• Ján Molnár

  17. november (2) – Šokujúce svedectvá, že tzv. „nežná“ bol podvod na občanoch ČSFR, boli sme oklamaní a podvodení, ako ďalej? Jednoducho, třeba prehodiť vyhybku smeru a urobíme zmenu – NÁVRAT k ľudským hodnotám!

  Publikované 15.11. 2019 o 01:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Z obsahu blogu vyplynie, že 17. november ako revolúcia zdola, bol PODVOD, boli sme oklamaní a podvedení. Už netreba vylepšovať terajšiu zastupiteľskú demokraciu, treba urobiť zmenu, prehodiť výhybku a ísť iným smerom? Rozliate mlieko treba upratať inak začne neznesiteľne smrdieť . Aj za cenu NÁVRATU k pôvodným hodnotám socializmu, len ho treba zmodernizovať bez vedúcej jednej politickej strany a na princípe občianskej priamej demokracie.

  Foto: dostupné na internete a text autora!

  Kde sa stala chyba keď drvivej väčšine sa pohoršilo.

  Chyba je v tebe občan, ktorý si bol v tom čase v aktívnom veku a nič si neurobil preto, aby sme sa mali lepšie, lebo si si myslel, že niekto za teba urobí to, čo by si si Ty želal. Takto žiaľ život nefunguje. Problém bol ten, že na Slovensku zostali vládnuť štruktúry ŠTb ešte z minulosti a zlyhala inštitúcia akou bola napríklad Slovenská akadémia vied, ktorá by posunula odborníkov dopredu. Novým politickým hnutiam, ktoré vznikli z radových občanov, vysoko organizovane bývalé ŠTB manipuláciou volieb zabránilo aby sa zúčastnili politickej súťaže vstupom do parlamentu.

  Proletariát teda robotníci, roľníci a inteligencia sa nechali „dobehnúť“ sľubmi o budovaní lepšej spoločnosti akou bol socializmus, pričom uverili infiltrovaným príslušníkom ŠTB o tzv. „perestrojke“, ktorej údajným cieľom bolo vylepšovanie socializmu a bez protestov dovolili prevrátiť kabáty z večera do rána komunistickým „aparátnikom“ pričom víťazov druhej svetovej vojny nad fašizmom označili ako strojcov zločineckého socializmu a tak otvorili dvere kapitalizmu pod rúškom demokracie, roztočili koleso mravnej pretvárky a mohli sa rafinovane zmocniť nevídaného bohatstva, predtým spoločného majetku.

  Kde sa stala chyba 3 časť

  https://youtu.be/11FJAfMRXec?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw 

  Jadro blogu:

  Vážený čitateľ, nebudem rozvíjať mojú teóriu, ale ponúkam výpisky z priamo od disidenta Miroslava Folejšiho (1931-2001) ktoré boli spísané v roku 1990. Takmer 40 rokov dozadu.

  Šokující Analýza 17. listopadu 89: Jak to vlastně celé bylo? Pozoruhodná exkurze do zákulisí moci. Hra světových velmocí a temná vize budoucnosti. Opravdu nás jen tahají za nos?

  Základom jeho tvrdenia je jeho úvodná myšlienka takto vyjadrená „Základní mystifikací je tvrzení, že 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:

  1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa – SSSR, jejíž síla nebyla otřesena.

  2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran – více nebo méně skrytě (přejmenování stran, taktické úpravy programů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).

  3) Disidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteří členové převzali úlohu dekorace v podílu na moci, byla založena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli z řad svých stran, byli pak, často formálně, pronásledováni či krátce před převratem vězněni, což bylo taktické opatření pro získání věrohodnosti a popularity před veřejností, prováděné převážně západním rozhlasem a tiskem.

  4) Politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizace nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě, jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínající sjednocením Německa. Politické převraty v komunistických státech Evropy byly směrovány k podpoře tohoto sjednocení Německa a byly s ním synchronizovány.

  5) Forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Reagan-Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice v Československu nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i navenek (Jan Urban, Alexandr Vondra, Michal Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Josef Vohryzek, Jan Litomiský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohout, Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honner, Jaroslav Cuhra, Hana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlý, Miroslav Kvašňák, John Bok, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar Veverka, aj.), zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou StB nebo armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou, atd.).

  6) Zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využití komunistických oligarchií k udržení pořádku a k zachování vlivu komunistického mezinárodního hnutí v mocenských strukturách po převratech. K tomu účelu vznikla kooperace mezi KGB a CIA, jejichž společné komise převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé armády.

  7) Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami SSSR- USA (KGB – CIA). Za tím účelem už 12 let před tím byla politicky iniciována koncepce lidských práv a prosazen její význam /1976/, o nějž se pak dohody velmocí spolehlivě opíraly.

  8) Politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky SSSR – USA pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této politiky byl neúspěšný.

  Koniec odpisu, viac čítaj na tejto linke:

  https://www.hoppner.cz/sokujici-analyza-17-listopadu-89-jak-to-vlastne-cele-bylo-pozoruhodna-exkurze-do-zakulisi-moci-hra-svetovych-velmoci-a-temna-vize-budoucnosti-opravdu-nas-jen-tahaji-za-nos/#.Xc2iBldKjIU

  Video: Ako ďalej 4 časť

  https://youtu.be/D6GcLWfywsM?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

  Zakladatelia HSP – Hnutie za slobodu prejavu

  Link na videoclipy:

  https://youtu.be/XDrahByseZM

  Nazory a stanoviska k otazkam 17.novembra 1989

  https://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

  Bónus:

  Sedem dôvodov prečo 17. november 1989 nebol deň víťazstva!  – dokončenie.

  Piaty dôvod: Neistota a strach. Za socializmu nikto netrpel neistotou a strachom, že sa prepadne do chudoby a bezdomovestvo to bol absolútne neznámy pojem. Dnes sa podarilo vďaka masmédiam udržiavať slušných ľudí v neistote a strachu zo straty zamestnania. Veď kto by sa chcel prepadnúť do bezdomovstva. Verejnoprávna televízia nemá vo svojej programovej štruktúre také relácie aké majú švajčiari, či rakúšania napríklad „Aréna“ či „Občianský advokát“. Aj tu platí pravda kapitálu, vraj nie je tak zle aby takéto relácie vznikli.

  Šiesty dôvod: Rodina je v rozklade. Za socializmu bolo takmer nemožné, aby sa rodiny rozpadali z dôvodov, že jeden z manželov zarobí viac ako ten druhý. A bolo nemysliteľné aby jeden z rodičov ukradol maloleté dieťtomu druhému len z dôvodov rozdielu v zárobkoch. Jednoducho preto, že sme všetci rovnko slabo zarábali. Dnes hlavným dôvodovm rozvodov je nepomer v príjmoch manželov a únos maloletých detí má ten istý základ – nepomer v príjmoch. Dnešná opatrovateľka v Rakúsku donesie vyše 1.000 euro za dva týždne kým najnižší dôchdok podľa Eurostatu a vyhlásenia riaditeľa sociálnej poisťovne je len 120 euro, ktorí poberá až 40% súčasných dôchodcov. Preto deti zanevreli na svojích rodičov.

  Siedmy dôvod: Rozumné a logické vysvetlenie. Tí skôr narodení vedia, že poraziť socializmus vojenskou silou si netrúfali ani tí najodvážnejší generáli „západu“. A je nemysliteľné aby bola náhoda, že vo všetkých satelitných krajinách ZSSR v takmer rovnakom čase sa uskutočnil prevrat systému, ktorý bol chránený nielen silou vojsk Varšavskej zmluvy alej aj políciou a ľudovými milíciami. Vyše 24 rokov od rozpadu Čes-Slovenska už väčšina vie, že to nebola vôľa ľudu, tej pospolitej rovnako chudobnej väčšiny, ale vôľa tých, ktorí boli dobre informovaní o tom, že ak to dovolia, budú im padať peniažky takpovediac z neba.

  ———————- Koniec o 17. novemebri—————-

  Sráva pre sympatizantov za ZMENU, 17.11.2019 sa stretneme v reštauracii Smädný mních na Dlhých dieloch (pod Billou) v Bratislave od 17 hodine, budeme riešiť o.i. aj odvolanie Čaputovej cez referendum – ako ďalej a kedy spustíme deň „D“.

  …………………………….

  Vyzývam každého človeka na Slovensku, ktorí sa cíti byť v ohrození alebo už bol poškodený týmto systémom aby sa pridal do skupiny na FB.

  https://www.facebook.com/groups/1143801575828319/?ref=bookmarks

  Minúta ticha – pre všetky obete po roku 1989!

  Kde prirodzené právo prehráva nad papierovým právom, treba aby rozhodli občania v ľudovom referende!

  Ešte raz na záver:

  Bude nás 1.000.000 (milión) ľudí, ktorí nevolili Čaputovú? A podpíšu petíciu za jej odvolanie

  Linka na petíciu: https://www.peticie.com/a/228130

  https://www.peticie.com/vyhlasenie_neplatnosti_prezidentskych_volieb_v_roku_2019_a_ich_opakovanie

  Linka na Facebook: https://www.facebook.com/groups/637031686760444

  Podpíšte a preposielajte priatelia!!!!

  Toto som zabudol… naša nádej….

  Eldorado

  https://www.youtube.com/watch?v=ZqK8BXbh7yg

  Mohli mi ukradnúť dom, majetok, pohľadávky ale to, že mi ukradli syna to im nedarujem!!!!

  Ďakujem za solidaritu pri hľadaní lacného ubytovania v Bratislave pre dve osoby, stále prespávame v aute a ide zima…..

  Nie vlastnou vinou som bezdomovec ale následok prenasledovania!!!!!!

  Už sa preukázalo, že Šufliarský bol spojenec s Kočnerom, a na jeho príkaz zo SMER-u mi ukradli rodinný dom za to, že som si dovolil zachrániť si život a život mojej rodiny a detí a zavčasu som utiekol do Švajčiarska a tak som unikol podsvetiu, ktoré dostalo ponuku jeden milion za moju likvidáciu, verím, že príde doba kedy sa to ešte všetko vysvetlí a vinníci budú exemplárne potrestní!!!

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 131
  Celkové hodnotenie: 5.42
  Priemerná čítanosť: 6586

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Sturgeonová zverejní na budúci týždeň plán na konanie referenda

  Londýn 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jane Barlow)   Škótska premiérka Nicola Sturgeonová chce na budúci týždeň zverejniť plán, v ktorom bude obhajovať demokratické právo Škótov na konanie druhého referenda o nezávislosti Škótska. Sturgeonová sa takto vyjadrila po tom, ako jej Škótska národná strana (SNP) vzišla z parlamentných volieb na území Škótska…

  Turecko si po uznaní genocídy Arménov predvolalo veľvyslanca USA

  Istanbul 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:ANADOLU AGENCY (BHS) Twitter)   Turecko si v piatok predvolalo amerického veľvyslanca v krajine po tom, ako americký Senát schválil vo štvrtok uznesenie, ktorým formálne uznal vyvražďovanie Arménov v Osmanskej ríši z rokov 1915 - 1917 za genocídu, píše agentúra AFP Námestník tureckého ministra zahraničných vecí…

  Plány PS/Spolu asi podráždili rastúce preferencie Kotlebovcov a tak sa rozhodli zabojovať s rastúcim extrémizmom

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na tlačovej konferencii na tému boja proti extrémizmu sa prezentovali Michal Truban a Irena Bihariová. Oboch pravdepodobne znepokojil nárast preferencií ĽS Naše Slovensko a preto okamžite reagovali na najnovší vývoj volebných preferencií občanov aby seba samých ponúkli ako tých správnych bojovníkov proti rastúcemu extrémizmu. Vychádzajú…

  Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre kamióny uzatvorené

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/KR PZ Banská Bystrica)   Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk Cestári zároveň varujú, že sneženie obmedzuje dohľadnosť do 50 metrov v okolí Banskej…

  Vlhová v St. Moritzi bez super G, bolí ju holenná kosť

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petra Vlhová mala počas nadchádzajúceho víkendu absolvovať vo švajčiarskom St. Moritzi v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok super G a paralelný slalom. Podľa trénera Livia Magoniho však zo štartu najlepšej slovenskej zjazdárky v sobotňajšom super G zišlo. Dôvodom je jej nedoliečené zranenie nohy,…

  Právny výbor hlasoval za podanie ústavnej žaloby na Trumpa

  Washington 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Členovia právneho výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA hlasovali v piatok za podanie ústavnej žaloby (impeachment) na prezidenta Donalda Trumpa. Celá snemovňa by o impeachmente mala hlasovať na budúci týždeň. Informovala o tom spravodajská televízia CNN Členovia rozdeleného právneho výboru odhlasovali dva body budúcej…

  Solidarita vyzýva strany a hnutia, aby sa dištancovali od extrémistov

  Banská Bystrica 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby v piatok v Banskej Bystrici zverejnilo výzvu politickým stranám a hnutiam kandidujúcim v parlamentných voľbách, aby odmietli povolebnú spoluprácu s extrémistickými stranami a dištancovali sa od nich. Za tie považujú ĽSNS a Slovenské hnutie obrody. Informoval o…

  NAKA zadržala Martina Daňa a Rudolfa Vaského

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:Kombosnímka video)   NAKA zadržala Martina Daňa a Rudolfa Vaského. Informáciu zverejnila polícia na sociálnej sieti "Vyšetrovateľ NAKA zadržal dnes dve osoby (M.D., R.V.) podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú procesné úkony, zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne informácie," informuje polícia. Martin D. čelí tiež…

  Kalavská priznala, že demisiu nepodala len pre stratifikáciu

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) priznala, že demisiu nepodala len pre to, ako dopadla stratifikácia, čiže reforma nemocníc. "Nebolo to len pre stratifikáciu. To bolo o tom, že niekto povýši politiku nad odbornosť. To je vízia, idea, že keď niečomu veríte, malo…

  Licenčná rada zverejnila pravidlá pre politickú reklamu a diskusie

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Volebná kampaň k februárovým voľbám do Národnej rady (NR) SR sa síce začala 5. novembra, no politická reklama sa v rozhlase a televízii začne vysielať až od 8. februára. V rovnakom období ako politickú reklamu zároveň možno vysielať diskusné programy k prezidentským voľbám.…

  Policajný prezident Milan Lučanský mal nehodu

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Auto, v ktorom sa viezol policajný prezident Milan Lučanský, malo dopoludnia autonehodu. Upozornil na to portál Plus jeden deň. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov Podľa slov Lazarova malo ísť len o škodovú udalosť, pri ktorej sa nikto…

  Havran píše Blahovi: Hviezda kanálov, potkan kráľ, stoka! Príde čas, keď si budeš hľadať prácu, mysli na to, že tvoje výroky si budeme pamätať!

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:HSP)   Po tom, čo zrejme pod nátlakom niektorých médií vydala Slovenská akadémia stanovisko dištancujúce sa od Blahových vyjadrení na sociálnych sieťach a vyzvala k jeho prehodnoteniu členstva v nej, sa smelo pustil do Blahu aj kaviarenský lev Michal Havran   Predsedníctvo SAV pred pár dňami…

  Prešovčania, ktorým tragický výbuch poškodil vozidlá, budú mať STK-áčky zadarmo

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Technické a emisné administratívne kontroly vozidiel, ktoré boli poškodené dôsledkom minulotýždňového výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, budú stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly vykonávať bezplatne. TASR o tom informovalo ministerstvo dopravy Ministerstvo oslovilo Národnú asociáciu STK, aby členovia asociácie v…

  Agrorezort upozorňuje: Škandály nemeckých potravín sa množia

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Škandály nebezpečných nemeckých potravín, ktoré sa dostali na Slovensko sa množia. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná preto rokovala s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom, informuje Vladimír Machalík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Nemecký export potravín i nemecké reťazce majú na…

  Corbyn odstúpi začiatkom budúceho roku

  Londýn 13. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Isabel Infantes)   Jeremy Corbyn, predseda britskej Labouristickej strany, ktorá utrpela vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách prekvapivo zdrvujúcu porážku, odstúpi z čela strany niekedy na začiatku budúceho roku Povedal to v piatok novinárom, bližšie však čas svojho odchodu z čela strany nechcel špecifikovať. To, kedy sa…

  Prezidentom v Alžírsku sa stane bývalý premiér Tabbún

  Alžír 13. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Fateh Guidoum)   Štvrtkové prezidentské voľby v Alžírsku vyhral bývalý premiér Abdal Madžíd Tabbún. Oznámila to v piatok volebná komisia Sedemdesiatštyriročný Tabbún, ktorý je spojencom vplyvného šéfa alžírskej armády, získal 58,15 percenta hlasov. Hlasovanie bojkotovali príslušníci celonárodného protestného hnutia, volebná účasť preto dosiahla len 41 percent.…

  Prieskum agentúry Polis Slovakia: PS/Spolu padá, už je v závese aj za Matovičom, v parlamente aj dve maďarské strany

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Graf:HS)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici decembra, víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 18,1%…

  Kuriózna nehoda: Kamión narazil na pumpe do iných áut, náraz poškodil i stojany. Zvedavci spôsobujú kolóny na D1

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:ScreenShot Facebook)   Záchranári v súčasnosti zasahujú na jednej z čerpacích staníc v Bratislave na diaľnici D1 v smere na Senec. Havarovalo tam nákladné auto, ktoré narazilo do ďalších áut. Informáciu potvrdila polícia na sociálnej sieti "Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z…

  TopDesat

  Bojiská ako ich nepoznáme: Návštevníkom prinášajú zimomriavky a zvláštne pocity (1. časť)

  0

  Bojiská sú scénami krvipreliatia, zabíjania a mrzačenia. Asi nás ani neprekvapuje, že sa stávajú najobvyklejšími arénami nadprirodzených javov. Ozveny vzájomnej nenávisti, ktoré pociťujú príslušníci nepriateľských vojsk, a spáchané násilie akoby sa stále ozývali v miestach vojnových konfliktov a bojových polí. Mnohí návštevníci a turisti, ktorí sa tieto miesta rozhodnú navštíviť, často rozprávajú o tom, že sa…

  TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

  0

  Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

  10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

  0

  Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Vo svete IT

  Xiaomi Gramophone: Tlačiareň, ktorá Vám „vytlačí“ fotografie spolu aj so zvukom

  0

  Spoločnosť Xiaomi bezpochyby patrí medzi inovatívne spoločnosti, ktoré prinášajú nezvyčajné produkty. Dôkazom toho je aj najnovší produkt – tlačiareň, ktorá je schopná vytlačiť fotografiu spolu aj so zvukovou stopu. Xiaomi Gramophone Xiaomi Gramophone je oficiálny názov nového produktu, ktorý umožňuje vytlačiť fotografiu spolu aj so zvukovou stopou. Samotná zvuková stopa…

  Pozrite si prvú mapu vytvorenú americkou NASA, ktorá odhaľuje podzemné ložiská ľadu na Marse

  0

  Pred niekoľkými dňami sme písali o plánoch americkej NASA dostať ľudí opäť na mesiac. Misia má štart v roku 2024 a jedná sa o „skúšku“ pred veľkou expedíciou na červenú planétu. Tá sa podľa predbežných plánov začne riešiť okolo roku 2030, no aj teraz sa vedci snažia zodpovedať čo najviac…

  Pozrite si trhové podiely 7 najväčších predajcov smartfónov na svete za posledné 3 kvartály

  0

  V priebehu včerajšieho dňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme poukázali na trhový podiel spoločnosti Samsung v prípade trhu s 5G smartfónmi. Podľa dostupných dát, môžeme hovoriť, že Kórejčania ovládli trh. Celosvetovo dodali v 3. kvartáli totiž až 74% 5G smartfónov (~3,2 milióna zariadení) a v priebehu 2. kvartálu…

  Takto identifikujte problémové stránky, ako aj rozšírenia, v prehliadači Chrome, ktoré „žerú“ najviac RAM pamäte

  0

  Operačná pamäť je jedným z najdôležitejších komponentov v počítači. Častokrát sa označuje skratkou RAM, ktorá znamená „Radnom Access Memory“. Slúži na to, že uchováva práve spracovávané dáta. Vo všeobecnosti platí, že čím viac tejto pamäte máte, tak tým viac môžete mať otvorených programov a pracovať s  nimi. Jedným z najväčších…

  Tlmočnícky režim v Google asistentovi na Android smartfónoch je už schopný prekladať aj do Slovenčiny

  0

  Google Assistant na smartfónoch je opäť o niečo šikovnejší. Najpoužívanejší digitálny asistent najnovšie obdržal podporu tlmočníckeho režimu, ktorý už niekoľko mesiacov beží na inteligentných reproduktoroch a inteligentných displejoch. Nová funkcia je však pre vás konečne dostupná naozaj kedykoľvek a kdekoľvek – priamo vo vašom smartfóne. Okamžitý preklad hovoreného slova Nová…

  Pozrite si týchto 6 vychytávok spojených s Android smartfónmi, vďaka ktorým budete vedieť vyťažiť z Vášho zariadenia viac

  0

  Android je jeden z najobľúbenejších a  najvšestrannejších operačných systémov pre smartfóny. Je flexibilný, vysoko prispôsobivý a hlavne open-source, čiže jeho kód je verejne dostupný a ľudia ho môžu modifikovať. Ako používateľ Androidu isto oceníte tieto triky, ktoré váš smartfón urobia nie len chytrejším, ale taktiež zmenia spôsob, akým s telefónom…

  TopSpeed

  Nehoda kamiónu na čerpacej stanici OMV. Polícia zverejnila video

  1

  Koniec roka 2019 je doslova tragický. Neustále sa na nás valia nové informácie o smutných udalostiach. Väčšina z nich je doslova šokujúca. Podobne ako tá dnešná, pri ktorej utrpeli dvaja ľudia zranenia. Nákladné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin narazilo do auta stojacého pri čerpacej stanici OMV. Nehoda kamiónu sa aktuálne vyšetruje.

  Záplava RS-iek nekončí. Toto je nové Audi RS5 Coupe a Sportback

  1

  Tento rok bol pre Audi Sport veľmi úspešný. Predstavili nám až 6 nových RS-iek, čo nie je rozhodne málo. No im očividne ani to nestačí. Prichádzajú ďalšie dva modely so štítkom RS. Faceliftované Audi RS5 Coupe a RS5 Sportback. V záplave stále nových „električiek“ a nariadení znevýhodňujúcich spaľováky, môžeme byť…

  Ford Mustang príde ako elektromobil. Aj s manuálnou prevodovkou

  10

  Toto sa dalo čakať. Po veľkom úspechu jeho elektrického SUV Mustang Mach-E začal Ford reálne hovoriť aj o elektrifikácii ikonického kupé Ford Mustang. Nejde pritom o novú myšlienku, nad týmto krokom totiž fabrika uvažuje už dlho. Nedávno predstavená štúdia Ford Mustang Lithium Concept nie je výstrelom do tmy. Kombinuje elektromotor, obrovský výkon a manuálnu prevodovku.

  Euro NCAP VW Sharan a SEAT Alhambra zvládli na 4 hviezdičky

  0

  Dvojičky Volkswagen Sharan a SEAT Alhambra podrobili opäť testom Euro NCAP. Keďže oba modely sú prakticky identické, komisári podrobili testom len Sharan a výsledky platia aj pre Alhambru. V Euro NCAP VW Sharan a Alhambra teda získavajú 4 hviezdičky, voči predchádzajúcemu hodnoteniu je to pokles o 1 hviezdičku.

  Dotácia na elektromobil je zlyhanie. Dvakrát zrušená a presunutá

  22

  Určite ste zachytili informácie, že na rok 2020 sa plánuje ďalšie kolo dotácii na kúpu elektrického alebo plug-in hybridného auta. Očividne je o ne veľký záujem. Dotácia na elektromobil totiž môže byť 8 000 eur, čo v prípade najlacnejích elektromobilov stlačí ich cenu k spaľovacím konkurentom. Ako ju však dostať, keď…

  Značka Jetta od VW vytrela lacnej konkurencii zrak

  6

  Keď sa koncern Volkswagen rozhodol pre svoje lacné modely vytvoriť značku Jetta, bol len ďalším hráčom v rade. S podobnou taktikou totiž neprišiel ako prvý. Už po troch mesiacoch na trhu však Jetta šokuje výbornými predajmi a stáva sa značkou s najrýchlejším nástupom na trh. Zatiaľ len v Číne, jej meno sa však stále častejšie skloňuje…

  KAMzaKRÁSOU

  Vyhraj 3-krát dámsku vôňu Christian Siriano Midnight Silhouette

  2

  Máte už vybranú svoju vôňu, ktorá vystihuje vašu osobnosť? Ak ešte nie, tak sa zapojte do súťaže o novú sladkú, bylinnú, drevitú vôňu pre ženy - Christian Siriano Midnight Silhouette, ktorá bola na trh uvedená v tomto roku. Je to teda novinka na našom trhu, ktorá si získa vaše srdce svojimi zložkami.…

  Zážitkové darčeky: Prekvapenia pod stromčekom nielen pre akčných členov rodiny

  3

  Dostať pod stromček luxusný parfum či najnovší typ mobilu je určite fajn a nikto proti tomu asi nebude nič namietať.  No čo tak skúsiť niečo extra? Zážitkové darčeky naberajú na popularite, ktorý podarujete vy? V článku vám predstavíme TOP zážitkové darčeky, ktoré môžete darovať nielen pod stromček. Na svoje si určite prídu po…

  TEST: Kruhové LED svetlo 50W so stmievačom od cvaknito.sk

  2

  Už je to niekoľko mesiacov, čo v našej redakcii používame kruhové LED svetlo, ktoré využívame pri natáčaní videí alebo fotení produktových fotiek. Za tú dobu musíme povedať, že sa toto svetlo stalo našim najvernejším spoločníkom – najmä v prípade nepriaznivého počasia či otáčania sa zeme okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa…

  Jednoduchý recept na kokosové pusinky: Počas Vianoc im nik neodolá!

  5

  I dnes vám v tomto predvianočnom období prinášame ďalší recept na vianočné pečivo, respektíve cukrovinku. Už ste u nás mohli tento rok nájsť tradičný recept na linecké pečivo aj recept na žerbó rezy, ktoré sú jednoducho neodolateľné. A čo to bude dnes? Tentokrát bude hlavnou úlohou chutnej maškrty kokos. Ten v obchodoch nájdeme v…

  Vianočná ikebana nielen na stôl: 25 najkrajších inšpirácií

  4

  Vianočná ikebana môže byť vyhotovená v rôznom štýle. Avšak čo si určite ponecháva, tak je jej prírodnosť a prírodný vzhľad. Vďaka tomu ju môžete umiestniť do akejkoľvek miestnosti vo svojej domácnosti. Keď sa vrátime k Štedrému dňu, tak nám určite dáte za pravdu, že nič neumocní vianočnú atmosféru viac, ako vianočné prestieranie s vianočnou…

  Pravidlá používania umývačky riadu: Na toto určite pozor!

  4

  Umývačka riadu je dobrý pomocník, ale zlý pán. Keď do nej dáte niečo, čo tam nepatrí, stane sa bezpredmetnou a na jedno stlačenie gombíka, a tak môžete prísť aj o stovky eur. Pravidlá používania umývačky riadu sú jasné. Prečítajte si ich.

  Svetlo sveta

  Biskupi Slovenska zablahoželali pápežovi k výročiu kňazstva a narodeninám

  0

  Pápež František si dnes pripomína 50. výročie prijatia kňazskej vysviacky. O pár dní neskôr, v utorok 17. decembra, oslávi Jorge Mario Bergoglio aj svoje 83. narodeniny. Pri príležitosti výročí poslal v mene slovenských biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský Svätému Otcovi Františkovi blahoželanie.   “Ďakujeme Pánovi…

  Kardinál Burke: 12. decembra konajme pokánie za modloslužobníctvo, cez ktoré vstúpili diabolské sily do baziliky sv. Petra.

  0

  Kardinál Burke sa pridal k celosvetovej výzve, ktorej pôvod je vo Francúzsku, aby sa 12. decembra celá Cirkev obrátila k pokániu a modlitbe za odčinenie hriechu modloslužobníctva, ktorého sa mali cirkevní predstavitelia dopustiť počas nedávnej Synody o Amazónii. Až neskôr hovorca Vatikánu priznal, že nejde o Pannu Máriu. Kardinál uviedol,…

  Božia autorita je nadradená autorite človeka

  0

  Pri nesčíselnom množstve politických filozofií, ktoré dnes existujú, sa aj premýšľavý analytik ľahko popletie a nikto sa tomu nemôže čudovať. Preto každý príspevok do diskusie, ktorý objasňuje základné princípy katolíckeho sociálneho učenia, je majákom svietiacim v tme. Dalo by sa povedať, že základnou otázkou týkajúcou sa spoločnosti a politiky je otázka autority. Vedieť odkiaľ pochádza, aké…

  Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho prinesú už po 30-krát

  0

  Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiatykrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku.   Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú…

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  0

  Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Armádny Magazín

  Na krížniku Admirál Kuznecov našli telo aj druhého nezvestného

  0

  Pátracia operácia na krížniku Admirál Kuznecov sa skončila, záchranári objavili telo druhej obete požiaru - dôstojníka záchrannej služby lode. Informovala o tom tlačová služba Severnej flotily.   [caption id="attachment_7997" align="alignnone" width="640"]

  Pri tragédii v Ostrave zabíjala nelegálna zbraň Brusel však útočí na legálnych držiteľov zbraní ktorí mohli podobnej tragédii zabrániť

  0

  V súvislosti s tragédiou v Ostrave, kde bolo v nemocnici zastrelených niekoľko nevinných ľudí, by som chcel nášmu bratskému českému národu vyjadriť súcit a účasť so všetkými obeťami a postihnutými. To, čo sa stalo, je mi nesmierne ľúto. Táto tragédia však okamžite prebudila ultraliberálov a brusel

  Saab predstavil svoju stíhačku Gripen E s úplne novou kamuflážou typu „Splinter"

  0

  Lietadlo so seriálovým číslom 6002, nesúce výsostné znaky Švédskych vzdušných síl, bolo počas nedávneho skúšobného letu odfotené s novou, vizuálne zaujímavou kamuflážnou schémou.   Saab pred niekoľkými dňami zverejnil mimoriadne zaují

  Video: Najväčší jadrový ľadoborec na svete vyráža na skúšky v Baltskom mori

  0

    Hlavný jadrový ľadoborec z projektu 22220, Arktika, opustil kotvisko lodenice Baltijsky Zavod v Petrohrade, aby mohol začať s morskými skúškami.   Hlavným účelom prvej fázy je testovanie pohotovostných dieselových generátorov ľadoborca. Počas skúšok budú odborníci testovať záťažový systém, navigačné vy

  „Jednomotorový Su-35" alebo Čína začala ponúkať svoje najnovšie stíhacie lietadlo generácie 4++ Čchengtu J-10C na vývoz

  0

  Čínska Korporácia leteckého priemyslu (Aviation Industry Corporation, AVIC) začala ponúkať Čchengtu J-10C, jednomotorové ľahké stíhacie lietadlo generácie 4++ na export, zároveň je to prvýkrát, kedy krajina ponúkla takúto pokročilú platformu zahraničným

  Indická armáda dostala od Spojených štátov 10 000 útočných pušiek SIG 716

  0

  Indická armáda dostala od Spojených štátov prvú várku útočných pušiek od americkej pobočky nemeckej spoločnosti SiG Sauer  na boj proti terorizmu v Džammú a Kašmíre v Indii.

  Tvoja Svadba

  Zimné svadobné kytice: Aké kvety sú ideálne na zimnú svadbu?

  0

  Po svadobných šatách je kytica pre nevestu druhým najdôležitejším svadobným rozhodnutím. Zimné svadobné kytice patria medzi tematické. Znamená to, že nevesta si vyberie tému svadby a tú potom prenáša do rôznych svadobných detailov. Ak je téma svadby zima (a svadba sa aj koná v zimnom mesiaci), do výzdoby a svadobných poznámok môžete pokojne…

  Svadobná výzdoba v zlatej farbe: Luxusná a očarujúca?!

  0

  Rozhodnúť sa, do akých farieb budete ladiť celú svadbu, je v dnešnej dobe celkom oriešok. Existujú doplnky a dekorácie takmer vo všetkých farbách, aké si len dokážete predstaviť, a to celé rozhodovanie podstatne sťažuje. Svadobná výzdoba v zlatej farbe je veľmi obľúbená a trendy. My vám preto prinášame mnoho inšpirácií, ako na…

  Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Toto sú hlavné kritériá

  0

  Vyberanie kytice pre nevestu patrí popri výbere šiat k tej najpríjemnejšie aktivite v rámci plánovania svadby. Okrúhla, netradičná, exotická, lúčna ... Máte toľko možností, akú zvoliť! Šikovne zvolená svadobné kytica je pre celkový vzhľad nevesty ako čerešnička na torte. Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Pozrite sa na kritéria, ktoré vám…

  Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať? S našimi tipmi budeš mať jasno

  0

  Slávnosť vstupu do manželstva je ako mozaika. Tisíce čriepkov tvoriacich komplexnú udalosť, ktorú možno teoreticky rozdeliť na časť úradnú, oficiálnu, fázu spoločenskú a vo finálne etapu uvoľnenú. Štvorica spomínaných aspektov sa v praxi navzájom nenútene prelína, aby v spoločnej symbióze dosiahla krásu, noblesu a dokonalosť. Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať?…

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  1

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Tvoje Zdravie

  Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika? Tomuto sa vyhnite!

  0

  Astma je jedným z najrozšírenejších chronických zápalových ochorení dýchacích ciest. Ako dobre vieme, zdravý životný štýl a zdravá životospráva môže pomôcť pri mnohých zdravotných ťažkostiach a odborníci sa domnievajú, že je to tak aj pri astme. Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika, teda čo by mal a čo naopak nemal…

  Vážna a život ohrozujúca choroba – ako sa prejavuje zápal pľúc?

  0

  Nad kašľom v súčasnej dobe väčšina ľudí len mávne rukou a kúpi si nejaký sirup v lekárni. Jednoducho povedané, nie je čas byť chorý. Väčšina ľudí spozornie až vtedy, ak sa kašeľ zhoršuje, pridáva sa k nemu bolesť na hrudi, sťažené dýchanie či horúčka. Je pritom nepochybne potrebné zbystriť pozornosť…

  Najlepšie bylinky na močové cesty: Ktorá z nich zachráni vás?

  1

  Na odstraňovanie odpadových látok z tela nám slúži vylučovacia sústava, ktorá pozostáva z obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry. Táto dôležitá sústava má za úlohu tvoriť, skladovať a aj odstraňovať moč z tela, vytvárať hormóny, regulovať chemické zloženie krvi aj rovnováhu tekutín či udržiavať pH vnútorného prostredia. Narušením funkcie obličiek…

  Aký je význam vitamínu K? Odhaľte jeho nedostatok a doplňte si ho!

  0

  Viete, aký je význam vitamínu K pre naše telo? Rozhodne nie je malý! Táto látka je pre správne fungovanie nášho organizmu nevyhnutná a jej deficit sa môže prejaviť rozvojom rozličných zdravotných problémov. Môžeme vám prezradiť, že vitamín K má úlohu napríklad pri procese zrážania krvi a jeho nedostatok tak môže…

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  1

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  1

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…