• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má vo svojích metódach prenasledovania zahrnuté aj psychologické útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka, útočia na rodiny aby ich rozložili!

  Publikované 10.11. 2017 o 21:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Mobilné telefóny mimo ich odpočúvania sú použité ako nástroj na sledovanie osôb, to isté sa týka počítačov PC, televízorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Prenasledovanie sa týka občanov a ich rodinných príslušnikov, teda aj deti, pokiaľ majú svoj mobil, počítač na ktrých majú svoje hry. Eduard Hakl hovorí, že ide o bezdôvodné prenasledovanie vzájomne všetkých občanov s cieľom pripraviť alebo uskutočniť na nich vykonštruované a vymyslené útoky tajnej služby a takto rozložiť rodiny aby sa ich majetok stal ľahkou korisťou.

  Hlavným cieľom tajného dohľadu je rozbíjanie rodín rôznymi spôsobmi a intrigami s cieľom získať ich majetok a odlúčiť deti od politicky aktívneho rodiča. O chudobné a primitívne rodiny nemajú záujem. Prioritu majú majetné rodiny, čo len s vlastným rodinným domom alebo bytom, aspoň jeden z rodičov aby bol ambiciózny v spoločenskom živote (v politike alebo biznise) a mali aspoň jedno ambiciózne dieťa. Najvhodnejšie dve deti, ktoré sa po rozbití rodiny v budúcnosti budú vzájomne a dobrovoľne prenasledovať. Staršiemu dieťaťu sa vytvoria lepšie životné podmienky aby si ho získal „tajný dohľad“ a v budúcnosti bude v rozpracovaní mladší súrodenec. Týmto „perpetu mobile“ si zabezpečuje oligarchia neustálu aktivitu tajných služieb aby bola ich činnosť odôvodnená a koleso zotrvačnosti prenasledovania sa nikdy nezastavilo.

  Najvhodnejším rozbíjačom rodiny je jednoznačne žena. Ženské pohlavie (česť výnimkam) je zranitelnejšie vzhľadom na citovú vezbu k svojím deťom, preto sú ochotne pod tlakom konšpiračných útokov (nezamestnanosť, chudoba, hrozba bezdomovstva) zradiť svojho manžela a zapredať tak jeho život (ten bude bezdomovec) s nádejou, že týmto zachraňuje svoje deti a seba samú. (zabezpešia jej lepšie zamestnanie) Najatraktívnejšia ponuka je opatrovateľka v zahraničí s dvojtýždennžm turnusom. Zo Slovenska odchádza do zahraničia za prácou opatrovateľky vyše 60 tisíc žien každé dva týždne..

  Cieľom tajného programu v spolupráci s akademiou vied je izolovať deti od rodičov, aby deti išli nevedome (bohaté deti vedome) za svojou nezávislosťou a slobodou (deti to chcú) s cieľom do budúcna zachovať tajný dohľad nad občanmi. Deti „nepohodlných“ budú v budúcnosti prenasledované deťmi „vyvolených“. Pričom rodičia dbajú na to aby deti „vyvolených“ žili v prepichu a slobodne a deti „nepohodlných“ žili v chudobe následkom ktorej sa stávajú rebelmi túžiacimi za komunizmom, ktorý sa im len v ich mysli javí ako spravodlivejši.

  Aby tento kolotoč „tajného dohľadu“ mohol fungovať, musí mať „štát“ pod kontrolou políciu, prokuratúru a hlavne súdnictvo. Pracuje sa osvedčeným mafiánskym spôsobom 30:70. Z toho 30% aktivít sú zdánlivo v prospech „obeti“, napríklad 30% policajtov, prokuratorov a sudcov je skutočne nezávislých, ale ktorí nedostávajú „chúlostivé“ prípady na riešenie a 70% policajtov, prokurátorov a sudcov sú „tajne“ závislí na rozhodovaní podľa pokynov „tajného dohľadu“, najčastejsšie agentami sprostredkovateľmi, lístečkovým systémom, šepkacím systémom alebo osobnými stretnutiami.

  Preto by bolo vhodné ako prvý krok v boji proti „politickej“ rorupcii, zaviesť TRIUMVIRÁD, rozhodovať musia vždy traja, je tam menšia pravdepodobnosť „podplácania“ ako samostatní a nezávislí jedinci. Každý kto vydáva uznesenie alebo rozsudok (policajt, prokurator, sudca) by sa musel podriadiť súhlasu ďalších dvoch „členov občianskej poroty“. Občianska porota by bol nový inštitút volený občanmi v mioeste bydliska a sídla rozhodovacieho orgánu.

  Sudcovia musia byť pod verejným dohľadom, žiadne súkromie, buď chce dobrovolne byť sudcom, poberať dobrý plat a výhody a strpieť verejný dohľad alebo nemôže byť sudcom. V tom je záruka nezávislosti.

  Na internete uverejňujeme stránku ktorá bude pod názvom Eduard Hakl a jeho vyhlásenie prípravy vrážd občanov, ich likvídacie existencíe a rozbijánie ich rodin kde motivom je ich majetok a peniaze. Tu si môžete pozrieť, či ste na nejakom zozname a tu aj môžete pridávať svoje príbehy verejne alebo neverejne.

  https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, treba ju zrušiť! ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  SMS od Eduarda Hakla:

  Dalši blog. Manipulácia použita na prenásledovanie a poškodzovanie občanov vždy s inym zámerom :  mobilnymi telefony mimo ich odpočuvanie su použité ako nástroj na sledovanie osob.  To isté sa tyká aj počitačov PC, televizorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Pro sebe alebo v domácnostiach. občanov. Prenásledovanie sa tyka občanov a ich rodinných príslušnikov teda aj deti pokiaľ majú svoj počitač a na ňom sa hrajú hry. Ide o bezdovodne prenasledovanie vzájomně všetkých občanov s cielom pripravovať alebo uskutočňovat na nich vykonštruováne a  vymyslené a útoky tajnej služby

  Vo svojich metodách majú zahrnuté aj jednu z metod : psychologické  útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka.  Použivajú informácie zo SAV a zneuživajú výskumy zo SAV výskumných ústavov SR z  projektov vega,  tykajúcich sa žaludočných kyselin prostrednictvom ktorých poškodzujú človeka. Aj na  tomto základe prenásledúju človeka a zistujú o ňom čo konzumoval, konzumuje, bude konzumovať. S dovodov a motívu úmyselného  poškodenia zdravia ako aj s následkom smrti. Sledujú čo konzumuje. Následne po tomto zistení zosnujú resp., majú pripravené psychologické zbraně a to konštrukcie na útoky zdravia a  orgánov človeka. Teda napr. lepšie a lahšie sa im ovládne sposobiť umýselný stres a teda spúšťác rakovinových buniek alebo inych ťažkých chorob ktore majú na svedomie.  Choroby ťažkého druhu s následkom smrti sa spúšťajú z vyvolaného stresu, ktorý práve oni privodia a  vyvolavajú. Toto je jedna prioritná metoda na hromadné poškodzovanie nevinných ľudi. Jeden z cielov  útoku je prekyselenie organizmu, ten totiž sposobuje smrtelné choroby a jednoznačne spustí rakovinu. Navadzajú  na kupovanie polotovarov na ktoré sa viac a viac zameriavajú. Takýto druh jedál zavádzajú do potravinovychh reťazcov. Vytvárajú odkázanosť kupovať polotovary.  Základy stresu sami pripravia. Napr :  Exekučné konania. Súdne pojednavania. Komplikácie v rodinách. Narušené priatelské a rodinné vzťahy. Vytvárajú  problemy s dětmi. Prehrané súdné spory alebo sudné spory s negativnými závermi ktoré u človeka vyvolavajú vážný stres. Rabovanie majetku, strechy nad hlavou , odstavovanie od práce stav bez práce a až do stavu bezdomovectva a podobne. Zdravotné iné problémy. Toto všetko reguľuje a ovláda SIS. Vobec nejde o ako sa vraví medzi ľudmi, že mám starosti. Áno starosti ma každý ale tie sposobuje a reguluje SIS. Ani nie štat nakoľko ten sme my občania. SIS tieto všetky okolnosti, a stavy ktoré sama privodí zároveň aj zneuživá. Na toto služi SIS. !!!!!!!! V našom štatě mimo ostatného.

  Zaver bude v závere že sa jedná o vážné poškodzovánie základných práv a slobod človeka. Toto všetko vyplyvájúce z ústavy SR. Poškodzovanie jeho slobodného myslenia. Jeho Práva na život a na zdravie. Práva na majetok. Toto totiž to porušuje Slovenska informačná služba na občanoch. Utajene a zákerně .

  A samozrejme vela inych veci ktore postupne objasnim a predlozim. Samozrejme tieto sms a informacie predkladame a archivujeme aj u inych svedkov.

  Rada stoviek dokazov ke pripravena na pouzitie a preukazanie SIS.

  Z osobného stretnutia vyplynulo:

  Eduard Hakl zatiaľ nechce podrobne rozoberať žiaden dôkaz, ktorým disponuje, povedal že takú radosť svojmu nepriateľovi neurobí aby vopred prezradil čo všetko a do akých podrobností vie, ale jedno je isté, že ak začne vyšetrovanie za prítomnosti zahraničných pozorovateľov predloží na všetky svoje tvrdenia uvedené v knihe množstvo dôkazov a navrhol mi aby som napísal na medzinárodný súdny dvor do Hágu, aj do Štrasburgu aj do napríklad Austrálie aby bola istota nezávislosti a keď dosiahnem začatie vyšetrovania, nakoľko ma považuje za korunného svedka, potom bude predkladať dôkazy.

  Ja som sa rozhodol, že napíšem podnet na uvedené medzinárodné súdy, lebo tiež si myslím, že som sa stal obeťou tohoto siskárskeho šialenstva. Zaujímavá bola Edova reakcia keď si pozrel zápisnicu z pojednávania v žalobe proti NR SR a meno sudkyne (uverejnené v minulom blogu) tak jednoznačne potvrdil, že menovaná sudkyňa je tajným agentom SIS a dostáva na rozhodnutie súdne spory v ktorých jednoznačne musí konať tak jako jej SIS prikáže. Preto zamietla mojú žalobu, lebo to dostala príkazom. Ja sa len pridávam k Edovi, lebo zamietnutie žaloby z dôvodov premlčania je jasným dôkazom nespravodlivého rozsudku.

  Na záver mi nedá, aby som neuverejnilmojú odpoveď na impertinentnú poznámku ku predchádzajúcim článkom, vraj som schizofrenik, tu je moja odpoveď:

  tibuke – v čom schizofrenicke članky? V tom, že som v r. 1986 pred tzv. „nežnou revoluciou“ odišiel z STV a založil som súkromné videoštúdio ORION,

  https://www.youtube.com/watch?v=566CbUte0Q8

  v 89-tom som natačal so študentami „nežnú revolúciu“

  https://www.youtube.com/watch?v=EV17XCbrkb0

  založil som politicke hnutie HSP 3 dni pred Mečiarovym HZDS

  https://youtu.be/XDrahByseZM

  zažil som desiatky konšpirácii a pokusy o moje usmrtenie

  https://www.youtube.com/watch?v=kg0vIe1bza4

  pred smrťou sme hľadali azyl vo Švajčiarsku kde sa nas pokúšali zavraždiť

  https://www.youtube.com/watch?v=n3RxAivRPRY

  po navrátení mi ukradli rodinný dom

  https://www.youtube.com/watch?v=F1Zd3QYkB9Y

  a prehravali sme skorumpované súdy

  https://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA

  robili mitingy,

  https://www.youtube.com/watch?v=BBmgKYEq6Y8

  vyrobili sme 72 diskusných relácii

  https://www.youtube.com/watch?v=RF8W2Iq0kE0

  poukazovali sme na porušovanie ľudských práv útokom na rodinu

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM

  vyzyval som ústavynch činiteľov k diskusii

  https://www.youtube.com/watch?v=Ju8pkgeUl4c&feature=youtu.be

  tisice papierových ako aj obrazových dôkazov, o tom že existuje tajný dohľad nad občanmi a celá rodina sa zapojila do boja

  https://www.youtube.com/watch?v=UIqOknGV45I

  a tu zrazu sa objaví dôkaz kto je za tým!!!!

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

  Mysliš, že som si sam podpalil auto pred domom?

  https://www.youtube.com/watch?v=EC0Q841iVpQ

  Ale skutočná pravda je úplne inde o tom bude nasledujúci blog s titulkom: Jan Molnár: Neuveriteľné a šokujúce odhalenie pravdy, je Eduard Hakl skutočne bývalý SIS-kár, ktorý napísal knihu o nezákonnosti SIS z dôvodov odhalenia pravdy a k tomu  je ešte aj SIS-kou prenasledovaný…alebo? ….. knihu používa na zastrašovanie podobne ako mafianci posielaju nábojnicu ako poslednú výstarhu obeti, není kniha verejným odkazom priamo od  SIS určený mne osobne a mne podobným??????? Uvidíme ako sa situácia vyvinie po tomto víkende, lebo aj ja som v strehu a nastavil som pascu. O tom bude budúci blog.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Jeden zaujímavý koment k minulému článku na FB:

   to je riadene zo zahranicia zidovskymi oligarchami a SIS ka ich musi pocuvat

   vyborne video, ale to nevravis nic nove, ved toto tu vie uz kazdy, zacalo to malou privatizaciou, ved uz vtedy, ked si chcel obycajny cloviecik kupit nejaky obchodik, prisiel na drazbu a hned vedla neho gorily sa zacali vyhrazat a nemohol kupit nic, pokracujuc kuponovou privatizaciou, tam si vybrani ludia kupili statny majetok za 5,50, vytunelovali fabriky a predali zahranicnym, ci je to Meciar, ci je to Dzurinda, vsetci su rovnake hovada, len si nemyslim, ze SIS ka su taki velki pani, to

  prave mam rozpozeraneho Snowdena, to je tiez na podobnu temu

   ale keby ta chceli zabit, tak ta zabiju uz davno, sposobom, akym sa hovori vo videu, uz davno by si dostal infarkt

   len presne ako pises, SIS ka ide vzdy po ludoch, ktori sa angazuju do politiky alebo su nejakym sposobom pre nich nepohodlni, po obycajnych ludoch nejde, pretoze vyse 80% ludi je celozivotne zadlzenych, cize im ani nemaju co zobrat, na obycajnych ludi nastastie seru, zobrali by im jedine majetky, ktore su majetkami bank, ved maju na to hypoteky, ktore dozivotne splacaju, takze ak idu po tebe, maju dovod, nikdy to nerobili bezdovodne

  nikto, koho prenasleduje SIS ka nie je len take neviniatko, ste jedna mafia, ktora „se pere medzi sebou“ a ked ste dole, kricite na tych hore a ked sa dostanete hore, tak robite to iste, co ti predtym, ludia to uz ani nepocuvaju, ja som to stale vravela, raz sa medzi sebou pozabijate, chudakov nechaju, lebo kto by na nich preboha robil, nic im nemaju zobrat, lebo dlhy by asi nechceli…je mi z politiky na grcanie a preto ma ani nezaujima a ani sa do toho nepletiem

   a SIS ku nikdy nezrusia, aj vo svete su tajne sluzby a tiez su presne nato, naco je SIS ka, nikdy nesluzili obcanom, obcania su ti, ktori do statnej kasy davaju prachy a krmia nimi tych najvacsich darmozracov vcetne SIS ky, preto nas obycajnych ludi nemaju zaujem zlikvidovat, lebo by im nemal kto do statnej kasy prispievat….. kradnete si medzi sebou, lebo uz nemate z coho, uz prisla ta doba, je mi zle zo vsetkych, ktori sa do politiky nuraju, nikdy nie je za tym nezistny ciel zachrany obcanov

  od veky vekov to tak bolo a vsade v celom svete, vzdy panovnik „kraloval“ a nekalym sposobom a poddani hrdlacili, co na tom zmenis ty? zasa sluby, aby si sa dostal ku korytu, uz ti vsetko sprivatizovali, uz je neskoro, asi si sa vtedy ked este nieco bolo o to bil, tak ide po tebe SIS ka, nemal si pichat do toho prsty a mal by si klud a zil by si spokojne

   najlepsie je nevlastnit ziadne majetky a zit v prenajme a byt obycajny clovek a mas svaty pokoj od celej SIS ky, z politiky sa rehocem uz peknych par rokov a nadalej aj budem a nepojdem volit nikoho, ani nahodou nedam hlas dalsiemu darmozracovi, co tu slubuje hory doly a aj mojou rukou by nastupil a hory doly by si hrabal pre seba…. nestaram sa do politiky, nemam majetky a napriek tomu som spokojna a mam klud, ziadna SIS ka ma neprenasleduje, lebo som pre nu zaujimava není

   a ak aj clovek nejake prachy ma, tak si ich ulozit niekde v off shore spolocnostiach na Cypre a hotovo, ze vas to bavi sa tam bit medzi sebou, bolo ti to treba?

   Moja odpoveď:

   Takto to vidia obyčajní ľudia a preto sa s tým už nedá nič robiť, maš pol na pol pravdu, ale nie všetci sme chceli kradnúť, ja som mal iné plány a preto mi nedovolili, nepatrim medzi nich ako pišeš skus si pozrieť môj komentár k diskusii kde ma označili ako „schizofrenicke članky“ v kratkosti som preukazal, aj videami, že som bol iný, ako antikomunista som chcel ZMENU ale ozaj k lepšiemu, preto ma ŠTB odstavila, ja som chcel „švajčiarsku priamu demokraciu“ a tu aj vybojujem, nemam čo viac strati

  Jej odpoved:

  to nemas sancu docielit, nikde na svete to nie je, politika je len hra pre plebs, hlavne pred volbami sa vedia ohanat na naivny lud, co pre nich spravia a po volbach sa im rehocu do oci, na lud kazdy sere a preto treba srat na nich tiez a nevolit ich

  Ja na to: Le to nikam nevedie, len do dalsej vojny a ja nechcem vojnu….

  Ona na to: vsak vojny boli vzdy a aj budu, na tom dobre zarabaju, preto ich vyvolavaju, najlepsie bolo podla mna za komousov pre obycajnych ludi

  Vážený čitateľ, ak chceš aby som v budúcom blogu uverejnil Žalobu proti Slovenskej republike zastúpenej Slovenskou informačnou službou za genocídu určitej skupiny obyvateľstva s plným vedomím najmenej predsedom vlády, napíš do komentára tvoj názor na úspešnosť alebo neúspešnosť takéjto žaloby alebo aspoň zahlasuj v nasledujúcej ankete….

  Anketa  Linka  alebo tu https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm neviem tu anketu spojazdniť alebo tu

   https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm

   Moje svedectvo:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Európska komisia: Dôsledky tvrdého brexitu najviac pocítia samotní Briti

  Brusel 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že Európska únia sa pripravuje na tzv. brexit bez dohody, ako však upozornila hovorkyňa Komisie Natasha Bertaudová, najviac bude dôsledkami takéhoto scenára trpieť samotná Británia Hovorkyňa počas pravidelného stretnutia s novinármi pripomenula, že odchod Británie bez dosiahnutia…

  V USA dostal muž, ktorý zavraždil trojročného chlapca, doživotie

  Lufkin 19. augusta 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:KTRE News Twitter)   V Texase poslali na doživotie muža, ktorý sa priznal k vražde trojročného chlapca. Bobby Woods Jr. polícii povedal, že jeho priateľka Billie Jean Cuttler bola tehotná a potrebovali v dome, v ktorom žilo niekoľko rodín, viac priestoru Preto sa rozhodol, že zabije…

  Po samovražde finančníka Epsteina odvolali šéfa väzenského úradu

  Washington 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   Americký minister spravodlivosti William Barr odvolal v pondelok úradujúceho riaditeľa Federálneho väzenského úradu Hugha Hurwitza. Stalo sa tak vyše týždňa po tom, ako vo federálnej väznici spáchal samovraždu finančník Jeffrey Epstein, uviedla agentúra AP Hurwitz pôsobil na poste riaditeľa od mája 2018. Dôvody…

  Iránsky tanker, zadržiavaný 6 týždňov v Gibraltári, už smeruje do Grécka

  Londýn 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcos Moreno)   Iránsky ropný tanker, ktorý bol zadržiavaný šesť týždňov v britskom zámorskom území Gibraltár, už smeruje ku Grécku. Informovala o tom webová stránka Marinetraffic.com sledujúca trasy námorných plavidiel. Podľa tlačovej agentúry DPA Teherán ocenil pondelkové prepustenie svojho tankera "Vždy sme to vnímali tak, že…

  Trump zdôraznil Módímu potrebu zmierniť napätie medzi Indiou a Pakistanom

  Washington 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Americký prezident Donald Trump sa v pondelok telefonicky rozprával s indickým premiérom Naréndrom Módím a vyzval ho na zmiernenie napätia medzi Indiou a Pakistanom, vyvolaného sporom o región Kašmír "Prezident zdôraznil, aké dôležité je zmierniť napätie medzi Indiou a Pakistanom a zachovať mier…

  Most-Híd a SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do konca augusta

  Bratislava 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vládna strana Most-Híd a mimoparlamentná SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do parlamentných volieb do konca augusta. O výsledkoch pondelkového stretnutia informovali na tlačovej konferencii podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz a Peter Őry z SMK Nateraz sa strany dokázali dohodnúť na 17 z…

  Poľskí záchranári pátrajú po filmovom producentovi, ktorý sa stratil v jazere

  Varšava 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:MSN Polska Twitter)   Poľskí záchranári pátrajú po prominentnom podnikateľovi a filmovom producentovi Piotrovi Wožniakovi-Starakovi, ktorý je nezvestný od víkendu, keď spadol z motorového člna do jazera. S odvolaním sa na tamojšie médiá a úrady o tom v pondelok informovala agentúra AP Wožniaka-Staraka nikto nevidel od…

  SNS chce v prípade stratifikácie počkať na stanovisko Smeru

  Bratislava 19. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič, SITA-Branislav Bibel)   Slovenská národná strana (SNS) chce v prípade stratifikácie nemocníc počkať na stanovisko strany Smer- SD. Strana to uviedla pre agentúru SITA v rámci odpovede na otázku, či podporí reformu zdravotníctva aj v prípade, ak nepôjde o ústavný zákon Hovorkyňa rezortu…

  Lustrovaní novinári zvažujú spoločné podanie na súd

  Bratislava 19. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Novinári lustrovaní v kauze poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča zvažujú spoločné podanie na súd. V civilnej žalobe by si chceli uplatniť nárok na nemajetkovú ujmu za zásah do osobnostných práv a do súkromia. Prípadné odškodné chcú venovať na prospešný účel súvisiaci s témou vraždy…

  Macron vidí "reálnu šancu" pre mier na Ukrajine

  Bormes-les-Mimosas 19. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gerard Julien)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a vyhlásil, že po zvolení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského existuje "reálna šanca" pre mier na Ukrajine Rovnako vyjadril nádej, že sa v "nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch" zúčastní na summite…

  Bloomberg: Väčšie škody než clá spôsobujú Trumpove vyjadrenia na Twitteri

  New York 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Americké clá na čínsky dovoz sú jedným z dôvodov spomaľovania globálnej ekonomiky. Avšak neistota, ktorú vyvoláva spôsob politiky prezidenta Donalda Trumpa realizovanej prostredníctvom Twitteru, má podľa expertov ešte väčší negatívny vplyv Neistota týkajúca sa obchodu môže podľa správy od Bloomberg Economics spôsobiť,…

  Na parížskej Notre-Dame obnovili čistiace a spevňujúce práce

  Paríž 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Do parížskej katedrály Notre-Dame, spustošenej ešte v apríli požiarom, sa v pondelok vrátili špecialisti, ktorí po takmer mesiaci obnovili práce zamerané na jej zaistenie. Informuje o tom agentúra AP s tým, že experti mali na sebe ochranný odev vrátane jednorazovej spodnej bielizne Čistiace…

  Loď s migrantmi na palube odmietla už druhú ponuku Španielska

  Barcelona 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Elio Desiderio)   Plavidlo Open Arms organizácie Proactiva, na palube ktorej sa nachádza vyše 100 migrantov, odmietlo už druhú ponuku španielskej vlády na zakotvenie, ktorá sa tentoraz týkala prístavu na ostrove Menorca. Informovala o tom v pondelok agentúra APA "Naša loď sa nachádza 800 metrov od…

  Šiestak v štáte Ohio potrestaný za slová, že rodovo-zmätený kamarát "je chlapec, nie dievča"

  Ohio 19. augusta 2019 (HSP/Life Site News/Foto:Pixabay)   Len 11-ročného chlapca si predvolala zástupkyňa riaditeľa školy pretože spolužiačkam povedal, že jeho kamarát, ktorý „prechádza premenou“ na dievča – je „chlapec nie dievča.“ Zástupkyňa chlapca varovala, že „môžu prísť následky,“ ak bude naznačovať, že jeho kamarát je chlapec a označovať ho v mužskom…

  Netanjahu: Izraelu a Ukrajine to pôjde "lepšie spolu"

  Kyjev 19. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Efrem Lukatsky)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v pondelok na užšie vzťahy s Ukrajinou. Urobil tak počas stretnutia s nedávno zvoleným ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve Podľa analytikov je táto Netanjahuova cesta súčasťou úsilia o upevnenie postavenia jeho strany Likud medzi Izraelčanmi ukrajinského pôvodu…

  Dwayne Johnson sa oženil

  New York 19. augusta 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Invision-Chris Pizzello)   Americký herec a wrestler Dwayne Johnson, známy aj ako The Rock, sa oženil. Jeho manželkou sa v nedeľu na Havaji stala Lauren Hashian. Štyridsaťsedemročný rodák z kalifornského Haywardu potvrdil radostnú správu na službe Instagram, kde sa podelil aj o svadobné fotografie Dvojica…

  "Nepriateľ Porošenka číslo jeden" Sam Kislin: "V USA proti Porošenkovi začali niekoľko trestných stíhaní vrátane kauzy krádeže miliardy eur MMF"

  Moskva 19. augusta 2019 (HSP/Foto:MORF)   Ukrajinské médiá informujú, že do Nezáležnej po dlhšej prestávke pricestoval „nepriateľ Petra Porošenka číslo jeden“ – americký miliardár ukrajinského pôvodu Sam Kislin. V súčasnosti je ekonomickým poradcom bývalého primátora New Yorku Rudolfa Guilianiho. Prečo znova prišiel na Ukrajinu a aké udalosti sa v súvislosti s jeho príchodom dajú…

  Plavba Grety cez Atlantik ekologická nebude: Dve posádky lode a najmenej 4 lety lietadlom

  Bratislava 19. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth/SITA/AP-Frank Augstein)   Kapitán jachty Malizia, na ktorej sa vezie do New Yorku Greta Thunbergová, sa do Európy vráti letecky. Tento spôsob prepravy chce pritom aktivistka obmedziť. S jachtou popláva späť nový, pravdepodobne až päťčlenný tím, ktorý dorazí do Spojených štátov tiež letecky. A navyše zatiaľ…

  TopDesat

  Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

  0

  Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

  Mitrochinov archív odhalil zákulisie Kremľa

  0

  Dôstojník bezpečnosti roky zbieral najtajnejšie dokumenty a schovával ich v kufroch v pivnici na chate. Potom ich prepašoval na Západ. Mitrochinov archív ukazuje, ako Sovietsky zväz vnímal zvyšok sveta. Tajné služby sú hlboko zakonšpirované. Členov viažu k mlčanlivosti až do ich smrti. Najtajnejšou z tajných služieb, bol bez pochyby Výbor štátnej bezpečnosti – KGB v Sovietskom zväze. Sídlo…

  Top 10 nových zombie filmov, ktoré by vám nemali ujsť

  0

  V kinách už pred nejakým časom debutoval zombie film Mŕtvi neumierajú od Jima Jarmuscha. Pri tejto príležitosti sme sa vám rozhodli predstaviť Top 10 zaujímavých zombie filmov z posledných rokov. Nech sa páči. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=u5tlmpF_Fco[/embed] 10) Aurora

  Od narodenia nevidí. Na YouTube vysvetlil, že slepota má aj svoje svetlé stránky

  0

  Hendikep, nech je už akýkoľvek, sťažuje ľuďom život v nepredstaviteľnej miere. Zdravý človek si nedokáže predstaviť, aká je totálna slepota. Ale ak máš naozaj záujem dozvedieť sa viac o tom, čo nevidiaci ľudia zažívajú a ako vnímajú svet, máme pre teba dobrú správu. Existuje (minimálne) jedna osoba, ktorá sa snažiť odpovedať na tieto…

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Vo svete IT

  GPD MicroPC: Jeden z najmenších notebookov na svete je dostupný už aj pre Slovákov

  0

  Spoločnosť GPD, ktorá sa už roky zaoberá vývojom a výrobou mikropočítačov, nám ešte začiatkom tohto roka predstavila nový prírastok do svojho portfólia – mikropočítač GPD MicroPC. Ten by mal potencionálnych záujemcov osloviť hlavne kvôli dobrej výdrži batérie, kompaktným rozmerom, všestrannej využiteľnosti, skvelej výbave z hľadiska konektivity a v neposlednom rade,…

  Toto boli prvé telefóny súčasných najväčších 5 výrobcov smartfónov na svete

  0

  V  súčasnosti predajom mobilných smartfónov kráľujú spoločnosti Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi a HMD Global (pozn. redakcie: pod značkou HMD Global sa schováva ex-fínska Nokia). Ich súčasné vlajkové lode poznáme veľmi dobre, spomeniete si však na ich úplne prvý telefón? Pri určení najväčších výrobcov smartfónov sme vychádzali z dát IDC za…

  Nokia chce opäť zabojovať o lepšiu pozíciu na trhu s dostupnými smartfónmi. Na IFA 2019 predstaví tieto novinky

  0

  Medzinárodná výstava IFA 2019, ktorá sa koná v nemeckom hlavnom meste Berlín, zrejme prinesie ďalšie zaujímavé novinky zo sveta dostupných smartfónov. Na mysli máme hlavne očakávané prírastky od spoločnosti HMD Global, ktorá chce pod značkou Nokia predstaviť hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Overený výrobca, ktorý sa už zopár rokov snaží o…

  Redmi 8: Poznáme ďalšie špecifikácie jedného z najočakávanejších smartfónov strednej triedy

  0

  Redmi 8 je jedným z  najočakávanejších smartfónov strednej triedy, ktorý má byť predstavený už čoskoro. Dnes, v  skorých radných hodinách sme sa dozvedeli, že smartfón bude s vysokou pravdepodobnosťou uvedený na trh po boku chytrej televízie Redmi. Konkrétne 29. augusta. Medzi časom sa objavili ďalšie informácie týkajúce sa špecifikácií smartfónu,…

  Tim Cook vysvetľoval Donaldovi Trumpovi, že zavedením nových ciel na tovar z Číny poškodí Apple a pomôže Samsungu

  0

  Tim Cook, generálny riaditeľ spoločnosti Apple sa koncom minulého týždňa stretol s  americkým prezidentom, Donaldom Trump. Na spoločnej večeri preberali dopady sankcií v podobe zvýšenia cla na dovoz čínskeho tovaru a služieb. Having dinner tonight with Tim Cook of Apple. They will be spending vast sums of money in the…

  CEO Xiaomi naznačil dátum predstavenia smartfónu Redmi Note 8

  0

  Spoločnosť Redmi koncom augusta plánuje oficiálne predstaviť novú chytrú televíziu so 70“ uhlopriečkou a  4K rozlíšením. Vyzerá to však tak, že okrem televízie bude predstavený aj smartfón Redmi Note 8, ktorý posledné týždne plní plátky médií. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Redmi Note 8 bude predstavený 29. augusta Generálny riaditeľ…

  TopSpeed

  Najkrajšie palubné dosky. 5 naj v segmente štvormiestnych kupé

  0

  Štvormiestnych kupé, či GT určených na dynamické zvládanie dlhých ciest je dnes ako šafranu. No hoci medzi obsiahlou ponukou SUV a prémiových crossoverov akoby na prvý pohľad strácali pôdu pod nohami, v skutočnosti je ich prítomnosť v modelovom portfóliu pre vybrané automobilky doslova otázkou prestíže. Tomu samozrejme prispôsobujú aj ich prepychové…

  Najpredávanejšie autá sveta? Dve z troch naj má Toyota

  0

  Najnovšie údaje analytického webu focus2move.com za prvý polrok 2019 sumarizujú rebríček najúspešnejších áut. Najpredávanejšie autá sveta vedie Toyota Corolla. Toto japonské auto je neohrozený víťaz. Na druhom mieste je americký pick-up Ford F-Series a na treťom opäť Toyota RAV4. Značka Toyota dominuje aj rebríčku najčastejšie vyberaných značiek automobilov.

  Bugatti Centodieci vzdáva hold modelu EB 110. Jeho cena vyráža dych

  3

  Automobilka Bugatti je v posledných rokoch známa nielen svojimi hyperšportovými autami, ale aj schopnosťou vyťažiť zo svojho mena maximum. Čo model, to limitovaná edícia s cenou často presahujúcou hranice zdravého rozumu. Výnimkou v tomto smere rozhodne nebude ani posledný prírastok v rodine zberateľských verzií – Bugatti Centodieci za 9 miliónov eur.

  Najkrajšie americké autá - našich TOP 10

  3

  Motor vpredu, pod kapotou V8, zadný náhon a poriadna porcia výkonu. To sú pravé americké klasiky ako Ford Mustang alebo Dodge Charger. No ktoré „ameriky“ sú najkrajšie? Moderné superšporty ako Ford GT či Chevrolet Corvette alebo klasiky zo 70. rokov? Prinášame zoznam 10 najkrajších amerických áut. Zoznam je subjektívny, preto…

  Finále šprintérskeho seriálu PowerFest sa odohrá v Trenčíne

  0

  Posledné kolo šampionátu disciplíny drag racing sa odjazdí 24. augusta a vo väčšine kategórií sa o víťazoch rozhodne práve na trenčianskom letisku. Piata bitka Majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov prinesie najväčšiu koncentráciu konských síl, akú môžete na Slovensku zažiť, a kuriózne duely extrémnych mašín. Finále šprintérskeho seriálu sa bude…

  Šprint Supra a Cayman GTS a TT RS a Alpine A110. Kto prekvapí?

  2

  V poslednom čase sa na internete objavilo viacero šprintov novej Supry, z ktorých sa zdá, že auto má viac výkonu, ako je písané v papieroch. Šprint Supra a Cayman GTS a TT RS a Alpina A110 môže prekvapiť, aj keď víťaz by sa mohol zdať jasný hneď dopredu.

  KAMzaKRÁSOU

  Moderné chodenie naboso: Táto zábavka môže byť pre teba nebezpečná!

  4

  Vedeli by ste si predstaviť, že by ste chodili po ulici úplne bosí? Niektorí ľudia na chodenie naboso nedajú dopustiť a praktizujú ho celkom bežne. Hovoria pri tom o návrate k prírode s argumentmi, že keď sa narodí dieťa, tiež sa učí bosej chôdzi. V tomto článku sa dozviete, aké…

  TEST: ARTISTRY STUDIO™ Paris Sada na úpravu obočia 3 v 1

  2

  Hovorí sa, že obočie je rám celej tváre. Ak si ho vytrháme, necháme narásť a zhustnúť, nafarbíme či upravíme ceruzkou alebo gélom, vždy to náš vzhľad ovplyvní. Pekne upravené a tvarované obočie v správnej farbe pritom pôsobí elegantne a žene pridáva na pôvabe. Úprava obočia je pre mnohé nevyhnutným krokom pri líčení, ktorý nemožno…

  Elegantná puzdrová sukňa: Nesmrteľný kúsok ako základ šatníka

  3

  Už je to dávno, čo Christian Dior priniesol revolúciu, ktorá sa týka ženských sukieň. Ako prvý prišiel na svet s puzdrovou sukňou ako novou formou oblečenia, ktoré lichotí každej ženskej postave. S detailom na krásne ženské krivky môžeme povedať, že puzdrová sukňa je jednou z mála kúskov oblečenia, ktoré sa tešia takej obľube. Elegantná…

  Video 12-ročná make-up artistka Natthanan z Thajska a jej nové BMW za nemalé peniaze

  2

  Vôbec nie je tajné, že youtuberi si dokážu natáčaním videí zarobiť nemalé peniaze. Niektorí sa tým taja a iní dokážu povedať na rovinu, aké môžu byť spolupráce s rôznymi značkami výnosné. No uverili by ste, že už 12-ročná make-up artistka Natthanan z Thajska si vďaka svojej práci dokázala kúpiť luxusné BMW rady 7…

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenia sú vhodné pre Strelca?

  0

  Vo vzťahu, kde je jedno zo znamení ohnivé a druhé vzdušné, je to vždy zaujímavé a určite aj podnetné. Vzduch jednoducho dodáva ohňu na sile, hoci niekedy to môže trochu prepísknuť a dôjde aj k neželanému požiaru. Tak je to aj v prípade spojenia Strelca a Vodnára. Magneticky sa priťahujú a spoločne objavujú to, čo by im…

  Ako podporiť vykašliavanie? Dýchacím cestám pomôžu listy tejto známej rastliny!

  2

  V prírode nájdeme množstvo bylín, ktoré majú blahodarný vplyv na respiračný systém človeka. Mnohé sú nápomocné pri boji proti nepríjemnému kašľu či upchatých dutinách. Dokážu podporiť liečbu zápalu priedušiek či stlmiť teplotu. Ľudová medicína radí medzi byliny na dýchacie ťažkosti aj eukalyptus guľatoplodý. Na účinky tohto stromu s liečivými listami…

  Svetlo sveta

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

  0

  Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá štyri dni. Začne sa v piatok 13. septembra o 17:00 mariánskou hodinkou, svätou omou a…

  Pápež dáva Švédsko svetu za vzor v imigračnej otvorenosti. Štatistika nárastu znásilnení hovorí o opaku.

  0

  V nedávnom rozhovore pre Vatican News pápež František uviedol Švédsko ako krajinu, ktorá by mala byť modelovým príkladom pre ostatné štáty sveta v otvorenom prístupe k imigrácii. Pápež uviedol, že Švédsko dobré pozná, pretože „krajina je plná imigrantov z Latinskej Ameriky. Všetkých ich prijali. Majú tam organizáciu a tá za…

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Armádny Magazín

  Dvojdňová horská pátracia akcia dopadla úspešne

  0

  Od včera prebiehala v horách nad obcou Klenovec veľká záchranná akcia. 70-ročný hubár sa nevrátil do svojho bydliska. Množstvo policajtov, hasičov, záchranárov a miestnych dobrovoľníkov prehľadávalo okolité členité lesy. Využité boli terénne vozidlá aj drony, Ešte v noci bol nasadený stopársky pes, neskôr psy cvičené na plošné prehľadávanie. Nezvestný starš

  Pilotka Indických vzdušných síl tvrdí, že videla kolegu Abhinandana na MiGu-21 ako zostrelil pakistanskú F-16

  0

  Pár dní dozadu (16. júla) sa v indickej tlači objavila správa, uvádzajúca prítomnosť „dôležitého očitého svedka indického víťazstva vo vzdušnom boji 27. februára tohto roku“. Týmto dôležitým svedkom celej udalosti je veliteľka letky indického letectva Minti Agarwal. Je to zároveň prvá žena v indickom vojenskom letectve, ktorá bo

  Reakcia skúseného ochrankára na útok mačetou

  0

  Nemecká výcviková akadémia Force on Force, zverejnila zaujímavé video z Juhoafrickej republiky. Ochrankár v obchode pohotovo reagoval na útočníka ozbrojeného mačetou. https://www.facebook.com/starsgermany/videos/572583626605938/?t=16 Ochrankár ostal pokojný, predpokladal útok sečnou zbraňou, je zrejmá jeho skúsenosť s odrazením útoku nožom, nacvičeným úhybom odrazil útok

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  Tvoja Svadba

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Tvoje Zdravie

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…