1. Dr. Cowan – Dôkazy preukazujúce neúčinnosť tvárových rúšok a analýza štúdie 2. 2. O smrti zo ,,sopľa” a ,,zlatému dažďu” z očkovania

1. Dr. Thomas Cowan hovorí o mnohých štúdiách v minulosti, ktoré ukazujú, že nosenie rúšok neznižuje rýchlosť prenosu ochorenia. Tieto štúdie zahŕňajú tie, ktoré skúmali nosenie a nenosenie rúšok na operačných sálach. Verdikt je jasný – rúška nefungujú.
Som Tom Cowan a chcem, aby ste boli v poriadku. Téma, o ktorej chcem hovoriť, je téma nosenia rúšok. Chcem sa na to pozrieť z veľmi špecifického hľadiska, z vedeckého hľadiska. Inými slovami, čo vieme zo skutočných štúdií o prínose alebo nedostatku nosenia rúšok. Napodiv, existuje veľa štúdií.
Nie v situácii, ktorej teraz čelíme, ale ako väčšina z vás vie, používanie rúšok na miestach, ako sú dialyzačné centrá a operačné sály, je pomerne bežné už mnoho rokov, možno desaťročí, možno aj storočí… Nie som si istý, kedy to začalo. V dôsledku toho sa vykonalo niekoľko vedeckých štúdií s cieľom odpovedať na otázku alebo aspoň odpovedať na túto otázku:
,,Vedie nosenie rúšok v prostrediach, ako sú operačné sály alebo dialyzačné centrá, k menšej infekcii u pacientov, ktorí sú liečení v tomto prostredí ? Aj keď je pravda, že to nie je to isté ako situácie, ktorým teraz čelíme, za predpokladu, že ľudia podstupujúci operáciu sú zraniteľní ľudia a ľudia v operačnom tíme sú iní ľudia vo svojom prostredí, a ak je nosenie rúšok vedecky odôvodnené, očakávame, že zraniteľní ľudia – tí, ktorí podstupujú operáciu alebo tí v dialyzačnom centre – budú mať menšiu infekciu. ak operačný tím nosil rúška a nie viac nákazy.
Pozrime sa na niektoré štúdie a ich závery, čo sa v skutočnosti zistilo v najlepších vedeckých štúdiách o účinnosti nosenia rúšok. Chcem poďakovať Arthurovi Firstenbergovi za vytvorenie tohto zoznamu. Prečítam vám niektoré z tých záverov.
Prvý. V štúdii tunevallu z roku 1991 chirurgický tím v polovici operácií nenosí žiadne masky dva roky. Po 1 537 operáciách vykonaných s rúškami na tvári bola miera infekcie rany 4,7%. Kým po 1 551 operáciách vykonaných bez masiek bola miera infekcie rany len 3,5%. Inými slovami, keď chirurgovia a ich tím nosili masky, mali o 1,5% vyššiu mieru infekcií rán pacientov. Štúdia z roku 1991. Bahli vykonal systémovú revíziu literatúry v roku 2009 a zistil, že “medzi maskovanými skupinami a skupinami, ktoré fungovali bez masiek, nebol pozorovaný žiadny významný rozdiel v výskyte infekcií rán po operácii”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1853618/
Druhý . Chirurgovia z Karolinského inštitútu vo Švédsku uznali nedostatok dôkazov podporujúcich používanie rúšok. V roku 2010 ich prestali vyžadovať pre anestéziológov a ďalších asistentov na operačnom sále. Citujem: “Naše rozhodnutie už nenosenie bežných chirurgických masiek pre nechirurgické osoby je odklon od bežného postupu. Ale neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporili tento postup,” napísala doktorka Eva Selldenová.
Tretí. V roku 2010 Webster a Co. oznámili vykonávanie pôrodníckych, všeobecných, ortopedických a neurologických operácií vykonaných u 827 pacientov. Všetci asistenti nosili rúška na polovicu operácií a nijaký asistent nenosil masky na druhej polovici operácií. Infekcie na operačnej sále sa vyskytli v 11,5 % prípadov nosenia rúšok a len v 9 % prípadov, keď sa rúška nenosili.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20575920/
Štvrtý. Lipp a Edwards preskúmali chirurgickú literatúru v roku 2014 a zistili” neexistuje žiadny štatisticky významný rozdiel v miere infekcie pri nosení alebo nenosení rúšok v žiadnom experimente.”
Piaty. V roku 2015 Dr. Zhou a Co. preskúmali literatúru a dospeli k záveru, citujem: “Neexistujú dostatočné dôkazy na podporu tvrdenia, že nosenie rúšok chráni pacienta alebo chirurga pred infekčnou infekciou.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26085560/
Tu je posledný… V prehľade štyroch štúdií z roku 2014 a 6 006 pacientov Carøe napísal: “Žiadna zo štyroch štúdií nenašla rozdiel v počte pooperačných infekcií bez ohľadu na to, či boli použité chirurgické masky alebo nie.” Preskúmal som aj niektoré štúdie o rúškach, ktoré sa uskutočnili v súčasnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19, vrátane jednej štúdie z časopisu Nature uverejnenej v júni 2020. Momentálne o tom nemám presnú zmienku.
Zaujímavé na štúdii bolo, že použili PCR test, aby zistili, či sa “vírus” prenášal s maskou alebo bez nej. Myslím, že hodnotili adenovírus, čo je údajný vírus nachladnutia, chrípkový vírus a koronavírus. Šokujúce na tejto štúdii bolo, že v štúdii uviedli, že nevyhodnotili inflekciu vírusu, ktorý sa prenášal maskou alebo bez masky.
Inými slovami, v skutočnosti nevyhodnotili ani sa nepokúsili vyhodnotiť tú vec, ktorej má rúško zabrániť, a tou je prenosnosť a infekcia vírusu. A nakoniec urobili to, čo považujem za alarmujúce opomenutie. Použili štyri PCR testy na odber vzoriek vírusu chrípky, ktorý sa prenášal závojom, a rozhodli sa ich kultivovať, aby zistili, či je PCR test presný.
Len štyri z približne 1000 vzoriek. Zistili, že dve zo štyroch vzoriek pozitívne testovaných na PCR boli negatívne na vírusovú kultúru. Neberme do úvahy teraz, keď je vírusová kultúra v podstate falošnou vedou. Je to niečo, čo virológovia používajú ako zlatý štandard na posúdenie, či je vírus skutočne tam. To v podstate znamená, že na základe vlastného hodnotenia, v 50% prípadov, ktoré povedali, že našli vírus, v skutočnosti nenašli vírus, keď ho kontrolovali.
To znamená, že celá metodika, ktorú používajú, je úplne chybná. Ide však o štúdiu, ktorá sa používa ako jeden z dôvodov, prečo rúška pomáhajú predchádzať prenosu chorôb v tejto situácii s ochorením COVID-19. Aby som vám dal to, čo tu chcem odovzdať, pravdepodobne by som spomenul príslovie, ktoré stále opakujem. Je to niečo, čo zvykol hovoriť hlavný redaktor New England Journal. A to je… približne 80% štúdií publikovaných v jej vlastnom časopise, najprestížnejšom lekárskom časopise na svete, je buď nesprávnych, irelevantných alebo úplne podvodných. Ukončím to mojím obľúbeným príslovím, ktoré je: problém dnešnej vedy je, že to nie je veľmi vedecké. Uvidíme sa čoskoro, pekný deň. dávaj si na seba pozor.

2. Akí prefíkaní bastardi!
Nedávno som sa pozrel na tento podvod s COVID-19 z inej strany.
Je pochopiteľné, že základ pre ďalšie drancovanie sveta bol zvolený ako pandémia, ako hrozná choroba, pre ktorú bol vydaný sezónny SARS. Pretože s dnešnou moronizáciou (hlúposťou) obyvateľstva Západu a „rozvinutých krajín“ je mimoriadne ľahké uskutočňovať podvody v globálnom meradle – teraz je možné tejto populáciu „predať“ čokoľvek – od arabských teroristov, ktorí ovládajú Boeing, až po ,,strašnú smrť ” od sopľa .
Ďalšia vec je zaujímavá: koniec koncov, existujú skutočne nebezpečné choroby, povedzme, cholera alebo tuberkulóza, alebo aspoň úplavica. Prečo neboli vybrané pre tento pandemický podvod ? Napríklad by kričali o vzniku nového kmeňa patogénov týchto skutočne závažných chorôb a podvod by sa stal pre tých inteligentnejších presvedčivejším.
Otázka teda znie: prečo si pre paniku a lúpež sveta nezvolili skutočne vážne choroby, ale skôr neškodné akútne infekcie dýchacích ciest?
Faktom je, že pri dnešnom vývoji medicíny nemôžete zoškriabať žiadny významný počet úmrtí na všetky tieto infekčné choroby, navyše sú všetky ľahko identifikovateľné. To znamená, že nie je možné vydať smrť povedzme na úraz alebo na zápal obličiek, napríklad za smrť z úplavice, ak by sa nevyskytli zjavné príznaky úplavice – rovnako pri hnačke – ak bacil úplavice nebol nájdený .
Ale akútne respiračné ochorenie (ARI) spôsobené akútnou respiračnou vírusovou infekciou (ARVI) je skutočne vytvorené na paniku v dave hlupákov, pretože pre obyčajného človeka nie je prechladnutie až 5 – 6-krát odchýlka od normy.
Podľa WHO asi 500 miliónov ľudí na svete trpí ARVI počas celého roka, takmer 2 milióny ľudí, z ktorých väčšina sú novorodenci a deti predškolského veku, každý rok na ARVI zomrú.
V Rusku v najťažších rokoch ochorie na ARVI viac ako 40 miliónov ľudí a doteraz nebol prekonaný rekord v epidémii jeseň-zima roku 1997, keď bolo na ARVI chorých súčasne viac ako 7,5 milióna ľudí. . Ročne v Rusku: „U dospelých je výskyt akútnych respiračných infekcií 18%, u detí je 3,6-krát vyšší a predstavuje 69-tisíc na 100-tisíc detí do 14 rokov.“
„V USA je ročne hospitalizovaných okolo 110 tisíc pacientov s ARVI a 2 – 3 tisíc pacientov zomiera na komplikácie spojené s týmto ochorením. Prechladnutie je príčinou práceneschopnosti v 40% prípadov, absencia v škole – v 30%.
Uvidíte, že je veľmi ťažké odhaliť akýkoľvek vírus, ale je ľahké predstierať test na jeho zistenie, a tak bez ohľadu na to, na čo človek zomrie, môžete u každého mŕtveho nájsť známky prechladnutia predtým a pripísať smrť zosnulému práve z nej – z toho hrozného koronavírusu ! Najmä ak sú z toho príjmy lekárov štvornásobné ! A navyše pribúdajú mŕtvi a je potrebné sa uistiť, že „zomreli na coroanvirus“. (Aj keď ARVI v roku 2020 bolo v krajnom prípade šetrné – nedotklo sa to detí. Ale akého blázna by to presvedčilo ?)
Akí prefíkaní darebáci sú títo organizátori podvodu! A arogantný!
Dobre. Teraz o vakcíne.

O očkovaní proti SARS-COV-2

Dovoľte mi ešte raz pripomenúť, že dnešné vakcíny proti SARS-COV-2 sú dosť hrozným vírusom pestovaným na kuracích vajciach – adenovírusom – ktorý zasieva skutočnú smrť, najmä medzi deťmi. Vo vakcíne sa zdá, že tento adenovírus teoreticky odrezal gén, s ktorým sa tento vírus množí, čím je tento adenovírus teoreticky bezpečný alebo skôr nebezpečný iba pre túto časť obsiahnutú vo vakcíne. Vynechajme predtým diskutovanú otázku, ako pripojiť proteín SARS-COV-2 ku kastrovanému adenovírusu, ak SARS-COV-2 nie je izolovaný a nikto nevie, z akých proteínov sa tento SARS-COV-2 skladá ? Napokon, je tu aj otázka výsledku očkovania touto slávnou vakcínou.
Ako však najskôr sa určuje účinnosť vakcíny? Myslel som si, že aby sa znížil počet prípadov očkovania, treba si však počkať, kým neprejde chrípková sezóna. Ako inak? Pokiaľ však ide o súčasnú paniku z koronavírusu, výsledky očkovania nasledujúce po jeho výsledkoch sú, mierne povedané, zvláštne.
Pripomínam, že v Izraeli, 70% zaočkovaných, je počet ľudí infikovaných od začiatku paniky 790 tisíc a v rovnakom počte obyvateľov Bieloruska, ktoré sa má očkovať až od apríla, je počet nakazených je takmer trikrát menej – 290 tis. Počet úmrtí na koronavírus za celú dobu a do 4. marca 2021 v Izraeli je 5803 a v Bielorusku ich je takmer trikrát menej – 2002. To však nie je také vtipné ako porovnávať Izrael s Čínou, ktorá má 150 krát viac obyvateľov krát viac ako Izraela zaočkovaných sotva 3%, ale počet úmrtí je Menej ako v Izraeli – 4636. Takmer 200-krát menej na obyvateľa!
Budete očkovaní alebo zabití ? Tak stojí otázka !
Sme si istí, že účinnosť vakcíny nie je určená znížením počtu prípadov, ale určitým druhom testu na protilátky. Brodiac sa biologickou terminológiou som si trikrát prečítal článok „Protilátky“ na Wikipédii a zistil som, že: „Protilátky sú veľké guľovité proteíny krvnej plazmy vylučované plazmatickými bunkami imunitného systému a určené na neutralizáciu buniek patogénov (baktérií). , húb, mnohobunkových parazitov a vírusov, ako aj bielkovinových jedov a niektorých ďalších cudzích látok. ““ Takže máme protilátky nielen proti koronavírusu, sú všeobecne proti všetkému!
A nehovorí sa ani slovo o tom, že iba prítomnosťou protilátok alebo určitým znakom týchto protilátok je možné určiť PRÍTOMNOSŤ IMUNITY voči ktorejkoľvek konkrétnej chorobe. Klebetenie, že u človeka sa po očkovaní našli protilátky, je klebetením o ničom! Dajú sa zistiť aj v dôsledku poškriabania prsta.
Presvedčte sa sami: pod rúškom vakcíny sa človeku injekčne aplikuje adenovírus – je telo povinné na tohto votrelca reagovať alebo nie? Telo reaguje aj tvorbou protilátok! Čo s tým má vírus SARS-COV-2 neznámeho zloženia ?

Teraz o skutočnom účele tohto očkovania a už dosiahnutých ,,výsledkoch”.

A začnem tým hlavným o čo ide v celej tejto „pandémii“ – skutočnosťou, že „Cena vakcíny proti koronavírusu vyvinutej americkým Pfizer a nemeckým BioNTech pre krajiny Európskej únie bude 15,5 € ( 18,34 dolárov) za dávku … Cena teda predstavuje 300 miliónov dávok vakcín Pfizer a BioNTech, ktorých nákupy, ktoré už skôr oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen, budú predstavovať 4,6 miliárd eur. “ Teraz už len zostáva prinútiť vlády všetkých krajín, aby kupovali tieto vakcíny ( aj Sputnik) pre celú nesúhlasnú populáciu (hlupáci sa budú očkovať sami a budú si to aj platiť sami).
Poďme sa pozrieť na následky očkovania hlásené zdrojom :
https://humansarefree.com/
V Spojených štátoch amerických Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že od spustenia vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 od 15. decembra 2020 do 12. februára 2021 ochorelo 15 923 ľudí, 1 869 ľudí bolo hospitalizovaných, z toho 616 vážne. Podľa CDC už zomrelo 929 ľudí, ale vyšetrovatelia tvrdia, že CDC skrýva smrtiacu látku vakcíny, keďže už oznámila úmrtia 1 170 ľudí . Tretina úmrtí hlásených CDC po očkovaní proti ochoreniu COVID sa vyskytla do 48 hodín po očkovaní. To znamená – očkovaní a okamžite pochovaní.
Vo Veľkej Británii bolo do 31. januára podaných 6,6 milióna prvých dávok vakcíny Pfizer a približne 3 milióny prvých dávok vakcíny Oxford. Potom bolo asi 100 tisíc ľudí chorých na všetky typy komplikácií, 244 ľudí vrátane 8 spontánnych potratov zomrelo krátko po podaní jednej z týchto dvoch vakcín.
Vo Francúzsku boli 24. februára nútení pozastaviť povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov kvôli prepuknutiu masívnych chorôb očkovaných. Nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach je spôsobený práve očkovaním.
Vo bretónskej univerzitnej nemocnici v Breste ochorelo 25 percent zaočkovaných zdravotníckych pracovníkov; vakcína poslala 18 percent zdravotníckych pracovníkov v Bathe na práceneschopnosť; v nemocnici Saint-Lo v Normandii museli byť očkovania pozastavené už 11. februára, pretože deň predtým ochorelo desať z päťdesiatich zaočkovaných zdravotníckych pracovníkov – mali horúčku a nevoľnosť.
V nemocnici Perigueux v Dordogne samotný nemocničný personál bojkotovali vakcínu AstraZeneca po tom, čo videli utrpenie kolegov – po očkovaní tam ochorelo 50 až 70 percent očkovaných.
To isté sa deje v Taliansku. Podľa Tribuna di Treviso „desiatky a desiatky“ učiteľov a profesorov boli príliš chorí na to, aby učili v pondelok ráno po víkendovom očkovaní vakcínou AstraZeneca. “
Napríklad v Treviso bolo „cez víkend“ očkovaných 5 000 učiteľov. Výsledkom bolo zatvorenie dvoch stredných škôl v oblasti pre choroby učiteľov, zatiaľ čo v základnej škole San Domenico Savio boli chorí dvaja z troch učiteľov. Je pravda, že miestne zdravotné úrady tvrdili, že je to normálne, a ukázali, že „imunitný systém učiteľov funguje“, avšak taliansky odborový zväz učiteľov sa začal stavať proti plánu očkovania všetkých učiteľov vo veku od 18 do 55 rokov vakcínou AstraZeneca.
V Španielsku bolo v Los Barrios začiatkom januára očkovaných vakcínou Pfizer 145 starších ľudí žijúcich v opatrovateľskom dome Nuestra Señora del Rosario (Panna Mária Ružencová). A Matka Božia nepomohla. Väčšina ochorela, 46 už zomrelo a chorí starí ľudia naďalej zomierajú.
„Švajčiarsky farmakologický inštitút (Swissmedic, národný regulačný úrad pre lieky) dostal od začiatku očkovania proti koronavírusovej infekcii 16 hlásení o úmrtiach po očkovaní.
K 24. februáru spoločnosť Swissmedic analyzovala 364 hlásení o nežiaducich udalostiach po očkovaní koronavírusom. Z toho bolo 199 pre produkt vyvinutý spoločnosťami Pfizer a BioNTech a 154 pre vakcíny spoločnosti Moderna.
V 95 prípadoch po očkovaní mali tí, ktorí dostali drogu (každý štvrtý), z medicínskeho hľadiska „vážne“ následky, časť očkovaných bola hospitalizovaná, uvádza Swissmedic. Hovoríme o bolestiach hlavy, chorobe COVID-19 a alergických reakciách vrátane anafylaktického šoku. ““
Nebudem zasievať paniku, som skúsený štatistik – tieto počty úmrtí sú hrozné iba v absolútnom vyjadrení, ale v relatívnom vyjadrení nie sú skutočne veľké a ako by sa dali tieto úmrtia a obete považovať za oprávnené …
Keby ste vedeli, proti čomu očkujú podvodníci a očkujú vôbec ? Alebo iba predávajú zbytočné a nebezpečné zábery kastrovaného adenovírusu (ak ho dokázali vykastrovať )?
vyšlo na :https://www.ymuhin.ru/node/2325/o-smerti-ot-sopley-i-zolotom-dozhde-vakcinacii

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 200

Celkové hodnotenie: 22.21

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA