• Kristian Keller

  II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži

  Publikované 02.01. 2020 o 13:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   


  Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“


  II. vatikánsky koncil

  1. časť: Islám (finálna verzia)
  2. časť: Judaizmus (finálna verzia)
  3. časť: II. vatikánsky koncil a heréza so schizmatikmi
  4. časť: Hereza s protestantami (Ján Pavol II)

  Učenie Cirkvi

  Učenie Cirkve, heretik nemôže byť Pápež
  II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži
  Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

  Heretici (SK/CZ)
  „Otec“ Marián Kuffa
  „Biskup“ Eliáš Dohnal (+ „Otec“ Pavol Pakoš)
  Biskup Oliver Oravec

  Reakcie čitateľom
  Reakcie drzým čitateľom, ktorí reagovali na odsúdenie heretika M.Kuffu
  Reakcia na Knieža Myskina


  Ruženec
  Ako sa správne modliť ruženec

  Ostatné
  Falošné zjavenia: Medžugorie
  Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase.

   


  Tento článok je skrátená podoba z pôvodne rozsiahleho článku s dvoma časťami.

  Antipápež Francis: „Vy ste nekonvertovali/nepresviedčali k náboženstvu ostatných! A to je výsada. Cirkev nerastie cez konvertovanie, ale skrz svedectvo – pápež Benedikt, nám to povedal. Je to tak! Vy ste nerobili konvertovanie iných, (a) to je božia milosť.“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Antipápež Francis: „Vy, mladý ľudia, mali by ste vedieť toto: „keď kresťanská komunita, má byť kresťanská, nesmie konvertovať ostatných….Strach nás núti konvertovať druhých.“

  – L’Osservatore Romano, October 5, 2018, p. 12.

   

  Antipápež Francis: „Na záver. Jednota nie je absorpcia. Kresťanská jednota neaplikuje ekumenizmus „spätným spôsobom“, spôsobom, ktorým by mali niektorý odmietnúť históriu svojej viery; takisto netoleruje konvertovanie – to je skorej jed pre cestu ekumenizmu. Pred tým než zvažujeme čo nás rozdeluje, je dôležité prijať v existenciálnej rovine, poklady ktoré máme spoločné…“

  – L’ Osservatore Romano, November 18, 2016, pp. 3-4.

  Antipápež František nazýva snahu konvertovať niekoho, ako jed a smrteľný hriech. To je doslova diabolská šialenosť. František nie je pápež, ale je to antipápež vodca ekumenickej sekty.

  Pápež Gregor XVI, Probe Nostis (#6), 18. september 1840: „Sme vďačný za úspech apoštolskej misie v Amerike, Indii, a iných bezbožných krajinách… Hľadajú tých čo sedia v temnotách, a v tieňoch smrti, aby ich privolali na svetlo a život Katolíckeho náboženstva… Na konci ich chytia z Diablovej područe, skrz umytie znovuzrodenia a predostrú im slobodu Božích adoptovaných synov.“

  Pápež Pius IX, Qui Pluribus (#15), 9. november 1846: „Takisto perverzná je tá šokujúca teória, ktorá nerozlišuje do ktorého náboženstva niekto patrí, teória vo veľkom rozpore aj s úsudkom. Podľa významu tejto teórie, vynaliezavý ľudia odstránili rozdiel medzi cnosťami a neresťami, pravdou a bludom, cnostným a zvráteným správaním. Pretvarujú sa, že človek môže získať večnú spásu praktikovaním akéhokoľvek náboženstva, akoby niekedy mohlo byť zdieľanie medzi spravodlivosťou a zvrátenosťou, akékoľvek spolupracovanie medzi svetlom a temnotou, alebo akákoľvek dohoda medzi Kristusom a Belialom.

  Pápež Eugen IV, Koncil z Florencie: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len pohania, ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho  anjelov, pokiaľ sa nepripoja ku Cirkvi pred koncom ich života…“

   

   

  Related image

  Antipápež František kladie veniec na hrob T. Hertzla. – toto je apostáza. (zdroj: algemainer.com)

  Kladenie venca s izraelským premiérom, na hrob Theodora Hertzla – zakladateľa moderného sionizmu.

  Zopár heretických výrokov so židmi.

  Antipápež František (predtým iba J.Bergoglio): „Sme všetci bratia, lebo máme obaja pečať Boha na našich srdciach“ – 15 Apríl 1998, Buenos Aires, na stretnutí so Židmi

  Poznámka: pečať Boha je krst, ktorý  Židia nemajú a odmietajú.

  František: Pán dodržuje slovo. Neodmietol ich. Cirkev oficiálne uznáva, že ľudia Izraela (t.j. Židia) zostávajú vyvolenými. Nikde sa nehovorí že „prehrali ste, a je to teraz na vás“ – je to uznanie izraelského národa. To je najodvážnejší krok, k akému prispel II. vatikánsky koncil

  – Kniha: Heaven and Earth, autori Bergolio a rabín Skorka s.188

   

  Problém ľudí, ktorí si v súčasnosti falošne myslia, že sú súčasťou katolíckej Cirkvy, a to tým že hlásajú ekumenizmus, alebo sú len tak zvanými “nedeľnými  kresťanmi“, zaneprázdnení starostami sveta, ich problém je duchovná slepota a absencia skutočnej viery. Ľudia si mylne myslia, že všetko je v poriadku nasledovaním heretickej hierarchie, resp. nasledovaním sekty II. vatikánskeho koncilu. Sekty vo svojej podstate  s evidentne prerobenou, (a) problematickou falošnou ústavou… …II. vatikánsky koncil; ich hlavným problémom je odpor k pravde, potom do toho konzumný život, alibizmus, pchanie hlavy do piesku, slepá viera a slepé nasledovanie vlkov v ovčom rúchu. Ľudia nie sú samo o sebe úprimní, nie sú úprimní k prirodzenej pravde a ku skutočnému Bohu. Nie každý laik je nutne heretik, ale môže byť pomýlený kresťan, hľadajúci pravdu.

  Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.– (Sv.Atanázius).

  Zjavenie Jána 18:4-5: A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“

  Uvedomte si! Keď tí čo o sebe tvrdia, že sú kresťania nevidia problém vtom, že Ján Pavol II bozkával korán, keď išiel do synagógy na spoločnú modlitbu, keď sa zúčastňoval obradov falošných náboženstiev, takmer z celého sveta, keď inicioval medzináboženské modlitby a prepožičal k tomu františkánsky kostol i falošným paganistickým náboženstvám, kde na Assisi, im na tých stretnutiach postavil modlitebne pre ich potreby, keď toto im nerobí problém, a neblikajú tým ľudom pritom v hlavách po správnosti červené kontrolky – že niečo je zlé, že niečo je tak jak nemá byť, tak v takých ľuďoch prirodzená kresťanská viera jednoducho není. Svedomie musí šepkať, že je tu niečo zlé. Prežívame krízu, aká od doby Arianizmu tu ešte nebola. Počas Arianizmu zajali 98% kostolov a biskupstiev, no Katolícka Cirkev sa udržala a zachovala si vieru. Počas Veľkého Odpadnutia sa vždy predpokladalo, že má dôjsť ešte k väčšiemu a katastrofickejšiemu scenáru.

  Koncom roka 2001, Vatikánska Komisia pod Jánom Pavlom II vydala knihu s názvom: „Židovský Ľudia a Sväté Texty v Kresťanskej Biblii“. Kniha presviedča, že Židovské očakávanie ku príchodu Mesiáša je stále platné.

  Ján Pavol II, Meeting on the Roots of Anti-Semitism, 1997: „Títo ľudia (Židovský ľudia), boli zvolaný a vedený Bohom, Stvoriteľom Neba i Zeme. Ich existencia nie je len prirodzená, kultúrna udalosť… Je to nadprirodzená. Títo ľudia pokračujú, i napriek všetkému, byť ľuďmi zmluvy…“

  Augusta 12., 2002, Americký biskupi v spoločenstve s Jánom Pavlom II vydali dokument ohľadom Židov. Vedený na čele s notorickým odpadlíkom William Keelerom z Baltimoru, a bez akéhokoľvek hláska a namietania zo strany Jána Pavla II, dokument verejne vyhlasuje: „… kampane zameriavajúce sa na Židov, aby konvertovali na Kresťanstvo sú už viac není teologicky akceptovateľné Katolíckou Cirkvou.“
  Catholic Family News, Niagra Falls, NY, September, 2002, p. 3.

  Toto všetko dokazuje, že Ján Pavol II a jeho biskupi boli totálni odpadlíci od Katolíckej Viery.

  Antipápež Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochraňuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

  Antipápež Ján Pavol II bol antikrist, činmi, i slovami navonok. Všimnite si obrátený kríž nad ním.

  Nemožno ignorovať dogmatické učenia skutočných pápežov z minulosti,  a rozhodnúť sa ísť opačným smerom. Nemožno si zo spupnosti myslieť  čosi iné a neposlúchať. Snažiť sa ignorovať príkazy Cirkve, a Bohom dané prikázania znevažovať, a obmeniť pevne stanovené dogmy, to je heréza, odtrhnutie sa. Tak to jednoducho nejde. Učenie Magistéria Cirkve sú zjavené nemenné pravdy, ktoré sú chránené Duchom Svätým.

  Žalm 96:5 (niektoré verzie 95:6): „všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia.“

  1 List Korinťanom 10:20-1: Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

  Pápež Pius XI, 1928, Mortalium Animos: „…je zrozumiteľné prečo Apoštolský Úrad nikdy nedovolil jeho členom, zúčastňovať sa zhromaždení nekatolíkov, lebo jednotu kresťanov sa dá propagovať, len propagovaním návratu k jednej, pravdivej Cirkvy Krista.“

  Koncil Elvíra, 305: Bolo uzákonené, že tí ktorí vo svojej dospelosti, po tom čo boli pokrstení, by išli do pohanských chrámov uctievať idoly, čo je smrteľný zločin (hriech) a najvyšší stupeň choromyseľnosti, by nemali byť prijatí do spoločenstva ani v čase ich smrti. (Oprava: by nemali byť prijatý ku Prijímaniu, toto bola disciplinárna položka od Koncilu)

  Jednotná Cirkev je, a bude tu do skončenia sveta, pekelné brány ju nepremôžu, nemožno ju vytvárať a pretvárať na novo. Naša Katolícka Cirkev, naša Matička, Nevesta Krista má kontinuitu od roku 33. Cirkev má svoju identitu, svoje pravdivé učenie. To čo je vytvorené náboženským indiferentizmom od r.1965 je veľká smilnica, s falošnou ústavou. Falošná ústava vyzdvihuje falošné náboženstva, a tým zmiešava rôzne farby tzv. pomyselnej plastelíny, akoby do jednej nechutnej masy.

   

  Pápež Pius X (1910), Editae Saepe # 43 : “Je to istý, dobre podoprený fakt, že niet väčšieho zločinu, ktorý by tak urážal Boha, o provokoval k  Jeho najväčšiemu hnevu, než nemorálnosť herézie.“

  Proti modernizmu , PASCENDI DOMINICI GREGIS #39 : „… a teraz môže niekto, kto spraví tomuto celému systému prehľad, byť prekvapený(?), že by sme to mali nazvať nejako inak, než len syntézou všetkých heréz? Keby mal niekto dostať, za pokus úlohu, a zhromaždiť všetky chyby dohromady, ktoré sa protivili a protivia našej viere, a skoncentrovať tento hnis dohromady, neuspel by lepšie než modernista.

  Odkaz na pitie  nápoja od šamana antipápežom Jánom Pavlom II, len pre silné žalúdky:

  https://media.giphy.com/media/2ysUc6NPgxqlOrIRsL/giphy.gif

  Falošným pápežom bol médiami vytvorený len vonkajší imidž, tak ako celebritám. No keď je človek pozornejší, a číta ich vyhlásenia, tak zistí že nielen to že nie sú pápeži, ale že nie sú vôbec kresťania, sú antikresťania.
  Nekresťan, heretik, nemôže byť hlava Katolíckej Cirkve. Pozrite si výroky odpadlíka Benedikta XVI:

  Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „Kardinál“ – jeho kniha Boh a Svet 2000, strana 209:

  „Samozrejme je možné čítať Starý Zákon, tak že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť, sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto, sú perfektné, dobré dôvody odmietať, to že Starý Zákon odkazuje na Krista, a hovoriť „Nie, to nie je to čo povedal“, a tak isto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho. – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.

   

  Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

  „Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

  Náš Pán, ale hovorí:

  Evanjelium podľa Jána 5:39-47 (hovorí Farizejom) Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!“

  Spoločenstvo ľudí ktorí si myslia, že sú kresťania, čelia zlej ideológii modernizmu, náboženskému zrelativizovávaniu. Čelia duchu falošnej podlízavosti, falošného zjednocovania bez viery, ale s ekumenizmom. Čelia klamárskemu, úlistnému
  II. vatikánskemu koncilu na slniečkársky spôsob. Pravda, sú aj takí čo prvýkrát počujú, sú šokovaný z autentických obrázkov a výrokov, alebo sú aj neveriaci čo čítajú, a len teraz sa zoznamujú s tradičným katolicizmom, učia sa, chceli by konvertovať na katolícku vieru, t.j. katechumeni. Tí čo vidia, a majú schopnosť vidieť, je tomu tak, lebo zrejme úprimne hľadajú pravdu a nadprirodzenú vieru. Musíte byť pre spásu Katolík. Odporúčam aby ste sa modlili 15 dekád ruženca každý deň.

  Nuž ale to je na tom to najhoršie, že katechumen musí zápasiť nielen s dobou, so lžami v médiách, s falošnými ideológiami, a nástrahami dekadentnej doby, ale musí zápasiť i proti svojmu liberálnemu „kňazovi“, proti falošnej forme kresťanstva, ktorú mu samozvaný kňaz predkladá. Ale to je to nesenie povestného kríža. Želajte si, aby ste ho mohli niesť. Prosme si, aby sme boli spolu s Pánom Ježišom Kristom ukrižovaní. Sme svedkami falošnej hierarchie a falošného náboženstva; počnúc antipápežmi po r.1958, pokračujúc kardinálmi a biskupmi. Duch antikrista ovládol budovy kedysi patriace Cirkvi. Ide o prorokované totálne odpadnutie.

  Proroctvo Našej Pani, pri zjavení v La Salette. 19. september 1846

  „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista!“

  Z najvyšších miest dnešného Vatikánu, ide z čista a jasna  o falošné pritakávanie ostatným náboženstvám. Doslova všetkým náboženstvám. To je ekumenizmus, pozriete si odpadlícky výrok antipápeža Františka zo Sarajeva (nižšie). To je spájanie a vytváranie nového indiferentného, jednoliateho, falošného náboženstva. Nedá sa to obkecať ak ste trochu úprimný. II. vatikánsky koncil je degenerácia. Ide o falošné kresťanstvo, a otvorený protest voči tradičnej katolíckej náuke. Ide o protest proti Matke Cirkvi, ide o presadzovanie protestantského výkladu. Výkladu ktorý si zaumienil, že pôjde proti nemennej a pravdivej Neveste Ježiša Krista.

  Naša Pani Mária z La Salette: Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. Omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

  II. vatikánsky koncil je protestantský paškvil, ktorý sa snaží lžou spojiť celé ľudstvo dokopy, predstavením nového falošného náboženstva. Ukrižovávajú mystickú Nevestu Krista, ľudia si volia miesto toho smilnicu, tak jak si Židia radšej zvolili zlodeja a vraha Barabáša, tak je veru tomu podobne i teraz, tak jak predznamenala Naša Paní z La Salette.

  Antipápež František: „Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxný, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mňa.“
  – Jun 6 2015, Sarajevo

  Francis: „Presviedčanie k náboženstvu je nonsens, úprimne to nedáva zmysel.“ –
  (odpor k presviedčaniu/konvertovaniu vyjadril ešte 4x v tom istom interview)

  -taktiež tvrdí: „Každý človek má vnútornú predstavu, čo je dobré a čo zlé…“

  – repubblica.it  1.10.2013, rozhovor so Scalfari (novinár ateista)

  K ateistom, tento heretik pristupuje podobne:

  Nenadväzujem kamarátstva s cieľom presviedčať o mojej viere, alebo konvertovať ateistov. Rešpektujem ich…

  …Taktiež by som nehovoril, že jeho život bude zatratený, lebo neviem o jeho vnútornom presvedčení…

  …Každý človek je stvorený na obraz Boha, či už je veriaci, alebo nie. Preto každý ma zväzok vlastných schopnosti, vlôh, kvalít, atď…

  (Kniha: Heaven and Earth, autor Bergolio a rabín Skorka, s.12-13).

  Francis:„Príde mi na um, poznal som jednu ateistku, nie agnostičku, ale ateistku,ale bola dobrá žena…“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Naša pravdivá Cirkev, slovami skutočného pápeža:

  Pápež Gregory XVI (August 15, 1832), Mirari Vos:

  Teraz by sme mali zobrať do úvahu ďalší obrovský zdroj diabolský, s ktorým je Cirkev dnes chorobne napádaná: indiferentizmus. Tento perverzný názor, šíriaci sa zo všetkých strán, podvádzaním šialených ľudí, ktorí tvrdia, že je možné dosiahnuť večnú spásu duše, vyznaním viery akéhokoľvek náboženstva, len nech je morálnosť zachovaná. Je jasné, že vy vyženiete tento smrteľný hriech ďaleko od ľudí, ktorých ste dostali do opatery. S upozornením apoštola, „je jeden Boh, jedna viera, jeden krst“; nech sa boja tí čo držia v sebe názor, že je možná dosiahnuť spása pre ľudí akéhokoľvek náboženstva. Títo by sa mali zamyslieť nad svedectvom Krista samotného: „ktorí sú není s Kristom sú proti Nemu“; a takí sú nešťastne rozhodení, čo nezbierajú s Ním.

  Takže dúfam, že je už vidno, že ide o falošné kresťanstvo, nasiaknuté jak špongia modernizmom.  Falošný sentiment na úkor viery. Heréza, apostáza , odtrhnutie sa!  Apostáza je strata členstva v Cirkvi, strata viery.  Zároveň to aj škodí hlásaniu evanjelia a prezentovaniu skutočnej pravdy, a konvertovaniu ostatných… (,a) Teda, že nie je možná spása mimo Cirkev. II. vatikánsky koncil a antipápeži po r.1958 hereticky učia že je.

   

  Názorný príklad:
  Povedzme, máte diskusiu s priateľom, alebo kolegom protestantom, alebo moslimom, Židom, nemôžete sa zastávať svojej viery a snažiť sa druhú stranu presvedčiť o pravde, ale musíte byť zbabelec a neoponovať takému človeku, keď dôjde na teologické otázky, prípadne ešte pritakávať a stať sa heretikom.  II. vatikánsky koncil je sám o sebe jadrom ekumenizmu, a ide o odloženie nabok Cirkve založenej v r.33 Pánom Ježišom Kristom, a vytvorenie novej entity; kde v novej ústave si nájdu vaši kamaráti, kolegovia protestanti, alebo Židia to čo sa im páči v danej chvíli; a ako výsledok zotrvajú vo svojej falošnej viere, ktorá ich nespasí. Podľa ovocia ich poznáte.

  Francis, 3. máj 2014, odkaz „biskupom“ Srí Lanky: „Srí Lanka, nie je iba krajina s bohatou etnickou rôznorodosťou, ale aj s rôznymi náboženskými tradíciami; toto podčiarkuje dôležitosť medzináboženského a ekumenického dialógu, pre vypestovanie spoločnej múdrosti a obohatenia… preto kladiem na vás, aby ste boli vždy obozretní, a spolupracovali s vládnymi autoritami a ostatnými náboženskými vodcami.“

  Takže má ísť, a ide o budovanie nového new age kresťanstva s nekresťanmi, kde má ísť o prienik, a vytváranie nového spoločného náboženstva. Vytvorenie nového supernáboženstva. Spôsobom akým sa to má dostihnúť, je absolútnou ignoranciou zákazov Cirkvi z minulosti; spôsobom kde sa učenie Magistéria a nemenných dogiem, už nemá brať do úvahy, kde vnútorný a osobný protestantský výklad je prvoradý, kde nastáva relativizácia pojmov, a kde ide na viacerých miestach  priamo o drzý 180 stupňový odklon od skutočnej viery. Jadrom všetkého tohto je nová falošná ústava II. vatikánskeho koncilu, ústava nového falošného náboženstva. Ústava protestantskej heretickej sekty, oddená lžami a herézami.

  Kristian Keller
  Sedevacantista

   

  Sedevakantismus [CZE]: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedesvakantismus


  Sedevacante  (Sede – znamená stolec, vacante – znamená voľný, pápežsky stolec je voľný, od toho latinsky sedevacante, poslovenčene sedevacantizmus / sedevakantizmus)

  Anglicky hovoriaci, je imperatívne aby ste navštívili stránku vaticancatholic.com [ENG], je to Katolícka stránka, katolíckeho apoštolátu v Amerike s Benediktínskymi mníchmi. Pre spásu duše pozrite si dokumenty a konvertujte na tradičnú katolícku vieru.
  Pozrite si ruženec na tuna.

  Modlite sa 15 dekád denne ruženec. Novej Omši sa treba vyhýbať pod hrozbou páchania smrteľného hriechu, a miesto toho zostať doma a modliť sa ruženec. Za tejto krízy nie je nutné navštíviť v Nedeľu kostol, lebo väčšina „kazateľov“ sú žiaľ heretici.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 15
  Celkové hodnotenie: -5.58
  Priemerná čítanosť: 1571

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  UNAS opäť upozorňuje na mýtny systém, trvá na doterajších požiadavkách

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) opäť upozornila na problematiku fungovania mýtneho systému. Po stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) v piatok jej zástupcovia zopakovali doterajšie požiadavky - pozastaviť prevádzku elektronického výberu mýta, znížiť mýtne poplatky a pokuty za porušenie pravidiel pri využívaní…

  Je to definitívne, bude, ako bolo po dobytí Konštantínopola osmanskými Turkami: Erdogan oznámil, že Hagia Sofia sa zmení na mešitu

  Ankara 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že byzantská bazilika Hagia Sofia v Istanbule sa opäť stane mešitou. Informovala o tom agentúra AFP Do správy ju dostane Riaditeľstvo pre náboženské záležitosti (Diyanet). Vyhlásenie prichádza po tom, čo turecký najvyšší správny súd…

  Nechcú Veroniku? Kollára aj Valáška prekvapilo vyjadrenie Kisku o budúcom šéfovi Za ľudí: "Nie je to fér voči Šeligovi"

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Členov predsedníctva Za ľudí Miroslava Kollára aj Tomáša Valáška prekvapilo medializované vyjadrenie dosluhujúceho predsedu strany Andreja Kisku, v ktorom podporil podpredsedníčku Veroniku Remišovú za budúcu šéfku strany Upozorňujú na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme. Členka predsedníctva a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte…

  Polícia chytila muža, ktorý zastrašoval premiéra Babiša a stál za 175 kyberútokmi

  Praha 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Obvodné štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) pre Prahu 4 podalo obžalobu na muža, ktorý podľa kriminalistov stojí za 175 kybernetickými útokmi a šírením poplašnej správy o útoku teroristov a ktorý mal tiež pomáhať zastrašovať bývalého českého ministra financií a súčasného premiéra Andreja Babiša. Mužovi hrozia…

  Prezidentka sa stretla so slovenskými europoslancami, hovorili o eurofondoch

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: Zuzana Čaputová Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v piatok v Prezidentskom paláci stretla so slovenskými europoslancami, ktorí sa podpísali pod výzvu "Slovensko stojí pred historickou šancou". Hlavnou témou ich rozhovorov bolo čerpanie eurofondov. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti Prijatie sa…

  V lese pri Košiciach zbili nespratní chlapci dôchodcu na hubách, ktorý nemal pre nich cigaretu. Následne naňho poštvali psov

  Košice 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj   Polícii v Košickom kraji sa podarilo objasniť ďalšie lúpeže a jednu krádež. Ako informovala košická policajná hovorkyňa hovorkyňa Jana Mésarová, vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví obvinil 15-ročného chlapca z Ďurkova (okres Košice okolie), ktorý v pondelok…

  Gröhling: Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť. Pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Presnú čiastku či percento neuviedol, ambície podľa jeho slov však majú veľké. S Ministerstvom financií SR je rezort školstva na začiatku debaty,…

  Pollák: Za desať rokov nenastal veľký pokrok pri inklúzii Rómov v EÚ

  Brusel 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli diskutovali o podpore pre procesu začleňovania Rómov v Európe na ďalšie desaťročie. Rozprava sa týkala tém ako sú sociálne začlenenie Rómov v Európe, chudoba a minimálny príjem, bytová politika, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia a boj proti…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimospektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže iba…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  Android 10 je aktuálne najrýchlejšie distribuujúcou sa verziou Androidu

  0

  Hoci Android je najrozšírenejším operačným systémom  na svete, tak určite nepatrí medzi tie, ktoré sú najrýchlejšie distribuované koncovým zákazníkom. V tejto oblasti jednoznačne dominuje konkurenčná platforma iOS. Dôvodom prečo je tomu tak je, že existuje extrémne veľké množstvo zariadení, pričom pre každý jeden smartfón, prípadne tablet, či iné zariadenie, je…

  Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

  0

  5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie. Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla…

  Huawei bude pravdepodobne najväčším predajcom smartfónov za 2. kvartál 2020 a to aj napriek sankciám

  0

  A žeby predsa? So zaujímavými správami týkajúcimi sa objemu predajov smartfónov prišiel zahraničný portál money.udn.com, ktorý píše, že Huawei by mohol byť lídrom v predajoch smartfónov za uplynulý kvartál tohto roka. Pred pár dňami sme mohli čítať správy, že v máji Huawei prekonal v predajoch spoločnosť Samsung, už druhý mesiac…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…