Dlhý blog o školstve kapitola I.

Publikované 09.01. 2017 o 21:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Pár slov na úvod (intermezzo)

Sľúbil som, že na začiatku roka trošku popíšem o hospodárstve a ekonomike. Lenže ak chcem riešiť hospodárstvo, musím mať odborníkov. Ak chcem odborníkov, musím mať fungujúci vzdelávací systém. Ak chcem hovoriť o školstve, musím začať ministrom rezortu Petrom Plavčanom. Skôr ako začnem Plavčanom, popíšem o Ficovi, pretože tiež má v tom prsty. Jednoducho, opäť to bude piate cez deviate.

Školstvo je pre mňa vzdialená téma, zédeešku som však dochodil, tak niečo o tom viem. Chcel by som sa témy zhostiť so cťou, otvoril som preto notebuk, zapol internet, začal čítať a robiť si poznámky na papier, aby som mohol svoje postoje vyargumentovať. Téma je obsiahla a nie som schopný všetko postihnúť. Na to sú potrebné tímy ľudí, ale ako informácia pre čitateľa, prípadne ako podnet pre tvorcov reformy je dostačujúca. Je to môj názor. Tu je výsledok, teda jeho prvá časť:

Školstvo, reforma

Vedomosti nám dávajú moc. Moc nad svojim vlastným životom. Rozširujú naše možnosti svoj vlastný život riadiť. A nielen svoj. Častokrát nám dávajú moc riadiť aj životy iných. Aby mohol byť život spoločnosti riadený smerom k blahu celej spoločnosti, je potrebné, aby sa riadil správnymi princípmi a pevnými zásadami. Toto je nutné zabezpečiť výchovou k princípom, morálke, k správneho svetonázoru. Prioritným cieľom (výsledkom)  riadenia nemôžu byť peniaze. Peniaze majú slúžiť pre dosiahnutie zvýšenia kvality nášho života, v žiadnom prípade ho nesmú riadiť.

Naše školstvo v socialistickej spoločnosti malo vysokú úroveň, ako sa hovorí, malo cveng vo svete. Naši odborníci boli vo svete rešpektovaní, naše hospodárstvo dokázalo vlastnými silami produkovať všetko od ihiel, cez bežné spotrebné tovary, textil, obuv, športové potreby, potraviny, autá, vojenskú techniku až po elektrárne, alebo lietadlá. Bolo to čiastočne spôsobené viacpolaritným svetom. Dlh štátu bol nízky. S hrdosťou sme produkty označovali „Made in Czechoslovakia“ a vo svete boli žiadané. Celý systém, ktorý tu fungoval sme rozbili a spoľahli sa na to, že všetko zabezpečí neviditeľná ruka trhu. Táto ruka zabezpečila trvalý úpadok vzdelávacieho systému. Dnes, po nič neprinášajúcich reformátorských pokusoch údajne 18. predchádzajúcich ministrov školstva sme po 24. rokoch dokázali dospieť k zisteniu, že to, čo robíme, nemôže fungovať. Aký úspech! Práve premiér Fico po 24. rokoch vo vrcholovej slovenskej politike a od r. 2006 vo funkcii predsedu vlády (s krátkou prestávkou 2010-2012) konečne dospel k poznaniu. A treba skutočne oceniť, že vôbec, pretože iným politikom sa to nemusí podariť počas celej dĺžky ich politického života: „Ešte pred tromi, štyrmi rokmi sme kričali, že nezamestnanosť je najväčší problém, ale dnes firmy doslova kričia a dožadujú sa nových pracovných síl. Je veľký tlak na vládu, aby odsúhlasovala dovoz pracovnej sily zo zahraničia.“ Lenže Fico týmto svojim výrokom, u nás sa to povie veľmi nepekne, si špiní do vlastného hniezda. Ak Fico chápe dĺžku prípravy odborníka, vie, že stredné kádre dokážeme pripraviť za obdobie 4-5 rokov, vysokoškolské približne za 10. Fico je pri moci takmer 10 rokov. To znamená, že dnes sa mohol biť do hrude a nie si sypať popol na hlavu. Fico konečne pochopil aj systémový problém v riadení: „Štát musí aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a jasne definovať, v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo Slovensko potrebuje v konkrétnych krajoch vzhľadom na charakter hospodárstva, podniky, ktoré v týchto krajoch sú.“ Áno, má pravdu. Štát musí byť ten, kto povie, aká bude štruktúra a aké odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Konečné logické riešenie, ktorému treba zatlieskať. Štát musí určovať víziu rozvoja hospodárstva, štát vie, ktoré oblasti bude rozvíjať a ktoré naopak zaznamenajú útlm. Štát musí vedieť, koľko odborníkov bude potrebných v jednotlivých odvetviach a na akých úrovniach. Centrálne musia byť spracované spätnoväzobné požiadavky hospodárstva, priemyslu, spoločnosti aj jej riadenia a zabezpečená koordinácia medzi samosprávami, župami a štátom na typ škôl a množstvo absolventov. Konečne po zbytočných a nedotiahnutých reformách všetkých predchádzajúcich ministrov školstva svitá svetielko nádeje. Prvé výsledky sa môžu dostaviť už (až) za niekoľko rokov. Čo však treba Ficovi nekompromisne vytknúť je, že na stretnutie, kde prezentoval svoje názory, boli pozvaní všetci predsedovia krajov, okrem Kotlebu, hoci stretnutie sa uskutočnilo práve v Banskej Bystrici. Fico tým trestá deti občanov BB kraja? Prečo? A čo keď Kotlebovci získajú ďaľšie župy? Bude Fico vládnuť len polovici Slovenska? Idiotské počínanie. Popiera tým všetko, čo pochopil.

V každom prípade sa reforma školstva bude týkať celého Slovenska. Už v r.2013 bol vypracovaný dokument „Popis vývoja a analýza hlavných problémov vysokého školstva“. Bola to však len nič neriešiaca správa, suché konštatovanie, ktoré však slúžilo ako odrazový bod k Programovému vyhláseniu slovenskej vlády Fico v.3.0 v oblasti školstva. Tu už boli prezentované odvážne koncepčné zámery podporené aj úmyslami v oblasti financovania, rozpočet školstva by mal dosiahnuť  celkové navýšenie o 2mld.€ do konca volebného obdobia, ako aj odhodlanie zásadným spôsobom zefektívniť fungovanie školstva a systémovo reformovať proces vzdelávania a výchovy. Zdá sa, že nutnosť urobiť niečo zmysluplné s našim školstvom si už uvedomujú aj vládne kádre. Lenže papier znesie všetko. Dokument však zaväzoval vypracovať „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“, ktorý skutočne uzrel svetlo sveta do konca r. 2016 a v treťom kvartáli bol predložený na širokú diskusiu odbornej, ale i laickej verejnosti. Návrh je širokospektrálny a zachytáva aj také nepodstatné veci, ako je napr. utlmenie dvojzmennej prevádzky na školách (bodaj by v tomto bode nebol úpešný. Za mojich čias dvojzmenná prevádzka bola a škola aj tak praskala vo švíkoch), alebo obsahuje bod o verejnej diskusii o vhodnej štruktúre absolventov VŠ. Tu si myslím, že štát by mal vyhodnocovať potreby hospodárstva a spoločnosti v súlade s jeho zámermi a víziou do budúcnosti. Verejnosť nedisponuje vstupnými dátami. Toto sú však malichernosti, čo je dôležité, je to, že Národný program.. presahuje volebné obdobie a je koncipovaný s 10-ročným výhľadom na napĺňanie zámerov v oblasti výchovy a vzdelávania, dokonca s pravidelným upgradom podľa aktuálnych potrieb. Konečne si nielen uvedomujeme vážnosť situácie, ale máme odhodlanie s výzvami sa aj popasovať. V súčasnosti sa nachádzame na chvoste EÚ vo vzdelávaní aj v jeho financovaní. Múdre rozhodnutie, a treba držať palce, aby bola implementácia programu do praxe úspešná. Návrh obsahuje aj prevratné novinky, napríklad namiesto povinnej školskej dochádzky navrhuje povinné vzdelávanie, čo otvára netušené možnosti, ale aj zvyšuje riziká. Bude musieť byť preto zvýšený dôraz na kontrolu dosiahnutých výsledkov. Aké bude postihovanie detí, alebo ich rodičov v prípade neplnenia nutnej úrovne vzdelania je otázne. Tieto riziká sú zvýšené hlavne u cigánskej menšiny a ak chceme viac jedincov z tohto prostredia zapojiť do ekonomických procesov, budeme musieť vyvíjať u nich tlak na zvýšenie vzdelanostnej úrovne. Tu zrušenie povinnej školskej dochádzky môže mať ďalekosiahle následky. Návrh predpokladá aj zníženie byrokracie podľa hesla: „Učiteľ má učiť, nie úradovať.“ Návrh sa zdá byť skutočne ambiciózny až veľkolepý. Doterajšia vytrvalosť a odborné predpoklady ministra školstva Petra Plavčana dávajú veľkú nádej na zmenu. Podľa zverejneného životopisu absolvoval Fakultu riadenia VŠ ekonomickej, po celý život zvyšoval svoju kvalifikáciu, nadobudol aj pedagogické vzdelanie, taktiež dlhodobo pracoval v odbore. Jeho odborné predpoklady a praktické skúsenosti dávajú optimistické vyhliadky úspešnosti reformy. Na začiatku kariéry ministra dokonca vyhlásil, že opozícia mu nechce dať ani 100 dní, aby niečo dokázal. Povedal, že 100 dní ani nepotrebuje, pretože školstvo pozná a presne vie, aké zámery chce naplniť. Jeho sebavedomie vypovedá o jeho sebaistote v úlohách, ktoré prevzal a ktorými bol poverený. Plavčan zorganizoval niekoľko stretnutí s učiteľským stavom na všetkých úrovniach a aj s odborármi. Je vidieť skutočný záujem na riešení problému a snahu o hľadanie konsenzu. Myslím, že sa dostávame na správnu cestu a ak si zámery osvojíme všetci, ak dokážeme udržať kontinuitu aj o 5, alebo 10 rokov, kontinuitu aj po politickej zmene a udržíme nastúpený trend… no, uvidíme. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o procesy dlhodobé, preto sa rukolapné výsledky môžu dostaviť až o dekády tak, ako sa negatívne výsledky dostavujú dnes. Môže sa stať, že my už nebudeme toho svedkami. Taká je pravda. Veľa závisí od spolupráce celej spoločnosti. Spoločné úsilie môže významne urýchliť celý proces prechodu k novému systému a výrazne priblížiť hmatateľné výsledky v čase. Minister Plavčan veľmi predbieha, keď prezentuje názor, že už sa dostavujú prvé výsledky. Možno má na mysli zavádzanie zmien, nie výsledky.

Plán na reformu školstva spomenul aj náš pán prezident v novoročnom príhovore. Avizoval ambiciózny, dobrý plán reformy vzdelávania, pripravený našimi poprednými odborníkmi a vzápätí sa prihovoril za túto veľkú politickú dohodu pod reformou, čo mi nahnalo strach, pretože ako sa hovorí: „kam vstúpi noha politika, tam tráva viac neporastie“. Isté je, že reforma prináša aj riziká. Straší ma pomyslenie, že sa vôbec musela zrodiť politická dohoda, aby sme mohli niečo zmysluplné začať robiť s kontinuálne klesajúcou úrovňou vzdelávania a výchovy. A myslím, že vzdelávanie nie je až taký problém. Skôr výchova a pochopenie, aké riziká technický pokrok so sebou prináša pre spoločnosť, a ako sa k týmto výzvam postaviť. Technický rozvoj sa posúva dopredu míľovými krokmi a posun do vyšších úrovní už trvá veľmi krátko. Spomeňte si s akým technickým vybavením sme končili „revolučný“ rok 1989. Napr. v oblasti komunikácie. Telefón, diaľnopis, telegraf. Kde sme dnes? O 2-3 generácie ďalej. Inak, v tejto oblasti výrazne zaostáva aj naša ústava: Čl. 22, odst. 2 Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo… Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“ Niekde tu je pes zakopaný. Áno, vážnym problémom je naše duchovno-morálne zaostávanie za technickým rozvojom, pretože nezvládnutie časovo-morálno-technickej disproporcie prináša doslova katastrofické riziká pre ľudstvo. Už len nesprávne nastavenie súčasných princípov fungovania spoločnosti a hodnôt, ktorými sa spoločnosť riadi bude mať fatálne následky. Toto budú priority, ktoré budeme ako spoločnosť musieť zvládnuť. Aby mohli byť žiakom a študentom vštepované perspektívne postoje k zvládnutiu budúcich výziev a formovaná správna svetonázorová a hodnotová orientácia, sami „učitelia“ a vedúce elity spoločnosti musia týmto disponovať. Preto je namieste otázka, či vôbec súčasná generácia politikov dokáže uviesť do praxe prelomovú a perspektívnu reformu. Pravdepodobne nie, prinajmenšom vo výchove, pretože s potrebami školskej reformy bude nutné v prvom rade zosúladiť svetonázorovú politiku štátu.

pokračovanie…

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Filip: Barcelona je navždy v našich srdciach

Barcelona 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Manu Fernandez)   Španielsky kráľ Filip VI. dnes v Barcelone v spoločnosti svojej manželky, kráľovnej Letizie, položil kvety k improvizovanému pamätníku obetiam štvrtkového útoku na tamojšej rušnej promenáde Las Ramblas. Veniec kvetov a sviečky položili k pamätníku, ktorý vznikol na mieste, kde auto, vrážajúce predtým do…

Neuvážené dobrodružstvo predsedu SNS sa skončilo fiaskom

Bratislava 19. augusta 2017 (HSP/Literárny týždenník/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Politická reality šou uprostred augusta prekonala svojou frekvenciou všetky doterajšie spravodajské žánre. Konkurovať jej mohlo akurát „mediálne obžerstvo“ v čase, keď Richard Sulík povalil vlastnú koaličnú vládu Ivety Radičovej. Bolo obdivuhodné ako to všetko zvládali televízne štáby, keď sa opozičné politické strany predháňali…

Nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu zadržali v španielskej Granade

Berlín/Madrid 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vadim Ghirda)   Nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu Dogana Akhanliho zadržali dnes na základe tureckého podnetu cez Interpol, avšak nie na základe medzinárodného zatykača v španielskej Granade. Nemecký rezort zahraničných vecí o prípade vie a usiluje sa u španielskych orgánov o konzulárnu pomoc pre zadržaného. Zatiaľ nie…

Podozriví z útokov v Katalánsku sa radikalizovali asi pod vplyvom imám z Ripollu

Barcelona 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Social Media)   Členov teroristickej bunky, ktorá je podozrivá zo spáchania štvrtkových útokov v Barcelone a letovisku Cambrils, priviedol k radikalizácii podľa všetkého bývalý imám mešity v meste Ripoll, kde väčšina podozrivých bývala. S odvolaním sa na nemenované policajné zdroje blízke vyšetrovaniu kauzy o tom dnes…

Pochod za tradičnú rodinu v Bratislave podporili stovky ľudí

Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:Asociácia za život a rodinu)   Hlavným mestom sa dnes pochodovalo na podporu tradičnej rodiny. Šiesty ročník pochodu Hrdí na rodinu, ktorý podporili stovky ľudí aj s deťmi, chcel poukázať na to, že deti dokáže najlepšie vychovať muž a žena. Začal sa pred budovou parlamentu a…

Cyklopúť dnes pokračuje na Myjave a v Piešťanoch

Púchov 19. augusta 2017 (HSP/Foto: HSP)   Cyklopúť pokračuje. Včera cyklopútnici dorazili do Púchova a Trenčína. Dnes (19. 8.) cyklopúť navštívi Myjavu a Piešťany Myjava 14:00 modlitba pri nemocnici Piešťany 18:30 sv. omša Kostol Sedembolestnej Panny Márie + modlitba pri nemocnici Zajtra (20. 8.) budú cyklopútnici prosiť o ukončenie potratov v Trnave…

Po mäse a vajíčkach tu máme celo-slovenskú kauzu s toxickou zeleninou!

Bratislava 19. augusta 2017 (HSP/Foto:screenshot video Patrick Linhart)   Patrick Linhart vo svojej exkluzívnej reportáži poukazuje na to, že predajcovia na trhoviskách často nepredávajú zeleninu, ktorú vypestovali Keďže som túto kauzu otvoril ja, pomenoval som ju po svojom - "Zeleninoví Veksláci". Nedá mi zatiaľ neuverejniť aspoň jeden nezostrihaný záber. O…

Hlina: predpisy o vlajkovej výzdobe na Slovensku porušuje (zatiaľ) Kotleba a Verejný ochránca práv

Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Ľudia môžu mať rôzne názory k témam, aj k tej o LGBTI komunite. Ale prejavy nenávisti, akých sme svedkami aj v súvislosti s pochodom Dúhový Pride v Bratislave, nemôžu mať v tolerantnej spoločnosti miesto. Tvrdí to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Rovnako poukázala,…

Ministerstvo chce ľuďom zjednodušiť život: Lieky a pomôcky budú môcť lekári predpísať na dlhšie obdobie vopred

Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Všeobecní lekári budú môcť na odporúčanie špecialistov predpísať pacientom lieky na dlhšie obdobie vopred ako doteraz. Súčasná možnosť predpisu na šesť mesiacov sa má preto predĺžiť na rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa mení aj právna…

Ukrajina protestuje proti Putinovej návšteve v Sevastopole

Moskva/Kyjev 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alexei Druzhinin, Sputnik/Kremlin)   Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí dnes zaslalo nótu ruskému rezortu diplomacie, ktorou vyjadrilo protest proti návšteve ruskej delegácie v Sevastopole na Krymskom polostrove. Na čele ruskej delegácie je prezident Vladimir Putin. Vo zverejnenom vyhlásení ukrajinského ministerstva sa podľa agentúry Ukrinform píše, že "táto…

Slovenskí spotrebitelia začali uprednostňovať na pultoch domáce rajčiny

Nitra 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Slovenskí spotrebitelia začali v posledných rokoch vo veľkej miere uprednostňovať slovenské rajčiny. Vďaka tomu slovenskí producenti v súčasnosti pokrývajú až 70 percent slovenského trhu, potvrdil počas tohtoročnej výstavy Agrokomplex v Nitre podpredseda predstavenstva odbytovej organizácie Ovozela Michal Šula. Odbytová organizácia zastrešuje piatich pestovateľov,…

Pellegriniho úradníkom radia pri informatizácii experti z Estónska a Veľkej Británie

Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Štát musí hovoriť o svojich elektronických službách jazykom, ktorému občan porozumie. Aj to je jedna z vecí, ktorú Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) poradili experti na e-Government Taavi Kotka z Estónska a Liam Maxwell z Veľkej Británie. Ich skúsenosti…

Smú národovci či fašisti pochodovať v našich uliciach? Pýta sa redaktor denníka SME Tom Nicholson

Bratislava 19. augusta 2017 (HSP/Foto:Tom Nicholson archív)   Smú národovci či fašisti pochodovať v našich uliciach? Musíme im to tolerovať, či im dokonca poskytnúť aj policajnú ochranu? Alebo by im v tom naša občianska povinnosť mala radšej zabrániť a konfrontovať ich, keď chcú verejne demonštrovať svoju silu? Kladie si rečnícke…

SNS: Slovensko potrebuje nový koncept rodinnej politiky, nie podporu zvláštnych prejavov sexuálnych menšín

Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovensko potrebuje namiesto "podpory niekedy zvláštnych prejavov sexuálnych menšín" novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky. Tvrdí to koaličná SNS a žiada, aby sa materstvo, rodičovstvo a rodinná politika stali prioritou tejto vlády. Poslanci SNS chcú do Národnej rady SR predložiť návrh zákona o…

Panovnícky pár navštívil zranených v barcelonskych nemocniciach

Barcelona 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Spanish Royal Palace)   Španielsky panovnícky pár navštívil dnes v Barcelone hospitalizovaných zranených po štvrtkovom teroristickom útoku v centre katalánskej metropoly. Kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia sa najskôr v nemocničnom zariadení Hospital del Mar stretli s viacerými pacientmi vrátane detí. Výraz tváre španielskeho panovníka a…

Predseda maďarského parlamentu Kövér: Nevsadil by som na dlhodobé zachovanie EÚ

Budapešť 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AGERPRES)   Bezprostredným protivníkom Maďarska je bruselská byrokracia - Európska komisia, ktorá sa bez mandátu snaží formovať politiku. Povedal to dnes v rozhovore pre denník Magyar Idök predseda maďarského parlamentu László Kövér. Pri príležitosti nedeľňajšieho štátneho sviatku sv. Štefana pripomenul, že tento prvý uhorský kráľ z…

Ruské ministerstvo zahraničia predvolalo veľvyslancov krajín, ktoré podporili škandalózne rozhodnutie Poľska ohľadne Sobiboru. Bolo medzi nimi i Slovensko

Moskva, 19. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Ruské ministerstvo zahraničia predvolalo veľvyslancov niekoľkých krajín, ktoré podporili rozhodnutie pokračovať v projekte obnovy múzea v nacistickom tábore Sobibor bez Ruska, oznámila na brífingu hovorkyňa MZV Mária Zacharovová. V tábore smrti Sobibor sa na území Poľska v rokoch vojny uskutočnil jediný úspešný útek, ktorý organizoval dôstojník Červenej…

Vrcholní predstavitelia ani tentoraz nenačrtli riešenie, ako účinne bojovať s terorizmom. Opätovne Európania počuli tie isté frázy, len o zastavení migrácie nič

Európa 19. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-AP/Manu Fernandez)   „Je to vojna, aj keď sa tomu vojna nehovorí,“ píše v úvode svojej analýzy Daniel Baret. Svoje tvrdenie preukazuje počtom obetí, ktoré prišli o život od 14. júla minulého roka, kedy zločinci zabíjali pomocou kamiónu na promenáde vo francúzskom meste Nice. V Európe od vtedy…

TopSpeed

Ford Puma je roztomilé kupé na okresky

5

Hľadáte lacné malé kupé na vzplanutie vašich jazdeckých chúťok? Voľbou môže byť práve splašený Ford Puma. Aj keď je postavený na základe Fiesty Mk4, ponúka zábavu za volantom za pár eur. K tomu skvelý motor 1,7 VCT 16V. V mojich očiach má však jeden zádrheľ ...

Honda Civic dostane modernizovaný motor 1,6 i-DTEC

2

V marci 2018 dostane Honda Civic komplexne vynovený dízlový motor 1,6 i-DTEC.  Výkonovo si nepolepší, stále bude mať 120 koní a 300 Nm. Je však jednou z prvých pohonných jednotiek, ktorú budú testovať v rámci nového cyklu spotreby a emisií paliva WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Prejde Fiat pod čínske krídla?

3

Budeme si v budúcnosti zvykať na spojenie Fiat Čína? Onedlho totiž môže prebehnúť spojenie Fiatu s niektorou z čínskych automobiliek. Koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) totiž dlhšie hľadal kupcu, ktorý by odkúpil značky Fiat, Jeep alebo Chrysler. O také Ferrari alebo Aston Martin sa však báť nemusíte, tie na predaj…

Baby Driver vs. Initial D

1

Vážení čitatelia, dnes pre vás porovnáme dva skvosty svetovej kinematografie z automobilového prostredia. Tým prvým je novinka americkej produkcie Baby Driver a tým druhým legenda japonskej animovanej tvorby Initial D. Ale nie, robím si srandu. Baby Driver priniesol nový vietor do autíčkarských filmov a musím priznať, že sa mi páčil. Internet je…

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

KAMzaKRÁSOU

Kozmetické procedúry: Viete, ktoré sú ilegálne?

0

S postupom času zaznamenáva aj kozmetická veda výrazný pokrok. Svet nám ponúka kozmetické ošetrenia a procedúry, o ktorých sme ešte pár rokov dozadu ani len nesnívali. Nemožné sa stáva skutočnosťou, no spolu s ňou prichádzajú aj zlé nápady. Kozmetické procedúry a zdanlivo neškodné chirurgické zákroky robia niekedy nesprávni ľudia. Tí tento svet premieňajú na ilegálny…

Hluchavka biela: Pŕhľava, ktorá nepŕhli, no taktiež lieči!

0

Hluchavka biela je liečivá rastlina, ktorú by ste si mohli v prírode jednoducho pomýliť s pŕhľavou. Tieto byliny sú si podobné hlavne svojimi listami, rozdiel medzi nimi by ste však určite spoznali pri dotyku. Listy hluchavky totiž na rozdiel od žihľavových vôbec nepŕhlia. Aj preto je možno hluchavka ľudovo známa ako hluchá pŕhľava.…

Zaujímavé fakty o mužoch: Toto ste nevedeli!

0

Napriek tomu, že sú muži a ženy rovnaký druh, myslia, konajú i vnímajú veci celkom odlišne. Dnešné fakty o mužoch vás možno prekvapia a možno aj pobavia. Spoznať muža. To je jedno veľké želanie žien už od praveku. Možno sa to nikdy tak úplne nepodarí, ale to isté si oni môžu…

Recept na tradičné domáce zemiakové placky so syrom

9

Čo si dáte na kúpalisku alebo na nejakej letnej akcii v stánku s občerstvením? Pokiaľ vám „oči nevylezú“ na langoš či varenú kukuricu, ďalším horúcim kandidátom sú určite zemiakové placky. Tak jednoduché jedlo a vždy tak vzácne. Poďte si ich spolu s nami pripraviť! 

Hviezdy internetu: Neuveríte, koľko majú tieto rozkošné bábätká dní!

7

S čistým svedomím môžeme prehlásiť, že sme za posledné obdobie nevideli nič rozkošnejšie ako video, ktoré nájdete v článku. Videlo ho už viac ako 5 miliónov ľudí a pri pohľade na spokojne spinkajúce bábätko určite prebudíme nejeden materský inštinkt. Začiatkom mesiaca natočila fotografka Jessie Marrero krátke video na svoj iPhone,…

Spodné prádlo nemusí byť nudné: Ako poštekliť fantáziu partnera?

7

Milujete Disney? Milujete sexi spodnú bielizeň? Radi experimentujete a robíte radosť svojim partnerom? Spodné prádlo inšpirované princeznami či známymi postavami z filmov potešia nejedného muža. Kolekcie čerpajú inšpiráciu práve z mužskej fantázie, ktorá neustále túži po ženách z filmov, po superhrdinkách, mýtických kráskach či nevinných princeznách. Premeňte sa aj vy na zvodnú Snehulienku, Šípkovú…

TopDesať

NASA zverejnila video o približovaní Zeme k najväčšiemu asteroidu v histórii

0

Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila video, ako sa k našej planéte približuje najvúäčší asteroid, aký kedy preletel v blízkosti Zeme. Asteroidy Florence, ktorý meria až 4,4 kilometra, preletí okolo Zeme vo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov. Pravdepodobne to bude 1. septembra 2017. Vedci tvrdia, že priblíženie nebeského tela nebude predstavovať nebezpečenstvo. V histórii pozorovania asteroidov boli spozorované objekty, ktoré…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba