Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

Publikované 21.10. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok:
http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122
https://www.facebook.com/slovakiachristiana/
https://www.peticie.com/forum/69322/start/725
Ak sa Hlavné správy odvolávajú na Otvorený list s petíciou z októbra 2013, ktorú podpísalo 14.800 petentov, ide o list a petíciu, ale feedback, reakciu jeho adresátov (vláda a ministerstvo) a nimi vykonané-nevykonané opatrenia sa mi nepodarilo dohľadať…
Inú, aktuálnu petíciu so žiadosťou o odvolanie zmienenej Ing. Oľgy Pietruchovej mi web a google neposkytol. List s petíciou, vládou SR a ministrom MPSVaR boli zrejme odignorované.
Ing. Oľga Pietruchová je vedúcou Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR.
Ak k tomu niekto z vás niečo vie, nech o tom informuje v diskusii. Podotýkam, že o liste a petícii, ktorú som doložil ako zdroj info pre svoj článok, a dôvod pre jeho spracovanie, som v roku 2013 nevedel…
Na margo dátumu: Nemám rád, ak ktokoľvek na fejzbúku ohuruje fejzbúk tri roky starou spravodajskou informáciou. No, má to zmysel pre oživenie pamäti „ľudstva a národa“. 🙂
Znenie otvoreného listu s priloženou petíciou (tag: Oľga Pietruchová):
https://www.peticie.com/otvoreny_list_na_odvolanie_olgy_pietruchovej
Priebežne „kontrolujem“ činnosť Odboru MPSVaR vo veciach práv dúhy a Ministerstva spravodlivosti vo veci Istanbulský dohovor. V každom prípade je téma aktuálna.
Kto vie a číta ma, vie i to, že mojou parketou a agendou sú najmä ľudské práva, a s nimi najmä kritika teórie ľudských práv z dielne neomarxistickej novej ľavice: Ide o sociálnu filozofiu a ideológiu neo darwinizmu a scestnú teóriu sociálnej evolúcie, sexuálnej a kultúrnej revolúcie, založenú najmä filozofmi a sociológmi Frankfurtskej školy (Nemecko a USA), ktorí podrobili kritike klasický marxizmus-leninizmus a pôvodný vykorisťovaný proletariát (robotnícka a roľnícka trieda) nahradili novým, údajne utláčaným a diskriminovaným proletariátom, ktorý je podľa nich hodný ochrany a podpory jeho nenaplnených, odmietaných a neuznaných, údajných základných ľudských práv…
Mení a redefinuje pojem normalita a význam relácie prirodzené-neprirodzené v oblasti ľudskej sexuality (oddeľuje od seba pohlavie a rod), rozbíja tradičný model rodiny, založenej manželstvom muža a ženy, odmieta rodové role muža ako otca a ženy ako matky vo výchove detí…
Ideológia novej neomarxistickej ľavice zaznamenala svoj rozmach a vstup do spoločenskej praxe na prelome prvej a druhej polovice predošlého storočia. V USA vyvolala známe hnutie hippies…
Paralelou k rodovej ideológii je ideológia multikulturalizmu. Nie je témou tohto článku.
Do nášho „východného“ (nie ale post sovietskeho a ruského!) civilizačného a kultúrneho okruhu a hodnotového systému sa tieto pre Slovensko a jeho hodnotový systém nebezpečné a toxické sračky, na podklade ideológie a politík neo liberalizmu sprava aj zľava, na ktorých sa neomarxizmus ako liberalizmus zľava vezie, prevalili k nám s pádom Berlínskeho múra a po „Veľkej novembrovej revolúcii“ po našom „otvorení sa pokrokovému západnému svetu“ a vstupe Slovenska do EÚ a transatlantických štruktúr (tagy: Frankfurtská škola, neomarxizmus, nová ľavica, rodová ideológia, kultúrna a sexuálna revolúcia, feminizmus…).
Rodovú ideológiu propagujú úplne všetky „slobodo milovné“ a ešte k tomu aj „liberálne“ politické strany a s nimi vzájomne spriaznené liberálne médiá, ktoré nám ňou masírujú naše mozgy, a zmienené strany ju majú vo svojich volebných programoch.
Vtláčajú nám ju už do zväčša skôr vypláchnutých, prázdnych a čistých hláv pre príjem „nových obsahov“, čo dosahujú indoktrináciou, memetizáciou (tag: memetika) a manipulujú nás Overtonovým oknom (tag: Overton window a Overtonovo okno) postupnou salámovou metódou „slobodné a nezávislé“ médiá printového a elektronického mainstreamu, najmä dvojčatá Denník N a SME a Pravda, denník novej ľavice.
Výhodou tlačených médií je, pre ich vydavateľov, že sa pod papierovými novinami alebo v nich, nedá diskutovať. Toto vítajú Denník N a SME, ktoré stále častejšie aj vo svojich webových vydaniach diskusie ani neumožňujú.
Tieto médiá vytvárajú spoločný neomarxistický ľudsko-právny front ruka v ruke s „neziskovými“ mimovládkami, ľavicovými liberálnymi politickými stranami, ktorým poskytujú svoj mediálny priestor.
Zloženie interných a externých redaktorov v Pravde, denníku noveľj ľavice: Weisenbacher, Krempaská (IĽP) Hana Fabry a rôzne persóny z odboru „sociológia“ (časť rodové štúdie) a otĺkajú nám takmer denne o hlavy našu údajnú „homofóbiu a intoleranciu“ voči gender ideológii a ideológii multikulturalizmu (migrácia, najmä islam), xenofóbiu a islamofóbiu.
Spolu s denníkmi N a SME tvoria spoločný front proti nacionalizmu (jeho etymologický význam: vlastenectvo, národovectvo patriotizmus, lokál patriotizmus), ktorý vydávajú za nacizmus.
Anketa Homofób roka je fašistická, pripomína Norimberské zákony a je ich nový predvoj.
Ide o nový typ fašizmu, fašizmu zľava, fašizmus novej ľavice neomarxistov.
Na „ulici“ ho reprezentuje údajne antifašistická ANTIFA.
Má podporu neoliberalizmom zľava ohlúpnutou a negramotnou časťou najmä slniečkarskej neomarxistickej mládeže, manipulovanej slniečkárskymi mimovládkami, riadenými a platenými miliardárom a „filantropom“ Georgeom Sorosom.
Presne ako v USA (aj dnes).
Ako proti štátneho elementa Sorosa v súlade so zákonom USA FARA z roku 1938 proti zahraničným a nacistickým agentom z hitlerovského Nemecka Sorosa nechce po prezidentských voľbách Trump, nechcú ho v Izraeli, v Rusku, v Maďarsku…
Takzvaná antifašistická slovenská verejnosť a vláda nekoná.
Rieši len antisystémový extrémizmus ĽSNS.
A extrémna ľavica nám „uniká“…
Nostalgiu za Tisovým Slovenským štátom nemusím, s ariánskym germánskym nacizmom sme sa vysporiadali voči hitlerovskej Tretej ríši, ale som vlastenec, národovec, patriot a lokál patriot.
Ústavný článok 1 odsek 1 Ústavy SR deklaruje, že: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ a pýtam sa znova a znova až do nemoty:
Prečo kresťanofóbna verejnosť a ľudsko-právny mimovládny sektor popiera kresťanom ich náboženské slobody a odopiera kresťanom ich náboženské práva? Aké práva odoberajú kresťania dúhe?
Neukazujte prstom na katolíckych kňazov za zneužívanie detí, to isté sa čas od času stáva aj v radoch vašej „dúhovej cirkvi“ aby nebolo ukázané na vás…
Kam chcete vytlačiť kresťanstvo aby ste si vy mohli pokojne robiť „svoje veci“? Odoberá vá ktosi vaše základné právo na súkromie domácností a spální? Kresťania si zväčša riadne platia dane a odvody, sú významnou občianskou aj politickou silou, ktorá ale neusiluje o politickú moc v štáte. Chcete uvoľniť miesto politickému islamu?
Je kresťanstvo nebezpečnejšie než politický islam a jeho doktrína?
Ste si istí, slniečkári, že Slovensku nehrozia islamisticko-džihádistické teroristické útoky? A hon aj na vás, príslušníkov „dúhy“?
BOLO NAJLEPŠÍM ZÁUJMOM DIEŤAŤA JEHO UTÝRANIE NA SMRŤ JEDNÝM Z PARTNEROV GAY PÁRU LEN DVA TÝŽDNE PO ADOPCII 18-MESAČNÉHO DIEVČATKA?
Až do orgiastickej nepríčetnosti škandalizujete katolíckych kňazov, ale toto vám zrejme nechutí: http://blog.hlavnespravy.sk/2223/ak-je-sprava-pravdiva-pytam-sa/
Islam je ideológia nebezpečnejšia, než Mein Kampf a akákoľvek totalitná ideológia. Prečítajte si Základy tauhídu. Je vždy lepšie sa báť ako zľaknúť.
Ostrakizujete aj ostatnú konzervatívnu a tradicionalistickú časť spoločnosti ako „homofóbnu“ a „intolerantnú“! Ona si ctí svoje hodnoty, nie je povinná uctievať vaše. Ak vám spoločnosť a politická vôľa prizná práva na manželstvo párov rovnakého pohlavia alebo registrované partnerstvá, budete ich mať. Váš predák Weisenbacher vyhlásil vojnu kresťanom: „Chceli ste vojnu, budete ju mať!“  Prečo? Vaše práva nie sú porušované ani obmedzované.
Alebo si slniečkari myslia, že novodobý proletariát novej ľavice vo veci rovnosti rodov a pohlaví aj z radov veriacich zreformuje nielen kresťanské a židovské náboženstvo ale aj islam? Že na Slovensku (5 tisíc registrovaných) islam nemáme? Po vstupe do „jadra“ EÚ budeme musieť mať aj islam. A umožniť mu aj vstup do verejných politík, lebo tak kážu univerzálne základné ľudské, občianske, politické a náboženské práva!
Ak na Slovensku ešte z prostredia dúhy a jej mimovládok nevznikol politický subjekt (hnutie, strana), je to preto, že „dúha“ svojimi charakteristikami nevykazuje definičné znaky jednoliatej a homogénnej menšiny, hoc je manipulátormi, podvodníkmi a ľudsko-právne negramotnými, aj vo verejnom mediálnom priestore vo veci negramotnými redaktormi a novinármi označovaná ako „sexuálna menšina“, čo je lož! Nemá ale zásadné zjednocujúce charakteristiky, ako trebárs strana Maďarskej komunity.
Príklad: Predstavte si pomaranč. Roztvorte ho a jeden mesiačik nahraďte zrakovo postihnutými, druhý sluchovo, tretí vozíčkarmi, štvrtý mozgovými obrnármi, piaty mentálne postihnutými rôzneho stupňa a kvality atak ďalej…
O tom je domnelá „sexuálna menšina“, LGBTIQ(…) plus už vraj (!) 100 pohlaví a rodov.
Gej nemá nič spoločné s lesbou, majú odlišné sexuálne záujmy, preferencie a orientáciu, leda to, že každý, každá, v skupinke (mesiačik pomaranča) inklinuje k svojmu pohlaviu…
Nemajú spoločné nič, čo zakladá definičnú charakteristiku a vlastnosti jednotného a zjednocujúceho homogénneho celku, lebo nemôžete spojiť gejov a lezby (vzájomne si vyškriabu oči). Leda, že to explozívne prostredie zriedite bisexuálmi a bisexuálkami.
Ľahšie je vytvoriť rôzne menšiny z poľovníkov, rybárov, záhradkárov. V socializme tvorili národný front.
A „co děti?! Mají si kde hrát?“ S kým a na čo? Na otecka a mamičku? Kto tam je otecko a mamička?
Najlepšia genderologička medzi chemičkami Ing. Oľga Pietruchová: „To sú prekonané a prežité stereotypné rodové role!“ A pokračuje: „Neexistujú len dve pohlavia a dva rody!“
Tradičná rodina, založená na manželstve muža a ženy, a rodičov (otec, matka) je vraj prežitok, anachrónia! Rodinou je všetko, čo ako rodinu označíme! Neexistuje otec a matka, ale rodič 1, rodič dva…
Táto sociálna inžinierka v opore o Istanbulský dohovor a Jogjakartské princípy pracuje na likvidácii „rodových stereotypov“, ktoré poznáme ako tradičné rodové role mužov a žien, v rodinnej výchove známe ako otcovské mužské a materské ženské vzory správania.
Len dobre zvážte, či do takej rodiny umiestnite deti. A ako naložíte so sociálnou (chemickou) inžinierkou…
Pre post novembrovú väčšinu spred 26 rokov je liberalizmus potvrdením ich slobôd a práv, je chrumkavý, ľúbivý, zvádzajúci a zavádzajúci. Ako HAD.
Parlamentné voľby v Nemecku, Rakúsku aj Česku ukázali, že neoliberalizmu už ľudia neveria.
Vatikán už má neomarxistického pápeža novoľavičiara, takže kresťanstvo je už  na dobrej ceste k reforme a revízii svojho učenia, … a zrejme (nóoo „konečne!“) sa bude prepisovať (nebodaj páliť!) Biblia a Kresťanské Písmo.
V rámci hodnotenia volebnej atmosféry českých parlamentných volieb na ČT24 odznelo aj, že médiá sú vždy významne spoluzodpovedné za psychický stav spoločnosti: Z pôvodne „len“ ekonomických a finančných nezhôd po páde Titovho režimu a rozpade Juhoslávie, nezodpovedné médiá vyrobili etnický a náboženský vojnový konflikt.
Pôsobnosť, agenda a programové zameranie Odboru rodových rovností a rovných príležitostí MPSVaR, ktorý vedie slobodne tvorivá a kreatívna štátna úradníčka Ing. Oľga Pietruchová, úplne bez ústavnej kontroly (!), je zameraná na premenu rodovej ideológie do podoby, v ktorej je pozvoľne prostredníctvom legislatívnych nástrojov uvádzaná do života. Jej prostredníctvom MPSVaR v súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti zastrešuje agendu rodovej rovnosti založenej na tom, že:
1. Muži nie sú mužmi preto, že sú mužmi so všetkým čo k výbave muža a jeho mužskosti (prirodzená dominantná maskulinita) patrí, ale že od útleho veku boli vychovávaní takto: modro oblečení sa „museli“ hrať s autíčkami…
2. Ženy nie sú ženami preto, že sú ženami so všetkým čo k výbave ženy a ich ženskosti (prirodzená submisívna feminita) patrí, ale že od útleho veku boli vychovávané takto: do ružova oblečené sa „museli“ hrať s bábikami…
Ide vraj („vedecká hypotéza“) o neprirodzené výchovné rodové stereotypy v už prežitej a dekadentnej tradičnej rodine, založenej manželstvom muža a ženy.
V hre je vami, čiteteľská verejnosť, prijatie alebo odmietnutie „vedeckej hypotézy“, že rod (gender) je súbor sociálnych rolí, je to umelý sociálny konštrukt ako dôsledok výchovy…
K takým stereotypom (príklad) je aj ľudová tradičná veľkonočná polievačka a šibačka: Ale podľa Ing. Pietruchovej ide o páchanie násilia na ženách!
A jej podobní, plus ministerstvo spravodlivosti, nám podsúvajú Istanbulský dohovor.
Zmienený Odbor MPSVaR a ministerstvo spravodlivosti boli a sú spolutvorcami Štátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv a Akčného plánu ochrany a podpory práv osôb a skupín LGBTI (dúha).
Zasadzujú sa o ratifikáciu Istanbulského dohovoru a zo spoločnej diskusie, po ktorej tak „volá“ ministerka Žitňanská, a zo štátnych dotácií vytesňujú pro rodinné a pro life mimovládky, ktoré sa preukázateľne už dlhé roky prakticky venujú týraným ženám a Istanbulský dohovor pre svoju nezištnú prácu nepotrebujú!
Ide o podobný škandál, ako na ministerstve školstva vo veci dotácií pre vedu a výskum. Ibaže verejnosť, aj ktorá práve číta tento článok, tento škandál ako škandál nevníma… (a nekoná).
Z dotačného systému boli vylúčené automaticky subjekty, ktoré podporujú manželstvo muža a ženy, boli proti podpisu Istanbulského dohovoru a sú proti jeho ratifikácii.
Ministerka spravodlivosti Žitňanská je predsedníčkou „jej“ Výboru pre LGBTI osoby a skupiny a na ochranu a podporu ich práv a ich základných ľudských „práv“ a práv.
Výbor je zložený z LGBTI osôb a ich mimovládnych aktivistov požadujúcich manželstvá párov rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá, adopcie detí…
Sedia v ňom feministky, podporovateľky plánovaného rodičovstva ale nie zodpovednosťou ženy ale antikoncepciou (vedľajší produkt – biznis farmaceutických firiem a lekární) potratárky (vedľajší produkt – potratársky aj cezhraničný biznis v rámci Schengenu), eutanazisti, teda ten úplne celý „diskriminovaný a utláčaný proletariát“ novej neomarxistickej ľavice, v jej zastúpení vo výbore.

Ultra ľavicové feministky sú zdrojom ľavicového extrémizmu a do verejného priestoru námestí ženú nič netušiace ženy, manipulované a indoktrinované dobrou vierou, že bojujú za svoje základné ľudské a ženské práva. Hromadné protesty žien a feministických ženských hnutí za práva žien sa konali minulý rok v Poľsku. Dôvod – sprísnenie interrupčného zákona. Zákon mal „drasticky“ zasiahnuť do ich práv a slobôd.
Vlastníctvom ženy je jej telo, vagína a prázdna maternica. Jej obsah (počatý ľudský život, ľudský plod) nie.
Počatie mení pomery medzi právami ženy a právami počatého plodu.
Odborné polemiky, kedy už je a kedy ešte nie je ľudský plod ľudskou bytosťou sú irelevantné…
Prenatálny vývoj ľudského plodu a ľudskej bytosti je vždy len a výlučne vývojom konkrétnej ľudskej bytosti od momentu počatia a vždy danom stave a čase jej prenatálneho vývoja.

Z pohľadu ľudských práv ide vo veci o irelevantné požiadavky feministiek, neznalých ľudských práv, vidiacich len svoje sebecké pseudo práva.
Umelé ukončenie tehotenstva (interrupcia, abortus, potrat, výškrab maternice…) nepatrí k základným ľudským právam v časti práva žien.
K umelému ukončeniu tehotenstva: Len žiadosť (slovenský interrupčný zákon) nesmie stačiť. Bezvýhradné právo na umelé ukončenie tehotenstva ženám tlačí do hláv neomarxistická nová ultra liberálna ľavica v časti feminizmus.
Znásilnená a následne tehotná žena potrebuje psychologickú, a ak je nábožensky veriaca, duchovnú pomoc, útechu a pastoráciu.
Znásilnená tehotná žena potrebuje oporu v zákone o pomoci obetiam násilia.
O tehotenstve môžu a mali by rozhodovať a spolu rozhodovať medicínske dôvody pod Hipokratovou prísahou: Vyhodnotenie zdravotného stavu ženy v otázkach jej zdravotnej spôsobilosti pre tehotenstvo a zdravotný stav plodu, ktorý tiež môže byť ohrozujúcim faktorom zdravia a života ženy.
Ukončenie tehotenstva na podklade znásilnenia je otvorený problém a dilema ETIKY zdola (svetskej) a zhora (kresťanskej). Obe etiky sa vzájomne nevylučujú, ale stretávajú v jednej, všeľudskej ETIKE.
Vedľajšia poznámka: Predmetom humánnej bioetiky je aj prenajímanie maternice (surogátne materstvo) vo veciach hmotného a nehmotného práva (skrytý biznis).
Rozhodnutie, či znásilnená a tehotná žena dieťa vynosí a porodí, alebo ho odmietne, by vždy (!) malo byť na slobodnej vôli ženy.
Znásilnená tehotná žena si zaslúži a má byť vnímaná s primeranou empatiou najbližšieho okolia a spoločnosti.
Odhliadnuc od faktu, že tehotenstvo bolo spôsobené násilím na žene, tá žena sa musí vyrovnať už so základným faktom, že sa rozhoduje o ukončení jej osobnej tehotnosti.
Tehotenstvo znásilnenej ženy je dilemou, padajúcou najmä na hlavu ženy.
Aj ten najetatickejší štát (tag: štátny etatizmus) musí ponechať slobodnú voľbu a rozhodnutie výlučne na znásilnenej tehotnej žene.
Okolo tehotnej znásilnenej ženy musí potichu a po špičkách chodiť aj katolícka cirkev.
Viac o prípade tehotenstva ženy, spôsobeného násilím, aj v súvislosti s Istanbulským dohovorom, inde a inokedy (zasa – lebo objem článku). 🙂
Zloženie výboru za práva gejov, lezieb, ostatných LGBTI osôb a skupín a žien, feministiek:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Zoznam-%C4%8Dleno%C3%A9v-LGBTI-osob.aspx
Okrem toho, výbor voči verejnosti koná netransparentne (zápisnice nie sú zverejňované v súlade s pravidlami transparentnosti alebo sú neúplné: čo sa chce, pred verejnosťou sa utají)…
K činnosti výboru pridajte podporný názor (biblický objav) jedného tiež „slobodného a nezávislého“ (inak zdravého a normálneho) psychiatra:
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Historicky významný objav psychiatra doplňte do Biblie, Starého zákona a na patričné miesto v Gensis. A Michala Pataráka navrhnite na Nobelovu cenu. A prečítajte si novelu Chatrč (tag: Chatrč. Napísal William Paul Young. Nie Michal Patarák. Autor Chatrče nepíše pre Denník N.) 🙂
K veci: Boh stvoril ľudí ako muža a ženu ich stvoril (Genesis). Bodka. Vznik odchýliek od normálu si spôsobili sami prví ľudia. Bodka.
Dôvod: K stromu poznania dobrého a zlého sa priplazil Had, zviedol ženu (typické pre rozdiely pohlaví a rodov!) a tá dala jesť zo stromu aj Adamovi (zviedla ho). Zistili, že sú nahí…
Ostatok vieme: Vyhnanie z raja a rozsudok.
Ľudia sa správajú rovnako aj po potope (kontinuitu božieho stvorenstva a ľudstva na obraz boží mal zachovať Noe s rodinou a príslušenstvom…).
Ako „boží ľudia“ sme ale rovnakí aj po Kristovi (druhý Adam, čistý, bez dedičného hriechu) a dvoch svetových vojnách… (bezmála pred treťou).
Nedávajme vinu Bohu, že nás „zle“ stvoril. Miluje nás a záleží mu na nás. Dal nám slobodný rozum a slobodnú vôľu, čo bolo najdemokratickejšie gesto než všetky demokracie svetského systému vecí.
Od toho nami nenávideného Boha máme všetci pokoj.
Tak čo si sťažujeme na Boha?
A čo, takto, na seba?
Významnú podporu pre aj tieto „božie“ stvorenia, ktorým ich práva na vlastný život a životný štýl nemienim ani náznakom odopierať, a nechcem to od nikoho, je to ich právo s odkazom na základné ľudské právo na súkromie, majú v kontinuite s predošlou, podporu aj od súčasnej verejnej ochrankyne práv v osobe menom Mária Patakyová (politická nominantka vládnej strany Most-Híd).
Ako vysokoškolská profesorka a odborníčka na obchodné právo, nie na ľudské práva (!) mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, konala ako jej predchodkyňa tiež spôsobom porušujúcim zákon, keď podporila dúhový pochod mimo rámec svojich zákonných poverení… Hodnotím to ako jej súkromnú iniciatívu a osobný aktivizmus v háve ombudsmanky.
AK SI PREČÍTATE ZÁKON O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV ZISTÍTE, ŽE OMBUDSMANKA S JEJ ŠTVAVOU KAMPAŇOU, AJ PROTI VLÁDE, NA DÚHOVOM PRIDE NEMALA ČO HĽADAŤ!
POCHOD ZA RODINU ODIGNOROVALA!
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Ak by Slovensko porušovalo základné ľudské práva dúhy, vzápätí by to mal na svojom stole Európsky súd pre ľudské práva.
Podmienkou porušenia alebo odopretia práv je, že takéto práva pozná ústava a zákon.
Odborné znalosti Márie Patakyovej v oblasti obchodného práva ju predurčujú k tomu, aby chránila obchodné práva osôb, ktorých toto právo bolo porušené.
S ľudskými právami má obchodné právo spoločné len to, že je základným ľudským právom, posvätnou mantrou pravice  a  jej: „Ľudská bytosť má právo mať, vlastniť a slobodne nakladať so svojím majetkom a  vlastníctvom.“ Zakladá spor s tradičnou ľavicou (klasickým marxizmom-leninizmom verzus kapitál).
Ibaže nezaujala odmietavé stanovisko k prezidentovmu Kiskovmu škandalóznemu výroku: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
Ambiciózna odborníčka na obchodné právo neovláda pre mňa uspokojivo teóriu ľudských práv, slovenskú Ústavu, právny poriadok a zákon (najmä vlastný, ktorý určuje právomoci a kompetencie verejného ochrancu práv a na základe ktoré má vykonávať svoje ústavné a zákonné poverenie).
Poznámka: Už pred tým, než zlyhal a neuspel kandidát na sudcu Všeobecného európskeho súdu v Štrasburgu Radoslav Procházka (narušená integrita osobnosti a chýbajúci nepriestrelný étos) neuspela Mária Patakyová (dôvod: nedostatočná jazyková výbava).
Nová ombudsmanka: Neovláda ľudskoprávnu termionológiu, ktorá nepozná pojem sexuálna menšina. Ochrana ľudských práv nepozná ochranu skupiny ale výlučne jednej (individuálnej) osoby, hoc patriacej k skupine (menšine) ak vzniklo podozrenie, že boli porušené jej základné ľudské osobné práva, priznané menšine (národnostnej, etnickej…).
Skupiny (a v nich skupinky) známej dúhy nevykazujú definičné znaky menšiny. Ide o osoby, ktoré možno zaradiť do menších skupiniek, z pohľadu ich sexuality (pohlavia a rodu). Porovnanie: pomaranč, granátové jablko.
Definičné znaky menšiny vykazuje len rovnorodá a homogénna etnická alebo národnostná menšina (Maďari žijúci na Slovensku, Rusíni, Katalánci, Tatari, Kurdi…).
Celostnú menšinu netvoria ani skupinky s rovnakým a iné skupinky s iným (v rámci skupinky s rovnakým postihnutím) akokoľvek vnímané ako jeden celok postihnutých: Prinajmenšom s delia na telesne, mentálne alebo aj telesne a mentálne spolu, ako tri skupiny. Záleží od ich stratifikácie.
O štatúte menšiny telesne a duševne postihnutých sa ani neuvažuje.
Etnickej alebo národnostnej menšine sa ich osobitné práva menšiny priznávajú zákonom o národnostných menšinách, zákonom o štátnom alebo regionálnom, menšinovom jazyku ako spoločné práva danej menšiny na jazyk menšiny v úradnom styk, prípadne rozšírené práva v oblasti autonómie menšinového národnostného školstva, kultúry a pod.
Janukovyč prijatím necitlivého jazykového zákona voči rusky hovoriacim menšinám na Ukrajine (zákon o štátnom jazyku) naštartoval a spôsobil separatizmus rusky hovoriacich regiónov v časti východná Ukrajina, Donbas (Luhansk, Doneck) a odtrhnutie sa prevažne rusky hovoriaceho Krymu a Kyjeva a Ukrajiny, s jeho pričlenením sa k RF (Rusku).
Osobná poznámka: Ak by bol na Slovensku prijatý dvojaký alebo trojaký štátny jazyk (slovenčina, maďarčina, rusínčina alebo pridajme k nim aj rómčinu), nemám s tým osobný problém pseudo nacionalistu, problém by ale mala štátna administratíva na úradoch štátnej a verejnej správy vo veci vysokej nákladovosti na tlmočnícky aparát a administratívu, pri vydávaní dokladov v každom štátnom jazyku osobitne…
Sú ale práva, nie základné, ktoré nemožno vymáhať ombudsmankou ani inak, lebo také práva slovenská ústava a zákon nepoznajú: Ide o manželstvo párov rovnakého pohlavia a registrované partnerstvo. O adopciách sa mimo manželstvo na Slovensku rozhoduje len (!) individuálne (sú len osobné). 
Európsky súd pre ľudské práva nemôže od Slovenska vymáhať prijatie inštitútu rovnako pohlavného manželstva ani registrovaného partnerstva, lebo prijatie (uznanie) takého inštitútu je len na vôli každého jednotlivého národného členského štátu EÚ alebo členského štátu Rady Európy (nečlenského štátu EÚ, ani ak taký štát podpísal Európsky dohovor o ľudských právach).
Manželstvo je v Listine, Charte (Dohovor RE) definované ako sobáš dvoch dospelých osôb (nerozlišuje pohlavie a rod snúbencov a manželov).
Poznámka: Neomarxistická genderová teória a „veda“ sa opiera a rozvíja na pozadí rodovej ideológie a tá, oddeľuje pohlavie od rodu a „objavuje“ ďalšie a ďalšie rodové a pohlavné identity, v USA (NY) ich majú registrovaných už viac ako sto a z pohľadu zdravého rozumu a normality to je už „na hlavu“: ONI vlastne súbežne redefinujú aj pojem normalita.
Takže aj preto: Manželstvo je zväzok dvoch dospelých osôb, čo je základná definícia manželstva.
A ostatok (zvyšok) je na národných štátoch: Slovensko definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
Bodka.
Ešte raz, na Slovensku nie je možné manželstvo párov rovnakého pohlavia ani registrované partnerstvo (to je ale možné už z platnej legislatívy, občianskeho zákonníka a dohodou u notára). ONI ale potrebujú RP, aby sa dostali do režimu ESĽP a mohli si adoptovať deti ako pár, čo je právo, akému sa dostáva manželstvu.
Česi majú RP od r. 2006, a na pojkračujúce tlaky dúhy im priznali aj právo na adopcie registrovaným párom. A na stole už majú aj Na stole majú aj surogátne (nájomné materstvá: vynosenie dieťaťa v cudzej maternici po dohode s inou matkou). Salámová metóda pokračuje a dúha napreduje.
Všeobecným základným ľudským právom tobôž nie je ani adopcia detí…
O adopciách rozhoduje vždy súd na základe individuálneho posúdenia žiadosti žiadateľa, a osoby žiadateľa, a súd by vždy vo veci adopcie mal rozhodnúť pod imperatívom najlepšieho záujmu dieťaťa, o adopcii ktorého súd koná a vo veci rozhoduje.

Popri základných právach existujú práva, ktoré ako akcesorické (doplnkové) k základným pozná (alebo nepozná) právny poriadok SR. Získať ich je možné vekom a preukázaním spôsobilostí pre takéto právo, ak také právo pozná slovenský právny poriadok (právo nosiť zbraň, vodičské oprávnenie). Takým je aj manželstvo v prípade mladistvých (právo na také manželstvo svedčí súd).
Ak by štát mal vedieť, čo sa vyučuje v islamských mešitách, modlitebniach a školách, a mal, s poukazom na Ústavu SR by malo byť preskúmané, aj čo sa vyučuje na vš a odboroch „rodové štúdie“ a či je študijný program v súlade s ústavou, a obzvlášť jeho zmysel pre spoločnosť a ekonomický prínos: Ak tak neurobí, preberá zodpovednosť aj za vývoj populácie na Slovensku v súvislosti so schopnosťou (neschopnosťou) vlády v budúcnosti „prefinancovať“ dôchodkové zabezpečenie starnúcich občanov už v dôchodkovom veku bez toho, aby boli nahrádzaní mladou, dane a odvody platiacou pracovnou silou a následne zamestnávanie cudzincov (náhrada chýbajúcej domácej pracovnej sily) nebude len dočasné.
Ak dovolíme aby na nás a naše dôchodky pracovali cudzinci, prestaneme byť svojprávnymi a oprávnenými vlastníkmi svojho štátu.
Študijný odbor „rodové štúdie“ produkuje ekonomických trúdov, ktorých potom živí „filantrop“ a miliardár Soros, ktorý vraj práve rozdáva svoje miliardy jeho nadáciám a slovenskému mimovládnemu sektoru, ktorému na Slovensku vládnuci Smer ochotne odovzdáva politickú moc.
Absolventi rodových štúdií sú kvalifikovanými odborníkmi na relativizáciu a likvidáciu inštitútu manželstva a tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, vedia úžasne argumentovať, prečo by nemalo byť manželstvo muža a ženy základom ekonomicky, sociálne a duchovne zdravej a s podporou štátu (podporné rodinné politiky) trvalo udržateľnej spoločnosti.
Ešte raz: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ Je v časti rodová ideológia v praxi naplnené a reálne aplikované v slovenskej vnútornej a zahraničnej politike tak, ako zmieňuje Čl 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky?
Áno či nie?
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok:
Mimo a pod článok vkladám ako prílohu jazykový a jazykovedný rébus, požiadavku dúhovej loby, ako pojem, vyplývajúci z rodovej ideológie: rodovo korektný jazyk, pred ktorým stojí ako s Rubikovou kockou v ruke Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a jeho úloha: rekodifikácia slovenčiny v časti pohlavie a rod.
Mimo iné, ak by výstupom genderovej vedy malo byť manželstvo definované ako zväzok dvoch osôb rôzneho alebo rovnakého pohlavia a rodu, musela by byť otvorená a interpretovaná etymológia a pôvod pojmu manželstvo. A to je parketa jazykovedcov, tí sa chytajú za hlavy nad otázkou potreby pohlavne a rodovo korektného jazyka…
Prekladač google: gender je v slovenčine rod. Rod v slovenčine znamená genus v angličtine.
Pohlavie v angličtine je sex (v latinčine sexus). Male (angl.) je muž (slov.) ale muž preložený do angličtiny je man. Žena je v angličtine a woman. Zároveň žena female.
No, a po nástupe genderovej vedy (rodové štúdie) máme: Gender alebo rod je ekvivalent pojmu pohlavie používaný ako výraz pre rozdiel medzi mužmi a ženami zo spoločenského, kultúrneho a psychologického hľadiska. Koncept zaviedla do sociológie Ann Oakleyová v roku 1972. To znamená, že sociológia vyňala pohlavie a rod z oblasti biológie. Problém je tým vyriešený (zasluhuje nobelovku) a od toho času je možné pracovať s pohlavím a rodom ľubovoľne, ako, kde a komu sa práve hodí (viac ako sto pohlaví a rodov…).
Všeobecná definícia manželstva v Listine a Dohovore (Charta práv EÚ) do budúcna počíta s polymorfiou dvojíc pre manželstvo, ak ale, háčik, bude ešte manželstvo definované ako zväzok LEN dvoch osôb (k slovu sa v Európe hlási islam).
Zatiaľ je, zatiaľ, na každom národnom štáte EÚ a Rady Európy, a na jeho vôli, ako definuje manželstvo vo svojej ústave.
P.S. Vôbec sa neospravedlňujem za monštrózny objem článku, vlastne už ani nepatrí do kategórie blog.
Máte slobodnú vôľu, čítajte vo vlaku, máte ho tiež zdarma, alebo po častiach. Alebo odignorujte. Nájde si vás to. Písal som pomaly, aby ste nemuseli rýchlo čítať. 🙂
Už tradične neočakávam vďaku a uznanie svojej poctivej roboty pre vás, máte karmu, tak si na ňu kliknite. Pridajte si alebo odoberte. Je vaša. Nie moja.
Už starí Rimania vravievali, že „sex a sex je dvanásť.“. 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vďaka aktivite poslancov OĽANO došlo k zrušeniu predraženej súťaže na lôžkové vozne

Bratislava 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Marosz a Heger v júli  vyzvali premiéra Fica, aby urobil poriadok a zastavil šafárenie v rezorte dopravy Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) víta rozhodnutie štátneho železničného osobného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) zrušiť verejnú súťaž na prenájom 36 klimatizovaných lôžkových…

Španielske strany vybrali senátorov, ktorí majú preskúmať kroky voči Katalánsku

Barcelona/Madrid 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Paul White)   Španielske strany vytvorili komisiu, ktorá preskúma jeden z článkov Ústavy, v  ktorom je možnosť odvolania vedenia katalánskej vlády Španielske politické strany určili v pondelok 27 senátorov, aby preskúmali, ako konkrétne môže vláda v Madride zasiahnuť do riadenia Katalánska a zastaviť pokusy tohto regiónu…

Konašenkov: USA bombardujú sýrsku Rakku ako kedysi nemecké Drážďany

Moskva 22. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ivan Sekretarev)   Podľa Konašenkova si Rakka  zopakovala osud nemeckých Drážďan z roku 1945 Vojenská koalícia pod velením USA bombardovala sýrske mesto Rakka obdobným spôsobom, akým bolo počas druhej svetovej vojny zničené nemecké mesto Drážďany. Vyhlásil to v nedeľu hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého…

Tajné služby na Západe bijú na poplach. Po porážke v Sýrii smeruje potok teroristov ISIS do Európy, politické elity pokračujú v nepochopiteľnej imigračnej politike

Svet 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP)   Portál rusvesna tvrdí, že západné tajné služby disponujú informáciami, podľa ktorých do Európy už preniklo tvrdé jadro teroristov ISIS, ktorých dni sa na Blízkom východe krátia. V Európe sa už však nachádza aj dostatok samovražedných atentátnikov, ktorí sú ochotní spraviť zo seba živé bomby a…

Prezident, predseda Národnej rady a premiér vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO

Bratislava 23. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Slovenská republika dokáže byť vplyvnou a sebavedomou krajinou iba v rámci súdržnej EÚ, pričom každý jeden z dôležitých problémov nedokáže vyriešiť žiaden štát EÚ samostatne. Zhodli sa na tom v pondelok traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej…

V Česku už špekulujú aj o predčasných voľbách: Podľa politológa, strany už ale nemajú na ďalšiu kampaň

Praha 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   U západných susedov sa rozbiehajú povolebné rokovania o zostavení novej vlády. Už z prvých prepočtov je zrejmé, že pre víťaza Andreja Babiša so stranou ANO nebude vôbec jednoduché poskladať vládu. Od prezidenta dostal 30-dňový dobu na to, aby sa dohodol s ostatnými lídrami. Podľa…

Klincevič: USA chcú urobiť z Rakka metropolu Sýrie nepodriadenú Asadovi

Moskva 23. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vitalij Belousov)   Západná koalícia sleduje financovaním obnovy mesta Rakka separatistické ciele: urobiť mesto metropolou inej Sýrie, nepodriadenej prezidentovi Assadovi, myslí si prvý podpredseda výboru Rady federácie pre obranu a bezpečnosť Franc Klincevič. "Neodkladné vyčlenenie miliónov dolárov a eur Rakke je ďalším príkladom uplatnenia dvojitých noriem…

Hovorca prezidenta Zemana, Jiří Ovčáček: "Pražská kaviareň" je nešťastím českej histórie, pretože títo ľudia nedokážu prijať iný názor, než je ten ich

Praha 23. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček už viackrát zaujal vyjadreniami v médiách. Tento raz komentoval odporcov Miloša Zmena, ktorých sám prezident pomenúva "pražská kavárna". Podľa Ovčáčka sú títo ľudia nešťastím českej histórie, pretože nedokážu prijať iný názor, než je ten ich. "Títo ľudia nevedia prijať odlišný…

AFD zablahoželala Babišovi k skvelému víťazstvu, porozumel podľa nej obavám ľudu

Praha 23. októbra 2017 (HSP/Echo24/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podľa Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa Česká republika po víkendových voľbách zaradila medzi štáty, ktoré sa bránia proti bruselskej politike prerozdeľovania utečencov. Šéf hnutia ANO podľa nemeckej parlamentnej strany porozumel obavám svojho ľudu. "Gratulujeme pánovi Babišovi k jeho skvelému víťazstvu v Českej republike,"…

Maďarský analytik k českým voľbám: Klasické strany sa nedokážu obnoviť

Budapešť 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petr David Josek)   Výsledky parlamentných volieb v Českej republike zapadajú do rámca, v ktorom je zrejmé, že klasické politické strany sa nedokážu obnoviť a nedisponujú novodobým videním sveta. Povedal to v nedeľu večer v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 riaditeľ pre stratégiu Centra pre…

Ministerstvo vnútra pozastavuje služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpis

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)   Ministerstvo vnútra (MV) SR dočasne deaktivuje všetky služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpis. Na tlačovej konferencii to uviedla štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková „Prestaneme a deaktivujeme službu vydávania certifikátu zaručeného elektronického podpisu v čipe na eID karte. Ministerstvo vnútra doposiaľ…

Rybáriková bude štartovať na "malých" MS, dve hráčky sa odhlásili

Bratislava 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Magdaléna Rybáriková napokon bude štartovať na "malých" MS v čínskom Ču-chaji. Nová slovenská tenisová jednotka odchádza do dejiska turnaja WTA Elite Trophy (31. októbra - 5. novembra) vo štvrtok. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu. Na podujatí sa predstavia hráčky, ktoré…

Petičný výbor za dostavbu D3 oslovil premiéra Fica a predsedu NR SR Danka

Kysucké Nové Mesto 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavol Ďurčo)   Petičný výbor za neodkladné dostavanie diaľnice D3 na Kysuciach odoslal predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) a predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (SNS) otvorený list, v ktorom vyjadruje nespokojnosť so súčasnou situáciou okolo výstavby dopravnej infraštruktúry na Slovensku a osobitne…

Kanadský premiér vítal imigrantov s otvorenou náručou. Teraz žne, čo zasial

Kanada 23. októbra 2017 /HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Na americkom kontinente majú tiež "svoju Merkelovú". Je ňou premiér Kanady, Justin Trudeau, ktorý v roku 2015 prehlásil, že v Kanade sú všetci imigranti vítaní. Všetko sa však vymklo spod kontroly a kanadský premiér "žne, čo zasial." Počet imigrantov je obrovský a Kanadské…

Micho Saakašvili: „Na Ukrajine budú už iba cintoríny pre tých, ktorí zostali, a letiska pre tých, ktorí budú utekať“

Kyjev 23. októbra 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Včerajší deň Michomajdanu aj napriek vyhláseniam Veľkého vodcu Micha Saakašviliho, že to bude „súdny deň“, bol dosť pokojný. Došlo síce k niekoľkým bitkám s policajtmi, ale boli to iba ojedinelé incidenty Do poludnia sa vôbec nič nedialo. Demonštranti čakali na veľvyslanca Belgicka na Ukrajine, ktorý…

Matečná pre Financial Times: Pokuty pre výrobcov dvojakej kvality sú poslednou možnosťou

Bratislava/Londýn 23. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Hnev politikov na výrobcov s rozdielnymi receptúrami v chudobnejších štátoch Európskej únie (EÚ) stúpa. Upozorňuje na to vo svojom piatkovom (20.10.) článku britský denník Financial Times (FT) "Pokuty pre výrobcov potravín dvojakej kvality sú poslednou možnosťou. Je viac spôsobov, ako zabezpečiť,…

Ponorka „Krasnodar“ odhalila bezbrannosť americkej flotily v konfrontácii s ruskými podmorskými silami

Moskva 23. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool, file)   Už odpálenie krídlatých rakiet „Kaliber“ z paluby ruskej fregaty „Admirál Essen“ urobilo na Američanov silný dojem. Úplným šokom však pre nich bolo následné odpálenie rovnakých rakiet z ponorky „Krasnodar“. Za oponou zostala takmer dvojmesačná hra mačky s myšou, ktorú ponorka „Krasnodar“ zohrala s americkým…

Vedci vysvetlili, čím je užitočné odopieranie sexu

23. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:PxHere)   Kanadskí vedci zistili, že pripravenosť na odmietnutie intímneho styku posilňuje vzájomný vzťah páru. Výsledky prieskumu sú zverejnené v časopise Archives of Sexual Behavior. V prvej fáze sa špecialisti opýtali 185 ľudí. Zistili, že so vzťahom sú viac spokojní tí, ktorí sú pripravení sa kvôli partnerovi na…

TopSpeed

Mercedes G sa štýlovo lúči s "final" edíciou AMG G65

0

Nezúfajte. Legendárne Géčko po 38 rokoch nekončí! Mercedes G dostane nástupcu. Vyvojári sa bijú do pŕs, že bude rovnako odolný a chlapský ako súčasný typ. Štyri desaťročia sú uctíhodný čas, a preto Mercedes predlžuje lúčenie prostredníctvom špeciálnych verzií. Tentokrát ide o AMG G65 Final Edition s dvánasťvalcom pod kapotou. Vyrobia len 65…

Nový olej Fuchs ACEA C5 motorom ľahkých úžitkáčov pomôže a ušetrí

0

Nemecký Fuchs Oil Corp. je najväčší svetový nezávislý výrobca olejov a mazív. V oblasti technológíí, kvality a expertízy patrí medzi špičku. A to vďaka neustálemu vývoju a novinkám. Sortiment značky je ozaj veľmi pestrý. Novinkou v soritmente od jesene 2017 je olej Fuchs TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20 vytvorený…

Škoda v USA nebude! Volkswagen si trh postráži

0

Škoda dočasne vzdáva plány vstúpiť na trh USA. Napriek minuloročným vyhláseniam CEO značky, Bernharda Maiera. Ten chcel na Američanov spraviť prvý dojem novinkou, typom Kodiaq. Čo sa zmenilo? Ľudia zo Škody potrebujú viac času na prípravy pre Ameriku. Navyše, Volkswagen ich zamestnal výrobou lacného auta pre Indiu. Škoda v USA tak skoro…

Vráti elektrický Volkswagen na Pikes Peak slávu "ľudovej" značke?

0

Preteky na vrchol Pikes Peak isto nemusím predstavovať. Azda najznámejšie je video legendárneho jazdca Ari Vatanena s Peugeotom 405 T16. Hodia sa však na podobnú súťaž elektromobily? Veru áno! Napríklad Nissan Leaf už zdolal aj ťažkú Mongol Rally. Súťažný elektrický Volkswagen to chce skúsiť a veľký comeback značky na tomto vrchu plánujú už na…

Lamborghini Urus, vitaj! High-tech továreň je pripravená

4

Lamborghini láka technológiou výroby dva mesiace pred uvedením luxusného SUV. Nástupca modelu LM002, Lamborghini Urus, majú oficiálne predstaviť v decembri. V kuloároch sa šepkalo aj o výrobe v „našom“ Volkswagen závode v Bratislave. Nakoniec si Taliani nechali chlebíček pre seba a predstavujú high-tech výrobnú linku, pripravenú pre Urusa. Používajú najmodernejšie…

Ponuka jazdeniek na Slovensku: stále mladšie a s nižším nájazdom

13

Ponuka jazdeniek na slovenskom trhu má priaznivejší charakter. Predávané autá sú mladšie a majú menej najazdených kilometrov. Z porovnania údajov za prvé tri kvartály tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajšku vyplýva, že ich vek klesol o 9,6 mesiaca a nájazd o 11 038 km. Tieto parametre sú  najnižšie z krajín celej…

KAMzaKRÁSOU

Aká je životnosť podprsenky? Budeš prekvapená!

4

Premýšľali ste niekedy o tom, aká je životnosť podprsenky? Myslíte si, že je potrebné ju vymieňať alebo stačí, že ju raz za čas vyperieme? Budete prekvapení, no odborníci tvrdia, že práve podprsenka patrí k tým kúskom, ktoré je potrebné vymieňať skutočne častejšie. Nie je to len z hygienických dôvodov ale…

Vedela si, že existuje čierny cesnak? Zisti, prečo si ho dopriať každý deň!

8

O výhodách cesnaku sa už všade popísalo toho dosť veľa. Preto nepochybujeme, že viete o tom, že by ste si mali dopriať strúčik cesnaku každé ráno, aby ste podporili svoj imunitný systém a zlepšili tak svoje zdravie. No úprimne, zbaviť sa zápachu z úst, po zjedení cesnaku, nie je jednoduché. Máme pre vás skvelú…

Vyskúšajte recept na čiernu zlupovaciu masku a čierne bodky zmiznú!

3

Vyskúšajte tento recept na čiernu zlupovaciu masku, ktorá pomôže pleti zbaviť sa čiernych bodiek. Príprava masky je jednoduchá a potrebné ingrediencie má azda každý doma. Tento domáci recept je efektívny, nakoľko po zlúpnutí masky z tváre ostávajú čierne bodky prilepené na maske.

Sú éčka v potravinách škodlivé či nie? Čítaj a dozvieš sa!

4

Jesť či nejesť éčka v potravinách? Tieto prídavné látky patria dnes k nežiaducim zložkám mnohých potravín. Ktoré patria k prírodným látkam? Ktoré sú toxické? Pozrite sa spolu s nami na tie najznámejšie éčka, s ktorými  dennodenne prichádzame do kontaktu. 

Vyhrajte balíček prípravkov pre starostlivosť o vlasy od Bioruza.sk

6

Súhlasíte s nami, ak povieme, že vlasy prispievajú k nášmu sebavedomiu. V prípade, že sú naše vlasy silné a lesklé, tak sa cítime atraktívne a trošku aj sexy. Avšak, jedným z aspektov, vďaka ktorým dokážeme získať vlasy ako zo salónu, je správna starostlivosť a životný štýl. Nedostatok správnej a premyslenej starostlivosti zabezpečuje to, že väčšina z nás trpí vypadávaním…

Prečo používať denný a nočný krém namiesto jedného univerzálneho?

2

Každý týždeň, a vlastne každý deň sa na našom trhu objaví množstvo nových produktov, ktorých funkčnosť môže byť niekedy ťažšie pochopiteľná. Potrebujeme viac ako jeden krém na to, aby sme si udržali pokožku žiarivú a zdravú? Patria nočné krémy len medzi marketingové ťahy alebo si zaslúžia priestor na poličke vo vašej kúpeľni?…

TopDesať

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

Po zatknutí kvôli drogám začal zdobiť zvieracie lebky

0

"Myslím si, že všetci sme tak trocha fascinovaný smrťou," hovorí Victor, ktorý zdobí vyrezávaním zvieracie lebky. Victor pochádza z Transylvánie v Rumunsku. Tomuto koníčku sa začal venovať po zatknutí za držanie omamných látok pred štyrmi rokmi. "Začal som zdobiť lebky, pretože som bol na odvykačke. Bola to moja jediná cesta,…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :)   1. India

10 najdrahších kvapalín sveta

0

Každý z nás rozumie pod pojmom drahé niečo iné. Týchto 10 najdrahších kvapalín sveta však na prvý pohľad nerozoznáme a preto ťa určite ceny za niektoré kvapaliny prekvapia. Nehovoríme tu o žiadnom zlate ani diamantoch. Na mušku sme si tentokrát vzali kvapaliny. Ktorá z cien ťa šokovala najviac? 10. Lak…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.