• 10 „náhod“ potvrdzuje priamy ÚTOK SIS Slovenskej informačnej služby – toto prezident toleruje ako ústavný činiteľ? Žiadame Andreja Kisku aby prešetril hromadné sociálne VRAŽDENIE!!!!

  Publikované 06.04. 2018 o 20:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Nesúhlasím s odpoveďou prezidenta Kisku, ktorého kancelária odpovedala, že nemá právomoci na prešetrenie tohoto prípadu. Vyšetrovateľ při „vražde“ princeznej Dinay povedal, že náhoda môže byť len jedna. Ak je viac náhod v jednom príbehu, ktorý vedie k usmrteniu ale inak závažnému ublíženiu na zdraví už sa nejedná o náhody ale o riadenú akciu podľa vopred pripravenej schémy. Prinášam príbeh „náhod“ ktoré svojou povahou spojitosťami, nábeznosťami a postupnosti krokov nemôžu byť náhody ale cielené konanie dražobných MAFII v súčinnosti polície, prokuratúry, súdnictva a po novom aj v súčinnosti advokátskej kancelárie a pošty. To už nemôže byť náhoda to je sociálna vražda.

  Kecálkovia a provokatéri, dajte si pohov, tento blog je určený pre tých tisíce občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou za podivných okolností a pri pokuse o nápravu sa udialo ešte viac podivných okolnosti, respektívne „náhod“ rozhodnutia, ktoré určite nie sú náhody ale cielene konšpirácie s vedomím ústavných činiteľov, ktorí zodpovedajú za činnosť SIS Slovenskej informačnej službie a nie je „náhoda“, že o tom nevedie. Vedia len nechcú počuť. Prečítajte si a prejavte solidaritu, nikto si nemôže byť istý či aj Vás nezastihnú podobné NÁHODY.

  Náhoda prvá (1) Istá advokátska kancelária spriahnená s prezidentom cez jeho pezemkové firmy „náhodou“ zabudne podať odvolanie proti zamietnutiu žaloby o určenie vlastníckych práv k rodinnému domu – návrh na dobrovoľnu dražbu podal nevlastník, čo je v rozpore s Uznesením Najvyššieho súdu SR a spor by mal vyhrať poškodený, ale nepodaním odvolania stratil poškodený všetko, rodinu, manželku, syna, domov….

   Náhoda druhá (2) Tá istá advokátska kancelária „náhodou“ zabudne podať ďalšie opravné prostriedky ako návrh na odpustenie zmeškanej lehoty aj s odvolaním, odvolanie na najvyšší súd, dovolanie pre generálneho prokurátora, sťažnosť na Ústavný súd, proste na všetko „náhodou“ zabudne.

  Náhoda tretia (3) Poškodený podá pre svoju chudobu žiadosť pre Centrum právnej pomoci o poskytnutie advokáta, ktoré „náhodou“ žiadosť zamietne, lebo ďalšou „náhodou“ poškodený si údajne neprevzal „výzvu“ na doplnenie žiadosti.

   Náhoda štvrtá (4) Napokon poškodený je úspešný pri svojej druhej žiadosti, ale čas uplynul na prípravu protiútoku a je mu pridelená advokátska kancelária spriahnutá cez web info s prezidentovými firmami s pozemkami, ale žiadosť je následne zamietnutá, lebo „údajne“ pošta vrátila zásielku Centra právnej pomoci s výzvou pre poškodeného na doplnenie žiadosti ako „adresát neznámy“.

  Náhoda piata (5) Následkom tejto príčiny Okresný súd Bratislava I vydá uznesenie, ktorým zamieta žiadosť poškodeného na odpustenie súdnych poplatkov vo výške 4% z celkovej škody za nehnuteľnost, hnuteľné věci a bezdomovstvo spolu vyše 2 milióny euro „náhodou“ z dôvodov, že pošta odoslala zásielku ako prevzatú poškodeným ale poškodený ju de facto doručenú nemal. (konanie bude z dôvodov nezaplatenia súdnych poplatkov zastavené)

  Náhoda šiesta (6) Poškodený občan prišiel o rodinný dom v roku 2005 a celkom „náhodou“ štyria vyšetrovatelia nedali príbeh zo súladom Uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý jasne uviedol, že prevod vlastníckych práv cez zákon o dobrovolnych dražbách nemôže byť platný ak návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nepoda sám vlastník, teda ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník, tak prevod sa nauskutočnil, nakoľko list vlastníctva zapísaný v katastri je len deklaratórny a stále platí faktický vlastník nehnuteľnosti.

   Náhoda siedma (7) Dozerajúca prokuratúra všetky sťažnosti voči nezákonným rozhodnutiam vyšetrovateľa odmietne, nakoľko celkom „náhodnou“ si neprečítala uznesenie Najvyššieho súdu,návrh na dovolanie podal generálny prokurátor a ktorý bol úspešný v konaní, – nevlastník nemôže v dobrovolnej dražbe podať návrh na dražbu.

   Náhoda ôsma (8) Sám generálny prokurátor JUDR. Jaromír Čižnár bol „náhodnou“ v tomto reťazci krajským prokurátorom, ktorý „náhodou“ vo věci nerozhodol  v tom čase v prospech poškodeného ale „náhodou“ odpovedal námestnik pre trestný odbor generálnej prokuratúry JUDr. Šufliarský, ktorý „náhodou“ opomenul vyhodnotiť uznesenie Najvyššieho súdu a poškodenému oznámil, že dražba bola zákonná.

  Náhoda osma (9) Ani predseda bývalej vlády JUDr. Róbert Fico „náhodou“ vôbec nereagoval na list aj keď medzi podozirvými bola aj poslanec zo SMERU

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  Náhoda desiata (10) Prezident SR Andrej Kiska „náhodou“ je zaneprázdnený a sťažnosť poškodeného s návrhom na riešenie nemá čas ani len prečítať i keď ide o závažné skutočnosti s prihliadnutím na politickú situáciu, že poškodený občan není zástancom žiadnej politickej strany preto nemôže očakávať ani pomoc od žiadnej politickej strany ale žiada prezidneta voleného priamou voľbou aby pomohol, ale ten diplomaticky ODMIETOL.

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

  Otázka znie: Sú to všetko náhody alebo cieleny útok na slovenskú rodinu, ktorej hlava rodiny Ján Molnár sa zúčastnil politickej súťaže po roku 89 a tri dni před mečiarovoým HZDS zaregistroval   politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s jediným cieľom – Pod dohľadom televíznych kamier sledovať prechod vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk.

   Verím, že sú nás stovky poškodených ba možno aj tisíce, preto tento príbeh by nemal ostať bez povšimnutia, i keď mnohí hovoria, že osobné príbehy nepatria do politiky. Ja hovorím práve naopak, osobné príbehy sú odrazom politiky.

   Holá PRAVDA: Tento príbeh dokazuje, že je to cielený útok SIS Slovenskej informačnej služby a poškodený x-krát požadoval ústavných činiteľov aby prešetrili, či nedošlo zo strany „tajných“ k zneužitou právomoci verejného činiteľa jako odplata za to, že poškodený si dovolil po tzv. „Nežnej revolúcie“

  Hľadám statočných ľudí na podporu ZMENY na našom Slovensku nahradením terajšieho prezidenta za prezidenta všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu ale len z radov tých, ktorí žijú z výplaty do výplaty, boháčov nepotrebujeme, napíšte svoj názor, vyzývam prípadných kandidátov aby napísali svoj príspevok, prečo si myslia, že práve oni by boli lepší než Kiska, Fico a im podobní!

   PS: „Oliver“ máš pravdu „ten bordel v state vyhovuje iba politikom bez ohladu na vladnych, ci opozicnych,,,,“ Doplním, že preto, lebo v hre sú stále peniaze, existujú „ľudia“ ktorí nechcú pracovať, ale vytvárať zisk bez pridanej hodnoty do spoločnosti, hovorí sa im pravičiari,, potom existujú ľudia, ktorí tiež nechcú pracovať, ale opozičnými názormi si chcú zo spoločného koláča, tiež niečo uchmatnúť, hovorí sa im lavičiari,, potom existujú ľudia, ktorým tento bordel čo vytváraju tieto dva prúdy zneužívajú vo svoj finančný prospech, hovorí sa im MAFIA, potom existuje drvivá vačšina ľudí, ktorí len pracujú a nevedia sa vymotať z blúdneho kruhu názorov, hovorí sa im občania,, potom existuje mála skupina ľudí, ktorí úprimne a z celého srdca bpjujú za lepší život celej spoločnosti, hovorí sa im „slušní ľudia“. Ale týchto slušných ľudí označili tajne „Persona Non Grata“ nepohodlní občania a prenasledujú ich všetci, či už pravičiari, lavičiari, mafiánci alebo aj samotní hlúpi občania, veď preto aj Ježiša Krista ukrižovali a nikto mu nepomohol, aj keď patril medzi slušných ľudí.

  Eešte v roku 2003 počas azyloveho konania vo Švajčiarsku som cez web založil Úniu slušných ľudí (a potom, že SIS nekradne myšlienky) pozri ako vyzerala už zabudnuta ale stale aktualna stranka www.koloseo.info/usl

  Celý život bojujem za to či už za socializmu alebo po roklu 89 aby sa slušní ľudia dostali do politiky, kto číta moje blogy vie, že to myslím úprimne. Ale proti takej obrovskej presile sa nedá len tak ľahko vyhrať!!! Slovensko má veľú šancu na ZMENU ale tú ZMENU nedokáže vybojovať žiadne zoskupenie, či už pravicové, ľavicové, mafiánske alebo občianské, muisí sa nájsť vodca za ktorým pôjdu slušní ľudia! Ale tých falošných je jako maku nielen z radov boháčov, ale aj riadených zo zahraničia aby mohli lerpšie vykorisťovať slovenský ľud. Jako má občanov ten pravý vodca presvedčiť, že práve on je ten pravý, keď média majú v rukách darebáci!!!! Tu je pes zakopaný. Odpoveď sa ponúka v logike, za prezidenta si zvolme občana, ktorý preukáže, že bol Persona Non Hgrata a dokázal sa účinne brániť, občana ktorý preukáže, že podal spoň dvadsať žalôb proti nespravidlivosti, proti štát, Ministerstvu vnútra, Generálnej prkokuratúry a vedel to sám aj napísať a sám sa aj brániť na súdoch bez ohšadu, že všetky spory prehral.

  Navrhujem všimnúť si tento dávnejši odakz:

  Odpoveď ako ďalej nájde tuná, len všetko sa musí udiať bez súčasných politických strán, ktoré sú tu od roku 89 nelegálne, lebo rozpad ČSFR bol nelegálny, vtedajšia Ústava nedovolovala bez ľudového referenda takúto zmenu štátoprávneho usporiadania:

  https://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara

   Tá spriahnutá kancelária sa volá Okenica end Šula v zastúpení JUDr. Zmekovou, Boh ochraňuj každého koho budú zastupovať!

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Šampionát šprintov štartuje v apríli

  0

  15-ty ročník slovenského šprintérskeho šampionátu v sezóne 2019 prinesie päť kôl. Súperi si zmerajú sily v troch základných kategóriách Autá Profi, Autá Street a Motocykle, ktoré sa následne delia na triedy podľa objemu, pohonu či preplňovania. Šampionát šprintov odštartuje spojeným majstrákom na pôde našich južných susedov 7. apríla na letisku…

  Pozor, jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu s príplatkom

  2

  Slovo robí chlapa – platí aj o policajtoch.  S prichádzajúcim údajným kolapsom dopravy v bratislavskom Ružinove v súvislosti s prebudovaním kruhovej križovatky Prievoz sa strhla veľká informačná kampaň. Mesto sa snažilo hasiť vznikajúci dopravný požiar ponúkanými dopravnými riešeniami a motoristi sa začali rozhodovať, či auto, motorku alebo bicykel. Pár dní pred uzávierkou polícia…

  Šoférovanie bez dokladov? Vo svete už realita

  16

  Šoférovanie bez dokladov? Pred rokmi absolútny nonsens. Dnes, v elektronickej dobe, sa to pomaly stáva realitou. Niektoré európske krajiny nad tým uvažujú, a dokonca majú pripravené aj právne normy. A nemusíme pritom chodiť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde majú pred nami poriadny náskok. 

  Roland Gumpert Nathalie je superšport na metanol

  2

  Nemecká značka predstavila model, ktorý by mohol byť budúcnosťou elektrického pohonu. Roland Gumpert Nathalie je elektrický superšport na metanol. Predstavitelia značky tvrdia, že vďaka metanolu bude mať auto v eco-režime dojazd až 1200 km. Zatiaľ to znie poriadne bláznivo, no poďme pekne po rade.

  Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R

  9

  Dnes tu máme ďalšie video z drag race, alebo po slovensky šprintu áut, ktoré sú si vcelku rovnakými súpermi. Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R je zaujímavým počinom, v ktorom si zmerajú sily skutočne rovnocenné autá, teda až na poháňanú nápravu. Ale nebudem predbiehať, treba si pozrieť video.

  FCA diesel v autách ešte asi ponúknu. Menia plány

  0

  Zastavenie produkcie naftových motorov v dohľadnej dobe? Automobilky sa pred časom nechali počuť, že práve to je ich stratégia, dalo by sa povedať, že rovno prioritná úloha. Jednou z nich boli aj FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Tí chceli úplne zastaviť výrobu naftových motorov v osobných autách do r. 2022. No…

  KAMzaKRÁSOU

  Výber správnych plienok pre bábätko je dôležitý! Aké by mali mať vlastnosti?

  0

  Starostlivosť o malé bábätko býva neraz skutočne náročná. Určite sa však zhodneme na tom, že každá mamička chce pre svoje dieťa v každej situácii jednoducho to najlepšie. A to platí aj pri výbere plienok. Je predsa dôležité, aby drobcovi perfektne sedeli, prinášali mu pocit pohodlia a boli tiež šetrné k…

  Premeny bábik do realistickej podoby: Zručnosť ukrajinskej umelkyne ti vyrazí dych!

  2

  Bábika je typickou hračkou dievčat po celom svete už od útleho detstva. História výroby bábik pritom siaha skutočne ďaleko do minulosti. Už pre 4000 rokmi si tieto hračky vyrábali z hliny starí Gréci aj Egypťania. Bábiky majú bohatú históriu, počas ktorej sa menil ich vzhľad aj materiál, z ktorého boli…

  Ako rýchlo znížiť horúčku? Skús overené triky lepšie ako tabletky!

  2

  Horúčka je akousi reakciou organizmu na infekciu alebo zápal, ktorý sa nachádza v organizme. Avšak, je veľmi dôležité odhadnúť vážnosť situácie, a teda aj vážnosť horúčky. V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať skôr odbornú pomoc a neskúšať žiadne domáce triky. Ak predsalen ste za domácu liečbu, tak máme pre vás overené triky našich starých…

  Je posadnutosť zdravým jedlom nebezpečná? Daj si na ňu veľký pozor

  1

  Najznámejšími poruchami stravovania sa sú bezpochýb anorexia a bulímia, pri ktorých pacienti buď nejedia vôbec, alebo skonzumovanú stravu vyvrátia v snahe nepribrať z nej ani deko. Nie sú však jedinými poruchami príjmu potravy, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka, ak sa podcenia. Ortorexia je porucha, ktorá by sa inak dala opísať…

  Ako presádzať orchidey? Osvoj si niekoľko pestovateľských tipov

  5

  Tešili ste sa z krásnych orchideí, ale uhynuli? Netrápte sa. Poradíme, ako sa o ne správne starať. Medzi prvými si zodpovieme otázku - Ako presádzať orchidey?

  Zachovaj chladnú hlavu: Povieme ti, čo nerobiť po diagnostikovaní rakoviny!

  2

  Podceňovať význam a dôležitosť zdravého stravovania môže byť pri liečbe rakoviny veľmi veľkou chybou. Dbať o správnu životosprávu by sme mali v každom prípade, no ak sme chorí, mali by sme si dať na tom skutočne záležať. Práve zmena v stravovaní môže predstavovať pri liečbe rakoviny nemalú pomoc. Z jedálnička…

  TopDesať

  Fotografie, ktoré priam neuveriteľne uchopili čas

  0

  Čas plynie naozaj rýchlo. Vyzerá to, že stredná škola bola práve včera, a potom si zrazu uvedomíš, že už nie si ani na vysokej škole. Zrazu prešlo 10, 20 alebo dokonca 30 rokov od tvojej stužkovej - tak dlho, že sa potrebuješ pozrieť na fotografie, aby si si na to spomenul.…

  Maďarský Černobyľ? Szentkirályszabadja je ďalšie tajomné mesto duchov

  0

  Dvaja Česi cestujú autom po rôznych krajinách a navštevujú neobyčajné miesta. Zábery zo svojich ciest uverejňujú na videách na svojom YouTube kanáli s názvom WeAreCarFans. V ich najnovšom videu sa pozreli do maďarského mesta Szentkirályszabadja, ktoré nápadne pripomína neslávne známe ukrajinské mesto duchov. Dvaja českí cestovatelia zverejnili video o návšteve opusteného…

  Čo je (ne)bezpečná vzdialenosť? Prečo sa ňou zaoberať?

  0

  Koncom desaťročia bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti v SR 4. najčastejšou príčnou dopravných nehôd. Aká je teda bezpečná vzdialenosť a ako ju "odmerať"? V porovnaní so západnými susedmi, kde je výchova a vzdelávanie vodičov na diametrálne inej úrovni je to ohromne veľa. Prečo sa tento problém dostal tak vysoko? Lebo do prijatia novely zákona…

  Národný park Göreme: Magická perla Turecka zapísaná v zozname UNESCO

  0

  Turecko je v očiach Slovákov predovšetkým obľúbenou letnou destináciou. More je teplé, počasie stále slnečné a služby sú vo väčšine hotelov na vysokej úrovni. Turecko je však oveľa viac, ako len dovolenková destinácia. So svojou rozlohou 783 356 kilometrov štvorcových má rozhodne čo ponúknuť. Medzi inými aj Národný park Göreme a skalné pamiatky v…

  Tieto fotografie ti ukážu, že svet je plný rozdielov

  0

  Náš krásny svet je plný rozdielov, či sa nám to páči, alebo nie. Množstvo vecí je už na prvý pohľad rozdielnych. Preto je užitočné pozrieť sa triezvo na veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. Svet je plný prekvapení a patria k nemu aj takéto zvláštnosti a dokonca aj anomálie, ktoré ti…

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…