Dlhý blog o školstve kapitola I.

Publikované 09.01. 2017 o 21:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Pár slov na úvod (intermezzo)

Sľúbil som, že na začiatku roka trošku popíšem o hospodárstve a ekonomike. Lenže ak chcem riešiť hospodárstvo, musím mať odborníkov. Ak chcem odborníkov, musím mať fungujúci vzdelávací systém. Ak chcem hovoriť o školstve, musím začať ministrom rezortu Petrom Plavčanom. Skôr ako začnem Plavčanom, popíšem o Ficovi, pretože tiež má v tom prsty. Jednoducho, opäť to bude piate cez deviate.

Školstvo je pre mňa vzdialená téma, zédeešku som však dochodil, tak niečo o tom viem. Chcel by som sa témy zhostiť so cťou, otvoril som preto notebuk, zapol internet, začal čítať a robiť si poznámky na papier, aby som mohol svoje postoje vyargumentovať. Téma je obsiahla a nie som schopný všetko postihnúť. Na to sú potrebné tímy ľudí, ale ako informácia pre čitateľa, prípadne ako podnet pre tvorcov reformy je dostačujúca. Je to môj názor. Tu je výsledok, teda jeho prvá časť:

Školstvo, reforma

Vedomosti nám dávajú moc. Moc nad svojim vlastným životom. Rozširujú naše možnosti svoj vlastný život riadiť. A nielen svoj. Častokrát nám dávajú moc riadiť aj životy iných. Aby mohol byť život spoločnosti riadený smerom k blahu celej spoločnosti, je potrebné, aby sa riadil správnymi princípmi a pevnými zásadami. Toto je nutné zabezpečiť výchovou k princípom, morálke, k správneho svetonázoru. Prioritným cieľom (výsledkom)  riadenia nemôžu byť peniaze. Peniaze majú slúžiť pre dosiahnutie zvýšenia kvality nášho života, v žiadnom prípade ho nesmú riadiť.

Naše školstvo v socialistickej spoločnosti malo vysokú úroveň, ako sa hovorí, malo cveng vo svete. Naši odborníci boli vo svete rešpektovaní, naše hospodárstvo dokázalo vlastnými silami produkovať všetko od ihiel, cez bežné spotrebné tovary, textil, obuv, športové potreby, potraviny, autá, vojenskú techniku až po elektrárne, alebo lietadlá. Bolo to čiastočne spôsobené viacpolaritným svetom. Dlh štátu bol nízky. S hrdosťou sme produkty označovali „Made in Czechoslovakia“ a vo svete boli žiadané. Celý systém, ktorý tu fungoval sme rozbili a spoľahli sa na to, že všetko zabezpečí neviditeľná ruka trhu. Táto ruka zabezpečila trvalý úpadok vzdelávacieho systému. Dnes, po nič neprinášajúcich reformátorských pokusoch údajne 18. predchádzajúcich ministrov školstva sme po 24. rokoch dokázali dospieť k zisteniu, že to, čo robíme, nemôže fungovať. Aký úspech! Práve premiér Fico po 24. rokoch vo vrcholovej slovenskej politike a od r. 2006 vo funkcii predsedu vlády (s krátkou prestávkou 2010-2012) konečne dospel k poznaniu. A treba skutočne oceniť, že vôbec, pretože iným politikom sa to nemusí podariť počas celej dĺžky ich politického života: „Ešte pred tromi, štyrmi rokmi sme kričali, že nezamestnanosť je najväčší problém, ale dnes firmy doslova kričia a dožadujú sa nových pracovných síl. Je veľký tlak na vládu, aby odsúhlasovala dovoz pracovnej sily zo zahraničia.“ Lenže Fico týmto svojim výrokom, u nás sa to povie veľmi nepekne, si špiní do vlastného hniezda. Ak Fico chápe dĺžku prípravy odborníka, vie, že stredné kádre dokážeme pripraviť za obdobie 4-5 rokov, vysokoškolské približne za 10. Fico je pri moci takmer 10 rokov. To znamená, že dnes sa mohol biť do hrude a nie si sypať popol na hlavu. Fico konečne pochopil aj systémový problém v riadení: „Štát musí aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a jasne definovať, v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo Slovensko potrebuje v konkrétnych krajoch vzhľadom na charakter hospodárstva, podniky, ktoré v týchto krajoch sú.“ Áno, má pravdu. Štát musí byť ten, kto povie, aká bude štruktúra a aké odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Konečné logické riešenie, ktorému treba zatlieskať. Štát musí určovať víziu rozvoja hospodárstva, štát vie, ktoré oblasti bude rozvíjať a ktoré naopak zaznamenajú útlm. Štát musí vedieť, koľko odborníkov bude potrebných v jednotlivých odvetviach a na akých úrovniach. Centrálne musia byť spracované spätnoväzobné požiadavky hospodárstva, priemyslu, spoločnosti aj jej riadenia a zabezpečená koordinácia medzi samosprávami, župami a štátom na typ škôl a množstvo absolventov. Konečne po zbytočných a nedotiahnutých reformách všetkých predchádzajúcich ministrov školstva svitá svetielko nádeje. Prvé výsledky sa môžu dostaviť už (až) za niekoľko rokov. Čo však treba Ficovi nekompromisne vytknúť je, že na stretnutie, kde prezentoval svoje názory, boli pozvaní všetci predsedovia krajov, okrem Kotlebu, hoci stretnutie sa uskutočnilo práve v Banskej Bystrici. Fico tým trestá deti občanov BB kraja? Prečo? A čo keď Kotlebovci získajú ďaľšie župy? Bude Fico vládnuť len polovici Slovenska? Idiotské počínanie. Popiera tým všetko, čo pochopil.

V každom prípade sa reforma školstva bude týkať celého Slovenska. Už v r.2013 bol vypracovaný dokument „Popis vývoja a analýza hlavných problémov vysokého školstva“. Bola to však len nič neriešiaca správa, suché konštatovanie, ktoré však slúžilo ako odrazový bod k Programovému vyhláseniu slovenskej vlády Fico v.3.0 v oblasti školstva. Tu už boli prezentované odvážne koncepčné zámery podporené aj úmyslami v oblasti financovania, rozpočet školstva by mal dosiahnuť  celkové navýšenie o 2mld.€ do konca volebného obdobia, ako aj odhodlanie zásadným spôsobom zefektívniť fungovanie školstva a systémovo reformovať proces vzdelávania a výchovy. Zdá sa, že nutnosť urobiť niečo zmysluplné s našim školstvom si už uvedomujú aj vládne kádre. Lenže papier znesie všetko. Dokument však zaväzoval vypracovať „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“, ktorý skutočne uzrel svetlo sveta do konca r. 2016 a v treťom kvartáli bol predložený na širokú diskusiu odbornej, ale i laickej verejnosti. Návrh je širokospektrálny a zachytáva aj také nepodstatné veci, ako je napr. utlmenie dvojzmennej prevádzky na školách (bodaj by v tomto bode nebol úpešný. Za mojich čias dvojzmenná prevádzka bola a škola aj tak praskala vo švíkoch), alebo obsahuje bod o verejnej diskusii o vhodnej štruktúre absolventov VŠ. Tu si myslím, že štát by mal vyhodnocovať potreby hospodárstva a spoločnosti v súlade s jeho zámermi a víziou do budúcnosti. Verejnosť nedisponuje vstupnými dátami. Toto sú však malichernosti, čo je dôležité, je to, že Národný program.. presahuje volebné obdobie a je koncipovaný s 10-ročným výhľadom na napĺňanie zámerov v oblasti výchovy a vzdelávania, dokonca s pravidelným upgradom podľa aktuálnych potrieb. Konečne si nielen uvedomujeme vážnosť situácie, ale máme odhodlanie s výzvami sa aj popasovať. V súčasnosti sa nachádzame na chvoste EÚ vo vzdelávaní aj v jeho financovaní. Múdre rozhodnutie, a treba držať palce, aby bola implementácia programu do praxe úspešná. Návrh obsahuje aj prevratné novinky, napríklad namiesto povinnej školskej dochádzky navrhuje povinné vzdelávanie, čo otvára netušené možnosti, ale aj zvyšuje riziká. Bude musieť byť preto zvýšený dôraz na kontrolu dosiahnutých výsledkov. Aké bude postihovanie detí, alebo ich rodičov v prípade neplnenia nutnej úrovne vzdelania je otázne. Tieto riziká sú zvýšené hlavne u cigánskej menšiny a ak chceme viac jedincov z tohto prostredia zapojiť do ekonomických procesov, budeme musieť vyvíjať u nich tlak na zvýšenie vzdelanostnej úrovne. Tu zrušenie povinnej školskej dochádzky môže mať ďalekosiahle následky. Návrh predpokladá aj zníženie byrokracie podľa hesla: „Učiteľ má učiť, nie úradovať.“ Návrh sa zdá byť skutočne ambiciózny až veľkolepý. Doterajšia vytrvalosť a odborné predpoklady ministra školstva Petra Plavčana dávajú veľkú nádej na zmenu. Podľa zverejneného životopisu absolvoval Fakultu riadenia VŠ ekonomickej, po celý život zvyšoval svoju kvalifikáciu, nadobudol aj pedagogické vzdelanie, taktiež dlhodobo pracoval v odbore. Jeho odborné predpoklady a praktické skúsenosti dávajú optimistické vyhliadky úspešnosti reformy. Na začiatku kariéry ministra dokonca vyhlásil, že opozícia mu nechce dať ani 100 dní, aby niečo dokázal. Povedal, že 100 dní ani nepotrebuje, pretože školstvo pozná a presne vie, aké zámery chce naplniť. Jeho sebavedomie vypovedá o jeho sebaistote v úlohách, ktoré prevzal a ktorými bol poverený. Plavčan zorganizoval niekoľko stretnutí s učiteľským stavom na všetkých úrovniach a aj s odborármi. Je vidieť skutočný záujem na riešení problému a snahu o hľadanie konsenzu. Myslím, že sa dostávame na správnu cestu a ak si zámery osvojíme všetci, ak dokážeme udržať kontinuitu aj o 5, alebo 10 rokov, kontinuitu aj po politickej zmene a udržíme nastúpený trend… no, uvidíme. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o procesy dlhodobé, preto sa rukolapné výsledky môžu dostaviť až o dekády tak, ako sa negatívne výsledky dostavujú dnes. Môže sa stať, že my už nebudeme toho svedkami. Taká je pravda. Veľa závisí od spolupráce celej spoločnosti. Spoločné úsilie môže významne urýchliť celý proces prechodu k novému systému a výrazne priblížiť hmatateľné výsledky v čase. Minister Plavčan veľmi predbieha, keď prezentuje názor, že už sa dostavujú prvé výsledky. Možno má na mysli zavádzanie zmien, nie výsledky.

Plán na reformu školstva spomenul aj náš pán prezident v novoročnom príhovore. Avizoval ambiciózny, dobrý plán reformy vzdelávania, pripravený našimi poprednými odborníkmi a vzápätí sa prihovoril za túto veľkú politickú dohodu pod reformou, čo mi nahnalo strach, pretože ako sa hovorí: „kam vstúpi noha politika, tam tráva viac neporastie“. Isté je, že reforma prináša aj riziká. Straší ma pomyslenie, že sa vôbec musela zrodiť politická dohoda, aby sme mohli niečo zmysluplné začať robiť s kontinuálne klesajúcou úrovňou vzdelávania a výchovy. A myslím, že vzdelávanie nie je až taký problém. Skôr výchova a pochopenie, aké riziká technický pokrok so sebou prináša pre spoločnosť, a ako sa k týmto výzvam postaviť. Technický rozvoj sa posúva dopredu míľovými krokmi a posun do vyšších úrovní už trvá veľmi krátko. Spomeňte si s akým technickým vybavením sme končili „revolučný“ rok 1989. Napr. v oblasti komunikácie. Telefón, diaľnopis, telegraf. Kde sme dnes? O 2-3 generácie ďalej. Inak, v tejto oblasti výrazne zaostáva aj naša ústava: Čl. 22, odst. 2 Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo… Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“ Niekde tu je pes zakopaný. Áno, vážnym problémom je naše duchovno-morálne zaostávanie za technickým rozvojom, pretože nezvládnutie časovo-morálno-technickej disproporcie prináša doslova katastrofické riziká pre ľudstvo. Už len nesprávne nastavenie súčasných princípov fungovania spoločnosti a hodnôt, ktorými sa spoločnosť riadi bude mať fatálne následky. Toto budú priority, ktoré budeme ako spoločnosť musieť zvládnuť. Aby mohli byť žiakom a študentom vštepované perspektívne postoje k zvládnutiu budúcich výziev a formovaná správna svetonázorová a hodnotová orientácia, sami „učitelia“ a vedúce elity spoločnosti musia týmto disponovať. Preto je namieste otázka, či vôbec súčasná generácia politikov dokáže uviesť do praxe prelomovú a perspektívnu reformu. Pravdepodobne nie, prinajmenšom vo výchove, pretože s potrebami školskej reformy bude nutné v prvom rade zosúladiť svetonázorovú politiku štátu.

pokračovanie…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom: Ak chceme obstáť a účinne sa brániť proti šialenosti z Bruselu, musíme postupovať v rámci EÚ spoločne (V4)

Praha 23. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prinášame vám rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta v tohtoročných voľbách. Český prezident sa vyznačuje svojím jasným úsudkom, keď úplne jasne a pravdivo pomenúva veci a javy okolo nás, ktoré väčšina politikov kvôli politickej korektnosti nechce…

"Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne"

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/František Iván)   Kvôli neutíchajúcim správam na tému údajne hroziacej osýpkovej epidémie, na ktoré sme už upozornili v tlačovej správe dňa 9. 3. 2017, sme urobili analýzu zaočkovanosti slovenskej populácie z verejne dostupných zdrojov. Analýza definitívne preukazuje, že na Slovensku nikdy nebola 95%-ná zaočkovanosť obyvateľstva;…

Keňa vyzvala európske krajiny, aby prijali viac somálskych utečencov

Nairobi 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Keňa dnes vyzvala Európu, aby prijala viac somálskych utečencov, zatiaľ čo východoafrickí a jemenskí lídri rokovali o možnostiach urýchlenia dobrovoľnej repatriácie 900.000 Somálčanov, ktorých tieto krajiny hostia. "Musíme si rozdeliť bremeno migračnej krízy," vyhlásil kenský minister vnútra Joseph Nkaissery na stretnutí v Nairobi.…

Robert Fico: Únia pokračuje v súčasnom formáte bez potreby zmeny alebo rušenia zmlúv

Rím/Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Stretnutie lídrov Únie zahŕňa niekoľko povinností vrátane stretnutí s pápežom Františkom a talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom Viac protokolárny ako obsahový bude Rímsky summit pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv, ktorý sa uskutoční v sobotu (25.3.) v talianskej metropole za účasti prezidentov alebo…

Srbsko nikdy nevstúpi do NATO, vyhlásil premiér Vučič

Belehrad 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbský premiér Aleksandar Vučič dnes vyhlásil, že jeho krajina nikdy nevstúpi do NATO ani do nijakej inej vojenskej aliancie. Vučič to povedal pri príležitosti 18. výročia začiatku leteckých útokov síl NATO, ktorých cieľom bolo zastavenie srbského vojenského ťaženia v Kosove. Vučič mal prejav…

Prieskum: Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany je Béla Bugár

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany na Slovensku je Béla Bugár (Most-Híd), ktorému dôveruje 47 percent respondentov. Naopak najnedôveryhodnejším je Marián Kotleba (ĽSNS), ktorého tak označilo 73 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Agentúra AKO uskutočnila v dňoch 13. 3. až 15. 3.…

Schuster:  Mnohým poslancom ešte nedošlo, že nie sú vagabundmi z krčmy

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Mnohým poslancom dodnes nedošlo, že sú predstaviteľmi štátu, občanov a národa a nie vagabundmi z krčmy piatej cenovej skupiny. „Je pravdou, že v minulom režime sa častokrát 'muselo byť ticho', ale to, čo často vidieť v parlamente dnes, má od demokratickej civilizovanej diskusie…

Poslanci OĽaNO vypustili biele balóny kvôli dvom strašným výročiam: za obete holokaustu a umelo potratené deti

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO-NOVA)   Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA vypustili dnes pred parlamentom stovky bielych balónov. Symbolicky si tak uctili tisícky obetí holokaustu. Erika Jurinová pripomenula, že 25. marca uplynie 75 rokov odvtedy, keď z Popradu vypravili prvý transport s 999 židovskými ženami a dievčatami do nemeckého…

Bruselský primátor by chcel financovať islam rovnako, ako ostatné cirkvi

Brusel 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Umiernený islam v Bruseli si praje primátor tohto mesta Yvan Mayeur. Navrhuje zmenu financovania islamu v Belgicku. Vysvetlil tým svoje tvrdenie z utorka, keď sa v rozhovore posťažoval, že bruselské mešity kontrolujú fundamentalistickí salafisti "V organizácii a správe mešít je problém. Netvrdím, že všetci…

Putin prijal v Kremli francúzsku prezidentskú kandidátku Le Penovú

Moskva 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Rusko nemá v úmysle ovplyvňovať prezidentské voľby vo Francúzsku, ale má právo byť v kontakte s predstaviteľmi jeho politických síl. Uviedol to dnes ruský prezident Vladimir Putin, keď sa v Moskve stretol s kandidátkou na úrad francúzskeho prezidenta a šéfkou nacionalistickej…

Novým veliteľom Pozemných síl OS SR bude generálmajor Jindřich Joch

Trenčín 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Novým veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR bude od 1. apríla 54-ročný generálmajor Jindřich Joch. Velenie pozemných síl mu dnes v Trenčíne odovzdal doterajší veliteľ generálmajor Ondřej Novosad, ktorý funkciu vykonával od septembra 2012. Novosad bude od 1. apríla pôsobiť ako vojenský…

Grendel: Novela od Mosta-Híd nahnevá tisícky psičkárov

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec tvrdí, že je to zbytočná buzerácia väčšiny psičkárov Návrh novely zákona od poslancov Mosta-Híd, ktorý má upraviť postup obcí pri vymedzovaní priestoru na voľný pohyb psov, nahnevá tisícky psičkárov. Počas parlamentnej rozpravy k právnej norme to dnes vyhlásil Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA).…

Hovorca Bieleho domu: "Clintonová má omnoho užšie vzťahy s Ruskom než Trump"

USA/Rusko 24. marca 2017 (HSP/politico/Foto: TASR/AP-Mikhail Metzel)   Hovorca Bieleho domu Sean Spicer na otázky niektorých novinárov ohľadom bývalého manažéra kampane Donalda Trumpa (Paula Manaforta) a jeho údajného napojenia na Rusko odpovedal, že "bola to práve Hillary Clintonová, ktorá mala široké kontakty na Rusov". O tomto jeho odkaze Clintonovej informujú…

Iránci zmenili kódy sýrskej protileteckej obrany, čo Sýrčanom umožňuje útočiť na izraelské lietadlá

Teherán 24. marca 2017 (HSP/warfiles/Foto:TASR/AP-Khalid Mohammed)   Portál warfiles priniesol veľmi zaujímavú informáciu o tom, že iránski odborníci zmenili kódy na sýrskych systémoch protilietadlovej obrany, ktoré majú Sýrčania k dispozícii. Vďaka zmeneným kódom teraz dokážu sýrske rakety útočiť na izraelské lietadlá, ktoré narúšajú vzdušný priestor Sýrie Podľa iránskych informácii Iránčania…

Na list Jána Čarnogurského s otázkou o budovaní americkej základne na Slovensku odpovedalo ministerstvo obrany SR

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V marci Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti, poslal list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a požiadal ho o vysvetlenie, či na slovenskom území mienia vybudovať základňu NATO. Odpoveď prišla z ministerstva obrany SR.   „Vážený pán Čarnogurský, vo Vašej žiadosti z 9. marca…

Blaha: Na Veľkonočný pondelok by mali zavrieť obchody úplne

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Obchody by sa mali zatvárať na Veľkonočný pondelok nielen do 14. hodiny, ako bolo navrhované pôvodne, ale po celý tento deň. Takýto pozmeňujúci návrh ku koaličnej novele Zákonníka práce dnes predložil v úvode štvrtého rokovacieho dňa 14. schôdze NR SR poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha…

V Čečensku zaútočili teroristi na vojenskú jednotku Národnej gardy

Groznyj 24. marca 2017 (HSP/sputnik/Foto:TASR/AP-Musa Sadulayev)   V Čečenskej republike zaútočili teroristi na vojenskú jednotku Národnej gardy RF, oznámil Národný protiteroristický výbor. K incidentu došlo okolo 2.30 hodine v noci. Šesť ľudí sa pokúsilo preniknúť medzi členov vojenskej jednotky v okolí osady Naurskaja. Bola hustá hmla, a teroristi to chceli využiť.…

Francúzi zakročili proti nelegálnej mešite a zavreli ju. Moslimovia sa na protest modlia na ulici

Paríž 24. marca 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Muhammed Muheisen)   Francúzske úrady sa rozhodli zasiahnuť proti nelegálnej mešite, nachádzajúcej sa v Clichy –la-Garenne, v regióne Haut s-de-Seine, čo je v blízkosti Paríža. Spravodajský portál Valeures actuelles uvádza, že priestory, kde sa mešita nachádza boli nelegálne okupované od roku 2015. Už v tomto istom roku súd rozhodol…

TopSpeed

Keď skolabuje D1, s ňou aj Bratislava!

4

Mnohým vám dnešné popoludnie odchod z Bratislavy zásadne pokazila jedna nehoda kamiónu. Nehoda, ktorá ovplyvnila život niekoľkým desiatkám tisícom obyvateĺov. Prinášame vám jeden krátky postreh Tatiany KRATOCHVÍLOVEJ, členky združenia OZ Triblavina:

PSA zrejme kúpi ďalšiu automobilku

0

Francúzsky koncern PSA iba pred pár týždňami odkúpil automobilku Opel a vyzerá to, že porastie znova. Po tom čo PSA posilnilo pozíciu v Európe teraz plánuje zlepšiť postavenie v Ázii. Nepôjde ale o tak šokujúce prekvapenie ako v prípade Oplu. Ešte minulý rok sme informovali, že malajská automobilka Proton v posledných rokoch produkuje…

V piatok 31. 03. je v Moste najväčší BMW M zraz v ČR a SR

6

Takto pred rokom sa dvaja nadšenci najsilnejšieho písmena na svete ///M rozhodli pripraviť primárne pre majiteľov BMW M stretnutie na úvod novej sezóny. Žiadne postávanie pred obchodným domom, na veĺkom parkovisku, alebo niekde na odpočívadle. Pripravili seriózne zorganizované akčné stretnutie priamo na okruhu v Moste. Stretnutie obsahovalo možštvo voľných jázd…

Fraška za 14 miliónov: Aplikáciu O doprave používa denne 350 ľudí

8

Keď robia dvaja to isté nie je to to isté. Skvelým príkladom sú štátne mapy pre motoristov „O doprave“. Štát začiatkom roka 2017 predstavil tieto mapy s aktuálnymi informáciami o doprave (nehody, kolóny, uzávierky, obmedzenia, policajné hliadky). Tie sú dostupné cez web ale aj cez aplikáciu v mobile. Už ste…

Najpredávanejšie modely za rok 2016 na Slovensku? Niektoré vás prekvapia

7

Nedávno sme priniesli informácie o najmenej predávaných modeloch, alebo o najobľúbenejších značkách na Slovensku za rok 2016. Poznáte však najobľúbenejšie modely, ktoré sú hlavnými ťahúňmi jednotlivých automobiliek? Každá značka má zástupcu, ktorý je tým najobľúbenejším spomedzi iných. Pozrime sa spolu na to, ktoré autá jednotlivých značiek sú tie najobľúbenejšie na Slovensku.

Maťo Homola opäť v TCR, ale s novým autom v novom tíme

0

Sezóna 2016 bola pre Maťa Homolu veľmi úspešná, v TCR International Series skončil na vynikajúcom 5. mieste, čo mu otvorilo dvere do sveta. S ponukami na novú sezónu sa roztrhlo vrece a slovenský pretekár si mohol vyberať. Rozhodol sa pre úspešný belgický tím DG Sport, ktorý s továrenskou podporou Opel Motorsport a Kissling Motorsport pripraví…

KAMzaKRÁSOU

5 monumentov, ktoré stojí za to aspoň raz vidieť

1

Na svete je veľa úžasných pamiatok postavených ľuďmi. No niektoré vám v pamäti ostanú raz a navždy. Ich krása, majestátnosť, či príbeh a história vám doslova vyrazia dych. Nie je nič čo by sa s nimi dalo porovnať, sú skutočnými skvostami svetového kultúrneho dedičstva. Krajinám kde sa nachádzajú navyše prinášajú nemalé zisky v podobe príjmov…

Video Video tutoriál: Krátke vlasy môžu vyzerať chic aj s kučerami!

1

Kadere, respektíve vlnky vo vlasoch pridávajú na objeme a vytvárajú jednoduchý fascinujúci účes. Či už máte krátke alebo dlhé vlasy, zvodné vlnky vyzerajú nádherne pri akejkoľvek dĺžke. Dôležité je vybrať si ten správny spôsob, vďaka ktorému si kučery vytvoríte. Či už siahnete po natáčkach, látkovej čelenke alebo kulme, je to len na vás…

Nedajte nadúvaniu a tráviacim ťažkostiam žiadnu šancu! Vyskúšajte stláčanie správnych bodov na tele!

1

Nadúvanie môže byť sprievodným javom rôznych zdravotných problémov, ako je zlé trávenie či potravinová intolerancia. Preto je dôležité nájsť prvotnú príčinu tohto problému. Nadúvanie väčšinou odkazuje na prítomnosť nadmerného plynu v tráviacom trakte, a hoci nie je nijako dané, aké množstvo tohto plynu je normálne alebo abnormálne, jasné však je, že…

Ako pri zmene stravy vydržať tak, aby si schudla a nepribrala všetko späť?

2

Vieš si predstaviť ženu, ktorá chce schudnúť a byť štíhlou len dočasne? Ja určite nie. Neverím, že by chcel niekto vyzerať dobre len cez leto a potom sa v septembri vrátiť do „pôvodného stavu“. A rovnako tak som to nechcel ani ja. Keď som sa pred pár rokmi rozhodol zmeniť to, čo jem,…

Posilňujete vo fitness centre? Viete, ako by ste sa mali stravovať?

0

My ženy si často myslíme, že medzi fitness stravou žien a mužov je veľký rozdiel, ale je to skutočne tak? Kým muži preferujú vo svojej fitness strave veľa mäsa, syrov a doplnkov výživy, ženy sú s výberom týchto potravín striedmejšie. Strava, ktorá vedie k pevnej postave, je predovšetkým vyvážená. To znamená dostatočný príjem bielkovín, tukov a sacharidov…

Vyhrajte 3x balíček produktov SILAN v hodnote 20 €

9

Svojej pokožke, pleti  a celkovému zovňajšku venujeme veľa času a starostlivosti. Nezabúdajme ale, že i naša bielizeň si zaslúži dotyk luxusu. Odmení sa nám dokonalou sviežosťou, vôňou a jemným pohladením. Budeme sa v ňom cítiť jednoducho úžasne. Silan teraz prichádza s novým radom produktov Suprême, inšpirovaných vôňou kvalitných francúzskych parfémov. Dokonalú hladkosť materiálu zabezpečí špeciálna technológia,…

TopDesať

Hokejista na zápase NHL rozbil fanúšikovi tvár cez medzeru v mantineli

0

Hokejista tímu NHL Colarado Avalanche François Beauchemin trafil pukom do tváre fanúšika cez malú medzeru pre videokameru. Video z incidentu sa objavilo na YouTube. K incidentu došlo počas zápasu Detroit - Colorado Avalanche večer 18. marca. Beauchemin prihrával, puk však preletel cez pomerne malú medzeru v plexiskle a trafil tvár jedného…

Alkoholizmus ako národný šport? Podarenú českú paródiu si už prezrelo takmer milión ľudí

0

České komické duo Genzer a Suchánek hádam netreba nikomu predstavovať. Občas prídu s niečim vtipným, občas s niečim menej vtipným. Avšak dnes si pripomeňme jedno ich staršie video, ktoré jednoznačne patrí k prvej skupine ich vtipov. Zaujalo totiž už takmer 1 milión ľudí. Analýza hokejových podujatí sa zdá byť vďačným…

Českí policajti nedokázali zastaviť unikajúceho vodiča. Na pomoc si zavolali kamión

0

Celý incident sa odohral ešte v októbri roku 2016. Policajti z Třinca naháňali poľského šoféra BMW po tom, čo v miestnej časti Ropice natankoval a účet na čerpacej stanici nezaplatil. 27-ročný vodič však na výzvy nereagoval. Počas celej jazdy robil riskantné manévre, nebezpečne predbiehal ostatné vozidla a niekoľkokrát ohrozil aj ostatných účastníkov premávky. Dokonca nespomalil…

Čo sa deje pri zemetrasení? Znepokojujúce video ukazuje, že pevná Zem sa môže správať ako tekutina

0

Zemetrasenie je prírodný úkaz, ktorému by sa každý z nás najradšej vyhol. Našťastie, Slovensko zemetrasenia nepostihujú tak často a v takej intenzite, ako napríklad v Japonsku, kde sú zemetrasenia takmer na dennom poriadku. Ako sa však správa pevná zem počas zemetrasenia? Odhaľuje to toto znepokojujúce video. Skvapalňovanie je jav, pri…

Klimatické zmeny zachytené na fotografiách v minulosti a súčasnosti

0

Ak porovnáme niektoré z nasledujúcich fotografií, ktoré môžeme nájsť na stránke NASA, môžeme vidieť, ako sa nám ľuďom podarilo "zmeniť" svet. Na niektorých častiach sveta to však bola pozitívna zmena. Časové rozmedzie fotografií sa pohybuje od 5 až po 100 rokov. Je naozaj zaujímavé, ako človek dokáže prírode pomôcť, prípadne…

Hacker, ktorý vyvíja vlastné autonómne riadenie, musel zrušiť objednávku najnovšieho modelu Tesly

0

Hacker George Hotz sa preslávil pred desiatimi rokmi najmä tým, že sa mu ako prvému podarilo prelomiť zabezpečenie iPhonu (odblokoval iPhone na všetky siete) alebo hernej konzoly PlayStation 3. Tentokrát na seba strhol pozornosť tým, že si objednal elektromobil značky Tesla. George Hotz si podľa informácií Electreku objednal najnovší automobil…