• Kristian Keller

  II. vatikánsky koncil a heréza so schizmatikmi

  Publikované 05.01. 2020 o 23:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Inviciti Athletae Sv. Andrej Bobola, Pápež Pius XII, 1957:

  „…narodil som sa v Katolíckej viere, a v tej viere si želám zomrieť. Moja viera je pravdivá: vedie smerom k spáse. Radšej ľutujte: dajte priestor ľútosti za hriech, inak budete neschopní, vo vašich bludoch, vyhrať spásu. Vyznávaním mojej viery, poznáte skutočného Boha, a zachránite si duše.“


  Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“


  II. vatikánsky koncil

  1. časť: Islám (finálna verzia)
  2. časť: Judaizmus (finálna verzia)
  3. časť: II. vatikánsky koncil a heréza so schizmatikmi
  4. časť: Hereza s protestantami (Ján Pavol II)

  Učenie Cirkvi

  Učenie Cirkve, heretik nemôže byť Pápež
  II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži
  Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

  Heretici (SK/CZ)
  „Otec“ Marián Kuffa
  „Biskup“ Eliáš Dohnal (+ „Otec“ Pavol Pakoš)
  Biskup Oliver Oravec

  Reakcie čitateľom
  Reakcie drzým čitateľom, ktorí reagovali na odsúdenie heretika M.Kuffu
  Reakcia na Knieža Myskina


  Ruženec
  Ako sa správne modliť ruženec

  Ostatné
  Falošné zjavenia: Medžugorie
  Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase.

   


   

  Odpadlíctvo sekty II. vatikánskeho koncilu so schizmatikmi – sľubovaná [3.]časť. Čítajte i časti pred tým.

  Ján Pavol II dáva relikviu sv. Greogora Osvietieľa vodcovi schizmatickej „Cirkvi“ v Arménsku.

  Ján Pavol II, Homília schizmatikovi Patriarchovi Kerekinovi II, Nov. 10,2000: „… som poctený vrátiť Vašej Svätosti relikviu Sv. Gregora Osvietiteľa… Relikvia bude osadená v novej katedrále ktorá sa stavia… Moja nádej je, aby nová katedrála bola odetá so stálou nádherou Nevesty Krista v Arménsku…“

  Sv. Gregor Osvietiteľ (c. 257-332 A.D.) bol ako ho volajú apoštol Arménska, ktorý propagoval pravú Kresťanskú Vieru (Katolícku Vieru) v Arménsku:

  „V úzkej spolupráci, Král Tiridates a Sv. Gregor Osvietieľ zničili všetky staré pohanské oltáre v Arménsku, počnúc tými od bohyne Anahit a boha Tira, po ktorom bol kráľ pomenovaný. Kríže boli vztýčené miesto nich. Veľký počet ľudí bolo pokrstených.“

  – Warren H. Carroll, A History of Christendom, Christendom Press, 1985, Vol. 1, p. 539.

  Všimnite si, že schizmatika antipápež Ján Pavol II nazýva svätosť. Zakiaľ mu odovzdal relikvie Katolíckeho Svätého Gregora Osvietieľa.  Toto je odpadlíctvo.

  Koláž, antipápež František drží relikvie Sv.Petra, ktoré potom odovzdal schizmatikom – obrázok vľavo, schizmatici prijímajú relikvie Sv. Petra – obrázok v pravo (zdroj: hawaiicatholicherald.com a novusordowatch.org)

   

  Vo svojej 1945 (-ej) encyklike Orientales Omnes Ecclesias, Pápež Pius XII dal niekoľko príkladov Katolíkov z histórie, ktorí boli mučení a zabití, pretože by nezradili vtedy príslušnosť k Pápežstvu, a stali sa (tak) Východnými „Ortodoxnými“ schizmatikmi.
  Sv. Josaphat je jeden zo známych príkladov, ale bolo i mnoho iných. Sv. Josaphat konvertoval mnoho Východných Schizmatikov naspäť ku Katolíckej Viere, až do chvíle keď bol nimi zavraždený za snahu priniesť naspäť ľudí k spojenectvu s Pápežstvom.

   

  Katolíci, ktorí boli mučení a martýrovými pretože sa odmietli stať Východnými Schizmatikmi

  Pope Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 15), Dec. 23, 1945: „Josaphat Kuntzevitch… bol slávny za svoju svätosť jeho života, a apoštolský zápal, a bol nebojácny šampión v Katolíckej jednote. Bol prenasledovaný so zahorklou nenávisťou a vražedními pohnútkami schizmatikov, a 12. novembra 1623 bol nehumánne zasiahnutý a sťatý sekerou.“

   

  Bolo mnoho iných, ktorí boli pokutovaní, zbičovaní, umučení, utopení a zabití, skrz to by sa nestali Východnými Schizmatikmi („Pravoslávnymi“).

  Inviciti Athletae Sv. Andrej Bobola, Pápež Pius XII, 1957:

  „Na 300. výročie smrti Kristovho neporaziteľného, Andreja Bobolu. Želáme si, nasmerovať jeho martýrskosť a svätosť  života  smerom k pobožnému a  úctivému meditovaniu všetkých Katolíkov po svete…

  Ale Katolícka Cirkev, obzvlášť v krajinách na Východe, čelila  extrémne hroznej kríze, vďaka snahám schizmatikov, ktorý sa snažili  akoukoľvek  nástrahou odtiahnuť veriacich od jednoty Cirkvi, smerom do ich vlastných bludov. Andrej teda išiel do tých častí, na inštrukciu jeho Nadriadených, a verejnými kázaniami a osobnou inštruktážou  v ich mestách, mestečkách a dedinách, a predovšetkým s jeho  vášnivosťou  jeho mimoriadnej svätosti a horiacou zapálenosťou  jeho apoštolátu, oslobodil  pokrivkávajúcu vieru  u veľkého počtu Kresťanov, od  zavádzajúceho klamstva,  priniesol ich naspäť ku  zvučne znejúcim princípom, a radostne pozval všetkých čo mohol ku návratu do jediného košiara Ježiša Krista…

  Tento neúnavný apoštol Ježiša Krista, žil vierou, rozširoval vieru, a obraňoval vieru; tak aj rovnako, neváhal zomrieť za vieru svojich otcov…

  Ale v máji 16.,1657, na slávenie nášho Pána Nanebovstúpenie do neba, bol zajatý blízko Janovie nepriateľmi Katolíkov.

  V tejto skúške, poľský Martýr  vystúpil do výšin najgalantnejších víťazstiev, ktoré si Cirkev pamätá. Andreja sa opýtali, či je kňaz Latinského Ritu, a on odpovedal: „Som Katolícky kňaz, narodil som sa v Katolíckej viere, a v tej viere si želám zomrieť. Moja viera je pravdivá: vedie smerom k spáse. Radšej ľutujte: dajte priestor ľútosti za hriech, inak budete neschopní, vo vašich bludoch, vyhrať spásu. Vyznávaním mojej viery, poznáte skutočného Boha, a zachránite si duše.“

  Na tieto slová, zlí  ľudia,  úplne pozbavení humánnosti,  sa  naburcovali do zlomyseľnej barbarskosti, a dosiahli takých levelov ukrutnosti, že spôsobili  stále viac horibilné utrpenia tomuto vojakovi Krista.  Znova , „bol  zbičovaný,  korunou ako mal Ježiš Kristus bol oviazaný okolo hlavy, bol zasiahnutý ťažkými údermi a bol doranený šabľou. Potom, jeho pravé oko bolo vydlabané, kúsky jeho kože boli vytrhnuté, jeho rany boli  barbarsky vypaľované a trené s pichľavým  nezviazaným senom. Ani to nebolo všetko: jeho uši, nos a pery boli odstrihnuté, jeho jazyk vytrhnutý od koreňa, a na koniec  zbraň bola  zasadená do jeho srdca. A na dlhé trvanie,  odvážnemu atlétovi, tri hodiny po poludní,  ukazujúc skutočné  nesmierny  príklad  nebojácnosti, bolo [telo] prepichnuté mečom a  dosiahol slávu martýrstva.“

  Pápež Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 20), Dec. 23, 1945: „Tí veriaci, ktorí by neodišli od pravej viery, a vzorovite a nebojácne odolávali spojenectvu s disidentskou [schizmatickou] Cirkvou nanútenou v roku 1875, boli nehanebne potrestaní s pokutami a vyhnaní do exilu.

   

  Pope Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 46), Dec. 23, 1945: „Ruthénska komunita dostala…    veľavážená spoločnosť spovedníkov a martýrov. Zostrvali vo viere nepoškodení a udržali si zápal ku lojálnosti Rímskym pápežom, títo neváhali prečkať akúkoľvek drinu a útrapy, ba aj ísť srdečne k ich smrti… Josaphat Kuntzevitch… Bol neskonalý martýr za Katolícku vieru a jednotnosť v tej dobe, ale nielen on jediný; nie len zopár klerikov, a laikov, dostalo ten istý palmový list výťaztva po ňom; niektorí boli porobení mečom, niektorí ohavne zbičovaní na smrť, niektorí utopení v Dneperi, tak prešli z ich víťaztva nad smrťou do Neba.“

   

  Pápež Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 49), Dec. 23, 1945: „Napriek všetkému tomuto, nové, no nie menej hrozné prenasledovanie Katolicizmu začalo pár rokov pred rozdelením Poľska. V ten čas, keď vojská Ruského cára napadli Poľsko, veľa kostolov Ruthénskeho obradu bolo zabraných od Katolíkov silou zbraní; kňazi, ktorí odmietli vzdať sa ich viery [a stať sa schizmatikmi] , boli daní do okov, znevážení, zoderení z kože a vhodení do väzenia, kde trpeli ukrutným hladom, smädom a zimou.

   

  S týmto (novodobým) heretickým učením, že „Ortodoxní“ schizmatici, niesu mimo Cirkve, a že ich netreba konvertovať pre spásu sa sekta II. vatikánskeho koncilu úplne vysmieva svätým a martýrom, ktorí trpeli hrôzostrašne , aby sa nestali schizmatikmi.

   

  Vatikánske Balamandské Vyhlásenie s Východnými Schizmatikmi, uznané Jánom Pavlom II, odmieta konvertovanie nekatolíkov ako „zastaralú teológiu štruktúry Katolíckej Cirkve (eklezialistika)“

   

  Júna 24., 1993, Vatikán podpísal Balamandské Vyhlásenie s Východnými Schizmatikmi (tzv. „Ortodoxná Cirkev“). V tejto Balamandskej Deklarácii (cit. dolu), ktorá bola odsúhlasená Jánom Pavlom II, akýkoľvek pokus o konvertovanie Východnych Schizmatikov je odmietnuté, ako „zastaralá ekleziastika návratu ku Katolíckej Cirkvi.“ Tu su niake časti zo zaújmavo heretickej Balamandskej Deklarácie:

   

  Sekty II. vatikánskeho koncilu Balamandské Vyhlásenie s „Orthodoxnými“ 1993, #10: „Situácia takto vytvotrená, viedla v skutočnosti k rozporom a oponenciam. Progresívne, počas dekád, po ktorých nasledovali tieto koalície, misionárska aktivita smerovala zahrnúť jej priority do snáh konvertovať iných Kresťanov, individuálne, i skupiny, stým že „ich priviesť naspäť“ do jednej osobnej Cirkve. V záujme legitimnosti takejto tendencie, ako zdroj proselytizmu, Katolícka Cirkev vytvorila teologickú víziu, podľa ktorej sa prezentovala, ako jediná, ktorej spása  bola zverená. Ako reakciu proti tomu, Ortodoxná Cirkev, prišla prijať tú istú víziu, podľa ktorej iba cez ňu možno nájsť spásu…“

   

  # 14-15: „… Podľa slov Pápeža Jána Pavla II, ekumenická snaha sesterských Cirkví Západu a Východu, postavená na snahe dialógu a modlitby, je hladanie perfektnej a úplnej celistvosti, v ktorej nie je ani absobrcia, ani fúzia, ale stretnutie v pravde a láske (cf. Slavorum Apostoli, 27). 15. Zakým nenarušitelná sloboda ľudí, a ich povinnosť nasledovať povinnosti ich svedomia zostáva uchránená. V hľadaní znovuobdovenia jednoty, nie je otázka konvertovania ľudí z jednej Cirkve do druhej, na zabezpečenie ich spásy.

  22. „Pastorálna aktivita v Katolíckej Cirkvi, Latinskej, tak isto aj Orientálnej, viac nesmeruje mať veriacich jednej Cirkve, prestupujúcich ku druhej; povedané, už viac necieliť na proselytizovanie medzi Ortodoxnými. Smeruje na odpovedanie spirituálnych potrieb, jej vlastných veriacich, a už nemá túžbu na expanziu, na úkor Ortodoxnej Cirkve.“

  30. „Pre vybudovanie cesty, pre budúce vzťahy medzi dvoma Cirkvami, obchádzaním zastaralej eklezialistiky návratu ku Katolíckej Cirkvi spojenej s problémom, ktorý je grom tohoto dokumentu, špeciálna pozornosť bude daná prípravovaniu budúcich kňazov, a tých, ktorý sú akoukoľvek cestou zapojení v apoštolskej aktivite, prebiehajúcej na miestach, kde iná Cirkev tradične má svoje korene. Ich vzdelávanie, by malo byť objektívne pozitívne, s rešpektom pre inú Cirkev.“ (https://www.cin.org/east/balamand.html)

  Toto je neuveritelné, (a) na drzovku heréza! Tento dokument, schválený  antipápežmi sekty II. vatikánskeho koncilu, je definitívne jeden z najhorších heréz sekty II. vatikánskeho koncilu. Jasne spomína, a potom úplne odmieta tradičnú dogmu Katolíckej Cirkve, že schizmatici musia byť konvertovaní na Katolícku Vieru, pre jednotu a spásu.

  Ján Pavol II nazval Balamandské Vyhlásenie „novým krokom“ , ktorý „by mal pomôcť lokálnym Ortodoxním Cirkvam a všetkým lokálným Katolíckym Cirkvam, obom Latinským a Orientálnym, ktoré žijú spolu v jednom regióne, aby pokračovali v zápale pre dialóg a charitatívnu lásku, a aby začali, alebo vyhľadávali vzťahy pre spoluprácu v oblasti ich pastoračnej aktivity.“

   

  Prosím, všimnite si obzvlášť spojený bod # 14-15, ktorý spomína: „V hľadaní znovu-obdnovenia  jednoty, nie je otázka konvertovania ľudí z jednej Cirkve do druhej, na zabezpečenie ich spásy…“. Prosím všimnite si #22, ktorý zmieňuje, že Katolícka Cirkev „už nemá túžbu na expanziu, na úkor Ortodoxnej Cirkve“ , a i bod #30, kde odmieta „obchádzaním zastaralej eklezialistiky návrat ku Katolíckej Cirkvi“.

  Všimnite si, ako okato, toto všetko odmieta Katolícku dogmu, že nekatolíci sa musia vrátiť ku Katolíckej Cirkvi, pre spásu a Kresťanskú jednotu.

   

  Pope Pius XI, Mortalium Animos (# 10), Jan. 6, 1928: „… jednota Kresťanov, smie byť promovaná, iba promovaním návratu ku jednej pravej Cirkvi Krista, (smerom) ku tým čo sú oddelení od nej…“

  Takže je faktom, že Ján Pavol II a jeho falošná sekta odmieta od slova do slova dogmu Katolíckej viery: Kresťanská jednota, môže byť dosiahnutá iba konvertovaním na Katolicizmus. Vidíme odmietnutie tejto Katolíckej dogmy znova v ďalšej citácii.

   

  Viac z Jánových Pavlových II (-ého) neskutočných heréz, s Východnými „Ortodoxnými“ Schizmatikmi

   

  Ján Pavol II, Homília, január 25., 1993: „Cesta ako dosiahnuť Kresťanskej jednoty, v skutočnosti, tak ako vraví dokument Pontifikálnej Komisie pre Rusko, „nie je proselytizmom, ale bratským dialógom…“ 

   

  Je preto faktom, že Ján Pavol II učí, že viera Ríma, sa nemusí držať, že sa jej nemusí pridŕžať nekatolíkmi; preto sa nedá pozerať na neho, ako na niekoho, kto drží Katolícku Vieru.

  Pope Leo XIII, Satis Cognitum (# 13), June 29, 1896: „Nemožno sa na vás pozerať, ako na niekoho, kto drží pravú Katolícku Vieru, ak neučíte, že viery Ríma sa musí pridŕžať

   

  Tí, ktorí tvrdia, vo svetle faktov, že na Jána Pavla II  sa možno pozerať, ako na niekoho kto drží pravú Katolícku Vieru (inými slovami, že to bol skutočný Katolícky pápež), odmietajú učenie Katolíckej Cirkve.

  V jeho encyklike o Sv. Cyrilovi a Medotovi (Sts. Cyril and Methodius (#27)), Ján Pavol II znova naznačil, že Východní schizmatici, by nemali byť konvertovaní do Katolíckej Cirkve. Povedal, že jednota so schizmatikmi „nie je ani absorpcia, ani fúzia,“ , to znamená nie konverzia. Ako sme videli vyššie, Balamandské Vyhlásenie s Ortodoxnými, vskutku spomína presne túto frázu od Jána Pavla II, z jeho encykliky vo Sts. Cyril and Methodius na potvrdenie si, že Katolíci nesmú konvertovať Ortodoxných.

   

  Ján Pavol II potvrdil jeho herézu nespočetne krát na stretnutiach so schizmatikmi. Februára 24., 2000, Ján Pavol II, sa stretol s nekatolíckym schizmatikom Biskupom Alexandrie , „Pápežom“ Shenouda III.

  Ján Pavol II na stretnutí so schizmatikom Biskupom Alexandrie, ktorí si hovorí „Pápež“ Shenouda III

   

  V jeho správe so schizmatickým biskupom, Ján Pavol II ho nazval „Vaša Svätosť“ a povedal nasledovné:

  Ján Pavol II, Message to “Pope” Shenouda III, Feb. 24, 2000: „Som vďačný za všetko čo ste povedali, Vaša Svätosť… Boh žehnaj Cirkvi Pápeža Shenouda. Ďakujem.“ 

   

  Inými slovami, Ján Pavol II povedal: „Boh žehnaj schizmatickej Cirkvi!“ Toto je odmietnutie Katolíckej Viery. Písmo nám obzvlášť hovorí, že nemôžme povedať „Bože urýchli“ (inými slovami, „Bože žehnaj“) heretikom.

   

  „Keď akýkoľvek človek, príde ku vám a prinesie nie túto doktrínu, neprijmite ho v dome, a nepovedzte mu: Boh vám žehnaj.“ (2. Ján 10)

   

  Čítajte viac článkov na blogu a modlite sa daný ruženec v blogu každý deň 15 dekád – odkaz tu . Pre spásu musíte konvertovať na Tradičnú katolícku vieru, odmietnuť ekumenizmus a po-koncilových uzurpovačov ako antipápežov, vrátene odpadlíka Františka.

  Kristian Keller
  Sedesvakantista

  Fakty prebraté z  Most Holy Family Monastery,
  Brat Peter a Brat Michal [vaticancatholic.com ak viete anglicky tak sledujte].

  Pre anglicky hovoriacich, odporúčam viac z histórie o červenom terore a o tom ako Sovieti nútili Ukrainských Katolíkov ku pričleneniu k „Ortodoxným“, ako mnoho KGB agentov, bolo „Ortodoxných“. Odkaz na článok:
  https://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/consecration-russia-fatima-lucy/#.XhZSBW52tMs


  Autor v číslach

  Počet článkov: 13
  Celkové hodnotenie: -4.29
  Priemerná čítanosť: 1193

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Nález storočia: Dokonale zachovaná antická rímska mozaika bola objavená v Taliansku

  Negrar 31. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Soprintendenza ABAP Verona via AP)   Archeológovia objavili v severnom Taliansku prekrásne a pozoruhodne dobre zachovanú mozaikovú podlahu pochádzajúcu z čias starého Ríma. Ohromujúci objav, ktorý vznikol v mestečku Negrar na severe Verony, prichádza takmer storočie po tom, čo sa na mieste našli zvyšky starej vily…

  "Vyhraj voľby a môžeš všetko". Mysleli sme, že tie časy už máme za sebou

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Predseda OĽaNO, Igor Matovič bol v časoch svojho pôsobenia v opozícii veľmi citlivý na akýkoľvek, čo i len náznak zneužívania moci zo strany vtedajšej Ficovej a neskôr Pellegriniho vlády. To, čo však kritizoval na vláde SMERu, sa zdá začína robiť v ešte…

  95. časť Neznáme slovenské dejiny: Po februári 1948 červená čechizácia Slovenska

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Roky, ktoré prišli po 25. februári - ten bol oslavovaný ako významný deň a „spôsobil“, že sedem cirkevných sviatkov podľa zákona z apríla 1948 sa stalo bežnými pracovnými dňami – priniesli zväčša negatívne zmeny do spoločnosti. Začala sa etapa červenej čechizácie Slovenska. Predchádzala…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Kresťania slávia sviatok Zoslanie Ducha Svätého

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Kresťania na Slovensku, ale i vo svete slávia v nedeľu sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý sa ľudovo nazýva aj Turíce. Veriaci si počas bohoslužieb pripomínajú udalosť, keď na 50. deň po Kristovom zmŕtvychvstaní Duch Svätý zostúpil na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. V tento…

  "Odmietnite zákerný plán Leyenovej!" Exprezident Klaus varuje pred dôsledkami európskeho plánu na podporu ekonomík

  Praha 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexej Daničev)   Bývalý český prezident Václav Klaus varoval pred dôsledkami prípadného schválenia návrhu EK. Ide o tzv. plán Next Generation, v rámci ktorého by malo byť rozdelených 750 miliárd eur medzi členskými štátmi. Podľa Klausa prijatie tohto návrhu povedie k posilneniu moci Bruselu a zvýšenie…

  Dnes bude na Slovensku zamračená obloha a daždivo

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Na Slovensku bude dnes zamračené až oblačno s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne možnosť búrky. Spočiatku vo vysokých polohách sneženie. Na severe ojedinele aj výdatnejšie zrážky Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Zamagurí miestami…

  USA obvinili Rusko z vytlačenia falošných bankoviek pre Líbyu v hodnote miliardy dolárov, Moskva reagovala

  Washington/Moskva 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/TASR/Foto:Pixabay)   Maltská vláda zabavila falošné líbyjské bankovky v hodnote 1,1 miliardy USD, uvádza sa na oficiálnom portáli Ministerstva zahraničných vecí USA. Americké ministerstvo zahraničia tvrdí, že falošné dináre boli vytlačené Goznakom - ruským podnikom, ktorý patrí vláde a zaoberá sa tiež výrobou bankoviek, mincí a…

  Polícia vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

  Bratislava 30. mája 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, pre trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. Spôsobiť na ňom mali škodu vo výške 12,5 milióna eur. Informovalo o tom…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  Prototyp vesmírnej lode Starship SN4 včera explodoval. Pozrite si video!

  0

  Spoločnosť SpaceX si môže na svoj účet pripísať neúspešný test prototypu  vesmírnej lode Starship SN4, ktorý sa odohral v priebehu včerajšie dňa (29. mája). Vesmírna loď Starship SN4 skončila v plameňoch Ako môžete vidieť nižšie na videu, tak posledný prototyp vesmírnej lode Starship (pozn. redakcie: SN4) explodoval krátko po teste…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…