Prečo obdivujem vlkov a nie supov? Prečo supi ovládli Slovensko? Korisťou je národ, jeho sloboda. Pôsobenie proti prevahe 14. časť.

Politikov, teda budúcich vodcov národa si vyberáme vo voľbách. Určujúcim kritériom výberu pre radového človeka je marketingová stratégia, neraz s výdatnou pomocou neobjektívnych uzurpátorov mediálneho priestoru, čiže špecifického druhu oligarchie vedomia más. Marketingová stratégia sa dá prirovnať stratégii supov, vyčkávajúcich na príležitosť, keď im príroda dohodí bezbrannú korisť. Všetky zmysly a genetické dispozície supov im umožňujú vyčíhať … Čítať ďalej Prečo obdivujem vlkov a nie supov? Prečo supi ovládli Slovensko? Korisťou je národ, jeho sloboda. Pôsobenie proti prevahe 14. časť.