Aj ja som štrngala pred 30-timi rokmi na námestí SNP v Bratislave kľúčikmi

A máme tu 30. výročie od „nežnej revolúcie“ v novembri 1989. V roku 1989 som bola vysokoškoláčka v Bratislave. Bola som v 4. ročníku vysokej školy a bývala som na internáte v Mlynskej Doline. Zažila som teda „nežnú revolúciu“ na vlastnej koži.

Pre tých neskôr narodených 17. novembra 1989 začala tzv. nežná revolúcia, čo je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Aspoň taká je oficiálna verzia.

Ako som to prežila ja?

Áno, je pravdou, že ľudia neboli vtedy spokojní s režimom socializmu, vládou komunistickej strany. Ani my sme neboli. Boli sme od detstva zvyknutí, že v školách a na verejnosti musíme hovoriť jedno a iba doma za zavretými dverami v kuchyni sme si v úzkom kruhu hovorili druhé. Bolo to zo strachu z vyhodenia zo školy, prípadne z prepustenia z práce. Ale na ulici by sme nezostali, dostali by sme inú menej lukratívnu prácu a disidenti (otvorení kritici politického systému) dostávali zväčša len prácu kuriča. Nikto však, ani disidenti nezostali bez zabezpečenia aspoň najzákladnejších životných potrieb. Áno, naši rodičia si pamätali aj 50-te roky, keď pár ľudí prišlo aj o život a viacerí ozajstní disidenti sa dostali aj do väzenia, počas môjho života sa to však už nedialo. Existovala cenzúra, čiže niektoré diela (spisovateľov, filmy alebo iné formy umenia), ktoré boli označené, že majú „negatívny postoj k socializmu“ boli zakázané. Ľudia sa bežne nahlas nechválili, že chodia do kostolov, ale mnohí chodili a nejaké veľké ujmy vo všeobecnosti nemali. Niektorí ľudia mali problémy, ak ich rodinní príslušníci emigrovali na Západ, ale ja som tam mala tetu aj uja s rodinou a nemala som nikdy kvôli tomu problém. Vadilo nám, že sme nemohli slobodne vycestovať do väčšiny krajín, ani do blízkeho Rakúska (iba niektorým sa podarilo vybaviť povolenie). Ostnaté drôty, psy, vojaci so samopalmi na hraniciach boli realitou a tak pocit neslobody v nás bol. Tovar v obchodoch bol obmedzený, ponuka oblečenia, elektroniky, nábytku veľmi slabá. Na mandarínky sa stávalo pred Vianocami v dlhých radoch pred obchodom, keď dostali tovar. Ale jedla sme celkovo mali dostatok.

Keďže sme boli tak veľmi odizolovaní od „západného sveta“, predstavovali sme si ho veľmi zidealizovaný. Ak niekto niečo náhodou odtiaľ mal, malo to krásne farebné prevedenie, na aké sme neboli zvyknutí. Ak sa niekto dostal k oblečeniu zo západu, bol najväčší „frajer“, lebo to bolo módneho strihu a kvality. Po uliciach jazdili takmer výlučne len zo 4 značky áut, ktoré oproti tým západniarskym vyzerali výrazne biednejšie. Teda to „pozlátko“ zo západného sveta nás lákalo a obdivovali sme ho. Netušili sme však o mnohých problémoch, ktoré sa v kapitalistickom svete vyskytovali a u nás nie. Jednoducho, drvivá väčšina ľudí vo východnom bloku mala úplne zidealizované predstavy o živote na Západe. Čím viac ho komunistické médiá kritizovali, tým ideálnejší sme si ho predstavovali. Od leta 1989 sa k nám dostávali informácie o určitých zmenách, ktoré začali prebiehať v okolitých socialistických krajinách, občas sa aj v niektorých novinách objavil článok s obsahom, ktorý by bol predtým nemysliteľný. Teda niečo bolo vo všeobecnosti cítiť vo vzduchu.

Ja a moji spolužiaci sme ale nezaregistrovali žiadne zvláštne aktivity medzi študentami v našom okolí, napriek tomu, že v Mlynskej Doline bolo skoncentrovaných na jednom mieste asi najviac vysokoškolských internátov Bratislavy. Nepočuli sme nič také, že by sa medzi študentami šepkalo, že niekde nejakí študenti niečo organizujú, propagujú, tlačia letáčiky alebo niečo podobné. Nič konkrétne nenasvedčovalo tomu, že sa vytvárajú nejaké štruktúry aktívnych študentov, ktorí niečo chystajú. Toho 17. novembra (plus mínus nejaký deň, už si to presne nepamätám) zrazu z internátneho rozhlasu zaznela výzva, že začína nejaká demonštrácia študentov, že aby sme všetci išli von. Tak sme išli, hustý dlhý prúd študentov sa valil zo všetkých internátov v Mlynskej Doline na jedno miesto. Ani sme netušili kam ideme. Všimla som si, že sem-tam postávali okolo chodníkov nejakí starší páni v baretkách (to sme všetci vedeli, že to boli tajní :-). Ale nič nepodnikli, len pozerali. Veľký dav študentov sa zhromaždil na jednom mieste, kde stál na vyvýšenine nejaký mladý muž a niečo hovoril o štrajku študentov. Nikto z môjho okolia ho nepoznal. No a tak sme si niečo vypočuli a pochopili sme, že sa chystá nejaká veľká zmena.

Odvtedy sme sa už neučili (v škole sa nevyučovalo) a nasledujúce týždne sme chodili ako všetci ostatní každé poobedie na Námestie SNP v Bratislave, kde sme počúvali všelijaké prejavy. Najviac si spomínam na p. Knažka a p. Budaja. Bolo vtedy veľmi zima, keď sa zotmelo, silno mrzlo. Pamätám si, ako sme štrngali zväzkami kľúčov v zmrznutých rukách v rukaviciach. Bolo tam na námestí zo dňa na deň viac a viac ľudí. V ľuďoch bolo nepredstaviteľné nadšenie, takú atmosféru som nikdy predtým ani potom nezažila. Je pravdou, že slová z tribúny nachádzali v preplnenom námestí úžasnú odozvu. Čoraz silnejšia nádej, že prichádza k zásadným, túžobným a pritom ešte pred niekoľkými dňami takým vzdialeným zmenám v spoločnosti, sa odrážala nielen v eufórii desaťtisícov ľudí, ale aj v ich vzájomnej ohľaduplnosti. Štrn­ganie kľúčmi symbolizovalo odzváňanie starému režimu a spolu s mávaním zdvihnutou rukou a prstami v tvare víťazného véčka vytváralo nezabudnuteľnú kulisu všetkých demonštrácií.

Vtedy sme asi všetci mladí verili, že sme svedkami niečoho úžasného nového. K mladosti idealizmus patrí a v kombinácii s našimi malými životnými skúsenosťami a hlavne s našou davovou neznalosťou západného sveta za ostnatým drôtom, sme boli ľahkou korisťou. 🙂

Ešte možno 10-15 rokov po tejto „zamatovo-nežnej revolúcii“ som verila, že treba byť trpezlivý, že všetko sa nedá urobiť zo dňa na deň. Ale keď som potom videla, ako závratne stále rastú ceny starých socialistických bytov, ktoré boli za socializmu poskytované na bývanie každému bežnému robotníkovi, ako rýchlo sa dostali k velikánskym peniazom niektorí ľudia, čo nič pre svet nevykonali, za čo by si to zaslúžili, ako poctivých ľudí vyhadzovali zo dňa na deň z práce a títo si nedokázali napriek snahe získať ani prácu toho kuriča, atď. atď., tak som začala chápať, že to celé bol len klam.

Jasne som si zaspomínala na detaily a pochopila som, že my študenti sme neboli žiadni iniciátori prevratu. Že to nebola práve mládež − študenti, ktorí v novembri 1989 komunistom odzvonili umieračik. Žiadny komunista nebol nikdy potrestaný, ani len nikdy súdený. (Ale zato súdne procesy proti aj „akože fašizmu“ sú realitou.) Už viem, že to nebola náhoda, že ten strašný komunistický režim s toľkými silovými nástrojmi kontroly obyvateľstva nepoužil nič násilné, aby danú zmenu zastavil. Že niekomu vyhovovalo, že všetky naše štátne podniky, ktoré neboli až také neschopné, ako nás vtedy presviedčali, zanikli. Pochopila som, že potraviny zo Západu mali síce krajší obal, ale zato nižšie požiadavky na kvalitu, ako boli požiadavky na socialistické slovenské potraviny. Že zničenie potravinovej sebestačnosti krajiny je výhodné pre tých, ktorí chcú mať krajinu pod kontrolou. Že obrovské zadlženie krajiny aj jej jednotlivých obyvateľov ich všetkých robí závislých na niekom inom a pripravuje ich to o slobodu. Že neustály tlak na výkon v zamestnaní, riziko nezamestnanosti a strach o uživenie rodiny robí z ľudí ekonomických otrokov, čo nie je o nič lepšie, ak nie horšie ako ostnaté drôty. Že stále aj po 30-tich rokoch používame veľmi mnohé nemocnice, školy, cesty, priehrady, byty postavené za socializmu a nového sa postavilo veľmi málo, pričom dlh Slovenska závratne vzrástol. Že to, čo sme vtedy považovali za bývanie nedôstojné človeka – nahusto postavané paneláky, sa ešte oveľa viac zahustilo a každý je šťastný, ak má aspoň jednu svoju izbu v takej „králikárni“. No a cenzúra, tá sa onedlho bude podobať tej, ktorá tu bola vtedy. Rozdiel je len v tom, že teraz polovica ľudí ju víta a nechápe, že si sami priťahujeme slučku okolo krku. Cestovať teraz môžeme, ak máme na to peniaze a niektorí musia cestovať aj nedobrovoľne, keď odchádzajú za prácou na celé týždne preč od rodín do zahraničia, aby prežili.

 

Áno, sú aj výhody. Ja chodím každý rok na dovolenku na 2 týždne do Chorvátska, mám ho veľmi rada a za „socíku“ sa to nedalo. Aj oblečenie je oveľa dostupnejšie a väčší výber. Podobne s potravinami, ponuka je oveľa širšia, aj keď kvalita potravín nižšia. Auto je tiež oveľa dostupnejšie.

V každom prípade za socializmu bolo ináč ako teraz. Boli iné nevýhody ale aj iné výhody. V sumáre to bolo asi podobné, o čom svedčia aj prieskumy verejnej mienky (59 percent, zastáva názor, že zmena spoločenského systému v roku 1989 stála za to, opačný názor má 34 percent – moja poznámka: tento prieskum vzhľadom na jej tvorcov môže byť ešte trochu posunutý ku kladnému záveru).

A čo perspektíva? Nuž, uvidíme, koľko slobody nám zostane, aby sme si mohli určiť aspoň to, či si chceme do krajiny prijať natrvalo za spoluobyvateľov desaťtisíce a možno stotisíce ľudí s inou cudzou kultúrou, alebo rozhodnúť sa, aké vojenské základne tu budeme mať.

Múdri ľudia hovoria, že vzdelanie, výživu (potravinovú sebestačnosť, pôdu, vodné zdroje), zdravie, bezpečnosť, energetickú sebestačnosť by si žiadny národ nemal pustiť zo svojich rúk do súkromných alebo cudzích rúk. Žiaľ, my sme si už väčšinu toho pustili. A možno si pustíme aj zvyšok…

Do socializmu by som sa už vrátiť nechcela. Súhlasím s tým, že socializmus a kapitalizmus (hlavne ten liberálny) sú dve strany tej istej mince. Mali by sme si konečne, my sami, začať budovať Slovensko také, aké ho my chceme mať!

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia

https://domov.sme.sk/c/22222978/november-1989-studenti-v-bratislave-zacali-revoluciu-uz-16-novembra-1989.html

https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/november-89.pdf

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532075-prieskum-k-novembru-89-kto-ziskal-a-kto-stratil/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bydleni/jak-sel-cas-na-prazskych-sidlistich/r~i:gallery:26924/r~i:photo:479084/

https://www.jokeitup.com/funny/shit-happens-funn/

PODPORTE JEDINÉ NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľubica Cyprianová

O AUTOROVI

Som človek, ktorý chce dobro. Nie som, ani som nebola členkou žiadnej politickej strany, hnutia, koalície a pod. Nikdy som nebola na žiadnej kandidátke žiadnej strany a ani to nemám v pláne. Svoje názory vyjadrujem len za seba samú ako individuálna osoba.
Od mlada mi je blízke to „Pravde žil som, krivdu bil som,...“ od Sama Chalupku...

http://lubica-cyprianova.webnode.sk/

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: 16.96

Priemerná čítanosť: 2421

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Stará matka brazílskej prvej dámy Bolsonarovej

  0icon

  Brazília 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Stará matka brazílskej prvej dámy Michelle Bolsonarovej podľahla v stredu ráno ochoreniu COVID-19, ktoré vyvoláva nový druh koronavírusu.…

  Rezort práce podľa Krajniaka zmení legislatívu k pandemickým OČR, ak to bude potrebné

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo práce a sociálnych vecí je pripravené zmeniť súčasnú legislatívu o poskytovaní pandemických OČR, ak to bude od…

  Druhým štátnym tajomníkom agrorezortu bude Andrej Gajdoš

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) bude po Martinovi Feckovi aj Andrej Gajdoš. Na svojom…

  Bill Cosby sa odvolal proti rozsudku vo veci sexuálneho napadnutia

  0icon

  Harrisburg 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Americký komik Bill Cosby, ktorý si vo väzení odpykáva trest za sexuálne napadnutie a nadrogovanie ženy, sa proti…

  Pompeo vystúpil v Senáte a so Zemanom sa zhodli. Trumpovi Zeman odkazuje, že ani teraz neverí predvolebným prieskumom

  0icon

  Praha 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Miloš Zeman Facebook)   Český prezident Miloš Zeman prijal v stredu popoludní na Pražskom hrade amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.…

  Policajti zadržali takmer 30 migrantov v okrese Malacky, okolie prehľadávajú

  0icon

  Bratislava/Malacky 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Policajti zadržali veľkú skupinu migrantov v okrese Malacky. Okolie v týchto chvíľach prehľadávajú. Podľa oznámenia sa pri…

  Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva…

  Prezident Asad prerušil príhovor v parlamente, pretože mu klesol krvný tlak

  0icon

  Damašk 12. augusta 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Nikolsky)   Sýrsky prezident Baššár al-Asad musel prerušiť svoj príhovor v parlamente po tom, ako mu nečakane nakrátko klesol…

  Ivan Korčok: Kontrola postupov pri vydávaní víz na úradoch SR v Ruskej federácii pokračuje

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kontrola postupov vydávania víz na generálnom konzuláte v Petrohrade a veľvyslanectve SR v Moskve v Ruskej federácii (RF)…

  Nehoda vlaku v Škótsku si vyžiadala troch mŕtvych a šesť hospitalizovaných

  0icon

  Edinburgh 12. augusta 2020 (SITA/AP/HSP/Foto: BBC Scotland NewsTwitter)   Železničná nehoda v Škótsku si vyžiadala troch mŕtvych a šesť hospitalizovaných. O život prišiel aj rušňovodič.…

  TopDesať

  TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

  0 icon

  História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

  Títo priekopníci si poradili s každým problémom

  0 icon

  Máš problém? Ľudia majú takú zvláštnu schopnosť. Vždy prídu s nejakým okamžitým, divným a niekedy aj naozaj vtipným riešením daného problému. Veď nakoniec, práve to je mnohokrát jediným dôvodom, prečo svoj mozog zamestnávajú - snažia si uľahčiť si prácu alebo získať trocha viac pohody. Práve na to nám slúžia rôzne…

  Týmto si ničíš nevedomky svoj domov! 2. časť

  0 icon

  Takmer každý vie, že nechať šaty v práčke nie je dobrý nápad a že je lepšie okamžite umyť špinavé riady. Avšak niekedy aj tí najskúsenejší môžu robiť chyby pri čistení bytov a odstraňovaní neporiadku. A takto si nevedomky ničíme aj náš domov.   Neustále nechávaš roztiahnuté závesy

  TOP10: Vegetariánstvo a prekvapivé fakty o ňom 1. časť

  0 icon

  Pravdepodobne si v posledných rokoch počul, že vegetariánska strava je oveľa zdravší spôsob, ako sa nakŕmiť, a že konzumácia nadmerného množstva mäsa je dosť zlá pre srdce, krvné cievy a celkové zdravie. Z etického hľadiska si pravdepodobne počul, že konzumácia mäsa spôsobuje, že si zodpovedný za všetku krutosť a zabíjanie zvierat,…

  Vo svete IT

  Zvlhčovač vzduchu Deerma DEM-F500 prichádza s cenovkou, ktorej sa naozaj ťažko hovorí nie

  0 icon

  Máte vo svojom obydlí nepríjemne suchý vzduch, či sa neustále potýkate s čudnými zápachmi z nového nábytku, poprípade chcete do vašej domácnosti vniesť úplne inú arómu? Ak ste fanúšikom spoločnosti Xiaomi, poprípade sa nebránite čínskym produktom, zvhlčovač vzduchu Deerma DEM-F500, s ktorou spolupracuje práve spomínané Xiaomi, je ideálnym riešením. Aktuálne…

  Umierajúca sonda Dawn preskúmala s vypätím posledných síl jedno z najzvláštnejších miest v Slnečnej sústave

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA, Dawn, použila svoje posledné kvapky paliva na to, aby umožnila vedcom pozrieť sa na jedno z najzvláštnejších miest v Slnečnej sústave, kráter Occator. Ide o masívny kráter na trpasličej planéte Ceres, ktorá sa ukrýva v asteroidovom poli. Počas posledných mesiacov misie sa sonde podarilo preletieť…

  Služba Android Auto bude rozmanitejšia. Používatelia sa môžu tešiť na viacero noviniek

  0 icon

  Android Auto je vcelku populárnou službou a to aj v našich končinách, hoci nie je (zatiaľ) oficiálne podporovanou. Okrem iného neustále pribúdajú aj nové podporované automobily. Nainštalujte si Android Auto aplikáciu do Vášho smartfónu už dnes | NÁVOD Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál 9to5google.com potešia mnohých z nás. Dôvodom…

  MI TV LUX: Xiaomi ukázalo televíziu, akú sme doposiaľ ešte nevideli. V predaji bude už o pár dní!

  0 icon

  Xiaomi posledné dni bezpochyby zapĺňa plátky viacerých médií. Dôvodov je hneď niekoľko. Jednak to je predstavenie smartfónu Mi 10 Ultra, tak aj postupným uvoľňovaným MIUI 12 aktualizácie pre ďalšie zariadenia, a najnovšie aj vďaka predstaveniu chytrej televízie, akú sme doposiaľ ešte nevideli. Mi TV LUX Transparent Edition : televízor, aký…

  Škoda ukazuje dizajn prvého plne elektrického SUV. Pozrite sa, ako bude vyzerať ENYAQ iV

  0 icon

  Ešte koncom minulého mesiaca spoločnosť Škoda odhalila dizajn interiéru pripravovaného elektromobilu ENYAQ iV SUV, ktorý by mal byť predstavený už 1. septembra v Prahe, teda približne o necelé 3 týždne. Dizajn interiéru sa vo všeobecnosti niesol v modernom duchu, pričom bol navrhnutý tak, aby sa v ňom cestujúci cítili „ako…

  Armádny Magazín

  Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok.

  0 icon

  Rusko, 12. august 2020 (AM) - Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok. Práca vojenského pilota vždy vyvolávala úctu. Stovky tisíc mladých ľudí snívali o jeho zvládnutí a mnohým z nich sa podarilo splniť ich sen.   Ruské bojové letectvo má pôvod v cárskom Rusku a odvtedy bola

  Francúzi zabití v Nigérii: Francúzsky Národný protiteroristický úrad začína vyšetrovanie

  0 icon

  Francúzsko, 12. august 2020 (AM) – 10. augusta oznámila Národná protiteroristická prokuratúra [PNAT] začatie vyšetrovania „vraždy v súvislosti s teroristickou činnosťou " a „teroristického zločineckého združenia“ po útoku, ktorý si deň predtým vyžiadal životy 8. osôb vrátane siedmich členov mimovládnej organizáci

  Donecký veterán - poradca Abcházskeho prezidenta prerazil autom ruskú hranicu a utiekol naspäť do vlasti. Video

  0 icon

  Abcházsko, 11. august 2020 (AM ) - Poradca Abcházskeho prezidenta Akhra Avidzba vrazil do ruskej hraničnej brány po tom, čo mu bolo povedané, že nemôže opustiť Rusko z dôvodu dlhov za služby. Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych médiách 8. augusta, obrnený Land Cruiser s dagestanskými poznávacími značkami prelomil bariéry na…

  Vyhostenie ruských diplomatov môže súvisieť s vraždou gruzínskeho teroristu v Berlíne

  0 icon

  Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov zastupiteľského úradu Ruskej federácie na slovenský," 

  Minister Naď: O využití 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických rozhodnú potreby vojakov a najlepšia komplexná ponuka

  0 icon

  Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - O využití 50 miliónov dolárov z fondu Spojených štátov amerických rozhodnú predložené požiadavky Ozbrojených síl SR a najlepšia a najvýhodnejšia komplexná ponuka. V rámci ponuky môže rezort obrany použiť tieto prostriedky na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financ

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

  0 icon

  V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

 • icon FOTO DŇA