COVID -19 NAVŽDY ! TECHNIKY PREDLŽOVANIA PANDÉMIE

Teória očkovania úradnej medicíny a závery z nej.
Je nepravdepodobné, že by v Spojených štátoch vznikla kolektívna imunita voči COVID-19 kvôli veľkému počtu variantov koronavírusu a vysokému podielu ľudí, ktorí nechcú byť očkovaní. Informoval o tom 3. mája denník The New York Times s odvolaním sa na odborné odhady. Podľa publikácie teda asi 30% obyvateľov USA nepovažuje očkovanie za niečo potrebné, zatiaľ čo tvorba stádovej imunity si vyžaduje prítomnosť protilátok proti infekcii u viac ako 80% populácie. … Podľa novín koronavírus s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezmizne. ““
Dovoľte mi pripomenúť vám, že koronavírus nikdy nikam nešiel – každý rok zo všetkých respiračných ochorení spôsobených SARS len v 5-20% prípadov bolo spôsobených už známymi šiestimi typmi koronavírusov.
Otázka je , ako sa stádová imunita vytvárala v minulosti – keď nebolo 80% zaočkovaných ,lebo proti SARS, očkovanie vôbec neexistovalo – Američania a ani naši „odborníci“, ako vidíte na ňu nepotrebujú odpoveď ! No dobre, tak si povedzme sami.
Áno, nielen New York Times, ale mnohí iní tiež píšu, že táto zasraná epidémia SARS s názvom COVID-19 sa neskončí, pokiaľ neprestanú tiecť doláre od výrobcov vakcín do vreciek skorumpovaných politikov a zasratých novinárov ! TO JE JASNÉ !
Aká je však technika tohto podvodu – pomocou akých metód podvodníci nezastavia bežnú sezónnu epidémiu v priebehu niekoľkých rokov ?
Spočiatku je to veľmi dlhý príbeh.
Dajme si pred seba už položenú otázku: v súvislosti s čím a prečo sa zastavili epidémie SARS, keď na svete ešte neexistovali vakcíny ? Napríklad v súvislosti s tým, čo zastavila epidémia „španielskej chrípky“?
Čo sa stalo ? V dôsledku toho sa „španielska“ epidémia zastavila, napriek tomu ,že nikto proti nej nevymyslel ani vakcíny, ani lieky?
(Osobne nesúhlasím s teóriami úradnej medicíny, ale musím sa ich držať, aby sa proti argumentom tohto článku nevzniesli zbytočné námietky).

Takže moderné lekárske teórie tvrdia, že človek má určitú vlastnosť – imunitu. A medicína verí, že keď sa do tela dostane mikroorganizmus spôsobujúci chorobu, mala by s ním bojovať práve táto vlastnosť. Pre tento boj imunitný systém produkuje protilátky – niektoré proteínové štruktúry, ktoré sú vytvárané ochrannými krvinkami (lymfocytmi) na boj proti určitej infekcii, povedzme na boj proti určitému vírusu.
Ako tieto protilátky fungujú ? Medicína dáva túto odpoveď : „Úlohou protilátok je neutralizovať „narušiteľa“, aby sa nemohol reprodukovať alebo ho zničiť. Napríklad sa držia vírusových častíc a zabraňujú im preniknúť do bunky. Keďže vírus nie je schopný reprodukovať sa mimo buniek, zomiera.“
Tu je kľúčové slovo, ktoré je potrebné poznamenať, OBRANA. Samotné protilátky vírus nezničia, ale iba ho neutralizujú ! Preto nimi neutralizovaný vírus zostane v tele, kým takpovediac nezomrie prirodzenou smrťou. V súlade s tým sa musí tento neutralizovaný vírus, ktorý sa dostane do slín, slizu a na ruky, šíriť rovnakým spôsobom ako „bojový“ vírus.
U osoby, ktorá je už infikovaná vírusom, ktorého imunita ešte nezafungovala a v krvi ktorej nie sú žiadne protilátky proti tomuto vírusu, je telo upchaté „bojovými“ vírusmi, ktoré táto osoba nejako „rozosieva“ okolo seba a infikuje ostatných. Ale aj keď sa v krvi objavia správne protilátky, ľudské telo je tiež upchaté rovnakými, ale už neutralizovanými vírusmi, a opakujem, ukazuje sa, že takáto osoba ich „rozosieva“ okolo seba a neutralizuje ,,bojové“vírusy.
Nakoniec, ak súhlasíme s tým, že infikovaná osoba nejako infikuje svoje okolie škodlivými vírusmi, potom musíme súhlasiť aj s tým, že človek s protilátkami infikuje svoje okolie neutralizovanými vírusmi, nie ?
Dobre, ale kedy dostane človek protilátky proti tejto infekcii ?
V dvoch prípadoch – keď úspešne prekonal túto infekciu (jeho protilátky práve zneškodňovali túto infekciu) alebo keď bol očkovaný a vyvinul tieto protilátky ako odpoveď na vakcínu.
A tu POZOR ,na základe tohto, medicínou uznávaného konceptu, v tele chorých alebo úspešne zaočkovaných nemôžu byť „bojové“ vírusy – v ich telách sú iba neutralizované vírusy.
A čo je to vakcína z fyzikálneho hľadiska – čo spôsobuje v tele?
Je to liek, ktorý poskytuje telu imunitu voči špecifickej infekcii. A (pozor!): „Vakcína zvyčajne obsahuje činidlo, ktoré sa podobá mikroorganizmu spôsobujúcemu ochorenie a je často vyrobené z oslabených alebo usmrtených foriem mikróbov alebo jedného z jeho povrchových proteínov.“
Takže kto sú ľudia, ktorí majú protilátky proti tejto infekcii (viac ako chorí alebo očkovaní) pre celú ľudskú spoločnosť ? Pre spoločnosť sú to „očkovatelia“ – to sú tí, ktorí ,,rozsievajú“ okolo seba zneškodnenú infekciu alebo jej časti a tým vytvárajú imunitu voči tejto infekcii u toho , s kým komunikujú.
Uzdravení alebo očkovaní ľudia sa stávajú akoby filtrami spoločnosti – absorbujú „bojové“ vírusy a zneškodnené rozdávajú spoločnosti.

Nekonšpirujem vás – je to záver z oficiálnych lekárskych názorov.
A to vysvetľuje, prečo epidémie ustávajú bez akéhokoľvek očkovania – ľudia, ktorí sa z tejto infekcie úspešne uzdravili, „očkujú“ tých, ktorí ešte neboli chorí, a tí, ktorí dostali protilátky do krvi, zasa neutralizujú infekciu a „očkujú“ ostatných. Spočiatku ide proces pomaly, keď je stále málo chorých – ľudí, ktorí už majú protilátky. Potom však tento proces začne nabaľovať ako snehová guľa a epidémia sa zastaví akoby cez noc.
Opakujem: všetko, čo som napísal vyššie, je založené na oficiálne uznávaných lekárskych teóriách, len som z toho vyvodil svoje vlastné závery
Nielen to hovoria lekári, ktorí sa ponoria do tejto otázky: chorí ľudia sú liekom pre tých, ktorí ešte nie sú chorí – sú to „očkovatelia“.
Potom je však potrebné aspoň stručne spomenúť starú otázku – a čo robia tí „zdravotníci“, ktorí potrebujú karanténu, samoizoláciu a nosia rúška a rukavice ?
Títo „zdravotníci“ sa snažia prerušiť kontakt s ľuďmi ktorých ešte „očkovateľia“ neinfikovali , snažiac sa spomaliť elimináciu epidémie, snažia sa ju predĺžiť. Zo zlosti alebo demencie – to je iná otázka, pretože pre spoločnosť je výsledok rovnaký.
Lekári pracujúci s pacientmi so SARS sú obzvlášť prekvapení. Dnes vyzerajú ako kozmonauti. Aký to má zmysel ? Povedia vám, že sa chránia pred „bojovými“ vírusmi. Zároveň sa však zbavujú možnosti „očkovať“ sa u zotavených pacientov !
Okrem toho to bolo známe nielen od začiatku epidémie od skutočných epidemiológov – v Rusku aj v zahraničí o tom hovorili skutoční lekári a vedci. Ale od samého začiatku to potvrdila prax.
Akademik A.G. Chuchalin, ktorý vo svojom prejave 20. apríla 2020 povedal nasledujúcu skutočnosť: „Máme Pirogovského centrum v Izmaylove v parku 15, takže túto štúdiu uskutočnili medzi pracovníkmi zdravotníckeho personálu – tými, ktorí netrpeli na respiračné vírusové choroby. Chuchalin povedal, že do polovice apríla 2020 bolo 35 % ľudí, ktorí boli v kontakte s CHORÝMI a neochoreli sami, už 35 % malo protilátky ! To znamená, že už boli očkovaní bez toho, aby im pod rúškom vakcíny vstrekli podozrivú tekutinu do ruky.
Tak prečo sa potrebujeme očkovať nepochopiteľnou a neznámou kvapalinou ? Zložte rúška, vyháňajte ľudí, aby medzi sebou komunikovali a stane sa to, čo sa stalo každý rok – spoločnosť získa stádovú imunitu bez akejkoľvek vakcíny.

Techniky predlžovania pandémie
Pod velením bývalého etiópskeho ministra zahraničia, ktorý si kúpil miesto generálneho riaditeľa WHO, sa zmenila koncepcia stádovej imunity. Je to jediná organizácia , ktorý zastaví všetky epidemické choroby na Zemi , napriek tomu ,že ešte stále nemajú účinné lieky na túto chorobu .
Do novembra 2020 platilo toto :
Imunita stáda je nepriama ochrana pred infekčným ochorením, ku ktorému dochádza, keď je populácia imúnna buď očkovaním, alebo imunitou vyvinutou v dôsledku predchádzajúcej infekcie. To znamená, že aj ľudia, ktorí neboli infikovaní alebo ktorých infekcia nevyvolal imunitnú odpoveď, sú chránení, pretože ľudia okolo nich, ktorí majú imunitu, môžu pôsobiť ako nárazníky medzi nimi a infikovanou osobou.“
Ale v novembri WHO potichu zmenila koncepciu kolektívnej imunity na opak :
„Imunita stáda“, známa tiež ako „populačná imunita“, je koncept používaný pri očkovaní, pri ktorom je možné chrániť populáciu pred konkrétnym vírusom, ak sa dosiahne hranica očkovania. Imunita stáda sa dosahuje ochranou ľudí pred vírusom, nie ich ovplyvňovaním vírusom.“
https://images.vfl.ru/ii/1615647197/5a46a9af/33664402.jpg
Takže skutočnosť, že ľudí , ktorí sa ešte nenakazili, chránia tí, ktorí už boli chorí, bola úplne vyhodená z konceptu „stádovej imunity“, teraz môže byť stádová imunita vytvorená iba vakcínou! „Vakcína je naše všetko!“
A potom sa americká CDC pripojila k WHO a poskytla toto vysvetlenie :
„Vo všeobecnosti sa ľudia považujú za plne očkovaných:
– 2 týždne po druhej dávke v sérii 2 dávok, ako sú vakcíny Pfizer alebo Moderna;
– 2 týždne po jednorazovom očkovaní, ako sú vakcíny proti Johnsonovi a Johnsonovi Janssenovi.
Ak tieto požiadavky nespĺňate, nie ste úplne očkovaní.“

Čo však vyplýva z ich vlastných lekárov, ich teórií o imunite a protilátkach, ktoré som spomenul vyššie ?
Že ľudia s protilátkami v krvi (čo sú teoreticky ľudia očkovaní vakcínou) sú „očkovatelia“ všetkých zostávajúcich neočkovaných ľudí. Už predchádzajúca definícia imunity populácie hovorila o tom, že takíto ľudia sú „nárazníkom“ medzi infikovanými a neinfikovanými.
A zdá sa, že skutoční lekári sú povinní poradiť už zaočkovaným alebo nadmerne chorým ľuďom, aby boli viac v spoločnosti a zasiali v dave svoje neutralizované vírusy, aby aj neinfikovaní ľudia učili imunitu v boji proti tomuto vírusu a aby boli imúnni voči vývoju proti tomuto typu vírusových protilátok. Rýchle vytvorenie kolektívnej imunity !

A teraz sa pozrite, čo americká vláda vyžaduje:
„V súčasnosti, ak ste boli úplne očkovaný:
Stále musíte chrániť seba a ostatných v mnohých situáciách nosením rúšok, ktoré pevne priliehajú k okrajom tváre a nemajú žiadne medzery. Toto opatrenie urobte, ak:
Ste na verejných priestranstvách
Sa zhromažďujete v miestnosti s neočkovanými ľuďmi (vrátane detí) z viac ako jednej domácnosti.
Ste na návšteve v izby s neočkovaným človekom, u ktorého je zvýšené riziko vážneho ochorenia alebo úmrtia na COVID-19 alebo ktorá žije s vysoko rizikovou osobou
Stále by ste sa mali vyhýbať veľkým zhromaždeniam v interiéri.
Posledná aktualizácia: April 27, 2021
No, zamyslite sa – prečo je to tak? Ako je možné vysvetliť postup myšlienok týchto vlkov zo CDC ?
Veria tomu, že očkovaní majú „bojový“ vírus a očkovaní ním môžu nakaziť aj neinfikovaných ? To ale znamená , že protilátky očkovaného nijako neovplyvňujú vírus. Prečo sa potom dať zaočkovať ?
Alebo naopak, veria tomu, že ľudia infikovaní vírusom môžu infikovať očkovaných ? Ale potom znova tá istá otázka – tak prečo je toto očkovanie ?
Rozumieš všetkému? Títo darebáci, ktorí si hovoria lekári, robia všetko preto, aby ľudia, ktorí už majú imunitu a protilátky v krvi, neprichádzali do styku s tými, ktorí ich nemajú ! S cieľom čo najdlhšie oddialiť okamih, keď občania USA a ďalších krajín získajú kolektívnu imunitu, ktorá ukončí epidémiu ! Aby sa mohol objaviť nový kmeň (nová odroda) tohto vírusu! Aby hrozba získania tohto SARS s názvom COVID-19 trvala čo najdlhšie!
Budem to opakovať – ​​toto je bla-bla-bla pre úplných hlupákov, že spoločnosť potrebuje na získanie stádovej imunity 80% zaočkovanie. Vírus CoV-2 je SARS a všetky epidémie všetkých SARS sa skončili imunitou stáda bez akýchkoľvek očkovania.
A tieto bytosti, brániace vytváraniu stádovej imunity, sa snažia navždy predĺžiť sezónnu pandémiu SARS!
Nehovorím len o novinároch, ktorí vytvorili kriminálnu cenzúru. Hovorím o takmer totálnom mlčaní tých, ktorí sa považujú za lekárov.

A po tomto všetkom sa máme pozerať na lekárov s rešpektom ?

https://www.ymuhin.ru/

BM : netreba zabúdať na jednu vec , že predlžovanie núdzového stavu a neustála povinnosť na vyberanie sopľa z nosa na Slovensku je PSYOP – psychologická operácia. Jej cieľ je znepríjemňovať  a otravovať vám život ,aby ste sa celkom otrávení dali ZAOČKOVAŤ !!! Takže je potrebné vydržať 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 161

Celkové hodnotenie: 23.61

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA