1. Lockdownový extrémismus -posadnutosť bláznov a fašistov 2. Spravodajské metódy používané na rozvrátenie vlasteneckých scén v EÚ 3. Navaľnyj je židovský produkt univerzity v Yale

1. Lockdownový extrémizmus – to je tak, keď existujú jasné dôkazy o tom, že Lockdowny nijako na šírenie vírusu nefungujú, a vy toto opatrenie stále presadzujete.

BM- Eistein povedal peknú myšlienku ( voľný preklad) – ,, Robiť tú vec stále rovnako a čakať iný výsledok je debilizmus !“
Posledný rok som sa venoval vyvráteniu každého tzv. COVID faktu propagovaného verejnými odborníkmi zo zdravotníctva – vrátane falošnej predstavy, že bolo preukázané, že SARS-CoV-2 existuje. V tomto článku jednoducho ukazujem, že prisluhovači sekty Kovidových popierajú vlastné predpoklady. Iba v záujme argumentu budeme predpokladať, že vírus existuje, že sa rýchlo šíri a spôsobuje ochorenie. Ak áno, Lockdown nefungujú.
To ukazujú správy z takmer každej krajiny sveta. Čím sú Lockdowny dlhšie, tým je počet COVID prípadov väčší.
Vírus je nezastaviteľný. Rýchlosťou svetla sa šíri do všetkých kútov sveta. Aký je záver? Jediný spôsob, ako dosiahnuť kolektívne imunity, je nechať celú populáciu na svete žiť a pracovať bez obmedzenia, prebojovať sa cez pandémiu, a nakoniec zvíťaziť.
To je logický záver, akonáhle prijmete mainstreamový pohľad na vírus a na neexistujúcu pandémiu. Ale samozrejme otvoriť svet nie je logický záver odborníkov alebo politických vodcov. Oni zastávajú opačný pohľad: viac Lockdownov.
Konajú proti vlastnej „vede“. Prečo?
Pretože pochopiteľne chcú uväzniť populáciu, zničiť životy ľudí a zruinovať ekonomiky. Alebo prinajmenšom sa riadi tými ľuďmi, ktorí to chcú.
A čo vakcína ako metóda vytvorenia kolektívnej imunity? Už teraz počujeme o druhom zmutované kmeňu vírusu COVID. Ak existujú dva kmene, rozhodne ich bude viac. Oveľa viac. To nadnáša paralelu s vakcínou proti chrípke: každý rok je nová verzia chrípky a dúfa sa, že sa správne predpovie jej posledná mutácia.
Ako to ale pre chrípku funguje? Produkuje vakcína proti chrípke niečo zďaleka podobajúce sa kolektívnej imunite? Ani zďaleka nie. Zdravotnícke agentúry hlásia MILIARDU prípadov chrípky každým rokom po celom svete. Môžu byť ochranné účinky vakcíny o niečo menšie?
Poznámka: Odporučil niekto uzavrieť planétu kvôli chrípke? Iste, že nie. Miliarda prípadov ročne je len „to, s čím musíme žiť.“
Prečo nezaujať rovnakú stratégiu pre COVID? Verejní odborníci by mali požadovať koniec Lockdownov.
Dr. Scott Atlas, bývalý poradca na koronavírus z Bieleho Domu hovorí: „Vieme, že Lockdowny nefungujú, nijako nezastavia vírus, vidíme to po celom svete. V USA nosí rúška okolo 80% ľudí, máme rôzne obmedzenia v rámci podnikov, dochádzky do škôl … vírus to nijako nezastavilo. „
Výskumníci Sunetra Gupta (univerzita Oxford), Jay Bhattacharya (univerzita Stanford), Martin Kildorff (Harvard) hovoria: „Súčasná lockdownové nariadenie tvorí devastujúce účinky na krátkodobé a dlhodobé verejné zdravie.“
Dr. John Ionnidis, profesor medicíny, epidemiológie a populačného zdravia z oddelenia biomedicínske dátové vedy a štatistiky na univerzite Stanford reagoval na otázku týkajúcu sa Lockdownu v Grécku: „Bola by to devastačná chyba ho zaviesť, a bude to za cenu rizika vážneho poškodenia a ochromenie krajiny. „
Časopis The Lancet 21. júla 2020 napísal: „… vládne činy ako uzatváranie hraníc, plné uzavretie (Lockdown), a vysoká miera testovanie na COVID-19 neboli spojené so štatisticky významným znížením počtu vážnych prípadov alebo celkovej úmrtnosti.“ Autori štúdie z roku 2006 o bio-bezpečnosti a bioterorizme s názvom „Opatrenia na predchádzanie šíreniu ochorenia v obmedzení pandemickej chrípky“, Thomas V. Inglesby, Jennifer B Nuzzoo, Tara O’Tooleo a d.Ä. Henderson, dospeli k záveru: „Neexistujú historické pozorovania alebo vedecké štúdie, ktoré podporujú obmedzenie pomocou izolovanie (poslanie do karantény) skupín možných nakazených osôb na dlhšie obdobie, aby sa spomalilo šírenie chrípky.“
Toto je len hŕstka mainstreamových referencií z oveľa väčšej hromady, ktoré naznačujú, že Lockdown sú škodlivé a nefungujú.
No … fungujú, keď je cieľom zavedenie policajného štátu.
Konvenčné vedecký pohľad na vírus a jeho schopnosť sa nevyhnutne šíriť vedie k záveru: zastaviť ho skrze Lockdown je ako snažiť sa udržať vodu mimo les. „No ale ak nad všetky stromy postavíme striešku, ak každý strom zabalíme do niekoľkých vrstiev plastu, ak každé tri metre nainštalujeme podzemné pumpy na odsávanie vody, ak budeme na oblohu rozprašovať chemikálie k rozptýleniu mrakov, ak odvodníme každý potok a riečku, ak na horách postavíme priehrady, aby sme zarazili topenie snehu … stále by sme zlyhali. „

Autor: Jon Rappoport

2. Dlho som premýšľal, či napísať nasledujúci text alebo nie. Keďže ide o pomerne vážnu tému a informácie, opisy metód a príkladov, ktoré tu uvádzam, ukazujú vysoko sofistikované metódy práce dnešných bezpečnostných síl, ktoré sú určené na obranu súčasného multikultúrneho režimu Európskej únie a predovšetkým na predchádzanie aby si občania v členských štátoch EÚ vybrali politikov, ktorí by sa chceli vrátiť k hodnotám vlastenectva, národa a predovšetkým nechcú globalistickú vládu (neo)marxistickú – presnejšie socialistickú – zmýšľajúcich úradníkov a sprísnené neziskové organizácie na čele EÚ. Skutočnosť, že takýto systém náhodou vedie k postupnej islamizácii Európy prostredníctvom masovej migrácie, je už dôsledkom všetkých týchto procesov a nie premysleným cieľom.
Nakoniec som sa rozhodol napísať to, pretože si myslím, že začína zlom, keď zástancovia vlastenectva, národných štátov, Kresťanstva a najmä odporcovia islamizácie a (neo)marxizmu budú konečne súťažiť s zástancami budovania globálnej svetovej vlády, marxistickými myšlienkami prenesenými z hospodárskej oblasti do oblasti kultúry a národnej identity a zástancami masovej migrácie, pričom ju raz zhrnie ako „stret zástancov tradičnej židovsko (anticko ?)-kresťanskej Európy s zástancami ničenia tradičnej Európy a vytvorenia socialistického impéria podľa myšlienok vyplývajúcich z Karla. a iných socialistov“, takže v texte budem hovoriť o zástancoch tradičnej Európy a neo-marxistoch, ktorí sumarizujú takéto rôznorodé skupiny do dvoch blokov, kde tradičné európske a neo-marxistické myšlienky sú základnou deliaca čiarou medzi všetkými týmito skupinami.
Tento článok sa nezameria na ideologickú oblasť, ale na praktickú oblasť, v ktorej bezpečnostné sily súčasného režimu Európskej únie a multikultúrne režimy v jednotlivých členských štátoch EÚ uplatňujú aktívne opatrenia proti vlasteneckej opozícii. Pretože s výnimkou Maďarska a Poľska sa neo-marxistom podarilo kontrolovať štátne orgány a bezpečnostné sily štátu vo všetkých krajinách EÚ, ako je to v prípade Českej republiky. Treba poznamenať, že tzv. Štátna služba, oficiálna štruktúra štátu, sa stala v rukách neo-marxistov náhradou za klasickú STRANU v koncepcii komunistickej dogmatiky sovietskych komunistov.
AKO NEO-MARXISTI PREVZALI BEZPEČNOSTNÉ SILY A MÉDIÁ
– písal o tom blog –https://blog.hlavnespravy.sk/21955/ako-neomarxisti-liberali-ovladli-bezpecnostne-zlozky-a-media/ –takže to nebudem opakovať .
ZÁKLADNÁ DISTRIBÚCIA METÓD PROTI VLASTENECKÝCH OPATRENÍ
Metódy opísané neo-marxistami ukazujú ich vysokú sofistikovanosť a využitie všetkých moderných komunikačných prostriedkov a vedeckých inštitúcií na ovládnutie spoločnosti „mäkkou metódou“, t. j. bez priameho fyzického násilia (takzvaná „tvrdá metóda“) praktizovaného sovietskymi komunistami 1.0 Ale rovnako ako sovietsky komunizmus sa nezaobídu bez tajných služieb a ich boja proti „protirevolučnosti“, ani dnešní neo-marxisti v EÚ sa nezaobídu bez použitia bezpečnostných síl na potlačenie odporu voči ich režimu. , čo už nie je revolučné, ale naopak, už sa konsoliduje ako trvalé vládnutie. A je to niekoľko z týchto metód, ktoré by som chcel opísať.
1. Používanie „tvrdej metódy“ v podmienkach dnešnej neo-marxistickej EÚ
Tu by som chcel zahrnúť všetky činnosti klasickej polície a prokurátorov a súdov, ktoré používajú zákon proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu atď. Tu vyššie uvedené štátne inštitúcie konajú buď samostatne, alebo z iniciatívy neziskových organizácií (ako sú dnešní agilní stachanovci), napríklad v Českej republike je to nezisková organizácia IUSTITIA a právnička Klára Kalibová( na Slovensku sorošom platené NGO ) , čo je dnes ekvivalent neslávne známeho sovietskeho prokurátora Andreja Vyšiského. Samotná Kalibová si túto analógiu naozaj zaslúži, pretože požaduje, aby boli ľudia odsúdení za činy neznášanlivosti bez dôkazov len na základe obvinení a pocitu sudcu, že sú vinní.
2. Používanie „mäkkej metódy“ v podmienkach dnešnej neo-marxistickej
Táto oblasť je veľmi dôležitá, zaujímavá, a preto sa na to teraz stručne zameriam, ale podrobnejšie ju popíšem v iných článkoch. To je v podstate využívanie tajných služieb (v prípade Českej republiky Bezpečnostnej informačnej služby – BIS) na rozvrátenie, dohľad a „riadenie“ a ovplyvňovanie vlasteneckej opozície.
BM -U nás pred voľbami 2020 SIS rozložila SNS za pomoci ľudí ako Hríb, Pčolinský , Šebej , Demeš , Kollár. Lipsteinova SME RODINA vykradla program SNS )
Tu tajná služba používa nasledujúcu postupnosť metód:
– prevádzkovanie internetových stránok a médií, ktoré sa zdajú byť vlasteneckými, ale ich úlohou je uverejňovať informácie a tvrdenia určené na diskreditáciu vlasteneckých osobností, združení a zasiatych medzi vlastencami vzájomnými spormi a konfliktmi, alebo manipulovať vlastencov, aby sa zdiskreditovali.
– zverejnenie rôznych hoaxov, falošných správ a dezinformácií, ktoré predstierajú, že sú vymazané patriotmi, a teda na jednej strane sú určené na diskreditáciu tých vlastencov, ktorí neoverujú informácie, rovnako ako ich cieľom je v spoločnosti vzbudiť dojem, že patrioti šíria nepravdivé a dezinformačné informácie.
– monitorovanie činností, súkromného života a názorov všetkých zaujímavých alebo významných osôb v rámci vlasteneckého hnutia.
– získané informácie sú začlenené do stratégie na oslabenie a kontrolu vlasteneckej scény priamymi agentmi a agentmi nepriamych tajných služieb.
Grafická ukážka toho, ako tajná služba využíva spustenie hoaxov, falošných správ, dezinformácií na diskreditáciu vlastencov

V prípade priamych agentov a nepriamych agentov tajnej služby je potrebné presnejšie definovať oba pojmy.
Priamych agentov rozdeľujeme na dva typy:
a) Vedomí
b) Nevedomí
a) Znalý agent tajnej služby je zamestnanec alebo spolupracujúca osoba, ktorá je vyslaná do vlasteneckého prostredia s jasným účelom, alebo je už prítomná vo vlasteneckom prostredí a je len naverbovaná, poverená a odmeňovaná tajnou službou. Dôvody spolupráce agenta s tajnou službou môžu byť rôzne, osobná anti-vlastenecká viera, finančný zisk, alebo agent je vydieraný tajnou službou, pretože má nejaké tajomstvá, atď.
b) Nevedomý agent je osoba, ktorá si ani neuvedomuje, že spolupracuje alebo vykonáva svoje povinnosti s pracovníkmi tajnej služby. Tajná služba využíva širokú škálu možných motivácií na jeho ovplyvňovanie, od osobných antipatií až po ostatných členov vlasteneckej scény, egoizmus, túžbu po moci a sláve atď. Tajná služba manipuluje s takouto osobou, aby dosiahla svoje ciele v oslabení vlasteneckej scény, a on o tom ani nevedel.
Tu by som ukončil tento úvod o metódach likvidácie vlasteneckých skupín a hnutí a podrobnejšie sa pozriem na jednotlivé príklady v nasledujúcich článkoch.
Na záver by som chcel dodať, že návrhy, inšpirácia, praktické skúsenosti atď. Na tému, ako tajné služby ovplyvňujú a manipulujú so svojimi oponentmi, mali sme možnosť získať v kontexte skúseností s otázkou islamizmu v českej moslimskej komunite, ako aj osobné skúsenosti s projektom infiltrácie českého konvertitu na islam medzi nemeckými moslimami (projekt bol v spolupráci s bavorskou kontrarozviedkou Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz), používam aj praktické informácie z rôznych prípadov a metódy spracovania kníh opozičného zásahu ako americká CIA , sovietska KGB, česká StB, nemecká STASI alebo izraelské bezpečnostné sily (MOSAD a Sherut ha-bitachon ha-klali) atď.
Lukáš Lhoťan

3. Odpoveď na otázku ,kto je Navaľnyj  – Navalnyj je židovský liberalistický tvor vychovávaný Západom za jediným účelom -zabezpečiť rozpad Ruska. Nie, že žiadny slušný človek nepodporí žiadnu iniciatívu tohto bastarda, ale, prirodzene, mu ani nepodá ruku. Pokiaľ ten človek samozrejme nie je úplný idiot a neváži si sám seba.
Na potvrdenie tohto výrazu – Navalnyj je bastard – je treba len rýchlo nezaujato nahliadnuť  t.j. na základe spoľahlivých faktov a udalostí, pri pohľade na činnosť tohto … Ako by ste ho nazvali ? Táto osoba nie je príťažlivá , nie pre meno ,ale preto ,že sme súdení nie podľa priezviska alebo krvi, ale podľa skutkov;
Stačí, keď klikneme na tohto absolventa špeciálnych kurzov Yale o organizovaní nepokojov v tretích krajinách: Alex Yale. To však už robíme niekoľko rokov.
Alexova alma mater: Yale University. Mimochodom, venovali ste niekedy pozornosť logu tejto vzdelávacej inštitúcie? Nie? A márne – je veľmi poučný.

3. Odpoveď na otázku ,kto je Navaľnyj je – Navalnyj je židovský liberalistický tvor vychovávaný Západom za jediným účelom -zabezpečiť rozpad Ruska. Nie, že žiadny slušný človek nepodporí žiadnu iniciatívu tohto bastarda, ale, prirodzene, mu ani nepodá ruku. Pokiaľ ten človek samozrejme nie je úplný idiot a neváži si sám seba.
Na potvrdenie tohto výrazu – Navalnyj je bastard – je treba len rýchlo nahliadnuť nezaujato, t.j. na základe spoľahlivých faktov a udalostí, pri pohľade na činnosť tohto … Ako by ste ho nazvali? Táto osoba nie je príťažlivá , nie pre meno ,ale preto ,že sme súdení nie podľa priezviska alebo krvi, ale podľa skutkov;
Stačí, keď klikneme na tohto absolventa špeciálnych kurzov Yale o organizovaní nepokojov v tretích krajinách: Alex Yale. To však už robíme niekoľko rokov.
Alexova alma mater: Yale University. Mimochodom, venovali ste niekedy pozornosť logu tejto vzdelávacej inštitúcie? Nie? Je veľmi poučný.

Aké sú úlohy kurzu ? Tu je ich stručný program:

Konkurenčná stratégia – Škola manažmentu
Workshop o ľudských právach – Právnická škola
Zlepšovanie vyjednávacích zručností – Škola manažmentu
Nacionalizmus, etnická príslušnosť a vojna – politológia
Otázky demokratickej teórie – politológia
Rokovania – Škola manažmentu
Behaviorálna a inštitucionálna ekonómia – ekonómia, Škola manažmentu
Medzinárodné financie – Škola manažmentu
Rozvíjanie víťazných stratégií – Škola manažmentu
Stratégia, technológia a vojna – Škola manažmentu
Čo vidíme? Rozvoj strategického myslenia pre úspešnú realizáciu opatrení zameraných na rozpútanie vojny v krajine. Využívanie mechanizmov ako riadenie prostredníctvom rozvoja rozporov medzi ľuďmi na základe národnosti, etnického pôvodu, špekulácií o tzv. ľudské práva s preukázanými kvalitami špecialistu na židovskú chutzpah.
Formálne je účel kurzov uvedený nižšie.
„Alexeja Navaľného, ​​ktorý študoval na prestížnej americkej univerzite Yale, poslali na štúdium vývojári programu Balance of Russia Sergej Guriev a Oleg (Aila) Tsyvinsky. Účelom tohto programu je vzdelávať tých, ktorí budú čoskoro schopní vládnuť Rusku. Tieto informácie neboli všeobecne známe pred zverejnením hacknutej korešpondencie medzi zamestnancami USRF a zamestnancami CSIS vo verejnej sfére.
USRF nebol predtým všeobecne známy, ale v súčasnosti sa v Rusku nazýva „náhradou za USAID“ a je obvinený z porušenia integrity a suverenity krajiny. Nie je to tak dávno, čo bývalý americký veľvyslanec v Rusku John Beyrle vstúpil do správnej rady USRF.
Za slávnejšie možno považovať Výskumné centrum CSIS, ktorého jedným zo správcov je Zbigniew Brzezinski, ktorý je v Rusku všeobecne známy ako rusofób a podporovateľ ideológie svetovej nadvlády USA. Okrem Brzezinského je Henry Kissinger tiež členom správcov CSIS. “
Prezrite si slávnych kurátorov na univerzite v Yale a tamojšie špeciálne kurzy! Najvýznamnejší Židia-rusofóbovia upriamili svoju pozornosť na nášho Alexa !!! Je teraz prekvapením prítomnosťou hebrejčiny na erbe vzdelávacej inštitúcie? !!
Áno, ale prečo sa skromnému židovskému chlapcovi Aljošenkovi podarilo dostať sa na špeciálne kurzy v tejto židovskej inštitúcii, kde sa na jedno miesto hlásilo 100 ľudí ? Áno, ľahké! Je to len tým, že Aljošuu odporúčali úžasní ľudia s jasnými rysmi tvárí ! A takéto odporúčania sa v USA zvyčajne neodmietajú !!!
“V rozhovore s MK na otázku:„ Ako ste sa dostali na Yale? Nie je to také ľahké, “odpovedá Navaľnyj:„ Áno, konkurencia je tam veľmi vysoká, a to pre 15 ,,stoličiek“ – 1 500 uchádzačov každý rok.
…Garry Kasparov, Evgenij Albats, Sergey Guriev – rektor Ruskej ekonomickej školy, Oleg Tsyvinsky, profesor z Yale, mi dali odporúčania. Nemyslím si, že by v Rusku niekto zhromaždil dôraznejšie odporúčania. “
Kto povedal, že Navaľnyj nie je liberál? Áno, nie je to len liberál – je to liberál na druhú a obyčajný agentský produkt Kasparova a Albata. ““
„Projekt„ Balance of Russia “je duchovným dieťaťom CSIS a je súčasťou práce centra v euroázijskom regióne. Hlavní manažéri a vývojári programov sú uvedení na webových stránkach projektu. Medzi nimi je Sergei Guriev, rektor NES, a Ayla Tsyvinsky, lektor na Yale University. Boli to títo dvaja ľudia, ktorí mu podľa samotného Alexeja Navaľného pomohli dostať sa na Yale – bez ich písomných odporúčaní by bolo ťažké vstúpiť. “
Venujte pozornosť, okrem hebrejského nápisu, odporúčania Alexovi dávali výlučne osoby židovskej „národnosti“: Kasparov, Albats, Guriev, Tsyvinsky. Otázka: Podporili by nie svojho, ale nejakého ruského cudzinca ??! Alex teda nie je kamarát s obyčajnými chlapmi, ale čoraz viac kamarát s izraelskými miliardármi.
A samozrejme, Izraelčania aktívne kŕmia absolventa Yale. Napríklad ako Žid Nosik.
Všeobecne platí, že podpora pestúna ministerstva zahraničia Alexa ,,Yaleho“ je dosť veľká na to, aby sa pokúsil hlasno prihlásiť na ruskú politickú scénu bezprostredne po ukončení americko-židovských špeciálnych kurzov. A Alex sa stal kandidátom na starostu Moskvy …
Mimochodom, generálna prokuratúra má v tejto veci tiež svoj vlastný názor —„Informácie o zahraničnom financovaní volebnej kampane kandidáta na moskovského starostu Alexeja Navaľného boli potvrdené, informovala v pondelok generálna prokuratúra Ruskej federácie.
„Šek potvrdzuje informácie o zahraničnom financovaní volebnej kampane A. Navaľného.“
Zistilo sa najmä, že prostredníctvom elektronického platobného systému Yandex-money zaslalo viac ako 300 zahraničných právnických a fyzických osôb, ako aj anonymných darcov zo 46 krajín sveta (vrátane USA, Fínska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Kanady) 347 adries IP na elektronickú peňaženku A. Navaľného a členov jeho ústredia kampane N.N. Lyaskina, K.S. Yankauskas a V.L. Ashurkov peniaze na predvolebnú kampaň, „- uviedli v správe.“
Áno, ale čo by mohol Alexej ,,Yale“ ponúknuť Moskovčanom a obyvateľom Ruska všeobecne?
„Minulý rok (tj. V roku 2012) Navaľného komplic Udaltsov pripustil, že opozícia nemá žiadny program, s výnimkou túžby po prevzatí moci. „A keď sa nás opýta, kedy zverejníme náš všeobecný hospodársky program, odpoviem: boli by sme radi, ale pre mňa, Nemcova, Navaľného a Ryžkova je veľmi ťažké pripraviť všeobecný hospodársky program.“

BM- nepripomína vám to fašistickú chuntu na Slovensku ? Jediný motív bolo prevziať moc , ukradnúť peniaze , bez konkrétneho programu na rozvoj našej krajiny !
A ak nemáte akčný program a podarilo sa vám zvrhnúť úrady, kto potom zožne ovocie vášho úsilia? Máte pravdu, tí, ktorí učia Rozvoj víťazných stratégií na Hebrejskej univerzite v Yale. Dúfame, že nie sú potrebné podrobnejšie vysvetlenia, pretože stačí sa pozrieť na výsledky takého vývoja rozvojových programov u tých, ktorí zničili Líbyu, Juhosláviu atď.
Ale v skutočnosti má Navaľnyj a jeho liberoidná spoločnosť prijímajúca granty akčný plán.
„V dňoch 11. – 12. apríla 2018 sa uskutočnila tzv V „Fórum slobodného Ruska“ (FSR) , ktoré zorganizoval G. Kasparov a jeho podporovatelia. Nakoniec sa organizačne určil podiel Západu na únoscoch kriminálnych a separatistických osôb. Z 200 účastníkov fóra boli „hostia“ z takmer 50 ruských miest. “
„Vilnius-2018 oficiálne vyhlásil„ optimálny variant “budúcnosti Ruska, je potrebné zabezpečiť rozpad nášho štátu na 10 proti sebe bojujúcich„ konkrétnych kniežatstiev “.“
Opäť pre ruských vlastencov podporujúcich Žida Navaľného, ​​t.j. pre polobláznivých  vlastencov: Navaľní plní rozkazy svojich majstrov židovsko-štátneho oddielu za rozpad Ruska. A to nie je nijako zvlášť skryté.
Možno že niekomu stačí biť polobláznom a prestať používať svoj rozum za peniaze zo zahraničia!!
Teraz ak mám byť úprimný: potvrdzujú vyššie uvedené skutočnosti našu tézu, že Alexej Navaľni je zradcom vlasti, židovským nájomcom, ktorý plní príkaz ministerstva zahraničia, aby zničil Rusko?
A ak ste zradcovia, automaticky spadáte do kategórie špín a spodiny . Alternatíva neexistuje.
P.S. Bohužiaľ, v samotnom Rusku existuje niekoľko diplomatov vo výslužbe, ktorí vďačne prijímajú pomoc zradcu a spodiny. Škoda, že bývalé talenty, sa dali zlým smerom …

S.Yu. Salnikov
BM- mimochodom mám také neoverené info ,že aj ťažký kriminálnik Kiska bol pol roka v Yale

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 124

Celkové hodnotenie: 23.58

Priemerná čítanosť: 3633

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA