Fungujú lockdowny (okrem plánu na zničenie ekonomík) ? Publikované dokumenty

Ďalej uvádzame niekoľko publikovaných prác, ktoré zisťujú, že lockdowny  mali malú alebo žiadnu účinnosť (napriek neuveriteľným škodám), spolu s kľúčovým citátom alebo dvoma od každého:

1. „Neexistujú dôkazy o tom, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („ výluky “) významne prispeli k ohnutiu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku, Holandsku, Španielsku alebo Spojených štátoch začiatkom roku 2021

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484

2. Závery o účinkoch NPI nie sú robustné a vysoko citlivé na špecifikáciu modelu. Nárokované výhody uzamknutia sa zdajú byť prehnané. “

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3

3. „vládne opatrenia, ako sú zatváranie hraníc, úplné lockdowny a vysoká miera testovania na COVID-19, neboli spojené so štatisticky významným znížením počtu kritických prípadov alebo celkovej úmrtnosti“

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2820%2930208-X

4. „Oficiálne údaje nemeckej agentúry RKI silne naznačujú, že šírenie koronavírusu v Nemecku ustúpilo autonómne skôr, ako akékoľvek intervencie vstúpili do platnosti.“

https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_COVID-19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645

5. „Pokles infekcií v Anglicku … sa začal pred úplným zablokovaním … uch ak  by bol scenár v súlade s … Švédskom, ktoré začalo s poklesom smrteľných infekcií krátko po Veľkej Británii, ale urobilo tak na základe opatrení dosť málo podobných lockdownu “

https://arxiv.org/pdf/2005.02090.pdf

6. „Lockdown vo Veľkej Británii bol zbytočný (nezabránil inak výbušnému šíreniu koronavírusu) a neúčinný (viditeľne nespomalil tempo rastu úmrtí).“

https://www.datascienceassn.org/sites/default/files/Illusory%20Effects%20of%20Non-pharmaceutical%20Interventions%20on%20COVID19%20in%20Europe.pdf

7. „Vzhľadom k tomu, že dôkazy ukazujú, že corona choroba klesá aj bez úplného uzamknutia, je vhodné zvrátiť súčasnú politiku a odstrániť lockdown“

https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/

8. „Objednávka pobytu doma, zatvorenie všetkých nepodstatných podnikov a požiadavka nosenia masiek alebo rúšok na verejnosti neboli spojené so žiadnym nezávislým dodatočným dopadom“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2

9. „Tieto stratégie by možno nezachránili život v západnej Európe. Ukazujeme tiež, že susedné krajiny, ktoré uplatňujú menej reštriktívne opatrenia na dištancovanie spoločnosti …, prežívajú veľmi podobný časový vývoj epidémie. ““ „Keďže sa ukazuje, že stratégie úplného uzamknutia nemajú žiadny vplyv na spomalenie epidémie, treba brať do úvahy ich potenciálne vysoký počet obetí (mimo COVID-19) ako čistú stratu ľudských životov

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1

10. „Model nepodporuje [] odhad, že lockdown znížil reprodukčné číslo prípadu R o 81%, alebo že viac ako tri milióny úmrtí boli odvrátené ne-farmaceutické intervencie.“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202267v1

11. „Prípad Švédska, kde podľa autorov zníženie prenosu bolo iba mierne slabšie ako v iných krajinách napriek tomu, že nedošlo k zablokovaniu, je evidentným dôkazom proti hlavnému tvrdeniu článku.“

https://www.nicholaslewis.org/did-lockdowns-really-save-3-million-covid-19-deaths-as-flaxman-et-al-claim/

12. „Predpokladalo sa tiež, že všeobecné sociálne dištancovanie zníži počet prípadov, ale zvýši celkový počet úmrtí v porovnaní so sociálnym dištancovaním iba nad 70 rokov“ „Stratégie, ktoré minimalizujú úmrtia, zahŕňajú infikovanú frakciu primárne v nízkorizikových mladších vekových skupinách – napríklad zameranie prísnejších sociálnych dištančných opatrení na opatrovateľské domy, kde ľudia pravdepodobne zomrú, a nie na školy, kde nie sú.“ „Výsledky uvedené v správe naznačujú, že pridanie zásahov obmedzujúcich mladších ľudí by mohlo skutočne zvýšiť celkový počet úmrtí “

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588

13. „Ukazuje sa , že [lockdown] je v zachraňovaní životov v porovnaní s [zameranou ochranou] mierne lepšie, ale s obrovskými nákladmi na zabránenie jedného prípadu úmrtia. To by mohlo mať za následok ohromné ekonomické účinky, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti zvýšia počet obetí“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047860v3

14. „V prípade patogénov, ktoré spôsobujú vyššiu chorobnosť vo vyššom veku, môžu zásahy, ktoré znižujú, ale nevylučujú expozíciu, paradoxne zvýšiť počet prípadov závažných ochorení presunom bremena infekcie na starších jedincov.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/

15. „Súčasná politika [v drvivej väčšine lockdown] môže byť nesprávne nasmerovaná a s veľmi negatívnymi účinkami na ľudské blaho. Okrem toho takéto politiky môžu neúmyselne viesť k tomu, že sa vôbec nezmierni miera úmrtnosti (vrátane externalít), najmä z dlhodobého hľadiska“

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3607803

16. „Napríklad údaje … ukazujú pokles miery infekcie po zmiernení lockdownov s> 99% štatistickou významnosťou. Skutočne … miera infekcie klesla po opätovnom otvorení aj po zohľadnení primeraného oneskorenia merania. To znamená, že pandémia a COVID-19 majú pravdepodobne svoju vlastnú dynamiku nesúvisiacu s často nekonzistentnými blokujúcimi opatreniami, ktoré sa realizovali. ““

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/05/21180548/JP-Morgan.pdf

17. „obmedzenia zavedené pandémiou (napr. príkazy na pobyt doma) si môžu vyžiadať životy nepriamo prostredníctvom oneskorenej starostlivosti o akútne núdzové situácie, exacerbácie chronických chorôb a psychického utrpenia (napr. predávkovanie drogami)“ „viac ako 50% úmrtí bolo pripísaných iným príčinám ako COVID-19; išlo o Kaliforniu (55% úmrtí) a Texas (64% úmrtí)“ “

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768086

18. „Zistili sme, že 180-denná povinná izolácia zdravých <60 (tj školy a pracoviská ) produkuje viac konečných úmrtí, ak je dátum očkovania neskorší ako (Madrid: 23. februára 2021; Katalánsko: 28. decembra 2020; Paríž: 14. januára 2021 ; Londýn: 22. januára 2021) „“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v3

19. „Porovnanie týždennej úmrtnosti v 24 európskych krajinách a zistenia v tomto dokumente naznačujú, že závažnejšie opatrenia lockdownov neboli spojené s nižšou úmrtnosťou. Inými slovami, lockdowny nefungovali podľa plánu“

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3665588

20. „[] Prezident… otvorene poprel závažnosť pandémie, odmietol zaviesť lockdown, zatvoriť školy, alebo zrušiť masové podujatia … Miera úmrtia v krajine však patrí k najnižším v Európe- niečo cez 700 v populácii 9,5 milióna“

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543

21. „život s deťmi vo veku 0-11 rokov nebol spojený so zvýšeným rizikom zaznamenanej infekcie SARS-CoV-2, hospitalizáciou spojenou s COVID-19 alebo prijatím na JIS, ale bol spojený so zníženým rizikom úmrtia na COVID-19“ „Naše výsledky nepreukazujú nijaké dôkazy o vážnom poškodení COVID-19 u dospelých v blízkom kontakte s deťmi v porovnaní s tými, ktorí žijú v domácnostiach bez detí.“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.20222315v1

22. „V súlade s pozorovaniami, že .. uzamknutie nebolo pozorované, aby významne ovplyvnilo rýchlosť … miery reprodukcie krajiny, naša analýza naznačuje, že neexistuje žiadny základ pre očakávanie, že prísnosť uzamknutia bude vysvetľujúcou premennou.“

https://www.pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf

23. „Táto štúdia ukazuje, že vírus už tu je a musíme nájsť spôsob, ako s ním žiť tak, aby nespôsoboval žiadne alebo minimálne ľudské a sociálno-ekonomické straty v … Nigérii ako celku …. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20168112v1.full.pdf

24. „regrúti boli pod neustálym dohľadom inštruktorov námornej pechoty. Je nepravdepodobné, že by iné prostredia, v ktorých sa mladí dospelí zhromažďujú, odrážali podobné dodržiavanie opatrení zameraných na zníženie prenosu“ „Naša štúdia ukázala, že v skupine prevažne mladých mužských vojenských regrútov boli približne 2% pozitívne na SARS-CoV-2, čo bolo stanovené testom qPCR, počas 2-týždňovej prísne vynútenej karantény.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717

25. 

„Národnými kritériami, ktoré sú najviac spojené s mierou úmrtia, sú priemerná dĺžka života a jej spomalenie, kontext verejného zdravia (metabolické a neprenosné choroby (NCD) záťaž v porovnaní s prevalenciou infekčných chorôb), hospodárstvo (rast národného produktu, finančná podpora) a životné prostredie (teplota, ultrafialový index).

Prísnosť opatrení ustálených v boji proti pandémii, vrátane lockdownu, sa nezdala byť spojená s úmrtnosťou

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full

26. „To, či došlo k uzamknutiu kraja, nemá žiadny vplyv na úmrtia Covid-19; neúčinnosť, ktorá pretrváva v priebehu času. Štúdie uskutočňované v rôznych krajinách tiež zistili, že uzamknutia sú nadbytočné a neúčinné (Homberg 2020). Táto neúčinnosť môže mať niekoľko príčin“

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00779954.2020.1844786?journalCode=rnzp20&

27. „Neexistujú žiadne historické pozorovania …, ktoré by podporovali .. obmedzenie karantény skupín potenciálne infikovaných ľudí na dlhšie obdobia … Negatívne dôsledky … sú také extrémne ,že  by sa mali karanténa z vážneho hľadiska vylúčiť“

https://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html

28. „predkladáme údaje preukazujúce, že úmrtnosť spôsobenú vírusom covid-19 … bolo možné predvídať do značnej miery ešte predtým, ako pandémia zasiahla Európu, a to iba pri pohľade na pozdĺžnu variabilitu mier úmrtnosti zo všetkých príčin v rokoch pred … prepuknutím“,  „Akékoľvek faktory, ktoré spôsobili nadmernú úmrtnosť v roku 2020, boli prítomné už v rokoch 2015 – 2019, teda v období, keď sa v žiadnej krajine neprijali žiadne opatrenia“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.25.20248853v1

29. „Naša analýza ukazuje, že zatiaľ čo sa úroveň infekcie znížila, došlo k nej skôr, ako bolo uzamknutie účinné, a počet infekcií sa znížil aj v susedných obciach bez mandátu. “„Údaje naznačujú, že efektívny dohľad nad infekciami a dobrovoľné dodržiavanie predpisov spôsobujú, že úplné uzamknutie nie je aspoň za určitých okolností potrebné.“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1

30. „Po tretie, popisujem, ako sa realita začala potápať, s informáciami o významných vedľajších škodách v dôsledku reakcie na pandémiu a informáciami o počte úmrtí v kontexte a perspektíve. Po štvrté, uvádzam analýzu nákladov a prínosov reakcie na COVID-19, ktorá zistí, že výluky sú oveľa škodlivejšie pre verejné zdravie, ako môže byť COVID-19 “

https://www.preprints.org/manuscript/202010.0330/v2

zdroj: https://inproportion2.talkigy.com/do_lockdowns_work_2021-01-15.html

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 124

Celkové hodnotenie: 23.58

Priemerná čítanosť: 3633

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA