• Ján Molnár

  17. november (2) – Šokujúce svedectvá, že tzv. „nežná“ bol podvod na občanoch ČSFR, boli sme oklamaní a podvodení, ako ďalej? Jednoducho, třeba prehodiť vyhybku smeru a urobíme zmenu – NÁVRAT k ľudským hodnotám!

  Publikované 15.11. 2019 o 01:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Z obsahu blogu vyplynie, že 17. november ako revolúcia zdola, bol PODVOD, boli sme oklamaní a podvedení. Už netreba vylepšovať terajšiu zastupiteľskú demokraciu, treba urobiť zmenu, prehodiť výhybku a ísť iným smerom? Rozliate mlieko treba upratať inak začne neznesiteľne smrdieť . Aj za cenu NÁVRATU k pôvodným hodnotám socializmu, len ho treba zmodernizovať bez vedúcej jednej politickej strany a na princípe občianskej priamej demokracie.

  Foto: dostupné na internete a text autora!

  Kde sa stala chyba keď drvivej väčšine sa pohoršilo.

  Chyba je v tebe občan, ktorý si bol v tom čase v aktívnom veku a nič si neurobil preto, aby sme sa mali lepšie, lebo si si myslel, že niekto za teba urobí to, čo by si si Ty želal. Takto žiaľ život nefunguje. Problém bol ten, že na Slovensku zostali vládnuť štruktúry ŠTb ešte z minulosti a zlyhala inštitúcia akou bola napríklad Slovenská akadémia vied, ktorá by posunula odborníkov dopredu. Novým politickým hnutiam, ktoré vznikli z radových občanov, vysoko organizovane bývalé ŠTB manipuláciou volieb zabránilo aby sa zúčastnili politickej súťaže vstupom do parlamentu.

  Proletariát teda robotníci, roľníci a inteligencia sa nechali „dobehnúť“ sľubmi o budovaní lepšej spoločnosti akou bol socializmus, pričom uverili infiltrovaným príslušníkom ŠTB o tzv. „perestrojke“, ktorej údajným cieľom bolo vylepšovanie socializmu a bez protestov dovolili prevrátiť kabáty z večera do rána komunistickým „aparátnikom“ pričom víťazov druhej svetovej vojny nad fašizmom označili ako strojcov zločineckého socializmu a tak otvorili dvere kapitalizmu pod rúškom demokracie, roztočili koleso mravnej pretvárky a mohli sa rafinovane zmocniť nevídaného bohatstva, predtým spoločného majetku.

  Kde sa stala chyba 3 časť

  https://youtu.be/11FJAfMRXec?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw 

  Jadro blogu:

  Vážený čitateľ, nebudem rozvíjať mojú teóriu, ale ponúkam výpisky z priamo od disidenta Miroslava Folejšiho (1931-2001) ktoré boli spísané v roku 1990. Takmer 40 rokov dozadu.

  Šokující Analýza 17. listopadu 89: Jak to vlastně celé bylo? Pozoruhodná exkurze do zákulisí moci. Hra světových velmocí a temná vize budoucnosti. Opravdu nás jen tahají za nos?

  Základom jeho tvrdenia je jeho úvodná myšlienka takto vyjadrená „Základní mystifikací je tvrzení, že 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:

  1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa – SSSR, jejíž síla nebyla otřesena.

  2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran – více nebo méně skrytě (přejmenování stran, taktické úpravy programů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).

  3) Disidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteří členové převzali úlohu dekorace v podílu na moci, byla založena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli z řad svých stran, byli pak, často formálně, pronásledováni či krátce před převratem vězněni, což bylo taktické opatření pro získání věrohodnosti a popularity před veřejností, prováděné převážně západním rozhlasem a tiskem.

  4) Politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizace nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě, jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínající sjednocením Německa. Politické převraty v komunistických státech Evropy byly směrovány k podpoře tohoto sjednocení Německa a byly s ním synchronizovány.

  5) Forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Reagan-Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice v Československu nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i navenek (Jan Urban, Alexandr Vondra, Michal Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Josef Vohryzek, Jan Litomiský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohout, Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honner, Jaroslav Cuhra, Hana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlý, Miroslav Kvašňák, John Bok, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar Veverka, aj.), zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou StB nebo armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou, atd.).

  6) Zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využití komunistických oligarchií k udržení pořádku a k zachování vlivu komunistického mezinárodního hnutí v mocenských strukturách po převratech. K tomu účelu vznikla kooperace mezi KGB a CIA, jejichž společné komise převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé armády.

  7) Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami SSSR- USA (KGB – CIA). Za tím účelem už 12 let před tím byla politicky iniciována koncepce lidských práv a prosazen její význam /1976/, o nějž se pak dohody velmocí spolehlivě opíraly.

  8) Politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky SSSR – USA pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této politiky byl neúspěšný.

  Koniec odpisu, viac čítaj na tejto linke:

  https://www.hoppner.cz/sokujici-analyza-17-listopadu-89-jak-to-vlastne-cele-bylo-pozoruhodna-exkurze-do-zakulisi-moci-hra-svetovych-velmoci-a-temna-vize-budoucnosti-opravdu-nas-jen-tahaji-za-nos/#.Xc2iBldKjIU

  Video: Ako ďalej 4 časť

  https://youtu.be/D6GcLWfywsM?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

  Zakladatelia HSP – Hnutie za slobodu prejavu

  Link na videoclipy:

  https://youtu.be/XDrahByseZM

  Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

  https://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

  Bónus:

  Sedem dôvodov prečo 17. november 1989 nebol deň víťazstva!  – dokončenie.

  Piaty dôvod: Neistota a strach. Za socializmu nikto netrpel neistotou a strachom, že sa prepadne do chudoby a bezdomovestvo to bol absolútne neznámy pojem. Dnes sa podarilo vďaka masmédiam udržiavať slušných ľudí v neistote a strachu zo straty zamestnania. Veď kto by sa chcel prepadnúť do bezdomovstva. Verejnoprávna televízia nemá vo svojej programovej štruktúre také relácie aké majú švajčiari, či rakúšania napríklad „Aréna“ či „Občianský advokát“. Aj tu platí pravda kapitálu, vraj nie je tak zle aby takéto relácie vznikli.

  Šiesty dôvod: Rodina je v rozklade. Za socializmu bolo takmer nemožné, aby sa rodiny rozpadali z dôvodov, že jeden z manželov zarobí viac ako ten druhý. A bolo nemysliteľné aby jeden z rodičov ukradol maloleté dieťtomu druhému len z dôvodov rozdielu v zárobkoch. Jednoducho preto, že sme všetci rovnko slabo zarábali. Dnes hlavným dôvodovm rozvodov je nepomer v príjmoch manželov a únos maloletých detí má ten istý základ – nepomer v príjmoch. Dnešná opatrovateľka v Rakúsku donesie vyše 1.000 euro za dva týždne kým najnižší dôchdok podľa Eurostatu a vyhlásenia riaditeľa sociálnej poisťovne je len 120 euro, ktorí poberá až 40% súčasných dôchodcov. Preto deti zanevreli na svojích rodičov.

  Siedmy dôvod: Rozumné a logické vysvetlenie. Tí skôr narodení vedia, že poraziť socializmus vojenskou silou si netrúfali ani tí najodvážnejší generáli „západu“. A je nemysliteľné aby bola náhoda, že vo všetkých satelitných krajinách ZSSR v takmer rovnakom čase sa uskutočnil prevrat systému, ktorý bol chránený nielen silou vojsk Varšavskej zmluvy alej aj políciou a ľudovými milíciami. Vyše 24 rokov od rozpadu Čes-Slovenska už väčšina vie, že to nebola vôľa ľudu, tej pospolitej rovnako chudobnej väčšiny, ale vôľa tých, ktorí boli dobre informovaní o tom, že ak to dovolia, budú im padať peniažky takpovediac z neba.

  ———————- Koniec o 17. novemebri—————-

  Sráva pre sympatizantov za ZMENU, 17.11.2019 sa stretneme v reštauracii Smädný mních na Dlhých dieloch (pod Billou) v Bratislave od 17 hodine, budeme riešiť o.i. aj odvolanie Čaputovej cez referendum – ako ďalej a kedy spustíme deň „D“.

  …………………………….

  Vyzývam každého človeka na Slovensku, ktorí sa cíti byť v ohrození alebo už bol poškodený týmto systémom aby sa pridal do skupiny na FB.

  https://www.facebook.com/groups/1143801575828319/?ref=bookmarks

  Minúta ticha – pre všetky obete po roku 1989!

  Kde prirodzené právo prehráva nad papierovým právom, treba aby rozhodli občania v ľudovom referende!

  Ešte raz na záver:

  Bude nás 1.000.000 (milión) ľudí, ktorí nevolili Čaputovú? A podpíšu petíciu za jej odvolanie

  Linka na petíciu: https://www.peticie.com/a/228130

  https://www.peticie.com/vyhlasenie_neplatnosti_prezidentskych_volieb_v_roku_2019_a_ich_opakovanie

  Linka na Facebook: https://www.facebook.com/groups/637031686760444

  Podpíšte a preposielajte priatelia!!!!

  Toto som zabudol… naša nádej….

  Eldorado

  https://www.youtube.com/watch?v=ZqK8BXbh7yg

  Mohli mi ukradnúť dom, majetok, pohľadávky ale to, že mi ukradli syna to im nedarujem!!!!

  Ďakujem za solidaritu pri hľadaní lacného ubytovania v Bratislave pre dve osoby, stále prespávame v aute a ide zima…..

  Nie vlastnou vinou som bezdomovec ale následok prenasledovania!!!!!!

  Už sa preukázalo, že Šufliarský bol spojenec s Kočnerom, a na jeho príkaz zo SMER-u mi ukradli rodinný dom za to, že som si dovolil zachrániť si život a život mojej rodiny a detí a zavčasu som utiekol do Švajčiarska a tak som unikol podsvetiu, ktoré dostalo ponuku jeden milion za moju likvidáciu, verím, že príde doba kedy sa to ešte všetko vysvetlí a vinníci budú exemplárne potrestní!!!

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 5.31
  Priemerná čítanosť: 6300

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  ZVJS: V karanténe je 111 osôb, testovaných bolo 16 a jeden väzeň má koronavírus

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/DPA-Marcel Kusch)   Na nový koronavírus bolo doteraz vo väzenských ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) testovaných 16 osôb a stále platí, že bol potvrdený len u jedného väzňa. V súčasnosti sa nachádza v preventívnej karanténe 111 osôb - väzňov a príslušníkov ZVJS. Uvádza ZVJS…

  Slovenská pošta pokračuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Zamestnanci Slovenskej pošty, a. s. pokračujú vo vyplácaní dôchodkov spolu pre štyristotisíc seniorov. Službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu využíva 95 percent z nich, službu výplaty dôchodku na pošte si zvolilo zvyšných päť percent dôchodcov. Sociálne dávky bude Slovenská pošta…

  Čaputová odobrila novelu Zákonníka práce aj zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu Zákonníka práce a zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Národná rada SR prijala oba zákony 2. apríla v súvislosti so zmiernením ekonomických a…

  Zomrel spevák Zdeno Sychra

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   V piatok zomrel v Bratislave spevák Zdeněk Sychra, známy aj pod umeleckým menom Zdeno Sychra. Dožil sa 84 rokov. Agentúru SITA o umelcovom úmrtí informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu RTVS Martin Jurčo Zdeněk Sychra sa narodil 12. marca 1936 v Holasiciach na Morave.…

  Predseda Prešovského samosprávneho kraja varuje pred blackoutom. To, čo robí premiér, podľa neho škodí psychike občanov

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský varuje pred možným scenárom tzv. blackoutu, ktorý by mohol v PSK ohroziť fungovanie mnohých rodín. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa "Nikto z nás nebol pripravený na hrozbu takých rozmerov, ako je COVID-19, a…

  Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti sprevádzania pri pôrode. V súčasnosti však rozhodujú pokyny zdravotníkov

  Bratislava 3. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V súčasnej situácii pandémie Covid-19 je podľa rezortu dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov a nariadeniami hlavného hygienika v každom jednom zdravotníckom zariadení z dôvodu zachovania zdravia osôb, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná…

  Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:USembassySK Twitter)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR a úprimný zámer dodržiavať záväzky vyplývajúce z členstva Slovenska v NATO. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR Klus to potvrdil v piatok,…

  Začalo sa testovanie v osade v Jarovniciach, miestni Rómovia k tomu pristupujú zodpovedne. Naopak, osadníci v Kecerovciach sa ukrývajú, boja sa, že ich po potvrdení nákazy budú vojaci "v lese strieľať"

  Jarovnice 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V obci Jarovnice v okrese Sabinov začali v piatok 3. apríla s testovaním obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti so šírením koronavírusu. Celkovo v najbližších dňoch odoberú vzorky a na ochorenie Covid-19 otestujú obyvateľov v 33 rómskych osadách. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS)…

  Trnka: Ani druhá dodávka od štátu pre lekárov v KSK nie je dostatočná

  Košice 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pre lekárov v Košickom kraji vyčlenila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR ďalších 300.000 chirurgických rúšok, 8000 respirátorov, 100.000 rukavíc, 120 okuliarov a 600 ochranných oblekov. Informoval o tom v piatok Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK). Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku však ani…

  Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych…

  AsLab: Súkromné laboratóriá vedia urobiť 1500 vyšetrení nového koronavírusu

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ISNA-Amin Nazari)   Denná vyšetrovacia kapacita nového koronavírusu u súkromných laboratórií sa k piatku pohybuje k 1500 vyšetreniam. Počas budúceho týždňa sa však môže zdvojnásobiť. Pre TASR to uviedol predseda Asociácie laboratórií (AsLab) Vladimír Ježík. Prízvukoval, že je potrebné rozlišovať medzi vyšetrovacou a odberovou kapacitou "Očakáva…

  "Následkom krízy v Taliansku bude smrť eura. Iba dva štáty tomu môžu zabrániť," tvrdí bývalý taliansky premiér Monti

  Rím 3. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Prudké zvýšenie štátneho dlhu v Taliansku v dôsledku koronavírusovej krízy môže spôsobiť krach eurozóny. Bývalý taliansky premiér Mario Monti je presvedčený, že Nemecko a Holandsko by mohli pomôcť najchudobnejším krajinám prostredníctvom vydania eurofondov s cieľom zachrániť eurozónu Kríza spojená s rozsiahlym šírením koronavírusu…

  "Toto je šikanovanie. Jednoducho bude czexit". Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o migračných kvótach zaskočilo českú verejnosť

  Praha 3. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Súdny dvor EÚ vyniesol rozhodnutie o zodpovednosti mnohých členských štátov ohľadom porušenia povinností spojených s predrozdeľovaním utečencov. Z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora totiž vyplýva, že Česká republika, Poľsko a Maďarsko odmietaním kvót porušili právo Únie. Ján Zahradil hovorí o negatívnych následkoch vo vzťahu…

  Mikas: Veľká noc môže byť riziková, lebo môže dôjsť k zhromaždeniam ľudí

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Veľká noc môže byť riziková z dôvodu, že môže dochádzať k zhromaždeniam ľudí na jednom mieste. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred piatkovým zasadnutím krízového štábu. Členovia štábu sa majú rozprávať aj o sprísnení opatrení z dôvodu šírenia nového koronavírusu počas…

  Poslanec SaS Dostál sa vzdal funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru: "Ľuboš, môžeš to zasa skúsiť," odkazuje Blahovi

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok )   Poslanec Ondrej Dostál z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) sa dnes vzdal funkcie predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva. Členom výboru bude naďalej Parlament zvolil Dostála za predsedu výboru 2. apríla večer. Dostál vopred avizoval, že sa vzdá pozície šéfa v snahe,…

  Na nejasné vyjadrenia Matoviča verejnosť už nevie ako reagovať. Môže vyvolať paniku, tvrdí Haulík

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Doterajšie vystupovanie premiéra Igora Matoviča z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v boji proti koronavírusu môže mať nepriaznivý vplyv na jeho dôveryhodnosť u ľudí. Agentúre SITA to povedal politológ Jozef Lenč Podľa sociológa Pavla Haulíka premiér nemá jednoznačnú predstavu, čo…

  Experti nemajú vysvetlenie: Talianska dedina v epicentre korony nemá nikoho infikovaného

  Ferrera Erbognone 3. apríla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Ferrera Erbognone je neďaleko Milána, ktoré, ako aj celý jeho región, je koronou najpostihnutejšia časť Talianska. Ale v tejto obci, ktorá má o niečo viac ako tisíc obyvateľov, nie je nikto infikovaný. Je to veľká záhada, na ktorú vedci hľadajú vysvetlenie…

  Prezidentka upozornila na potrebu opatrení na ochranu seniorov či obetí násilia

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na piatkovom stretnutí obrátila na členov permanentného krízového štábu s požiadavkami na zvýšenie ochrany seniorov, obetí domáceho násilia a ďalších zraniteľných skupín. Zaujímala sa tiež o stav zásob ochranných pomôcok pre naše nemocnice a ľudí v prvej línii,…

  TopDesat

  Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

  0

  V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

  Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

  0

  3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

  0

  Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

  Stratené galské mesto Alesia

  0

  Existencia galského mesta Alesia, spomínaná už v klasických dielach, okrem iných aj v spise Julia Caesara Zápisky vo vojne v Gálii, je v súčasnosti už nevyvratiteľná. Aktuálnou úlohou, ktorou sú podrobení historici, je úloha vymedziť geograficky jeho polohu. Odohrala sa tam jedna z najkrutejších vojenských bitiek rímskeho impéria. Spory historikov o Alesii súvisia so skutočnosťou, že…

  Biblický príbeh z knihy Genezis: Rajská záhrada 1. časť

  0

  Podľa biblického príbehu z knihy Genezis naším prvým príbytkom bola rajská záhrada niekde na východe. Výskumníci a vzdelanci z celého sveta dodnes vedú neutíchajúce debaty o tom, či skutočne existovala a kde vlastne sa presne nachádzala. Vitajte pri prvej časti článku Rajská záhrada. Začneme krátkym úryvkom z Biblie. Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj…

  Vesmír a jeho čierne diery - 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku Vesmír a jeho čierne diery. Prvé fázy prerodu hviezdy na čiernu dieru sme si už uviedli, teraz pokračujeme ďalej. V polovici devätnásteho storočia, kedy sa Sirius dostal do fáze „bieleho trpaslíka“, ho Bessel spozoroval. Mal síce v porovnaní s dnešnou technikou vcelku obmedzené možnosti, napriek tomu však spozoroval, že sa…

  Vo svete IT

  Samsung otriasol globálnym rebríčkom najvýkonnejších Android smartfónov. Ako dopadol Váš telefón?

  0

  Naposledny sme Vám aktualizovali rebríček najvýkonnejších Android smartfónov na trhu v priebehu februára, v rámci ktorého dominovalo zariadenie  Asus Rog Phone 2. Medzičasom bolo predstavených viacero zariadení, ktoré sú už dostupné aj na globálnom trhu, v dôsledku čoho došlo k zásadným zmenám v poradí. 101 najvýkonnejších smartfónov na trhu Spoločnosť…

  Android 10: Takto vyzerá aktualizovaný zoznam smartfónov, pre ktoré je dostupný najnovší Android

  0

  Začiatkom minulého mesiaca sme Vám priniesli aktualizovaný zoznam Android smartfónov, pre ktoré bola dostupná najnovšie verzia Androidu 10. Na zozname sme v tom čase našli  viac ako 70 zariadení. Medzičasom do zoznamu pribudlo viacero smartfónov, a my Vám nižšie prinášame ich prehľad. Pre tieto zariadenia je dostupný Android 10 Pevne…

  MIUI 12: Pozrite si prvé náhľady zmien v pripravovanej nadstavbe MIUI 12. Páčia sa Vám?

  0

  V druhej polovici marca sme Vás informovali o tom, že spoločnosť Xiaomi končí s aktívnym vývojom nadstavby MIUI 11 a chystá sa plne sústrediť na vývoj nadstavby MIUI 12, ktorá by mala byť predstavená ešte v priebehu tohto roka. Zahraničný portál Gizhina.com v priebehu dnešného rána publikovala prvé náhľady pripravovanej…

  Nepremeškajte akciu na tieto platené aplikácie a hry, ktoré dočasne stiahnete zadarmo!

  0

  Piatok máme v plnom prúde a spolu s ním Vám prinášame ďalšiu nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť kompletne zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 11 aplikácií, 21 hier a 11 aplikácií pre prispôsobenie Vášho zariadenia. Nepremeškajte túto akciovú ponuku Zo zoznamu nižšie by sme Vám…

  Technológia ako z budúcnosti. AI schopná rozpoznať mozgové signály spojené s rečou významne napreduje

  0

  Svet si len zvyká na sofistikovanú technológiu virtuálnych asistentov, ktorí dokážu s vysokou presnosťou rozumieť nášmu hovorenému slovu. Ide o obrovský pokrok od toho, čo technológie dokázali pred pár rokmi a pravda je taká, že za rohom nás čakajú oveľa impozantnejšie objavy. Téme sa venoval portál sciencealert.com Ukazuje sa, že…

  Zapnite si v Google Chrome funkciu, ktorá Vás upozorní na to, že Vaše prihlasovacie údaje boli hacknuté

  0

  Internetové služby sa neustále vyvíjajú a každým dňom pribúdajú nové. Zatiaľ čo 10 rokov dozadu sme reálne používali Facebook, Youtube, Gmial, prípadne Azet, a niekoľko ďalších služieb, ktoré by sme pravdepodobne zrátali na dvoch rukách, tak dnes je situácia úplne iná. V súčasnosti používame aplikácie a internetové služby takmer na…

  TopSpeed

  Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

  0

  Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

  Na Slovensku spustila Toyota online showroom

  0

  Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

  Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

  6

  Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

  Renault testuje nabíjanie počas jazdy. Zatiaľ je na tempe 110 km/h

  3

  Automobilka Renault rozbehla ďalšiu fázu testovania dynamického nabíjania elektromobilov počas jazdy. Nejde o nový projekt, nabíjanie počas jazdy už fabrika testovala v roku 2017 na špeciálne upravených modeloch Kangoo Z.E. Vtedy zvládli dobíjanie aj pri tempe 110 km/h. V druhej fáze chce Renault predstaviť dynamické spoplatňovacie systémy dobíjania v samotnom…

  Hyundai N koncepty sú krutý prvoaprílový žart automobilky

  0

  Prvý apríl priniesol množstvo tak nereálnych “vtipných” správ, že si ich človek ani neotvoril. My sme redakčne poňali prvý apríl trochu inak a pripravili článok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani konšpiračný portál. Viacerí ste sa nedali napáliť a skonštatovali, že ste úprimne dúfali, že to je pravda. Podobné pocity teraz…

  Alfa Romeo Giulietta tento rok definitívne končí

  1

  To, o čom sa dlhodobo šepkalo, je tu. Alfa Romeo Giulietta tento rok definitívne končí. Po modeli Mito je to ďalšia malá Alfa Romeo, ktorá bola jednoducho už príliš stará a tak na trhu končí. Avšak Alfa nemá pre Giuliettu nástupcu z toho istého segmentu. Tým má byť totiž malý mestský crossover Tonale. Je…

  KAMzaKRÁSOU

  Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

  0

  Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

  Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

  0

  Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

  RECEPT: Nadýchaná maková bábovka, na ktorej si pomaškrtí každý!

  0

  Doprajte si aj vy nebíčko v ústočkách! Nadýchaná maková bábovka nielenže má skvelú chuť, ale je aj zdravá a navyše mak pôsobí ako afrodiziakum! Ochutnáte?

  Už si skúsila pestovanie byliniek vo vode? Tieto sú na to ideálne!

  0

  Vedeli ste, že je možné pestovanie byliniek vo vode? Je to jednoduché a zvládne to aj neskúsený záhradkár. Pozrime sa na to, ktoré bylinky sú na to vhodné.

  Recept na pečený cesnak: Táto pochúťka pomôže i tvojmu zdraviu!

  0

  Recept na pečený cesnak je jednoduchý a rýchly a keď ho vyskúšate raz, dozaista si ho zamilujete. Upečený cesnak je nielen chutný, ale podporí vaše zdravie!

  Automat na rúška: Dr.Max mení lekárenský automat na „rúškomat“

  0

  Lekáreň Dr.Max prichádza s novinkou v podobe rúškomatu! Automat na rúška je bezpečným spôsobom, vďaka ktorému si môžete zaobstarať rúško do domácnosti!

  Svetlo sveta

  Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

  Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

  0

  Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

  AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

  0

  „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

  Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

  0

  Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

  Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

  0

  Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

  Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

  0

  Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

  Armádny Magazín

  Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

  14 organizácií zo Slovenska a Čiech reprezentujúcich 1,25 milióna občanov vyzýva Európsku komisiu nezakazovať olovené strelivo a rybárske olovká

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( AM ) - Štrnásť organizácií zo Slovenska a Čiech reprezentujúcich 1,25 milióna občanov sa zhodlo na výzve inštitúciám EÚ na čele s Európskou komisiou proti aktuálnym snahám o zákaz oloveného streliva a rybárskych oloviek na mokradiach i mimo nich. Na výzve sa signatárske organizácie dohodli symbolicky v…

  Izraelci tvrdo zasahujú proti protestujúcim Palestíncom v Jaffe - tvrdia že sú imúnny voči Covid-19 lebo sú moslimovia. Video

  0

  Palestína, 3.apríl 2020 ( AM ) - Palestínčania protestujú proti tvrdej ruke Izraela počas blokovania koronavírusu. Izraelská polícia strieľa gumové projektily a omračujúce granáty na obyvateľov Jaffy, ktorí tvrdia, že obmedzenia kvôli Covid-19 vedú k väčšej „policajnej brutalite“. Prinášame zábery z protestov, ktoré vypukli v Jaffe 1. apríla. Protesty

  Putin rozširuje právomoc vlády - môže zaviesť núdzový stav, za šírenie dezinformácií prísne pokuty

  0

  Rusko, 3.apríl 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon oprávňujúci ruskú vládu k zavedeniu núdzového režimu v krajine. Zákon hlavne ustanovuje právo vlády 

  Nepálska polícia kliešťami na mŕtvoly odchytáva ľudí na uliciach. Video

  0

  Nepál, 3. apríl 2020 ( AM, Ruptly ) - Nepálski policajti používajú špeciálne zariadenie na zadržanie ľudí, ktorí sa vzpierajú karanténnym príkazom, aby neriskovali nákazu COVID-19. Prinášame zábery z Káthmandu zo stredy tohto týždňa.   Zariadenie pozostáva zo svorky, alebo klieští pripevnených k tyči. Zvyčajne sa používa na vyťahovanie mŕtvy

  Vojaci pomôžu s testovaním na ochorenie COVID-19 v rómskych komunitách

  0

  Slovensko, 2.apríl 2020 ( AM, MO SR ) –Ministerstvo obrany SR pomôže už v najbližších dňoch v celkovo 33 rómskych osadách s testovaním na ochorenie COVID-19. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii ku Akčnému plánu pre marginalizované rómske komunity v súvislosti so šírením koronavírusu minister obrany SR J

  Tvoja Svadba

  Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

  0

  Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

  Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

  0

  Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

  Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

  0

  Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

  Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

  0

  Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

  0

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

  Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

  0

  Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

  Tvoje Zdravie

  Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

  0

  Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

  Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

  0

  Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

  0

  Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

  Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

  0

  Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

  Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

  0

  Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

  Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

  0

  Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!