COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

..UROBILI “ SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA“ KORONAVÍRUS

„Urobili sme veľkú chybu,“ – tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu.
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Výskum tímu vedcov ukazuje, že bielkovinový hrotový proteín môže cestovať z miesta vpichu a hromadiť sa v orgánoch a tkanivách vrátane sleziny, kostnej drene, pečene, nadobličiek a vaječníkov. Predtým sa predpokladalo, že nové vakcíny sa budú správať rovnako ako tradičné vakcíny.
„Mysleli sme si, že hrotový proteín je skvelým cieľovým antigénom, ale nevedeli sme, že samotný hrotový proteín je toxín a patogénny proteín. Takže keď očkujeme ľudí, nechtiac im toxín vstrekneme,“ povedala Bridle.
Minulý rok dostal Breede od kanadskej vlády grant vo výške 230 000 dolárov na výskum vývoja vakcíny proti koronavírusu. A spolu so skupinou vedcov z iných krajín podali žiadosť o informácie od japonskej regulačnej agentúry, aby získali prístup k výskumu biodistribúcie po očkovaní vakcínou Pfizer.
Podľa neho ide o prvú takúto štúdiu. A ukazuje sa , že liek nezostáva vo svaloch ramena ,ale sa rozptyľuje po celom tele.
Zistilo sa tiež, že očkovanie vedie k problémom s kardiovaskulárnym systémom. Imunológ vysvetlil mechanizmus tohto účinku, ktorý bol predtým empiricky objavený v mnohých krajinách. Zistilo sa, že proteín s hrotmi je takmer úplne zodpovedný za poškodenie kardiovaskulárneho systému.
Deň predtým americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že nové génové vakcíny zhoršujú srdcové choroby v oveľa väčšom rozsahu, ako sa očakávalo počas skúšok.
Potenciálne nebezpečenstvo nových očkovacích látok bolo predtým opakovane hlásené. Napríklad veterán imunológie J. Bart Klassen publikoval článok v odborne recenzovaných vedeckých časopisoch Mikrobiológia a infekčné choroby. Podľa výsledkov môžu nové vakcíny spôsobiť oneskorený účinok, ktorý sa prejaví až po rokoch. Pod vplyvom vakcíny, ktorá zavádza nový genetický materiál pre ľudí, môže proteín v ľudskom tele mať patologické konfigurácie, čo spôsobuje chronické degeneratívne neurologické ochorenia. Opakovane boli hlásené aj prípady trombózy, myokarditídy v rôznych krajinách. Celkovo zomrelo v Spojených štátoch ku 24. máju takmer 5 000 ľudí.
Ďalšie zaujímavosti :
https://childrenshealthdefense.org/defender/zogby-poll-fauci-admits-nih-staff-refused-vaccine/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-calls-pause-jj-covid-19-vaccine-over-rare-blood-clots-2021-04-13/
https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/

KORONAVÍRUSOVÁ PSYCHÓZA PUSTOŠÍ EURÓPU

Ak budete očkovaní po zvyšok svojho života, Big Pharma vám poďakuje !
Krajiny EÚ zhrnuli hospodárske výsledky niekoľkomesačného boja proti „pandémii“. Mierne povedané, výsledky sú sklamaním.
Eurostat uviedol, že „v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 rozpočtový deficit eurozóny aj EÚ ako celku výrazne zvýšil v dôsledku pandémie koronavírusu. V eurozóne sa pomer štátneho deficitu k HDP za tento rok zvýšil z 0,6 % na 7,2 % a v EÚ z 0,5 % na 6,9 %. Španielsko (-11 %), Malta (-10,1 %), Grécko (-9,7 %), Taliansko (-9,5 %), Belgicko (-9,4 %), Francúzsko a Rumunsko (9,4 %) zaznamenalo najvyšší deficit -9,2 %), Rakúsko (-8,9 %), Slovinsko (-8,4 %), Maďarsko (-8,1 %), Chorvátsko a Litva (obe -7,4 %) a Poľsko (-7 %).“
V relatívne malej Českej republike bol v roku 2020 schodok štátneho rozpočtu 500 miliárd korún (približne 19,6 miliárd eur), hoci sa pôvodne plánovalo 320 miliárd korún. Už teraz je zrejmé, že bude navýšené aj toto číslo, pretože rast rozpočtového deficitu sa zrýchľuje. Prvé dva mesiace roku 2021 boli v tomto zmysle najhoršie od rozdelenia Československa na Česko a Slovensko. České ministerstvo financií tvrdí, že „deficit rastie v dôsledku dôsledkov pandémie“, ale v skutočnosti český daňový základ nezabíja „pandémia“, ale karanténa a zákaz vychádzania, ktoré sa musia sprísniť pod tlakom EÚ.

Deficit všetkých verejných rozpočtov v Nemecku Podľa Spolkového štatistického úradu Destatisbolo do konca roka 2020 záporné saldo zaznamenané prvýkrát od roku 2003 a bolo rekordné od prevzatia NDR západným Nemeckom v roku 1990.
Vo všeobecnosti platí, že do konca roka 2020 nemecká ekonomika klesla o 4,9 % Nezmyselný boj s COVID-19 stál Nemcov za dva roky 400 miliárd. Epidémia tiež zastavila 14 rokov rastu zamestnanosti. Od januára klesol HDP Nemecka v roku 2020 o 5 percent.“
Boj nemeckých orgánov s koronavírusom by sa mal uznať za nezmyselný, pretože nepriniesol výsledky. A to nazývajú recesiou? Navyše, súčasná úroveň sa považuje za dostatočnú na odstránenie obmedzení, ale malo zmysel vôbec začať toto všetko? Navyše, v Nemecku a Rakúsku sa zistilo, že vakcíny dávajú koronavírusu imunitu maximálne šesť mesiacov.

Rozpočtový deficit Francúzska dosiahol v roku 2020 úroveň 9,2 % HDP.
Oznámil to Národný ústav pre štatistiku a ekonomický výskum (Insee). V peňažnom vyjadrení predstavuje rozpočtový deficit 211,5 miliárd EUR. Ide o „najvyššiu úroveň od roku 1949“. Tento rok sa situácia môže ešte viac zhoršiť. Deficit francúzskeho štátneho rozpočtu v roku 2021 môže dosiahnuť 220 miliárd EUR namiesto 173,3 miliárd predtým plánovaných, uviedol štátny tajomník pre rozpočtovú politiku Olivier Dusseau.
Francúzsky minister hospodárstva, financií a rekonštrukcie Bruno Le Maire vysvetlil, že hospodárske spomalenie je dôsledkom „nových reštriktívnych opatrení zavedených 3. apríla v rámci boja proti šíreniu koronavírusu“. Podľa neho „to mechanicky ovplyvní rozpočtový deficit a veľkosť štátneho dlhu“. Podľa neho Francúzsko doplní štátnu pokladnicu pôžičkami z vonkajšieho trhu. Inými slovami, piata republika sa nemôže sama dostať z krízy spôsobenej bojom proti COVID-19.
Vo Francúzsku, v prvých júnových dňoch, rovnako ako v Nemecku, je zaznamenaný pokles „pandémie“, čo je počet „infekcií“ – od 6 do 17 tisíc za deň. A to je, rovnako ako v Nemecku, oveľa viac ako v „prvej vlne“ minulú jar.
Čo sa deje? V dvoch popredných krajinách EÚ dlhé karantény a zákazy vychádzania nepriniesli žiadne výsledky, ale zato podstatne zhoršili stav hospodárstva!

Rozpočtový deficit Talianska do konca roka 2020 dosiahla 155,6 miliardy EUR alebo 9,5% HDP.
. Na rok 2021 predpokladá talianska vláda deficit 8,8% HDP. Štátny dlh v minulom roku dosiahol rekordnú úroveň a zvýšil sa na 155,6% HDP, v porovnaní so 134,6% HDP v roku 2019, čo prekračuje rekord spred storočia, píše Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/italy-targeting-11-8-budget-deficit-to-keep-economy-afloat
V Taliansku, rovnako ako v Nemecku a Francúzsku, štatistiky zaznamenávajú pokles „pandémie“ (na 2 až 4 000 „infekcií“ denne), čo je opäť výrazne viac ako na vrchole „prvej vlny“ v apríli minulého roka.

Celkový deficit rozpočtu EÚ na roky 2020 – 2021 by mohol dosiahnuť tri bilióny EUR. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 nielenže zvýšila vládne dlhy, ale ešte viac polarizovala ich distribúciu. Adam Tooze, profesor na Kolumbijskej univerzite v Spojených štátoch, je presvedčený, že „Európa po pandémii nemôže očakávať návrat k pred koronavýrusových finančných pravidiel“ a rok 2022 „sľubuje, že bude bodom vysokej drámy“.
https://socialeurope.eu/the-debt-hawks-are-flapping-their-wings
Predpovedá, že Nemecko sa bude snažiť ťažiť z finančnej krízy eura a rokovať o finančnej podpore pre ostatné krajiny EÚ „z pozície sily“. A Európa bude so zdesením sledovať, ako Emmanuel Macron, bojujúci proti Marine Le Penovej, „pracuje na platforme európskych reforiem“, to znamená, že naďalej hrá na strane Európskej únie a Big Pharma.
EÚ v súčasnosti začína rozsiahlu očkovaciu kampaň. Na pozadí ďalšej kampane zameranej na boj proti uhlíkovej stope bude Európa čeliť ďalšej prehlbujúcej sa hospodárskej kríze.

OPERÁCIA LOCKSTEP Z ROCKEFELLEROVEJ KNIHY:

„1. fáza: bežné / prechladnuté / chrípka. Maximálne mierne príznaky. Mediálne šírenie masovej paranoje a strachu. Využíva sa chybný testovací systém, ktorý zachytáva akýkoľvek genetický materiál v tele a vyvoláva pozitívny výsledok. Inflácia čísel prípadov Covid prostredníctvom zmeny úmrtných listov, dvojitého započítania a klasifikácie všetkých úmrtí vrátane iných chorôb a prírodných príčin ako Covid19. Uzamknutie nás podmieni žiť život podľa drakonických zákonov, zabráni protestom a odpor verejnosti.
2. fáza: 1. fáza povedie k narušeniu a oslabeniu imunitného systému z dôvodu nedostatku potravy, sociálneho dištancovania sa, nosenia masiek a nedostatku kontaktu so slnečným žiarením a zdravými baktériami. Vystavenie 5G žiareniu bude ďalej útočiť na imunitný systém. Keď sa teda ľudia znovu dostanú do spoločnosti, ochorie viac ľudí. Toto bude pripisované Covidu-19. K tomu všetkému dôjde skôr, ako bude očkovanie pripravené na to, aby to ospravedlnilo. Bude nasledovať dlhšie a účinnejšie blokovanie, kým si všetci vakcínu nepodajú.
3. fáza: Ak väčšina ľudí odolá vakcíne, uvoľní sa vojenský vírus SARS/HIV/MERS. Veľa ľudí na to zomrie. Bude to prežitie tých najschopnejších. Bude to tiež konečný tlak na to, aby boli všetci očkovaní, aby sa vrátili do normálu. Tí, ktorí vzali vakcínu, budú vo vojne s tými, ktorí ju nezobrali. Bude to anarchia zo všetkých strán.“
„Covid-19 znamená„ osvedčenie o identifikácii očkovania umelou inteligenciou “a„ 2019 “bol rokom, v ktorom bolo osvedčenie vydané.“

PS : ako je vidieť základné ciele stanovené pre falošnú pandémiu sú splnené – zadlžiť čo najviac krajiny tzv ,,západu“ (bohužiaľ tam patríme aj my ), obrovský zárobok Big farma mafie , no a tráviť ľudí očkovaním v čo najväčšej možnej miere . Ak nebude zaočkované dostatočné množstvo ,,oviec“ prídu aj represívne zákony a ten čas nie je ďaleko ! Ako príklad uvediem toto :
https://www.dawn.com/news/1628625/punjab-govt-decides-to-block-sim-cards-of-people-refusing-vaccines

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 178

Celkové hodnotenie: 23.21

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA