• Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo….

  Publikované 26.08. 2017 o 23:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán predseda Národnej Rady SR, Andrej Danko, žiadam Vás týmto otvoreným listom o prijatie a osobné stretnutie aby som Vám predložil dôvody pre moju žiadosť o vypočutie před poslancami NRSR a v závere im navrhol aby sa podpísali pod petíciu na vypísanie referenda na 5 závažných otázok o.i. na zrušenie SIS Slovenskej informačnej služby, ktorá vraždí detí, ženy, mužov a starých ľudí a takto sa zastavil novodobí fašizmus na Slovensku.

  Stručné zdôvodnenie: Moja rodina je nemilosrdne a brutálne prenasledovaná tajnými službami vyše neuveriteľných 25 rokov za to, že som v roku 1992 založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s cieľom aby pod kontrolou televíznych kamier sa sledovala transparentnosť prevodu majetku z predtým spoločného vlastníctva do súkdromných rúk. Brutálne prenasledovanie zasiahlo mojú rodiny až do takej miery, že sme před útokmi museli hladať ochranu v zahraničí a počas tejto doby (11.6.2001 – 13.10.2005) mi „tajné služby“ ukradli rodinný dom a následne sme sa prepadli do bezdomovstva, rodina jako základný článok spoločnosti sa rozložila ďalším útokom, infiltrovaním „psychopatky“ do našej rodiny, čo viedlo až k rozvodu manželstva a môjmu synovi v zahraničí hrozí smrť poruchou osobnosti, nakoľko sa stal terčom ďalších útokov tajných služieb.

  Slovenská Národna rada nesie podiel viny, nakoľko prijala v r. 2003 zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol v tom čase v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd o čom svedčí jeho následná novelizácia aj vďaka nášmu verbálnemu proterstu pred NRSR, nakoľko dovoľoval prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka, čo je v rozpore s Dohovorom. Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup při prijímaní tohoto zákona nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenje škody našej rodiny.

  Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci prijali novelu tohoto zákona, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnu Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

  Naše podozrenie z prenasledovania umocňuje nová kniha od autora bývalého príslušnika SIS Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI. Vďaka jeho občianskej statočnosti sa oddhalili skutočnosti, že SIS Slovenská informačná služba zneužíva svoje právomoci a tajne prenasleduje každého, kto má iný názor na budúcnosť Slovenska, vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí len preto, aby obetiam privodila starosti, smútok a následne stratu majetku nehľadiac na utrpenie nevinných detí.

  Tento novodobí fašizmus, nadraďovanie jedných nad druhými třeba rýchlo a neodkladne zastaviť. Z tohoto dôvodu chcem poslancom vyrozprávať podrobnejšie tieto skutočnosti a vyzvať ich aby svojími podpismi urýchlili vypísanie referenda na 5 otázok, ktorými sa zastaví toto neľudské zneužívanie SIS Slovenskej informačnej služby, o ktorej činnosti nepochybne musí vedieť aj súčasný predseda vlády Robert Fico, ktorý mlčí.

  Kedže pán premier mi osobne neodpovedal na môj rozsiahly list uverejnený aj na internete, žiadam aby som ako najviac poškodený občan a v méně ostatných poškodených občanov mohol prehovoriť na najbližšej schôdze NR SR.

  Vážený pán predseda Národnej Rady Slovenskej republiky Andrej Danko, v prípade, že Vám procesné dôvpdy nedovolia presadiť moje vystúpenie pred poslancami, uvítal by som aby Vaše právne oddelenie na Váš pokyn zahájilo prerokovanie našej žiadosti o odškodnenie z 11.11.2008, nakoľko podľa viacerých právnych názoroch uvádzaných v tomto súdnom spore NR SR urobila nesprávny úradný postup při prijímaní zákona o dobrovolných dražbách a postup premiera Fica by bol v rozpore nielen s dobrými mravmi voči poškodeným občanom, rodinám ale aj zneužitie svojho postavenia – verejného činiteľa v zmysle prirodzeného práva na ochranu základných ľudských práv, nakoľko papierové právo (novela zákona 514) týmto stráca svojú platnosť. S pozdravom.

  Ján Molnár, poškodený občan

  Žaloba: www.koloseo.info/sudy/8C181

  https://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  Žiaľ môj podnet na prešetrenie týchto skutočností ignoroval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý nesie zodpovednosť za nevyšetrenie tých porušení základných ľudských práv.

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“. V roku 2001 som před prenasledovaním musel utiecť hľadať ochranu do zahraničia, kde som bol od 11.6.2001 do 13.10.2005, ešte predtým som uverejnil na internete knihu Sám proti všetkým farizeom. Dovoľte, aby som uverejnil moje spomienky z roku 2001 zachytené v mojej knihe so súčasnou knihou Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Nadišiel čas, aby sme sa spojili aj my, drvivá väčšina čestných ľudí, aspoň na názore aký by mal byť prezident občianskej spoločnosti. Dokážeme to? Ich v boji spájali peniaze, čo bude spájať nás? Súcit, porozumenie? Nie, tiež peniaze! Veď ide o naše peniaze, o naše platy, ktoré sa doposiaľ cez štátny rozpočet prelievali a odčerpávali! Len pracujúci vo výrobnej sfére, robotníci, roľníci a technický aparát vytvárajú peniaze, ostatní s nimi len obchodujú. Veď bez našich pracovitých rúk by oni nemali s čím narábať.  Za desať rokov si „vytunelovali“  takmer 170 miliárd! To je toľko ako celý ročný štátny rozpočet. Celý rok by sme  nemuseli „nič robiť“ za ten istý plat, alebo celý rok by sme mohli poberať dvojnásobný plat za tú istú robotu. Určite by to bolo lepšie, lebo by sa rozbehol trh. Lenže „tunelári“ sú šikovnejší najmä v tom, že vedia každého dokonale „oblafnúť“.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám :   Informátori a spolupracovníci likvidačného oddelenia SIS sa podielaju spolu pachateľstvom na vraždách detí, pričom niektorí ani sami nevedia čoho sú spolupachateľmi. Sú uvedení do omylu, sledujú a pripravujú vraždy detí a podeĺajú sa na ich likvidácii. Den čo den svojou činnosťou spolupracujú a podeilajú sa na vraždách detí a ich príprav. Niektorí si ani neuvedomujú a nevedia, na čo sú zneužívaní. A na čo je zneužívaná ich práca. Myslia si, že si zakládajú skvelú karieru ( najme mladý ludia, ktorí pre slovenskú informačnú službu pracujú ). Dostanú pár eur a pritom ani nevedia , že za tými peňazmi je skrytá vražda malého dieťaťa … Každý z nás si musí uvedomiť , že Eduard Hakl je ochotný a pripravený všetky svoje tvrdenia dokázať na súde. Takže pokiaľ sa týmto všetkým čo čítate v tejto knihe nechcú zaoberať kompetentné osoby, tak by sme sa mali tým zaoberať my – občania.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Bude lepšie? Zatiaľ nemáme žiadne záruky, nakoľko neboli vytvorené žiadne nové kontrolné mechanizmy, že sa tak nestane i do budúcna. Je dôvodné podozrenie, že aj táto garnitúra urobí presne to isté ako predošlá. Vytuneluje čo sa dá, ale oveľa rafinovanejšie. Signály o hromadení akcií a majetku do niekoľkých rúk vplyvných pánov to nasvedčujú. Občania nemajú žiadny mechanizmus, aby mohli ovplyvniť politiku. Slobodné voľby? Myslím, že aj to je už prežitok, vzhľadom na dianie okolo nás, keď si za štyri roky vládnuce garnitúry dokážu „nakradnúť“ toľko, koľko nenašporí radový občan ani za štyri generácie poctivej práce. Raz za štyri roky si vypýtajú náš hlas, aby nás mohli legálne okrádať ďalej.  Radoví občania nemajú šancu vyhrať proti dobre organizovanej presile.  Ak bude prezident ľudový, bude aj viac peňazí pre naše rodiny a domácnosti. To si musíme vybojovať.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám:   Skutočný príbeh a skutočný poškodený z kapitoly 6: V tejto kapitole Vám ponukáme rozhovor s mužom, ktorý sa stal obeťou činnosti SIS a tajných služieb . Je to doslovné vyjadrenie tohto muža, ktorý sa stal priamo terčom agentov SIS a podľa jeho slov aj vojenskej tajnej služby. Tieto informácie, ktoré tu zverejnujeme nám poslal ako správy na stránku ,, Charita na pomoc poškodeným tajnou sužbou O.z ,, , ktorú sme zriadili na facebooku … Takže tu je uvedená komunikácia medzi charitou a pánom XXXX : XXXX: …. lebo sa mi tiež zdá , že autohavárie , Langoša, Totha, a samovražda Vrabca v roku 2006 boli vraždy vykonáne civilnou alebo vojenskou tajnou službou. A presne takéto sú ich zpôsoby práce. … Charita: ,, Sám ste my písal, že stahovanie myšlienok je normálne … Takže si to dajte do kopy a zjistíte, že to reálne je. XXXX: ,, No mne asi 4 mesiace predtým hackli počítač, kde som mal údaje nasvedčujúce farma korupcíí kedže som pracoval vo farmaceutickej firme ako zástupca, tak som mal v počítači stratégiu firmy a tiež citlivé obchodno-marketingové informácie.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Priama voľba prezidenta totiž nevznikla z dôvodov, ako sa nahlas hovorí, že politici chceli, aby si občania zvolil prezidenta podľa vlastných predstáv, aby mohli kandidovať aj nezávislí občania, to sú opäť prázdne slová, veď volebná kampaň stojí najmenej 7-10 miliónov korún. Kto mal toľko peňazí, že ich mohol risknúť, v prípade neúspechu akoby zahodiť. Radoví občania určite nie, veď ledva prežívame. Politici sa spolahli na ich vplyv – silu peňazí. Tí predošlí si urobili dokonalé zásoby (viď správy o tunelovaní a pod.) a tí noví majú k dispozícii novú štátnu kasu obohatenú o úsporné balíčky, ktoré sa žiaľ dotýkajú nás radových občanov. Obidve strany sa spoliehali, že urobia takú silnú volebnú kamaň, ktorou skryjú ich pravé záujmy a vyhrá ich kandidát. Preto všetci chceli priamu voľbu, lebo vedeli, a spoliehajli sa na to, že sila peňazí vie urobiť zázraky. Aby to vyzeralo demokraticky, musia si vynútiť súhlas verejnosti. A verejnosť hlasovala tak ako chcela sila peňazí, to je už dávno vyskúšané. Len sa viac zamyslite, či vám niekto ponúkne taký výhodný program pre väčšinu radových občanov, aký vám ponúkam v tejto knižke.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám : XXX : V.r 2004 som ich kontaktoval – SIS, že asi človek , ktorý ma prenásleduje po meste, patrí k nim a teda nech mi objasnia čo sa deje. Prišli z inšpekčného oddielu dvaja páni a na základe ich podnetu som podal oficiálný podnet, aby sa tým SIS mohla zaoberat a o rok na to mi z pred očí, po zapnutí poštového správcu zmizla celá pošta aji s firemnými údajmi…. V období mojho otca v FBIS boli oni na začiatkoch porevolučného spravodajskej inteligencie, budovali všetko od znova. Xxxxx pobočka kde bol moj otec mala konflikt s Mečiarom, lebo mal exstrémistické postoje v súvislosti s osamostatneným Slovenska. A kedže niektorí ludia prešli z FBIS ( bola služba českosloveska ) do novo vzniknutej SIS tak sa nám mohli tzv. pomstít. … Bohužiaĺ oni fungujú ako vojenská hierarchia čiže nestačí tu ákemu agentovi vynadať v pobočke Xxxxx , ale treba to riešiť tam kde to varia a organizuju lebo len v centrále vedia príkazmi zrušiť už skor vydané rozkazy svojej spravodajskej sieti ,,. .. ,, No mna práve ty agenti nasadení ako kolegovia v tej farmaceutickej firme upozornili , že všetko bude odprezentované v televízii, v médiaách .

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď spravodlivosť je veľmi jednoduchá vec, ľudskosť to je spravodlivosť! Ich spravodlivosť, to sú špekulácie, žiaľ v náš neprospech. A tak je to aj v prípade priamej voľby prezidenta.  Nebola to súťaž o dobrého prezidenta, ale súťaž kto dá viac, súťaž o najmocnejšieho prezidenta, veď voľby, to je len sila reklamy a to sa opäť rovná sile peňazí. Teraz s hrdosťou môžu povedať, veď občania si ho zvolili.  Ale občania nemali na výber, lebo radový čestný občan, ktorý má nato, aby vykonával túto funkciu jednoducho nemá finančné prostriedky na voľby, a preto o nejakých slobodných voľbách nemôže byť ani reč. Ak by si chcel prípadný nezávislý kandidát získať verejnosť, musel  by  svoj program, svoje plány a názory preniesť do každej domácnosti, to znamená musel by vynaložiť na reklamu minimálne 10-15 miliónov (čas vyhradený v štátnych médiach postačil akurát na predstavenie kandidátov, ale v žiadnom prípade nie na rozsiahle predstavenie programového zámeru, veď vysvetliť ako chce dosiahnúť zmenu, je veľmi zložité a vyžaduje si to veľa času). Kto mal peniaze na takúto riskantnú hru? Nikto zo slušných ľudí! Len politické loby cez svojich finančných magnátov, ktorí žiaľ nepotrebujú nezávislého a spravodlivého kandidáta.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Tak na základe toho SIS spolupracuje a j s vybranými reklamnými agentúrami, ktorá do reklamy v okolí vášho bydliska implementuje situácie a detaily napr. z vášho života, ktoré sú Vám jedinečné a nikto iný ich neidetifikuje so sebou samým. Ale používajú sa- podrobnosti-, tváry, situácíí, na vyjadrenie kohokolvek súkromia v médiách ,,… ,,   Najhoršie je to keď sa ty spolupracovníci SIS nachádzajú v zamestnaniách a dokážú Vám poriadne znepríjemnit fungovanie v práci,, … ,,V mojom prípade použili techniku z vedlajšieho bytu suseda, ktorý je napojený na asi vojenských tajných, tak mi hackli tv príjmač a vysielali mi ich počítačovo upravený videozáznam, ak by som to nevidiel na vlastné oči, tak by som každého kto mi to tvrdí poslal na psychiatriu, takže sú to ozaj KURVY. Lebo zneužívajú vo svoj prospech všetko čo sa zneužit dá,, … ,, Dokážú sa pozerat na svet vašimi očami a to do slova . Im stačí, že sedia pred monitorom niekde v centrále a Váš očný vniem obraz ktorý Vy vydíte je nimi zachytávaný. Neviem, či to robia SIS, alebo vojenský tajný, NBU, ale aj toto je dalšia vec čo dokážú.,,.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Takže suma sumárum, princíp rovnosti nebol dodržaný a možno  v tomto ohľade bol zákon o voľbe prezidenta – protiústavný. Šancu kandidovať za prezidenta musí mať každý bez rozdielu. A stavať na osobnosti je pre nás radových občanov už prežitok. Takmer každá súčasná  „osobnosť“ má prepojenie na nejaké ekonomické „loby“. Apropó – géniovia by nemali byť vodcovia národov! História sa už veľakrát o tom presvedčila – od Napoleona, Hitlera, Stalina. Géniovia nech pracujú vo výskume, vede.

  Prezident by mal byť najmä ľudský, to je podľa mňa jediná podmienka pre výkon tejto funkcie. Ľudskosť je najvyššia hodnota života na zemi. Na ostatné má predsa svojich poradcov.  Pre zahraničie je dokonalá inštitúcia Ministerstvo zahraničných vecí a podobne. Prezident sa musí v prvom rade starať o svojich občanov. Až tu budú normálne ľudské vzťahy, potom sa môže zaujímať o zahraničie. Spravodlivosť spočíva len a len v ľudskosti. A tú majú zväčša len jednoduchí, životom ťažko skúšaní a poctiví občania, nezaťažení minulosťou ani prepojeniami na finančné impériá. Preto na funkciu prezidenta by mal mať právo kandidovať každý občan bez rozdielu – tak ako hovorí  ústava. Kto má odvahu a dobrý program, nech sa postaví pred kamery a nech hovorí tak dlho ako sám uzná za vhodné.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Lebo SIS verbovala do svojich radov hlavne ľudí, rsp. členov rodin, kde sa už vyskytli naké prepojenie na spravodajské služby z minulosti. A táto bola nevesta kolegu mojho otca z FBIS. Jej manžel (syn jej kolegu) je riaditelom nemocnice v Prešove a spolupartajník Fica. No a potom ako som ich ml pri sebe tých kolegov, tak jednému z nich zabzučala v ušiach ta vnútro ušná vysielačka, tak som vtedy pochopil ako komunikujú a ako sú pospájaní do komunikačnej sietě. A že moj mobil mohol byť vlastne presmerovaný do ich uší a agenti v tichosti vedeli s kým vediem a aký rozhovor ON-LINE. ,, … XXXX: ,, V mojom prípade ani vyšetrovatel sa nezaujímal o to či ITP v ušiach agentov SIS (vysielačky) boli nasadené opravněne v súladě se zákonom, či nasadenie agentov bolo v súlade s predpismi, nič, úplne mali všetko v riti . ,, … XXXX: ,, Eště pre vaše zorientovanie sa, som presvedčený že na Ficovi možete vidieť aká je situacia u mna. Čím sa tvárí Fico lepšie, radostnejšie tým sa mi horšie darí. Je to taká vojna medzi mnou a Ficom, je to taký šialený systém, kedy nás Fico likviduje a ešte sa pritom usmieva v televizii, skratka sa nám vysmieva ako rodine. Myslim to uplne vážne!!!.,,

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď občania si vyberú, ak ich bude nudiť, prepnú si na nejaký film. Ale šancu bv mal dostať každý. Princípom okamžitého hlasovacieho práva občanov by sa mali kandidáti zužovať, až kým nevzíde ten pravý. A to všetko pred televíznymi kamerami. Nech to celé trvá aj pol roka. Veď nejde len o formalitu. No ale to je hudba budúcnosti, o ktorú treba ešte veľa zabojovať. Teraz sa musíme uspokojiť so scenárom, ktorý nám predložili súčasné politické garnitúry. Samozrejme scenáristi mysleli na všetko a nejaký ten nezávislý predsa len  kandidoval, aby sa zachoval dojem demokracie. Či to bol dôstojník SIS, alebo bývalý príslušnik Štb alebo nedajbože KGB to sa nedozvieme, lebo zákon o lustráciách schválili len v Čechách a SIS-ka sa opäť nedá kontrolovať ľudom. Musel by sa stať  zázrak, aby to dopadlo inak ako oni chceli. Ale o tom je život. Zlodej kradne len dovtedy, dokiaľ mu to okolie dovolí. Preto si musíme v budúcnosti my, radoví občania vybojovať svojho prezidenta. Ako? Svojou aktivitou! Nenechať sa znechutiť, zobrať si ceruzku a papier a začať kalkulovať, písať si poznámky a dopátrať sa pravdy, ktorá je väčšinou uväznená. Ponúkam vám desatoro prezidenta a myšlienky novej spoločnosti. Ak sa s nimi stotožníte, ak mi dáte za pravdu, pozorne sledujte či vám niekto ponúkne tieto výhody pre radových občanov. Nenechajte sa „opiť“ inými peknými rečičkami o porozumení, ľavicovej orientácii, vstupu do zahraničia a podobne. Dajte si na tom záležať.  Veď uplynulo dosť času, aby sme sa presvedčili či sa máme lepšie, alebo horšie. Budúcnosť je vo vašich rukách. Bojujte za svojho spravodlivého prezidenta!

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ako dopadli voľby? Oficiálne výsledky ešte nevieme, ale zdá sa, že budú prezentované ako víťazstvo pravice – tak ako to bolo plánované

    Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Oficiálne výsledky volieb budú známe až v nedeľu v noci okolo 23:00, ale už teraz sú k dispozícii nejaké odhady. Podľa nich sa zdá, že nedošlo k veľkým prekvapeniam. Najviac hlasov získajú zrejme pravicové strany súčasnej opozície Oficiálne výsledky volieb budú oznámené…

  V Novom Meste sa päť občanov v žltých vestách domáhalo zrušenia volieb

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Milan Drozd)   Volebný okrsok v bratislavskom Ružinove, kde sa v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) emotívne domáhala voliť Američanka, nebol jediným miestom, kde musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb "Do volebného okrsku na Mikovíniho…

  Pri havárii vrtuľníka mexického námorníctva zahynulo šesť osôb

  Mexiko 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Mexické úrady v nedeľu potvrdili, že vojenský vrtuľník zapojený do hasenia lesných požiarov sa zrútil v centrálnej časti krajiny, pričom zahynulo päť členov posádky z radov vojenského námorníctva a spolu s nimi inšpektor zo štátneho lesníckeho úradu. Informovala o tom v nedeľu agentúra…

  Kultúrne centrum Kysáč má jedinečnú zbierku slovenského ľudového odevu takmer zo všetkých regiónov Vojvodiny

  Kysáč 26. mája 2019 (HSP/RTV.rs/Foto: SRTV)     Kultúrne centrum Kysáč sa odnedávna pýši jedinečnou zbierkou slovenského ľudového odevu takmer zo všetkých regiónov Vojvodiny. Vďaka tejto zbierke v tejto obci realizujú aj viacero projektov,  zámerom ktorých  je poukázať na krásu a jedinečnosť kroja Slovákov v Srbsku Zbierka ľudových krojov v Kultúrnom…

  Motív streľby pred barom v New Jersey sa stále vyšetruje

  Trenton 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-CNN Breaking News)   Motív streľby pred barom v hlavnom meste amerického štátu New Jersey, ktorá si vyžiadala 10 zranených, zostáva neznámy. Agentúra AP v nedeľu pripomenula, že do davu ľudí stojacich pred podnikom v meste Trenton začali v noci na sobotu strieľať najmenej dvaja útočníci.…

  Viktor Orbán: „Západní pokrytci využili sankcie, aby nás dostali z Ruska a Číny“

  Budapešť 25. mája 2019 (HSP/Kormany.hu/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na portáli maďarskej vlády zverejnili zaujímavý článok „Správa o tom, že Maďari chcú zmeny, musí byť zaslaná do Bruselu“. Článok je takmer prepisom rozhovoru, ktorý maďarský premiér Viktor Orbán poskytol domácej rozhlasovej stanici Kossuth Rádio v relácii „Dobré Ráno, Maďarsko“ Premiér Viktor Orbán podčiarkol, že…

  Vo väzení zomrel líder Pravej IRA Seamus McGrane

  Dublin 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Líder Pravej írskej republikánskej armády (Pravá IRA) Seamus McGrane zomrel vo veku 64 rokov v sobotu vo väznici Portlaoise v Írsku, kde si odpykával 11,5-ročný trest za plánovanie bombového útoku počas návštevy princa Charlesa v Írsku v roku 2015. Informovala o tom spravodajská…

  K uchádzačom o lídra britských konzervatívcov pribudli Raab a Leadsomová

  Londýn 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Peter Nicholls)   Zámer uchádzať sa o post lídra britskej Konzervatívnej strany oficiálne potvrdili v sobotu Dominic Raab a Andrea Leadsomová. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News. Bývalý minister pre brexit Raab uviedol, že chce ponúknuť "optimistickú konzervatívnu víziu" a chce "bojovať za spravodlivejšiu dohodu…

  Desaťtisíce ľudí v Izraeli demonštrovali proti snahe zaručiť Netanjahuovi imunitu

  Tel Aviv 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu večer v Tel Avive proti úsiliu o presadenie legislatívy, ktorá by izraelskému premiérovi Benjaminovu Netanjahuovi zabezpečila imunitu proti trestnému stíhaniu v prípadoch obvinení z korupcie. Informovala o tom agentúra AP. Protest viedli opozičné strany Modrá a biela,…

  Nitru ocenili za pomoc deťom s ťažkým životom. Mladé talenty prišla podporiť aj známa kapela DESmod

  Nitra 26. mája 2019 (HSP/Nitra/Foto: Adela Zámocníková)     Mesto Nitra ocenila regionálna pobočka Úsmev ako dar za dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách. Na koncerte Úsmev ako dar v Starom divadle K. Spišáka si pripomenuli svoju dvadsaťročnú existenciu a poďakovali sa priateľom, sponzorom a podporovateľom. Slová uznania a…

  NATO bude mať novú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   NATO plánuje prijať novú vojenskú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska. V interview pre nemecké noviny Welt am Sonntag o tom hovoril generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg "Tento týždeň vojenskí odborníci prijali rozhodnutia o (zavedení - pozn.red.) Novej vojenskej stratégie pre…

  Paška: Americké základne napriek sklzu pokračujú

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Podľa informácií zverejnených na americkom globálnom webe Defense News je nový systém kontajnerových základní amerického letectva vyvinutých pre posilnenie pozícií US Air Force pri vojne s Ruskom z organizačných dôvodov síce asi v dvojročnom sklze, ale technologicky aj kapacitne sa posilňuje. Upozornil na to…

  Video z Ibizy s bývalým vicekancelárom Rakúska označili za "novinársky projekt"

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Viedenský advokát vyhlásil, že video s účasťou bývalého vicekancelára Rakúska Heinza-Christiana Stracheho bolo výsledkom novinárskeho vyšetrovania, nevidí v tom však žiaden zločin, uviedli noviny Kurier s odvolaním na list jeho advokáta Richarda Soyera Ako píše Kurier, do redakcie novín a rakúskej rozhlasovej stanice…

  Zlatú palmu si z Cannes odnáša juhokórejský film Parazit

  Cannes 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Petros Giannakouris))   Hlavnú cenu na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes získala v sobotu juhokórejská snímka Kisaengčchung (Parazit). Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP Spoločensko-satirický film, ktorého tvorcom je Juhokórejčan Pong Čun-ho, sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi bohatými a…

  Petra Porošenka mienia súdiť za rozkrádanie štátneho majetku vo zvlášť veľkom rozsahu – 300 miliónov dolárov

  Kyjev 25. mája 2019 (HSP/Utro.ru/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Proti teraz už bývalému prezidentovi Ukrajiny Petrovi Porošenkovi začali trestné stíhania vo viacerých kauzách, najnovšie pribudla ďalšia. Sťažnosť na exhlavu štátu podal právnik Andrej Portnov, obhajujúci záujmy tiež bývalého prezidenta Viktora Janukoviča. Advokát to oznámil na svojej stránke na sieti Telegram  Informoval, že…

  Roman Michelko: Slušní, slušnejší, progresívni

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:litstack.com)   Ak by dnes žil starý dobrý Orwell, nestačil by sa čudovať, ako sa jeho apokalyptické predpovede napĺňajú. Všetko, o čom hovoril, sa viac-menej napĺňa Od Snowdenovho úteku vieme, že NSA je presným stelesnením „Veľkého brata“, ktorý monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje všetky rozhovory Američanov. Tu však podobnosť…

  Ukrajinská ministerka zdravotníctva odišla z krajiny hneď po inaugurácii nového prezidenta

  Kyjev 26. mája 2019 (HSP/Uniannet/Foto:Screenshot-Strana.ua)     A už sa to začalo. Ukrajinské médiá dávnejšie upozorňovali na to, že po zmenách na čele štátu predstavitelia starej garnitúry začnú utekať z krajiny. Nepotrvalo dlho a, ako hovorieval „otec prestavby“ Michail Gorbačov, „proces sa začal“... Ako prvá z Ukrajiny odišla ministerka zdravotníctva Uľjana Suprunová: hneď…

  Beblavý tvrdí, že ak by opozícia robila politiku správne, strany ako Spolu by nevzrástli. Matovič mu vrátil úder: Je len "trpený apendix" koalície PS-Spolu

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Lídri politických strán, ktoré chcú po voľbách v roku 2020 spoločne prevziať moc sa už rok pred voľbami doslova hádajú. Predseda strany Spolu - nezaradený poslanec Miroslav Beblavý - podpichol Richarda Sulíka z SaS a Igora Matoviča z OĽaNO tým, že svoju politiku…

  TopDesat

  Obrázky, na ktoré sa pozrieš minimálne dvakrát

  0

  Nasledujúce obrázky ťa prinútia, zamyslieť sa nad tým, čo vidíš. Ak aj ty bezvýhradne veríš svojim očiam, vyskúšaj, či ťa zmätú nasledujúce očné klamy. Obrázky, ktorými chceme zachytiť nejakú udalosť, sa razom môžu zmeniť na neskutočné výjavy. Stačí obyčajná hra tieňov či uhol pohľadu, z ktorého sa pozeráme a nevinné…

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Vo svete IT

  Číňania súcitia s Huaweiom, na ktorý americká vláda uvalila sankcie. Odvracajú sa od Apple, aby si kúpili Huawei telefóny

  0

  Sankcie uvalené americkou vládou na spoločnosť Huawei jej môžu paradoxne v domácej Číne pomôcť. Píše portál SCMP.com (South China Morning Post). Dôvodom je, že mnoho domácich obyvateľov súcíti so spoločnosťou Huawei a pri kúpe nového telefónu uprednostňujú telefóny Huawei, namiesto amerických telefónov od spoločnosti Apple. Myslia si to analytici z IHS Markit. Číňania…

  Čína opäť raz ukazuje prečo je tak lákavá! Značkovú 128GB kartu Kodak ponúka za menej ako 16€

  0

  Nedostatok úložného priestoru je problémom viacerých zariadení, vrátane fotoaparátov či smartfónov. S týmto problémom sa čoraz viac stretávajú aj majitelia vlajkových lodí, ktorí disponujú úložným priestorom 64GB či 128GB, prípadne viac. Dôvod je jednoduchý – fotografie a 4K videá v kombinácií s aplikáciami a hrami je priam „smrteľná“ kombinácia. A práve preto vám dávame do pozornosti…

  Protiúder Číny na sankcie USA voči Huaweiu môže byť pre americký Apple zdrvujúcim

  0

  Ekonomická vojna medzi USA a Čínou naberá na obrátkach. Zatiaľ čo USA zaradilo spoločnosť Huawei a jeho dcérsku spoločnosť HiSilicone na zoznam „entity list“, vďaka čomu s nimi americké spoločnosti nemôžu obchodovať, tak Čína má v rukáve žolíka, ktorého ešte nevytiahla. Apple môže mať obavy z budúcich krokov Číny Portál Techspot.com poukázal na report analytika…

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  13

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako dostať škvrny od farby na vlasy z kože? Skús osvedčené triky

  1

  Celkom bežne sa stáva, že prichádzame domov od kaderníčky a doma si všimneme škvrny od farby na vlasy na pokožke, najčastejšie okolo línie vlasov alebo na krku. Faktom je, že tieto škvrny nie sú vôbec pekné, a preto sa ich snažíme z pokožky čo najrýchlejšie dostať. Skúste tieto zaručené a…

  Dymové líčenie očí pre začiatočníkov v 5 krokoch: Toto zvládneš aj ty!

  1

  Dymové líčenie očí je založené na tieňovaní - na prirodzenom prechode medzi použitými očnými tieňmi. Základom je pohrať sa s tmavšími a svetlejšími tieňmi, tie je potrebné poriadne „rozblendiť“ a zmierniť tak medzi nimi viditeľné prechody. Pri tejto technike je potrebné najmä zdôrazniť oči, pridať im hĺbku a neodolateľný pohľad. Ako na to? Dymové líčenie…

  Ktoré exotické rastliny možno pestovať v záhrade aj u nás na Slovensku?

  1

  Máte radi rastliny? Pri návšteve botanickej záhrady sa neviete nabažiť krásou exotických kvetov, pichľavých kaktusov a vysokých pálm? Vždy si z dovolenky prinesiete nejaké semienko alebo kúsok stonky, dúfajúc, že aj vo vašej záhrade sa vám podarí vypestovať granátové jablko? Gúglite, surfujete po internete, hľadáte informácie o cudzokrajiných rastlinách a už…

  Ako uvoľniť napätie či zmierniť nadmerné potenie? Priprav si kúpeľ z tejto bylinky!

  1

  Potrebujete uvoľniť napätie a účinne zabojovať proti stresu a nervozite? Je váš organizmus v tomto období vystavovaný pracovnému preťaženiu? Alebo vás trápi napríklad nadmerné potenie? Ak ste na niektorú z otázok odpovedali áno, dnešný tip je presne pre vás. S menovanými, ale aj mnohými ďalšími ťažkosťami si vie poradiť jedna…

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  2

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Nový guľomet FN MK48 má uspokojiť túžbu špeciálnych síl po menšom kalibri

  0

  Vojenský výrobca ručných zbraní FN America v utorok predstavil nový prototyp svojho guľometu MK48, v kalibri 6,5 mm Creedmoor, na konferencii špeciálnych operačných síl ( SOCOM ) v Tampe na Floride. Jeho nová verzia MK48 môže naplniť túžbu SOCOM túžbu po útočnom guľomete a

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Tvoja Svadba

  Zápichy na tortu: Nechaj sa inšpirovať niečím nevšedným!

  0

  Znie to síce smiešne, ale je to skutočný názov pre ozdobu na tortu. Určite si pamätáte postavičky zo sadry, ktoré kedysi kraľovali každej svadobnej torte. Aj dnes ich z času na čas vidíme. Zápichy na tortu môžu byť, samozrejme, akékoľvek, no my sme pre vás pripravili výber z tých, ktoré sa v tejto…

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Tvoje Zdravie

  Účinky horkej čokolády: Takto podporí naše zdravie!

  0

  Vďaka mnohým obsiahnutým látkam má horká čokoláda s vysokým podielom kakaa aj ochranný vplyv na našu pokožku. Ukázalo sa, že táto pochúťka môže byť užitočná pri ochrane kože pred poškodením spôsobeným slnečným žiarením, a to vďaka látkam patriacim medzi flavonoidy. Okrem roho tiež podporuje jej hydratáciu a zlepšuje prekrvenie. Taktiež…

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…