Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

 

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát.

 


Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“


II. vatikánsky koncil

1. časť: Islám (finálna verzia)
2. časť: Judaizmus (finálna verzia)
3. časť: II. vatikánsky koncil a heréza so schizmatikmi
4. časť: Hereza s protestantami (Ján Pavol II)

Učenie Cirkvi

Učenie Cirkve, heretik nemôže byť Pápež
II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži
Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

Heretici (SK/CZ)
„Otec“ Marián Kuffa
„Biskup“ Eliáš Dohnal (+ „Otec“ Pavol Pakoš)
Biskup Oliver Oravec

Reakcie čitateľom
Reakcie drzým čitateľom, ktorí reagovali na odsúdenie heretika M.Kuffu
Reakcia na Knieža Myskina


Ruženec
Ako sa správne modliť ruženec

Ostatné
Falošné zjavenia: Medžugorie
Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase.

 


(Bilancia)

 

V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho Kláštora v Amerike, sedevakantistickú stránku vaticancatholic.com (alebo mostholyfamilymonastery.com) od Bratov Petra a Michala Dimondových. Okamžite som sa pustil do prekladu  a do snahy v šírení pravdy a osvety. Moja snaha bola úprimne otvoriť ľudom oči, šíriť katolícku vieru a varovať ostatných pred nebezpečenstvom bludov šíriacich sa z Ríma vo forme sekty II. vatikánskeho koncilu. O to sa budem aj naďalej pokúšať i napriek neprajníkom,  rôznym klamárom a bludárom všelijakého druhu  pod článkami. Pre zobrazenie listu všetkých článkov kliknite na meno autora, alebo kliknite sem.

A teraz bilancia. Blog na hlavných správach má 14 513 zobrazení so všetkými článkami dohromady. Počet zobrazení môže byť i viac, lebo číslo bolo brané počas písania tohto článku. Treba to brať, že ide o zobrazenia, a nie počet unikátnych návštevníkov, lebo niektorí môžu kliknúť aj viackrát. Môj súčasný blog na pravde má
12 472 celkovú čítanosť, a prvý blog na pravde mal čítanosť 11 257 v čase písania tohto článku. Potom je tu ešte fórum gloria.tv ,ktoré by som inak vôbec nenazýval katolícke, no kde počet videní príspevkov ( z príspevkov, ktoré majú počítadlo) bol 16 497 v čase písania tohoto článku. V celkovom súčte moje príspevky na blog.hlavnespravy  blog.pravda  a fóre gloria.tv majú 54 739 zobrazení.

 

Dôležitá edícia (resp. oprava gramatickej chyby) a zopár ďalších slov

Pozor zmena! V doterajších článkoch a dieloch bol používaný pojem Vatikán II (dva) sekta,  i vrátane pojmov Vatikán II a Vatikán II antipápeži. Kvôli tomu, že je to nespisovne, a kvôli zachovaniu slovenského syntaxu, sa z toho dôvodu hodí používať miesto toho spisovne sekta II. vatikánskeho koncilu, II. vatikánsky koncil a antipápeži II. vatikánskeho koncilu. Za tieto i ostatné gramatické chyby sa ospravedľnujem. Pevne verím však,  (že i napriek niektorým gramatickým chybám), sa hlavné posolstvo, ktorým jest  i.  fakty o II. vatikánskom koncile, ii.  fakty o zločinoch proti Ježišovi Kristovi, Cirkvi a svätým formou bludov/heréz, pustošením chrámov a formami odpadlíctva ekumenickými antipápežmi  a aj ich hierarchiami a nasledovateľmi,  iii. a aj ostatné odhalenia tejto revolučnej proticirkvi (Cirkvi II. vatikánskeho koncilu), že zostane toto posolstvo zachované; a dúfam, že budú tieto zmieňované fakty v mojom osobnom blogu prvoradým a hlavným záujmom ľudí s dobrou vôľou hladajúcich pravdu; a že bude záujmom ľudí si pozorne čítať, zdieľať, deliť sa s ostatnými s článkami, a teda podieľať sa v chránení integrity viery a integrity Katolíckej Cirkvi, a podieľať sa zachraňovaniu duší sebe a ostatným. Buďte opatrní, dôslední a pozorní. Nevyjadrujte sa ku niečomu ak nemáte vedomosť; ak človek tak robí, tak také chovanie pramení z pýchy, a je to hlavne kvôli pýche a zlomyseľnosti, že ľudia nevidia, veria rôznym klamárom a bludom a sú jednoducho bez viery a zaslepení.

Medzi  faktami, ktoré sú popísane aj v blogu je napr. nasledovné, a to že antipápež František nemôže byť pápežom preto lebo je heretik; a heretik podľa katolíckeho učenia  nemôže byť pápežom. Antipápež František je nielen heretik, ale aj úplný odpadlík, ktorý odmieta kresťanstvo. Za príklad jeho odpadlíctva je možno uviesť nasledovné:

Antipápež František, piatok, 18. november 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO:

„Na záver, zjednotenie sa není absorpcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to že niektorí (tí ostatní), by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie – to by som radšej nazval jedom, pred cestou ekumenizmu.“

Toto je úplne odpadlíctvo a odsúdenie Ježiša Krista, Cirkve, apoštolov, misonárov a dogmy. František je totálny odpadlík. Katolíci ho musia odsúdiť.

Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaní z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie, pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

Schizmatik – pokrstená osoba, ktorá odmieta prijímanie so skutočným pápežom, alebo so skutočnými Katolíkmi. Schizmatici sú takmer vždy i heretici. Schizmatici tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Odpadlík (česky apostat) – pokrstená osoba, ktorá nielen že odmieta jednu alebo viac právd Katolíckej Viery, ale vzdáva sa Kresťanskej Viery úplne. Odpadlíci tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Čítaj viac: https://blog.hlavnespravy.sk/16149/ucenie-cirkve-heretik-nemoze-byt-papez/.

Podľa katolíckeho učenia heretik stráca všetku jurisdikciu automaticky, teda aj pápežstvo. Avšak, František bol heretik a odpadlík už od počiatku, a to ešte pred menovaním; no a tak isto je pravda, že heretik nemôže byť zvolený za pápeža. Ďalším poznatkom a aj faktom z blogu, ktorý som pripravoval ja sám, bez niečieho povelu, (zdieľaním a prekladom dokumentov Bratov Dimondových z Kláštora Najsvätejšej Rodiny),  je že Ján Pavol II. nebol dobrý človek, ale bol to odpadlík, bol to podobný odpadlík ako je teraz František, avšak tento antipápež je žiaľ pre mnohých vzorom. Nie, nebol vzorom, bol to klamár zvádzač a manipulátor. Zakiaľ čo sú ľudia pobúrení z toho, že antipápež František priniesol modlu Pačamamy do chrámu Baziliky Sv. Petra, úplne neberú ohľad na to, že Ján Pavol II. robil podobné veci, keď bozkal korán, zvolával medzináboženské modlitby a pod. . Ján Pavol II. bol zvádzač, ktorý praktizoval ekumenizmus, ktorý nerobil rozdiel medzi náboženstvami (praktikoval indeferentizmus), staval modlitebne pre členov falošných náboženstiev,  cestoval po svete s cieľom aby vzdával chválu falošným náboženstvám. Je faktom, že bol v Synagóge, v Mešite a v Budhistickom chráme. Je faktom, že povedal „Nech sv. Ján Krstiteľ obraňuje islám!„, je faktom že pobozkal Korán (posvätnú knihu pre Moslimov). Škodil Cirkvi tým, že ju ako falošný pápež zosmiešňoval, hanil Krista a Jeho svätých, chodil do protestantských chrámov, odovzdal relikviu Sv. Gregora Osvietiteľa schizmatikovi, a mnoho iného. Tak isto učil, že každý človek je Boh, čo je doktrína antikrista. Preto ho nemožno brať za svätého, lebo sa človek dopúšťa porušenia prvého prikázania, keď onen človek vzdáva úctu jeho obrázku; obrázku antipápeža, ktorý bol notoricky známy stavaním chrámov modlárstva a velebením falošných náboženstiev.
Je faktom, že v jeho šľapajach, čo sa týka ekumenizmu  išiel i Benedikt XVI., a do teraz ide i František spolu aj s hierarchiou falošných kňazov, biskupov a kardinálov.

Teda s veľkou vážnosťou musím prízvukovať a veľmi odporúčam, aby ste si naďalej pozerali tieto blogy, modlili sa Ruženec – 15 dekád denne – (odkaz na konci článku), aby ste si prečítali  pozorne čo sa udialo po II. vatikánskom koncile, aby ste si prečítali i tie zvrátenosti čo robil Ján Pavol II. a nezatvárali naschvál oči pred tým. Musím upozorniť, aby ste nenasledovali bludárov, ktorí naozaj nevedia o čom hovoria, napr. bludár typu „o.“ Pavol Pakoš, ktorý je notorický bludár a Husita, – tak isto pozor na Eliáša Dohnala, ktorý je tak isto notorický Husita , t. j. nasledovník protestantského učiteľa Jána Husa z Česka z 15. storočia– a tak isto musím upozorniť, aby ste si vy čo toto čítate, drahý čitatelia, otvorili oči. František je antipápež (resp. protipápež), a II. vatikánsky koncil bol zločinecký koncil plný bludov. Existuje jedno pravé náboženstvo a tým pravým náboženstvom je Katolícke Kresťanstvo so svojimi dogmami, pápežskou neomylnosťou a posvätnými koncilmi. Existuje len jedna Cirkev mimo ktorej nieto spása, ktorú založil Pán Ježiš Kristus na Svätom Petrovi, na Skale, ktorú pekelné brány neprekonajú. Protestanti sú isto na ceste do pekla pre odmietanie autoritatívneho Učenia Katolíckej Cirkve. „Existuje jeden pán, jedna viera, jeden Krst.“ (Efezanom 5:4). Pre spásu musíte byť tradičný katolík, pridŕžať sa tradičných dogiem katolíckej Cirkvi, odmietnuť ekumenizmus, „kanonizácie“ antipápežov II. vatikánskeho koncilu za svätých. Mali by ste okamžite prestať chodiť na Novú Omšu v západnom obrade pod hrozbou páchania smrteľného hriechu, preto lebo je nekatolícka. Žiaľ mnoho kňazov je heretikov, preto by ľudia nemali chodiť  v Nedeľu do kostolov, lebo hrozí, že bude dávať kázeň. Samozrejme nie som proti sláveniu Omše ako takej, ale žiaľ je to smutný výsledok Veľkého odpadnutia v týchto posledných dňoch ľudstva, že žiaľ nieto kde ísť na omšu, lebo takmer všetci kňazi sú heretici po nejakej stránke.

Zjv. 18:4: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán“. Prežívame Veľké odpadnutie, a sme takmer na jeho konci. František je notorický heretik a antipápež. Naša Paní z La Salette, Panna Mária povedala: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista!“

Pozrite si v angličtine vaticancatholic.com, ktorá bude dúfam čoskoro aj v slovenčine a modlite sa Ruženec. Je stav sedevacante, a je povinnosťou katolíkov odmietnuť protestantov, t. j. bludárov/heretikov, a tak isto odmietnuť antipápežov, a tak isto je povinnosťou odsúdiť schizmatikov. Protestanti a schizmatici, prehováram ku vám, Mimo Cirkev nieto spása, vyznajte sa z bludov a i vy sa začnite modliť Ruženec. Vo svojích bludoch spásu nezískate. Cirkev stále existuje v úzkej skupine ľudí po svete, ktorí úprimne vyznávajú katolícke dogmy bez kompromisov.

Pápež Eugeň IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“,1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i Židia alebo i heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary, a robia iné pietne činy a praktiky Kresťanskej milície – produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Sv. Robert Bellarmine, Kardinál a Doktor Cirkve, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je manifestovaný heretik automaticky (povedané), prestáva byť pápežom a hlavou, tak ako prestáva byť automaticky Kresťanom a členom Cirkve. Nasledovne onen môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých prastarých Otcov, ktorí učia, že manifestovaní heretici okamžite stratia všetku jurisdikciu.“

Dom Prosper Guéranger, The Liturgical Year, Vol. 4, p. 379, o tom ako laik v 5. storočí vzdoroval a odsúdil Nestoriusa, (a aj) jeho biskupa, keď prezentoval viditeľnú herézu: „Bolo to vtedy keď Satan vyprodukoval Nestoriusa… zasadeného na Stoličke Konštantínopolu… v tom istom roku jeho povýšenia, na Vianočný Deň r. 428, Nestorius, si zobral príležitosť veľkej návštevnosti, ktorá sa zišla kvôli úcte Panny Márie a jej Dieťaťa, (a) vyslovil z Episkopálneho pultu bohorúhačské slová: „Mária nepriniesla na svet Boha, jej Syn bol iba muž, inštrument Božskosti.“ Dav sa striasol s hrôzou. Eusebius, jednoduchý laik, sa postavil na znak veľkého rozhorčenia, a protestoval proti tejto hrubosti. Čoskoro mnoho [ľudí] konkrétne protestovalo, zapojili sa, rozšírili sa v mene členov tohto úzkosťou  zasiahnutého Kostola, (a) zoslali anathemu proti každému, kto by sa opovážil povedať: „Jednorodený Syn Otca a Syn Márie sú iné osoby.“ Takéto veľkodušné správanie bolo ochranou Byzancie, a vyhralo si obdiv  pápežov a koncilov. Keď pastier sa stane vlkom, tak prvá úloha stáda je brániť sa.“
(Preklad citátov je zo slovníku pojmov z vaticancatholic.com.)

Súčasný stav je trestom za hriechy ľudstva. Ľudia si svojou perverznosťou a nevierou nezaslúžia nič iné, len totálne spustošenie.

Matúš 23:38:Hľa, váš dom vám ostáva spustošený.

Pán Ježiš Kristus hovorí: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?(Lukáš 18:8)


Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 – 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná – t. j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo s nejasnou hlavou po dekády,  nazývane i Papežské schizma po Česky; tak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že sedevacantná „téza“ je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí, že nemáme garantované, že horšie veci, i napriek božskému prísľubu, sú niet vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Pia XII. 1958… Zdroj výroku.

 

„… entita, ktorá sa v súčasnosti tvári, že je Cirkvou Ríma nie je pravou Cirkvou Ríma. Skorej však, je to falošná sekta, ktorá prislúcha II. vatikánskemu koncilu…

Volá samú seba Katolícka Cirkev. Okupuje budovy, ktoré patrili Katolíckej Cirkvi; ale nie je pravá Katolícka Cirkev. Je to proticirkev… Ako katolíci, s určitosťou neodmietame skutočných pápežov alebo skutočnú Cirkev Ríma. Prijímame Pápežstvo a katolícke dogmy…

Ako materiál potvrdzuje, Benedikt XVI. (a teraz František) a jeho biskupi sú schizmatici. Oni učia, že schizmatické skupiny nemusia konvertovať. Učia, že schizmatickí  ministri (kňažský a biskupskí úradujúci) by mali byť propagovaní, a mala by  ísť ku ním chvála. Učia, že schizmatici sú členmi pravej Cirkvi. Učia, že schizmatici idú do neba…
… Je kriticky dôležité, aby ste vyznali historickú katolícku vieru, ktorá je nevyhnutná pre spásu.“  (zdroj: e-exchanges from vaticancatholic.com 2011)

(Poznámka: schizmatici sú napríklad východní „ortodoxní“, resp. tí čo sa nazývajú pravoslávni)


 

Krátky slovník pojmov – dôležité:

Antipápež alebo protipápež – falošný nárokovateľ pre post pápeža (alebo inak i falošný nárokovateľ pre post Biskupa Ríma). Bolo cez 40 antipápežov v Cirkevnej histórii, vrátane niektorých úradujúcich z Ríma. Táto knižkadokazuje, že revolúcia II. vatikánskeho koncilu bola prinesená mužmi, ktorí boli antipápeži. Mužmi, falošne pretvárajúcimi sa, že boli skutoční pápeži.

Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaní z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie, pre odmietnutie autoritatívneho učenia viery.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), jún 29., 1896: „Žiaden, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nazdávať byť katolíkom alebo sa ním volať.  Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak sa niekto drží  jednej z nich, onen nie je katolík.

Schizmatik – pokrstená osoba, ktorá odmieta prijímanie so skutočným pápežom alebo so skutočnými katolíkmi. Schizmatici sú takmer vždy i heretici. Schizmatici tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Odpadlík (česky apostat) – pokrstená osoba, ktorá nielenže odmieta jednu alebo viac právd katolíckej viery, ale vzdáva sa kresťanskej viery úplne. Odpadlíci tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Sedevacante; sedevakantistická pozícia – Sede je latinsky pre „stolička“ a „vacante“ v latinčine „voľný“. Sedevacante obdobie, je obdobie, keď nie je pápeža, t. j. Stolec Sv.Petra je prázdny. To zvyčajne nastane po smrti pápeža alebo po pápežskej rezignácii; tomu sa stalo cez 200 krát v histórii Cirkve a trvalo z času na čas i po dobu niekoľko rokov. Doktori Cirkve učia tak isto, že Stolec Petra sa stane voľný, keď pápež sa stane manifestovaný heretik. Sedevakantistická pozícia popisuje pozíciu tradičných katolíkov, ktorí zastávajú, že Stolec Sv. Petra je v súčasnosti voľný, lebo o mužovi v Ríme sa dá tvrdiť, a o ňom jasne dokázať, že je verejný heretik, a preto nie je skutočný pápež.

Modlite sa často Zdravás Mária a 15 dekád Ruženca každý deň.

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu.

Sedevakentista
Kristian Keller


Zdroj slovníku pojmov z benediktínskeho kláštora – Kláštora Najsvätejšej Rodiny (Most Holy Family Monastery.

Posledná edícia tohoto článku 27/09/2020

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene pohanský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.54

Priemerná čítanosť: 1801

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA