• Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

  Publikované 23.09. 2017 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa ako lev. Nie je namierený proti nikomu, kto rešpektuje ľudský rod na tejto Zemi a dohodnuté normy spolunažívania v tolerancii, solidarite a mieri..

  Tento článok kritizuje zvieratá, ktoré sa prezliekli do ľudskej podoby, zvieratá ktoré neuznávajú žiadne pravidlá súťaže, hry, alebo čestného boja. Chcem upozorniť na nový fenomén tejto doby, na brutálne zvieracie pudy, ktoré sa podobajú pudom hyen, vlkolakov, potkanov, hovied a hadov, ktoré sa v ľudskej podobe prebudili z dávnej minulosti. Tento článok nie je namierený ani proti Európe a jej novým či starým štátom. Chcem len upozorniť slušných ľudí v Európe, ktorí majú záujem o veci verejné, aby sa mali na pozore pred novým fenoménom tejto doby – pred zákernými praktikami „tajných zoskupení“, ktoré sú v rozpore s kresťanskou tradíciou a kresťanskou vierou. Aby sa mali na pozore pred dávno prachom zapadnutými intrigami, ktoré sa s neuveriteľnou silou prebúdzajú z hlbokého spánku.

  Zachráni nás padlý anjel avantgardy?

  Pád železnej opony narušil rovnováhu zbraní, ktoré paradoxne zaručovali mier, vážky váh spravodlivosti sa neúprosne vychyľujú zo svojho stabilného stredu. Svet sa dostal do problémov, do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí vôbec nič nevyrábajú, iba „vytvárajú (svoj) zisk“ bez toho, aby tvorba tohto zisku mala nejakú reálnu podstatu v podobe výrobku alebo služieb. V zahraničných kuloároch sa pošepkáva, že nie len Slovensko je krajinou neobmedzených možností, ale celý východný blok sa ponúka ako najlacnejšia pracovná sila s bonusom odpustenia daní na 10 rokov a super bonusom v podobe bezplatného vybudovania infraštruktúry. Pre slušných ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné sú provízie za príchod takéhoto zahraničného kapitálu krajne podozrivé a výhody v prospech cudzieho podnikateľa sú nepochopiteľné. Politika sa premenila na biznis s tajnými informáciami nadnárodných korporácií. Do východných štátov sa sťahuje kapitál za lacnou prácou. Slovensko sa aj vďaka „plynutiu času“ dostalo v tejto súťaži medzi popredných uchádzačov ocenenia „zlatého teľaťa“. Následkom toho sa v západnej Európe zvyšuje nezamestnanosť, lebo kapitál uteká za lacnou prácou na východ. Nacionalizmus naberá na obrátkach v celej Európe. Prebúdza sa klérofašizmus a   kresťanský fundamentalizmus. Islamský svet sa považuje za rodisko terorizmu. Zo západnej Európy sa vyháňa Turek a stupňuje sa nenávisť človeka k človeku. Na strane druhej ochrana základných ľudských práv nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom je napísaná. Dá sa vôbec zabrániť veľkému stretu týchto síl? Európa je v ohrození, zachráni ju padlý anjel avantgardy? Avantgarda varuje pred možnými protestnými demonštráciami, už beží akademický spor – či majú to isté oprávnenie ako v osemdesiatom deviatom, alebo či budú vystupovať v nepovolenom rúchu. Jedno je isté, predkovia sa už nemôžu na tú zlobu dívať. Duch Machiavelliho varuje.

  Narodenie avantgardy

  Sú veci, ktoré odkryje čas oveľa neskôr ako ich vidí v aktuálnej dobe jasnozrivý človek. Avantgarda vie o veciach, ktoré až po uplynutí určitého času budú patriť k vedomiu celej spoločnosti. Úlohou avantgardy je reagovať v danom okamihu v určitom časopriestore na veci, ktoré sú všeobecnému oku zatiaľ skryté a objavia sa až v inom čase ako následok nejakej príčiny. Správanie jasnozrivého človeka v súčasnom okamihu je potom všeobecnému oku prinajmenšom čudné, bláznivé a mnohokrát vyzerá akoby zošalel.

   Krátko po 17. novembri 1989 bolo na Slovensku zaregistrované HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo nasledujúcich parlamentných volieb. Pre všeobecné oko, ktoré vnímalo 17. november ako príchod slobody, to bolo prinajmenšom na počudovanie, bláznivé a mnohí si mysleli, že to založil šialenec.

   Predvoj avantgardy

   Skupina nadšencov o lepší zajtrajšok, ktorí si hovorili novohumanisti, pozorne sledovala udalosti už dávno pred 17. novembrom, aby zavčasu odhalila podstatu spoločenských premien. Vyhlásenie stanného práva v roku 1981 v Poľsku namierené proti Solidarite bolo varovaním, že zmeny k lepšiemu budú sprevádzať rôzne eufórie. Stretnutie Gorbačova s Reaganom v ponorke naplnilo očakávanie avantgardy, že „aparátnici“ našli spôsob ako sa ľahko a beztrestne zmocniť majetku nevídaných rozmerov ktorý vlastnil štát a bol pod ochranou diktatúry proletariátu. Vyhlásením „perestrojky“ sa odštartovalo „plynutie času“ určené na prerozdeľovanie majetku z predtým spoločného vlastníctva na súkromné vlastníctvo pod heslom – všetko len vyvoleným. Perestrojka nemala inú cestu, len prostredníctvom tajných služieb lavínovite šíriť do ostatných štátov klamlivú reklamu o konci nadvlády jednej „aparátnickej“ strany. O zodpovednosti a smerovaní krajiny sa takticky mlčalo. Pád berlínskeho múru bol signálom otvorenia tohto neobvyklého zápasu v uzavretom ringu. Avantgarda vedela, že to nebude čestná súťaž s korektnými pravidlami, ktorej by sa mohol zúčastniť každý, teda aj proletár, ale bude to šialený beh hovád, ktoré sa budú tlačiť k preplnenému stolu s výpredajom socialistických výdobytkov. (pokračovanie nabudúce)

   Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre každého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Nová vlna informačných technológii umožňuje aj pokrok v rozhodovaní vo veciach konštrukčných a nadstavbových. Počítače nám  značne uľahčujú rozhodovanie v ekonomických otázkach, nakoľko v zlomku sekundy vedia nájsť to najoptimálnejšie riešenie.  Prečo by nemohli rozhodovať aj v otázkach ľudskosti, morálky a práva. Môžu. Len tento program musí niekto naštartovať, práve zmenou myslenia.

  Ľudstvo stojí vďaka novej informačnej éry pred obrovským skokom vpred. Smeruje k najhlbšiemu sociálnemu zvratu a tvorivej premene v celej histórii. Aj keď si to ešte neuvedomujeme, sme zapojení do budovania úplne novej civilizácie od základov. V tom spočíva význam Tretia cesta.

  Doposiaľ sme všetko chápali plošne, od rozhodovania až po exekutívu čo potvrdzuje aj znak spravodlivosti rovnoramenná váha. Pravda – nepravda, áno – nie, dobro – zlo, plus – mínus, to sú znaky plošného videnia sveta. I tak mnohí „čakatelia“ na príležitosť nevedeli dostatočne pochopiť ani zmysel tohoto plošného rozhodovania. Dá sa s ním dosiahnuť spravodlivosť, ale len za výraznej predstavivosti v spájaní súvislosti. To už je vecou osobnosti. Pri mojich stretnutiach s porevolučnými politikmi som nadobudol dojem, že poväčšine sú to „čakatelia“, ktorí trpezlivo čakali na túto príležitosť, lebo slovám ľudskosť, demokracia vôbec nerozumejú. Niekedy som ich zrovnával s primitívnymi zlodejmi. Nevedeli vyriešiť ani obyčajnú matematickú hádanku, pri ktorej je treba využiť priestorové videnie, videnie do hĺbky problému. Predsa politik by mal byť viac obozretní, aby mohol zastupovať tisíce ľudí. Jeho IQ nemôže mať hodnotu zlodeja, či vraha. Žiaľ merítkom nevzdelanosti „porevolučných“ politikov bola aj doposiaľ  nevyriešená jednoduchá matematická úloha.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Rozhádal kompletne celé slovenské podsvetie, ktoré sa postupne medzi sebou likvidovalo. Samozrejme predtým odviedli nejakú tu špinavú prácu pre SIS a potom sa ich bolo treba zbaviť. A nielen ich, ale aj samotných pracovníkov SIS, ktorí prišli do styku s veľmi dôležitými informáciami aa pamätajú si veľmi dôležité detaily. Prečítajte si teda tčlánok z našej Fb stránky, ktorý je venovaný pokusom fyzicky zlikvidovať Eduarda Hakla. Vieme o tom, že aj medzi ,, siskármi“ sú takí, ktorí o týchto skutočnostiach vôbec netušia, alebo stihli napáchať menej zla a pohlo sa v nich svedomie. Hakl neprestane informovať občanov, pokiaľ neprestane podávať žaloby a návrhy na súdy uvažuje SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA o tom, že ZLIKVIDUJE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKYA PRITOM ZABIJE OBČANOV CUDZÍCH ŠTÁTOV!!!

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)  Príklad: Máte k dispozícii rovnoramennú lekársku váhu s dvoma miskami. Na stole máte deväť na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá z  9 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky.  Len na tri pokusy, teda na tri váženia na rovnoramennej lekárskej váhe. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne jednú celú stranu, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Už toto pochopenie si vyžaduje veľkú predstavivosť a kombinačné schopnosti. Ale aj naša politika si vyžaduje ľudí s veľkými schopnosťami prezieravosti a kombinatoriky aby mohli ustrážiť ľudskosť a spravodlivosť. Možno by mal takýmto malým testom prejsť každý politik. A teraz si predstavte zmenu myslenia v tom, že máte šancu  na tri váženia rovnoramennej váhy určiť chybnú loptičku, určiť či je ľahšia alebo ťažšia teda tie isté podmienky ale nie z 9 loptičiek, ale zo 64 loptičiek. Len zmenou myslenia! Úžasné! Na prvé počutie poviete, že je to nemožné, ale keď sa zadívate na grafické znázornenie situácia  /na ďalšej strane/ začínate mať presvedčenie, že predsa je to možné. Aký neuveriteľný pokrok v uvažovaní. Áno Presne na tri váženia môžete určiť, ktorá loptička je „defektná“ s presnosťou či je ľahšia, alebo ťažšia až z 64 loptičiek. Prepáčte, že to opisujem s takým úžasom, ale ak by sa tento matematicky pokrok s využitím geometrických znakoch dal využiť aj v oblasti systému spoločnosti, riadení, dodržiavaní ľudských práv, tak žiadny chytrák by „neoklamal“ nikoho.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) V priebehu posledných štyroch mesiacov Edo HAKL davkrát odcestoval do Kambodže… V podstate vždy keď niekde cestuje ma zo sebou ,, spoločnostosť“ agentov SIS, prípadne agentov iných tajných služieb zo zahraničia. Nedávno sme však získali informácie od osoby, ktorú spomíname v úvode tohto článku že SIS je ohodlaná Eda Hakla ,, upratať“ i za takú cenu, že dajú ,,dole“ lietadlo v ktorom sa bude NACHÁDZAŤ!!! …. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA sa podieľa na špionáži so zameraním na krajiny tretieho sveta ….Chceme ešte uviesť pre upresnenie, že likvídacia Hakla musí vyzerať ako NEHODA a nie ako VRAŽDA. Takže si nemyslite, že v lietadle bude bomba. Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zlyhanie techniky alebo človeka. Vážení spoluobčania! SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA je medzinárodne považovaná iba za štatistu.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Lebo súvislosti sa zahmlievajú pri slovnom výklade, ale grafické znázornenie nepustí. Doposiaľ bol problém spravodlivosti s rovnoramennou váhou, ktorá dovoľovala posudzovať len dobro a zlo, teda dve veličiny. Na vážky váh sa prikladali dôkazy dobra oproti dôkazom zla. V niektorých prípadoch toto navršovanie prerástlo v neúnosnú mieru a váha sa jednoducho preťažila a zasekla sa. Potom musia rozhodovať peniaze. A preto je korupcia, mamonárstvo, úplatkárstvo, rodinkárstvom a čo ja viem ešte ako to „svinstvo“ nazvať. Pozrite sa aj na nedávny parlament. S inštitútom faktických pripomienok „dobra i zla“, tak preťažili váhu spravodlivosti, že napokon museli tento inštitút obmedziť. A to už je pokrok. Vidieť, prečo sa nedá vážiť. Teda v novom myslení nie je podstatné len dobro a zlo, ale aj príčina – tretí rozmer a v ďalšom pokroku vidieť aj štvrtý rozmer – následok v časopriestore. Poslanci si to jednorázovo pre svoje potreby vyriešili. Ale čo ostatná verejnosť? Veď vo väčšine prípadoch spravodlivosti sa nemôžete dovolať, lebo práve z tejto príčiny sa váha spravodlivosti zasekne a potom rozhoduje sila peňazí. To nie je ani spravodlivé ba ani ľudské. Naše zákonodarstvo, myslím to v celku v spojení s políciou, vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi, je doslova smiešne. Inštitút prezumpcie nevinny vôbec nefunguje. Vážky váh sa nakláňajú raz do ľava a raz do prava, potom sa preťažia a spravodlivosti nie a nie zadosťučinenie. Len z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, z prípadoch, ktoré som spomínal v úvode tejto knižky, že celý právny systém je na „srandu králikov“, funguje len v politickom zápase, kde neplatia žiadne iné pravidlá len pravidlo moci, totalizmu a hyenizmu. Voči mne a mojej rodine sa porušujú základné ľudské práva, už nie tak ako to bolo v minulosti zvykom, že tajná služba vám prevádza škody tajne, ale terajšia tajná služba útočí verejne, vy ju odhalíte, máte dôkazy, ale spravodlivosti sa nemôžete dovolať pre tento zastaralý „dvojramenný“ systém spravodlivosti.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č. 11 EŠTE RAZ NIEČO O MANIPULÁCII ZÁKLADNEJ METÓDE SIS… Základnou metodou činnosti SIS je manipulácia. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sa to okolo nich deje. Táto metóda je tichá, zákerná a plazí sa ako had. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA vás dokáže celé roky pozorovať, skúmaťvaše zvyky a hlavne slabosti. Robí to skryte, nepozorovane, utajene a hlavne protizákonne. Na základe zistených informácii o vás , si potichu v utajenom zákulisí, prípraví scenár, ako sa bude s vámi „hrať“. Lepšie povedané zahrávať…. Takýto zápas sa nedá vyhrať…Pri činnosti SIS sa však jedná o tvrdé porušovanie ľudských práv… Ešte raz pripomíname, že dôležitým faktorom pre manipuláciu sú poznatky z vedných oborov psychologie. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sú práve týmito spôsobom   „riadení“.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Dovoľujem si tvrdiť, že celá ekonomika je na „hube“ len z dôvodov chamtivosti príslušníkov tajných služieb, ktorých nikto nemôže kontrolovať a preto môžu robiť čokoľvek. Prikladajú na vážky váh svoju nedotknuteľnosť, svoju hodnotu utajovateľnosti. Do týchto radov sa „nasáčkovali  čakatelia“, ktorí si prichádzajú na svoje. Keďže nevedia nič iné, ich firmy krachujú, podniky sa zatvárajú a štát sa ruinuje. Dokedy? Nové myslenie je aj o tom. Treba konečne začať hovoriť pravdu. Treba povedať ľuďom, že žiadna „nežná“ revolúcia nebola, išlo o celosvetový trend zastrašovania v ktorom zlyhal Gorbačov a následne sa zrútil celý bývalý východný blok. Že zmena vlastníckych vzťahov bola vynútená  štátnym prevratom, ktorú zorganizovali „čakatelia“, a tí chcú teraz ťažiť, privatizovať, lobovať, tunelovať skrátka rozkrádať spoločný majetok. To nie je trh, to je hyenizmus, lebo stotisíce nič netušiacích ľudí trpí. Ľudskosť, demokracia a sloboda sú pre nich len slová na hranie. Ale darí sa im len a len vďaka zastaralému pohľadu na spravodlivosť a zase len vďaka dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá nepozná tretí rozmer! Len z týchto dôvodov môžu zahmlievať pravdu, obracať pozornosť na nacionalizmus, kriminalitu, ktorú sami páchajú /viď čierne knihy/ a „ich“ spravodlivosť /odhaľujú sa len tie trestné činy, ktorými poškodzovali ich samých/, spravodlivosť ostatných ľudí, ktorí sú v ohrození je ignorovaná. Odhalením celej pravdy by celý národ mohol žiadať o odškodné. Lebo jedná veľká pravda sa odhalila, že tajné služby sledovali celú spoločnosť, každého kto vytŕčal z radu, každého kto mal iný názor, sociálne cítenie. Ale nie len za bývalej vlády, ale aj predtým, veď ona prevzala ich spôsob hry

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Poškodení ľudia, ktorí pochopia a pochopili, že ich život niekto doslova napadol ako parazit, že ich život niekto riadi proti ich vôli a chceli sa brániť proti týmto praktikám, boli zväčša označení za bláznov. Mnohí boli liečení na psychiatrii ambulantne, mnohí sú v psychiatrických ústavoch. Sú zbavovaní svojprávnosti, prichádzajú o rodiny, majetok… A to je tiež jeden z účelov. Urobi´t z ľudí bláznov, urobiť z nich trosky, častokrát dohnať k samovražde. Prečo? Cieľom je zničiť existenciu neposlušných ľudí, ktrorí napr. upozornia na nekalé praktiky medzi politikmi, vo vláde, v spoločnosti. Cieľom je znemožnit ich, ponížiť a obrať o všetko. MILÍ SPOLUOBČANIA, TOTO A EŠTE OMNOHO VIAC SI PLATÍTE Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ.CCA 60 MILIÓNOV € JE ROZPOČET SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Všeobecne platí právo asi v týchto intenciách: 1. Zobral si úver – neplatíš úver. Teda vina je jednoznačne v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti na strane neplatiča. Príčina sa nemá ako posudzovať. Nemá svoju vážku. Príčina je jednoznačná. Šát nevytvoril podmienky pre trhové hospodárenie, preto tisíce podnikateľov je v „hajzli“ a s ním celý národ. 2. Neplatíš úver. – predal si záložne právo. To už aj trestný poriadok považuje za trestný čin. Vinný je ten, kto predal záložné právo, ale opäť len v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti. Opäť sa príčina nemá kde odvážiť. Príčina môže byť tak ako v mojom prípade, že vám tajná služba bude protiprávne zadržiavať výrobný prostriedok aby ste nemohli platiť úver a dane. 3. Prenájom – neplatič. Očakávali by ste, že vážky váh rozhodnú v neprospech neplatiča. Áno, bolo by to logické aj bez prihliadnutiu tretieho rozmeru. Ale čo keď, prenajímateľ je ten istý ako v druhom prípade neplatič úveru, a neplatič v treťom prípade  mu zámerne neplatí, aby prenajímateľ nemohol  ďalej platiť úver. Takúto zložitejšiu „konšpiráciu“ náš rovnoramenný systém nedokáže rozoznať. 4. Vlastník výrobného prostriedku, ktorý nespláca úver – nájomca výrobného prostriedku, ktorý spochybnil vlastníctvo výrobného prostriedku. Tu už vážky váh sú bezmocné, čo vyplýva aj z praxe. 4 roky mi zadržiavajú výrobný prostriedok, ktorý som dal do nájmu a já vlastník sa nemôžem dovolať spravodlivosti, lebo ktosi spochybnil moje vlastníctvo a vyhráva tým, že na stroji zarába on a nie ja. Prvostupňový súd vám dá zapravdu, vďaka osobnosti predsedu senátu, ktorá sa nenechá uplatiť, ale odvolávací vyšší súd vám za pravdu nedá, lebo dovolí aby váhu spravodlivosti prevážili iné okolnosti, ktoré s prípadom takmer nesúvisia, až sa váha zasekne a musí rozhodnúť sila peňazí. Ten kto stroj používal, nikomu neplatil ten peniaze má, aj keď protiprávne, ale má, ten je vo výhode, lebo skutočný vlastník peniaze nemá a preto súd prehrá. Súd skutočnému vlastníkovi odoberie vlastnícke právo lebo nesplácal úver a pridelí to tomu kto ukáže peniaze, tie ukázal podvodník, ktorí protizákonne používal cudziu vec.

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  10 svetových lyžiarskych stredísk, kde si užiješ tú najlepšiu lyžovačku

  0

  Leto je preč, zima klope na dvere a lyžiarska sezóna na Slovensku sa čoskoro pomaly začne. Kým čakáš na naše upravené svahy, pozri si tento rebríček desiatich najkrajších lyžiarskych stredísk na svete. Možno ťa inšpirujeme až tak, že sa ti nebude chcieť čakať... 10 vysnívaných lyžiarskych stredísk: 1. Niseko, Japonsko

  TOP10: Detské kostýmy na Halloween, za ktoré by sa nehanbili ani dospelí

  0

  Aj keď sa u nás oslavujú väčšinou dušičky, Halloween v niektorých krajinách neodmysliteľne patrí k tomuto sviatku tiež. Ak budete vaše deti chystať na takúto udalosť, prinášame vám v predstihu niekoľko skutočne výnimočných inšpirácií. Vyrezať si tekvicu alebo strašidelný dekor je síce zábava, ale na tieto decká, ktoré upustili uzdu…

  Wilhelm Pieck: Keď jedna diktatúra strieda druhú

  0

  Len čo zmĺkli delá druhej svetovej vojny a opadla radosť z porážky fašizmu, začala sa formovať nová diktatúra. V Nemecku pod vedením Wilhelma Piecka. Pozrime sa na celé dejiny vtedajšej doby spoločne trošku podrobnejšie. Pivové reči. Tie pozná asi každý z nás. Porozpráva sa hocičo. Väčšinou však iba silácke reči, či vystatovačné reči. Po…

  10+ dôkazov, že hladné psy sú tie najrozkošnejšie zvieratá na planéte

  0

  Psy a ich láska k jedlu. Ako vie každý majiteľ psa, ak je v blízkosti vašej chlpatej ratolesti nejaké jedlo, má o zábavu postarané. Neveríš? Tieto hladné psy ti to len potvrdia. :) Musíš mať srdce z kameňa, aby si odolal smutným psím očkám, ktoré prosia aspoň o kúsok jedla, hoci 5 minút predtým…

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Návod, ako sa zbaviť myší v dome: Čo robiť, ak ťa sužujú hlodavce?

  0

  Obdobie jesene je na údržbu domu nesmierne náročné. Pripraviť ho na zimu nie je jednoduché, a to si mnoho majiteľov domov vôbec neuvedomuje. Okrem toho je jeseň obdobím, kedy sa hlodavce počas chvíľky nepozornosti ľúbia povýšiť na vášho spolubývajúceho. V tomto článku nájdete návod na to, ako sa zbaviť myší…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo je láska? Čin alebo pocit?

  0

  Čo je láska? Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo, čo venujeme alebo dostávame. Je to niečo, čo vyživujeme a rozvíjame, o čo sa staráme, čo zveľaďujeme. Láska len tak niekde nesedí a nečaká, než si po ňu prídeme.

  Výhody lokálnych plodín: Prečo konzumovať naše ovocie a zeleninu?

  0

  Napriek tomu, že máme v súčasnosti možnosť zohnať v obchodoch zeleninu a ovocie od výmyslu sveta a v rôznych ročných obdobiach, čoraz viac sa dostávajú do popredia lokálne plodiny, resp. regionálne potraviny, ktoré majú množstvo benefitov. O aké ide, to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Výhody lokálnych plodín sú nepopierateľné.

  TOP 5 spôsobov, ako si vychutnať baklažán: Zamiluje si ich každý!

  0

  Baklažány nepatria práve medzi najobľúbenejšie a v našich kuchyniach najbežnejšie druhy zeleniny. Neraz sa objavujú v jedálničku iba tých jedincov, ktorý dbajú na zdravšie a pestrejšie stravovanie. Cestu k fialovému baklažánu si jednoducho nenašiel každý, a to je veľká škoda. Ide totiž o veľmi zdravý plod, ktorý je zároveň skutočne chutný. Treba…

  Šialené módne kúsky, ktoré sa predávajú: A to si kto kúpi?!

  0

  Sme zvyknutí, že trendy prichádzajú a odchádzajú. Trendy, ktoré pobláznia celý beauty svet či interiérové dizajnérstvo. Ale aj trendy, vďaka ktorým máme módu v malíčku. Patríte aj vy k tým, ktoré sledujú všetky módne trendy a podľa nich sa obliekajú? Považujete sa za módne maniačky, ktoré musia mať každú módnu…

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…