Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

Publikované 23.09. 2017 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa ako lev. Nie je namierený proti nikomu, kto rešpektuje ľudský rod na tejto Zemi a dohodnuté normy spolunažívania v tolerancii, solidarite a mieri..

Tento článok kritizuje zvieratá, ktoré sa prezliekli do ľudskej podoby, zvieratá ktoré neuznávajú žiadne pravidlá súťaže, hry, alebo čestného boja. Chcem upozorniť na nový fenomén tejto doby, na brutálne zvieracie pudy, ktoré sa podobajú pudom hyen, vlkolakov, potkanov, hovied a hadov, ktoré sa v ľudskej podobe prebudili z dávnej minulosti. Tento článok nie je namierený ani proti Európe a jej novým či starým štátom. Chcem len upozorniť slušných ľudí v Európe, ktorí majú záujem o veci verejné, aby sa mali na pozore pred novým fenoménom tejto doby – pred zákernými praktikami „tajných zoskupení“, ktoré sú v rozpore s kresťanskou tradíciou a kresťanskou vierou. Aby sa mali na pozore pred dávno prachom zapadnutými intrigami, ktoré sa s neuveriteľnou silou prebúdzajú z hlbokého spánku.

Zachráni nás padlý anjel avantgardy?

Pád železnej opony narušil rovnováhu zbraní, ktoré paradoxne zaručovali mier, vážky váh spravodlivosti sa neúprosne vychyľujú zo svojho stabilného stredu. Svet sa dostal do problémov, do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí vôbec nič nevyrábajú, iba „vytvárajú (svoj) zisk“ bez toho, aby tvorba tohto zisku mala nejakú reálnu podstatu v podobe výrobku alebo služieb. V zahraničných kuloároch sa pošepkáva, že nie len Slovensko je krajinou neobmedzených možností, ale celý východný blok sa ponúka ako najlacnejšia pracovná sila s bonusom odpustenia daní na 10 rokov a super bonusom v podobe bezplatného vybudovania infraštruktúry. Pre slušných ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné sú provízie za príchod takéhoto zahraničného kapitálu krajne podozrivé a výhody v prospech cudzieho podnikateľa sú nepochopiteľné. Politika sa premenila na biznis s tajnými informáciami nadnárodných korporácií. Do východných štátov sa sťahuje kapitál za lacnou prácou. Slovensko sa aj vďaka „plynutiu času“ dostalo v tejto súťaži medzi popredných uchádzačov ocenenia „zlatého teľaťa“. Následkom toho sa v západnej Európe zvyšuje nezamestnanosť, lebo kapitál uteká za lacnou prácou na východ. Nacionalizmus naberá na obrátkach v celej Európe. Prebúdza sa klérofašizmus a   kresťanský fundamentalizmus. Islamský svet sa považuje za rodisko terorizmu. Zo západnej Európy sa vyháňa Turek a stupňuje sa nenávisť človeka k človeku. Na strane druhej ochrana základných ľudských práv nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom je napísaná. Dá sa vôbec zabrániť veľkému stretu týchto síl? Európa je v ohrození, zachráni ju padlý anjel avantgardy? Avantgarda varuje pred možnými protestnými demonštráciami, už beží akademický spor – či majú to isté oprávnenie ako v osemdesiatom deviatom, alebo či budú vystupovať v nepovolenom rúchu. Jedno je isté, predkovia sa už nemôžu na tú zlobu dívať. Duch Machiavelliho varuje.

Narodenie avantgardy

Sú veci, ktoré odkryje čas oveľa neskôr ako ich vidí v aktuálnej dobe jasnozrivý človek. Avantgarda vie o veciach, ktoré až po uplynutí určitého času budú patriť k vedomiu celej spoločnosti. Úlohou avantgardy je reagovať v danom okamihu v určitom časopriestore na veci, ktoré sú všeobecnému oku zatiaľ skryté a objavia sa až v inom čase ako následok nejakej príčiny. Správanie jasnozrivého človeka v súčasnom okamihu je potom všeobecnému oku prinajmenšom čudné, bláznivé a mnohokrát vyzerá akoby zošalel.

 Krátko po 17. novembri 1989 bolo na Slovensku zaregistrované HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo nasledujúcich parlamentných volieb. Pre všeobecné oko, ktoré vnímalo 17. november ako príchod slobody, to bolo prinajmenšom na počudovanie, bláznivé a mnohí si mysleli, že to založil šialenec.

 Predvoj avantgardy

 Skupina nadšencov o lepší zajtrajšok, ktorí si hovorili novohumanisti, pozorne sledovala udalosti už dávno pred 17. novembrom, aby zavčasu odhalila podstatu spoločenských premien. Vyhlásenie stanného práva v roku 1981 v Poľsku namierené proti Solidarite bolo varovaním, že zmeny k lepšiemu budú sprevádzať rôzne eufórie. Stretnutie Gorbačova s Reaganom v ponorke naplnilo očakávanie avantgardy, že „aparátnici“ našli spôsob ako sa ľahko a beztrestne zmocniť majetku nevídaných rozmerov ktorý vlastnil štát a bol pod ochranou diktatúry proletariátu. Vyhlásením „perestrojky“ sa odštartovalo „plynutie času“ určené na prerozdeľovanie majetku z predtým spoločného vlastníctva na súkromné vlastníctvo pod heslom – všetko len vyvoleným. Perestrojka nemala inú cestu, len prostredníctvom tajných služieb lavínovite šíriť do ostatných štátov klamlivú reklamu o konci nadvlády jednej „aparátnickej“ strany. O zodpovednosti a smerovaní krajiny sa takticky mlčalo. Pád berlínskeho múru bol signálom otvorenia tohto neobvyklého zápasu v uzavretom ringu. Avantgarda vedela, že to nebude čestná súťaž s korektnými pravidlami, ktorej by sa mohol zúčastniť každý, teda aj proletár, ale bude to šialený beh hovád, ktoré sa budú tlačiť k preplnenému stolu s výpredajom socialistických výdobytkov. (pokračovanie nabudúce)

 Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

 

 900 euro pre každého občana SR

 Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Nová vlna informačných technológii umožňuje aj pokrok v rozhodovaní vo veciach konštrukčných a nadstavbových. Počítače nám  značne uľahčujú rozhodovanie v ekonomických otázkach, nakoľko v zlomku sekundy vedia nájsť to najoptimálnejšie riešenie.  Prečo by nemohli rozhodovať aj v otázkach ľudskosti, morálky a práva. Môžu. Len tento program musí niekto naštartovať, práve zmenou myslenia.

Ľudstvo stojí vďaka novej informačnej éry pred obrovským skokom vpred. Smeruje k najhlbšiemu sociálnemu zvratu a tvorivej premene v celej histórii. Aj keď si to ešte neuvedomujeme, sme zapojení do budovania úplne novej civilizácie od základov. V tom spočíva význam Tretia cesta.

Doposiaľ sme všetko chápali plošne, od rozhodovania až po exekutívu čo potvrdzuje aj znak spravodlivosti rovnoramenná váha. Pravda – nepravda, áno – nie, dobro – zlo, plus – mínus, to sú znaky plošného videnia sveta. I tak mnohí „čakatelia“ na príležitosť nevedeli dostatočne pochopiť ani zmysel tohoto plošného rozhodovania. Dá sa s ním dosiahnuť spravodlivosť, ale len za výraznej predstavivosti v spájaní súvislosti. To už je vecou osobnosti. Pri mojich stretnutiach s porevolučnými politikmi som nadobudol dojem, že poväčšine sú to „čakatelia“, ktorí trpezlivo čakali na túto príležitosť, lebo slovám ľudskosť, demokracia vôbec nerozumejú. Niekedy som ich zrovnával s primitívnymi zlodejmi. Nevedeli vyriešiť ani obyčajnú matematickú hádanku, pri ktorej je treba využiť priestorové videnie, videnie do hĺbky problému. Predsa politik by mal byť viac obozretní, aby mohol zastupovať tisíce ľudí. Jeho IQ nemôže mať hodnotu zlodeja, či vraha. Žiaľ merítkom nevzdelanosti „porevolučných“ politikov bola aj doposiaľ  nevyriešená jednoduchá matematická úloha.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Rozhádal kompletne celé slovenské podsvetie, ktoré sa postupne medzi sebou likvidovalo. Samozrejme predtým odviedli nejakú tu špinavú prácu pre SIS a potom sa ich bolo treba zbaviť. A nielen ich, ale aj samotných pracovníkov SIS, ktorí prišli do styku s veľmi dôležitými informáciami aa pamätajú si veľmi dôležité detaily. Prečítajte si teda tčlánok z našej Fb stránky, ktorý je venovaný pokusom fyzicky zlikvidovať Eduarda Hakla. Vieme o tom, že aj medzi ,, siskármi“ sú takí, ktorí o týchto skutočnostiach vôbec netušia, alebo stihli napáchať menej zla a pohlo sa v nich svedomie. Hakl neprestane informovať občanov, pokiaľ neprestane podávať žaloby a návrhy na súdy uvažuje SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA o tom, že ZLIKVIDUJE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKYA PRITOM ZABIJE OBČANOV CUDZÍCH ŠTÁTOV!!!

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)  Príklad: Máte k dispozícii rovnoramennú lekársku váhu s dvoma miskami. Na stole máte deväť na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá z  9 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky.  Len na tri pokusy, teda na tri váženia na rovnoramennej lekárskej váhe. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne jednú celú stranu, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Už toto pochopenie si vyžaduje veľkú predstavivosť a kombinačné schopnosti. Ale aj naša politika si vyžaduje ľudí s veľkými schopnosťami prezieravosti a kombinatoriky aby mohli ustrážiť ľudskosť a spravodlivosť. Možno by mal takýmto malým testom prejsť každý politik. A teraz si predstavte zmenu myslenia v tom, že máte šancu  na tri váženia rovnoramennej váhy určiť chybnú loptičku, určiť či je ľahšia alebo ťažšia teda tie isté podmienky ale nie z 9 loptičiek, ale zo 64 loptičiek. Len zmenou myslenia! Úžasné! Na prvé počutie poviete, že je to nemožné, ale keď sa zadívate na grafické znázornenie situácia  /na ďalšej strane/ začínate mať presvedčenie, že predsa je to možné. Aký neuveriteľný pokrok v uvažovaní. Áno Presne na tri váženia môžete určiť, ktorá loptička je „defektná“ s presnosťou či je ľahšia, alebo ťažšia až z 64 loptičiek. Prepáčte, že to opisujem s takým úžasom, ale ak by sa tento matematicky pokrok s využitím geometrických znakoch dal využiť aj v oblasti systému spoločnosti, riadení, dodržiavaní ľudských práv, tak žiadny chytrák by „neoklamal“ nikoho.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) V priebehu posledných štyroch mesiacov Edo HAKL davkrát odcestoval do Kambodže… V podstate vždy keď niekde cestuje ma zo sebou ,, spoločnostosť“ agentov SIS, prípadne agentov iných tajných služieb zo zahraničia. Nedávno sme však získali informácie od osoby, ktorú spomíname v úvode tohto článku že SIS je ohodlaná Eda Hakla ,, upratať“ i za takú cenu, že dajú ,,dole“ lietadlo v ktorom sa bude NACHÁDZAŤ!!! …. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA sa podieľa na špionáži so zameraním na krajiny tretieho sveta ….Chceme ešte uviesť pre upresnenie, že likvídacia Hakla musí vyzerať ako NEHODA a nie ako VRAŽDA. Takže si nemyslite, že v lietadle bude bomba. Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zlyhanie techniky alebo človeka. Vážení spoluobčania! SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA je medzinárodne považovaná iba za štatistu.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Lebo súvislosti sa zahmlievajú pri slovnom výklade, ale grafické znázornenie nepustí. Doposiaľ bol problém spravodlivosti s rovnoramennou váhou, ktorá dovoľovala posudzovať len dobro a zlo, teda dve veličiny. Na vážky váh sa prikladali dôkazy dobra oproti dôkazom zla. V niektorých prípadoch toto navršovanie prerástlo v neúnosnú mieru a váha sa jednoducho preťažila a zasekla sa. Potom musia rozhodovať peniaze. A preto je korupcia, mamonárstvo, úplatkárstvo, rodinkárstvom a čo ja viem ešte ako to „svinstvo“ nazvať. Pozrite sa aj na nedávny parlament. S inštitútom faktických pripomienok „dobra i zla“, tak preťažili váhu spravodlivosti, že napokon museli tento inštitút obmedziť. A to už je pokrok. Vidieť, prečo sa nedá vážiť. Teda v novom myslení nie je podstatné len dobro a zlo, ale aj príčina – tretí rozmer a v ďalšom pokroku vidieť aj štvrtý rozmer – následok v časopriestore. Poslanci si to jednorázovo pre svoje potreby vyriešili. Ale čo ostatná verejnosť? Veď vo väčšine prípadoch spravodlivosti sa nemôžete dovolať, lebo práve z tejto príčiny sa váha spravodlivosti zasekne a potom rozhoduje sila peňazí. To nie je ani spravodlivé ba ani ľudské. Naše zákonodarstvo, myslím to v celku v spojení s políciou, vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi, je doslova smiešne. Inštitút prezumpcie nevinny vôbec nefunguje. Vážky váh sa nakláňajú raz do ľava a raz do prava, potom sa preťažia a spravodlivosti nie a nie zadosťučinenie. Len z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, z prípadoch, ktoré som spomínal v úvode tejto knižky, že celý právny systém je na „srandu králikov“, funguje len v politickom zápase, kde neplatia žiadne iné pravidlá len pravidlo moci, totalizmu a hyenizmu. Voči mne a mojej rodine sa porušujú základné ľudské práva, už nie tak ako to bolo v minulosti zvykom, že tajná služba vám prevádza škody tajne, ale terajšia tajná služba útočí verejne, vy ju odhalíte, máte dôkazy, ale spravodlivosti sa nemôžete dovolať pre tento zastaralý „dvojramenný“ systém spravodlivosti.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č. 11 EŠTE RAZ NIEČO O MANIPULÁCII ZÁKLADNEJ METÓDE SIS… Základnou metodou činnosti SIS je manipulácia. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sa to okolo nich deje. Táto metóda je tichá, zákerná a plazí sa ako had. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA vás dokáže celé roky pozorovať, skúmaťvaše zvyky a hlavne slabosti. Robí to skryte, nepozorovane, utajene a hlavne protizákonne. Na základe zistených informácii o vás , si potichu v utajenom zákulisí, prípraví scenár, ako sa bude s vámi „hrať“. Lepšie povedané zahrávať…. Takýto zápas sa nedá vyhrať…Pri činnosti SIS sa však jedná o tvrdé porušovanie ľudských práv… Ešte raz pripomíname, že dôležitým faktorom pre manipuláciu sú poznatky z vedných oborov psychologie. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sú práve týmito spôsobom   „riadení“.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Dovoľujem si tvrdiť, že celá ekonomika je na „hube“ len z dôvodov chamtivosti príslušníkov tajných služieb, ktorých nikto nemôže kontrolovať a preto môžu robiť čokoľvek. Prikladajú na vážky váh svoju nedotknuteľnosť, svoju hodnotu utajovateľnosti. Do týchto radov sa „nasáčkovali  čakatelia“, ktorí si prichádzajú na svoje. Keďže nevedia nič iné, ich firmy krachujú, podniky sa zatvárajú a štát sa ruinuje. Dokedy? Nové myslenie je aj o tom. Treba konečne začať hovoriť pravdu. Treba povedať ľuďom, že žiadna „nežná“ revolúcia nebola, išlo o celosvetový trend zastrašovania v ktorom zlyhal Gorbačov a následne sa zrútil celý bývalý východný blok. Že zmena vlastníckych vzťahov bola vynútená  štátnym prevratom, ktorú zorganizovali „čakatelia“, a tí chcú teraz ťažiť, privatizovať, lobovať, tunelovať skrátka rozkrádať spoločný majetok. To nie je trh, to je hyenizmus, lebo stotisíce nič netušiacích ľudí trpí. Ľudskosť, demokracia a sloboda sú pre nich len slová na hranie. Ale darí sa im len a len vďaka zastaralému pohľadu na spravodlivosť a zase len vďaka dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá nepozná tretí rozmer! Len z týchto dôvodov môžu zahmlievať pravdu, obracať pozornosť na nacionalizmus, kriminalitu, ktorú sami páchajú /viď čierne knihy/ a „ich“ spravodlivosť /odhaľujú sa len tie trestné činy, ktorými poškodzovali ich samých/, spravodlivosť ostatných ľudí, ktorí sú v ohrození je ignorovaná. Odhalením celej pravdy by celý národ mohol žiadať o odškodné. Lebo jedná veľká pravda sa odhalila, že tajné služby sledovali celú spoločnosť, každého kto vytŕčal z radu, každého kto mal iný názor, sociálne cítenie. Ale nie len za bývalej vlády, ale aj predtým, veď ona prevzala ich spôsob hry

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Poškodení ľudia, ktorí pochopia a pochopili, že ich život niekto doslova napadol ako parazit, že ich život niekto riadi proti ich vôli a chceli sa brániť proti týmto praktikám, boli zväčša označení za bláznov. Mnohí boli liečení na psychiatrii ambulantne, mnohí sú v psychiatrických ústavoch. Sú zbavovaní svojprávnosti, prichádzajú o rodiny, majetok… A to je tiež jeden z účelov. Urobi´t z ľudí bláznov, urobiť z nich trosky, častokrát dohnať k samovražde. Prečo? Cieľom je zničiť existenciu neposlušných ľudí, ktrorí napr. upozornia na nekalé praktiky medzi politikmi, vo vláde, v spoločnosti. Cieľom je znemožnit ich, ponížiť a obrať o všetko. MILÍ SPOLUOBČANIA, TOTO A EŠTE OMNOHO VIAC SI PLATÍTE Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ.CCA 60 MILIÓNOV € JE ROZPOČET SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Všeobecne platí právo asi v týchto intenciách: 1. Zobral si úver – neplatíš úver. Teda vina je jednoznačne v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti na strane neplatiča. Príčina sa nemá ako posudzovať. Nemá svoju vážku. Príčina je jednoznačná. Šát nevytvoril podmienky pre trhové hospodárenie, preto tisíce podnikateľov je v „hajzli“ a s ním celý národ. 2. Neplatíš úver. – predal si záložne právo. To už aj trestný poriadok považuje za trestný čin. Vinný je ten, kto predal záložné právo, ale opäť len v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti. Opäť sa príčina nemá kde odvážiť. Príčina môže byť tak ako v mojom prípade, že vám tajná služba bude protiprávne zadržiavať výrobný prostriedok aby ste nemohli platiť úver a dane. 3. Prenájom – neplatič. Očakávali by ste, že vážky váh rozhodnú v neprospech neplatiča. Áno, bolo by to logické aj bez prihliadnutiu tretieho rozmeru. Ale čo keď, prenajímateľ je ten istý ako v druhom prípade neplatič úveru, a neplatič v treťom prípade  mu zámerne neplatí, aby prenajímateľ nemohol  ďalej platiť úver. Takúto zložitejšiu „konšpiráciu“ náš rovnoramenný systém nedokáže rozoznať. 4. Vlastník výrobného prostriedku, ktorý nespláca úver – nájomca výrobného prostriedku, ktorý spochybnil vlastníctvo výrobného prostriedku. Tu už vážky váh sú bezmocné, čo vyplýva aj z praxe. 4 roky mi zadržiavajú výrobný prostriedok, ktorý som dal do nájmu a já vlastník sa nemôžem dovolať spravodlivosti, lebo ktosi spochybnil moje vlastníctvo a vyhráva tým, že na stroji zarába on a nie ja. Prvostupňový súd vám dá zapravdu, vďaka osobnosti predsedu senátu, ktorá sa nenechá uplatiť, ale odvolávací vyšší súd vám za pravdu nedá, lebo dovolí aby váhu spravodlivosti prevážili iné okolnosti, ktoré s prípadom takmer nesúvisia, až sa váha zasekne a musí rozhodnúť sila peňazí. Ten kto stroj používal, nikomu neplatil ten peniaze má, aj keď protiprávne, ale má, ten je vo výhode, lebo skutočný vlastník peniaze nemá a preto súd prehrá. Súd skutočnému vlastníkovi odoberie vlastnícke právo lebo nesplácal úver a pridelí to tomu kto ukáže peniaze, tie ukázal podvodník, ktorí protizákonne používal cudziu vec.

Pokračovanie nabudúce.

O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

Eduard Hakl – kniha – linka:

https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Najstaršie Porsche 911 boli 901. Prečo?

0

Keďže sme tu mali veľa informácií o autonómnych autách a nejasnej budúcnosti šoférovania, čo tak si zaspomínať na niečo klasické? Niečo, čo dalo miliónom ľudí radosť a potešenie z jazdy, a nemuselo to mať nič z novodobých prvkov výbavy? Reč je o Porsche 911 v najstaršej generácii a jednom z najstarších kusov z…

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

9

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

9

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

5

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

2

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

8

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

KAMzaKRÁSOU

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

7

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

Láskavý dotyk: Prečo je nesmierne dôležitý? A ako na nás vplýva?

5

Ako sa cítite, keď vás ráno po prebudení manžel objíme? Nežne, láskavo a najmä úprimne. Ako sa cíti dieťa, ktoré objíme jeho maminka, keď odchádza do škôlky? A čo pocity bábätka, ktoré si maminka privinie k sebe a nežne ho pohladí? Každý dotyk je pre nás ľudí veľmi dôležitý. Je to zmysel, ktorý…

Behanie v zime: Ukážeme ti, prečo je to lepšie než v lete!

7

Mnohých prichádzajúce chladné dni od behanie odradili. Tma, zima a k tomu ešte sneh, nevytvárajú vhodné podmienky pre bezstarostný beh. Omyl! Behanie v zime je oveľa lepšie a telu prospešnejšie.Garantujeme vám, že po tomto okamžite vyrazíte do ulíc!  V našom článku sa dočítate nielen o dôvodoch, prečo by ste si už…

Vyhrajte 4x Allga San ošetrujúce prípravky s hrejivým účinkom

1

No nezabúdajme na to, že Vianoce sú predzvesťou Nového roka, do ktorého vchádzame s rôznymi predsavzatiami. Robievate to aj vy? Aj vy si stále dáte predsavzatie, že schudnete – po všetkých tých maškrtách asi áno. Ak sa teda rozhodnete začať cvičiť, tak začínajte postupne. No ak to preženiete a doľahne na vás svalová…

Chudni s rozumom: Vyskúšaj 4 ľahké recepty na spálenie tukov

9

Ako dosiahnuť ideálnu postavu rýchlo a jednoducho? Odpoveď znie nijako! Schudnúť sa nedá zo dňa na deň, pretože ide o dlhodobejší proces. Práve preto žiadne diéty, ktoré sľubujú bez pohybu dokonalú postavu neexistujú, alebo keď existujú, ide len o jeden veľký podvod. Pozrite sa našich 4 ľahké recepty na spálenie tukov,…

Účinky ústnej vody - o týchto si určite nevedela. Pozri, čo dokáže!

15

Všetci dobre vieme, aké sú účinky ústnej vody. Je to doplnkový krok pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktorý zabezpečuje pocit sviežosti v ústach. Avšak len málokto vie, že dokáže oveľa viac. Pôvodne bola ústna voda vyrobená ako dezinfekčný prostriedok využívaný hlavne pri operáciách. No čo sa zmenilo? Účinky ústnej vody - ako ju…

TopDesať

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy