Rusko preberá kormidlo usmerňovania globalizácie (k vystúpenia Vladimíra Putina na Valdajskom klube v Soči)

Publikované 23.10. 2017 o 18:45 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Tohtoročný pravidelný medzinárodný Valdajský diskusný klub, ktorý sa nedávno konal v Soči vyvolal veľký medzinárodný ohlas hlavne preto, že Vladimír Putin či už vo svojom prejave alebo v odpovediach na kladené otázky ostro skritizoval medzinárodnú politiku USA nazývajúc ju hulvátskou, bezočivou, založenou na vlastnej výnimočnosti, egoizme, pohŕdaní ostatnými, šírení chaosu, teroru, revolúcií a vojen. Po rozpade ZSSR Rusko dokorán a s dôverou (Slovanom príznačnou) otvorilo brány USA a naskytla sa jedinečná príležitosť otvoriť novú kapitolu dejín civilizácie, k čomu však nedošlo, lebo USA hrubo zneužili túto dôveru koristníckymi zámermi (čo je príznačné pre Anglosasov) úplne ovládnuť a rozvrátiť Rusko s cieľom bezprecendentne kradnúť ich surovinové bohatstvo, ktoré sa malo prostredníctvom divokej privatizácie organizovanej cez vlastizradných oligarchov dostať do rúk amerických a nadnárodných korporácií. Kto však druhému jamu kope, sám do nej spadne. Platí to tak v medziľudských ako aj medzinárodných vzťahoch. Putin priznal, že ich dôvera voči Západu bola ich veľkou chybou, lebo sa opierala o naivnú predstavu. Táto neblahá skúsenosť s „vyspelým Západom“  sa stala pre nich veľkým mementom a poučením do budúcnosti. Západ na čele s USA „dobrosrdečne“ posunul hranice NATO k hraniciam Ruska a cez podporu terorizmu, organizovanie chaosu a občianskych vojen začal zakladať požiar (Irak, Gruzínsko, Sýria, Ukrajina), ktorý sa mal postupne preniesť cez bývalé republiky ZSSR (Kazachstan, Turkmenistan, Azerbajdžan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan) až na teritórium Ruska. Rusko na tieto podpaľačské zámery USA zareagovalo skvelo svojou vojenskou operáciou v Sýrii, čím si vydobylo medzinárodný rešpekt ako znovuzrodená po bývalom ZSSR svetová veľmoc, ktorá sa stále viac derie dopredu a stáva sa lídrom, ktorý začína udávať hlavný tón celosvetovému globalizačnému a integračnému procesu, ktorý je zákonitý. Otázkou je, ako bude vyzerať a podľa akých princípov sa bude realizovať.

Sú možné dva hlavné scenáre. Prvý scenár pripravovali svetovládne elity už veľmi dlho pod názvom NWO (Nový svetový poriadok), ktorý mal nastoliť diktát úzkej skupiny najmocnejších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácii, čiže globálny fašizmus. Ak by sa im bolo podarilo ovládnuť a rozvrátiť Rusko, už by sme ako zotročení a očipovaní väzni žili v jednom veľkom celosvetovom žalári.  Tieto plány neokonzervatívnych globalistov (neokonov) sa našťastie rúcajú, poslednými mohykánmi ich presadzovania po tom, čo Trump sa v USA proti ním vzoprel, sú okrem neokonzervatívcov USA aj centrálne orgány EÚ s ich človeka zotročujúcou fašistickou diktátorskou politikou sociálneho inžinierstva (gender ideológia, multikulturalizmus, feminizmus, …) a islamizácie Európy. Tento diabolský scenár je vskutku dielom najoddanejších prisluhovačov Satana (tzv. synagógy Satana) navonok reprezentovaný hlavne cez ich odpornú kreatúru – Soroša. Aj keď neokoni utŕžlili ťažké rany, stále sa nevzdávajú, majú pod kontrolou kongres USA, ktorý naprieky Trumpovi presadzuje doterajšiu hulvátsku medzinárodnú politiku USA, ktorá sa však vďaka hlbokým vnútorným rozporom v USA navonok prejavuje ako stále viac chaotická a schizofrenická. Aj to je príznak toho, že USA pomaly opúšťajú svoju doterajšiu dominantnú pozíciu v medzinárodných vzťahoch, ktorá sa čoraz razantnejšie presúva na Východ (Rusko, Čína).

Vladimír Putin na Valdajskom fóre veľmi jasne sformuloval diametrálne odlišný scenár riadenia globalizačného procesu. Zdôraznil potrebu novej politickej kultúry a dodržiavania štandardných pravidiel medzinárodných vzťahov, ktoré zabezpečia vyváženosť záujmov veľmocí, znížia medzinárodné napätie a prispejú k diplomatickému riešeniu konfliktných situácií. Nebezpečné konfliktné situácie je potrebné trpezlivo rozmotávať a nie sekať. S dvojakými štandardami sa musí prestať. V súčasnom svete už strategická výhra nie je možná na úkor druhých, ako to doteraz robili USA. Vedecko-technický pokrok, robotizácia, informatizácia vedú k hlbokým ekonomickým, sociálnym, kultúrnym a hodnotovým posunom. Pred ľudstvom sa otvárajú úplne nové horizonty, a preto je veľmi dôležité, ako sa budú prebudovávať vzťahy v trojuholníku: ľudia – technika – príroda. Rast ekologických problémov, riešenie otázok nezamestnanosti ako dôsledku robotizácie, umelá inteligencia a iné sa stavajú okrem geopolitického faktora ďalším významným faktorom, ktorý bude výrazne vplývať na oblasť politiky a bezpečnosti (napr. prudký vývoj nových zbraňových systémov). Ak nezabezpečíme sociálnu bezpečnosť, slobodu, prestaneme si vážiť tradičné etické hodnoty a predovšetkým ľudskú dôstojnosť, nevyhneme sa nástupu mocenskej totality, vzniku kastových štruktúr a sociálnym konfliktom, lebo rast sociálnej nerovnosti a pocity nespravodlivosti sú príčinou narastania radikalizmu. Odkedy sa USA vyhlásili za víťazov studenej vojny a začali otvorene zasahovať do vnútorných vecí iných štátov, vzájomná nedôvera a globálna nerovnováha narástli do takých obludných rozmerov, že vážne ohrozujú existenciu civilizácie. K deštrukčnej bezočivej a parazitickej politike USA Rusko predkladá  alternatívu. V rýchlo sa meniacom svete musíme byť pružnými, schopnými rýchlych a presných reakcií uvedomujúc si veľkú zodpovednosť pred budúcnosťou.  Bude potrebná ťažká a trpezlivá práca pri formovaní jednotnej efektívnej riadiacej architektúry, kde bude Rusko aktívne pôsobiť spolu aj s ostatnými zainteresovanými partnermi. V budúcom svetovom poriadku a globálnom systéme riadenia bude aj naďalej významnou úloha OSN, ktorá bude musieť prejsť potrebnými reformami, aby nedochádzalo k znižovanie jej dôležitosti a zneužívaniu na presadzovanie vlastných zámerov (zrejme USA), čo priviedlo OSN do slepej uličky. V súčasnosti vo svete vznikajú nové centrá vplyvu a modely rastu, vytvárajú sa civilizačné aliancie, politické a ekonomické zoskupenia. Táto rôznorodosť sa nedá unifikovať – preto je potrebná harmonizácia spolupráce pod hlavičkou OSN. Každé zoskupenie má právo fungovať podľa svojich predstáv a  princípov zodpovedajúcich jeho historickým, kultúrnym a geografickým špecifikám. Zachovanie jedinečnej identity každého národa a regiónu ako aj garancia štátnej suverenity sa musia stať základom medzinárodných vzťahov. Ďalšie rozvíjanie civilizácie je možné len na základe kolektívnych riešení, ktoré budú zabezpečovať rovnováhu záujmov zainteresovaných a nie dominanciu záujmov amerických mocenských elít nad záujmami ostatného sveta. Svet sa mení – Rusko však demonštruje stabilitu, predvídateľnosť a spoľahlivosť zahraničnej politiky. Preto sa stáva stále významnejším partnerom mnohých krajín rozvíjajúc s nimi vzájomne výhodnú  spoluprácu, ale aj dobré, ba takmer priateľské osobné vzťahy s ich politikmi. Preto sa Rusko stáva dôveryhodným lídrom pri riešení medzinárodných vzťahov a čoraz viac krajín ochotne uznáva túto jeho pozíciu. Výrečným svedectvom je napríklad aj prvá návšteva kráľa Saudskej Arábie (najoddanejšieho spojenca USA) v Moskve. Rusko nezrádza svojich partnerov, dodržiava sľuby, dohody a záväzky,  a preto na medzinárodnej politickej scéne začína dominovať nielen vďaka svojej vojenskej sile, ale hlavne vďaka diplomatickej pružnosti, rýchlosti riešenia problémov a spoľahlivosti. Záujem o Rusko vo svete rýchlo rastie.

Ďalej Putin naznačil aj nadchádzajúce zmeny v diplomacii voči USA. „My sa USA nebojíme“ – vyhlásil. Rusko preukazovalo doteraz vysokú mieru trpezlivosti, odteraz budú ich kroky zrkadlové. Najbližšie sa to bude týkať reakcie na postup USA voči ruským informačným kanálom ako „Russia Today“ ako aj na porušenie dohôd ohľadom rakiet stredného doletu.

Stabilita a dôvera v Rusko rastie aj preto, že sa zlepšujú jeho ekonomické parametre. Medziročná inflácia poklesla na 3%, nezamestnanosť pod 5%, obchodná bilancia vykazuje kladné saldo, rastú zlaté rezervy a klesá podiel ropy a plynu v národnom dôchodku.

Protikladom skvelého diplomatického prejavu Putina je primitívna a hlúpa odpoveď veľvyslankyne USA pri OSN Nikki Haleyovej, ktorá v televíznej besede v prítomnosti Madeleine Albrightovej a Condoleezzy Riceovej na otázku, prečo v USA neutícha protiruská hystéria odpovedala, že dôvodom je zasahovanie Ruska do ich volieb, lebo Rusko je ekonomicky a vojensky slabé, a tak svojimi zásahmi vyvoláva zámerný chaos v iných krajinách vrátane USA, aby podkopalo ich demokratický systém a tak ich oslabilo. Ak by to vraj nerobilo, USA by sa k nemu správali dobre. Nuž, odpoveď veru hodná vysokopostaveného diplomata USA, ktorá na ruských televíznych kanáloch vyvolala doslova búrku smiechu a výsmechu.

Netreba byť ani prorokom, aby človek vedel predvídať, aký princíp globalizácie nakoniec zvíťazí, či sionisticko-anglosaský, diktátorsky, parazitický a zotročujúci človeka a národy reprezentovaný svetovládnymi záujmami mocenských a politických elít, alebo slovanský princíp vzájomného rešpektovania národných záujmov, vzájomne výhodnej spolupráce a povznesenia ľudskej dôstojnosti reprezentovaný Ruskom ako vedúcou silou slovanského sveta. Už len slepí nevidia, že nastáva éra Slovanov a Putin to veľmi dobre vie, keď suverénne prehlásil, že nepriateľstvo Ukrajiny voči Rusku pominie a dva bratské národy, ktoré Putin považuje za časti toho istého národa, sa raz určite zjednotia. Pokrokový svet vzhliada na Rusko ako na maják, odkiaľ sa šíri svetlo pravdy a optimizmu do budúcna. Rusko sa už prestane prispôsobovať pravidlám, ktoré doteraz diktovali USA. Práve naopak, odteraz budú musieť USA chtiac-nechtiac rešpektovať pravidlá, ktoré do medzinárodnej diplomacie aktívne zavádza Rusko, ak nezochcú vyzerať pred svetom ako úplní hlupáci.

Náš optimizmus je teda na mieste a má sa o čo oprieť. Hore hlavy, Slováci! Budúcnosť patrí nám! Pričiňme sa o ňu aj pri najbližších voľbách. Voľme tých, ktorým záleží na našom všeobecnom dobre a sú nositeľmi aj vyšších ľudských a národných ideálov, a nie tých, ktorým ide len o vlastnú moc a peniaze.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Ríme sa obrovský strom zrútil na vozidlo taxislužby, vodič skončil v nemocnici

Rím 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA/Matteo Guidelli)   Obrovský strom - pínia - sa zrútil v talianskom hlavnom meste Rím na vozidlo taxislužby. Dve pasažierky-turistky vo vozidle vyviazli, našťastie, bez ujmy na zdraví, vodiča však so zraneniami previezli do nemocnice, informovali v pondelok miestni hasiči. Jedna z cestujúcich pre talianske médiá…

Minister Gajdoš prijal troch zahraničných predstaviteľov

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal ministra obchodu amerického štátu Indiana Jima Schellingera, náčelníka generálneho štábu maďarských ozbrojených síl Tibora Benkő a veľvyslanca Estónska v SR Reina Oidekivima. Všetkým predstavil strategické dokumenty, ktoré pripravil rezort obrany. Témou rokovania…

INEKO zverejnil hodnotenie nemocníc Slovenska. Je tá najlepšia vo vašom kraji?

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Oliver Ondráš)   Najlepšími nemocnicami sa v tomto roku stali Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku a Ľubovnianska nemocnica, n. o. Vyplýva to z hodnotenia zdravotníckych zariadení, ktoré v pondelok zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Ružomberská nemocnica zvíťazila v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc a ľubovnianska v kategórii všeobecných…

Kurz informoval prezidenta o stave rokovaní o novej vláde

Viedeň 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Kurz neprezradil s kým sa chystá vytvoriť budúci vládny kabinet Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz, poverený rokovaniami o vytvorení budúcej vlády, informoval dnes prezidenta Alexandra Van der Bellena o stave rozhovorov, ktoré vedie s ďalšími subjektmi. Ani po hodinovom stretnutí s…

Orbán k výročiu revolúcie 1956: Západ obdivoval revolúciu, no nechápal ju

Budapešť 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/MTI/Tamas Kovacs)   Ľudia zo Západu síce obdivovali maďarskú revolúciu z roku 1956, no nechápali ju, povedal v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Uviedol to počas prejavu pred budapeštianskym Domom teroru pri príležitosti 61. výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii. "Nechápali, prečo sme…

Katalánska strana za nezávislosť CUP vyzvala na občiansku neposlušnosť

Barcelona 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Krajne ľavicová katalánska strana za nezávislosť regiónu, Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP), vyzvala v pondelok na "masovú občiansku neposlušnosť" Kataláncov. Výzva prišla po bezprecedentnom kroku španielskeho kabinetu, ktorý aktivoval článok ústavy umožňujúci ústrednej vláde zasahovať do riadenia autonómneho Katalánska CUP je v regionálnom…

Neďaleko poľskej obce Nowe Gronowo sa zrazil vlak so smetiarskym autom; hlásia 16 zranených

Varšava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michal Tulinski)   Šestnásť ľudí, vrátane 3,5-ročného dieťaťa, sa v pondelok zranilo pri zrážke motorového vlaku so smetiarskym autom na severe Poľska. Informovala o tom agentúra AP. Motorový vlak sa zrazil s nákladným autom v pondelok popoludní pri nestráženej križovatke neďaleko obce Nowe Gronowo, uviedol to…

Žena, ľutujúca potrat po znásilnení: “Zo znásilnenia som sa dostala, no z potratu nikdy...”

Severné Írsko 23. októbra 2017 (HSP/lifesitenews/Foto: screenshot YouTube)   Znásilnená a tehotná v trinástich rokoch Lesley McAskieová bola dotlačená k jednej desivej udalosti do druhej. Po 40 rokoch však opisuje, že zápasí viac s potratom, než so znásilnením, ktoré prežila Žena zo Severného Írska otehotnela po sexuálnom útoku, keď mala iba 13 rokov.…

Sisák: Hlavným problémom školstva je rozbitie učňovského vzdelávania

Košice 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR – František Iván)   Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) Lukáš Sisák chce z pozície kraja uprednostňovať domáce sociálne či obecné podniky pred cudzími firmami. V školstve za najzávažnejší problém považuje rozbitie a znefunkčnenie systému učňovského školstva. Uviedol to v rozhovore pre TASR…

Zeman poverí Babiša vyjednávaním o novej vláde

Praha 23. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Zeman a Babiš sa dnes stretli na zámku v Lánoch Český prezident Miloš Zeman poverí na budúci týždeň vyjednávaním o novej vláde predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, ktorého strana zvíťazila vo voľbách do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Babiš to oznámil v…

Šefčovič: Musíme lepšie komunikovať, čo všetko sa od vstupu do EÚ zlepšilo

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov SR k zahraničnej politike Slovenska je veľmi významné aj z hľadiska volebných výsledkov vo viacerých európskych krajinách. Vyhlásil to v pondelok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. "Je evidentné, že strany s jasným protieurópskym programom dosiahli významné výsledky.…

Gröhling: Ministerka by mala povedať, či príde sľubovaná reforma alebo sa bude na rezorte školstva len kúriť a svietiť

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Podľa Gröhlinga vyhlásenie ministerky Lubyovej, že predloží vlastnú koncepciu, vyvolalo u verejnosti a škôl neistotu Vedenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo urýchlene ohlásiť aspoň tri pozitívne zmeny, ktoré plánuje v školstve presadiť, tvrdí poslanec NR SR za stranu Sloboda…

Prezident, predseda Národnej rady a premiér vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO

Bratislava 23. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Slovenská republika dokáže byť vplyvnou a sebavedomou krajinou iba v rámci súdržnej EÚ, pričom každý jeden z dôležitých problémov nedokáže vyriešiť žiaden štát EÚ samostatne. Zhodli sa na tom v pondelok traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej…

Hovorca prezidenta Zemana, Jiří Ovčáček: "Pražská kaviareň" je nešťastím českej histórie, pretože títo ľudia nedokážu prijať iný názor, než je ten ich

Praha 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček už viackrát zaujal vyjadreniami v médiách. Tento raz komentoval odporcov Miloša Zmena, ktorých sám prezident pomenúva "pražská kavárna". Podľa Ovčáčka sú títo ľudia nešťastím českej histórie, pretože nedokážu prijať iný názor, než je ten ich. "Títo ľudia nevedia prijať odlišný…

Bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska zadržala polícia. Mal si objednať vraždu

Bratislava 23. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska zadržala polícia. Podozrivý je z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej. Informáciu priniesol portál sme.sk. Podľa portálu prípad rieši Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vyšetrovanie mala začať na…

AFD zablahoželala Babišovi k skvelému víťazstvu, porozumel podľa nej obavám ľudu

Praha 23. októbra 2017 (HSP/Echo24/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podľa Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa Česká republika po víkendových voľbách zaradila medzi štáty, ktoré sa bránia proti bruselskej politike prerozdeľovania utečencov. Šéf hnutia ANO podľa nemeckej parlamentnej strany porozumel obavám svojho ľudu. "Gratulujeme pánovi Babišovi k jeho skvelému víťazstvu v Českej republike,"…

Ministerstvo vnútra pozastavuje služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpis

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)   Ministerstvo vnútra (MV) SR dočasne deaktivuje všetky služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpis. Na tlačovej konferencii to uviedla štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková „Prestaneme a deaktivujeme službu vydávania certifikátu zaručeného elektronického podpisu v čipe na eID karte. Ministerstvo vnútra doposiaľ…

Kanadský premiér vítal imigrantov s otvorenou náručou. Teraz žne, čo zasial

Kanada 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Na americkom kontinente majú tiež "svoju Merkelovú". Je ňou premiér Kanady, Justin Trudeau, ktorý v roku 2015 prehlásil, že v Kanade sú všetci imigranti vítaní. Všetko sa však vymklo spod kontroly a kanadský premiér "žne, čo zasial." Počet imigrantov je obrovský a Kanadské…

TopSpeed

Ako kompenzovať nedostatok profi vodičov? Pomôže zníženie veku?

3

Osobnú aj nákladnú dopravu trápi už roky nedostatok pracovnej sily. Do tohto odvetvia akútne potrebujú viac profi vodičov. Podľa prezidenta Česmad Slovakia, Pavla Jančoviča, aktuálne chýba zhruba 1200 ľudí. Jedinou cestou, ako vykompenzovať nedostatok profi vodičov je zníženie veku. O tom som vás už informoval aj minulý rok, a rovnako, ako vtedy, tak aj teraz s týmto…

Mercedes G sa štýlovo lúči s "final" edíciou AMG G65

0

Nezúfajte. Legendárne Géčko po 38 rokoch nekončí! Mercedes G dostane nástupcu. Vyvojári sa bijú do pŕs, že bude rovnako odolný a chlapský ako súčasný typ. Štyri desaťročia sú uctíhodný čas, a preto Mercedes predlžuje lúčenie prostredníctvom špeciálnych verzií. Tentokrát ide o AMG G65 Final Edition s dvánasťvalcom pod kapotou. Vyrobia len 65…

Nový olej Fuchs ACEA C5 motorom ľahkých úžitkáčov pomôže a ušetrí

1

Nemecký Fuchs Oil Corp. je najväčší svetový nezávislý výrobca olejov a mazív. V oblasti technológíí, kvality a expertízy patrí medzi špičku. A to vďaka neustálemu vývoju a novinkám. Sortiment značky je ozaj veľmi pestrý. Novinkou v soritmente od jesene 2017 je olej Fuchs TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20 vytvorený…

Škoda v USA nebude! Volkswagen si trh postráži

1

Škoda dočasne vzdáva plány vstúpiť na trh USA. Napriek minuloročným vyhláseniam CEO značky, Bernharda Maiera. Ten chcel na Američanov spraviť prvý dojem novinkou, typom Kodiaq. Čo sa zmenilo? Ľudia zo Škody potrebujú viac času na prípravy pre Ameriku. Navyše, Volkswagen ich zamestnal výrobou lacného auta pre Indiu. Škoda v USA tak skoro…

Vráti elektrický Volkswagen na Pikes Peak slávu "ľudovej" značke?

0

Preteky na vrchol Pikes Peak isto nemusím predstavovať. Azda najznámejšie je video legendárneho jazdca Ari Vatanena s Peugeotom 405 T16. Hodia sa však na podobnú súťaž elektromobily? Veru áno! Napríklad Nissan Leaf už zdolal aj ťažkú Mongol Rally. Súťažný elektrický Volkswagen to chce skúsiť a veľký comeback značky na tomto vrchu plánujú už na…

Lamborghini Urus, vitaj! High-tech továreň je pripravená

4

Lamborghini láka technológiou výroby dva mesiace pred uvedením luxusného SUV. Nástupca modelu LM002, Lamborghini Urus, majú oficiálne predstaviť v decembri. V kuloároch sa šepkalo aj o výrobe v „našom“ Volkswagen závode v Bratislave. Nakoniec si Taliani nechali chlebíček pre seba a predstavujú high-tech výrobnú linku, pripravenú pre Urusa. Používajú najmodernejšie…

KAMzaKRÁSOU

Aká je životnosť podprsenky? Budeš prekvapená!

6

Premýšľali ste niekedy o tom, aká je životnosť podprsenky? Myslíte si, že je potrebné ju vymieňať alebo stačí, že ju raz za čas vyperieme? Budete prekvapení, no odborníci tvrdia, že práve podprsenka patrí k tým kúskom, ktoré je potrebné vymieňať skutočne častejšie. Nie je to len z hygienických dôvodov ale…

Vedela si, že existuje čierny cesnak? Zisti, prečo si ho dopriať každý deň!

10

O výhodách cesnaku sa už všade popísalo toho dosť veľa. Preto nepochybujeme, že viete o tom, že by ste si mali dopriať strúčik cesnaku každé ráno, aby ste podporili svoj imunitný systém a zlepšili tak svoje zdravie. No úprimne, zbaviť sa zápachu z úst, po zjedení cesnaku, nie je jednoduché. Máme pre vás skvelú…

Vyskúšajte recept na čiernu zlupovaciu masku a čierne bodky zmiznú!

6

Vyskúšajte tento recept na čiernu zlupovaciu masku, ktorá pomôže pleti zbaviť sa čiernych bodiek. Príprava masky je jednoduchá a potrebné ingrediencie má azda každý doma. Tento domáci recept je efektívny, nakoľko po zlúpnutí masky z tváre ostávajú čierne bodky prilepené na maske.

Sú éčka v potravinách škodlivé či nie? Čítaj a dozvieš sa!

6

Jesť či nejesť éčka v potravinách? Tieto prídavné látky patria dnes k nežiaducim zložkám mnohých potravín. Ktoré patria k prírodným látkam? Ktoré sú toxické? Pozrite sa spolu s nami na tie najznámejšie éčka, s ktorými  dennodenne prichádzame do kontaktu. 

Vyhrajte balíček prípravkov pre starostlivosť o vlasy od Bioruza.sk

7

Súhlasíte s nami, ak povieme, že vlasy prispievajú k nášmu sebavedomiu. V prípade, že sú naše vlasy silné a lesklé, tak sa cítime atraktívne a trošku aj sexy. Avšak, jedným z aspektov, vďaka ktorým dokážeme získať vlasy ako zo salónu, je správna starostlivosť a životný štýl. Nedostatok správnej a premyslenej starostlivosti zabezpečuje to, že väčšina z nás trpí vypadávaním…

Prečo používať denný a nočný krém namiesto jedného univerzálneho?

4

Každý týždeň, a vlastne každý deň sa na našom trhu objaví množstvo nových produktov, ktorých funkčnosť môže byť niekedy ťažšie pochopiteľná. Potrebujeme viac ako jeden krém na to, aby sme si udržali pokožku žiarivú a zdravú? Patria nočné krémy len medzi marketingové ťahy alebo si zaslúžia priestor na poličke vo vašej kúpeľni?…

TopDesať

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

Po zatknutí kvôli drogám začal zdobiť zvieracie lebky

0

"Myslím si, že všetci sme tak trocha fascinovaný smrťou," hovorí Victor, ktorý zdobí vyrezávaním zvieracie lebky. Victor pochádza z Transylvánie v Rumunsku. Tomuto koníčku sa začal venovať po zatknutí za držanie omamných látok pred štyrmi rokmi. "Začal som zdobiť lebky, pretože som bol na odvykačke. Bola to moja jediná cesta,…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :)   1. India

10 najdrahších kvapalín sveta

0

Každý z nás rozumie pod pojmom drahé niečo iné. Týchto 10 najdrahších kvapalín sveta však na prvý pohľad nerozoznáme a preto ťa určite ceny za niektoré kvapaliny prekvapia. Nehovoríme tu o žiadnom zlate ani diamantoch. Na mušku sme si tentokrát vzali kvapaliny. Ktorá z cien ťa šokovala najviac? 10. Lak…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.