• Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

  Publikované 23.09. 2017 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa ako lev. Nie je namierený proti nikomu, kto rešpektuje ľudský rod na tejto Zemi a dohodnuté normy spolunažívania v tolerancii, solidarite a mieri..

  Tento článok kritizuje zvieratá, ktoré sa prezliekli do ľudskej podoby, zvieratá ktoré neuznávajú žiadne pravidlá súťaže, hry, alebo čestného boja. Chcem upozorniť na nový fenomén tejto doby, na brutálne zvieracie pudy, ktoré sa podobajú pudom hyen, vlkolakov, potkanov, hovied a hadov, ktoré sa v ľudskej podobe prebudili z dávnej minulosti. Tento článok nie je namierený ani proti Európe a jej novým či starým štátom. Chcem len upozorniť slušných ľudí v Európe, ktorí majú záujem o veci verejné, aby sa mali na pozore pred novým fenoménom tejto doby – pred zákernými praktikami „tajných zoskupení“, ktoré sú v rozpore s kresťanskou tradíciou a kresťanskou vierou. Aby sa mali na pozore pred dávno prachom zapadnutými intrigami, ktoré sa s neuveriteľnou silou prebúdzajú z hlbokého spánku.

  Zachráni nás padlý anjel avantgardy?

  Pád železnej opony narušil rovnováhu zbraní, ktoré paradoxne zaručovali mier, vážky váh spravodlivosti sa neúprosne vychyľujú zo svojho stabilného stredu. Svet sa dostal do problémov, do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí vôbec nič nevyrábajú, iba „vytvárajú (svoj) zisk“ bez toho, aby tvorba tohto zisku mala nejakú reálnu podstatu v podobe výrobku alebo služieb. V zahraničných kuloároch sa pošepkáva, že nie len Slovensko je krajinou neobmedzených možností, ale celý východný blok sa ponúka ako najlacnejšia pracovná sila s bonusom odpustenia daní na 10 rokov a super bonusom v podobe bezplatného vybudovania infraštruktúry. Pre slušných ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné sú provízie za príchod takéhoto zahraničného kapitálu krajne podozrivé a výhody v prospech cudzieho podnikateľa sú nepochopiteľné. Politika sa premenila na biznis s tajnými informáciami nadnárodných korporácií. Do východných štátov sa sťahuje kapitál za lacnou prácou. Slovensko sa aj vďaka „plynutiu času“ dostalo v tejto súťaži medzi popredných uchádzačov ocenenia „zlatého teľaťa“. Následkom toho sa v západnej Európe zvyšuje nezamestnanosť, lebo kapitál uteká za lacnou prácou na východ. Nacionalizmus naberá na obrátkach v celej Európe. Prebúdza sa klérofašizmus a   kresťanský fundamentalizmus. Islamský svet sa považuje za rodisko terorizmu. Zo západnej Európy sa vyháňa Turek a stupňuje sa nenávisť človeka k človeku. Na strane druhej ochrana základných ľudských práv nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom je napísaná. Dá sa vôbec zabrániť veľkému stretu týchto síl? Európa je v ohrození, zachráni ju padlý anjel avantgardy? Avantgarda varuje pred možnými protestnými demonštráciami, už beží akademický spor – či majú to isté oprávnenie ako v osemdesiatom deviatom, alebo či budú vystupovať v nepovolenom rúchu. Jedno je isté, predkovia sa už nemôžu na tú zlobu dívať. Duch Machiavelliho varuje.

  Narodenie avantgardy

  Sú veci, ktoré odkryje čas oveľa neskôr ako ich vidí v aktuálnej dobe jasnozrivý človek. Avantgarda vie o veciach, ktoré až po uplynutí určitého času budú patriť k vedomiu celej spoločnosti. Úlohou avantgardy je reagovať v danom okamihu v určitom časopriestore na veci, ktoré sú všeobecnému oku zatiaľ skryté a objavia sa až v inom čase ako následok nejakej príčiny. Správanie jasnozrivého človeka v súčasnom okamihu je potom všeobecnému oku prinajmenšom čudné, bláznivé a mnohokrát vyzerá akoby zošalel.

   Krátko po 17. novembri 1989 bolo na Slovensku zaregistrované HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo nasledujúcich parlamentných volieb. Pre všeobecné oko, ktoré vnímalo 17. november ako príchod slobody, to bolo prinajmenšom na počudovanie, bláznivé a mnohí si mysleli, že to založil šialenec.

   Predvoj avantgardy

   Skupina nadšencov o lepší zajtrajšok, ktorí si hovorili novohumanisti, pozorne sledovala udalosti už dávno pred 17. novembrom, aby zavčasu odhalila podstatu spoločenských premien. Vyhlásenie stanného práva v roku 1981 v Poľsku namierené proti Solidarite bolo varovaním, že zmeny k lepšiemu budú sprevádzať rôzne eufórie. Stretnutie Gorbačova s Reaganom v ponorke naplnilo očakávanie avantgardy, že „aparátnici“ našli spôsob ako sa ľahko a beztrestne zmocniť majetku nevídaných rozmerov ktorý vlastnil štát a bol pod ochranou diktatúry proletariátu. Vyhlásením „perestrojky“ sa odštartovalo „plynutie času“ určené na prerozdeľovanie majetku z predtým spoločného vlastníctva na súkromné vlastníctvo pod heslom – všetko len vyvoleným. Perestrojka nemala inú cestu, len prostredníctvom tajných služieb lavínovite šíriť do ostatných štátov klamlivú reklamu o konci nadvlády jednej „aparátnickej“ strany. O zodpovednosti a smerovaní krajiny sa takticky mlčalo. Pád berlínskeho múru bol signálom otvorenia tohto neobvyklého zápasu v uzavretom ringu. Avantgarda vedela, že to nebude čestná súťaž s korektnými pravidlami, ktorej by sa mohol zúčastniť každý, teda aj proletár, ale bude to šialený beh hovád, ktoré sa budú tlačiť k preplnenému stolu s výpredajom socialistických výdobytkov. (pokračovanie nabudúce)

   Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   

   900 euro pre každého občana SR

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Nová vlna informačných technológii umožňuje aj pokrok v rozhodovaní vo veciach konštrukčných a nadstavbových. Počítače nám  značne uľahčujú rozhodovanie v ekonomických otázkach, nakoľko v zlomku sekundy vedia nájsť to najoptimálnejšie riešenie.  Prečo by nemohli rozhodovať aj v otázkach ľudskosti, morálky a práva. Môžu. Len tento program musí niekto naštartovať, práve zmenou myslenia.

  Ľudstvo stojí vďaka novej informačnej éry pred obrovským skokom vpred. Smeruje k najhlbšiemu sociálnemu zvratu a tvorivej premene v celej histórii. Aj keď si to ešte neuvedomujeme, sme zapojení do budovania úplne novej civilizácie od základov. V tom spočíva význam Tretia cesta.

  Doposiaľ sme všetko chápali plošne, od rozhodovania až po exekutívu čo potvrdzuje aj znak spravodlivosti rovnoramenná váha. Pravda – nepravda, áno – nie, dobro – zlo, plus – mínus, to sú znaky plošného videnia sveta. I tak mnohí „čakatelia“ na príležitosť nevedeli dostatočne pochopiť ani zmysel tohoto plošného rozhodovania. Dá sa s ním dosiahnuť spravodlivosť, ale len za výraznej predstavivosti v spájaní súvislosti. To už je vecou osobnosti. Pri mojich stretnutiach s porevolučnými politikmi som nadobudol dojem, že poväčšine sú to „čakatelia“, ktorí trpezlivo čakali na túto príležitosť, lebo slovám ľudskosť, demokracia vôbec nerozumejú. Niekedy som ich zrovnával s primitívnymi zlodejmi. Nevedeli vyriešiť ani obyčajnú matematickú hádanku, pri ktorej je treba využiť priestorové videnie, videnie do hĺbky problému. Predsa politik by mal byť viac obozretní, aby mohol zastupovať tisíce ľudí. Jeho IQ nemôže mať hodnotu zlodeja, či vraha. Žiaľ merítkom nevzdelanosti „porevolučných“ politikov bola aj doposiaľ  nevyriešená jednoduchá matematická úloha.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Rozhádal kompletne celé slovenské podsvetie, ktoré sa postupne medzi sebou likvidovalo. Samozrejme predtým odviedli nejakú tu špinavú prácu pre SIS a potom sa ich bolo treba zbaviť. A nielen ich, ale aj samotných pracovníkov SIS, ktorí prišli do styku s veľmi dôležitými informáciami aa pamätajú si veľmi dôležité detaily. Prečítajte si teda tčlánok z našej Fb stránky, ktorý je venovaný pokusom fyzicky zlikvidovať Eduarda Hakla. Vieme o tom, že aj medzi ,, siskármi“ sú takí, ktorí o týchto skutočnostiach vôbec netušia, alebo stihli napáchať menej zla a pohlo sa v nich svedomie. Hakl neprestane informovať občanov, pokiaľ neprestane podávať žaloby a návrhy na súdy uvažuje SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA o tom, že ZLIKVIDUJE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKYA PRITOM ZABIJE OBČANOV CUDZÍCH ŠTÁTOV!!!

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)  Príklad: Máte k dispozícii rovnoramennú lekársku váhu s dvoma miskami. Na stole máte deväť na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá z  9 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky.  Len na tri pokusy, teda na tri váženia na rovnoramennej lekárskej váhe. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne jednú celú stranu, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Už toto pochopenie si vyžaduje veľkú predstavivosť a kombinačné schopnosti. Ale aj naša politika si vyžaduje ľudí s veľkými schopnosťami prezieravosti a kombinatoriky aby mohli ustrážiť ľudskosť a spravodlivosť. Možno by mal takýmto malým testom prejsť každý politik. A teraz si predstavte zmenu myslenia v tom, že máte šancu  na tri váženia rovnoramennej váhy určiť chybnú loptičku, určiť či je ľahšia alebo ťažšia teda tie isté podmienky ale nie z 9 loptičiek, ale zo 64 loptičiek. Len zmenou myslenia! Úžasné! Na prvé počutie poviete, že je to nemožné, ale keď sa zadívate na grafické znázornenie situácia  /na ďalšej strane/ začínate mať presvedčenie, že predsa je to možné. Aký neuveriteľný pokrok v uvažovaní. Áno Presne na tri váženia môžete určiť, ktorá loptička je „defektná“ s presnosťou či je ľahšia, alebo ťažšia až z 64 loptičiek. Prepáčte, že to opisujem s takým úžasom, ale ak by sa tento matematicky pokrok s využitím geometrických znakoch dal využiť aj v oblasti systému spoločnosti, riadení, dodržiavaní ľudských práv, tak žiadny chytrák by „neoklamal“ nikoho.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) V priebehu posledných štyroch mesiacov Edo HAKL davkrát odcestoval do Kambodže… V podstate vždy keď niekde cestuje ma zo sebou ,, spoločnostosť“ agentov SIS, prípadne agentov iných tajných služieb zo zahraničia. Nedávno sme však získali informácie od osoby, ktorú spomíname v úvode tohto článku že SIS je ohodlaná Eda Hakla ,, upratať“ i za takú cenu, že dajú ,,dole“ lietadlo v ktorom sa bude NACHÁDZAŤ!!! …. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA sa podieľa na špionáži so zameraním na krajiny tretieho sveta ….Chceme ešte uviesť pre upresnenie, že likvídacia Hakla musí vyzerať ako NEHODA a nie ako VRAŽDA. Takže si nemyslite, že v lietadle bude bomba. Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zlyhanie techniky alebo človeka. Vážení spoluobčania! SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA je medzinárodne považovaná iba za štatistu.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Lebo súvislosti sa zahmlievajú pri slovnom výklade, ale grafické znázornenie nepustí. Doposiaľ bol problém spravodlivosti s rovnoramennou váhou, ktorá dovoľovala posudzovať len dobro a zlo, teda dve veličiny. Na vážky váh sa prikladali dôkazy dobra oproti dôkazom zla. V niektorých prípadoch toto navršovanie prerástlo v neúnosnú mieru a váha sa jednoducho preťažila a zasekla sa. Potom musia rozhodovať peniaze. A preto je korupcia, mamonárstvo, úplatkárstvo, rodinkárstvom a čo ja viem ešte ako to „svinstvo“ nazvať. Pozrite sa aj na nedávny parlament. S inštitútom faktických pripomienok „dobra i zla“, tak preťažili váhu spravodlivosti, že napokon museli tento inštitút obmedziť. A to už je pokrok. Vidieť, prečo sa nedá vážiť. Teda v novom myslení nie je podstatné len dobro a zlo, ale aj príčina – tretí rozmer a v ďalšom pokroku vidieť aj štvrtý rozmer – následok v časopriestore. Poslanci si to jednorázovo pre svoje potreby vyriešili. Ale čo ostatná verejnosť? Veď vo väčšine prípadoch spravodlivosti sa nemôžete dovolať, lebo práve z tejto príčiny sa váha spravodlivosti zasekne a potom rozhoduje sila peňazí. To nie je ani spravodlivé ba ani ľudské. Naše zákonodarstvo, myslím to v celku v spojení s políciou, vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi, je doslova smiešne. Inštitút prezumpcie nevinny vôbec nefunguje. Vážky váh sa nakláňajú raz do ľava a raz do prava, potom sa preťažia a spravodlivosti nie a nie zadosťučinenie. Len z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, z prípadoch, ktoré som spomínal v úvode tejto knižky, že celý právny systém je na „srandu králikov“, funguje len v politickom zápase, kde neplatia žiadne iné pravidlá len pravidlo moci, totalizmu a hyenizmu. Voči mne a mojej rodine sa porušujú základné ľudské práva, už nie tak ako to bolo v minulosti zvykom, že tajná služba vám prevádza škody tajne, ale terajšia tajná služba útočí verejne, vy ju odhalíte, máte dôkazy, ale spravodlivosti sa nemôžete dovolať pre tento zastaralý „dvojramenný“ systém spravodlivosti.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č. 11 EŠTE RAZ NIEČO O MANIPULÁCII ZÁKLADNEJ METÓDE SIS… Základnou metodou činnosti SIS je manipulácia. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sa to okolo nich deje. Táto metóda je tichá, zákerná a plazí sa ako had. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA vás dokáže celé roky pozorovať, skúmaťvaše zvyky a hlavne slabosti. Robí to skryte, nepozorovane, utajene a hlavne protizákonne. Na základe zistených informácii o vás , si potichu v utajenom zákulisí, prípraví scenár, ako sa bude s vámi „hrať“. Lepšie povedané zahrávať…. Takýto zápas sa nedá vyhrať…Pri činnosti SIS sa však jedná o tvrdé porušovanie ľudských práv… Ešte raz pripomíname, že dôležitým faktorom pre manipuláciu sú poznatky z vedných oborov psychologie. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sú práve týmito spôsobom   „riadení“.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Dovoľujem si tvrdiť, že celá ekonomika je na „hube“ len z dôvodov chamtivosti príslušníkov tajných služieb, ktorých nikto nemôže kontrolovať a preto môžu robiť čokoľvek. Prikladajú na vážky váh svoju nedotknuteľnosť, svoju hodnotu utajovateľnosti. Do týchto radov sa „nasáčkovali  čakatelia“, ktorí si prichádzajú na svoje. Keďže nevedia nič iné, ich firmy krachujú, podniky sa zatvárajú a štát sa ruinuje. Dokedy? Nové myslenie je aj o tom. Treba konečne začať hovoriť pravdu. Treba povedať ľuďom, že žiadna „nežná“ revolúcia nebola, išlo o celosvetový trend zastrašovania v ktorom zlyhal Gorbačov a následne sa zrútil celý bývalý východný blok. Že zmena vlastníckych vzťahov bola vynútená  štátnym prevratom, ktorú zorganizovali „čakatelia“, a tí chcú teraz ťažiť, privatizovať, lobovať, tunelovať skrátka rozkrádať spoločný majetok. To nie je trh, to je hyenizmus, lebo stotisíce nič netušiacích ľudí trpí. Ľudskosť, demokracia a sloboda sú pre nich len slová na hranie. Ale darí sa im len a len vďaka zastaralému pohľadu na spravodlivosť a zase len vďaka dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá nepozná tretí rozmer! Len z týchto dôvodov môžu zahmlievať pravdu, obracať pozornosť na nacionalizmus, kriminalitu, ktorú sami páchajú /viď čierne knihy/ a „ich“ spravodlivosť /odhaľujú sa len tie trestné činy, ktorými poškodzovali ich samých/, spravodlivosť ostatných ľudí, ktorí sú v ohrození je ignorovaná. Odhalením celej pravdy by celý národ mohol žiadať o odškodné. Lebo jedná veľká pravda sa odhalila, že tajné služby sledovali celú spoločnosť, každého kto vytŕčal z radu, každého kto mal iný názor, sociálne cítenie. Ale nie len za bývalej vlády, ale aj predtým, veď ona prevzala ich spôsob hry

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Poškodení ľudia, ktorí pochopia a pochopili, že ich život niekto doslova napadol ako parazit, že ich život niekto riadi proti ich vôli a chceli sa brániť proti týmto praktikám, boli zväčša označení za bláznov. Mnohí boli liečení na psychiatrii ambulantne, mnohí sú v psychiatrických ústavoch. Sú zbavovaní svojprávnosti, prichádzajú o rodiny, majetok… A to je tiež jeden z účelov. Urobi´t z ľudí bláznov, urobiť z nich trosky, častokrát dohnať k samovražde. Prečo? Cieľom je zničiť existenciu neposlušných ľudí, ktrorí napr. upozornia na nekalé praktiky medzi politikmi, vo vláde, v spoločnosti. Cieľom je znemožnit ich, ponížiť a obrať o všetko. MILÍ SPOLUOBČANIA, TOTO A EŠTE OMNOHO VIAC SI PLATÍTE Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ.CCA 60 MILIÓNOV € JE ROZPOČET SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY.

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Všeobecne platí právo asi v týchto intenciách: 1. Zobral si úver – neplatíš úver. Teda vina je jednoznačne v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti na strane neplatiča. Príčina sa nemá ako posudzovať. Nemá svoju vážku. Príčina je jednoznačná. Šát nevytvoril podmienky pre trhové hospodárenie, preto tisíce podnikateľov je v „hajzli“ a s ním celý národ. 2. Neplatíš úver. – predal si záložne právo. To už aj trestný poriadok považuje za trestný čin. Vinný je ten, kto predal záložné právo, ale opäť len v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti. Opäť sa príčina nemá kde odvážiť. Príčina môže byť tak ako v mojom prípade, že vám tajná služba bude protiprávne zadržiavať výrobný prostriedok aby ste nemohli platiť úver a dane. 3. Prenájom – neplatič. Očakávali by ste, že vážky váh rozhodnú v neprospech neplatiča. Áno, bolo by to logické aj bez prihliadnutiu tretieho rozmeru. Ale čo keď, prenajímateľ je ten istý ako v druhom prípade neplatič úveru, a neplatič v treťom prípade  mu zámerne neplatí, aby prenajímateľ nemohol  ďalej platiť úver. Takúto zložitejšiu „konšpiráciu“ náš rovnoramenný systém nedokáže rozoznať. 4. Vlastník výrobného prostriedku, ktorý nespláca úver – nájomca výrobného prostriedku, ktorý spochybnil vlastníctvo výrobného prostriedku. Tu už vážky váh sú bezmocné, čo vyplýva aj z praxe. 4 roky mi zadržiavajú výrobný prostriedok, ktorý som dal do nájmu a já vlastník sa nemôžem dovolať spravodlivosti, lebo ktosi spochybnil moje vlastníctvo a vyhráva tým, že na stroji zarába on a nie ja. Prvostupňový súd vám dá zapravdu, vďaka osobnosti predsedu senátu, ktorá sa nenechá uplatiť, ale odvolávací vyšší súd vám za pravdu nedá, lebo dovolí aby váhu spravodlivosti prevážili iné okolnosti, ktoré s prípadom takmer nesúvisia, až sa váha zasekne a musí rozhodnúť sila peňazí. Ten kto stroj používal, nikomu neplatil ten peniaze má, aj keď protiprávne, ale má, ten je vo výhode, lebo skutočný vlastník peniaze nemá a preto súd prehrá. Súd skutočnému vlastníkovi odoberie vlastnícke právo lebo nesplácal úver a pridelí to tomu kto ukáže peniaze, tie ukázal podvodník, ktorí protizákonne používal cudziu vec.

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Mozog ako zázračná mašina

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   Pochopiť ľudský mozog a všetky jeho funkcie je titanská úloha. V ňom sa odohráva všetko to, čím človek je Celé ostatné naše telo slúži len potrebám mozgu a udržuje ho pri živote a vykonáva len to, čo mozog chce. Abstraktné myšlienky mozgu telo…

  Veľké firmy vyzývajú k účasti na eurovoľbách, obávajú sa ohrozenia ziskov

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:Twitter-Lufthansa)   Od Volkswagenu cez Spotify až po Iberdrolu - najväčšie európske spoločnosti naliehajú na ľudí, aby tento víkend volili v kľúčových voľbách do Európskeho parlamentu. Majú totiž obavy, že výsledok by mohol ovplyvniť ich podnikanie a poškodiť ich konečný zisk. Informuje portál Euractiv Neobvyklý krok miešania politiky s…

  Alí Chameneí: Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela a americkej civilizácie

  Ženeva 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela a americkej civilizácie, vyhlásil v stredu iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. "Vy mladí ľudia by ste mali byť ubezpečení, že budete svedkami zániku nepriateľov ľudstva - zdegenerovanej americkej civilizácie a Izraela,"…

  Streľbu v Petržalke vyšetruje NAKA, podozrenie má na tri zločiny

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Stredajšiu (22. 5.) streľbu v bratislavskej Petržalke vyšetruje protizločinecká jednotka NAKA, ktorá začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločin zabitia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti "V predmetnej…

  Holandsko a Británia odštartovali voľby do Európskeho parlamentu

  Brusel 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Otvorením volebných miestností v Holandsku a Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok začali voľby do Európskeho parlamentu. Británia je v EP zastúpená 73 poslancami, holandskí voliči rozhodujú o 26 zástupcoch, uvádza sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke EÚ Ostatné krajiny Únie budú o…

  Známky Zuzany Čaputovej sa tlačia v Hradištku, pre mesto je to veľká udalosť

  Praha/Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Slovenská pošta)   Nové poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej inaugurácia bude už o necelé štyri týždne, sa tlačia v Českej republike v meste Hradištko neďaleko Prahy Podľa riaditeľa tlačiarne Jaroslava Štefka je to pre celé mesto veľká udalosť, ako uviedol…

  Mikuláš Černák priznal vinu v kauze prípravy vraždy Volzovej

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. vo štvrtok pred senátom Okresného súdu Bratislava II v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej priznal vinu a urobil tým vyhlásenie o vine Dokazovanie v jeho prípade na rozdiel od zatiaľ troch spoluobžalovaných - exministra hospodárstva SR a exriaditeľa…

  Rusov zaujíma iba zlato, Česi sa nechcú dostať pod tlak a Švédi si nevybrali Fínov

  Košice/Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Štvrtok druhého týždňa je na majstrovstvách sveta v hokeji tradične vyhradený štvrťfinálovým zápasom. Slovákom sa síce ich sen o postupe do vyraďovacej časti po šiesty raz za sebou rozplynul, ale štvrťfinálové dvojice sľubujú dramatické zápletky aj hokejovú kvalitu V Bratislave od 16.15 h…

  Sulík: Ivan Mikloš by nemal problém každému občanovi Slovenska napariť 8-tisíc eur nových dlhov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pravicoví politici, ktorí majú blízko ku ekonomickým témam - bývalý minister financií Ivan Mikloš a šéf strany SaS Richard Sulík - sa sporia o to, ako by malo vyzerať odstraňovanie dlhov v Európskej únii Zatiaľ čo Ivan Mikloš je toho názoru, že dlhy…

  Na štatistickom úrade bude výsledky eurovolieb sumarizovať 1 200 ľudí

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Štatistický úrad SR zabezpečí výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v päťdesiatich Odborných sumarizačných útvaroch (OSÚ) na území celého Slovenska. Počas volebnej noci zo soboty 25. mája na nedeľu 26. mája bude na týchto pracoviskách pôsobiť 1 200 ľudí a bude nasadených…

  Muž, ktorého v stredu v Petržalke postrelili, je mimo ohrozenia života

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Muž, ktorého v stredu (22. 5.) postrelili v bratislavskej Petržalke, je už mimo ohrozenia života. TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská "Aktuálne je pacient po operácii, jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života. Naďalej však zostáva hospitalizovaný a…

  Lajčákov rezort zahraničia v predvolebnom videu mobilizuje voličov. V hlavnej úlohe Kiska, Pellegrini, Čaputová, Sajfa, Zomri

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí SR predvolebné video, v ktorom presviedča verejnosť, aby prišla k volebným urnám. Rezort zahraničia v propagačnom videu upozorňuje na to, že Slovensko malo v posledných voľbách do EP najnižšiu účasť spomedzi všetkých…

  Čaputová k negatívnym reakciám na internete: Tam nie je niekto, kto by chcel počuť pravdu. Niekto vás chce onálepkovať

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Zvolená prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre mládežnícky portál Refresher, uviedla, že prezidentské voľby do veľkej miery vyhrala práve kvôli podpore týchto voličov Čaputová poďakovala mladým za ich dôveru, ktorú jej prejavili v nedávnych prezidentských voľbách. "Mala som veľkú dôveru hlavne u mladej…

  Minimálna suma gastrolístkov sa zrejme zvýši až od 1. júla

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Minimálna hodnota stravných lístkov sa v tomto roku zvýši zrejme až od 1. júla. Vlani pritom najnižšia suma gastrolístkov stúpla už od 1. júna. Dôvodom mesačného posunu oproti minulému roku má byť aktuálny stav legislatívneho procesu pri návrhu opatrenia o sumách stravného "Keďže…

  V Čadci platí výstraha 3. stupňa pred povodňou

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V okrese Čadca stále hrozí povodeň z trvalého dažďa. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, výstraha 3. stupňa tam platí dnes od 10:00 do 19:00 "Vzhľadom na nasýtenie povodí spadnutými zrážkami a predpokladanými ďalšími trvalými zrážkami predpokladáme vzostup až výrazný vzostup vodných hladín na…

  Slovenskú moderátorku napadol moslim. Nepáčilo sa mu, ako je oblečená

  Bratislava 23. mája 2019  (HSP/Foto: Dominika Ngo Ducová  Instagram)   Slovenská moderátorka Dominika Ngo Ducová sa podľa vlastných slov stala obeťou útoku na dovolenke v Maroku. Po tom, čo vyšla na ulicu nie príliš zahalená, miestny muž jej údajne strelil facku. Moderátorka však útočníka obhajuje a tvrdí, že  urobila chybu,…

  V súvislosti s nepriaznivým počasím mali hasiči viac ako 80 výjazdov

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V súvislosti s intenzívnym dažďom, ktorý v stredu zasiahol územie Slovenska, mali hasiči do dnešného rána desiatky výjazdov vo viacerých krajoch. Takmer 290 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo pri viac ako 80 udalostiach Ako informovalo agentúru SITA Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ich…

  V dvoch českých mestách sa objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre eurovoľby

  Praha 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Radnica v Českom Těšíne v okrese Karviná vydala v stredu večer upozornenie pre svojich obyvateľov. Rovnako ako v Ostrave sa aj tam objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú v Českej republike konať dva dni,…

  TopDesat

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Pravidlá sú na to, aby sa porušovali: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Život nás prekvapuje každý deň. A to aj napriek tomu, že na svete sú nastolené určité pravidlá, ktoré musíme rešpektovať. Samozrejme, väčšina z nás tieto pravidlá dodržiava. Nájdu sa však aj takí, ktorým sa zdá zábavné tieto pravidlá nedodržiavať. Namiesto toho sa rozhodli, že si vymyslia svoje vlastné metódy na…

  Záchrana planéty: Tieto mestá urobili neuveriteľné kroky!

  0

  Čím rýchlejšie sa ľadovce v Antarktíde roztápajú, tým viac ľudí premýšľa o environmentálnej situácii, znečistení ovzdušia a hroziacom globálnom otepľovaní. Vedci si myslia, že kvalita ovzdušia zabíja viac ľudí ako fajčenie. Preto sa mestské samosprávy snažia zmeniť spôsob, akým fungujú, a učiť svojich obyvateľov, aby robili to isté. Záchrana planéty…

  Unikol Abraham Lincoln pred vlastnou manželkou do funkcie prezidenta USA?

  0

  Na mnohé udalosti z histórie sa viažu legendy. Niektoré majú v sebe viac pravdy, iné menej. Na väčšine však je minimálne jedno zrnko pravdy. Jedna z legiend ohľadom drevorubača, neskôr právnika menom Abraham Lincoln, ktorý to dotiahol až do prezidentského paláca hovorí, že Lincoln od svojej manželky doslova do Bieleho domu utiekol. Prečo?…

  Vo svete IT

  Na Huawei sa sype ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávok procesorov

  0

  Ekonomická vojna medzi Amerikou a Huaweiom naberá na obrátkach. Od momentu, kedy americká vláda zaradila spoločnosť Huawei na „entity list“, teda zoznam spoločností, s ktorými majú americké spoločnosti zakázané obchodovať, bez toho aby im to vláda odobrila, sa na nich sype jeden problém za druhým. Kríza v podobe služieb od spoločnosti Google bola…

  Prekonávate často jet lag alebo pracujete na smeny? Ak áno, výrazne tým zvyšujete riziko vzniku rakoviny

  0

  Ak vnútorné hodiny nie sú synchronizované s rytmom deň a noc, produkcia proteínu, ktorý urýchľuje delenie rakovinových buniek (pozn. redakcie: bunkové delenie je fyziologický proces, ktorý prebieha v takmer všetkých tkanivách za rôznych okolností. V normálnom prípade je rovnováha medzi delením buniek (proliferácia) a programovanou bunkovou smrťou (apoptóza) ustálená. V…

  Nepremeškajte akciu na rýchlonabíjačka od Xiaomi do auta, ktorá kombinuje držiak

  0

  Držiaky, resp. holdery, sa v autách stávajú pomaly povinnou výbavou, ktorá prináša dodatočný komfort, ktorý oceňujú mnohí vodiči – telefón máte vždy po ruku, vidíte notifikácie a v neposlednom rade ho je možné využiť aj ako držiak na navigáciu. A práve preto by sme Vám dnes radi dali do pozornosti Držiak Xiaomi Mijia Shunzao,…

  Xiaomi potvrdzuje vybrané špecifikácie ešte nepredstaveného zariadenia Redmi K20. Máme sa na čo tešiť

  0

  Oficiálne predstavenie smartfónu Xiaomi Redmi K20 sa nezastaviteľné blíži, stať sa tak má 28. mája, teda už o pár dní. O zariadení Xiaomi Redmi K20 sme doposiaľ mohli počuť viacero špekulácií, ktoré dodnes neboli nikým kompetentným potvrdené. Na tému upozorňuje portál FoneArena.com. CEO Redmi Lu Weibing potvrdzuje vybrané špecifikácie CEO…

  Vedci poukazujú na spojitosť infekcie a vzniku duševných porúch u detí a dospievajúcich

  0

  Deti a dospievajúci, ktorí boli liečení na infekciu, sú vystavení zvýšenému riziku následného vzniku duševnej poruchy. Pri infekciách vyžadujúcich hospitalizáciu sa pravdepodobnosť takéhoto ochorenia zvýšila o viac ako 80%. Na štúdiu upozrňuje portál wissenschaft-aktuell.de. „Naše výsledky ukazujú, že infekcie a imunitný systém sa podieľajú na vývoji duševných porúch u detí…

  Finančný výsledky Xiaomi za prvý kvartál ukazujú, že sa spoločnosti opäť darilo. Rástla dvojciferným číslom

  0

  Vyzerá to tak, že Xiaomi je tigrom v segmente elektroniky, spoločnosť opäť raz rástla raketovým tempom. Podľa zverejneného reportu spoločnosťou Xiaomi za prvý kvartál v globálnom meradle podrástla o 27,2% tempom. Rýchly prehľad ekonomických výsledkov Xiaomi za prvý kvartál Celkové tržby predstavovali 43,8 mld. RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 27,2% Hrubý zisk…

  TopSpeed

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  2

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  1

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  2

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  Tisíce áut majú problém, lebo sprísnili emisné limity a spôsob merania

  39

  V septembri 2018 sme priniesli podrobný článok o tom, prečo a ako sa zmení spôsob snímania emisií. Dôvod? Podvádzanie. Emisná kontrola v minulosti prebiehala všelijako. Keď sa chcelo, auto prešlo. Tomu by mal byť koniec. Jedným z opatrení, ktoré zaviedli, je zmena snímania či nahrávania vozidiel, ktoré sa podrobujú kontrole.…

  Plná nádrž z Ukrajiny? ČESMAD to chcel obmedziť

  5

  Tankovať na Ukrajine sa stále vyplatí. Cena paliva je tam podstatne nižšia, ako u nás. Keď trafíte, alebo si prostredníctvom online kamier na ukrajinskej strane štátnej hranice odsledujete situáciu, môžete za krátku chvíľu ušetriť pekné peniaze. Aj keď podotýkam, že ani prázdna hranica neznamená, že cez ňu prejdete rýchlo.

  Renault Megane R.S. Trophy-R je najrýchlejšia predokolka Nürburgringu

  2

  Vojna predokoliek pokračuje. S každou novou generáciou chcú výrobcovia svojim fanúšikom a klientom dokázať, že práve ponúkajú to naj náradie na trhu. Kde a čím môže výrobca deklarovať, že má najrýchlejšie auto? Už pár desaťročí platí, že keď auto zaboduje na Nordchleife, zaboduje všade. A tak tu máme ďalšie uchmatnutie rekordu na…

  KAMzaKRÁSOU

  Najkrajšie chrámy na Slovensku: Jedinečné dedičstvo po predkoch

  2

  Jednotlivé cirkvi majú svoje chrámy, kde veriaci ticho vyznávajú svoje hriechy a chválospevmi vzývajú Boha. Tieto miesta, primárne slúžiace na modlitby, sú takisto historickými pamiatkami. Najkrajšie chrámy na Slovensku sú dedičstvom po našich predkoch. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

  Ľanový olej: Je to najlepšia ochrana proti rakovine?

  3

  Ľanový olej je preslávený mnohými účinkami, a to okrem blahodarného vplyvu na proces trávenia aj schopnosťou chrániť telo pred rakovinou. Okrem toho vie organizmu doplniť množstvo cenných látok, napríklad aj dôležité omega-3 mastné kyseliny. Ak sa chcete viac dozvedieť o jedinečných vlastnostiach ľanového oleja aj ako ich využiť pre svoje…

  Chiavari stoličky: Vymeň obyčajné za neobyčajné

  1

  Možno sa pri príprave svadby nad stoličkami ani nezamýšľate. Sú v miestnosti rovnako ako stoly, koberce alebo dvere. No ak plánujete výnimočne romantickú svadbu, mali by ste zvážiť aj tento detail. Chiavari stoličky sú už dnes súčasťou výbavy mnohých priestorov. Pôsobia elegantne, dajú sa rôzne ozdobiť, ale skvelo vyzerajú aj celkom…

  Ktoré chyby vo výchove detí sú najčastejšie? Tieto môžu mať negatívny dopad

  1

  Asi s nami budete súhlasiť, keď povieme, že vo výchove detí sa toho dá naozaj veľa pokaziť. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom, no nielen toto puto, ale aj všetko to, čo sa dieťaťu odovzdáva cez výchovu, tvorí základ. Tieto kľúčové atribúty totiž ovplyvňujú zásadným spôsobom ďalší život dieťaťa. Preto by malo byť v našom najväčšom…

  Vyhraj 3x Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny

  0

  Máte pocit, že sa na vašej pokožke hlavy vytvorili lupiny, ktoré vás privádzajú do šialenstva? Tak v tom prípade máme pre vás dobrú správnu a hlavne jednoduché riešenie. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny, ktorý je špeciálne vyvinutý presne na tento problém. Obsahuje jemné tenzidy,…

  Ženský pohľad na Renault Kadjar – prvé dobrodružstvá

  2

  Je to už viac ako mesiac, čo aj mne začalo dobrodružstvo s Kadjarom. No a musím povedať, že som sa naň naozaj viac ako tešila. Tohto krásavca sme dostali do redakcie na dlhodobý test. A z toho sa teším ešte viac, nakoľko mám dosť času poriadne ho otestovať, či už ako zaneprázdnená…

  Svetlo sveta

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Koho nakoniec v eurovoľbách podporil Štefan Harabin?

  0

  Končiaca sa kampaň do eurovolieb vyvolala otázky aj o tom, či sa Štefan Harabin otvorene vyjadrí podporu nejakému kandidátovi alebo politickej strane. Skutočnosť, že opäť začal vykonávať činnosť sudcu Najvyššieho súdu mu výrazne znížilo možnosť prejaviť otvorenú politickú podporu, no na druhej strane aj indície o tom, že založí politickú stranu znižujú…

  Arcibiskup Paríža k prípadu Lambert: Stali sme sa obyčajnými odpadkami?

  0

  Francúzsko 21. mája (RV) Na silne medializovaný prípad francúzskeho pacienta v nemocnici v Reimse trpiaceho tetraplégiou, čiže úplnou obrnou všetkých štyroch končatín v dôsledku úrazu hlavy, ktorému sa lekári rozhodli prerušiť od 20. mája prísun vody a výživy, zareagoval parížsky arcibiskup Mons. Michel Aupetit. Silné napätie vzniklo medzi samotnými členmi…

  Vašečka vyzval Hlinu na spoločný odchod z politiky

  0

  Richard Vašečka má talent povedať v najmenej vhodnej chvíli niečo, čo ovplyvní zásadne vždy nielen jeho politickú kariéru, ale aj tých v jeho okolí. Čo to o tom vedia tí, ktorých s Daniškom vopred „natreli“, že idú z OĽANO do jeho novej strany. Príbeh o tom, ako vzniklo KÚ poznáme…

  Marián Kuffa: Ministerke kultúry dávam jednotku s hviezdičkou

  0

  Katolícky kňaz Marián Kuffa vysoko ocenil rozhodnutie ministerky kultúry odmietnuť poskytovať granty pre genderistické iniciatívy a skupiny presadzujúce agendu LGBTI. Rozhodnutie považuje za historicky jedinečné „Pani ministerka kultúry prvý krát v histórii odmietla príspevok na genderistické aktivity LGBTI. Jednotka s hviezdičkou. Podporme všetci, celý národ pani ministerku v tejto veci.“  Ideológia gender je podľa…

  Kardinál Burke vyzval veriacich, aby sa vzopreli vládam, ktoré podporujú masívnu imigráciu

  0

  Kardinál Burke sa na piatkovej konferencii v Ríme vyjadril, že “postaviť sa proti masívnej moslimskej imigrácii je realizovaním zodpovedného patriotizmu.“ Kardinál rovnako vyzval na bránenie Európy pred islamskou imigráciou, nakoľko hlavným ideovým zameraním islámu je „vládnuť svetu.“ Burke poukázal na situáciu vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a v Spojených štátoch a iných krajinách,…

  Armádny Magazín

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. V marci bolo oznámené, že prvý let ruského bezpilotného lietadla UAV Hunter spoločnosti Suchoj sa uskutoční v roku 2019. Suchoj Ochotnik“ alebo „Hunter“ j

  Sovietske tankové eso Zinovij Grigorievič Kolobanov so svojím tankom zastavil útok Wehrmachtu na Leningrad

  0

  Tankové vojská dnes predstavujú dôležitú súčasť armád celého sveta. Sovietska či ruská tanková škola a ruská armáda sa môže pochváliť celým radom vynikajúcich tankov a tankistov, ktorí dokázali svoju kvalitu a bojové majstrovstvo na mnohých bojiskách od 1.svetovej vojny až do konfliktu v Čečensku. K takýmto tankom a tankistom patrí…

  Zverejnené zábery z pádu čínskeho stíhacieho bombardéra

  0

  Video o katastrofe čínskeho stíhacieho bombardéra Xian JH-7, sa objavilo na sociálnych sieťach. Tvrdí sa, že lietadlo spadlo v provincii Hainan, kde sa konali vojenské cvičenia čínskych vojsk. Zábery ukazujú, že lietadlo pri vysokej rýchlosti takmer kolmo dopadá na zem, a ihneď dochádza k explózii. Mraky dymu a ohňa stúpajú desiatky metrov.

  Čínsky plán na obsadenie ZSSR

  0

  Plány USA pre napadnutie ZSSR, vrátane použitia jadrových zbraní, sú všeobecne známe. Už menej sú známe informácie o tom, že krátko po 2. svetovej vojne sa i Spojené kráľovstvo chystalo k masívnemu bombardovaniu sovietskych miest. Plány ú

  Najsilnejšie armády v roku 2019 - porovnanie globálnych ozbrojených síl

  0

  Najnovšie údaje z Global Fire Power Index identifikujú najsilnejšie armády v roku 2019. V ktorých oblastiach dominujú niektoré z najsilnejších armád a kde zaostávajú? Aké sú najsilnejšie ozbrojené sily v roku 2019? Každý rok od roku 2006, Global Fire Power Index hodnotí 137 moderných vojenských síl pomocou 55 rôznych parametrov, aby…

  IPSC strelci sa stretli v Michalovciach

  0

  Cez víkend sa konalo v Michalovciach 1.Kolo východoslovenskej Ligy Šariš-Zemplín, kde sa stretli športoví strelci zo Slovenska a Poľska. Strieľalo sa podľa pravidiel IPSC, v divíziách:  Standard, Production a  Open, prinášame výsledky a niekoľko videí.

  Tvoja Svadba

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Doplnky zo živých kvetov: Osviež svoj svadobný deň

  0

  Ak sa povie svadba, prvé čo vás napadne budú svadobné šaty, nevesta, kytica. Zo živých kvietkov ale môžete vytvoriť omnoho viac ako len tradičnú okrúhlu svadobnú kyticu a pierko pre ženícha. Kvietkami môžete ozdobiť svadobných hostí a družičky tiež poteší ozdoba, ktorú môžu použiť tak, ako im to vyhovuje najviac. Doplnky zo…

  Fotenie pri západe slnka: Nápady na unikátne svadobné fotografie

  0

  Svadobné fotenie je vždy najväčšou radosťou pre nevesty a pre niektorých ženíchov predstavuje nekonečné hodiny (niekedy dokonca tri) usmievania sa a bozkávania. Nebojte sa, on vás ľúbi a prežije aj to, že na neho niekto pol dňa mieri (fotoaparátom). Fotenie pri západe slnka, o ktorom chceme dnes hovoriť, vyžaduje trošku prípravy, správne načasovanie a dobre…

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…

  Ako skladovať vajíčka? Rozhodne nepodceňujte ani ich výber a prípravu

  0

  Vajíčka sú často diskutovanou potravinou. Niektorí si nevedia varenie bez vajec predstaviť, iní ich zatracujú. Určite však patria medzi  najhodnotnejšie potraviny vďaka obsahu bielkovín, lecitínu, mnohých minerálnych látok a vitamínov. Kritizovanou súčasťou vajec je cholesterol, preto by ste ich konzumáciu nemali preháňať. Zároveň patria k nebezpečným potravinám, pretože pri nevhodnom skladovaní alebo…