10 „náhod“ potvrdzuje priamy ÚTOK SIS Slovenskej informačnej služby – toto prezident toleruje ako ústavný činiteľ? Žiadame Andreja Kisku aby prešetril hromadné sociálne VRAŽDENIE!!!!

Publikované 06.04. 2018 o 20:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nesúhlasím s odpoveďou prezidenta Kisku, ktorého kancelária odpovedala, že nemá právomoci na prešetrenie tohoto prípadu. Vyšetrovateľ při „vražde“ princeznej Dinay povedal, že náhoda môže byť len jedna. Ak je viac náhod v jednom príbehu, ktorý vedie k usmrteniu ale inak závažnému ublíženiu na zdraví už sa nejedná o náhody ale o riadenú akciu podľa vopred pripravenej schémy. Prinášam príbeh „náhod“ ktoré svojou povahou spojitosťami, nábeznosťami a postupnosti krokov nemôžu byť náhody ale cielené konanie dražobných MAFII v súčinnosti polície, prokuratúry, súdnictva a po novom aj v súčinnosti advokátskej kancelárie a pošty. To už nemôže byť náhoda to je sociálna vražda.

Kecálkovia a provokatéri, dajte si pohov, tento blog je určený pre tých tisíce občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou za podivných okolností a pri pokuse o nápravu sa udialo ešte viac podivných okolnosti, respektívne „náhod“ rozhodnutia, ktoré určite nie sú náhody ale cielene konšpirácie s vedomím ústavných činiteľov, ktorí zodpovedajú za činnosť SIS Slovenskej informačnej službie a nie je „náhoda“, že o tom nevedie. Vedia len nechcú počuť. Prečítajte si a prejavte solidaritu, nikto si nemôže byť istý či aj Vás nezastihnú podobné NÁHODY.

Náhoda prvá (1) Istá advokátska kancelária spriahnená s prezidentom cez jeho pezemkové firmy „náhodou“ zabudne podať odvolanie proti zamietnutiu žaloby o určenie vlastníckych práv k rodinnému domu – návrh na dobrovoľnu dražbu podal nevlastník, čo je v rozpore s Uznesením Najvyššieho súdu SR a spor by mal vyhrať poškodený, ale nepodaním odvolania stratil poškodený všetko, rodinu, manželku, syna, domov….

 Náhoda druhá (2) Tá istá advokátska kancelária „náhodou“ zabudne podať ďalšie opravné prostriedky ako návrh na odpustenie zmeškanej lehoty aj s odvolaním, odvolanie na najvyšší súd, dovolanie pre generálneho prokurátora, sťažnosť na Ústavný súd, proste na všetko „náhodou“ zabudne.

Náhoda tretia (3) Poškodený podá pre svoju chudobu žiadosť pre Centrum právnej pomoci o poskytnutie advokáta, ktoré „náhodou“ žiadosť zamietne, lebo ďalšou „náhodou“ poškodený si údajne neprevzal „výzvu“ na doplnenie žiadosti.

 Náhoda štvrtá (4) Napokon poškodený je úspešný pri svojej druhej žiadosti, ale čas uplynul na prípravu protiútoku a je mu pridelená advokátska kancelária spriahnutá cez web info s prezidentovými firmami s pozemkami, ale žiadosť je následne zamietnutá, lebo „údajne“ pošta vrátila zásielku Centra právnej pomoci s výzvou pre poškodeného na doplnenie žiadosti ako „adresát neznámy“.

Náhoda piata (5) Následkom tejto príčiny Okresný súd Bratislava I vydá uznesenie, ktorým zamieta žiadosť poškodeného na odpustenie súdnych poplatkov vo výške 4% z celkovej škody za nehnuteľnost, hnuteľné věci a bezdomovstvo spolu vyše 2 milióny euro „náhodou“ z dôvodov, že pošta odoslala zásielku ako prevzatú poškodeným ale poškodený ju de facto doručenú nemal. (konanie bude z dôvodov nezaplatenia súdnych poplatkov zastavené)

Náhoda šiesta (6) Poškodený občan prišiel o rodinný dom v roku 2005 a celkom „náhodou“ štyria vyšetrovatelia nedali príbeh zo súladom Uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý jasne uviedol, že prevod vlastníckych práv cez zákon o dobrovolnych dražbách nemôže byť platný ak návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nepoda sám vlastník, teda ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník, tak prevod sa nauskutočnil, nakoľko list vlastníctva zapísaný v katastri je len deklaratórny a stále platí faktický vlastník nehnuteľnosti.

 Náhoda siedma (7) Dozerajúca prokuratúra všetky sťažnosti voči nezákonným rozhodnutiam vyšetrovateľa odmietne, nakoľko celkom „náhodnou“ si neprečítala uznesenie Najvyššieho súdu,návrh na dovolanie podal generálny prokurátor a ktorý bol úspešný v konaní, – nevlastník nemôže v dobrovolnej dražbe podať návrh na dražbu.

 Náhoda ôsma (8) Sám generálny prokurátor JUDR. Jaromír Čižnár bol „náhodnou“ v tomto reťazci krajským prokurátorom, ktorý „náhodou“ vo věci nerozhodol  v tom čase v prospech poškodeného ale „náhodou“ odpovedal námestnik pre trestný odbor generálnej prokuratúry JUDr. Šufliarský, ktorý „náhodou“ opomenul vyhodnotiť uznesenie Najvyššieho súdu a poškodenému oznámil, že dražba bola zákonná.

Náhoda osma (9) Ani predseda bývalej vlády JUDr. Róbert Fico „náhodou“ vôbec nereagoval na list aj keď medzi podozirvými bola aj poslanec zo SMERU

http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

Náhoda desiata (10) Prezident SR Andrej Kiska „náhodou“ je zaneprázdnený a sťažnosť poškodeného s návrhom na riešenie nemá čas ani len prečítať i keď ide o závažné skutočnosti s prihliadnutím na politickú situáciu, že poškodený občan není zástancom žiadnej politickej strany preto nemôže očakávať ani pomoc od žiadnej politickej strany ale žiada prezidneta voleného priamou voľbou aby pomohol, ale ten diplomaticky ODMIETOL.

http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

Otázka znie: Sú to všetko náhody alebo cieleny útok na slovenskú rodinu, ktorej hlava rodiny Ján Molnár sa zúčastnil politickej súťaže po roku 89 a tri dni před mečiarovoým HZDS zaregistroval   politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s jediným cieľom – Pod dohľadom televíznych kamier sledovať prechod vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk.

 Verím, že sú nás stovky poškodených ba možno aj tisíce, preto tento príbeh by nemal ostať bez povšimnutia, i keď mnohí hovoria, že osobné príbehy nepatria do politiky. Ja hovorím práve naopak, osobné príbehy sú odrazom politiky.

 Holá PRAVDA: Tento príbeh dokazuje, že je to cielený útok SIS Slovenskej informačnej služby a poškodený x-krát požadoval ústavných činiteľov aby prešetrili, či nedošlo zo strany „tajných“ k zneužitou právomoci verejného činiteľa jako odplata za to, že poškodený si dovolil po tzv. „Nežnej revolúcie“

Hľadám statočných ľudí na podporu ZMENY na našom Slovensku nahradením terajšieho prezidenta za prezidenta všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu ale len z radov tých, ktorí žijú z výplaty do výplaty, boháčov nepotrebujeme, napíšte svoj názor, vyzývam prípadných kandidátov aby napísali svoj príspevok, prečo si myslia, že práve oni by boli lepší než Kiska, Fico a im podobní!

 PS: „Oliver“ máš pravdu „ten bordel v state vyhovuje iba politikom bez ohladu na vladnych, ci opozicnych,,,,“ Doplním, že preto, lebo v hre sú stále peniaze, existujú „ľudia“ ktorí nechcú pracovať, ale vytvárať zisk bez pridanej hodnoty do spoločnosti, hovorí sa im pravičiari,, potom existujú ľudia, ktorí tiež nechcú pracovať, ale opozičnými názormi si chcú zo spoločného koláča, tiež niečo uchmatnúť, hovorí sa im lavičiari,, potom existujú ľudia, ktorým tento bordel čo vytváraju tieto dva prúdy zneužívajú vo svoj finančný prospech, hovorí sa im MAFIA, potom existuje drvivá vačšina ľudí, ktorí len pracujú a nevedia sa vymotať z blúdneho kruhu názorov, hovorí sa im občania,, potom existuje mála skupina ľudí, ktorí úprimne a z celého srdca bpjujú za lepší život celej spoločnosti, hovorí sa im „slušní ľudia“. Ale týchto slušných ľudí označili tajne „Persona Non Grata“ nepohodlní občania a prenasledujú ich všetci, či už pravičiari, lavičiari, mafiánci alebo aj samotní hlúpi občania, veď preto aj Ježiša Krista ukrižovali a nikto mu nepomohol, aj keď patril medzi slušných ľudí.

Eešte v roku 2003 počas azyloveho konania vo Švajčiarsku som cez web založil Úniu slušných ľudí (a potom, že SIS nekradne myšlienky) pozri ako vyzerala už zabudnuta ale stale aktualna stranka www.koloseo.info/usl

Celý život bojujem za to či už za socializmu alebo po roklu 89 aby sa slušní ľudia dostali do politiky, kto číta moje blogy vie, že to myslím úprimne. Ale proti takej obrovskej presile sa nedá len tak ľahko vyhrať!!! Slovensko má veľú šancu na ZMENU ale tú ZMENU nedokáže vybojovať žiadne zoskupenie, či už pravicové, ľavicové, mafiánske alebo občianské, muisí sa nájsť vodca za ktorým pôjdu slušní ľudia! Ale tých falošných je jako maku nielen z radov boháčov, ale aj riadených zo zahraničia aby mohli lerpšie vykorisťovať slovenský ľud. Jako má občanov ten pravý vodca presvedčiť, že práve on je ten pravý, keď média majú v rukách darebáci!!!! Tu je pes zakopaný. Odpoveď sa ponúka v logike, za prezidenta si zvolme občana, ktorý preukáže, že bol Persona Non Hgrata a dokázal sa účinne brániť, občana ktorý preukáže, že podal spoň dvadsať žalôb proti nespravidlivosti, proti štát, Ministerstvu vnútra, Generálnej prkokuratúry a vedel to sám aj napísať a sám sa aj brániť na súdoch bez ohšadu, že všetky spory prehral.

Navrhujem všimnúť si tento dávnejši odakz:

Odpoveď ako ďalej nájde tuná, len všetko sa musí udiať bez súčasných politických strán, ktoré sú tu od roku 89 nelegálne, lebo rozpad ČSFR bol nelegálny, vtedajšia Ústava nedovolovala bez ľudového referenda takúto zmenu štátoprávneho usporiadania:

https://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara

 Tá spriahnutá kancelária sa volá Okenica end Šula v zastúpení JUDr. Zmekovou, Boh ochraňuj každého koho budú zastupovať!

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vojvodkyňa Catherine dostane za polonahé fotografie odškodné, rozhodol súd

Paríž 19. septembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Šesť rokov po zverejnení polonahých fotografií vyhrala britská vojvodkyňa Catherine proces s francúzskym bulvárnym magazínom Closer. Odvolací súd vo Versailles v stredu potvrdil verdikt súdu v Nanterre zo septembra 2017, ktorý Kate a princovi Williamovi priznal odškodné vo výške 100-tisíc eur. Na…

Americká armáda vyvíja snahy o účinný zásah voči hypersonickým raketám Ruska a Číny

Washington 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- U.S. Air Force via AP)   Americká protiraketová agentúra (MDA) v tichosti uskutočnila krok smerom k vývoju riadiacich systémov, ktoré umožnia zasiahnuť raketové strely aj pri hypersonických rýchlostiach prevyšujúcich Mach 5 National Interest uvádza, že nie je žiadnym prekvapením, o čo sa MDA snaží. Chce totiž…

Kurz: Rakúsko navrhne, aby sa v novembri konal mimoriadny summit o brexite

Salzburg 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Efrem Lukatsky)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v stredu povedal, že navrhne, aby sa v novembri konal mimoriadny summit o brexite. Vyslovil pritom nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Kurz sa takto podľa agentúry Reuters vyjadril tesne pred začiatkom neformálneho summitu hláv…

Merkelová a Putin spolu telefonovali o vývoji v Sýrii a na Ukrajine

Berlín/Moskva 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/RIA-Novosti, Alexei Druzhinin, Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin prediskutovali v stredu telefonicky najnovší vývoj v Sýrii, kde Rusko a Turecko dosiahli dohodu o zriadení demilitarizovanej zóny v severozápadnej provincii Idlib - poslednej bašte tamojších protivládnych povstalcov. Rozhovor vychádzajúci z…

Pád Františka Imreczeho môže byť predzvesťou úpadku Smeru

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/ďateľ.sk/Foto:TASR-Michal Svítok)   Odstúpenie Františka Imreczeho je na prvý pohľad víťazstvom opozície. V skutočnosti však ide o prejav čoraz prudšieho vnútrostraníckeho konfliktu donedávna monoliticky pôsobiacom Smere.   Elegantný plán Pôvodný plán bol prostý a elegantný. Guvernér NBS Jozef Makúch odstúpi z funkcie pred skončením mandátu a…

Trump privítal "obrovský pokrok" so Severnou Kóreou

Washington 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil, že so Severnou Kóreou "robíme obrovský pokrok". Reagoval tak na prebiehajúci trojdňový summit lídrov oboch Kóreí, na ktorom vodca KĽDR Kim Čong-un navrhol niekoľko výrazných ústupkov v jadrovom programe svojej krajiny. Trump novinárom povedal, že zo…

Televízia zinscenovala blahoželanie k narodeninám, aby nakoniec istá žena verejne obvinila košického biskupa zo sexuálneho zneužívania. Eparchia sa bráni

Bratislava/Košice 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR-Štefan Puškáš)   Denník N včera publikoval rozsiahly rozhovor s bývalým kontroverzným kňazom Miroslavom Kocúrom, ktorý po svojom vyznaní, ako sa na západe stretol s homosexuálnymi seminaristami a kňazmi či zneužívaním, "záhadne" načrtol, že na Slovensku máme biskupa, ktorý obťažoval dievča a ktorého nechcel Kocúr…

Blaha: EÚ sa snaží vyvolať dojem, že v strednej Európe panuje bezprávie ako v Sudáne či Saudskej Arábii

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Po tom, čo Európska únia útočí na Maďarsko a Poľsko, je len otázkou času, kedy si nájde zámienku, aby útočila na Slovensko a Česko, uviedol to poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha (Smer-SD). "A áno, jeden z dôvodov je, že stredná Európa má iný názor na…

Strana by nemala mať v názve meno lídra a mala by mať riadne sídlo

Bratislava 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Názov politickej strany alebo jej skratka by nemala obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Počíta s tým pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách z dielne predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora…

Premiér Pellegrini odcestoval do Salzburgu na summit EÚ o migrácii, bezpečnosti a brexite

Bratislava/Salzburg 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini odcestoval v stredu na dvojdňový neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie v Salzburgu. Zasadnutie je organizované rakúskym predsedníctvom v Rade EÚ a ponesie sa v duchu nelegálnej migrácie, vnútornej bezpečnosti Európy a blížiaceho sa brexitu.…

Nórsko si sype popol na hlavu: Priznáva, že nórski politici mali veľmi obmedzené vedomosti o dianí v Líbyi, keď vtiahli krajinu do americkej bombovej kampane

Oslo 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Hussein Malla, File)   Nórska štátna správa informuje, že úradníci "mali veľmi obmedzené vedomosti" o tom, čo sa deje v Líbyi, ale urýchlene sa rozhodli pripojiť sa k intervencii pod vedením USA, čím zmenili kedysi prosperujúcu severoafrickú krajinu na teroristické bojisko Nórsko sa ponáhľalo pomôcť…

Poľský Biľak sa chystá podpísať pozývací list na vybudovanie americkej vojenskej základne v Poľsku, aby odvrátil hrozbu proruskej kontrarevolúcie

Washington 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Poľský prezident Andrzej Duda počas svojej návštevy Washingtonu žiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o vybudovanie americkej vojenskej základne v Poľsku. Dokonca za to chce Američanom zaplatiť dve miliardy dolárov. Prekonal tak v súťažnej disciplíne „zapredaj svoj národ“ aj také veličiny ako Biľak či…

V EÚ odpovedali na údaje ruského ministerstva obrany o zostrelení MH17

Brusel 19. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   V Európskej únii odpovedali na údaje prezentované Ruskom ohľadom zostrelenia malajského Boeingu na Donbase. Zdôraznili, že dôverujú JIT a záverom jej „nezávislého, profesionálneho a nezaujatého vyšetrovania,“ povedal pre Sputnik predstaviteľ EÚ. Zdroj pripomenul výsledky JIT, podľa ktorých komplex Buk, z ktorého podľa verzie…

Danko vyzval počas osláv výročia vzniku SNR na slušnosť v politike

Myjava 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vyzval verejných činiteľov na slušnosť v politike. Urobil tak v prejave počas stredajších osláv 170. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady (SNR) v myjavskom Múzeu Slovenských národných rád. "Naučme sa diskutovať, miesto urážok používajme vecné argumenty. Nepodliehajme politickej…

Fico: "Som rád, že hlúpa a nezmyselná diskusia o kvótach na rozdelenie utečencov skončila vďaka krajinám V4"

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Televízia TA3 prvýkrát odvysielala diskusnú reláciu Pozrime sa na to. Hosťami pri téme o migrácii do Európy boli bývalý premiér Robert Fico, bývalý poslanec František Šebej a profesor Krčméry, ktorý dlhodobo pracuje ako lekár pre humanitárne organizácie v zahraničí. "Som rád, že vyslovene hlúpa a…

Začalo sa konanie voči Maďarsku: Predseda europarlamentu to oznámil rakúskemu predsedníctvu

Budapešť 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Rakúsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ dostalo v stredu list predsedu Európskeho parlamentu (EP) Antonia Tajaniho, ktorým EP inicioval otvorenie konania voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu. Informoval o tom server Bruxinfo.hu s odvolaním…

Galek: Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie poškodí odberateľov, ceny elektriny môžu znova rásť

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   V zákone o obnoviteľných zdrojoch energie vidíme tunel, ceny elektriny preto môžu opäť rásť. Na stredajšej tlačovej besede to avizoval poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre energetiku Karol Galek. „Priamo v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej…

Na zostrelení ruského IL-20 nenesie vinu len Izrael?

Moskva/Damašk 19. septembra 2018 (HSP/svpressa.ru/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkinň   Sergej Aksenov na portáli svpressa uvádza niekoľko zaujímavých informácií o zostrelení ruského IL-20 pri pobreží Sýrie. Ruský IL-20, lietadlo rádiolokačného prieskumu, bol zostrelený v noci na 18.septembra 2018 v blízkosti sýrskeho pobrežia. Tragédiu vyprovokovalo letectvo Izraela. Tieto informácie uviedol oficiálny predstaviteľ Ministerstva obrany…

TopSpeed

Prvý Česko-slovenský Hyundai i30N Meet 29.9. Slovakiaring

1

Ak by ste mali vybrať auto, ktoré za posledný rok urobilo najväčšiu dieru do sveta, ktoré by ste vybrali? Za mňa by to bol určite Hyundai i30 N. Donedávna nepredstaviteľná kombinácia Hyundai a športovosť sa dali dohromady a vyšiel z nej doslova zázrak. Stavaný bol na prekonanie Golfu GTI, avšak tam zďaleka…

Ferrari potvrdilo nástupcu LaFerrari, hybridy, V6 a SUV

0

Ferrari predstavilo stratégiu na najbližších pár rokov. Ekologická vlna už dorazila aj do Maranella, automobilka naskakuje na hybridizáciu portfólia, chvalabohu to nebudú všetky autá. Do roku 2022 chcú mať 60 % áut s hybridným pohonom. To veľmi nepoteší Tifosov, ale snáď to tých zvyšných 40 % zachráni. Automobilka ale verí, že…

Bude maximálna rýchlosť na rakúskych diaľniciach 140 km/h?

2

Pred zhruba mesiacom sme priniesli informáciu, že na rakúskych diaľniciach sa zmenila maximálna rýchlosť. Na dvoch diaľniciach u našich susedov navýšili maximálnu povolenú rýchlosť na 140 km/h. Je to v štádiu skúmania dopadov. Tá mala trvať iba rok. Bol to akýsi pilotný projekt. Po krátkej chvíli tu máme prvé ohlasy od kompetentných.

Cena diaľničnej známky ani v r.2019 neporastie. Máme sa tešiť?

6

Cena diaľničnej známky na Slovensku sa už niekoľko rokov nemení. Chvala bohu, je adekvátna neúplnosti cestnej siete. Vodiči zaplatia za diaľničné známky aj na rok 2019 rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Ročná diaľničná…

Chceš si požičať Porsche? V USA skúšajú Porsche sharing

6

Ak sa vám pošťastilo splniť si automobilový sen, je jedno, aký veľký, drahý či len skromný, určite ste zavolali dobrému kamarátovi, a pozvali ho na jazdu. Ten pocit: Toto ti musím ukázať! Predstavte si, podobne sú na tom mnohí majitelia ikonickej značky, a nosia v sebe naliehavú potrebu sa o tú ohromnú radosť a…

Staré vs nové auto. Výhody, ktoré nám tie druhé neponúkajú

26

Staré vs nové auto - to je dilema, ktorá je medzi fanúšikmi áut večná. Nie je staré auto, ako staré auto. Na druhej strane tiež nie je nové auto, ako nové auto. Aj v redakcii sme takto rozdelení. Je to úplne prirodzené. Je to téma, ktorá môže mať veľa odôvodnení. Ja…

KAMzaKRÁSOU

Recept na tekvicové rizoto trochu inak: Toto mu dodá šmrnc!

1

Tekvicová sezóna je v plnom prúde a ako v prípade cukiet, aj tekvice sa každá dobrá gazdinka snaží zužitkovať čo najlepšie, najzdravšie a najpestrejšie. Preto ti dnes prinášame návod na prípravu skutočnej tekvicovej lahôdky, ktorú si okamžite obľúbiš. Recept na tekvicové rizoto počíta s tekvicou hokkaido a ryžu, ako hlavnú zložku bežného rizota, dnes nahradíme bulgurom.…

Prečo by si mala poznať karbinec európsky? Je liekom na tieto neduhy!

0

Rozličné bylinky, ktoré sa ukrývajú v prírode i v našom okolí, môžu mať skutočne silnú liečivú moc. Niektoré vám pomôžu s tráviacimi ťažkosťami, iné zahoja pokožku. Mnohé tiež vyriešia problémy s krvným tlakom a ďalšie zase upokoja myseľ. V dnešnom článku vám predstavíme karbinec európsky, ktorý dokáže priniesť úľavu od mnohých zdravotných ťažkostí. Vplýva na štítnu žľazu,…

Prírodné lieky proti bolesti: Po ružových tabletkách už nesiahneš!

6

Pobolieva vás chrbát, hlava alebo máte iný typ bolesti, s ktorou by ste najradšej skoncovali? Väčšinou v takýchto chvíľkach núdze siahame po rýchlej úľave v podobe tabletiek od bolesti. Prírodné lieky proti bolesti môžu byť tou pravou alternatívou pre vás.

Toto sú látky vo vakcínach, o ktorých sa mlčí! Prečo je to tak?

6

Očkovanie, vakcíny a látky, v nich obsiahnuté – to je tak citlivá a rozporuplná téma, že len ťažko by sme hľadali takú, ktorá by ju vo svojej kontroverznosti porazila. Neprezradíme ti nič nové, keď skonštatujeme, že niekto je zarytým zástancom očkovania, ďalší je v tomto smere neutrálny, ale podvolí sa a seba či svoje dieťa…

Hádanka: Podobá sa to na liči a prináša to nerušený spánok. Čo je to?

4

Denne si svoje telo zásobuješ veľkým množstvom ovocia, aby si mu dopriala dostatok vitamínov a posilnila si imunitu? Popri práci si k tomu dopraješ zopár kávičiek na dostatok energie a vitality? A večer, v pohodlí domova, si varíš upokojujúce bylinkové čaje na nerušený spánok? Do toho berieš celú škálu výživových doplnkov či liekov na zníženie…

Vieš, ako odhaliť povahu človeka podľa tváre? Staň sa odborníkom!

1

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo sú nám niektorí ľudia na prvý pohľad nesympatickí a iní, naopak, sympatickí? Čo také im vidíme na tvári, že sa na nich usmejeme? Možno si poviete, že to súvisí iba s tým, či sa nám daný človek páči, či nás priťahuje alebo nie, poprípade s tým,…

TopDesať

Ľudské reflexy: 10 vecí, o ktorých ani nevieme, že ich robíme

0

Nezáleží na tom, akej farby je tvoja pokožka, alebo kde si sa narodil. Nezáleží ani na tom, či si bohatý, chudobný, mladý, alebo starý. Každý človek na svete má vrodené inštinktívne správanie, takzvané reflexy. Vedci ešte stále skúmajú reflexy a rozvíjajú rôzne hypotézy o ich funkcii. Mnoho inštinktov však naďalej zostáva evolučným tajomstvom.…

Šialenci zachytení na týchto bláznivých fotografiách

0

Šialenci - ľudia, ktorých môžeme stretnúť takmer kdekoľvek. Najčastejšie ich však stretávame na ulici. Zopár z nich taktiež nájdeme v práci a škole. No a ak takéhoto šialenca nevidíš, je veľmi pravdepodobné, že tým šialencom si práve ty. Tieto bláznivé fotografie ti dokážu, že šialenci sa nachádzajú takmer kdekoľvek. Títo…

Medveď ako masér, či presun budovy: 10 historických fotografií

0

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak by sme ti povedali, že niektorí kočovní cigáni mali na masáže zviera (konkrétne medveď), zrejme by si nám neuveril. Zrejme by si nám neveril ani vtedy, ak by sme ti opisovali presun budovy spred viac ako 30 rokov. Preto tu máme týchto 10…

Ľudia na týchto fotografiách sú zrejme z budúcnosti

0

Vedci sa už dlhé roky pokúšajú o vytvorenie akéhosi stroja času, ktorý dokáže ľudí presúvať naprieč históriou. Títo ľudia ich však predbehli, pretože svojim správaním na ostatných pôsobia tak, ako keby prišli z budúcnosti. Ľudia, ktorých nájdeš na nasledujúcich fotografiách však týchto vedcov zrejme prekvapia. Ich správanie je výstižné a…

10+ novorodencov, ktorí vyzerajú ako starí ľudia

0

Každé dieťa je rozkošné a kúzelné, o tom sa s tebou rozhodne hádať nebudeme. No niektorí novorodenci sú schopní spraviť také grimasy, že vyzerajú ako starí ľudia. Pri pohľade na deti si nejeden z nás povie "to je ale rozkošné bábo!". No niektoré deti si z nás dokážu robiť srandu hneď…

Ako vyzeral prvý prototyp kávovaru či korčule? To ťa dostane!

0

Komik Louis C.K raz povedal, že "všetko je úžasné a nikto nie je šťastný." Možno je to preto, že ľuďom zovšedneli bežné veci, ktoré používajú každý deň, nevážia si, čo majú. Možno, že ľudia by boli spokojnejší so svojou elektronikou a domácimi spotrebičmi, keby vedeli, koľko inovácií bolo potrebných, aby tieto…