COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

..UROBILI ” SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA” KORONAVÍRUS

„Urobili sme veľkú chybu,“ – tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu.
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Výskum tímu vedcov ukazuje, že bielkovinový hrotový proteín môže cestovať z miesta vpichu a hromadiť sa v orgánoch a tkanivách vrátane sleziny, kostnej drene, pečene, nadobličiek a vaječníkov. Predtým sa predpokladalo, že nové vakcíny sa budú správať rovnako ako tradičné vakcíny.
“Mysleli sme si, že hrotový proteín je skvelým cieľovým antigénom, ale nevedeli sme, že samotný hrotový proteín je toxín a patogénny proteín. Takže keď očkujeme ľudí, nechtiac im toxín vstrekneme,” povedala Bridle.
Minulý rok dostal Breede od kanadskej vlády grant vo výške 230 000 dolárov na výskum vývoja vakcíny proti koronavírusu. A spolu so skupinou vedcov z iných krajín podali žiadosť o informácie od japonskej regulačnej agentúry, aby získali prístup k výskumu biodistribúcie po očkovaní vakcínou Pfizer.
Podľa neho ide o prvú takúto štúdiu. A ukazuje sa , že liek nezostáva vo svaloch ramena ,ale sa rozptyľuje po celom tele.
Zistilo sa tiež, že očkovanie vedie k problémom s kardiovaskulárnym systémom. Imunológ vysvetlil mechanizmus tohto účinku, ktorý bol predtým empiricky objavený v mnohých krajinách. Zistilo sa, že proteín s hrotmi je takmer úplne zodpovedný za poškodenie kardiovaskulárneho systému.
Deň predtým americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že nové génové vakcíny zhoršujú srdcové choroby v oveľa väčšom rozsahu, ako sa očakávalo počas skúšok.
Potenciálne nebezpečenstvo nových očkovacích látok bolo predtým opakovane hlásené. Napríklad veterán imunológie J. Bart Klassen publikoval článok v odborne recenzovaných vedeckých časopisoch Mikrobiológia a infekčné choroby. Podľa výsledkov môžu nové vakcíny spôsobiť oneskorený účinok, ktorý sa prejaví až po rokoch. Pod vplyvom vakcíny, ktorá zavádza nový genetický materiál pre ľudí, môže proteín v ľudskom tele mať patologické konfigurácie, čo spôsobuje chronické degeneratívne neurologické ochorenia. Opakovane boli hlásené aj prípady trombózy, myokarditídy v rôznych krajinách. Celkovo zomrelo v Spojených štátoch ku 24. máju takmer 5 000 ľudí.
Ďalšie zaujímavosti :
https://childrenshealthdefense.org/defender/zogby-poll-fauci-admits-nih-staff-refused-vaccine/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-calls-pause-jj-covid-19-vaccine-over-rare-blood-clots-2021-04-13/
https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/

KORONAVÍRUSOVÁ PSYCHÓZA PUSTOŠÍ EURÓPU

Ak budete očkovaní po zvyšok svojho života, Big Pharma vám poďakuje !
Krajiny EÚ zhrnuli hospodárske výsledky niekoľkomesačného boja proti “pandémii”. Mierne povedané, výsledky sú sklamaním.
Eurostat uviedol, že “v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 rozpočtový deficit eurozóny aj EÚ ako celku výrazne zvýšil v dôsledku pandémie koronavírusu. V eurozóne sa pomer štátneho deficitu k HDP za tento rok zvýšil z 0,6 % na 7,2 % a v EÚ z 0,5 % na 6,9 %. Španielsko (-11 %), Malta (-10,1 %), Grécko (-9,7 %), Taliansko (-9,5 %), Belgicko (-9,4 %), Francúzsko a Rumunsko (9,4 %) zaznamenalo najvyšší deficit -9,2 %), Rakúsko (-8,9 %), Slovinsko (-8,4 %), Maďarsko (-8,1 %), Chorvátsko a Litva (obe -7,4 %) a Poľsko (-7 %).”
V relatívne malej Českej republike bol v roku 2020 schodok štátneho rozpočtu 500 miliárd korún (približne 19,6 miliárd eur), hoci sa pôvodne plánovalo 320 miliárd korún. Už teraz je zrejmé, že bude navýšené aj toto číslo, pretože rast rozpočtového deficitu sa zrýchľuje. Prvé dva mesiace roku 2021 boli v tomto zmysle najhoršie od rozdelenia Československa na Česko a Slovensko. České ministerstvo financií tvrdí, že „deficit rastie v dôsledku dôsledkov pandémie“, ale v skutočnosti český daňový základ nezabíja “pandémia”, ale karanténa a zákaz vychádzania, ktoré sa musia sprísniť pod tlakom EÚ.

Deficit všetkých verejných rozpočtov v Nemecku Podľa Spolkového štatistického úradu Destatisbolo do konca roka 2020 záporné saldo zaznamenané prvýkrát od roku 2003 a bolo rekordné od prevzatia NDR západným Nemeckom v roku 1990.
Vo všeobecnosti platí, že do konca roka 2020 nemecká ekonomika klesla o 4,9 % Nezmyselný boj s COVID-19 stál Nemcov za dva roky 400 miliárd. Epidémia tiež zastavila 14 rokov rastu zamestnanosti. Od januára klesol HDP Nemecka v roku 2020 o 5 percent.”
Boj nemeckých orgánov s koronavírusom by sa mal uznať za nezmyselný, pretože nepriniesol výsledky. A to nazývajú recesiou? Navyše, súčasná úroveň sa považuje za dostatočnú na odstránenie obmedzení, ale malo zmysel vôbec začať toto všetko? Navyše, v Nemecku a Rakúsku sa zistilo, že vakcíny dávajú koronavírusu imunitu maximálne šesť mesiacov.

Rozpočtový deficit Francúzska dosiahol v roku 2020 úroveň 9,2 % HDP.
Oznámil to Národný ústav pre štatistiku a ekonomický výskum (Insee). V peňažnom vyjadrení predstavuje rozpočtový deficit 211,5 miliárd EUR. Ide o „najvyššiu úroveň od roku 1949“. Tento rok sa situácia môže ešte viac zhoršiť. Deficit francúzskeho štátneho rozpočtu v roku 2021 môže dosiahnuť 220 miliárd EUR namiesto 173,3 miliárd predtým plánovaných, uviedol štátny tajomník pre rozpočtovú politiku Olivier Dusseau.
Francúzsky minister hospodárstva, financií a rekonštrukcie Bruno Le Maire vysvetlil, že hospodárske spomalenie je dôsledkom „nových reštriktívnych opatrení zavedených 3. apríla v rámci boja proti šíreniu koronavírusu“. Podľa neho „to mechanicky ovplyvní rozpočtový deficit a veľkosť štátneho dlhu“. Podľa neho Francúzsko doplní štátnu pokladnicu pôžičkami z vonkajšieho trhu. Inými slovami, piata republika sa nemôže sama dostať z krízy spôsobenej bojom proti COVID-19.
Vo Francúzsku, v prvých júnových dňoch, rovnako ako v Nemecku, je zaznamenaný pokles „pandémie“, čo je počet „infekcií“ – od 6 do 17 tisíc za deň. A to je, rovnako ako v Nemecku, oveľa viac ako v „prvej vlne“ minulú jar.
Čo sa deje? V dvoch popredných krajinách EÚ dlhé karantény a zákazy vychádzania nepriniesli žiadne výsledky, ale zato podstatne zhoršili stav hospodárstva!

Rozpočtový deficit Talianska do konca roka 2020 dosiahla 155,6 miliardy EUR alebo 9,5% HDP.
. Na rok 2021 predpokladá talianska vláda deficit 8,8% HDP. Štátny dlh v minulom roku dosiahol rekordnú úroveň a zvýšil sa na 155,6% HDP, v porovnaní so 134,6% HDP v roku 2019, čo prekračuje rekord spred storočia, píše Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/italy-targeting-11-8-budget-deficit-to-keep-economy-afloat
V Taliansku, rovnako ako v Nemecku a Francúzsku, štatistiky zaznamenávajú pokles “pandémie” (na 2 až 4 000 “infekcií” denne), čo je opäť výrazne viac ako na vrchole “prvej vlny” v apríli minulého roka.

Celkový deficit rozpočtu EÚ na roky 2020 – 2021 by mohol dosiahnuť tri bilióny EUR. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 nielenže zvýšila vládne dlhy, ale ešte viac polarizovala ich distribúciu. Adam Tooze, profesor na Kolumbijskej univerzite v Spojených štátoch, je presvedčený, že “Európa po pandémii nemôže očakávať návrat k pred koronavýrusových finančných pravidiel” a rok 2022 “sľubuje, že bude bodom vysokej drámy”.
https://socialeurope.eu/the-debt-hawks-are-flapping-their-wings
Predpovedá, že Nemecko sa bude snažiť ťažiť z finančnej krízy eura a rokovať o finančnej podpore pre ostatné krajiny EÚ “z pozície sily”. A Európa bude so zdesením sledovať, ako Emmanuel Macron, bojujúci proti Marine Le Penovej, “pracuje na platforme európskych reforiem”, to znamená, že naďalej hrá na strane Európskej únie a Big Pharma.
EÚ v súčasnosti začína rozsiahlu očkovaciu kampaň. Na pozadí ďalšej kampane zameranej na boj proti uhlíkovej stope bude Európa čeliť ďalšej prehlbujúcej sa hospodárskej kríze.

OPERÁCIA LOCKSTEP Z ROCKEFELLEROVEJ KNIHY:

„1. fáza: bežné / prechladnuté / chrípka. Maximálne mierne príznaky. Mediálne šírenie masovej paranoje a strachu. Využíva sa chybný testovací systém, ktorý zachytáva akýkoľvek genetický materiál v tele a vyvoláva pozitívny výsledok. Inflácia čísel prípadov Covid prostredníctvom zmeny úmrtných listov, dvojitého započítania a klasifikácie všetkých úmrtí vrátane iných chorôb a prírodných príčin ako Covid19. Uzamknutie nás podmieni žiť život podľa drakonických zákonov, zabráni protestom a odpor verejnosti.
2. fáza: 1. fáza povedie k narušeniu a oslabeniu imunitného systému z dôvodu nedostatku potravy, sociálneho dištancovania sa, nosenia masiek a nedostatku kontaktu so slnečným žiarením a zdravými baktériami. Vystavenie 5G žiareniu bude ďalej útočiť na imunitný systém. Keď sa teda ľudia znovu dostanú do spoločnosti, ochorie viac ľudí. Toto bude pripisované Covidu-19. K tomu všetkému dôjde skôr, ako bude očkovanie pripravené na to, aby to ospravedlnilo. Bude nasledovať dlhšie a účinnejšie blokovanie, kým si všetci vakcínu nepodajú.
3. fáza: Ak väčšina ľudí odolá vakcíne, uvoľní sa vojenský vírus SARS/HIV/MERS. Veľa ľudí na to zomrie. Bude to prežitie tých najschopnejších. Bude to tiež konečný tlak na to, aby boli všetci očkovaní, aby sa vrátili do normálu. Tí, ktorí vzali vakcínu, budú vo vojne s tými, ktorí ju nezobrali. Bude to anarchia zo všetkých strán.”
„Covid-19 znamená„ osvedčenie o identifikácii očkovania umelou inteligenciou “a„ 2019 “bol rokom, v ktorom bolo osvedčenie vydané.“

PS : ako je vidieť základné ciele stanovené pre falošnú pandémiu sú splnené – zadlžiť čo najviac krajiny tzv ,,západu” (bohužiaľ tam patríme aj my ), obrovský zárobok Big farma mafie , no a tráviť ľudí očkovaním v čo najväčšej možnej miere . Ak nebude zaočkované dostatočné množstvo ,,oviec” prídu aj represívne zákony a ten čas nie je ďaleko ! Ako príklad uvediem toto :
https://www.dawn.com/news/1628625/punjab-govt-decides-to-block-sim-cards-of-people-refusing-vaccines

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 237

Celkové hodnotenie: 22.13

Priemerná čítanosť: 3937

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

  0icon

  Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu…

  Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery…

  Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o…

  V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

  0icon

  Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie.…

  Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

  0icon

  Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150…

  Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala…

  Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom…

  Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a…

  Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor…

  Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

  0icon

  Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila…

  TopDesať

  Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

  0 icon

  Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

  Tipy, ako sa vyhnúť či zbaviť opice z alkoholu

  0 icon

  Pre väčšinu ľudí, ktorí nemajú šťastné gény odolné voči bolehlavu, má pitie na večierkoch a oslavách nevyhnutný a nepríjemný sprievodný príznak pôsobiaci hneď na ďalší deň. Ako sa zbaviť opice? Búšenie hlavy a podráždený žalúdok nemusia byť vždy výsledkom bujarého silvestrovského oslavovania. Tu si môžeš prečítať zopár múdrych tipov, ako odvrátiť účinky brutálnej…

  Impozantné Monument Valley: 1. časť

  0 icon

  Naša Zem ponúka dych berúce útvary. Inak tomu nie je ani v prípade Monument Valley. Na pustej arizonskej náhornej plošine sa dvíhajú k oblohe obrovské skalné útvary z červeného pieskovca, ktoré pripomínajú zrúcaniny monumentálnych stavieb. Ojedinelú krásu Monument Valley - alebo ak chcete - Údolia monumentov - vytvárajú impozantné stolové…

  10+ úžasných porovnávacích fotografií, ktoré ti ukážu novú perspektívu

  0 icon

  Perspektíva je úžasná vec. Často dokážeme skutočne oceniť veci len vtedy, ak ich môžeme porovnať s niečím iným, napríklad miestom, vekom alebo časom. Tu je niekoľko skvelých porovnávacích fotografií. :) Tento zoznam porovnávacích fotografií, ktorý zostavil portál Bored Panda, ukazuje na pomerne obyčajných fotografiách novú perspektívu, od zmeny krajiny v priebehu rokov až po technologický pokrok. 1. Vľavo matka,…

  Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

  0 icon

  Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

  Armádny Magazín

  Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

  0 icon

  USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

  Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

  0 icon

  Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

  „Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

  0 icon

  Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

  Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

  0 icon

  Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

  Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

  0 icon

  Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA