• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo na sociálnych výdavkoch, vraždí detí aby príslušnici SIS získali majetok ich rodičov…….

  Publikované 29.09. 2017 o 23:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Šokujúce informácie vypovedal bývalý príslušnik SIS Eduard Hakl vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ, je ochotný podať svedectvo pred súdmi o konkrétnych vraždách príslušnikmi SIS, je ochotný riskovať svoj život za odhalenie zákulisia SIS, ktorá je chobotnica oligarchie aby mohli beztrestne sa obohacovať na náš úkor, SIS, ktorá za naše peniaze nás vraždí a prenasleduje, podať svedectvo, že SIS ma „dlhé prsty“ a zasahuje do každej sféry nášho života, má pod kontrolou políciu, prokuratúru a dokonca aj súdnictvo.

  Občania, dokedy budeme ticho, dokedy budeme tolerovať „mafianske praktiky“, dokedy budeme znášať útoky na naše rodiny, dokedy dovolíme zabíjať naše deti, naše ženy, mužov a dokedy budeme sa nečinne dívať ako sa skrytou formou štát zbavuje starých ľudí aby zostalo v štátnom rozpočte viac peňazí pre „tunelárov“ finančných žralokov na úkor našej budúcnosti. Dokedy budú mlčať kompetentné úrady, dokedy bnude mlčať premier pod ktorého kompetencie patrí aj SIS Slovenská informačná služba, veď Edo Hakl tvrdí, že to niekto musel podpísať.

  Kto nesie zodpovednosť?

  Premier Slovenskej republiky inými slovami predseda vlády nesie zodpovednosť za konanie všetkých ministrov a ich rezortov, z jeho povinnosti „šéfa“ úradu vlády vyplýva kontrolná činnosť u všetkých rezortov nevynímajúc SIS Slovenskú informačnú službu, ktorá by mala informovať vládu a ústavných činisteľov o hroziacich nebezpečenstvách, o skrytej kriminalote, o rozkrádaní štátneho rozpočtu a ďalších povinnosti v zmylsle zákona o SIS. Prečo nikto nereaguje na podnety uvedené v knihe, prečo nikto nežaluje Eduarda Hakla za prípadné klamstvá uv ádzane v knihe? No preto, lebo všetko čo Eduard Hakl napísal je PRAVDA.

  Ako občan Slovenskej republiky nesúhlasím aby SIS bola zneužívaná na vraždenie deti, žien, mužov a starých ľudí len preto, aby sa iní mohli obohacovať na ich úkor. Ako dlhodobo prenasledovaný občan, na ktorom sa „odskúšali“ všetky praktiky uvádzane v knihe sa staviam na odpor, lebo sa cítim byť v ohrození.

  Nakoľko pán premier mi neodpovedal na žiadné listy, sťažnosťi a žiadosti od roku 1999 až po posledný otvorený list uverejnený tu Na blogu dňa 09.09.2017, budem nútený sa obrátiť na súd so žalobou.

  Vyzývam všetkých poškodených občanov a myslím tým, že poškodení sú aj tí čo majú exekúcie, prehraté súdne spory a pocity krivdy a strach z chudoby a budúcnosti, aby sa pridali k žalobe, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá.

  Žalujem premiera Slovenskej republiky, že si neplní povinnosti v zmysle zákona, nakoľko buď nevykonáva kontrolnu činnosť alebo ignoruje informácie o tom, že SIS Slovenská informačná služba vraždí detí, ženy, mužov aby sa zmocnili majetku pozostaalých, že SIS vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo v štátnom rozpočte na dôchodkových výdajoch, že SIS používa na zakrytie tejto závažnej trestnej činnosti rozvetvenú štruktoúru spolupracovníkov infiltrovaných do polície, prokuratúry a súdnictve, že usmrcuje ľudí v sanitkách neposkytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci a používa veľa ďalších rafinovaných spôsobov na prenasledovanie a likvidáciu nepohodlných ľudí.

  Ja osobitne jako Ján Molnár, sa cítim poškodený, nakoľko od roku 1989, kedy som založil politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejav u s cieľom aby sa pod kontrolou televíznych kamier sledovala transparentnosť prevodu m ajetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk, som spolu s rodinou brutálne prenasleovaný, ohrozovaný na živote čo viedlo až k vykonštruovaným dôvodom rozpadu rodiny, rozvodu manželstva a ohrození na životoch mojích dvoch detí.

  Niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu

  Na svoju česť prehlasujem, že sa staviam v zmysle Ústavy SR na odpor a budem vyvýjať iniciatívu aby sa za takéto činy zodpovedali kompetentné osoby, aby bol obnovený spôsob vyšetrovania v otázke priznania mučením prostredníctvom „elektrošokov“ (keď oni môžu nariadovať na psychiatrii elektorošoky s cieľom uzdraviť psychicky chorých) a takto ich dpnútiť v opodstatnených dôvodov k priznaniu a budem žiadať aby sa demokratickou cestou obnovil trest smrti pre vlastizradcov, ktorí sa podielajú na genocíde slovenského národa.

  Dávam na vedomie, že na túto tému odvysielal Občianský tribunál reláciu, ktorú si môžete pozrieť na tejto linke ingternetu:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  Z komentárov k videu vyberám:

  Simona Schubert: Všetci na zemi,bez ohľadu na náboženské či národnostné vyznanie,prichádzajú k názoru,že všade okolo nás na celom svete prebieha nejaká „zvláštna“vojna,poprípade bitka,ktorú ľudia nedokážu definovať,a prichádzajú k názorom,že všade vo svete prebieha nejaká „bitka“či vojna ,poprípade nejaký boj,ktorí mnohí vlastne ešte nedokážu presne určiť,čo to je za boj,čo to všetko znamená,prečo je to takto,prečo sa to odohráva,kto je za týmto všetkým??!! No,a vlastne,keby poznali skutočný dôvod týchto charakteristík,keby začali ľudia veci lepšie vnímať,keby začali ľudia viac premýšľať o veciach ktoré sa dejú okolo nich,zistili by,že to sa odohráva „BOJ“medzi „dobrom“a zlom“!medzi svetlom a tmou!!medzi „pravdou“a lžou a omylmi!!medzi „útiskom a „slobodou“!ako aj tím,čo je špatné a čo správne!!ale koniec koncov sme v boji a zápasíme medzi „životom“a smrťou“!! No a čo z tohto vyplýva?!!z tohto celého vojnového duchovného paradoxu?!!predsa to,že za týmto všetkým sú veľký svetový „hráči“,ktorí sú pod mocnosťami a kniežatstvami tohoto temného sveta,ktorí spolupracujú zo zloduchmi kniežat z nebeských sfér!!pretože „my“(pravoverný v Pánu Ježišu Krista a Jeho Otca Boha)nezápasíme a nevedieme „boj“s krvou a telom,ale s týmito zloduchmi kniežat mocností tohoto temného sveta,ktorí je zahalený do tmy ľudského úpadku!!A ak sa ľudia nespamätajú,a neobrátia sa k Bohu,pretože len v Bohu je záchrana(niet inej záchrany,žiaľ!)tak čaká každého vlastná smrť,a nebude úniku pred skazou,ktorá prichádza na celý svet!!Pretože v tomto „neviditeľnom“duchovnom svete ktorí je okolo nás,je rozpútaný „GIGANTICKY BOJ“medzi Satanom(zlo!m)a BOHOM(dobrom)!!A tento „boj“vážený,má svojich darebákov ,slabomyseľných poskokov a užitočných idiotov ktorí slúžia vedomky aj nevedomky SATANOVI!!!Ale v konečnom dôsledku má tento boj svôjho veľkého hrdinu,bojovníka za skutočnú spravodlivosť a „SLOBODU“,aby prišiel zachrániť všetkých „spravodlivých“ľudí,ktorí slúžia Božiemu synovi Ježišovi Kristovi“!!! Dávajte si teda veľký pozor všetci,ako máte „žiť“!!nie ako nemúdri,ale ako múdri!Pretože užívajte čas v Pánu,lebo dni sú zlé!!Preto nebudte nerozumní,ale pochopte,čo je Pánová vôľa!

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Takáto je u nás spravodlivosť, lebo nemá svoj systém, nemá svoju schému, tak ako televízor alebo iný dokonalý produkt ľudského umu. Preto sú súdy „nezávislé“, aby mohli rozhodnúť ako uznajú za vhodné. Preto každá vláda mení sudcov, prokurátorov a podobne. Sila peňazí má čoraz častejšie väčšiu váhu ako argumentácia pravdy.  Všetko pod rúškom nezávislosti. Ako môže byť súd nezávislý od spoločnosti. Veď spoločnosť to sme my ľudia a na našej vôle spravodlivosti musí všetko fungovať. Nečudo, že takýto rovnoramenný systém spravodlivosti potom umožňuje všetkým hyenám konať. Čakatelia, ktorí čakali na túto príležitosť si svojimi „legálnymi“ podvodmi /iné nevedia robiť/ nazbierajú toľko peňazí, že ich žiadna spravodlivosť rovnoramennej váhy neprebije.

  Na druhej strane je tu iný pohľad, novej názorovej generácie, ktorej predstava spravodlivosti sa líši od myslenia  minulosti. Dva protikladné obrazy budúcnosti dnes ovládajú každodenné predstavy. Väčšina ľudí, ak si vôbec dá tu námahu premýšľať o budúcnosti, predpokladá, že svet, aký poznajú, bude trvať naveky. Skutočne si sotva vedia predstaviť odlišný spôsob života a už vôbec nie úplne novú civilizáciu. Samozrejme uvedomujú si, že veci sa menia. Dúfajú, že pokrokové zmeny ich obídu a nič neotrasie dobre známym ekonomickým rámcom a politickou štruktúrou. Tento chaos v myslení vychádza z predpokladu, že sme poslednou generáciou starej civilizácie a prvou generáciou novej civilizácie. Tento chaos môže pochádzať priamo z nášho vnútra, kde sa odohráva konflikt medzi umierajúcou civilizáciou starej éry a vznikajúcou civilizáciou Tretej cesty, ktorá sa snaží zaujať svoje miesto.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Začneme tým že vás chceme informovať o možnostiach manipulácie s vašou elektronickou či mobilnou komunikáciou. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA disponuje programom, ktorý dokáže meniť obsah vašich SMS správ, MMS správ alebo e.mailov. Samozrejme, že správy a elektronickú poštu vám môžu   nielen upraviť obsahovo, ale môžu vám ju aj vymazať, prípadne zabezpečiť, aby sa k vám dôležité informácie nedostali. Táto činnosť je zameraná hlavne na malých podnikateľov, ktorí môžu takýmto spôsobom prisť v prvom rade o dôležité informácie, čo má potom za následok , že môžu prisť o zákazníkov , dodáveteľov, miesto na trhu a pod. Krycie firmy SIS si takto zabezpečujú priestor , ktorý po takto zdiskreditovaných malých firmách zostane. Jednoducho urobia z vašej inak serioznej firmy neschopnú a nespoľahlivú. A to môžete byť radi, že to skončí iba ukončením podnikania a sklamaním. Množstvo podnikateľov, ktorí svoje firmy bránili pred útokmi, je dodnes nezvestných, mrtvých alebo psychicky odpísaných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      

  Tretí rozmer v novom myslení

  Podstatou nového myslenia je pozerať sa na veci priestorovo, vidieť v každom jednaní a konaní súvislosti s tretím rozmerom „prečo“ umiestnený v danom čase a priestore. Zastaralé áno-nie, alebo pravda-nepravda musí sprevádzať tretí rozmer áno – nie plus „prečo“ a za aký čas.  Ide o nové videnie súvislosti, ktoré ovplyvňujú budúce konanie či z pohľadu krátkodobého /momentálne spory/, alebo z pohľadu dlhodobého /blahobyt/.  Opäť si musíme pomôcť históriou aby sme mohli predpovedať smer budúcnosti, ktorí je nielen na dosah ruky ale v podstate je už tu. Každý kto sa pozerá na históriu trochu z nadhľadu, pozerá sa na striedanie civilizácii, ktoré boli pod určitou vlnou trendu.  Na samom počiatku, pred prvou vlnou zmien, žila väčšina ľudí v malých skupinách, živila sa väčšinou rybolovom, lovom alebo pastierstvom. Táto vlna bola najdlhšia a najpomalšia /od cca 8000 r.pred. n.l. až po cca 1750 roku nášho letopočtu/. Vznik poľnohospodárstva bol prvým prevratným bodom v spoločenskom vývoji ľudstva. Bola to prvá vlna, ktorá zasiahla ľudstvom svojou širšou koncepciou života. Druhým veľkým prekvapením bola priemyselná revolúcia. Jej začiatok sa odhaduje od roku 1955. Pásová výroba bol trend druhej vlny. Budovali sa automobilky, textilné fabriky, potravinárske závodu, elektrárne a podobne. Tento nový proces zachvátil národy a kontinenty oveľa rýchlejšie ako prvá vlna. Na určitý čas existovali tieto dva odlišné procesy zmien súčasne, ale každý inou rýchlosťou.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ujmu na zdraví či majetku vám dokážu zabezpečiť rôznými spôsobmi od technických až po psychologické. Vplývaním na vašu myseľ si spôsobíte napr. úraz, urobíte iné rozhodnutie. Termín ,, Vymývanie mozgov,, je skutočnosť, existuje a je v réžii tajných služieb. V SKUTOČNOSTI NÁM VLÁDNU TAJNÉ SLUŽBY. Ovplyvňujú všetky každodenný chod, ovplyvňujú všetky dôležité odvetvia, manipulujú politiku, NÁS VŠETKÝCH!!!!! Chceme vás požiadať, vážení spoluobčania, aby ste nebrali tieto slová ako fikciu. Sú to všetko informácie , ktoré je aj možné preukázať . A aj sa preukážu. Kľudne nám pište naďalej svoje skúsenosti… Z rôzných kútov našej krajiny a bez toho, aby sme sa predtým poznali. Vplyv chémie a chemických zlúčenín, ktoré využívá SIS vo svojej činnosti popíšeme podrobnejšie v pokračovaní tejto knihy. Dokonca samotný Edo prišiel s takýmito metodami do styku vo svojej praxi…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Tretia vlna nastala veľmi rýchlo po druhej. Po necelých tridsiatich rokov nastala éra širokého zavádzania počítačov, komerčného využívania prúdových lietadiel, antikoncepčných piluliek a iných vysoko účinných inovácii. Ešte táto vlna sa poriadne neuviedla vo všetkých kútoch sveta a a už zazvonila ďalšia vlna  – revolúcia informačnej techniky, ktorá  prináša zmeny nielen v politickom živote, ale aj  hlboké zmeny v rodinnom živote, v biznise, technológii, kultúre a hodnotách. Táto vlna by mala najsilnejšie ovplyvniť myslenie ľudí lebo zasiahla svojou komunikačnou špecifikáciou mysel ľudí. Počítače nám otvorili priestor na nové nazeranie sa na svet. Priestorové videnie sa stalo novým ale už bežným prvkom vnímania súčasnosti. Tretí rozmer to je hĺbka a čas. Tu sa naskytajú  nové pohľady na právo, ekonomiku a morálku. Kým v priemysle sa používajú bežne, do občianskeho života sa ešte nedostali, ale klopú na dvere. Ak sa tejto vlny zmocnia „čakatelia“, beda všetkým čestným ľuďom, naplnia sa proroctvá o hroznej ničivej vojne. Ale ak sa tejto vlny zmocnia čestní a statoční ľudia naplnia sa pozitívne proroctvá, že po roku 2000 nastane ďalších tisíc rokov raj na zemi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.12 INFORMOVALI SME POLITIKOV AJ PREZIDENTA A. KISKU…

  Informáciu od nás dostali: Predseda NR SR Andrej Danko, predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanec NR SR Gábor Grendel, členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanci NR SR Marián Kotleba a Boris Kollár, poslanec NR SR Igor Matovič. Nakoniec sme eště poslali informáciu mailom Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Jediný kto nám po dlhej dobe poslal odpoveď Gábor Grendel. Spočiatku sme sa aj potešili, ale odpoveď a odporučanie, ktoré nám poslal vyzneli v tom zmysle, že ak niečo vieme, tak máme podať trestné oznámenie. Najlepšie bude ak si naše stanovisko prečítate z článku, ktorý sme uverejnili na našej FB stránke,,Charita na pomoc poškodeným tajnou službou o.z.,,: My budeme pokračovať tak ako sme začali. Na súdoch budeme svoje tvrdenia preukazovať a dokazovať. Dôkazy predložíme VŽDY iba sudcovi na začiatku pojednávania, pretože je viac ako isté, že SIS bude priebeh ovplyvňovať.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Vráťme sa ale k nášmu matematickému príkladu. Pôvodne sme mali z deviatich loptičiek na tri váženia určiť, ktorá bola defektná a upresniť či bola ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Ak by sme mali  na tri váženia odvážiťaž  64 loptičiek a určiť ktorá je defektná s presnosťou či je ľahšia alebo ťažšia, zdalo sa nám to priam nemožné. Ale pozrime sa na toto zadanie z nové pohľadu, s použitím tretieho rozmeru v rovnoramennom vážení. Aký úžasný pokrok z 9 loptičiek nám narástla možnosť až 64 loptičiek. Neuveritelne sa rozšírila možnosť kombinácii. Ak by sme za každou loptičkou videli jeden uzol schémy občianskej spoločnosti, tak porušenie pravidiel by sme odhalili takmer ihneď. Ale bez symbolických prvkov by sme to určite nezvládli, lebo slovné opísanie riešenia by zabralo mnoho papiera a času, ale vizuálne riešenie je pomerne jednoduché. Zpakujme si príklad a zvýšme počet loptičiek. Pri použití takýchto sústav v kombinácii môžeme hravo ovládať tisíce uzlov schémy spoločnosti. Príklad: Máte k dispozícii trojramennú lekársku váhu s tromi miskami. Na stole máte 64 na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá zo  64 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne tri celé strany, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Tak to je skutočný pokrok v myslení. Poviete si, že nič nové pod slnkom. Ale hej, lebo takýto rozmer keď sa zavedie do praxe pri systémovom riadení spoločnosti, tak gaunerom, podvodníkom a hochštaplérom definitívne odzvonilo. Ak pridáme k tomuto všetkému rozmer štvrtý – pohyb trojramennej váhy spravodlivosti v čase a priestore, dotaneme dokonalý mechanizmus na riadenie čohokoľvek a najmä odhalenie tajných sprisahaní proti ľudskostí.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Keď dopisujem túto kapitolu je v kalendári dátom 17.apríl 2017, Veľkonočný pondelok. Nazrel som pre istotu do mojej mailovej pošty, ale žiadnu odpoved ani reakciu od pána Prezidenta SR, som tam neniašiel. Od začiatku , našej iniciatívy si každý pred touto témou zakrýva oči aj uši. V poriadku je to háklivá téma, nepopieram, ale práve preto musíme k nej zaujať stanovisko. Ak nad tým mávneme rukou, tak mávneme nad našimi životmi a nad našimi deťmi. A to by sme nemali. Je potrebné sa nad týmito informáciami zamýšlať a zaujať k ním jednoznačné stanovisko. Tu naozaj nejde o nejaký jednoduchý prečin alebo priestupok proti občianskemu spolunaživaniu. Tu ide o skutočnosť , že štátna inštitúcia de facto riadi a ovláda nše životy… Pritom má teraz každý v parlamente plné ústa Mečiarových amnestií.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      Ako tieto poznatky vyžiť v prospech dobra. Tu si musíme pomôcť bibliou. Kto bol Ježiš Lazaretský? Vedel chodiť po vode, uzdravovať ľudí, oživovať a predpovedať. To sú všetko prvky mystiky medzi ktoré patrí aj psychotronika, ktorú Ježiš používal pri liečení chorých. Ježiš ovládal mystiku. Bol mystik. Údajne v Novej zmluve, ktorú zostavil sám Ježiš Kristus bolo veľa poznatkov o mystike a reinkarnácii. Žiaľ, neuchovali sa. Počas vývoja dejín a skazenej cirkvi, ktorá napríklad zaviedla inkvizíciu – tajnú políciu na prenasledovanie a zabíjanie ľudí,  ktorí sa opovážili hovoriť pravdu, je podozrenie, že biblia bola úmyselné prispôsobená vládnucim mocnostiam. Počas tisícročí sa uchovala len v takej pdobe akú ju poznáme dnes. Napríklad sú uchované záznamy, že Byzantský cisár Justinián sa svojvoľne rozhodol, že učenie o mystike a reinkarnácii  je lživé náboženstvo. Na piaty ekumenický snem  pozval 159 biskupov z východného kresťanského sveta a len 6 zo západného, kde bolo učenie rozšírené. Pápež Vergílius  trval na tom, aby bol rovnako zastúpený Východ aj Západ a odmietol sa zúčastniť snemu, aj keď bol v tom čase v Konstantinopole. 5. ekumenický snem vtedy vyhlásil anatému: „Ak niekto prijím neuveriteľnú existenciu duše pred týmto životom, ako čudnú reinkarnáciu, ktorá potom nasleduje, nech je prekliaty.“ Dnešní katolícki vedci  analyzujú zákonnosť 5.ekumenického snemu. Nič to však už nezmení na pravde o zničení významnej časti kresťanských spisov, ako aj veľkej knižnice v Alexandrii.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ja som si myslel, že keď upozorníme na takéto záležitosti politikov a novinárov, spustí sa lavina záujmu a hlavne ochoty okamžite riešiť túto situáciu. Teraz keď vnímam to TICHO, ktoré nastalo ten tvrdý nezáujem ( ktorý je iba naoko tvrdý a na oko nezáujem), začínam byť aj ja nasratý, nedoverčivý, a sklamaný. Nedokážem pochopiť tu ignoráciu. Teda ešte to nedokážem pochopiť úplne, ale určitú logiku mi to už dáva. SIS má informácie o každom. To znamená aj o kompetentných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Kým sa cisár Justinián v kresťanskom svete pokúšal zničiť  učenie o mystike reinkarnácii, v tom istom čase sa prorok Mohamed učil o mystike a reinkarnácii od gnostických mníchov v Basre. Moslimská svätá kniha Korán jasne hovorí: „Boh vytvára bytosti a navracia ich zas a zas, až kým  sa k Nemu nevrátia… A bol si mŕtvy a On ťa prinavrátil k životu. Urobí aj to, že zomrieš a znovu ťa prinavráti do života a na konci ťa privedie k sebe… Hovorím ti, že naozaj budú duše, ktoré sú teraz spriaznené, spriaznené zas, aj keď sa stretávajú v nových osobách a menách.“ V arabskom svete sa po celé stáročia pridržiavali reinkarnačnej doktríny sufijovia, perzská sekta mystikov. Poviete si, čo to má spoločné s témou Nového myslenia. Myslím, že veľa čitateľov tuší kam mierim. Áno je podozrenie, že z biblie sa vytratili aj iné dôležité skutočnosti, ktoré Ježiš odkázal ľuďom. Napríklad o obrane sa údajne vytratila celá stať. Súčasna cirkev akoby ľudstvo mysticky utišovala aby sa nebúrili, boli pokojný, nech sa robí čokoľvek, s tvrdením, Boh im nakoniec pomôže. Cirkev ako vládnuca oligarchia potrebobala spôsob ako „bezpečne“ vykorisťovať vôčšinu. Dejiny ukázali, že kto sa im postavil na odpor, bez milosti bol zabitý. Všetky bratovražedné vojny, ktoré sa vieldi v v mene „Boha“, boli vojny za ovládnutie duše poctivých ľudí. Odhaduje sa, že v týchto vojnách /od roku 0 po rok 1999/ v mene „Boha“ bolo zabitých toľko ľudí koľko v súčasnosti tvorí jedna celá gernerácia na zemeguli. Cirkev vyvražďovala významných ľudí, vecov /Sokrates, Aristoteles…/ aby spomalila ich odhalenie. Žiaľ do dnešnéha dňa sa im to darí. Zatajujú Ježišove poslania, ktoré mali pomôcť ku spravodlivosti na zemi.

  Pokračovanie nabudúce.(SIS ovláda súdnictvo)

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.9.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Pri havárii vrtuľníka mexického námorníctva zahynulo šesť osôb

  Mexiko 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Mexické úrady v nedeľu potvrdili, že vojenský vrtuľník zapojený do hasenia lesných požiarov sa zrútil v centrálnej časti krajiny, pričom zahynulo päť členov posádky z radov vojenského námorníctva a spolu s nimi inšpektor zo štátneho lesníckeho úradu. Informovala o tom v nedeľu agentúra…

  Kultúrne centrum Kysáč má jedinečnú zbierku slovenského ľudového odevu takmer zo všetkých regiónov Vojvodiny

  Kysáč 26. mája 2019 (HSP/RTV.rs/Foto: SRTV)     Kultúrne centrum Kysáč sa odnedávna pýši jedinečnou zbierkou slovenského ľudového odevu takmer zo všetkých regiónov Vojvodiny. Vďaka tejto zbierke v tejto obci realizujú aj viacero projektov,  zámerom ktorých  je poukázať na krásu a jedinečnosť kroja Slovákov v Srbsku Zbierka ľudových krojov v Kultúrnom…

  Motív streľby pred barom v New Jersey sa stále vyšetruje

  Trenton 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-CNN Breaking News)   Motív streľby pred barom v hlavnom meste amerického štátu New Jersey, ktorá si vyžiadala 10 zranených, zostáva neznámy. Agentúra AP v nedeľu pripomenula, že do davu ľudí stojacich pred podnikom v meste Trenton začali v noci na sobotu strieľať najmenej dvaja útočníci.…

  Ako dopadli voľby? Oficiálne výsledky ešte nevieme, ale zdá sa, že budú prezentované ako víťazstvo pravice – tak ako to bolo plánované

    Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Oficiálne výsledky volieb budú známe až v nedeľu v noci okolo 23:00, ale už teraz sú k dispozícii nejaké odhady. Podľa nich sa zdá, že nedošlo k veľkým prekvapeniam. Najviac hlasov získajú zrejme pravicové strany súčasnej opozície Oficiálne výsledky volieb budú oznámené…

  Viktor Orbán: „Západní pokrytci využili sankcie, aby nás dostali z Ruska a Číny“

  Budapešť 25. mája 2019 (HSP/Kormany.hu/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na portáli maďarskej vlády zverejnili zaujímavý článok „Správa o tom, že Maďari chcú zmeny, musí byť zaslaná do Bruselu“. Článok je takmer prepisom rozhovoru, ktorý maďarský premiér Viktor Orbán poskytol domácej rozhlasovej stanici Kossuth Rádio v relácii „Dobré Ráno, Maďarsko“ Premiér Viktor Orbán podčiarkol, že…

  Vo väzení zomrel líder Pravej IRA Seamus McGrane

  Dublin 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Líder Pravej írskej republikánskej armády (Pravá IRA) Seamus McGrane zomrel vo veku 64 rokov v sobotu vo väznici Portlaoise v Írsku, kde si odpykával 11,5-ročný trest za plánovanie bombového útoku počas návštevy princa Charlesa v Írsku v roku 2015. Informovala o tom spravodajská…

  K uchádzačom o lídra britských konzervatívcov pribudli Raab a Leadsomová

  Londýn 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Peter Nicholls)   Zámer uchádzať sa o post lídra britskej Konzervatívnej strany oficiálne potvrdili v sobotu Dominic Raab a Andrea Leadsomová. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News. Bývalý minister pre brexit Raab uviedol, že chce ponúknuť "optimistickú konzervatívnu víziu" a chce "bojovať za spravodlivejšiu dohodu…

  Desaťtisíce ľudí v Izraeli demonštrovali proti snahe zaručiť Netanjahuovi imunitu

  Tel Aviv 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu večer v Tel Avive proti úsiliu o presadenie legislatívy, ktorá by izraelskému premiérovi Benjaminovu Netanjahuovi zabezpečila imunitu proti trestnému stíhaniu v prípadoch obvinení z korupcie. Informovala o tom agentúra AP. Protest viedli opozičné strany Modrá a biela,…

  Nitru ocenili za pomoc deťom s ťažkým životom. Mladé talenty prišla podporiť aj známa kapela DESmod

  Nitra 26. mája 2019 (HSP/Nitra/Foto: Adela Zámocníková)     Mesto Nitra ocenila regionálna pobočka Úsmev ako dar za dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách. Na koncerte Úsmev ako dar v Starom divadle K. Spišáka si pripomenuli svoju dvadsaťročnú existenciu a poďakovali sa priateľom, sponzorom a podporovateľom. Slová uznania a…

  NATO bude mať novú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   NATO plánuje prijať novú vojenskú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska. V interview pre nemecké noviny Welt am Sonntag o tom hovoril generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg "Tento týždeň vojenskí odborníci prijali rozhodnutia o (zavedení - pozn.red.) Novej vojenskej stratégie pre…

  Video z Ibizy s bývalým vicekancelárom Rakúska označili za "novinársky projekt"

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Viedenský advokát vyhlásil, že video s účasťou bývalého vicekancelára Rakúska Heinza-Christiana Stracheho bolo výsledkom novinárskeho vyšetrovania, nevidí v tom však žiaden zločin, uviedli noviny Kurier s odvolaním na list jeho advokáta Richarda Soyera Ako píše Kurier, do redakcie novín a rakúskej rozhlasovej stanice…

  Zlatú palmu si z Cannes odnáša juhokórejský film Parazit

  Cannes 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Petros Giannakouris))   Hlavnú cenu na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes získala v sobotu juhokórejská snímka Kisaengčchung (Parazit). Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP Spoločensko-satirický film, ktorého tvorcom je Juhokórejčan Pong Čun-ho, sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi bohatými a…

  Paška: Americké základne napriek sklzu pokračujú

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Podľa informácií zverejnených na americkom globálnom webe Defense News je nový systém kontajnerových základní amerického letectva vyvinutých pre posilnenie pozícií US Air Force pri vojne s Ruskom z organizačných dôvodov síce asi v dvojročnom sklze, ale technologicky aj kapacitne sa posilňuje. Upozornil na to…

  Petra Porošenka mienia súdiť za rozkrádanie štátneho majetku vo zvlášť veľkom rozsahu – 300 miliónov dolárov

  Kyjev 25. mája 2019 (HSP/Utro.ru/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Proti teraz už bývalému prezidentovi Ukrajiny Petrovi Porošenkovi začali trestné stíhania vo viacerých kauzách, najnovšie pribudla ďalšia. Sťažnosť na exhlavu štátu podal právnik Andrej Portnov, obhajujúci záujmy tiež bývalého prezidenta Viktora Janukoviča. Advokát to oznámil na svojej stránke na sieti Telegram  Informoval, že…

  Roman Michelko: Slušní, slušnejší, progresívni

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:litstack.com)   Ak by dnes žil starý dobrý Orwell, nestačil by sa čudovať, ako sa jeho apokalyptické predpovede napĺňajú. Všetko, o čom hovoril, sa viac-menej napĺňa Od Snowdenovho úteku vieme, že NSA je presným stelesnením „Veľkého brata“, ktorý monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje všetky rozhovory Američanov. Tu však podobnosť…

  Ukrajinská ministerka zdravotníctva odišla z krajiny hneď po inaugurácii nového prezidenta

  Kyjev 26. mája 2019 (HSP/Uniannet/Foto:Screenshot-Strana.ua)     A už sa to začalo. Ukrajinské médiá dávnejšie upozorňovali na to, že po zmenách na čele štátu predstavitelia starej garnitúry začnú utekať z krajiny. Nepotrvalo dlho a, ako hovorieval „otec prestavby“ Michail Gorbačov, „proces sa začal“... Ako prvá z Ukrajiny odišla ministerka zdravotníctva Uľjana Suprunová: hneď…

  Beblavý tvrdí, že ak by opozícia robila politiku správne, strany ako Spolu by nevzrástli. Matovič mu vrátil úder: Je len "trpený apendix" koalície PS-Spolu

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Lídri politických strán, ktoré chcú po voľbách v roku 2020 spoločne prevziať moc sa už rok pred voľbami doslova hádajú. Predseda strany Spolu - nezaradený poslanec Miroslav Beblavý - podpichol Richarda Sulíka z SaS a Igora Matoviča z OĽaNO tým, že svoju politiku…

  Medzinárodný tribunál pre morské právo: Rusko musí prepustiť ukrajinské lode i námorníkov, netrváme však na ukončení ich stíhania

  Berlín 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko musí okamžite prepustiť tri ukrajinské plavidlá a 24 námorníkov, ktorých zadržalo v novembri. V sobotu v Hamburgu o tom rozhodol Medzinárodný tribunál pre morské právo. Rusko sa pritom nezúčastnilo na nedávnom pojednávaní ani dnešnom vynesení verdiktu, svoj postoj sprostredkovalo len písomne Vlaňajšia…

  TopDesat

  Obrázky, na ktoré sa pozrieš minimálne dvakrát

  0

  Nasledujúce obrázky ťa prinútia, zamyslieť sa nad tým, čo vidíš. Ak aj ty bezvýhradne veríš svojim očiam, vyskúšaj, či ťa zmätú nasledujúce očné klamy. Obrázky, ktorými chceme zachytiť nejakú udalosť, sa razom môžu zmeniť na neskutočné výjavy. Stačí obyčajná hra tieňov či uhol pohľadu, z ktorého sa pozeráme a nevinné…

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Vo svete IT

  Číňania súcitia s Huaweiom, na ktorý americká vláda uvalila sankcie. Odvracajú sa od Apple, aby si kúpili Huawei telefóny

  0

  Sankcie uvalené americkou vládou na spoločnosť Huawei jej môžu paradoxne v domácej Číne pomôcť. Píše portál SCMP.com (South China Morning Post). Dôvodom je, že mnoho domácich obyvateľov súcíti so spoločnosťou Huawei a pri kúpe nového telefónu uprednostňujú telefóny Huawei, namiesto amerických telefónov od spoločnosti Apple. Myslia si to analytici z IHS Markit. Číňania…

  Čína opäť raz ukazuje prečo je tak lákavá! Značkovú 128GB kartu Kodak ponúka za menej ako 16€

  0

  Nedostatok úložného priestoru je problémom viacerých zariadení, vrátane fotoaparátov či smartfónov. S týmto problémom sa čoraz viac stretávajú aj majitelia vlajkových lodí, ktorí disponujú úložným priestorom 64GB či 128GB, prípadne viac. Dôvod je jednoduchý – fotografie a 4K videá v kombinácií s aplikáciami a hrami je priam „smrteľná“ kombinácia. A práve preto vám dávame do pozornosti…

  Protiúder Číny na sankcie USA voči Huaweiu môže byť pre americký Apple zdrvujúcim

  0

  Ekonomická vojna medzi USA a Čínou naberá na obrátkach. Zatiaľ čo USA zaradilo spoločnosť Huawei a jeho dcérsku spoločnosť HiSilicone na zoznam „entity list“, vďaka čomu s nimi americké spoločnosti nemôžu obchodovať, tak Čína má v rukáve žolíka, ktorého ešte nevytiahla. Apple môže mať obavy z budúcich krokov Číny Portál Techspot.com poukázal na report analytika…

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  13

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako dostať škvrny od farby na vlasy z kože? Skús osvedčené triky

  0

  Celkom bežne sa stáva, že prichádzame domov od kaderníčky a doma si všimneme škvrny od farby na vlasy na pokožke, najčastejšie okolo línie vlasov alebo na krku. Faktom je, že tieto škvrny nie sú vôbec pekné, a preto sa ich snažíme z pokožky čo najrýchlejšie dostať. Skúste tieto zaručené a…

  Dymové líčenie očí pre začiatočníkov v 5 krokoch: Toto zvládneš aj ty!

  0

  Dymové líčenie očí je založené na tieňovaní - na prirodzenom prechode medzi použitými očnými tieňmi. Základom je pohrať sa s tmavšími a svetlejšími tieňmi, tie je potrebné poriadne „rozblendiť“ a zmierniť tak medzi nimi viditeľné prechody. Pri tejto technike je potrebné najmä zdôrazniť oči, pridať im hĺbku a neodolateľný pohľad. Ako na to? Dymové líčenie…

  Ktoré exotické rastliny možno pestovať v záhrade aj u nás na Slovensku?

  0

  Máte radi rastliny? Pri návšteve botanickej záhrady sa neviete nabažiť krásou exotických kvetov, pichľavých kaktusov a vysokých pálm? Vždy si z dovolenky prinesiete nejaké semienko alebo kúsok stonky, dúfajúc, že aj vo vašej záhrade sa vám podarí vypestovať granátové jablko? Gúglite, surfujete po internete, hľadáte informácie o cudzokrajiných rastlinách a už…

  Ako uvoľniť napätie či zmierniť nadmerné potenie? Priprav si kúpeľ z tejto bylinky!

  0

  Potrebujete uvoľniť napätie a účinne zabojovať proti stresu a nervozite? Je váš organizmus v tomto období vystavovaný pracovnému preťaženiu? Alebo vás trápi napríklad nadmerné potenie? Ak ste na niektorú z otázok odpovedali áno, dnešný tip je presne pre vás. S menovanými, ale aj mnohými ďalšími ťažkosťami si vie poradiť jedna…

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  2

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Nový guľomet FN MK48 má uspokojiť túžbu špeciálnych síl po menšom kalibri

  0

  Vojenský výrobca ručných zbraní FN America v utorok predstavil nový prototyp svojho guľometu MK48, v kalibri 6,5 mm Creedmoor, na konferencii špeciálnych operačných síl ( SOCOM ) v Tampe na Floride. Jeho nová verzia MK48 môže naplniť túžbu SOCOM túžbu po útočnom guľomete a

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Tvoja Svadba

  Zápichy na tortu: Nechaj sa inšpirovať niečím nevšedným!

  0

  Znie to síce smiešne, ale je to skutočný názov pre ozdobu na tortu. Určite si pamätáte postavičky zo sadry, ktoré kedysi kraľovali každej svadobnej torte. Aj dnes ich z času na čas vidíme. Zápichy na tortu môžu byť, samozrejme, akékoľvek, no my sme pre vás pripravili výber z tých, ktoré sa v tejto…

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Tvoje Zdravie

  Účinky horkej čokolády: Takto podporí naše zdravie!

  0

  Vďaka mnohým obsiahnutým látkam má horká čokoláda s vysokým podielom kakaa aj ochranný vplyv na našu pokožku. Ukázalo sa, že táto pochúťka môže byť užitočná pri ochrane kože pred poškodením spôsobeným slnečným žiarením, a to vďaka látkam patriacim medzi flavonoidy. Okrem roho tiež podporuje jej hydratáciu a zlepšuje prekrvenie. Taktiež…

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…