,,Pandémia” koronavírusu: čo je vlastne WHO ?

 

 

 

 

 

Vedenie boja proti novému korónovému vírusu leží v rukách Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Oznámi počet infikovaných, mŕtvych a zotavujúcich sa, poskytuje informácie o šírení choroby a koordinuje opatrenia na jej zvládnutie. Aká je táto organizácia? Kto ju založil? Ako zatiaľ dokázala plniť  svoje poslanie? Kto ju financuje? Tu je zhrnutie najdôležitejších faktov:

 

 

 

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) bola založená v roku 1948 ako špecializovaná agentúra OSN. Sídlo má v Ženeve a v súčasnosti ju tvorí  194 členských štátov. Od roku 2017 jej predsedá bývalý etiópsky minister zdravotníctva a zahraničných vecí Dr. Tedros Ghebreyesus. Oficiálny mandát WHO je „dosiahnuť najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia pre všetky národy“. Má právomoc stanovovať medzinárodne uznávané normy pre liečbu chorôb, riadenie toxínov v životnom prostredí a ochranu pred jadrovými nebezpečenstvami. Poskytuje tiež technickú pomoc krajinám v núdzi a podporuje a koordinuje medzinárodnú reakciu na mimoriadne situácie v oblasti zdravia.

 

 

 

 

 

 

 

Dva zdroje financovania pre WHO

 

WHO má v súčasnosti rozpočet približne 4,4 miliárd USD a má dva hlavné zdroje príjmu: Po prvé, fixné príspevky platené vládami členských štátov, ktoré závisia od počtu obyvateľov a úrovne ich národného produktu. Druhou sú dobrovoľné príspevky od členských štátov, nadácií, spoločností a jednotlivcov. Fixné príspevky sa používajú na pokrytie všeobecných nákladov a činností programu. Dobrovoľné príspevky poskytujú darcovia na konkrétne činnosti a sú účelovo viazané. Za prvé tri desaťročia svojej existencie bola WHO financovaná predovšetkým z pevných príspevkov členských štátov, pričom najväčším darcom boli USA. S globálnou dereguláciou a rastúcim vplyvom neoliberalizmu sa v polovici 70. rokov začala vlna privatizácie, ktorá sa nezastavila ani pri WHO. V nasledujúcich desaťročiach sa podiel súkromných prostriedkov na jej rozpočte neustále zvyšoval. V roku 1993 dosiahli USA zmrazenie  príspevkov. V roku 2017 americký prezident Trump nariadil znížiť takmer na polovicu americké príspevky. Dnes menej ako 20 percent rozpočtu WHO pochádza od členských vlád. Viac ako 80 percent sú dobrovoľné a väčšinou vyčlenené príspevky od verejných alebo súkromných darcov, najmä nadácií a farmaceutických spoločností.

 

Dôležitosť súkromných hospodárskych záujmov

 

O niečo viac ako 14 percent z celkového rozpočtu v súčasnosti pochádza od Nadácie Billa a Melindy Gatesových. Je už niekoľko rokov najväčším súkromným darcom a od prelomu tisícročí venovala WHO 2,5 miliardy dolárov. Len v rokoch 2016 a 2017 bola ročná suma 629 miliónov dolárov, hlavne na očkovacie kampane. Gatesova nadácia venovala WHO celkovo 1,6 miliárd dolárov na pomoc v boji proti obrne. Tento boj takmer zničil strašnú chorobu na celom svete. Zároveň generoval veľmi vysoké zisky pre rôzne farmaceutické spoločnosti, ktoré pôsobia v predstavenstve Gatesovej nadácie, a spôsobil prudký nárast ich cien akcií. To zasa prospelo nadácii Gates Foundation, ktorá vlastní podiely vo farmaceutických spoločnostiach GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead, Pfizer a ďalších. Gatesova nadácia tvrdí, že slúži zdraviu ľudí na celom svete. Nevidí žiadne rozpory vo vlastníctve podielov v ropných spoločnostiach alebo v spoločnostiach ako Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé alebo alkoholové spoločnosti Anheuser-Busch a Pernod. WHO popiera, že má zviazané ruky kvôli finančnej závislosti od Gatesovej nadácie, pokiaľ ide o konanie proti škodlivým činnostiam v priemysle výroby oleja (ropný priemysel) alebo cukroviniek a alkoholu. Pred takmer štyrmi rokmi prešla WHO rozhodujúcou štrukturálnou zmenou v prospech súkromného sektoru. Do tej doby sa do pracovných a pracovných skupín WHO, kde sa prijímajú najdôležitejšie rozhodnutia organizácie, mohla zúčastňovať iba neziskové organizácie. V súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia WHO z mája 2016 môžu obchodné spoločnosti teraz tiež priamo ovplyvňovať strategické rozhodnutia v týchto orgánoch

 

Vtáčia a prasacia chrípka

 

Pravdepodobne najdôležitejšou úlohou WHO je zasahovať do pandémií a koordinovať globálne úsilie na ich potlačenie. Najčastejšie sú chrípkové pandémie. Patria sem vtáčia chrípka 2005 a prasačia chrípka 2009/2010. Počas epidémie vtáčej chrípky riaditeľ WHO Klaus Stöhr, Nemec, naliehavo varoval pred celosvetovou vlnou infekcie „až sedem miliónov úmrtí“. Vlády v reakcii na to kúpili lieky na chrípku Tamiflu a Relanapp pre milióny ľudí. V roku 1996 získal švajčiarsky farmaceutický gigant Roche licenciu od americkej biotechnologickej spoločnosti Gilead na výrobu Tamiflu. Jej bývalým predsedom a hlavným akcionárom bol bývalý minister obrany USA Donald Rumsfeld. Roche z predaja Tamiflu zarobila viac ako miliardu švajčiarskych frankov.

 

Vtáčia chrípka si nevyžiadala 7 miliónov obetí, ale celkovo 152 obetí na celom svete. Klaus Stoer, ktorý zohrával rozhodujúcu úlohu v stratégii WHO, opustil WHO po tom, čo pandémia ustúpila, aby sa stal riaditeľom švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis. Počas epidémie prasacej chrípky v roku 2009 WHO opäť vyhlásila výnimočný stav. V tom čase bola Marie-Paul Keeney z Francúzska vedúcou oddelenia vakcín WHO. Pred rokom 1988 pracovala v biotechnologickej spoločnosti Transgene SA, ktorá má strategické partnerstvo v oblasti vakcín s farmaceutickou spoločnosťou Roche. Pred príchodom do WHO pôsobila v Európskej iniciatíve pre vakcíny sponzorovanej mnohými farmaceutickými spoločnosťami.

 

Varovania WHO o účinkoch prasacej chrípky boli opäť také drastické, že mnoho vlád vytvorilo núdzové zásoby. Samotné Nemecko si vtedy objednalo chrípkové lieky a vakcíny v hodnote 450 miliónov eur. Pretože však skutočná vlna infekcie bola pomerne mierna a v Nemecku bolo iba 258 úmrtí na 226 000 chorých, čo bolo menej ako typická epidémia sezónnej chrípky, nedostatok dopytu a následnú stratu musela vláda pokryť  daňami od obyvateľstva.

 

WHO a Svetová banka

 

V roku 2017 Svetová banka spolu so zaisťovateľmi – t.j. spoločnosťami, ktoré poisťujú poisťovne – vytvorili pohotovostný fond na boj proti epidemickým chorobám, ktorý podľa vtedajšieho prezidenta „zachráni milióny ľudí“. Tento fond je založený na takzvaných pandemických dlhopisoch, ktoré nakupujú veľkí investori, dôchodkové fondy, správcovia aktív a fondy a dosahujú na nich štátom garantovaný úrok až 11 percent. V prípade pandémie investori riskujú stratu buď časti svojich peňazí, alebo všetkých peňazí, ktoré zaplatili za dlhopisy.

 

Oficiálnym cieľom pandemických dlhopisov je pomôcť krajinám, ktoré potrebujú získanie finančných prostriedkov v prípade vypuknutia pandémie. Platba peňazí sa však uskutočňuje v súlade s kritériami stanovenými WHO a stanovenými v zmluve na niekoľko stoviek strán pre každý dlhopis. Keď v roku 2018 zúrila v Kongu vírus ebola, ktorý zabil viac ako 2 000 ľudí, išlo o druhé najťažšie ohnisko v histórii. Vyplatená bola však iba malá časť peňazí (61 miliónov dolárov), pretože drobná tlač dlhopisov obsahovala nasledujúcu klauzulu Choroba musí prekročiť hranice do dvoch susedných krajín a na stanovenú dobu si udržať najmenej 20 obetí. Podľa WHO však boli v tom čase v Ugande, susednej krajine Konga, zaznamenané iba 3 úmrtia. Okrem toho bolo 61 miliónov dolárov vyplatených  tri mesiace po začiatku pandémie, takže už nemohla zabrániť skorému šíreniu choroby. Štúdia zverejnená po pandémii eboly o účinnosti pandemických dlhopisov priniesla dôkazy o tom, že doposiaľ sa na splácanie úrokov finančným investorom vynaložilo viac finančných prostriedkov ako sa vyplatilo krajinách postihnutých vírusom ebola !!!

 

Zaisťovacie fondy (hedžové fondy), WHO a korónový vírus

 

Zaisťovacie fondy sú finančné spoločnosti, ktoré môžu konať ako banky, ale nepodliehajú obmedzeniam. Po ich schválení v rámci deregulácie si čoraz viac bánk vytvára vlastné zaisťovacie fondy, a tak realizujú presne tie transakcie, ktoré im predtým boli zakázané. Výsledkom je, že hedžové fondy sú čoraz silnejšie a teraz dominujú na globálnej finančnej scéne. Vďaka svojej neustálej snahe dosiahnuť rýchle zisky na obrovských ziskových príležitostiach vo farmaceutickom priemysle, najziskovejšom priemysle na svete, vlastnia tiež podiely v mnohých farmaceutických spoločnostiach a prostredníctvom nich môžu ovplyvňovať WHO. Od globálnej finančnej krízy 2007/08 centrálne banky podporujú globálny finančný systém už 11 rokov, nalievajú viac peňazí a znižujú úrokové sadzby. Od roku 2019 však táto stratégia už nefunguje. Ako ukazujú vážne narušenia na finančných trhoch za posledné štyri týždne, systém sa teraz konečne rozpadá. V priebehu tohto krachu utrpeli hedžové fondy obrovské straty a v súčasnosti sa ich snažia kompenzovať dvoma spôsobmi: po prvé vsádzajú na pokles cien a po druhé kvôli svojej trhovej sile požadujú – a dostávajú – čoraz viac pomoc (t. j. injekcie v hotovosti) od vlád a centrálnych bánk. Žiadne z týchto opatrení neprispieva k obnove systému, skôr zhoršuje jeho zničenie a predovšetkým dôsledky pre pracujúce obyvateľstvo, ktoré je v nebývalom rozsahu ohrozené masívnou nezamestnanosťou a masívnou chudobou. Parazitické správanie hedžových fondov tak môže obrátiť masy proti nim a ich spolupáchateľom v politike a médiách.

 

Je za týchto podmienok možné predpokladať, že niekto používa svoju vlastnú moc na vytvorenie masovej hystérie nebývalých rozmerov, skrýva vo svojich vlastných záujmoch organizáciu ako WHO, ktorá sa v očiach verejnosti zaviazala chrániť zdravie ľudí na celom svete? Toto všetko sa v skutočnosti deje s cieľom odvrátiť pozornosť od vyplienenia rozpadajúceho sa systému a pripraviť sa na potlačenie náporu más núdzovými príkazmi polície a armády.

 

 

PS : ešte jeden zaujímavý rozhovor vo videu

 

https://rumble.com/vcfnsq-planetrn-lockdown-rozhovor-s-catherine-austine-fittsovou.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 22.52

Priemerná čítanosť: 3931

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Účastníci plenárneho zasadnutia EP si uctili Davida Sassoliho

  0icon

  Štrasburg 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Účastníci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu si v piatok uctili pamiatku zosnulého bývalého predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho. EP…

  Naď s primátormi miest hovoril aj o letisku Sliač v súvislosti s dohodou medzi Slovenskom a USA. "Potrebujeme poznať odpovede," hovorí primátor. Čo na to minister?

  0icon

  Banská Bystrica 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátor Banskej Bystrice a primátorky Zvolena a Sliača sa v piatok v Banskej Bystrici stretli s ministrom…

  Rodičia i učitelia sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Rodičia, učitelia i odborníci z oblasti školstva sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania. Jej cieľom…

  Gröhling: Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní. "Pri omikrone ich netreba až desať". Školy zatvárať nechce, vírus sa šíri rovnako

  0icon

  Piešťany 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas…

  Slováci prehrali s Ruskom, Berky: "Súper nás predčil vo všetkom"

  0icon

  Amsterdam 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenskí futsalisti prehrali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku s favorizovaným Ruskom vysoko 1:7. Debutant…

  SHMÚ upozorňuje na sneženie, tvorbu snehových jazykov či nízke teploty

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na severe Slovenska môže výdatnejšie snežiť, na väčšine územia sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje, v niektorých oblastiach…

  Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre variant omikron sa zatiaľ neuvažuje. Napriek tomu sme sa dostali do humanitárnej krízy

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa…

  Biden a Kišida hovorili o obavách z rastúcej asertivity Číny i pandémii

  0icon

  Wahington 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Cabinet Secretariat/Kyodo News)   Americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida na piatkovom virtuálnom stretnutí diskutovali o obavách z…

  Francúzska Ústavná rada schválila "prísny covidpas". Nezaočkovaných prakticky vykážu z verejného života

  0icon

  Paríž 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nový covidpas, ktorý prakticky vykáže nezaočkovaných ľudí vo Francúzsku z verejného života, v piatok schválila Ústavná rada, najvyššia…

  Premiér považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku

  0icon

  Fričovce 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku, podľa neho vznikol v tejto oblasti veľký investičný…

  TopDesať

  Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

  0 icon

  Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

  Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

  0 icon

  Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

  Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

  0 icon

  Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

  TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

  0 icon

  Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Apačské vojny proti Američanom 1. časť

  0 icon

  USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojo

  Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

  0 icon

  India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektri

  Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

  0 icon

  Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA