1. Chystá bioterorista Gates ďalší úder biologickými zbraňami – ,,pravými kiahňami” ? 2. Menia nám genóm prostredníctvom vakcinácie CRISPR ?

1.
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v utorok oznámilo, že v zariadení na výskum vakcín v Pensylvánii sa našli fľaštičky s označením “pravé kiahne” – mimoriadne smrteľný vírus, ktorý bol v 70. rokoch minulého storočia vykynožený
https://edition.cnn.com/2021/11/16/health/smallpox-vials-found/index.html

Len niekoľko dní po tom, čo Bill Gates v rozhovore povedal, že ďalšia vec, na ktorú sa musíme pripraviť, je bioteroristický útok pravými kiahňami, boli vo výskumnom laboratóriu v Pensylvánii objavené”
fľaštičky s ,,pravými kiahňami ” a ampulky s vakcínou proti pravým kiahňam.
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gates-opet-vesti-o-moznem-utoku-virem-nestovic-na-letistich/

Bill Gates zorganizoval v októbri 2019 podujatie 201 a o 8 týždňov neskôr bola spustená globálna epidémia pod názvom covid-19 ! V roku 2021 Bill Gates varuje pred blížiacim sa útokom kiahní a o niekoľko dní neskôr sa v laboratóriu nájde 15 ampuliek s kiahňami !

FBI a CDC toto zistenie vyšetrujú
Podľa CDC zamrazené ampulky našiel pracovník laboratória pri čistení mrazničky. Zdá sa, že fľaštičky neboli otvorené a pracovník mal v čase nálezu rukavice a masku na tvári.
Toto zariadenie je jedným z mnohých, ktoré vykonáva výskum vakcín pre CDC. Napriek tomuto nálezu úradníci tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že by bol niekto vystavený patogénu.
“Nič nenasvedčuje tomu, že by bol niekto vystavený riziku tohto malého počtu zmrazených injekčných liekoviek. CDC a orgány činné v trestnom konaní záležitosť vyšetrujú a zdá sa, že obsah fľaštičiek je neporušený,” uviedlo CDC vo vyhlásení pre CNN.
CDC v stredu prevezie ampulky na testovanie na iné miesto, informovala spoločnosť Yahoo News s odvolaním sa na oznámenie zaslané vedeniu ministerstva vnútornej bezpečnosti.
Podľa upozornenia DHS, ktoré videlo Yahoo News, išlo o 15 fľaštičiek; päť bolo označených ako “pravé kiahne” a desať ako “vakcína”.
Kiahne, pomenované podľa charakteristických rán, ktoré spôsobujú na koži, sú jedným z najobávanejších mikróbov, ktoré sužujú ľudstvo.
V roku 1977 bola táto choroba definitívne celosvetovo vykynožená, k čomu prispela skutočnosť, že človek je jediným známym prirodzeným hostiteľom kiahní.
Hoci kiahne z voľnej prírody (pravdepodobne) vymizli, legálne povolené vzorky vírusu zostávajú vo vybraných laboratóriách v USA a Rusku – rozhodnutie, ktoré si vyslúžilo dosť kontroverzií.
V posledných rokoch došlo k nálezom nedokumentovaných kiahní, napríklad keď pracovníci Národného inštitútu zdravia našli pri sťahovaní šesť ampuliek zachovaných z 50. rokov minulého storočia.
Neskôr sa zistilo, že dve z týchto ampuliek obsahovali životaschopný vírus, hoci sa v dôsledku toho nevyskytol žiadny prípad kiahní.

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/gates-varoval-pred-bioteroristickym-utokem-nyni-u-vyrobce-vakcin-nalezeno-15-lahvicek-s-napisem-nestovice/
https://news.yahoo.com/vials-labeled-small-pox-found-in-lab-near-philadelphia-003127682.html

BM : sú to zrejme ,,náhodičky” .  Ak sa dobre pamätáte tak bioterorista Gates varoval pred silnejším vírom . A keďže imunita ľudí ,čo si dali pichnúť génovú terapiu je značne oslabená , nechcem si predstaviť čo by vypustenie ,,kiahní” znamenalo pre svetovú populáciu !
PS : Gates si kupuje novinárov po celom svete
https://www.globalresearch.ca/revealed-documents-show-bill-gates-given-319-million-media-outlets/5761976

2.
Umelý pôvod vírusu COVID-19 a “zvláštna” dôslednosť nadmernej reakcie vlád, ktoré zaviedli bezprecedentnú kontrolu nad svetom, je módnou témou.  Chcem upozorniť na dôležitejšiu a zatiaľ nediskutovanú vec. Injekcie vakcín môžu mať “dvojaký účel”. Technológia dodávania mRNA pomocou nanočastíc NLP, ktorá sa používa pri očkovaní (takto funguje vakcína PFIZER), umožňuje masové použitie supermodernej technológie úpravy ľudského genómu CRISPR a rozdeľuje ľudstvo na geneticky odlišné rasy, vrátane tých, ktorí sú chránení pred potenciálnymi biologickými zbraňami, a tých, ktorí sú bezbranní. Táto mRNA zatiaľ kóduje S-proteín vírusu COVID. Z technologického hľadiska sa však nič nezmení, ak ide o proteínovú mRNA systému CRISPR. Je jednoduchý a nenápadný.
Na pozadí ,,veľkého bieleho slona” (očkovania) sa skutočnosť masovej injekcie obrovských dávok genetického materiálu, najmä pri vakcínach obsahujúcich mRNA (predovšetkým Pfizer), stala “neviditeľnou”. Za iných okolností (“operácia bez krytia” – ochrany pred pandémiou) by si niečo také nebolo možné predstaviť.   
Myslím, že mnohí už počuli o myšlienke etnických alebo rasových biologických zbraní. Každý odborník vám povie, že je to nemožné! Medzi etnickými skupinami nie sú fyziologicky významné genetické rozdiely. Tvorcovia smrteľnej infekcie sa nemajú čoho chytiť. Rozdiely však netreba hľadať, lepšie je ich vytvárať. Na tento účel by sa ľudia mohli masovo geneticky modifikovať v rámci celkovej očkovacej kampane, pričom by sa rozdelili na dve alebo viac obrovských podrás, ktoré by sa geneticky líšili v jednom alebo viacerých génoch rozhodujúcich pre reakciu na plánovanú budúcu infekciu.
Ako dosiahnete úplnú genetickú transformáciu rozsiahlych populácií v konkrétnych krajinách alebo spoločenských vrstvách? Presne tak, ako sme toho svedkami dnes.
Pre čitateľov, ktorí majú k biotechnologickým metódam ďaleko, je potrebné poskytnúť aspoň schematický a veľmi zjednodušený pohľad na najnovší výdobytok genetického inžinierstva – CRISPR.

Snáď si všetci pamätajú, že genetický materiál človeka (a iných eukaryotov) je sústredený v DNA chromozómov (v bunkovom jadre) a v kruhovej DNA mitochondrií. Počas života bunky sa tieto informácie čítajú z dvojvláknovej DNA pomocou špeciálnych enzýmov (nazýva sa to transkripcia) na jednovláknovú RNA (ktorá sa tiež skladá z nukleotidov, komplementárnych k príslušnému vláknu DNA), ktorá sa po miernom spracovaní mení na m-RNA a posiela sa z jadra do cytoplazmy, kde sa špecifické bielkovinové nukleové roboty (ribozómy) čítajú ako na bežiacom páse na reťazce aminokyselín (translácia). Tieto reťazce aminokyselín sú zložené dômyselným spôsobom, modifikované a premenené na bielkoviny (enzýmy, stavebný materiál atď.). Existuje aj reverzná transkripcia z RNA do DNA, ktorú využívajú napríklad retrovírusy.
Proces zdvojnásobenia informácie sa nazýva replikácia DNA.

Teraz stručne o CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats). Príklad palindrómu: Dedko trhal vavrín. Palindrómy môžu na DNA vytvárať vlásenky a enzýmy ich ľahko rozpoznávajú.
CRISPR sú teda bloky (približne 30 nukleotidov) zložené z mnohých palindromických opakovaní, ktoré sú oddelené malými jedinečnými sekvenciami. Ukázalo sa tiež, že vedľa polí CRISPR baktérií sa nachádzajú zhluky génov nazývané CAS (CRISPR-Associated Genes). Z nich je pre nás dôležitá CAS9 – je to nukleáza (reže DNA).
Tieto sekvencie CRISPR boli náhodne objavené v archebaktériách (žijúcich v extrémne slaných podmienkach) a potom v ostatných prokaryotoch (baktériách). Spočiatku nebolo jasné, prečo by ju baktérie, ktoré sú veľmi skromné z hľadiska veľkosti DNA, potrebovali. Potom sa ukázalo, že CRISPR je súčasťou špecifického imunitného systému baktérií, imunitnej pamäte. Hádanie je jednoduché. Všetky sekvenované (prečítané) sekvencie sa zhromažďujú v medzinárodnej banke údajov – GenBank. Neustále sa preteká v hľadaní homológií (rôzny stupeň zhody nových sekvencií, ktoré boli predtým uložené v banke). Čoskoro sa zistilo, že jedinečné vložky CRISPR medzi opakovaniami sa zhodujú s DNA bakteriofágov, ktoré vpravujú svoju DNA do baktérie, množia sa v nej a zabíjajú ju. Predpokladá sa, že prežívajúce baktérie si uchovávajú spomienky na vírusy, ktorými sa nakazili, pomocou systému CRISPR/CAS – fragmenty DNA vírusu sú vložené do klastra CRISPR v bakteriálnom genóme. Jeden z proteínov CAS, CAS9, je nukleáza (proteín na rezanie DNA), ktorá sa viaže na malý kúsok “vodiacej” guideRNA získanej transkripciou z klastra CRISPR. Tento proteín guideRNA hľadá komplementárne miesto (recipročnú časť dvojitej špirály) a ak sa zhoduje, vykoná rez. Takto sa zničí vírusová RNA a DNA.

V roku 2012 bola v časopise Science publikovaná práca, za ktorú už v roku 2020 získali Nobelovu cenu (jedinečne rýchlo) dve ženy, Francúzka a Američanka. Systém CRISPR/CAS premenili na genetické nožnice, ktorými sa dá strihať akákoľvek DNA a RNA v bunkách vrátane zvierat a ľudí. Tieto úpravy potom umožnili upravovať genóm buniek aj o jedno písmeno (nukleotid), ako aj vykonávať potrebné vklady, teda robiť s genómom čokoľvek – takmer ako s obyčajným textom na papieri. Často sa používa metóda vyradenia (knockout) génu, aby sa zistilo, čo ovplyvňuje. Na to všetko stačí, aby sa systém CRIPR/CAS9 dostal do buniek. Na to sa používajú nanočastice NLP na báze lipidov. Ide o zásadne dôležitú technológiu, ktorá zabezpečuje vysokú účinnosť dodávok takmer do všetkých buniek. Vakcíny založené na adenovírusových vektoroch alebo oslabených vírusoch majú odlišný mechanizmus – tam je dôležitá prezentácia na povrchu niekoľkých (špeciálnych) buniek, takže sa nedosiahne a nie je potrebná dodávka do každej bunky tela.
V súčasnosti sa dosahuje vysoká účinnosť prenosu mRNA do buniek aj pri jednorazovom vstreknutí do žily – napríklad prienik do pečeňových buniek dosahuje viac ako 90 %.

Oblasti použitia CRISPR sa veľmi rýchlo rozširujú. Ide o najhorúcejší trend v oblasti genetického inžinierstva.

Príklady: https://naked-science.ru/article/medicine/tehnika-crispr-lnp
,,Autori článku vytvorili nový molekulárny doručovací systém na báze lipidových nanočastíc – CRISPR-LNP. Tento systém sa zameriava na rakovinové bunky a ničí ich narušením štruktúry nukleových kyselín. CRISPR-LNP obsahuje matricovú RNA, ktorá kóduje enzým CRISPR-Cas9; ten zasa funguje ako “molekulárne nožnice” na strihanie DNA mutovaných buniek,,

Pri liečbe niektorých typov rakoviny sa vyradí gén, ktorý v nádorových bunkách reguluje expresiu proliferácie (množenia). Je možné vypnúť gény, ktoré sa v súčasnosti nijako neprejavujú, ale napríklad pri transformácii buniek na nádorové (napríklad onkovírusom, prirodzeným alebo umelým) sa zablokuje vývoj nádoru. Môžete upravovať poškodené gény atď. Možnosti použitia sú nekonečné.
Čo je však pre našu tému najdôležitejšie, existuje 1001 spôsobov, ako vytvoriť algoritmy, skryté a explicitné, pre reakciu geneticky upraveného organizmu na infekciu. Najmä na vírus predpripravený správnym spôsobom. Je to ako kľúč a zámok. 
Okrem liečby sa teda pomocou CRISPR dajú dosiahnuť aj menej ušľachtilé ciele. V závislosti od zvolenej schémy je napríklad možné vopred vykonať také zmeny v ľudskom genóme, že keď zapôsobí spínač (vírus alebo iný faktor), zapne sa mechanizmus na záchranu alebo zničenie organizmu. Takýchto schém je možné vymyslieť veľké množstvo. Ak sa vopred nevie, ktorá schéma sa používa, nenájde sa žiadna stopa a zmeny sa zistia, až keď je neskoro.

Vakcína a systém CRISPR/CAS sa líšia len špecifickou sekvenciou mRNA (v prípade CRISPR aj mikro – sgRNA alebo vodiaca RNA). Sú zabalené v rovnakých lipidových nanočasticiach LNP.

Privyknutím populácie na kontinuálne injekcie je možné v správnom čase, v čase šírenia smrteľnej infekcie alebo dlho pred ňou, aplikovať vopred pripravenú “vakcínu” vo forme CAS9 mRNA s guideRNA. Môže sa to robiť explicitne aj skryto, napríklad nahradením mRNA v jednej z nekonečných posilňovacích vakcín mRNA CAS9 so správnou mikroRNA ( guideRNA), aby sa dosiahla správna odpoveď na novú infekciu. Nebol by som prekvapený, keby sa CRISPR už masovo testoval proti COVID-19. V každom prípade proti HIV sa už použila prostredníctvom vyradenia určitého génu.
Nové infekcie už mohli byť vyvinuté a rozpracované v amerických biolaboratóriách v rôznych krajinách (Gruzínsko, Ukrajina atď.) Nič nebráni tomu, aby sa aj v rámci tej istej krajiny poskytla rozdielna reakcia na tú istú infekciu v rôznych skupinách (vrstvách) obyvateľstva. A prirodzene, uvoľnenie rôznych dávok plánovaných pre tie alebo oné krajiny zabezpečí rozdielnu reakciu obyvateľstva týchto krajín na infekciu, ktorá je len plánovaná.
Je zrejmé, že v situácii, keď “civilizovaná” krajina má protilátku proti smrteľnej infekcii a môže “zachrániť” obyvateľstvo danej krajiny, ľahko ju nahradí autokratická alebo totalitná vláda.
Používanie genetických modifikácií je ťažké dokázať, odhaliť, obviniť a pripraviť reakciu: obranu aj odvetu. Je to oveľa skrytejšia a účinnejšia zbraň ako jadrové zbrane.

PS (neznámeho autora) :
Toto nie je článok proti očkovaniu!
Technológia RNA vakcín bola testovaná a je pripravená na masové použitie systému na úpravu genómu CRISPR/CAS9. Účinnosť vakcín COVID-19 je však nízka, pretože systém bol pôvodne navrhnutý pre budúce aplikácie CRISPR. To tiež vysvetľuje, prečo je populácia napriek svojej neúčinnosti “tvrdo” nastavená na úplné očkovanie prostredníctvom QR kódov, zákazov atď.
Po tréningu protilátky bude obyvateľstvo “správnych” krajín chránené a “nepriateľské” krajiny budú úplne nechránené, pretože už nebude čas na vypracovanie RNA vakcíny a vytvorenie CRISPR protilátky.
Použitie nového maximálne patogénneho vírusu bude vyzerať prirodzene a nebude vnímané ako akt “útoku”. Jednoducho vyspelejšie krajiny “vynašli” včas mRNA vakcínu od Pfizeru, zatiaľ čo Rusko a Čína so svojimi vektorovými vakcínami budú “vymýšľať” ešte rok s neznámym výsledkom.
Hromadná modifikácia genotypu sa môže použiť na rôzne účely vrátane regulácie plodnosti.
Príklad spúšťacieho páru v rastlinách: rezistentné a odolné geneticky modifikované rastliny RAUNDAP (tzv. GMO). Masová technológia, na ktorej Monsanta a ďalší už zarobili stovky miliárd.
Opísaný postup je možný, ale nie nevyhnutný. Ak však chápem logiku tvorcov biologických zbraní, dospejem k jednoznačnému záveru, že pracujú týmto smerom. S najväčšou pravdepodobnosťou sa záležitosť dostala mimo laboratórií, aspoň pokiaľ ide o prípravu, vypracovanie mechanizmov. V prípade potreby je možné vakcíny so súpravami CRISPR vopred vyrobiť a veľmi rýchlo použiť na “očkovanie”.
Doplnenie po diskusii. Najprv sa zdalo, že takýto detail je zbytočný. Na účely mimikry je veľmi vhodné zmiešať mRNA vakcínu napríklad proti COVID a CRISPR v pomere 50:50 %. Ak človek nevie, že vo vakcíne je CRISPK, krivý na iný, je takmer nemožné ho odhaliť, pretože PCR potrebuje špecifické primery. To znamená, že musíte “podozrievať” konkrétnu mRNA CRISPR.

BM : tento článok dáva na úplne inú úroveň tvrdenie toho manažéra z BAYERu ,že sa nejedná o vakcíny ,ale génovú terapiu . Nie som odborník na danú tému , ak si to prečíta nejaký skutočný odborník, nie sorošovi truhlíci, budem rád ak sa k tomu vyjadrí . Môže mi napísať aj do mailu 
PS : megazločinec Fauci priznal – Neostanete pri tretej ani štvrtej. Budete sa vakcinovať pravidelne až do vlastnej smrti. U niekoho to bude aj päť, šesťkrát. Fauci pripúšťa pravidelnosť dávky možno aj na 6-mesačnej báze.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 233

Celkové hodnotenie: 22.15

Priemerná čítanosť: 3942

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vladimír Lengvarský: Situáciu okolo lockdownu prehodnotíme v piatok alebo v sobotu

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Situácia okolo tzv. lockdownu, ktorý na Slovensku platí od štvrtka (25. 11.), sa bude prehodnocovať v piatok (3.…

  Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TAR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť…

  Mikulec: Hamran je kandidátom ministra do funkcie stáleho policajného prezidenta

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dočasný policajný prezident Štefan Hamran je prioritným kandidátom ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) do funkcie stáleho prezidenta Policajného…

  Zeman poradil ministerskému kandidátovi Blažkovi, aby sa nenechal premôcť novinármi

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český prezident Miloš Zeman sa v stredu na zámku v Lánoch stretol s kandidátom na ministra spravodlivosti…

  Gröhling kritizuje zatváranie škôl RÚVZ na neurčito. Už máme skúsenosť s následkami, ktoré na deťoch zanechala prvá a druhá vlna pandémie. Neurobme tú istú chybu zas

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Počas minulej vlny pandémie sa školy zatvárali ako prvé a otvárali ako posledné. Spôsobilo to nemalé problémy nie…

  Lekárka uviedla symptómy nedostatku vitamínu C

  0icon

  Moskva 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Slabosť a únava, dlhé hojenie rán a dokonca aj krvácanie z ďasien môžu svedčiť o nedostatku vitamínu C v…

  Saková: Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra, myslí si nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková.…

  Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala regionálnych hygienikov o zverejnenie podkladov pre zatvorenie škôl

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala o zverejnenie podkladov pre rozhodnutia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) zatvoriť stredné školy…

  Aláč: Cudzie služby sa po voľbách snažili o kontakty na predstaviteľov štátu

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-SIS, Martin Baumann)   Parlament dnes prerokoval Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020 a Správu o…

  Vláda schválila 500-eurový poukaz pre seniorov, na ťahu je parlament. Matovič už vie, ako jeho návrh dopadne medzi poslancami

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA