• Kristian Keller

  „Otec“ Marián Kuffa – heretik

  Publikované 22.02. 2020 o 01:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   


  Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“


  II. vatikánsky koncil

  1. časť: Islám (finálna verzia)
  2. časť: Judaizmus (finálna verzia)
  3. časť: II. vatikánsky koncil a heréza so schizmatikmi
  4. časť: Hereza s protestantami (Ján Pavol II)

  Učenie Cirkvi

  Učenie Cirkve, heretik nemôže byť Pápež
  II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži
  Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

  Heretici (SK/CZ)
  „Otec“ Marián Kuffa
  „Biskup“ Eliáš Dohnal (+ „Otec“ Pavol Pakoš)
  Biskup Oliver Oravec

  Reakcie čitateľom
  Reakcie drzým čitateľom, ktorí reagovali na odsúdenie heretika M.Kuffu
  Reakcia na Knieža Myskina


  Ruženec
  Ako sa správne modliť ruženec

  Ostatné
  Falošné zjavenia: Medžugorie
  Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase.

   


  (Heretik „Otec“ M. Kuffa)

  Predslov (dôležité):

  Anglicky hovoriaci je imperatívne, aby ste si pozreli vaticancatholic.com, je dostupný i v Nemčine, Španielčine, portugalsky, a v niektorých ďalších jazykoch. Tak isto odporúčam, aby ste sledovali tento kanál/blog, zaujímali sa a modlili sa denne 15 dekád Ruženca – odkaz tu. Neodporúčam tento portál, ani ostatné portály, kde je prezentovaná nahota, sexuálna výchova, joga, a podobne.

  Pre spásu duše, musíte byť tradičný Katolík a veriť v tradičné dogmy Katolíckej Cirkve. Musíte odmietnúť ekumenizmus. Tak isto musíte okamžite prestať chodiť na Novú Omšu, to jest na „Omšu“ Novus Ordo v západnom rituály, musíte prestať chodiť na Nedeľné a Sobotné kázania celkovo v sekte II. Vatikánskeho Koncilu, lebo hrozí, že kňaz bude dávať kázeň. Žiaľ väčšina kňazov aj v Byzantskom Rituáli sú heretici. Prežívame Veľké Odpadnutie. Toto bolo prorokované.

  Naša Pání z La Salette, 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.“

  Toto sa nemá stať. Toto sa už stalo, úradovaním Jána Pavla II  a antipápežov II. Vatikánskeho Koncilu. Teraz žijeme vo Veľkom Odpadnutí, sme takmer na jeho konci.
  Ak potrebujete pomoc s tým, kde pristupovať ku sviatostiam, napíšte do súkromnej správy. Vyhýbajte sa nadmernému komentovaniu, bičovaniu vášni, modlite sa o obnovenie viery, a o dar pokory. Nerobte unáhlené závery bez vedomostí.

   

  Heretik – (definícia) je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaný z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

   

  Ak ste ešte nepochopili čo sa deje, pozrite si predchodzie články:

  Dôležitý článok, (klikni pre zobrazenie):
  Ekumenický antipápeži, výroky

  Pozrite si tak isto tento dôležitý článok:
  Pápež Nemôže byť heretik

   

   

  Odpadlíctvo a herézy „Otca“ Mariána Kuffu

   

  V článku sa objaví viacero herezí (bludov), protestantizmov a odpadlíctva „Otca“ Mariána Kuffu. Začať možno od jeho najhoršieho a najviac zosumarizovaného odpadlíctva.

  1.) Najviac zosumarizované odpadlíctvo Mariána Kuffu pokope, resp. dá sa nazvať: Kuffov pohansko-protestantský pohľad na svet v kocke.

  Vypočujte si audio a pozrite si prepis.

  Tu je audiozáznam odpadlíctva Mariána Kuffu, bez toho dead-metalového podmazu, ktorý je bežne dostupný na internete. Odkaz na audio (klikni sem)

  Prepis z vyššie zmienenej audionahrávky:

  „Otec“ Marián Kuffa, na ekumenickom stretnutí: „Ste tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Není len jedna cesta Katolícka do neba, úprimní Evanjelici dostanú sa do neba, Česko-Bratský dostanú sa do neba, moslim dostane sa úprimný do neba, Žid dostane, úprimne neveriaci príde do neba. Kto úprimne hľadá, určite tam príde. Ja som Katolícky kňaz, a preto katolícky horský vodca na vrchol, ale sú aj iné cesty, dobré, čo do cieľa. Áno. Cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obťažné, ale sú dobré! Čiže úprimný človek žiaden sa nestratí, nebojte sa. Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhy ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chcete.“

  Komentár: Toto je čisté odpadlíctvo a apostáza. Je takmer neuveriteľné koľko bludov dokáže v priebehu minúty človek povedať, ale niet sa čomu čudovať, tomuto bezbožníkovi a náboženskému indifferentistovi. Možno hovoriť doslova o učňovi Jána Pavla II, najväčšieho indefferentistu a bezbožníka. Viac o antikristovskom odpadlíkovi Jánovi Pavlovi II v odkaze. Skorej než začnete reagovať, prosím prečítajte si to.
  „Otec“ Marián Kuffa je falošný učiteľ, ktorý nemá absolútne žiadnu vieru v Boha Ježiša Krista a učenie Katolíckej Cirkve. „Otec“ Kuffa neverí v nevyhnutnosť Katolíckej viery pre spásu. Tvrdí bohorúhačsky, že Boh je príroda, Alah, Adonai, hovorí dajte si tam čo chcete, tvrdí že je úplne jedno či ste Žid, protestant, moslim, alebo uctievate prírodu ako pohan. Tvrdí, že neveriaci sa dostane do neba.  Hovorí, že existuje mnoho ciest do neba.
  Toto je odpadlíctvo. V tomto verejnom prednese je mnoho herézii. Najprv však heréza, že je mnoho ciest do neba.

  Učenie Katolíckej Cirkve, učenie tradičných Katolíckych pápežov ex cathedra:

  Pápež Pius IX, Syllabus Moderných Bludov, dec. 8.,1864 – Propozícia 16: „Človek môže, praktikovaním akéhokoľvek vôbec možného náboženstva, nájsť cestu k večnej spáse, a prísť ku večnej spáse. – Zavrhnuté“

  Pápež Leo XII, Ubi Primum (# 14), May 5, 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ, a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné,  a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

  Pope Leo XIII, Satis Cognitum (# 13), June 29, 1896:
  „Nemožno sa na vás pozerať, ako na niekoho, kto drží pravú Katolícku Vieru, ak neučíte, že viery Ríma sa musí pridŕžať“

  Pápež Pius XII, Mystici Corporis (#22), jún 29.,1943: „V skutočnosti, len tí sú započítaní k členom Cirkve, ktorí dostali kúpeľ znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru.“

   

  Ďalej. Hovoriť, že Boh je príroda je totálné rúhanie sa. Boh je nestvorený, Všemohúci a nie je viazaný na veci ktoré stvoril.

  I. Vatikánsky Koncil, 1868, Pápež Pius IX, Canons, 1. On God Creator of All Things:

  „3. Keď niekto povie, že substancia, alebo esencia Boha, a tých všetkých vecí sú jedna a tá istá: nech je prekliaty.

  4.Keď niekto povie:

  že konečné veci, obe, hmotné a spirituálne, alebo aspoň nejakým množstvom spirituálné, sa prelialo z božskej substancie; alebo že božská substancia, sa predvedením a evolúciou samej seba stala všetkými vecami… …nech je prekliaty.“

  Boh vytvoril všetky veci, vrátane prírody z ničoho. Učenie, že Boh je to čo vytvoril, učili heretici Manichejci. Heretici Manichejci verili, že ich  kňazi,  keď zjedli potravu, tak vydychovali božské častice. Manichejcov Sv. Tomáš Akvinský popísal, že sú horší od tých čo praktikuju pohanstvo a judaizmus.

  Summa Theologica, Sv. Tomáš Akvinský, na otázku „Či neviera pohanov a modlárov je horšia, než (neviera) ostatného druhu?“:

  „Odpovedám…  …dve veci možno brať ako nevieru. Jedna z týchto, je vo vzťahu ku viere: a z tohoto uhla pohľadu, ten čo vzdoruje viere, po tom čo ju prijal, hreší viac hrozivo proti viere, než ten čo vzdoruje bez toho, že by ju prijal…“

  „Druhá vec, ktroú treba zohľadniť je neviera a rozvrat v otázkach viery. V tomto ohľade, keďže modlári chybia vo viacerých bodoch než Židia, a títo vo viac bodoch než heretici, neviera modlárov je hroznejšia než neviera Židov, a tá (neviera) Židov viac než heretikov, okrem prípadov, tých od Manichejcov, ktorí v otázkach viery, chybia viac než modlári robia. 

  Sv. Augustín – Spovede (proti Manichejcom):

  „Nevnímavo a kúsok po kúusku, bol som vedený do takých hlúposti, ako veriť, že figový strom plakal, keď bol oberaný, a že štava z matky stromu boli slzy. Napriek tomu, keď boli figy oberané, nie ním (Manichejcom), ale iného človeka zvrátenosťou, nejaký Manichejský svätý to mohol skonzumovať, spracovať v jeho žalúdku, a vydychovať to znova nazad vo forme anjelov.
  V skutku, on v jeho  modlitbách by bezpochyby stonal a vydychoval von častice Boha, aj keď tieto častice najvyššieho a pravého Boha, by zostali naviazané na tú figu, pokiaľ by neboli oslobodené zubami a bruchom nejakého „vyvoleného svätého“. A naničhodník som bol, že som veril, že viac zľutovania sa malo ukázať  ovociu zeme než ku človeku, pre ktorého tieto ovocia boli vytvorené…“

   

  2.) Podľa „O.“ M. Kuffu „bratia inoverci idú inou cestou do neba“.

  Prehraj audio výsek: klikni sem pre odkaz.

  Heretik „O.“ M.Kuffa o tom, že inoverci sú bratia, a že sú na ceste do neba, audio výsek z „o. Marián Kuffa – Čo je zmyslom Tvojho života – 9.6.2017„: „Naši bratia inoverci, však, sú naši bratia a sestry. Nie sú zlí, len idú inou cestou, tiež do neba, však.“

  Toto je jasná heréza. Ešte raz treba zopakovať učenie Cirkvi:

  Pápež Pius IX, Syllabus Moderných Bludov, dec. 8.,1864 – Propozícia 16: „Človek môže, praktikovaním akéhokoľvek vôbec možného náboženstva, nájsť cestu k večnej spáse, a prísť ku večnej spáse. – Zavrhnuté“

  Už sme raz počuli zmieňovanú lož proti viere, blud, že existuje mnoho iných ciest do neba v prvej nahrávke, v tejto druhej nahrávke,  ktorá je bližšie do prítomnosti, „Otec“ Kuffa  potvrdzuje toto svoje falošné učenie.  „Otec“ Kuffa tak isto hovorí ostentatívne, že heretici sú naši bratia. Toto je heréza, lebo je učenie Cirkve, že jestvuje jedna Cirkev nezložená z heretikov.

  Pápež Innocent III, Eius exemplo, dec. 18.,1208: „Srdcom veríme, a ústami vyznávame jednú Cirkev,  nezloženú z heretikov, ale Svätú Rímsku, Katolícku, a Apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, my veríme, že nemôže byť nikto spasený.“

  V skutočnosti, tak cudzí sú heretici Katolíckej Cirkvi, že Katolícka Cirkev v skutku definovala, že heretici sú brány pekelné.

  Pápež Vigilius, Druhý Koncil z Konštantínopola, 553: „… máme v mysli, čo bolo sľubované ohladne svätej Cirkvi a Jeho, ktorý povedal, že brány pekelné ju nepremôžu (týmito rozumieme smrtonostný jazyk heretikov)…“

  Pápež Sv. Leo IX, sept. 2.,1053: „Táto svätá Cirkev vytvorená na skale, to jest Kristus, a na Petrovi… …pretože bránami Pekla, to jest, rozpormi heretikov, ktoré vedú márnomyseľných do deštrukcie, ona nikdy nebude prekonaná.“

  (Nové.)
  3. Heretik „O.“ Marián Kuffa tvrdí: že (a.) pri krste človek dostal kňazský úrad, (b.) Evanjelici majú Bohoslužbu slova, že (c.) majú Farárky, že (d.) sú perfektní, a že nás predbehnú.

  Vypočujte si odkazhttps://gloria.tv/post/Kdtq19Td1SNV4FFfrhenvh2ov

  Tento zvuk je z videa s názvom „Duchovní obnova s P. Marianem Kuffou (Zlín — 11. ledna 2014) – mše sv. – promluvy.“

  Tu si v bodoch rozoberieme bludy heretika „O.“ M. Kuffu.  Heretik „O.“ Marián Kuffa tvrdí, že:


  (a.) pri krste človek dostal kňazský úrad – heréza

  Koncil z Trentu, Pápež Pius IV., 15. júl, 1563, zasadanie XXIII., Sviatosť Ordinovania, kanón 2.:

  „Keď niekto povie, že mimo kňazstva, že nie sú v Katolíckej Cirkvi iné rády, oboje väčšie a menšie, pomocou ktorých, ako zaručených schodov, postupovanie je robené smerom ku kňaztvu; nech je prekliaty.“

  Kanón odsudzuje, že niektorí tvrdia, že nie sú nižšie rády, ktoré vedú ku kňaztvu. Po II. vatikánskom koncile, hereziarch a antipápež Pavol VI.,nepriateľ Cirkvi, ktorý sa vydával za pápeža, zrušil menšie rády.

  No to, čo počujete vo zvuku, je ešte horšie, než čo odsudzuje Trent. Martin Luther prišiel s myšlienkou, že všetci pokrstení sú konsekrovaní kňazi. Tým pádom medzi laikmi a kňazmi nerobí rozdiely. To čo robil hereziarch M.Luther bolo diabolské, a to čo robí teraz heretik „O.“ Marián Kuffa je tak isto naozaj diabolské.  Učenie, že všetci pokrstení majú kňazský úrad, je heréza.

  Ľudia pri (druhom) narodení, myslené pri znovuzrodení, t. j. pri krste, nedostávajú kňažský úrad. Toto je učenie M.Luthera. Podľa protestanta M.Luthera, laik sa stáva kňazom pri krste. (Footnote from wikipedia: Martin Luther, Weimar Ausgabe, vol. 6, p. 407, lines 19–25 as quoted in Timothy Wengert, „The Priesthood of All Believers and Other Pious Myths,“ page 12 „Archived copy“Archived from the original on 2015-10-11. Retrieved 2013-06-24..)

  (b.) Evanjelici majú Bohoslužbu slova – heréza

  Evanjelici nemajú Bohoslužbu slova. Evanjelici sú heretici, ktorí hlásajú nové falošné evanjelium. Majú nové falošné nábožesntvo. Odmietajú pápežstvo, kňažstvo, Sviatosť Oltárnu, odmietajú tradície katolíckej Cirkvi, atď..

   

  List Galaťanom 1:8: Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

   

   

  2: List Solúnčanom 2:14 (inde i 2:15): Tak teda, bratia, stojte a držte podania (tradície), ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.

   

   

  (c.) – (evanjelici) majú Farárky – heréza

   

   

  Heretik „O.“ Marián Kuffa tvrdí, že kňazov nemajú, ale že majú farárov a farárky. Toto je zavádzanie. „O.“ Marián Kuffa sám seba mnohokrát nazval „Farárom v Žakovciach“, takže ide z čista jasna o zavádzanie a balamutenie ľudí. Tradičný katolícky kňaz, je inak i nazývaný farár, to je proste fakt.

   

   

  Je heréza tvrdiť, že prostestanti majú farárov. Toto odporuje vyhláseniu Pápeža Leva XIII., ktorý vyhlásil ich ordinácie za neplatné.

   

   

   

  Pápež Lev XIII., Apostolicae Curae, sept.13,1896: „…s Našou vlastnou ustanovizňou a istou vedomosťou, My vyhlasujeme a deklarujeme, že Ordinácie vedené podľa Anglikánskeho obradu, boli a sú úplne nulitné a absolútne prázdne.“

   

  Protestanti sa odtrhli od Katolíckej Cirkvi, a zaviedli si nový spôsob ordinovania, v ktorom vystihujú svoje herézy, ako napr. to, že odmietajú obetujúce kňazstvo (sacerdotium).

   

   

   

  Pápež Lev XIII., Apostolicae Curae, sep.13.,1896: „Byť si plne vedomý dôležitosti spojenia medzi vierou a uctievaním , medzi ´zákonom veriť a zákonom modliť sa´ , pod predstieraním návratu k primitívnej forme, [oni] skorumpovali liturgický rád v mnoho spôsoboch, aby vyhoveli bludom ich reformátorom. Pre tento dôvod v celom Ordinále [Vysviacke] nie iba to, že tam nie je žiadna zmienka o obetovaní, o konsekrácii, o sacerdotium [obetujúcom kňazstve], ale ako sme zrovna poznamenali, každá stopa týchto vecí, ktoré boli zrovna v tých modlitbách katolíckeho obradu,…  …bola účelovo vymazaná a vyhodená.“

   

  „O.“ Marián Kuffa nie je ani kňaz, preto píšem a musím písať len v úvodzovkách slovo otec.  Heretik „O.“ Marián Kuffa obdržal „ordinovanie“ podľa neplatnej formy vysviacky, ktorú zaviedol hereziarch antipápež Pavol VI., ktorý upravil nové ordinály, spôsobom akým to urobili protestanti. V novej forme ordinovania sekty II. vatikánskeho koncilu sú zámerne vymazané zmienky o obetovaní, o konsekrácii, o sacerdotium. Viac v tomto videu, druhé video v článku na stránke z hora,(anglicky): Odkaz

   

   

  Ďalej. Ženy nemôžu slúžiť omše, ani pomáhať ako miništratnky. Toto bolo zavrhnuté.

   

   

  Pápež Benedikt XIV., Encyklika, júl 26.,1755: „Pápež Gelasius v deviatom liste biskupom Lucanie odsúdil zlo praktiku, ktorá mala priniesť ženy slúžiace kňazom pri celebrovaní Omše. Keďže toto zneužívanie bolo roztiahnuté smerom ku Grékom, Innocent IV. to prísne zakázal v liste biskupom Tuskuly: „Ženy by sa nemali opovážiť slúžiť na oltári, mali by celkovo byť odlúčené od miništrovania.“ My tiež, sme zakázali túto praktiku, v Našej veľa-zmieňovanej ústave…“

  (d.) sú perfektní, a že nás predbehnú – heréza

  Protestanti katolíkov nepredbehnú. Protestanti sú na ceste do pekla. Protestanti nie sú perfektní, ale sú zavrhnutiahodní, sú heretici, preto lebo odmietajú autoritatívne učenie Cirkvi.

  Pápež Innocent III, Eius exemplo, dec. 18.,1208: „Srdcom veríme, a ústami vyznávame jednú Cirkev,  nezloženú z heretikov, ale Svätú Rímsku, Katolícku, a Apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, my veríme, že nemôže byť nikto spasený.“

   

  Heretik „O.“ Marián Kuffa robí určité dobré veci, ako to že dáva almužnu, a teraz bojuje proti potratom. No okráda tento falošný učiteľ, tento bludár, veriacich o to najvzácnejšie, o vieru. „Otec“ Marián Kuffa je mimo Cirkve, je to ekumenik, protestant hrajúci sa na katolíka a nemožno s ním mať jednotu. Pre neho platí oné sväté písmo:

  Matúš 6:1-4: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

   

  Matúš 7:19-23: „…ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.  Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘  Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“

  Heretik „Otec“ Marián Kuffa je dravý vlk, a vidno, že si robí kult osobnosti, ale pritom na Vieru jednoducho kašle, je mu ukradnutá. Je mu tak isto ukradnuté prvé prikázanie.  Je mu jedno, či človek nazve Boha prírodou, čo je odporné rúhanie sa. Je mu úplne jedno, čo človek vyznáva. „O.“ Marián Kuffa je falošný učiteľ, je to heretik.

  Tu je učenie Cirkve, ktoré platí na tých čo dávajú almužny, ale sú heretici mimo Cirkve:

  Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, „Cantate Domino“,1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci čo sú mimo Katolíckej Cirkve, nie len pohania, ale i Židia, alebo i heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary, a robia iné pietne činy a praktiky Kresťanskej milície – produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkve.“

  Pápež Leo XIII, Satis Cognitum (#9), jún 29., 1896: „Žiaden taký, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nazdávať byť Katolíkom, alebo sa ním volať. Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak niekto drží sa jednej z nich, onen nie je Katolík.“

   

  Pápež Sv. Pius X, Editae Saepe (#43), máj 26., 1910: „Je to istý, dobre založený fakt, že žiaden iný zločin, tak vážne neuráža Boha, a i provokuje Jeho najväčší hnev, ako zloba herézie.“

   

  Bezbožník „Otec“ Marián Kuffa dáva almužny, dáva najesť a prístrešie, ale nedáva to najpodstatnejšie a to duchovnú potravu. Je to nebezpečný heretik a manipulátor, ktorému sa treba vyhnúť. Po vypočutí audia, a prečítaní si autentického prepisu toho audia, onen musí zaujať stanovisko, a odsúdiť Mariána Kuffu ako heretika. Kto aj po prezentovaných faktoch, ho berie ako kresťana, tak jednoducho musí byť klamár, alebo úplný hlupák, a taký človek je heretik a nemá žiadnu vieru. Taký človek je v temnote, bez viery, v blude.

  Na „Otca“ Mariána Kuffu sa nemožno pozerať ako na Kresťana Katolíka.

  Článok, ak bude čas, tak bude doplňovaný (jeho bludov je veľké množstvo)…

  Pozrite si viacej nahrávok, ak máte záujem tu.

   

  Kristian Keller
  Sedevacantista

  Mnoho prekladov pápežských vyhlásení, a niektoré časti textu sú z vaticancatholic.com , stránka konventu Most Holy Family Monastery Bratov Dimondových.

  Preklad I. Vatikánskeho Koncilu z papalencyclicals.net


  Autor v číslach

  Počet článkov: 14
  Celkové hodnotenie: -6.41
  Priemerná čítanosť: 1250

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Smer-SD: Ak novela zákona o prokuratúre prejde v súčasnom znení, strana ju napadne na ústavnom súde

  Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak novela zákona o prokuratúre prejde v takom znení, ako je naformulovaná teraz, opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) bude hľadať cesty, ako ju „atakovať" na Ústavnom súde SR. Na dnešnej tlačovej konferencii v budove Národnej rady (NR) SR to povedal šéf…

  Nárok rodičov na OČR pri neposlaní detí do škôlky a školy sa predsa len upraví novelou zákona

  Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Desaťtisíce rodičov, ktorí sa od začiatku júna rozhodli neposlať svoje dieťa do jaslí, škôlok a škôl pre obavu o ich zdravie alebo pre nedostatočnú kapacitu predškolských zariadení, budú mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné. Vyplýva to z návrhu novely zákona o…

  Boris Kollár: Vždy pred začatím schôdze sa bude hrať štátna hymna

  Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Pred každým začatím riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR sa bude hrať štátna hymna Slovenskej republiky. Vyhlásil to vo štvrtok v pléne predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po rokovaní poslaneckého grémia Štátna hymna bude v pléne znieť už vo štvrtok o 17.…

  Marian K. žiada v kauze zmeniek o prepustenie z väzby

  Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Obžalovaný podnikateľ Marian K. žiada v kauze televíznych zmeniek prepustenie z väzby. Informáciu Denníka N pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. „Najvyšší súd bude o predmetnej žiadosti rozhodovať v stredu 10. júna na neverejnom zasadnutí,“ povedala V kauze falšovania…

  Vedci vysvetlili vznik života na Zemi

  Tokio 4. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Vedci z Inštitútu pokročilých štúdií v USA, Inštitúte vied o Zemi a živote v Japonsku a Univerzity Nového Južného Walesu v Austrálii vysvetlili, ako sa objavili prvé molekuly RNA, ktoré boli nevyhnutné pre vývoj živých organizmov. Článok vedcov je publikovaný v časopise Proceedings of…

  Podľa Šeligu nebolo dobré, že Sulík vytiahol meno Daniela Lipšica ako kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vládna koalícia upravuje zákon o voľbe generálneho prokurátora tak, aby sa ním mohol stať aj neprokurátor, čo má podľa opozície za cieľ to, aby sa v konečnom dôsledku mohol významnej funkcie ujať exminister Daniel Lipšic. Koaliční politici síce odmietajú, že by na tomto…

  Šokujúci prieskum: Maďari smútia už 100 rokov. Drvivá väčšina Maďarov doteraz verí, že zmluva Trianonu bola „nespravodlivá a neprimeraná“

  Budapešť 4. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach)   Podľa reprezentatívneho prieskumu Maďarskej akadémie vied (MTA) je 94% Maďarov úplne presvedčených, že mierová zmluva z Trianonu bola „nespravodlivá a neprimeraná“ Cieľom celoštátneho prieskumu bolo zistiť, aké sú znalosti maďarského obyvateľstva o okolnostiach zmluvy, podľa ktorej boli dve tretiny územia Uhorska postúpené do…

  Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty

  Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc začali v júni zaznamenávať údaje približne o dvoch miliónoch bytov a domov na Slovensku. Sčítavanie sa po prvý raz realizuje elektronicky. Ide o prvú fázu projektu Štatistického úradu (ŠÚ) SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021…

  Kremeľ odsúdil vytvorenie počítačovej hry, ktorá umožňuje zmeniť priebeh 2. svetovej vojny

  Moskva 4. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Semen Raskin)   Počítačová hra vyvinutá na Ukrajine, ktorá umožňuje zmeniť históriu 2. svetovej vojny, je propaganda nacizmu. Zároveň je poľutovaniahodné, že je prístupná aj v Ruskej federácii, povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov "Tu môžeme vyjadriť len extrémnu ľútosť nad tým, že takáto hra je…

  Pre korupciu v štátnom podniku Lesy SR NAKA zadržala 37 osôb vrátane bývalého manažéra. Matovič reagoval, nezabudol na Pellegriniho

  Bratislava 4. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu 3. júna popoludní zadržala 37 osôb v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v štátnom podniku Lesy SR. Informoval o tom v stredu 3. júna odborný lesnícky časopis Les & Letokruhy na svojom profile na sociálnej sieti Uviedol,…

  Znečisťovanie v areáli Istrochemu hraničí s ekologickou katastrofou, tvrdí strana Spolu

  Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V areáli firmy Istrochem v Bratislave došlo počas desiatich rokov k znečisťovaniu životného prostredia, ktoré hraničí s ekologickou katastrofou. Na dnešnej tlačovej konferencii pred Národnou radou SR to povedal podpredseda mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia (Spolu) Erik Baláž. Odborníčka strany na životné…

  Nicholsonová: Smer skončí najrýchlejšie na čele s Ficom. Tak prestaňme držať palce Pellegrinimu

  Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) sa vyjadrila k súčasnej situácii v Smere. Podľa jej názoru je jedno či na čele strany bude stáť Robert Fico alebo Peter Pellegrini, keďže medzi nimi nevidí žiaden väčší rozdiel. Strana Smer by podľa nej mala čo najskôr…

  SFZ a ÚLK žiadajú zmenu v posudzovaní maximálneho počtu účastníkov zápasov

  Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže požiadali o zmenu pravidiel v súvislosti s možnosťou návštevy fanúšikov na tribúnach v jednotlivých zápasoch Namiesto absolútneho maximálneho počtu účastníkov jednotlivých duelov (do konca júna 500 osôb,…

  Gáber Grendel: Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvality

  Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ak chceme žiť v naozaj právnom štáte, mali by ho reprezentovať len tí najlepší. Počas diskusie v pléne o novele zákona upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora to povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Otvoriť kandidatúru na tento post aj neprokurátorom podľa neho prinesie…

  Klus: Aj Slovensko potrebuje cestovateľský semafór

  Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Od polnoci sa obnovil neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS) označil toto rozhodnutie ako ďalší krok k reštartu našich ekonomík. Zároveň uviedol, že otváranie ďalších hraníc by…

  Obvineniam už čelia všetci policajti, ktorí sa podieľali na smrti Georgea Floyda

  Minneapolis 4. júna 2020 (SITA/AP/Foto:Screenshot Youtube)   Prokurátori v stredu vzniesli obvinenia aj voči zvyšným trom policajtom, ktorí sa zúčastnili na zásahu, počas ktorého v Minneapolise zomrel George Floyd. Zároveň tiež sprísnili obvinenie 44-ročného Dereka Chauvina, ktorý takmer deväť minút kľačal Floydovi na krku Chauvin, ktorého pôvodne obvinili z vraždy…

  Čaká nás historický krok premiéra voči maďarskej menšine? Zmení sa v preambule Ústavy "My, národ slovenský" na "My, občania SR"?

  Bratislava 3. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) AKTUALIZOVANÉ   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok organizoval stretnutie pri príležitosti Dňa Spolupatričnosti Maďarov. Neskôr zverejnil aj status, na ktorý zareagoval nový predseda strany Most-Híd László Sólymos a ktorý čo-to naznačil  Matovič v utorok večer zdieľal krátky status v ktorom okrem iného napísal,…

  Weiss po gólovom debute v belasom: "Potrebujete aj trochu šťastia"

  Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský futbalový stredopoliar Vladimír Weiss ml. má už v drese Slovana Bratislava za sebou premiérové minúty aj premiérový gól. V stredajšom prípravnom zápase pred reštartom Fortuna ligy 2019/2020 rozhodol o víťazstve 2:1 nad Nitrou gólom v závere stretnutia Proti Seredi odohral 20 minút,…

  TopDesat

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  666: Zlovestné číslo - 1. časť

  0

  Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

  Svoju jedinú úlohu nezvládli a bavia tak celý internet

  0

  Každý z nás občas bojuje so svojim zamestnaním. Mnohokrát sú požiadavky našich nadriadených nad naše sily a nám tak neostáva nič iné, ako sa potrápiť a ich požiadavkám vyhovieť. Títo ľudia sú však iní. Svoju jedinú úlohu v práci nezvládli a bavia tak celý internet. Dúfame, že ty nepatríš medzi…

  Zvyky, ktoré sa po celom svete veľmi líšia 2.

  0

  Ľudia po celom svete majú svoj vlastný spôsob, ako robiť veci. Nie je preto žiadnym prekvapením, že určité zvyky, ktorým zvyčajne nevenuješ pozornosť, dokonca aj jednoduché veci, ktoré robíš pri návšteve reštaurácie alebo nakupovaní, by sa v skutočnosti mohli považovať za urážlivé alebo čudné v inom kúte sveta. A niektoré veci,…

  Naj budovy Slovenska: Najvyššie položené kino je v srdci Veľkej Fatry

  0

  Medzi korunami stromov Veľkej Fatry sa v nadmorskej výške približne 1 400 m. n. m. sa nachádza kino, ktoré budeš mať možno celé iba pre seba. Takto to dopadne, keď chce majiteľ hotela ponúknuť svojim návštevníkom aj niečo originálne a nevídané. Kino nie je najväčšie, no zmestí sa doňho dokopy 30 ľudí,…

  Čo spraví s tvojím telom pravidelné plávanie?

  0

  Plávanie môže byť tvojou vstupenkou pre zdravé telo a dušu bez ohľadu na tvoj vek. Nielenže ti môže poskytnúť celotelové cvičenie, ale tiež pomáha tým, ktorí sa vysporiadajú s depresiou tým, že uvoľňuje endorfíny, ktoré majú ti dodávajú dobré a pozitívne pocity. Ale to nie je jediná výhoda, ktorú táto aktivita môže priniesť. 1. Plávanie…

  Vo svete IT

  Omrzel Vás vzhľad rozhrania Vášho Android telefónu? Pozrite si tieto najlepšie aplikácie, ktoré Vám ho prekopú od základov

  0

  Operačný systém Android od spoločnosti Google má jednu veľkú výhodu oproti konkurencií, dokážete si ho prispôsobiť podľa svojho gusta. Nižšie sme si pre Vás pripravili zoznam najlepších launcherov, pomocou ktorých si môžete kompletne zmeniť vzhľad Vášho Android smartfónu. Čo je to Android launcher? Android Launcher môžeme charakterizovať ako „spúšťač“ Vášho…

  Analytici sa domnievajú, že poznajú dôvod znefunkčnenia telefónu po nastavení tejto tapety

  0

  Pred pár dňami sme Vám priniesli správy o tapete pre mobilné smartfóny s operačným systémom Android, ktorá dokáže znefunkčniť smartfón. Ide pritom o tapetu, na ktorej nájdete rieku, hory a skvelo spracované farby. Jediným spôsobom ako je možné telefón následne „rozbehať“ po nastavení tapety je pomocou továrenských nastavení. Tie používateľ…

  RECENZIA: Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace prekvapia nie len cenou, ale aj kvalitným zvukom

  0

  Približne 2 týždne dozadu sa nám do redakcie dostali Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace, ktoré sme podrobili redakčnému testu. Celkovo ide o druhý produkt od spoločnosti Tronsmart, ktorý sme testovali a vzhľadom na pozitívne pocity z prvej recenzie Bluetooth reproduktora, naše očakávania boli vskutku vysoké.  Tronsmart Onyx Ace s kupónom…

  Mohol mať Mars v minulosti prstenec? Nové dôkazy naznačujú, že áno

  0

  Mars – púštna, nehostinná planéta mohla vyzerať v minulosti okúzľujúco. Nový výskum našiel ešte viac dôkazov o tom, že okolo červenej planéty mohli byť v minulosti prstence. Dôkazy ležia pri menšom z marťanských mesiacov, Deimose. Ten obieha v mierne naklonenom uhle relatívne k rovníku planéty. Podľa vedcov by mohol byť…

  Vedci transplantovali miniatúrnu ľudskú pečeň do potkana. Podľa slov vedcov aj napriek problémom fungovala

  0

  Vedcom sa podarilo úspešne transplantovať funkčnú  miniatúrnu pečeň do potkanov. Tú vytvorili pomocou preprogramovaných ľudských kožných buniek. Ide o experiment, ktorý by mohol položiť základy pre budúcu liečbu zlyhania pečene. Je to ochorenie, ktoré si každý rok vyžiada viac ako 40-tisíc životov, a to len v spojených štátoch, píše Science…

  Android 10: Takto vyzerá aktualizovaný zoznam podporovaných smartfónov. Je medzi nimi aj Váš?

  0

  Začiatkom mája sme Vám priniesli aktualizovaný zoznam smartfónov, ktorý obsahoval viac ako stovku zariadení, pre ktoré bola dostupná aktualizácia s najnovším Androidom 10. Medzičasom medzi podporované zariadenia pribudli ďalšie populárne smartfóny, a práve preto Vám prinášame ich aktualizovaný prehľad. Pozrite si zoznam zariadení, pre ktoré je dostupný Android 10 Zoznam…

  KAMzaKRÁSOU

  Tipy na bezmäsité jedlá na leto: Chutiť budú každému!

  0

  Ak hľadáte recepty na rýchle bezmäsité jedlá na leto, tak ste na správnom mieste. Máme pre vás recepty, ktorých prípravou nezabijete polovicu dňa!

  Tip na výlet po Slovensku: Čo navštíviť v Bratislavskom kraji?

  3

  Okrem hradu, centra a Devínu tento kraj ponúka i ďalšie zaujímavosti. Aké to sú? Čo navštíviť v Bratislavskom kraji a kam sa vydať na túru?

  Olej z čiernej bazy: Ako vplýva na naše zdravie a ako pomôže pleti?

  1

  Olej z čiernej bazy je lisovaný zo semien rastliny a môže byť veľkým pomocníkom pre zdravie. Taktiež nájde uplatnenie pri starostlivosti o pleť. Aké má účinky?

  Ako zoštíhliť vnútorné stehná? Vďaka týmto cvikom ich vyformuješ!

  1

  Keď príde na posilňovanie nôh, väčšinou sa nevenujeme jednotlivým častiam nôh, ale nohám ako celok. Ako zoštíhliť vnútorné stehná sa dozviete v tomto článku.

  Vyhraj 3x Salvatore Ferragamo FERRAGAMO v hodnote 46 €

  1

  Fougére, citrusová a drevitá vôňa zložená z neodolateľných tónov. Salvatore Ferragamo FERRAGAMO vás pohltí svojou vôňou. Zapojte sa do súťaže!

  Najväčšie mýty o kliešťoch: Skutočne idú len za sladkou krvou?

  5

  Nie všetko, čo sa o kliešťoch hovorí, je skutočnou pravdou. Dokonca kolujú mýty o kliešťoch, ktorým veríme dodnes. Odkiaľ si ho môžete priniesť domov?

  Svetlo sveta

  Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

  0

  Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Armádny Magazín

  Americká oranžová revolúcia pokračuje - Pentagon vyslal do okolia Washingtonu 1 600 vojakov

  0

  USA, 4.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Okolo 1,6 tisíca vojakov bolo vyslaných do okolia Washingtonu, kde prebiehajú protesty kvôli smrti Afroameričana Georgea Floyda. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho zástupcu P

  Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

  0

  USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi reštaurácie Pushkin Russia.   [caption id="attachment_17437" align="alignnone" width="604"]

  Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

  0

  Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej rep

  Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie - najväčšie prezbrojovanie za posledných 50.rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

  0

  USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločno

  Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

  0

  USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba ú

  Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

  0

  Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinár

  Tvoja Svadba

  Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

  0

  Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Tvoje Zdravie

  Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

  0

  Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

  TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

  0

  Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

  Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

  0

  V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

  0

  Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

  0

  V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…