10 „náhod“ potvrdzuje priamy ÚTOK SIS Slovenskej informačnej služby – toto prezident toleruje ako ústavný činiteľ? Žiadame Andreja Kisku aby prešetril hromadné sociálne VRAŽDENIE!!!!

Publikované 06.04. 2018 o 20:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nesúhlasím s odpoveďou prezidenta Kisku, ktorého kancelária odpovedala, že nemá právomoci na prešetrenie tohoto prípadu. Vyšetrovateľ při „vražde“ princeznej Dinay povedal, že náhoda môže byť len jedna. Ak je viac náhod v jednom príbehu, ktorý vedie k usmrteniu ale inak závažnému ublíženiu na zdraví už sa nejedná o náhody ale o riadenú akciu podľa vopred pripravenej schémy. Prinášam príbeh „náhod“ ktoré svojou povahou spojitosťami, nábeznosťami a postupnosti krokov nemôžu byť náhody ale cielené konanie dražobných MAFII v súčinnosti polície, prokuratúry, súdnictva a po novom aj v súčinnosti advokátskej kancelárie a pošty. To už nemôže byť náhoda to je sociálna vražda.

Kecálkovia a provokatéri, dajte si pohov, tento blog je určený pre tých tisíce občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou za podivných okolností a pri pokuse o nápravu sa udialo ešte viac podivných okolnosti, respektívne „náhod“ rozhodnutia, ktoré určite nie sú náhody ale cielene konšpirácie s vedomím ústavných činiteľov, ktorí zodpovedajú za činnosť SIS Slovenskej informačnej službie a nie je „náhoda“, že o tom nevedie. Vedia len nechcú počuť. Prečítajte si a prejavte solidaritu, nikto si nemôže byť istý či aj Vás nezastihnú podobné NÁHODY.

Náhoda prvá (1) Istá advokátska kancelária spriahnená s prezidentom cez jeho pezemkové firmy „náhodou“ zabudne podať odvolanie proti zamietnutiu žaloby o určenie vlastníckych práv k rodinnému domu – návrh na dobrovoľnu dražbu podal nevlastník, čo je v rozpore s Uznesením Najvyššieho súdu SR a spor by mal vyhrať poškodený, ale nepodaním odvolania stratil poškodený všetko, rodinu, manželku, syna, domov….

 Náhoda druhá (2) Tá istá advokátska kancelária „náhodou“ zabudne podať ďalšie opravné prostriedky ako návrh na odpustenie zmeškanej lehoty aj s odvolaním, odvolanie na najvyšší súd, dovolanie pre generálneho prokurátora, sťažnosť na Ústavný súd, proste na všetko „náhodou“ zabudne.

Náhoda tretia (3) Poškodený podá pre svoju chudobu žiadosť pre Centrum právnej pomoci o poskytnutie advokáta, ktoré „náhodou“ žiadosť zamietne, lebo ďalšou „náhodou“ poškodený si údajne neprevzal „výzvu“ na doplnenie žiadosti.

 Náhoda štvrtá (4) Napokon poškodený je úspešný pri svojej druhej žiadosti, ale čas uplynul na prípravu protiútoku a je mu pridelená advokátska kancelária spriahnutá cez web info s prezidentovými firmami s pozemkami, ale žiadosť je následne zamietnutá, lebo „údajne“ pošta vrátila zásielku Centra právnej pomoci s výzvou pre poškodeného na doplnenie žiadosti ako „adresát neznámy“.

Náhoda piata (5) Následkom tejto príčiny Okresný súd Bratislava I vydá uznesenie, ktorým zamieta žiadosť poškodeného na odpustenie súdnych poplatkov vo výške 4% z celkovej škody za nehnuteľnost, hnuteľné věci a bezdomovstvo spolu vyše 2 milióny euro „náhodou“ z dôvodov, že pošta odoslala zásielku ako prevzatú poškodeným ale poškodený ju de facto doručenú nemal. (konanie bude z dôvodov nezaplatenia súdnych poplatkov zastavené)

Náhoda šiesta (6) Poškodený občan prišiel o rodinný dom v roku 2005 a celkom „náhodou“ štyria vyšetrovatelia nedali príbeh zo súladom Uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý jasne uviedol, že prevod vlastníckych práv cez zákon o dobrovolnych dražbách nemôže byť platný ak návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nepoda sám vlastník, teda ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník, tak prevod sa nauskutočnil, nakoľko list vlastníctva zapísaný v katastri je len deklaratórny a stále platí faktický vlastník nehnuteľnosti.

 Náhoda siedma (7) Dozerajúca prokuratúra všetky sťažnosti voči nezákonným rozhodnutiam vyšetrovateľa odmietne, nakoľko celkom „náhodnou“ si neprečítala uznesenie Najvyššieho súdu,návrh na dovolanie podal generálny prokurátor a ktorý bol úspešný v konaní, – nevlastník nemôže v dobrovolnej dražbe podať návrh na dražbu.

 Náhoda ôsma (8) Sám generálny prokurátor JUDR. Jaromír Čižnár bol „náhodnou“ v tomto reťazci krajským prokurátorom, ktorý „náhodou“ vo věci nerozhodol  v tom čase v prospech poškodeného ale „náhodou“ odpovedal námestnik pre trestný odbor generálnej prokuratúry JUDr. Šufliarský, ktorý „náhodou“ opomenul vyhodnotiť uznesenie Najvyššieho súdu a poškodenému oznámil, že dražba bola zákonná.

Náhoda osma (9) Ani predseda bývalej vlády JUDr. Róbert Fico „náhodou“ vôbec nereagoval na list aj keď medzi podozirvými bola aj poslanec zo SMERU

http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

Náhoda desiata (10) Prezident SR Andrej Kiska „náhodou“ je zaneprázdnený a sťažnosť poškodeného s návrhom na riešenie nemá čas ani len prečítať i keď ide o závažné skutočnosti s prihliadnutím na politickú situáciu, že poškodený občan není zástancom žiadnej politickej strany preto nemôže očakávať ani pomoc od žiadnej politickej strany ale žiada prezidneta voleného priamou voľbou aby pomohol, ale ten diplomaticky ODMIETOL.

http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

Otázka znie: Sú to všetko náhody alebo cieleny útok na slovenskú rodinu, ktorej hlava rodiny Ján Molnár sa zúčastnil politickej súťaže po roku 89 a tri dni před mečiarovoým HZDS zaregistroval   politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s jediným cieľom – Pod dohľadom televíznych kamier sledovať prechod vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk.

 Verím, že sú nás stovky poškodených ba možno aj tisíce, preto tento príbeh by nemal ostať bez povšimnutia, i keď mnohí hovoria, že osobné príbehy nepatria do politiky. Ja hovorím práve naopak, osobné príbehy sú odrazom politiky.

 Holá PRAVDA: Tento príbeh dokazuje, že je to cielený útok SIS Slovenskej informačnej služby a poškodený x-krát požadoval ústavných činiteľov aby prešetrili, či nedošlo zo strany „tajných“ k zneužitou právomoci verejného činiteľa jako odplata za to, že poškodený si dovolil po tzv. „Nežnej revolúcie“

Hľadám statočných ľudí na podporu ZMENY na našom Slovensku nahradením terajšieho prezidenta za prezidenta všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu ale len z radov tých, ktorí žijú z výplaty do výplaty, boháčov nepotrebujeme, napíšte svoj názor, vyzývam prípadných kandidátov aby napísali svoj príspevok, prečo si myslia, že práve oni by boli lepší než Kiska, Fico a im podobní!

 PS: „Oliver“ máš pravdu „ten bordel v state vyhovuje iba politikom bez ohladu na vladnych, ci opozicnych,,,,“ Doplním, že preto, lebo v hre sú stále peniaze, existujú „ľudia“ ktorí nechcú pracovať, ale vytvárať zisk bez pridanej hodnoty do spoločnosti, hovorí sa im pravičiari,, potom existujú ľudia, ktorí tiež nechcú pracovať, ale opozičnými názormi si chcú zo spoločného koláča, tiež niečo uchmatnúť, hovorí sa im lavičiari,, potom existujú ľudia, ktorým tento bordel čo vytváraju tieto dva prúdy zneužívajú vo svoj finančný prospech, hovorí sa im MAFIA, potom existuje drvivá vačšina ľudí, ktorí len pracujú a nevedia sa vymotať z blúdneho kruhu názorov, hovorí sa im občania,, potom existuje mála skupina ľudí, ktorí úprimne a z celého srdca bpjujú za lepší život celej spoločnosti, hovorí sa im „slušní ľudia“. Ale týchto slušných ľudí označili tajne „Persona Non Grata“ nepohodlní občania a prenasledujú ich všetci, či už pravičiari, lavičiari, mafiánci alebo aj samotní hlúpi občania, veď preto aj Ježiša Krista ukrižovali a nikto mu nepomohol, aj keď patril medzi slušných ľudí.

Eešte v roku 2003 počas azyloveho konania vo Švajčiarsku som cez web založil Úniu slušných ľudí (a potom, že SIS nekradne myšlienky) pozri ako vyzerala už zabudnuta ale stale aktualna stranka www.koloseo.info/usl

Celý život bojujem za to či už za socializmu alebo po roklu 89 aby sa slušní ľudia dostali do politiky, kto číta moje blogy vie, že to myslím úprimne. Ale proti takej obrovskej presile sa nedá len tak ľahko vyhrať!!! Slovensko má veľú šancu na ZMENU ale tú ZMENU nedokáže vybojovať žiadne zoskupenie, či už pravicové, ľavicové, mafiánske alebo občianské, muisí sa nájsť vodca za ktorým pôjdu slušní ľudia! Ale tých falošných je jako maku nielen z radov boháčov, ale aj riadených zo zahraničia aby mohli lerpšie vykorisťovať slovenský ľud. Jako má občanov ten pravý vodca presvedčiť, že práve on je ten pravý, keď média majú v rukách darebáci!!!! Tu je pes zakopaný. Odpoveď sa ponúka v logike, za prezidenta si zvolme občana, ktorý preukáže, že bol Persona Non Hgrata a dokázal sa účinne brániť, občana ktorý preukáže, že podal spoň dvadsať žalôb proti nespravidlivosti, proti štát, Ministerstvu vnútra, Generálnej prkokuratúry a vedel to sám aj napísať a sám sa aj brániť na súdoch bez ohšadu, že všetky spory prehral.

Navrhujem všimnúť si tento dávnejši odakz:

Odpoveď ako ďalej nájde tuná, len všetko sa musí udiať bez súčasných politických strán, ktoré sú tu od roku 89 nelegálne, lebo rozpad ČSFR bol nelegálny, vtedajšia Ústava nedovolovala bez ľudového referenda takúto zmenu štátoprávneho usporiadania:

https://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara

 Tá spriahnutá kancelária sa volá Okenica end Šula v zastúpení JUDr. Zmekovou, Boh ochraňuj každého koho budú zastupovať!

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Španielska politička odstúpila po škandále okolo krádeže a magisterského titulu

Madrid 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:Cristina Cifuentes Twitter)   Vplyvná politička zo španielskej vládnej Ľudovej strany (PP) Cristina Cifuentesová v stredu odstúpila z funkcie najvyššej predstaviteľky madridského regiónu, čo spustilo novú krízu v konzervatívnej vláde premiéra Mariana Rajoya. Predsedníčka vlády autonómneho regiónu Madrid oznámila rezignáciu niekoľko hodín po tom, čo ju…

EÚ má opatrenia na rozvoj umelej inteligencie v prospech občanov a ekonomiky

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Európska komisia predložila v stredu sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia (artificial intelligence, AI) slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti. Komisia navrhuje trojstupňový prístup v podobe zvýšenia verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravy na sociálno-ekonomické…

Tisíce ľudí si pripomínajú obete bitky o polostrov Gallipoli

Sydney/Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Rossignol)   Tisíce ľudí z Austrálie, Nového Zélandu, Británie i Turecka sa v stredu zhromaždili na brehoch tureckého polostrova Gallipoli, aby si na spomienkových ceremóniách na úsvite pripomenuli 103. výročie jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny. Austrálske a novozélandské zbory ANZAC tvorili vtedy jadro…

Žiga: Pripravujeme druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku. Po stredajšom zasadnutí vlády to avizoval šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD). Kabinet vzal na stredajšom rokovaní na vedomie Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Konštatuje sa v nej, že v podnikateľskom…

Rusko kritizuje, že na konferencii o Sýrii nie sú predstavitelia Asadovej vlády

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:DW (Türkçe) Twitter)   Je veľkou chybou, že organizátori medzinárodnej konferencie s názvom "Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu" v Bruseli na rokovania o budúcnosti tejto krajiny nepozvali aj zástupcov oficiálnej sýrskej vlády, uviedol v stredu ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov. Organizátori v poradí už…

Pri požiari ropného vrtu v indonézskej provincii Aceh zahynulo najmenej 18 ľudí

Jakarta 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:China Xinhua News Twitter)   Najmenej 18 ľudí v stredu zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď vypukol požiar na ropnom vrte v indonézskej provincii Aceh. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Obyvatelia dediny Pasir Putih vo východnej časti Acehu…

Predpoveď ekonomického inštitútu: Švédsko bude musieť zvýšiť dane, aby boli peniaze na nepracujúcich imigrantov

Štokholm 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Ochoa de Olza)   Mala to byť záchrana pre "starnúcu Európu". Ako sa však ukazuje v čoraz viac krajinách, imigranti z Afriky a Blízkeho východu poväčšine ostávajú na sociálnych dávkach a nie sú žiadnym prínosom pre štátne kasy. Švédsky inštitút pre ekonomický výskum zverejnil analýzu,…

Kto je sudca, ktorý nekompromisne odsúdil malého Alfieho na smrť?

Veľká Británia 25. apríla 2018 (HSP/Foto: facebook)   Nekompromisný sudca Hayden, ktorý nechce Alfieho vidieť živého, je veľkým podporovateľom LGBTI a homosexuálneho rodičovstva a aktivistom za eutanáziu Anthony Hayden, sudca, ktorý tvrdohlavo už mesiace každým pojednávaním odsudzuje malého Alfieho Evansa na smrť, je hlavným podporovateľom homosexuálneho rodičovstva v právnickom svete…

Vedeli ste to? Z USA je do Ruska bližšie ako z Devína do Rače

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikipedia)   Ak nám niekto položí otázku, ako ďaleko je z USA do Ruska, tak nejeden z nás si hneď pomyslí, že je to niekoľko tisíc kilometrov. Sme totiž zvyknutí na predstavu, že cesta do USA vedie cez Atlantik. A to je v podstate aj…

SaS: Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy, tvrdí to opozičná SaS na základe svedectva Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda. Štubňa hovoril o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF).…

Vo Francúzsku predstavitelia moslimov vyzvali na spoluprácu proti extrémizmu

Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Poprední predstavitelia moslimskej komunity vo Francúzsku odmietli v stredu tvrdenia, že Korán je príčinou opätovného nárastu antisemitizmu v krajine. Zároveň vyzvali nemoslimov, aby spolupracovali v boji proti extrémizmu, informovala agentúra AP. Tridsať predstaviteľov mešít a ďalší vysokopostavení moslimovia zverejnili výzvu vo francúzskych novinách…

Najdrahšie obedujú ľudia v Nitre, hlavné mesto nie je na prvej priečke. Vyplýva to z reálnych útrat so stravovacou kartou Ticket restaurant®

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto:Trumpeter)   Hoci v Nitrianskom kraji je tretia najnižšia priemerná mzda na Slovensku, priemerná útrata za obed sa tu v 4Q minulého roka vyšplhala až na úroveň 6,80 €. Ľudia v Bratislavskom kraji sa naobedovali v priemere takmer až o 1,20 € lacnejšie.  Sumy vychádzajú z…

Banská Bystrica obhájila titul: Bartánus dva zápasy pretrpel: "Som hrdý na toto mužstvo"

Trenčín 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade Dukly Trenčín 5:1 a obhájili titul majstra Slovenska. Pre "baranov" je to druhý titul v histórii klubu. Skóre siedmeho finálového zápasu na Zimnom štadióne Pavla Demitru…

Trump: Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov

Washington 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, vyhlásil v utorok prezident USA Donald Trump. V regióne však chce zanechať "silnú a trvalú stopu". "Uvidíme, čo sa stane, ale chystáme sa prísť domov pomerne skoro," povedal Trump v Bielom dome na spoločnej tlačovej konferencii…

V ČR ČSSD je nejednotná, jej senátori varujú pred vládou s ANO

Praha 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Senátori za českých sociálnych demokratov (ČSSD) sa v stredu ostro postavili proti prípadnej vládnej spolupráci s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša. Predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podľa svojich slov dúfa, že vedenie strany rozhodnutie o spolupráci prehodnotí, alebo že o jej…

Kramár sa hnevá, žiada nové voľby: "Potom budú rozhodovať ľudia, ktorí, dúfam, budú slušní!"

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto: screenshot video)   To, čo Igor Matovič pred týždňom inicioval (viac TU), naberá už istú formu. Petícia za vyhlásenie referenda o uskutočnení predčasných volieb je spustená, a postupne sa k nej začínajú vyjadrovať známe osobnosti  Na Facebooku vznikla iniciatíva Hnevám sa. Vytvorili ju "dvaja chalani,…

Annu Kolesárovú vyhlásia za blahoslavenú 1. septembra v Košiciach

Košice 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Blahorečenie Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce sa uskutoční 1. septembra na štadióne Lokomotíva v Košiciach. Zúčastní sa na ňom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil košický rímskokatolícky arcibiskup metropolita…

Ministri G7 označili akcie Ruska v Sýrii a na Ukrajine za neprijateľné

Svet 25. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Krajiny G7 sú znepokojené „destabilizujúcimi“ akciami Ruska v Sýrii, na Ukrajine a v susedných štátoch, uvádza sa v spoločnom prehlásení ministrov zahraničia a bezpečnosti krajín G7. G7 obvinila aj Rusko zo zasahovania do demokratických procesov a z organizovania dezinformačných kampaní. Krajiny G7 skôr…

TopSpeed

Legendárny Climb Dance s Ari Vatanen tu je 30 rokov!

0

Video, kde legenda Ari Vatanen a Peugeot 405 T16 GR spolu tancujú na Pikes Peak som pred rokmi zbožňoval. Čistá technika, bez asistentov, šoférske umenie, jazda doslova a do písmena na hrane... No čumel som ako puk, keď som to prvýkrát videl ako násťročný vďaka internetu. Kto by to povedal, že už je…

Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador budú plug-in hybridy

4

Minule sme priniesli článok o tom, že Lamborghini zachová atmosféricke 10 a 12 valce. Pre značku turbomotory nie sú riešením a ich objemné atmosféry sa lepšie vysporiadajú s metodikou merania spotreby a emisií WLTP. Nezaobídu sa však bez pomoci elektromotora. Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador tak stále ponúknu V10 a…

Bude nápravnica z uhlíkových vláken aj v "bežných" autách?

2

Aj na poli základných mechanických častí auta dochádza k postupnému vývoju a nasadeniu špičkových materiálov. Jednou z nich je aj nápravnica z uhlíkových vláken, ktorá si už onedlho môže nájsť cestu aj do „bežných“ modelov. Výhody sú nepopierateľné. Nižšia hmotnosť a jednoduchšia konštrukcia. Ford už testuje prototyp v americkom sedane Fusion, u…

Mercedes E s novým motorom a benzíny len AMG

2

Norma Euro 6d-Temp už obmedzila niekoľko motorov, obzvlášť tých zážihových. Výrobcovia musia pre ne vymýšľať umiestnenie filtrov pevných častíc a to nie je očividne vôbec jednoduché. Najnovší cenník Mercedesu triedy E je toho ďalším dôkazom. Do predaja prichádza sedan Mercedes E s novým motorom a zážihové motory si na určitý čas kúpite…

Nové BMW ľadvinky? Možno už čoskoro

13

Už onedlho majú predstaviť koncept BMW iX3, teda prvý elektrický model z rodiny X. Okrem toho, že pôjde o prvý počin pre BMW v oblasti elektrických SUV, je zaujímavá ešte jedna informácia. Nové BMW ľadvinky, ktoré ukázali v prvotnom nadhľade na svojom Twitteri totiž dávajú tušiť odlišný dizajn i rodiny. Alebo BMW hľadá nové cesty pre…

Drag, Drift a Tuning majáles na Slovakia Ringu!

0

1. máj bude už piaty krát synonymom oslavy motošportu a jedinečných vozidiel. Tradičný Power fest sa bude niesť v duchu spojeného eventu, kde si každý milovník rýchlych áut a motocyklov nájde niečo pre seba. Šprinty zaradené do Majstrovstiev SR doplnia medzinárodné preteky v drifte "May Day", statická súťaž Car Fans Cup a zraz Subaru,…

KAMzaKRÁSOU

Súťaž o kyticu kvetov ku Dňu matiek v hodnote 25 €

0

Blíži sa deň, kedy naše maminy budú oslavovať. Presne 13. máj je venovaný Dňu matiek. Vopred sa ospravedlňujeme všetkým otcom, ale práve maminy by mali byť nosené na rukách. Častokrát sa ani zlatom nedá vyvážiť to, čo všetko pre nás robia a čo všetko sú ochotné pre nás obetovať. Sú jednoducho…

Vadia ti chlpy v umývadle? Holenie brady môže vyzerať aj takto!

0

Toto potrebuje každý muž! Alebo každá žena? Podľa vedcov sú muži s bradami lepšími partnermi, ako takzvaní "holobriadkovia". Úsmev na tvári žien však určite nevyčaruje plné umývadlo chlpov po rannom holení nášho partnera. Priznajte sa páni, koľkokrát ste nechali svoje chĺpky len tak ležať v umývadle alebo vo vani a…

Neuveríš: Toto je jedlo spôsobujúce alergiu na slnku!

3

Spálená pokožka alebo nepríjemná alergická reakcia trápi z roka na rok viac a viac ľudí. Väčšina to pokladá za následok globálneho otepľovania či vplyv skleníkového efektu, vďaka ktorým je slnko ostrejšie. Niektorí si naopak myslia, že dôvodom sú látky v našom tele. Tie spôsobujú, že našu pokožku pred spálením neochráni ani opaľovací krém s najvyšším ochranným…

Pokazená práčka: Takto si s ňou poradíš aj bez (hodinového) manžela!

1

Pokazená práčka je postrachom väčšiny žien. Častokrát sa totiž spája s nemalou, neplánovanou, ale nevyhnutnou investíciou do kúpy novej, keďže bez práčky by domácnosť fungovala len ťažko. My však pre teba máme dobrú správu. Nie vždy musíme panikáriť a ťahať manžela z dôležitej porady či zháňať hodinového manžela, keď nám začne práčka „haprovať“.…

Nadbytok testosterónu v tele ženy: Problém, ktorý treba riešiť!

1

Nedávno sme vám priniesli článok o potrebe mužského hormónu testosterónu v ženskom organizme. Hladina tejto látky by sa však mala pohybovať v optimálnom množstve. Nadbytok testosterónu v tele ženy totiž môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie aj nežiadúce účinky. Mnohé ženy trápi nepravidelná menštruácia. Medzi ďalšie prejavy vysokej hladiny testosterónu zaraďujeme hrubnutie hlasu, zvýšený…

Vieš, čo je acrojoga? Pre toto sa ju určite oplatí vyskúšať!

2

Kto z nás by netúžil lietať? No dobre, nemyslíme tých z vás, ktorí trpia aviofóbiou. A prečo spomíname práve lietanie, keď reč má byť o joge? Ak ťa táto súvislosť zaujíma, čítaj ďalej. Acrojoga, acroyoga alebo akrojoga – viacero názvov, ale význam ten istý. To, čo je acrojoga, na čo je dobrá a prečo sa…

TopDesať

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Vynaliezaví ľudia sa v živote nestratia. Fotografie ako dôkaz

0

Skvelí vynaliezaví ľudia majú stále osobitný postoj k životu a vždy hľadajú spôsoby, ako si ho uľahčiť. Dnes sa síce nebavíme o perfektných vynálezoch, ktoré zlepšia tvoj život, alebo dokonca vyliečia nejakú smrteľnú chorobu. Dnes sa bavíme o obyčajných ľuďoch, ktorí sa rozhodli, že vďaka svojej lenivosti (prípadne zábudlivosti), dodajú…

Slovák natočil podivne uspokojivé video. Sleduj, ako plastelína pohlcuje predmety

0

Internetový ošiaľ podivne uspokojivých videí sa rozrastá každým dňom. Najnovším prírastkom do tejto kategórie videí je špeciálna magnetická plastelína, ktorá postupne pohltí celý magnet. Najzaujímavejšie na tom ale je, že jeho autorom je Slovák. :) "Zaujímam sa o vedu a pred niekoľkými mesiacmi som začal premýšľať o tvorbe zaujímavých vedeckých videí," prezradil o sebe Jakub…

Antistresové fotografie, ktoré ti spríjemnia tvoj ťažký deň

0

V živote sú chvíle, kedy sa zdá, že vesmír sa obrátil proti tebe. Nič sa ti nedarí, šťastie ťa opúšťa, ty trčíš celý deň zavretý v práci, prípadne v škole a nevieš sa dočkať, kedy prekročíš prah svojich dverí, hodíš sa do postele a zaspíš. Nič ťa nebaví, nič sa…

Muži a brada: Z tohto uhla vyzerajú fotky naozaj nechutne

0

Podľa súčasnej populárnej verejnej mienky vyzerajú muži lepšie s fúzmi. No je to naozaj tak? Najnovšia internetová výzva nalieha na mužov s ochlpením tváre, aby sa fotili pri pohľade rovno nahor. Výsledkom je týchto 10 fotografií, podľa ktorých brada nie je príťažlívá zo všetkých uhlov. Ťažko povedať, kto dostal tento nápad. No výsledok je…

Nové miesto na život? Týchto 10 planét sa podobá našej Zemi

0

Premýšľal si niekedy nad tým, či by sme mohli žiť na nejakom inom mieste okrem našej Zemi? S toľkými hviezdnymi sústavami a planétami vo vesmíre je pravdepodobnosť iných obývateľných planét veľmi vysoká. A čo vlastne pojem obývateľná planéta znamená? Väčšinou je to planéta, ktorá sa nachádza v obytnej zóne svojej…