Právo na informácie, objektivita médií a ľudské práva

Publikované 06.01. 2017 o 13:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objektivita médií, právo na informácie, sloboda slova, názoru a presvedčenia, verzus pokusy o ich obmedzenie a návody na použitie, manuály a ich produkcia (servis 24 hodín denne) na to zriadenými inštitútmi a inštitúciami zo zákona a mimo rámec ústavy. Ide o niečo, čo sa dostáva mimo rámec Listiny základných práv a slobôd, o niečo, čo „direct“ dikcia ústavy nepozná.
Okolo vzniku a začiatku fungovania CTHH MV ČR od 1.1.2017, prebieha v Česku verejná diskusia na úrovni politiky, naživo prenášaná českou verejnoprávnou televíziou, prostredníctvom kanálu ČT24 práve v ústavných súvislostiach. Vec bude diskutovaná na úrovni Českej snemovne.
Český web ponúka množstvo správ, informácií a referencií (ČT, ČRo, printové aj webové noviny a periodiká, wikipedie).
Ak budem čítať, pozerať a počúvať len to, čo mi „v dobrom“ odporúčajú „ministerstvá pravdy“ (Orwell), v ich akýchkoľvek inštitucionalizovaných podobách, hoc s tými najlepšími dobrými úmyslami, lebo, všetci chcú „len moje dobro“, nedozviem sa to, čo by som mal. Oboznamovanie sa s ich manuálmi neodmietam, siahnem po nich, ale, môže byť kontraproduktívne, čím sa minie s cieľom.
Nie, button (gombík) na vypnutie inetu „nemáme“, … nebudeme. Toto tvrdí CTHH MV ČR.
A centrum reaguje aj na tento Vianočný prejav prezidenta ČR Miloše Zemana:
„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.“
Kto je Jakub Janda „pornoherec“:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-pornoherec-Lidovky-prinaseji-portret-Jakuba-Jandy-468898
No, zrejme i tu bude pravda kdesi uprostred, hoc sa tak už od začiatku nejaví: Pri čítaní množstva informácií o hlavnom úmysle a cieli CTHH nemôže uniknúť, že koordinátorka centra s manželom, Eva Romancovová, bude značnú časť svojej koordinačnej (riadiacej) činnosti orientovať na neutralizáciu propagandy z Ruska, teda, proti ruskú propagandu viac, než tú opačnú, proti putinovskú…
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, chce prezidentove (Zemanove) podozrenia vyvrátiť zaslaním na pražský Hrad viac podrobnejších materiálov k činnosti a účele inštitútu.
Podoba so SÚTI: Takže 12-členný federálny úrad pre tlač a informácie (FM Pravdy) sa rozrastá v slobodnom a demokratickom Česku na jeho (hmm…) 20-člennú obdobu? A Slovensko? Ako a eko ďalej? No, pionierov nového SÚTI na Slovensku máme v osobách Smatanovcov, a dokonca aj, to snáď ani nie je pravda, bielej vrany (zvrátený zmysel titulu a jeho účelu): Benčíka, a spol. (okolo).
Pamätníci, zaspomínajme si:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
Manuál konšpiračných webov a stránok:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
K objektivite RTVS Slovenská RTVS sa denne rada chváli svojou údajnou objektivitou spravodajstva. Realita: Naša „verejnoprávna“ tzv. „citlivé“ pravdivé info často zverejňuje až pod tlakom, ak už nemá inú možnosť. Ide len na istotu. Do sporných správ sa nepúšťa. Leda najskôr až na druhý, tretí deň. Keď je vo veci úplne jasno.Vlastné zdrojové zázemie má slabé, správy zväčša preberá z iných už viackrát overených zdrojov. Aj preto je RTVS „objektívna“. Spravodajstvom uspokojuje väčšinu len menej náročných koncesionárov.
K „objektivite“ správ RTVS spravodajstva patrí aj „korektné“ vyhýbanie sa tomu, čo poznáme ako: „Čo sa nehodí, škrtnúť,“ (teda), radšej neinformovať vôbec. Pre istotu. A prechádza jej to. Jeden z dôvodov je politická klorektnosť voči systému. Druhý: Pohodlnosť. RTVS to vyhovuje.
Poznámka: Nový vizuál nezvyšuje obsahovú kvalitu spravodajstva.
Objektivita spravodajstva „verejnoprávnej“ RTVS neprekračuje úroveň ostatného mediálneho mainstreamu, skôr je pod ňou, čím si zaisťuje svoje „verejnoprávne“ istoty. Neprekračuje ani relatívnu slobodu a nezávislosť neštátnej TA3 (ponecháva jej „horúcejšie zemiačiky“). Za záhadných okolností je partnerom TA3, ktorý často supluje RTVS (napr. voľby). Zdravo zvedavej občianskej verejnosti a koncesionárom sa dá len odporúčať, aby seba uspokojujúco neostávali len v informačnej bubline (matrix) RTVS. Popritom, ani obmedzený mediálny priestor RTVS nie je ale zase až taký malý a obmedzený, aby ho v záujme svojej „verejnoprávnosti“ STV nedokázala využiť na priamu alebo nepriamu (podprahovú) manipuláciu diváka odkiaľsi – kamsi… (obrazom i slovom) politicky aj všeobecne.
A nedá mi: Slovenský koncesionár si zrejme nevšimol, alebo mu neprekáža, že RTVS si užíva letných a dnes zimných prázdnin! ČT24 nemá prázdniny. Ani dovolenky. Maká nepretržite 24 hodín denne. Aj vo sviatok. Zimné prázdniny STV v časti spravodajstvo a politická publicistika považujem za priam škandalózne! TA3 je neštátna televízia, má na ne „nárok“. Ale na svoju škodu.
Okrem toho, má excelentných redaktorov. Nie arogantných amatérov. Spolupracujú ako jedna rodina. Šlapú ako hodiny.
Poznámka: Končiacemu riaditeľovi RTVS (zmienil to viackrát) prekáža možnosť príjmu čétéčiek na Slovensku: RTVS prichádza o značnú časť divákov.
K boju proti extrémizmu v Česku V „práci s extrémizmom“ sú Česi na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni (intelekt!) než podobní „činovníci“ na Slovensku (kooperujúce ministerstvá vnútra, spravodlivosti a zahraničných vecí).
V Česku, mimo reálnych páchateľov fyzických trestných činov extrémizmu, nebola doposiaľ právoplatne odsúdená žiadna osoba, ktorá sa mala dopustiť (pokusy o obvinenie, obžalobu, sú takmer na dennom poriadku) verbálneho extrémizmu na verejnom priestranstve alebo verejných sociálnych sieťach.
Na Slovensku, prebiehajú pokusy kriminalizovať persóny okolo ĽSNS-Kotlebovci a pod. S rovnakou vážnosťou, hoc tiež s neistým a často „neúspešným“ výsledkom, no, s o to väčšou vehemenciou…
Osoby tohto typu v Česku požívajú plnú ochranu Listiny základných práv a slobôd, ústavy ČR a zákona (dokonca šíriteľ radikálneho islamu, pedagóg tauhídu, pražský moslim Vladimír Sáňka): Verbálne prejavy nacizmu, fašizmu a iného extrémizmu, hoc aj popieranie holocaustu, nespôsobujú žiadny priamy a bezprostredný následok, čo ešte nezakladá dôvod pre udelenie sankcie a ide o názor, presvedčenie, chránené slobodou slova, názoru a presvedčenia tak, ako uvádza ústava ČR. Slovenskí „odborníci“ na extrémizmus ale nemajú úplne jasno, čo je extrémizmus, a nedokážu „vyhmatať“ hranicu, hoc si na to upravili trestný zákon.
Poznámka: Popierači holocaustu koniec koncov nepatria pred súd, ale skôr do odbornej starostlivosti psychiatra alebo pred súd verejnosti; tá ich „porieši“ aj sama.
RTVS je spravodajsky slabučká. ČT24 je o viac stupňov vpredu. Ak si kto myslí, že problém tkvie v údajných „nízkych“ koncesionárskych poplatkoch, nech sa nenechá klamať a zavádzať: Intelekt, odbornosť a kvalita sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. RTVS nepozná a nechce poznať pojem priama interaktivita v rámci spravodajstva (okamžitá komunikácia s respondentmi) na aktuálne témy dňa.
ČT24 urobí denne toľko priamych rozhovorov, koľko ich neurobí RTVS ani za týždeň. Pričom neštátna TA3 je na tom máličko lepšie. K ČT 24 treba pridať verejnú publicistiku aj na ČT1. Česká televízia má právom titul Európskej Asociácie vysielateľov, ako reálne verejnoprávna televízia, čo platí obzvlášť pre spravodajstvo a publicistiku. RTVS sa hodnoteniu a jeho zverejneniu v r. 2015 „verejnoprávne“ vyhla.
Slovensko je ale ďaleko „vpredu“ pred Českom, vo výkone politickej nadpráce (úctivo sa poklonkuje Bruselu prostredníctvom svojich vládnych politikov, nimi nominovaných ministrov a výkonov ich úradníkov): Trestný zákon a jeho aktuálne experimentálne overovanie v trestnej, policajnej a súdnej praxi (neprávoplatný rozsudok nad Steigaufom/OS Revúca, a aktuálne otvorenie stíhania Mazureka pod priamym dohľadom, do práce vyšetrovateľov nezasahujúceho, prezidenta PZ Gašpara).
TA3 sa 5.1.2017 zaoberala Mazurekom a jeho výstupom v žilinskom regionálnom rádiu:
http://www.ta3.com/clanok/1097432/hlavne-spravy-z-5-januara.html
K jednému, zatiaľ neprávoplatnému, rozsudku:
http://blog.hlavnespravy.sk/689/boj-proti-pravicovemu-extremizmu-v-eu-a-jeden-slovensky-rozsudok/
RTVS voči prípadným obvineniam, že neinformuje, tobôž pravdivo alebo vôbec, vytvára „alibi“ aj tým, že „však“ z rokovaní parlamentu podávajú správy redaktori RTVS (akísi prekladatelia; už aj s návodom na použitie). Toho sa chopia spravodajskí komentátori a „dotiahnu“ vec do konca (tlač, web). RTVS Nemôže poprieť ani, že v čase denného vysielania, tým vedome a úmyselne filtruje správy z parlamentu. Koncesionári si môžu rokovania z parlamentu, pozrieť len zo záznamu (ten je ale možné zostrihať z rozličných, hoc aj „prevádzkových“ dôvodov) a vidieť ho len v noci, čím im uberá z práva na priame a bezprostredné, nikým a ničím neskreslené informácie. Väčšina bežných a normálnych ľudí spravidla spí…
Väčšinová verejnosť teda nevie, médiá neinformovali, že na stole parlamentu ležal návrh ústavného zákona, ktorým sa mal zmeniť, skôr zrušiť, článok Ústavy SR a jeho znenie, ani to, že parlament sa rozhodol, že vo veci návrhu nebude pokračovať.
Fejzbúku som položil korektnú otázku„Prosím, ak kto vie, čítal, zachytil, dáku tlačovú správu o návrhu na zmenu ústavy a vystúpení M. Kotlebu v slovenskom parlamente v dňoch 7. – 8.12. 2016, informujte ma v komentári a vložte odkaz pod tento môj príspevok. Kto z vás po nociach sleduje záznamy z rokovaní slovenského parlamentu na STV2? Ja nie. Spravidla spím. Poznámka: Časti vystúpení sú dostupné  zo záznamu na youtube. Oba záznamy mám. Osobne mi ide o poskytnutie info v znení otázky v prvej vete príspevku. O dáku zmienku v dennej tlači (médiá). Prípadne otázku zdieľajte. Ďakujem.“
Fejzbúk našiel toto (ale, len toto):
Návrh na zmenu textu ústavy SR K Čl.7 odsek 2 Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6146
Návrh predniesol dňa 7. a 8.12. 2016 Marián Kotleba:
https://www.youtube.com/watch?v=vUjAjWrASSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=lnLPDgk0NDs
K zmene ústavy došlo ústavným zákonom 90/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/51131/1/2
Tak, aj to by sme mali…
P.S. Donald Trump sa ide stretnúť s predstaviteľmi CIA, FBI, NSA (tajné služby), vo veci správy o údajných kyberútokoch na Clintonovej demokratov a americké voľby zo strany Ruska. Tie vyhlásia, že zodpovednosť za prehru Clintonovej, nesie ruská administratíva.
Otálanie so zverejnením správy a jej odloženie na piatok, komentoval Trump na twitteri: „Zvláštne. Veľmi zvláštne.“ („Very strong“). Správa zrejme ešte nie je, nebola, dostatočne vyzdrojovaná a vyargumentovaná) a preto ani verejne prezentovaná. No, o hakerských útokoch zo strany Rusov na amícke prezidentské voľby vraj niet pochybností. Tak, ako o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Hmm…
Ani odborníci na kyber ochranu (CSIS) nie sú si úplne istí „božskou neomylnosťou“ amerických spravodajských služieb. Teoreticky je možné report spracovať na čiukoľvek objednávku. Za info sa všade platí.
Ak sa potvrdí správa BBC, že Putin mal ovplyvňovanie volieb a útok na demokratov kyber útokmi vraj nariadiť, zrejme si USA a Rusko môžu byť fifty-fifty. A, ktorá spravodajská služba by nevyužila možnosti technológií PR.04, ak sa priam ponúkajú? Nuž, aj o tom je predsa hybridná, aj informačná vojna… (ide o tu len to, kto má lepších, zdatnejších odborníkov, špecialistov).
Tajné služby USA zistili, že ruské vládne špičky vraj oslavovali výsledok prezidentských volieb. A mali smútiť? Rozviedky si popri sústredení sa na Rusko, zrejme všimli (alebo nevšimli?), že Trumpovo víťazstvo oslavovala značná časť rozdeleného sveta, dokonca väčšina samotných bežných Američanov, ktorí ho volili. No, to mi je teda vážne, veľmi vážne, kompromitujúce zistenie…
Odchádzajúca Obamova administratíva sa správa priam škandalózne. Kope okolo seba.
Neškodí tým Obamovi, ani Putinovi, škodí Amerike.
Nositeľ Nobelovej ceny mieru za nič, by sa už nemal dotýkať ničoho, okrem svojej ženy, kamsi sa potichu „upratať“ a odovzdať oválnu pracovňu tomu machovi. Kongres si ho už ustráži…
Web o okolnostiach vzniku a začiatku činnosti inštitútu a úradu pod názvom: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, ponúka množstvo info…
Názov centra ako heslo vložte do vášho vyhľadávača.

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pápež o barcelonskom útoku: Slepé násilie je "veľmi veľkou urážkou" Boha

Vatikán 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Nevyberavé zabíjanie ľudí je "veľmi veľkou urážkou" Boha, vyhlásil dnes pápež František po teroristických útokoch, ktoré si v španielskej Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils vyžiadali 14 obetí. "Svätý Otec opäť odsudzuje slepé násilie, ktoré je veľmi veľkou urážkou Boha, a modlí sa k…

Z kontaminovanej vaječnej hmoty sa v hoteloch použilo 570 kilogramov

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Hlavný hygienik však vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania Z kontaminovanej vaječnej hmoty, ktorá sa našla v štyroch bratislavských hoteloch, sa spotrebovalo 570 kilových balení. Dodávateľovi sa vrátilo 90 kilogramov. Informoval o tom dnes hlavný hygienik SR Ján Mikas. "Úrad verejného zdravotníctva SR naďalej…

Polícia objasnila prípad nahlásenej bomby na košických súdoch

Košice 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Za výhražný telefonát 170 eur Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinila zo zločinu šírenia poplašnej správy 28-ročného muža z okresu Košice-okolie a 53-ročného muža z Bardejovského okresu za uvedený zločin spáchaný formou účastníctva. TASR o tom dnes informovala…

Lucia Žitňanská: Prieťahy na súdoch sú stredobodom mojej pozornosti

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerka Lucia Žitňanská reagovala na najnovšie štatistické údaje Ústavného súdu SR Tempo rozhodovania slovenských súdov je stredobodom pozornosti ministerstva spravodlivosti. Uviedla to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá tým reagovala na najnovšie štatistické údaje Ústavného súdu (ÚS) SR. Predsedom súdov nariadila, aby ju…

Politické strany v Nemecku po dohode neprerušia svoju predvolebnú kampaň

Berlín 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Michael Kappeler)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes vyhlásila, že jej Kresťanskodemokratická strana (CDU) nepreruší predvolebnú kampaň s ohľadom na štvrtkové teroristické útoky v Španielsku, ktoré si vyžiadali najmenej 14 mŕtvych. Informovala o tom agentúra DPA. Merkelová po stretnutí s lídrami ostatných politických strán ďalej uviedla,…

Mária Patakyová: Slovensko by malo chrániť základné práva a slobody všetkých párov

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Mária Patakyová vystúpi na Dúhovom Pride napriek kritike zo strany koaličnej SNS Ľudia by nemali ignorovať existenciu LGBTI párov, pretože tým porušujú Dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Poukazuje na to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa zúčastní sobotňajšieho (19.8.) Dúhového…

KDH navrhuje zmeny v oblasti eurofondov, Slovensko sa má učiť od najlepších

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Škandál s eurofondmi na ministerstve školstva nie je jediný a situácia je oveľa vážnejšia. Upozornilo na to dnes mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Čerpanie eurofondov na Slovensku označilo za katastrofálne a navrhuje viacero zmien. „V posledných dňoch a týždňoch sme boli svedkami mnohých zvláštnych…

Starosta Mútneho Marián Murín oznámil kandidatúru na post predsedu ŽSK

Žilina 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Starosta obce Mútne Marián Murín dnes v Žiline oficiálne oznámil kandidatúru na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ako nezávislý kandidát. "Je čas, aby sme nevolili politikov, ale vyberali si ľudí, ktorí sú skutočne nezávislí. Chcem byť županom pre všetkých 11 okresov Žilinského…

NAJ odkazuje vláde: Máte 21 dní na ukončenie vývozu dreva do zahraničia inak ideme do celonárodných protestov

Bratislava 18. augusta 2017 (HSP/Foto:NAJ)   Strana NAJ na  tlačovej konferencií dňa 17. augusta 2017  v Bratislave hneď po proteste konanom pred Ministerstvom životného prostredia oznámila a predkladá vláde  nasledovné ultimátum: Žiadame do 21 dní ukončiť vývoz dreva do zahraničia Žiadame obmedziť výruby na max 7 mil. kubíkov ročne. Za každý…

V prípade exriaditeľa SIS Ivana L. sudca študuje rozsiahly spis

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V prípade exriaditeľa SIS Ivana L. po zrušení Mečiarových amnestií sudca Okresného súdu Bratislava III študuje naďalej rozsiahly spis "Sudca pokračuje v intenzívnom štúdiu rozsiahlej trestnej veci I. L. a spol. Nakoľko je predmetný spis v režime utajenia, súd neposkytuje žiadne informácie o…

Teroristické útoky v Španielsku odsudzujú európske aj viaceré islamské krajiny. Tisíce ľudí, kráľ aj premiér si v Barcelone minútou ticha pripomenuli obete

Brusel/Praha/Varšava/Berlín/Teherán 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Na pamiatku obetí teroristického útoku v Barcelone spustili dnes vlajky pred sídlom Európskej komisie v Bruseli na pol žrde "Stojíme po boku ľudí v Barcelone a Španielsku," napísal tím predsedu EK Jeana-Clauda Junckera dnes dopoludnia v odkaze na sociálnej sieti. Útok, ktorý si…

Zakryté oči sôch majú upozorniť na novelu zákona o ÚPN

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oči na pamätnej plastike Jána Langoša či sochách Hviezdoslava, Bernoláka, Masaryka, Furdeka, Satinského, napoleonského vojaka či Čumila majú v týchto dňoch oči prekryté červenou stuhou s nápisom #pamataj Rovnomenná občianska iniciatíva mladých ľudí a študentov chce aj takýmto spôsobom upozorniť na pripravovanú novelu…

Podnikateľ Ladislav B. mal vypovedať na polícii, škodu chce údajne zaplatiť

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ladislav B. si mal počas výsluchu uplatniť inštitút tzv. „účinnej ľútosti Podnikateľ Ladislav B. mal vo štvrtok (17.8.) vypovedať pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), kde si mal počas výsluchu uplatniť inštitút tzv. „účinnej ľútosti.“ Informuje o tom portál pluska.sk. Vyšetrovateľ NAKA obvinil 17.…

Eduard Heger k navrhovanej podpore kúpeľníctva: Je to iba symbolický pľuvanec

Bratislava 18. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Včera sme od ministra financií počuli riešenia, ktoré prinesú do parlamentu na septembrovú schôdzu. Zaznel i návrh na podporu cestovného ruchu formou podpory kúpeľníctva.  Nikto nepochybuje o tom, že Slovensko má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu. Kúpele sú pokladom Slovenska. Podľa poslanca…

The Hill: Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange sľúbil dôkazy o tom, že Rusko sa nenabúralo do servera Demokratickej strany

Londýn 18. augusta 2017 (HSP/Foto: Screenshot The Hill)   Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange sa stretol s americkým kongresmanom Danom Rohrabacherom na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde žije už niekoľko rokov, a prezradil mu, že Rusko sa nenabúralo do počítačov Demokratickej strany V rozhovoru pre The Hill samotný Dana Rohrabacher prezradil: Assange mu…

Zábojník: Podobné útoky ako v Barcelone majú pre teroristov veľký efekt

Barcelona/Bratislava 18. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR/archív)   Podobné útoky, k akému došlo v španielskej Barcelone majú pre teroristov veľký efekt. Uviedol to pre TASR bezpečnostný analytik a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník. "V rámci útoku, ktorý sa odohral v Barcelone, sme mohli vidieť ďalší model, pravdepodobne skupiny ľudí, ktorí zrealizovali ďalší teroristický…

Vyčistenie irackých miest od výbušnín môže trvať desaťročia, pomôže armáda USA

Bagdad 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lolita Balder)   Hlavný veliteľ amerických síl v Iraku, generál Stephen Townsend, vyhlásil, že americkí vojaci budú pomáhať s lokalizovaním nevybuchnutých bômb zhodených na iracké územie koalíciou vedenou Spojenými štátmi. Informovala o tom dnes tlačová agentúra AP Veliteľ Townsend povedal skupine novinárov v irackej metropole Bagdad,…

Ministerstvo spravodlivosti: Miera ochrany pre obete trestných činov sa zvýši po všetkých stránkach

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rui Vieira)   Cieľom novej právnej úpravy je jednoznačne zvyšovať mieru ochrany pre obete trestných činov po všetkých stránkach. Uviedlo to ministerstvo spravodlivosti v reakcii na obavy Slovenskej advokátskej komory (SAK). V súvislosti s vládou schváleným návrhom zákona o obetiach trestných činov sa SAK obáva najmä…

TopSpeed

Ford Puma je roztomilé kupé na okresky

3

Hľadáte lacné malé kupé na vzplanutie vašich jazdeckých chúťok? Voľbou môže byť práve splašený Ford Puma. Aj keď je postavený na základe Fiesty Mk4, ponúka zábavu za volantom za pár eur. K tomu skvelý motor 1,7 VCT 16V. V mojich očiach má však jeden zádrheľ ...

Honda Civic dostane modernizovaný motor 1,6 i-DTEC

0

V marci 2018 dostane Honda Civic komplexne vynovený dízlový motor 1,6 i-DTEC.  Výkonovo si nepolepší, stále bude mať 120 koní a 300 Nm. Je však jednou z prvých pohonných jednotiek, ktorú budú testovať v rámci nového cyklu spotreby a emisií paliva WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Prejde Fiat pod čínske krídla?

3

Budeme si v budúcnosti zvykať na spojenie Fiat Čína? Onedlho totiž môže prebehnúť spojenie Fiatu s niektorou z čínskych automobiliek. Koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) totiž dlhšie hľadal kupcu, ktorý by odkúpil značky Fiat, Jeep alebo Chrysler. O také Ferrari alebo Aston Martin sa však báť nemusíte, tie na predaj…

Baby Driver vs. Initial D

1

Vážení čitatelia, dnes pre vás porovnáme dva skvosty svetovej kinematografie z automobilového prostredia. Tým prvým je novinka americkej produkcie Baby Driver a tým druhým legenda japonskej animovanej tvorby Initial D. Ale nie, robím si srandu. Baby Driver priniesol nový vietor do autíčkarských filmov a musím priznať, že sa mi páčil. Internet je…

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

KAMzaKRÁSOU

Kalórie v potravinách: Zavádzajú nás obchodné reťazce?

4

Známa americká fitness blogerka Lucy Mountain nazrela do sveta obľúbených potravín z pohľadu energetickej hodnoty. Jej výsledky šokovali celý svet a zmenili pohľad na mnohé obľúbené pochúťky. Nie každá potravina je totiž tak nezdravá, ako si mnohí z nás myslia. Pozrite sa na výsledky jej štúdie a budete prekvapení. Kalórie…

Figy: Pre toto si ich treba dopriať čerstvé i sušené!

2

Leto je obdobím, kedy si ľudia asi najviac pochutnávajú na rozmanitom osviežujúcom ovocí. Je dostupné v našich záhradách a dokonca aj tie exotickejšie druhy nie je problém nájsť v obchodoch. Figy patria medzi menej tradičné ovocie, ktoré nie je typické pre naše oblasti. V súčasnosti však nie je problém tieto chutné plody dopestovať…

Olejový prírodný botox - výsledok vás naozaj prekvapí!

1

Túžite po krásnej hladkej a pružnej pleti. No nie ste ochotné ísť pod skalpel, či dať sa umelo napichať a čakať, či sa to vyplatilo? Spoznajte prírodný botox! Je ním cenný opunciový olej zo semien kaktusov rastúcich v Maroku, ktorého účinky určite ocení každá dáma v zrelom veku. Je známy…

Ako využiť aviváž v domácnosti? Toto by vám ani nenapadlo!

3

Ako využiť aviváž v domácnosti? Aviváž naozaj dokáže veci, o akých sa vám ani nesnívalo. Primárne ju používame na pranie, veď bielizeň je po jej použití hebká a nie priľnavá. Čím to je? Príčinou je statická elektrina. Premasťujúce látky obsiahnuté v aviváži majú kladný náboj a sú priťahované k bielizni,…

Neuveriteľné: Umelkyňa vytvára realistické obrazy vyzerajúce ako fotografia

1

Reisha Perlmutter je umelkyňa, ktorá vytvára ohromujúce hyperreálne obrazy - realistické obrazy vyzerajúce ako fotografia. Je málo umelcov, ktorí túto techniku ovládajú tak dokonalo ako Reisha. Umelkyňa s neskutočným nadaním dokáže vytvárať portréty žien pod vodou, ktoré vyzerajú realisticky, akoby boli odfotografované. Tu vás preto musíme hneď vyviesť z omylu – sú…

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

6

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

TopDesať

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //