Prevenciou pred prehrou = sociálnou katastrofou, je kvalita (múdrosť) rozhodovania. Pôsobenie proti prevahe nemúdrosti. 13. časť.

Kvalita rozhodovania závisí od kvality vedenia. V rámci troch uznávaných spôsobov velenia (velenie usmernením, velenie plánom a velenie vplyvom/zámerom) sa iba posledný uplatňuje v manévrovom prístupe. Použitím ”velenia zámerom” sa táto metóda usiluje ”rozložiť” neistotu namiesto jej ”prioritizácie” prípadne ”centralizácie”. Zatiaľ čo prvé dve metódy velenia sú náročné na technológie, posledná je závislá od ľudských … Čítať ďalej Prevenciou pred prehrou = sociálnou katastrofou, je kvalita (múdrosť) rozhodovania. Pôsobenie proti prevahe nemúdrosti. 13. časť.