• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo na sociálnych výdavkoch, vraždí detí aby príslušnici SIS získali majetok ich rodičov…….

  Publikované 29.09. 2017 o 23:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Šokujúce informácie vypovedal bývalý príslušnik SIS Eduard Hakl vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ, je ochotný podať svedectvo pred súdmi o konkrétnych vraždách príslušnikmi SIS, je ochotný riskovať svoj život za odhalenie zákulisia SIS, ktorá je chobotnica oligarchie aby mohli beztrestne sa obohacovať na náš úkor, SIS, ktorá za naše peniaze nás vraždí a prenasleduje, podať svedectvo, že SIS ma „dlhé prsty“ a zasahuje do každej sféry nášho života, má pod kontrolou políciu, prokuratúru a dokonca aj súdnictvo.

  Občania, dokedy budeme ticho, dokedy budeme tolerovať „mafianske praktiky“, dokedy budeme znášať útoky na naše rodiny, dokedy dovolíme zabíjať naše deti, naše ženy, mužov a dokedy budeme sa nečinne dívať ako sa skrytou formou štát zbavuje starých ľudí aby zostalo v štátnom rozpočte viac peňazí pre „tunelárov“ finančných žralokov na úkor našej budúcnosti. Dokedy budú mlčať kompetentné úrady, dokedy bnude mlčať premier pod ktorého kompetencie patrí aj SIS Slovenská informačná služba, veď Edo Hakl tvrdí, že to niekto musel podpísať.

  Kto nesie zodpovednosť?

  Premier Slovenskej republiky inými slovami predseda vlády nesie zodpovednosť za konanie všetkých ministrov a ich rezortov, z jeho povinnosti „šéfa“ úradu vlády vyplýva kontrolná činnosť u všetkých rezortov nevynímajúc SIS Slovenskú informačnú službu, ktorá by mala informovať vládu a ústavných činisteľov o hroziacich nebezpečenstvách, o skrytej kriminalote, o rozkrádaní štátneho rozpočtu a ďalších povinnosti v zmylsle zákona o SIS. Prečo nikto nereaguje na podnety uvedené v knihe, prečo nikto nežaluje Eduarda Hakla za prípadné klamstvá uv ádzane v knihe? No preto, lebo všetko čo Eduard Hakl napísal je PRAVDA.

  Ako občan Slovenskej republiky nesúhlasím aby SIS bola zneužívaná na vraždenie deti, žien, mužov a starých ľudí len preto, aby sa iní mohli obohacovať na ich úkor. Ako dlhodobo prenasledovaný občan, na ktorom sa „odskúšali“ všetky praktiky uvádzane v knihe sa staviam na odpor, lebo sa cítim byť v ohrození.

  Nakoľko pán premier mi neodpovedal na žiadné listy, sťažnosťi a žiadosti od roku 1999 až po posledný otvorený list uverejnený tu Na blogu dňa 09.09.2017, budem nútený sa obrátiť na súd so žalobou.

  Vyzývam všetkých poškodených občanov a myslím tým, že poškodení sú aj tí čo majú exekúcie, prehraté súdne spory a pocity krivdy a strach z chudoby a budúcnosti, aby sa pridali k žalobe, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá.

  Žalujem premiera Slovenskej republiky, že si neplní povinnosti v zmysle zákona, nakoľko buď nevykonáva kontrolnu činnosť alebo ignoruje informácie o tom, že SIS Slovenská informačná služba vraždí detí, ženy, mužov aby sa zmocnili majetku pozostaalých, že SIS vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo v štátnom rozpočte na dôchodkových výdajoch, že SIS používa na zakrytie tejto závažnej trestnej činnosti rozvetvenú štruktoúru spolupracovníkov infiltrovaných do polície, prokuratúry a súdnictve, že usmrcuje ľudí v sanitkách neposkytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci a používa veľa ďalších rafinovaných spôsobov na prenasledovanie a likvidáciu nepohodlných ľudí.

  Ja osobitne jako Ján Molnár, sa cítim poškodený, nakoľko od roku 1989, kedy som založil politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejav u s cieľom aby sa pod kontrolou televíznych kamier sledovala transparentnosť prevodu m ajetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk, som spolu s rodinou brutálne prenasleovaný, ohrozovaný na živote čo viedlo až k vykonštruovaným dôvodom rozpadu rodiny, rozvodu manželstva a ohrození na životoch mojích dvoch detí.

  Niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu

  Na svoju česť prehlasujem, že sa staviam v zmysle Ústavy SR na odpor a budem vyvýjať iniciatívu aby sa za takéto činy zodpovedali kompetentné osoby, aby bol obnovený spôsob vyšetrovania v otázke priznania mučením prostredníctvom „elektrošokov“ (keď oni môžu nariadovať na psychiatrii elektorošoky s cieľom uzdraviť psychicky chorých) a takto ich dpnútiť v opodstatnených dôvodov k priznaniu a budem žiadať aby sa demokratickou cestou obnovil trest smrti pre vlastizradcov, ktorí sa podielajú na genocíde slovenského národa.

  Dávam na vedomie, že na túto tému odvysielal Občianský tribunál reláciu, ktorú si môžete pozrieť na tejto linke ingternetu:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  Z komentárov k videu vyberám:

  Simona Schubert: Všetci na zemi,bez ohľadu na náboženské či národnostné vyznanie,prichádzajú k názoru,že všade okolo nás na celom svete prebieha nejaká „zvláštna“vojna,poprípade bitka,ktorú ľudia nedokážu definovať,a prichádzajú k názorom,že všade vo svete prebieha nejaká „bitka“či vojna ,poprípade nejaký boj,ktorí mnohí vlastne ešte nedokážu presne určiť,čo to je za boj,čo to všetko znamená,prečo je to takto,prečo sa to odohráva,kto je za týmto všetkým??!! No,a vlastne,keby poznali skutočný dôvod týchto charakteristík,keby začali ľudia veci lepšie vnímať,keby začali ľudia viac premýšľať o veciach ktoré sa dejú okolo nich,zistili by,že to sa odohráva „BOJ“medzi „dobrom“a zlom“!medzi svetlom a tmou!!medzi „pravdou“a lžou a omylmi!!medzi „útiskom a „slobodou“!ako aj tím,čo je špatné a čo správne!!ale koniec koncov sme v boji a zápasíme medzi „životom“a smrťou“!! No a čo z tohto vyplýva?!!z tohto celého vojnového duchovného paradoxu?!!predsa to,že za týmto všetkým sú veľký svetový „hráči“,ktorí sú pod mocnosťami a kniežatstvami tohoto temného sveta,ktorí spolupracujú zo zloduchmi kniežat z nebeských sfér!!pretože „my“(pravoverný v Pánu Ježišu Krista a Jeho Otca Boha)nezápasíme a nevedieme „boj“s krvou a telom,ale s týmito zloduchmi kniežat mocností tohoto temného sveta,ktorí je zahalený do tmy ľudského úpadku!!A ak sa ľudia nespamätajú,a neobrátia sa k Bohu,pretože len v Bohu je záchrana(niet inej záchrany,žiaľ!)tak čaká každého vlastná smrť,a nebude úniku pred skazou,ktorá prichádza na celý svet!!Pretože v tomto „neviditeľnom“duchovnom svete ktorí je okolo nás,je rozpútaný „GIGANTICKY BOJ“medzi Satanom(zlo!m)a BOHOM(dobrom)!!A tento „boj“vážený,má svojich darebákov ,slabomyseľných poskokov a užitočných idiotov ktorí slúžia vedomky aj nevedomky SATANOVI!!!Ale v konečnom dôsledku má tento boj svôjho veľkého hrdinu,bojovníka za skutočnú spravodlivosť a „SLOBODU“,aby prišiel zachrániť všetkých „spravodlivých“ľudí,ktorí slúžia Božiemu synovi Ježišovi Kristovi“!!! Dávajte si teda veľký pozor všetci,ako máte „žiť“!!nie ako nemúdri,ale ako múdri!Pretože užívajte čas v Pánu,lebo dni sú zlé!!Preto nebudte nerozumní,ale pochopte,čo je Pánová vôľa!

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Takáto je u nás spravodlivosť, lebo nemá svoj systém, nemá svoju schému, tak ako televízor alebo iný dokonalý produkt ľudského umu. Preto sú súdy „nezávislé“, aby mohli rozhodnúť ako uznajú za vhodné. Preto každá vláda mení sudcov, prokurátorov a podobne. Sila peňazí má čoraz častejšie väčšiu váhu ako argumentácia pravdy.  Všetko pod rúškom nezávislosti. Ako môže byť súd nezávislý od spoločnosti. Veď spoločnosť to sme my ľudia a na našej vôle spravodlivosti musí všetko fungovať. Nečudo, že takýto rovnoramenný systém spravodlivosti potom umožňuje všetkým hyenám konať. Čakatelia, ktorí čakali na túto príležitosť si svojimi „legálnymi“ podvodmi /iné nevedia robiť/ nazbierajú toľko peňazí, že ich žiadna spravodlivosť rovnoramennej váhy neprebije.

  Na druhej strane je tu iný pohľad, novej názorovej generácie, ktorej predstava spravodlivosti sa líši od myslenia  minulosti. Dva protikladné obrazy budúcnosti dnes ovládajú každodenné predstavy. Väčšina ľudí, ak si vôbec dá tu námahu premýšľať o budúcnosti, predpokladá, že svet, aký poznajú, bude trvať naveky. Skutočne si sotva vedia predstaviť odlišný spôsob života a už vôbec nie úplne novú civilizáciu. Samozrejme uvedomujú si, že veci sa menia. Dúfajú, že pokrokové zmeny ich obídu a nič neotrasie dobre známym ekonomickým rámcom a politickou štruktúrou. Tento chaos v myslení vychádza z predpokladu, že sme poslednou generáciou starej civilizácie a prvou generáciou novej civilizácie. Tento chaos môže pochádzať priamo z nášho vnútra, kde sa odohráva konflikt medzi umierajúcou civilizáciou starej éry a vznikajúcou civilizáciou Tretej cesty, ktorá sa snaží zaujať svoje miesto.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Začneme tým že vás chceme informovať o možnostiach manipulácie s vašou elektronickou či mobilnou komunikáciou. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA disponuje programom, ktorý dokáže meniť obsah vašich SMS správ, MMS správ alebo e.mailov. Samozrejme, že správy a elektronickú poštu vám môžu   nielen upraviť obsahovo, ale môžu vám ju aj vymazať, prípadne zabezpečiť, aby sa k vám dôležité informácie nedostali. Táto činnosť je zameraná hlavne na malých podnikateľov, ktorí môžu takýmto spôsobom prisť v prvom rade o dôležité informácie, čo má potom za následok , že môžu prisť o zákazníkov , dodáveteľov, miesto na trhu a pod. Krycie firmy SIS si takto zabezpečujú priestor , ktorý po takto zdiskreditovaných malých firmách zostane. Jednoducho urobia z vašej inak serioznej firmy neschopnú a nespoľahlivú. A to môžete byť radi, že to skončí iba ukončením podnikania a sklamaním. Množstvo podnikateľov, ktorí svoje firmy bránili pred útokmi, je dodnes nezvestných, mrtvých alebo psychicky odpísaných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      

  Tretí rozmer v novom myslení

  Podstatou nového myslenia je pozerať sa na veci priestorovo, vidieť v každom jednaní a konaní súvislosti s tretím rozmerom „prečo“ umiestnený v danom čase a priestore. Zastaralé áno-nie, alebo pravda-nepravda musí sprevádzať tretí rozmer áno – nie plus „prečo“ a za aký čas.  Ide o nové videnie súvislosti, ktoré ovplyvňujú budúce konanie či z pohľadu krátkodobého /momentálne spory/, alebo z pohľadu dlhodobého /blahobyt/.  Opäť si musíme pomôcť históriou aby sme mohli predpovedať smer budúcnosti, ktorí je nielen na dosah ruky ale v podstate je už tu. Každý kto sa pozerá na históriu trochu z nadhľadu, pozerá sa na striedanie civilizácii, ktoré boli pod určitou vlnou trendu.  Na samom počiatku, pred prvou vlnou zmien, žila väčšina ľudí v malých skupinách, živila sa väčšinou rybolovom, lovom alebo pastierstvom. Táto vlna bola najdlhšia a najpomalšia /od cca 8000 r.pred. n.l. až po cca 1750 roku nášho letopočtu/. Vznik poľnohospodárstva bol prvým prevratným bodom v spoločenskom vývoji ľudstva. Bola to prvá vlna, ktorá zasiahla ľudstvom svojou širšou koncepciou života. Druhým veľkým prekvapením bola priemyselná revolúcia. Jej začiatok sa odhaduje od roku 1955. Pásová výroba bol trend druhej vlny. Budovali sa automobilky, textilné fabriky, potravinárske závodu, elektrárne a podobne. Tento nový proces zachvátil národy a kontinenty oveľa rýchlejšie ako prvá vlna. Na určitý čas existovali tieto dva odlišné procesy zmien súčasne, ale každý inou rýchlosťou.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ujmu na zdraví či majetku vám dokážu zabezpečiť rôznými spôsobmi od technických až po psychologické. Vplývaním na vašu myseľ si spôsobíte napr. úraz, urobíte iné rozhodnutie. Termín ,, Vymývanie mozgov,, je skutočnosť, existuje a je v réžii tajných služieb. V SKUTOČNOSTI NÁM VLÁDNU TAJNÉ SLUŽBY. Ovplyvňujú všetky každodenný chod, ovplyvňujú všetky dôležité odvetvia, manipulujú politiku, NÁS VŠETKÝCH!!!!! Chceme vás požiadať, vážení spoluobčania, aby ste nebrali tieto slová ako fikciu. Sú to všetko informácie , ktoré je aj možné preukázať . A aj sa preukážu. Kľudne nám pište naďalej svoje skúsenosti… Z rôzných kútov našej krajiny a bez toho, aby sme sa predtým poznali. Vplyv chémie a chemických zlúčenín, ktoré využívá SIS vo svojej činnosti popíšeme podrobnejšie v pokračovaní tejto knihy. Dokonca samotný Edo prišiel s takýmito metodami do styku vo svojej praxi…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Tretia vlna nastala veľmi rýchlo po druhej. Po necelých tridsiatich rokov nastala éra širokého zavádzania počítačov, komerčného využívania prúdových lietadiel, antikoncepčných piluliek a iných vysoko účinných inovácii. Ešte táto vlna sa poriadne neuviedla vo všetkých kútoch sveta a a už zazvonila ďalšia vlna  – revolúcia informačnej techniky, ktorá  prináša zmeny nielen v politickom živote, ale aj  hlboké zmeny v rodinnom živote, v biznise, technológii, kultúre a hodnotách. Táto vlna by mala najsilnejšie ovplyvniť myslenie ľudí lebo zasiahla svojou komunikačnou špecifikáciou mysel ľudí. Počítače nám otvorili priestor na nové nazeranie sa na svet. Priestorové videnie sa stalo novým ale už bežným prvkom vnímania súčasnosti. Tretí rozmer to je hĺbka a čas. Tu sa naskytajú  nové pohľady na právo, ekonomiku a morálku. Kým v priemysle sa používajú bežne, do občianskeho života sa ešte nedostali, ale klopú na dvere. Ak sa tejto vlny zmocnia „čakatelia“, beda všetkým čestným ľuďom, naplnia sa proroctvá o hroznej ničivej vojne. Ale ak sa tejto vlny zmocnia čestní a statoční ľudia naplnia sa pozitívne proroctvá, že po roku 2000 nastane ďalších tisíc rokov raj na zemi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.12 INFORMOVALI SME POLITIKOV AJ PREZIDENTA A. KISKU…

  Informáciu od nás dostali: Predseda NR SR Andrej Danko, predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanec NR SR Gábor Grendel, členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanci NR SR Marián Kotleba a Boris Kollár, poslanec NR SR Igor Matovič. Nakoniec sme eště poslali informáciu mailom Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Jediný kto nám po dlhej dobe poslal odpoveď Gábor Grendel. Spočiatku sme sa aj potešili, ale odpoveď a odporučanie, ktoré nám poslal vyzneli v tom zmysle, že ak niečo vieme, tak máme podať trestné oznámenie. Najlepšie bude ak si naše stanovisko prečítate z článku, ktorý sme uverejnili na našej FB stránke,,Charita na pomoc poškodeným tajnou službou o.z.,,: My budeme pokračovať tak ako sme začali. Na súdoch budeme svoje tvrdenia preukazovať a dokazovať. Dôkazy predložíme VŽDY iba sudcovi na začiatku pojednávania, pretože je viac ako isté, že SIS bude priebeh ovplyvňovať.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Vráťme sa ale k nášmu matematickému príkladu. Pôvodne sme mali z deviatich loptičiek na tri váženia určiť, ktorá bola defektná a upresniť či bola ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Ak by sme mali  na tri váženia odvážiťaž  64 loptičiek a určiť ktorá je defektná s presnosťou či je ľahšia alebo ťažšia, zdalo sa nám to priam nemožné. Ale pozrime sa na toto zadanie z nové pohľadu, s použitím tretieho rozmeru v rovnoramennom vážení. Aký úžasný pokrok z 9 loptičiek nám narástla možnosť až 64 loptičiek. Neuveritelne sa rozšírila možnosť kombinácii. Ak by sme za každou loptičkou videli jeden uzol schémy občianskej spoločnosti, tak porušenie pravidiel by sme odhalili takmer ihneď. Ale bez symbolických prvkov by sme to určite nezvládli, lebo slovné opísanie riešenia by zabralo mnoho papiera a času, ale vizuálne riešenie je pomerne jednoduché. Zpakujme si príklad a zvýšme počet loptičiek. Pri použití takýchto sústav v kombinácii môžeme hravo ovládať tisíce uzlov schémy spoločnosti. Príklad: Máte k dispozícii trojramennú lekársku váhu s tromi miskami. Na stole máte 64 na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá zo  64 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne tri celé strany, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Tak to je skutočný pokrok v myslení. Poviete si, že nič nové pod slnkom. Ale hej, lebo takýto rozmer keď sa zavedie do praxe pri systémovom riadení spoločnosti, tak gaunerom, podvodníkom a hochštaplérom definitívne odzvonilo. Ak pridáme k tomuto všetkému rozmer štvrtý – pohyb trojramennej váhy spravodlivosti v čase a priestore, dotaneme dokonalý mechanizmus na riadenie čohokoľvek a najmä odhalenie tajných sprisahaní proti ľudskostí.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Keď dopisujem túto kapitolu je v kalendári dátom 17.apríl 2017, Veľkonočný pondelok. Nazrel som pre istotu do mojej mailovej pošty, ale žiadnu odpoved ani reakciu od pána Prezidenta SR, som tam neniašiel. Od začiatku , našej iniciatívy si každý pred touto témou zakrýva oči aj uši. V poriadku je to háklivá téma, nepopieram, ale práve preto musíme k nej zaujať stanovisko. Ak nad tým mávneme rukou, tak mávneme nad našimi životmi a nad našimi deťmi. A to by sme nemali. Je potrebné sa nad týmito informáciami zamýšlať a zaujať k ním jednoznačné stanovisko. Tu naozaj nejde o nejaký jednoduchý prečin alebo priestupok proti občianskemu spolunaživaniu. Tu ide o skutočnosť , že štátna inštitúcia de facto riadi a ovláda nše životy… Pritom má teraz každý v parlamente plné ústa Mečiarových amnestií.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      Ako tieto poznatky vyžiť v prospech dobra. Tu si musíme pomôcť bibliou. Kto bol Ježiš Lazaretský? Vedel chodiť po vode, uzdravovať ľudí, oživovať a predpovedať. To sú všetko prvky mystiky medzi ktoré patrí aj psychotronika, ktorú Ježiš používal pri liečení chorých. Ježiš ovládal mystiku. Bol mystik. Údajne v Novej zmluve, ktorú zostavil sám Ježiš Kristus bolo veľa poznatkov o mystike a reinkarnácii. Žiaľ, neuchovali sa. Počas vývoja dejín a skazenej cirkvi, ktorá napríklad zaviedla inkvizíciu – tajnú políciu na prenasledovanie a zabíjanie ľudí,  ktorí sa opovážili hovoriť pravdu, je podozrenie, že biblia bola úmyselné prispôsobená vládnucim mocnostiam. Počas tisícročí sa uchovala len v takej pdobe akú ju poznáme dnes. Napríklad sú uchované záznamy, že Byzantský cisár Justinián sa svojvoľne rozhodol, že učenie o mystike a reinkarnácii  je lživé náboženstvo. Na piaty ekumenický snem  pozval 159 biskupov z východného kresťanského sveta a len 6 zo západného, kde bolo učenie rozšírené. Pápež Vergílius  trval na tom, aby bol rovnako zastúpený Východ aj Západ a odmietol sa zúčastniť snemu, aj keď bol v tom čase v Konstantinopole. 5. ekumenický snem vtedy vyhlásil anatému: „Ak niekto prijím neuveriteľnú existenciu duše pred týmto životom, ako čudnú reinkarnáciu, ktorá potom nasleduje, nech je prekliaty.“ Dnešní katolícki vedci  analyzujú zákonnosť 5.ekumenického snemu. Nič to však už nezmení na pravde o zničení významnej časti kresťanských spisov, ako aj veľkej knižnice v Alexandrii.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ja som si myslel, že keď upozorníme na takéto záležitosti politikov a novinárov, spustí sa lavina záujmu a hlavne ochoty okamžite riešiť túto situáciu. Teraz keď vnímam to TICHO, ktoré nastalo ten tvrdý nezáujem ( ktorý je iba naoko tvrdý a na oko nezáujem), začínam byť aj ja nasratý, nedoverčivý, a sklamaný. Nedokážem pochopiť tu ignoráciu. Teda ešte to nedokážem pochopiť úplne, ale určitú logiku mi to už dáva. SIS má informácie o každom. To znamená aj o kompetentných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Kým sa cisár Justinián v kresťanskom svete pokúšal zničiť  učenie o mystike reinkarnácii, v tom istom čase sa prorok Mohamed učil o mystike a reinkarnácii od gnostických mníchov v Basre. Moslimská svätá kniha Korán jasne hovorí: „Boh vytvára bytosti a navracia ich zas a zas, až kým  sa k Nemu nevrátia… A bol si mŕtvy a On ťa prinavrátil k životu. Urobí aj to, že zomrieš a znovu ťa prinavráti do života a na konci ťa privedie k sebe… Hovorím ti, že naozaj budú duše, ktoré sú teraz spriaznené, spriaznené zas, aj keď sa stretávajú v nových osobách a menách.“ V arabskom svete sa po celé stáročia pridržiavali reinkarnačnej doktríny sufijovia, perzská sekta mystikov. Poviete si, čo to má spoločné s témou Nového myslenia. Myslím, že veľa čitateľov tuší kam mierim. Áno je podozrenie, že z biblie sa vytratili aj iné dôležité skutočnosti, ktoré Ježiš odkázal ľuďom. Napríklad o obrane sa údajne vytratila celá stať. Súčasna cirkev akoby ľudstvo mysticky utišovala aby sa nebúrili, boli pokojný, nech sa robí čokoľvek, s tvrdením, Boh im nakoniec pomôže. Cirkev ako vládnuca oligarchia potrebobala spôsob ako „bezpečne“ vykorisťovať vôčšinu. Dejiny ukázali, že kto sa im postavil na odpor, bez milosti bol zabitý. Všetky bratovražedné vojny, ktoré sa vieldi v v mene „Boha“, boli vojny za ovládnutie duše poctivých ľudí. Odhaduje sa, že v týchto vojnách /od roku 0 po rok 1999/ v mene „Boha“ bolo zabitých toľko ľudí koľko v súčasnosti tvorí jedna celá gernerácia na zemeguli. Cirkev vyvražďovala významných ľudí, vecov /Sokrates, Aristoteles…/ aby spomalila ich odhalenie. Žiaľ do dnešnéha dňa sa im to darí. Zatajujú Ježišove poslania, ktoré mali pomôcť ku spravodlivosti na zemi.

  Pokračovanie nabudúce.(SIS ovláda súdnictvo)

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.9.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Raši: Budeme pokračovať v podpore malých a stredných podnikov

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR bude pokračovať v podpore slovenských malých a stredných podnikov. Uviedol to v utorok v Bratislave vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) za účasti zástupcov dvoch slovenských firiem, ktoré zdokonaľovali svoje inovatívne riešenia v izraelskom akcelerátore SIT4F ÚPVII podľa…

  Pakistanskí novinári vstúpili do celoštátneho štrajku proti cenzúre

  Islamabad 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pakistanskí novinári zvolali na utorok celoštátne protesty, aby vyjadrili nesúhlas s rozsiahlou cenzúrou zo strany vplyvných bezpečnostných zložiek krajiny, veľkým prepúšťaním v dôsledku rozpočtových škrtov a niekoľkomesačnými omeškaniami vo vyplácaní miezd, píše agentúra AP Utorňajšie zhromaždenia, ktoré nesú názov Deň protestov, organizujú pakistanské novinárske…

  Hackeri ukradli osobné údaje miliónov obyvateľov z bulharskej finančnej správy, stopy vedú do Ruska

  Sofia 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Neznámi hackeri ukradli osobné údaje miliónov ľudí z bulharskej finančnej správy, informovali bulharskí predstavitelia. Stopy podľa nich vedú do Ruska Bulharský premiér Bojko Borisov zvolal v utorok krízové zasadnutie všetkých silových rezortov, aby posúdili potenciálne škody, ktoré mohol útok spôsobiť pre národnú bezpečnosť…

  Kiššová: Dobré dôchodky treba dvanásť mesiacov v roku, nie iba na Vianoce

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ak by sa SaS po voľbách stala relevantnou vládnou stranou, vianočné príspevky zvedené Smerom-SD by nezrušila. Nie však preto, že by ich považovala za systémové opatrenie, ale preto, že pri celkovo zlej situácii slovenských dôchodcov je to aspoň jednorazová výpomoc „Aby aspoň niečo…

  Trpezlivosť a premieňanie šancí. Hráči Slovana chcú z Čiernej Hory priviezť postupový výsledok

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 20.15 h SELČ odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku čiernohorského mužstva Sutjeska Nikšič. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1, ktorú zariadil v 95. min ďalekonosnou strelou stredopoliar hostí Damir Kojaševič,…

  Karlov most v Prahe posprejovali dvaja cudzinci

  Praha 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot-Novinky.cz)   Dvaja cudzinci posprejovali v pondelok večer pilier Karlovho mosta v pražskej mestskej časti Malá strana. Páchatelia na ňom vytvorili nápis zhruba vo veľkosti päť krát dva metre. O prípade informoval spravodajský server Novinky.cz Dvojicu cudzincov vo veku 23 a 30 rokov sprejujúcich nápis na…

  Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí Slovenská lekárska komora

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii Lekárska komora síce…

  Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v utorok spolu s príslušníkmi Policajného zboru v Nitrianskom a Trnavskom kraji Akcia súvisí s drogovou trestnou činnosťou. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. "Policajti zadržali 11 podozrivých osôb. Vykonávajú množstvo procesných úkonov, domových prehliadok…

  Salvini nariadil prefektom vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zrušiť ich preplnené a "ilegálne" existujúce tábory Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov,…

  Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

  Oslo 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP, File)   Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného…

  NAKA ešte stále rieši prvé sväté prijímanie v Trnave, kde malo byť diskriminované rómske dievča. Incident pred voľbami do EP spolitizoval Matovič

  Trnava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná kriminálna agentúra sa naďalej zaoberá okolnosťami prvého svätého prijímania v Trnave, počas ktorého malo prísť koncom mája k diskriminácii rómskeho dievčaťa. Dievča pôvodne nemalo sedieť v Bazilike sv. Mikuláša spoločne s ostatnými deťmi. „V predmetnej veci je na Národnej kriminálnej agentúre vedené trestné…

  Ukrajinský zákon o štátnom jazyku vstúpil do platnosti

  Kyjev 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Na Ukrajine začal v utorok platiť zákon o štátnom jazyku; dva mesiace po tom, ako ho niekoľko dní pred vypršaním svojho funkčného obdobia podpísal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Zákon ustanovuje ukrajinčinu za "jediný úradný štátny jazyk na Ukrajine", informuje stanica Slobodná Európa.…

  Rusko ovládlo kartel OPEC a zvýšilo jeho prestíž vo svete

  Videň 16. júla 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Hans Punz)   Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šesťdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako…

  Bude Čaputová na Dúhovom Pride alebo podporí Hrdých za rodinu? Zvolila diplomaciu, aj pri rodine

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) - "Pokojne a s prajnosťou v srdci voči všetkým ľuďom chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom…

  Najvyšší kontrolný úrad kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností…

  Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019 Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze…

  "Boli by sme už aj na Marse." Šéf NASA vysvetlil, prečo sa USA nevrátili na Mesiac

  Washington 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   Riaditeľ Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) Jim Bridenstine v rozhovore pre CBS uviedol, prečo USA pozastavili program letov k Mesiacu a kedy dôjde k pristátiu ľudí na Marse. Podľa neho to súvisí s politickými rizikami, čím má na mysli nedostatočné financovanie "Už by…

  Turecko čelí sankciám EÚ, avizované sú aj sankcie z USA. Spencerová: "Koncept NATO je na križovatke?"

  Ankara 16. júla 2019 (HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Proces tureckej euro-atlantickej integrácie dostáva čím ďalej tým viac rán. Po rozpore s USA ohľadom tureckého nákupu ruských systémov PVO S-400 má Ankara rozdielne postoje aj s EÚ, príkladom je energetická otázka Európska únia uvalila sankcie na Turecko kvôli jeho snahe ťažiť…

  TopDesat

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Video: Lietadlo s rozpadnutým motorom za letu!

  0

  Lietadlo americkej spoločnosti Delta, ktoré malo namierené z Atlanty do Baltimoru cestou postretli isté komplikácie. Za letu sa totiž uvoľnila časť z jednej časti motoru a voľne poskakovala po lopatkách turbíny. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Raleigh. Napriek obavám sa pilotom podarilo pristáť bez problémov a nikto neutrpel žiadne…

  Obmedzený rozpočet a priestor pri zariaďovaní bytu? Tieto tipy ti pomôžu

  0

  Minul si na kúpu svojho nového bývania takmer všetky peniaze a tak máš na jeho zariadenie obmedzený rozpočet? Prípadne ti v ňom neostalo dostatok priestoru na všetko vybavenie? Nezúfaj. Niektoré veci si dokážeš prispôsobiť aj sám a my ti s tým dnes pomôžeme. Obmedzený rozpočet pri zariaďovaní svojho nového bývania…

  Udalosti na týchto fotografiách nedokáže vysvetliť ani samotný fotograf

  0

  Niektoré udalosti, ktoré sa nám odohrávajú v živote jednoducho nevieme vysvetliť. Tak ako prídu, tak aj odídu. Nám neostáva nič iné, iba ich prečkať. Tieto udalosti, ktoré však uvidíš na nasledujúcich fotografiách, spôsobili ľudia. Nikto si však nevie vysvetliť, prečo napríklad niekto drží v ľadovej vode zapojený monitor nad svojou…

  História telefónov v priebehu desaťročí – ktoré ste zažili vy?

  0

  Niektoré deti z dnešných základných škôl ani netušia, že niečo ako pevná linka vôbec existuje. Od počiatku sa telefóny drasticky zmenili. Od otočných voličov sme prešli k tlačidlám a dnes už máme iba dotykové obrazovky. Takto vyzerá história telefónov.

  Vo svete IT

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  Jeden z najpredávanejších smartfónov na svete, Redmi Note 7, sa čoskoro začne predávať v ďalšom farebnom prevedení

  0

  Aktuálne jeden z najpredávanejších smartfónov sveta, populárny Redmi Note 7, bude už čoskoro dostupný v ďalšom farebnom prevedení. Reklamný plagát nového bieleho modelu bol odhalený deň pred samotným oficiálnym predstavením. Dostupné budú 4 farebné modely Séria smartfónov Redmi Note 7 je aktuálne dostupná v 3 farebných variantoch – Fantasy Blue,…

  Spoločnosť Huawei Honor prinesie na trh chytrú televíziu. Má byť revolučnou

  0

  To čo sa dlhšiu dobu šepkalo, že spoločnosť Honor pracuje na chytrej televízii, bolo včera potvrdené samotným výkonným riaditeľom spoločnosti, George-om Zhao. Informuje o  tom portál news.mydrivers.com. Prezident spoločnosti ďalej povedal, že nechcú predstaviť „hocijakú“ chytrú televíziu, ale chcú byť inovátorom v  tejto oblasti. Za týmto účelom sa spojili so…

  Štúdia vykonaná na myšiach prisľubuje, že vrátenie zraku slepým by nemuselo byť nemožné

  0

  Portál Interesting Engineering,  upozorňuje na štúdiu vedcov, ktorým sa pomocou genetickej terapie podarilo znova vybudovať sietnicu oka u myší. Ich oči znova získali aj svetlocitlivosť a dokonca aj zrak. Štúdia publikovaná v JNeurosci sa tejto tematike venuje do hĺbky a  sietnicu oka prirovnáva napríklad k mozgovým bunkám. Tvrdí, že oba…

  Kvalitné prémiové slúchadlá Sennheiser CX 3.00 aktuálne kúpiš z Číny o 20 eur lacnejšie, ako v slovenských e-shopoch

  0

  Prémiové káblové in-ear slúchadlá od overeného výrobcu neboli nikdy lacnejšie! Skvelé Sennheiser CX 3.00 môžeš aktuálne na e-shope Cafago.com kúpiť o 20 eur lacnejšie, ako na akomkoľvek slovenskom, či českom e-shope.  Skvelú akciovú ponuku nájdeš tu Slúchadlá, ktoré ťa nesklamú Slúchadlá Sennheiser CX 3.00 nesklamú žiadneho nadšenca dobrej a kvalitnej…

  Pozrite si „divoký“ patent smartfónu s rolovateľným displejom od spoločnosti Samsung

  0

  Ohybné displeje sú už realitou, a  je ich škoda nevyužiť naplno. Nie tak dávno internet obehli správy týkajúce sa prác na rolovateľnom displeji v  smartfóne od spoločnosti Sony. Najnovšie média zapĺňa kórejsky technologický gigant, spoločnosť Samsung. „Divoký“ patent spoločnosti Samsung Spoločnosť Samsung si dala patentovať nový druh zariadenia s  rolovateľným…

  TopSpeed

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  5

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  Súčasná elektromobilita viac škodí ako prospieva, tvrdí šéf Aston Martinu

  10

  Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin má na nútenú elektromobilitu a reči o blízkej budúcnosti autonómnej jazdy vlastný názor. A rozhodne si pri komentovaní jednotlivých tém nedáva servítky pred ústa. Reálnu autonómnu jazdu považuje za utópiu, v súčasnej forme elektromobilita viac škodí a z jednaní o Brexite je zúfalý.

  Bitka top roadsterov - šprint Lamborghini Aventador S a McLaren 720S

  0

  Napriek tomu, že ide o otvorené autá, majitelia si s takýmito často užívajú dynamiku a vietor nad hlavami. A veru že tieto dva kúsky ho dokážu riadne rozvíriť. Oba sú totiž roadstery. Jeden je však zadokolka, druhý štvorkolka. Vyhrá štvorkolka, alebo šprint Lamborghini Aventador proti McLarenu 720 S vyhrá nižšia hmotnosť?

  KAMzaKRÁSOU

  TOP účesy so živými kvetmi pre nevestu: Budeš očarujúca a IN zároveň!

  2

  Pripravte sa omdlieť pri pohľade na jedny z týchto účesov pre nevesty, ktoré sú ozvláštnené kvetmi a zelenými lístočkami! Každej žene pristanú kvety a o to viac, keď sú vo vlasoch. Kvietky majú prirodzene krásnu a čistú vôňu. Nezáleží na tom, či ste ryšavka, blondína, hnedovláska či čiernovláska. Jednoducho sa každá farba vlasov hodí ku…

  Prečo navštíviť Rakúsko? Neuveríš, ale ponúka viac ako len možnosť nákupov

  1

  Čo tak zájsť do susedného Rakúska? Nie na výhodné nákupy alebo prehliadku obchodov svetových značiek vo Viedni. Skúste si pozrieť aj niečo iné ako blízke hlavné mesto našich susedov. Vďaka svojej polohe na brehu Dunaja na severovýchodnom úpätí mohutných Álp ponúka Rakúsko niekoľko nádherných scenérií – od malých dediniek učupených v objatí hôr cez noblesné paláce a opátstva až po…

  Ako vybrať prvú detskú autosedačku? Drž sa niekoľkých zásad!

  1

  Prvá cesta novorodenca z nemocnice vedie zväčša do auta, pomocou ktorého si voňavučké bábätko hrdí rodičia odvezú domov. Bábätká a deti nižšie ako 150 centimetrov a ľahšie ako 36 kíl však v aute podľa zákona musia sedieť v autosedačke, prípadne na podsedáku, a to v prípade, ak majú viac ako…

  Video Odvážila by si sa na pastelové vlasy? Pozor, je to horúci hit tohto leta!

  2

  Chceš mať pastelové vlasy ako morská panna? Neváhaj a experimentuj! Určite ste už počuli o trende vlasov ako morská panna? Tieto pastelové vlasy vyzerajú skutočne ako keby ste len teraz vyšli z vody a chvost morskej panny sa vám premenil na nohy. Morské panny sú skoro ako princezné. Ktoré malé dievčatko nechcelo byť…

  TEST: Acqua di Parma Peonia Nobile Eau de Parfum

  1

  Život je príliš krátky na to, aby sme si ho nechali utiecť pomedzi prsty. Že vám niečo v živote chýba? Skúste siahnuť po niečom novom, po niečom inom, po niečom, čo ešte málo ľudí videlo či cítilo. Spomaľte a nastriekajte si na seba dobrý parfum. Sadnite si a popremýšľajte o jeho vôni. Zamilovali ste sa?…

  Prečo nikdy nevyhadzovať kôstky z čerešní? Je to najväčšia chyba, akú môžeš urobiť!

  2

  Čerešne sú zrelé a tak už v nejednej domácnosti rozvoniavala čerešňová bublanina, na ktorej si pochutnal azda každý milovník zákuskov. Ako to väčšinou býva, bublanina sa robieva z vykôstkovaných čerešní. Stačí teda čerešne odkôstkovať, kôstky vyhodiť do koša a čerešne následne poukladať na pripravené cesto. Počkať, čo? Vyhodiť kôstky do koša? Tak toto je…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Prichádza Jak-130 do Bolívie? Prezident Morales sa zaujíma o ruské ľahké cvično-bojové lietadlá

  0

  Bolívijský prezident Evo Morales vydal prehlásenie, že Vzdušné sily jeho krajiny majú záujem získať náhradu za staré americké cvično-bojové lietadlá Lockheed T-33 Shooting Star, ktoré boli vyradené zo služby ešte v roku 2017, a že predovšetkým ruské stroje sú predmetom záujmu

  Tvoja Svadba

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Je čokoládová fontána na svadbe nutnosť alebo úplná katastrofa?

  0

  Plánujete mať aj vy na svojej svadbe čokoládové fontány, ktoré potešia chuťové poháriky každého vášho svadobného hosťa? Tak si pozrite nasledujúcu galériu, pri ktorej skutočne platí, že láska ide cez žalúdok.

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Toto sú dôležité fakty, ktoré treba vedieť!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…

  Zistite, prečo jesť amarant pravidelne! Máte ho na tanieri aj vy?

  0

  Poznáte rastlinku s názvom láskavec? Alebo vám niečo skôr hovorí pojem amarant? Reč je o rode jednoročných kultúrnych rastlín, ktoré kedysi dávno pestovali aj Inkovia či Aztékovia. Z Južnej a Strednej Ameriky sa postupne dostal do viacerých častí sveta, napríklad aj do Ázie, Afriky či na juh Európy. Viaceré druhy…