• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má vo svojích metódach prenasledovania zahrnuté aj psychologické útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka, útočia na rodiny aby ich rozložili!

  Publikované 10.11. 2017 o 21:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Mobilné telefóny mimo ich odpočúvania sú použité ako nástroj na sledovanie osôb, to isté sa týka počítačov PC, televízorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Prenasledovanie sa týka občanov a ich rodinných príslušnikov, teda aj deti, pokiaľ majú svoj mobil, počítač na ktrých majú svoje hry. Eduard Hakl hovorí, že ide o bezdôvodné prenasledovanie vzájomne všetkých občanov s cieľom pripraviť alebo uskutočniť na nich vykonštruované a vymyslené útoky tajnej služby a takto rozložiť rodiny aby sa ich majetok stal ľahkou korisťou.

  Hlavným cieľom tajného dohľadu je rozbíjanie rodín rôznymi spôsobmi a intrigami s cieľom získať ich majetok a odlúčiť deti od politicky aktívneho rodiča. O chudobné a primitívne rodiny nemajú záujem. Prioritu majú majetné rodiny, čo len s vlastným rodinným domom alebo bytom, aspoň jeden z rodičov aby bol ambiciózny v spoločenskom živote (v politike alebo biznise) a mali aspoň jedno ambiciózne dieťa. Najvhodnejšie dve deti, ktoré sa po rozbití rodiny v budúcnosti budú vzájomne a dobrovoľne prenasledovať. Staršiemu dieťaťu sa vytvoria lepšie životné podmienky aby si ho získal „tajný dohľad“ a v budúcnosti bude v rozpracovaní mladší súrodenec. Týmto „perpetu mobile“ si zabezpečuje oligarchia neustálu aktivitu tajných služieb aby bola ich činnosť odôvodnená a koleso zotrvačnosti prenasledovania sa nikdy nezastavilo.

  Najvhodnejším rozbíjačom rodiny je jednoznačne žena. Ženské pohlavie (česť výnimkam) je zranitelnejšie vzhľadom na citovú vezbu k svojím deťom, preto sú ochotne pod tlakom konšpiračných útokov (nezamestnanosť, chudoba, hrozba bezdomovstva) zradiť svojho manžela a zapredať tak jeho život (ten bude bezdomovec) s nádejou, že týmto zachraňuje svoje deti a seba samú. (zabezpešia jej lepšie zamestnanie) Najatraktívnejšia ponuka je opatrovateľka v zahraničí s dvojtýždennžm turnusom. Zo Slovenska odchádza do zahraničia za prácou opatrovateľky vyše 60 tisíc žien každé dva týždne..

  Cieľom tajného programu v spolupráci s akademiou vied je izolovať deti od rodičov, aby deti išli nevedome (bohaté deti vedome) za svojou nezávislosťou a slobodou (deti to chcú) s cieľom do budúcna zachovať tajný dohľad nad občanmi. Deti „nepohodlných“ budú v budúcnosti prenasledované deťmi „vyvolených“. Pričom rodičia dbajú na to aby deti „vyvolených“ žili v prepichu a slobodne a deti „nepohodlných“ žili v chudobe následkom ktorej sa stávajú rebelmi túžiacimi za komunizmom, ktorý sa im len v ich mysli javí ako spravodlivejši.

  Aby tento kolotoč „tajného dohľadu“ mohol fungovať, musí mať „štát“ pod kontrolou políciu, prokuratúru a hlavne súdnictvo. Pracuje sa osvedčeným mafiánskym spôsobom 30:70. Z toho 30% aktivít sú zdánlivo v prospech „obeti“, napríklad 30% policajtov, prokuratorov a sudcov je skutočne nezávislých, ale ktorí nedostávajú „chúlostivé“ prípady na riešenie a 70% policajtov, prokurátorov a sudcov sú „tajne“ závislí na rozhodovaní podľa pokynov „tajného dohľadu“, najčastejsšie agentami sprostredkovateľmi, lístečkovým systémom, šepkacím systémom alebo osobnými stretnutiami.

  Preto by bolo vhodné ako prvý krok v boji proti „politickej“ rorupcii, zaviesť TRIUMVIRÁD, rozhodovať musia vždy traja, je tam menšia pravdepodobnosť „podplácania“ ako samostatní a nezávislí jedinci. Každý kto vydáva uznesenie alebo rozsudok (policajt, prokurator, sudca) by sa musel podriadiť súhlasu ďalších dvoch „členov občianskej poroty“. Občianska porota by bol nový inštitút volený občanmi v mioeste bydliska a sídla rozhodovacieho orgánu.

  Sudcovia musia byť pod verejným dohľadom, žiadne súkromie, buď chce dobrovolne byť sudcom, poberať dobrý plat a výhody a strpieť verejný dohľad alebo nemôže byť sudcom. V tom je záruka nezávislosti.

  Na internete uverejňujeme stránku ktorá bude pod názvom Eduard Hakl a jeho vyhlásenie prípravy vrážd občanov, ich likvídacie existencíe a rozbijánie ich rodin kde motivom je ich majetok a peniaze. Tu si môžete pozrieť, či ste na nejakom zozname a tu aj môžete pridávať svoje príbehy verejne alebo neverejne.

  https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, treba ju zrušiť! ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  SMS od Eduarda Hakla:

  Dalši blog. Manipulácia použita na prenásledovanie a poškodzovanie občanov vždy s inym zámerom :  mobilnymi telefony mimo ich odpočuvanie su použité ako nástroj na sledovanie osob.  To isté sa tyká aj počitačov PC, televizorov v domácnosti, rádia, satelity, a antény. Pro sebe alebo v domácnostiach. občanov. Prenásledovanie sa tyka občanov a ich rodinných príslušnikov teda aj deti pokiaľ majú svoj počitač a na ňom sa hrajú hry. Ide o bezdovodne prenasledovanie vzájomně všetkých občanov s cielom pripravovať alebo uskutočňovat na nich vykonštruováne a  vymyslené a útoky tajnej služby

  Vo svojich metodách majú zahrnuté aj jednu z metod : psychologické  útoky na poškodzovanie zdravia s následkom smrti človeka.  Použivajú informácie zo SAV a zneuživajú výskumy zo SAV výskumných ústavov SR z  projektov vega,  tykajúcich sa žaludočných kyselin prostrednictvom ktorých poškodzujú človeka. Aj na  tomto základe prenásledúju človeka a zistujú o ňom čo konzumoval, konzumuje, bude konzumovať. S dovodov a motívu úmyselného  poškodenia zdravia ako aj s následkom smrti. Sledujú čo konzumuje. Následne po tomto zistení zosnujú resp., majú pripravené psychologické zbraně a to konštrukcie na útoky zdravia a  orgánov človeka. Teda napr. lepšie a lahšie sa im ovládne sposobiť umýselný stres a teda spúšťác rakovinových buniek alebo inych ťažkých chorob ktore majú na svedomie.  Choroby ťažkého druhu s následkom smrti sa spúšťajú z vyvolaného stresu, ktorý práve oni privodia a  vyvolavajú. Toto je jedna prioritná metoda na hromadné poškodzovanie nevinných ľudi. Jeden z cielov  útoku je prekyselenie organizmu, ten totiž sposobuje smrtelné choroby a jednoznačne spustí rakovinu. Navadzajú  na kupovanie polotovarov na ktoré sa viac a viac zameriavajú. Takýto druh jedál zavádzajú do potravinovychh reťazcov. Vytvárajú odkázanosť kupovať polotovary.  Základy stresu sami pripravia. Napr :  Exekučné konania. Súdne pojednavania. Komplikácie v rodinách. Narušené priatelské a rodinné vzťahy. Vytvárajú  problemy s dětmi. Prehrané súdné spory alebo sudné spory s negativnými závermi ktoré u človeka vyvolavajú vážný stres. Rabovanie majetku, strechy nad hlavou , odstavovanie od práce stav bez práce a až do stavu bezdomovectva a podobne. Zdravotné iné problémy. Toto všetko reguľuje a ovláda SIS. Vobec nejde o ako sa vraví medzi ľudmi, že mám starosti. Áno starosti ma každý ale tie sposobuje a reguluje SIS. Ani nie štat nakoľko ten sme my občania. SIS tieto všetky okolnosti, a stavy ktoré sama privodí zároveň aj zneuživá. Na toto služi SIS. !!!!!!!! V našom štatě mimo ostatného.

  Zaver bude v závere že sa jedná o vážné poškodzovánie základných práv a slobod človeka. Toto všetko vyplyvájúce z ústavy SR. Poškodzovanie jeho slobodného myslenia. Jeho Práva na život a na zdravie. Práva na majetok. Toto totiž to porušuje Slovenska informačná služba na občanoch. Utajene a zákerně .

  A samozrejme vela inych veci ktore postupne objasnim a predlozim. Samozrejme tieto sms a informacie predkladame a archivujeme aj u inych svedkov.

  Rada stoviek dokazov ke pripravena na pouzitie a preukazanie SIS.

  Z osobného stretnutia vyplynulo:

  Eduard Hakl zatiaľ nechce podrobne rozoberať žiaden dôkaz, ktorým disponuje, povedal že takú radosť svojmu nepriateľovi neurobí aby vopred prezradil čo všetko a do akých podrobností vie, ale jedno je isté, že ak začne vyšetrovanie za prítomnosti zahraničných pozorovateľov predloží na všetky svoje tvrdenia uvedené v knihe množstvo dôkazov a navrhol mi aby som napísal na medzinárodný súdny dvor do Hágu, aj do Štrasburgu aj do napríklad Austrálie aby bola istota nezávislosti a keď dosiahnem začatie vyšetrovania, nakoľko ma považuje za korunného svedka, potom bude predkladať dôkazy.

  Ja som sa rozhodol, že napíšem podnet na uvedené medzinárodné súdy, lebo tiež si myslím, že som sa stal obeťou tohoto siskárskeho šialenstva. Zaujímavá bola Edova reakcia keď si pozrel zápisnicu z pojednávania v žalobe proti NR SR a meno sudkyne (uverejnené v minulom blogu) tak jednoznačne potvrdil, že menovaná sudkyňa je tajným agentom SIS a dostáva na rozhodnutie súdne spory v ktorých jednoznačne musí konať tak jako jej SIS prikáže. Preto zamietla mojú žalobu, lebo to dostala príkazom. Ja sa len pridávam k Edovi, lebo zamietnutie žaloby z dôvodov premlčania je jasným dôkazom nespravodlivého rozsudku.

  Na záver mi nedá, aby som neuverejnilmojú odpoveď na impertinentnú poznámku ku predchádzajúcim článkom, vraj som schizofrenik, tu je moja odpoveď:

  tibuke – v čom schizofrenicke članky? V tom, že som v r. 1986 pred tzv. „nežnou revoluciou“ odišiel z STV a založil som súkromné videoštúdio ORION,

  https://www.youtube.com/watch?v=566CbUte0Q8

  v 89-tom som natačal so študentami „nežnú revolúciu“

  https://www.youtube.com/watch?v=EV17XCbrkb0

  založil som politicke hnutie HSP 3 dni pred Mečiarovym HZDS

  https://youtu.be/XDrahByseZM

  zažil som desiatky konšpirácii a pokusy o moje usmrtenie

  https://www.youtube.com/watch?v=kg0vIe1bza4

  pred smrťou sme hľadali azyl vo Švajčiarsku kde sa nas pokúšali zavraždiť

  https://www.youtube.com/watch?v=n3RxAivRPRY

  po navrátení mi ukradli rodinný dom

  https://www.youtube.com/watch?v=F1Zd3QYkB9Y

  a prehravali sme skorumpované súdy

  https://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA

  robili mitingy,

  https://www.youtube.com/watch?v=BBmgKYEq6Y8

  vyrobili sme 72 diskusných relácii

  https://www.youtube.com/watch?v=RF8W2Iq0kE0

  poukazovali sme na porušovanie ľudských práv útokom na rodinu

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM

  vyzyval som ústavynch činiteľov k diskusii

  https://www.youtube.com/watch?v=Ju8pkgeUl4c&feature=youtu.be

  tisice papierových ako aj obrazových dôkazov, o tom že existuje tajný dohľad nad občanmi a celá rodina sa zapojila do boja

  https://www.youtube.com/watch?v=UIqOknGV45I

  a tu zrazu sa objaví dôkaz kto je za tým!!!!

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

  Mysliš, že som si sam podpalil auto pred domom?

  https://www.youtube.com/watch?v=EC0Q841iVpQ

  Ale skutočná pravda je úplne inde o tom bude nasledujúci blog s titulkom: Jan Molnár: Neuveriteľné a šokujúce odhalenie pravdy, je Eduard Hakl skutočne bývalý SIS-kár, ktorý napísal knihu o nezákonnosti SIS z dôvodov odhalenia pravdy a k tomu  je ešte aj SIS-kou prenasledovaný…alebo? ….. knihu používa na zastrašovanie podobne ako mafianci posielaju nábojnicu ako poslednú výstarhu obeti, není kniha verejným odkazom priamo od  SIS určený mne osobne a mne podobným??????? Uvidíme ako sa situácia vyvinie po tomto víkende, lebo aj ja som v strehu a nastavil som pascu. O tom bude budúci blog.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Jeden zaujímavý koment k minulému článku na FB:

   to je riadene zo zahranicia zidovskymi oligarchami a SIS ka ich musi pocuvat

   vyborne video, ale to nevravis nic nove, ved toto tu vie uz kazdy, zacalo to malou privatizaciou, ved uz vtedy, ked si chcel obycajny cloviecik kupit nejaky obchodik, prisiel na drazbu a hned vedla neho gorily sa zacali vyhrazat a nemohol kupit nic, pokracujuc kuponovou privatizaciou, tam si vybrani ludia kupili statny majetok za 5,50, vytunelovali fabriky a predali zahranicnym, ci je to Meciar, ci je to Dzurinda, vsetci su rovnake hovada, len si nemyslim, ze SIS ka su taki velki pani, to

  prave mam rozpozeraneho Snowdena, to je tiez na podobnu temu

   ale keby ta chceli zabit, tak ta zabiju uz davno, sposobom, akym sa hovori vo videu, uz davno by si dostal infarkt

   len presne ako pises, SIS ka ide vzdy po ludoch, ktori sa angazuju do politiky alebo su nejakym sposobom pre nich nepohodlni, po obycajnych ludoch nejde, pretoze vyse 80% ludi je celozivotne zadlzenych, cize im ani nemaju co zobrat, na obycajnych ludi nastastie seru, zobrali by im jedine majetky, ktore su majetkami bank, ved maju na to hypoteky, ktore dozivotne splacaju, takze ak idu po tebe, maju dovod, nikdy to nerobili bezdovodne

  nikto, koho prenasleduje SIS ka nie je len take neviniatko, ste jedna mafia, ktora „se pere medzi sebou“ a ked ste dole, kricite na tych hore a ked sa dostanete hore, tak robite to iste, co ti predtym, ludia to uz ani nepocuvaju, ja som to stale vravela, raz sa medzi sebou pozabijate, chudakov nechaju, lebo kto by na nich preboha robil, nic im nemaju zobrat, lebo dlhy by asi nechceli…je mi z politiky na grcanie a preto ma ani nezaujima a ani sa do toho nepletiem

   a SIS ku nikdy nezrusia, aj vo svete su tajne sluzby a tiez su presne nato, naco je SIS ka, nikdy nesluzili obcanom, obcania su ti, ktori do statnej kasy davaju prachy a krmia nimi tych najvacsich darmozracov vcetne SIS ky, preto nas obycajnych ludi nemaju zaujem zlikvidovat, lebo by im nemal kto do statnej kasy prispievat….. kradnete si medzi sebou, lebo uz nemate z coho, uz prisla ta doba, je mi zle zo vsetkych, ktori sa do politiky nuraju, nikdy nie je za tym nezistny ciel zachrany obcanov

  od veky vekov to tak bolo a vsade v celom svete, vzdy panovnik „kraloval“ a nekalym sposobom a poddani hrdlacili, co na tom zmenis ty? zasa sluby, aby si sa dostal ku korytu, uz ti vsetko sprivatizovali, uz je neskoro, asi si sa vtedy ked este nieco bolo o to bil, tak ide po tebe SIS ka, nemal si pichat do toho prsty a mal by si klud a zil by si spokojne

   najlepsie je nevlastnit ziadne majetky a zit v prenajme a byt obycajny clovek a mas svaty pokoj od celej SIS ky, z politiky sa rehocem uz peknych par rokov a nadalej aj budem a nepojdem volit nikoho, ani nahodou nedam hlas dalsiemu darmozracovi, co tu slubuje hory doly a aj mojou rukou by nastupil a hory doly by si hrabal pre seba…. nestaram sa do politiky, nemam majetky a napriek tomu som spokojna a mam klud, ziadna SIS ka ma neprenasleduje, lebo som pre nu zaujimava není

   a ak aj clovek nejake prachy ma, tak si ich ulozit niekde v off shore spolocnostiach na Cypre a hotovo, ze vas to bavi sa tam bit medzi sebou, bolo ti to treba?

   Moja odpoveď:

   Takto to vidia obyčajní ľudia a preto sa s tým už nedá nič robiť, maš pol na pol pravdu, ale nie všetci sme chceli kradnúť, ja som mal iné plány a preto mi nedovolili, nepatrim medzi nich ako pišeš skus si pozrieť môj komentár k diskusii kde ma označili ako „schizofrenicke članky“ v kratkosti som preukazal, aj videami, že som bol iný, ako antikomunista som chcel ZMENU ale ozaj k lepšiemu, preto ma ŠTB odstavila, ja som chcel „švajčiarsku priamu demokraciu“ a tu aj vybojujem, nemam čo viac strati

  Jej odpoved:

  to nemas sancu docielit, nikde na svete to nie je, politika je len hra pre plebs, hlavne pred volbami sa vedia ohanat na naivny lud, co pre nich spravia a po volbach sa im rehocu do oci, na lud kazdy sere a preto treba srat na nich tiez a nevolit ich

  Ja na to: Le to nikam nevedie, len do dalsej vojny a ja nechcem vojnu….

  Ona na to: vsak vojny boli vzdy a aj budu, na tom dobre zarabaju, preto ich vyvolavaju, najlepsie bolo podla mna za komousov pre obycajnych ludi

  Vážený čitateľ, ak chceš aby som v budúcom blogu uverejnil Žalobu proti Slovenskej republike zastúpenej Slovenskou informačnou službou za genocídu určitej skupiny obyvateľstva s plným vedomím najmenej predsedom vlády, napíš do komentára tvoj názor na úspešnosť alebo neúspešnosť takéjto žaloby alebo aspoň zahlasuj v nasledujúcej ankete….

  Anketa  Linka  alebo tu https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm neviem tu anketu spojazdniť alebo tu

   https://www.hakl-molnar-zoznam.cloud/kniznica/Anketa-Forum-Chat-.htm

   Moje svedectvo:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Premiér Pellegrini verí, že nebudeme opäť rekordérmi vo volebnej účasti: "Dúfam, že extrémistických a nacionalistických prúdov v europarlamente nebude extrémne veľa"

  Banská Bystrica 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dušan Hein)   Predseda vlády Peter Pellegrini verí, že vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazia na Slovensku proeurópske strany, ktoré budú pokračovať aj v integračných snahách a v celkovej reforme EÚ, pretože tá nás neminie. Konštatoval to v sobotu popoludní v Banskej Bystrici…

  Eurovoľby v Česku sa skončili, účasť v sobotu nepresiahla 30 percent

  Praha 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Česku sa skončili voľby do Európskeho parlamentu. Miestnosti sa uzavreli v sobotu o 14.00 h SELČ, presne 24 hodín po ich otvorení v piatok popoludní. Výsledky bude možné zverejniť až v nedeľu po 23.00 h, keď sa skončia eurovoľby v Taliansku. Pre europoslancov…

  Klaus sa tvrdo pustil do EÚ: Hrozí likvidácia ČR, cieľom Bruselu je vymazať národné štáty z mapy Európy

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Na pozadí prebiehajúcich volieb do Európskeho parlamentu bývalý prezident ČR Václav Klaus ostro skritizoval EÚ. Svoj názor vyjadril na diskusnom stretnutí s podnikateľmi v Brne. Podľa neho je totiž hlavným cieľom Bruselu likvidácia národných štátov prostredníctvom stále hlbšej integrácie. Predvolebné debata je však…

  Vedci našli prekvapujúci vzťah medzi fúzmi a onkologickými ochoreniami. Pre českých i slovenských mužov je veľmi dôležitý

  Kansas 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pexels)   Americkí vedci odhalili spojenie medzi prítomnosťou fúzov na mužskej tvári a znížením rizika onkologických ochorení - rakoviny dolnej pery. Jeho vplyv je podobný vplyvu vlasov na hlave "Zdá sa, že fúzy chránia pery podobne rovnako, ako vlasy chránia hlavu," vysvetlil pre Medicalxpress autor štúdie…

  Dnešné voľby sú podľa Bárányho „pokojné, korektné a nudné“

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dnešné voľby do Európskeho parlamentu je možné charakterizovať ako „pokojné, korektné a nudné“. Pre médiá to skonštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány Komisia sa pritom podľa neho kontinuálne zaoberá obdržanými podnetmi, napríklad v oblasti kampane a…

  Čaputová: Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby EÚ, silným elementom sú protieurópske sily. Kiska: Nemali by sme dovoliť, aby nás reprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania. Vyhlásila to nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo v Pezinku odovzdala svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu Čaputová…

  Spice Girls odštartovali comebackové turné

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Crossick/PA via AP)   Britská skupina Spice Girls v piatok v Dubline odštartovala očakávané comebackové turné. Štvorica, bez Victorie Beckham, sa na koncertné pódium vrátila po siedmich rokoch Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm a Geri Horner sa v dublinskom Croke Park predstavili pred asi…

  V Novom Meste sa päť občanov v žltých vestách domáhalo zrušenia volieb

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Milan Drozd)   Volebný okrsok v bratislavskom Ružinove, kde sa v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) emotívne domáhala voliť Američanka, nebol jediným miestom, kde musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb "Do volebného okrsku na Mikovíniho…

  Uchádzačov o post lídra konzervatívcov pribúda, ďalším je Hancock

  Londýn 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Zápas o to, kto nahradí britskú premiérku Theresu Mayovú, sa ešte oficiálne nezačal, ale počet uchádzačov o post rýchlo narastá. Minister zdravotníctva Matt Hancock v sobotu oznámil, že bude kandidovať na post lídra Konzervatívnej strany a tým aj na post britského premiéra. Okrem neho…

  Čo sa to s tým naším školstvom deje? Niekde prednášatelia s kuklami na hlavách, inde sexualizujú deti gender dňami. Na ZŠ v Spišskej Novej Vsi zas predviedli scénku o Hlavných správach, že aj za komunistov by si to bolo ťažko predstaviť

  Spišská Nová Ves 25. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Tento týždeň sa na sociálnych sieťach objavil úryvok scénky z jednej zo základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, v ktorom sa mali deti zahrať na príslušníkov rodiny a diskutovať o jednotlivých médiách, pričom náš portál mal podľa tejto scénky uverejňovať články,…

  Obyvatelia obce Osadné, známej z rovnomenného filmu, vnímajú EÚ dvojako. Miestny duchovný k europrojektu: "Nemali sme dostatočný lobing, peniaze sa na nás nezvýšili"

  Osadné 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Tomáš Doboš)   Obyvatelia obce Osadné v Sninskom okrese, kde sa pred viac ako desiatimi rokmi nakrúcal rovnomenný film, v ktorom vycestovali vtedajší starosta i miestny duchovný do Bruselu, aby zalobovali za výstavbu domu smútku i vytvorenie duchovného centra, vnímajú Európsku úniu pozitívne i negatívne. Účasť v sobotných…

  František odsúdil rozhodnutia ukončiť tehotenstvá na základe prenatálnych vyšetrení: "Je v poriadku najať si na vyriešenie problému vraha?"

  Vatikán 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Umelé prerušenie tehotenstva nie je možné odpustiť ani v prípade, že je plod vážne chorý alebo mu hrozí smrť. V sobotu sa tak vyjadril pápež František a zároveň vyzval lekárov a kňazov, aby podporovali rodiny, aby takéto tehotenstvá nevzdávali Na konferencii venovanej interrupciám…

  Hamilton víťazom kvalifikácie na VC Monaka

  Monte Carlo 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský pilot Lewis Hamilton sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu Monaka formuly 1, šieste podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta Tridsaťštyriročný úradujúci a päťnásobný svetový šampión jazdiaci vo farbách tímu Mercedes utvoril časom 1:10,166 min nové absolútne maximum mestského okruhu…

  Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovým výbuchom

  Paríž 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Sebastien Erome)   Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovou explóziou na pešej zóne v Lyone. Incident si vyžiadal 13 prevažne ľahko zranených, pričom 11 z nich bolo ešte v sobotu ráno v nemocnici Polícia v sobotu požiadala o pomoc svedkov a zverejnila fotografiu…

  Minulosť sa opakuje: Fíni šokovali hviezdnych Rusov, rozhodol kapitán Anttila

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Hokejisti Fínska sa po troch rokoch opäť predstavia vo finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom popoludňajšom semifinále šampionátu na Slovensku zdolali hviezdami nabitý výber Ruska tesne 1:0. Hrdinom stretnutia sa stal kapitán Marko Anttila, ktorý rozhodol o postupe svojho tímu gólom v 51.…

  Zemetrasenie v Japonsku. Pred príletom Trumpa sa triasli budovy v Tokiu

  Tokio 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Koji Sasahara, Pool)   Stredne silné zemetrasenie zasiahlo v sobotu východné Japonsko. Budovy sa triasli aj v hlavnom meste Tokio, niekoľko hodín pred príchodom prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom celoštátna televízna stanica NHK Podľa americkej geologickej služby USGS malo zemetrasenie magnitúdu 5. Epicentrum zemetrasenia…

  "Chcete vidieť mŕtvoly?!" Vodič, ktorý si fotil v Nemecku nehodu, dostal od policajta lekciu a pokutu

  Bavorsko 25. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot-Twitter-BR24)   Vodiči si pri čakaní v kolóne fotili smrteľnú nehodu, až ich oslovil dopravný policajt, či by si mŕtveho človeka nechceli prehliadnuť zblízka. Tým ich chcel upozorniť, že ich konanie nie je morálne správne. Za svoje správanie boli aj pokutovaní. Informuje portál Lidovky   Situáciu na videu zachytil spravodajský server…

  Rusko a Vietnam pripisujú veľký význam výnimočným stykom a všestranným strategickým partnerským vzťahom medzi sebou

  Moskva 25. mája 2019 (HSP/Kremlin.ru/Foto:TASR/AP-Evgeniya Novozhenina)   Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin prijal v Kremli predsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Xuan Phuca. „Vidieť Vás v Kremli je pre mňa veľkým potešením,“ vyhlásil ruský líder. „Nemusím hovoriť o formálnej stránke našich vzťahov, ktoré majú bezpochyby strategický charakter, sú založené na…

  TopDesat

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Vo svete IT

  Protiúder Číny na sankcie USA voči Huaweiu môže byť pre americký Apple zdrvujúcim

  0

  Ekonomická vojna medzi USA a Čínou naberá na obrátkach. Zatiaľ čo USA zaradilo spoločnosť Huawei a jeho dcérsku spoločnosť HiSilicone na zoznam „entity list“, vďaka čomu s nimi americké spoločnosti nemôžu obchodovať, tak Čína má v rukáve žolíka, ktorého ešte nevytiahla. Apple môže mať obavy z budúcich krokov Číny Portál Techspot.com poukázal na report analytika…

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  Ford a Agility Robotics spájajú sily. Takto by malo vyzerať v budúcnosti doručovanie balíkov – autonómne auto a robot ako poslíček

  0

  Spoločnosť Ford chce byť hnacím motorom v inováciách. Dôkazom toho má byť oznámenie spolupráce so spoločnosťou Agility Robotics, s ktorou chcú vytvoriť autonómne auto s robotom, ktorý bude roznášať balíky. Poslíčkovia s šoféri nemajú vo vízii spoločnosti priestor Americká automobilka Ford prostredníctvom svojho blogu oznámila spoluprácu so spoločnosťou Agility Robotocis, ktorých ambíciou je…

  Facebook by už v budúcom roku mohol spustiť vlastnú digitálnu menu „GlobalCoin“

  0

  Necelý mesiac dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Facebook oprašuje projekt Libra, ktorý zastrešuje digitálnu menu. Podľa informácií, ktoré sme Vám priniesli, sme sa mali už približovať k ostrému spusteniu tohto masívneho projektu, avšak bez presného termínu. Najnovšie, portál BBC.com prišiel s reportom, v ktorom načrtá konkrétnejší termín. Digitálna…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  12

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  1

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Počula si už o poldennom pôste? Spoznaj výhody intermittent fasting!

  1

  Najpopulárnejší je v dnešnej dobe práve 16:8. Väčšinou je rozdelený nasledovne: o 7:00 večer prestanete jesť a pôjdete si ľahnúť o 11:00 – takto získate 4 hodiny bez jedla. Ďalších 8 hodín spíte (do 7:00) a už vám zostáva vydržať iba 4 hodiny bez jedenia. Počas tohto pôstu je dôležité piť veľa tekutín. Káva, čaj…

  Vyhraj 4x telové sérum Fascianista SkinNova Body Serum v hodnote 83 €

  2

  Prečo by omladzovanie malo byť zamerané len na tvár? So skrášľujúcim programom FASCIANISTA ponúka Juvena luxusnú omladzujúcu starostlivosť pre celé telo! Unikátna zmes intenzívnych výživných zložiek preniká hlboko do pokožky, kde vďaka exkluzívnej technológii Juvena SkinNovaSC aktivuje každú jednu bunku. Pre vysokoúčinné ošetrenie pokožky tela, skvelý pocit a spevnenie postavy.…

  TEST: Annemarie Börlind 2-fázový hyalurónový shake

  4

  Ak trpíte dehydrovanou pleťou, dá sa s tým niečo robiť, a to celkom promptne. Stačí, ak začnete pleti dávať to, čo potrebuje prostredníctvom kvalitnej pleťovej starostlivosti. My sme pre vás testovali 2-fázový hyalurónový shake Annemarie Börlind, ktorý sľubuje práve chýbajúcu hydratáciu.

  Rôzne druhy vločiek - ako si vybrať tie najlepšie? Zabudni na otrepanú klasiku!

  6

  Keď sa povedia ovsené vločky, každý si hneď predstaví zdravý životný štýl, raňajky v miske s ovsenými vločkami, ovocím, orieškami, prípadne medom a zaliate najlepšie rastlinným mliekom, či jogurtom. Ale čo tie ostatné vločky? Hrajú vedľajšiu úlohu oprávnene, alebo ste ich jednoducho ešte neobjavili v obchode, či zostávate verní klasike? Objavte s nami benefity…

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. [caption id="attachment_1759" align="alignnone" width="1920"]

  Tvoja Svadba

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Tvoje Zdravie

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…