sa do RTVS vrátila rôznorodosť a rozmanitosť názorov a odstránila sa akákoľvek cenzúra jednej protežovanej časti. Z dôvodu tejto cenzúry informácií zo strany RTVS ako i Slovenského rozhlasu sú už vopred vylúčení z diskusie v tomto verejnoprávnom priestore napr. p. Harabin, p.Rostas, p. Molnár a desiatky ďalších ľudí, ktorí národu ako i o smerovaní tohoto národa majú čo povedať, no v tomto verejnoprávnom priestore je im prezentácia týchto myšlienok absolútne znemožnená, sústavne znemožňovaná. Oni sa však   nemôžu žobraním uchádzať o túto priazeň, oni na to majú právo, právo na slobodu prejavu, čo nie je len rozprávať sa v zadýmenej reštaurácii ale prehovoriť aj vo svojej verejnoprávnej televízie tak, aby to počuli všetci Slováci, ktorí o takéto diskusné relácie prejavujú záujem. To je pravá a nefalšovaná sloboda prejavu zaručená Ústavou SR.

  Neinformovanie o tom, že existujú aj iné názorové prúdy na Slovensku, ktoré tieto problémy vidia jasne, vedia ich pomenovať a vedia aj, akým spôsobom by sa dali problémy riešiť je hrubé porušenie spoločného nielen štatútu Slovenského koncesionára ale aj porušenie demokratických princípov plurality názorov a preto spoločne v méně ľuidu predkladáme konkrétny dôkaz o porušovaní Štatútu RTVS, Etického kódexu programových pracovníkov z dôvodov ignorácie Odporúčania Rady Európy 1466 – Výchova k demokratickému občianstvu.

  Ďalšie odhalenie popierania verejneho zaujmu RTVS

  Odporúčania výboru ministrov Rady Európy v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv. Rada Európy odštartovala v roku 2004 v Sofii výchovu k demokratickému občianstvu európskeho významu, podľa ktorej demokracia je viac ako účasť vo voľbách. Vyžaduje od občanov v ich každodennom živote zodpovedné konanie a pozdvihnutie povedomia   nielen o demokratických právach, ale aj o povinnostiach.

  “Demokratické občianstvo“ je schopnosť , ktorú všetci potrebujeme. Vo svojej najpraktickejšej podobe je to znalosť o tom, ako funguje krajina a spoločnosť – prečo vláda pracuje tak, a nie inak, kde získať informácie a ako voliť. Ale demokratické občianstvo je viac ako účasť vo voľbách, je to aj schopnosť, ktorú potrebujeme uplatňovať v rodine a spoločnosti. Ukazuje nám, ako riešiť spory priateľsky, spravodlivo a čestne, ako rokovať a nachádzať spoločné postoje a ako zaistiť, aby naše práva boli rešpektované. Demokratický občan pozná základné pravidlá spoločnosti v ktorej žije a osobnú zodpovednosť ktorú nesie. Členské štáty sú povinné vo verejnoprávnych médiach vytvárať priestor pre takéto televízne, zvukové a pritové média. Slovenská republika tút povinnosť si neplní od roku 2004 i napriek tomu, že každému riaditeľovi sa predkladajú projekty na formát relácie tohoto charkteru.

  Absencia občianskej TV diskusnej relácie

  Absenciou TV diskusnej relácie akú navrhuje aj Občianske združenie – stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv sú nútení tí, ktorí majú iní názor doslova na kolene vyrábať svoje súkromné tv vystúpenia a šíriť ich cez sociálne siete ale tým, že nie je možná diskusia, tieto vo viacerých prípadoch negatívne vplývajú na demokratický rozvoj spoločnosti a umožňujú šíriť aj dezimformácie opačného charakteru a vo verejnosti vzniká myšlienkový chaos. Chaos veľkých rozmerov, čo môže viesť opeť k manipulácii s verejnou mienkou.

  Za tento chaos a neblahý stav ste zodpovedný iba Vy generálny riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu a televízie, vy osobne pán Rezník môžete zo svojej právomoci a svojho poslania zastaviť tento chaos, žiaľ doposiaľ ste neprejavil ani predvídavosť,  ani manažérske schopnosti aby verejnoprávna televízia „slúžila“ ľudu, občanom Slovenska a nielen protéžovanej „skupinke“ ľudí riadiaci tento štát v utajenom režime pred verejnosťou. Vy nesiete plnú zodpovednosť za spoločenský vývoj na Slovensku lebo ako sa hovorí „Zlodej kradne len dovtedy, pokiaľ mu to my občania dovolíme“ tak aj v oblasti verejného záujmu „zlodejina“ prezentovaná na námestiach rozhorčenými občanmi bude pokračovať, pokiaľ im to my občania dovolíme. Našou jedinou zbraňou ako zabrániť korupcie a nehoráznej zlodejiny je prístup občianských aktivistov do verejnoprávneho masovokomunikačného priestoru. A ten máte Vy v rukách. Vy budete mať zakrvavené ruky z prípadných ďalších vrážd, ktoré plánuje oligarchia ale my občania nemáme účinné obranné prostriedky, aby sme zavčasu tak ako v iných okolitých krajinách mohli otvorene debatovať o týchto závažných problémov.

  Naposledy Vás dôrazne žiadame, aby ste prestal ignorovať žiadosť občianského združenia z 02.02.2018 o zriadení takéhoto televízneho formátu na vzor Švajčiarskej „Arény“, českého „Kotla“ alebo rakúskeho formátu „Občianský zástupca“. Súčasne žiadame týmto parlamentný výbor pre kultúru a média aby prešetril tento dlhodobo neudržateľný stav ignorácie odporúčania Rady Európy č. 1466 od roku 2004 !!! Žiadame akceptovať pritom hlas ulice, ktorá volá po dôveryhodných hlasoch a tvárach. Nespokojní koncesionári varujú, že tzv. „nežná revolúcia“ nebola spravodlivo dokončená a pametáme na odkaz (nie je podstatné kto ho povedal) , že „Revolúcia nie je ružový chodníček… Revolúcia je boj na smrť medzi budúcnosťou a minulosťou.“

  Považujte tento otvorený list aj z občianského pohľadu, nakoľko ste stále občan (odhliadnúc od prepožičanej funkcie generálneho riaditeľa RTVS) a máte tiež rodinu, priateľov a známych a ďalšou Vašou ignoráciou vôle ľudu při výkone Vášho povolania by sme museli uvažovať aj o možnosti podania súkromnej žaloby v zmysle občianskeho zákonníka podľa § 11 a ďalších na ochrany osobnosti za hrubé porušovanie naších osobnostných práv slovenských koncesionálov a občianských aktivistov združených v legitímnych zoskupení registrovaných na Ministerstve vnútra práve hrubým porušovaním Vašich pracovno právnych povinnosti vo Vašom zamestnaneckom pomere, nakoľko vznikne podozrenie vyššieho stupňa za zneužitie právomoci verejného činiteľa v prospech určitej „skupinky“ politického spektra tak ako už raz vyhlásil Úsatvný súd právnu vetu v „kauze“ Mečiarových amnestii, lebo (v našom právnom systéme platí zásada subsidiarity) „Už v čase ignorácie žiadosti o vstup do verejného priestoru od riadne zaregistrovaných a legitímnych občianských združení ste neplnením svojích pracovných povinnosti z morálneho hľadiska podľa zásad štatútu pracovníka TRVS v súbehu s porušením etického kódexu podľa zásad RTVS vedel, že svojím postojom zabránite práva občanov na prešetrenie (vo verejnnej diskusie širokého názorového spektra) závažných podozrení zo závažných zločinov rezonujúcich po vražde novinára Kuciaka páchaných na slovenských občanov“.

  Tu je linka na listy zasielané Vaším predchodcom ako aj posledný list zaslaný priamo Vám 2. februára tohot roku 2018, na ktorý sme nedostali žiadnu odpoveď, čo sa dá považovať v zmysle zákona o zodpovednosti za nesprávny úradný postup. (nedodržanie 30 dňovej lehoty v zmysle OZ)

  www.koloseo.info/stv

  Legislatívny rámec: (pre čitateľa je potrebné sa s ním oboznámiť)

  Občania, koncesionálni poplatníci nemajú inú možnosť, než je vyššie uvedená súkromno právna žaloba lebo žiaľ, z právneho hľadiska si poslanci zabetonovali prístup obyčajných ľudí do verejnoprávneho rozhlasu a televízie zákonom č. 532/2010 o televízii a rozhlase. (do budúcna ho treba nutne novelizovať) Aby tieto inštitúcie slúžili len tým, ktorí sú pri moci, prípadne ich opozičníkom v parlamente. Teda prejaviť odlišný názor ako má koalícia, či opozícia v parlamente prostredníctvom štátrnej tv a rozhlasu je prakticky nemožné. Výnimkou je to, čo sa deje zmanipulované na námestiach za posledné dva mesiace, keď niekto (všetci tušíme, že kto to mohol byť, ale dokázať to nevieme a diskutovať o tom nemôžeme) zneužil smrť Kuciaka a jeho snúbenice a presadzuje dnes cez svoje „nesvojprávne deti“ na politické ciele. Názory týchto „detí“, ktoré nič nevedia, nič nezažili samé, sa môžu v tv a rozhlase šíriť a ostatní aktivisti musia mlčať? Prečo? Lebo na tom má niekto v pozadí záujem!!! A toto nemá nič spoločného s právnym štátom!

  Veľa občianských aktivistov by svojími vedomosťami, aké má npr. Pán Harabin (perzekuovaný sudca) alebo pán Molnár (perzekuovaný aktivista), a ďalší (aby som neurazil p. Chmelára a ďalších) dokázali vystúpiť v nezávislej štátnej televízie a rozvíjať pluralitnú diskusiu, ak by im to zákon 532/2010 umožňoval, ale neumožňuje. Tak sa nečudujme, že sa vytvárajú rôzne média ako je Slobodný vysielač, alebo Občianský tribunál, alebo rádio v Žiline Fortimus či iné, ktoré sú tiež závislé od „politických názorov“ ich prevádzkovateľov (vačšinou zbohatlíkov) a slobodný občan, aktivista s iným názorovým spektrom, ktorý by mal čo povedať v rámci plurality názorov sa nikde nedostane. To neni demokracia, to je horšie ako za komunistov!!!

  Zákon č. 532/2010 v platnom znení má pekné frázy, ktoré na prvé prečítanie dávajú šancu na presadzovanie relácie ako je navrhovaná Aréna, poukazujem na § 2 ods. 1 zákona, kde sa uvádza, že TRVS je okrem iného …… nezávislosť … atď. …. v § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 je v podstate napísané všetko ostatné. Opeť by sa mohlo zdať, že pod nestrannosťou, informovanosťou a všetkým čo tam je napísané by malo byť chápané aj právo verejne v tv a rozhlase (to isté aj v tlači) šíriť svoje názory bez cenzúry!!!

  Ale v štáte kde žije cca 5 mil. Občanov, nie sú uzákonené pravidlá a postupy ako si občania môžu „vyžadovať“ zriadenie svojej tv diskusnej relácie, lebo tí, čo zákon schválili a naviac schálili aj Ústavu SR, nemali tak široký záujem o slobodné šírenie myšlienok ako si dnes aktivisti želajú a želá si to už aj početná občianská verejnosť. (viď mítingy a protesty na námestiach)

  Podľa čl. 26 ods. 1 ústavy sú sloboda prejavu a právo na informácie zaručené. Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy, každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom atď….. Ods. 3 tohoto článku uvádza, že cenzúra sa zakazuje. Ešte je tam ods. 4 a 5. Podobne čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  Problémom ostáva v chápani toho čo je v ústave a toho čo je reálne právo jedinca či skupiny jedincov ako sme my. Z toho vyplýva, že tá sloboda a všetko napísané v zákone o TRVS aj článok 26 Ústavy SR majú v reálnom živote vážne obmedzenia.

  Žiaľ z právneho hľadiska nevidno reálnu možnosť donútiť legálnou cestou (s výnimkou tlaku verejnosti v zmysle práva na zhromaždenie) RTVS, ale ani tlačené média k tomu, aby nám otvorili vo svojích médiach cestu dobrovolne a dobromyselne. Žiaľ nedávam šancu ani na prípadnú žalobu voči RTVS ak by nevyhovela žiadosti o zriadenie relácie ARÉNA alebo inej diskusnej relácie.

  Preto je jediná legitímna cesta súkromno právna žalova voči osobe Jaroslava Rezníka ako občana v prepožičanej funkcii generálneho riaditeľa TRVS. To chcete pán Rezník!!

  Poukazujem na tento problém aj na uznesenie US SR sp.zn. I. US 63/2004 z 23. marca 2004 kde sa uvádza, že súčasťou práva na slobodu prejavu a práva na šírenie informácii podľa čl. 26 ods. 1 Ústavy SR nie je právo na to, aby obyvateľ města mohol vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva !!! To znamená jasne, že občan mesta musí svoje problémy či práva presadzovať cez poslancov zastupiteľstva, ktorí majú právo podľa čl. 26 Ústavy na ňom vystúpiť. Teda aj my máme právo v RTVS, tlači či parlamente svoje práva a názory šíriť iba sprostredkovane. Žiaľ je to skutočne tak, a na tom sa nič nezmení.

  Zostáva ešte jediná legálna cesta v tom, že nájdeme aspoň jedného nezávislého poslanca v NR SR (npr. Marčok, Šimkovičová, Basistová), ktorí niečo z naších problémov a cielov v pléne NR SR budú ochotný verejne šíriť.

  Dobrá rada nad zlato (Dočasne riešenie kým, ulica nezvíťazí nad zlými zákonmi)

  V ČR je podobne ako v Hyde parku Londýne isté miesto (nejaký park) kde každý môže vystúpiť a ak ho ľudia počúvajú, môže šíriť svoje myšlienky. Je to málo, ale aspoň niečo. Možno by stálo za pokus presadiť v BA také miesto typu Hyde parku. Aj v každom inom meste. Možno by pán Kukura, majiteľ súkromného pozemku v Petržalke před divadlom Arena povolil aj bez súhlasu města pravidelne zhromaždenia (súkromný pozemok), tam by mohol každý povedať o tom čo ho ťaží na srdci, ale ani vtedy nebude istota, že sa niekto nájde (provokatér!) a NAKA ho bude stíhať za extrémizmus!!! Aj tam by musel prebiehať istý výber v I.kole krátkeho predstavenia rečníkov.

  Ostáva nám len jedna cesta, požiadať generálneho riaditeľa RTVS pána Jaroslava Rezníka, aby z titulu funkcie generálneho riaditeľa dobromyselne zaradil do ITP (ideovo tématicky plán) občianskú diskusnú reláciu na vzor ARÉNA, podľa návrhov pána Molnára, predsedu občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv zriadiť ju v rámci programu Rady Európy odporúčania č. 1466 – výchova k demokratickému občianstvu.

  List, na ktorý pán Rezník do dnešného dňa neodpovedal.

   

  Linka na celý projekt

  https://www.koloseo.info/stv/Navrh.htm

  Len pre úplnosť…

  ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE RTVS

  Poslanie Etickej komisie Generálny riaditeľ, rešpektujúc hodnoty verejnoprávnosti a hlásiac sa k hodnotám a cieľom Európskej vysielacej únie (EBU), zriaďuje etickú komisiu RTVS. Poslaním etickej komisie je posilniť vieru verejnosti, že RTVS zodpovedne pristupuje k otázkam profesionálnej (profesijnej) etiky a k jej dodržiavaniu všetkými zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS. Etická komisia je nezávislým poradným orgánom generálneho riaditeľa. Je ustanovená, aby pomáhala posudzovať otázky, ktoré vyplynú z uplatňovania a dodržiavania Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, interných predpisov upravujúcich pravidlá etického správania sa pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a Etického kódexu novinára. Etická komisia je nezávislá aj v otázke, či predmet podnetu spadá pod jej právomoc. Úlohou etickej komisie je posúdiť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu etických princípov obsiahnutých v štatúte, relevantných predpisoch alebo v kódexoch, prípadne zaujať stanovisko k otázkam, ktoré môžu ovplyvniť činnosti v nich upravené alebo dôveryhodnosť RTVS. Etická komisia neposudzuje otázky vyplý

  Programoví pracovníci

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) je Rozhlas a televízia Slovenska povinná chrániť a rešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov. Z tohto dôvodu je Rozhlas a televízia Slovenska povinná vypracovať Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov. V zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a definovania vysielania ako služby verejnosti a v zmysle definícií oblastí rozhlasového a televízneho vysielania krajinami Európskej únie, Rozhlas a televízia Slovenska: a) slobodne a nezávisle poskytuje službu verejnosti prostredníctvom programov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, dramatického, hudobného, športového, zábavného a vzdelávacieho charakteru, programy pre deti a mládež a iné programy, b) pripravuje programy založené na zásadách demokracie a humanizmu, ktoré prispievajú k právnemu vedomiu, k etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, c) poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike.

   

  Výzva:

   

   Vyzývam týmto občianských aktivistov, ktorí majú záujem o veci verejné, najme blogerov rôznych webových portálov aby sme sa zjednotili na tejto myšlienke „dostať svoju občiansku relácie do RTVS“, aby svojími krátkymi komentármi prispeli k riešeniu tohoto závažného spoločenského problému a tí odvážnejši aby osobne zatelefonovali aj generálnemu riaditeľovi RTVS pánovi Rezníkovi a vyjadrili nesúhlas s jeho ignoráciou hlasu ulice.

  Prosím aby provokatéri, ktorí tu zvyčajne píšu urážajúce komentáre, sa tento krát zdržali svojích invektív a zamsyleli sa sami nad sebou, a uznali že stav v RTVS je kritický.

  Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

  https://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Po samovražde finančníka Epsteina odvolali šéfa väzenského úradu

  Washington 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   Americký minister spravodlivosti William Barr odvolal v pondelok úradujúceho riaditeľa Federálneho väzenského úradu Hugha Hurwitza. Stalo sa tak vyše týždňa po tom, ako vo federálnej väznici spáchal samovraždu finančník Jeffrey Epstein, uviedla agentúra AP Hurwitz pôsobil na poste riaditeľa od mája 2018. Dôvody…

  Iránsky tanker, zadržiavaný 6 týždňov v Gibraltári, už smeruje do Grécka

  Londýn 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcos Moreno)   Iránsky ropný tanker, ktorý bol zadržiavaný šesť týždňov v britskom zámorskom území Gibraltár, už smeruje ku Grécku. Informovala o tom webová stránka Marinetraffic.com sledujúca trasy námorných plavidiel. Podľa tlačovej agentúry DPA Teherán ocenil pondelkové prepustenie svojho tankera "Vždy sme to vnímali tak, že…

  Trump zdôraznil Módímu potrebu zmierniť napätie medzi Indiou a Pakistanom

  Washington 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Americký prezident Donald Trump sa v pondelok telefonicky rozprával s indickým premiérom Naréndrom Módím a vyzval ho na zmiernenie napätia medzi Indiou a Pakistanom, vyvolaného sporom o región Kašmír "Prezident zdôraznil, aké dôležité je zmierniť napätie medzi Indiou a Pakistanom a zachovať mier…

  Most-Híd a SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do konca augusta

  Bratislava 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vládna strana Most-Híd a mimoparlamentná SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do parlamentných volieb do konca augusta. O výsledkoch pondelkového stretnutia informovali na tlačovej konferencii podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz a Peter Őry z SMK Nateraz sa strany dokázali dohodnúť na 17 z…

  Poľskí záchranári pátrajú po filmovom producentovi, ktorý sa stratil v jazere

  Varšava 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:MSN Polska Twitter)   Poľskí záchranári pátrajú po prominentnom podnikateľovi a filmovom producentovi Piotrovi Wožniakovi-Starakovi, ktorý je nezvestný od víkendu, keď spadol z motorového člna do jazera. S odvolaním sa na tamojšie médiá a úrady o tom v pondelok informovala agentúra AP Wožniaka-Staraka nikto nevidel od…

  SNS chce v prípade stratifikácie počkať na stanovisko Smeru

  Bratislava 19. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič, SITA-Branislav Bibel)   Slovenská národná strana (SNS) chce v prípade stratifikácie nemocníc počkať na stanovisko strany Smer- SD. Strana to uviedla pre agentúru SITA v rámci odpovede na otázku, či podporí reformu zdravotníctva aj v prípade, ak nepôjde o ústavný zákon Hovorkyňa rezortu…

  Lustrovaní novinári zvažujú spoločné podanie na súd

  Bratislava 19. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Novinári lustrovaní v kauze poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča zvažujú spoločné podanie na súd. V civilnej žalobe by si chceli uplatniť nárok na nemajetkovú ujmu za zásah do osobnostných práv a do súkromia. Prípadné odškodné chcú venovať na prospešný účel súvisiaci s témou vraždy…

  Macron vidí "reálnu šancu" pre mier na Ukrajine

  Bormes-les-Mimosas 19. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gerard Julien)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a vyhlásil, že po zvolení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského existuje "reálna šanca" pre mier na Ukrajine Rovnako vyjadril nádej, že sa v "nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch" zúčastní na summite…

  Bloomberg: Väčšie škody než clá spôsobujú Trumpove vyjadrenia na Twitteri

  New York 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Americké clá na čínsky dovoz sú jedným z dôvodov spomaľovania globálnej ekonomiky. Avšak neistota, ktorú vyvoláva spôsob politiky prezidenta Donalda Trumpa realizovanej prostredníctvom Twitteru, má podľa expertov ešte väčší negatívny vplyv Neistota týkajúca sa obchodu môže podľa správy od Bloomberg Economics spôsobiť,…

  Na parížskej Notre-Dame obnovili čistiace a spevňujúce práce

  Paríž 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Do parížskej katedrály Notre-Dame, spustošenej ešte v apríli požiarom, sa v pondelok vrátili špecialisti, ktorí po takmer mesiaci obnovili práce zamerané na jej zaistenie. Informuje o tom agentúra AP s tým, že experti mali na sebe ochranný odev vrátane jednorazovej spodnej bielizne Čistiace…

  Loď s migrantmi na palube odmietla už druhú ponuku Španielska

  Barcelona 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Elio Desiderio)   Plavidlo Open Arms organizácie Proactiva, na palube ktorej sa nachádza vyše 100 migrantov, odmietlo už druhú ponuku španielskej vlády na zakotvenie, ktorá sa tentoraz týkala prístavu na ostrove Menorca. Informovala o tom v pondelok agentúra APA "Naša loď sa nachádza 800 metrov od…

  Šiestak v štáte Ohio potrestaný za slová, že rodovo-zmätený kamarát "je chlapec, nie dievča"

  Ohio 19. augusta 2019 (HSP/Life Site News/Foto:Pixabay)   Len 11-ročného chlapca si predvolala zástupkyňa riaditeľa školy pretože spolužiačkam povedal, že jeho kamarát, ktorý „prechádza premenou“ na dievča – je „chlapec nie dievča.“ Zástupkyňa chlapca varovala, že „môžu prísť následky,“ ak bude naznačovať, že jeho kamarát je chlapec a označovať ho v mužskom…

  Netanjahu: Izraelu a Ukrajine to pôjde "lepšie spolu"

  Kyjev 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Efrem Lukatsky)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v pondelok na užšie vzťahy s Ukrajinou. Urobil tak počas stretnutia s nedávno zvoleným ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve Podľa analytikov je táto Netanjahuova cesta súčasťou úsilia o upevnenie postavenia jeho strany Likud medzi Izraelčanmi ukrajinského pôvodu…

  Dwayne Johnson sa oženil

  New York 19. augusta 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Invision-Chris Pizzello)   Americký herec a wrestler Dwayne Johnson, známy aj ako The Rock, sa oženil. Jeho manželkou sa v nedeľu na Havaji stala Lauren Hashian. Štyridsaťsedemročný rodák z kalifornského Haywardu potvrdil radostnú správu na službe Instagram, kde sa podelil aj o svadobné fotografie Dvojica…

  "Nepriateľ Porošenka číslo jeden" Sam Kislin: "V USA proti Porošenkovi začali niekoľko trestných stíhaní vrátane kauzy krádeže miliardy eur MMF"

  Moskva 19. augusta 2019 (HSP/Foto:MORF)   Ukrajinské médiá informujú, že do Nezáležnej po dlhšej prestávke pricestoval „nepriateľ Petra Porošenka číslo jeden“ – americký miliardár ukrajinského pôvodu Sam Kislin. V súčasnosti je ekonomickým poradcom bývalého primátora New Yorku Rudolfa Guilianiho. Prečo znova prišiel na Ukrajinu a aké udalosti sa v súvislosti s jeho príchodom dajú…

  Plavba Grety cez Atlantik ekologická nebude: Dve posádky lode a najmenej 4 lety lietadlom

  Bratislava 19. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth/SITA/AP-Frank Augstein)   Kapitán jachty Malizia, na ktorej sa vezie do New Yorku Greta Thunbergová, sa do Európy vráti letecky. Tento spôsob prepravy chce pritom aktivistka obmedziť. S jachtou popláva späť nový, pravdepodobne až päťčlenný tím, ktorý dorazí do Spojených štátov tiež letecky. A navyše zatiaľ…

  Prokuratúra potvrdila moje slová o prepojení štátu a organizovaného zločinu, tvrdí Kiska

  Bratislava 19. augusta 2019 (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová, Branislav Bibel)   Podľa bývalého prezidenta a lídra vznikajúcej strany Za ľudí Andreja Kisku dnes prokuratúra potvrdila jeho slová o organizovanom zločine, ktorý sa stal súčasťou štátu "Mnohí verejní činitelia podľa prokuratúry zrejme páchali trestnú činnosť s Marianom K. a jeho partiou. Pred týždňom…

  Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú Duľa a Pitoňáková

  Bratislava 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ďalšími uchádzačmi o pozíciu sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sú Libor Duľa a Zuzana Pitoňáková. TASR to povedal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) Obaja sa o spomínanú funkciu uchádzali aj pri predchádzajúcich voľbách. Okrem nich majú o post…

  TopDesat

  Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

  0

  Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

  Mitrochinov archív odhalil zákulisie Kremľa

  0

  Dôstojník bezpečnosti roky zbieral najtajnejšie dokumenty a schovával ich v kufroch v pivnici na chate. Potom ich prepašoval na Západ. Mitrochinov archív ukazuje, ako Sovietsky zväz vnímal zvyšok sveta. Tajné služby sú hlboko zakonšpirované. Členov viažu k mlčanlivosti až do ich smrti. Najtajnejšou z tajných služieb, bol bez pochyby Výbor štátnej bezpečnosti – KGB v Sovietskom zväze. Sídlo…

  Top 10 nových zombie filmov, ktoré by vám nemali ujsť

  0

  V kinách už pred nejakým časom debutoval zombie film Mŕtvi neumierajú od Jima Jarmuscha. Pri tejto príležitosti sme sa vám rozhodli predstaviť Top 10 zaujímavých zombie filmov z posledných rokov. Nech sa páči. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=u5tlmpF_Fco[/embed] 10) Aurora

  Od narodenia nevidí. Na YouTube vysvetlil, že slepota má aj svoje svetlé stránky

  0

  Hendikep, nech je už akýkoľvek, sťažuje ľuďom život v nepredstaviteľnej miere. Zdravý človek si nedokáže predstaviť, aká je totálna slepota. Ale ak máš naozaj záujem dozvedieť sa viac o tom, čo nevidiaci ľudia zažívajú a ako vnímajú svet, máme pre teba dobrú správu. Existuje (minimálne) jedna osoba, ktorá sa snažiť odpovedať na tieto…

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Vo svete IT

  GPD MicroPC: Jeden z najmenších notebookov na svete je dostupný už aj pre Slovákov

  0

  Spoločnosť GPD, ktorá sa už roky zaoberá vývojom a výrobou mikropočítačov, nám ešte začiatkom tohto roka predstavila nový prírastok do svojho portfólia – mikropočítač GPD MicroPC. Ten by mal potencionálnych záujemcov osloviť hlavne kvôli dobrej výdrži batérie, kompaktným rozmerom, všestrannej využiteľnosti, skvelej výbave z hľadiska konektivity a v neposlednom rade,…

  Toto boli prvé telefóny súčasných najväčších 5 výrobcov smartfónov na svete

  0

  V  súčasnosti predajom mobilných smartfónov kráľujú spoločnosti Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi a HMD Global (pozn. redakcie: pod značkou HMD Global sa schováva ex-fínska Nokia). Ich súčasné vlajkové lode poznáme veľmi dobre, spomeniete si však na ich úplne prvý telefón? Pri určení najväčších výrobcov smartfónov sme vychádzali z dát IDC za…

  Nokia chce opäť zabojovať o lepšiu pozíciu na trhu s dostupnými smartfónmi. Na IFA 2019 predstaví tieto novinky

  0

  Medzinárodná výstava IFA 2019, ktorá sa koná v nemeckom hlavnom meste Berlín, zrejme prinesie ďalšie zaujímavé novinky zo sveta dostupných smartfónov. Na mysli máme hlavne očakávané prírastky od spoločnosti HMD Global, ktorá chce pod značkou Nokia predstaviť hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Overený výrobca, ktorý sa už zopár rokov snaží o…

  Redmi 8: Poznáme ďalšie špecifikácie jedného z najočakávanejších smartfónov strednej triedy

  0

  Redmi 8 je jedným z  najočakávanejších smartfónov strednej triedy, ktorý má byť predstavený už čoskoro. Dnes, v  skorých radných hodinách sme sa dozvedeli, že smartfón bude s vysokou pravdepodobnosťou uvedený na trh po boku chytrej televízie Redmi. Konkrétne 29. augusta. Medzi časom sa objavili ďalšie informácie týkajúce sa špecifikácií smartfónu,…

  Tim Cook vysvetľoval Donaldovi Trumpovi, že zavedením nových ciel na tovar z Číny poškodí Apple a pomôže Samsungu

  0

  Tim Cook, generálny riaditeľ spoločnosti Apple sa koncom minulého týždňa stretol s  americkým prezidentom, Donaldom Trump. Na spoločnej večeri preberali dopady sankcií v podobe zvýšenia cla na dovoz čínskeho tovaru a služieb. Having dinner tonight with Tim Cook of Apple. They will be spending vast sums of money in the…

  CEO Xiaomi naznačil dátum predstavenia smartfónu Redmi Note 8

  0

  Spoločnosť Redmi koncom augusta plánuje oficiálne predstaviť novú chytrú televíziu so 70“ uhlopriečkou a  4K rozlíšením. Vyzerá to však tak, že okrem televízie bude predstavený aj smartfón Redmi Note 8, ktorý posledné týždne plní plátky médií. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Redmi Note 8 bude predstavený 29. augusta Generálny riaditeľ…

  TopSpeed

  Najkrajšie palubné dosky. 5 naj v segmente štvormiestnych kupé

  0

  Štvormiestnych kupé, či GT určených na dynamické zvládanie dlhých ciest je dnes ako šafranu. No hoci medzi obsiahlou ponukou SUV a prémiových crossoverov akoby na prvý pohľad strácali pôdu pod nohami, v skutočnosti je ich prítomnosť v modelovom portfóliu pre vybrané automobilky doslova otázkou prestíže. Tomu samozrejme prispôsobujú aj ich prepychové…

  Najpredávanejšie autá sveta? Dve z troch naj má Toyota

  0

  Najnovšie údaje analytického webu focus2move.com za prvý polrok 2019 sumarizujú rebríček najúspešnejších áut. Najpredávanejšie autá sveta vedie Toyota Corolla. Toto japonské auto je neohrozený víťaz. Na druhom mieste je americký pick-up Ford F-Series a na treťom opäť Toyota RAV4. Značka Toyota dominuje aj rebríčku najčastejšie vyberaných značiek automobilov.

  Bugatti Centodieci vzdáva hold modelu EB 110. Jeho cena vyráža dych

  3

  Automobilka Bugatti je v posledných rokoch známa nielen svojimi hyperšportovými autami, ale aj schopnosťou vyťažiť zo svojho mena maximum. Čo model, to limitovaná edícia s cenou často presahujúcou hranice zdravého rozumu. Výnimkou v tomto smere rozhodne nebude ani posledný prírastok v rodine zberateľských verzií – Bugatti Centodieci za 9 miliónov eur.

  Najkrajšie americké autá - našich TOP 10

  3

  Motor vpredu, pod kapotou V8, zadný náhon a poriadna porcia výkonu. To sú pravé americké klasiky ako Ford Mustang alebo Dodge Charger. No ktoré „ameriky“ sú najkrajšie? Moderné superšporty ako Ford GT či Chevrolet Corvette alebo klasiky zo 70. rokov? Prinášame zoznam 10 najkrajších amerických áut. Zoznam je subjektívny, preto…

  Finále šprintérskeho seriálu PowerFest sa odohrá v Trenčíne

  0

  Posledné kolo šampionátu disciplíny drag racing sa odjazdí 24. augusta a vo väčšine kategórií sa o víťazoch rozhodne práve na trenčianskom letisku. Piata bitka Majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov prinesie najväčšiu koncentráciu konských síl, akú môžete na Slovensku zažiť, a kuriózne duely extrémnych mašín. Finále šprintérskeho seriálu sa bude…

  Šprint Supra a Cayman GTS a TT RS a Alpine A110. Kto prekvapí?

  2

  V poslednom čase sa na internete objavilo viacero šprintov novej Supry, z ktorých sa zdá, že auto má viac výkonu, ako je písané v papieroch. Šprint Supra a Cayman GTS a TT RS a Alpina A110 môže prekvapiť, aj keď víťaz by sa mohol zdať jasný hneď dopredu.

  KAMzaKRÁSOU

  Moderné chodenie naboso: Táto zábavka môže byť pre teba nebezpečná!

  4

  Vedeli by ste si predstaviť, že by ste chodili po ulici úplne bosí? Niektorí ľudia na chodenie naboso nedajú dopustiť a praktizujú ho celkom bežne. Hovoria pri tom o návrate k prírode s argumentmi, že keď sa narodí dieťa, tiež sa učí bosej chôdzi. V tomto článku sa dozviete, aké…

  TEST: ARTISTRY STUDIO™ Paris Sada na úpravu obočia 3 v 1

  2

  Hovorí sa, že obočie je rám celej tváre. Ak si ho vytrháme, necháme narásť a zhustnúť, nafarbíme či upravíme ceruzkou alebo gélom, vždy to náš vzhľad ovplyvní. Pekne upravené a tvarované obočie v správnej farbe pritom pôsobí elegantne a žene pridáva na pôvabe. Úprava obočia je pre mnohé nevyhnutným krokom pri líčení, ktorý nemožno…

  Elegantná puzdrová sukňa: Nesmrteľný kúsok ako základ šatníka

  3

  Už je to dávno, čo Christian Dior priniesol revolúciu, ktorá sa týka ženských sukieň. Ako prvý prišiel na svet s puzdrovou sukňou ako novou formou oblečenia, ktoré lichotí každej ženskej postave. S detailom na krásne ženské krivky môžeme povedať, že puzdrová sukňa je jednou z mála kúskov oblečenia, ktoré sa tešia takej obľube. Elegantná…

  Video 12-ročná make-up artistka Natthanan z Thajska a jej nové BMW za nemalé peniaze

  2

  Vôbec nie je tajné, že youtuberi si dokážu natáčaním videí zarobiť nemalé peniaze. Niektorí sa tým taja a iní dokážu povedať na rovinu, aké môžu byť spolupráce s rôznymi značkami výnosné. No uverili by ste, že už 12-ročná make-up artistka Natthanan z Thajska si vďaka svojej práci dokázala kúpiť luxusné BMW rady 7…

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenia sú vhodné pre Strelca?

  0

  Vo vzťahu, kde je jedno zo znamení ohnivé a druhé vzdušné, je to vždy zaujímavé a určite aj podnetné. Vzduch jednoducho dodáva ohňu na sile, hoci niekedy to môže trochu prepísknuť a dôjde aj k neželanému požiaru. Tak je to aj v prípade spojenia Strelca a Vodnára. Magneticky sa priťahujú a spoločne objavujú to, čo by im…

  Ako podporiť vykašliavanie? Dýchacím cestám pomôžu listy tejto známej rastliny!

  2

  V prírode nájdeme množstvo bylín, ktoré majú blahodarný vplyv na respiračný systém človeka. Mnohé sú nápomocné pri boji proti nepríjemnému kašľu či upchatých dutinách. Dokážu podporiť liečbu zápalu priedušiek či stlmiť teplotu. Ľudová medicína radí medzi byliny na dýchacie ťažkosti aj eukalyptus guľatoplodý. Na účinky tohto stromu s liečivými listami…

  Svetlo sveta

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

  0

  Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá štyri dni. Začne sa v piatok 13. septembra o 17:00 mariánskou hodinkou, svätou omou a…

  Pápež dáva Švédsko svetu za vzor v imigračnej otvorenosti. Štatistika nárastu znásilnení hovorí o opaku.

  0

  V nedávnom rozhovore pre Vatican News pápež František uviedol Švédsko ako krajinu, ktorá by mala byť modelovým príkladom pre ostatné štáty sveta v otvorenom prístupe k imigrácii. Pápež uviedol, že Švédsko dobré pozná, pretože „krajina je plná imigrantov z Latinskej Ameriky. Všetkých ich prijali. Majú tam organizáciu a tá za…

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Armádny Magazín

  Dvojdňová horská pátracia akcia dopadla úspešne

  0

  Od včera prebiehala v horách nad obcou Klenovec veľká záchranná akcia. 70-ročný hubár sa nevrátil do svojho bydliska. Množstvo policajtov, hasičov, záchranárov a miestnych dobrovoľníkov prehľadávalo okolité členité lesy. Využité boli terénne vozidlá aj drony, Ešte v noci bol nasadený stopársky pes, neskôr psy cvičené na plošné prehľadávanie. Nezvestný starš

  Pilotka Indických vzdušných síl tvrdí, že videla kolegu Abhinandana na MiGu-21 ako zostrelil pakistanskú F-16

  0

  Pár dní dozadu (16. júla) sa v indickej tlači objavila správa, uvádzajúca prítomnosť „dôležitého očitého svedka indického víťazstva vo vzdušnom boji 27. februára tohto roku“. Týmto dôležitým svedkom celej udalosti je veliteľka letky indického letectva Minti Agarwal. Je to zároveň prvá žena v indickom vojenskom letectve, ktorá bo

  Reakcia skúseného ochrankára na útok mačetou

  0

  Nemecká výcviková akadémia Force on Force, zverejnila zaujímavé video z Juhoafrickej republiky. Ochrankár v obchode pohotovo reagoval na útočníka ozbrojeného mačetou. https://www.facebook.com/starsgermany/videos/572583626605938/?t=16 Ochrankár ostal pokojný, predpokladal útok sečnou zbraňou, je zrejmá jeho skúsenosť s odrazením útoku nožom, nacvičeným úhybom odrazil útok

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  Tvoja Svadba

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Tvoje Zdravie

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…