Dlhý blog o školstve kapitola I.

Publikované 09.01. 2017 o 21:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Pár slov na úvod (intermezzo)

Sľúbil som, že na začiatku roka trošku popíšem o hospodárstve a ekonomike. Lenže ak chcem riešiť hospodárstvo, musím mať odborníkov. Ak chcem odborníkov, musím mať fungujúci vzdelávací systém. Ak chcem hovoriť o školstve, musím začať ministrom rezortu Petrom Plavčanom. Skôr ako začnem Plavčanom, popíšem o Ficovi, pretože tiež má v tom prsty. Jednoducho, opäť to bude piate cez deviate.

Školstvo je pre mňa vzdialená téma, zédeešku som však dochodil, tak niečo o tom viem. Chcel by som sa témy zhostiť so cťou, otvoril som preto notebuk, zapol internet, začal čítať a robiť si poznámky na papier, aby som mohol svoje postoje vyargumentovať. Téma je obsiahla a nie som schopný všetko postihnúť. Na to sú potrebné tímy ľudí, ale ako informácia pre čitateľa, prípadne ako podnet pre tvorcov reformy je dostačujúca. Je to môj názor. Tu je výsledok, teda jeho prvá časť:

Školstvo, reforma

Vedomosti nám dávajú moc. Moc nad svojim vlastným životom. Rozširujú naše možnosti svoj vlastný život riadiť. A nielen svoj. Častokrát nám dávajú moc riadiť aj životy iných. Aby mohol byť život spoločnosti riadený smerom k blahu celej spoločnosti, je potrebné, aby sa riadil správnymi princípmi a pevnými zásadami. Toto je nutné zabezpečiť výchovou k princípom, morálke, k správneho svetonázoru. Prioritným cieľom (výsledkom)  riadenia nemôžu byť peniaze. Peniaze majú slúžiť pre dosiahnutie zvýšenia kvality nášho života, v žiadnom prípade ho nesmú riadiť.

Naše školstvo v socialistickej spoločnosti malo vysokú úroveň, ako sa hovorí, malo cveng vo svete. Naši odborníci boli vo svete rešpektovaní, naše hospodárstvo dokázalo vlastnými silami produkovať všetko od ihiel, cez bežné spotrebné tovary, textil, obuv, športové potreby, potraviny, autá, vojenskú techniku až po elektrárne, alebo lietadlá. Bolo to čiastočne spôsobené viacpolaritným svetom. Dlh štátu bol nízky. S hrdosťou sme produkty označovali „Made in Czechoslovakia“ a vo svete boli žiadané. Celý systém, ktorý tu fungoval sme rozbili a spoľahli sa na to, že všetko zabezpečí neviditeľná ruka trhu. Táto ruka zabezpečila trvalý úpadok vzdelávacieho systému. Dnes, po nič neprinášajúcich reformátorských pokusoch údajne 18. predchádzajúcich ministrov školstva sme po 24. rokoch dokázali dospieť k zisteniu, že to, čo robíme, nemôže fungovať. Aký úspech! Práve premiér Fico po 24. rokoch vo vrcholovej slovenskej politike a od r. 2006 vo funkcii predsedu vlády (s krátkou prestávkou 2010-2012) konečne dospel k poznaniu. A treba skutočne oceniť, že vôbec, pretože iným politikom sa to nemusí podariť počas celej dĺžky ich politického života: „Ešte pred tromi, štyrmi rokmi sme kričali, že nezamestnanosť je najväčší problém, ale dnes firmy doslova kričia a dožadujú sa nových pracovných síl. Je veľký tlak na vládu, aby odsúhlasovala dovoz pracovnej sily zo zahraničia.“ Lenže Fico týmto svojim výrokom, u nás sa to povie veľmi nepekne, si špiní do vlastného hniezda. Ak Fico chápe dĺžku prípravy odborníka, vie, že stredné kádre dokážeme pripraviť za obdobie 4-5 rokov, vysokoškolské približne za 10. Fico je pri moci takmer 10 rokov. To znamená, že dnes sa mohol biť do hrude a nie si sypať popol na hlavu. Fico konečne pochopil aj systémový problém v riadení: „Štát musí aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a jasne definovať, v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo Slovensko potrebuje v konkrétnych krajoch vzhľadom na charakter hospodárstva, podniky, ktoré v týchto krajoch sú.“ Áno, má pravdu. Štát musí byť ten, kto povie, aká bude štruktúra a aké odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Konečné logické riešenie, ktorému treba zatlieskať. Štát musí určovať víziu rozvoja hospodárstva, štát vie, ktoré oblasti bude rozvíjať a ktoré naopak zaznamenajú útlm. Štát musí vedieť, koľko odborníkov bude potrebných v jednotlivých odvetviach a na akých úrovniach. Centrálne musia byť spracované spätnoväzobné požiadavky hospodárstva, priemyslu, spoločnosti aj jej riadenia a zabezpečená koordinácia medzi samosprávami, župami a štátom na typ škôl a množstvo absolventov. Konečne po zbytočných a nedotiahnutých reformách všetkých predchádzajúcich ministrov školstva svitá svetielko nádeje. Prvé výsledky sa môžu dostaviť už (až) za niekoľko rokov. Čo však treba Ficovi nekompromisne vytknúť je, že na stretnutie, kde prezentoval svoje názory, boli pozvaní všetci predsedovia krajov, okrem Kotlebu, hoci stretnutie sa uskutočnilo práve v Banskej Bystrici. Fico tým trestá deti občanov BB kraja? Prečo? A čo keď Kotlebovci získajú ďaľšie župy? Bude Fico vládnuť len polovici Slovenska? Idiotské počínanie. Popiera tým všetko, čo pochopil.

V každom prípade sa reforma školstva bude týkať celého Slovenska. Už v r.2013 bol vypracovaný dokument „Popis vývoja a analýza hlavných problémov vysokého školstva“. Bola to však len nič neriešiaca správa, suché konštatovanie, ktoré však slúžilo ako odrazový bod k Programovému vyhláseniu slovenskej vlády Fico v.3.0 v oblasti školstva. Tu už boli prezentované odvážne koncepčné zámery podporené aj úmyslami v oblasti financovania, rozpočet školstva by mal dosiahnuť  celkové navýšenie o 2mld.€ do konca volebného obdobia, ako aj odhodlanie zásadným spôsobom zefektívniť fungovanie školstva a systémovo reformovať proces vzdelávania a výchovy. Zdá sa, že nutnosť urobiť niečo zmysluplné s našim školstvom si už uvedomujú aj vládne kádre. Lenže papier znesie všetko. Dokument však zaväzoval vypracovať „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“, ktorý skutočne uzrel svetlo sveta do konca r. 2016 a v treťom kvartáli bol predložený na širokú diskusiu odbornej, ale i laickej verejnosti. Návrh je širokospektrálny a zachytáva aj také nepodstatné veci, ako je napr. utlmenie dvojzmennej prevádzky na školách (bodaj by v tomto bode nebol úpešný. Za mojich čias dvojzmenná prevádzka bola a škola aj tak praskala vo švíkoch), alebo obsahuje bod o verejnej diskusii o vhodnej štruktúre absolventov VŠ. Tu si myslím, že štát by mal vyhodnocovať potreby hospodárstva a spoločnosti v súlade s jeho zámermi a víziou do budúcnosti. Verejnosť nedisponuje vstupnými dátami. Toto sú však malichernosti, čo je dôležité, je to, že Národný program.. presahuje volebné obdobie a je koncipovaný s 10-ročným výhľadom na napĺňanie zámerov v oblasti výchovy a vzdelávania, dokonca s pravidelným upgradom podľa aktuálnych potrieb. Konečne si nielen uvedomujeme vážnosť situácie, ale máme odhodlanie s výzvami sa aj popasovať. V súčasnosti sa nachádzame na chvoste EÚ vo vzdelávaní aj v jeho financovaní. Múdre rozhodnutie, a treba držať palce, aby bola implementácia programu do praxe úspešná. Návrh obsahuje aj prevratné novinky, napríklad namiesto povinnej školskej dochádzky navrhuje povinné vzdelávanie, čo otvára netušené možnosti, ale aj zvyšuje riziká. Bude musieť byť preto zvýšený dôraz na kontrolu dosiahnutých výsledkov. Aké bude postihovanie detí, alebo ich rodičov v prípade neplnenia nutnej úrovne vzdelania je otázne. Tieto riziká sú zvýšené hlavne u cigánskej menšiny a ak chceme viac jedincov z tohto prostredia zapojiť do ekonomických procesov, budeme musieť vyvíjať u nich tlak na zvýšenie vzdelanostnej úrovne. Tu zrušenie povinnej školskej dochádzky môže mať ďalekosiahle následky. Návrh predpokladá aj zníženie byrokracie podľa hesla: „Učiteľ má učiť, nie úradovať.“ Návrh sa zdá byť skutočne ambiciózny až veľkolepý. Doterajšia vytrvalosť a odborné predpoklady ministra školstva Petra Plavčana dávajú veľkú nádej na zmenu. Podľa zverejneného životopisu absolvoval Fakultu riadenia VŠ ekonomickej, po celý život zvyšoval svoju kvalifikáciu, nadobudol aj pedagogické vzdelanie, taktiež dlhodobo pracoval v odbore. Jeho odborné predpoklady a praktické skúsenosti dávajú optimistické vyhliadky úspešnosti reformy. Na začiatku kariéry ministra dokonca vyhlásil, že opozícia mu nechce dať ani 100 dní, aby niečo dokázal. Povedal, že 100 dní ani nepotrebuje, pretože školstvo pozná a presne vie, aké zámery chce naplniť. Jeho sebavedomie vypovedá o jeho sebaistote v úlohách, ktoré prevzal a ktorými bol poverený. Plavčan zorganizoval niekoľko stretnutí s učiteľským stavom na všetkých úrovniach a aj s odborármi. Je vidieť skutočný záujem na riešení problému a snahu o hľadanie konsenzu. Myslím, že sa dostávame na správnu cestu a ak si zámery osvojíme všetci, ak dokážeme udržať kontinuitu aj o 5, alebo 10 rokov, kontinuitu aj po politickej zmene a udržíme nastúpený trend… no, uvidíme. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o procesy dlhodobé, preto sa rukolapné výsledky môžu dostaviť až o dekády tak, ako sa negatívne výsledky dostavujú dnes. Môže sa stať, že my už nebudeme toho svedkami. Taká je pravda. Veľa závisí od spolupráce celej spoločnosti. Spoločné úsilie môže významne urýchliť celý proces prechodu k novému systému a výrazne priblížiť hmatateľné výsledky v čase. Minister Plavčan veľmi predbieha, keď prezentuje názor, že už sa dostavujú prvé výsledky. Možno má na mysli zavádzanie zmien, nie výsledky.

Plán na reformu školstva spomenul aj náš pán prezident v novoročnom príhovore. Avizoval ambiciózny, dobrý plán reformy vzdelávania, pripravený našimi poprednými odborníkmi a vzápätí sa prihovoril za túto veľkú politickú dohodu pod reformou, čo mi nahnalo strach, pretože ako sa hovorí: „kam vstúpi noha politika, tam tráva viac neporastie“. Isté je, že reforma prináša aj riziká. Straší ma pomyslenie, že sa vôbec musela zrodiť politická dohoda, aby sme mohli niečo zmysluplné začať robiť s kontinuálne klesajúcou úrovňou vzdelávania a výchovy. A myslím, že vzdelávanie nie je až taký problém. Skôr výchova a pochopenie, aké riziká technický pokrok so sebou prináša pre spoločnosť, a ako sa k týmto výzvam postaviť. Technický rozvoj sa posúva dopredu míľovými krokmi a posun do vyšších úrovní už trvá veľmi krátko. Spomeňte si s akým technickým vybavením sme končili „revolučný“ rok 1989. Napr. v oblasti komunikácie. Telefón, diaľnopis, telegraf. Kde sme dnes? O 2-3 generácie ďalej. Inak, v tejto oblasti výrazne zaostáva aj naša ústava: Čl. 22, odst. 2 Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo… Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“ Niekde tu je pes zakopaný. Áno, vážnym problémom je naše duchovno-morálne zaostávanie za technickým rozvojom, pretože nezvládnutie časovo-morálno-technickej disproporcie prináša doslova katastrofické riziká pre ľudstvo. Už len nesprávne nastavenie súčasných princípov fungovania spoločnosti a hodnôt, ktorými sa spoločnosť riadi bude mať fatálne následky. Toto budú priority, ktoré budeme ako spoločnosť musieť zvládnuť. Aby mohli byť žiakom a študentom vštepované perspektívne postoje k zvládnutiu budúcich výziev a formovaná správna svetonázorová a hodnotová orientácia, sami „učitelia“ a vedúce elity spoločnosti musia týmto disponovať. Preto je namieste otázka, či vôbec súčasná generácia politikov dokáže uviesť do praxe prelomovú a perspektívnu reformu. Pravdepodobne nie, prinajmenšom vo výchove, pretože s potrebami školskej reformy bude nutné v prvom rade zosúladiť svetonázorovú politiku štátu.

pokračovanie…

482 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Jeruzaleme opäť prepukli zrážky medzi políciou a Palestínčanmi

Jeruzalem 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dusan Vranic)   V okolí Chrámovej hory v Jeruzaleme dnes opäť vypukli zrážky medzi izraelskou políciou a palenstínskymi demontštrantmi, informovala agentúra AP. Podľa hovorkyne izraelskej polície sa po večerných modlitbách zhromaždili v jeruzalemskom Starom meste tisíce moslimov. Časť z nich začala hádzať kamene a fľaše na…

Rakúsko vyzvalo Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov na pevninu

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzval dnes Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Urobil tak počas schôdzky vo Viedni s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom, informovala agentúra AP. Migranti, ktorí prichádzajú na člnoch na talianske ostrovy, sú v súčasnosti…

Šéfom britských liberálnych demokratov sa stal exminister Vince Cable

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady)   Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC. Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len…

Londýnskej polícií pomôžu pri identifikácii obetí požiaru americkí experti

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Londýnska Metropolitná polícia sa stále pokúša zistiť totožnosť všetkých obetí júnového požiaru výškovej budovy Grenfell Tower. S prosbou o pomoc sa v tejto veci obrátila na skúsených amerických expertov, ktorí pomáhali s identifikáciou obetí po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.…

Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca Matoviča

Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a…

Eurokomisárka Jourová sa pustila do premiéra: Fico nemá dosť údajov o tom, čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Komisárka v reakcii na stredajšie (19.7.) vyhlásenie…

Viedenské letisko sprísňuje bezpečnosť, pasažierom bude snímať tváre

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Hans Punz)   Na medzinárodnom letisku Viedeň-Schwechat pribudne onedlho na miestach pasovej kontroly aj systém, ktorý bude snímať tváre pasažierov a ich črty porovnávať s naskenovanými fotografiami, ktoré majú vo svojich pasoch. S odvolaním sa na vyhlásenie vedenia letiska dnes o týchto sprísnených bezpečnostných opatreniach informovala…

Chester Bennington, spevák skupiny Linkin Park, zrejme spáchal samovraždu

Los Angeles 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/John Shearer/Invision/AP)   Spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington zomrel dnes vo veku 41 rokov po tom, ako zrejme spáchal samovraždu. S odvolaním sa na vyhlásenie koronera okresu Los Angeles o tom informovala agentúra AP. Hovorca koronera Brian Elias uviedol, že prípad sa…

Neokoni ničia suverénne krajiny už dvadsať rokov. Sedem krokov k úplnému zničeniu

Londýn/Moskva 20. júla 2017 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novinára Neila Clarka o podobnej šablóne deštrukcie bývalej Juhoslávie, Líbye a Sýrie. Multi-etnický, sekulárny, sociálne orientovaný štát bohatý na prírodné zdroje s ekonomickým systémom charakterizovaným vysokou úrovňou verejného/sociálneho vlastníctva a veľkorysým sociálnym a vzdelávacím systémom. Nezávislá zahraničná politika, priateľské…

Počas koncertu v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron zomrela talentovaná speváčka Barbara Weldensová

Paríž/Goudron 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Francúzska šansonierka Barbara Weldensová (35) skolabovala v stredu večer počas koncertného vystúpenia a zomrela na následky zástavy srdca ešte pred príchodom privolaných zdravotníkov. Stalo sa tak v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron v departemente Lot ležiacom asi 130 kilometrov severne od Toulouse, kde umelkyňa…

Po ozbrojenom prepade klenotníctva v Linzi pátrajú po páchateľoch

Linz 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Sven Friebe)   Lupičov-profesionálov predpokladá polícia za dnešným ozbrojeným prepadom klenotníctva v centre hornorakúskeho mesta Linz. Štvorica mužov pri ňom ukoristila drahé hodinky v zatiaľ nezverejnenej, avšak zrejme značnej hodnote a ušla z miesta činu neznámym smerom na aute typu Volkswagen Vento odcudzenom vo Welse. Pátranie…

BBC: V Anglicku musia školy zamestnať 70 000 ne-bielych učiteľov navyše, aby odrážali demografiu študentov

Londýn 20. júla 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   BBC v správe uvádza, že Ministerstvo školstva (DfE) by malo zamestnať 68 000 učiteľov s etnickým pozadím navyše, aby lepšie odrážali demografiu žiakov v Anglicku. „Iba 13% učiteľov zo štátne dotovaných škôl má etnické pozadie v porovnaní s 27 % žiakmi,“ sťažuje sa BBC News uvádzajúc, že analýza…

Prehovoril človek, ktorý mal najlepší výhľad na Cavendishov pád: Saganove vylúčenie bolo nesprávne

Bratislava 20. júl 2017 (HSP/Pluska/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   O Saganovom vylúčení z Tour de France prehovoril cyklista Ben Swift. Tvrdí, že vylúčenie Sagana bolo nesprávne Vylúčenie slovenského cyklistu zo slávnej Tour de France vyvolalo rozruch, ktorý výrazne prekročil slovenské hranice. Peter Sagan dostal počas štvrtej etapy trest za to, že spôsobil lakťom pád…

Richter sa ospravedlnil novinárke Tódovej za komunikáciu sociálneho pracovníka. Lukáčová: Návštevy sa dotknú aj verejne známych osôb

Bratislava 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Bauman)   Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo…

Americký policajt, ktorý zastrelil ženu, bol moslim

Minneapolis 20. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/City of Minneapolis)   Svetom otriasla šokujúca správa o smrti Austrálčanky, ktorá bola zastrelená policajnou hliadkou v USA. Ku tragédii došlo po tom, čo Austrálčanka Justine Ruszczyková nahlásila na policajnú linku svoje podozrenie, že v okolí jej bydliska sa pohybuje sexuálny násilník. Člen privolanej hliadky ju zastrelil, keď v pyžame…

Washington Post: Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych teroristov a zakázal CIA dodávať im ďalšie zbrane. Rusko ocenilo túto "vynikajúcu" správu"

Washington 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik takzvaných "umiernených" vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP Informáciu o zrušení…

Zúrivosť v Pentagone, Turci "natreli 10" tajných základní USA v Sýrii

Pentagon 20. júla 2017 (HSP/rusvesna/Foto:Screenshot rusvesna)   Podľa informácii rusvesny  Turci prezradili polohu 10 tajných základní, ktoré Pentagon využíval v Sýrii, na území pod kurdskou kontrolou. Na týchto základňach (dve letecké základne a osem opevnených bodov) sa nachádzali príslušníci amerických špeciálnych síl. Informáciu priniesla turecká agentura Anadolu "Americké špeciálne jednotky…

Kanadský guvernér si ku britskej kráľovnej dovolil to, čo na verejnosti nerobia ani členovia kráľovskej rodiny

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Generálny guvernér Kanady David Johnston obhajoval svoje rozhodnutie porušiť protokol a dotknúť sa na verejnosti britskej kráľovnej Alžbety II. tým, že chcel panovníčke pomôcť na klzkých schodoch pri Kanadskom dome v Londýne. Alžbeta II. navštívila v stredu pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanadskej…

TopSpeed

Prečo sú u nás ceny benzínu a nafty najvyššie v okolí?

20

Nezvykneme sa, a ani neplánujeme politicky sa angažovať. Sme automobilový magazín a veríme, že našou prácou dokážeme osloviť zástancov a prívržencov všakovakých strán, hnutí či svetonázoru. Náš spoločný menovateľ je totiž vášeň pre autá, motorizmus, zážitky s nimi spojené a v neposlednom rade slobodu pohybu, ktorá s nimi prichádza. Život v…

Bude Peugeot 308 GTi ešte výkonnejší?

0

Svet hot-hatchov je veľmi rýchly. Za poslednú dobu prišlo zopár noviniek, ktoré si už teraz zákazníkov a potenciálnych záujemcov namotali, a to ešte nie sú ani riadne v predaji. Na to, aby boli iné značky konkurencieschopné, musia z aktuálnych modelov vyťažiť viac. Platí to aj pre Peugeot 308 GTi? 

Nová Honda Civic Type R TCR bude na tratiach od roku 2018

0

Séria TCR uzrela svetlo sveta v roku 2015. Po slabšom začiatku, keď bol vozový park takpovediac pozliepaný z rôznych cupových hatchbackov sa séria ujala a teší sa obrovskému rozkvetu. Ubehli dva roky a mnoho ľudových značiek má v tejto sérii svoje auto. Úspech série TCR je dostupnosť. Továrenské tímy sú vyslovene zakázané. Autá sa od…

Stop spaľovacím motorom poškodí ekonomiku

5

Ekologické myslenie je v súčasnosti silnejšie ako kedy pred tým. Najviac na frak dostávajú motoristi, a od násobne väčších znečisťovateľov ozvdušia sa dlhodobo odvracia zrak. Pred pár dňami média priniesli štúdiu, v ktorej vypracovali dopad na nemeckú ekonomiku v prípade, že spaľovacie motory zakážu. Stop spaľovacím motorom je podľa zistení štúdie riskantné riešenie. Následky budú katastrofálne…

Test Audi A5 Sportback 2,0 TDI quattro

0

Audi A4 B9 nás presvedčilo, že patrí na vrchol triedy. Technici zapracovali najmä na podvozku a odviedli ozaj výbornú prácu. Iba nedávno sme testovali Audi S5 B9 s 354 koňovým 6-valcom pod kapotou. Podobne ako A4, opäť zaslúžene získalo výborné hodnotenie za výkon, zvuk, športovosť, ovládateľnosť, ale aj pohodlie a každodennú použiteľnosť.…

Je lepší núdzový pruh na diaľnici v strede alebo na krajnici?

3

Zápcha na diaľnici nie je nič výnimočné. Stačí malá kolízia alebo pokazené auto a plynulosť premávky je hneď narušená. Tú vo výraznej miere brzdia zvedavci, ktorí sú schopní spôsobiť ďalšiu nehodu. Realita na slovenských cestách je, bohužiaľ, taká, že mnoho vodičov pre svoje ego, či nevedomosť nevytvorí tzv. núdzový pruh, ktorý by prejazd…

KAMzaKRÁSOU

Ženský kouč Martin Tóth: Chcem, aby si ty bola fit!

3

V dnešnej dobe je na ženskú krásu vyvíjaný obrovský tlak. Určuje sa štýl, váha, oblečenie, vlasy a mnohé iné. A ak náhodou do prototypu dnešnej krásy nezapadáme, cítime sa skľučujúco, nechcene a bezvýznamne. No pritom jediné, čo my, ženy, urobiť môžeme, je cítiť sa dobre vo vlastnom tele. V akomkoľvek tele. Vážiť si samu seba a s hrdosťou…

Video Nekompromisný prieskum: Ako vyzerá ideálna ženská postava?

7

Z každej strany sa na nás valia články a videá o dokonalých ženských postavách. Kult dokonalosti sa stále viac a viac dostáva do popredia a pritom sami netušíme, čo to tá dokonalosť je. Predstava o "dokonalosti" sa totiž u každého líši a ideálna ženská postava vyzerá u každého muža úplne…

Ako by mala vyzerať nápaditá svadobná torta?

4

Rôzne tvary, farby či techniky zdobenia... Na svadbe môže hostí zaujať nielen prekrásna nevesta, ale i nápaditá svadobná torta, ktorú budú svadobčania obdivovať z každej strany. V dnešnej dobe sú už torty považované za umelecké diela, veď posúďte sami a nechajte sa inšpirovať.

Cirok: Zdravá a bezlepková obilnina

5

Obilniny sú u väčšiny ľudí každodennou súčasťou stravy. Medzi najznámejších zástupcov tejto kategórie potravín patrí napríklad pšenica, jačmeň, ovos či raž, no radíme sem i ryžu či kukuricu. Cirok však už tak rozšírenou obilninou nie je. To je však veľká škoda, pretože ide o veľmi zdravú potravinu plnú cenných látok. Cirok je…

Recept: Lahodný višňový chlebíček

4

Ak ste si zavarili višne a milujete chuť kokosu, môžete vyskúšať tento skvelý višňový chlebíček zo samých chutných ingrediencií. Aby koláč krásne držal tvar, formu poriadne vymastite maslom.

Už žiadne diéty po 35-ke! Vyskúšajte zrýchliť váš metabolizmus

6

Viete o tom, že každý z nás má svojho vlastného osobného trénera a to aj bez toho, aby sme navštevovali fitness centrum alebo posilňovňu? Je to tréner alebo osobný „otrok“, ktorý nám pomáha spaľovať kalórie a zabraňovať ukladaniu tuku. Je to práve metabolizmus, ktorý to všetko robí. Ak metabolizmus funguje správne, znamená to viac spálených…

TopDesať

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Levitujúci vták alebo dokonalá synchronizácia snímkovej frekvencie kamery?

0

Vtáky lietajú. To je to, čo robí z vtákov vtáky (teda aspoň väčšinu z nich). Vtáky však nedokážu lietať bez pomoci svojich krídiel. Avšak niekedy príroda (alebo technika?) dokáže robiť naozaj obrovské divy. Tentokrát v hlavnej úlohe neznámy vták a domáca bezpečnostná kamera. V minulosti sme ti už priniesli podobný…

Zrážka dvoch nákladných áut spôsobila mohutný výbuch v Číne

0

V čínskej provincii Če-ťiang neďaleko mesta Chang-čou sa zrazili dva nákladiaky, čo spôsobilo mohutný výbuch. Okamih zrážky bol zachytený na videu V dôsledku dopravnej nehody nikto nezahynul ani nebol zranený. Vodič nákladiaku okomentoval incident pre CCTV News. "Akonáhle sme sa zrazili, hneď som začulu výbuch. Ani som nevidel, ako sa to stalo. Proste…

22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré nikdy neuvidíme v učebniciach

0

Pre mnohých ľudí je história len nuda, ktorú museli študovať v škole. Všetci poznáme ten dejepis, na ktorý sme sa museli učiť desiatky dátumov. História však nie je iba taká plytká, ako nás naučila škola. Tu je 22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré hovoria viac ako môžu slová vyjadriť.   John F. Kennedy…

Fotograf našiel na francúzskom vidieku opustený dom. To, čo našiel vo vnútri, ho šokovalo

0

Človek by očakával, že ak vstúpi do takéhoto domu, nenájde nič okrem prázdnych izieb. Tento opustený nenápadný dom však ukrýva svoje tajomstvo, ktoré môžeš objaviť spoločne s fotografom. Ten ostal príjemne šokovaný po tom, čo do domu vstúpil a našiel ho kompletne zariadený v pôvodnom stave. Ako dodáva sám fotograf,…

Príroda neprestáva fascinovať. Takto to vyzerá, keď je stádo byvolov silnejšie ako lev

0

V provincii Limpopo v Juhoafrickej republike stádo byvolov zachránilo prd smrťou svojho súkmeňovcov, na ktorého zaútočili levy. Na videu zverejnenom na YouTube je vidieť, ako dva levy zaútočili na zviera a zvalil ho na zem. Nečakane sa však objavilo stádo byvolov. Pomocou ostrých a nebezpečených rohov začali odháňať lovca od…