Právo na informácie, objektivita médií a ľudské práva

Publikované 06.01. 2017 o 13:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objektivita médií, právo na informácie, sloboda slova, názoru a presvedčenia, verzus pokusy o ich obmedzenie a návody na použitie, manuály a ich produkcia (servis 24 hodín denne) na to zriadenými inštitútmi a inštitúciami zo zákona a mimo rámec ústavy. Ide o niečo, čo sa dostáva mimo rámec Listiny základných práv a slobôd, o niečo, čo „direct“ dikcia ústavy nepozná.
Okolo vzniku a začiatku fungovania CTHH MV ČR od 1.1.2017, prebieha v Česku verejná diskusia na úrovni politiky, naživo prenášaná českou verejnoprávnou televíziou, prostredníctvom kanálu ČT24 práve v ústavných súvislostiach. Vec bude diskutovaná na úrovni Českej snemovne.
Český web ponúka množstvo správ, informácií a referencií (ČT, ČRo, printové aj webové noviny a periodiká, wikipedie).
Ak budem čítať, pozerať a počúvať len to, čo mi „v dobrom“ odporúčajú „ministerstvá pravdy“ (Orwell), v ich akýchkoľvek inštitucionalizovaných podobách, hoc s tými najlepšími dobrými úmyslami, lebo, všetci chcú „len moje dobro“, nedozviem sa to, čo by som mal. Oboznamovanie sa s ich manuálmi neodmietam, siahnem po nich, ale, môže byť kontraproduktívne, čím sa minie s cieľom.
Nie, button (gombík) na vypnutie inetu „nemáme“, … nebudeme. Toto tvrdí CTHH MV ČR.
A centrum reaguje aj na tento Vianočný prejav prezidenta ČR Miloše Zemana:
„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.“
Kto je Jakub Janda „pornoherec“:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-pornoherec-Lidovky-prinaseji-portret-Jakuba-Jandy-468898
No, zrejme i tu bude pravda kdesi uprostred, hoc sa tak už od začiatku nejaví: Pri čítaní množstva informácií o hlavnom úmysle a cieli CTHH nemôže uniknúť, že koordinátorka centra s manželom, Eva Romancovová, bude značnú časť svojej koordinačnej (riadiacej) činnosti orientovať na neutralizáciu propagandy z Ruska, teda, proti ruskú propagandu viac, než tú opačnú, proti putinovskú…
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, chce prezidentove (Zemanove) podozrenia vyvrátiť zaslaním na pražský Hrad viac podrobnejších materiálov k činnosti a účele inštitútu.
Podoba so SÚTI: Takže 12-členný federálny úrad pre tlač a informácie (FM Pravdy) sa rozrastá v slobodnom a demokratickom Česku na jeho (hmm…) 20-člennú obdobu? A Slovensko? Ako a eko ďalej? No, pionierov nového SÚTI na Slovensku máme v osobách Smatanovcov, a dokonca aj, to snáď ani nie je pravda, bielej vrany (zvrátený zmysel titulu a jeho účelu): Benčíka, a spol. (okolo).
Pamätníci, zaspomínajme si:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
Manuál konšpiračných webov a stránok:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
K objektivite RTVS Slovenská RTVS sa denne rada chváli svojou údajnou objektivitou spravodajstva. Realita: Naša „verejnoprávna“ tzv. „citlivé“ pravdivé info často zverejňuje až pod tlakom, ak už nemá inú možnosť. Ide len na istotu. Do sporných správ sa nepúšťa. Leda najskôr až na druhý, tretí deň. Keď je vo veci úplne jasno.Vlastné zdrojové zázemie má slabé, správy zväčša preberá z iných už viackrát overených zdrojov. Aj preto je RTVS „objektívna“. Spravodajstvom uspokojuje väčšinu len menej náročných koncesionárov.
K „objektivite“ správ RTVS spravodajstva patrí aj „korektné“ vyhýbanie sa tomu, čo poznáme ako: „Čo sa nehodí, škrtnúť,“ (teda), radšej neinformovať vôbec. Pre istotu. A prechádza jej to. Jeden z dôvodov je politická klorektnosť voči systému. Druhý: Pohodlnosť. RTVS to vyhovuje.
Poznámka: Nový vizuál nezvyšuje obsahovú kvalitu spravodajstva.
Objektivita spravodajstva „verejnoprávnej“ RTVS neprekračuje úroveň ostatného mediálneho mainstreamu, skôr je pod ňou, čím si zaisťuje svoje „verejnoprávne“ istoty. Neprekračuje ani relatívnu slobodu a nezávislosť neštátnej TA3 (ponecháva jej „horúcejšie zemiačiky“). Za záhadných okolností je partnerom TA3, ktorý často supluje RTVS (napr. voľby). Zdravo zvedavej občianskej verejnosti a koncesionárom sa dá len odporúčať, aby seba uspokojujúco neostávali len v informačnej bubline (matrix) RTVS. Popritom, ani obmedzený mediálny priestor RTVS nie je ale zase až taký malý a obmedzený, aby ho v záujme svojej „verejnoprávnosti“ STV nedokázala využiť na priamu alebo nepriamu (podprahovú) manipuláciu diváka odkiaľsi – kamsi… (obrazom i slovom) politicky aj všeobecne.
A nedá mi: Slovenský koncesionár si zrejme nevšimol, alebo mu neprekáža, že RTVS si užíva letných a dnes zimných prázdnin! ČT24 nemá prázdniny. Ani dovolenky. Maká nepretržite 24 hodín denne. Aj vo sviatok. Zimné prázdniny STV v časti spravodajstvo a politická publicistika považujem za priam škandalózne! TA3 je neštátna televízia, má na ne „nárok“. Ale na svoju škodu.
Okrem toho, má excelentných redaktorov. Nie arogantných amatérov. Spolupracujú ako jedna rodina. Šlapú ako hodiny.
Poznámka: Končiacemu riaditeľovi RTVS (zmienil to viackrát) prekáža možnosť príjmu čétéčiek na Slovensku: RTVS prichádza o značnú časť divákov.
K boju proti extrémizmu v Česku V „práci s extrémizmom“ sú Česi na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni (intelekt!) než podobní „činovníci“ na Slovensku (kooperujúce ministerstvá vnútra, spravodlivosti a zahraničných vecí).
V Česku, mimo reálnych páchateľov fyzických trestných činov extrémizmu, nebola doposiaľ právoplatne odsúdená žiadna osoba, ktorá sa mala dopustiť (pokusy o obvinenie, obžalobu, sú takmer na dennom poriadku) verbálneho extrémizmu na verejnom priestranstve alebo verejných sociálnych sieťach.
Na Slovensku, prebiehajú pokusy kriminalizovať persóny okolo ĽSNS-Kotlebovci a pod. S rovnakou vážnosťou, hoc tiež s neistým a často „neúspešným“ výsledkom, no, s o to väčšou vehemenciou…
Osoby tohto typu v Česku požívajú plnú ochranu Listiny základných práv a slobôd, ústavy ČR a zákona (dokonca šíriteľ radikálneho islamu, pedagóg tauhídu, pražský moslim Vladimír Sáňka): Verbálne prejavy nacizmu, fašizmu a iného extrémizmu, hoc aj popieranie holocaustu, nespôsobujú žiadny priamy a bezprostredný následok, čo ešte nezakladá dôvod pre udelenie sankcie a ide o názor, presvedčenie, chránené slobodou slova, názoru a presvedčenia tak, ako uvádza ústava ČR. Slovenskí „odborníci“ na extrémizmus ale nemajú úplne jasno, čo je extrémizmus, a nedokážu „vyhmatať“ hranicu, hoc si na to upravili trestný zákon.
Poznámka: Popierači holocaustu koniec koncov nepatria pred súd, ale skôr do odbornej starostlivosti psychiatra alebo pred súd verejnosti; tá ich „porieši“ aj sama.
RTVS je spravodajsky slabučká. ČT24 je o viac stupňov vpredu. Ak si kto myslí, že problém tkvie v údajných „nízkych“ koncesionárskych poplatkoch, nech sa nenechá klamať a zavádzať: Intelekt, odbornosť a kvalita sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. RTVS nepozná a nechce poznať pojem priama interaktivita v rámci spravodajstva (okamžitá komunikácia s respondentmi) na aktuálne témy dňa.
ČT24 urobí denne toľko priamych rozhovorov, koľko ich neurobí RTVS ani za týždeň. Pričom neštátna TA3 je na tom máličko lepšie. K ČT 24 treba pridať verejnú publicistiku aj na ČT1. Česká televízia má právom titul Európskej Asociácie vysielateľov, ako reálne verejnoprávna televízia, čo platí obzvlášť pre spravodajstvo a publicistiku. RTVS sa hodnoteniu a jeho zverejneniu v r. 2015 „verejnoprávne“ vyhla.
Slovensko je ale ďaleko „vpredu“ pred Českom, vo výkone politickej nadpráce (úctivo sa poklonkuje Bruselu prostredníctvom svojich vládnych politikov, nimi nominovaných ministrov a výkonov ich úradníkov): Trestný zákon a jeho aktuálne experimentálne overovanie v trestnej, policajnej a súdnej praxi (neprávoplatný rozsudok nad Steigaufom/OS Revúca, a aktuálne otvorenie stíhania Mazureka pod priamym dohľadom, do práce vyšetrovateľov nezasahujúceho, prezidenta PZ Gašpara).
TA3 sa 5.1.2017 zaoberala Mazurekom a jeho výstupom v žilinskom regionálnom rádiu:
http://www.ta3.com/clanok/1097432/hlavne-spravy-z-5-januara.html
K jednému, zatiaľ neprávoplatnému, rozsudku:
http://blog.hlavnespravy.sk/689/boj-proti-pravicovemu-extremizmu-v-eu-a-jeden-slovensky-rozsudok/
RTVS voči prípadným obvineniam, že neinformuje, tobôž pravdivo alebo vôbec, vytvára „alibi“ aj tým, že „však“ z rokovaní parlamentu podávajú správy redaktori RTVS (akísi prekladatelia; už aj s návodom na použitie). Toho sa chopia spravodajskí komentátori a „dotiahnu“ vec do konca (tlač, web). RTVS Nemôže poprieť ani, že v čase denného vysielania, tým vedome a úmyselne filtruje správy z parlamentu. Koncesionári si môžu rokovania z parlamentu, pozrieť len zo záznamu (ten je ale možné zostrihať z rozličných, hoc aj „prevádzkových“ dôvodov) a vidieť ho len v noci, čím im uberá z práva na priame a bezprostredné, nikým a ničím neskreslené informácie. Väčšina bežných a normálnych ľudí spravidla spí…
Väčšinová verejnosť teda nevie, médiá neinformovali, že na stole parlamentu ležal návrh ústavného zákona, ktorým sa mal zmeniť, skôr zrušiť, článok Ústavy SR a jeho znenie, ani to, že parlament sa rozhodol, že vo veci návrhu nebude pokračovať.
Fejzbúku som položil korektnú otázku„Prosím, ak kto vie, čítal, zachytil, dáku tlačovú správu o návrhu na zmenu ústavy a vystúpení M. Kotlebu v slovenskom parlamente v dňoch 7. – 8.12. 2016, informujte ma v komentári a vložte odkaz pod tento môj príspevok. Kto z vás po nociach sleduje záznamy z rokovaní slovenského parlamentu na STV2? Ja nie. Spravidla spím. Poznámka: Časti vystúpení sú dostupné  zo záznamu na youtube. Oba záznamy mám. Osobne mi ide o poskytnutie info v znení otázky v prvej vete príspevku. O dáku zmienku v dennej tlači (médiá). Prípadne otázku zdieľajte. Ďakujem.“
Fejzbúk našiel toto (ale, len toto):
Návrh na zmenu textu ústavy SR K Čl.7 odsek 2 Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6146
Návrh predniesol dňa 7. a 8.12. 2016 Marián Kotleba:
https://www.youtube.com/watch?v=vUjAjWrASSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=lnLPDgk0NDs
K zmene ústavy došlo ústavným zákonom 90/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/51131/1/2
Tak, aj to by sme mali…
P.S. Donald Trump sa ide stretnúť s predstaviteľmi CIA, FBI, NSA (tajné služby), vo veci správy o údajných kyberútokoch na Clintonovej demokratov a americké voľby zo strany Ruska. Tie vyhlásia, že zodpovednosť za prehru Clintonovej, nesie ruská administratíva.
Otálanie so zverejnením správy a jej odloženie na piatok, komentoval Trump na twitteri: „Zvláštne. Veľmi zvláštne.“ („Very strong“). Správa zrejme ešte nie je, nebola, dostatočne vyzdrojovaná a vyargumentovaná) a preto ani verejne prezentovaná. No, o hakerských útokoch zo strany Rusov na amícke prezidentské voľby vraj niet pochybností. Tak, ako o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Hmm…
Ani odborníci na kyber ochranu (CSIS) nie sú si úplne istí „božskou neomylnosťou“ amerických spravodajských služieb. Teoreticky je možné report spracovať na čiukoľvek objednávku. Za info sa všade platí.
Ak sa potvrdí správa BBC, že Putin mal ovplyvňovanie volieb a útok na demokratov kyber útokmi vraj nariadiť, zrejme si USA a Rusko môžu byť fifty-fifty. A, ktorá spravodajská služba by nevyužila možnosti technológií PR.04, ak sa priam ponúkajú? Nuž, aj o tom je predsa hybridná, aj informačná vojna… (ide o tu len to, kto má lepších, zdatnejších odborníkov, špecialistov).
Tajné služby USA zistili, že ruské vládne špičky vraj oslavovali výsledok prezidentských volieb. A mali smútiť? Rozviedky si popri sústredení sa na Rusko, zrejme všimli (alebo nevšimli?), že Trumpovo víťazstvo oslavovala značná časť rozdeleného sveta, dokonca väčšina samotných bežných Američanov, ktorí ho volili. No, to mi je teda vážne, veľmi vážne, kompromitujúce zistenie…
Odchádzajúca Obamova administratíva sa správa priam škandalózne. Kope okolo seba.
Neškodí tým Obamovi, ani Putinovi, škodí Amerike.
Nositeľ Nobelovej ceny mieru za nič, by sa už nemal dotýkať ničoho, okrem svojej ženy, kamsi sa potichu „upratať“ a odovzdať oválnu pracovňu tomu machovi. Kongres si ho už ustráži…
Web o okolnostiach vzniku a začiatku činnosti inštitútu a úradu pod názvom: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, ponúka množstvo info…
Názov centra ako heslo vložte do vášho vyhľadávača.

482 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Jeruzaleme opäť prepukli zrážky medzi políciou a Palestínčanmi

Jeruzalem 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dusan Vranic)   V okolí Chrámovej hory v Jeruzaleme dnes opäť vypukli zrážky medzi izraelskou políciou a palenstínskymi demontštrantmi, informovala agentúra AP. Podľa hovorkyne izraelskej polície sa po večerných modlitbách zhromaždili v jeruzalemskom Starom meste tisíce moslimov. Časť z nich začala hádzať kamene a fľaše na…

Rakúsko vyzvalo Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov na pevninu

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzval dnes Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Urobil tak počas schôdzky vo Viedni s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom, informovala agentúra AP. Migranti, ktorí prichádzajú na člnoch na talianske ostrovy, sú v súčasnosti…

Šéfom britských liberálnych demokratov sa stal exminister Vince Cable

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady)   Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC. Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len…

Londýnskej polícií pomôžu pri identifikácii obetí požiaru americkí experti

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Londýnska Metropolitná polícia sa stále pokúša zistiť totožnosť všetkých obetí júnového požiaru výškovej budovy Grenfell Tower. S prosbou o pomoc sa v tejto veci obrátila na skúsených amerických expertov, ktorí pomáhali s identifikáciou obetí po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.…

Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca Matoviča

Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a…

Eurokomisárka Jourová sa pustila do premiéra: Fico nemá dosť údajov o tom, čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Komisárka v reakcii na stredajšie (19.7.) vyhlásenie…

Viedenské letisko sprísňuje bezpečnosť, pasažierom bude snímať tváre

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Hans Punz)   Na medzinárodnom letisku Viedeň-Schwechat pribudne onedlho na miestach pasovej kontroly aj systém, ktorý bude snímať tváre pasažierov a ich črty porovnávať s naskenovanými fotografiami, ktoré majú vo svojich pasoch. S odvolaním sa na vyhlásenie vedenia letiska dnes o týchto sprísnených bezpečnostných opatreniach informovala…

Chester Bennington, spevák skupiny Linkin Park, zrejme spáchal samovraždu

Los Angeles 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/John Shearer/Invision/AP)   Spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington zomrel dnes vo veku 41 rokov po tom, ako zrejme spáchal samovraždu. S odvolaním sa na vyhlásenie koronera okresu Los Angeles o tom informovala agentúra AP. Hovorca koronera Brian Elias uviedol, že prípad sa…

Neokoni ničia suverénne krajiny už dvadsať rokov. Sedem krokov k úplnému zničeniu

Londýn/Moskva 20. júla 2017 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novinára Neila Clarka o podobnej šablóne deštrukcie bývalej Juhoslávie, Líbye a Sýrie. Multi-etnický, sekulárny, sociálne orientovaný štát bohatý na prírodné zdroje s ekonomickým systémom charakterizovaným vysokou úrovňou verejného/sociálneho vlastníctva a veľkorysým sociálnym a vzdelávacím systémom. Nezávislá zahraničná politika, priateľské…

Počas koncertu v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron zomrela talentovaná speváčka Barbara Weldensová

Paríž/Goudron 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Francúzska šansonierka Barbara Weldensová (35) skolabovala v stredu večer počas koncertného vystúpenia a zomrela na následky zástavy srdca ešte pred príchodom privolaných zdravotníkov. Stalo sa tak v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron v departemente Lot ležiacom asi 130 kilometrov severne od Toulouse, kde umelkyňa…

Po ozbrojenom prepade klenotníctva v Linzi pátrajú po páchateľoch

Linz 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Sven Friebe)   Lupičov-profesionálov predpokladá polícia za dnešným ozbrojeným prepadom klenotníctva v centre hornorakúskeho mesta Linz. Štvorica mužov pri ňom ukoristila drahé hodinky v zatiaľ nezverejnenej, avšak zrejme značnej hodnote a ušla z miesta činu neznámym smerom na aute typu Volkswagen Vento odcudzenom vo Welse. Pátranie…

BBC: V Anglicku musia školy zamestnať 70 000 ne-bielych učiteľov navyše, aby odrážali demografiu študentov

Londýn 20. júla 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   BBC v správe uvádza, že Ministerstvo školstva (DfE) by malo zamestnať 68 000 učiteľov s etnickým pozadím navyše, aby lepšie odrážali demografiu žiakov v Anglicku. „Iba 13% učiteľov zo štátne dotovaných škôl má etnické pozadie v porovnaní s 27 % žiakmi,“ sťažuje sa BBC News uvádzajúc, že analýza…

Prehovoril človek, ktorý mal najlepší výhľad na Cavendishov pád: Saganove vylúčenie bolo nesprávne

Bratislava 20. júl 2017 (HSP/Pluska/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   O Saganovom vylúčení z Tour de France prehovoril cyklista Ben Swift. Tvrdí, že vylúčenie Sagana bolo nesprávne Vylúčenie slovenského cyklistu zo slávnej Tour de France vyvolalo rozruch, ktorý výrazne prekročil slovenské hranice. Peter Sagan dostal počas štvrtej etapy trest za to, že spôsobil lakťom pád…

Richter sa ospravedlnil novinárke Tódovej za komunikáciu sociálneho pracovníka. Lukáčová: Návštevy sa dotknú aj verejne známych osôb

Bratislava 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Bauman)   Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo…

Americký policajt, ktorý zastrelil ženu, bol moslim

Minneapolis 20. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/City of Minneapolis)   Svetom otriasla šokujúca správa o smrti Austrálčanky, ktorá bola zastrelená policajnou hliadkou v USA. Ku tragédii došlo po tom, čo Austrálčanka Justine Ruszczyková nahlásila na policajnú linku svoje podozrenie, že v okolí jej bydliska sa pohybuje sexuálny násilník. Člen privolanej hliadky ju zastrelil, keď v pyžame…

Washington Post: Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych teroristov a zakázal CIA dodávať im ďalšie zbrane. Rusko ocenilo túto "vynikajúcu" správu"

Washington 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik takzvaných "umiernených" vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP Informáciu o zrušení…

Zúrivosť v Pentagone, Turci "natreli 10" tajných základní USA v Sýrii

Pentagon 20. júla 2017 (HSP/rusvesna/Foto:Screenshot rusvesna)   Podľa informácii rusvesny  Turci prezradili polohu 10 tajných základní, ktoré Pentagon využíval v Sýrii, na území pod kurdskou kontrolou. Na týchto základňach (dve letecké základne a osem opevnených bodov) sa nachádzali príslušníci amerických špeciálnych síl. Informáciu priniesla turecká agentura Anadolu "Americké špeciálne jednotky…

Kanadský guvernér si ku britskej kráľovnej dovolil to, čo na verejnosti nerobia ani členovia kráľovskej rodiny

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Generálny guvernér Kanady David Johnston obhajoval svoje rozhodnutie porušiť protokol a dotknúť sa na verejnosti britskej kráľovnej Alžbety II. tým, že chcel panovníčke pomôcť na klzkých schodoch pri Kanadskom dome v Londýne. Alžbeta II. navštívila v stredu pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanadskej…

TopSpeed

Prečo sú u nás ceny benzínu a nafty najvyššie v okolí?

20

Nezvykneme sa, a ani neplánujeme politicky sa angažovať. Sme automobilový magazín a veríme, že našou prácou dokážeme osloviť zástancov a prívržencov všakovakých strán, hnutí či svetonázoru. Náš spoločný menovateľ je totiž vášeň pre autá, motorizmus, zážitky s nimi spojené a v neposlednom rade slobodu pohybu, ktorá s nimi prichádza. Život v…

Bude Peugeot 308 GTi ešte výkonnejší?

0

Svet hot-hatchov je veľmi rýchly. Za poslednú dobu prišlo zopár noviniek, ktoré si už teraz zákazníkov a potenciálnych záujemcov namotali, a to ešte nie sú ani riadne v predaji. Na to, aby boli iné značky konkurencieschopné, musia z aktuálnych modelov vyťažiť viac. Platí to aj pre Peugeot 308 GTi? 

Nová Honda Civic Type R TCR bude na tratiach od roku 2018

0

Séria TCR uzrela svetlo sveta v roku 2015. Po slabšom začiatku, keď bol vozový park takpovediac pozliepaný z rôznych cupových hatchbackov sa séria ujala a teší sa obrovskému rozkvetu. Ubehli dva roky a mnoho ľudových značiek má v tejto sérii svoje auto. Úspech série TCR je dostupnosť. Továrenské tímy sú vyslovene zakázané. Autá sa od…

Stop spaľovacím motorom poškodí ekonomiku

5

Ekologické myslenie je v súčasnosti silnejšie ako kedy pred tým. Najviac na frak dostávajú motoristi, a od násobne väčších znečisťovateľov ozvdušia sa dlhodobo odvracia zrak. Pred pár dňami média priniesli štúdiu, v ktorej vypracovali dopad na nemeckú ekonomiku v prípade, že spaľovacie motory zakážu. Stop spaľovacím motorom je podľa zistení štúdie riskantné riešenie. Následky budú katastrofálne…

Test Audi A5 Sportback 2,0 TDI quattro

0

Audi A4 B9 nás presvedčilo, že patrí na vrchol triedy. Technici zapracovali najmä na podvozku a odviedli ozaj výbornú prácu. Iba nedávno sme testovali Audi S5 B9 s 354 koňovým 6-valcom pod kapotou. Podobne ako A4, opäť zaslúžene získalo výborné hodnotenie za výkon, zvuk, športovosť, ovládateľnosť, ale aj pohodlie a každodennú použiteľnosť.…

Je lepší núdzový pruh na diaľnici v strede alebo na krajnici?

3

Zápcha na diaľnici nie je nič výnimočné. Stačí malá kolízia alebo pokazené auto a plynulosť premávky je hneď narušená. Tú vo výraznej miere brzdia zvedavci, ktorí sú schopní spôsobiť ďalšiu nehodu. Realita na slovenských cestách je, bohužiaľ, taká, že mnoho vodičov pre svoje ego, či nevedomosť nevytvorí tzv. núdzový pruh, ktorý by prejazd…

KAMzaKRÁSOU

Ženský kouč Martin Tóth: Chcem, aby si ty bola fit!

3

V dnešnej dobe je na ženskú krásu vyvíjaný obrovský tlak. Určuje sa štýl, váha, oblečenie, vlasy a mnohé iné. A ak náhodou do prototypu dnešnej krásy nezapadáme, cítime sa skľučujúco, nechcene a bezvýznamne. No pritom jediné, čo my, ženy, urobiť môžeme, je cítiť sa dobre vo vlastnom tele. V akomkoľvek tele. Vážiť si samu seba a s hrdosťou…

Video Nekompromisný prieskum: Ako vyzerá ideálna ženská postava?

7

Z každej strany sa na nás valia články a videá o dokonalých ženských postavách. Kult dokonalosti sa stále viac a viac dostáva do popredia a pritom sami netušíme, čo to tá dokonalosť je. Predstava o "dokonalosti" sa totiž u každého líši a ideálna ženská postava vyzerá u každého muža úplne…

Ako by mala vyzerať nápaditá svadobná torta?

4

Rôzne tvary, farby či techniky zdobenia... Na svadbe môže hostí zaujať nielen prekrásna nevesta, ale i nápaditá svadobná torta, ktorú budú svadobčania obdivovať z každej strany. V dnešnej dobe sú už torty považované za umelecké diela, veď posúďte sami a nechajte sa inšpirovať.

Cirok: Zdravá a bezlepková obilnina

5

Obilniny sú u väčšiny ľudí každodennou súčasťou stravy. Medzi najznámejších zástupcov tejto kategórie potravín patrí napríklad pšenica, jačmeň, ovos či raž, no radíme sem i ryžu či kukuricu. Cirok však už tak rozšírenou obilninou nie je. To je však veľká škoda, pretože ide o veľmi zdravú potravinu plnú cenných látok. Cirok je…

Recept: Lahodný višňový chlebíček

4

Ak ste si zavarili višne a milujete chuť kokosu, môžete vyskúšať tento skvelý višňový chlebíček zo samých chutných ingrediencií. Aby koláč krásne držal tvar, formu poriadne vymastite maslom.

Už žiadne diéty po 35-ke! Vyskúšajte zrýchliť váš metabolizmus

6

Viete o tom, že každý z nás má svojho vlastného osobného trénera a to aj bez toho, aby sme navštevovali fitness centrum alebo posilňovňu? Je to tréner alebo osobný „otrok“, ktorý nám pomáha spaľovať kalórie a zabraňovať ukladaniu tuku. Je to práve metabolizmus, ktorý to všetko robí. Ak metabolizmus funguje správne, znamená to viac spálených…

TopDesať

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Levitujúci vták alebo dokonalá synchronizácia snímkovej frekvencie kamery?

0

Vtáky lietajú. To je to, čo robí z vtákov vtáky (teda aspoň väčšinu z nich). Vtáky však nedokážu lietať bez pomoci svojich krídiel. Avšak niekedy príroda (alebo technika?) dokáže robiť naozaj obrovské divy. Tentokrát v hlavnej úlohe neznámy vták a domáca bezpečnostná kamera. V minulosti sme ti už priniesli podobný…

Zrážka dvoch nákladných áut spôsobila mohutný výbuch v Číne

0

V čínskej provincii Če-ťiang neďaleko mesta Chang-čou sa zrazili dva nákladiaky, čo spôsobilo mohutný výbuch. Okamih zrážky bol zachytený na videu V dôsledku dopravnej nehody nikto nezahynul ani nebol zranený. Vodič nákladiaku okomentoval incident pre CCTV News. "Akonáhle sme sa zrazili, hneď som začulu výbuch. Ani som nevidel, ako sa to stalo. Proste…

22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré nikdy neuvidíme v učebniciach

0

Pre mnohých ľudí je história len nuda, ktorú museli študovať v škole. Všetci poznáme ten dejepis, na ktorý sme sa museli učiť desiatky dátumov. História však nie je iba taká plytká, ako nás naučila škola. Tu je 22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré hovoria viac ako môžu slová vyjadriť.   John F. Kennedy…

Fotograf našiel na francúzskom vidieku opustený dom. To, čo našiel vo vnútri, ho šokovalo

0

Človek by očakával, že ak vstúpi do takéhoto domu, nenájde nič okrem prázdnych izieb. Tento opustený nenápadný dom však ukrýva svoje tajomstvo, ktoré môžeš objaviť spoločne s fotografom. Ten ostal príjemne šokovaný po tom, čo do domu vstúpil a našiel ho kompletne zariadený v pôvodnom stave. Ako dodáva sám fotograf,…

Príroda neprestáva fascinovať. Takto to vyzerá, keď je stádo byvolov silnejšie ako lev

0

V provincii Limpopo v Juhoafrickej republike stádo byvolov zachránilo prd smrťou svojho súkmeňovcov, na ktorého zaútočili levy. Na videu zverejnenom na YouTube je vidieť, ako dva levy zaútočili na zviera a zvalil ho na zem. Nečakane sa však objavilo stádo byvolov. Pomocou ostrých a nebezpečených rohov začali odháňať lovca od…