• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má vo svojích metódach prenasledovania zahrnuté aj psychologické útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka, útočia na rodiny aby ich rozložili!

  Publikované 10.11. 2017 o 21:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Mobilné telefóny mimo ich odpočúvania sú použité ako nástroj na sledovanie osôb, to isté sa týka počítačov PC, televízorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Prenasledovanie sa týka občanov a ich rodinných príslušnikov, teda aj deti, pokiaľ majú svoj mobil, počítač na ktrých majú svoje hry. Eduard Hakl hovorí, že ide o bezdôvodné prenasledovanie vzájomne všetkých občanov s cieľom pripraviť alebo uskutočniť na nich vykonštruované a vymyslené útoky tajnej služby a takto rozložiť rodiny aby sa ich majetok stal ľahkou korisťou.

  Hlavným cieľom tajného dohľadu je rozbíjanie rodín rôznymi spôsobmi a intrigami s cieľom získať ich majetok a odlúčiť deti od politicky aktívneho rodiča. O chudobné a primitívne rodiny nemajú záujem. Prioritu majú majetné rodiny, čo len s vlastným rodinným domom alebo bytom, aspoň jeden z rodičov aby bol ambiciózny v spoločenskom živote (v politike alebo biznise) a mali aspoň jedno ambiciózne dieťa. Najvhodnejšie dve deti, ktoré sa po rozbití rodiny v budúcnosti budú vzájomne a dobrovoľne prenasledovať. Staršiemu dieťaťu sa vytvoria lepšie životné podmienky aby si ho získal „tajný dohľad“ a v budúcnosti bude v rozpracovaní mladší súrodenec. Týmto „perpetu mobile“ si zabezpečuje oligarchia neustálu aktivitu tajných služieb aby bola ich činnosť odôvodnená a koleso zotrvačnosti prenasledovania sa nikdy nezastavilo.

  Najvhodnejším rozbíjačom rodiny je jednoznačne žena. Ženské pohlavie (česť výnimkam) je zranitelnejšie vzhľadom na citovú vezbu k svojím deťom, preto sú ochotne pod tlakom konšpiračných útokov (nezamestnanosť, chudoba, hrozba bezdomovstva) zradiť svojho manžela a zapredať tak jeho život (ten bude bezdomovec) s nádejou, že týmto zachraňuje svoje deti a seba samú. (zabezpešia jej lepšie zamestnanie) Najatraktívnejšia ponuka je opatrovateľka v zahraničí s dvojtýždennžm turnusom. Zo Slovenska odchádza do zahraničia za prácou opatrovateľky vyše 60 tisíc žien každé dva týždne..

  Cieľom tajného programu v spolupráci s akademiou vied je izolovať deti od rodičov, aby deti išli nevedome (bohaté deti vedome) za svojou nezávislosťou a slobodou (deti to chcú) s cieľom do budúcna zachovať tajný dohľad nad občanmi. Deti „nepohodlných“ budú v budúcnosti prenasledované deťmi „vyvolených“. Pričom rodičia dbajú na to aby deti „vyvolených“ žili v prepichu a slobodne a deti „nepohodlných“ žili v chudobe následkom ktorej sa stávajú rebelmi túžiacimi za komunizmom, ktorý sa im len v ich mysli javí ako spravodlivejši.

  Aby tento kolotoč „tajného dohľadu“ mohol fungovať, musí mať „štát“ pod kontrolou políciu, prokuratúru a hlavne súdnictvo. Pracuje sa osvedčeným mafiánskym spôsobom 30:70. Z toho 30% aktivít sú zdánlivo v prospech „obeti“, napríklad 30% policajtov, prokuratorov a sudcov je skutočne nezávislých, ale ktorí nedostávajú „chúlostivé“ prípady na riešenie a 70% policajtov, prokurátorov a sudcov sú „tajne“ závislí na rozhodovaní podľa pokynov „tajného dohľadu“, najčastejsšie agentami sprostredkovateľmi, lístečkovým systémom, šepkacím systémom alebo osobnými stretnutiami.

  Preto by bolo vhodné ako prvý krok v boji proti „politickej“ rorupcii, zaviesť TRIUMVIRÁD, rozhodovať musia vždy traja, je tam menšia pravdepodobnosť „podplácania“ ako samostatní a nezávislí jedinci. Každý kto vydáva uznesenie alebo rozsudok (policajt, prokurator, sudca) by sa musel podriadiť súhlasu ďalších dvoch „členov občianskej poroty“. Občianska porota by bol nový inštitút volený občanmi v mioeste bydliska a sídla rozhodovacieho orgánu.

  Sudcovia musia byť pod verejným dohľadom, žiadne súkromie, buď chce dobrovolne byť sudcom, poberať dobrý plat a výhody a strpieť verejný dohľad alebo nemôže byť sudcom. V tom je záruka nezávislosti.

  Na internete uverejňujeme stránku ktorá bude pod názvom Eduard Hakl a jeho vyhlásenie prípravy vrážd občanov, ich likvídacie existencíe a rozbijánie ich rodin kde motivom je ich majetok a peniaze. Tu si môžete pozrieť, či ste na nejakom zozname a tu aj môžete pridávať svoje príbehy verejne alebo neverejne.

  http://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, treba ju zrušiť! ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  SMS od Eduarda Hakla:

  Dalši blog. Manipulácia použita na prenásledovanie a poškodzovanie občanov vždy s inym zámerom :  mobilnymi telefony mimo ich odpočuvanie su použité ako nástroj na sledovanie osob.  To isté sa tyká aj počitačov PC, televizorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Pro sebe alebo v domácnostiach. občanov. Prenásledovanie sa tyka občanov a ich rodinných príslušnikov teda aj deti pokiaľ majú svoj počitač a na ňom sa hrajú hry. Ide o bezdovodne prenasledovanie vzájomně všetkých občanov s cielom pripravovať alebo uskutočňovat na nich vykonštruováne a  vymyslené a útoky tajnej služby

  Vo svojich metodách majú zahrnuté aj jednu z metod : psychologické  útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka.  Použivajú informácie zo SAV a zneuživajú výskumy zo SAV výskumných ústavov SR z  projektov vega,  tykajúcich sa žaludočných kyselin prostrednictvom ktorých poškodzujú človeka. Aj na  tomto základe prenásledúju človeka a zistujú o ňom čo konzumoval, konzumuje, bude konzumovať. S dovodov a motívu úmyselného  poškodenia zdravia ako aj s následkom smrti. Sledujú čo konzumuje. Následne po tomto zistení zosnujú resp., majú pripravené psychologické zbraně a to konštrukcie na útoky zdravia a  orgánov človeka. Teda napr. lepšie a lahšie sa im ovládne sposobiť umýselný stres a teda spúšťác rakovinových buniek alebo inych ťažkých chorob ktore majú na svedomie.  Choroby ťažkého druhu s následkom smrti sa spúšťajú z vyvolaného stresu, ktorý práve oni privodia a  vyvolavajú. Toto je jedna prioritná metoda na hromadné poškodzovanie nevinných ľudi. Jeden z cielov  útoku je prekyselenie organizmu, ten totiž sposobuje smrtelné choroby a jednoznačne spustí rakovinu. Navadzajú  na kupovanie polotovarov na ktoré sa viac a viac zameriavajú. Takýto druh jedál zavádzajú do potravinovychh reťazcov. Vytvárajú odkázanosť kupovať polotovary.  Základy stresu sami pripravia. Napr :  Exekučné konania. Súdne pojednavania. Komplikácie v rodinách. Narušené priatelské a rodinné vzťahy. Vytvárajú  problemy s dětmi. Prehrané súdné spory alebo sudné spory s negativnými závermi ktoré u človeka vyvolavajú vážný stres. Rabovanie majetku, strechy nad hlavou , odstavovanie od práce stav bez práce a až do stavu bezdomovectva a podobne. Zdravotné iné problémy. Toto všetko reguľuje a ovláda SIS. Vobec nejde o ako sa vraví medzi ľudmi, že mám starosti. Áno starosti ma každý ale tie sposobuje a reguluje SIS. Ani nie štat nakoľko ten sme my občania. SIS tieto všetky okolnosti, a stavy ktoré sama privodí zároveň aj zneuživá. Na toto služi SIS. !!!!!!!! V našom štatě mimo ostatného.

  Zaver bude v závere že sa jedná o vážné poškodzovánie základných práv a slobod človeka. Toto všetko vyplyvájúce z ústavy SR. Poškodzovanie jeho slobodného myslenia. Jeho Práva na život a na zdravie. Práva na majetok. Toto totiž to porušuje Slovenska informačná služba na občanoch. Utajene a zákerně .

  A samozrejme vela inych veci ktore postupne objasnim a predlozim. Samozrejme tieto sms a informacie predkladame a archivujeme aj u inych svedkov.

  Rada stoviek dokazov ke pripravena na pouzitie a preukazanie SIS.

  Z osobného stretnutia vyplynulo:

  Eduard Hakl zatiaľ nechce podrobne rozoberať žiaden dôkaz, ktorým disponuje, povedal že takú radosť svojmu nepriateľovi neurobí aby vopred prezradil čo všetko a do akých podrobností vie, ale jedno je isté, že ak začne vyšetrovanie za prítomnosti zahraničných pozorovateľov predloží na všetky svoje tvrdenia uvedené v knihe množstvo dôkazov a navrhol mi aby som napísal na medzinárodný súdny dvor do Hágu, aj do Štrasburgu aj do napríklad Austrálie aby bola istota nezávislosti a keď dosiahnem začatie vyšetrovania, nakoľko ma považuje za korunného svedka, potom bude predkladať dôkazy.

  Ja som sa rozhodol, že napíšem podnet na uvedené medzinárodné súdy, lebo tiež si myslím, že som sa stal obeťou tohoto siskárskeho šialenstva. Zaujímavá bola Edova reakcia keď si pozrel zápisnicu z pojednávania v žalobe proti NR SR a meno sudkyne (uverejnené v minulom blogu) tak jednoznačne potvrdil, že menovaná sudkyňa je tajným agentom SIS a dostáva na rozhodnutie súdne spory v ktorých jednoznačne musí konať tak jako jej SIS prikáže. Preto zamietla mojú žalobu, lebo to dostala príkazom. Ja sa len pridávam k Edovi, lebo zamietnutie žaloby z dôvodov premlčania je jasným dôkazom nespravodlivého rozsudku.

  Na záver mi nedá, aby som neuverejnilmojú odpoveď na impertinentnú poznámku ku predchádzajúcim článkom, vraj som schizofrenik, tu je moja odpoveď:

  tibuke – v čom schizofrenicke članky? V tom, že som v r. 1986 pred tzv. „nežnou revoluciou“ odišiel z STV a založil som súkromné videoštúdio ORION,

  https://www.youtube.com/watch?v=566CbUte0Q8

  v 89-tom som natačal so študentami „nežnú revolúciu“

  https://www.youtube.com/watch?v=EV17XCbrkb0

  založil som politicke hnutie HSP 3 dni pred Mečiarovym HZDS

  https://youtu.be/XDrahByseZM

  zažil som desiatky konšpirácii a pokusy o moje usmrtenie

  https://www.youtube.com/watch?v=kg0vIe1bza4

  pred smrťou sme hľadali azyl vo Švajčiarsku kde sa nas pokúšali zavraždiť

  https://www.youtube.com/watch?v=n3RxAivRPRY

  po navrátení mi ukradli rodinný dom

  https://www.youtube.com/watch?v=F1Zd3QYkB9Y

  a prehravali sme skorumpované súdy

  https://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA

  robili mitingy,

  https://www.youtube.com/watch?v=BBmgKYEq6Y8

  vyrobili sme 72 diskusných relácii

  https://www.youtube.com/watch?v=RF8W2Iq0kE0

  poukazovali sme na porušovanie ľudských práv útokom na rodinu

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM

  vyzyval som ústavynch činiteľov k diskusii

  https://www.youtube.com/watch?v=Ju8pkgeUl4c&feature=youtu.be

  tisice papierových ako aj obrazových dôkazov, o tom že existuje tajný dohľad nad občanmi a celá rodina sa zapojila do boja

  https://www.youtube.com/watch?v=UIqOknGV45I

  a tu zrazu sa objaví dôkaz kto je za tým!!!!

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

  Mysliš, že som si sam podpalil auto pred domom?

  https://www.youtube.com/watch?v=EC0Q841iVpQ

  Ale skutočná pravda je úplne inde o tom bude nasledujúci blog s titulkom: Jan Molnár: Neuveriteľné a šokujúce odhalenie pravdy, je Eduard Hakl skutočne bývalý SIS-kár, ktorý napísal knihu o nezákonnosti SIS z dôvodov odhalenia pravdy a k tomu  je ešte aj SIS-kou prenasledovaný…alebo? ….. knihu používa na zastrašovanie podobne ako mafianci posielaju nábojnicu ako poslednú výstarhu obeti, není kniha verejným odkazom priamo od  SIS určený mne osobne a mne podobným??????? Uvidíme ako sa situácia vyvinie po tomto víkende, lebo aj ja som v strehu a nastavil som pascu. O tom bude budúci blog.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Jeden zaujímavý koment k minulému článku na FB:

   to je riadene zo zahranicia zidovskymi oligarchami a SIS ka ich musi pocuvat

   vyborne video, ale to nevravis nic nove, ved toto tu vie uz kazdy, zacalo to malou privatizaciou, ved uz vtedy, ked si chcel obycajny cloviecik kupit nejaky obchodik, prisiel na drazbu a hned vedla neho gorily sa zacali vyhrazat a nemohol kupit nic, pokracujuc kuponovou privatizaciou, tam si vybrani ludia kupili statny majetok za 5,50, vytunelovali fabriky a predali zahranicnym, ci je to Meciar, ci je to Dzurinda, vsetci su rovnake hovada, len si nemyslim, ze SIS ka su taki velki pani, to

  prave mam rozpozeraneho Snowdena, to je tiez na podobnu temu

   ale keby ta chceli zabit, tak ta zabiju uz davno, sposobom, akym sa hovori vo videu, uz davno by si dostal infarkt

   len presne ako pises, SIS ka ide vzdy po ludoch, ktori sa angazuju do politiky alebo su nejakym sposobom pre nich nepohodlni, po obycajnych ludoch nejde, pretoze vyse 80% ludi je celozivotne zadlzenych, cize im ani nemaju co zobrat, na obycajnych ludi nastastie seru, zobrali by im jedine majetky, ktore su majetkami bank, ved maju na to hypoteky, ktore dozivotne splacaju, takze ak idu po tebe, maju dovod, nikdy to nerobili bezdovodne

  nikto, koho prenasleduje SIS ka nie je len take neviniatko, ste jedna mafia, ktora „se pere medzi sebou“ a ked ste dole, kricite na tych hore a ked sa dostanete hore, tak robite to iste, co ti predtym, ludia to uz ani nepocuvaju, ja som to stale vravela, raz sa medzi sebou pozabijate, chudakov nechaju, lebo kto by na nich preboha robil, nic im nemaju zobrat, lebo dlhy by asi nechceli…je mi z politiky na grcanie a preto ma ani nezaujima a ani sa do toho nepletiem

   a SIS ku nikdy nezrusia, aj vo svete su tajne sluzby a tiez su presne nato, naco je SIS ka, nikdy nesluzili obcanom, obcania su ti, ktori do statnej kasy davaju prachy a krmia nimi tych najvacsich darmozracov vcetne SIS ky, preto nas obycajnych ludi nemaju zaujem zlikvidovat, lebo by im nemal kto do statnej kasy prispievat….. kradnete si medzi sebou, lebo uz nemate z coho, uz prisla ta doba, je mi zle zo vsetkych, ktori sa do politiky nuraju, nikdy nie je za tym nezistny ciel zachrany obcanov

  od veky vekov to tak bolo a vsade v celom svete, vzdy panovnik „kraloval“ a nekalym sposobom a poddani hrdlacili, co na tom zmenis ty? zasa sluby, aby si sa dostal ku korytu, uz ti vsetko sprivatizovali, uz je neskoro, asi si sa vtedy ked este nieco bolo o to bil, tak ide po tebe SIS ka, nemal si pichat do toho prsty a mal by si klud a zil by si spokojne

   najlepsie je nevlastnit ziadne majetky a zit v prenajme a byt obycajny clovek a mas svaty pokoj od celej SIS ky, z politiky sa rehocem uz peknych par rokov a nadalej aj budem a nepojdem volit nikoho, ani nahodou nedam hlas dalsiemu darmozracovi, co tu slubuje hory doly a aj mojou rukou by nastupil a hory doly by si hrabal pre seba…. nestaram sa do politiky, nemam majetky a napriek tomu som spokojna a mam klud, ziadna SIS ka ma neprenasleduje, lebo som pre nu zaujimava není

   a ak aj clovek nejake prachy ma, tak si ich ulozit niekde v off shore spolocnostiach na Cypre a hotovo, ze vas to bavi sa tam bit medzi sebou, bolo ti to treba?

   Moja odpoveď:

   Takto to vidia obyčajní ľudia a preto sa s tým už nedá nič robiť, maš pol na pol pravdu, ale nie všetci sme chceli kradnúť, ja som mal iné plány a preto mi nedovolili, nepatrim medzi nich ako pišeš skus si pozrieť môj komentár k diskusii kde ma označili ako „schizofrenicke članky“ v kratkosti som preukazal, aj videami, že som bol iný, ako antikomunista som chcel ZMENU ale ozaj k lepšiemu, preto ma ŠTB odstavila, ja som chcel „švajčiarsku priamu demokraciu“ a tu aj vybojujem, nemam čo viac strati

  Jej odpoved:

  to nemas sancu docielit, nikde na svete to nie je, politika je len hra pre plebs, hlavne pred volbami sa vedia ohanat na naivny lud, co pre nich spravia a po volbach sa im rehocu do oci, na lud kazdy sere a preto treba srat na nich tiez a nevolit ich

  Ja na to: Le to nikam nevedie, len do dalsej vojny a ja nechcem vojnu….

  Ona na to: vsak vojny boli vzdy a aj budu, na tom dobre zarabaju, preto ich vyvolavaju, najlepsie bolo podla mna za komousov pre obycajnych ludi

  Vážený čitateľ, ak chceš aby som v budúcom blogu uverejnil Žalobu proti Slovenskej republike zastúpenej Slovenskou informačnou službou za genocídu určitej skupiny obyvateľstva s plným vedomím najmenej predsedom vlády, napíš do komentára tvoj názor na úspešnosť alebo neúspešnosť takéjto žaloby alebo aspoň zahlasuj v nasledujúcej ankete….

  Anketa  Linka  alebo tu http://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm neviem tu anketu spojazdniť alebo tu

   http://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm

   Moje svedectvo:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Nová Škoda Octavia už tento rok?

  0

  Škoda tento rok príde s viacerými novinkami. V rámci modelovej ofenzívy je pripravený modernizovaný Superb, ktorý je na trhu už nejaký ten piatok. Nová Škoda Octavia by po 7 rokoch mala prísť na trh začiatkom budúceho roka, debut však zažije ešte tento rok. Možno na jesennom autosalóne vo Frankfurte. Čo môžeme…

  Hyundai Tucson N Line naznačuje príchod N-kového SUV

  0

  Očakávali sme ho síce už na Ženevskom autosalóne, ale prichádza až teraz. Hyundai Tucson N Line ako prvé SUV kórejského výrobcu dostal športový továrenský tuning. O plne Nkovú verziu, samozrejme, nejde, ale vraj má prísť aj tá. Podobne, ako i30 N Line, aj Tucson ponúkne športovejší zážitok z jazdy bez kompromisov v každodennom…

  Veľká údržba diaľničných tunelov. Kedy a kde?

  0

  Jar je tu. NDS preto už oznámila termíny, kedy bude vykonávať pravidelné uzávierky tunelov. V apríli a máji postupne príde veľká údržba diaľničných tunelov zameraná na očistu a kontrolu ich technického stavu a zariadení v nich. S údržbou sa, žiaľ, spájajú výluky a dopravné obmedzenia. Tu je ich zoznam, pre váš prehľad.

  Oslava Opel 120 rokov: 2. dekáda

  0

  V druhej časti seriálu o oslave Opel 120 rokov od začiatku výroby automobilov sa dostaneme do druhej dekády. Teda do rokov 1909 až 1919. Toto obdobie už je o niečo zaujímavejšie, aj keď príchod prvej svetovej vojny spomalil ďalší rozvoj. Pozrime sa, čo za tých 10 rokov Opel predviedol.

  Podarí sa naplniť plán Volvo Vision 2020?

  3

  Volvo je známe predovšetkým orientáciou na bezpečnosť a rodinu. Niekto by možno povedal, že bezpečnejší je už len tank. Volvo cíti zodpovednosť ísť  v otázke bezpečnosti príkladom. Pred 12 rokmi predstavili plán Volvo Vision 2020. Cieľom bolo, že do roku 2020 v novom Volve nezomrie žiadny človek. Podarilo sa ho naplniť?

  Video Hyundai ix35 4x4 test

  0

  Viacero testov starších typov Hyundai s pohonom oboch náprav ukázalo, že ich systém nie je pre niektoré bežné situácie vyladený. Stačilo trochu prekrížiť nápravy v kombinácii so sníženou trakciou a auto ostalo bezmocne stáť. A to aj keď sme použili mechanickú uzávierku medzinápravového diferenciálu 4WD Lock, ktorými tie autá sú vybavené.…

  KAMzaKRÁSOU

  Video Muži a mejkap: Ako to dopadne, keď si chlapi robia očné linky? Toto ťa dostane!

  0

  Muži a mejkap - pre mnohých nepredstaviteľná kombinácia. No povedzme si úprimne, dnes existuje obrovské množstvo úžasných mejkap artistov, ktorí to s líčidlami vedia lepšie ako ženy. Ako to však dopadne, že do rúk dostanú očné linky v pere bežní chlapi? To sa dozviete v nasledujúcom článku!

  Prečo spať so zatvorenými dverami? Raz ti to zachráni život!

  0

  Aj taká banalita, ako sú zatvorené dvere v miestnosti počas spánku, vám môže v budúcnosti zachrániť život. Človek si to ani neuvedomí, ale stať sa môže hocičo. Aj keď si nevieme predstaviť spať v miestnosti so zatvorenými dverami, pretože v nej môže byť vydýchaný vzduch, mali by ste vedieť, že zatvorené dvere zachránili život…

  Vedeli ste, že závislosť na jedle je choroba? Takto sa prejavuje

  0

  Od zajtra chudnem. Túto vetu si už povedalo mnoho ľudí, no existuje hŕstka tých, ktorým sa to nikdy nepodarí, lebo ich sužuje takzvaná závislosť na jedle. Táto nepríjemná choroba sa môže na prvý pohľad zdať ako výmysel, no nie je to tak. Byť závyslým na jedle znamená nemať nad svojím…

  Turecká káva: Spoznaj najlepší spôsob, ako pripraviť pravého turka!

  1

  Turecká káva alebo turek je obľúbeným budičom a nápojom viacerých z nás. Aký je jej pôvod a ako sa pripravuje? Poďme sa na to bližšie pozrieť.  Káva, ako taká, bola prvýkrát objavená v Etiópií. Konkrétne to bol pastier menom Kaldi, ktorý zbadal, že jeho kozy po tom, ako zjedli bobule…

  Hanbíš sa za popôrodné nedokonalosti? Táto žena ti ukáže, že na to nie je dôvod!

  4

  Ženské telo sa počas tehotenstva a najmä po pôrode zmení. U niektorých žien je zmena nebadateľná, no u ďalších zanechá gravidita a pôrod výrazne stopy. A veľakrát i trvalé. Strie, ovisnuté prsia aj pokožka na bruchu či iné kožné defekty - to všetko sú malé nedokonalosti, s ktorými sa musia…

  Nechutné plesne v domácnosti: Ako ich dostať zo stien či sedačky?!

  2

  Čierňava v kútoch stien, na sprchovacom závese či biele bodky na starých zvlhnutých krabiciach s odloženými vecami. Áno, plesne v domácnosti sú postrachom všetkých bytov a domov, ktoré majú problém s nadmernou vlhkosťou. Plesne v malých množstvách síce človeku neublíži, no keď sa rozrastie, môže spôsobovať alergickú reakciu a zničiť vaše…

  TopDesať

  Láska sa dá dokázať rôznymi spôsobmi: Týmto chlapom sa to podarilo

  0

  Láska sa dá dokázať rôznymi spôsobmi. Týmto chlapom sa to podarilo, vďaka čomu sa ich polovičky cítili šťastne. Správny chlap sa vždy snaží o to, aby bola jeho žena tou najšťastnejšou ženou na svete. Lásku sa jej snaží dokázať rôznymi spôsobmi. Od ručne vyrábaných darčekov, cez obyčajné skvelé raňajky až…

  Machu Picchu: Tajomná pamiatka starých Inkov

  0

  Bez pochyby najznámejšou pamiatkou kultúry Inkov sú pozostatky mesta, alebo ak chcete – ruiny mesta – Machu Picchu. Napriek legendám, ktorými je celé územie mesta opradené, nejedná sa o žiadne prehistorické mesto, ako by sme sa mohli domnievať. Mesto bolo vybudované pravdepodobne kvôli svätyniam. Pozrime sa na toto svetoznáme mesto trochu…

  Čo vlastne sú a ako fungujú adaptívne svetlá?

  0

  V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom adaptívne svetlá. Z prémiového segmentu sa postupne dostávajú aj do bežnejších áut a je iba otázkou krátkeho času, kedy ich uvidíme aj v najmenších kategóriách. Poďme sa teda pozrieť, ako vznikli, aké majú funkcie a vďaka čomu prichádza k ich rozmachu.…

  Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

  0

  Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

  Rio de Janeiro, socha Krista či Copacabana. Čo všetko ponúka exotická oblasť Carioca?

  0

  V tomto článku si povieme o ďalšom zo svetových kultúrnych dedičstiev – o kultúrnej oblasti Carioca, pod ktorú sa zaradzuje aj Rio de Janeiro, socha Krista Spasiteľa, svetoznámy záliv Copacabana a pobrežie mesta Rio, Cukrová homoľa (alebo ak chcete Pao de Acúcar) a Národný park Tijuca. Prečo práve Carioca? Názov je odvodený z prezývky obyvateľov Ria –…

  Jedálniček pre rôzne zamestnania: Čo by sme mali jesť podľa toho, čo robíme?

  0

  V prvom rade je nevyhnutné spomenúť, že každý človek je individuálny, preferuje rôzne chute i potraviny. Jedálniček by mal teda reflektovať nielen chuťové požiadavky, ale aj zdravotný stav, ročné obdobia, fyzickú záťaž a pod. Je dôležité mať na mysli, že nie všetko je vhodné pre každého. Tí, ktorí pracujú v…