Skutočné informácie o COVID-19

Uvádzam tu fakty o Covid-19 s plnými odkazmi na ich zdroje, ktoré poskytujú odborníci v tejto oblasti, na pomoc čitateľom, aby mohli realisticky zhodnotiť riziká.
„Jediný spôsob, ako bojovať proti nemoci, je úprimnosť.“ Albert Camus, Mor (1947)
Pod týmto prehľadom nájdete najnovšie kompletne citované informácie o lekárskom a politickom vývoji.
Prehľad
1. Podľa údajov z najviac skúmaných krajín a regiónov je úmrtnosť na Covid19 v priemere asi 0,2% (1) čo je v rozsahu závažnej chrípky a asi dvadsaťkrát nižšia, ako pôvodne predpokladala WHO.(2)
2. Dokonca aj v globálnych „aktívnych bodoch“ je riziko úmrtia pre bežnú populáciu školského a produktívneho veku zvyčajne v rozsahu každodennej jazdy autom do práce(3). Riziko bolo spočiatku nadhodnotené, pretože veľa ľudí s iba miernymi alebo žiadnymi príznakmi sa nezohľadnilo.
3. Až 80% všetkých osôb pozitívnych na test zostáva bez príznakov(4). Dokonca aj medzi 70-79 ročnými zostáva okolo 60% bez príznakov(5). Viac ako 95% všetkých osôb vykazuje nanajvýš mierne príznaky.
4. Až tretina všetkých osôb už má určitú vlastnú imunitu(6) voči Covid19 kvôli kontaktu s predchádzajúcimi koronavírusmi (t.j. bežné vírusy z nachladenia).
5. Medián alebo priemerný vek zomretých vo väčšine krajín (vrátane Talianska)(7) je viac ako 80 rokov a iba asi 1%(8) zomretých nemali žiadne vážne podmienky. Vek a rizikový profil úmrtí teda v podstate zodpovedajú bežnej úmrtnosti.
6. Vo väčšine západných krajín sa 50 až 70% všetkých ďalších úmrtí vyskytlo v opatrovateľských domovoch, ktoré nemajú prospech zo všeobecného zablokovania. Navyše v mnohých prípadoch nie je jasné(9), či títo ľudia skutočne zomreli na Covid19 alebo na extrémny stres, strach a osamelosť.
7. Až 50% všetkých ďalších úmrtí možno nespôsobil Covid19 (10), ale účinky blokovania, paniky a strachu (11). Napríklad liečba srdcových infarktov a mozgových príhod sa znížila až o 60%, pretože mnoho pacientov sa už neodvážilo ísť do nemocnice.
8. Dokonca ani pri tzv. „Úmrtiach na Covid19“ nie je často jasné (12) či zomreli na koronavírus alebo s koronavírusom (t.j. na základné choroby) alebo či boli započítané ako „predpokladané prípady a neboli vôbec testované. Oficiálne údaje však zvyčajne toto rozlíšenie neodrážajú (13).
9. Mnoho mediálnych správ o mladých a zdravých ľuďoch, ktorí zomreli na Covid19, sa ukázalo byť nepravdivých: veľa z týchto mladých ľudí buď nezomreli na Covid19, už boli vážne chorí (14) (napr. na nediagnostikovanú leukémiu) alebo boli v skutočnosti vo veku 109 a nie 9 rokov (15).
10. Normálna celková úmrtnosť za deň je asi 8 000 ľudí v USA , asi 2600 v Nemecku a asi 1800 v Taliansku. Úmrtnosť na chrípku za sezónu je až 80 000 v USA a až 25 000 v Nemecku a Taliansku. V niekoľkých krajinách zostali počty úmrtí na Covid19 pod silnými chrípkovými sezónami (16).
11.Regionálne zvýšenie úmrtnosti môže byť ovplyvnené ďalšími rizikovými faktormi, ako sú vysoká úroveň znečistenia ovzdušia (17) a mikrobiálna kontaminácia (18), ako aj kolaps v starostlivosti o starších a chorých v dôsledku infekcií (19), hromadnej paniky a blokovania. Osobitné predpisy za zaobchádzanie so zosnulými a niekedy viedli k ďalším prekážkam v pohrebných alebo kremačných službách.
12. V krajinách ako Taliansko a Španielsko a do istej miery Spojené kráľovstvo a USA nie je preťaženie nemocníc v dôsledku silných chrípkových vĺn neobvyklé (20). Navyše do karantény bolo umiestnených až 15% lekárov a zdravotníckych pracovníkov (21), aj keď sa u nich nevyskytli žiadne príznaky.
13. Často zobrazené exponenciálne krivky „korónových prípadov“ sú zavádzajúce (22), pretože počet testov exponenciálne vzrástol. Vo väčšine krajín pomer pozitívnych testov k celkovému počtu testov (t.j. pozitívny pomer) zostal konštantný na úrovni 5% až 25% alebo sa zvýšil iba mierne. V mnohých krajinách bol vrchol rozpätia dosiahnutý už dávno pred zablokovaním (23).
14. Krajiny bez zákazu vychádzania a zákazu kontaktu, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea alebo Švédsko, nezažili negatívnejší priebeh udalostí ako iné krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dokonca ocenila Švédsko (24), že teraz profituje z vyššej imunity v porovnaní so zablokovanými krajinami.
15. Strach z nedostatku ventilátorov bol neopodstatnený (25). Podľa odborníkov na pľúca je invazívna ventilácia (intubácia) pacientov s Covid19, dôvod ktorej je čiastočne spôsobený strachom z rozšírenia vírusu, v skutočnosti často kontraproduktívna (26) a poškodzuje pľúca.
16. Na rozdiel od pôvodných predpokladov rôzne štúdie ukázali, že neexistuje dôkaz (27) o tom, že by sa vírus šíril v aerosóloch (t.j. časticiach vznášajúcich sa vo vzduchu) alebo prostredníctvom dotyku (28) (napríklad na kľučkách dverí, smartfónoch alebo v kaderníctvach).
17. Neexistujú ani vedecké dôkazy(29) o účinnosti tvárových masiek zdravých osôb alebo osôb bez príznakov. Naopak, odborníci varujú, že takéto masky narúšajú normálne dýchanie a môžu sa stať „nosičmi baktérií“ (30). Vedúci lekári ich nazývali „mediálnym humbukom“ a „smiešnymi“ (31).
18. Mnoho kliník v Európe a USA zostalo počas vrcholu Covid19 silne nevyužitých (32) alebo takmer prázdnych ,v niektorých prípadoch museli poslať zamestnancov domov (33). Bolo zrušených množstvo operácií (34)a terapií, vrátane transplantácií orgánov a skríningu rakoviny.
19.Bolo zachytených niekoľko médií, ktoré sa pokúšali dramatizovať situáciu v nemocniciach (35), niekedy dokonca aj s manipulatívnymi obrázkami a videami. Neprofesionálne spravodajstvo(36) v mnohých médiách vo všeobecnosti maximalizovalo strach a paniku v populácii.
20.Súpravy na testovanie vírusov používané v medzinárodnom meradle sú náchylné na chyby (37) a môžu viesť k falošne pozitívnym a falošne negatívnym výsledkom. Navyše oficiálny vírusový test nebol klinicky overený(38) z dôvodu časového tlaku a niekedy môže reagovať na iné koronavírusy.
21.Početní medzinárodne uznávaní odborníci(39) v oblasti virológie, imunológie a epidemiológie považujú prijaté opatrenia za kontraproduktívne a odporúčajú rýchlu prirodzenú imunizáciu(40) bežnej populácie a ochranu rizikových skupín. Riziká pre deti sú takmer nulové(41) a uzatváranie škôl nebolo z lekárskeho hľadiska nikdy zaručené.
22.Niekoľko lekárskych odborníkov opísalo vakcíny proti koronavírusom ako nepotrebné (42) alebo dokonca nebezpečné(43). Napríklad vakcína proti tzv. prasacej chrípke z roku 2009 skutočne viedla k mnohým vážnym neurologickým poškodeniam(44) a miliónovým súdnym sporom.
23.Počet ľudí, ktorí trpia nezamestnanosťou, psychickými problémami(45) a domácim násilím v dôsledku týchto opatrení, sa celosvetovo prudko zvýšil. Niektorí odborníci sa domnievajú, že tieto opatrenia si môžu vyžadovať viac životov ako samotný vírus(46). Podľa OSN môžu milióny ľudí na celom svete upadnúť do absolútnej chudoby a hladu(47)
24.Informátor NSA Edward Snowden varoval, že „korónová kríza“ sa použije na masívne a trvalé rozširovanie globálneho dohľadu(48). Renomovaný virológ Pablo Goldschmidt(49) hovoril o „globálnom mediálnom terore“ a „totalitných opatreniach“. Popredný britský profesor virológie John Oxford hovoril o „mediálnej epidémii“(50).
25.Viac ako 500 vedcov varovalo pred „neslýchaným dohľadom nad spoločnosťou“(51) prostredníctvom problematických aplikácií na „sledovanie kontaktov“. V niektorých krajinách sa takéto „sledovanie kontaktov“ už vykonáva priamo prostredníctvom tajnej služby(52). Vo viacerých častiach sveta je už obyvateľstvo monitorované bezpilotnými lietadlami(53) a čelí vážnemu zásahu polície.
Zatiaľ toľko .

(1)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit
(2)https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rate-by-age-countries-2020-3
(3) článok vymazaný !!!
(4)https://www.bmj.com/content/369/bmj.m13757
(5) https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html
(6)https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1
(7)https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
(8)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
(9)https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article
(10)https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-record-weekly-death-toll-as-fearful-patients-avoid-hospitals-bm73s2tw3
(11)https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/
(12)https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/
(13)https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article
(14)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html
(15)https://www.tagesanzeiger.ch/bund-muss-in-seiner-todesfallstatistik-fehler-korrigieren-584308129723
(16)https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
(17)https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study?utm_medium
(18)https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html
(19)https://swprs.org/covid-19-a-report-from-italy/
(20)https://off-guardian.org/2020/04/02/coronavirus-fact-check-1-flu-doesnt-overwhelm-our-hospitals/
(21)https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-morgue-idUSKBN21B1PP
(22)https://fivethirtyeight.com/features/coronavirus-case-counts-are-meaningless/
(23)https://www.youtube.com/watch?v=lGC5sGdz4kg– odstránené !!!
(24)https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/
(25)https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d
(26)https://www.medscape.com/viewarticle/928156
(27)https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
(28)https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/
(29)https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar/
(30)https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/
(31)https://www.aerztezeitung.de/Politik/Montgomery-haelt-Maskenpflicht-fuer-falsch-408844.html
(32)https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article
(33)https://eu.usatoday.com/story/news/health/2020/04/02/coronavirus-pandemic-jobs-us-health-care-workers-furloughed-laid-off/5102320002/
(34)https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Stanford-hospital-system-to-cut-pay-20-furlough-15227591.php
(35)https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage-from-italy-in-report-about-nyc/
(36)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222
(37)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885
(38)https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
(39)https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
(40)https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
(41)https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext
(42)https://www.youtube.com/watch?v=k0Q4naYOYDw
(43)https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9
(44)https://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-million-compensation-1438572
(45)https://eu.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-help-mental-health-addiction/5104357002/
(46)https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html
(47)https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/21/coronavirus-pandemic-will-cause-famine-of-biblical-proportions
(48)https://www.youtube.com/watch?v=-pcQFTzck_c
(49)https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-totalitarismus
(50)https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/
(51)https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/
(52)https://www.jewishpress.com/news/the-courts/state-to-high-court-even-more-shin-bet-involvement-in-fighting-the-coronavirus/2020/04/14/
(53)https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 344

Celkové hodnotenie: 22.34

Priemerná čítanosť: 3830

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Referendum môže byť napriek bojkotu koalície a masmédií úspešné, hovorí prieskum

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Podľa novembrového prieskumu agentúry AKO by na blížiace sa januárové referendum o predčasných voľbách prišlo asi 54,2 percenta…

  Erik Kaliňák pre HS o tom, v čom je Progresívne Slovensko pre našu krajinu nebezpečné

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Erik Kaliňák, podpredseda strany Smer –sociálna demokracia v rozhovore pre Hlavné správy aj o tom, že: “Progresívne Slovensko je…

  Nepodľahla tlaku USA: Holandská ministerka obhajuje obchodné vzťahy s Čínou

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Ft/Foto:Twitter)   Ministerka hospodárstva signalizuje, že Holandsko napriek tlaku USA v súvislosti s vývozom špičkových technológií neoslabí vzťahy s Pekingom, informuje…

  Rusko obviňuje USA z podpory separatistov v Sýrii

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Trtworld/Foto:Facebook)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v súvislosti s teroristickou skupinou YPG uviedla, že Washington bezostyšne presadzuje líniu,…

  Dobývanie severného pólu úspešne zavŕšili Rusi v 3. tisícročí

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ľudia po stáročia spoznávajú svoju planétu, no dodnes ešte úplne neprebádali všetky jej záhady. Ľudstvo však už dosiahlo mnohé…

  Americký novinár po zážitku so Slovákmi: Vojna na Ukrajine - vyzerá to ako za starých čias

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   V Európe sú skeptici voči politike NATO umlčaní a odrezaní od priateľov a  rodiny, píše Rod Dreher pre…

  Obmedzenie cien ruskej ropy zo strany Západu rozkolíše energetické trhy

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Economist/Foto:Twitter)   Od februárovej invázie Ruska na Ukrajinu sleduje americká energetická politika dva veľké, zdanlivo protichodné ciele, píše The Economist. Prvým…

  Kauza Gorila: v médiách sa podáva tak skreslene, že je to úplne fascinujúce

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   A naozaj to dobre vypovedá o mediálno-politických hrách v našej krajine, tvrdí exminister a politický komentátor Juraj Draxler…

  Ukrajinské ozbrojené sily presúvajú delostrelectvo zo Záporožia do blízkosti Kremennej: čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 1. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Taktické skupiny ukrajinských ozbrojených síl sa 29. novembra pokúsili preskúmať obranu ruských ozbrojených síl pri Kremennej. Jednotky 17. tankovej,…

  Chceli prekryť zlyhania niečím veľkým alebo je to odkaz? Politici komentujú obvinenie Haščáka

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák/Facebook/Trend)   Netrvalo dlho a k obvineniu jedného z partnerov finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka má čo povedať čoraz…

  Vášeň v Tebe

  Ako sa dostať do formy pred zimným lyžovaním?

  0 icon

  Ak si chcete užiť v zime lyžovanie s radosťou, mali by ste začať s kondičnou prípravou už v jeseni. Zhodli sa na tom viacerí skúsení profesionáli. Určite si chcete užiť lyžovanie aj vo vyššej rýchlosti. Preto by ste sa pri zlepšovaní kondície mali zamerať na posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Silné by mali byť aj…

  Len 9-ročná Róza je už 4-násobnou darkyňou vlasou. Pomáha onkologickým pacientom

  0 icon

  Tomu sa hovorí vášeň zameraná správnym smerom. Len 9-ročná Róza Kloknerová z Jilhavy už 4-krát venovala svoje vlasy na dobročinné účely. Rózinka ich prvýkrát darovala vo svojich štyroch rokoch 14. júna 2017. Potom znova 3. apríla 2019 a následne 29. júla 2020, informuje portál DobrýDen.

  30 rokov od Sám doma 2: Herec lupiča Harryho priznal, že pri natáčaní utrpel vážne popáleniny

  0 icon

  Už je to 30 rokov, kedy si diváci mohli v kinách pozrieť film Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Dnes už 79-ročný herec Joe Pesci, ktorý hral banditu Harryho, pre portál People prezradil, čo sa mu počas natáčania skutočne stalo. Ak ste film videli niekoľkokrát, určite vám v pamäti utkvela scéna, ked

  Nechcete ráno používať škrabku na zamrznuté okná? Vyskúšajte jednoduchý trik

  0 icon

  Zamrznuté okná zvnútra aj zvonku patria počas zimy medzi nočnú moru každého vodiča. Ako zabrániť, aby ste ráno pred odchodom do práce nemuseli čistiť okno auta? Mráz a sneh spôsobujú, že cesty sú šmykľavé, čo sťažuje jazdu. A ak vaše auto nestálo v garáži, v chladných dňoch máte o starosť viac,…

  Chuck Norris rád vtipkoval: “Keď krájam cibuľu, tak cibuľa plače.“ Tentokrát plače on, prišiel o priateľa

  0 icon

  Herci prišli o ďalšieho kolegu. Vo veku 66 rokov zomrel Clarence Gilyard Jr. Môžete ho poznať najmä z filmov Top Gun, Smrtonosná pasca či seriálov Walker, Texas Ranger alebo Matlock. Za svojím kolegom smúti aj 82-ročný Chuck Norris, ktorý mu napísal dojemné slová.

  Armádny Magazín

  Ukrajinských vojenských pilotov pripravujú na stretnutie s neznámymi lietadlami

  0 icon

  Rusko, 1. december 2022 (AM) –NATO sa vrátilo k dodávkam stíhačiek MiG-29 a F-16 do Kyjeva, ktoré sú v prevádzke v krajinách východnej Európy. Stalo sa tak po tom, čo aliancia uznala „kolosálny účinok“ ruských raketových útokov na ukrajinský energetický sektor. Pomôžu tieto lietadlá Kyjevu chrániť oblohu krajiny

  Japonský expert hovorí, že konflikt na Ukrajine vypukol 16. februára a začal ho Kyjev

  0 icon

  Rusko, 2.december 2022 (AM) – Iwa Osaki, v autoritatívnej japonskej publikácii JB Press, napísal dlhý článok, naplnený túžbou ukázať Japoncom, že nie je správne reprezentovať Rusko a V. Putina ako „krvilačných agresorov“, ktorí snívajú o „obnovení Sovietskeho zväzu“ vojnou na úkor území bývalých republík. Totiž takto americké médiá poslušné Američanom reprezentuj

  Bojová skupina Wagner ukázala, ako trénuje bojovníkov pre ukrajinskú operáciu. Video

  0 icon

  Rusko, 2.december 2022 (AM) – Novinárom televízie Russia Today sa podarilo navštíviť základňu Wagner PMC, kde sa školia regrúti spoločnosti na účasť v operácii Na Ukrajine. Videoklip z cvičiska sa teraz aktívne replikuje na telegramových kanáloch.   &nbs

  Rusko by malo ísť iránskou cestou modernizácie leteckých zbraní

  0 icon

  Irán, 2.december 2022 (AM) – Konflikt na Ukrajine odhalil problémy v ruskom systéme budovania ozbrojených síl, keď sa potrebné vzorky niekedy nakupovali v kusových množstvách a míňali sa na zbytočné projekty. Modernizačné programy pre staršie produkty často buď zlyhali, alebo neviedli k zlepšeniu výkonu. Na tomto pozadí kontrastuje Irán, ktorého vojensko-priemyse

  Ursula von der Leyen narátala už 100-tisíc mŕtvych ukrajinských vojakov. Prehľad bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 1.december 2022 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v dnešnom prejave povedala, že od februára stratili ozbrojené sily Ukrajiny nenávratne 100 000 ľudí. Počas bojov podľa nej zahynulo aj 20-tisíc civilistov. Vyjadrenia európskeho politika vyvolali búrku diskusií v ukrajinskom a západnom segmente. Došlo to dokonca až k…

  TopDesať

  Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

  0 icon

  Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

  Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

  0 icon

  Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

  Máš zlý deň? Títo ľudia ti dokážu, že to nie je až také zlé

  0 icon

  Máš zlý deň? Alebo máš problém sa s takýmito dňami vyrovnať? Nezúfaj, nie si jediný ani posledný. Ľudia sa podeli o svoje nešťastie na internete týmito vtipnými fotografiami. Existujú 2 spôsoby, ako sa môžeme postaviť k našej smole. Môžem sa ňou nechať vytočiť a hnevať sa, alebo ju môžeme prijať…

  18 zaujímavostí, ktoré Dubaj premenil na realitu

  0 icon

  Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dubaj je naozaj krásnym ale zvláštnym miestom. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce…

  Títo ľudia vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu

  0 icon

  V každom z nás sa ukrýva trocha kreativity. Záleží len od nás, či ju dokážeme naplno ukázať svetu. Títo ľudia sa rozhodli, že vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu. Nečakané výzvy dokážu rýchlo pokaziť náladu, pretože nie každý má rád prekvapenia, kvôli ktorým musí opustiť svoju komfortnú zónu. To…

  FOTO DŇA