• Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo….

  Publikované 26.08. 2017 o 23:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán predseda Národnej Rady SR, Andrej Danko, žiadam Vás týmto otvoreným listom o prijatie a osobné stretnutie aby som Vám predložil dôvody pre moju žiadosť o vypočutie před poslancami NRSR a v závere im navrhol aby sa podpísali pod petíciu na vypísanie referenda na 5 závažných otázok o.i. na zrušenie SIS Slovenskej informačnej služby, ktorá vraždí detí, ženy, mužov a starých ľudí a takto sa zastavil novodobí fašizmus na Slovensku.

  Stručné zdôvodnenie: Moja rodina je nemilosrdne a brutálne prenasledovaná tajnými službami vyše neuveriteľných 25 rokov za to, že som v roku 1992 založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s cieľom aby pod kontrolou televíznych kamier sa sledovala transparentnosť prevodu majetku z predtým spoločného vlastníctva do súkdromných rúk. Brutálne prenasledovanie zasiahlo mojú rodiny až do takej miery, že sme před útokmi museli hladať ochranu v zahraničí a počas tejto doby (11.6.2001 – 13.10.2005) mi „tajné služby“ ukradli rodinný dom a následne sme sa prepadli do bezdomovstva, rodina jako základný článok spoločnosti sa rozložila ďalším útokom, infiltrovaním „psychopatky“ do našej rodiny, čo viedlo až k rozvodu manželstva a môjmu synovi v zahraničí hrozí smrť poruchou osobnosti, nakoľko sa stal terčom ďalších útokov tajných služieb.

  Slovenská Národna rada nesie podiel viny, nakoľko prijala v r. 2003 zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol v tom čase v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd o čom svedčí jeho následná novelizácia aj vďaka nášmu verbálnemu proterstu pred NRSR, nakoľko dovoľoval prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka, čo je v rozpore s Dohovorom. Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup při prijímaní tohoto zákona nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenje škody našej rodiny.

  Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci prijali novelu tohoto zákona, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnu Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

  Naše podozrenie z prenasledovania umocňuje nová kniha od autora bývalého príslušnika SIS Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI. Vďaka jeho občianskej statočnosti sa oddhalili skutočnosti, že SIS Slovenská informačná služba zneužíva svoje právomoci a tajne prenasleduje každého, kto má iný názor na budúcnosť Slovenska, vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí len preto, aby obetiam privodila starosti, smútok a následne stratu majetku nehľadiac na utrpenie nevinných detí.

  Tento novodobí fašizmus, nadraďovanie jedných nad druhými třeba rýchlo a neodkladne zastaviť. Z tohoto dôvodu chcem poslancom vyrozprávať podrobnejšie tieto skutočnosti a vyzvať ich aby svojími podpismi urýchlili vypísanie referenda na 5 otázok, ktorými sa zastaví toto neľudské zneužívanie SIS Slovenskej informačnej služby, o ktorej činnosti nepochybne musí vedieť aj súčasný predseda vlády Robert Fico, ktorý mlčí.

  Kedže pán premier mi osobne neodpovedal na môj rozsiahly list uverejnený aj na internete, žiadam aby som ako najviac poškodený občan a v méně ostatných poškodených občanov mohol prehovoriť na najbližšej schôdze NR SR.

  Vážený pán predseda Národnej Rady Slovenskej republiky Andrej Danko, v prípade, že Vám procesné dôvpdy nedovolia presadiť moje vystúpenie pred poslancami, uvítal by som aby Vaše právne oddelenie na Váš pokyn zahájilo prerokovanie našej žiadosti o odškodnenie z 11.11.2008, nakoľko podľa viacerých právnych názoroch uvádzaných v tomto súdnom spore NR SR urobila nesprávny úradný postup při prijímaní zákona o dobrovolných dražbách a postup premiera Fica by bol v rozpore nielen s dobrými mravmi voči poškodeným občanom, rodinám ale aj zneužitie svojho postavenia – verejného činiteľa v zmysle prirodzeného práva na ochranu základných ľudských práv, nakoľko papierové právo (novela zákona 514) týmto stráca svojú platnosť. S pozdravom.

  Ján Molnár, poškodený občan

  Žaloba: www.koloseo.info/sudy/8C181

  https://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  Žiaľ môj podnet na prešetrenie týchto skutočností ignoroval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý nesie zodpovednosť za nevyšetrenie tých porušení základných ľudských práv.

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“. V roku 2001 som před prenasledovaním musel utiecť hľadať ochranu do zahraničia, kde som bol od 11.6.2001 do 13.10.2005, ešte predtým som uverejnil na internete knihu Sám proti všetkým farizeom. Dovoľte, aby som uverejnil moje spomienky z roku 2001 zachytené v mojej knihe so súčasnou knihou Eduarda Hakla Odhalenie Slovenskej informaťnej služby: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTI.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Nadišiel čas, aby sme sa spojili aj my, drvivá väčšina čestných ľudí, aspoň na názore aký by mal byť prezident občianskej spoločnosti. Dokážeme to? Ich v boji spájali peniaze, čo bude spájať nás? Súcit, porozumenie? Nie, tiež peniaze! Veď ide o naše peniaze, o naše platy, ktoré sa doposiaľ cez štátny rozpočet prelievali a odčerpávali! Len pracujúci vo výrobnej sfére, robotníci, roľníci a technický aparát vytvárajú peniaze, ostatní s nimi len obchodujú. Veď bez našich pracovitých rúk by oni nemali s čím narábať.  Za desať rokov si „vytunelovali“  takmer 170 miliárd! To je toľko ako celý ročný štátny rozpočet. Celý rok by sme  nemuseli „nič robiť“ za ten istý plat, alebo celý rok by sme mohli poberať dvojnásobný plat za tú istú robotu. Určite by to bolo lepšie, lebo by sa rozbehol trh. Lenže „tunelári“ sú šikovnejší najmä v tom, že vedia každého dokonale „oblafnúť“.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám :   Informátori a spolupracovníci likvidačného oddelenia SIS sa podielaju spolu pachateľstvom na vraždách detí, pričom niektorí ani sami nevedia čoho sú spolupachateľmi. Sú uvedení do omylu, sledujú a pripravujú vraždy detí a podeĺajú sa na ich likvidácii. Den čo den svojou činnosťou spolupracujú a podeilajú sa na vraždách detí a ich príprav. Niektorí si ani neuvedomujú a nevedia, na čo sú zneužívaní. A na čo je zneužívaná ich práca. Myslia si, že si zakládajú skvelú karieru ( najme mladý ludia, ktorí pre slovenskú informačnú službu pracujú ). Dostanú pár eur a pritom ani nevedia , že za tými peňazmi je skrytá vražda malého dieťaťa … Každý z nás si musí uvedomiť , že Eduard Hakl je ochotný a pripravený všetky svoje tvrdenia dokázať na súde. Takže pokiaľ sa týmto všetkým čo čítate v tejto knihe nechcú zaoberať kompetentné osoby, tak by sme sa mali tým zaoberať my – občania.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Bude lepšie? Zatiaľ nemáme žiadne záruky, nakoľko neboli vytvorené žiadne nové kontrolné mechanizmy, že sa tak nestane i do budúcna. Je dôvodné podozrenie, že aj táto garnitúra urobí presne to isté ako predošlá. Vytuneluje čo sa dá, ale oveľa rafinovanejšie. Signály o hromadení akcií a majetku do niekoľkých rúk vplyvných pánov to nasvedčujú. Občania nemajú žiadny mechanizmus, aby mohli ovplyvniť politiku. Slobodné voľby? Myslím, že aj to je už prežitok, vzhľadom na dianie okolo nás, keď si za štyri roky vládnuce garnitúry dokážu „nakradnúť“ toľko, koľko nenašporí radový občan ani za štyri generácie poctivej práce. Raz za štyri roky si vypýtajú náš hlas, aby nás mohli legálne okrádať ďalej.  Radoví občania nemajú šancu vyhrať proti dobre organizovanej presile.  Ak bude prezident ľudový, bude aj viac peňazí pre naše rodiny a domácnosti. To si musíme vybojovať.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám:   Skutočný príbeh a skutočný poškodený z kapitoly 6: V tejto kapitole Vám ponukáme rozhovor s mužom, ktorý sa stal obeťou činnosti SIS a tajných služieb . Je to doslovné vyjadrenie tohto muža, ktorý sa stal priamo terčom agentov SIS a podľa jeho slov aj vojenskej tajnej služby. Tieto informácie, ktoré tu zverejnujeme nám poslal ako správy na stránku ,, Charita na pomoc poškodeným tajnou sužbou O.z ,, , ktorú sme zriadili na facebooku … Takže tu je uvedená komunikácia medzi charitou a pánom XXXX : XXXX: …. lebo sa mi tiež zdá , že autohavárie , Langoša, Totha, a samovražda Vrabca v roku 2006 boli vraždy vykonáne civilnou alebo vojenskou tajnou službou. A presne takéto sú ich zpôsoby práce. … Charita: ,, Sám ste my písal, že stahovanie myšlienok je normálne … Takže si to dajte do kopy a zjistíte, že to reálne je. XXXX: ,, No mne asi 4 mesiace predtým hackli počítač, kde som mal údaje nasvedčujúce farma korupcíí kedže som pracoval vo farmaceutickej firme ako zástupca, tak som mal v počítači stratégiu firmy a tiež citlivé obchodno-marketingové informácie.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Priama voľba prezidenta totiž nevznikla z dôvodov, ako sa nahlas hovorí, že politici chceli, aby si občania zvolil prezidenta podľa vlastných predstáv, aby mohli kandidovať aj nezávislí občania, to sú opäť prázdne slová, veď volebná kampaň stojí najmenej 7-10 miliónov korún. Kto mal toľko peňazí, že ich mohol risknúť, v prípade neúspechu akoby zahodiť. Radoví občania určite nie, veď ledva prežívame. Politici sa spolahli na ich vplyv – silu peňazí. Tí predošlí si urobili dokonalé zásoby (viď správy o tunelovaní a pod.) a tí noví majú k dispozícii novú štátnu kasu obohatenú o úsporné balíčky, ktoré sa žiaľ dotýkajú nás radových občanov. Obidve strany sa spoliehali, že urobia takú silnú volebnú kamaň, ktorou skryjú ich pravé záujmy a vyhrá ich kandidát. Preto všetci chceli priamu voľbu, lebo vedeli, a spoliehajli sa na to, že sila peňazí vie urobiť zázraky. Aby to vyzeralo demokraticky, musia si vynútiť súhlas verejnosti. A verejnosť hlasovala tak ako chcela sila peňazí, to je už dávno vyskúšané. Len sa viac zamyslite, či vám niekto ponúkne taký výhodný program pre väčšinu radových občanov, aký vám ponúkam v tejto knižke.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám : XXX : V.r 2004 som ich kontaktoval – SIS, že asi človek , ktorý ma prenásleduje po meste, patrí k nim a teda nech mi objasnia čo sa deje. Prišli z inšpekčného oddielu dvaja páni a na základe ich podnetu som podal oficiálný podnet, aby sa tým SIS mohla zaoberat a o rok na to mi z pred očí, po zapnutí poštového správcu zmizla celá pošta aji s firemnými údajmi…. V období mojho otca v FBIS boli oni na začiatkoch porevolučného spravodajskej inteligencie, budovali všetko od znova. Xxxxx pobočka kde bol moj otec mala konflikt s Mečiarom, lebo mal exstrémistické postoje v súvislosti s osamostatneným Slovenska. A kedže niektorí ludia prešli z FBIS ( bola služba českosloveska ) do novo vzniknutej SIS tak sa nám mohli tzv. pomstít. … Bohužiaĺ oni fungujú ako vojenská hierarchia čiže nestačí tu ákemu agentovi vynadať v pobočke Xxxxx , ale treba to riešiť tam kde to varia a organizuju lebo len v centrále vedia príkazmi zrušiť už skor vydané rozkazy svojej spravodajskej sieti ,,. .. ,, No mna práve ty agenti nasadení ako kolegovia v tej farmaceutickej firme upozornili , že všetko bude odprezentované v televízii, v médiaách .

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď spravodlivosť je veľmi jednoduchá vec, ľudskosť to je spravodlivosť! Ich spravodlivosť, to sú špekulácie, žiaľ v náš neprospech. A tak je to aj v prípade priamej voľby prezidenta.  Nebola to súťaž o dobrého prezidenta, ale súťaž kto dá viac, súťaž o najmocnejšieho prezidenta, veď voľby, to je len sila reklamy a to sa opäť rovná sile peňazí. Teraz s hrdosťou môžu povedať, veď občania si ho zvolili.  Ale občania nemali na výber, lebo radový čestný občan, ktorý má nato, aby vykonával túto funkciu jednoducho nemá finančné prostriedky na voľby, a preto o nejakých slobodných voľbách nemôže byť ani reč. Ak by si chcel prípadný nezávislý kandidát získať verejnosť, musel  by  svoj program, svoje plány a názory preniesť do každej domácnosti, to znamená musel by vynaložiť na reklamu minimálne 10-15 miliónov (čas vyhradený v štátnych médiach postačil akurát na predstavenie kandidátov, ale v žiadnom prípade nie na rozsiahle predstavenie programového zámeru, veď vysvetliť ako chce dosiahnúť zmenu, je veľmi zložité a vyžaduje si to veľa času). Kto mal peniaze na takúto riskantnú hru? Nikto zo slušných ľudí! Len politické loby cez svojich finančných magnátov, ktorí žiaľ nepotrebujú nezávislého a spravodlivého kandidáta.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Tak na základe toho SIS spolupracuje a j s vybranými reklamnými agentúrami, ktorá do reklamy v okolí vášho bydliska implementuje situácie a detaily napr. z vášho života, ktoré sú Vám jedinečné a nikto iný ich neidetifikuje so sebou samým. Ale používajú sa- podrobnosti-, tváry, situácíí, na vyjadrenie kohokolvek súkromia v médiách ,,… ,,   Najhoršie je to keď sa ty spolupracovníci SIS nachádzajú v zamestnaniách a dokážú Vám poriadne znepríjemnit fungovanie v práci,, … ,,V mojom prípade použili techniku z vedlajšieho bytu suseda, ktorý je napojený na asi vojenských tajných, tak mi hackli tv príjmač a vysielali mi ich počítačovo upravený videozáznam, ak by som to nevidiel na vlastné oči, tak by som každého kto mi to tvrdí poslal na psychiatriu, takže sú to ozaj KURVY. Lebo zneužívajú vo svoj prospech všetko čo sa zneužit dá,, … ,, Dokážú sa pozerat na svet vašimi očami a to do slova . Im stačí, že sedia pred monitorom niekde v centrále a Váš očný vniem obraz ktorý Vy vydíte je nimi zachytávaný. Neviem, či to robia SIS, alebo vojenský tajný, NBU, ale aj toto je dalšia vec čo dokážú.,,.

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Takže suma sumárum, princíp rovnosti nebol dodržaný a možno  v tomto ohľade bol zákon o voľbe prezidenta – protiústavný. Šancu kandidovať za prezidenta musí mať každý bez rozdielu. A stavať na osobnosti je pre nás radových občanov už prežitok. Takmer každá súčasná  „osobnosť“ má prepojenie na nejaké ekonomické „loby“. Apropó – géniovia by nemali byť vodcovia národov! História sa už veľakrát o tom presvedčila – od Napoleona, Hitlera, Stalina. Géniovia nech pracujú vo výskume, vede.

  Prezident by mal byť najmä ľudský, to je podľa mňa jediná podmienka pre výkon tejto funkcie. Ľudskosť je najvyššia hodnota života na zemi. Na ostatné má predsa svojich poradcov.  Pre zahraničie je dokonalá inštitúcia Ministerstvo zahraničných vecí a podobne. Prezident sa musí v prvom rade starať o svojich občanov. Až tu budú normálne ľudské vzťahy, potom sa môže zaujímať o zahraničie. Spravodlivosť spočíva len a len v ľudskosti. A tú majú zväčša len jednoduchí, životom ťažko skúšaní a poctiví občania, nezaťažení minulosťou ani prepojeniami na finančné impériá. Preto na funkciu prezidenta by mal mať právo kandidovať každý občan bez rozdielu – tak ako hovorí  ústava. Kto má odvahu a dobrý program, nech sa postaví pred kamery a nech hovorí tak dlho ako sám uzná za vhodné.

  Z knihy E. Hakla z roku 2017 vyberám: XXXX: ,, Lebo SIS verbovala do svojich radov hlavne ľudí, rsp. členov rodin, kde sa už vyskytli naké prepojenie na spravodajské služby z minulosti. A táto bola nevesta kolegu mojho otca z FBIS. Jej manžel (syn jej kolegu) je riaditelom nemocnice v Prešove a spolupartajník Fica. No a potom ako som ich ml pri sebe tých kolegov, tak jednému z nich zabzučala v ušiach ta vnútro ušná vysielačka, tak som vtedy pochopil ako komunikujú a ako sú pospájaní do komunikačnej sietě. A že moj mobil mohol byť vlastne presmerovaný do ich uší a agenti v tichosti vedeli s kým vediem a aký rozhovor ON-LINE. ,, … XXXX: ,, V mojom prípade ani vyšetrovatel sa nezaujímal o to či ITP v ušiach agentov SIS (vysielačky) boli nasadené opravněne v súladě se zákonom, či nasadenie agentov bolo v súlade s predpismi, nič, úplne mali všetko v riti . ,, … XXXX: ,, Eště pre vaše zorientovanie sa, som presvedčený že na Ficovi možete vidieť aká je situacia u mna. Čím sa tvárí Fico lepšie, radostnejšie tým sa mi horšie darí. Je to taká vojna medzi mnou a Ficom, je to taký šialený systém, kedy nás Fico likviduje a ešte sa pritom usmieva v televizii, skratka sa nám vysmieva ako rodine. Myslim to uplne vážne!!!.,,

  Z mojej knihy z.r. 2001 vyberám: Veď občania si vyberú, ak ich bude nudiť, prepnú si na nejaký film. Ale šancu bv mal dostať každý. Princípom okamžitého hlasovacieho práva občanov by sa mali kandidáti zužovať, až kým nevzíde ten pravý. A to všetko pred televíznymi kamerami. Nech to celé trvá aj pol roka. Veď nejde len o formalitu. No ale to je hudba budúcnosti, o ktorú treba ešte veľa zabojovať. Teraz sa musíme uspokojiť so scenárom, ktorý nám predložili súčasné politické garnitúry. Samozrejme scenáristi mysleli na všetko a nejaký ten nezávislý predsa len  kandidoval, aby sa zachoval dojem demokracie. Či to bol dôstojník SIS, alebo bývalý príslušnik Štb alebo nedajbože KGB to sa nedozvieme, lebo zákon o lustráciách schválili len v Čechách a SIS-ka sa opäť nedá kontrolovať ľudom. Musel by sa stať  zázrak, aby to dopadlo inak ako oni chceli. Ale o tom je život. Zlodej kradne len dovtedy, dokiaľ mu to okolie dovolí. Preto si musíme v budúcnosti my, radoví občania vybojovať svojho prezidenta. Ako? Svojou aktivitou! Nenechať sa znechutiť, zobrať si ceruzku a papier a začať kalkulovať, písať si poznámky a dopátrať sa pravdy, ktorá je väčšinou uväznená. Ponúkam vám desatoro prezidenta a myšlienky novej spoločnosti. Ak sa s nimi stotožníte, ak mi dáte za pravdu, pozorne sledujte či vám niekto ponúkne tieto výhody pre radových občanov. Nenechajte sa „opiť“ inými peknými rečičkami o porozumení, ľavicovej orientácii, vstupu do zahraničia a podobne. Dajte si na tom záležať.  Veď uplynulo dosť času, aby sme sa presvedčili či sa máme lepšie, alebo horšie. Budúcnosť je vo vašich rukách. Bojujte za svojho spravodlivého prezidenta!

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

  https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa

  0

  Jedným z najmocnejších, ba možno aj najmocnejším mužom v Československu, bol Rudolf Slánsky. Žil v rokoch 1901 až 1952 a verne sa pridržiaval moskovskej línie. Pozrime sa na Slánskeho trochu bližšie. Rudolf Slánsky – muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa, niekedy v septembri 1948, na zasadnutí predsedníctva povedal: „Teraz bude prijatý vo vláde zákon na…

  Triky, ktoré porazia tvoje každodenné starosti

  0

  Život je komplikovaná, ale skutočne zaujímavá vec. Niekedy si myslíme, že keby sme len mohli odstrániť niektoré ťažké situácie, bolo by to perfektné. Napríklad náhla bolesť hlavy, nutkanie jesť veľa zmrzliny alebo ospalosť, ktorá prichádza na konci pracovného dňa. Tieto triky ti môžu pomôcť vyhnúť sa aspoň časti týchto nepríjemných problémov a zabudnúť…

  TOP10+: Ako vyzerá život s mačkou? Vtipné fotografie zachytili domácich miláčikov priamo pri čine

  0

  Mačací priatelia sú prirodzene rozkošní a niekedy aj prítulní spolubývajúci. Zachytiť ale život s mačkou niekedy zo sebou prináša eufóriu spojenú zo zúfalstvom. Bývať s mačkou je určite veselšie, ako žiť sám. Dokazuje to aj niekoľko nasledujúcich fotiek majiteľov, ktorí sa podelili o úsmevné situácie, ktoré sú na dennom poriadku.…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Návod, ako sa zbaviť myší v dome: Čo robiť, ak ťa sužujú hlodavce?

  0

  Obdobie jesene je na údržbu domu nesmierne náročné. Pripraviť ho na zimu nie je jednoduché, a to si mnoho majiteľov domov vôbec neuvedomuje. Okrem toho je jeseň obdobím, kedy sa hlodavce počas chvíľky nepozornosti ľúbia povýšiť na vášho spolubývajúceho. V tomto článku nájdete návod na to, ako sa zbaviť myší…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo je láska? Čin alebo pocit?

  0

  Čo je láska? Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo, čo venujeme alebo dostávame. Je to niečo, čo vyživujeme a rozvíjame, o čo sa staráme, čo zveľaďujeme. Láska len tak niekde nesedí a nečaká, než si po ňu prídeme.

  Výhody lokálnych plodín: Prečo konzumovať naše ovocie a zeleninu?

  0

  Napriek tomu, že máme v súčasnosti možnosť zohnať v obchodoch zeleninu a ovocie od výmyslu sveta a v rôznych ročných obdobiach, čoraz viac sa dostávajú do popredia lokálne plodiny, resp. regionálne potraviny, ktoré majú množstvo benefitov. O aké ide, to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Výhody lokálnych plodín sú nepopierateľné.

  TOP 5 spôsobov, ako si vychutnať baklažán: Zamiluje si ich každý!

  0

  Baklažány nepatria práve medzi najobľúbenejšie a v našich kuchyniach najbežnejšie druhy zeleniny. Neraz sa objavujú v jedálničku iba tých jedincov, ktorý dbajú na zdravšie a pestrejšie stravovanie. Cestu k fialovému baklažánu si jednoducho nenašiel každý, a to je veľká škoda. Ide totiž o veľmi zdravý plod, ktorý je zároveň skutočne chutný. Treba…

  Šialené módne kúsky, ktoré sa predávajú: A to si kto kúpi?!

  0

  Sme zvyknutí, že trendy prichádzajú a odchádzajú. Trendy, ktoré pobláznia celý beauty svet či interiérové dizajnérstvo. Ale aj trendy, vďaka ktorým máme módu v malíčku. Patríte aj vy k tým, ktoré sledujú všetky módne trendy a podľa nich sa obliekajú? Považujete sa za módne maniačky, ktoré musia mať každú módnu…

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…