• Výzva na obnovu verejnoprávnosti adresovaná generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, na vedomie parlamentnému výboru. Sťažnosť koncesionálneho poplatníka voči verejnoprávnej RTVS!

  Publikované 19.05. 2018 o 09:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Podľa spoločného Štatútu slovenského koncesionára, medzi ktorých patria nepochybne aj občianskí aktivisti zhromažďujúci sa na námestiach po celom Slovensku a fanúšikovia „za právny štát“ odkazujú generálnemu riaditeľovi RTVS, že aj my máme právo na objektívne, trvalé a nemanipulatívne informácie o skutočných príčinach problémov v našej spoločnosti. Sťažujeme sa, že sa nezastavili excesy tých, ktorí si verejný priestor za V.Miku fakticky sprivatizovali a doposiaľ vylučujú z neho odlišné názorové skupiny.

  Pre demokraciu možno len ťažko poprieť význam pluralitnej diskusie a preto je potrebné aby sa do RTVS vrátila rôznorodosť a rozmanitosť názorov a odstránila sa akákoľvek cenzúra jednej protežovanej časti. Z dôvodu tejto cenzúry informácií zo strany RTVS ako i Slovenského rozhlasu sú už vopred vylúčení z diskusie v tomto verejnoprávnom priestore napr. p. Harabin, p.Rostas, p. Molnár a desiatky ďalších ľudí, ktorí národu ako i o smerovaní tohoto národa majú čo povedať, no v tomto verejnoprávnom priestore je im prezentácia týchto myšlienok absolútne znemožnená, sústavne znemožňovaná. Oni sa však   nemôžu žobraním uchádzať o túto priazeň, oni na to majú právo, právo na slobodu prejavu, čo nie je len rozprávať sa v zadýmenej reštaurácii ale prehovoriť aj vo svojej verejnoprávnej televízie tak, aby to počuli všetci Slováci, ktorí o takéto diskusné relácie prejavujú záujem. To je pravá a nefalšovaná sloboda prejavu zaručená Ústavou SR.

  Neinformovanie o tom, že existujú aj iné názorové prúdy na Slovensku, ktoré tieto problémy vidia jasne, vedia ich pomenovať a vedia aj, akým spôsobom by sa dali problémy riešiť je hrubé porušenie spoločného nielen štatútu Slovenského koncesionára ale aj porušenie demokratických princípov plurality názorov a preto spoločne v méně ľuidu predkladáme konkrétny dôkaz o porušovaní Štatútu RTVS, Etického kódexu programových pracovníkov z dôvodov ignorácie Odporúčania Rady Európy 1466 – Výchova k demokratickému občianstvu.

  Ďalšie odhalenie popierania verejneho zaujmu RTVS

  Odporúčania výboru ministrov Rady Európy v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv. Rada Európy odštartovala v roku 2004 v Sofii výchovu k demokratickému občianstvu európskeho významu, podľa ktorej demokracia je viac ako účasť vo voľbách. Vyžaduje od občanov v ich každodennom živote zodpovedné konanie a pozdvihnutie povedomia   nielen o demokratických právach, ale aj o povinnostiach.

  “Demokratické občianstvo“ je schopnosť , ktorú všetci potrebujeme. Vo svojej najpraktickejšej podobe je to znalosť o tom, ako funguje krajina a spoločnosť – prečo vláda pracuje tak, a nie inak, kde získať informácie a ako voliť. Ale demokratické občianstvo je viac ako účasť vo voľbách, je to aj schopnosť, ktorú potrebujeme uplatňovať v rodine a spoločnosti. Ukazuje nám, ako riešiť spory priateľsky, spravodlivo a čestne, ako rokovať a nachádzať spoločné postoje a ako zaistiť, aby naše práva boli rešpektované. Demokratický občan pozná základné pravidlá spoločnosti v ktorej žije a osobnú zodpovednosť ktorú nesie. Členské štáty sú povinné vo verejnoprávnych médiach vytvárať priestor pre takéto televízne, zvukové a pritové média. Slovenská republika tút povinnosť si neplní od roku 2004 i napriek tomu, že každému riaditeľovi sa predkladajú projekty na formát relácie tohoto charkteru.

  Absencia občianskej TV diskusnej relácie

  Absenciou TV diskusnej relácie akú navrhuje aj Občianske združenie – stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv sú nútení tí, ktorí majú iní názor doslova na kolene vyrábať svoje súkromné tv vystúpenia a šíriť ich cez sociálne siete ale tým, že nie je možná diskusia, tieto vo viacerých prípadoch negatívne vplývajú na demokratický rozvoj spoločnosti a umožňujú šíriť aj dezimformácie opačného charakteru a vo verejnosti vzniká myšlienkový chaos. Chaos veľkých rozmerov, čo môže viesť opeť k manipulácii s verejnou mienkou.

  Za tento chaos a neblahý stav ste zodpovedný iba Vy generálny riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu a televízie, vy osobne pán Rezník môžete zo svojej právomoci a svojho poslania zastaviť tento chaos, žiaľ doposiaľ ste neprejavil ani predvídavosť,  ani manažérske schopnosti aby verejnoprávna televízia „slúžila“ ľudu, občanom Slovenska a nielen protéžovanej „skupinke“ ľudí riadiaci tento štát v utajenom režime pred verejnosťou. Vy nesiete plnú zodpovednosť za spoločenský vývoj na Slovensku lebo ako sa hovorí „Zlodej kradne len dovtedy, pokiaľ mu to my občania dovolíme“ tak aj v oblasti verejného záujmu „zlodejina“ prezentovaná na námestiach rozhorčenými občanmi bude pokračovať, pokiaľ im to my občania dovolíme. Našou jedinou zbraňou ako zabrániť korupcie a nehoráznej zlodejiny je prístup občianských aktivistov do verejnoprávneho masovokomunikačného priestoru. A ten máte Vy v rukách. Vy budete mať zakrvavené ruky z prípadných ďalších vrážd, ktoré plánuje oligarchia ale my občania nemáme účinné obranné prostriedky, aby sme zavčasu tak ako v iných okolitých krajinách mohli otvorene debatovať o týchto závažných problémov.

  Naposledy Vás dôrazne žiadame, aby ste prestal ignorovať žiadosť občianského združenia z 02.02.2018 o zriadení takéhoto televízneho formátu na vzor Švajčiarskej „Arény“, českého „Kotla“ alebo rakúskeho formátu „Občianský zástupca“. Súčasne žiadame týmto parlamentný výbor pre kultúru a média aby prešetril tento dlhodobo neudržateľný stav ignorácie odporúčania Rady Európy č. 1466 od roku 2004 !!! Žiadame akceptovať pritom hlas ulice, ktorá volá po dôveryhodných hlasoch a tvárach. Nespokojní koncesionári varujú, že tzv. „nežná revolúcia“ nebola spravodlivo dokončená a pametáme na odkaz (nie je podstatné kto ho povedal) , že „Revolúcia nie je ružový chodníček… Revolúcia je boj na smrť medzi budúcnosťou a minulosťou.“

  Považujte tento otvorený list aj z občianského pohľadu, nakoľko ste stále občan (odhliadnúc od prepožičanej funkcie generálneho riaditeľa RTVS) a máte tiež rodinu, priateľov a známych a ďalšou Vašou ignoráciou vôle ľudu při výkone Vášho povolania by sme museli uvažovať aj o možnosti podania súkromnej žaloby v zmysle občianskeho zákonníka podľa § 11 a ďalších na ochrany osobnosti za hrubé porušovanie naších osobnostných práv slovenských koncesionálov a občianských aktivistov združených v legitímnych zoskupení registrovaných na Ministerstve vnútra práve hrubým porušovaním Vašich pracovno právnych povinnosti vo Vašom zamestnaneckom pomere, nakoľko vznikne podozrenie vyššieho stupňa za zneužitie právomoci verejného činiteľa v prospech určitej „skupinky“ politického spektra tak ako už raz vyhlásil Úsatvný súd právnu vetu v „kauze“ Mečiarových amnestii, lebo (v našom právnom systéme platí zásada subsidiarity) „Už v čase ignorácie žiadosti o vstup do verejného priestoru od riadne zaregistrovaných a legitímnych občianských združení ste neplnením svojích pracovných povinnosti z morálneho hľadiska podľa zásad štatútu pracovníka TRVS v súbehu s porušením etického kódexu podľa zásad RTVS vedel, že svojím postojom zabránite práva občanov na prešetrenie (vo verejnnej diskusie širokého názorového spektra) závažných podozrení zo závažných zločinov rezonujúcich po vražde novinára Kuciaka páchaných na slovenských občanov“.

  Tu je linka na listy zasielané Vaším predchodcom ako aj posledný list zaslaný priamo Vám 2. februára tohot roku 2018, na ktorý sme nedostali žiadnu odpoveď, čo sa dá považovať v zmysle zákona o zodpovednosti za nesprávny úradný postup. (nedodržanie 30 dňovej lehoty v zmysle OZ)

  www.koloseo.info/stv

  Legislatívny rámec: (pre čitateľa je potrebné sa s ním oboznámiť)

  Občania, koncesionálni poplatníci nemajú inú možnosť, než je vyššie uvedená súkromno právna žaloba lebo žiaľ, z právneho hľadiska si poslanci zabetonovali prístup obyčajných ľudí do verejnoprávneho rozhlasu a televízie zákonom č. 532/2010 o televízii a rozhlase. (do budúcna ho treba nutne novelizovať) Aby tieto inštitúcie slúžili len tým, ktorí sú pri moci, prípadne ich opozičníkom v parlamente. Teda prejaviť odlišný názor ako má koalícia, či opozícia v parlamente prostredníctvom štátrnej tv a rozhlasu je prakticky nemožné. Výnimkou je to, čo sa deje zmanipulované na námestiach za posledné dva mesiace, keď niekto (všetci tušíme, že kto to mohol byť, ale dokázať to nevieme a diskutovať o tom nemôžeme) zneužil smrť Kuciaka a jeho snúbenice a presadzuje dnes cez svoje „nesvojprávne deti“ na politické ciele. Názory týchto „detí“, ktoré nič nevedia, nič nezažili samé, sa môžu v tv a rozhlase šíriť a ostatní aktivisti musia mlčať? Prečo? Lebo na tom má niekto v pozadí záujem!!! A toto nemá nič spoločného s právnym štátom!

  Veľa občianských aktivistov by svojími vedomosťami, aké má npr. Pán Harabin (perzekuovaný sudca) alebo pán Molnár (perzekuovaný aktivista), a ďalší (aby som neurazil p. Chmelára a ďalších) dokázali vystúpiť v nezávislej štátnej televízie a rozvíjať pluralitnú diskusiu, ak by im to zákon 532/2010 umožňoval, ale neumožňuje. Tak sa nečudujme, že sa vytvárajú rôzne média ako je Slobodný vysielač, alebo Občianský tribunál, alebo rádio v Žiline Fortimus či iné, ktoré sú tiež závislé od „politických názorov“ ich prevádzkovateľov (vačšinou zbohatlíkov) a slobodný občan, aktivista s iným názorovým spektrom, ktorý by mal čo povedať v rámci plurality názorov sa nikde nedostane. To neni demokracia, to je horšie ako za komunistov!!!

  Zákon č. 532/2010 v platnom znení má pekné frázy, ktoré na prvé prečítanie dávajú šancu na presadzovanie relácie ako je navrhovaná Aréna, poukazujem na § 2 ods. 1 zákona, kde sa uvádza, že TRVS je okrem iného …… nezávislosť … atď. …. v § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 je v podstate napísané všetko ostatné. Opeť by sa mohlo zdať, že pod nestrannosťou, informovanosťou a všetkým čo tam je napísané by malo byť chápané aj právo verejne v tv a rozhlase (to isté aj v tlači) šíriť svoje názory bez cenzúry!!!

  Ale v štáte kde žije cca 5 mil. Občanov, nie sú uzákonené pravidlá a postupy ako si občania môžu „vyžadovať“ zriadenie svojej tv diskusnej relácie, lebo tí, čo zákon schválili a naviac schálili aj Ústavu SR, nemali tak široký záujem o slobodné šírenie myšlienok ako si dnes aktivisti želajú a želá si to už aj početná občianská verejnosť. (viď mítingy a protesty na námestiach)

  Podľa čl. 26 ods. 1 ústavy sú sloboda prejavu a právo na informácie zaručené. Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy, každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom atď….. Ods. 3 tohoto článku uvádza, že cenzúra sa zakazuje. Ešte je tam ods. 4 a 5. Podobne čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  Problémom ostáva v chápani toho čo je v ústave a toho čo je reálne právo jedinca či skupiny jedincov ako sme my. Z toho vyplýva, že tá sloboda a všetko napísané v zákone o TRVS aj článok 26 Ústavy SR majú v reálnom živote vážne obmedzenia.

  Žiaľ z právneho hľadiska nevidno reálnu možnosť donútiť legálnou cestou (s výnimkou tlaku verejnosti v zmysle práva na zhromaždenie) RTVS, ale ani tlačené média k tomu, aby nám otvorili vo svojích médiach cestu dobrovolne a dobromyselne. Žiaľ nedávam šancu ani na prípadnú žalobu voči RTVS ak by nevyhovela žiadosti o zriadenie relácie ARÉNA alebo inej diskusnej relácie.

  Preto je jediná legitímna cesta súkromno právna žalova voči osobe Jaroslava Rezníka ako občana v prepožičanej funkcii generálneho riaditeľa TRVS. To chcete pán Rezník!!

  Poukazujem na tento problém aj na uznesenie US SR sp.zn. I. US 63/2004 z 23. marca 2004 kde sa uvádza, že súčasťou práva na slobodu prejavu a práva na šírenie informácii podľa čl. 26 ods. 1 Ústavy SR nie je právo na to, aby obyvateľ města mohol vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva !!! To znamená jasne, že občan mesta musí svoje problémy či práva presadzovať cez poslancov zastupiteľstva, ktorí majú právo podľa čl. 26 Ústavy na ňom vystúpiť. Teda aj my máme právo v RTVS, tlači či parlamente svoje práva a názory šíriť iba sprostredkovane. Žiaľ je to skutočne tak, a na tom sa nič nezmení.

  Zostáva ešte jediná legálna cesta v tom, že nájdeme aspoň jedného nezávislého poslanca v NR SR (npr. Marčok, Šimkovičová, Basistová), ktorí niečo z naších problémov a cielov v pléne NR SR budú ochotný verejne šíriť.

  Dobrá rada nad zlato (Dočasne riešenie kým, ulica nezvíťazí nad zlými zákonmi)

  V ČR je podobne ako v Hyde parku Londýne isté miesto (nejaký park) kde každý môže vystúpiť a ak ho ľudia počúvajú, môže šíriť svoje myšlienky. Je to málo, ale aspoň niečo. Možno by stálo za pokus presadiť v BA také miesto typu Hyde parku. Aj v každom inom meste. Možno by pán Kukura, majiteľ súkromného pozemku v Petržalke před divadlom Arena povolil aj bez súhlasu města pravidelne zhromaždenia (súkromný pozemok), tam by mohol každý povedať o tom čo ho ťaží na srdci, ale ani vtedy nebude istota, že sa niekto nájde (provokatér!) a NAKA ho bude stíhať za extrémizmus!!! Aj tam by musel prebiehať istý výber v I.kole krátkeho predstavenia rečníkov.

  Ostáva nám len jedna cesta, požiadať generálneho riaditeľa RTVS pána Jaroslava Rezníka, aby z titulu funkcie generálneho riaditeľa dobromyselne zaradil do ITP (ideovo tématicky plán) občianskú diskusnú reláciu na vzor ARÉNA, podľa návrhov pána Molnára, predsedu občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv zriadiť ju v rámci programu Rady Európy odporúčania č. 1466 – výchova k demokratickému občianstvu.

  List, na ktorý pán Rezník do dnešného dňa neodpovedal.

   

  Linka na celý projekt

  https://www.koloseo.info/stv/Navrh.htm

  Len pre úplnosť…

  ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE RTVS

  Poslanie Etickej komisie Generálny riaditeľ, rešpektujúc hodnoty verejnoprávnosti a hlásiac sa k hodnotám a cieľom Európskej vysielacej únie (EBU), zriaďuje etickú komisiu RTVS. Poslaním etickej komisie je posilniť vieru verejnosti, že RTVS zodpovedne pristupuje k otázkam profesionálnej (profesijnej) etiky a k jej dodržiavaniu všetkými zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS. Etická komisia je nezávislým poradným orgánom generálneho riaditeľa. Je ustanovená, aby pomáhala posudzovať otázky, ktoré vyplynú z uplatňovania a dodržiavania Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, interných predpisov upravujúcich pravidlá etického správania sa pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a Etického kódexu novinára. Etická komisia je nezávislá aj v otázke, či predmet podnetu spadá pod jej právomoc. Úlohou etickej komisie je posúdiť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu etických princípov obsiahnutých v štatúte, relevantných predpisoch alebo v kódexoch, prípadne zaujať stanovisko k otázkam, ktoré môžu ovplyvniť činnosti v nich upravené alebo dôveryhodnosť RTVS. Etická komisia neposudzuje otázky vyplý

  Programoví pracovníci

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) je Rozhlas a televízia Slovenska povinná chrániť a rešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov. Z tohto dôvodu je Rozhlas a televízia Slovenska povinná vypracovať Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov. V zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a definovania vysielania ako služby verejnosti a v zmysle definícií oblastí rozhlasového a televízneho vysielania krajinami Európskej únie, Rozhlas a televízia Slovenska: a) slobodne a nezávisle poskytuje službu verejnosti prostredníctvom programov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, dramatického, hudobného, športového, zábavného a vzdelávacieho charakteru, programy pre deti a mládež a iné programy, b) pripravuje programy založené na zásadách demokracie a humanizmu, ktoré prispievajú k právnemu vedomiu, k etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, c) poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike.

   

  Výzva:

   

   Vyzývam týmto občianských aktivistov, ktorí majú záujem o veci verejné, najme blogerov rôznych webových portálov aby sme sa zjednotili na tejto myšlienke „dostať svoju občiansku relácie do RTVS“, aby svojími krátkymi komentármi prispeli k riešeniu tohoto závažného spoločenského problému a tí odvážnejši aby osobne zatelefonovali aj generálnemu riaditeľovi RTVS pánovi Rezníkovi a vyjadrili nesúhlas s jeho ignoráciou hlasu ulice.

  Prosím aby provokatéri, ktorí tu zvyčajne píšu urážajúce komentáre, sa tento krát zdržali svojích invektív a zamsyleli sa sami nad sebou, a uznali že stav v RTVS je kritický.

  Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

  https://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Známky Zuzany Čaputovej sa tlačia v Hradištku, pre mesto je to veľká udalosť

  Praha/Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Slovenská pošta)   Nové poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej inaugurácia bude už o necelé štyri týždne, sa tlačia v Českej republike v meste Hradištko neďaleko Prahy Podľa riaditeľa tlačiarne Jaroslava Štefka je to pre celé mesto veľká udalosť, ako uviedol…

  Rusov zaujíma iba zlato, Česi sa nechcú dostať pod tlak a Švédi si nevybrali Fínov

  Košice/Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Štvrtok druhého týždňa je na majstrovstvách sveta v hokeji tradične vyhradený štvrťfinálovým zápasom. Slovákom sa síce ich sen o postupe do vyraďovacej časti po šiesty raz za sebou rozplynul, ale štvrťfinálové dvojice sľubujú dramatické zápletky aj hokejovú kvalitu V Bratislave od 16.15 h…

  Na štatistickom úrade bude výsledky eurovolieb sumarizovať 1 200 ľudí

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Štatistický úrad SR zabezpečí výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v päťdesiatich Odborných sumarizačných útvaroch (OSÚ) na území celého Slovenska. Počas volebnej noci zo soboty 25. mája na nedeľu 26. mája bude na týchto pracoviskách pôsobiť 1 200 ľudí a bude nasadených…

  Muž, ktorého v stredu v Petržalke postrelili, je mimo ohrozenia života

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Muž, ktorého v stredu (22. 5.) postrelili v bratislavskej Petržalke, je už mimo ohrozenia života. TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská "Aktuálne je pacient po operácii, jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života. Naďalej však zostáva hospitalizovaný a…

  Minimálna suma gastrolístkov sa zrejme zvýši až od 1. júla

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Minimálna hodnota stravných lístkov sa v tomto roku zvýši zrejme až od 1. júla. Vlani pritom najnižšia suma gastrolístkov stúpla už od 1. júna. Dôvodom mesačného posunu oproti minulému roku má byť aktuálny stav legislatívneho procesu pri návrhu opatrenia o sumách stravného "Keďže…

  V Čadci platí výstraha 3. stupňa pred povodňou

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V okrese Čadca stále hrozí povodeň z trvalého dažďa. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, výstraha 3. stupňa tam platí dnes od 10:00 do 19:00 "Vzhľadom na nasýtenie povodí spadnutými zrážkami a predpokladanými ďalšími trvalými zrážkami predpokladáme vzostup až výrazný vzostup vodných hladín na…

  V súvislosti s nepriaznivým počasím mali hasiči viac ako 80 výjazdov

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V súvislosti s intenzívnym dažďom, ktorý v stredu zasiahol územie Slovenska, mali hasiči do dnešného rána desiatky výjazdov vo viacerých krajoch. Takmer 290 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo pri viac ako 80 udalostiach Ako informovalo agentúru SITA Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ich…

  V dvoch českých mestách sa objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre eurovoľby

  Praha 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Radnica v Českom Těšíne v okrese Karviná vydala v stredu večer upozornenie pre svojich obyvateľov. Rovnako ako v Ostrave sa aj tam objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú v Českej republike konať dva dni,…

  The Times: Mayová svoje odstúpenie oznámi v piatok

  Londýn 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Britská premiérka Theresa Mayová by mala odstúpenie zo svojej funkcie oznámiť v piatok 24. mája. Vo štvrtok to bez citovania zdrojov napísal britský denník The Time. Na základe tohto údajného plánu Mayová zostane premiérkou, kým v dvojfázovom procese nebude zvolený jej nástupca. O dvoch…

  Muž, po ktorom polícia pátrala pre streľbu, je mŕtvy

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Dušan Jakubík z bratislavskej Petržalky, po ktorom polícia v stredu pátrala pre streľbu, je mŕtvy. Ako Polícia Slovenskej republiky uviedla na facebookovej stránke, pravdepodobne spáchal samovraždu Policajti v stredu pátrali po 43-ročnom mužovi, ktorý po streľbe v Petržalke utiekol ozbrojený. "Na Holíčskej ulici…

  Ovečkin sa zatiaľ trápi a je skúpy na slovo. Napriek tomu je už lepší ako v roku 2011 na Slovensku

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mal patriť medzi najväčšie hviezdy hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku, zatiaľ sa však trápi. Ruský kanonier Alexander Ovečkin nazbieral v siedmich zápasov bratislavskej B-skupiny iba tri body za dva góly a jednu asistenciu Z toho dva body (1+1) získal pri suverénnom triumfe nad…

  Sulík: Ivan Mikloš by nemal problém každému občanovi Slovenska napariť 8-tisíc eur nových dlhov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pravicoví politici, ktorí majú blízko ku ekonomickým témam - bývalý minister financií Ivan Mikloš a šéf strany SaS Richard Sulík - sa sporia o to, ako by malo vyzerať odstraňovanie dlhov v Európskej únii Zatiaľ čo Ivan Mikloš je toho názoru, že dlhy…

  Blaha rozobral "zväzáka" Klusa

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer) sa v televíznej diskusii na TA3 stretol s poslancom za SaS Martinom Klusom Na úvod redaktor spomenul kritické vyjadrenie premiéra Pelegriniho na status Ľuboša Blahu. Od tejto kritiky si veľa sľubovali Blahovi odporcovia,  ktorí ho nevedia argumentačne…

  "Šimečkovci sú nevoliteľní" - Chmelár k voľbám do EP: "Kandidáti mladší ako 30 rokov by podľa mňa nemali začínať svoju politickú dráhu na európskej úrovni"

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Politológ Eduard Chmelár uviedol, že zvyčajne nedáva odporúčania pred voľbami, keďže je podľa jeho slov neúctou voči voličovi vnucovať mu vlastné predstavy o tom, komu by mal dať svoj hlas, no pred víkendovými voľbami do Európskeho parlamentu svojim sledovateľom ponúkol pomôcku, na lepšiu…

  Lajčákov rezort zahraničia v predvolebnom videu mobilizuje voličov. V hlavnej úlohe Kiska, Pellegrini, Čaputová, Sajfa, Zomri

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí SR predvolebné video, v ktorom presviedča verejnosť, aby prišla k volebným urnám. Rezort zahraničia v propagačnom videu upozorňuje na to, že Slovensko malo v posledných voľbách do EP najnižšiu účasť spomedzi všetkých…

  Pentagon chce vyslať na Blízky východ 10 tisíc vojakov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká novinárka a publicistka Tereza Spencerová vo svojom dnešnom komentári opisuje a približuje napätú situáciu medzi USA a Iránom Potom, čo minister obrany Shanahan oznámil, že rozhodný americký postoj zastrašil Irán a jeho hrozby sú preto "zastavené", chce Pentagon po Trumpovi vyslať…

  Pekarík si zaspomínal na bundesligový titul spred 10 rokov. O tvrdých tréningoch Magatha by mohol napísať knihu

  Berlín 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Bildfunk)   Nestáva sa často, že sa slovenský futbalista stane ligovým šampiónom v niektorej z popredných európskych súťaží (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, pozn.). V novodobej slovenskej histórii sa niečo také podarilo iba dvom Na Petra Dubovského a jeho triumf s Realom Madrid v španielskej Primera…

  Mimovládka Post Bellum: Aby sa zabránilo extrémizmu, treba už od detstva zlepšiť politickú prácu s obyvateľstvom

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Facebook-Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia)   V pondelok sa v Bratislave konala verejná diskusia občianskeho združenia Post Bellum a Kolégia Pamäti národa s názvom „Naša pamäť. Naša zodpovednosť. Eurovoľby 2019“, ktorá bola zamyslením nad kolektívnou európskou pamäťou a jej odkazom pre súčasnosť v kontexte…

  TopDesat

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Pravidlá sú na to, aby sa porušovali: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Život nás prekvapuje každý deň. A to aj napriek tomu, že na svete sú nastolené určité pravidlá, ktoré musíme rešpektovať. Samozrejme, väčšina z nás tieto pravidlá dodržiava. Nájdu sa však aj takí, ktorým sa zdá zábavné tieto pravidlá nedodržiavať. Namiesto toho sa rozhodli, že si vymyslia svoje vlastné metódy na…

  Záchrana planéty: Tieto mestá urobili neuveriteľné kroky!

  0

  Čím rýchlejšie sa ľadovce v Antarktíde roztápajú, tým viac ľudí premýšľa o environmentálnej situácii, znečistení ovzdušia a hroziacom globálnom otepľovaní. Vedci si myslia, že kvalita ovzdušia zabíja viac ľudí ako fajčenie. Preto sa mestské samosprávy snažia zmeniť spôsob, akým fungujú, a učiť svojich obyvateľov, aby robili to isté. Záchrana planéty…

  Unikol Abraham Lincoln pred vlastnou manželkou do funkcie prezidenta USA?

  0

  Na mnohé udalosti z histórie sa viažu legendy. Niektoré majú v sebe viac pravdy, iné menej. Na väčšine však je minimálne jedno zrnko pravdy. Jedna z legiend ohľadom drevorubača, neskôr právnika menom Abraham Lincoln, ktorý to dotiahol až do prezidentského paláca hovorí, že Lincoln od svojej manželky doslova do Bieleho domu utiekol. Prečo?…

  Vo svete IT

  Na Huawei sa sype ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávok procesorov

  0

  Ekonomická vojna medzi Amerikou a Huaweiom naberá na obrátkach. Od momentu, kedy americká vláda zaradila spoločnosť Huawei na „entity list“, teda zoznam spoločností, s ktorými majú americké spoločnosti zakázané obchodovať, bez toho aby im to vláda odobrila, sa na nich sype jeden problém za druhým. Kríza v podobe služieb od spoločnosti Google bola…

  Prekonávate často jet lag alebo pracujete na smeny? Ak áno, výrazne tým zvyšujete riziko vzniku rakoviny

  0

  Ak vnútorné hodiny nie sú synchronizované s rytmom deň a noc, produkcia proteínu, ktorý urýchľuje delenie rakovinových buniek (pozn. redakcie: bunkové delenie je fyziologický proces, ktorý prebieha v takmer všetkých tkanivách za rôznych okolností. V normálnom prípade je rovnováha medzi delením buniek (proliferácia) a programovanou bunkovou smrťou (apoptóza) ustálená. V…

  Nepremeškajte akciu na rýchlonabíjačka od Xiaomi do auta, ktorá kombinuje držiak

  0

  Držiaky, resp. holdery, sa v autách stávajú pomaly povinnou výbavou, ktorá prináša dodatočný komfort, ktorý oceňujú mnohí vodiči – telefón máte vždy po ruku, vidíte notifikácie a v neposlednom rade ho je možné využiť aj ako držiak na navigáciu. A práve preto by sme Vám dnes radi dali do pozornosti Držiak Xiaomi Mijia Shunzao,…

  Xiaomi potvrdzuje vybrané špecifikácie ešte nepredstaveného zariadenia Redmi K20. Máme sa na čo tešiť

  0

  Oficiálne predstavenie smartfónu Xiaomi Redmi K20 sa nezastaviteľné blíži, stať sa tak má 28. mája, teda už o pár dní. O zariadení Xiaomi Redmi K20 sme doposiaľ mohli počuť viacero špekulácií, ktoré dodnes neboli nikým kompetentným potvrdené. Na tému upozorňuje portál FoneArena.com. CEO Redmi Lu Weibing potvrdzuje vybrané špecifikácie CEO…

  Vedci poukazujú na spojitosť infekcie a vzniku duševných porúch u detí a dospievajúcich

  0

  Deti a dospievajúci, ktorí boli liečení na infekciu, sú vystavení zvýšenému riziku následného vzniku duševnej poruchy. Pri infekciách vyžadujúcich hospitalizáciu sa pravdepodobnosť takéhoto ochorenia zvýšila o viac ako 80%. Na štúdiu upozrňuje portál wissenschaft-aktuell.de. „Naše výsledky ukazujú, že infekcie a imunitný systém sa podieľajú na vývoji duševných porúch u detí…

  Finančný výsledky Xiaomi za prvý kvartál ukazujú, že sa spoločnosti opäť darilo. Rástla dvojciferným číslom

  0

  Vyzerá to tak, že Xiaomi je tigrom v segmente elektroniky, spoločnosť opäť raz rástla raketovým tempom. Podľa zverejneného reportu spoločnosťou Xiaomi za prvý kvartál v globálnom meradle podrástla o 27,2% tempom. Rýchly prehľad ekonomických výsledkov Xiaomi za prvý kvartál Celkové tržby predstavovali 43,8 mld. RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 27,2% Hrubý zisk…

  TopSpeed

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  1

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  2

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  Tisíce áut majú problém, lebo sprísnili emisné limity a spôsob merania

  37

  V septembri 2018 sme priniesli podrobný článok o tom, prečo a ako sa zmení spôsob snímania emisií. Dôvod? Podvádzanie. Emisná kontrola v minulosti prebiehala všelijako. Keď sa chcelo, auto prešlo. Tomu by mal byť koniec. Jedným z opatrení, ktoré zaviedli, je zmena snímania či nahrávania vozidiel, ktoré sa podrobujú kontrole.…

  Plná nádrž z Ukrajiny? ČESMAD to chcel obmedziť

  5

  Tankovať na Ukrajine sa stále vyplatí. Cena paliva je tam podstatne nižšia, ako u nás. Keď trafíte, alebo si prostredníctvom online kamier na ukrajinskej strane štátnej hranice odsledujete situáciu, môžete za krátku chvíľu ušetriť pekné peniaze. Aj keď podotýkam, že ani prázdna hranica neznamená, že cez ňu prejdete rýchlo.

  Renault Megane R.S. Trophy-R je najrýchlejšia predokolka Nürburgringu

  2

  Vojna predokoliek pokračuje. S každou novou generáciou chcú výrobcovia svojim fanúšikom a klientom dokázať, že práve ponúkajú to naj náradie na trhu. Kde a čím môže výrobca deklarovať, že má najrýchlejšie auto? Už pár desaťročí platí, že keď auto zaboduje na Nordchleife, zaboduje všade. A tak tu máme ďalšie uchmatnutie rekordu na…

  Autokaravany pri nehode veľmi bezpečné nie sú

  11

  Autokaravany sú čoraz populárnejšie aj u nás. Niektoré nové stoja doslova majland, a preto ľudia často siahajú po starších kusoch. Dokonca sa dajú prenajať. Dovolenka v autokaravane prináša mnoho výhod, ale aj nevýhod. Je nutné však myslieť aj na bezpečnosť posádky. Testy preukázali, že autokaravany pri nehode na tom nie sú najlepšie a…

  KAMzaKRÁSOU

  Najkrajšie chrámy na Slovensku: Jedinečné dedičstvo po predkoch

  2

  Jednotlivé cirkvi majú svoje chrámy, kde veriaci ticho vyznávajú svoje hriechy a chválospevmi vzývajú Boha. Tieto miesta, primárne slúžiace na modlitby, sú takisto historickými pamiatkami. Najkrajšie chrámy na Slovensku sú dedičstvom po našich predkoch. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

  Ľanový olej: Je to najlepšia ochrana proti rakovine?

  2

  Ľanový olej je preslávený mnohými účinkami, a to okrem blahodarného vplyvu na proces trávenia aj schopnosťou chrániť telo pred rakovinou. Okrem toho vie organizmu doplniť množstvo cenných látok, napríklad aj dôležité omega-3 mastné kyseliny. Ak sa chcete viac dozvedieť o jedinečných vlastnostiach ľanového oleja aj ako ich využiť pre svoje…

  Chiavari stoličky: Vymeň obyčajné za neobyčajné

  1

  Možno sa pri príprave svadby nad stoličkami ani nezamýšľate. Sú v miestnosti rovnako ako stoly, koberce alebo dvere. No ak plánujete výnimočne romantickú svadbu, mali by ste zvážiť aj tento detail. Chiavari stoličky sú už dnes súčasťou výbavy mnohých priestorov. Pôsobia elegantne, dajú sa rôzne ozdobiť, ale skvelo vyzerajú aj celkom…

  Ktoré chyby vo výchove detí sú najčastejšie? Tieto môžu mať negatívny dopad

  1

  Asi s nami budete súhlasiť, keď povieme, že vo výchove detí sa toho dá naozaj veľa pokaziť. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom, no nielen toto puto, ale aj všetko to, čo sa dieťaťu odovzdáva cez výchovu, tvorí základ. Tieto kľúčové atribúty totiž ovplyvňujú zásadným spôsobom ďalší život dieťaťa. Preto by malo byť v našom najväčšom…

  Vyhraj 3x Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny

  0

  Máte pocit, že sa na vašej pokožke hlavy vytvorili lupiny, ktoré vás privádzajú do šialenstva? Tak v tom prípade máme pre vás dobrú správnu a hlavne jednoduché riešenie. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny, ktorý je špeciálne vyvinutý presne na tento problém. Obsahuje jemné tenzidy,…

  Ženský pohľad na Renault Kadjar – prvé dobrodružstvá

  2

  Je to už viac ako mesiac, čo aj mne začalo dobrodružstvo s Kadjarom. No a musím povedať, že som sa naň naozaj viac ako tešila. Tohto krásavca sme dostali do redakcie na dlhodobý test. A z toho sa teším ešte viac, nakoľko mám dosť času poriadne ho otestovať, či už ako zaneprázdnená…

  Svetlo sveta

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Koho nakoniec v eurovoľbách podporil Štefan Harabin?

  0

  Končiaca sa kampaň do eurovolieb vyvolala otázky aj o tom, či sa Štefan Harabin otvorene vyjadrí podporu nejakému kandidátovi alebo politickej strane. Skutočnosť, že opäť začal vykonávať činnosť sudcu Najvyššieho súdu mu výrazne znížilo možnosť prejaviť otvorenú politickú podporu, no na druhej strane aj indície o tom, že založí politickú stranu znižujú…

  Arcibiskup Paríža k prípadu Lambert: Stali sme sa obyčajnými odpadkami?

  0

  Francúzsko 21. mája (RV) Na silne medializovaný prípad francúzskeho pacienta v nemocnici v Reimse trpiaceho tetraplégiou, čiže úplnou obrnou všetkých štyroch končatín v dôsledku úrazu hlavy, ktorému sa lekári rozhodli prerušiť od 20. mája prísun vody a výživy, zareagoval parížsky arcibiskup Mons. Michel Aupetit. Silné napätie vzniklo medzi samotnými členmi…

  Vašečka vyzval Hlinu na spoločný odchod z politiky

  0

  Richard Vašečka má talent povedať v najmenej vhodnej chvíli niečo, čo ovplyvní zásadne vždy nielen jeho politickú kariéru, ale aj tých v jeho okolí. Čo to o tom vedia tí, ktorých s Daniškom vopred „natreli“, že idú z OĽANO do jeho novej strany. Príbeh o tom, ako vzniklo KÚ poznáme…

  Marián Kuffa: Ministerke kultúry dávam jednotku s hviezdičkou

  0

  Katolícky kňaz Marián Kuffa vysoko ocenil rozhodnutie ministerky kultúry odmietnuť poskytovať granty pre genderistické iniciatívy a skupiny presadzujúce agendu LGBTI. Rozhodnutie považuje za historicky jedinečné „Pani ministerka kultúry prvý krát v histórii odmietla príspevok na genderistické aktivity LGBTI. Jednotka s hviezdičkou. Podporme všetci, celý národ pani ministerku v tejto veci.“  Ideológia gender je podľa…

  Kardinál Burke vyzval veriacich, aby sa vzopreli vládam, ktoré podporujú masívnu imigráciu

  0

  Kardinál Burke sa na piatkovej konferencii v Ríme vyjadril, že “postaviť sa proti masívnej moslimskej imigrácii je realizovaním zodpovedného patriotizmu.“ Kardinál rovnako vyzval na bránenie Európy pred islamskou imigráciou, nakoľko hlavným ideovým zameraním islámu je „vládnuť svetu.“ Burke poukázal na situáciu vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a v Spojených štátoch a iných krajinách,…

  Armádny Magazín

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. V marci bolo oznámené, že prvý let ruského bezpilotného lietadla UAV Hunter spoločnosti Suchoj sa uskutoční v roku 2019. Suchoj Ochotnik“ alebo „Hunter“ j

  Sovietske tankové eso Zinovij Grigorievič Kolobanov so svojím tankom zastavil útok Wehrmachtu na Leningrad

  0

  Tankové vojská dnes predstavujú dôležitú súčasť armád celého sveta. Sovietska či ruská tanková škola a ruská armáda sa môže pochváliť celým radom vynikajúcich tankov a tankistov, ktorí dokázali svoju kvalitu a bojové majstrovstvo na mnohých bojiskách od 1.svetovej vojny až do konfliktu v Čečensku. K takýmto tankom a tankistom patrí…

  Zverejnené zábery z pádu čínskeho stíhacieho bombardéra

  0

  Video o katastrofe čínskeho stíhacieho bombardéra Xian JH-7, sa objavilo na sociálnych sieťach. Tvrdí sa, že lietadlo spadlo v provincii Hainan, kde sa konali vojenské cvičenia čínskych vojsk. Zábery ukazujú, že lietadlo pri vysokej rýchlosti takmer kolmo dopadá na zem, a ihneď dochádza k explózii. Mraky dymu a ohňa stúpajú desiatky metrov.

  Čínsky plán na obsadenie ZSSR

  0

  Plány USA pre napadnutie ZSSR, vrátane použitia jadrových zbraní, sú všeobecne známe. Už menej sú známe informácie o tom, že krátko po 2. svetovej vojne sa i Spojené kráľovstvo chystalo k masívnemu bombardovaniu sovietskych miest. Plány ú

  Najsilnejšie armády v roku 2019 - porovnanie globálnych ozbrojených síl

  0

  Najnovšie údaje z Global Fire Power Index identifikujú najsilnejšie armády v roku 2019. V ktorých oblastiach dominujú niektoré z najsilnejších armád a kde zaostávajú? Aké sú najsilnejšie ozbrojené sily v roku 2019? Každý rok od roku 2006, Global Fire Power Index hodnotí 137 moderných vojenských síl pomocou 55 rôznych parametrov, aby…

  IPSC strelci sa stretli v Michalovciach

  0

  Cez víkend sa konalo v Michalovciach 1.Kolo východoslovenskej Ligy Šariš-Zemplín, kde sa stretli športoví strelci zo Slovenska a Poľska. Strieľalo sa podľa pravidiel IPSC, v divíziách:  Standard, Production a  Open, prinášame výsledky a niekoľko videí.

  Tvoja Svadba

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Doplnky zo živých kvetov: Osviež svoj svadobný deň

  0

  Ak sa povie svadba, prvé čo vás napadne budú svadobné šaty, nevesta, kytica. Zo živých kvietkov ale môžete vytvoriť omnoho viac ako len tradičnú okrúhlu svadobnú kyticu a pierko pre ženícha. Kvietkami môžete ozdobiť svadobných hostí a družičky tiež poteší ozdoba, ktorú môžu použiť tak, ako im to vyhovuje najviac. Doplnky zo…

  Fotenie pri západe slnka: Nápady na unikátne svadobné fotografie

  0

  Svadobné fotenie je vždy najväčšou radosťou pre nevesty a pre niektorých ženíchov predstavuje nekonečné hodiny (niekedy dokonca tri) usmievania sa a bozkávania. Nebojte sa, on vás ľúbi a prežije aj to, že na neho niekto pol dňa mieri (fotoaparátom). Fotenie pri západe slnka, o ktorom chceme dnes hovoriť, vyžaduje trošku prípravy, správne načasovanie a dobre…

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…

  Ako skladovať vajíčka? Rozhodne nepodceňujte ani ich výber a prípravu

  0

  Vajíčka sú často diskutovanou potravinou. Niektorí si nevedia varenie bez vajec predstaviť, iní ich zatracujú. Určite však patria medzi  najhodnotnejšie potraviny vďaka obsahu bielkovín, lecitínu, mnohých minerálnych látok a vitamínov. Kritizovanou súčasťou vajec je cholesterol, preto by ste ich konzumáciu nemali preháňať. Zároveň patria k nebezpečným potravinám, pretože pri nevhodnom skladovaní alebo…