Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémia

Edit: toto je môj posledný článok na blogu hlavných správ, nekonzervatívnom denníku. Hlavné správy napísali nadpis, za ktorý by sa „nehanbil“ ani Satan či satanista, napísali „Veľkonočné politické rekviem za Matovičovou vládou. Vstane na tretí deň namiesto neho jeho nástupca?“ . Toto je tak nechutné zosmiešňovanie Ježiša na Veľkú noc. Žial tento portál si robí nechutným spôsobom srandu z Ježiša Krista, a do toho neustále propagujú nechutnú odpadlícku kreatúru antipápeža Františka ako pápeža, neustále dávajú sem ženy v bikinách a propagujú covid divadlo. Pozrite si pravdu o katolíckej Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile tuná. Pre tých, ktorí nevedia, môj blog bol zameraný na odhaľovanie II. vatikánskeho koncilu, falošného ekumenizmu a antipápežov, s cieľom samozrejme propagovať katolícku vieru. Do toho však prišla kríza okolo zavádzania totality pod zámienkou covidu. Prezatiaľ blogujem na hlavnydennik alebo pravda.sk.

Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémia

[Prvá poznámka: v niektorých prípadoch je tučné písmo a podčiarknutie fráz pridané autorom tohto článku. Druhá poznámka: rozhodol som sa, že pod článkom nebudem odpisovať, žial HS je úplne zamorené trollmi. Ak chcete zaslať správu, kliknite na ikonku facebooku v profile.]

Súdne rozhodnutie z Portugalska

Začnem so súdnym rozhodnutím z Portugalska, kde súd konštatoval, že PCR testy produkujú falošnú pozitivitu a že nemožno len na základe tých testov dávať ľudí do karantény:

Článok s názvom „Portugalský súd pri PCR testoch o nich rozhodol ako o nespoľahlivých testoch a že je protiprávne na ich podklade uvádzanie ľudí do karantény“ (Zdroj: greatgameindia.com, preklad: David Formánek):

 • [Česky:] „Portugalský odvolací soud rozhodnul, že PCR testy jsou nespolehlivé, a že je nezákonné posílat lidi do karantény pouze na základě PCR testu. Soud uvedl, že spolehlivost testu závisí na počtu použitých cyklů a množství přítomné virové zátěže. Soud, který cituje Jaafar et al. 2020, usuzuje, že:

  „Pokud je někdo PCR testovaný pozitivně, když je použita hranice 35 nebo více cyklů (jak je pravidlem ve většině laboratořích v Evropě a USA), pravděpodobnost, že daný člověk je nakažený, je menší než 3 %, a pravděpodobnost, že daný výsledek je falešně pozitivní, je 97 %.”

  Soud dále poznamenává, že hranice cyklů používaná pro PCR testy je momentálně v Portugalsku neznámá.
  Hranice cyklů používaných u PCR testů v Indii je mezi 37-40, což spolehlivost PCR testu dělá menší než 3 % a jeho míru falešných pozitiv až 97 %.
  Tento případ se zabýval skutečností, že čtyři lidé byli Regionálním zdravotnickým úřadem uvaleni do karantény. Z těch jeden byl pozitivně testovaný na COVID za pomocí PCR testu; a u dalších třech se usoudilo, že podstoupili vysoké riziko vystavení se nákaze.Proto Regionální zdravotnický úřad usoudil, že všichni jsou infekční a představují zdravotní riziko, což po nich vyžadovalo, podstoupit karanténu.
  Soud na odvolání Regionálního zdravotního úřadu reagoval následovně:

  „Vzhledem k tomu, jak velké množství vědeckých pochybností existuje – od významných odborníků – ohledně spolehlivosti PCR testů, vzhledem k nedostatku informací týkající se analytických parametrů testů, a v nepřítomnosti lékařské diagnózy potvrzující existenci nákazy nebo rizika, není možné, aby tento soud kdy určil, jestli C byl skutečně přenašečem viru SARS-CoV-2, nebo jestli A, B a D byli vystaveni vysokému riziku jeho vystavení se.“

  Je take důležité pamatovat na to, že PCR byl vyvinut jako způsob tvořit kopie genetického materiálu. Nikdy neměl být používán jako diagnostický nástroj. Standardní koronavirové testy každý den objevují obří počet pozitivních případů. Tyto testy jsou prováděny na základě chybných protokolů Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou navrženy tak, aby také zahrnovaly falešně pozitivní výsledky.
  Tato skutečnost o falešně pozitivních PCR testech byla poprvé zaznamenána na veřejnosti dr. Bedou M. Stadlerem, švýcarským biologem, emeritním profesorem a bývalým ředitelem Imunologického institutu na univerzitě v Bernu.

  „Pokud provedeme PCR koronavirový test u imunního člověka, nebude detekován virus, ale malá roztříštěná část virového genomu. Test se bude vracet jako pozitivní, dokud v těle budou malinkaté roztříštěné částečky viru. I když jsou infekční viry dávno mrtvé, koronavirový test může být pozitivní, protože metoda PCR násobí i malinkatou část virového genetického materiálu dostatečně na to, aby mohl být detekován.”

Antigénové testy

Antigénové testy (aj podľa oficiálnych príbalových letákov) sa samo o sebe nemajú používať na diagnostiku. Sú to doprovodné testy pre ľudí so symptómami. O tom bola i reportáž na ‘hlavnom denníku‘ zo dňa 23. 10. minulého roku, odkaz tuná. [Poznámka: Richard Kollár sa úplne mýli pri PCR testoch, ale má pravdu ohľadom antigénových testoch.]


Obrázok antigénových testov, zdroj: crz.gov.sk

V príbalových letákoch u všetkých troch antigénových testoch, ktoré vidíte na obrázku, je napísané, že testy sa samo o sebe nemajú používať na diagnostiku ochorenia COVID-19:

 


Zdroj: https://www.who.int/docs/default-source/in-vitro-diagnostics/eul-0563-117-00-standard-q-covid19-ag-ifu.pdf?sfvrsn=f9e40e76_2

Píše sa tam:
[Anglicky:] „This kit is helpful for the auxiliary diagnosis of coronavirus infection. The test results are for clinical reference only and cannot be used as a basis for confirming or excluding cases alone.”

[Slovensky:] „Táto súprava je užitočná pre pomocnú diagnózu koronavírusovej infekcie. Výsledky testov sú iba pre klinické odporúčanie a nemôžu byť samotne použité, ako základ pre potvrdenie alebo vyvrátenie prípadov.”


Zdroj: https://www.biocredit-covid-19.com/documents [poznámka: fotka je rozmazaná kvôli zlej kvalite na ich stránke.]

Píše sa tam:
[Anglicky:]
„This test is for in-vitro professional diagnostic use and intended as an aid to early diagnosis of SARS-CoV-2 infekcion in patient with clinical symptoms. It provides only an initial screening test result and more specific alternative diagnostic methods should be performed in order to confirm COVID-19 infection.“

[Slovensky:] „Tento test je pre in-vitro profesionálne diagnostické použitie a určený ako pomôcka pre skorú diagnostiku infekcie SARS-CoV-2 u pacienta s klinickými symptómami. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningu/skríningového testu a viac špecifické alternatívne diagnostické metódy by mali byť spravené, aby sa potvrdila COVID-19 infekcia.“


Zdroj: https://www.unicef.org/supply/media/5581/file/Abbott-Panbio-COVID-19-Ag-rapid-test-product-reference-note.pdf

Píše sa tam:
[Anglicky:]
„Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device is for professional use only and is intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.
▪ The test provides preliminary test results and they cannot be used as the sole basis for treatment or other management decisions.
▪ The test is not intended to be used as a donor screening test for SARS-CoV-2.“

[Slovensky:] „PanbioTM  Covid-19 Ag Rapid testovacie zariadenie je len pre profesionálne užívanie a je určené ako pomôcka v diagnostikovaní SARS-CoV-2 infekcie.
▪ Test poskytuje predbežné výsledky testu a nemôžu byť použité samo o sebe ako základ pre liečbu alebo iné riadiace rozhodnutia.
▪ Test nie je určený na to, aby bol užívaný ako skríningový test pri (transplantačných) darcoch na SARS-CoV-2.“

 

PCR testy

PCR-test by sa podľa jeho vynálezcu, Kary Mullisa, nemal používať na diagnostiku virových chorôb a upozorňuje na možné zneužitie:

 • Otázka z obecenstva: „Jak zneužívajú PCR testy k odhadnutiu všetkých tých údajných voľných vírových RNA, ktoré tam môžu či nemusia byť?“

  Kary Mullis: „Samo o sebe… Ja si myslím, že zneužívanie PCR testov podľa mňa nie je docela… podľa mňa nejde zneužívať PCR testy. Nie. Ide o výsledky, ich interpretáciu. Pokiaľ by ste povedali… Pokiaľ by vo vás vôbec mohli nájsť tento vírus, a pokiaľ PCR test urobíte dobre, môžete nájsť takmer čokoľvek v komkoľvek. Ono to začne vo vás vyvolávať vieru v akoby budhistickú myšlienku, že všetko je obsiahnuté vo všetkom. Áno?
  [Poznámka: Budhizmus je falošné a bludné náboženstvo z východu. Všetko nie je obsiahnuté vo všetkom, ako sa snaží podsunúť K. Mullis.]

  Myslím tým… pretože pokiaľ dokážete zväčšiť jednu molekulu až na niečo, čo môžete merať, čož PCR dokáže, tak… tak existuje veľmi málo molekúl, kde aspoň jednu z nich nemáte v tele. Ok? Takže to sa môže považovať za zneužitie tvrdiť, že je to významné.“ (Zdroj: https://youtu.be/ezjPgVwQP8E?t=7)

Doktorka Jitka Kalmusová vo svojej publikácii citovanej dole (i keď je v tejto publikácii zástankyňou PCR testov) musela priznať, že PCR diagnostika môže mať falošnú pozitivitu:

 • [Česky:] MUDr. Jitka Kalmusová: PCR diagnostika umožňuje rychlejší a citlivější průkaz etiologického agens, u závažných bakteriálních onemocnění má však také svá úskalí – falešnou pozitivitu, která může být způsobena kontaminací již při odběru klinického materiálu, nebo falešnou negativitu způsobenou nižší citlivostí metody. Veškeré výsledky získané metodou PCR je proto nutné posuzovat v kontextu s klinickým stavem pacienta a, pokud je to možné, s klasickými mikrobiologickými metodami. (Zdroj: https://web.archive.org/web/20170828175509/https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=789&magazine_id=4, MUDr. Jitka Kalmusová)


(Zdroj: https://web.archive.org/web/20170828175509/https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=789&magazine_id=4)

Ako vidno z grafu, tak PCR + klasické metódy majú väčšiu pozitivitu výsledkov, než len klasické metódy, a PCR testy samotné majú väčšiu mieru pozitivity, než keď je PCR skombinované s klasickými metódami.

A inak, PCR testy na „nový koronavírus“ nikdy nemali spravený zlatý štandard pre odhalenie chybovosti. Nasledovné sú najdôležitejšie pasáže z čiastočného prekladu prezentácie Doktora Andrewa Kaufmana (doktor, ktorý študoval biológiu na MIT):

 • „Nuž, čo urobili je, že zobrali sedem, len sedem z takmer 200 prvotných pacientov, ktorí boli chorí…  je to tekutina z pľúc, kde skutočne našli, alebo si mysleli, že našli to, čo hľadali.Takže, keď zobrali túto pľúcnu tekutinu von, nesnažili sa najprv nájsť vírus vnútri, separovať ho a rafinovať ho; ale prvú vec, čo urobili, bol pokus nájsť a oddeliť nejaký druh genetického materiálu. Docela zaujímavá stratégia. A čo našli, bola nejaká RNA. No čo vám ale poviem: v našich telách, pri akomkoľvek danom okamihu existuje nejaký genetický materiál…Takže, keď našli tento genetický materiál z pľúcnej tekutiny, oni potom determinovali sekvenciu z neho… determinovali všetky spárované bázy a poradie tej sekvencie.  A potom sa rapídne poponáhľali vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR…  Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test.

  …poviem vám pár dôležitých vecí o tomto teste. Takže, najdôležitejšia vec, ako ono to vlastne netestuje [prítomnosť] pre vírus samotný, testuje to sekvenciu RNA. Teraz, tá sekvencia RNA môže byť prítomná vo víruse, ale môže byť prítomna aj v iných veciach.(…) – … tetento koncept sa do nás driloval na medicínskej škole – že kedykoľvek chcete zhodnotiť nový test, tak ho musíte porovnať so zlatým štandardom a tak vlastne viete, že či je v skutočnosti platný.

  Takže pri tomto covid19 teste tu nikdy nebol test so zlatým štandardom, s ktorým by sa porovnal, preto lebo predpokladaný covid19 vírus nebol nikdy rafinovaný (znamená očistený, resp. odizolovaný) a vizualizovaný. Čiže inými slovami, kebyže by sme boli schopní zobrať ľudí, ktorí boli chorí s touto pandemickou pneumóniou a zobrali ich pľúcnu tekutinu a z toho rafinovali von vírusovú časticu, ktorú by sme mohli identifikovať; a keď sme to už rafinovali, mohli by sme zobrať v skutočnosti genetický materiál zrovna z tej častice, takže by sme vedeli z kadiaľ pochádza; vieme, že nepochádza zinakiaľ, lebo teraz máme čistú vzorku len z týchto častíc, potom by sme mohli mať zlatý štandard. A teda, spôsob, akým by ste otestovali tento PCR (test)… mali by ste skupinu chorých pacientov a potom by ste mali kontrolnú skupinu zdravých pacientov; urobili by ste test so zlatým štandardom, aby ste boli schopní identifikovať onen vírus z každého z týchto pacientov; a potom by ste porovnali výsledky PCR testu s tým zlatým štandardom. A to je veľmi rozhodujúce, pretože by nám to umožnilo určiť a vypočítať chybovosť [/stupeň odchýlenia], preto lebo žiaden test nie je perfektný.  Takisto je veľmi-veľmi dôležité, aby ste mali kontrolnú skupinu, preto lebo kontrolná skupina by onen vírus nemala prítomný vôbec a mala by mať negatívne PCR testy; a to je veľmi dôležité(!) – v záujme toho pomôcť vypočítať tieto stupne odchýlenia.

  Čo PCR [test] robí, je že selektuje genetickú sekvenciu a potom ju enormne zväčší. Dokáže docieliť ekvivalent toho/onoho hľadania ihly v kope sena; dokáže zväčšiť onú ihlu v sene. Ako elektricky navýšená anténa, PCR veľmi zväčší onen signál, ale takisto veľmi zväčší šum. Keďže zväčšenie je exponenciálne, najmenšia chyba v meraní, najmenšia kontaminácia, dokáže vyústiť do chýb v rádových hodnotách. Takže toto nie je veľmi presný test, obzvlášť keď tlačíte počet cyklov, aby ste dostali dostatočné zväčšenie. Len drobná chyba môže vyústiť do falošných pozitívov; a myslím si, že to je to, čo sme sledovali [pri covid19]…“

Uvediem názorný príklad, len na pochopenie:

 • Vezmite si, že polícia vyšetruje podozrenie z vraždy. Polícia ma k dispozícii pre identifikovanie stôp vraha kúsok z odevu obete, ale nemajú zatiaľ nájdene telo. Na tom odeve sú stopy krvi a červenej hliny. Voľným okom sa môže zdať, z istej diaľky, že tu je len jedná farba a to červená; no čím bližšie ideme, tak je badať rozdiely v odtieňoch červenej. A keď si zoberieme bežnú lupu, tak možno vidieť rozdiel medzi farbou červenej hliny a farbou krvi. Tento vizuálny test sa zoberie do úvahy ako dodatočný dôkaz pre vyšetrovaný prípad. Avšak smerodajné pre nás bude laboratórne vyšetrenie.
  Stále však nevieme záver, to jest z kade je zdroj krvi a z kade je hlina. Na bližšie určenie treba zobrať vzorky z tejto látky a zistiť z kade pochádzajú tieto zafarbenia. V laboratóriu by urobili rôzne testy a pozreli by sa pod mikroskop a videli by jasne, že istý úsek zafarbenia na látke je hlina a istý úsek zafarbenia je krv. Aby bolo laboratórne testovanie presné, tak by sa v laboratóriu snažili brať čo najčistejšiu časť látky s krvou.
  V tomto našom príklade zoberú krv na testovanie a čo v laboratóriu testami zistia je to, že krvná stopa je z istej časti zvieracia a z istej časti ľudská. Čiže vo vzorke, ktorú brali sa našla zvieracia aj ľudská krv zmiešaná dohromady. Ak to technológia dovoľuje, tak odseparujú ľudskú časť krvi od zvieracej.
  Potom vyšetrovanie pokračuje so zámerom nájsť komu patrí ľudská krv a komu zvieracia. Nezabúdajme, že tu máme ešte ten náš prvý dôkaz a to bol ten dôkaz vizuálny. V našom príklade vysvitne po testoch, že ľudská krv patrí obeti a zvieracia krv patrí tigrovi. Čiže následne nato vzniká hypotéza, že našu obeť zrejme zabil divoký tiger po zápase v červenej hline. Potom je tu hypotéza, že niekto použil tigra na zabitie obete, zatiaľ čo obeť bola zviazaná a potom odvláčil telo a zabudol tam omylom časť odevu, no a potom je tu ešte hypotéza, že obeť je stále nažive zranená a niekde inde je zranený tiger po osobnom súboji. Na určenie toho, ktorá hypotéza je pravdivá potrebujeme viac dôkazov, predovšetkým musíme nájsť telo obete, a teda musíme pokračovať v našom vyšetrovaní ďalej.
  Teraz, príkladná otázka: nebolo by hlúpe od policajtov, s technológiou akú máme teraz, kebyže len na základe toho kúsku odevu, ktorý patril obeti, skonštatujú, že vrahom je blízko žijúci roľník a dajú to ako uzavretý prípad? Bolo by to nanajvýš hlúpe a nezodpovedné.

Čiže na takomto krátkom príklade je vidno, ako je dôležité postupovať opatrne. Ako je nutné odseparovať určité časti krvi; ako je nutné brať iba tú časť látky, kde je krv; a takisto vidno, že nemožno určiť rýchlo záver len za pomoci vizuálneho dôkazu. Z tohto príkladu sa môžeme poučiť a aplikovať určité poznatky na súčasnú situtáciu.
A teda, po prvé, pri tomto PCR teste, ako Doktor Andrew Kaufman hovorí, vírus nebol odseparovaný od ostatného materiálu. Popravde, žiaden vírus v dejinách nebol odizolovaný a pracuje sa odjakživa len s teoretickými modelmi. A po druhé, vy nemôže určiť záver za pomoci testu, ktorý je iba sprievodný alebo dodatočný (ako bol v horeuvedenom príklade doprovodný vizuálny test), ale musíte zohľadniť množstvo iných faktorov, t. j. celkový zdravotný stav pacienta (alebo ako v horeuvedenom príklade vo vyšetrovaní, musíte zohľadniť viacero dôkazov a okoľností).

 • „PCR diagnostika … …má však také svá úskalí – falešnou pozitivitu, která může být způsobena kontaminací již při odběru klinického materiálu… Veškeré výsledky získané metodou PCR je proto nutné posuzovat v kontextu s klinickým stavem pacienta.“ – MUDr. Jitka Kalmusová

Pri diagnostike choroby sa nemožno opierať len o PCR testy, no treba to posudzovať v kontexte s klinickým stavom pacienta. PCR test,  obrazne povedané, je čosi ako lupa alebo zväčšovacie sklo, a to čo vidno pod lupou alebo zväčšovacím sklom treba posudzovať vždy v kontexte s klinickým stavom pacienta. Klasické metódy sú viac smerodajné než PCR, a to najmä preto, že PCR testy majú nadmernú falošnú pozitivitu – prvá vec. A druhá vec, PCR test, tak ako každý nový test musí prejsť zlatým štandardom. Týmto zlatým štandardom osobitný PCR test na „covid19“ neprešiel. Čiže možno zhrnúť, že od začiatku ide o podvod s testami a je umelo vyvolávaná panika skrze média, vlády a globalistických zosnovateľov za pomoci podvodných testov a pomocou manipulovania dát. A ďalšia vec, vy keď tlačíte väčší počet cyklov, tak dostanete viac falošných pozitív.


(Zdroj: https://www.fda.gov/media/134922/download)

Čo hovorili o PCR teste oficiálne inštitúcie? Preklad z FDA, obrázok hore: Detekcia virálnej RNA nemusí značiť prítomnosť infekčného vírusu alebo, že 2019-nCoV je kauzálnym činiteľom pre klinické symptómy.

To, čo sa deje teraz v slovenských nemocniciach, je hranie sa s PCR-testami (totižto, keď zvýšite počet cyklov, tak dostanete viac falošných pozitívov). A takisto, keď máte viac falošných pozitívov, tak ľudia sú buďto nesprávne liečení a zomrú trebárs na zápal pľúc (tak ako sa mnohokrát už v nedávnej minulosti stalo, pozrite si napr. výpoveď vdovy vojenského potápača – odkaz) alebo zomrú na bežnú chorobu, ako napr. infarkt, mŕtvica, zlyhanie orgánov a pritom tie úmrtia podvodným spôsobom uvádzajú ako úmrtia na covid.

 • Doktor Andrew Kaufman: „Takže toto nie je veľmi presný test, obzvlášť keď tlačíte počet cyklov, aby ste dostali dostatočné zväčšenie. Len drobná chyba môže vyústiť do falošných pozitívov…“Kary Mullis, vynálezca PCR testu: „Pokiaľ by vo vás vôbec mohli nájsť tento vírus, a pokiaľ PCR test urobíte dobre, môžete nájsť takmer čokoľvek v komkoľvek. (…) Myslím tým… pretože pokiaľ dokážete zväčšiť jednu molekulu až na niečo, čo môžete merať, čož PCR dokáže, tak… tak existuje veľmi málo molekúl, kde aspoň jednu z nich nemáte v tele. Ok? Takže to sa môže považovať za zneužitie tvrdiť, že je to významné.“

Ide o vyrábanie pacientov, ide o zlú diagnostiku a takisto zlé nastavovanie liečby za pomoci ventilátorov, ktoré zabíjajú pacientov, čiže ide o vyrábanie mŕtvych. Toto video s českým prekladom musíte vidieť, aby ste pochopili o čom je reč! (Tu sa rozpráva o tom, ako nesprávna liečba ventilátormi zabíja pacientov).

Sú v súčasnosti v podstate dva tábory so zdravým sedliackým rozumom, hoc jedna sa podľa mňa vedecky mýli. Sú ľudia, čo veria, že tu je nejaký vírus, no reštrikčné opatrenia sú nieto namieste a škodia − skupina, ktorá vidí, že sa tu podvádza, skupina, ktorá je proti lockdownom a ktorá je proti obmedzovaniu základných ľudských práv na dýchanie, žitie, pracovanie, vychádzanie von a cestovanie. A potom je tu druhá skupina, ku ktorej patrím aj ja, ktorá tvrdí, že neexistuje žiaden vírus, ale sú len falošné testy a chyba v interpretovaní toho čo je vírus. Totižto žiaden vírus v histórii nikdy nebol izolovaný. Ja si myslím, že si ľudia pletú exozómy, t. j. prirodzené výlučky buniek s vírusmi. Ja som teda zástancom „terrain theory“, teda, že človek sa nakazí alebo ochorie na základe zlej životosprávy alebo vonkajším vplyvom, a teda, že telo vnútorne reaguje na vonkajšie podnety alebo vnútorne podnety, nespôsobené však vzduchom-šíricim sa vírusom, ale spôsobené napr. zlou stravou, stresom, elektro-smogom − napr. môže ísť o nepriaznivý elektro-smog spôsobený napr. satelitným prijímačom, alebo 5G anténou, alebo elektro-smog spôsobený mobilným telefón blízko pri tele a pod. − a ďalej môže byť dané ochorenie spôsobené zlou životosprávou, alebo tým, že sa človek zle oblečie a nachladne, alebo človek spraví na sebe zlý invazívny zákrok, napr. sa dá „očkovať“ patogénom a tým sa mu oslabí imunita, alebo sa človek otrávi napr. pesticídmi. Táto druhá skupina je samozrejme proti lockdownom, proti očkovaniu, proti obmedzovaniu práv a slobôd.

A teda, krátky záver je, že covid divadlo je najväčší hoax a podvod v histórii ľudstva. Zámerom je sabotáž ekonomík, podkopanie základných ľudských práv, ovládanie ľudí skrze strach, zničenie strednej vrstvy a nastolenie bolševickej totality. A na záver pridávam krátky preklad z amerického článku, kde sa ku „covid19“ vyjadril aj uznávaný kanadský virológ a patológ, Doktor Roger Hodkinson:

 • Expertný virologista, patológ a bývalý predseda prominantnej zdravotnej asociácie v Kanade povedal lídrom v provincii Alberta, že pandémia wuhanského koronavírusu (COVID-19) je veľký hoax. To je dôvod prečo politika a mandáty/príkazy ohľadom rúšok, odstupu a deštruktívnych lockdownov „musia zajtra všetky skončiť“.

  Dňa 13. nov., mestský zastupitelia v albertskom hlavnom provinčnom meste, Edmontone, sa zišli, aby diskutovali možnosť predĺžiť mestský rúškový mandát/príkaz pre verejné priestranstvá do konca roka. Poslucháči stretnutia boli oprávnení zatelefonovať, aby diskutovali ich súhlas alebo odpor voči mandátu. Jeden človek, ktorý zavolal, bol Dr. Roger Hodkinson.

  Hodkinson sa predstavil ako bývalý predseda kanadskej skúšobnej komisie v patológii z Kráľovskej vysokej školy lekárov a chirurgov a ako riaditeľ Western Medical Assessments…

  Hodkinson je takisto certifikovaný všeobecný patológ, priateľ vo Vysokej škole amerických patológov [organizácia] a uznaný súdom v Queen’s Bench v Alberte ako expert v patológii…

  „Je tu úplne nepodložená verejná hystéria riadená médiami a politikmi,“ povedal Hodkinson, ktorý dal jasne najavo, že je proti rúškovým mandátom a akémukoľvek pokusu v pokračovaní či posiľňovaní lockdownov.

  Hodkinson pokračoval nazvaním koronavírusovej pandémie „najväčším hoaxom vôbec kedy spravenom na nič netušiacom obyvateľstve.“ (Zdroj: naturalnews.com)

Kristian Keller
Sedesvakantista

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím som tradičný katolík, sedesvakantista. Hlavné správy dlhodobo dokazujú, že nie sú konzervatívny denník. Využil som toho, že vytvorili platformu na vytváranie blogov, ale vzhľadom nato, že si verejne robia srandu z Ježiša Krista som sa rozhodol ukončiť blogovanie na tomto dekadentnom bahne. V mojom poslednom článku je k tomu povedané viac. Pozrite si vatikankatolicky.com, kde nájdete pravdu o tom, čo sa stalo Katolíckej Cirkvi po II. vatikánskom koncile.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 9

Celkové hodnotenie: -2.52

Priemerná čítanosť: 3640

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Asistované sčítanie sa uskutoční v termíne od 3. mája do 13. júna

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Asistované sčítanie sa na Slovensku bude realizovať v termíne od 3. mája do 13. júna. TASR o tom v…

  Po udalostiach v ČR zasadla bezpečnostná rada, vyhodnotila situáciu, potvrdil premiér. Čo spravíme?

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a prijala informáciu tajných služieb o aktuálnej činnosti…

  OĽANO: Reportéri bez hraníc ocenili naše kroky v zlepšovaní mediálneho prostredia

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Rešpektovaná medzinárodná novinárska organizácia Reportéri bez hraníc vo svojej správe týkajúcej sa Slovenska pre rok 2021 ocenila zavedenie…

  Ambíciou ministerstva je zabezpečiť očkovanie čo najviac učiteľov do konca leta

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ambíciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je zabezpečiť očkovanie čo najväčšieho počtu učiteľov do konca…

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Štáty EÚ hovorili o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)   Snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je zefektívniť nástroje integrácie…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Android 12 automaticky uspí nepoužívané aplikácie, aby uvoľnil miesto

  0 icon

  Uvedenie Androidu 12, hoci v BETA verzii, sa pomaly, ale isto blíži. Spolu so skracujúcim sa termínom, postupne sa dostávajú na povrch nové a nové informácie okolo pripravovaných funkcií. Je to možné hlavne vďaka dostupnosti skorého náhľadu Androidu. Najnovšie na jednu z funkcií upozorňujú vývojári známeho xda-developers.com fóra, ktorí objavili…

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA