Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF).

Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“

Táto elitná oligarchia však stojí za plánom technokratov vládnuť spoločnosti skôr prostredníctvom technológie, naprogramovanej vedcami a technikmi a automatizovanej pomocou umelej inteligencie, než prostredníctvom demokraticky zvolených politikov a vládnych lídrov.

Svetové ekonomické fórum sa porovnáva so stretnutiami tajnej skupiny Bilderberg, vytvorenej v roku 1954 princom Bernhardom Holandským na „podporu dialógu medzi Európou a Severnou Amerikou“.Avšak na rozdiel od stretnutí Bilderbergu – ktorých podrobnosti nie sú zverejňované, zato o odporcoch sa údajnezmieňovali ako o „šváboch“ – je WEF otvorené fórum, ktoré sa smie filmovať a ukazovať verejnosti.

Táto konkrétna diskusia je preto desivo zdvorilá, čo však nerobí jej obsah o nič menej mrazivým. Vedci vymýšľajú, ako proti vám využiť vaše vlastné myšlienky.Čo keď sa jedného dňa v ďalšom desaťročí stane možným čítanie vašich myšlienok?

Účastníci panela WEF predpokladajú, že by sa do právneho systému, využívaného právnikmi ako súčasť súdnych procesov, vrátane tých, ktoré sú vedené proti vám, mohli začleniť rôzne spôsoby skenovania a mapovania mozgu. Podľa jedného z účastníkov panela, Jacka Gallanta, vedúceho Gallantovho laboratória na Kalifornskej univerzite

v Berkeley, „sa dá dekódovať všetko, čo je v súčasnom vedomom vedomí, je to len záležitosť nájdenia technológií“ Keby sa mapovanie mozgu stalo mainstreamom, mohlo by mať veľké využitie použiteľné zákonom, takže aj keď sa nejaká osoba rozhodne nepriznať, dalo by sa napojiť na jej mozog a spraviť to za ňu.

Toto sa už stalo v Indii, kedy bola technológia skenovania mozgu využitá na trestné usvedčenie osôb na základe údajov získaných z ich mozgu, a nie prostredníctvom nimi vyslovených slov.

Je napríklad možné dekódovať signály v mozgu do takých podrobností, že by ste vedeli rekonštruovať film, ktorý nejaká osoba videla, a to nielen objekty a akcie v danom filme, ale aj to, čo osoba sledujúca film cítila – či ju nútil cítiť sa šťastne, smutne alebo inak. Už v roku 2017 vytvorili výskumníci z japonských ATR Laboratórií počítačovej neurovedy a univerzity v Kjótó program na rekonštrukciu obrazov v mozgu z mozgovej aktivity.

V jednom príklade osoba videla alebo si predstavovala smrť geparda, čo viedlo program k vytvoreniu obrazu geparda, aj keď s akoby snovým, trochu abstraktným oparom. Ďalej, každá emócia, ktorú pociťujete, zanecháva vo vašom mozgu podpis, ktorý sa dá „prečítať“. Čítanie myšlienok už teda nie je viac záležitosťou science fiction, čiže vedeckej fantastiky. WEF citovalo štúdiu výskumníkov z Carnegieho Mellonovej univerzity, ktorí využili metódu čítania myšlienok na dekódovanie zložitých úvah.

Podľa WEF:

„Podľa výskumníkov je technológia schopná chápať zložité udalosti, vyjadrované ako vety a sémantické črty,ako sú ľudia, miesta a akcie, na predpovedanie preberaného druhu myšlienok.
Po posúdení mentálnych spúšťačov 239 viet bol program schopný s 87%-nou presnosťou predpovedať 240. výraz…
Vedúci výskumu Marcel Just povedal: …´Tento pokrok umožňuje po prvýkrát dekódovať myšlienky, obsahujúceniekoľko konceptov. Takto je zložená väčšina ľudských myšlienok.´“

„Najhoršie možné zariadenie na dekódovanie mozgu“V súčasnosti neexistuje nič také ako „sloboda myslenia“ spôsobom, akým existuje sloboda prejavu a predstava„duševného súkromia“ sa ani nepovažuje za dôležitú.
Technológia skenovania mozgu sa však plánuje využívať proti verejnosti.

Gallant uviedol:

„Teraz existuje obrovský vládny program na zlepšenie meracej technológie pre neurovedu… keďže napomáhazákladnému výskumu, aby sme mohli lepšie merať mozog, ktorá bude mať v mozgu aplikácie dekódujúcea interpretujúce činnosť mozgu, využiteľné pre zákon.“

Ďalší účastník panela, profesor psychológie a neurovedy na Stanfordovej univerzite Brian Knutson, opisuje myšlienkya pocity, ktoré možno nie ste schopní alebo nechcete vyjadriť slovami, no napriek tomu zanechávajú podpis vo vašommozgu.

„A to by sme mohli byť schopní dekódovať,“ povedal. Zdá sa, že jedným cieľom môže byť dekódovanie mozgu človekabez jeho súhlasu.
Rana Forooharová, pomocná redaktorka časopisu TIME, ktorá má na starosti ekonomiku a podnikanie a bola tiežúčastníčkou panela, uviedla:

„Keby sme sa mohli dostať do bodu, keď môžete dať nejakým spôsobom dekódovať mozog buď vzpierajúceho sa podozrivého alebo jednotlivca… právne systémy neobsahujú žiadny predpoklad, že by sme to mohli robiť a taknejestvuje žiadna právna ochrana, ktorá by vám mohla byť umožnená.
Ak sa teda pozeráte z národného alebo medzinárodného hľadiska, alebo na to, či tam sú alebo nie sú nejaké ľudské práva…či jestvuje nejaká ústavná ochrana pre niečo ako je sloboda myslenia, duševné súkromie alebo sloboda poznania, nič takéešte neexistuje.“

Vedci už dekódovali rôzne aspekty jazyka, ako je fonetika, syntax a sémantika. Potom je už len záležitosťou času, kedy sa bude dať dekódovať aj vaša vnútorná reč – samotné vaše myšlienky a zmýšľanie.

„Keď tie modely máte,“ povedal Gallant, „tak už viete jazyk dekódovať. Zrejmou aplikáciou toho teraz je,samozrejme, dekódovanie vnútornej reči.
A keď dekódujete vnútornú reč, tak v podstate máte ten najhorší možný druh zariadenia na dekódovanie mozgu.Alebo, v závislosti od vášho zámeru, ten najlepší. Rozhodne to najkontroverznejšie zariadenie na dekódovanie mozgu.“

Nato sa účastníci panela zasmiali. Objavia sa prenosné zariadenia na dekódovanie mozgu už o niekoľko rokov? Gallant je vraj presvedčený, že je len otázkou času, kedy tu bude prenosná technológia na dekódovanie mozgu, ktorá dokáže dekódovať jazyk tak rýchlo, ako vy dokážete písať SMS správy na svojom mobilnom telefóne.

„Budú ich nosiť všetci, pretože ľudia dokázali, že sú kvôli pohodliu celkom ochotní vzdať sa súkromia“.Prototyp by tu mohol byť v nasledujúcom desaťročí.
Hoci upozorňujú na „desivé“ otázky etiky a súkromia, ktoré to vyvoláva, rozhodne neváhajú nad tým, či bydo toho mali alebo nemali ísť. Toto sa už deje.
„Technológia sa nám otvorene chystá priniesť dobu, kedy môžu vládne úrady ľuďom bez ich súhlasu čítaťmyšlienky a používať ich proti nim na súde, v predkriminalite, myšlienkovej polícii, myšlienkovom zločine.
A o tomto všetkom sa, len tak mimochodom, hovorilo v Davose,“ uviedli Truthstream Media.

Kent Kiehl z Univerzity Nové Mexiko a Výskumnej siete MIND v skutočnosti využil snímky mozgu na niečo, čo pokladá za špecifický podpis mozgu pre psychopatiu.

Uviedol tiež:

„Veľké množstvo výskumu naznačuje, že základné, urýchľujúce črty psychopatie sú povahou vývojové, pričomrelatívne trvalé znaky sa stávajú zjavnými pred dosiahnutím veku 10 rokov.“
Ak sa ukáže, že pomocou dekódovania mozgu viete dešifrovať a do veku 10 rokov zistiť, z koho sa môže staťpsychopat – čo potom?

Dekódovanie mozgu sa vedci pokúšajú využiť aj na odhadnutie pravdepodobnosti toho, že niekto opätovne spácha zločin, aby ovplyvnili vynášanie rozsudkov za trestné činy. Panel WEF dokonca použil verejné hlasovanie, aby sa zistilo, komu by ľudia zverili prístup k svojim myšlienkam a spomienkam – či vláde, polícii, svojmu lekárovi, zamestnávateľovi, manželskému partnerovi, alebo žiadnemu z nich?

Tri percentá povedali, že by prístup zverili vláde, zatiaľ čo 25% by ho zverilo svojmu manželskému partnerovi. Dajú sa implantovať nepravé spomienky. To, čo robí dekódovanie mozgu a použitie čítania myšlienok takým desivým, je sčasti to, že sa dá zmanipulovať.

Profesorka psychológie na Kalifornskej univerzite v Irvine Elizabeth Loftusová vykonala rozsiahly výskum, ktorý dokazuje, že pamäť je nielen nespoľahlivá, ale aj ľahko manipulovateľná.

„Spomienky vieme ľahko prekrútiť v detailoch udalosti, ktorú ste skutočne zažili,“ povedala v roku 2003 pre The Guardian.
„A vieme zájsť až tak ďaleko, že vložíme úplne nepravé spomienky – nazývame ich bohaté nepravé spomienky,lebo sú také podrobné a také veľké.“

Desaťročia jej výskumu jej ukázali, že pamäť nie vždy funguje ako nahrávacie zariadenie, ktoré jednoducho prehráva scenáre, ako sa prihodili.

„Pamäť funguje skôr trochu ako stránka Wikipédie,“ uviedla pre NPR. „Viete tam vstúpiť a zmeniť ju, ale to môžuspraviť aj iní ľudia.“ Nepravé spomienky sa potom dajú implantovať do myslí ľudí a to nie je všetko.

Ďalšou oblasťou výskumu je pátranie po bolesti – po pochopení systémov, ktoré spôsobujú bolesť.Ak sa dajú manipulovať, potom je možné, že by sa vštepovanie bolesti dalo v právnom systéme použiť aj ako donucovacie opatrenie, uviedli účastníci panela WEF.

„To je úžasné,“ reagoval jeden z nich.

Vláda USA robila experimenty s ovládaním mysle. Ak vám toto znie príliš konšpiračne, príliš bizarne na reálny život, zamyslite sa nad prísne tajným projektom CIA MK-Ultra, ktorý sa zaoberal experimentmi na ovládanie mysle, mučením ľudí a ďalšími medicínskymi štúdiami. Vrátane takej, koľko LSD je potrebné užiť na „roztrieštenie mysle a odrovnanie vedomia“.

V uplynulých desaťročiach volali technokrati – globálna, zväčša nevolená elita, ktorá na celom svete riadi manažment národov – po „Novom svetovom poriadku“.

V súčasnosti sa začínajú všade s narastaním strachu a spoločenskej kontroly, vyvolanými pandémiou COVID-19, objavovať pojmy ako „Veľký Reset“, „Štvrtá priemyselná revolúcia“ či „Postavme znovu lepšie“. Všetky tieto pojmy sa vzťahujú k rovnakému dlhodobému cieľu globalistickej agendy – odstrániť demokraciu a hranice štátov v prospech globálnej vlády nevolených lídrov a spoliehať sa pri udržiavaní verejného poriadku namiesto na vládu zákona na technologický dohľad, t.j. dekódovanie mozgu, digitálne „zdravotné pasy“ a iné.

Varovné príznaky sú všade okolo nás, ak sme ochotní vidieť ich také, aké naozaj sú. Jedinou otázkou teraz je, či je ochotných vzoprieť sa dostatok ľudí, aby privodili zmenu.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Malý

O AUTOROVI

Som Ivan Malý,

som stredoškolský učiteľ, mám bohaté skúsenosti v oblasti IKT. Prinášam aj iný ako reálny pohľad na tento dnešný svet.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 14

Celkové hodnotenie: 2.84

Priemerná čítanosť: 1295

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA