Aproximácia a negociácia islamského práva šaría s európskym právom a nález Európskeho súdu pre ľudské práva

Publikované 19.10. 2017 o 10:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Do Európy, Európskej únie a nielen do jej budúceho „jadra“ smeruje aj islam. Európska únia mu chce dať rovnaké miesto a postavenie, aké má pôvodné, autochtónne európske kresťanstvo.
Z aspektu náročnosti islamu na jeho obslužný servis (plus halal), čo o kresťanstve tvrdiť nemožno, moslimovia budú chcieť mať všetko, čo k svojej viere, uctievaniu, obradu a životu potrebujú.
Svojich nárokov a všetkého, čo k ich islamskému náboženstvu patrí, teda aj mešity, modlitebne a školy, sa už začali domáhať politickou cestou, využitím európskeho práva a ľudských práv.
V SaS máme troch integrovaných moslimov (Sulík):
http://www.hlavnespravy.sk/richard-sulik-v-strane-sas-mame-troch-moslimov-na-slovensku-su-vsetci-moslimovia-integrovani-netreba-ich-monitorovat-ani-zakazovat-burky/1177216
Sú aj v Smere. Ide o nepravých alebo „čakajúcich“ a zatiaľ „integrovaných“ moslimov. Sú členmi prevažne ľavicových alebo strán s liberálnou ideológiou sprava alebo zľava. Takto sa islam postupne infiltruje do verejných politík…
Ak je Richard Sulík odporcom zákazu buriek, je v konflikte s bezpečnostnými záujmami EÚ, národného štátu, občanov a nálezom EĽSP vo veci zákazu zahaľovania tvárí…
Osobná „islamofóbna“ poznámka: Ak by oproti mne šla po ulici tajuplná bytosť v háve s burkou, v momente preventívne skáčem do najbližšieho kanála
Islamofilná verejnosť by mala vedieť, že takía, tavría, kitman a muruna sú štyri druhy Koránom povolenej islamskej lži v procese džihádu a islamizácie. Do hláv moslimov nevidno. Vo vzťahu k svojej viere nikdy nepovedia úplnú pravdu. Lož v kresťanstve je výslovne zakázaná desatorom. Vyberte si.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom a moslimovia dosiahnu spokojnosť len vtedy, ak im EÚ vyhovie v celom rozsahu ich požiadaviek.
Ak má katolícka cirkev svoje vnútorné cirkevné právo, má ho aj islam. Je ním šaría alebo islamské právo ako súbor zákonov odvodených zo sunny.
Korán je priamym slovom Božím. Sunna je súbor výrokov a činov proroka Mohameda, známych ako Hadísy.
Islam je náboženstvo, ideológia a politikum v jednom. Džihád je súčasťou prvého z piatich bodov vyznania islamu. Korán delí džihád na vnútorný, smerom dnu (osoba moslima) a vonkajší, smerom a von (svet ako objekt islamizácie a džihádu). Vonkajší džihád zakladá expanzivitu islamu, islamizáciu neislamského sveta a Allahom predurčenú celkovú náboženskú a politickú svetovládu.
Rečičky o mierumilovnosti islamu treba uviesť na pravú mieru: Islam znamená mier len vtedy a tam, kde dôjde k podriadeniu sa islamu všetkými ľuďmi. Podmienky ich života určí islam (dane a odvody od nevercov či inovercov, trebárs kresťanov, to je jedno).
Mierny a tolerantný islam je nepravý, slabý a neúplný. Je tam, kde ešte nedisponuje kritickou početnou silou, potrebnou pre vstup do svetskej politiky, aby do nej vniesol svoju, islamskú politikuIslamská ideológia zakladá islamskú politiku a právo.
Ak má judaizmus vlastné vnútorné právo, a cirkevné právo kresťanov je len vnútornou záležitosťou cirkvi a do svetského práva nezasahuje, islamské právo je nadradené svetskému právu a mení ho na obraz islamu. Podľa vôle Allaha je povinnosťou všetkých moslimov presadzovať islamské právo šaría všade tam, kde je to možné, čo im prikazuje džihád. Právo šaría nie je islamskými učencami ustálené. Inak sa používa trebárs u Saudov, inak v Iráne. To platí aj pre zahaľovanie žien.
Právo šaría bude v Európe nastoľované politickou cestou a svetské európske právo bude riedené salámovou metódou.
Islam sa z Mekky a Mediny vybral do celého sveta a po stáročia sa snaží získať nové územia pod jeho vládou. Má vyššie ambície, než bol Hitlerov sen o Tretej germánskej ríši. Podľa Mein Kampf mala Ríši vládnuť árijská germánska rasa. Podľa Koránu islam a Allah.
Podľa islamského učenia všetci ľudia sa rodia ako moslimovia, iba o tom ešte nevedia. Islam má svetové mocenské ambície. Svoj džihád smeruje v Európe proti Európe. Európa bola napadnutá zvnútra a nemá nástroje na svoju obranu (nič spoločné s NATO).
Moc v OSN a UNESCO postupne preberajú Arabi a islam. Škandalózne rezolúcie proti Izraelu (aj kresťanom) odsúdili už aj nezávislí znalci. Činnosť UNESCO je spolitizovaná v rozpore s jej štatútom, poslaním a programovým zameraním.
Chrámová hora je anektovaná islamom.
Sergej Lavrov k islamu v Rusku: „Medzi nami nemôže byť žiadna systémová, civilizačná nezlučiteľnosť. Ako nadnárodná a multináboženská spoločnosť s dlhou históriou je naša krajina súčasťou islamského sveta.“ Putin (Lavrov) vie, že boj s islamom má vopred prehratý. Zmierlivo (hra) hlása náboženskú toleranciu. Sám je pravoslávneho vyznania, ktoré je už 100 rokov odťažité od rímskeho katolicizmu a Vatikánu s katolíckym pápežom.
Vladimir Putin: „V Rusku islamský svet vždy nájde spoľahlivého spojenca,“ uviedol na konferencii Rusko-islamský svet v Kazani (moslimská republika RF).
Vladimír Putin: „Rusko bolo vždy najviac lojálny, spoľahlivý a konzistentný obranca islamských záujmov. Zničením Ruska by zničili jednu z hlavných opôr islamského sveta,“ vyhlásil v Groznom už v roku 2005.
V Rusku žije viac ako 15 miliónov moslimov, je najväčšou moslimskou krajinou v Európe. V centre Moskvy, kde žije podľa odhadov medzi jedným až dvoma miliónmi moslimov, čo z nej robí po Istanbule najväčšie „moslimské“ mesto Európy, bola pred dvoma rokmi otvorená jedna z najväčších mešít sveta. Po celom Rusku fungujú aj moslimské školy vrátane univerzity.
Jednou zo základných ľudsko-právnych hypotéz je, že každá ľudská bytosť disponuje základnými ľudskými, občianskymi, politickými a náboženskými právami, ktoré sú neodňateľné, nezameniteľné a neodcudziteľné.
Francúzsky Štrasburg je sídlom Európskeho súdu pre ľudské práva.
Vo veci náboženských práv vydal nález, že islamské právo šaría nie je kompatibilné s európskym sekulárnym právom a európskymi hodnotami, založenými na vzájomnej úcte, rešpekte a tolerancii medzi všetkými náboženstvami.
Z nálezu vyplýva ale aj, že každý členský štát Rady Európy a Európskeho dohovoru o ľudských právach EÚ (Charta práv EÚ) má právo neumožniť vznik fundamentalistických politických hnutí, ktorých cieľom je potláčanie práv príslušníkov iných, tobôž islamským a islamistickým hnutiam, a zabrániť im zaviesť politický režim založený na islamskom práve šaría.
http://www.ceska-justice.cz/2017/07/eslp-staty-maji-pravo-branit-se-zavedeni-rezimu-zalozenem-na-nabozenskem-fundamentalismu/
Postupný príchod islamu do Európskej únie a rast ich počtov a koncentrácia v krajinách „jadra“ a jeho satelitov, prináša politickú radikalizáciu moslimov, ktorí sa tiež hlásia k svojim ľudským, občianskym, politickým a náboženským právam.
Európska únia a jej „jadro“ budúceho európskeho federálneho superštátu nasleduje trend Ruskej federácie.
V sídle ESĽP a EÚ v Štrasburgu bol v nedeľu 22.10. 2017 založený základný kameň jednej z najväčších mešít v Európe.
Európski moslimovia majú svoje mešity v španielskom Madride a Cordobe.
Bude mešita v Štrasburgu väčšia aj ako tá v Moskve neďaleko Kremľa?
http://www.hlavnespravy.sk/najvacsia-mesita-v-europe/1174062
V Nemecku sa už diskutuje o vyhlásení moslimských náboženských sviatkov:
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/204293-islamske-statni-svatky-drtiva-vetsina-nemcu-je-proti/
S odkazom na prvý odsek svojho článku sa pýtam: Je islam kompatibilný s pôvodnou európskou civilizáciou, kultúrou, náboženstvom a právom?
Viaceré indície a priame dôkazy naznačujú, že nie, a trebárs aféra s Lidlom a ním odstraňovaných kresťanských krížov na obaloch tovarov potvrdzujú, že náboženská tolerancia a politická korektnosť voči politickému islamu prekračuje únosné hranice: ide o vytláčanie (supresiu) kresťanstva z verejného priestoru Európskej únie a uvoľňovanie miesta a priestoru pre islam. Odkaz nemeckému nadnárodnému reťazcu Lidl: Kresťanstvo sa zrodilo z lona židovstva a nie islamu, moderná európska demokracia je založená na antickej politickej filozofii a demokracii. Škandál s chýbajúcimi krížmi na obaloch tovarov znamená, že Lidl má bližšie k islamu, než kresťanstvu. Robí „nadprácu“ vo vytláčaní kresťanstva z verejného priestoru svojich predajní (bojí sa islamistických teroristických útokov)? Prídu beztak. Ďalšie a ďalšie…
Ak sa bezpečnostná situácia v Európe stane nadkriticky neúnosná, a neúnosnou je už dnes, dá sa očakávať úplný zákaz náboženských prejavov na verejnosti. Dôvod: Bezpečnostný záujem. Návrh podá „bohorovný ľavicovo-pokrokársky mocenský kartel“ jadra EÚ. Bude musieť prejsť RE a ESĽP. Stanovisko zaujme aj OSN.
Islamizácia Európy medzitým úspešne pokračuje.
Nález ESĽP a stanovisko českej justície zakladá dôvod pre zdravú, normálnu a prirodzenú ostražitosť a obozretnosť ak kto chce „xenofóbiu a islamofóbiu“.
Nález ESĽP je dokument o ktorý sa je možné oprieť vo veci vnútorných a zahraničných politík krajín V-4 k prijímaniu imigrantov. Odporúčam do pozornosti slovenskej vlády, ministerstva vnútra, spravodlivosti, a všetkým politickým subjektom.
V Česku bol znova otvorený proces vo veci šírenia knihy Základy tauhídu, učebnice islamského radikalizmu pre deti a mládež a jej propagátorovi a šíriteľovi Vladimírovi Sáňkovi:
https://www.lidovky.cz/soud-byl-v-kauze-sireni-radikalni-islamske-knihy-jednostranny-pripad-je-na-zacatku-g2y-/zpravy-domov.aspx?c=A170425_175030_ln_domov_rsa
Z dôvodov zaistenia bezpečnosti štátu a občanov je dobré presne vedieť, čo sa vyučuje v moslimských mešitách, učebniach a modlitebniach. To je parketa informačnej služby.
Teda monitoring a kontrola. Toľko aj k Sulíkovmu: „Moslimov netreba monitorovať.“
Nález ESĽP je aj ďalší dobrý dôvod pre boj proti radikálnemu ľavicovému extrémizmu novej neomarxistickej ľavice, ktorú na Slovensku reprezentuje „antifašistická“ xenofilná a islamofilná ANTIFA, multikulturalistickí slniečkári okolo a blízo bratislavskej kaviarne a liberálneho filozofa a teológa a redaktora RTVS Michala Havrana a spol. Majú mediálnu moc. Vraj liberálni demokrati. Dajte im aj moc politickú, a naučia vás „demokracii“. Ide o militantný pseudo antifašizmus. Sú tiež monitorovaní.
Novej ľavici neomarxistov a ľavicovým extrémizmom poskytuje priestor liberálny Denník N.
Matej Šútovec: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Ich vlasťou nie je Slovensko, sú „doma“ všade, kde je pripojenie na internet. Mnohí trpia psychickou poruchou, ešte možno nie psychózou, ktorú ako diagnózu pozná psychiatria pod názvom oikofóbia. Nenávidia sami seba, svoj domov, národ a pôvod:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oikofobie
Pozrite volebné programy v časti imigranti, islam a dúha, strán SKOK, Progresívne Slovensko, SaS (títo „konzervatívni liberáli“ majú blízo k libertarianizmu). Do tejto volebnej „kytice“ už chýbajú len Zelení…
Ľudia už ale „štandardné systémové strany“ nechcú. Zlyhávajú. Nie ľudia.
Nacionalizmu treba vrátiť jeho pôvodný etymologický zmysel a význam, aj s konotáciami vlastenectva, národovectva a patriotizmu (synonymá), práve aj s poukazom na rétoriku Donalda Trumpa v OSN o americkom „národe“ (pseudo národ). Ide o úplne legálny národnoštátny záujem nielen USA ale aj každého suverénneho národného štátu, ktorý zakladá  potrebu obozretného dialógu suverénnych reálnych národných členských štátov EÚ s tvorcami „jadra“ budúcej nadnárodnej EÚ…
A netreba si ho mýliť s nacionálnym protekcionizmom. To je pojem z dielne Globálneho Prediktora, ktorý zdôrazňuje nadnárodný rozmer národných štátov, ktoré majú ako národné štáty zaniknúť. V poriadku: Ale treba zmeniť voľnú ekonomiku (zmluvy CETA, NAFTA) na slobodnú ekonomiku: Myslieť lokálne a regionáln a konať globálne.
Nacionalizmus je rovnaká negatívna nálepka ako xenofóbia alebo islamofóbia. Treba sa voči nej ohradiť s poukazom prednostne na národnoštátny záujem a význam pojmu suverénny štátotvorný národ a medzinárodné právo.
Nemecké parlamentné voľby v prípade AfD ukázali aj, že stále existujú dve Nemecká. Zostava nemeckej vlády nebude rýchla a jednoduchá, možno budúce vládne strany sa rozchádzajú v názoroch na imigračnú, energetickú a európsku politiku. V hre môžu byť aj nové voľby, ak SPD nezmení svoje rozhodnutie ísť do opozície.
Konečné sčítanie volebných hlasov v Rakúsku trvalo tak dlho, a až tak pozorne sa pracovalo s korešpondenčnými volebnými hlasmi, pokým sa nezistilo, že sociálna demokracia je na druhom mieste. Vládu ale bude zostavovať ďalší mladý „talent“ (druhý Macron) Sebastian Kurz (ÖVP).
Výsledky nemeckých volieb menia pomery v Nemecku, výsledky rakúskych v Rakúsku, a to aj vo vzťahu Rakúska k V-4 a „jadru“ Európy, ako aj základu budúceho nadnárodného superštátu.
Nie som si istý, či aj „naši“ politici dovidia až tam.
Chcem veriť, že islamizácia európskeho práva a islamské právo šaría bude európskym právom odmietnuté v celom rozsahu.
Je vždy lepšie sa báť, ako zľaknúť. Toľko k predsudkom a islamofóbii.
Islam ako celok ale zakázať nemožno, lebo tu je Listina a Dohovor (Charta) základných práv a slobôd, ústava a Rada Európy.
Už skôr som predpokladal zrážku európskeho sekulárneho práva s islamským právom šaría. Mám to v starších blogoch…
Si myslia, že to „ošetria“…
Najskôr na to nemysleli, dnes to už majú na stole.
Ak sa moslimom nevyhovie, bude bum-bum.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Ešte taká blbosť: Dnes, vo štvrtok 19.10.2017 sa predseda Európskeho parlamentu (neviem mu ešte prísť na meno, je tam nový…) jednomyseľne rozhodol za seba a za nás všetkých, teda aj mňa, že:
„NEZÁVISLÉ KATALÁNSKO NEUZNÁME!“
Globálny Prediktor nepotrebuje slobodné a nezávislé ale jednotné štáty
.
A to je orwellizmus: Jednotné rovná sa poslušné v jednom košiari.
Nemyslím si, že za daného stavu veci má Katalánsko ústavný nárok na samostatnosť, ale nemusím to počuť práve od európskych papalášov.
Vnímam to ako diktát, nariadenie a obežník.
Esemeskou ani mailom mi to ešte neprišlo.
Juncker už poslal povolebnú direktívu aj Rakúsku.
Tak, aj to by sme mali.
Na dnes stačilo. 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Podľa prieskumu Eurobarometra členstvo v EÚ oceňuje polovica Slovákov

Bratislava 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa prieskumu však majú Slováci aj obavy vyplývajúce z hrozieb terorizmu a nekontrolovanej migrácie Členstvo v Európskej únii (EÚ) považuje za dobrú vec 50 percent Slovákov. Je to menej ako priemer v rámci celej EÚ (57 percent). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej…

Stoltenberg oznámil termín budúcoročného summitu Severoatlantickej aliancie

Brusel 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andreea Alexandru)   Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v piatok popoludní oznámil, že ďalší summit NATO sa uskutoční 11. a 12. júla 2018 v Bruseli. "Budeme naďalej posilňovať vzťah medzi Európou a Severnou Amerikou, na ktorom je naša aliancia založená, rovnako ako budeme naďalej prispôsobovať…

Liptáci zablokovali cesty v Rojkove, Likavke a Liptovskej Osade

Ružomberok 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslava Siváková)   Premávku blokovali nespokojní obyvatelia od 16.00 do 17.00 h v Rojkove, miestnej časť Stankovian, na priechode pre chodcov v Likavke a na hlavnej ceste I/59 v Liptovskej Osade Klame nám Národná diaľničná spoločnosť (NDS)? S týmto podtitulom sa v piatok uskutočnila v poradí…

Lekári na Sneme SLK kritizovali Druckera,on upokojoval,že nechce nič znefunkčniť

Bratislava 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Lekári nie sú s predĺženými ordinačnými hodinami spokojní Predĺžené ordinačné hodiny pre všeobecných lekárov nie sú až takou katastrofou, ako sa im na prvý pohľad môže zdať. Myslí si to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Lekárov dnes na Sneme Slovenskej lekárskej komory…

Fico: Summit EÚ bol zameraný na štandardné témy vrátane migrácie

Brusel/Bratislava 20. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Olivier Matthys)   Podľa premiéra si všetci uvedomujú, že povinné kvóty nefungujú Summit EÚ obsahoval rokovania o štandardných témach, ktorými sa Európska rada zaoberá pravidelne. Jednou z hlavných tém bola migrácia a ochrana vonkajších hraníc schengenského priestoru, povedal v piatok slovenský premiér Robert Fico. Slovensko podľa jeho…

Po útoku v poľskom nákupnom stredisku zomrela 1 žena, 7 osôb je zranených

Varšava 20. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:NEWSTG Twitter)   Po útoku hospitalizovali osem osôb Po útoku ostrým predmetom v nákupnom centre v meste Stalowa Wola na juhovýchode Poľska hospitalizovali osem osôb. Útočníkom bol 27-ročný muž, ktorého okamžite zatkla polícia. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie…

Poslankyňa Grausová podala dve trestné oznámenia: Za hanobenie štátneho znaku SR a za hanobenie Najsvätejšej Trojice na plagáte k filmu Mečiar

Bratislava 20. októbra 2017 (HSP/Foto:HSP/TASR-Michal Svítok)   Poslankyňa NR SR Natália Grausová dnes podala dve trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu Jedná sa o plagát k filmu Mečiar premietanému v slovenských kinách, ktorý vyobrazuje bývalého premiéra SR Vladimíra Mečiara s gloriolou okolo hlavy ako Božské Srdce Ježišovo,…

Pellegrini: Do Bardejova môže smerovať 55-miliónová investícia

Bratislava/Bardejov 20. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bardejov môže získať investíciu v hodnote 55 miliónov eur. Investor plánuje vytvoriť až 125 vysokokvalifikovaných pracovných miest. Rozhodnutie by mal investor oznámiť do konca tohto roka. Rokovania samosprávy so spoločnosťou Kamax dnes podporil aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.…

Vo videu BBC transmodelka označuje bielych ľudí ako “najnásilnickejšiu a najviac utláčajúcu silu prírody na zemi...”

Svet 20. októbra 2017 (HSP/bb/Foto: screenshot YouTube)   Televízia BBC vyprodukovala a odvysielala video transmodelky Munroe Bergdorfovej, v ktorom označuje bielych ľudí ako inherentne rasistických a ako "najviac násilnícku a utláčajúcu silu na zemi" Bergdorfová po tom, čo bola prepustená spoločnosťou L´Oreal kvôli podobným rasistickým komentárom, prehovorila v programe BBC This…

Bratislavský poslanec Smeru Martin Borguľa spáchal politický atentát na Milana Ftáčnika

Bratislava 20. októbra 2017 (HSP/Ďateľ.sk/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najtvrdší útok proti Milanovi Ftáčnikovi neprišiel z kruhov bratislavskej pravice, ale z vlastných radov. Mestský poslanec Smeru Martin Borguľa ho obvinil z podvodu, čím vypustil džina z fľaše a nikto nevie, ako ho dostať naspäť. Poslanec Smeru-SD Martin Borguľa na zasadnutí mestského zastupiteľstva…

Poľská premiérka: Plynovod Nord Stream 2 ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy

Brusel 20. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Výstavba plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy, vyhlásila poľská premiérka Beata Szydlová novinárom v Bruseli, kde prebieha summitu EÚ. "Pokračovanie v tejto investícii ohrozuje nielen energetickú nezávislosť celej strednej a východnej Európy, ale aj podkopáva energetickú bezpečnosť celého…

Vedci odhalili nečakaný prínos alkoholu

Svet 20. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vedci objasnili, že malé množstvo alkoholu môže skutočne rozviazať jazyk a umožniť človeku lepšiu výslovnosť slov a aktívnejšiu komunikáciu v cudzom jazyku, uvádza sa v článku zverejnenom v časopise Journal of Psychopharmacology. V rámci pokusu vedci vyzvali účastníkov testov, aby sa bavili s…

Nadácia Slovakia Christiana: Vysoká úradníčka Ministerstva práce Oľga Pietruchová opakovane závažne porušuje zákon

Bratislava 20. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezisková organizácia Nadácia Slovakia Christiana poukázala na opakované závažné porušenie zákona zo strany vysokej úradníčky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pani Oľga Pietruchová v rozpore so Zákonom o štátnej službe aktívne podniká. Za rovnakú vec bola riešená služobným…

USA chcú na lunárnu obežnú dráhu dostať "nafukovací hotel"

Washington 20. októbra 2017 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-)   Vesmírna spoločnosť Bigelow Aerospace, založená v Las Vegas, plánuje do piatich rokov odoslať na lunárnu obežnú dráhu nafukovací hotel, tvrdí United Launch Alliance, ktorá má pre projekt poskytnúť nosnú raketu Bigelow Aerospace je súkromná firma vyrábajúca rozšíriteľné moduly vesmírnych staníc. Spoločnosť je väčšinou financovaná…

MichoMajdan, deň štvrtý: Veľký vodca Micho avizoval, že v nedeľu sa pred budovou parlamentu uskutoční „Majdan reforiem“

Kyjev, 20. októbra 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Dnešný, už štvrtý deň MichoMajdanu je zatiaľ ten najpokojnejší. Pred budovou ukrajinského parlamentu v Kyjeve je menej protestujúcich a policajtov. Všetci čakajú na nedeľu: práve v ten deň Veľký Micho mieni uskutočniť „Majdan reforiem“. Pred 11. hodinou aktivisti zvolali poradu, riešili, ako ďalej. Dostali befel…

Nórska premiérka vymenovala prvú ženu na post ministerky zahraničných vecí

Kodaň 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Nórska premiérka Erna Solbergová predstavila v piatok troch nových ministrov svojej menšinovej koaličnej vlády po septembrových voľbách. Informovala o tom agentúra AP. Premiérka uviedla, že Ine Eriksenová Söreideová, ktorá stála na čele rezortu obrany, prebrala ministerstvo zahraničných vecí. Štyridsaťjedenročná Eriksenová Söreideová sa tak…

Europarlament začal realizovať Sorosov plán, tvrdí vládny Fidesz

Budapešť 20. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR- Ladislav Vallach)   Európsky parlament (EP) začal  realizovať migračný plán amerického finančníka Georgea Sorosa, povedal v piatok v Budapešti komunikačný riaditeľ maďarskej vládnej strany Fidesz Balázs Hidvégi Podľa agentúry MTI sa Hidvégi vo svojom vyhlásení odvolal na štvrtkové rozhodnutie Výboru EP pre občianske slobody,…

Cez územie Slovenska sa bude presúvať ďalšia vojenská technika

Bratislava 20. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Czarek Sokolowski)   Celkovo sa uskutoční 26 cestných presunov zahraničných vojsk Ministerstvo obrany upozorňuje verejnosť na ďalšie presuny vojenskej technicky spojeneckých armád cez územie Slovenska. Naplánované sú počas budúceho týždňa, od pondelka (23.10.) do nedele (29.10.). TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Celkovo…

TopSpeed

Ako funguje pruženie a tlmenie v praxi?

0

Iste vás niekedy zaujímalo, ako funguje pruženie a tlmenie v praxi. Konkrétny youtube kanál súčasť podvozku otestoval. Protagonisti natočili prejazd vozidla cez jamu pri rôznych rýchlostiach. Výsledok na spomalených záberoch naozaj stojí za to. Po tomto už možno budete jamy na našich skvelých cestách obchádzať ešte obozretnejšie. Napriek tomu, že auto je…

Volkswagen a lacné autá? V Ázii už čoskoro

0

Pred časom sme vás informovali o rozpadnutí spolupráce VAG s Tata motors. Lenže v koncerne sa nechcú vzdať plánov vstúpiť na trh v ázijských najľudnatejších krajinách. Logicky, chcú si ukrojiť kus z veľkého koláča. Kde je veľa ľudí, tam predsa potrebujú autá. Do roku 2020 chce Volkswagen pripraviť až 3 lacné autá pre Áziu.…

Akcia vidieť a byť videný prebehne už po tretíkrát

8

Okrem bŕzd a správne fungujúceho podvozku sú svetlomety jedným z najdôležitejších súčastí moderných vozidiel. V zimnom období ich správna funkcia môže znížiť množstvo nehôd voči rovnakému obdobiu v letných mesiacoch. Akcia vidieť a byť videný sa tak zameriava na stav svetlometov a ich správne nastavenie. Vodiči si v rámci tretieho ročníka budú…

Poznáte Budackov cyklus motora? VW ho nasadil do 2,0 TSI

8

Konštruktéri VW vyvinuli nový pracovný cyklus motora. Pomenovali ho „Budackov cyklus“, alebo B-cyklus po vynálezcovi Ralfovi Budackovi. Ide o variáciu Millerovho alebo, ak chcete, Atkinsonovho cyklu. Princíp je iný, riešenie prináša podobné výhody ako spomíname M a A-cykly. Volkswagen ho nasadil v americkom Tiguane pri motore 2,0 TSi EA 888 3B. O…

Najväčšia EÚ továreň na batérie LG Chem bude v Poľsku!

0

Schyľuje sa ku zlatým časom pre elektrické autá? Najväčšia továreň na batérie bude v susednom Poľsku. LG Chem ju vybuduje budúci rok na základe zvýšeného dopytu po článkoch pre „módne“ elektromobily a hybridy. Podľa Reuters, firma z Južnej Kórei zainvestuje 1,63 miliardy dolárov a postaví haly v okolí Wroclawi. Baterky budú…

Škaredá Alfa Romeo? Veru áno, je ňou AR Sprint Zagato

5

Môže byť Alfa Romeo škaredá? Môže byť vôbec talianske auto škaredé? História nás presvedčila, že áno. Pri pojme "nepríťažlivé talianske auto" každému hneď napadne Fiat Multipla. Na druhej strane tu je Alfa Romeo. Značka, ktorú po dizajnovej stránke nie je možné kritizovať. A predsa aj majster tesár sa niekedy utne. Tak to…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, čo spôsobuje kŕče v nohách? Toto ťa rozhodne prekvapí!

10

Každý už v živote okúsil, čo sú to kŕče v nohách. Medzi typické príznaky patrí brnenie, nepohodlie a bolesť, ktorá sa môže objaviť v akejkoľvek časti tela. Pri kŕčoch platí, že za všetko môžu svaly. Ide o nedobrovoľné svalové kontrakcie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. No najhoršie je to, že svalové kŕče môžu trvať zopár…

Pitný režim počas jesene: Tieto nápoje ťa zahrejú v sychravých dňoch!

9

Pojem pitný režim sa skloňuje hlavne v letných mesiacoch. To však neznamená, že počas ostatných ročných období už nie je dôležité sledovať si denný príjem tekutín. Pitný režim počas jesene musí byť prispôsobený meniacemu sa počasiu. Keďže sú momentálne teplejšie dni už menej časté a niekedy je vonku skutočne sychravo, vhodné je…

Vieš ako sa starať o suché pery? Poradíme ti!

8

Pre niekoho sú popraskané a suché pery len zimným problémom, pre nikoho celoročnou traumou. Môžu signalizovať vážne ochorenie, ale tiež iba o estetickým problémom? Už samotná koža na tvári je jemná a tenšia, často krát citlivá. Pery nemajú mazové žľazy, takže o to horšie sa hydratujú. Hydratáciu im musíme dodávať…

Je hydratačný sprej na tvár naozaj tak účinný ako si myslíme?

4

Kozmetické spoločnosti sa v posledných mesiacoch doslova predbiehajú v tom, kto príde so zaujímavejším, zdravším a lepším produktom. Medzi ne patrí určite aj hydratačný sprej na tvár, ktorý si získal obľubu mnohých ľudí najmä počas letných mesiacov. Je však naozaj taký účinny, zdravý a vhodný pre našu pokožku? Nie je…

Vyhrajte 5x Bioderma Sébium balíček pre aknóznu pleť (v hodnote 30 €)

4

Viete, že 59 % mladých ľudí by si výmenou za zdravú pleť nechalo zrušiť na rok Facebook? Táto skutočnosť nás inšpirovala k novej kampani #neseddoma. Cieľom kampane je presvedčiť mladých ľudí o tom, že sedieť doma len kvôli ťažkostiam s akné a trápiť sa je zbytočné. Riešenie je často jednoduchšie, ako si…

Vyhrajte 6x toaletnú vodu Gianfranco Ferré CAMICIA 113

8

Toaletná voda Gianfranco Ferré CAMICIA 113 je novým voňavým výtvorom zrodeným z týchto pocitov. Je to kvetinová a ovocná verzia sofistikovaného dámskeho parfumu, pretože talent by nemal byť zabudnutý a spomienky by mali vždy hľadieť do budúcna. 

TopDesať

10 skutočných ľudí, ktorí majú superschopnosti

0

Väčšina z nás zbožňuje  filmy a komixy o superhrdinoch. Malí chlapci túžili  mať superschopnosti Spidermana, alebo byť silný ako Hulk, alebo sa stať Ľudskou pochodňou či pánom Fantastickým. Bohužiaľ (alebo našťastie) sme všetci bežní ľudia: chodíme do školy, neskôr do práce a náš život je nudný a monotónny. Napriek tomu sú (respektíve boli) medzi nami ľudia s…

Architekt a pečenie dezertov. Smrteľne dobrá kombinácia

0

Architekt a pečenie dezertov? Výsledok je naozaj úžasný. Dezerty môžu byť nielen chutné, ale aj esteticky krásne. Opäť nás o tom presvedčil Dinar Kasko, šéfkuchár, ktorý pečie nádherné algoritmické dezerty a koláče. Tentokrát sa snažil prezentovať novú čokoládu. Šéfkuchár sa inšpiroval Matthewom Shlianom. Dezert navrhol z 81 jedinečných tvarov z ktorých…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

10 vtipných mačiek, ktoré sa snažili vpratať do malých priestorov. A vyšlo im to

0

Existuje len jedna vec, ktorú mačky milujú viac než leňošenie - a to stiesnené priestory. Majú obrovské potešenie, keď sa dokážu vpratať do malých škatúľ či do krabice na pizzu. Je pre nich potešenie dokázať svojmu ľudskému otrokovi, že sa mýli. Výnimkou nie je ani týchto 10 zlatých mačiek. :) Zatiaľ čo mnoho z nás považuje toto…

Harrison Ford má tie najlepšie kostímy

0

V USA sa oslavuje Halloween vo veľkom štýle. Výnimkou nie sú ani tie najväčšie hollywoodske hviezdy. Jednou z nich je aj obľúbený herec Harrison Ford. Ten sa zrejme v tomto období pred sviatkom prechádza po požičovniach kostýmov a dôkladne si vyberá ten, ktorý si oblečie tento rok. Legendárny herec sa…