Sionizmus a fašizmus sú dvojičky: jedna ideológia, spoločné ciele a úlohy 

Druhá svetová vojna ako najväčšia historická udalosť dvadsiateho storočia dodnes vyvoláva veľký záujem a množstvo kontroverzií medzi historikmi, politológmi, právnikmi, životopiscami vodcov štátov, ktorí sa na tejto vojne zúčastnili a nenechá ľahostajných tých, ktorí o tom chcú vedieť pravdu. Tvrdenie, že Adolf Hitler v čele Tretej ríše bol nezávislou politickou osobnosťou, je diskutabilné. Oplatí sa formovať si názor na nacizmus a jeho vodcu výlučne na základe obsahu knihy „Mein Kampf“? Zachované dokumenty z týchto rokov sú oveľa dôležitejšie, iba tie môžu dokázať, že nacizmus bol (a je) súčasťou sionistického plánu.

Bola to svetová židovská komunita, ktorá vyvinula maximálne úsilie, aby sa k moci dostala súkmeňovec Hitler. Ten muž je tvrdý, zákerný, ambiciózny.
Najkrvavejšiu vojnu dvadsiateho storočia naplánovali Židia ešte predtým, ako sa Hitler objavil na politickej scéne, okradol nemecký ľud finančnými podvodmi a uvrhol Nemecko do priepasti hospodárskej krízy, aby následne finančne vyčerpal a militarizoval ekonomiku. . Podobnú krízu iniciovala svetová židovská elita v USA, ktorá vošla do histórie ako „veľká hospodárska kríza“.

Keď bol nemecký ľud dohnaný k zúfalstvu, nastal čas, aby sa objavil „záchranca“ národa, niekto, kto by ukázal cestu von z finančnej slepej uličky. Svetové židovstvo teda investovalo do myslí miliónov Nemcov, že iba Hitler dokáže krajinu vyviesť zo stavu ekonomickej stagnácie a posilniť jej vojenskú moc.

Adolf Hitler sa vo svojej knihe predstavuje ako zapálený antisemita, ale je to len prefíkaný politický ťah, pomocou ktorého boli zakryté skutočné ciele druhej svetovej vojny.

V roku 1917 sa v snahe poskytnúť Židom vlastné územie Židia, ktorí vládli vo Foggy Albion, pokúsili tento plán zrealizovať. Minister zahraničných vecí Arthur Balfour posiela sionistickej federácii Veľkej Británie list s ubezpečením, že všetkými možnými spôsobmi podporí vznik židovského štátu v Palestíne.

Súbežne s touto udalosťou britská tlač zverejnila článok ministra britských ozbrojených síl Winstona Churchilla, v ktorom sa uvádza, že dobytím Palestíny bude britská vláda schopná poskytnúť domov 4 miliónom Židov.

Toto vyhlásenie oznámilo Britské impérium pod vplyvom udalostí, ktoré sa odohrali v rozkošnom Švajčiarsku, krajine finančných magnátov. Krajina, ktorej sa ako zázrakom podarilo vyhnúť sa vojnám počas celej svojej dlhej histórie.

BM : tiež by ma zaujímalo vysvetlenie prečo Hitler neobsadil Švajčiarsko ,keď tam toľko zlata 

Možno sa to bude zdať nepravdepodobné, ale myšlienka vytvorenia organizovaného presídľovania Židov na uvedené územie Izraelského štátu sa sformovala na konci 19. storočia priamo vo Švajčiarsku. Theodor Herzl je právom považovaný za inšpirátora projektu a „otca“ sionizmu

SIONIZMUS je koncepčné politické hnutie, ktoré má svoj pôvod vo Švajčiarsku a ktorého cieľom je zjednotiť Židov, aby žili v jednom štáte. V Berlíne a vo Viedni vyšlo dielo Theodora Herzla „Stav Židov“ (1896). Bazilej, 1897 – I. svetový kongres sionistov. Výsledkom jeho práce bolo vytvorenie Svetovej sionistickej organizácie. V tomto malom meste sídli Banka pre medzinárodné platby a Bazilejský výbor pre bankový dohľad. V krajine s nádhernou prírodou zvanej Švajčiarsko na rozdiel od Izraela nie je len hora Sion, ale aj mesto s rovnakým názvom. Prevzala Svetová sionistická organizácia svoj názov od švajčiarskeho Sionu?

Ak predpokladáme, že vo Švajčiarsku je prevažná časť zlatých rezerv biblických Židov, ktorí po stáročia odtrhávali ,,desiatky” gojimom, potom je zrejmé, prečo sa táto krajina nebojí vojen, revolúcií, kríz atď. Aby ste lepšie porozumeli histórii ľudí, musíte venovať pozornosť jeho jazyku a nájsť spoločné ,,prieniky”. Bulharský, ruský, srbský, poľský, český, ukrajinský, slovenský, bieloruský – všetky majú spoločné slovanské korene a podobné jazyky. To isté možno vidieť aj pri porovnaní jazyka švajčiarskych miliardárov, aškenázskych Židov, zločincov.
Väčšina vo Švajčiarsku sú nemecko-švajčiarski (65%). Hovorený jazyk je jedným z nemeckých dialektov. Najväčšia časť židovskej etnickej skupiny je Aškenáz. Používajú jidiš na komunikáciu, ktorá v nemčine znie ako judish, to znamená židia. Od devätnásteho storočia je uznávaný ako dialekt nemčiny. Predtým Židia nazývali svoj rodný jazyk “Teich” (Deutsch) – nemčina. “Aškenáz” v jidiš znamená “Nemecko”.
Druhá časť je Sephardim, ktorí hovoria hebrejsky. “Sefard” v hebrejčine je “Španielsko”. Odtiaľ pochádzajú dve hlavné vetvy židovského národa. Ukázalo sa, že jazyk 65% švajčiarskych (nemeckých) a aškenázskych Židov (jidiš je nemecký dialekt) má úzko súvisiace korene.

Je zrejmé, že niektoré nemecké dialekty spájajú nemecko-švajčiarskych, sionistických Židov, zločincov. Z toho vyplýva, že Švajčiarsko, miliardári, banky sú  sponzormi sionizmu, ktorý zase propaguje nacizmus, vynucuje uctievanie holokaustu, organizuje a financuje vojenské konflikty po celom svete.
V prvej polovici 20. storočia boli dve svetové vojny mizantropickým plánom sionistov v akcii. Je charakteristické, že agresorom v týchto vojnách bolo Nemecko. Bolo to ono, ako strana, ktorá prehrala, ktorá musela kompenzovať škody a straty na ľudských zdrojoch.
Pre finančné transakcie s reparačnými platbami pochádzajúcimi z Nemecka bola Banka pre medzinárodné vyrovnanie otvorená v roku 1930 v spomínanom meste Bazilej. Otázka je , čo má vždy neutrálny štát Švajčiarska do činenia s vojnami a platbami za ne?
Po vypuknutí druhej svetovej vojny začalo Švajčiarsko aktívnu spoluprácu s Nemeckom v oblasti financií. A nie len ono. Nórsko, Švédsko a Spojené štáty neprestali komunikovať s Hitlerovým režimom v obchodnej a ekonomickej sfére. Frankovia zo Švajčiarska boli naopak populárni, čím sa Švajčiarsko stala pokladníčkom druhej svetovej vojny .

Nacisti z okupovaných území počas vojnových rokov vyvážali z obsadených krajín kultúrne hodnoty, zlaté šperky a iné ozdoby.
Väčšina ukradnutého drahého kovu bola prevezená do Švajčiarska, vymenená za švajčiarske franky. Ale bolo tu aj zlato z nacistických koncentračných táborov: snubné prstene, zuby, korunky, výplne.
Berlínska pobočka drahých kovov Reisbank bola miestom prijatia všetkého krvavého zlata. Mincovňa spracovala iba určitú časť zlata, zvyšok bol poslaný na tavenie do Degussy, kde sa používal na výrobu tyčí, ktoré sa dostali pod podmienený názov “Max Heiliger” (konšpiračný účet SS), boli legalizované a prevedené na švajčiarske banky.
Bank of England neváha priznať svoju účasť na predaji rabovania nacistami, odkazujúc na tlak Banky pre medzinárodné zúčtovanie (Bazilej, Švajčiarsko). Táto inštitúcia poskytla prevod finančných prostriedkov.
Šesť mesiacov pred vypuknutím vojenských udalostí v Poľsku bolo z účtu Národnej banky Československa vybratých 5,6 milióna libier šterlingového zlata v zlatom ekvivalente, ktoré bolo okamžite prevedené do Bazilejskej banky na účet pod dohľadom Reisbank. Anglicko svojim uznaním potvrdilo existenciu úradu, ktorému je podriadené. „Neutrálne“ Švédsko hralo dôležitú úlohu v obchodných vzťahoch nacistického Nemecka. Zásoby železnej rudy zo Švédska uspokojovali viac ako 40% potrieb nemeckého vojensko-priemyselného komplexu.

Do konca roku 1944 sa za dodávky rudy platilo vo švajčiarskych frankoch a zlatých tehličkách prostredníctvom švajčiarskych bánk. Po porážke nacistického Nemecka skutočnosť, že švédsky priemysel preň pracoval, nebola inzerovaná. Pripomenulo jej však nacistické zlato, ktoré Švédsko dostalo počas vojnových rokov. Médiá rýchlo verejne vyhlásili, že z 34 ton zlata prijatého z Nemecka bolo 20 ton koristi (z koncentračných táborov). Švédski bankári pochopili narážku a okamžite sa zbavili pochybného zlata a vymenili ho za papierové franky. Švajčiarsko nikdy nebolo zahanbené pôvodom zlata. Zaujíma ho len jej množstvo.

Nebolo by nadbytočné znova si prečítať Protokoly sionských starších, fašistickú brožúru, ktorá šokovala svet na začiatku 20. storočia. Je to veľmi prehľadne napísané o moci, o zlate a o budúcnosti s novým svetovým poriadkom, ktorý sa pripravuje pre všetkých gójov. Tento zlovestný plán Židov na zničenie všetkých ostatných národov bol oznámený v jednom z prejavov na prvom svetovom sionistickom kongrese (Bazilej, 1897).
„Protokoly“, ako akčný program, slúžili na organizáciu nepokojov 9. januára 1905. Nicholas II a jeho sprievod boli presvedčení, že došlo k veľkému židovskému sprisahaniu zameranému na zvrhnutie monarchie v Rusku. Niet pochýb o tom, že „sionskí mudrci“ stoja za prvou a druhou svetovou vojnou.

Židia, ktorí neakceptujú lož a ​​nenávisť voči iným národom ako spôsob života, odsudzujú sionizmus vo všetkých jeho prejavoch, sú obvinení z antisemitizmu, sú vystavení prenasledovaniu a súdnym procesom.
Dlhodobá usilovná práca M. Schonfelda si zaslúži veľkú pozornosť. “Obete holokaustu sú obvinené. Dokumenty a svedectvá židovských vojnových zločincov “(New York, 1977), v mnohých krajinách je zakázaná. Americký rabín sa odvoláva na autoritatívne zdroje potvrdzujúce, že sionisti zaplatili vzostup moci Adolfa Hitlera. Z rovnakého zdroja bola financovaná militarizácia Nemecka. Spolu s Hitlerom sa na vzniku židovského štátu podieľal švajčiarsky vodca projektu Sion Chaim Weizmann. Rabín Schonfeld ho obviňuje z vojnových zločinov. Bol to on, kto niekoľko rokov pred vojnou hovoril o svojom ľude: „Kladiem otázku: Ste schopní presídliť šesť miliónov Židov do Palestíny? Odpovedám: Nie. Chcem zachrániť dva milióny mladých ľudí pred tragickou priepasťou …

Vydanie kníh Jurgena Grafa možno prirovnať k výbuchu bomby: „Veľké klamstvá dvadsiateho storočia“, „Mýtus o holokauste“, „Kolaps svetového poriadku“. Jurgen Graf v rámci vlastného nezávislého vyšetrovania holokaustu zistil, aby za všetky roky poslednej svetovej vojny nezomrelo viac ako 600 tisíc Židov. Čo s tým má spoločné 6 miliónov? Koľko Slovanov bolo zničených, ale svetové spoločenstvo sa nesústreďuje na tento poburujúci fakt. Odhalením sionistických lží v globálnom meradle ukazuje Jurgen Graf nacizmus ako súčasť sionizmu. Za pravdu a pevné morálne postavenie bol prepustený zo zamestnania, odsúdený na 15 mesiacov väzenia a peňažný trest. Najprv musel ísť do Bieloruska a potom do Ruska.
Hľadačov pravdy o „židovskej otázke“ nepochybne zaujmú knihy „Adolf Hitler – zakladateľ Izraela“ (Henneke Kardel) a „Kto a ako vynašiel židovský ľud“ (Shlomo Sand).

OSN, ktorá pracuje na novoobjavených faktoch, zakázala trestné stíhanie za popieranie holokaustu. Západné médiá o tom mlčia. (2012)

Sionisti, bez toho, aby sa odchýlili, nasledovali plánovaný kurz načrtnutý v “Protokoloch starších Sionu”, zmenili masku a zlepšili technológiu vyhladzovania “ďalších” ľudí na zemi. Zúriace, degradované a sebadeštrukčné, oklamané nimi národy …

V roku 1945 sme vyhrali len boj proti fašizmu. Boj, ale nie vojnu.

Vojna pokračuje.

Александр Коржавин
https://cont.ws/@andrteplovv/2080102

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 200

Celkové hodnotenie: 22.21

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA