10 „náhod“ potvrdzuje priamy ÚTOK SIS Slovenskej informačnej služby – toto prezident toleruje ako ústavný činiteľ? Žiadame Andreja Kisku aby prešetril hromadné sociálne VRAŽDENIE!!!!

Publikované 06.04. 2018 o 20:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nesúhlasím s odpoveďou prezidenta Kisku, ktorého kancelária odpovedala, že nemá právomoci na prešetrenie tohoto prípadu. Vyšetrovateľ při „vražde“ princeznej Dinay povedal, že náhoda môže byť len jedna. Ak je viac náhod v jednom príbehu, ktorý vedie k usmrteniu ale inak závažnému ublíženiu na zdraví už sa nejedná o náhody ale o riadenú akciu podľa vopred pripravenej schémy. Prinášam príbeh „náhod“ ktoré svojou povahou spojitosťami, nábeznosťami a postupnosti krokov nemôžu byť náhody ale cielené konanie dražobných MAFII v súčinnosti polície, prokuratúry, súdnictva a po novom aj v súčinnosti advokátskej kancelárie a pošty. To už nemôže byť náhoda to je sociálna vražda.

Kecálkovia a provokatéri, dajte si pohov, tento blog je určený pre tých tisíce občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou za podivných okolností a pri pokuse o nápravu sa udialo ešte viac podivných okolnosti, respektívne „náhod“ rozhodnutia, ktoré určite nie sú náhody ale cielene konšpirácie s vedomím ústavných činiteľov, ktorí zodpovedajú za činnosť SIS Slovenskej informačnej službie a nie je „náhoda“, že o tom nevedie. Vedia len nechcú počuť. Prečítajte si a prejavte solidaritu, nikto si nemôže byť istý či aj Vás nezastihnú podobné NÁHODY.

Náhoda prvá (1) Istá advokátska kancelária spriahnená s prezidentom cez jeho pezemkové firmy „náhodou“ zabudne podať odvolanie proti zamietnutiu žaloby o určenie vlastníckych práv k rodinnému domu – návrh na dobrovoľnu dražbu podal nevlastník, čo je v rozpore s Uznesením Najvyššieho súdu SR a spor by mal vyhrať poškodený, ale nepodaním odvolania stratil poškodený všetko, rodinu, manželku, syna, domov….

 Náhoda druhá (2) Tá istá advokátska kancelária „náhodou“ zabudne podať ďalšie opravné prostriedky ako návrh na odpustenie zmeškanej lehoty aj s odvolaním, odvolanie na najvyšší súd, dovolanie pre generálneho prokurátora, sťažnosť na Ústavný súd, proste na všetko „náhodou“ zabudne.

Náhoda tretia (3) Poškodený podá pre svoju chudobu žiadosť pre Centrum právnej pomoci o poskytnutie advokáta, ktoré „náhodou“ žiadosť zamietne, lebo ďalšou „náhodou“ poškodený si údajne neprevzal „výzvu“ na doplnenie žiadosti.

 Náhoda štvrtá (4) Napokon poškodený je úspešný pri svojej druhej žiadosti, ale čas uplynul na prípravu protiútoku a je mu pridelená advokátska kancelária spriahnutá cez web info s prezidentovými firmami s pozemkami, ale žiadosť je následne zamietnutá, lebo „údajne“ pošta vrátila zásielku Centra právnej pomoci s výzvou pre poškodeného na doplnenie žiadosti ako „adresát neznámy“.

Náhoda piata (5) Následkom tejto príčiny Okresný súd Bratislava I vydá uznesenie, ktorým zamieta žiadosť poškodeného na odpustenie súdnych poplatkov vo výške 4% z celkovej škody za nehnuteľnost, hnuteľné věci a bezdomovstvo spolu vyše 2 milióny euro „náhodou“ z dôvodov, že pošta odoslala zásielku ako prevzatú poškodeným ale poškodený ju de facto doručenú nemal. (konanie bude z dôvodov nezaplatenia súdnych poplatkov zastavené)

Náhoda šiesta (6) Poškodený občan prišiel o rodinný dom v roku 2005 a celkom „náhodou“ štyria vyšetrovatelia nedali príbeh zo súladom Uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý jasne uviedol, že prevod vlastníckych práv cez zákon o dobrovolnych dražbách nemôže byť platný ak návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nepoda sám vlastník, teda ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník, tak prevod sa nauskutočnil, nakoľko list vlastníctva zapísaný v katastri je len deklaratórny a stále platí faktický vlastník nehnuteľnosti.

 Náhoda siedma (7) Dozerajúca prokuratúra všetky sťažnosti voči nezákonným rozhodnutiam vyšetrovateľa odmietne, nakoľko celkom „náhodnou“ si neprečítala uznesenie Najvyššieho súdu,návrh na dovolanie podal generálny prokurátor a ktorý bol úspešný v konaní, – nevlastník nemôže v dobrovolnej dražbe podať návrh na dražbu.

 Náhoda ôsma (8) Sám generálny prokurátor JUDR. Jaromír Čižnár bol „náhodnou“ v tomto reťazci krajským prokurátorom, ktorý „náhodou“ vo věci nerozhodol  v tom čase v prospech poškodeného ale „náhodou“ odpovedal námestnik pre trestný odbor generálnej prokuratúry JUDr. Šufliarský, ktorý „náhodou“ opomenul vyhodnotiť uznesenie Najvyššieho súdu a poškodenému oznámil, že dražba bola zákonná.

Náhoda osma (9) Ani predseda bývalej vlády JUDr. Róbert Fico „náhodou“ vôbec nereagoval na list aj keď medzi podozirvými bola aj poslanec zo SMERU

http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

Náhoda desiata (10) Prezident SR Andrej Kiska „náhodou“ je zaneprázdnený a sťažnosť poškodeného s návrhom na riešenie nemá čas ani len prečítať i keď ide o závažné skutočnosti s prihliadnutím na politickú situáciu, že poškodený občan není zástancom žiadnej politickej strany preto nemôže očakávať ani pomoc od žiadnej politickej strany ale žiada prezidneta voleného priamou voľbou aby pomohol, ale ten diplomaticky ODMIETOL.

http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

Otázka znie: Sú to všetko náhody alebo cieleny útok na slovenskú rodinu, ktorej hlava rodiny Ján Molnár sa zúčastnil politickej súťaže po roku 89 a tri dni před mečiarovoým HZDS zaregistroval   politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s jediným cieľom – Pod dohľadom televíznych kamier sledovať prechod vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk.

 Verím, že sú nás stovky poškodených ba možno aj tisíce, preto tento príbeh by nemal ostať bez povšimnutia, i keď mnohí hovoria, že osobné príbehy nepatria do politiky. Ja hovorím práve naopak, osobné príbehy sú odrazom politiky.

 Holá PRAVDA: Tento príbeh dokazuje, že je to cielený útok SIS Slovenskej informačnej služby a poškodený x-krát požadoval ústavných činiteľov aby prešetrili, či nedošlo zo strany „tajných“ k zneužitou právomoci verejného činiteľa jako odplata za to, že poškodený si dovolil po tzv. „Nežnej revolúcie“

Hľadám statočných ľudí na podporu ZMENY na našom Slovensku nahradením terajšieho prezidenta za prezidenta všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu ale len z radov tých, ktorí žijú z výplaty do výplaty, boháčov nepotrebujeme, napíšte svoj názor, vyzývam prípadných kandidátov aby napísali svoj príspevok, prečo si myslia, že práve oni by boli lepší než Kiska, Fico a im podobní!

 PS: „Oliver“ máš pravdu „ten bordel v state vyhovuje iba politikom bez ohladu na vladnych, ci opozicnych,,,,“ Doplním, že preto, lebo v hre sú stále peniaze, existujú „ľudia“ ktorí nechcú pracovať, ale vytvárať zisk bez pridanej hodnoty do spoločnosti, hovorí sa im pravičiari,, potom existujú ľudia, ktorí tiež nechcú pracovať, ale opozičnými názormi si chcú zo spoločného koláča, tiež niečo uchmatnúť, hovorí sa im lavičiari,, potom existujú ľudia, ktorým tento bordel čo vytváraju tieto dva prúdy zneužívajú vo svoj finančný prospech, hovorí sa im MAFIA, potom existuje drvivá vačšina ľudí, ktorí len pracujú a nevedia sa vymotať z blúdneho kruhu názorov, hovorí sa im občania,, potom existuje mála skupina ľudí, ktorí úprimne a z celého srdca bpjujú za lepší život celej spoločnosti, hovorí sa im „slušní ľudia“. Ale týchto slušných ľudí označili tajne „Persona Non Grata“ nepohodlní občania a prenasledujú ich všetci, či už pravičiari, lavičiari, mafiánci alebo aj samotní hlúpi občania, veď preto aj Ježiša Krista ukrižovali a nikto mu nepomohol, aj keď patril medzi slušných ľudí.

Eešte v roku 2003 počas azyloveho konania vo Švajčiarsku som cez web založil Úniu slušných ľudí (a potom, že SIS nekradne myšlienky) pozri ako vyzerala už zabudnuta ale stale aktualna stranka www.koloseo.info/usl

Celý život bojujem za to či už za socializmu alebo po roklu 89 aby sa slušní ľudia dostali do politiky, kto číta moje blogy vie, že to myslím úprimne. Ale proti takej obrovskej presile sa nedá len tak ľahko vyhrať!!! Slovensko má veľú šancu na ZMENU ale tú ZMENU nedokáže vybojovať žiadne zoskupenie, či už pravicové, ľavicové, mafiánske alebo občianské, muisí sa nájsť vodca za ktorým pôjdu slušní ľudia! Ale tých falošných je jako maku nielen z radov boháčov, ale aj riadených zo zahraničia aby mohli lerpšie vykorisťovať slovenský ľud. Jako má občanov ten pravý vodca presvedčiť, že práve on je ten pravý, keď média majú v rukách darebáci!!!! Tu je pes zakopaný. Odpoveď sa ponúka v logike, za prezidenta si zvolme občana, ktorý preukáže, že bol Persona Non Hgrata a dokázal sa účinne brániť, občana ktorý preukáže, že podal spoň dvadsať žalôb proti nespravidlivosti, proti štát, Ministerstvu vnútra, Generálnej prkokuratúry a vedel to sám aj napísať a sám sa aj brániť na súdoch bez ohšadu, že všetky spory prehral.

Navrhujem všimnúť si tento dávnejši odakz:

Odpoveď ako ďalej nájde tuná, len všetko sa musí udiať bez súčasných politických strán, ktoré sú tu od roku 89 nelegálne, lebo rozpad ČSFR bol nelegálny, vtedajšia Ústava nedovolovala bez ľudového referenda takúto zmenu štátoprávneho usporiadania:

https://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara

 Tá spriahnutá kancelária sa volá Okenica end Šula v zastúpení JUDr. Zmekovou, Boh ochraňuj každého koho budú zastupovať!

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

Trump povedal, prečo nechce Rusko nazývať nepriateľom

Washington 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump uviedol, že aj keď má Rusko silnú armádu, jeho ekonomika je relatívne neveľká a nechce ho nazývať nepriateľom. „Majú silnú armádu, ale ich ekonomika, ako viete, je oveľa menšia než v Číne. Nechcem ani použiť slovo nepriateľ (adversary). Môžeme…

Valerij Pjakin: „Trump je americký prezident, ktorý pracuje na úrovni globálnej politiky a je predstaviteľom globálnej elity“

Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Valerij Pjakin v najnovšej relácii tvrdil, že globálny prediktor sa miešal do majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, že Chruščov bol jasný trockista, šport sa už dávno zmenil na  politiku, Trump je zástupcom globálnej elity a je naladený protirusky, Komunistická strana je hlavným zradcom,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

0

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

7

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…