,,Pandémia“ koronavírusu: čo je vlastne WHO ?

 

 

 

 

 

Vedenie boja proti novému korónovému vírusu leží v rukách Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Oznámi počet infikovaných, mŕtvych a zotavujúcich sa, poskytuje informácie o šírení choroby a koordinuje opatrenia na jej zvládnutie. Aká je táto organizácia? Kto ju založil? Ako zatiaľ dokázala plniť  svoje poslanie? Kto ju financuje? Tu je zhrnutie najdôležitejších faktov:

 

 

 

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) bola založená v roku 1948 ako špecializovaná agentúra OSN. Sídlo má v Ženeve a v súčasnosti ju tvorí  194 členských štátov. Od roku 2017 jej predsedá bývalý etiópsky minister zdravotníctva a zahraničných vecí Dr. Tedros Ghebreyesus. Oficiálny mandát WHO je „dosiahnuť najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia pre všetky národy“. Má právomoc stanovovať medzinárodne uznávané normy pre liečbu chorôb, riadenie toxínov v životnom prostredí a ochranu pred jadrovými nebezpečenstvami. Poskytuje tiež technickú pomoc krajinám v núdzi a podporuje a koordinuje medzinárodnú reakciu na mimoriadne situácie v oblasti zdravia.

 

 

 

 

 

 

 

Dva zdroje financovania pre WHO

 

WHO má v súčasnosti rozpočet približne 4,4 miliárd USD a má dva hlavné zdroje príjmu: Po prvé, fixné príspevky platené vládami členských štátov, ktoré závisia od počtu obyvateľov a úrovne ich národného produktu. Druhou sú dobrovoľné príspevky od členských štátov, nadácií, spoločností a jednotlivcov. Fixné príspevky sa používajú na pokrytie všeobecných nákladov a činností programu. Dobrovoľné príspevky poskytujú darcovia na konkrétne činnosti a sú účelovo viazané. Za prvé tri desaťročia svojej existencie bola WHO financovaná predovšetkým z pevných príspevkov členských štátov, pričom najväčším darcom boli USA. S globálnou dereguláciou a rastúcim vplyvom neoliberalizmu sa v polovici 70. rokov začala vlna privatizácie, ktorá sa nezastavila ani pri WHO. V nasledujúcich desaťročiach sa podiel súkromných prostriedkov na jej rozpočte neustále zvyšoval. V roku 1993 dosiahli USA zmrazenie  príspevkov. V roku 2017 americký prezident Trump nariadil znížiť takmer na polovicu americké príspevky. Dnes menej ako 20 percent rozpočtu WHO pochádza od členských vlád. Viac ako 80 percent sú dobrovoľné a väčšinou vyčlenené príspevky od verejných alebo súkromných darcov, najmä nadácií a farmaceutických spoločností.

 

Dôležitosť súkromných hospodárskych záujmov

 

O niečo viac ako 14 percent z celkového rozpočtu v súčasnosti pochádza od Nadácie Billa a Melindy Gatesových. Je už niekoľko rokov najväčším súkromným darcom a od prelomu tisícročí venovala WHO 2,5 miliardy dolárov. Len v rokoch 2016 a 2017 bola ročná suma 629 miliónov dolárov, hlavne na očkovacie kampane. Gatesova nadácia venovala WHO celkovo 1,6 miliárd dolárov na pomoc v boji proti obrne. Tento boj takmer zničil strašnú chorobu na celom svete. Zároveň generoval veľmi vysoké zisky pre rôzne farmaceutické spoločnosti, ktoré pôsobia v predstavenstve Gatesovej nadácie, a spôsobil prudký nárast ich cien akcií. To zasa prospelo nadácii Gates Foundation, ktorá vlastní podiely vo farmaceutických spoločnostiach GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead, Pfizer a ďalších. Gatesova nadácia tvrdí, že slúži zdraviu ľudí na celom svete. Nevidí žiadne rozpory vo vlastníctve podielov v ropných spoločnostiach alebo v spoločnostiach ako Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé alebo alkoholové spoločnosti Anheuser-Busch a Pernod. WHO popiera, že má zviazané ruky kvôli finančnej závislosti od Gatesovej nadácie, pokiaľ ide o konanie proti škodlivým činnostiam v priemysle výroby oleja (ropný priemysel) alebo cukroviniek a alkoholu. Pred takmer štyrmi rokmi prešla WHO rozhodujúcou štrukturálnou zmenou v prospech súkromného sektoru. Do tej doby sa do pracovných a pracovných skupín WHO, kde sa prijímajú najdôležitejšie rozhodnutia organizácie, mohla zúčastňovať iba neziskové organizácie. V súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia WHO z mája 2016 môžu obchodné spoločnosti teraz tiež priamo ovplyvňovať strategické rozhodnutia v týchto orgánoch

 

Vtáčia a prasacia chrípka

 

Pravdepodobne najdôležitejšou úlohou WHO je zasahovať do pandémií a koordinovať globálne úsilie na ich potlačenie. Najčastejšie sú chrípkové pandémie. Patria sem vtáčia chrípka 2005 a prasačia chrípka 2009/2010. Počas epidémie vtáčej chrípky riaditeľ WHO Klaus Stöhr, Nemec, naliehavo varoval pred celosvetovou vlnou infekcie „až sedem miliónov úmrtí“. Vlády v reakcii na to kúpili lieky na chrípku Tamiflu a Relanapp pre milióny ľudí. V roku 1996 získal švajčiarsky farmaceutický gigant Roche licenciu od americkej biotechnologickej spoločnosti Gilead na výrobu Tamiflu. Jej bývalým predsedom a hlavným akcionárom bol bývalý minister obrany USA Donald Rumsfeld. Roche z predaja Tamiflu zarobila viac ako miliardu švajčiarskych frankov.

 

Vtáčia chrípka si nevyžiadala 7 miliónov obetí, ale celkovo 152 obetí na celom svete. Klaus Stoer, ktorý zohrával rozhodujúcu úlohu v stratégii WHO, opustil WHO po tom, čo pandémia ustúpila, aby sa stal riaditeľom švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis. Počas epidémie prasacej chrípky v roku 2009 WHO opäť vyhlásila výnimočný stav. V tom čase bola Marie-Paul Keeney z Francúzska vedúcou oddelenia vakcín WHO. Pred rokom 1988 pracovala v biotechnologickej spoločnosti Transgene SA, ktorá má strategické partnerstvo v oblasti vakcín s farmaceutickou spoločnosťou Roche. Pred príchodom do WHO pôsobila v Európskej iniciatíve pre vakcíny sponzorovanej mnohými farmaceutickými spoločnosťami.

 

Varovania WHO o účinkoch prasacej chrípky boli opäť také drastické, že mnoho vlád vytvorilo núdzové zásoby. Samotné Nemecko si vtedy objednalo chrípkové lieky a vakcíny v hodnote 450 miliónov eur. Pretože však skutočná vlna infekcie bola pomerne mierna a v Nemecku bolo iba 258 úmrtí na 226 000 chorých, čo bolo menej ako typická epidémia sezónnej chrípky, nedostatok dopytu a následnú stratu musela vláda pokryť  daňami od obyvateľstva.

 

WHO a Svetová banka

 

V roku 2017 Svetová banka spolu so zaisťovateľmi – t.j. spoločnosťami, ktoré poisťujú poisťovne – vytvorili pohotovostný fond na boj proti epidemickým chorobám, ktorý podľa vtedajšieho prezidenta „zachráni milióny ľudí“. Tento fond je založený na takzvaných pandemických dlhopisoch, ktoré nakupujú veľkí investori, dôchodkové fondy, správcovia aktív a fondy a dosahujú na nich štátom garantovaný úrok až 11 percent. V prípade pandémie investori riskujú stratu buď časti svojich peňazí, alebo všetkých peňazí, ktoré zaplatili za dlhopisy.

 

Oficiálnym cieľom pandemických dlhopisov je pomôcť krajinám, ktoré potrebujú získanie finančných prostriedkov v prípade vypuknutia pandémie. Platba peňazí sa však uskutočňuje v súlade s kritériami stanovenými WHO a stanovenými v zmluve na niekoľko stoviek strán pre každý dlhopis. Keď v roku 2018 zúrila v Kongu vírus ebola, ktorý zabil viac ako 2 000 ľudí, išlo o druhé najťažšie ohnisko v histórii. Vyplatená bola však iba malá časť peňazí (61 miliónov dolárov), pretože drobná tlač dlhopisov obsahovala nasledujúcu klauzulu Choroba musí prekročiť hranice do dvoch susedných krajín a na stanovenú dobu si udržať najmenej 20 obetí. Podľa WHO však boli v tom čase v Ugande, susednej krajine Konga, zaznamenané iba 3 úmrtia. Okrem toho bolo 61 miliónov dolárov vyplatených  tri mesiace po začiatku pandémie, takže už nemohla zabrániť skorému šíreniu choroby. Štúdia zverejnená po pandémii eboly o účinnosti pandemických dlhopisov priniesla dôkazy o tom, že doposiaľ sa na splácanie úrokov finančným investorom vynaložilo viac finančných prostriedkov ako sa vyplatilo krajinách postihnutých vírusom ebola !!!

 

Zaisťovacie fondy (hedžové fondy), WHO a korónový vírus

 

Zaisťovacie fondy sú finančné spoločnosti, ktoré môžu konať ako banky, ale nepodliehajú obmedzeniam. Po ich schválení v rámci deregulácie si čoraz viac bánk vytvára vlastné zaisťovacie fondy, a tak realizujú presne tie transakcie, ktoré im predtým boli zakázané. Výsledkom je, že hedžové fondy sú čoraz silnejšie a teraz dominujú na globálnej finančnej scéne. Vďaka svojej neustálej snahe dosiahnuť rýchle zisky na obrovských ziskových príležitostiach vo farmaceutickom priemysle, najziskovejšom priemysle na svete, vlastnia tiež podiely v mnohých farmaceutických spoločnostiach a prostredníctvom nich môžu ovplyvňovať WHO. Od globálnej finančnej krízy 2007/08 centrálne banky podporujú globálny finančný systém už 11 rokov, nalievajú viac peňazí a znižujú úrokové sadzby. Od roku 2019 však táto stratégia už nefunguje. Ako ukazujú vážne narušenia na finančných trhoch za posledné štyri týždne, systém sa teraz konečne rozpadá. V priebehu tohto krachu utrpeli hedžové fondy obrovské straty a v súčasnosti sa ich snažia kompenzovať dvoma spôsobmi: po prvé vsádzajú na pokles cien a po druhé kvôli svojej trhovej sile požadujú – a dostávajú – čoraz viac pomoc (t. j. injekcie v hotovosti) od vlád a centrálnych bánk. Žiadne z týchto opatrení neprispieva k obnove systému, skôr zhoršuje jeho zničenie a predovšetkým dôsledky pre pracujúce obyvateľstvo, ktoré je v nebývalom rozsahu ohrozené masívnou nezamestnanosťou a masívnou chudobou. Parazitické správanie hedžových fondov tak môže obrátiť masy proti nim a ich spolupáchateľom v politike a médiách.

 

Je za týchto podmienok možné predpokladať, že niekto používa svoju vlastnú moc na vytvorenie masovej hystérie nebývalých rozmerov, skrýva vo svojich vlastných záujmoch organizáciu ako WHO, ktorá sa v očiach verejnosti zaviazala chrániť zdravie ľudí na celom svete? Toto všetko sa v skutočnosti deje s cieľom odvrátiť pozornosť od vyplienenia rozpadajúceho sa systému a pripraviť sa na potlačenie náporu más núdzovými príkazmi polície a armády.

 

 

PS : ešte jeden zaujímavý rozhovor vo videu

 

https://rumble.com/vcfnsq-planetrn-lockdown-rozhovor-s-catherine-austine-fittsovou.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 106

Celkové hodnotenie: 22.53

Priemerná čítanosť: 3894

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  NRSR: Poslanci OĽANO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

  0icon

  Bratislava 17. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely…

  V okrese Nitra bolo v sobotu na testoch 46.083 osôb

  0icon

  Nitra 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V okrese Nitra pokračujú mestá a obce v testovaní obyvateľov na COVID-19. Počas soboty (16.1.) sa otestovalo na…

  V Kábule zastrelili dve sudkyne

  0icon

  Kábul 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Neznámi ozbrojenci zastrelili v nedeľu skoro ráno dve sudkyne, ktoré pracovali na afganskom najvyššom súde v hlavnom meste…

  Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)   Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok…

  Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (HSP/TSKE/Foto:Casoslov)   17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové…

  Ján Mazák je nebezpečenstvom pre právny štát, hovorí sudca Patrik Števík

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   O predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sa kriticky vyjadruje čoraz viac sudcov. Hovoria, že zradil sudcovský stav, že je…

  Kollár: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie. Každý si to musí zvážiť

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale…

  Masívna očkovacia kampaň – Biden ohlásil „tisíce“ nových očkovacích centier

  0icon

  USA 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Budúci americký prezident Joe Biden ohlásil zakladanie „tisícov“ očkovacích centier po celej krajine. Jeho vláda zvýši federálne zdroje…

  Princ William vyzval Britov, aby sa rovnako ako kráľovná dali zaočkovať proti koronavírusu

  0icon

  Londýn 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Britský princ William vyzval všetkých ľudí v Spojenom kráľovstve, aby si vzali príklad z kráľovnej Alžbety II. a…

  V Košiciach malo testovanie hladký priebeh, účasť bola nižšia

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého víkendu plošného testovania obyvateľov na nový koronavírus, ku ktorému pristúpila košická samospráva pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu…

  TopDesať

  Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

  0 icon

  Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

  Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

  0 icon

  Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

  Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

  0 icon

  Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

  Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

  0 icon

  Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Vo svete IT

  Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

  0 icon

  Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

  Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

  0 icon

  Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

  Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

  0 icon

  Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

  Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

  0 icon

  6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  Armádny Magazín

  V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

  0 icon

  USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

  Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

  0 icon

  Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

  Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

  0 icon

  Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

  Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

  0 icon

  [caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA