• Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

  Publikované 23.09. 2017 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa ako lev. Nie je namierený proti nikomu, kto rešpektuje ľudský rod na tejto Zemi a dohodnuté normy spolunažívania v tolerancii, solidarite a mieri..

  Tento článok kritizuje zvieratá, ktoré sa prezliekli do ľudskej podoby, zvieratá ktoré neuznávajú žiadne pravidlá súťaže, hry, alebo čestného boja. Chcem upozorniť na nový fenomén tejto doby, na brutálne zvieracie pudy, ktoré sa podobajú pudom hyen, vlkolakov, potkanov, hovied a hadov, ktoré sa v ľudskej podobe prebudili z dávnej minulosti. Tento článok nie je namierený ani proti Európe a jej novým či starým štátom. Chcem len upozorniť slušných ľudí v Európe, ktorí majú záujem o veci verejné, aby sa mali na pozore pred novým fenoménom tejto doby – pred zákernými praktikami „tajných zoskupení“, ktoré sú v rozpore s kresťanskou tradíciou a kresťanskou vierou. Aby sa mali na pozore pred dávno prachom zapadnutými intrigami, ktoré sa s neuveriteľnou silou prebúdzajú z hlbokého spánku.

  Zachráni nás padlý anjel avantgardy?

  Pád železnej opony narušil rovnováhu zbraní, ktoré paradoxne zaručovali mier, vážky váh spravodlivosti sa neúprosne vychyľujú zo svojho stabilného stredu. Svet sa dostal do problémov, do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí vôbec nič nevyrábajú, iba „vytvárajú (svoj) zisk“ bez toho, aby tvorba tohto zisku mala nejakú reálnu podstatu v podobe výrobku alebo služieb. V zahraničných kuloároch sa pošepkáva, že nie len Slovensko je krajinou neobmedzených možností, ale celý východný blok sa ponúka ako najlacnejšia pracovná sila s bonusom odpustenia daní na 10 rokov a super bonusom v podobe bezplatného vybudovania infraštruktúry. Pre slušných ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné sú provízie za príchod takéhoto zahraničného kapitálu krajne podozrivé a výhody v prospech cudzieho podnikateľa sú nepochopiteľné. Politika sa premenila na biznis s tajnými informáciami nadnárodných korporácií. Do východných štátov sa sťahuje kapitál za lacnou prácou. Slovensko sa aj vďaka „plynutiu času“ dostalo v tejto súťaži medzi popredných uchádzačov ocenenia „zlatého teľaťa“. Následkom toho sa v západnej Európe zvyšuje nezamestnanosť, lebo kapitál uteká za lacnou prácou na východ. Nacionalizmus naberá na obrátkach v celej Európe. Prebúdza sa klérofašizmus a   kresťanský fundamentalizmus. Islamský svet sa považuje za rodisko terorizmu. Zo západnej Európy sa vyháňa Turek a stupňuje sa nenávisť človeka k človeku. Na strane druhej ochrana základných ľudských práv nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom je napísaná. Dá sa vôbec zabrániť veľkému stretu týchto síl? Európa je v ohrození, zachráni ju padlý anjel avantgardy? Avantgarda varuje pred možnými protestnými demonštráciami, už beží akademický spor – či majú to isté oprávnenie ako v osemdesiatom deviatom, alebo či budú vystupovať v nepovolenom rúchu. Jedno je isté, predkovia sa už nemôžu na tú zlobu dívať. Duch Machiavelliho varuje.

  Narodenie avantgardy

  Sú veci, ktoré odkryje čas oveľa neskôr ako ich vidí v aktuálnej dobe jasnozrivý človek. Avantgarda vie o veciach, ktoré až po uplynutí určitého času budú patriť k vedomiu celej spoločnosti. Úlohou avantgardy je reagovať v danom okamihu v určitom časopriestore na veci, ktoré sú všeobecnému oku zatiaľ skryté a objavia sa až v inom čase ako následok nejakej príčiny. Správanie jasnozrivého človeka v súčasnom okamihu je potom všeobecnému oku prinajmenšom čudné, bláznivé a mnohokrát vyzerá akoby zošalel.

   Krátko po 17. novembri 1989 bolo na Slovensku zaregistrované HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo nasledujúcich parlamentných volieb. Pre všeobecné oko, ktoré vnímalo 17. november ako príchod slobody, to bolo prinajmenšom na počudovanie, bláznivé a mnohí si mysleli, že to založil šialenec.

   Predvoj avantgardy

   Skupina nadšencov o lepší zajtrajšok, ktorí si hovorili novohumanisti, pozorne sledovala udalosti už dávno pred 17. novembrom, aby zavčasu odhalila podstatu spoločenských premien. Vyhlásenie stanného práva v roku 1981 v Poľsku namierené proti Solidarite bolo varovaním, že zmeny k lepšiemu budú sprevádzať rôzne eufórie. Stretnutie Gorbačova s Reaganom v ponorke naplnilo očakávanie avantgardy, že „aparátnici“ našli spôsob ako sa ľahko a beztrestne zmocniť majetku nevídaných rozmerov ktorý vlastnil štát a bol pod ochranou diktatúry proletariátu. Vyhlásením „perestrojky“ sa odštartovalo „plynutie času“ určené na prerozdeľovanie majetku z predtým spoločného vlastníctva na súkromné vlastníctvo pod heslom – všetko len vyvoleným. Perestrojka nemala inú cestu, len prostredníctvom tajných služieb lavínovite šíriť do ostatných štátov klamlivú reklamu o konci nadvlády jednej „aparátnickej“ strany. O zodpovednosti a smerovaní krajiny sa takticky mlčalo. Pád berlínskeho múru bol signálom otvorenia tohto neobvyklého zápasu v uzavretom ringu. Avantgarda vedela, že to nebude čestná súťaž s korektnými pravidlami, ktorej by sa mohol zúčastniť každý, teda aj proletár, ale bude to šialený beh hovád, ktoré sa budú tlačiť k preplnenému stolu s výpredajom socialistických výdobytkov. (pokračovanie nabudúce)

   Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre každého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Nová vlna informačných technológii umožňuje aj pokrok v rozhodovaní vo veciach konštrukčných a nadstavbových. Počítače nám  značne uľahčujú rozhodovanie v ekonomických otázkach, nakoľko v zlomku sekundy vedia nájsť to najoptimálnejšie riešenie.  Prečo by nemohli rozhodovať aj v otázkach ľudskosti, morálky a práva. Môžu. Len tento program musí niekto naštartovať, práve zmenou myslenia.

  Ľudstvo stojí vďaka novej informačnej éry pred obrovským skokom vpred. Smeruje k najhlbšiemu sociálnemu zvratu a tvorivej premene v celej histórii. Aj keď si to ešte neuvedomujeme, sme zapojení do budovania úplne novej civilizácie od základov. V tom spočíva význam Tretia cesta.

  Doposiaľ sme všetko chápali plošne, od rozhodovania až po exekutívu čo potvrdzuje aj znak spravodlivosti rovnoramenná váha. Pravda – nepravda, áno – nie, dobro – zlo, plus – mínus, to sú znaky plošného videnia sveta. I tak mnohí „čakatelia“ na príležitosť nevedeli dostatočne pochopiť ani zmysel tohoto plošného rozhodovania. Dá sa s ním dosiahnuť spravodlivosť, ale len za výraznej predstavivosti v spájaní súvislosti. To už je vecou osobnosti. Pri mojich stretnutiach s porevolučnými politikmi som nadobudol dojem, že poväčšine sú to „čakatelia“, ktorí trpezlivo čakali na túto príležitosť, lebo slovám ľudskosť, demokracia vôbec nerozumejú. Niekedy som ich zrovnával s primitívnymi zlodejmi. Nevedeli vyriešiť ani obyčajnú matematickú hádanku, pri ktorej je treba využiť priestorové videnie, videnie do hĺbky problému. Predsa politik by mal byť viac obozretní, aby mohol zastupovať tisíce ľudí. Jeho IQ nemôže mať hodnotu zlodeja, či vraha. Žiaľ merítkom nevzdelanosti „porevolučných“ politikov bola aj doposiaľ  nevyriešená jednoduchá matematická úloha.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Rozhádal kompletne celé slovenské podsvetie, ktoré sa postupne medzi sebou likvidovalo. Samozrejme predtým odviedli nejakú tu špinavú prácu pre SIS a potom sa ich bolo treba zbaviť. A nielen ich, ale aj samotných pracovníkov SIS, ktorí prišli do styku s veľmi dôležitými informáciami aa pamätajú si veľmi dôležité detaily. Prečítajte si teda tčlánok z našej Fb stránky, ktorý je venovaný pokusom fyzicky zlikvidovať Eduarda Hakla. Vieme o tom, že aj medzi ,, siskármi“ sú takí, ktorí o týchto skutočnostiach vôbec netušia, alebo stihli napáchať menej zla a pohlo sa v nich svedomie. Hakl neprestane informovať občanov, pokiaľ neprestane podávať žaloby a návrhy na súdy uvažuje SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA o tom, že ZLIKVIDUJE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKYA PRITOM ZABIJE OBČANOV CUDZÍCH ŠTÁTOV!!!

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)  Príklad: Máte k dispozícii rovnoramennú lekársku váhu s dvoma miskami. Na stole máte deväť na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá z  9 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky.  Len na tri pokusy, teda na tri váženia na rovnoramennej lekárskej váhe. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne jednú celú stranu, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Už toto pochopenie si vyžaduje veľkú predstavivosť a kombinačné schopnosti. Ale aj naša politika si vyžaduje ľudí s veľkými schopnosťami prezieravosti a kombinatoriky aby mohli ustrážiť ľudskosť a spravodlivosť. Možno by mal takýmto malým testom prejsť každý politik. A teraz si predstavte zmenu myslenia v tom, že máte šancu  na tri váženia rovnoramennej váhy určiť chybnú loptičku, určiť či je ľahšia alebo ťažšia teda tie isté podmienky ale nie z 9 loptičiek, ale zo 64 loptičiek. Len zmenou myslenia! Úžasné! Na prvé počutie poviete, že je to nemožné, ale keď sa zadívate na grafické znázornenie situácia  /na ďalšej strane/ začínate mať presvedčenie, že predsa je to možné. Aký neuveriteľný pokrok v uvažovaní. Áno Presne na tri váženia môžete určiť, ktorá loptička je „defektná“ s presnosťou či je ľahšia, alebo ťažšia až z 64 loptičiek. Prepáčte, že to opisujem s takým úžasom, ale ak by sa tento matematicky pokrok s využitím geometrických znakoch dal využiť aj v oblasti systému spoločnosti, riadení, dodržiavaní ľudských práv, tak žiadny chytrák by „neoklamal“ nikoho.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) V priebehu posledných štyroch mesiacov Edo HAKL davkrát odcestoval do Kambodže… V podstate vždy keď niekde cestuje ma zo sebou ,, spoločnostosť“ agentov SIS, prípadne agentov iných tajných služieb zo zahraničia. Nedávno sme však získali informácie od osoby, ktorú spomíname v úvode tohto článku že SIS je ohodlaná Eda Hakla ,, upratať“ i za takú cenu, že dajú ,,dole“ lietadlo v ktorom sa bude NACHÁDZAŤ!!! …. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA sa podieľa na špionáži so zameraním na krajiny tretieho sveta ….Chceme ešte uviesť pre upresnenie, že likvídacia Hakla musí vyzerať ako NEHODA a nie ako VRAŽDA. Takže si nemyslite, že v lietadle bude bomba. Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zlyhanie techniky alebo človeka. Vážení spoluobčania! SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA je medzinárodne považovaná iba za štatistu.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Lebo súvislosti sa zahmlievajú pri slovnom výklade, ale grafické znázornenie nepustí. Doposiaľ bol problém spravodlivosti s rovnoramennou váhou, ktorá dovoľovala posudzovať len dobro a zlo, teda dve veličiny. Na vážky váh sa prikladali dôkazy dobra oproti dôkazom zla. V niektorých prípadoch toto navršovanie prerástlo v neúnosnú mieru a váha sa jednoducho preťažila a zasekla sa. Potom musia rozhodovať peniaze. A preto je korupcia, mamonárstvo, úplatkárstvo, rodinkárstvom a čo ja viem ešte ako to „svinstvo“ nazvať. Pozrite sa aj na nedávny parlament. S inštitútom faktických pripomienok „dobra i zla“, tak preťažili váhu spravodlivosti, že napokon museli tento inštitút obmedziť. A to už je pokrok. Vidieť, prečo sa nedá vážiť. Teda v novom myslení nie je podstatné len dobro a zlo, ale aj príčina – tretí rozmer a v ďalšom pokroku vidieť aj štvrtý rozmer – následok v časopriestore. Poslanci si to jednorázovo pre svoje potreby vyriešili. Ale čo ostatná verejnosť? Veď vo väčšine prípadoch spravodlivosti sa nemôžete dovolať, lebo práve z tejto príčiny sa váha spravodlivosti zasekne a potom rozhoduje sila peňazí. To nie je ani spravodlivé ba ani ľudské. Naše zákonodarstvo, myslím to v celku v spojení s políciou, vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi, je doslova smiešne. Inštitút prezumpcie nevinny vôbec nefunguje. Vážky váh sa nakláňajú raz do ľava a raz do prava, potom sa preťažia a spravodlivosti nie a nie zadosťučinenie. Len z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, z prípadoch, ktoré som spomínal v úvode tejto knižky, že celý právny systém je na „srandu králikov“, funguje len v politickom zápase, kde neplatia žiadne iné pravidlá len pravidlo moci, totalizmu a hyenizmu. Voči mne a mojej rodine sa porušujú základné ľudské práva, už nie tak ako to bolo v minulosti zvykom, že tajná služba vám prevádza škody tajne, ale terajšia tajná služba útočí verejne, vy ju odhalíte, máte dôkazy, ale spravodlivosti sa nemôžete dovolať pre tento zastaralý „dvojramenný“ systém spravodlivosti.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č. 11 EŠTE RAZ NIEČO O MANIPULÁCII ZÁKLADNEJ METÓDE SIS… Základnou metodou činnosti SIS je manipulácia. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sa to okolo nich deje. Táto metóda je tichá, zákerná a plazí sa ako had. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA vás dokáže celé roky pozorovať, skúmaťvaše zvyky a hlavne slabosti. Robí to skryte, nepozorovane, utajene a hlavne protizákonne. Na základe zistených informácii o vás , si potichu v utajenom zákulisí, prípraví scenár, ako sa bude s vámi „hrať“. Lepšie povedané zahrávať…. Takýto zápas sa nedá vyhrať…Pri činnosti SIS sa však jedná o tvrdé porušovanie ľudských práv… Ešte raz pripomíname, že dôležitým faktorom pre manipuláciu sú poznatky z vedných oborov psychologie. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sú práve týmito spôsobom   „riadení“.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Dovoľujem si tvrdiť, že celá ekonomika je na „hube“ len z dôvodov chamtivosti príslušníkov tajných služieb, ktorých nikto nemôže kontrolovať a preto môžu robiť čokoľvek. Prikladajú na vážky váh svoju nedotknuteľnosť, svoju hodnotu utajovateľnosti. Do týchto radov sa „nasáčkovali  čakatelia“, ktorí si prichádzajú na svoje. Keďže nevedia nič iné, ich firmy krachujú, podniky sa zatvárajú a štát sa ruinuje. Dokedy? Nové myslenie je aj o tom. Treba konečne začať hovoriť pravdu. Treba povedať ľuďom, že žiadna „nežná“ revolúcia nebola, išlo o celosvetový trend zastrašovania v ktorom zlyhal Gorbačov a následne sa zrútil celý bývalý východný blok. Že zmena vlastníckych vzťahov bola vynútená  štátnym prevratom, ktorú zorganizovali „čakatelia“, a tí chcú teraz ťažiť, privatizovať, lobovať, tunelovať skrátka rozkrádať spoločný majetok. To nie je trh, to je hyenizmus, lebo stotisíce nič netušiacích ľudí trpí. Ľudskosť, demokracia a sloboda sú pre nich len slová na hranie. Ale darí sa im len a len vďaka zastaralému pohľadu na spravodlivosť a zase len vďaka dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá nepozná tretí rozmer! Len z týchto dôvodov môžu zahmlievať pravdu, obracať pozornosť na nacionalizmus, kriminalitu, ktorú sami páchajú /viď čierne knihy/ a „ich“ spravodlivosť /odhaľujú sa len tie trestné činy, ktorými poškodzovali ich samých/, spravodlivosť ostatných ľudí, ktorí sú v ohrození je ignorovaná. Odhalením celej pravdy by celý národ mohol žiadať o odškodné. Lebo jedná veľká pravda sa odhalila, že tajné služby sledovali celú spoločnosť, každého kto vytŕčal z radu, každého kto mal iný názor, sociálne cítenie. Ale nie len za bývalej vlády, ale aj predtým, veď ona prevzala ich spôsob hry

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Poškodení ľudia, ktorí pochopia a pochopili, že ich život niekto doslova napadol ako parazit, že ich život niekto riadi proti ich vôli a chceli sa brániť proti týmto praktikám, boli zväčša označení za bláznov. Mnohí boli liečení na psychiatrii ambulantne, mnohí sú v psychiatrických ústavoch. Sú zbavovaní svojprávnosti, prichádzajú o rodiny, majetok… A to je tiež jeden z účelov. Urobi´t z ľudí bláznov, urobiť z nich trosky, častokrát dohnať k samovražde. Prečo? Cieľom je zničiť existenciu neposlušných ľudí, ktrorí napr. upozornia na nekalé praktiky medzi politikmi, vo vláde, v spoločnosti. Cieľom je znemožnit ich, ponížiť a obrať o všetko. MILÍ SPOLUOBČANIA, TOTO A EŠTE OMNOHO VIAC SI PLATÍTE Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ.CCA 60 MILIÓNOV € JE ROZPOČET SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Všeobecne platí právo asi v týchto intenciách: 1. Zobral si úver – neplatíš úver. Teda vina je jednoznačne v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti na strane neplatiča. Príčina sa nemá ako posudzovať. Nemá svoju vážku. Príčina je jednoznačná. Šát nevytvoril podmienky pre trhové hospodárenie, preto tisíce podnikateľov je v „hajzli“ a s ním celý národ. 2. Neplatíš úver. – predal si záložne právo. To už aj trestný poriadok považuje za trestný čin. Vinný je ten, kto predal záložné právo, ale opäť len v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti. Opäť sa príčina nemá kde odvážiť. Príčina môže byť tak ako v mojom prípade, že vám tajná služba bude protiprávne zadržiavať výrobný prostriedok aby ste nemohli platiť úver a dane. 3. Prenájom – neplatič. Očakávali by ste, že vážky váh rozhodnú v neprospech neplatiča. Áno, bolo by to logické aj bez prihliadnutiu tretieho rozmeru. Ale čo keď, prenajímateľ je ten istý ako v druhom prípade neplatič úveru, a neplatič v treťom prípade  mu zámerne neplatí, aby prenajímateľ nemohol  ďalej platiť úver. Takúto zložitejšiu „konšpiráciu“ náš rovnoramenný systém nedokáže rozoznať. 4. Vlastník výrobného prostriedku, ktorý nespláca úver – nájomca výrobného prostriedku, ktorý spochybnil vlastníctvo výrobného prostriedku. Tu už vážky váh sú bezmocné, čo vyplýva aj z praxe. 4 roky mi zadržiavajú výrobný prostriedok, ktorý som dal do nájmu a já vlastník sa nemôžem dovolať spravodlivosti, lebo ktosi spochybnil moje vlastníctvo a vyhráva tým, že na stroji zarába on a nie ja. Prvostupňový súd vám dá zapravdu, vďaka osobnosti predsedu senátu, ktorá sa nenechá uplatiť, ale odvolávací vyšší súd vám za pravdu nedá, lebo dovolí aby váhu spravodlivosti prevážili iné okolnosti, ktoré s prípadom takmer nesúvisia, až sa váha zasekne a musí rozhodnúť sila peňazí. Ten kto stroj používal, nikomu neplatil ten peniaze má, aj keď protiprávne, ale má, ten je vo výhode, lebo skutočný vlastník peniaze nemá a preto súd prehrá. Súd skutočnému vlastníkovi odoberie vlastnícke právo lebo nesplácal úver a pridelí to tomu kto ukáže peniaze, tie ukázal podvodník, ktorí protizákonne používal cudziu vec.

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kalavská zváži demisiu, ak nepresadí reformu nemocníc

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pripustila, že by zvážila demisiu, keby sa jej nepodarilo spustiť projekt stratifikácie nemocníc. Urobila tak pred utorkovým stretnutím s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, ktorý chce, aby mu projekt podrobne vysvetlila "Áno, zvážila by som to,"…

  Holandský súd potrebuje viac času, aby rozhodol o spornom krymskom poklade

  Haag 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:NL Nieuws Twitter)   Odvolací súd v Amsterdame v utorok oznámil, že potrebuje viac času na to, aby rozhodol, kto je právoplatným vlastníkom sporného historického pokladu z Krymu. Archeologické múzeum Allarda Piersona v holandskej metropole si historické predmety požičalo od štyroch krymských múzeí Výstavu zlatých šperkov,…

  Raši: Budeme pokračovať v podpore malých a stredných podnikov

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR bude pokračovať v podpore slovenských malých a stredných podnikov. Uviedol to v utorok v Bratislave vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) za účasti zástupcov dvoch slovenských firiem, ktoré zdokonaľovali svoje inovatívne riešenia v izraelskom akcelerátore SIT4F ÚPVII podľa…

  Pakistanskí novinári vstúpili do celoštátneho štrajku proti cenzúre

  Islamabad 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pakistanskí novinári zvolali na utorok celoštátne protesty, aby vyjadrili nesúhlas s rozsiahlou cenzúrou zo strany vplyvných bezpečnostných zložiek krajiny, veľkým prepúšťaním v dôsledku rozpočtových škrtov a niekoľkomesačnými omeškaniami vo vyplácaní miezd, píše agentúra AP Utorňajšie zhromaždenia, ktoré nesú názov Deň protestov, organizujú pakistanské novinárske…

  Hackeri ukradli osobné údaje miliónov obyvateľov z bulharskej finančnej správy, stopy vedú do Ruska

  Sofia 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Neznámi hackeri ukradli osobné údaje miliónov ľudí z bulharskej finančnej správy, informovali bulharskí predstavitelia. Stopy podľa nich vedú do Ruska Bulharský premiér Bojko Borisov zvolal v utorok krízové zasadnutie všetkých silových rezortov, aby posúdili potenciálne škody, ktoré mohol útok spôsobiť pre národnú bezpečnosť…

  Kiššová: Dobré dôchodky treba dvanásť mesiacov v roku, nie iba na Vianoce

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ak by sa SaS po voľbách stala relevantnou vládnou stranou, vianočné príspevky zvedené Smerom-SD by nezrušila. Nie však preto, že by ich považovala za systémové opatrenie, ale preto, že pri celkovo zlej situácii slovenských dôchodcov je to aspoň jednorazová výpomoc „Aby aspoň niečo…

  Trpezlivosť a premieňanie šancí. Hráči Slovana chcú z Čiernej Hory priviezť postupový výsledok

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 20.15 h SELČ odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku čiernohorského mužstva Sutjeska Nikšič. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1, ktorú zariadil v 95. min ďalekonosnou strelou stredopoliar hostí Damir Kojaševič,…

  Karlov most v Prahe posprejovali dvaja cudzinci

  Praha 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot-Novinky.cz)   Dvaja cudzinci posprejovali v pondelok večer pilier Karlovho mosta v pražskej mestskej časti Malá strana. Páchatelia na ňom vytvorili nápis zhruba vo veľkosti päť krát dva metre. O prípade informoval spravodajský server Novinky.cz Dvojicu cudzincov vo veku 23 a 30 rokov sprejujúcich nápis na…

  Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí Slovenská lekárska komora

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii Lekárska komora síce…

  Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v utorok spolu s príslušníkmi Policajného zboru v Nitrianskom a Trnavskom kraji Akcia súvisí s drogovou trestnou činnosťou. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. "Policajti zadržali 11 podozrivých osôb. Vykonávajú množstvo procesných úkonov, domových prehliadok…

  Salvini nariadil prefektom vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zrušiť ich preplnené a "ilegálne" existujúce tábory Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov,…

  Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

  Oslo 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP, File)   Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného…

  NAKA ešte stále rieši prvé sväté prijímanie v Trnave, kde malo byť diskriminované rómske dievča. Incident pred voľbami do EP spolitizoval Matovič

  Trnava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná kriminálna agentúra sa naďalej zaoberá okolnosťami prvého svätého prijímania v Trnave, počas ktorého malo prísť koncom mája k diskriminácii rómskeho dievčaťa. Dievča pôvodne nemalo sedieť v Bazilike sv. Mikuláša spoločne s ostatnými deťmi. „V predmetnej veci je na Národnej kriminálnej agentúre vedené trestné…

  Ukrajinský zákon o štátnom jazyku vstúpil do platnosti

  Kyjev 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Na Ukrajine začal v utorok platiť zákon o štátnom jazyku; dva mesiace po tom, ako ho niekoľko dní pred vypršaním svojho funkčného obdobia podpísal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Zákon ustanovuje ukrajinčinu za "jediný úradný štátny jazyk na Ukrajine", informuje stanica Slobodná Európa.…

  Rusko ovládlo kartel OPEC a zvýšilo jeho prestíž vo svete

  Videň 16. júla 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Hans Punz)   Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šesťdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako…

  Bude Čaputová na Dúhovom Pride alebo podporí Hrdých za rodinu? Zvolila diplomaciu, aj pri rodine

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) - "Pokojne a s prajnosťou v srdci voči všetkým ľuďom chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom…

  Najvyšší kontrolný úrad kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností…

  Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019 Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze…

  TopDesat

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Video: Lietadlo s rozpadnutým motorom za letu!

  0

  Lietadlo americkej spoločnosti Delta, ktoré malo namierené z Atlanty do Baltimoru cestou postretli isté komplikácie. Za letu sa totiž uvoľnila časť z jednej časti motoru a voľne poskakovala po lopatkách turbíny. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Raleigh. Napriek obavám sa pilotom podarilo pristáť bez problémov a nikto neutrpel žiadne…

  Obmedzený rozpočet a priestor pri zariaďovaní bytu? Tieto tipy ti pomôžu

  0

  Minul si na kúpu svojho nového bývania takmer všetky peniaze a tak máš na jeho zariadenie obmedzený rozpočet? Prípadne ti v ňom neostalo dostatok priestoru na všetko vybavenie? Nezúfaj. Niektoré veci si dokážeš prispôsobiť aj sám a my ti s tým dnes pomôžeme. Obmedzený rozpočet pri zariaďovaní svojho nového bývania…

  Udalosti na týchto fotografiách nedokáže vysvetliť ani samotný fotograf

  0

  Niektoré udalosti, ktoré sa nám odohrávajú v živote jednoducho nevieme vysvetliť. Tak ako prídu, tak aj odídu. Nám neostáva nič iné, iba ich prečkať. Tieto udalosti, ktoré však uvidíš na nasledujúcich fotografiách, spôsobili ľudia. Nikto si však nevie vysvetliť, prečo napríklad niekto drží v ľadovej vode zapojený monitor nad svojou…

  História telefónov v priebehu desaťročí – ktoré ste zažili vy?

  0

  Niektoré deti z dnešných základných škôl ani netušia, že niečo ako pevná linka vôbec existuje. Od počiatku sa telefóny drasticky zmenili. Od otočných voličov sme prešli k tlačidlám a dnes už máme iba dotykové obrazovky. Takto vyzerá história telefónov.

  Vo svete IT

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  Jeden z najpredávanejších smartfónov na svete, Redmi Note 7, sa čoskoro začne predávať v ďalšom farebnom prevedení

  0

  Aktuálne jeden z najpredávanejších smartfónov sveta, populárny Redmi Note 7, bude už čoskoro dostupný v ďalšom farebnom prevedení. Reklamný plagát nového bieleho modelu bol odhalený deň pred samotným oficiálnym predstavením. Dostupné budú 4 farebné modely Séria smartfónov Redmi Note 7 je aktuálne dostupná v 3 farebných variantoch – Fantasy Blue,…

  Spoločnosť Huawei Honor prinesie na trh chytrú televíziu. Má byť revolučnou

  0

  To čo sa dlhšiu dobu šepkalo, že spoločnosť Honor pracuje na chytrej televízii, bolo včera potvrdené samotným výkonným riaditeľom spoločnosti, George-om Zhao. Informuje o  tom portál news.mydrivers.com. Prezident spoločnosti ďalej povedal, že nechcú predstaviť „hocijakú“ chytrú televíziu, ale chcú byť inovátorom v  tejto oblasti. Za týmto účelom sa spojili so…

  Štúdia vykonaná na myšiach prisľubuje, že vrátenie zraku slepým by nemuselo byť nemožné

  0

  Portál Interesting Engineering,  upozorňuje na štúdiu vedcov, ktorým sa pomocou genetickej terapie podarilo znova vybudovať sietnicu oka u myší. Ich oči znova získali aj svetlocitlivosť a dokonca aj zrak. Štúdia publikovaná v JNeurosci sa tejto tematike venuje do hĺbky a  sietnicu oka prirovnáva napríklad k mozgovým bunkám. Tvrdí, že oba…

  Kvalitné prémiové slúchadlá Sennheiser CX 3.00 aktuálne kúpiš z Číny o 20 eur lacnejšie, ako v slovenských e-shopoch

  0

  Prémiové káblové in-ear slúchadlá od overeného výrobcu neboli nikdy lacnejšie! Skvelé Sennheiser CX 3.00 môžeš aktuálne na e-shope Cafago.com kúpiť o 20 eur lacnejšie, ako na akomkoľvek slovenskom, či českom e-shope.  Skvelú akciovú ponuku nájdeš tu Slúchadlá, ktoré ťa nesklamú Slúchadlá Sennheiser CX 3.00 nesklamú žiadneho nadšenca dobrej a kvalitnej…

  Pozrite si „divoký“ patent smartfónu s rolovateľným displejom od spoločnosti Samsung

  0

  Ohybné displeje sú už realitou, a  je ich škoda nevyužiť naplno. Nie tak dávno internet obehli správy týkajúce sa prác na rolovateľnom displeji v  smartfóne od spoločnosti Sony. Najnovšie média zapĺňa kórejsky technologický gigant, spoločnosť Samsung. „Divoký“ patent spoločnosti Samsung Spoločnosť Samsung si dala patentovať nový druh zariadenia s  rolovateľným…

  TopSpeed

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  5

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  Súčasná elektromobilita viac škodí ako prospieva, tvrdí šéf Aston Martinu

  10

  Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin má na nútenú elektromobilitu a reči o blízkej budúcnosti autonómnej jazdy vlastný názor. A rozhodne si pri komentovaní jednotlivých tém nedáva servítky pred ústa. Reálnu autonómnu jazdu považuje za utópiu, v súčasnej forme elektromobilita viac škodí a z jednaní o Brexite je zúfalý.

  Bitka top roadsterov - šprint Lamborghini Aventador S a McLaren 720S

  0

  Napriek tomu, že ide o otvorené autá, majitelia si s takýmito často užívajú dynamiku a vietor nad hlavami. A veru že tieto dva kúsky ho dokážu riadne rozvíriť. Oba sú totiž roadstery. Jeden je však zadokolka, druhý štvorkolka. Vyhrá štvorkolka, alebo šprint Lamborghini Aventador proti McLarenu 720 S vyhrá nižšia hmotnosť?

  KAMzaKRÁSOU

  TOP účesy so živými kvetmi pre nevestu: Budeš očarujúca a IN zároveň!

  2

  Pripravte sa omdlieť pri pohľade na jedny z týchto účesov pre nevesty, ktoré sú ozvláštnené kvetmi a zelenými lístočkami! Každej žene pristanú kvety a o to viac, keď sú vo vlasoch. Kvietky majú prirodzene krásnu a čistú vôňu. Nezáleží na tom, či ste ryšavka, blondína, hnedovláska či čiernovláska. Jednoducho sa každá farba vlasov hodí ku…

  Prečo navštíviť Rakúsko? Neuveríš, ale ponúka viac ako len možnosť nákupov

  1

  Čo tak zájsť do susedného Rakúska? Nie na výhodné nákupy alebo prehliadku obchodov svetových značiek vo Viedni. Skúste si pozrieť aj niečo iné ako blízke hlavné mesto našich susedov. Vďaka svojej polohe na brehu Dunaja na severovýchodnom úpätí mohutných Álp ponúka Rakúsko niekoľko nádherných scenérií – od malých dediniek učupených v objatí hôr cez noblesné paláce a opátstva až po…

  Ako vybrať prvú detskú autosedačku? Drž sa niekoľkých zásad!

  1

  Prvá cesta novorodenca z nemocnice vedie zväčša do auta, pomocou ktorého si voňavučké bábätko hrdí rodičia odvezú domov. Bábätká a deti nižšie ako 150 centimetrov a ľahšie ako 36 kíl však v aute podľa zákona musia sedieť v autosedačke, prípadne na podsedáku, a to v prípade, ak majú viac ako…

  Video Odvážila by si sa na pastelové vlasy? Pozor, je to horúci hit tohto leta!

  2

  Chceš mať pastelové vlasy ako morská panna? Neváhaj a experimentuj! Určite ste už počuli o trende vlasov ako morská panna? Tieto pastelové vlasy vyzerajú skutočne ako keby ste len teraz vyšli z vody a chvost morskej panny sa vám premenil na nohy. Morské panny sú skoro ako princezné. Ktoré malé dievčatko nechcelo byť…

  TEST: Acqua di Parma Peonia Nobile Eau de Parfum

  1

  Život je príliš krátky na to, aby sme si ho nechali utiecť pomedzi prsty. Že vám niečo v živote chýba? Skúste siahnuť po niečom novom, po niečom inom, po niečom, čo ešte málo ľudí videlo či cítilo. Spomaľte a nastriekajte si na seba dobrý parfum. Sadnite si a popremýšľajte o jeho vôni. Zamilovali ste sa?…

  Prečo nikdy nevyhadzovať kôstky z čerešní? Je to najväčšia chyba, akú môžeš urobiť!

  2

  Čerešne sú zrelé a tak už v nejednej domácnosti rozvoniavala čerešňová bublanina, na ktorej si pochutnal azda každý milovník zákuskov. Ako to väčšinou býva, bublanina sa robieva z vykôstkovaných čerešní. Stačí teda čerešne odkôstkovať, kôstky vyhodiť do koša a čerešne následne poukladať na pripravené cesto. Počkať, čo? Vyhodiť kôstky do koša? Tak toto je…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Prichádza Jak-130 do Bolívie? Prezident Morales sa zaujíma o ruské ľahké cvično-bojové lietadlá

  0

  Bolívijský prezident Evo Morales vydal prehlásenie, že Vzdušné sily jeho krajiny majú záujem získať náhradu za staré americké cvično-bojové lietadlá Lockheed T-33 Shooting Star, ktoré boli vyradené zo služby ešte v roku 2017, a že predovšetkým ruské stroje sú predmetom záujmu

  Tvoja Svadba

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Je čokoládová fontána na svadbe nutnosť alebo úplná katastrofa?

  0

  Plánujete mať aj vy na svojej svadbe čokoládové fontány, ktoré potešia chuťové poháriky každého vášho svadobného hosťa? Tak si pozrite nasledujúcu galériu, pri ktorej skutočne platí, že láska ide cez žalúdok.

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Toto sú dôležité fakty, ktoré treba vedieť!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…

  Zistite, prečo jesť amarant pravidelne! Máte ho na tanieri aj vy?

  0

  Poznáte rastlinku s názvom láskavec? Alebo vám niečo skôr hovorí pojem amarant? Reč je o rode jednoročných kultúrnych rastlín, ktoré kedysi dávno pestovali aj Inkovia či Aztékovia. Z Južnej a Strednej Ameriky sa postupne dostal do viacerých častí sveta, napríklad aj do Ázie, Afriky či na juh Európy. Viaceré druhy…