Právo na informácie, objektivita médií a ľudské práva

Publikované 06.01. 2017 o 13:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objektivita médií, právo na informácie, sloboda slova, názoru a presvedčenia, verzus pokusy o ich obmedzenie a návody na použitie, manuály a ich produkcia (servis 24 hodín denne) na to zriadenými inštitútmi a inštitúciami zo zákona a mimo rámec ústavy. Ide o niečo, čo sa dostáva mimo rámec Listiny základných práv a slobôd, o niečo, čo “direct” dikcia ústavy nepozná.
Okolo vzniku a začiatku fungovania CTHH MV ČR od 1.1.2017, prebieha v Česku verejná diskusia na úrovni politiky, naživo prenášaná českou verejnoprávnou televíziou, prostredníctvom kanálu ČT24 práve v ústavných súvislostiach. Vec bude diskutovaná na úrovni Českej snemovne.
Český web ponúka množstvo správ, informácií a referencií (ČT, ČRo, printové aj webové noviny a periodiká, wikipedie).
Ak budem čítať, pozerať a počúvať len to, čo mi “v dobrom” odporúčajú „ministerstvá pravdy“ (Orwell), v ich akýchkoľvek inštitucionalizovaných podobách, hoc s tými najlepšími dobrými úmyslami, lebo, všetci chcú „len moje dobro“, nedozviem sa to, čo by som mal. Oboznamovanie sa s ich manuálmi neodmietam, siahnem po nich, ale, môže byť kontraproduktívne, čím sa minie s cieľom.
Nie, button (gombík) na vypnutie inetu „nemáme“, … nebudeme. Toto tvrdí CTHH MV ČR.
A centrum reaguje aj na tento Vianočný prejav prezidenta ČR Miloše Zemana:
„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.“
Kto je Jakub Janda “pornoherec”:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-pornoherec-Lidovky-prinaseji-portret-Jakuba-Jandy-468898
No, zrejme i tu bude pravda kdesi uprostred, hoc sa tak už od začiatku nejaví: Pri čítaní množstva informácií o hlavnom úmysle a cieli CTHH nemôže uniknúť, že koordinátorka centra s manželom, Eva Romancovová, bude značnú časť svojej koordinačnej (riadiacej) činnosti orientovať na neutralizáciu propagandy z Ruska, teda, proti ruskú propagandu viac, než tú opačnú, proti putinovskú…
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, chce prezidentove (Zemanove) podozrenia vyvrátiť zaslaním na pražský Hrad viac podrobnejších materiálov k činnosti a účele inštitútu.
Podoba so SÚTI: Takže 12-členný federálny úrad pre tlač a informácie (FM Pravdy) sa rozrastá v slobodnom a demokratickom Česku na jeho (hmm…) 20-člennú obdobu? A Slovensko? Ako a eko ďalej? No, pionierov nového SÚTI na Slovensku máme v osobách Smatanovcov, a dokonca aj, to snáď ani nie je pravda, bielej vrany (zvrátený zmysel titulu a jeho účelu): Benčíka, a spol. (okolo).
Pamätníci, zaspomínajme si:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
Manuál konšpiračných webov a stránok:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
K objektivite RTVS Slovenská RTVS sa denne rada chváli svojou údajnou objektivitou spravodajstva. Realita: Naša „verejnoprávna“ tzv. “citlivé” pravdivé info často zverejňuje až pod tlakom, ak už nemá inú možnosť. Ide len na istotu. Do sporných správ sa nepúšťa. Leda najskôr až na druhý, tretí deň. Keď je vo veci úplne jasno.Vlastné zdrojové zázemie má slabé, správy zväčša preberá z iných už viackrát overených zdrojov. Aj preto je RTVS “objektívna”. Spravodajstvom uspokojuje väčšinu len menej náročných koncesionárov.
K “objektivite” správ RTVS spravodajstva patrí aj „korektné“ vyhýbanie sa tomu, čo poznáme ako: „Čo sa nehodí, škrtnúť,“ (teda), radšej neinformovať vôbec. Pre istotu. A prechádza jej to. Jeden z dôvodov je politická klorektnosť voči systému. Druhý: Pohodlnosť. RTVS to vyhovuje.
Poznámka: Nový vizuál nezvyšuje obsahovú kvalitu spravodajstva.
Objektivita spravodajstva „verejnoprávnej“ RTVS neprekračuje úroveň ostatného mediálneho mainstreamu, skôr je pod ňou, čím si zaisťuje svoje „verejnoprávne“ istoty. Neprekračuje ani relatívnu slobodu a nezávislosť neštátnej TA3 (ponecháva jej “horúcejšie zemiačiky”). Za záhadných okolností je partnerom TA3, ktorý často supluje RTVS (napr. voľby). Zdravo zvedavej občianskej verejnosti a koncesionárom sa dá len odporúčať, aby seba uspokojujúco neostávali len v informačnej bubline (matrix) RTVS. Popritom, ani obmedzený mediálny priestor RTVS nie je ale zase až taký malý a obmedzený, aby ho v záujme svojej „verejnoprávnosti“ STV nedokázala využiť na priamu alebo nepriamu (podprahovú) manipuláciu diváka odkiaľsi – kamsi… (obrazom i slovom) politicky aj všeobecne.
A nedá mi: Slovenský koncesionár si zrejme nevšimol, alebo mu neprekáža, že RTVS si užíva letných a dnes zimných prázdnin! ČT24 nemá prázdniny. Ani dovolenky. Maká nepretržite 24 hodín denne. Aj vo sviatok. Zimné prázdniny STV v časti spravodajstvo a politická publicistika považujem za priam škandalózne! TA3 je neštátna televízia, má na ne “nárok”. Ale na svoju škodu.
Okrem toho, má excelentných redaktorov. Nie arogantných amatérov. Spolupracujú ako jedna rodina. Šlapú ako hodiny.
Poznámka: Končiacemu riaditeľovi RTVS (zmienil to viackrát) prekáža možnosť príjmu čétéčiek na Slovensku: RTVS prichádza o značnú časť divákov.
K boju proti extrémizmu v Česku V „práci s extrémizmom“ sú Česi na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni (intelekt!) než podobní „činovníci“ na Slovensku (kooperujúce ministerstvá vnútra, spravodlivosti a zahraničných vecí).
V Česku, mimo reálnych páchateľov fyzických trestných činov extrémizmu, nebola doposiaľ právoplatne odsúdená žiadna osoba, ktorá sa mala dopustiť (pokusy o obvinenie, obžalobu, sú takmer na dennom poriadku) verbálneho extrémizmu na verejnom priestranstve alebo verejných sociálnych sieťach.
Na Slovensku, prebiehajú pokusy kriminalizovať persóny okolo ĽSNS-Kotlebovci a pod. S rovnakou vážnosťou, hoc tiež s neistým a často “neúspešným” výsledkom, no, s o to väčšou vehemenciou…
Osoby tohto typu v Česku požívajú plnú ochranu Listiny základných práv a slobôd, ústavy ČR a zákona (dokonca šíriteľ radikálneho islamu, pedagóg tauhídu, pražský moslim Vladimír Sáňka): Verbálne prejavy nacizmu, fašizmu a iného extrémizmu, hoc aj popieranie holocaustu, nespôsobujú žiadny priamy a bezprostredný následok, čo ešte nezakladá dôvod pre udelenie sankcie a ide o názor, presvedčenie, chránené slobodou slova, názoru a presvedčenia tak, ako uvádza ústava ČR. Slovenskí “odborníci” na extrémizmus ale nemajú úplne jasno, čo je extrémizmus, a nedokážu “vyhmatať” hranicu, hoc si na to upravili trestný zákon.
Poznámka: Popierači holocaustu koniec koncov nepatria pred súd, ale skôr do odbornej starostlivosti psychiatra alebo pred súd verejnosti; tá ich „porieši“ aj sama.
RTVS je spravodajsky slabučká. ČT24 je o viac stupňov vpredu. Ak si kto myslí, že problém tkvie v údajných „nízkych“ koncesionárskych poplatkoch, nech sa nenechá klamať a zavádzať: Intelekt, odbornosť a kvalita sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. RTVS nepozná a nechce poznať pojem priama interaktivita v rámci spravodajstva (okamžitá komunikácia s respondentmi) na aktuálne témy dňa.
ČT24 urobí denne toľko priamych rozhovorov, koľko ich neurobí RTVS ani za týždeň. Pričom neštátna TA3 je na tom máličko lepšie. K ČT 24 treba pridať verejnú publicistiku aj na ČT1. Česká televízia má právom titul Európskej Asociácie vysielateľov, ako reálne verejnoprávna televízia, čo platí obzvlášť pre spravodajstvo a publicistiku. RTVS sa hodnoteniu a jeho zverejneniu v r. 2015 „verejnoprávne“ vyhla.
Slovensko je ale ďaleko „vpredu“ pred Českom, vo výkone politickej nadpráce (úctivo sa poklonkuje Bruselu prostredníctvom svojich vládnych politikov, nimi nominovaných ministrov a výkonov ich úradníkov): Trestný zákon a jeho aktuálne experimentálne overovanie v trestnej, policajnej a súdnej praxi (neprávoplatný rozsudok nad Steigaufom/OS Revúca, a aktuálne otvorenie stíhania Mazureka pod priamym dohľadom, do práce vyšetrovateľov nezasahujúceho, prezidenta PZ Gašpara).
TA3 sa 5.1.2017 zaoberala Mazurekom a jeho výstupom v žilinskom regionálnom rádiu:
http://www.ta3.com/clanok/1097432/hlavne-spravy-z-5-januara.html
K jednému, zatiaľ neprávoplatnému, rozsudku:
http://blog.hlavnespravy.sk/689/boj-proti-pravicovemu-extremizmu-v-eu-a-jeden-slovensky-rozsudok/
RTVS voči prípadným obvineniam, že neinformuje, tobôž pravdivo alebo vôbec, vytvára „alibi“ aj tým, že „však“ z rokovaní parlamentu podávajú správy redaktori RTVS (akísi prekladatelia; už aj s návodom na použitie). Toho sa chopia spravodajskí komentátori a „dotiahnu“ vec do konca (tlač, web). RTVS Nemôže poprieť ani, že v čase denného vysielania, tým vedome a úmyselne filtruje správy z parlamentu. Koncesionári si môžu rokovania z parlamentu, pozrieť len zo záznamu (ten je ale možné zostrihať z rozličných, hoc aj „prevádzkových“ dôvodov) a vidieť ho len v noci, čím im uberá z práva na priame a bezprostredné, nikým a ničím neskreslené informácie. Väčšina bežných a normálnych ľudí spravidla spí…
Väčšinová verejnosť teda nevie, médiá neinformovali, že na stole parlamentu ležal návrh ústavného zákona, ktorým sa mal zmeniť, skôr zrušiť, článok Ústavy SR a jeho znenie, ani to, že parlament sa rozhodol, že vo veci návrhu nebude pokračovať.
Fejzbúku som položil korektnú otázku„Prosím, ak kto vie, čítal, zachytil, dáku tlačovú správu o návrhu na zmenu ústavy a vystúpení M. Kotlebu v slovenskom parlamente v dňoch 7. – 8.12. 2016, informujte ma v komentári a vložte odkaz pod tento môj príspevok. Kto z vás po nociach sleduje záznamy z rokovaní slovenského parlamentu na STV2? Ja nie. Spravidla spím. Poznámka: Časti vystúpení sú dostupné  zo záznamu na youtube. Oba záznamy mám. Osobne mi ide o poskytnutie info v znení otázky v prvej vete príspevku. O dáku zmienku v dennej tlači (médiá). Prípadne otázku zdieľajte. Ďakujem.“
Fejzbúk našiel toto (ale, len toto):
Návrh na zmenu textu ústavy SR K Čl.7 odsek 2 Ústavy SR: “Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.”
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6146
Návrh predniesol dňa 7. a 8.12. 2016 Marián Kotleba:
https://www.youtube.com/watch?v=vUjAjWrASSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=lnLPDgk0NDs
K zmene ústavy došlo ústavným zákonom 90/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/51131/1/2
Tak, aj to by sme mali…
P.S. Donald Trump sa ide stretnúť s predstaviteľmi CIA, FBI, NSA (tajné služby), vo veci správy o údajných kyberútokoch na Clintonovej demokratov a americké voľby zo strany Ruska. Tie vyhlásia, že zodpovednosť za prehru Clintonovej, nesie ruská administratíva.
Otálanie so zverejnením správy a jej odloženie na piatok, komentoval Trump na twitteri: „Zvláštne. Veľmi zvláštne.“ (“Very strong”). Správa zrejme ešte nie je, nebola, dostatočne vyzdrojovaná a vyargumentovaná) a preto ani verejne prezentovaná. No, o hakerských útokoch zo strany Rusov na amícke prezidentské voľby vraj niet pochybností. Tak, ako o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Hmm…
Ani odborníci na kyber ochranu (CSIS) nie sú si úplne istí “božskou neomylnosťou” amerických spravodajských služieb. Teoreticky je možné report spracovať na čiukoľvek objednávku. Za info sa všade platí.
Ak sa potvrdí správa BBC, že Putin mal ovplyvňovanie volieb a útok na demokratov kyber útokmi vraj nariadiť, zrejme si USA a Rusko môžu byť fifty-fifty. A, ktorá spravodajská služba by nevyužila možnosti technológií PR.04, ak sa priam ponúkajú? Nuž, aj o tom je predsa hybridná, aj informačná vojna… (ide o tu len to, kto má lepších, zdatnejších odborníkov, špecialistov).
Tajné služby USA zistili, že ruské vládne špičky vraj oslavovali výsledok prezidentských volieb. A mali smútiť? Rozviedky si popri sústredení sa na Rusko, zrejme všimli (alebo nevšimli?), že Trumpovo víťazstvo oslavovala značná časť rozdeleného sveta, dokonca väčšina samotných bežných Američanov, ktorí ho volili. No, to mi je teda vážne, veľmi vážne, kompromitujúce zistenie…
Odchádzajúca Obamova administratíva sa správa priam škandalózne. Kope okolo seba.
Neškodí tým Obamovi, ani Putinovi, škodí Amerike.
Nositeľ Nobelovej ceny mieru za nič, by sa už nemal dotýkať ničoho, okrem svojej ženy, kamsi sa potichu “upratať” a odovzdať oválnu pracovňu tomu machovi. Kongres si ho už ustráži…
Web o okolnostiach vzniku a začiatku činnosti inštitútu a úradu pod názvom: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, ponúka množstvo info…
Názov centra ako heslo vložte do vášho vyhľadávača.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Bezpečnostný analytik Visingr: Európa je vo vojne, no väčšina ľudí si to nechce priznať

Bratislava 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Svet v roku 2017 nebude veľmi bezpečným miestom. Dá sa síce očakávať vojenská porážka Islamského štátu na Blízkom východe, no teroristických útokov v Európe môže ďalej pribúdať. Nový americký prezident Donald Trump bude hľadať dohodu s Ruskom, no najmä na úkor Číny, ktorá v posledných rokoch vydáva čoraz…

AP: Rusko si zo správy amerických tajných služieb robí posmešky

Moskva 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Správa tajných služieb USA obviňujúca Rusko, že sa zamiešalo do boja o prezidentské kreslo v Bielom dome, sa u ruských politikov a tamojších médií stretla s uštipačnými reakciami, píše agentúra AP. Napríklad člen branno-bezpečnostného výboru hornej komory ruského parlamentu Alexej Puškov na Twitteri napísal,…

Cesty v BBSK sú zjazdné, sneh je hlavne na horských priechodoch

Banská Bystrica 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Ďurčo)   Cesty v Banskobystrickom kraji sú v súčasnosti zjazdné a väčšina z nich, vrátane hlavného južného ťahu, má suchý povrch. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke Snehová vrstva sa v kraji podľa cestárov aktuálne nachádza hlavne…

Volkswagen je blízko dohode o urovnaní emisného škandálu

Washington 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Volkswagen (VW) a americké ministerstvo spravodlivosti sa blížia k dohode o urovnaní týkajúcej sa manipulácie s emisiami dieselových áut Nemeckému koncernu sa tiež podarilo dosiahnuť, že Americký úrad na ochranu životného prostredia EPA schválil úpravu ďalších približne 70.000 dieselových vozidiel, aby zodpovedali americkým predpisom.…

Pápež dnes na sviatok Pánovho krstu v Sixtínskej kaplnke pokrstil 28 detí

Vatikán 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-L'Osservatore Romano)   Pápež František dnes v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne pokrstil 28 dojčiat. Obrad, ako je pri krstoch obvyklé, sprevádzal plač niektorých bábätiek, čo pápež komentoval slovami: "A koncert sa začína" Pripustil tiež, že deti možno plačú, lebo sa ocitli v neznámom, novom prostredí, a…

Talianske múzeá mali vlani rekordnú návštevnosť - 44,5 milióna ľudí

Rím 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   So 44,5 miliónmi návštevníkov a príjmami v celkovej výške 172 miliónov eur bol rok 2016 zlatým rokom pre talianske múzeá Povedal to taliansky minister kultúry Dario Franceschini, ktorý to označil za najlepší výsledok v dejinách Talianska a za absolútny návštevnícky rekord talianskych múzeí.…

Poistenci pomohli zdravotným poisťovniam odhaliť viaceré podvody

Bratislava 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Poistenci pomohli vďaka kontrole svojich účtov odhaliť viacero podvodov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona môže o výpis z účtu požiadať každý. Na jeho získanie však ľudia čoraz častejšie využívajú bezplatné elektronické služby, ktoré svojim klientom ponúkajú všetky tri zdravotné…

KDH je pripravené na strategickú opozičnú dohodu do volieb do VÚC s SaS a OĽaNO

Bratislava 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR - Oliver Ondráš)   Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je pripravené urobiť strategickú opozičnú dohodu pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) so stranami SaS a OĽaNO-NOVA. V rozhovore pre TASR to povedal predseda KDH Alojz Hlina. Spoluprácu so Smerom-SD odmieta "My sme dali zásadné vyjadrenie voči Smeru, kde…

V centre Paríža si uctili pamiatku obetí teroristických útokov z januára 2015

Paríž 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Niekoľko stoviek ľudí sa v sobotu večer zišlo na parížskom Námestí republiky, aby si uctili pamiatku 17 obetí útokov z januára 2015, ktoré sa odohrali v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo a v obchode s kóšer tovarom Zhromaždenie zvolalo Francúzske združenie obetí terorizmu…

Berlínsky biskup navrhuje zriadiť pomník obetiam útoku na vianočných trhoch

Berlín 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   V mieste útoku, ktorý sa stal koncom minulého roka na berlínskych vianočných trhoch, by mal stáť pomník obetiam tohto atentátu, myslí si luteránsky biskup pre Berlín, Brandenbursko a Hornú Lužicu Markus Dröge "Len čo kvety zvädnú a sviečky dohoria, malo by byť v…

Turecká polícia tvrdí, že útok v klube v Istanbule spáchal muž uzbeckého pôvodu

Ankara 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-CCTV/Haberturk Newspaper via AP)   Turecká polícia identifikovala muža podozrivého zo spáchania útoku v nočnom klube Reina v Istanbule, pri ktorom prišlo o život 39 ľudí a ďalších 65 bolo zranených Podľa denníka Sabah útočníkom zo silvestrovskej noci bol Abdulgadir Mašaripov, ktorý je uzbeckého pôvodu a…

Andrej Janco: Paranoja zachvátila amerických politikov a tajné služby

Washington 8. januára 2017 (HSP/Foto:AP-Susan Walsh, File)   Podľa rozhodnutia budúceho amerického prezidenta Trumpa, namiesto Jamesa Clappera bude šéfovať sedemnástim tajným službám USA nový šéf Dan Coats. Ako na to reagoval odstupujúci šéf a niektorí senátori, je pre dnešnú Ameriku príznačne paranoidné. Vidia za tým "ruku Moskvy" a ako vždy,…

Pro-life skupina v Izraeli zachránila 68 000 detí pred potratom – a má nápad, ako zachrániť ešte viac

Tel Aviv 8. januára 2017 (HSP/lifenews/Foto:TASR/AP-Gregory Bull, File)   V Izraeli priemerne 100 nenarodených detí zomrie každý deň kvôli potratom. Tento počet mohol byť oveľa vyšší bez práce spoločnosti Efrat Association, pro-life skupiny, ktorá ponúka informácie a podporu tehotným ženám a rodičom bábätiek Riaditeľ Efrat Association, Dr. Eli Schussheim, nedávno uviedol pre Arutz…

Emil Vestenický reaguje na slová vojenského biskupa Rábeka: Kto odmieta pravdu, či jej nedá priechod a stavia na jej účelových deformáciách, chtiac-nechtiac klame. Lenže klam, to je pracovný nástroj a zbraň aj síl temna

Trenčín 8. januára 2017 (HSP/Foto: Jana Birošová/Extra plus)   Vážení priaznivci duchovnej služby v Armáde slovenskej republiky a neskorších Ozbrojených silách SR, píšem tieto riadky ako odozvu na vyjadrenie vojenského biskupa, ktoré z časti budem citovať, ale pre istotu ho radšej celé pripojím pod svoj komentár, aby mali aj tí, čo ho nevideli, možnosť…

Poradkyňa sýrskeho prezidenta Assada: Európskym politikom sa už len smejeme, pripadajú nám ako blázni. Konajú proti záujmom vlastných národov

Damask 8. januára 2017 (HSP/Literárne noviny/Foto:facebook)   Novinárka Tereza Spencerova, ktorá sleduje konflikt v Sýrii od samého začiatku, urobila rozhovor pre Literárne noviny s poradkyňou sýrskeho prezidenta Bašara Assada, Busajnou Šaaban (1953) a my vám prinášame jeho časť Busajna Šaaban vyštudovala anglickú literatúru na univerzite v britskom Warwicku, prednášala na …

Donald Trump to "natrel" Rusofóbom: "Len hlúpi ľudia by si mohli myslieť, že dobré vzťahy s Ruskom sú zlá vec"

Washington 08. januára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Novozvolený prezident USA Donald Trump aj naďalej vzdoruje záverom amerických spravodajských služieb, ktoré bez dôkazov tvrdia, že  Rusko bolo zapojené do hackerských útokov na Demokratickú stranu, čím údajne ovplyvnilo voľby. Trump na sociálnej sieti Twitter napísal, že chce zlepšovať  vzťahy s Ruskom a…

Egyptský migrant, ktorý sexuálne napadol 14 ročnú, mal byť deportovaný už v roku 2011

Hamburg 8. januára 2017 (HSP/bb/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   21-ročný muž z Egypta bol zadržaný po obvineniach, že sexuálne napadol 14-ročné dievča v azylovom dome. Azyl mu bol zamietnutý v roku 2011 a úrady sa ho snažia deportovať už päť rokov Sexuálny útok sa udial v azylovom dome v Hamburgu-Wigerhude 22. decembra, ale detaily sú zverejňované až…

The Wall Street Journal: USA neprezradia všetky tajomstvá Vladimíra Putina – obávajú sa následkov

Washington, 8. januára 2017 (HSP/Foto: Screenshot The Wall Street Journal)   „Od správy CIA ohľadom „ruských kybernetických útokov“ netreba očakávať žiadne  prekvapenia. Americké vedenie sa obáva príliš tlačiť na Kremeľ,“ domnieva sa komentátor amerického denníku The Wall Street Journal Holman W. Jenkins. „Americké vedenie sa obáva, že bude nasledovať pomsta…

TopSpeed

Európania žalujú VW, chcú odškodnenie ako v USA

0

Volkswagen sa musí stále vyrovnávať s následkami škandálu Dieselgate. Pre najväčšiu európsku automobilku je to katastrofálne. Okrem pošpinenej povesti musí značka odškodniť státisíce majiteľov v USA. VW Group to bude stáť spolu s opravami a ďalšími pokutami miliardy. Postup automobilky sa však nepáči mnohým európskym zákazníkom, ktorí nedostanú žiadne odškodnenie.…

Takto vyzerá predajňa snov. Ferrari, Porsche, Pagani, Bugatti...

6

Ak máte nazvyš pár milión eur tak si možno chcete kúpiť jeden z hyperšportov súčasnosti. Problém je v tom, že mnohé sú už vypredané a na ostatné je čakacia doba v mesiacoch alebo dokonca v rokoch. Jedinou možnosťou tak zostáva nákup z druhej ruky. V Mníchove je predajňa snov, kde…

Novú éru McLarenu predznamenáva nový ľahší monokok

4

McLaren tento týždeň predstavil nový monokok, ktorý budú využívať rôzne jeho typy v najbližšom období. Ako prvý ho dostane nástupca McLarenu 650S, ktorého automobilka predstaví už 7. marca na autosalóne v Ženeve. Už podľa skorších správ by mal dostať výrazne odlišný dizajn v porovnaní s terajšími typmi značky. Bude tiež…

Lotus chystá nové modely nevylučuje ani SUV

0

Lotus chce postupne rozširovať ponuku a uvádzať na trh nové modely a aktualizované verzie, nevylučuje pri tom ani SUV. Jean-Marc Gales, šéf automobilky potvrdil, že Evoru Roadster začnú predávať niekedy v priebehu roka a najlepšie na tom je, že otvorený variant nebude ťažší ako kupé. Aj pre roadster chystajú rôzne verzie, no viac k nim…

Ako by vyzerali F1 v starých lakovaniach Le Mans? Podľa nás skvelo!

3

Keď sa niekde objaví obrázok Porsche 917 vo farbách Gulf alebo Martini, hneď si mi príde na myseľ, aké bolo pretekanie v tých dobách vzrušujúce, rýchle, šialené, nebezpečné... Dnešná F1 už nie je o reve poriadneho 10-valca, ale skôr o hybridných motoroch pre kosačky, kde sa šetria gumy, či palivo. Budúca sezóna síce…

Faraday Future má až 1050 koňový elektromobil! Už berie objednávky

9

Značka Faraday Future už koncom roka 2015 avizovala sériový elektromobil s lepšími parametrami ako Tesla. Na minuloročnej výstave CES však nakoniec odhalila iba koncept FFZERO1. Išlo o štúdiu futuristického športového auta s pohonom všetkých kolies. Na tohtoročnú výstavu CES v Las Vegas však automobilka už priviezla auto, ktoré chce reálne predávať.…

KAMzaKRÁSOU

Portréty slávnych žien – Julia Roberts

2

Dnes 49 ročná herečka je v Hollywoode legendou, ktorú nerešpektujú len kvôli jej kráse ale aj pre jej nesporný herecký talent. O ňom svedčí jej naozaj bohatá filmografia.

Čaká vás zimná lyžovačka? Nezabúdajte na svoju pleť

1

Začiatok roka je obľúbeným časom na zimné pobyty na chatách spojené s lyžovačkou. Ak sa na svoju zimnú dovolenku tešíte a už máte spísaný zoznam na zbalenie termobielizne, hrubých ponožiek a teplých rukavíc do kufra, nezabúdajte ani na svoju pleť.  

Inšpirácie - Svadobné nechtíky

3

V svadobný deň by mala nevesta pri svojej príprave dbať i na tie najmenšie detaily. Očarujúce šaty, skvostný make-up a...upravené nechty. Upravené nechty sú totiž vizitkou každej dámy, preto ich netreba zanedbávať ani v rámci vášho dôležitého dňa.

Trendy účes aj pod čiapku

1

Rýchly, nenáročný a dobre vyzerajúci. To je chvost, do ktorého viažeme dlhé vlasy možno až príliš často. Lenže čo narobíme, keď to okolnosti vyžadujú? Možno máte prácu, ktorú by vám rozpustené vlasy sťažovali, možno sa vietor tak rozfúkal, že by ste na stretnutie dorazili s účesom a lá boom z…

Detox: Zbavte sa toxickej závisti

2

Idete po ulici a vidíte dobre oblečenú ženu so štíhlou postavou. A tá jej kabelka. Ďalej na lavičke na námestí sedí zamilovaný párik. Zamračene odvrátite zrak. Výplata vašej kolegyne? Určite sa zaplietla so šéfom. Veď aj dovolenku dostala, kedy chcela. Závidieť sa dá takmer všetko. Závisť berie zdravý rozum, spánok a niekedy aj…

Ľudové zvyky na Troch kráľov

2

Dnes je sviatok Troch kráľov, ktorým sa definitívne končia vianočné sviatky. Naopak pravoslávnym veriacim dnes práve sviatky začínajú, keďže čo sa vianočných sviatkov týka riadia Juliánskym kalendárom. Pre ostatných však hlavne v minulosti boli Traja králi spájaní s rôznymi ľudovými zvykmi, ktoré sa ešte aj dnes niekde dodržiavajú.

TopDesať

Je Štart-Stop systém skutočne taký efektívny alebo ide len o laboratórne znižovanie emisií?

0

Štart-Stop systém, alebo inak, systém, ktorý vypína motor pri zastavení na križovatke, je s nami už niekoľko rokov. Ako hlavný dôvod zavedenia tohto systému je údajne jeho vysoká ekologickosť. V ponímaní mnohých vodičov to je akurát jedna veľmi veľká otrava. Je pre auto a pre ekológiu tento systém skutočne taký prospešný? Problematika Štart-Stop…

20 svetoznámych celebrít, do ktorých si zamilovaný, no ich priťahuje rovnaké pohlavie

0

V dnešnej dobe sú už predsudky voči homosexuálom tabu. Dokazujú to aj slávne herecké hviezdy, ktoré sa k svojej orientácii priznávajú úplne otvorene a mnohí bojujú za práva ľudí, ktorých priťahuje opačné pohlavie. Aj keď ich postavy v hollywoodskych filmoch boli neodolateľnými sexsymbolmi a zamotali hlavy aj divákom pri obrazovkách,…

7 lekcií pre život z filmu Kung Fu Panda

0

Kung Fu Panda je na prvý pohľad bežný animovaný film určený pre detského diváka. No vyskytuje sa v ňom množstvo dobrých myšlienok a je celkom evidentné, že štúdio DreamWorks sa pri jeho tvorbe značne inšpirovalo východnou filozofiou, najmä zakladateľom taoizmu Lao-c’. Popri starých pravdách čínskeho učenia vo filme nájdeme aj množstvo vcelku…

TOP 5 najdesivejších zbraní, ktoré boli používané počas prvej svetovej vojny

0

Keď sa v roku 1914 začala 1. svetová vojna, nazývaná aj ako „Veľká vojna“, armády na oboch stranách priniesli na bojisko nové technológie, ktoré ešte svet nikdy nevidel. Deštrukcia a masaker spôsobený týmito novými zbraňami bol tak rozsiahly, že niektoré časti bojiska sú do dnes neobývateľné. Počas prvej svetovej vojny boli prvýkrát…

Dvojzmyselné esemesky, ktoré si bez hlasu vysvetlíte inak

0

Esemeskovanie niekedy prináša viac konfliktov, ako zbližovania medzi ľuďmi. Hoci si písmenkovací svet vymyslel smajlíkov rôzneho druhu, slovo napísané bez kontextu ľudský hlas nikdy nenahradí. Dokonca ani päť smajlíkov nie je tým, čím je skutočný smiech na druhom konci linky. Nehovoriac už o reálnom kontakte medzi ľuďmi. Ak píšete slová, za…

Ako vyzerá naša planéta v malom? Tieto jednoduché ilustrácie zmenia spôsob, akým sa pozeráš na svet

0

Nie každý je vyzbrojený dokonalými matematickými znalosťami. Mnohí ľudia si len sťažka vedia  predstaviť, ako to vyzerá na našej planéte v meradle 1:1. Preto ti ponúkame zaujímavé obrázky, ktoré ti ukážu, ako by to bolo so zemou, keby na nej žilo len 100 ľudí. Vedel si, že na svete žije…