• Štát, ľudské práva, demokracia a buržoázna spoločnosť

  Publikované 08.02. 2019 o 14:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Jedným z vlastností, ktoré ľudí rozhorčujú a iritujú na marxistickej teórii je, že ako každá teória, je len teóriou, teóriou, ktorá sa však bytostne dotkína ich života a bytia. Ako teória musela byť a je vyrábaná, teoretikmi, ktorí zdieľajú s tými buržoáznymi tú vlastnosť, že sú teoretikmi a preto ako ľudia väčšinou materiálne neproduktívni a ďaleko vzdialení svojim teóriám a že majú rovnaký “vedecký” pohľad na realitu, teda taký, ktorý objektifikuje to, čo “skúmajú”.

  Deľba práce v spoločnosti medzi manuálnou a duševnou prácou, deľba, ktorá oddeľuje svet inteligencie od sveta pracujúcej triedy, je súčasne deľbou práce, ktorá predstavuje priepasť medzi týmito vrstvami alebo triedami a ktorá predstavuje najväčší dôvod pre zlyhanie marxizmu v 20. storočí. Chýbajúci článok medzi inteligenciou a pracujúcou triedou, alebo medzi “profesionálmi” a “technickými pracovníkmi” a pracujúcou triedou je tiež jedným z dôvodov pre zlyhanie stalinizmu a pre pokračujúce zlyhanie sociálnej demokracie. Túto priepasť je potrebné preklenúť, ak má byť komunistický program úspešný a ak má byť prechod ľudstva do postkapitalistickej spoločnosti a ďalšieho storočia úspešný (a zblíženie týchto dvoch vrstiev pravdepodobne bude musieť nastať z oboch strán).

  Tento objektifikačný pohľad na realitu triednej spoločnosti a skúmanie tejto reality ako vzorky v skúmavke, ako objektu pre vedeckú štúdiu, spolu s vysoko individualizovaným charakterom vedeckého výskumu a s tým spojeným životbytím vedcom vedie k tomu, že marxistické teórie sú častokrát arogantné a urážajú realitu triednej spoločnosti, v ktorej ide o reálne subjektívne utrpenie. Intelektuálny šovinizmus a elitarizmus je fenomén, do ktorého ľudia častokrát spadnú a ktorého je nutné sa zbaviť.

  Vedecká objektifikácia reality, pretože to je vždy objektifikácia určitého subjektu, je tiež postojom, ktorý môže byť a v dejinách sa častokrát ukázal byť inherentne antihumanistický. Spojenie vedy a fašizmu je do dnešného dňa podľa môjho pohľadu veľmi nereflektované a častokrát vedie len k ignorácii určitých aspektoch určitých teórií, teoretikov a vedcov a k pokračovaniu rovnakých praktík, metód a paradigm, ktoré viedli k týmto praktikám. Aj keď tento postoj vedy k buržoáznej spoločnosti má veľmi reálne materiálne základy a to je strach o stratu zamestnania alebo snaha o získanie zamestnania, častokrát sa jedná tiež o veľmi vedomé procesy identifikácie vedcov s fašizmom a o procesy nevyhnutného logického vývoja fašizmu z určitých vedeckých metód a postojov.

  Ani filozofia, ak ju máme rátať k vedám, nie je nevinná v tomto ohľade a ako jedna z tých disciplín, ktorá je najarogantnejšia vo svojej objektifikácii, je priam preplnená reakčnými ideológiami a fašistami. Je ťažké nájsť filozofickú teóriu, ktorá by nebola fašistická a reakčná a ak takú nájdeme, máme vysokú pravdepodobnosť, že bude marxistická alebo neburžoázna, čiže buď zastaralá, alebo neúplná alebo ide len o teóriu tohto “správneho marxistu”.

  Filozofii určitý čas, minimálne na západe, dominoval hegelianizmus, ak máme marxizmus rátať k určitej odnoži hegelianizmu a Hegel je dodnes jedným z oporných pilierov fašistickej ideológie. Nejde len o to, že reálni fašisti, ako taliansky fašistický ideológ Gentile, alebo súčasný rakúsky minister vnútra Kickl, boli a sú hegeliáni, ale hegelianizmus ako filozofia, ktorá nevyhnutne nie je špecifická, ale univerzálna, minimálne ak je možné ju preložiť do iných jazykov, vedie v určitej interpretácii nevyhnutne k fašistickej ideológii. Buržoázna ideológia ako súbor ideí, ktoré riadia buržoázny svet, teda ako ideológia buržoázie, myslenie, ktoré určuje jej konanie v spoločnosti, je vo svojej podstate, teda ako koherentná teória, fašistická ideológia, fašistická ideológia ako pravicový hegelianizmus. Ľavicový hegelianizmus, ktorý sa v podstatnom bode odlišuje od pravicového, je vo svojej podstate ideológiou humanizmu, alebo vo svojej konzekvnentnej podobe ideológiou marxizmu. Obe tieto teórie a pohľady sledujú napriek hegeliánskemu hraniu s jazykom tú istú logiku, teda sú vo svojej podstate logické a preto prístupné každému človeku a to aj v pravicovo hegeliánskej verzii, ak ju smieme tak nazývať v prípade, že pripúšťame existenciu subjektov. Tento nevyhnutne logcký a teda nevyhnutne humanistický prístup hegelianizmu je prístup, ktorý dokazuje komunizmus v tej najintuitívnejšej podobe, teda v podobe ducha, ducha ako to, čo vníma, sleduje a myslí, teda to, čo robí človeka a čo je človek, ducha, ktorý je schopný vnímať a chápať, chápať a poznať a poznať pretože, každý je duch. Poznanie ako poznanie celého sveta, ktoré nadobúda svet sám o sebe je základom a základným predpokladom komunistického presvedčenia, teda schopnosti každého ducha ako singulárneho poznať svet a teda poznať samého seba ako svet, táto schopnosť je schopnosť, ktorá robí z každého človeka rovnakého ducha a rovnako podieľajúceho sa na duchu, na duchu, ktorý je logika a ktorý je Boh.

  Pravicový hegelianizmus, aj keď toto rozdelenie je v historickom chápaní skôr sústredené na rozdielne interpretácie kritiky náboženstva z pohľadu Hegela, je vo svojej podstate založený na teórii solipsizmu, teda na teórii, ktorá minimálne v pôvodnej verzii spochybňuje existenciu sveta mimo vlastného ja. Keďže len vlastné ja vieme vnímať ako myslenie a vnímanie, môžeme si byť istý len o existencii vlastného ja, cogito ergo sum, nie o existencii ostatných subjektov a sveta. Aj keď táto skeptická pozícia pôvodne slúži k tomu zdôvodniť existenciu Boha, v buržoáznej a v radikálnej verzii slúži k tomu reálne spochybniť existenciu vonkajšieho sveta. Keďže buržoázna teória stavia svoj celý systém na indivídue, na indivídue, ktorý si podľa solipsizmu nemôže byť istý vonkajšieho sveta a ostatných indivíduí a keďže základom racionálneho egoizmu je spĺňanie záujmov a zvyšovanie úžitku racionálneho indivídua, tento pohľad a to aj v skeptickej verzii vedie k niečomu, čo môžeme nazvať praktický solipsizmus, teda správanie indivídua, ako keby vonkajší svet a ostatné indivíduá neexistovali a existovali len do tej miery, že môžu vlastnému ja uškodiť alebo zamedziť sledovanie vlastného egoistického záujmu. Tento pohľad je v úplne explicitnej verzii základom buržoáznej ideológie a to aj buržoáznej ekonomickej teórie a rational choice teórie. Praktický solipsizmus môže alebo nemusí byť subjektívne solipsistický, v praxi sa však správa, akoby jediné, čo stálo v ceste sledovaniu egoistického záujmu, bola nejaká neznáma cudzia sila, sila, ktorá v reálnej konzekvencii je len silou, ktorá testuje a ktorá je silou mocenského boja a konštruktivizmu reality. Tento postoj je v praxi navlas podobný tomu, čo sa nazýva psychopatia a sociopatia, teda bezohľadné napĺňanie subjektívnej reality racionálneho egoistu. Tento postoj nachádza však v pravicovom hegelianizme svoju filozofickú nadstavbu alebo podstavbu, postoj, ktorý súčasne idealisticky a materialisticky vysvetľuje, ospravedľňuje ale aj umocňuje tento typ konania, konania, ktorý je však súčasne praxou každej triednej spoločnosti. Hegelova filozofia v skratke rozpráva príbeh o tom, ako duch, teda to, čo by sme mohli nazvať najprv subjekt, vo svojom vývoji, ktorý je vývoj ducha ako pojem v pojmovej logike, ducha ako bytie, ducha v singularite a ducha vo všeobecnosti, nadobúda poznanie o sebe samom, teda nadobúda poznanie o svete. Tento postoj, ktorý by sa mohol na prvý pohľad zdať ako radikálne idealistický, je však vo svojej celej kostre založený na myšlienke, že duch je vo svojej podstate objektívny, objektívny sám o sebe, teda že to je to, čo objektifikuje ako niečo, čo samého seba objektifikuje a len v tomto ohľade je subjektívne, ako duch, ktorý je nevyhnutne plurálny a v tom ohľade singulárny a ako duch, ktorý aby sám seba spoznal, musí spoznať druhého. Hegelova filozofia je v dôležitom ohľade založená na uznaní, Anerkennung, ktorá je procesom sebapoznania ducha v poznaní druhého, teda poznaní, ktoré je súčasne uznanie. V procese tohto sebapoznania, ktorý sa vyvíja cez poznanie prírody a prírody ducha, cez poznanie morality, ktorá je v pravicovo hegeliánskej interpretácii zlo ako reálne zlo, ktoré je nevyhnutné aktualizovať a ktoré sa vyvíja cez uznanie v spoločnosti až do uznania, ktorý sa odohráva v náboženstve ako uznanie ducha ako takého, ducha, ktorý je objektifikovaný v náboženskej predstave o Bohovi ako všeobecného ducha a v tejto predstave je súčasne realizovaný ako Boh, je táto filozofia, práve preto, že je hegeliánska, teda uznáva určitú svojvoľnosť pojmovej logiky, voľná pre všeljaké interpretácie. Svojvoľnosť týchto interpretácií v určitom bode predstavuje svojvoľnosť pojmu ako ducha, ako subjektu, ktorý je nútený sa rozhodnúť a v tejto slobode volí nevyhnutnosť logiky ako svojvoľnú. Tento akt slobody a svojvoľnosti môžeme lokalizovať v akte voľby pre určitú pojmovú logiku, teda v akte voľby pre ľavicový alebo pravicový hegelianizmus, v skratke, alebo v akte uznania, ktorý je vo svojej podstate svojvoľný, tak ako akt lásky, ktorý je súčasne aktom uznania a opačne.

  Pokračovanie v budúcom blogu

  Horúca správa o mojej skončenej jednej kandidatúre a začiatku druhej kandidatúre na http://blogeri.obcianskykandidat.sk/

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  0

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  8

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…