• 10 „náhod“ potvrdzuje priamy ÚTOK SIS Slovenskej informačnej služby – toto prezident toleruje ako ústavný činiteľ? Žiadame Andreja Kisku aby prešetril hromadné sociálne VRAŽDENIE!!!!

  Publikované 06.04. 2018 o 20:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Nesúhlasím s odpoveďou prezidenta Kisku, ktorého kancelária odpovedala, že nemá právomoci na prešetrenie tohoto prípadu. Vyšetrovateľ při „vražde“ princeznej Dinay povedal, že náhoda môže byť len jedna. Ak je viac náhod v jednom príbehu, ktorý vedie k usmrteniu ale inak závažnému ublíženiu na zdraví už sa nejedná o náhody ale o riadenú akciu podľa vopred pripravenej schémy. Prinášam príbeh „náhod“ ktoré svojou povahou spojitosťami, nábeznosťami a postupnosti krokov nemôžu byť náhody ale cielené konanie dražobných MAFII v súčinnosti polície, prokuratúry, súdnictva a po novom aj v súčinnosti advokátskej kancelárie a pošty. To už nemôže byť náhoda to je sociálna vražda.

  Kecálkovia a provokatéri, dajte si pohov, tento blog je určený pre tých tisíce občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou za podivných okolností a pri pokuse o nápravu sa udialo ešte viac podivných okolnosti, respektívne „náhod“ rozhodnutia, ktoré určite nie sú náhody ale cielene konšpirácie s vedomím ústavných činiteľov, ktorí zodpovedajú za činnosť SIS Slovenskej informačnej službie a nie je „náhoda“, že o tom nevedie. Vedia len nechcú počuť. Prečítajte si a prejavte solidaritu, nikto si nemôže byť istý či aj Vás nezastihnú podobné NÁHODY.

  Náhoda prvá (1) Istá advokátska kancelária spriahnená s prezidentom cez jeho pezemkové firmy „náhodou“ zabudne podať odvolanie proti zamietnutiu žaloby o určenie vlastníckych práv k rodinnému domu – návrh na dobrovoľnu dražbu podal nevlastník, čo je v rozpore s Uznesením Najvyššieho súdu SR a spor by mal vyhrať poškodený, ale nepodaním odvolania stratil poškodený všetko, rodinu, manželku, syna, domov….

   Náhoda druhá (2) Tá istá advokátska kancelária „náhodou“ zabudne podať ďalšie opravné prostriedky ako návrh na odpustenie zmeškanej lehoty aj s odvolaním, odvolanie na najvyšší súd, dovolanie pre generálneho prokurátora, sťažnosť na Ústavný súd, proste na všetko „náhodou“ zabudne.

  Náhoda tretia (3) Poškodený podá pre svoju chudobu žiadosť pre Centrum právnej pomoci o poskytnutie advokáta, ktoré „náhodou“ žiadosť zamietne, lebo ďalšou „náhodou“ poškodený si údajne neprevzal „výzvu“ na doplnenie žiadosti.

   Náhoda štvrtá (4) Napokon poškodený je úspešný pri svojej druhej žiadosti, ale čas uplynul na prípravu protiútoku a je mu pridelená advokátska kancelária spriahnutá cez web info s prezidentovými firmami s pozemkami, ale žiadosť je následne zamietnutá, lebo „údajne“ pošta vrátila zásielku Centra právnej pomoci s výzvou pre poškodeného na doplnenie žiadosti ako „adresát neznámy“.

  Náhoda piata (5) Následkom tejto príčiny Okresný súd Bratislava I vydá uznesenie, ktorým zamieta žiadosť poškodeného na odpustenie súdnych poplatkov vo výške 4% z celkovej škody za nehnuteľnost, hnuteľné věci a bezdomovstvo spolu vyše 2 milióny euro „náhodou“ z dôvodov, že pošta odoslala zásielku ako prevzatú poškodeným ale poškodený ju de facto doručenú nemal. (konanie bude z dôvodov nezaplatenia súdnych poplatkov zastavené)

  Náhoda šiesta (6) Poškodený občan prišiel o rodinný dom v roku 2005 a celkom „náhodou“ štyria vyšetrovatelia nedali príbeh zo súladom Uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý jasne uviedol, že prevod vlastníckych práv cez zákon o dobrovolnych dražbách nemôže byť platný ak návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nepoda sám vlastník, teda ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník, tak prevod sa nauskutočnil, nakoľko list vlastníctva zapísaný v katastri je len deklaratórny a stále platí faktický vlastník nehnuteľnosti.

   Náhoda siedma (7) Dozerajúca prokuratúra všetky sťažnosti voči nezákonným rozhodnutiam vyšetrovateľa odmietne, nakoľko celkom „náhodnou“ si neprečítala uznesenie Najvyššieho súdu,návrh na dovolanie podal generálny prokurátor a ktorý bol úspešný v konaní, – nevlastník nemôže v dobrovolnej dražbe podať návrh na dražbu.

   Náhoda ôsma (8) Sám generálny prokurátor JUDR. Jaromír Čižnár bol „náhodnou“ v tomto reťazci krajským prokurátorom, ktorý „náhodou“ vo věci nerozhodol  v tom čase v prospech poškodeného ale „náhodou“ odpovedal námestnik pre trestný odbor generálnej prokuratúry JUDr. Šufliarský, ktorý „náhodou“ opomenul vyhodnotiť uznesenie Najvyššieho súdu a poškodenému oznámil, že dražba bola zákonná.

  Náhoda osma (9) Ani predseda bývalej vlády JUDr. Róbert Fico „náhodou“ vôbec nereagoval na list aj keď medzi podozirvými bola aj poslanec zo SMERU

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  Náhoda desiata (10) Prezident SR Andrej Kiska „náhodou“ je zaneprázdnený a sťažnosť poškodeného s návrhom na riešenie nemá čas ani len prečítať i keď ide o závažné skutočnosti s prihliadnutím na politickú situáciu, že poškodený občan není zástancom žiadnej politickej strany preto nemôže očakávať ani pomoc od žiadnej politickej strany ale žiada prezidneta voleného priamou voľbou aby pomohol, ale ten diplomaticky ODMIETOL.

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

  Otázka znie: Sú to všetko náhody alebo cieleny útok na slovenskú rodinu, ktorej hlava rodiny Ján Molnár sa zúčastnil politickej súťaže po roku 89 a tri dni před mečiarovoým HZDS zaregistroval   politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s jediným cieľom – Pod dohľadom televíznych kamier sledovať prechod vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk.

   Verím, že sú nás stovky poškodených ba možno aj tisíce, preto tento príbeh by nemal ostať bez povšimnutia, i keď mnohí hovoria, že osobné príbehy nepatria do politiky. Ja hovorím práve naopak, osobné príbehy sú odrazom politiky.

   Holá PRAVDA: Tento príbeh dokazuje, že je to cielený útok SIS Slovenskej informačnej služby a poškodený x-krát požadoval ústavných činiteľov aby prešetrili, či nedošlo zo strany „tajných“ k zneužitou právomoci verejného činiteľa jako odplata za to, že poškodený si dovolil po tzv. „Nežnej revolúcie“

  Hľadám statočných ľudí na podporu ZMENY na našom Slovensku nahradením terajšieho prezidenta za prezidenta všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu ale len z radov tých, ktorí žijú z výplaty do výplaty, boháčov nepotrebujeme, napíšte svoj názor, vyzývam prípadných kandidátov aby napísali svoj príspevok, prečo si myslia, že práve oni by boli lepší než Kiska, Fico a im podobní!

   PS: „Oliver“ máš pravdu „ten bordel v state vyhovuje iba politikom bez ohladu na vladnych, ci opozicnych,,,,“ Doplním, že preto, lebo v hre sú stále peniaze, existujú „ľudia“ ktorí nechcú pracovať, ale vytvárať zisk bez pridanej hodnoty do spoločnosti, hovorí sa im pravičiari,, potom existujú ľudia, ktorí tiež nechcú pracovať, ale opozičnými názormi si chcú zo spoločného koláča, tiež niečo uchmatnúť, hovorí sa im lavičiari,, potom existujú ľudia, ktorým tento bordel čo vytváraju tieto dva prúdy zneužívajú vo svoj finančný prospech, hovorí sa im MAFIA, potom existuje drvivá vačšina ľudí, ktorí len pracujú a nevedia sa vymotať z blúdneho kruhu názorov, hovorí sa im občania,, potom existuje mála skupina ľudí, ktorí úprimne a z celého srdca bpjujú za lepší život celej spoločnosti, hovorí sa im „slušní ľudia“. Ale týchto slušných ľudí označili tajne „Persona Non Grata“ nepohodlní občania a prenasledujú ich všetci, či už pravičiari, lavičiari, mafiánci alebo aj samotní hlúpi občania, veď preto aj Ježiša Krista ukrižovali a nikto mu nepomohol, aj keď patril medzi slušných ľudí.

  Eešte v roku 2003 počas azyloveho konania vo Švajčiarsku som cez web založil Úniu slušných ľudí (a potom, že SIS nekradne myšlienky) pozri ako vyzerala už zabudnuta ale stale aktualna stranka www.koloseo.info/usl

  Celý život bojujem za to či už za socializmu alebo po roklu 89 aby sa slušní ľudia dostali do politiky, kto číta moje blogy vie, že to myslím úprimne. Ale proti takej obrovskej presile sa nedá len tak ľahko vyhrať!!! Slovensko má veľú šancu na ZMENU ale tú ZMENU nedokáže vybojovať žiadne zoskupenie, či už pravicové, ľavicové, mafiánske alebo občianské, muisí sa nájsť vodca za ktorým pôjdu slušní ľudia! Ale tých falošných je jako maku nielen z radov boháčov, ale aj riadených zo zahraničia aby mohli lerpšie vykorisťovať slovenský ľud. Jako má občanov ten pravý vodca presvedčiť, že práve on je ten pravý, keď média majú v rukách darebáci!!!! Tu je pes zakopaný. Odpoveď sa ponúka v logike, za prezidenta si zvolme občana, ktorý preukáže, že bol Persona Non Hgrata a dokázal sa účinne brániť, občana ktorý preukáže, že podal spoň dvadsať žalôb proti nespravidlivosti, proti štát, Ministerstvu vnútra, Generálnej prkokuratúry a vedel to sám aj napísať a sám sa aj brániť na súdoch bez ohšadu, že všetky spory prehral.

  Navrhujem všimnúť si tento dávnejši odakz:

  Odpoveď ako ďalej nájde tuná, len všetko sa musí udiať bez súčasných politických strán, ktoré sú tu od roku 89 nelegálne, lebo rozpad ČSFR bol nelegálny, vtedajšia Ústava nedovolovala bez ľudového referenda takúto zmenu štátoprávneho usporiadania:

  https://www.peticie.com/peticiaobcianskehokandidatajanamolnara

   Tá spriahnutá kancelária sa volá Okenica end Šula v zastúpení JUDr. Zmekovou, Boh ochraňuj každého koho budú zastupovať!

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Branislav Fábry: Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

  Bratislava 12. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Krzysztof Zatycki)   V roku 2018 sme si pripomenuli sto rokov od skončenia Prvej svetovej vojny, ktorá bola prakatastrofou 20. storočia a jej následky cítiť stále. Žiaľ, súčasný vývoj vo svete naznačuje, že za sto rokov sme sa príliš nepoučili a ideme opakovať chyby, ktoré už raz viedli k svetovej…

  Žlté vesty: V sobotu mala polícia v Paríži na demonštrantov pripravenú tajnú zbraň

  Paríž 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Podľa informácií týždenníka Marianne niektoré oddiely obrnenej techniky Gendarmerie, nasadené 8. decembra v uliciach Paríža, boli vybavené znehybňujúcou chemickou látkou. Tento radikálny arzenál mal byť nasadený v najnevyhnutnejšom prípade Takže mocní sa naozaj strachujú. Podľa istých zdrojov rozprášenie tejto tekutiny na dav žltých…

  Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Zatiaľ to nie je potvrdené, ale zdá sa, že ide o teroristický čin

  Štrasburg 11. decembra 2018 (HSP/Foto:screenshot video)   Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Informácie sa zatiaľ rozchádzajú, niektoré hovoria iba o zranených, iné aj o 1 mŕtvom. Centrum mesta evakuovali Strieľal jeden muž, je na úteku. Podľa anglických novín Daily Mirror po streľbe vypukla…

  Alena, ktorú väznia pre objednanie vraždy Kuciaka, žiada o slobodu

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Údajná bezprostredná objednávateľka vraždy novinára Kuciaka požiadala sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici o prepustenie z väzby Zsuzsová však požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Sudca si tak vypočul obhajcu a prokurátora a svoje rozhodnutie má oznámiť stranám písomne. Alena…

  Kedy sa to skončí? V OSN sa bude schvaľovať ďalší kontroverzný pakt – Globálny pakt o utečencoch. Proti sa postavilo len USA a Maďarsko

  Marrakéš 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Javier Fergo)   Po pondelkovom schválení Globálneho paktu o migrácii, ktorý bol zástupcami 164 krajín sveta na konferencii v Marrákeši aklamáciou oficiálne schválený a ku ktorému sa kvôli obavám o svoju suverenitu nepripojilo viacero krajín sveta, medzi nimi vďaka aktívnym občanom aj Slovensko, je tu ďalšia…

  SaS: Lajčák stratil rešpekt, faktickým ministrom zahraničia je panáčik ruskej propagandy Danko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičnej strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa nepáči, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa vrátil do vlády, ktorá údajne útočí na médiá a mimovládne organizácie a podkopáva trhové princípy slovenskej ekonomiky či odkláňa sa od demokratických noriem správy vecí verejných…

  ĽSNS: Vyzývame Pellegriniho, aby nepodporoval protiruské besnenie

  Bratislava 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by nemal podporovať protiruské besnenie a na najbližšom zasadnutí Európskej rady by sa mal jasne vyjadriť, že Slovensko nesúhlasí s ďalším predlžovaním protiruských sankcií. Premiéra k tomu vyzývajú predstavitelia ĽSNS "Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že vláda sa…

  Merkelová odmietla opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite

  Berlín 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok po rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou povedala, že nevidí možnosť na opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP Merkelová poslancom svojho bloku konzervatívnych strán CDU/CSU povedala, že nevidí možnosť na zmenu…

  "Nediplomatické a nevhodné": Kremeľ sa ohradil voči kritike USA za vyslanie bombardérov do Venezuely

  Moskva 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Kremeľ sa v utorok ohradil voči vyjadreniam Spojených štátov, ktoré Moskvu kritizovali za to, že do Venezuely vyslala svoje dva strategické bombardéry Dva ruské diaľkové strategické bombardéry Tu-160 pristáli v pondelok vo Venezuele s cieľom zúčastniť sa miestnych leteckých cvičeniach. Okrem bombardérov pristáli…

  Na Krym sa už presunula 7. gardová výsadkovo-útočná divízia

  Krym 11. decembra 2018 (HSP/In24.org/Foto:Screenshot:YouTube)   Situácia na Ukrajine sa po provokáciách v Kerčskom prielive radikalizuje a hrozí, že sa znova rozhorí vojna na východe Ukrajiny. Informácie prináša portál In24.org Rozviedka Donecka a Luhanska tvrdí, že pravdepodobne 14. 12. 2018 zaútočia Ukrajinci na pozície doneckých jednotiek a budú sa snažiť…

  Donald Tusk: EÚ chce Mayovej pomôcť so schválením dohody o brexite

  Brusel 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou zdôraznil, že členské štáty Európskej únie jej chcú pomôcť nájsť konečné riešenie v otázke dohody o brexite, uviedla agentúra DPA "Je jasné, že Európska 27 chce pomôcť," vyjadril…

  Kto vlastne je odtrhnutý od reality? Podľa progresívca Šimečku sú to Briti kvôli brexitu, lebo "Európska únia pravdepodobne vznikla skôr ako Spojené kráľovstvo"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Je zaujímavé sledovať myšlienkové pochody členov Progresívneho Slovenska aj v súvislosti so zahraničnou politikou. Ich "expert" Michal Šimečka píše o "fanatických Brexiteroch," a vyzýva na ďalšie referendum, ktorého cieľom má byť zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. Šimečka akosi opomína základný fakt, že Briti sú…

  Nová brazílska vláda odstúpi od migračného paktu OSN

  Sao Paulo 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Nastupujúci brazílsky minister zahraničných vecí Ernesto Araújo uviedol, že táto najväčšia latinskoamerická krajina odstúpi od migračného paktu OSN, ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečnú, riadenú a humánnu migráciu. Informovala o tom v utorok agentúra AP Araújo na svojom konte na Twitteri napísal, že…

  1500 eur mesačne navyše pre každého poslanca žne prvé ovocie: Hnutie žltých viest prichádza aj na Slovensko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Hnutie Žlté vesty Slovensko Facebook)   Hnutie žltých viest sa z Francúzska rozširuje po celej Európe. "Dorazilo"už do Holandska, Belgicka, Nemecka, Švédska a do Čiernej Hory. Náznaky však vidieť už aj na Slovensku. Na sociálnych sieťach to medzi ľuďmi vrie a vznikla aj stránka Hnutie Žlté vesty…

  Nicholson by svojho času dal za nahrávku Gorily aj obličku. Dnes tvrdí: "Nahrávka nič nezmení"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Kanadsko-slovenský novinár denníka SME Tom Nicholson sa vo svojom tohtotýždňovom článku zamýšľa, čo môže priniesť nájdenie nahrávky z kauzy Gorila. Dodal, že v čase keď s kauzou vyšiel na svetlo sveta, dal by za autentickú nahrávku "aj obličku," aby dokázal, že nie je…

  Ukrajinská armáda sa pripravuje k útoku na Donbas. Ruský analytik: Ak zaútočia, použijeme naše moderné rakety

  Donbas 11. decembra 2018 (HSP/Warfiles/Foto:tASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Hovorca ozbrojených síl Doneckej národnej republiky na portáli Warfiles informoval o horúčkovitých prípravách ukrajinských ozbrojených síl k ofenzíve proti Donecku a Luhansku. Podľa Basurina k útoku Ukrajincov môže prísť už 14. 12. 2018 a do bojov je pripravených zapojiť sa 12 tisíc ukrajinských…

  Najvyšší súd zamietol sťažnosť Mariana Kočnera proti neprepusteniu z väzby

  Bratislava 11. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Mariana K. proti neprepusteniu z väzby ako nedôvodnú. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, stalo sa tak na dnešnom neverejnom zasadnutí Špecializovaný trestný súd rozhodoval o prepustení obvineného podnikateľa z väzby v novembri, pričom…

  Čína reaguje na americký zatykač manažérky Huawei

  Peking 11. decembra 2018 (HSP/Iarex/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Portál Iarex informuje o prvom údere, ktorý uštedrili Číňania po zatknutí manažérky Huawei Meng Wan-čou. Američania, ktorí vydali zatykač na Meng Wan-čou top manažérku spoločnosti Huawei majú problém Manažérku Meng Wan-čou zatkli Kanaďania vo Vancouveri, tí sa ju chystajú vydať USA. Dôvod…

  TopSpeed

  Šok! Japan Car of the Year 2018 nevyhralo domáce auto

  1

  Každoročné celosvetové, ale aj regionálne súťaže o najlepšie auto za daný rok majú svoj význam. Okrem iného to je aj jedna z foriem najlepšieho marketingu pre značku. Určiť pritom čo najobjektívnejšie najlepšie auto spomedzi rôznych kategórií je ťažké. Dnes sa pozrieme na súťaž JCOTY - Japan Car of the Year  2018.…

  Ako si zelenáč Rišo GONDA poradil s nástrahami Rally Slušovice?

  2

  Pre zakončenie sezóny si Rišo GONDA vybral historicky prvú účasť na rally. Asi už tradične mu to šlo náramne. Veľa vecí pre neho bolo úplne nových, ale rýchlo sa dokázal adaptovať. Ukázal, že nie je žiadny rozmaznaný okruhový jazdec a nebojí sa ísť rýchlo ani na blate a zďaleka nie len čistou…

  Nové BMW X5 Euro NCAP dáva s malými nedostatkami

  0

  Najnovšia, už štvrtá generácia X5-ky má za sebou aj test bezpečnosti od komisárov z Euro NCAP. I keď v konečnom dôsledku získal automobil plný počet 5 hviezdičiek, až tak extrémne dobrý výsledok to nebol. Obzvlášť ochrana dospelých pri čelnom náraze v BMW X5 Euro NCAP vykazovala na figurínach vyššie hodnoty, ako by sme…

  Bugatti Veyron má interiér drahší ako vaše auto

  4

  Bugatti Veyron, hypercar s 1000 k pútal pozornosť už od predstavenia, dnes jeho úlohu prebral Chiron a Divo. Veyron však stále zostáva unikátom a aj ceny to potvrdzujú. Podľa spoločnosti Hagerty si môžete za kúsok v excelentnom stave vypýtať hoci aj 1,4 milióna eur, dokonca za hypercar, ktorý ste využívali naplno a má už čo to…

  Vyhraj hodinky Suzuki Swift Sport v hodnote 65 €

  5

  S príchodom rýchleho Swišťa na slovenský trh máme súťaž o štýlové hodinky Suzuki Swift Sport. Tretia generácia rýchleho Swiftu prináša viac zmien ako kedy predtým. Okrem dizajnu sa nájdu pomerne zásadné zmeny pod kapotou. Ak dokážeš identifikovať správne 5 najväčších zmien voči predošlej generácii, súťaž Vyhraj hodinky je tu práve pre teba. Nič viac,…

  Ktorá cena paliva platí? Na toteme alebo na stojane?

  12

  Kedysi dávno som na webe čítal článok, kde rozoberali mýty a fakty o palive. Bola tam spomenutá cena paliva na výdajnom stojane vs. cena paliva na toteme. Konkrétne tam bolo uvedené, že platná cena za palivo je tá, ktorá je  zobrazená na displeji stojanu, na ktorom je zavesená tankovacia pištoľ. Povedal…

  KAMzaKRÁSOU

  Jastrabina lekárska: Pri ktorých zdravotných ťažkostiach ti pomôže?

  0

  Jastrabina je cennými látkami priamo nabitá. Obsahuje vlákninu i mnohé minerálne látky. Okrem toho je zdrojom flavonoidov, trieslovín, horčín aj kyselín. Významná je však hlavne látka zvaná galegín, ktorá je akýmsi prírodným inzulínom. Vďaka obsahu tejto látky má jastrabina priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi. Túto bylinku by preto mali vyskúšať…

  Daj na rady fotografov: Vieš, ako urobiť dokonalú vianočnú fotku?

  0

  Vianočné sviatky sú najmä o rodine, o najbližších a o priateľoch. Niekedy sa však nestihneme ani nazdať a sú za nami tak rýchlo ako víchor. Zrazu sa zobudíme do Nového roka a pristihneme sa, ako skladáme ozdoby z vianočného stromčeka a vyhadzujeme jedličku ku kontajneru. Čo tak si na tohtoročné…

  Ples v opere 2019 pripomenie dôležitosť šťastia: A čo je to šťastie?

  2

  Nosným motívom nadchádzajúceho ročníka Plesu v opere sa stane rapsódia šťastia. Unikátnym programom, ktorý bude naplnený radosťou i optimizmom a vystúpia v ňom známi slovenskí, českí ale aj zahraniční umelci, bude sprevádzať herečka Lucia Hurajová. Dobročinný Ples v opere 2019 pokračuje v minuloročnom úsilí a hostia opätovne podporia inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

  Poradíme, ako si správne vybrať krém podľa typu pleti: Vieš to?

  3

  Množstvo rôznych výrobcov, rôzne účinky, rôzna konzistencia, no k tomu všetkému sa pridáva aj otázka: Viete, aký máte typ pleti? Je vaša pokožka suchá, mastná, normálna alebo zmiešaná? Aj tento fakt ovplyvňuje konečný výber správneho pleťového krému. Tak ako si správne vybrať krém? Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktorý…

  Recept na odľahčený vianočný šalát: Pochutnáš si?

  5

  Čo by to boli za Vianoce bez vianočného šalátu? Ten už akosi neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl alebo ako pohostenie pre koledníkov a návštevníkov. No ak patríte k tým, ktorí si strážia svoju líniu a klasický „majonézak“ je pre vás tabu, tak skúste možno trošku odľahčenú verziu, kde sme majonézu nahradili jogurtom.…

  Kam umiestniť vianočný stromček v malom byte? Aj takto sa to dá!

  5

  V prípade malého bytu a nedostatku priestoru v ňom je každý kútik na niečo dobrý. Ak ste aj vy majiteľmi malého bytu a ešte stále premýšľate, ako do neho dostať aspoň nejaký vianočný stromček, ktorý by navodzoval tú pravú vianočnú atmosféru, tak máme pre vás inšpiráciu. Kam teda umiestniť vianočný stromček v malom byte?

  TopDesať

  Ja som dobrý vodič, ty si dobrý vodič. Prečo zaviníme nehodu?

  0

  Po cestách sa pohybujú rôzni účastníci premávky. Chodec, cyklista, motorkár,  kolobežkár... A hlavne vodič. Sú lepší a horší vodiči. To je zrejmé. Aké sú vlastne tie správne kritériá na hodnotenie dobrého vodiča? Počet prejdených kilometrov? Počet kilometrov bez nehody? Alebo naopak, počet karambolov? Počet pokút, alebo dĺžka bez pokuty? Pocit bezpečia a…

  Fotografovanie je poriadna zábava: Takto vznikajú mnohé perfektné fotografie

  0

  Fotografovanie vie byť poriadnou zábavou! A mnohokrát si to ani neuvedomíme. Na internete totižto vidíme iba finálne fotografie. No za každou takouto fotografiou sa skrýva príbeh. Fotografovanie totiž nie je iba o stlačení tlačidla, ale taktiež aj o upravení prostredia, v ktorom sa fotograf a objekt fotografovania nachádza. Na internete…

  Dôvody, prečo tvoj pes šteká a ty by si ho nemal trestať

  0

  V posledných piatich rokoch podali Newyorčania približne 7 500 sťažností súvisiacich so psami a väčšina z nich bola založená na hluku, ktorý vydáva pes pri štekaní. Pes by mal štekať, takže mať jedného doma a očakávať, že to nebude robiť je absurdné. Ale niekedy sa stáva, že pes šteká príliš a bez zjavného dôvodu. Akonáhle…

  Ľudská krv: 10 zaujímavých faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli!

  0

  Všetci vieme, že náš krvný systém je naozaj komplikovaný, preto je dôležité starať sa o svoje srdce a poznať svoju krvnú skupinu. No to sú len základné veci, ktoré ovláda zrejme každý. Ľudská krv ale ukrýva omnoho viac tajomstiev, ako by sme si mohli myslieť. :) [adrotate group="11"] 1. Komár

  Tieto fotografie ťa pobavia: Zvieratá vedia sedieť ako ľudia

  0

  Život v blízkosti ľudí má obrovský vplyv na zvieratá. Teda, aspoň to môžeme takto usúdiť z nasledujúcich fotografií. Na tieto zvieratá sa totižto nalepila zvláštna ľudská vlastnosť - lenivosť. Ak sa pozrieš na nasledujúce fotografie, všimneš si, že všetky tieto zvieratá sú odfotografované v nezvyčajnej polohe - ľudskom sede. Takéto…

  Test osobnosti: Vyber si pierko a my ti povieme, kto vlastne si

  0

  Na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí. Každý z nás je jedinečný, úžasný a výnimočný. A ak stále nevieš, kto vlastne si, tak ti to pomôže odhaliť tento test osobnosti. Nie je to nič ťažké ani zložité. Ponúkneme ti obrázok, na ktorom uvidíš 5 rôznych pierok. Tvojou úlohou je,…