Seriál ZÁKLADY VIERY – Časť druhá: Zmysel života, pokánie a návrat k láske.

Prečo sme tu na svete? Prečo sme sa vôbec narodili a aký je boží plán pre náš život? Aby sme sa naučili milovať. Boha , blížneho i seba.   Pán to zhrnul do jednej vety: On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z … Čítať ďalej Seriál ZÁKLADY VIERY – Časť druhá: Zmysel života, pokánie a návrat k láske.