• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo na sociálnych výdavkoch, vraždí detí aby príslušnici SIS získali majetok ich rodičov…….

  Publikované 29.09. 2017 o 23:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Šokujúce informácie vypovedal bývalý príslušnik SIS Eduard Hakl vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ, je ochotný podať svedectvo pred súdmi o konkrétnych vraždách príslušnikmi SIS, je ochotný riskovať svoj život za odhalenie zákulisia SIS, ktorá je chobotnica oligarchie aby mohli beztrestne sa obohacovať na náš úkor, SIS, ktorá za naše peniaze nás vraždí a prenasleduje, podať svedectvo, že SIS ma „dlhé prsty“ a zasahuje do každej sféry nášho života, má pod kontrolou políciu, prokuratúru a dokonca aj súdnictvo.

  Občania, dokedy budeme ticho, dokedy budeme tolerovať „mafianske praktiky“, dokedy budeme znášať útoky na naše rodiny, dokedy dovolíme zabíjať naše deti, naše ženy, mužov a dokedy budeme sa nečinne dívať ako sa skrytou formou štát zbavuje starých ľudí aby zostalo v štátnom rozpočte viac peňazí pre „tunelárov“ finančných žralokov na úkor našej budúcnosti. Dokedy budú mlčať kompetentné úrady, dokedy bnude mlčať premier pod ktorého kompetencie patrí aj SIS Slovenská informačná služba, veď Edo Hakl tvrdí, že to niekto musel podpísať.

  Kto nesie zodpovednosť?

  Premier Slovenskej republiky inými slovami predseda vlády nesie zodpovednosť za konanie všetkých ministrov a ich rezortov, z jeho povinnosti „šéfa“ úradu vlády vyplýva kontrolná činnosť u všetkých rezortov nevynímajúc SIS Slovenskú informačnú službu, ktorá by mala informovať vládu a ústavných činisteľov o hroziacich nebezpečenstvách, o skrytej kriminalote, o rozkrádaní štátneho rozpočtu a ďalších povinnosti v zmylsle zákona o SIS. Prečo nikto nereaguje na podnety uvedené v knihe, prečo nikto nežaluje Eduarda Hakla za prípadné klamstvá uv ádzane v knihe? No preto, lebo všetko čo Eduard Hakl napísal je PRAVDA.

  Ako občan Slovenskej republiky nesúhlasím aby SIS bola zneužívaná na vraždenie deti, žien, mužov a starých ľudí len preto, aby sa iní mohli obohacovať na ich úkor. Ako dlhodobo prenasledovaný občan, na ktorom sa „odskúšali“ všetky praktiky uvádzane v knihe sa staviam na odpor, lebo sa cítim byť v ohrození.

  Nakoľko pán premier mi neodpovedal na žiadné listy, sťažnosťi a žiadosti od roku 1999 až po posledný otvorený list uverejnený tu Na blogu dňa 09.09.2017, budem nútený sa obrátiť na súd so žalobou.

  Vyzývam všetkých poškodených občanov a myslím tým, že poškodení sú aj tí čo majú exekúcie, prehraté súdne spory a pocity krivdy a strach z chudoby a budúcnosti, aby sa pridali k žalobe, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá.

  Žalujem premiera Slovenskej republiky, že si neplní povinnosti v zmysle zákona, nakoľko buď nevykonáva kontrolnu činnosť alebo ignoruje informácie o tom, že SIS Slovenská informačná služba vraždí detí, ženy, mužov aby sa zmocnili majetku pozostaalých, že SIS vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo v štátnom rozpočte na dôchodkových výdajoch, že SIS používa na zakrytie tejto závažnej trestnej činnosti rozvetvenú štruktoúru spolupracovníkov infiltrovaných do polície, prokuratúry a súdnictve, že usmrcuje ľudí v sanitkách neposkytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci a používa veľa ďalších rafinovaných spôsobov na prenasledovanie a likvidáciu nepohodlných ľudí.

  Ja osobitne jako Ján Molnár, sa cítim poškodený, nakoľko od roku 1989, kedy som založil politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejav u s cieľom aby sa pod kontrolou televíznych kamier sledovala transparentnosť prevodu m ajetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk, som spolu s rodinou brutálne prenasleovaný, ohrozovaný na živote čo viedlo až k vykonštruovaným dôvodom rozpadu rodiny, rozvodu manželstva a ohrození na životoch mojích dvoch detí.

  Niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu

  Na svoju česť prehlasujem, že sa staviam v zmysle Ústavy SR na odpor a budem vyvýjať iniciatívu aby sa za takéto činy zodpovedali kompetentné osoby, aby bol obnovený spôsob vyšetrovania v otázke priznania mučením prostredníctvom „elektrošokov“ (keď oni môžu nariadovať na psychiatrii elektorošoky s cieľom uzdraviť psychicky chorých) a takto ich dpnútiť v opodstatnených dôvodov k priznaniu a budem žiadať aby sa demokratickou cestou obnovil trest smrti pre vlastizradcov, ktorí sa podielajú na genocíde slovenského národa.

  Dávam na vedomie, že na túto tému odvysielal Občianský tribunál reláciu, ktorú si môžete pozrieť na tejto linke ingternetu:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  Z komentárov k videu vyberám:

  Simona Schubert: Všetci na zemi,bez ohľadu na náboženské či národnostné vyznanie,prichádzajú k názoru,že všade okolo nás na celom svete prebieha nejaká „zvláštna“vojna,poprípade bitka,ktorú ľudia nedokážu definovať,a prichádzajú k názorom,že všade vo svete prebieha nejaká „bitka“či vojna ,poprípade nejaký boj,ktorí mnohí vlastne ešte nedokážu presne určiť,čo to je za boj,čo to všetko znamená,prečo je to takto,prečo sa to odohráva,kto je za týmto všetkým??!! No,a vlastne,keby poznali skutočný dôvod týchto charakteristík,keby začali ľudia veci lepšie vnímať,keby začali ľudia viac premýšľať o veciach ktoré sa dejú okolo nich,zistili by,že to sa odohráva „BOJ“medzi „dobrom“a zlom“!medzi svetlom a tmou!!medzi „pravdou“a lžou a omylmi!!medzi „útiskom a „slobodou“!ako aj tím,čo je špatné a čo správne!!ale koniec koncov sme v boji a zápasíme medzi „životom“a smrťou“!! No a čo z tohto vyplýva?!!z tohto celého vojnového duchovného paradoxu?!!predsa to,že za týmto všetkým sú veľký svetový „hráči“,ktorí sú pod mocnosťami a kniežatstvami tohoto temného sveta,ktorí spolupracujú zo zloduchmi kniežat z nebeských sfér!!pretože „my“(pravoverný v Pánu Ježišu Krista a Jeho Otca Boha)nezápasíme a nevedieme „boj“s krvou a telom,ale s týmito zloduchmi kniežat mocností tohoto temného sveta,ktorí je zahalený do tmy ľudského úpadku!!A ak sa ľudia nespamätajú,a neobrátia sa k Bohu,pretože len v Bohu je záchrana(niet inej záchrany,žiaľ!)tak čaká každého vlastná smrť,a nebude úniku pred skazou,ktorá prichádza na celý svet!!Pretože v tomto „neviditeľnom“duchovnom svete ktorí je okolo nás,je rozpútaný „GIGANTICKY BOJ“medzi Satanom(zlo!m)a BOHOM(dobrom)!!A tento „boj“vážený,má svojich darebákov ,slabomyseľných poskokov a užitočných idiotov ktorí slúžia vedomky aj nevedomky SATANOVI!!!Ale v konečnom dôsledku má tento boj svôjho veľkého hrdinu,bojovníka za skutočnú spravodlivosť a „SLOBODU“,aby prišiel zachrániť všetkých „spravodlivých“ľudí,ktorí slúžia Božiemu synovi Ježišovi Kristovi“!!! Dávajte si teda veľký pozor všetci,ako máte „žiť“!!nie ako nemúdri,ale ako múdri!Pretože užívajte čas v Pánu,lebo dni sú zlé!!Preto nebudte nerozumní,ale pochopte,čo je Pánová vôľa!

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre kaýdého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Takáto je u nás spravodlivosť, lebo nemá svoj systém, nemá svoju schému, tak ako televízor alebo iný dokonalý produkt ľudského umu. Preto sú súdy „nezávislé“, aby mohli rozhodnúť ako uznajú za vhodné. Preto každá vláda mení sudcov, prokurátorov a podobne. Sila peňazí má čoraz častejšie väčšiu váhu ako argumentácia pravdy.  Všetko pod rúškom nezávislosti. Ako môže byť súd nezávislý od spoločnosti. Veď spoločnosť to sme my ľudia a na našej vôle spravodlivosti musí všetko fungovať. Nečudo, že takýto rovnoramenný systém spravodlivosti potom umožňuje všetkým hyenám konať. Čakatelia, ktorí čakali na túto príležitosť si svojimi „legálnymi“ podvodmi /iné nevedia robiť/ nazbierajú toľko peňazí, že ich žiadna spravodlivosť rovnoramennej váhy neprebije.

  Na druhej strane je tu iný pohľad, novej názorovej generácie, ktorej predstava spravodlivosti sa líši od myslenia  minulosti. Dva protikladné obrazy budúcnosti dnes ovládajú každodenné predstavy. Väčšina ľudí, ak si vôbec dá tu námahu premýšľať o budúcnosti, predpokladá, že svet, aký poznajú, bude trvať naveky. Skutočne si sotva vedia predstaviť odlišný spôsob života a už vôbec nie úplne novú civilizáciu. Samozrejme uvedomujú si, že veci sa menia. Dúfajú, že pokrokové zmeny ich obídu a nič neotrasie dobre známym ekonomickým rámcom a politickou štruktúrou. Tento chaos v myslení vychádza z predpokladu, že sme poslednou generáciou starej civilizácie a prvou generáciou novej civilizácie. Tento chaos môže pochádzať priamo z nášho vnútra, kde sa odohráva konflikt medzi umierajúcou civilizáciou starej éry a vznikajúcou civilizáciou Tretej cesty, ktorá sa snaží zaujať svoje miesto.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Začneme tým že vás chceme informovať o možnostiach manipulácie s vašou elektronickou či mobilnou komunikáciou. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA disponuje programom, ktorý dokáže meniť obsah vašich SMS správ, MMS správ alebo e.mailov. Samozrejme, že správy a elektronickú poštu vám môžu   nielen upraviť obsahovo, ale môžu vám ju aj vymazať, prípadne zabezpečiť, aby sa k vám dôležité informácie nedostali. Táto činnosť je zameraná hlavne na malých podnikateľov, ktorí môžu takýmto spôsobom prisť v prvom rade o dôležité informácie, čo má potom za následok , že môžu prisť o zákazníkov , dodáveteľov, miesto na trhu a pod. Krycie firmy SIS si takto zabezpečujú priestor , ktorý po takto zdiskreditovaných malých firmách zostane. Jednoducho urobia z vašej inak serioznej firmy neschopnú a nespoľahlivú. A to môžete byť radi, že to skončí iba ukončením podnikania a sklamaním. Množstvo podnikateľov, ktorí svoje firmy bránili pred útokmi, je dodnes nezvestných, mrtvých alebo psychicky odpísaných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      

  Tretí rozmer v novom myslení

  Podstatou nového myslenia je pozerať sa na veci priestorovo, vidieť v každom jednaní a konaní súvislosti s tretím rozmerom „prečo“ umiestnený v danom čase a priestore. Zastaralé áno-nie, alebo pravda-nepravda musí sprevádzať tretí rozmer áno – nie plus „prečo“ a za aký čas.  Ide o nové videnie súvislosti, ktoré ovplyvňujú budúce konanie či z pohľadu krátkodobého /momentálne spory/, alebo z pohľadu dlhodobého /blahobyt/.  Opäť si musíme pomôcť históriou aby sme mohli predpovedať smer budúcnosti, ktorí je nielen na dosah ruky ale v podstate je už tu. Každý kto sa pozerá na históriu trochu z nadhľadu, pozerá sa na striedanie civilizácii, ktoré boli pod určitou vlnou trendu.  Na samom počiatku, pred prvou vlnou zmien, žila väčšina ľudí v malých skupinách, živila sa väčšinou rybolovom, lovom alebo pastierstvom. Táto vlna bola najdlhšia a najpomalšia /od cca 8000 r.pred. n.l. až po cca 1750 roku nášho letopočtu/. Vznik poľnohospodárstva bol prvým prevratným bodom v spoločenskom vývoji ľudstva. Bola to prvá vlna, ktorá zasiahla ľudstvom svojou širšou koncepciou života. Druhým veľkým prekvapením bola priemyselná revolúcia. Jej začiatok sa odhaduje od roku 1955. Pásová výroba bol trend druhej vlny. Budovali sa automobilky, textilné fabriky, potravinárske závodu, elektrárne a podobne. Tento nový proces zachvátil národy a kontinenty oveľa rýchlejšie ako prvá vlna. Na určitý čas existovali tieto dva odlišné procesy zmien súčasne, ale každý inou rýchlosťou.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ujmu na zdraví či majetku vám dokážu zabezpečiť rôznými spôsobmi od technických až po psychologické. Vplývaním na vašu myseľ si spôsobíte napr. úraz, urobíte iné rozhodnutie. Termín ,, Vymývanie mozgov,, je skutočnosť, existuje a je v réžii tajných služieb. V SKUTOČNOSTI NÁM VLÁDNU TAJNÉ SLUŽBY. Ovplyvňujú všetky každodenný chod, ovplyvňujú všetky dôležité odvetvia, manipulujú politiku, NÁS VŠETKÝCH!!!!! Chceme vás požiadať, vážení spoluobčania, aby ste nebrali tieto slová ako fikciu. Sú to všetko informácie , ktoré je aj možné preukázať . A aj sa preukážu. Kľudne nám pište naďalej svoje skúsenosti… Z rôzných kútov našej krajiny a bez toho, aby sme sa predtým poznali. Vplyv chémie a chemických zlúčenín, ktoré využívá SIS vo svojej činnosti popíšeme podrobnejšie v pokračovaní tejto knihy. Dokonca samotný Edo prišiel s takýmito metodami do styku vo svojej praxi…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Tretia vlna nastala veľmi rýchlo po druhej. Po necelých tridsiatich rokov nastala éra širokého zavádzania počítačov, komerčného využívania prúdových lietadiel, antikoncepčných piluliek a iných vysoko účinných inovácii. Ešte táto vlna sa poriadne neuviedla vo všetkých kútoch sveta a a už zazvonila ďalšia vlna  – revolúcia informačnej techniky, ktorá  prináša zmeny nielen v politickom živote, ale aj  hlboké zmeny v rodinnom živote, v biznise, technológii, kultúre a hodnotách. Táto vlna by mala najsilnejšie ovplyvniť myslenie ľudí lebo zasiahla svojou komunikačnou špecifikáciou mysel ľudí. Počítače nám otvorili priestor na nové nazeranie sa na svet. Priestorové videnie sa stalo novým ale už bežným prvkom vnímania súčasnosti. Tretí rozmer to je hĺbka a čas. Tu sa naskytajú  nové pohľady na právo, ekonomiku a morálku. Kým v priemysle sa používajú bežne, do občianskeho života sa ešte nedostali, ale klopú na dvere. Ak sa tejto vlny zmocnia „čakatelia“, beda všetkým čestným ľuďom, naplnia sa proroctvá o hroznej ničivej vojne. Ale ak sa tejto vlny zmocnia čestní a statoční ľudia naplnia sa pozitívne proroctvá, že po roku 2000 nastane ďalších tisíc rokov raj na zemi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.12 INFORMOVALI SME POLITIKOV AJ PREZIDENTA A. KISKU…

  Informáciu od nás dostali: Predseda NR SR Andrej Danko, predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanec NR SR Gábor Grendel, členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanci NR SR Marián Kotleba a Boris Kollár, poslanec NR SR Igor Matovič. Nakoniec sme eště poslali informáciu mailom Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Jediný kto nám po dlhej dobe poslal odpoveď Gábor Grendel. Spočiatku sme sa aj potešili, ale odpoveď a odporučanie, ktoré nám poslal vyzneli v tom zmysle, že ak niečo vieme, tak máme podať trestné oznámenie. Najlepšie bude ak si naše stanovisko prečítate z článku, ktorý sme uverejnili na našej FB stránke,,Charita na pomoc poškodeným tajnou službou o.z.,,: My budeme pokračovať tak ako sme začali. Na súdoch budeme svoje tvrdenia preukazovať a dokazovať. Dôkazy predložíme VŽDY iba sudcovi na začiatku pojednávania, pretože je viac ako isté, že SIS bude priebeh ovplyvňovať.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Vráťme sa ale k nášmu matematickému príkladu. Pôvodne sme mali z deviatich loptičiek na tri váženia určiť, ktorá bola defektná a upresniť či bola ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Ak by sme mali  na tri váženia odvážiťaž  64 loptičiek a určiť ktorá je defektná s presnosťou či je ľahšia alebo ťažšia, zdalo sa nám to priam nemožné. Ale pozrime sa na toto zadanie z nové pohľadu, s použitím tretieho rozmeru v rovnoramennom vážení. Aký úžasný pokrok z 9 loptičiek nám narástla možnosť až 64 loptičiek. Neuveritelne sa rozšírila možnosť kombinácii. Ak by sme za každou loptičkou videli jeden uzol schémy občianskej spoločnosti, tak porušenie pravidiel by sme odhalili takmer ihneď. Ale bez symbolických prvkov by sme to určite nezvládli, lebo slovné opísanie riešenia by zabralo mnoho papiera a času, ale vizuálne riešenie je pomerne jednoduché. Zpakujme si príklad a zvýšme počet loptičiek. Pri použití takýchto sústav v kombinácii môžeme hravo ovládať tisíce uzlov schémy spoločnosti. Príklad: Máte k dispozícii trojramennú lekársku váhu s tromi miskami. Na stole máte 64 na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá zo  64 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne tri celé strany, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Tak to je skutočný pokrok v myslení. Poviete si, že nič nové pod slnkom. Ale hej, lebo takýto rozmer keď sa zavedie do praxe pri systémovom riadení spoločnosti, tak gaunerom, podvodníkom a hochštaplérom definitívne odzvonilo. Ak pridáme k tomuto všetkému rozmer štvrtý – pohyb trojramennej váhy spravodlivosti v čase a priestore, dotaneme dokonalý mechanizmus na riadenie čohokoľvek a najmä odhalenie tajných sprisahaní proti ľudskostí.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Keď dopisujem túto kapitolu je v kalendári dátom 17.apríl 2017, Veľkonočný pondelok. Nazrel som pre istotu do mojej mailovej pošty, ale žiadnu odpoved ani reakciu od pána Prezidenta SR, som tam neniašiel. Od začiatku , našej iniciatívy si každý pred touto témou zakrýva oči aj uši. V poriadku je to háklivá téma, nepopieram, ale práve preto musíme k nej zaujať stanovisko. Ak nad tým mávneme rukou, tak mávneme nad našimi životmi a nad našimi deťmi. A to by sme nemali. Je potrebné sa nad týmito informáciami zamýšlať a zaujať k ním jednoznačné stanovisko. Tu naozaj nejde o nejaký jednoduchý prečin alebo priestupok proti občianskemu spolunaživaniu. Tu ide o skutočnosť , že štátna inštitúcia de facto riadi a ovláda nše životy… Pritom má teraz každý v parlamente plné ústa Mečiarových amnestií.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      Ako tieto poznatky vyžiť v prospech dobra. Tu si musíme pomôcť bibliou. Kto bol Ježiš Lazaretský? Vedel chodiť po vode, uzdravovať ľudí, oživovať a predpovedať. To sú všetko prvky mystiky medzi ktoré patrí aj psychotronika, ktorú Ježiš používal pri liečení chorých. Ježiš ovládal mystiku. Bol mystik. Údajne v Novej zmluve, ktorú zostavil sám Ježiš Kristus bolo veľa poznatkov o mystike a reinkarnácii. Žiaľ, neuchovali sa. Počas vývoja dejín a skazenej cirkvi, ktorá napríklad zaviedla inkvizíciu – tajnú políciu na prenasledovanie a zabíjanie ľudí,  ktorí sa opovážili hovoriť pravdu, je podozrenie, že biblia bola úmyselné prispôsobená vládnucim mocnostiam. Počas tisícročí sa uchovala len v takej pdobe akú ju poznáme dnes. Napríklad sú uchované záznamy, že Byzantský cisár Justinián sa svojvoľne rozhodol, že učenie o mystike a reinkarnácii  je lživé náboženstvo. Na piaty ekumenický snem  pozval 159 biskupov z východného kresťanského sveta a len 6 zo západného, kde bolo učenie rozšírené. Pápež Vergílius  trval na tom, aby bol rovnako zastúpený Východ aj Západ a odmietol sa zúčastniť snemu, aj keď bol v tom čase v Konstantinopole. 5. ekumenický snem vtedy vyhlásil anatému: „Ak niekto prijím neuveriteľnú existenciu duše pred týmto životom, ako čudnú reinkarnáciu, ktorá potom nasleduje, nech je prekliaty.“ Dnešní katolícki vedci  analyzujú zákonnosť 5.ekumenického snemu. Nič to však už nezmení na pravde o zničení významnej časti kresťanských spisov, ako aj veľkej knižnice v Alexandrii.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ja som si myslel, že keď upozorníme na takéto záležitosti politikov a novinárov, spustí sa lavina záujmu a hlavne ochoty okamžite riešiť túto situáciu. Teraz keď vnímam to TICHO, ktoré nastalo ten tvrdý nezáujem ( ktorý je iba naoko tvrdý a na oko nezáujem), začínam byť aj ja nasratý, nedoverčivý, a sklamaný. Nedokážem pochopiť tu ignoráciu. Teda ešte to nedokážem pochopiť úplne, ale určitú logiku mi to už dáva. SIS má informácie o každom. To znamená aj o kompetentných.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Kým sa cisár Justinián v kresťanskom svete pokúšal zničiť  učenie o mystike reinkarnácii, v tom istom čase sa prorok Mohamed učil o mystike a reinkarnácii od gnostických mníchov v Basre. Moslimská svätá kniha Korán jasne hovorí: „Boh vytvára bytosti a navracia ich zas a zas, až kým  sa k Nemu nevrátia… A bol si mŕtvy a On ťa prinavrátil k životu. Urobí aj to, že zomrieš a znovu ťa prinavráti do života a na konci ťa privedie k sebe… Hovorím ti, že naozaj budú duše, ktoré sú teraz spriaznené, spriaznené zas, aj keď sa stretávajú v nových osobách a menách.“ V arabskom svete sa po celé stáročia pridržiavali reinkarnačnej doktríny sufijovia, perzská sekta mystikov. Poviete si, čo to má spoločné s témou Nového myslenia. Myslím, že veľa čitateľov tuší kam mierim. Áno je podozrenie, že z biblie sa vytratili aj iné dôležité skutočnosti, ktoré Ježiš odkázal ľuďom. Napríklad o obrane sa údajne vytratila celá stať. Súčasna cirkev akoby ľudstvo mysticky utišovala aby sa nebúrili, boli pokojný, nech sa robí čokoľvek, s tvrdením, Boh im nakoniec pomôže. Cirkev ako vládnuca oligarchia potrebobala spôsob ako „bezpečne“ vykorisťovať vôčšinu. Dejiny ukázali, že kto sa im postavil na odpor, bez milosti bol zabitý. Všetky bratovražedné vojny, ktoré sa vieldi v v mene „Boha“, boli vojny za ovládnutie duše poctivých ľudí. Odhaduje sa, že v týchto vojnách /od roku 0 po rok 1999/ v mene „Boha“ bolo zabitých toľko ľudí koľko v súčasnosti tvorí jedna celá gernerácia na zemeguli. Cirkev vyvražďovala významných ľudí, vecov /Sokrates, Aristoteles…/ aby spomalila ich odhalenie. Žiaľ do dnešnéha dňa sa im to darí. Zatajujú Ježišove poslania, ktoré mali pomôcť ku spravodlivosti na zemi.

  Pokračovanie nabudúce.(SIS ovláda súdnictvo)

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.9.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa

  0

  Jedným z najmocnejších, ba možno aj najmocnejším mužom v Československu, bol Rudolf Slánsky. Žil v rokoch 1901 až 1952 a verne sa pridržiaval moskovskej línie. Pozrime sa na Slánskeho trochu bližšie. Rudolf Slánsky – muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa, niekedy v septembri 1948, na zasadnutí predsedníctva povedal: „Teraz bude prijatý vo vláde zákon na…

  Triky, ktoré porazia tvoje každodenné starosti

  0

  Život je komplikovaná, ale skutočne zaujímavá vec. Niekedy si myslíme, že keby sme len mohli odstrániť niektoré ťažké situácie, bolo by to perfektné. Napríklad náhla bolesť hlavy, nutkanie jesť veľa zmrzliny alebo ospalosť, ktorá prichádza na konci pracovného dňa. Tieto triky ti môžu pomôcť vyhnúť sa aspoň časti týchto nepríjemných problémov a zabudnúť…

  TOP10+: Ako vyzerá život s mačkou? Vtipné fotografie zachytili domácich miláčikov priamo pri čine

  0

  Mačací priatelia sú prirodzene rozkošní a niekedy aj prítulní spolubývajúci. Zachytiť ale život s mačkou niekedy zo sebou prináša eufóriu spojenú zo zúfalstvom. Bývať s mačkou je určite veselšie, ako žiť sám. Dokazuje to aj niekoľko nasledujúcich fotiek majiteľov, ktorí sa podelili o úsmevné situácie, ktoré sú na dennom poriadku.…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Návod, ako sa zbaviť myší v dome: Čo robiť, ak ťa sužujú hlodavce?

  0

  Obdobie jesene je na údržbu domu nesmierne náročné. Pripraviť ho na zimu nie je jednoduché, a to si mnoho majiteľov domov vôbec neuvedomuje. Okrem toho je jeseň obdobím, kedy sa hlodavce počas chvíľky nepozornosti ľúbia povýšiť na vášho spolubývajúceho. V tomto článku nájdete návod na to, ako sa zbaviť myší…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo je láska? Čin alebo pocit?

  0

  Čo je láska? Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo, čo venujeme alebo dostávame. Je to niečo, čo vyživujeme a rozvíjame, o čo sa staráme, čo zveľaďujeme. Láska len tak niekde nesedí a nečaká, než si po ňu prídeme.

  Výhody lokálnych plodín: Prečo konzumovať naše ovocie a zeleninu?

  0

  Napriek tomu, že máme v súčasnosti možnosť zohnať v obchodoch zeleninu a ovocie od výmyslu sveta a v rôznych ročných obdobiach, čoraz viac sa dostávajú do popredia lokálne plodiny, resp. regionálne potraviny, ktoré majú množstvo benefitov. O aké ide, to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Výhody lokálnych plodín sú nepopierateľné.

  TOP 5 spôsobov, ako si vychutnať baklažán: Zamiluje si ich každý!

  0

  Baklažány nepatria práve medzi najobľúbenejšie a v našich kuchyniach najbežnejšie druhy zeleniny. Neraz sa objavujú v jedálničku iba tých jedincov, ktorý dbajú na zdravšie a pestrejšie stravovanie. Cestu k fialovému baklažánu si jednoducho nenašiel každý, a to je veľká škoda. Ide totiž o veľmi zdravý plod, ktorý je zároveň skutočne chutný. Treba…

  Šialené módne kúsky, ktoré sa predávajú: A to si kto kúpi?!

  0

  Sme zvyknutí, že trendy prichádzajú a odchádzajú. Trendy, ktoré pobláznia celý beauty svet či interiérové dizajnérstvo. Ale aj trendy, vďaka ktorým máme módu v malíčku. Patríte aj vy k tým, ktoré sledujú všetky módne trendy a podľa nich sa obliekajú? Považujete sa za módne maniačky, ktoré musia mať každú módnu…

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…