Separatizmus v EÚ a jej „jadro“

Publikované 13.10. 2017 o 08:34 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Rast separátnych nálad v EÚ je zrejmý a má viacero diferencovaných príčin. Separatizmus typu brexit je reakciou na necitlivé alebo pre UK neprijateľné integračné politiky EÚ. UK tiež túži po samostatnosti. Je osobitným prípadom revolty silnej mocnosti mimo európsky kontinent. Ibaže pred vstupom do EÚ a mimo ňu mohlo byť samé a silné, po brexite oslabí. A oslabí ešte viac, ak sa samé rozpadne.
Regionálny separatizmus reaguje na necitlivé politiky centrálnych vlád voči následne separatistickému regiónu, ale aj vlastnými výhradami voči Európskej únii.
Súdruh Juncker, ani nik z európskych „elít“ nemôže chcieť alebo nehcieť, aby sa Katalánsko odtrhlo či neodrhlo od Španielska. Za daného veľmi zlého a viac rozmerného stavu medzinárodného práva sa aj ústava akéhokoľvek štátu môže stať len zdrapom papiera. Zotrvanie vo zväzku so Španielskom môže byť len Junckerovým zbožným prianím, ak nechce voči separatistickému Katalánsku použiť policajnú alebo vojenskú silu. A to si zjavne voči Veľkej Británii nedovol nik ani hlesnúť, detto voči Rusku, vo veci už definitívne ruského Krymu. Sankcie Proti Rusku komplikujú život všetkým. A viac  ich pociťujú ekonomicky slabšie krajiny, čo je ďalší z dôvodov nevôle voči Bruselu…
Ani ak by malo dôjsť k brexitu bez dohody. Sankcie vôbec neprispievajú k posilneniu svetového mieru, naopak, ohrozujú ho pekelným kolotočom opatrení a proti opatrení…
Toto pri plnom vedomí tvrdím s dôrazným poukazom na tak silno forsírované základné ľudské, občianske a politické práva každého občana EÚ a nielen EÚ…
Protiruskými sankciami sú dotkuté aj ekonomicky slabšie štátne regióny s nižšou nezamestnanosťou. Nebyť protiruských sankcií, Rusi mohli investovať na slovenskom strede, juhu a východe.
Spájanie národov a štátov do nadnárodných celkov je nefungujúca mantra Globálneho Prediktora na pozadí jeho filozofie globálneho voľného, akože  liberálneho ale nie slobodného (!) trhu (zmluvy CETA, NAFTA a pod.).
Globálny Prediktor „zjednocuje a spája“ nespojiteľné a nezjednotiteľné. Má na to nástroje falošných ideológií, zákulisných skorumpovaných politík a manipulácie „cukrom a bičom“.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1017222-separatiste-v-evrope-kde-hrozi-odtrzeni
Aj v rámci rámci nemeckých parlamentných volieb boli dávno po zjednotení identifikované ešte stále dve Nemecká (prevaha voličov AFD).
V rámci EÚ je odstredivý separatizmus prirodzenou učebnicovou reakciou na integračné plány na federalizačnú centralizáciu národných štátov do „jadra“ EÚ, ktorým bude zrejme najmä Nemecko, v tandeme s Francúzskom, ak si Francúzsko posilní svoju padajúcu ekonomiku (nový zákonník práce pre zamestnávateľov a proti zamestnancom).
Nemecko ale bolo najsilnejšou ekonomikou aj v dobe nástupu hitlerizmu. Teda, k vláde nad Európou sa Nemecko môže dostať nie vojensky ale cez ekonomiku.
Rastie ale nespokojnosť jednotlivých slabších regiónov so stavom ich ekonomík, systémom prerozdeľovania zdrojov centrom, prípadne na národnostnom a etnickom princípe (ekonomika, zamestnanosť, financie, jazykový zákon a príslušenstvo).
Nezriedka vedia, tušia, o čom je „jadro“ EÚ, pričom slovenský predseda vlády jeho podstaty, princípy a obsahy dodnes riadne nevysvetlil.. Vie, ale nepovie? Smerom dnu hovorí inak, vonku a  „tam“ inak. Na vstup Slovenska do „jadra“ nemá mandát, lebo ním sa menia pomery aj v zmluve s EÚ.
Voči zjednoteniu, inklúzii, integrácii a centralizácii EÚ majú viaceré členské štáty nedôveru a otvorený alebo nevyslovený odťažitý vzťah. Proces integrácie už dne prináša sprievodný úbytok suverenity každým ďalším krokom odovzdávania národno-štátnych právomocí do Bruselu.
Časť od Španielska odpadlíckeho Katalánska vie, že napriek dnešnej rozsiahlej autonómii, úplným odtrhnutím sa od zväzku so 17-timi španielskymi regiónmi a centrálneho Madridu by prišlo o členstvo v EÚ. Katalánske referendum bolo zmarené. Iné pomery hlasov vykazovalo pred ním, v čase jeho konania i po ňom. Ani legálne zvolená vláda nesmie konať svojvoľne, bez priameho mandátu voličov.  Predpokladám, že katalánski separatisti sa predbežne stiahnu a situácia sa dočasne upokojí. Deklaratórne vyhlásenia Bruselu na margo platnej španielskej ústavy proti Katalánsku a Frau Merkel mama nie sú relevantné. Ak budú mať za sebou katalánski separatisti prevažnú väčšinu Kataláncov, odtrhnú sa. S odobratím autonómie Katalánsku to také jednoduché nebude. K spoločnému stolu by si v Madride mali sadnúť volení predstavitelia všetkých 17-tich regionálnych súčastí zatiaľ demokratického Španielska a rokovať až do nemoty.
Česi sa zasa neponáhľajú do eurozóny, česká koruna ale nemá negatívny vplyv na ich ekonomiku a financie, drží sa alebo posilňuje, nijako neprekáža veciam zahraničného obchodu a prináša úspory. Česká vláda ale tak, ako slovenská, poškuľuje po „jadre“. Opatrnosť po skúsenostiach so správaním Bruselu a Nemecka má dobré dôvody.
http://www.hlavnespravy.sk/v-cesku-prebieha-diskusia-o-prijati-eura-slovensko-je-uvadzane-ako-negativny-priklad-slovaci-prijatim-eura-schudobneli/1169720
O čom je aj „jadro“ EÚ a o čom naša vláda mlčí, píše iný kolega bloger toto:
„Budúcnosť EU, a aj Slovenska, je teda v multikultúrnej, viacjazyčnej federálnej Európe! To je to tzv. budúce „jadro“ EU, aj keď vízia Macrona bola o niečo odlišná, základ, tzv. jadro celého tohto projektu je rovnaké – likvidácia národných štátov, tradičnej kresťanskej Európy a s ňou súvisiacich morálnych, etických a rodinných hodnôt a vznik multikultúrnych Spojených štátov európskych s jednou centrálnou vládou (s príslušenstvom a právomocami, inštitútmi a inštitúciami – doplnok autora tohto článku) ovládanou nikým nevolenými byrokratmi, poskokmi globalistov!“
Mieru pravdivosti citovaného odseku posúďte sami:
http://blog.hlavnespravy.sk/2221/verhofstadt-predstavil-jediny-mozny-plan-vyvoja-eu-multikulturnu-federalnu-europu/
Poznámka k globalistom a vláde: Ak USA vládnu Deep State (nad kongresom) to isté sa deje aj v EÚ (tie isté skryté procesy a intervencie).
Či vznikne alebo nie, federálna vláda EÚ z riadnych demokratických volieb, a koľko hlasov v nich bude mať Slovensko, ktoré, ako to vidím dnes, malo ostať vo zväzku s Českom, aj pre početné oslabenie po rozvode. Dnes si oba nástupnícke štáty priznávajú svoju malosť veľkostne aj počtami obyvateľov.
Československo mohlo byť všestranným európskym a svetovým lídrom a v inom postavení, než dnes samostzatné Česko a Slovensko. Za samostatnosť sa platí. Aj v postavení zoči-voči globalizácii.
V spoločnom zväzku Čechov a Slovákov by sme boli silnejší a mali aj vyšší vedecký, ekonomický, obchodný, kultúrny a ostatný potenciál, vo vzájomnej výmene a v spoločných vnútorných a zahraničných politikách…
Na zavlečenie Slovenska do „jadra“ EÚ nemá slovenská vláda zahranično-politický mandát občanov a voličov, a je mimo rámec vládneho programu.  Spoločnú federáciu Čechov a Slovákov „sme nechceli“. Ale nie všetci. Referendum nebolo. Chceme európsku federáciu? Referendum bude? 
Dnes sa koná spoločný sumit krajín V-4 v Bratislave. Jeho posolstvo sa nedotkne len spotrebiteľskej kvality potravín v EÚ a nekalých praktík nadnárodných korporácií:
Nie EÚ raz pod velením Merkelovej, raz Macrona bude bude smerom k 27-mičke o tom akou chce byť, ale 27 štátov bude smerom k EÚ, akú ju chcú mať. Všetky štáty EÚ musia ostať slobodné a suverénne. Občania EÚ si neprajú globalizáciu a jarmo Globálneho Prediktora ale slušné a korektné, pre všetkých prijateľné a etické správanie v zmysle pravých európskych hodnôt, nie cudzích, z USA ani islamských krajín importované hodnoty a správanie. 
Toto všetko a ďalšie výhrady voči stave EÚ sa netreba báť a hovoriť, ale aj kričať nahlas, ak Brusel zotrvá vo svojej hluchote. V opačnom prípade EÚ dopadne tak, ako dopadne.
Nemennou hodnotou nech ostane Schengen a voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu ale pri naplnení bezpečnostných záruk občanov EÚ.
Slováci chcú ostať Slovákmi, Česi Čechmi , Maďari Maďarmi a tak ďalej. Doma i vonku.
Brusel a Štrasburg, EP a EK musia členom EÚ slúžiť, nie totalitne vládnuť.
Ostatok článku je už len ilustračný:
V časti postavenie kresťanstva v Európe : Ak sa Lidl odvoláva na to, že ďalší chýbajúci kríž, tentoraz z Talianska, si „iba“ nevšimol…
Lidl robí nadprácu s nadčasovým významom pre status kresťanstva v budúcej Federálnej európskej únii. K islamu sa správa nanajvýš „korektne“.
http://www.teraz.sk/zahranicie/taliansko-lidl-kritizovali-za-vyretuso/285760-clanok.html
http://www.infovojna.sk/article/lidl-poburil-tentoraz-talianov
Zmrdi, smradi. To je politická korektnosť a nadpráca pre systém, ktorý sa postupne snaží vytláčať kresťanstvo z verejného priestoru. Žiadna náboženská neutralita ale uvoľňovanie priestoru pre islam.
Nemožno si nevšimnúť ale aj toto:
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-z-piatich-nabozensk/285541-clanok.html
Kosovo ako laboratórna experimentálna banka schopností spolužitia moslimov s LGBTI osobami a skupinami a vymožiteľnosti antidiskriminačného zákona, ktorý Kosovo prijalo už v  r. 2004 (?):
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-kosove-sa-konal-prvy-gay-pride-v-hist/285364-clanok.html
Len autochtónny národ má štátotvorný potenciál schopný vytvoriť národnú jednotu. Nie rasová a etnická, kultúrna a náboženská zmeska.
Idológia neomarxistického multikulturalizmu Globálneho Prediktora EÚ nám do hláv vtláča scestné bludy.
Národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus vydávajú za nacionalizmus.
Stačí sledovať, ako sa správa americký pseudo národ (zmeska kadekoho a kade čoho) a situáciu v západnej EÚ ale aj mimo nej na severe Európy.
Ak Trump a poskokovia Globálneho Prediktora pred ním nazývajú multikultúrny konglomerát USA národom, to je post romantický oxymoron a neomarxistické politikum. Ale Trump o tom nevie, a ani netuší. V konfrontácii s jeho politikami koná v rozpore s tým, čo deklaruje (obmedzenie počtov imigrantov) ale má na to dobrý racionálny dôvod. USA nikdy neboli a ani nebudú autochtónny národ.
Definícia národa je nemenná. Neomarxisti a ich nová ľavica sa ju pokúšajú redefinovať.
Tak, ako vyhlásiť dúhovú zmesku za sexuálnu menšinu.
Ibaže Macron si ide do Afriky vyberať osoby s potenciálom pre udelenie azylu.
Chce z EÚ urobiť Spojené štáty Európske. Zástavu EÚ s hviezdičkami (ako USA) už máme.

Macron chce ľudí z Afriky, vhodných na udelenie azylu, nechať vyhľadávať a ponúkať im túto možnosť, mimo ekonomických migrantov priamo v Afrike…
Macron je poskok a užitočný idiot Globálneho Prediktora so špecifickým videním ľudských práv…
Drží si od neho slušný odstup ešte aj Frau Merkel Muter.
Mladý „talent“ Macron prináša inovatívne prvky do európskych azylových a ekonomických politík…
Pomaly tvorí (kreuje) obraz „jadra“ EÚ…
Jeho líder.
http://www.hlavnespravy.sk/relokacia-africanov-francuzska/1169928
Útok mladej moslimky v burke a za burku vo Viedni bol predčasný.
Ešte ich nie je dosť a počty moslimov nedosiahli kritickú hranicu.
Ak ju dosiahnu, začnú sa politicky radikalizovať a dožadovať sa svojich ľudských, občianskych, politických a náboženských práv…
A potom príde to obávané bum-bum, o ktorom normálne premýšľajúci ľudia mimo aktívnu politiku vedia, ale „nevedia to“ pseudo európske elity.
Zrejme nechcú vedieť.
Ak budete voliť liberálne pseudo demokratické strany na Slovensku, môžete sa na ne spoľahnúť, že o tú reakciu a občiansku medzi náboženskú vojnu sa svojím dielom a bojom za ľudské práva zaslúžia…
A buďte si istí, isté, že sa k radikálom pridá aj zatiaľ neznáma časť „len“ 5-tisícovej moslimskej časti Slovenska (nik nevie, ktorí sú šiiti a ktorí sunniti).
Liberálno “demokratické“ strany, s predpokladom volených strán: SKOK, SaS, Progresívne Slovensko a možno aj Zelení…
https://slobodnyvyber.sk/bitka-kvoli-zakazu-buriek-moslimka-napadla-ucitelku-a-musela-zasahovat-policia-pise-kronen-zeitung/
http://www.hlavnespravy.sk/lank-islam-je-ako-uran-235-v-malom-mnozstve-je-neskodny-ale-pri-prekroceni-urcitej-velkosti-exploduje/1169140
https://slobodnyvyber.sk/gatestone-institute-novy-integracny-zakon-pre-imigrantov-v-rakusku-je-myslienkou-ministra-zahranicia-sebastiana-kurza/
Sústavne pozorne sledujem počínanie českého prezidenta, mám s kým porovnávať…
S jeho návrhom na odškodnenie Ukrajiny Ruskom za Krym, tiež nesúhlasím.
Taktiež nie je celkom pravdou, že po Česku sa neprechádzajú migranti a nelegálni cudzinci.
O pár dní sú české parlamentné voľby, blížia sa aj prezidentské voľby.
Prezident Zeman nahral na smeč svojim odporcom, no to je len neškodný humbug.
Silnejšia káva je aféra s našim prezidentom.
Zle sa mi počúva z jeho úst kázanie o etike, mravnosti a morálke.
Alebo o „zelených tričkách“, ktoré aj on splodil, vynosil a porodil.
Byť na jeho mieste, odstúpim. Našťastie som na inom, svojom, mieste.
Všetci politici (česť zanedbateľne málo výnimkám) sa správajú štandardne.
Nie sú schopní prekročiť svoje temné tiene.
Zeman  (včera) v televízii Barrandov zdôraznil, že pri daných výrokoch na pôde Rady Európy dal jasne najavo, že ide o jeho osobný názor.
A vyhlásil, že za svoje osobné názory sa nikdy neospravedlňuje.
Politici sa podľa Zemana nemajú báť dávať najavo svoje osobné názory a vyjsť z rámca politickej korektnosti.
A novinári sa mu nemajú nemajú pliesť pod nohy a brániť pohybu jeho majestátu prezidenta Českej republiky (aj môjho prezidenta). Ten „náš“ ním nie je.

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Viete kde sa vyrába najlepší med na svete? Budete prekvapení, ale na východe Slovenska. Naši včelári si z neoficiálnych majstrovstiev sveta priniesli najviac medailí

Košice 13. októbra 2017 (HSP/Foto:Tibor Vargapál)   Med a medovina z východného Slovenska získala najväčší počet medailí zo všetkých zúčastnených krajín na 45. Svetovej včelárskej výstave APIMONDIA v Istanbule v Turecku v dňoch 29. 9. - 4. 10. 2017. Na výstave sa prezentovali krajiny z celého sveta. Odzneli desiatky prednášok o…

Tages-Anzeiger: Nestáva sa to často, že tovar made in Russia ide na dračku

Bern/Moskva 13. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik- Sergey Pivovarov)   "Sú veľmi ťažké na to, aby ich zákazníci doslova trhali výrobcom z rúk," dopyt po ruských protilietadlových raketových systémoch S-400 Triumf je ale veľký, píše denník Tages-Anzeiger. Uplynulo už pol roka odvtedy, čo ruský koncern Rostec ohlásil dodávky systémov S-400 do Pekingu, pokračuje švajčiarsky…

Macron chce priviesť do Francúzska ďalších 10 000 ľudí priamo z Afriky. Takéto presťahovanie by však nutne potrebovalo takmer 100 000 Afričanov

Paríž 13. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Francúzsko oznámilo ústami svojho prezidenta Macrona zahájenie programu vyhľadávania a presídľovania ľudí z afrického Čadu a Nigeru. Prezident Macron  oznámil, že v „nadchádzajúcich týždňoch „prebehnú misie do uvedených afrických krajín, s cieľom identifikovať osoby, ktoré by mohli využiť právo na azyl, na zoznamoch navrhnutých Vysokým komisárom…

Na internete vzbudil veľa veselosti ukrajinský obrnený traktor "určený pre útok na Kremeľ"

Kyjev 13. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter)   Užívatelia sociálnych sietí vysmiali novinku ukrajinského obranného priemyslu - obrnený traktor Tortilla. Stroj predviedli na výstave "Zbrane a bezpečnosť 2017" v Kyjeve. Fotografie techniky boli publikované na blogu bmpd, ktorý vedú zástupcovia Centra analýzy stratégií a technológií.   Пацталом😬 Новинка украинской оборонной промышленности — бронетрактор «Тортилла» показана…

Súčasný rakúsky minister zahraničných vecí Kurz sľubuje, že ak vyhrá voľby zastaví nelegálnu migráciu a zníži dane

Viedeň 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christian Charisius)   Rakúsky konzervatívny minister zahraničných vecí Sebastian Kurz na dnešnom predvolebnom mítingu v centre Viedne prisľúbil voličom, že ak sa stane premiérom, zastaví nelegálnu imigráciu a zavedie širokospektrálne zníženie daní. Uviedla to agentúra DPA. "Urobím všetko pre zastavenie nelegálnej migrácie a zlepšenie bezpečnosti," povedal…

Peskov: V súvislosti s Krymom nemožno hovoriť ani o anexii, ani o kompenzácii

Moskva 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Vyhlásenie prezidenta ČR Miloša Zemana o kompenzácii, ktorú by Ukrajina mohla dostať od Ruska za Krymský polostrov, Moskva vníma ako súčasť celoeurópskej debaty. Podľa agentúry RIA Novosti to dnes v Moskve vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Išlo o reakciu Kremľa na Zemanovo vyhlásenie…

Čína opätovne potvrdila svoju podporu jadrovej dohode s Iránom

Peking 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bullit Marquez)   Čína dnes opätovne potvrdila svoju podporu medzinárodnej dohode o jadrovom programe Iránu. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že Peking sa takto vyjadril pred dnešným prejavom najväčšieho kritika tejto dohody, amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Dúfame, že všetky strany budú naďalej udržiavať a…

Fico: O budúcnosti EÚ musia diskutovať všetky členské štáty

Bratislava 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Diskusia o budúcnosti Európskej únie (EÚ) sa musí diať zásadne medzi všetkými jej 27 členskými štátmi (už bez Británie). Zdôraznil to dnes v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico. Ide o jeden z princípov, ktoré spoločne naformulovali predstavitelia krajín V4 v rámci diskusie o budúcnosti únie. Dnešný…

Podľa Uhríka europoslanec Maňka operuje s číslami vytrhnutými z kontextu

Banská Bystrica 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Som prekvapený, ako si pán Maňka po rokoch letargie v Bruseli zrazu spomenul aj na Banskobystrický kraj. Takto pre TASR reagoval riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Milan Uhrík v súvislosti s informáciami o hospodárení kraja, ktoré odzneli vo štvrtok (12.10.) na…

Biskup Stolárik sa spojil s mladými ľuďmi, chystá pre nich Máriinu cestu

Bratislava 13. októbra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:Martin Buzna)   Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik sa aktívne zapojil do príprav budúcoročného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. V duchovnej príprave, ktorá má názov Odvážny rok, pre mladých pripraví každý mesiac novinku s názvom Máriina cesta. Ide o špeciálny seriál, v ktorom počas deviatich mesiacov…

OĽaNO: Mŕtve telá nie je možné vystavovať bez súhlasu nebohých a za účelom finančného prospechu

Bratislava 13. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koaliční poslanci neodsúhlasili novelu zákona o pohrebníctve z dielne OĽaNO, čím odmietli implementovať do právneho poriadku SR platný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) sa vyjadrili ku kontroverznej a celoeurópsky kritizovanej výstave ľudských tiel „Body The Exhibition“, ktorá sa tento…

Liberáli chcú, aby na obstaranie stíhačiek dozerala špeciálna komisia

Bratislava 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Liberáli navrhujú vládnej koalícii, aby pre otázky obrany vzdušného priestoru a obstarania nadzvukových stíhačiek zriadila špeciálnu komisiu. Chcú, aby v nej svoje zastúpenie mala aj opozícia. "Precedens už pritom existuje z minulosti pri privatizácii SPP za Dzurindovej vlády. V privatizačnej komisii pôsobil aj…

Aktivisti z Greenpeace vnikli do jadrovej elektrárne a odpálili tam ohňostroj

Paríž 13. októbra 2017 (HSP/Foto:YouTube)   Aktivisti z organizácie Greenpeace vo štvrtok ráno prenikli do areálu jadrovej elektrárne vo francúzskom Cattenome a odpálili tam ohňostroje Aktivisti z Greenpeace svojim činom chceli poukázať na nedostatočné zabezpečenie elektrárne. Miestna polícia tvrdí, že skupinku ôsmich ľudí rýchlo spozorovala a o niekoľko minút zadržala. Polícia upresnila, že aktivisti sa…

Věra Jourová: Dvojaká kvalita produktov sa týka dôvery občanov v spoločný trh EÚ

Bratislava 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Dvojaká kvalita potravín a tovarov sa týka dôvery občanov v spoločný trh EÚ. Uviedla to na dnešnom summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých v Bratislave Věra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov. "Problém, ktorý tu zaznel,…

Minister Gajdoš rokoval s americkým veľvyslancom Sterlingom

Bratislava 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-MO SR)   Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s veľvyslancom Spojených štátov amerických Adamom Sterlingom. Hovorili o aktuálnych témach vzájomnej spolupráce. Šéf slovenského rezortu obrany informoval amerického veľvyslanca o strategických dokumentoch, ktoré smerujú do Národnej rady SR. "Záleží nám na…

Juncker: Neprajem si nezávislosť Katalánska

Luxemburg 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes vyhlásil, že si nepraje, aby sa Katalánsko stalo nezávislým štátom. Podľa neho by to motivovalo ďalšie regióny v úsilí o suverenitu, čím by sa riadenie Európskej únie stalo príliš komplikovaným, informuje agentúra Reuters. "Ak dovolíme Katalánsku…

Klimkin: Kyjev zatiaľ nedokázal menšiny presvedčiť o výhodách školského zákona

Kyjev 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Logghe)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin sa domnieva, že Ukrajina doteraz svojim národnostným menšinám nedokázala všetky výhody, ktoré im prinesie nový zákon o vzdelávaní. Informovala o tom dnes agentúra Ukrinform. Ukrajinský zákon o vzdelávaní bol za svoj prístup k vyučovaniu v jazyku národnostných…

Selfie, ktorá v Saudskej Arábii vyvolala obrovskú vlnu znepokojenia: Muž učil svoju ženu šoférovať

Rijád 13. októbra 2017 (HSP/BBC/Foto:Twitter)   Tri dni po tom, čo kráľ Salman vydal dekrét umožňujúci ženám v Saudskej Arábii šoférovať, selfie muža, ktorý učí svoju ženu riadiť vozidlo, viedla k vlne znepokojenia na Twitteri Faisal BaDughaís, analytik v plynárskej a ropnej spoločnosti z Dhahranu vo východnej časti Saudskej Arábie, zverejnil…

TopSpeed

Neuveriteľné! Krádež moderného auta trvá iba 6 sekúnd

6

Krádež moderného auta trvá neuveriteľných 6 sekúnd. Vopred upozorňujem, toto nie je žiaden návod! V minulosti som už pár článkov za túto problematiku napísal. Dnešné video pochádza z dielne poľskej televízie TVN. Dôkladne v ňom ukazujú reálne prípady, ako majitelia prišli o moderné auto. Myslím si, že prekladať video nie je…

Kedy je čas prezuť na zimné pneumatiky?

5

Jeseň je v plnom prúde, blíži sa zima. Pre mnohých vodičov to je najhoršie obdobie v roku, pretože počasie a podmienky na ceste sú veľmi premenlivé. Ak má byť auto v zime bezpečné, potrebuje na to prípravu. Hlavným krokom k vyššej bezpečnosti je prezutie na kvalitné zimné pneumatiky.

Range Rover hybrid je ďalším krokom k znižovaniu emisií

0

Nedávno sme vás informovali o príchode prvej plug-in hybridnej zážihovej pohonnej jednotke pre Land Rover Range Rover Sport. S modernizáciou najväčšieho Land Roveru, modelu Range Rover, do ponuky pridali tiež plug-in hybridnú sústavu so zážihovým motorom a označením P400e. Range Rover hybrid dostal opäť len štvorvalec kombinovaný s elektromotorom.

BMW M6 wankel? Čítate správne. Motor V10 vymenili za 6-rotorový motor

1

BMW nie je známe nasadením „wankel“ motora v sériovej výrobe. Tak, ako je pre mníchovskú automobilku charakteristický radový 6-valec, je rotačný motor typický pre Mazdu. O to viac zaujme prestavba desaťvalcového BMW M6 E63. Chalani z AJ Racing v Južnej Afrike vopchali pod dlhú kapotu bavoráka šesťrotorový wankel od firmy KiwiRE!…

Nóri odrádzajú od kúpy elektromobilu. Nemajú dosť nabíjačiek!

10

Elektroautá zažívajú búm. Sú trhy, kde sa predávajú dobre, a také, kde predaj stagnuje. Záleží to okrem iného od kúpnej sily, od daňových výhod, či od ekologického zmýšľania. Vlastniť elektromobil už nepatrí medzi výsostne drahé záležitosti. Plnohodnotné užívanie so sebou nesie viacero problémov. Posledná negatívna správa prichádza z mekky elektromobilov v Škandinávii. Nóri odrádzajú…

Navigácia v 3 slovách vás dovedie aj na miesta bez adresy

5

V dnešnej dobe to už veľmi nezažijeme, ale v minulosti to muselo byť bežnejšie. Hľadať presnú adresu bolo totiž ťažké, často ste sa spoliehali len na kontrolné body a podobne. Čo však robiť v prípade, ak aj dnes vás navigácia na spomínané miesto nedovedie, lebo adresa neexistuje? Navigácia v 3…

KAMzaKRÁSOU

Na čo nevesty zabúdajú? Toto sa z časopisu o svadbe nedozvieš!

0

Nevesty majú pred veľkým dňom plné ruky práce nielen s tými dôležitými organizačnými vecami, termínmi, ale aj drobnosťami na ktoré často krát neostáva čas. Nevesty, ktoré nechcú nechať nič na náhodu sledujú všetky internetové portály a magazíny o svadbe. Ale čo sa nevesta nedozvie z časopisu o svadbe? Na čo nevesty…

Helikobakter pylori: Spozoruj prvotné príznaky ochorenia čo najskôr!

1

Helikobakter pyroli, baktéria napádajúca najmä sliznicu žalúdka a dvanástnika, sa prejavuje mnohými rozličnými príznakmi. Prvotné prejavy ochorenia sú pritom odlišné od tých neskorších. Kým na začiatku zápalu helikobakter na seba upozorňuje napríklad zvýšenou chuťou do jedla, neskôr sa môže pridať celý rad nepríjemných problémov s trávením. O tom, ako sa helikobakter prejavuje, diagnostikuje…

Rada nad zlato: Ako vyčistiť koberce? Poznáme lacný, ale účinný trik!

0

Aj keď v súčasnosti mnoho z dáva prednosť podlahám, nájdu sa medzi nami žienky, ktoré nedajú na koberce dopustiť. Na jednej strane sú koberce príjemné, plyšové s hustými vláknami, ktoré našim nôžkam poskytujú istý príjemný komfort pri chodení po nich. Na druhej strane sú magnetom pre všetok prach, nečistoty, chlpy domácich zvierat a pod. Ako…

Vyhrajte 3x balíček pleťovej kozmetiky od BIOnatural (v hodnote 21 €)

0

Starostlivosť o pleť by mala byť alfou a omegou pre každú z nás. Je to základný krok, vďaka ktorému môže vyzerať zdravo, sviežo a žiarivo. Na KAMzaKRÁSOU.sk nájdete množstvo skvelých tipov, ako sa o pleť starať. Počnúc čistením až po špeciálnu starostlivosť, by sme mali našej pleti dopriať len to najlepšie. A čo tak jej dopriať…

Ako prestať chrápať skôr, ako tvoj partner stratí trpezlivosť?

1

Podľa najnovších výskumov až jeden z desiatich Američanov tvrdí, že chrápanie vážne narušilo ich vzťah. Nebuďme jedným z nich. Buďme úprimní, v dnešnej dobe nechrápu len muži ale častokrát sa k tejto symfónii pridávame aj my ženy. Stačí nesprávny životný štýl, veľa stresu a zrazu sa ráno od partnera dozvieme,…

Máš problém s akné a bolesťou hlavy? Zisti, čo sa za tým ukrýva!

3

Máte pocit, že ste vyskúšali všetky možné i nemožné prípravky alebo ošetrenia na to, aby ste sa zbavili akné, no to akosi nie a nie zmiznúť? Možno vás to prekvapí, no nielen samotné hormóny sú zodpovedné za tvorbu akné. Pod tento kozmetický problém sa podpisujú aj parazity. Práve tie môžu spôsobovať množstvo…

TopDesať

Bolestivo pravdivý komix. Takto vyzerá rozvod na siedmich obrázkoch

0

Rozvod je jednou z najťažších životných situácií, ktorými môže rodina prechádzať. Ak si ho nezažili z prvej ruky, je len veľmi ťažké si predstaviť, aké škody spôsobuje. Umelec, ktorý vystupuje len pod pseudonymom "Mac", ilustruje, ako rozvod ovplyvnil jeho rodinu v jednoduchom, ale hlboko smutnom komikse. Hoci je pravdou, že každá rodina prechádza rozvodom iným spôsobom…

Plávajúci stan - sen každého skutočného táborníka

0

Ďalšia z vecí, ktorú si nepotreboval až do chvíle kým si nezistil, že naozaj existuje. Spoločnosť SmithFly, založená v Ohiu, vyrobila nafukovací prístrešok, ktorý umožňuje táborníkom vychutnávať si spánok riekach či jazerách. Jedná sa vlastne o plávajúci stan. Nazýva sa Shoal Tent. Inovatívny stan sa líši od ostatných v tom,…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Ľudia nerešpektovali zákaz. Majiteľ tak upravil podlahu

0

Pozri sa pozorne na dlážku. Nie je rovná, alebo vlastne je? Samozrejme, že nie je. Podlaha je dokonale rovná a plochá, iba jej potlač je navrhnutá tak, aby ľudia nebehali naprieč chodbou. Ľudia totižto nerešpektovali zákaz správcu budovy a spoločnosť Casa Ceramica z Manchesteru vo Veľkej Británii musela začať konať.…

Najznámejší hit Depeche Mode v podaní folklóru? Výsledok je netradične úžasný

0

My v redakcii sme fanúšikmi zaujímavých a netradične pojatých verzií známych piesní. Nebolo to tak dávno, čo sme písali o Alexandrovcoch a ich verzii Hej, sokoly!, no dnes sa pozrieme, ako dopadne skĺbenie modernej muziky s tou tradičnou. Poľský ľudový zbor si vzal do parády jeden z najznámejších hitov kapely…

Reakcie ľudí, ktorí stretli svojich psíkov po prvýkrát

0

Obdobie, kedy si zaobstaráš svojho psíka je zrejme to najvzrušujúce a najemocionálnejšie v živote. Všetko čo sa udeje ti ostane hlboko zaryté v pamäti. Bored Panda preto požiadala zopár ľudí o fotografie z ich prvého stretnutia s domácim mazlíčkom. Reakcie ľudí sú naozaj nádherné. Nefalšované úsmevy, detská radosť - nádherné…