Právo na informácie, objektivita médií a ľudské práva

Publikované 06.01. 2017 o 13:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objektivita médií, právo na informácie, sloboda slova, názoru a presvedčenia, verzus pokusy o ich obmedzenie a návody na použitie, manuály a ich produkcia (servis 24 hodín denne) na to zriadenými inštitútmi a inštitúciami zo zákona a mimo rámec ústavy. Ide o niečo, čo sa dostáva mimo rámec Listiny základných práv a slobôd, o niečo, čo „direct“ dikcia ústavy nepozná.
Okolo vzniku a začiatku fungovania CTHH MV ČR od 1.1.2017, prebieha v Česku verejná diskusia na úrovni politiky, naživo prenášaná českou verejnoprávnou televíziou, prostredníctvom kanálu ČT24 práve v ústavných súvislostiach. Vec bude diskutovaná na úrovni Českej snemovne.
Český web ponúka množstvo správ, informácií a referencií (ČT, ČRo, printové aj webové noviny a periodiká, wikipedie).
Ak budem čítať, pozerať a počúvať len to, čo mi „v dobrom“ odporúčajú „ministerstvá pravdy“ (Orwell), v ich akýchkoľvek inštitucionalizovaných podobách, hoc s tými najlepšími dobrými úmyslami, lebo, všetci chcú „len moje dobro“, nedozviem sa to, čo by som mal. Oboznamovanie sa s ich manuálmi neodmietam, siahnem po nich, ale, môže byť kontraproduktívne, čím sa minie s cieľom.
Nie, button (gombík) na vypnutie inetu „nemáme“, … nebudeme. Toto tvrdí CTHH MV ČR.
A centrum reaguje aj na tento Vianočný prejav prezidenta ČR Miloše Zemana:
„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.“
Kto je Jakub Janda „pornoherec“:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-pornoherec-Lidovky-prinaseji-portret-Jakuba-Jandy-468898
No, zrejme i tu bude pravda kdesi uprostred, hoc sa tak už od začiatku nejaví: Pri čítaní množstva informácií o hlavnom úmysle a cieli CTHH nemôže uniknúť, že koordinátorka centra s manželom, Eva Romancovová, bude značnú časť svojej koordinačnej (riadiacej) činnosti orientovať na neutralizáciu propagandy z Ruska, teda, proti ruskú propagandu viac, než tú opačnú, proti putinovskú…
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, chce prezidentove (Zemanove) podozrenia vyvrátiť zaslaním na pražský Hrad viac podrobnejších materiálov k činnosti a účele inštitútu.
Podoba so SÚTI: Takže 12-členný federálny úrad pre tlač a informácie (FM Pravdy) sa rozrastá v slobodnom a demokratickom Česku na jeho (hmm…) 20-člennú obdobu? A Slovensko? Ako a eko ďalej? No, pionierov nového SÚTI na Slovensku máme v osobách Smatanovcov, a dokonca aj, to snáď ani nie je pravda, bielej vrany (zvrátený zmysel titulu a jeho účelu): Benčíka, a spol. (okolo).
Pamätníci, zaspomínajme si:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
Manuál konšpiračných webov a stránok:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
K objektivite RTVS Slovenská RTVS sa denne rada chváli svojou údajnou objektivitou spravodajstva. Realita: Naša „verejnoprávna“ tzv. „citlivé“ pravdivé info často zverejňuje až pod tlakom, ak už nemá inú možnosť. Ide len na istotu. Do sporných správ sa nepúšťa. Leda najskôr až na druhý, tretí deň. Keď je vo veci úplne jasno.Vlastné zdrojové zázemie má slabé, správy zväčša preberá z iných už viackrát overených zdrojov. Aj preto je RTVS „objektívna“. Spravodajstvom uspokojuje väčšinu len menej náročných koncesionárov.
K „objektivite“ správ RTVS spravodajstva patrí aj „korektné“ vyhýbanie sa tomu, čo poznáme ako: „Čo sa nehodí, škrtnúť,“ (teda), radšej neinformovať vôbec. Pre istotu. A prechádza jej to. Jeden z dôvodov je politická klorektnosť voči systému. Druhý: Pohodlnosť. RTVS to vyhovuje.
Poznámka: Nový vizuál nezvyšuje obsahovú kvalitu spravodajstva.
Objektivita spravodajstva „verejnoprávnej“ RTVS neprekračuje úroveň ostatného mediálneho mainstreamu, skôr je pod ňou, čím si zaisťuje svoje „verejnoprávne“ istoty. Neprekračuje ani relatívnu slobodu a nezávislosť neštátnej TA3 (ponecháva jej „horúcejšie zemiačiky“). Za záhadných okolností je partnerom TA3, ktorý často supluje RTVS (napr. voľby). Zdravo zvedavej občianskej verejnosti a koncesionárom sa dá len odporúčať, aby seba uspokojujúco neostávali len v informačnej bubline (matrix) RTVS. Popritom, ani obmedzený mediálny priestor RTVS nie je ale zase až taký malý a obmedzený, aby ho v záujme svojej „verejnoprávnosti“ STV nedokázala využiť na priamu alebo nepriamu (podprahovú) manipuláciu diváka odkiaľsi – kamsi… (obrazom i slovom) politicky aj všeobecne.
A nedá mi: Slovenský koncesionár si zrejme nevšimol, alebo mu neprekáža, že RTVS si užíva letných a dnes zimných prázdnin! ČT24 nemá prázdniny. Ani dovolenky. Maká nepretržite 24 hodín denne. Aj vo sviatok. Zimné prázdniny STV v časti spravodajstvo a politická publicistika považujem za priam škandalózne! TA3 je neštátna televízia, má na ne „nárok“. Ale na svoju škodu.
Okrem toho, má excelentných redaktorov. Nie arogantných amatérov. Spolupracujú ako jedna rodina. Šlapú ako hodiny.
Poznámka: Končiacemu riaditeľovi RTVS (zmienil to viackrát) prekáža možnosť príjmu čétéčiek na Slovensku: RTVS prichádza o značnú časť divákov.
K boju proti extrémizmu v Česku V „práci s extrémizmom“ sú Česi na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni (intelekt!) než podobní „činovníci“ na Slovensku (kooperujúce ministerstvá vnútra, spravodlivosti a zahraničných vecí).
V Česku, mimo reálnych páchateľov fyzických trestných činov extrémizmu, nebola doposiaľ právoplatne odsúdená žiadna osoba, ktorá sa mala dopustiť (pokusy o obvinenie, obžalobu, sú takmer na dennom poriadku) verbálneho extrémizmu na verejnom priestranstve alebo verejných sociálnych sieťach.
Na Slovensku, prebiehajú pokusy kriminalizovať persóny okolo ĽSNS-Kotlebovci a pod. S rovnakou vážnosťou, hoc tiež s neistým a často „neúspešným“ výsledkom, no, s o to väčšou vehemenciou…
Osoby tohto typu v Česku požívajú plnú ochranu Listiny základných práv a slobôd, ústavy ČR a zákona (dokonca šíriteľ radikálneho islamu, pedagóg tauhídu, pražský moslim Vladimír Sáňka): Verbálne prejavy nacizmu, fašizmu a iného extrémizmu, hoc aj popieranie holocaustu, nespôsobujú žiadny priamy a bezprostredný následok, čo ešte nezakladá dôvod pre udelenie sankcie a ide o názor, presvedčenie, chránené slobodou slova, názoru a presvedčenia tak, ako uvádza ústava ČR. Slovenskí „odborníci“ na extrémizmus ale nemajú úplne jasno, čo je extrémizmus, a nedokážu „vyhmatať“ hranicu, hoc si na to upravili trestný zákon.
Poznámka: Popierači holocaustu koniec koncov nepatria pred súd, ale skôr do odbornej starostlivosti psychiatra alebo pred súd verejnosti; tá ich „porieši“ aj sama.
RTVS je spravodajsky slabučká. ČT24 je o viac stupňov vpredu. Ak si kto myslí, že problém tkvie v údajných „nízkych“ koncesionárskych poplatkoch, nech sa nenechá klamať a zavádzať: Intelekt, odbornosť a kvalita sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. RTVS nepozná a nechce poznať pojem priama interaktivita v rámci spravodajstva (okamžitá komunikácia s respondentmi) na aktuálne témy dňa.
ČT24 urobí denne toľko priamych rozhovorov, koľko ich neurobí RTVS ani za týždeň. Pričom neštátna TA3 je na tom máličko lepšie. K ČT 24 treba pridať verejnú publicistiku aj na ČT1. Česká televízia má právom titul Európskej Asociácie vysielateľov, ako reálne verejnoprávna televízia, čo platí obzvlášť pre spravodajstvo a publicistiku. RTVS sa hodnoteniu a jeho zverejneniu v r. 2015 „verejnoprávne“ vyhla.
Slovensko je ale ďaleko „vpredu“ pred Českom, vo výkone politickej nadpráce (úctivo sa poklonkuje Bruselu prostredníctvom svojich vládnych politikov, nimi nominovaných ministrov a výkonov ich úradníkov): Trestný zákon a jeho aktuálne experimentálne overovanie v trestnej, policajnej a súdnej praxi (neprávoplatný rozsudok nad Steigaufom/OS Revúca, a aktuálne otvorenie stíhania Mazureka pod priamym dohľadom, do práce vyšetrovateľov nezasahujúceho, prezidenta PZ Gašpara).
TA3 sa 5.1.2017 zaoberala Mazurekom a jeho výstupom v žilinskom regionálnom rádiu:
http://www.ta3.com/clanok/1097432/hlavne-spravy-z-5-januara.html
K jednému, zatiaľ neprávoplatnému, rozsudku:
http://blog.hlavnespravy.sk/689/boj-proti-pravicovemu-extremizmu-v-eu-a-jeden-slovensky-rozsudok/
RTVS voči prípadným obvineniam, že neinformuje, tobôž pravdivo alebo vôbec, vytvára „alibi“ aj tým, že „však“ z rokovaní parlamentu podávajú správy redaktori RTVS (akísi prekladatelia; už aj s návodom na použitie). Toho sa chopia spravodajskí komentátori a „dotiahnu“ vec do konca (tlač, web). RTVS Nemôže poprieť ani, že v čase denného vysielania, tým vedome a úmyselne filtruje správy z parlamentu. Koncesionári si môžu rokovania z parlamentu, pozrieť len zo záznamu (ten je ale možné zostrihať z rozličných, hoc aj „prevádzkových“ dôvodov) a vidieť ho len v noci, čím im uberá z práva na priame a bezprostredné, nikým a ničím neskreslené informácie. Väčšina bežných a normálnych ľudí spravidla spí…
Väčšinová verejnosť teda nevie, médiá neinformovali, že na stole parlamentu ležal návrh ústavného zákona, ktorým sa mal zmeniť, skôr zrušiť, článok Ústavy SR a jeho znenie, ani to, že parlament sa rozhodol, že vo veci návrhu nebude pokračovať.
Fejzbúku som položil korektnú otázku„Prosím, ak kto vie, čítal, zachytil, dáku tlačovú správu o návrhu na zmenu ústavy a vystúpení M. Kotlebu v slovenskom parlamente v dňoch 7. – 8.12. 2016, informujte ma v komentári a vložte odkaz pod tento môj príspevok. Kto z vás po nociach sleduje záznamy z rokovaní slovenského parlamentu na STV2? Ja nie. Spravidla spím. Poznámka: Časti vystúpení sú dostupné  zo záznamu na youtube. Oba záznamy mám. Osobne mi ide o poskytnutie info v znení otázky v prvej vete príspevku. O dáku zmienku v dennej tlači (médiá). Prípadne otázku zdieľajte. Ďakujem.“
Fejzbúk našiel toto (ale, len toto):
Návrh na zmenu textu ústavy SR K Čl.7 odsek 2 Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6146
Návrh predniesol dňa 7. a 8.12. 2016 Marián Kotleba:
https://www.youtube.com/watch?v=vUjAjWrASSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=lnLPDgk0NDs
K zmene ústavy došlo ústavným zákonom 90/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/51131/1/2
Tak, aj to by sme mali…
P.S. Donald Trump sa ide stretnúť s predstaviteľmi CIA, FBI, NSA (tajné služby), vo veci správy o údajných kyberútokoch na Clintonovej demokratov a americké voľby zo strany Ruska. Tie vyhlásia, že zodpovednosť za prehru Clintonovej, nesie ruská administratíva.
Otálanie so zverejnením správy a jej odloženie na piatok, komentoval Trump na twitteri: „Zvláštne. Veľmi zvláštne.“ („Very strong“). Správa zrejme ešte nie je, nebola, dostatočne vyzdrojovaná a vyargumentovaná) a preto ani verejne prezentovaná. No, o hakerských útokoch zo strany Rusov na amícke prezidentské voľby vraj niet pochybností. Tak, ako o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Hmm…
Ani odborníci na kyber ochranu (CSIS) nie sú si úplne istí „božskou neomylnosťou“ amerických spravodajských služieb. Teoreticky je možné report spracovať na čiukoľvek objednávku. Za info sa všade platí.
Ak sa potvrdí správa BBC, že Putin mal ovplyvňovanie volieb a útok na demokratov kyber útokmi vraj nariadiť, zrejme si USA a Rusko môžu byť fifty-fifty. A, ktorá spravodajská služba by nevyužila možnosti technológií PR.04, ak sa priam ponúkajú? Nuž, aj o tom je predsa hybridná, aj informačná vojna… (ide o tu len to, kto má lepších, zdatnejších odborníkov, špecialistov).
Tajné služby USA zistili, že ruské vládne špičky vraj oslavovali výsledok prezidentských volieb. A mali smútiť? Rozviedky si popri sústredení sa na Rusko, zrejme všimli (alebo nevšimli?), že Trumpovo víťazstvo oslavovala značná časť rozdeleného sveta, dokonca väčšina samotných bežných Američanov, ktorí ho volili. No, to mi je teda vážne, veľmi vážne, kompromitujúce zistenie…
Odchádzajúca Obamova administratíva sa správa priam škandalózne. Kope okolo seba.
Neškodí tým Obamovi, ani Putinovi, škodí Amerike.
Nositeľ Nobelovej ceny mieru za nič, by sa už nemal dotýkať ničoho, okrem svojej ženy, kamsi sa potichu „upratať“ a odovzdať oválnu pracovňu tomu machovi. Kongres si ho už ustráži…
Web o okolnostiach vzniku a začiatku činnosti inštitútu a úradu pod názvom: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, ponúka množstvo info…
Názov centra ako heslo vložte do vášho vyhľadávača.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

František Gaulieder je mŕtvy. Zahynul za podozrivých okolností

Trnovec 25. marca 2017 (HSP/Foto:TASR - Ivan Majerský)   Telo Františka Gauliedera našli na železničnej trati medzi Trnovcom a Šaľou. Príčina smrti je predmetom policajného vyšetrovania. Mŕtveho Františka Gauliedera našla polícia v sobotu 25. marca 2017 okolo štvrtej hodiny rannej na železničnej trati medzi Trnovcom a Šaľou. Ďateľ.sk bol o…

Rozhovor: Legislatívny zákaz potratov je pre mňa prioritou. Keď budem mať tú možnosť, bude to pre mňa veľký deň

Slovensko 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR - Michal Svítok)   Dnes je Deň počatého dieťaťa. V tejto súvislosti sme oslovili lekárku a poslankyňu NR SR Natáliu Grausovú (ĽSNS), ktorá stála v pozadí napísania listu lekárom, v ktorom sa žiada, aby prestali v nemocniciach s vykonávaním potratov, ako sa tak stalo…

Za zvuku zvonu Zikmund pochovali kardinála Vlka, posolstvo poslal aj pápež. Prezident Zeman ako avizoval neprišiel, poslal iba veniec

Praha 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP File)   Ľudia sa dnes v katedrále svätého Víta na Pražskom hrade naposledy rozlúčili so zosnulým kardinálom Miloslavom Vlkom, ktorý zomrel 18. marca po ťažkej chorobe vo veku 84 rokov Na obrade sa zúčastnili predstavitelia cirkví a politiky a mnoho pútnikov. Telo kardinála Vlka bolo…

Fico: Bez Ústavného súdu nie je možné vyriešiť problém amnestií

Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Michal Svítok)   Doteraz sa vždy objavovali návrhy, aby sa amnestie zrušili buď obyčajným, alebo ústavným zákonom. No bez Ústavného súdu (ÚS) nie je možné problém amnestií vyriešiť. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy "Akonáhle by sme len…

Sigmar Gabriel: Nemecko musí rešpektovať obavy menších členských krajín EÚ

Berlín 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Ivan Sekretarev, Pool)   Nemecká vláda musí rešpektovať obavy menších členských krajín Európskej únie a nestavať sa voči nim do pozície kazateľa, a to napriek výzvam, aby sa Nemecko ujalo vedúcej úlohy, pretože 28-členný blok je "oveľa väčší" ako iba Nemecko, upozornil dnes nemecký minister zahraničných…

Putinova reakcia na Merkelovej srdečné pozdravy

Moskva 25. marca 2017 (HSP/Foto: screenshot videa)   Bavorský krajinský premiér a líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer počas svojej nedávnej návštevy v Moskve odovzdal pozdravy svojej šéfky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi, pričom ju svojím podaním trošku zosmiešnil. Ešte veselšia, no Merkelovej na vážnosti iste nepridávajúca,…

Fico: Nevidím iný životný priestor pre Slovensko, ako je Európska únia

Rím/Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Olivier Matthys)   Rímska deklarácia konštatuje, že Európska únia chce ísť ďalej spoločne. Slovenský premiér Robert Fico to povedal dnes v Ríme po slávnostnom summite šéfov štátov a vlád 27 členských krajín Európskej únie, na ktorom lídri jednomyseľne podpísali spoločné vyhlásenie o ďalšom smerovaní Únie "Nevidím…

Lekár: Keby sa neočkovalo, bolo by oveľa viac infekčných ochorení a úmrtí

Košice 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Keby sa neočkovalo, bolo by oveľa viac infekčných ochorení a úmrtí, tvrdí prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Ivan Schréter. Zároveň pripúšťa určité riziko v súvislosti s očkovaním Odkedy sa zaviedlo povinné očkovanie proti mnohým…

Slovenskí prvovýrobcovia očakávajú vyššie nákupné ceny mlieka

Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Priemerná nákupná cena mlieka dosiahla vo februári tohto roku úroveň 29,52 eurocenta za kilogram, čo je v porovnaní s januárom 2017 navýšenie o 0,37 eurocenta za kilogram. Vývoj cien mlieka v ostatných štátoch EÚ je však dynamickejší Nepriaznivá situácia na domácom…

Deklarácia z rímskeho summitu zakotvuje princíp "viacrýchlostnej Európy"

Rím 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Andrew Medicchini)   Predstavitelia 27 členských krajín Európskej únie podpísali dnes na summite deklaráciu, ktorá zakotvuje princíp viacrýchlostnej Európy a záväzok pracovať na posilnení Únie prostredníctvom "ešte väčšej integrácie a väčšej solidárnosti" medzi jej členmi  Krajiny EÚ - bez Británie, ktorá chce Úniu opustiť…

Prezident k spomienke prvého židovského transportu: V súčasnosti opäť ožívajú temní duchovia minulosti

Poprad 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-CAF pap)   Pri príležitosti 75. výročia odchodu prvého transportu zo Slovenska do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na území okupovaného Poľska odhalili dnes v Poprade na fasáde Gymnázia na Kukučínovej ulici pamätnú tabuľu. Ide o miesto, kde boli týždeň pred transportom do koncentračného tábora umiestnené židovské…

Lukašenko objasnil, kto financoval provokatérov v Bielorusku

Minsk 25.  marca 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR - RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že osoby, ktoré chystali v krajine provokáciu (majdan), boli financované z amerických a nemeckých fondov, hlavne cez Litvu a Poľsko. Lukašenko urobil v utorok vyhlásenie, že bolo zadržaných niekoľko desiatok teroristov, ktorí…

Alojz Hlina: Slovensko nie je národom hrdinov, nikdy nebolo ani nebude, skôr je národom kolaborantov

Bratislava 25. marca 2017 (/HSP/Foto: screenshot videa)   Predseda KDH, Alojz Hlina sa zase raz vyfarbil. Na tlačovke venovanej inej téme sa zrejme preriekol a Slovákov svojim vyjadrením veľmi nepotešil. Podľa Hlinu totiž Slovensko nie je národom hrdinov, nikdy nebolo, ani nebude, ale skôr je to národ kolaborantov. Strana KDH…

Čaká aj Slovensko záplava z Ukrajiny? Poliaci sú nervózni: V Poľsku sú vraj 2 milióny Ukrajincov a vláda ich údajne chce 5 miliónov

Varšava/Moskva 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Sergei Grits)   Po Majdane začali Ukrajinci masovú emigráciu do Poľska, čo vyvoláva pocit nebezpečenstva u miestneho obyvateľstva, povedal vo vysielaní politickej diskusnej relácie „Miesto stretnutia“ poľský novinár Tomasz Maciejczuk Podľa jeho slov sa emigrácia nezačala kvôli vojnovým udalostiam, ale hneď po prevrate v Kyjeve:  „Všimli sme…

V Poľskú mladí ľudia podrezali ovcu a nahí sa pripútali k bráne koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau

Varšava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP File)   Skupina jedenástich mladých ľudí spôsobila v piatok poobede v Poľsku rozruch tým, že podrezala ovcu, vyzliekla sa donaha a následne sa pripútala k bráne bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Hovorca Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau v poľskom Osvienčime Bartosz Bartyzel povedal, že motív konania týchto…

Bulharsko pred voľbami: Prezident Radev zakázal ministrom hovoriť o prechode na euro a postavil Erdogana do pozoru

Sofia/Ankara 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Darko Vojinovic)   Turecký prezident Erdogan, ktorý dal najnovšie Turkom v Európe príkaz mať aspoň po 5 detí a tlačiť sa v celej EÚ do vplyvných funkcií, na konferencii Federácie balkánskych asociácií v Ankare ostro kritizoval Bulharsko, keď vyhlásil, že ono  „na prahu parlamentných volieb vyvíja na svojom území nátlak…

Mentoringový program ako možnosť pre študentov nájsť svoju cestu a cesta sociálnej zodpovednosti pre úspešné firmy

Košice/Bratislava 25. marca 2017 (HSP/Foto: AmCham/HSP)   32 vybraných študentov vysokých škôl a 24 riaditeľov slovenských a medzinárodných firiem sa uplynulý štvrtok už po šiestykrát stretlo na podujatí "Mentor Network Program", ktoré má študentom pomôcť pri hľadaní životnej cesty v rámci svojho budúceho povolania   Mentoringový program, inými slovami program sprevádzania mladého…

Duterte odmietol "idiotskú" pomoc EÚ

Manila 25. marca 2017 (HSP/Foto:TASR -AP Photo/Bullit Marquez)   Filipínsky prezident Rodrigo Duterte označil zástupcov Európskej únie, ktorí ho vyzvali k boju s narkotikami v krajine s pomocou rehabilitačných programov, "zkurvysynmi," informuje agentúra Reuters. Podľa agentúrnej správy EÚ prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala filipínskeho prezidenta k miernejším spôsobom boja s…

TopSpeed

TOP5 áut z divízie Porsche Exclusive

0

Pre väčšinu z nás sú vozidlá značky Porsche samé o sebe exkluzívne. No niektoré sú exkluzívnejšie než tie ostatné. Nemalou mierou sa na tom od roku 1986 podieľa divízia Porsche Exclusive. V podstate ide o zákazkové oddelenie, ktoré vám upraví autá podľa vašich vlastných predstáv. Táto divízia sa však podieľala aj na vývoji niektorých špeciálnych…

Keď skolabuje D1, s ňou aj Bratislava!

25

Mnohým vám dnešné popoludnie odchod z Bratislavy zásadne pokazila jedna nehoda kamiónu. Nehoda, ktorá ovplyvnila život niekoľkým desiatkám tisícom obyvateĺov. Prinášame vám jeden krátky postreh Tatiany KRATOCHVÍLOVEJ, členky združenia OZ Triblavina:

PSA zrejme kúpi ďalšiu automobilku

2

Francúzsky koncern PSA iba pred pár týždňami odkúpil automobilku Opel a vyzerá to, že porastie znova. Po tom čo PSA posilnilo pozíciu v Európe teraz plánuje zlepšiť postavenie v Ázii. Nepôjde ale o tak šokujúce prekvapenie ako v prípade Oplu. Ešte minulý rok sme informovali, že malajská automobilka Proton v posledných rokoch produkuje…

V piatok 31. 03. je v Moste najväčší BMW M zraz v ČR a SR

8

Takto pred rokom sa dvaja nadšenci najsilnejšieho písmena na svete ///M rozhodli pripraviť primárne pre majiteľov BMW M stretnutie na úvod novej sezóny. Žiadne postávanie pred obchodným domom, na veĺkom parkovisku, alebo niekde na odpočívadle. Pripravili seriózne zorganizované akčné stretnutie priamo na okruhu v Moste. Stretnutie obsahovalo možštvo voľných jázd…

Fraška za 14 miliónov: Aplikáciu O doprave používa denne 350 ľudí

10

Keď robia dvaja to isté nie je to to isté. Skvelým príkladom sú štátne mapy pre motoristov „O doprave“. Štát začiatkom roka 2017 predstavil tieto mapy s aktuálnymi informáciami o doprave (nehody, kolóny, uzávierky, obmedzenia, policajné hliadky). Tie sú dostupné cez web ale aj cez aplikáciu v mobile. Už ste…

Najpredávanejšie modely za rok 2016 na Slovensku? Niektoré vás prekvapia

8

Nedávno sme priniesli informácie o najmenej predávaných modeloch, alebo o najobľúbenejších značkách na Slovensku za rok 2016. Poznáte však najobľúbenejšie modely, ktoré sú hlavnými ťahúňmi jednotlivých automobiliek? Každá značka má zástupcu, ktorý je tým najobľúbenejším spomedzi iných. Pozrime sa spolu na to, ktoré autá jednotlivých značiek sú tie najobľúbenejšie na Slovensku.

KAMzaKRÁSOU

Ako prežiť hodinu ashtanga jogy v štýle Mysore?

0

Tento článok je skôr takým mojim postrehom k týmto hodinám, ktoré mňa osobne veľa o ľuďoch naučili, prípadne možno niekomu zodpoviem aj často kladené otázky ohľadne týchto hodín.

Kristína Farkašová: Pre toto sa už neplánujem vrátiť k ryšavej farbe

3

Pred pár mesiacmi si obľúbená moderátorka, herečka, spisovateľka a v nespolednom rade mamina dvojičiek zmenila svoju charakteristickú ryšavú farbu vlasov na prirodzenú hnedú. Hoci sa jej fanúšikom zmena spočiatku nepáčila, Kristína Farkašová si ju nevie vynachváliť . Roky sme si ju spájali ako ohnivú ryšavku, s tým však Kristína pred pár mesiacmi…

TOP 7 destinácii na leto s odletom z Bratislavy

0

Pomaly sa nám začína otepľovať, preto je najvyšší čas začať plánovať letnú dovolenku. Krajina faraónov, čajové plantáže, chutné tapas, najvyššia sopka Európy či najvyššia veža sveta. To je len malá ochutnávka zážitkov, za ktorými sa dá zaletieť z Bratislavy.  

Video Vyhýbajte sa dlhému sedeniu: Môže to spôsobiť tieto vážne zdravotné problémy!

0

Pracujete v kancelárii, na úrade, alebo máte inú sedavú prácu? Buďte skutočne ostražití, pretože dlhodobé a každodenné sedenie predstavuje pre organizmus veľké zdravotné riziko. Prečítajte si, čo všetko môže sedavý spôsob života zapríčiniť a ako sa tomu vyhnúť.

Recept: Krémová polievka s medvedím cesnakom

0

Toto je polievka z medvedieho cesnaku, ktorá zahreje, vyženie jarnú únavu a rozmazná chuťové poháriky. Očarí vás kombinácia stonkového zeleru, slepačieho vývaru horčicových semienok a neopakovateľného medvedieho cesnaku. Mňam!

Deborah Thomson vytvára originálne ručne maľované svadobné topánky podľa nevestinho želania!

2

Vybrať a hlavne nájsť tie správne svadobné šaty nie je jednoduché. No často je oveľa ťažšie nájsť tie správne topánky, ktoré sa hodia k šatám štýlom i farbou a zároveň nám vyhovuje aj výška opätku. Svadba zvyčajne nebýva takou udalosťou, ktorú absolvujeme často niekoľkokrát za život, a preto si zaslúži punc výnimočnosti. Ak…

TopDesať

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

Vulgárny tenista Kližan si spravil obrovskú celosvetovú hanbu

0

Keď to nejde, tak to jednoducho nejde alebo aj majster tesár sa niekedy utne. Fakt, že nie vždy sa dá žať len úspech, dokazuje aj niekoľko (nielen) slovenských prísloví. Niekoľkonásobne to platí aj v športe, o čom sa presvedčil slovenský tenista Karol Kližan. Ako píše portál TV Noviny, Kližan sa…

Hokejista na zápase NHL rozbil fanúšikovi tvár cez medzeru v mantineli

0

Hokejista tímu NHL Colarado Avalanche François Beauchemin trafil pukom do tváre fanúšika cez malú medzeru pre videokameru. Video z incidentu sa objavilo na YouTube. K incidentu došlo počas zápasu Detroit - Colorado Avalanche večer 18. marca. Beauchemin prihrával, puk však preletel cez pomerne malú medzeru v plexiskle a trafil tvár jedného…

Alkoholizmus ako národný šport? Podarenú českú paródiu si už prezrelo takmer milión ľudí

0

České komické duo Genzer a Suchánek hádam netreba nikomu predstavovať. Občas prídu s niečim vtipným, občas s niečim menej vtipným. Avšak dnes si pripomeňme jedno ich staršie video, ktoré jednoznačne patrí k prvej skupine ich vtipov. Zaujalo totiž už takmer 1 milión ľudí. Analýza hokejových podujatí sa zdá byť vďačným…

Českí policajti nedokázali zastaviť unikajúceho vodiča. Na pomoc si zavolali kamión

0

Celý incident sa odohral ešte v októbri roku 2016. Policajti z Třinca naháňali poľského šoféra BMW po tom, čo v miestnej časti Ropice natankoval a účet na čerpacej stanici nezaplatil. 27-ročný vodič však na výzvy nereagoval. Počas celej jazdy robil riskantné manévre, nebezpečne predbiehal ostatné vozidla a niekoľkokrát ohrozil aj ostatných účastníkov premávky. Dokonca nespomalil…

Čo sa deje pri zemetrasení? Znepokojujúce video ukazuje, že pevná Zem sa môže správať ako tekutina

0

Zemetrasenie je prírodný úkaz, ktorému by sa každý z nás najradšej vyhol. Našťastie, Slovensko zemetrasenia nepostihujú tak často a v takej intenzite, ako napríklad v Japonsku, kde sú zemetrasenia takmer na dennom poriadku. Ako sa však správa pevná zem počas zemetrasenia? Odhaľuje to toto znepokojujúce video. Skvapalňovanie je jav, pri…