PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ a NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

Publikované 13.07. 2017 o 12:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ

 

a

 

NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

 

ZLYHANIE, ZRADA a NESCHOPNOSŤ PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU

 

 

 

Nadpis tohto článku zahŕňa dôvody, pre ktoré má národ slovenský oprávnenie na spravodlivý hnev, na oprávnenú kritiku a na postavenie sa na odpor, ktorého cieľom bude zmena predstaviteľov štátu, celková výmena zástupcov ľudu v parlamente. Spolu s tým je potrebná aj zmena politického systému, lebo súčasná parlamentná demokracia je iba paródiou na demokraciu. V tomto systéme rozbujnela korupcia, špekulácie, podvody, zrada na národe, vlastizrada, osobné obohacovanie sa a chamtivosť.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za stratu suverenity, samostatnosti, nezávislosti a obranyschopnosti. Sú zodpovední za ekonomickú, sociálnu, rasovú, etnickú a kultúrnu diskrimináciu slovenského národa, Slovákov, na úkor etnika, menšiny, ako aj na úkor ostatných národov krajín Európskej únie.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za bezprávny a nespravodlivý štát, za znehodnotenie Ústavy SR. Za ekonomický, hospodársky a sociálny úpadok Slovenska. Za ohrozenie bezpečnosti Slovákov a Slovenska. Za vysokú nezamestnanosť, za migráciu Slovákov za prácou, za pokles populácie Slovákov.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za všetko, ale za nič sa nezodpovedajú pred súdom !
Aj túto nepotrestanú svojvôľu, zradu a neschopnosť musíme zmeniť, za každý, aj neúmyselný krok, ktorý bude namierený proti Slovákom, ktorý pôjde proti všeobecnému dobru a bude škodiť národu slovenskému, sa bude musieť zodpovedať pred súdom, každý jeden, ústavný, vládny činiteľ i poslanec.
Každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa Slovensko vyhlo vojnám.
Ako všetci dobre vieme, tak na Slovensku toto o vládnych činiteľoch neplatí. Cvičená americká opica Kiska, je najvyšším predstaviteľom vojnového štváčstva. Na základe vymyslenej a neopodstatnenej ruskej hrozby, pod vymyslenou ochranou demokracie, ktorá je v skutočnosti americko – sionistickou vojenskou agresiou s cieľom zničiť Slovanov, zničiť Rusko, zničiť slovanské európske štáty, vrátane Slovenska – ženie a úmyselne zaťahuje Slovensko do vojny proti Rusku, úmyselne a vedome šíri nenávisť voči Slovanom, vedome a úmyselne ohrozuje bezpečnosť Slovákov a Slovenska.
Taktiež sú „slovenskí vojaci“ vysielaní na zahraničné vojenské misie a pritom si to všeobecný záujem národa slovenského nevyžaduje. Nie je to nutnosť, ani potreba, je to len svojvôľa, svojvoľné konanie predstaviteľov štátu.
Takých štátnych predstaviteľov slovenský národ nepotrebuje, nepotrebujeme lotrov, ktorým je všeobecné dobro národa ukradnuté, ktorí neslúžia národu a pre národ, ale ktorí slúžia cudzím záujmom a svojmu osobnému prospechu. Nepotrebujeme takých štátnych predstaviteľov, pre ktorých nie prioritou všeobecné dobro slovenského národa.
Nepotrebujeme tú paródiu na prezidenta s menom Kiska, ktorý sa okrem toho, že je vojnovým štváčom, dopúšťa náboženského extrémizmu. A nielen tá paródia, ale aj majster iluzionista, psychická troska a komunista Fico i ten nemiestny žart s materským mliekom na brade a hlúposťou vo vienku od sudičiek, menom – kapitán Danko.
Títo traja ústavní činitelia, svojím konaním, napomáhajú a umožňujú, pod rúškom humanizmu a tolerancie, náboženským extrémistom, dostať sa na územie Slovenska, vyciciavať sociálny systém štátu ale čo je ešte oveľa horšie, je, že títo náboženskí extrémisti, svojou ideológiou, názormi a z nich následne vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok slovenského národa a porušovať všeobecne záväzné právne predpisy ! V súvislosti s konaním týchto zloduchov mi nedá nenapísať, oni sa touto podporou náboženského extrémizmu, dopúšťajú aj rasovej, etnickej a náboženskej diskriminácie občanov SR.
Ďalej je potrebné spomenúť, že podľa MV SR, je jednou z foriem extrémizmu aj anarchizmus a tu si dovolím tvrdiť, že aj túto formu extrémizmu podporujú ústavní činitelia, štátni a vládni činitelia, ako aj parlament SR v ktorom sedia zástupcovia anarchistických politických strán. Lebo súčasný liberalizmus, podporovaný a propagovaný hlavne „ paródiou na prezidenta s menom Kiska“, je hraničný, ba priam ruka v ruke idúci s anarchiou. Veď liberálny zloduchovia tu žiadajú nadpráva pre rôzne pochybné, nemravné, úchylné skupiny ľudí, chcú miešaním rás a kultúr zničiť rod Slovenov, ničia a podkopávajú bunku spoločnosti – rodinu, ničia morálku, kultúru a tradíciu, snažia sa ničiť a ničia výchovno-vzdelávací systém..rozsievajú nenávisť voči všetkému slovenskému, voči Slovákom. Podkopávajú a majú snahu zničiť všetko, čo je na prirodzených zákonoch postavené, snažia presadiť niečo zlé, umelé, bez duše a životnosti, niečo čo je postavené proti prirodzenosti, morálke a svedomiu. Toto sa deje za výdatnej pomoci mimovládnych sionistických organizácií, ktoré svojou protištátnou činnosťou narúšajú, podkopávajú právny systém na Slovensku, ovplyvňujú zákonodarstvo..zasahujú a ovplyvňujú chod štátu.
Zlým, sionistickým vplyvom, mimovládnych organizácií sú Slováci prenasledovaní len za to, že sa hrdo hlásia k svojej slovenskej identite, že majú lásku k svojmu národu, etnicite, rase, jazyku, kultúre, tradíciám a svojej vlasti. Že vidia, aké nebezpečenstvo hrozí a preto sa snažia brániť čo im je najmilšie. Pre tieto dôvody sú prijímané zákony, namierené proti Slovákom, zákony, ktoré vraj majú chrániť ľudské práva a demokraciu, ale v skutočnosti majú tieto zákony ochraňovať zločinecké, neschopné a vlastizradné vlády, majú ochraňovať cudziu sionisticko – marxistickú ideológiu, majú ochraňovať tých, ktorí páchajú zločiny proti slovenskému národu a Slovensku. Roduverným Slovákom sa snažia silou mocou vkladať do úst slová, vkladať do hláv myšlienky, ktoré nikdy nevyslovili a nikdy neprezentovali, na základe ktorých sa ich snažia prenasledovať, deptať, súdiť a odsúdiť. Za také myšlienky, ktoré nosia v sebe práve títo zloduchovia a ktoré sú Slovákom cudzie.
Načo je nám taký zákonodarca, ktorý je tak labilný, hlúpy, alebo vlastizradný a chamtivý, že pod vplyvom mimovládnych sionistických organizácií prijíma zákony, ktoré sú evidentne namierené proti Slovákom a Slovensku ?
Načo je nám taká vláda, ministri, spolu s premiérom, ktorí bez hanby a svedomia konajú, tak ako im americká ambasáda píska spolu so sionistickými mimovládnymi organizáciami ?
Načo sú nám takí ústavní činitelia, ktorí umožnia cudzím, aby si na slovenskej ornej pôde vybudovali fabriky ? Fabriky, ktoré nie sú slovenské, ktoré zamestnávajú cudzincov, ktorých zisk ide mimo Slovenska, ktorým štát dá daňové prázdniny ? Fabriky v ktorých robí málo Slovákov, ktorí za svoju prácu nedostávajú spravodlivú mzdu, ktorých nechránia skutočné odbory a ich ľudská dôstojnosť je pošliapaná-načo sú nám takýto predstavitelia štátu, ktorí takto konajú ? A pritom sa vyškierajú do kamier a fotoaparátov a vytešujú sa, že akí sú oni dobrí, že koľko pracovných miest dokázali vytvoriť !
Toto majú byť zástupcovia ľudu ?
Načo je nám taký gýč z prezidentského paláca, ktorý bez hanby vyhlásil, že obdivuje židovskú komunitu a zvažoval stať sa jej členom ? Takéto vyhlásenia nemôže mať normálny človek a štátnik, takéto vyhlásenie môže mať len jedinec s temnou dušou. Toto nie je verejný činiteľ, ale verejná stoka, ale možno ani toto prirovnanie nie je vhodným, lebo aj tá stoka je hrdou na to, že je stoka.
Načo sú nám štátni predstavitelia, ktorí zneužívajú svoje postavenie a moc, ktorú im dal národ, tým, že na ochranu svojich zločinov využívajú Políciu a Justíciu ? Keď sa im dostáva oprávnenej kritiky a národ sa snaží prejaviť svoj spravodlivý hnev, tak je štátnou mocou prenasledovaný, sú vyvíjané snahy o jeho dehonestáciu a umlčanie ? Toto je podľa nich demokracia ? Nie, toto nie je demokracia, toto je len chabý pokus o demokraciu, toto je totalita. Toto je šliapanie po ľudských právach Slovákov, toto je potláčanie práv a slobôd predstaviteľov štátu v spolupráci s tretím sektorom.
Čo sa týka členstva Slovenska v EÚ a NATO, by som rád zdôraznil, že vlastizradní štátni predstavitelia, páchatelia zrady na národe, s obľubou používajú pri obhajobe zlých, diskriminačných, protinárodných a protislovenských opatreniach, frázu o dodržaní zmlúv, o dohodách s partnermi a podobne.

 

Lenže je som takého názoru, že pre štátneho predstaviteľa je a musí byť prioritnou, záväznou a svätou, zmluva s národom – z toho plynúce všeobecné dobro národa, až potom prichádzajú na rad zmluvy iné.

 

Prvým partnerom pre ústavných činiteľov, štátnych funkcionárov, verejných činiteľov, je a musí byť jednoznačne národ !
Je zlé a škodlivé, keď štátnik uzavrie zmluvu, ktorá je škodlivá, nevyhovujúca a neprospešná pre národ, ale je uzavretá len preto, lebo je to určené v podmienkach členstva ! Nie veru nie, tadiaľto cesta veru nevedie.
A toto je len časť toho, čo by sa dalo napísať na túto tému, ale i toto tu napísané, by malo stačiť na to, aby národ začal premýšľať, žiť a bdieť.
Je dostatok dôvodov, prečo by mal národ slovenský urobiť poriadok v štáte, s predstaviteľmi štátu, s vládou a parlamentom ! Národ tvorí štát a dáva moc svojim zástupcom a preto je národ oprávnený vziať týmto ľuďom moc, keď konajú v neprospech národa a proti záujmom Slovenska !

NA STRÁŽ, NA OBRANU,
ZA TÚ NAŠU IDENTITU !

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

V Rakúsku prebieha ostrá kritika utečeneckého poradenstva

Klagenfurt 25. mája 2018 (HSP/KAP/Foto.TASR/AP-Ronald Zak)   „Odporuje to všetkým princípom právneho štátu,“ to je názor rakúskeho evanjelického superintendenta Manfreda Sauera na plán vlády právne poradenstvo z doterajších cirkevných centier ako charita a diakonia stiahnuť a umiestniť ho do centrálneho orgánu podliehajúcemu ministerstvu vnútra. „Týmto poštátnením právneho poradenstva signalizuje vláda utečencom: ´Zostaňte vonku, my…

V poslednej premiére sezóny ožije príbeh Sáry Salkházi. Inscenáciu uvedie Štátne divadlo Košice pod záštitou arcibiskupa Bernarda Bobera

Košice 25. mája 2018 (HSP/Foto:sdke.sk)   Poslednou novou inscenáciou v repertoári Štátneho divadla Košice v aktuálnej sezóne bude pôvodná slovenská hra Kamila Žišku Sára Salkházi. Divadelné spracovanie príbehu novinárky bytostne spätej s Košicami, ktorá prešla veľkým prerodom od bohémskeho života k mučeníčke viery, uvedie činohra v slovenskej premiére uvedie v piatok 8. júna na…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov…

Open air festival Knižné hody

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:BIBIANA)   S knihou ďalej zájdeš! je motto 7. ročníka festivalu, ktorý už túto sobotu prinesie na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave nielen knihy pre deti, ale najmä mnoho tvorivých čitateľských aktivít. Knižné hody sú jediný festival svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je využiť rôzne formy umenia a…

Adela Vinczeová: Všetkým ste fuk

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Adela Vinczeová priniesla vo svojom novom blogu pohľad na to, ako by sa mal človek sám posudzovať. Známa moderátorka tvrdí, že človek by to nemal s vážnosťou a tlakom na svoju osobu preháňať. Čo považuje za čaro skutočnej existencie?   "Hovorí sa, že…

V Česku je okolo Marrakešskej deklarácie poprask – u nás podozrivé ticho

Praha 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vystúpil jej podpredseda Tomio Okamura s návrhom hlasovať za jednovetné a jednoznačné uznesenie v tomto znení: „Migračná a azylová politika Českej republiky musí zostať v plnej rozhodovacej kompetencii Českej republiky.“ „Nie je to nič komplikované, myslím že je…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Lovci hoaxov z hlavnoprúdového denníka stále veria propagande o ufúľanom plyšovom medvedíkovi

Bratislava/Haag 25. mája 2018 (HSP/sme.sk/Foto:screenshot YouTube)   Samozvaní „lovci hoaxov“ z istého nemenovaného hlavnoprúdového denníka opäť ohurujú svojich čitateľov verklíkovaním dávno odhalenej manipulačnej konšpirácie o „zlom ruskom separatistovi“ z Donbasu, ktorý pózuje s ufúľaným plyšovým medvedíkom pri troskách zostreleného malajzijského Boeingu MH-17. Alibisticky sa pritom odvolávajú na slová akéhosi holandského advokáta Jeroma Skinnera,…

Aj vám dnes zapĺňajú schránku mnohé maily? Môže za to nová smernica EÚ o ochrane osobných údajov - GDPR

Bratislava/Brusel 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Od piatka 25. mája začína v krajinách Európskej únie platiť smernica GDPR, ktorá rieši spracovanie osobných údajov občanov únie. Pre mnohých podnikateľov však môže znamenať zvýšenú administratívnu záťaž a hrozbu vysokých pokút.   Podnikatelia, ktorí pracujú s osobnými údajmi zamestnancov alebo zákazníkov musia splniť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Blaha zhrnul ako sa vo svetových konfliktoch správajú USA a ako Rusko

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-John Locher)   Poslanec parlamentu a predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) vo svojom príspevku na sociálnej sieti zhrnul zahraničnú politiku dvoch najväčších svetových mocností v priebehu posledných mesiacov a dospel k jednoznačnému záveru. Ruská federácia, na rozdiel od USA, hľadá vo svetových konfliktoch…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…