Dlhý blog o školstve kapitola I.

Publikované 09.01. 2017 o 21:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Pár slov na úvod (intermezzo)

Sľúbil som, že na začiatku roka trošku popíšem o hospodárstve a ekonomike. Lenže ak chcem riešiť hospodárstvo, musím mať odborníkov. Ak chcem odborníkov, musím mať fungujúci vzdelávací systém. Ak chcem hovoriť o školstve, musím začať ministrom rezortu Petrom Plavčanom. Skôr ako začnem Plavčanom, popíšem o Ficovi, pretože tiež má v tom prsty. Jednoducho, opäť to bude piate cez deviate.

Školstvo je pre mňa vzdialená téma, zédeešku som však dochodil, tak niečo o tom viem. Chcel by som sa témy zhostiť so cťou, otvoril som preto notebuk, zapol internet, začal čítať a robiť si poznámky na papier, aby som mohol svoje postoje vyargumentovať. Téma je obsiahla a nie som schopný všetko postihnúť. Na to sú potrebné tímy ľudí, ale ako informácia pre čitateľa, prípadne ako podnet pre tvorcov reformy je dostačujúca. Je to môj názor. Tu je výsledok, teda jeho prvá časť:

Školstvo, reforma

Vedomosti nám dávajú moc. Moc nad svojim vlastným životom. Rozširujú naše možnosti svoj vlastný život riadiť. A nielen svoj. Častokrát nám dávajú moc riadiť aj životy iných. Aby mohol byť život spoločnosti riadený smerom k blahu celej spoločnosti, je potrebné, aby sa riadil správnymi princípmi a pevnými zásadami. Toto je nutné zabezpečiť výchovou k princípom, morálke, k správneho svetonázoru. Prioritným cieľom (výsledkom)  riadenia nemôžu byť peniaze. Peniaze majú slúžiť pre dosiahnutie zvýšenia kvality nášho života, v žiadnom prípade ho nesmú riadiť.

Naše školstvo v socialistickej spoločnosti malo vysokú úroveň, ako sa hovorí, malo cveng vo svete. Naši odborníci boli vo svete rešpektovaní, naše hospodárstvo dokázalo vlastnými silami produkovať všetko od ihiel, cez bežné spotrebné tovary, textil, obuv, športové potreby, potraviny, autá, vojenskú techniku až po elektrárne, alebo lietadlá. Bolo to čiastočne spôsobené viacpolaritným svetom. Dlh štátu bol nízky. S hrdosťou sme produkty označovali „Made in Czechoslovakia“ a vo svete boli žiadané. Celý systém, ktorý tu fungoval sme rozbili a spoľahli sa na to, že všetko zabezpečí neviditeľná ruka trhu. Táto ruka zabezpečila trvalý úpadok vzdelávacieho systému. Dnes, po nič neprinášajúcich reformátorských pokusoch údajne 18. predchádzajúcich ministrov školstva sme po 24. rokoch dokázali dospieť k zisteniu, že to, čo robíme, nemôže fungovať. Aký úspech! Práve premiér Fico po 24. rokoch vo vrcholovej slovenskej politike a od r. 2006 vo funkcii predsedu vlády (s krátkou prestávkou 2010-2012) konečne dospel k poznaniu. A treba skutočne oceniť, že vôbec, pretože iným politikom sa to nemusí podariť počas celej dĺžky ich politického života: „Ešte pred tromi, štyrmi rokmi sme kričali, že nezamestnanosť je najväčší problém, ale dnes firmy doslova kričia a dožadujú sa nových pracovných síl. Je veľký tlak na vládu, aby odsúhlasovala dovoz pracovnej sily zo zahraničia.“ Lenže Fico týmto svojim výrokom, u nás sa to povie veľmi nepekne, si špiní do vlastného hniezda. Ak Fico chápe dĺžku prípravy odborníka, vie, že stredné kádre dokážeme pripraviť za obdobie 4-5 rokov, vysokoškolské približne za 10. Fico je pri moci takmer 10 rokov. To znamená, že dnes sa mohol biť do hrude a nie si sypať popol na hlavu. Fico konečne pochopil aj systémový problém v riadení: “Štát musí aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a jasne definovať, v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo Slovensko potrebuje v konkrétnych krajoch vzhľadom na charakter hospodárstva, podniky, ktoré v týchto krajoch sú.” Áno, má pravdu. Štát musí byť ten, kto povie, aká bude štruktúra a aké odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Konečné logické riešenie, ktorému treba zatlieskať. Štát musí určovať víziu rozvoja hospodárstva, štát vie, ktoré oblasti bude rozvíjať a ktoré naopak zaznamenajú útlm. Štát musí vedieť, koľko odborníkov bude potrebných v jednotlivých odvetviach a na akých úrovniach. Centrálne musia byť spracované spätnoväzobné požiadavky hospodárstva, priemyslu, spoločnosti aj jej riadenia a zabezpečená koordinácia medzi samosprávami, župami a štátom na typ škôl a množstvo absolventov. Konečne po zbytočných a nedotiahnutých reformách všetkých predchádzajúcich ministrov školstva svitá svetielko nádeje. Prvé výsledky sa môžu dostaviť už (až) za niekoľko rokov. Čo však treba Ficovi nekompromisne vytknúť je, že na stretnutie, kde prezentoval svoje názory, boli pozvaní všetci predsedovia krajov, okrem Kotlebu, hoci stretnutie sa uskutočnilo práve v Banskej Bystrici. Fico tým trestá deti občanov BB kraja? Prečo? A čo keď Kotlebovci získajú ďaľšie župy? Bude Fico vládnuť len polovici Slovenska? Idiotské počínanie. Popiera tým všetko, čo pochopil.

V každom prípade sa reforma školstva bude týkať celého Slovenska. Už v r.2013 bol vypracovaný dokument „Popis vývoja a analýza hlavných problémov vysokého školstva“. Bola to však len nič neriešiaca správa, suché konštatovanie, ktoré však slúžilo ako odrazový bod k Programovému vyhláseniu slovenskej vlády Fico v.3.0 v oblasti školstva. Tu už boli prezentované odvážne koncepčné zámery podporené aj úmyslami v oblasti financovania, rozpočet školstva by mal dosiahnuť  celkové navýšenie o 2mld.€ do konca volebného obdobia, ako aj odhodlanie zásadným spôsobom zefektívniť fungovanie školstva a systémovo reformovať proces vzdelávania a výchovy. Zdá sa, že nutnosť urobiť niečo zmysluplné s našim školstvom si už uvedomujú aj vládne kádre. Lenže papier znesie všetko. Dokument však zaväzoval vypracovať „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“, ktorý skutočne uzrel svetlo sveta do konca r. 2016 a v treťom kvartáli bol predložený na širokú diskusiu odbornej, ale i laickej verejnosti. Návrh je širokospektrálny a zachytáva aj také nepodstatné veci, ako je napr. utlmenie dvojzmennej prevádzky na školách (bodaj by v tomto bode nebol úpešný. Za mojich čias dvojzmenná prevádzka bola a škola aj tak praskala vo švíkoch), alebo obsahuje bod o verejnej diskusii o vhodnej štruktúre absolventov VŠ. Tu si myslím, že štát by mal vyhodnocovať potreby hospodárstva a spoločnosti v súlade s jeho zámermi a víziou do budúcnosti. Verejnosť nedisponuje vstupnými dátami. Toto sú však malichernosti, čo je dôležité, je to, že Národný program.. presahuje volebné obdobie a je koncipovaný s 10-ročným výhľadom na napĺňanie zámerov v oblasti výchovy a vzdelávania, dokonca s pravidelným upgradom podľa aktuálnych potrieb. Konečne si nielen uvedomujeme vážnosť situácie, ale máme odhodlanie s výzvami sa aj popasovať. V súčasnosti sa nachádzame na chvoste EÚ vo vzdelávaní aj v jeho financovaní. Múdre rozhodnutie, a treba držať palce, aby bola implementácia programu do praxe úspešná. Návrh obsahuje aj prevratné novinky, napríklad namiesto povinnej školskej dochádzky navrhuje povinné vzdelávanie, čo otvára netušené možnosti, ale aj zvyšuje riziká. Bude musieť byť preto zvýšený dôraz na kontrolu dosiahnutých výsledkov. Aké bude postihovanie detí, alebo ich rodičov v prípade neplnenia nutnej úrovne vzdelania je otázne. Tieto riziká sú zvýšené hlavne u cigánskej menšiny a ak chceme viac jedincov z tohto prostredia zapojiť do ekonomických procesov, budeme musieť vyvíjať u nich tlak na zvýšenie vzdelanostnej úrovne. Tu zrušenie povinnej školskej dochádzky môže mať ďalekosiahle následky. Návrh predpokladá aj zníženie byrokracie podľa hesla: „Učiteľ má učiť, nie úradovať.“ Návrh sa zdá byť skutočne ambiciózny až veľkolepý. Doterajšia vytrvalosť a odborné predpoklady ministra školstva Petra Plavčana dávajú veľkú nádej na zmenu. Podľa zverejneného životopisu absolvoval Fakultu riadenia VŠ ekonomickej, po celý život zvyšoval svoju kvalifikáciu, nadobudol aj pedagogické vzdelanie, taktiež dlhodobo pracoval v odbore. Jeho odborné predpoklady a praktické skúsenosti dávajú optimistické vyhliadky úspešnosti reformy. Na začiatku kariéry ministra dokonca vyhlásil, že opozícia mu nechce dať ani 100 dní, aby niečo dokázal. Povedal, že 100 dní ani nepotrebuje, pretože školstvo pozná a presne vie, aké zámery chce naplniť. Jeho sebavedomie vypovedá o jeho sebaistote v úlohách, ktoré prevzal a ktorými bol poverený. Plavčan zorganizoval niekoľko stretnutí s učiteľským stavom na všetkých úrovniach a aj s odborármi. Je vidieť skutočný záujem na riešení problému a snahu o hľadanie konsenzu. Myslím, že sa dostávame na správnu cestu a ak si zámery osvojíme všetci, ak dokážeme udržať kontinuitu aj o 5, alebo 10 rokov, kontinuitu aj po politickej zmene a udržíme nastúpený trend… no, uvidíme. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o procesy dlhodobé, preto sa rukolapné výsledky môžu dostaviť až o dekády tak, ako sa negatívne výsledky dostavujú dnes. Môže sa stať, že my už nebudeme toho svedkami. Taká je pravda. Veľa závisí od spolupráce celej spoločnosti. Spoločné úsilie môže významne urýchliť celý proces prechodu k novému systému a výrazne priblížiť hmatateľné výsledky v čase. Minister Plavčan veľmi predbieha, keď prezentuje názor, že už sa dostavujú prvé výsledky. Možno má na mysli zavádzanie zmien, nie výsledky.

Plán na reformu školstva spomenul aj náš pán prezident v novoročnom príhovore. Avizoval ambiciózny, dobrý plán reformy vzdelávania, pripravený našimi poprednými odborníkmi a vzápätí sa prihovoril za túto veľkú politickú dohodu pod reformou, čo mi nahnalo strach, pretože ako sa hovorí: „kam vstúpi noha politika, tam tráva viac neporastie“. Isté je, že reforma prináša aj riziká. Straší ma pomyslenie, že sa vôbec musela zrodiť politická dohoda, aby sme mohli niečo zmysluplné začať robiť s kontinuálne klesajúcou úrovňou vzdelávania a výchovy. A myslím, že vzdelávanie nie je až taký problém. Skôr výchova a pochopenie, aké riziká technický pokrok so sebou prináša pre spoločnosť, a ako sa k týmto výzvam postaviť. Technický rozvoj sa posúva dopredu míľovými krokmi a posun do vyšších úrovní už trvá veľmi krátko. Spomeňte si s akým technickým vybavením sme končili „revolučný“ rok 1989. Napr. v oblasti komunikácie. Telefón, diaľnopis, telegraf. Kde sme dnes? O 2-3 generácie ďalej. Inak, v tejto oblasti výrazne zaostáva aj naša ústava: Čl. 22, odst. 2 Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo… Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“ Niekde tu je pes zakopaný. Áno, vážnym problémom je naše duchovno-morálne zaostávanie za technickým rozvojom, pretože nezvládnutie časovo-morálno-technickej disproporcie prináša doslova katastrofické riziká pre ľudstvo. Už len nesprávne nastavenie súčasných princípov fungovania spoločnosti a hodnôt, ktorými sa spoločnosť riadi bude mať fatálne následky. Toto budú priority, ktoré budeme ako spoločnosť musieť zvládnuť. Aby mohli byť žiakom a študentom vštepované perspektívne postoje k zvládnutiu budúcich výziev a formovaná správna svetonázorová a hodnotová orientácia, sami „učitelia“ a vedúce elity spoločnosti musia týmto disponovať. Preto je namieste otázka, či vôbec súčasná generácia politikov dokáže uviesť do praxe prelomovú a perspektívnu reformu. Pravdepodobne nie, prinajmenšom vo výchove, pretože s potrebami školskej reformy bude nutné v prvom rade zosúladiť svetonázorovú politiku štátu.

pokračovanie…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Zo sexuálneho obťažovania žien v Innsbrucku sú podozriví Afganci

Innsbruck 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Rakúska polícia vypátrala šesť občanov Afganistanu vo veku 18-22 rokov, ktorých podozrieva z početných prípadov sexuálneho obťažovania žien počas silvestrovskej noci v metropole spolkovej krajiny Tirolsko - Innsbrucku. Podozriví, ktorí žijú v rôznych ubytovaniach pre utečencov vo viacerých tirolských okresoch, budú zrejme čeliť…

Assange: Správa o ruských hakerských útokoch je politicky motivovaným dokumentom

Washington 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Zakladateľ webovej stránky WikiLeaks Julian Assange dnes znovu vyhlásil, že minulotýždňová správa amerických tajných služieb o ruských hakerských útokoch bola politicky motivovaná a verejne neposkytla žiadne dôkazy o tom, že stránke WikiLeaks dali materiál ruskí aktéri. V americkej správe sa uvádzalo, že ruské…

Británia zaradila 15 ročného oponenta buriek do proti-teroristického programu

Londýn 9. január 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Achmad Ibrahim)   15 ročný chlapec z Británie s názorom „moslimským ženám by malo byť nosenie nikábov zakázané“, bol identifikovaný ako potenciálny terorista a zaradený do najprísnejšieho vládneho de-radikalizačného programu. Channel (smerovanie) je súčasťou Prevenčnej Schémy a je vyčlenený pre najvážnejšie prípady radikalizácie, zameriavajúc sa na „rizikových individuálov, ktorí môžu…

Vodca Sinn Féin sa vzdal funkcie vicepremiéra, chce nové voľby

Belfast 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/ITN/AP)   Vláda národnej jednoty Severného Írska, v ktorej sa delia o moc katolíci a protestanti, je v kríze. Vodca strany Sinn Féin, katolík Martin McGuinness, oznámil dnes svoj odchod z funkcie vicepremiéra v dôsledku prehlbujúcich sa rozporov s premiérkou Arlene Fosterovou z hlavnej protestantskej Demokratickej…

Zomrel svetoznámy filozof a sociológ poľského pôvodu Zygmunt Bauman

Leeds/Varšava 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Heribert Proepper)   Svetoznámy filozof a sociológ Zygmunt Bauman, ktorého preslávili okrem iného úvahy o postmodernej konzumnej spoločnosti, už nie je medzi živými. Rodák z poľskej Poznane, ktorý žil od roku 1971 v Británii, zomrel dnes v Leedsi vo veku 91 rokov. Muž, ktorý sociológiu začal…

Americký generál: Európa by mala poskytnúť "vojenský Schengen" pre americkú armádu

USA 09. januára 2017 (HSP/DWN/Foto:TASR/AP-Michal Svítok)   Americký generál Ben Hodges požaduje, aby americké tanky mohli rotovať naprieč všetkými NATO štátmi v Európe bez colných formalít. Hodges volá po vojenskom "Schengene", ktorý by mal slúžiť americkej armáde Vzhľadom na súčasné transporty amerických tankov a ďalšej ťažkej vojenskej techniky do Európy, veliteľ…

Mayová nevylučuje tvrdý brexit, kurz libry klesol

Londýn 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Britská vláda pravdepodobne plánuje uprednostniť takzvaný tvrdý brexit, teda odchod z Európskej únie (EÚ) aj s rizikom straty jednotného trhu. Naznačila to cez víkend britská premiérka Theresa Mayová. V rozhovore pre televíznu stanicu Sky News uviedla, že jej prioritou v nadchádzajúcich rozhovoroch o…

Jakov Kedmi: Nezávidím Európe v roku 2017, bude to krvavý rok

Washington 9. januára 2017 (HSP/politexpert/Foto:YouTube)   Portál politexpert priniesol informácie bývalého izraelského spravodajského dôstojníka a riaditeľa spravodajskej služby Nativ Jakova Kedmiho o nebezpečenstvách, ktoré hrozia Európe v roku 2017 Podľa Jakova Kedmiho sa rok 2017 ponesie v Európe znamení nárastu teroristických činov. "Nezávidím Európe v roku 2017. Zosilnenie terorizmu v…

Ďalšia obeť Merkelovej politiky? Afričania zbili a znásilnili ženu v Nemeckom Hamburgu

Hamburg 9. januára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/DPA)   Nemka začula v sobotu večer volanie o pomoc z parku Lohmühle v meste Hamburg. Keď sa tam išla pozrieť čo sa deje napadla ju pätica mužov tmavej pleti. Ženu znásilnili, okradli a zbili do bezvedomia. 28-ročná žena, ktorá pracuje ako zdravotná sestra na klinike Asklepios…

Had v lietadle! Aerolínie Emirates museli zastaviť let

Dubaj 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Siman)   Keď sa americký herec Samuel L. Jackson minulý mesiac objavil v populárnej blízkovýchodnej destinácii Dubaj, bolo naozaj len otázkou času, kedy sa objaví aj had v lietadle. Letecká spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji dnes oznámila, že jeden z jej letov z ománskej…

Kiska vyznamenal Kocába a Kaščáka najvyššími štátnymi vyznamenaniami

Bratislava 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátne vyznamenania udelil dnes prezident SR Andrej Kiska 20 osobnostiam pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Slávnostný akt sa odohral v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Najmä v súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považuje Kiska za životný záujem pre…

Kríza Veľkej Británie. Pacienti zomierajú v čakárňach

Veľká Británia 9. januára 2017 (HSP/Foto: TASR/AP - Kiichiro Sato)   Červený kríž Veľkej Británie hovorí o "humanitárnej kríze", ktorá prebieha na ostrovoch. Ku kritike sa pridala aj Britská zdravotnícka asociácia (BMA), ktorá vyhlásila, že vláda by sa mala za vzniknutú situáciu hanbiť. Avšak britská premiérka Theresa Mayová tvrdenia Červeného…

Prefekt Kongregácie pre náuku viery: Pápežove výroky o rozvodoch meniť netreba

Vatikán 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Müller nepovažuje za potrebné opravovať výroky pápeža Františka ohľadne rozvodov a ďalších sobášov katolíkov. Müller v rozhovore pre taliansku stanicu TGCom24 v nedeľu konštatoval, že to, čo povedal pápež, "vieru neohrozuje". Kardinál Müller týmito slovami…

Nulový vklad Ruska do vojny s ISIS, alebo agónia Ashtona Cartera

Moskva/Washington 9. januára 2017 (HSP/politikus/Foto:TASR/AP-Christoph Schmidt)   Ruský portál politikus okomentoval slová hovorcu Pentagona Ashtona Cartera, ktorý na svojom poslednom brífingu prehlásil, že Rusko do vojny s ISIS prinieslo nulový vklad O niekoľko dní skončí vo vysokej medzinárodnej politike Barack Husejnovič Obama, najslabší americký prezident v histórii USA. Spolu s…

Rusko je už unavené z amerických obvinení, uviedol hovorca Kremľa

Moskva 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Obvinenia zo strany Spojených štátov, že Rusko viedlo hakerskú kampaň zameranú na ovplyvnenie výsledkov novembrových volieb nového amerického prezidenta, pripomínajú podľa Moskvy "hon na čarodejnice". Pred novinármi to dnes uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorý dodal, že Moskva je už z podobných obvinení…

Netanjahu: Náraz nákladného auta do vojakov v Jeruzaleme bol novým typom útoku

Tel Aviv 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jim Hollander)   Víkendový smrtiaci útok nákladným autom vo východnom Jeruzaleme bol "novým typom útoku", povedal dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Útočia na nás osamelí vlci, ktorí sa v zlomku sekundy inšpirujú a hneď aj rozhodnú niečo podniknúť, v tomto prípade zaútočiť autom," povedal Netanjahu…

Roman Michelko: Návrat politických zombies?

Nitra 9. januára 2017 (HSP/Foto:TASR-Muichal Svítok, Štefan Puškáš)   Slovenská pravica, respektíve opozícia je po voľbách 2016 v ťažkej frustrácii. Napriek ťažkým pochybeniam Smeru sa situácia vôbec nevyvíja v jej prospech. Jej nominálny líder Richard Sulík je v Európskom parlamente a nič nového už neprináša. Oprášil svoje staré agendy - odvodový bonus, minimálny…

Verhofstadt žiada Tsiprasa, aby Grécko nevydalo osem dôstojníkov do Turecka

Brusel 9. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Bývalý belgický premiér a líder skupiny liberálov a demokratov v Európskom parlamente (ALDE) Guy Verhofstadt vyzval dnes v otvorenom liste predsedu gréckej vlády Alexisa Tsiprasa, aby jeho krajina nevydala do Turecka ôsmich armádnych dôstojníkov, ktorí po vlaňajšom pokuse o vojenský prevrat požiadali o…

TopSpeed

Dvojtonové Audi SQ5 vystrelí na 100 km/h za 5,4 s

0

Audi je už nejakú dobu známe svojim výkonnými SUV ako Audi SQ7, Audi RS Q3, alebo Audi SQ5. Nuž a keďže automobilka minulý rok predstavila druhú generáciu Audi Q5 je celkom logické, že práve posledné menované auto príde v najbližšom čase na trh v novej podobe. Automobilka preto využila prvý…

Dieselgate: V USA zatkli manažéra VW, manipuloval vyšetrovanie

0

Americkí vyšetrovatelia zatkli v USA vysoko postaveného manažéra spoločnosti Volkswagen, Olivera Schmidta. Dôvodom sú nové skutočnosti ohľadom škandálu Dieselgate. Ten sa dostal na verejnosť v septembri 2015, ale jeho počiatky siahajú ešte oveľa ďalej.

VW I.D Buzz: elektrický mikrobus ide do výroby

0

Volkswagen predstavil v Detroite koncept I.D. Buzz. Ide o elektrickú dodávku s retro dizajnom. Zaujímavé pritom je, že nejde len o dizajnové cvičenie ale na základe tohto konceptu vznikne aj sériové vozidlo. V poradí pôjde o druhý Wolfsburský elektromobil novej éry. Prvým má byť hatchback ID. Novinky sú súčasťou oznámených…

Kia Stinger chce konkurovať prémiovkám, má V6, 370k a zadný náhon

14

Kia už pred nejakou dobou prezradila, že postaví sériové auto vychádzajúce z konceptu GT. Výsledok nesie názov Stinger, karosériu sedan, silné motory a najmä zadný pohon. Kia sa teda nebojí bojovať v segmente, ktorý patrí len prémiovým hráčom. Na značku, ktorú vnímame ako ľudovú, je to poriadne odvážny krok, ale…

Rakúšania môžu zabaviť auto na 24h, Francúzi pokutujú za fólie

2

Nový rok so sebou prináša často aj legislatívne zmeny. Motoristi a účastníci cestnej premávky nie sú výnimkou. Na Slovensku je asi najväčšou zmenou povolená nízka hranica alkoholu u cyklistov (0,24 mg/l), ale len v zastavanej oblasti, alebo po cestičke pre cyklistov. Dnes nazrieme do susedného Rakúska, ale aj do vzdialenejšieho…

Ford a Toyota plánujú inovatívnu platformu pre mobilné aplikácie

0

Každá automobilka používa pre infotainment iné pravidlá a parametre, ktoré musia vývojári aplikácii pre smartphony rešpektovať. Ak by príslušné pravidlá vývojár aplikácie nepoužil, v danom vozidle by nefungovala korektne alebo vôbec. Ford a Toyota sú prvými značkami, ktoré to chcú zmeniť.

KAMzaKRÁSOU

Tajomný a neznámy Omán

1

Kým u nás vládne pani Zima a vonku sú treskúce mrazy tak nás to nejako podvedome ťahá do tepla za slnkom. Možností kam ísť je viac ako dosť, no kto by chcel okrem tepla zažiť aj ozajstnú exotiku mal by navštíviť Omán. Táto pre nás ešte stále neznáma krajina je ozajstným klenotom Arabského…

Ako využiť rooibos v kozmetike

2

Rooibos sme vám nedávno predstavili ako chutný „čaj“ a výbornú náhradu kávy. Okrem toho, že jeho účinky môžete využiť zvnútra – teda jeho pitím, nestráca ich ani pri vonkajšom použití. . Poďte si s nami pripraviť prípravky na pleť a vlasy s použitím odvaru z rooibos.

Cvičenie ráno? Presvedčíme vás, prečo áno

1

Každý deň si hovoríme, že od zajtra začneme cvičiť. A najmä v tomto roku si určite nejedna z nás dala predsavzatie, že si do leta vyformuje postavičku. No ten zajtrajší deň nie a nie prísť a v návale pracovných a rodinných záležitostí si akosi nenájdeme trošku času na seba a na to, aby sme si zacvičili či už doma…

Ako zvládnuť skúškové obdobie?

1

Je tu nový rok a s ním pomaly prichádza aj zimné skúškové obdobie. Ako efektívne a bez ujmy na zdraví zvládnuť túto vysokoškolskú etapu života? Je pravdou, že jeho náročnosť závisí aj od požiadaviek konkrétnej školy či profesora, no veľkú zásluhu na jeho hladkom priebehu máme predovšetkým my so svojimi vedomosťami a správnym…

Pár dôvodov, prečo sa obklopiť živými kvetmi!

2

Dnešná doba je hektická. Nevieme vnímať okolie, relaxovať, uvoľniť sa a užívať si chvíle pokoja. Dokonca množstvo ľudí aj svoj domov zariaďuje chladnejším a prvoplánovým spôsobom. Robíte chybu. Práve váš domov, miesto, kde by mala byť vaša oáza pokoja a oddychu by malo vyzerať podľa vašich predstáv. Doma by ste sa mali cítiť skvele,…

Portréty slávnych žien – Julia Roberts

3

Dnes 49 ročná herečka je v Hollywoode legendou, ktorú nerešpektujú len kvôli jej kráse ale aj pre jej nesporný herecký talent. O ňom svedčí jej naozaj bohatá filmografia.

TopDesať

Je pri každom vleku, a predsa ho čítal len málokto

0

Keď sa pozeráte zospodu na svah plný lyžiarov a snowboardistov, na prvý pohľad to vyzerá ako zhluk chaoticky sa pohybujúcich postáv. Pohyb na zjazdovke sa však riadi pravidlami, o ktorých každý niečo tuší, no málokto ich presne ovláda. Toto “lyžiarske desatoro” ponúka návod, ako by sa mali správať všetci, ktorí sa chystajú užiť si jazdu…

Experiment na domácich miláčikoch: Ľudia zdieľajú fotky, ktoré ti zaručene vyčaria úsmev na perách

0

Ak máš aj ty doma svojho miláčika, určite vieš, že si s ním môžeš užiť nemálo zábavy. Dôkazom toho je aj nový experiment, pri ktorom ľudia chvália svoje domáce zvieratká. Fotia ich pred a po tom, ako im povedia "dobrý chlapec!". Vznikajú tak vtipné páry fotografií, pri ktorých sa neubránite…

Znečistenie Arktídy je obrovské. Najviac si to však odnesú mláďata medveďa bieleho

0

Znečistenie  na Arktíde je tak obrovské, že chemikálie sa hromadia v materskom mlieku medveďa bieleho a kŕmením sa prenášajú aj na malé medvieďatá. Nová analýza znečisťujúcich látok na Arktíde zistila, že biele medvede podstupujú vyššie riziká v porovnaní s inými zvieratami. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Environmental Toxicology and Chemistry v decembri a zamerala sa na…

Je Štart-Stop systém skutočne taký efektívny alebo ide len o laboratórne znižovanie emisií?

0

Štart-Stop systém, alebo inak, systém, ktorý vypína motor pri zastavení na križovatke, je s nami už niekoľko rokov. Ako hlavný dôvod zavedenia tohto systému je údajne jeho vysoká ekologickosť. V ponímaní mnohých vodičov to je akurát jedna veľmi veľká otrava. Je pre auto a pre ekológiu tento systém skutočne taký prospešný? Problematika Štart-Stop…

20 svetoznámych celebrít, do ktorých si zamilovaný, no ich priťahuje rovnaké pohlavie

0

V dnešnej dobe sú už predsudky voči homosexuálom tabu. Dokazujú to aj slávne herecké hviezdy, ktoré sa k svojej orientácii priznávajú úplne otvorene a mnohí bojujú za práva ľudí, ktorých priťahuje opačné pohlavie. Aj keď ich postavy v hollywoodskych filmoch boli neodolateľnými sexsymbolmi a zamotali hlavy aj divákom pri obrazovkách,…

7 lekcií pre život z filmu Kung Fu Panda

0

Kung Fu Panda je na prvý pohľad bežný animovaný film určený pre detského diváka. No vyskytuje sa v ňom množstvo dobrých myšlienok a je celkom evidentné, že štúdio DreamWorks sa pri jeho tvorbe značne inšpirovalo východnou filozofiou, najmä zakladateľom taoizmu Lao-c’. Popri starých pravdách čínskeho učenia vo filme nájdeme aj množstvo vcelku…