• Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo….

  Publikované 26.08. 2017 o 23:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán predseda Národnej Rady SR, Andrej Danko, žiadam Vás týmto otvoreným listom o prijatie a osobné stretnutie aby som Vám predložil dôvody pre moju žiadosť o vypočutie před poslancami NRSR a v závere im navrhol aby sa podpísali pod petíciu na vypísanie referenda na 5 závažných otázok o.i. na zrušenie SIS Slovenskej informačnej služby, ktorá vraždí detí, ženy, mužov a starých ľudí a takto sa zastavil novodobí fašizmus na Slovensku.

  Stručné zdôvodnenie: Moja rodina je nemilosrdne a brutálne prenasledovaná tajnými službami vyše neuveriteľných 25 rokov za to, že som v roku 1992 založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s cieľom aby pod kontrolou televíznych kamier sa sledovala transparentnosť prevodu majetku z predtým spoločného vlastníctva do súkdromných rúk. Brutálne prenasledovanie zasiahlo mojú rodiny až do takej miery, že sme před útokmi museli hladať ochranu v zahraničí a počas tejto doby (11.6.2001 – 13.10.2005) mi „tajné služby“ ukradli rodinný dom a následne sme sa prepadli do bezdomovstva, rodina jako základný článok spoločnosti sa rozložila ďalším útokom, infiltrovaním „psychopatky“ do našej rodiny, čo viedlo až k rozvodu manželstva a môjmu synovi v zahraničí hrozí smrť poruchou osobnosti, nakoľko sa stal terčom ďalších útokov tajných služieb.

  Slovenská Národna rada nesie podiel viny, nakoľko prijala v r. 2003 zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol v tom čase v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd o čom svedčí jeho následná novelizácia aj vďaka nášmu verbálnemu proterstu pred NRSR, nakoľko dovoľoval prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka, čo je v rozpore s Dohovorom. Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup při prijímaní tohoto zákona nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenje škody našej rodiny.

  Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci prijali novelu tohoto zákona, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnu Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

  Naše podozrenie z prenasledovania umocňuje nová kniha od autora bývalého príslušnika SIS Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI. Vďaka jeho občianskej statočnosti sa oddhalili skutočnosti, že SIS Slovenská informačná služba zneužíva svoje právomoci a tajne prenasleduje každého, kto má iný názor na budúcnosť Slovenska, vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí len preto, aby obetiam privodila starosti, smútok a následne stratu majetku nehľadiac na utrpenie nevinných detí.

  Tento novodobí fašizmus, nadraďovanie jedných nad druhými třeba rýchlo a neodkladne zastaviť. Z tohoto dôvodu chcem poslancom vyrozprávať podrobnejšie tieto skutočnosti a vyzvať ich aby svojími podpismi urýchlili vypísanie referenda na 5 otázok, ktorými sa zastaví toto neľudské zneužívanie SIS Slovenskej informačnej služby, o ktorej činnosti nepochybne musí vedieť aj súčasný predseda vlády Robert Fico, ktorý mlčí.

  Kedže pán premier mi osobne neodpovedal na môj rozsiahly list uverejnený aj na internete, žiadam aby som ako najviac poškodený občan a v méně ostatných poškodených občanov mohol prehovoriť na najbližšej schôdze NR SR.

  Vážený pán predseda Národnej Rady Slovenskej republiky Andrej Danko, v prípade, že Vám procesné dôvpdy nedovolia presadiť moje vystúpenie pred poslancami, uvítal by som aby Vaše právne oddelenie na Váš pokyn zahájilo prerokovanie našej žiadosti o odškodnenie z 11.11.2008, nakoľko podľa viacerých právnych názoroch uvádzaných v tomto súdnom spore NR SR urobila nesprávny úradný postup při prijímaní zákona o dobrovolných dražbách a postup premiera Fica by bol v rozpore nielen s dobrými mravmi voči poškodeným občanom, rodinám ale aj zneužitie svojho postavenia – verejného činiteľa v zmysle prirodzeného práva na ochranu základných ľudských práv, nakoľko papierové právo (novela zákona 514) týmto stráca svojú platnosť. S pozdravom.

  Ján Molnár, poškodený občan

  Žaloba: www.koloseo.info/sudy/8C181

  https://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  Žiaľ môj podnet na prešetrenie týchto skutočností ignoroval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý nesie zodpovednosť za nevyšetrenie tých porušení základných ľudských práv.

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“. V roku 2001 som před prenasledovaním musel utiecť hľadať ochranu do zahraničia, kde som bol od 11.6.2001 do 13.10.2005, ešte predtým som uverejnil na internete knihu Sám proti všetkým farizeom. Dovoľte, aby som uverejnil moje spomienky z roku 2001 zachytené v mojej knihe so súčasnou knihou Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Nadišiel čas, aby sme sa spojili aj my, drvivá väčšina čestných ľudí, aspoň na názore aký by mal byť prezident občianskej spoločnosti. Dokážeme to? Ich v boji spájali peniaze, čo bude spájať nás? Súcit, porozumenie? Nie, tiež peniaze! Veď ide o naše peniaze, o naše platy, ktoré sa doposiaľ cez štátny rozpočet prelievali a odčerpávali! Len pracujúci vo výrobnej sfére, robotníci, roľníci a technický aparát vytvárajú peniaze, ostatní s nimi len obchodujú. Veď bez našich pracovitých rúk by oni nemali s čím narábať.  Za desať rokov si „vytunelovali“  takmer 170 miliárd! To je toľko ako celý ročný štátny rozpočet. Celý rok by sme  nemuseli „nič robiť“ za ten istý plat, alebo celý rok by sme mohli poberať dvojnásobný plat za tú istú robotu. Určite by to bolo lepšie, lebo by sa rozbehol trh. Lenže „tunelári“ sú šikovnejší najmä v tom, že vedia každého dokonale „oblafnúť“.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám :   Informátori a spolupracovníci likvidačného oddelenia SIS sa podielaju spolu pachateľstvom na vraždách detí, pričom niektorí ani sami nevedia čoho sú spolupachateľmi. Sú uvedení do omylu, sledujú a pripravujú vraždy detí a podeĺajú sa na ich likvidácii. Den čo den svojou činnosťou spolupracujú a podeilajú sa na vraždách detí a ich príprav. Niektorí si ani neuvedomujú a nevedia, na čo sú zneužívaní. A na čo je zneužívaná ich práca. Myslia si, že si zakládajú skvelú karieru ( najme mladý ludia, ktorí pre slovenskú informačnú službu pracujú ). Dostanú pár eur a pritom ani nevedia , že za tými peňazmi je skrytá vražda malého dieťaťa … Každý z nás si musí uvedomiť , že Eduard Hakl je ochotný a pripravený všetky svoje tvrdenia dokázať na súde. Takže pokiaľ sa týmto všetkým čo čítate v tejto knihe nechcú zaoberať kompetentné osoby, tak by sme sa mali tým zaoberať my – občania.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Bude lepšie? Zatiaľ nemáme žiadne záruky, nakoľko neboli vytvorené žiadne nové kontrolné mechanizmy, že sa tak nestane i do budúcna. Je dôvodné podozrenie, že aj táto garnitúra urobí presne to isté ako predošlá. Vytuneluje čo sa dá, ale oveľa rafinovanejšie. Signály o hromadení akcií a majetku do niekoľkých rúk vplyvných pánov to nasvedčujú. Občania nemajú žiadny mechanizmus, aby mohli ovplyvniť politiku. Slobodné voľby? Myslím, že aj to je už prežitok, vzhľadom na dianie okolo nás, keď si za štyri roky vládnuce garnitúry dokážu „nakradnúť“ toľko, koľko nenašporí radový občan ani za štyri generácie poctivej práce. Raz za štyri roky si vypýtajú náš hlas, aby nás mohli legálne okrádať ďalej.  Radoví občania nemajú šancu vyhrať proti dobre organizovanej presile.  Ak bude prezident ľudový, bude aj viac peňazí pre naše rodiny a domácnosti. To si musíme vybojovať.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám:   Skutočný príbeh a skutočný poškodený z kapitoly 6: V tejto kapitole Vám ponukáme rozhovor s mužom, ktorý sa stal obeťou činnosti SIS a tajných služieb . Je to doslovné vyjadrenie tohto muža, ktorý sa stal priamo terčom agentov SIS a podľa jeho slov aj vojenskej tajnej služby. Tieto informácie, ktoré tu zverejnujeme nám poslal ako správy na stránku ,, Charita na pomoc poškodeným tajnou sužbou O.z ,, , ktorú sme zriadili na facebooku … Takže tu je uvedená komunikácia medzi charitou a pánom XXXX : XXXX: …. lebo sa mi tiež zdá , že autohavárie , Langoša, Totha, a samovražda Vrabca v roku 2006 boli vraždy vykonáne civilnou alebo vojenskou tajnou službou. A presne takéto sú ich zpôsoby práce. … Charita: ,, Sám ste my písal, že stahovanie myšlienok je normálne … Takže si to dajte do kopy a zjistíte, že to reálne je. XXXX: ,, No mne asi 4 mesiace predtým hackli počítač, kde som mal údaje nasvedčujúce farma korupcíí kedže som pracoval vo farmaceutickej firme ako zástupca, tak som mal v počítači stratégiu firmy a tiež citlivé obchodno-marketingové informácie.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Priama voľba prezidenta totiž nevznikla z dôvodov, ako sa nahlas hovorí, že politici chceli, aby si občania zvolil prezidenta podľa vlastných predstáv, aby mohli kandidovať aj nezávislí občania, to sú opäť prázdne slová, veď volebná kampaň stojí najmenej 7-10 miliónov korún. Kto mal toľko peňazí, že ich mohol risknúť, v prípade neúspechu akoby zahodiť. Radoví občania určite nie, veď ledva prežívame. Politici sa spolahli na ich vplyv – silu peňazí. Tí predošlí si urobili dokonalé zásoby (viď správy o tunelovaní a pod.) a tí noví majú k dispozícii novú štátnu kasu obohatenú o úsporné balíčky, ktoré sa žiaľ dotýkajú nás radových občanov. Obidve strany sa spoliehali, že urobia takú silnú volebnú kamaň, ktorou skryjú ich pravé záujmy a vyhrá ich kandidát. Preto všetci chceli priamu voľbu, lebo vedeli, a spoliehajli sa na to, že sila peňazí vie urobiť zázraky. Aby to vyzeralo demokraticky, musia si vynútiť súhlas verejnosti. A verejnosť hlasovala tak ako chcela sila peňazí, to je už dávno vyskúšané. Len sa viac zamyslite, či vám niekto ponúkne taký výhodný program pre väčšinu radových občanov, aký vám ponúkam v tejto knižke.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám : XXX : V.r 2004 som ich kontaktoval – SIS, že asi človek , ktorý ma prenásleduje po meste, patrí k nim a teda nech mi objasnia čo sa deje. Prišli z inšpekčného oddielu dvaja páni a na základe ich podnetu som podal oficiálný podnet, aby sa tým SIS mohla zaoberat a o rok na to mi z pred očí, po zapnutí poštového správcu zmizla celá pošta aji s firemnými údajmi…. V období mojho otca v FBIS boli oni na začiatkoch porevolučného spravodajskej inteligencie, budovali všetko od znova. Xxxxx pobočka kde bol moj otec mala konflikt s Mečiarom, lebo mal exstrémistické postoje v súvislosti s osamostatneným Slovenska. A kedže niektorí ludia prešli z FBIS ( bola služba českosloveska ) do novo vzniknutej SIS tak sa nám mohli tzv. pomstít. … Bohužiaĺ oni fungujú ako vojenská hierarchia čiže nestačí tu ákemu agentovi vynadať v pobočke Xxxxx , ale treba to riešiť tam kde to varia a organizuju lebo len v centrále vedia príkazmi zrušiť už skor vydané rozkazy svojej spravodajskej sieti ,,. .. ,, No mna práve ty agenti nasadení ako kolegovia v tej farmaceutickej firme upozornili , že všetko bude odprezentované v televízii, v médiaách .

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď spravodlivosť je veľmi jednoduchá vec, ľudskosť to je spravodlivosť! Ich spravodlivosť, to sú špekulácie, žiaľ v náš neprospech. A tak je to aj v prípade priamej voľby prezidenta.  Nebola to súťaž o dobrého prezidenta, ale súťaž kto dá viac, súťaž o najmocnejšieho prezidenta, veď voľby, to je len sila reklamy a to sa opäť rovná sile peňazí. Teraz s hrdosťou môžu povedať, veď občania si ho zvolili.  Ale občania nemali na výber, lebo radový čestný občan, ktorý má nato, aby vykonával túto funkciu jednoducho nemá finančné prostriedky na voľby, a preto o nejakých slobodných voľbách nemôže byť ani reč. Ak by si chcel prípadný nezávislý kandidát získať verejnosť, musel  by  svoj program, svoje plány a názory preniesť do každej domácnosti, to znamená musel by vynaložiť na reklamu minimálne 10-15 miliónov (čas vyhradený v štátnych médiach postačil akurát na predstavenie kandidátov, ale v žiadnom prípade nie na rozsiahle predstavenie programového zámeru, veď vysvetliť ako chce dosiahnúť zmenu, je veľmi zložité a vyžaduje si to veľa času). Kto mal peniaze na takúto riskantnú hru? Nikto zo slušných ľudí! Len politické loby cez svojich finančných magnátov, ktorí žiaľ nepotrebujú nezávislého a spravodlivého kandidáta.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Tak na základe toho SIS spolupracuje a j s vybranými reklamnými agentúrami, ktorá do reklamy v okolí vášho bydliska implementuje situácie a detaily napr. z vášho života, ktoré sú Vám jedinečné a nikto iný ich neidetifikuje so sebou samým. Ale používajú sa- podrobnosti-, tváry, situácíí, na vyjadrenie kohokolvek súkromia v médiách ,,… ,,   Najhoršie je to keď sa ty spolupracovníci SIS nachádzajú v zamestnaniách a dokážú Vám poriadne znepríjemnit fungovanie v práci,, … ,,V mojom prípade použili techniku z vedlajšieho bytu suseda, ktorý je napojený na asi vojenských tajných, tak mi hackli tv príjmač a vysielali mi ich počítačovo upravený videozáznam, ak by som to nevidiel na vlastné oči, tak by som každého kto mi to tvrdí poslal na psychiatriu, takže sú to ozaj KURVY. Lebo zneužívajú vo svoj prospech všetko čo sa zneužit dá,, … ,, Dokážú sa pozerat na svet vašimi očami a to do slova . Im stačí, že sedia pred monitorom niekde v centrále a Váš očný vniem obraz ktorý Vy vydíte je nimi zachytávaný. Neviem, či to robia SIS, alebo vojenský tajný, NBU, ale aj toto je dalšia vec čo dokážú.,,.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Takže suma sumárum, princíp rovnosti nebol dodržaný a možno  v tomto ohľade bol zákon o voľbe prezidenta – protiústavný. Šancu kandidovať za prezidenta musí mať každý bez rozdielu. A stavať na osobnosti je pre nás radových občanov už prežitok. Takmer každá súčasná  „osobnosť“ má prepojenie na nejaké ekonomické „loby“. Apropó – géniovia by nemali byť vodcovia národov! História sa už veľakrát o tom presvedčila – od Napoleona, Hitlera, Stalina. Géniovia nech pracujú vo výskume, vede.

  Prezident by mal byť najmä ľudský, to je podľa mňa jediná podmienka pre výkon tejto funkcie. Ľudskosť je najvyššia hodnota života na zemi. Na ostatné má predsa svojich poradcov.  Pre zahraničie je dokonalá inštitúcia Ministerstvo zahraničných vecí a podobne. Prezident sa musí v prvom rade starať o svojich občanov. Až tu budú normálne ľudské vzťahy, potom sa môže zaujímať o zahraničie. Spravodlivosť spočíva len a len v ľudskosti. A tú majú zväčša len jednoduchí, životom ťažko skúšaní a poctiví občania, nezaťažení minulosťou ani prepojeniami na finančné impériá. Preto na funkciu prezidenta by mal mať právo kandidovať každý občan bez rozdielu – tak ako hovorí  ústava. Kto má odvahu a dobrý program, nech sa postaví pred kamery a nech hovorí tak dlho ako sám uzná za vhodné.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Lebo SIS verbovala do svojich radov hlavne ľudí, rsp. členov rodin, kde sa už vyskytli naké prepojenie na spravodajské služby z minulosti. A táto bola nevesta kolegu mojho otca z FBIS. Jej manžel (syn jej kolegu) je riaditelom nemocnice v Prešove a spolupartajník Fica. No a potom ako som ich ml pri sebe tých kolegov, tak jednému z nich zabzučala v ušiach ta vnútro ušná vysielačka, tak som vtedy pochopil ako komunikujú a ako sú pospájaní do komunikačnej sietě. A že moj mobil mohol byť vlastne presmerovaný do ich uší a agenti v tichosti vedeli s kým vediem a aký rozhovor ON-LINE. ,, … XXXX: ,, V mojom prípade ani vyšetrovatel sa nezaujímal o to či ITP v ušiach agentov SIS (vysielačky) boli nasadené opravněne v súladě se zákonom, či nasadenie agentov bolo v súlade s predpismi, nič, úplne mali všetko v riti . ,, … XXXX: ,, Eště pre vaše zorientovanie sa, som presvedčený že na Ficovi možete vidieť aká je situacia u mna. Čím sa tvárí Fico lepšie, radostnejšie tým sa mi horšie darí. Je to taká vojna medzi mnou a Ficom, je to taký šialený systém, kedy nás Fico likviduje a ešte sa pritom usmieva v televizii, skratka sa nám vysmieva ako rodine. Myslim to uplne vážne!!!.,,

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď občania si vyberú, ak ich bude nudiť, prepnú si na nejaký film. Ale šancu bv mal dostať každý. Princípom okamžitého hlasovacieho práva občanov by sa mali kandidáti zužovať, až kým nevzíde ten pravý. A to všetko pred televíznymi kamerami. Nech to celé trvá aj pol roka. Veď nejde len o formalitu. No ale to je hudba budúcnosti, o ktorú treba ešte veľa zabojovať. Teraz sa musíme uspokojiť so scenárom, ktorý nám predložili súčasné politické garnitúry. Samozrejme scenáristi mysleli na všetko a nejaký ten nezávislý predsa len  kandidoval, aby sa zachoval dojem demokracie. Či to bol dôstojník SIS, alebo bývalý príslušnik Štb alebo nedajbože KGB to sa nedozvieme, lebo zákon o lustráciách schválili len v Čechách a SIS-ka sa opäť nedá kontrolovať ľudom. Musel by sa stať  zázrak, aby to dopadlo inak ako oni chceli. Ale o tom je život. Zlodej kradne len dovtedy, dokiaľ mu to okolie dovolí. Preto si musíme v budúcnosti my, radoví občania vybojovať svojho prezidenta. Ako? Svojou aktivitou! Nenechať sa znechutiť, zobrať si ceruzku a papier a začať kalkulovať, písať si poznámky a dopátrať sa pravdy, ktorá je väčšinou uväznená. Ponúkam vám desatoro prezidenta a myšlienky novej spoločnosti. Ak sa s nimi stotožníte, ak mi dáte za pravdu, pozorne sledujte či vám niekto ponúkne tieto výhody pre radových občanov. Nenechajte sa „opiť“ inými peknými rečičkami o porozumení, ľavicovej orientácii, vstupu do zahraničia a podobne. Dajte si na tom záležať.  Veď uplynulo dosť času, aby sme sa presvedčili či sa máme lepšie, alebo horšie. Budúcnosť je vo vašich rukách. Bojujte za svojho spravodlivého prezidenta!

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Holandský súd potrebuje viac času, aby rozhodol o spornom krymskom poklade

  Haag 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:NL Nieuws Twitter)   Odvolací súd v Amsterdame v utorok oznámil, že potrebuje viac času na to, aby rozhodol, kto je právoplatným vlastníkom sporného historického pokladu z Krymu. Archeologické múzeum Allarda Piersona v holandskej metropole si historické predmety požičalo od štyroch krymských múzeí Výstavu zlatých šperkov,…

  Raši: Budeme pokračovať v podpore malých a stredných podnikov

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR bude pokračovať v podpore slovenských malých a stredných podnikov. Uviedol to v utorok v Bratislave vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) za účasti zástupcov dvoch slovenských firiem, ktoré zdokonaľovali svoje inovatívne riešenia v izraelskom akcelerátore SIT4F ÚPVII podľa…

  Pakistanskí novinári vstúpili do celoštátneho štrajku proti cenzúre

  Islamabad 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pakistanskí novinári zvolali na utorok celoštátne protesty, aby vyjadrili nesúhlas s rozsiahlou cenzúrou zo strany vplyvných bezpečnostných zložiek krajiny, veľkým prepúšťaním v dôsledku rozpočtových škrtov a niekoľkomesačnými omeškaniami vo vyplácaní miezd, píše agentúra AP Utorňajšie zhromaždenia, ktoré nesú názov Deň protestov, organizujú pakistanské novinárske…

  Hackeri ukradli osobné údaje miliónov obyvateľov z bulharskej finančnej správy, stopy vedú do Ruska

  Sofia 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Neznámi hackeri ukradli osobné údaje miliónov ľudí z bulharskej finančnej správy, informovali bulharskí predstavitelia. Stopy podľa nich vedú do Ruska Bulharský premiér Bojko Borisov zvolal v utorok krízové zasadnutie všetkých silových rezortov, aby posúdili potenciálne škody, ktoré mohol útok spôsobiť pre národnú bezpečnosť…

  Kiššová: Dobré dôchodky treba dvanásť mesiacov v roku, nie iba na Vianoce

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ak by sa SaS po voľbách stala relevantnou vládnou stranou, vianočné príspevky zvedené Smerom-SD by nezrušila. Nie však preto, že by ich považovala za systémové opatrenie, ale preto, že pri celkovo zlej situácii slovenských dôchodcov je to aspoň jednorazová výpomoc „Aby aspoň niečo…

  Trpezlivosť a premieňanie šancí. Hráči Slovana chcú z Čiernej Hory priviezť postupový výsledok

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 20.15 h SELČ odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku čiernohorského mužstva Sutjeska Nikšič. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1, ktorú zariadil v 95. min ďalekonosnou strelou stredopoliar hostí Damir Kojaševič,…

  Karlov most v Prahe posprejovali dvaja cudzinci

  Praha 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot-Novinky.cz)   Dvaja cudzinci posprejovali v pondelok večer pilier Karlovho mosta v pražskej mestskej časti Malá strana. Páchatelia na ňom vytvorili nápis zhruba vo veľkosti päť krát dva metre. O prípade informoval spravodajský server Novinky.cz Dvojicu cudzincov vo veku 23 a 30 rokov sprejujúcich nápis na…

  Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí Slovenská lekárska komora

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii Lekárska komora síce…

  Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v utorok spolu s príslušníkmi Policajného zboru v Nitrianskom a Trnavskom kraji Akcia súvisí s drogovou trestnou činnosťou. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. "Policajti zadržali 11 podozrivých osôb. Vykonávajú množstvo procesných úkonov, domových prehliadok…

  Salvini nariadil prefektom vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zrušiť ich preplnené a "ilegálne" existujúce tábory Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov,…

  Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

  Oslo 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP, File)   Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného…

  NAKA ešte stále rieši prvé sväté prijímanie v Trnave, kde malo byť diskriminované rómske dievča. Incident pred voľbami do EP spolitizoval Matovič

  Trnava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná kriminálna agentúra sa naďalej zaoberá okolnosťami prvého svätého prijímania v Trnave, počas ktorého malo prísť koncom mája k diskriminácii rómskeho dievčaťa. Dievča pôvodne nemalo sedieť v Bazilike sv. Mikuláša spoločne s ostatnými deťmi. „V predmetnej veci je na Národnej kriminálnej agentúre vedené trestné…

  Ukrajinský zákon o štátnom jazyku vstúpil do platnosti

  Kyjev 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Na Ukrajine začal v utorok platiť zákon o štátnom jazyku; dva mesiace po tom, ako ho niekoľko dní pred vypršaním svojho funkčného obdobia podpísal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Zákon ustanovuje ukrajinčinu za "jediný úradný štátny jazyk na Ukrajine", informuje stanica Slobodná Európa.…

  Rusko ovládlo kartel OPEC a zvýšilo jeho prestíž vo svete

  Videň 16. júla 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Hans Punz)   Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šesťdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako…

  Bude Čaputová na Dúhovom Pride alebo podporí Hrdých za rodinu? Zvolila diplomaciu, aj pri rodine

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) - "Pokojne a s prajnosťou v srdci voči všetkým ľuďom chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom…

  Najvyšší kontrolný úrad kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností…

  Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019 Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze…

  "Boli by sme už aj na Marse." Šéf NASA vysvetlil, prečo sa USA nevrátili na Mesiac

  Washington 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   Riaditeľ Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) Jim Bridenstine v rozhovore pre CBS uviedol, prečo USA pozastavili program letov k Mesiacu a kedy dôjde k pristátiu ľudí na Marse. Podľa neho to súvisí s politickými rizikami, čím má na mysli nedostatočné financovanie "Už by…

  TopDesat

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Video: Lietadlo s rozpadnutým motorom za letu!

  0

  Lietadlo americkej spoločnosti Delta, ktoré malo namierené z Atlanty do Baltimoru cestou postretli isté komplikácie. Za letu sa totiž uvoľnila časť z jednej časti motoru a voľne poskakovala po lopatkách turbíny. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Raleigh. Napriek obavám sa pilotom podarilo pristáť bez problémov a nikto neutrpel žiadne…

  Obmedzený rozpočet a priestor pri zariaďovaní bytu? Tieto tipy ti pomôžu

  0

  Minul si na kúpu svojho nového bývania takmer všetky peniaze a tak máš na jeho zariadenie obmedzený rozpočet? Prípadne ti v ňom neostalo dostatok priestoru na všetko vybavenie? Nezúfaj. Niektoré veci si dokážeš prispôsobiť aj sám a my ti s tým dnes pomôžeme. Obmedzený rozpočet pri zariaďovaní svojho nového bývania…

  Udalosti na týchto fotografiách nedokáže vysvetliť ani samotný fotograf

  0

  Niektoré udalosti, ktoré sa nám odohrávajú v živote jednoducho nevieme vysvetliť. Tak ako prídu, tak aj odídu. Nám neostáva nič iné, iba ich prečkať. Tieto udalosti, ktoré však uvidíš na nasledujúcich fotografiách, spôsobili ľudia. Nikto si však nevie vysvetliť, prečo napríklad niekto drží v ľadovej vode zapojený monitor nad svojou…

  História telefónov v priebehu desaťročí – ktoré ste zažili vy?

  0

  Niektoré deti z dnešných základných škôl ani netušia, že niečo ako pevná linka vôbec existuje. Od počiatku sa telefóny drasticky zmenili. Od otočných voličov sme prešli k tlačidlám a dnes už máme iba dotykové obrazovky. Takto vyzerá história telefónov.

  Vo svete IT

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  Jeden z najpredávanejších smartfónov na svete, Redmi Note 7, sa čoskoro začne predávať v ďalšom farebnom prevedení

  0

  Aktuálne jeden z najpredávanejších smartfónov sveta, populárny Redmi Note 7, bude už čoskoro dostupný v ďalšom farebnom prevedení. Reklamný plagát nového bieleho modelu bol odhalený deň pred samotným oficiálnym predstavením. Dostupné budú 4 farebné modely Séria smartfónov Redmi Note 7 je aktuálne dostupná v 3 farebných variantoch – Fantasy Blue,…

  Spoločnosť Huawei Honor prinesie na trh chytrú televíziu. Má byť revolučnou

  0

  To čo sa dlhšiu dobu šepkalo, že spoločnosť Honor pracuje na chytrej televízii, bolo včera potvrdené samotným výkonným riaditeľom spoločnosti, George-om Zhao. Informuje o  tom portál news.mydrivers.com. Prezident spoločnosti ďalej povedal, že nechcú predstaviť „hocijakú“ chytrú televíziu, ale chcú byť inovátorom v  tejto oblasti. Za týmto účelom sa spojili so…

  Štúdia vykonaná na myšiach prisľubuje, že vrátenie zraku slepým by nemuselo byť nemožné

  0

  Portál Interesting Engineering,  upozorňuje na štúdiu vedcov, ktorým sa pomocou genetickej terapie podarilo znova vybudovať sietnicu oka u myší. Ich oči znova získali aj svetlocitlivosť a dokonca aj zrak. Štúdia publikovaná v JNeurosci sa tejto tematike venuje do hĺbky a  sietnicu oka prirovnáva napríklad k mozgovým bunkám. Tvrdí, že oba…

  Kvalitné prémiové slúchadlá Sennheiser CX 3.00 aktuálne kúpiš z Číny o 20 eur lacnejšie, ako v slovenských e-shopoch

  0

  Prémiové káblové in-ear slúchadlá od overeného výrobcu neboli nikdy lacnejšie! Skvelé Sennheiser CX 3.00 môžeš aktuálne na e-shope Cafago.com kúpiť o 20 eur lacnejšie, ako na akomkoľvek slovenskom, či českom e-shope.  Skvelú akciovú ponuku nájdeš tu Slúchadlá, ktoré ťa nesklamú Slúchadlá Sennheiser CX 3.00 nesklamú žiadneho nadšenca dobrej a kvalitnej…

  Pozrite si „divoký“ patent smartfónu s rolovateľným displejom od spoločnosti Samsung

  0

  Ohybné displeje sú už realitou, a  je ich škoda nevyužiť naplno. Nie tak dávno internet obehli správy týkajúce sa prác na rolovateľnom displeji v  smartfóne od spoločnosti Sony. Najnovšie média zapĺňa kórejsky technologický gigant, spoločnosť Samsung. „Divoký“ patent spoločnosti Samsung Spoločnosť Samsung si dala patentovať nový druh zariadenia s  rolovateľným…

  TopSpeed

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  5

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  Súčasná elektromobilita viac škodí ako prospieva, tvrdí šéf Aston Martinu

  10

  Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin má na nútenú elektromobilitu a reči o blízkej budúcnosti autonómnej jazdy vlastný názor. A rozhodne si pri komentovaní jednotlivých tém nedáva servítky pred ústa. Reálnu autonómnu jazdu považuje za utópiu, v súčasnej forme elektromobilita viac škodí a z jednaní o Brexite je zúfalý.

  Bitka top roadsterov - šprint Lamborghini Aventador S a McLaren 720S

  0

  Napriek tomu, že ide o otvorené autá, majitelia si s takýmito často užívajú dynamiku a vietor nad hlavami. A veru že tieto dva kúsky ho dokážu riadne rozvíriť. Oba sú totiž roadstery. Jeden je však zadokolka, druhý štvorkolka. Vyhrá štvorkolka, alebo šprint Lamborghini Aventador proti McLarenu 720 S vyhrá nižšia hmotnosť?

  KAMzaKRÁSOU

  TOP účesy so živými kvetmi pre nevestu: Budeš očarujúca a IN zároveň!

  2

  Pripravte sa omdlieť pri pohľade na jedny z týchto účesov pre nevesty, ktoré sú ozvláštnené kvetmi a zelenými lístočkami! Každej žene pristanú kvety a o to viac, keď sú vo vlasoch. Kvietky majú prirodzene krásnu a čistú vôňu. Nezáleží na tom, či ste ryšavka, blondína, hnedovláska či čiernovláska. Jednoducho sa každá farba vlasov hodí ku…

  Prečo navštíviť Rakúsko? Neuveríš, ale ponúka viac ako len možnosť nákupov

  1

  Čo tak zájsť do susedného Rakúska? Nie na výhodné nákupy alebo prehliadku obchodov svetových značiek vo Viedni. Skúste si pozrieť aj niečo iné ako blízke hlavné mesto našich susedov. Vďaka svojej polohe na brehu Dunaja na severovýchodnom úpätí mohutných Álp ponúka Rakúsko niekoľko nádherných scenérií – od malých dediniek učupených v objatí hôr cez noblesné paláce a opátstva až po…

  Ako vybrať prvú detskú autosedačku? Drž sa niekoľkých zásad!

  1

  Prvá cesta novorodenca z nemocnice vedie zväčša do auta, pomocou ktorého si voňavučké bábätko hrdí rodičia odvezú domov. Bábätká a deti nižšie ako 150 centimetrov a ľahšie ako 36 kíl však v aute podľa zákona musia sedieť v autosedačke, prípadne na podsedáku, a to v prípade, ak majú viac ako…

  Video Odvážila by si sa na pastelové vlasy? Pozor, je to horúci hit tohto leta!

  2

  Chceš mať pastelové vlasy ako morská panna? Neváhaj a experimentuj! Určite ste už počuli o trende vlasov ako morská panna? Tieto pastelové vlasy vyzerajú skutočne ako keby ste len teraz vyšli z vody a chvost morskej panny sa vám premenil na nohy. Morské panny sú skoro ako princezné. Ktoré malé dievčatko nechcelo byť…

  TEST: Acqua di Parma Peonia Nobile Eau de Parfum

  1

  Život je príliš krátky na to, aby sme si ho nechali utiecť pomedzi prsty. Že vám niečo v živote chýba? Skúste siahnuť po niečom novom, po niečom inom, po niečom, čo ešte málo ľudí videlo či cítilo. Spomaľte a nastriekajte si na seba dobrý parfum. Sadnite si a popremýšľajte o jeho vôni. Zamilovali ste sa?…

  Prečo nikdy nevyhadzovať kôstky z čerešní? Je to najväčšia chyba, akú môžeš urobiť!

  2

  Čerešne sú zrelé a tak už v nejednej domácnosti rozvoniavala čerešňová bublanina, na ktorej si pochutnal azda každý milovník zákuskov. Ako to väčšinou býva, bublanina sa robieva z vykôstkovaných čerešní. Stačí teda čerešne odkôstkovať, kôstky vyhodiť do koša a čerešne následne poukladať na pripravené cesto. Počkať, čo? Vyhodiť kôstky do koša? Tak toto je…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Prichádza Jak-130 do Bolívie? Prezident Morales sa zaujíma o ruské ľahké cvično-bojové lietadlá

  0

  Bolívijský prezident Evo Morales vydal prehlásenie, že Vzdušné sily jeho krajiny majú záujem získať náhradu za staré americké cvično-bojové lietadlá Lockheed T-33 Shooting Star, ktoré boli vyradené zo služby ešte v roku 2017, a že predovšetkým ruské stroje sú predmetom záujmu

  Tvoja Svadba

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Je čokoládová fontána na svadbe nutnosť alebo úplná katastrofa?

  0

  Plánujete mať aj vy na svojej svadbe čokoládové fontány, ktoré potešia chuťové poháriky každého vášho svadobného hosťa? Tak si pozrite nasledujúcu galériu, pri ktorej skutočne platí, že láska ide cez žalúdok.

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Toto sú dôležité fakty, ktoré treba vedieť!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…

  Zistite, prečo jesť amarant pravidelne! Máte ho na tanieri aj vy?

  0

  Poznáte rastlinku s názvom láskavec? Alebo vám niečo skôr hovorí pojem amarant? Reč je o rode jednoročných kultúrnych rastlín, ktoré kedysi dávno pestovali aj Inkovia či Aztékovia. Z Južnej a Strednej Ameriky sa postupne dostal do viacerých častí sveta, napríklad aj do Ázie, Afriky či na juh Európy. Viaceré druhy…