Katasonov: Nadácia Gatesovcov a finančné megaholdingy Veľkej trojky: ako ovládnuť planétu

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sa považuje za najväčšiu charitatívnu nadáciu v USA. Podľa poslednej výročnej správy nadácie ku koncu roka 2020 predstavoval jej majetok necelých 52 miliárd USD. Slávne Rockefellerove, Fordove, Carnegieho a podobné nadácie, ktoré vznikli začiatkom minulého storočia, majú majetok mnohonásobne alebo rádovo menší ako Gatesova nadácia, ktorá vznikla len v roku 2000.
Zakladateľom nadácie je miliardár Bill Gates, ktorý bol v tom čase významnou osobnosťou v korporácii Microsoft (vo vedení korporácie a v jej kapitále ). Postupne sa značná časť kapitálu Billa Gatesa z Microsoftu presunula do charitatívnej nadácie na jeho meno a meno jeho manželky Melindy.
Prioritami Gatesovej nadácie sú zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a zmierňovanie chudoby (v krajinách “chudobného Juhu”). Podľa poslednej výročnej správy nadácie sa v minulom roku využilo 41 programov. Celkovo bolo vyplatených 2 136 grantov v celkovej výške približne 6 miliárd USD. Počet príjemcov grantov bol 1 357.
Bill Gates opakovane zdôraznil, že jeho nadácia je filantropickou inštitúciou novej generácie. Je založený na filozofii “rizikovej filantropie”. Zvykli sme si na výrazy “podnikanie s rizikovým kapitálom”, “financovanie rizikového kapitálu”, “rozvoj rizikového kapitálu”.
Ale je tu veľmi zvláštny výraz, takmer oxymoron (spojenie protichodných pojmov): “riziková filantropia.  Bill Gates verí, že granty jeho nadácie by sa mali nakoniec premeniť na nové technológie, produkty, projekty a trhy, ktoré budú ziskové. A ako je zrejmé z mnohých príkladov, táto filozofia funguje.
Príklady nemusíme hľadať ďaleko. Takzvaná pandémia COVID-19, ktorá sa začala vo svete, podporila činnosť nadácie Gates Foundation v oblastiach, ako sú lieky a podpora očkovania v “chudobnom Juhu” (v rámci širšieho piliera “Zdravotná starostlivosť”).
Na jar minulého roka nadácia udelila granty vo výške 350 miliónov dolárov na vývoj nástrojov na testovanie kovidu a vakcín proti koronavírusom. V novembri toho istého roku pridala ďalších 70 miliónov dolárov (najmä na program COVAX, ktorý pomáha pri očkovaní v chudobných krajinách). Nadácia poskytuje značnú časť svojich grantov organizácii GAVI (Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu), ktorá podporuje očkovanie v rozvojových krajinách.
V skutočnosti je GAVI “dcérskou spoločnosťou” nadácie. Jej hlavnou úlohou je získavať finančné prostriedky na celom svete na podporu vakcín v rozvojových krajinách. Do konca roka 2020 získala organizácia GAVI finančné prostriedky v celkovej výške 8,8 miliardy USD.
V konečnom dôsledku tieto miliardy skončia (už teraz čiastočne) na účtoch veľkých farmaceutických korporácií – ako sú Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca. Vzhľadom na to by sa dalo povedať, že Gatesova nadácia je akýmsi ľadoborcom, ktorý tlačí vakcíny Big Pharma na globálny trh.
Chcel by som sa venovať ďalšiemu aspektu práce nadácie Gates Foundation, o ktorom sa zriedkavo hovorí alebo píše. Aké sú zdroje silnej filantropie nadácie? Nie je žiadnym tajomstvom, že typický americký charitatívny fond rozdáva granty na úkor svojich ziskov (ak rozdáte hlavný kapitál nadácie, o niekoľko rokov prestane existovať). A odkiaľ pochádza zisk? Z investícií do rôznych cenných papierov obchodovaných na burze.
Odhadujem, že zisk Gatesovej nadácie v minulom roku predstavoval približne 7 miliárd dolárov (približne 90 % zisku išlo na rozdelenie grantov a zvyšných 10 % na zhodnotenie kapitálu). Na začiatku minulého roka predstavoval majetok nadácie niečo vyše 51 miliárd USD. Nie je ťažké vypočítať, že ziskovosť (výnosnosť) aktív fondu ku koncu minulého roka dosiahla 13,7 %.
Ukazovateľ, ktorý by mohli závidieť spoločnosti z mnohých odvetví americkej ekonomiky aj v rokoch prosperity. Minulý rok 2020 bol však pre americkú ekonomiku zlý a polovica spoločností mala celkovo záporné výnosy z aktív. Špičkové výsledky nadácie Gates na pozadí vírusovej hospodárskej krízy pripomínajú “hostinu počas moru”.
Určite by veľa z vás chcelo pochopiť štruktúru aktív (investičné portfólio) najväčšej americkej filantropickej nadácie. Finančné výkazy Nadácie Gatesa sú veľmi nejasné. Potrebné zrozumiteľné informácie nájdem u amerických burzových analytikov.
Prehľad Amana Jaina “These Are The Top Ten Stock Holdings Of Bill Gates” poskytuje údaje o hlavných aktívach Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov ku koncu prvého štvrťroka 2021. Autor uvádza 10 najväčších spoločností, ktoré tvoria najväčšiu časť investičného portfólia fondu. Spoločnosti sú uvedené vo vzostupnom poradí podľa ich podielu na uvedenom investičnom portfóliu (%)
FedEx – 2,02
United Parcel Service – 2,27
Schrodinger – 2,54
Crown Castle International – 4,18
Ecolab – 4,46
Walmart – 4,93
Kanadská štátna železnica – 7,70
Caterpillar – 11.24
Odpadové hospodárstvo – 11,47
Berkshire Hathaway – 45,23.

Ako vidíte, takmer polovica všetkých aktív Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov je v akciách spoločnosti Berkshire Hathaway. A to je známy investičný holding, ktorý patrí americkému miliardárovi rovnakého “kalibru” ako Bill Gates – Warrenovi Buffettovi.
Títo dvaja miliardári sa už niekoľko rokov striedavo umiestňujú na prvom a druhom mieste v rebríčku najbohatších Američanov časopisu Forbes.  Ich spoločným znakom však nie je len rovnaký počet núl v odhadoch digitálneho bohatstva. Už dlho sa plavia na jednej “lodi” s názvom Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov. 
Ukázalo sa, že v ,,nultých rokoch”, Warren Buffett začal presúvať časť svojho kapitálu do uvedenej nadácie. Prvý prevod sa uskutočnil v roku 2006. V júni 2010 Buffett urobil významné oznámenie – daroval 37 miliárd dolárov piatim charitatívnym organizáciám. Najväčšiu časť daru získala Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.
Išlo o najštedrejší akt filantropie v dejinách ľudstva. Dá sa predpokladať, že všetky akcie Berkshire Hathaway v portfóliu nadácie sú s najväčšou pravdepodobnosťou súčtom charitatívnych darov, ktoré Warren Buffett v priebehu rokov poskytol.   
Dá sa povedať, že nadácia Gatesovcov je spoločným podnikom dvoch miliardárov s približne rovnakým podielom (vzhľadom na nedávny rozvod Billa a Melindy Gatesovcov je pravdepodobné, že časť kapitálu nadácie pripadne bývalej manželke Billa Gatesa; rozdelenie majetku medzi manželmi ešte nie je uzavreté). “Skromný” Warren Buffett zjavne odmietol, aby jeho meno bolo na nápise nadácie, aby nepriťahoval pozornosť verejnosti.
Medzi Billom Gatesom a Warrenom Buffettom existuje v nadácii určité rozdelenie funkcií. Ten je zodpovedný za rozdeľovanie grantov a za zabezpečenie toho, aby boli použité na určený účel. Ten je zodpovedný za príjmovú stránku nadácie ako hlavný vlastník dojnej kravy s názvom investičný holding Berkshire Hathaway.
Hoci Warren Buffett veľmi štedro poskytol svoj kapitál na filantropické účely, aj dnes zostáva kľúčovým akcionárom spoločnosti Berkshire Hathaway.  Od roku 2016 vlastní Buffett 31,7 % akcií Berkshire s hlasovacím právom a 18,0 % všetkých akcií.
Takmer dve tretiny akcií Berkshire vlastnia inštitucionálni investori. Najväčšími z nich sú tri finančné megaholdingy: Vanguard Group; BlackRock a State Street Corporation. Po nich nasleduje Nadácia Gatesa.
V tejto svorke finančných vlkov sa nachádza filantropická nadácia Billa a Melindy Gatesovcov. Bill Gates sa na rôznych fórach a samitoch vystatuje slovami o “zdraví ako najvyššej hodnote”, “pandémiách”, “otepľovaní klímy”, “nespravodlivom rozdelení bohatstva a chudoby” (v rozvojových krajinách). Warren Buffett sa medzitým zapojil do tvrdých burzových hier, ktorých hlavnou zásadou je “nespravodlivé rozdelenie bohatstva”.   
Stávka Billa Gatesa (a jeho “vysokých mentorov” z “hlbokého štátu”, ktorí mu pomohli urobiť kariéru a naďalej ho mentorujú v otázke priorít a cieľov fondu) na Berkshire Investment Holdings je správna a dobre premyslená. Tento holding je nepotopiteľný, pretože sa na jeho kapitáli podieľajú ešte nepotopiteľnejšie megaholdingy Vanguard, BlackRock a State Street.
Okrem toho zaručujú spoločnosti Berkshire vysoké zisky. Akcie spoločnosti Berkshire vzrástli za jeden rok (od konca 1. štvrťroka 2020 do konca 1. štvrťroka 2021) o 38 %. To je nielen dobrý, ale aj vynikajúci výsledok vzhľadom na to, že hospodárstvo USA bolo počas tohto ročného obdobia v recesii a akcie mnohých spoločností klesali.
Mimochodom, väčšina ostatných spoločností, do ktorých nadácia Gatesovcov investovala kapitál, v priebehu roka tiež rástla. Akcie spoločnosti FedEx (prepravné služby, elektronický obchod a obchodné služby) zaznamenali rekordný nárast o 60 %. A tu sú prírastky cien akcií niekoľkých ďalších spoločností, do ktorých fond investoval (%): United Parcel Service – 33; Caterpillar – 50; Waste Management – 36.
Samozrejme, možno obdivovať intuíciu (alebo profesionalitu) manažérov fondov Billa Gatesa a Warrena Buffetta, že dokázali zostaviť také výnosné investičné portfólio. Myslím si však, že časť zásluh patrí aj spomínaným megaholdingom Vanguard, BlackRock a State Street. Koniec koncov, nie sú to len hráči na finančnom trhu.
Investičná stránka fondu je však dôležitá aj preto, aby sa prostredníctvom spoločností pod kontrolou fondu čo najrýchlejšie presadili nové produkty a nápady. Napríklad spoločnosť Berkshire Investment Holding sa donedávna zaujímala o mnohé odvetvia hospodárstva (reálny sektor aj sektor služieb), ale farmaceutický priemysel bol akosi “mimo záujmu”.

Potom však vypukla “pandémia kovidov”, spustila sa hysterická očkovacia kampaň a spoločnosť Berkshire Holding sa rýchlo začala obracať ,,tvárou” k farmaceutickým výrobkom. Na jar tohto roku médiá informovali, že Berkshire Hathaway kúpila veľké podiely v známych farmaceutických spoločnostiach Abbvie (ABBV), Bristol Myers Squibb a Merck. Navyše legendárny “kráľ investícií” Warren Buffett vyzval ostatných, aby nasledovali jeho príklad a investovali do týchto spoločností.   
Gatesova nadácia je ukážkovým príkladom americkej “filantropie”. Takéto fondy potrebujú veľké podniky predovšetkým ako “daňové raje”: zisky spoločností a bánk uložené vo fondoch sú oslobodené od daní.
Takéto prostriedky potrebuje aj štát: úrady ich môžu použiť ako akúsi “peňaženku”, keď z nejakého dôvodu nemožno použiť štátny rozpočet. Napríklad je potrebné zvýšiť vplyv Washingtonu na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Na ďalšie príspevky WHO by sa mohla použiť “peňaženka”, ako je napríklad Gatesova nadácia.
Okrem toho sa moderné filantropické nadácie s pomocou grantov môžu skutočne venovať “rizikovej filantropii”. Malé sumy grantov môžu otvoriť veľké trhy pre veľké podniky. Napríklad Gatesova nadácia investovala niekoľko stoviek miliónov dolárov do Aliancie GAVI.
Aliancia GAVI zasa vďaka týmto grantom dokázala zmobilizovať takmer 10 miliárd dolárov na podporu vakcín od veľkých farmaceutických spoločností na celom svete. A ak sa krajiny “chudobného Juhu” dajú “napojiť na ihlu” neustáleho preočkovania, potom by sa tržby veľkých farmaceutických spoločností mohli merať v desiatkach miliárd dolárov. Taký je cynizmus “rizikovej filantropie” nadácie Gatesovcov.
Takže, ako sa hovorí, “umývanie rúk”. Megaholdingy “veľkej trojky” pomáhajú (prostredníctvom Berkshire) Gatesovej nadácii získavať veľké peniaze, zatiaľ čo nadácia pôsobí ako nástroj na ovplyvňovanie globálnej politiky a hospodárstva v záujme “veľkej trojky” (a tých, ktorí stoja za týmito megaholdingami). Možno je načase, aby si aj Rusko osvojilo pokročilé investičné a filantropické skúsenosti amerických obchodných žralokov?

BM : ako je vidieť ,vymysleli takmer ,,perpetum mobile” na odsávanie peňazí zo štátov a väčšiny obyvateľstva. Takže ako tvrdia svedkovia Pfzizeroví  , ide len o zdravie ,nie o peniaze ! Či ? 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 22.52

Priemerná čítanosť: 3931

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Účastníci plenárneho zasadnutia EP si uctili Davida Sassoliho

  0icon

  Štrasburg 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Účastníci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu si v piatok uctili pamiatku zosnulého bývalého predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho. EP…

  Naď s primátormi miest hovoril aj o letisku Sliač v súvislosti s dohodou medzi Slovenskom a USA. "Potrebujeme poznať odpovede," hovorí primátor. Čo na to minister?

  0icon

  Banská Bystrica 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátor Banskej Bystrice a primátorky Zvolena a Sliača sa v piatok v Banskej Bystrici stretli s ministrom…

  Rodičia i učitelia sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Rodičia, učitelia i odborníci z oblasti školstva sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania. Jej cieľom…

  Gröhling: Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní. "Pri omikrone ich netreba až desať". Školy zatvárať nechce, vírus sa šíri rovnako

  0icon

  Piešťany 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas…

  Slováci prehrali s Ruskom, Berky: "Súper nás predčil vo všetkom"

  0icon

  Amsterdam 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenskí futsalisti prehrali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku s favorizovaným Ruskom vysoko 1:7. Debutant…

  SHMÚ upozorňuje na sneženie, tvorbu snehových jazykov či nízke teploty

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na severe Slovenska môže výdatnejšie snežiť, na väčšine územia sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje, v niektorých oblastiach…

  Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre variant omikron sa zatiaľ neuvažuje. Napriek tomu sme sa dostali do humanitárnej krízy

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa…

  Biden a Kišida hovorili o obavách z rastúcej asertivity Číny i pandémii

  0icon

  Wahington 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Cabinet Secretariat/Kyodo News)   Americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida na piatkovom virtuálnom stretnutí diskutovali o obavách z…

  Francúzska Ústavná rada schválila "prísny covidpas". Nezaočkovaných prakticky vykážu z verejného života

  0icon

  Paríž 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nový covidpas, ktorý prakticky vykáže nezaočkovaných ľudí vo Francúzsku z verejného života, v piatok schválila Ústavná rada, najvyššia…

  Premiér považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku

  0icon

  Fričovce 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku, podľa neho vznikol v tejto oblasti veľký investičný…

  TopDesať

  Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

  0 icon

  Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

  Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

  0 icon

  Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

  Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

  0 icon

  Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

  TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

  0 icon

  Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Apačské vojny proti Američanom 1. časť

  0 icon

  USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojo

  Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

  0 icon

  India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektri

  Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

  0 icon

  Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA