Znova k údajnej anexii Krymu Ruskom a katalánska otázka

Publikované 09.10. 2017 o 18:02 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Vo svojom blogu (odkaz č. 2) som ako jediný autor „proti prúdu“ spochybnil označenie pripojenia Krymu k Rusku ako údajnú anexiu Krymu Ruskom, ktorá bola údajne v rozpore s medzinárodným právom (všeobecne akceptovaný úzus) v opore o informačné zdroje z teórie medzinárodného práva, ktorými som doložil text svojho článku.
Jedným z hýbateľov separatistických reakcií Donbasu a odtrhnutie sa Krymu od Kyjeva a pričlenenie a primknutie sa k Kremľu, bol mimo iné (ekonomika) aj nešťastný a voči národnostným a etnickým menšinám namierený necitlivý Janukovyčov jazykový zákon.
Za to, čo sa deje po úteku Janukovyča, sú už zodpovední Porošenkovci s ich mantrou o vnútornej územnej celistvosti a nedeliteľnosti štátneho územia Ukrajiny, s poukazom na Budapeštianske memorandum z r. 1994 o jadrovom odzbrojení Ukrajiny a zárukách jej územnej celistvosti.
Doneck a Luhansk sú pre Ukrajinu už stratené. Tak, ako Krym. Ak by si vláda Ukrajiny včas sadla za rokovací stôl s volenými zástupcami oboch okresov, mohli spoločne dohodnúť pre obe strany prijateľný politický štatút Donbasu v rámci Ukrajiny.
Mimochodom „čosi“ sa deje aj na Zakarpatskej Ukrajine (maďarská menšina).
Dnes je Budapeštianske referendum mŕtve.
Existuje dôvodná hypotéza, že Krym je legálne ruský a jeho pripojenie k Rusku (referendum) bolo v súlade s medzinárodným právom a dokonca aj s Ústavou Ukrajiny. Uznaný – neuznaný. Ruský.
V ponuke je pozoruhodný článok z klávesnice Hlavné Správy je pre mňa istou satisfakciou za svoj článok (blog zo 6.2.2017, posúďte sami):
http://www.hlavnespravy.sk/renomovani-pravnici-eu-dokazali-ze-pripojenie-krymu-k-rusku-bolo-absolutne-legalne-dokonca-v-sulade-s-ustavou-ukrajiny/1163062
Viac k secesii v článku autora Andreja Kováča Princíp územnej celistvosti a jeho interpretácie (na príkladoch Kosova, Krymu a záujmov SR)…
Text je prevzatý zo stránky DespiteBorders:
http://despiteborders.com/princip-uzemnej-celistvosti-a-jeho-interpretacie-na-prikladoch-kosova-krymu-a-zaujmov-sr/
Na článok by mohli (môžu) reagovať odborníci na medzinárodné právo, versus „špecialisti“ na hoaxy a fake news typu Juraj Smatana až do nemoty, tiež predseda zahraničného výboru parlamentu František Šebej, naše ministerstvo zahraničných vecí a vláda SR (…), na názor autora (Kováč 2014) to nebude mať žiadny vplyv…
Ibaže – zasa lož a zle, lebo Hlavné správy… (Smatana okrem toho, že volebné urny pre Kataláncov boli vyrobené v Rusku, môže tvrdiť, že Andrej Kováč je či bol za svoj názor a článok, ktorým spochybnil anexiu Krymu ako anexiu, platený Kremľom…).
Verejne artikulovaný a odborný názor podložený odkazmi na kvalifikované odborné texty (pod článkom) z oblasti teórie medzinárodného práva ale nie je hoax, fake news ani konšpirácia či pseudo vedecký blud.
Podľa názoru odborníkov na medzinárodné právo, sa pripojenie Krymu k RF udialo dokonca aj v súlade s Ústavou Ukrajiny, ktorá si svoju ústavu pre dané prípady (Španielsko verzus Katalánsko) vopred neošetrila tak, ako ju má ošetrenú pre podobné prípady (v teoretiskej možnosti aj Baskicko a Korutánsko) napríklad Španielsko, pričom ústava Španielska v danej veci separatizmu nepripúšťa demokratické riešenie…
Rozdelený názor odborníkov na medzinárodné právo vo veci statusu Krymu je porovnateľný s názorovým rozdelením ústavných právnikov vo veci Mečiar a amnestie s príslušenstvom (Kováčove milosti) vo vzťahu pozitívne a prirodzené právo a právomoci riadneho prezidenta a zastupujúceho prezidenta (Mečiar a jeho vláda). Mečiar je „ztohoven“ (premlčanie) a Kováč ml. (Technopol) je znova stíhaný na Slovensku (už doma, nemá diplomatickú imunitu a pracuje na MZV, odbore medzinárodných vzťahov…).
Väčšinovú ruskú (ukrajinskú) „menšinu“ na Kryme „prebudilo“ ruské myslenie, cítenie a ruský jazyk, Janukovyčov, voči menšinám necitlivý zákon o štátnom jazyku, zaostávajúca ekonomika, energetika a služby, a Ruskú federáciu v súbehu s ním, a v dôsledku agresivity NATO voči Rusku zohralo aj umiestnenie ruskej základne (flotily) na Kryme (Sevastopol), za ktorú Rusi Kyjevu platili nájomné…
S tichým a podporným súhlasom RF sa ruskí Krymčania v referende rozhodli pre pričlenenie sa k Rusku. Snáď nik netvrdí, že „zelení mužíci“ bez označenia nútili pod hrozbou zbraní Krymských Rusov upravovať volebné lístky a osobne nestáli pri urnách ako dozor nad „správnym“ hlasovaním (pre pripojenie k RF). Krymskí Tatari žiaľ, mali a majú, zasa smolu… (hrozí ich radikalizácia).
Sankcie-nesankcie, Krym je tak či tak ruský. Zvyknime si. Na uznaní Krymu ako ruského zo strany mocností nezáleží, ide o zástupný dôvod pre oslabovanie ekonomiky Ruska vazalským transatlantickým Západom. V prípade Kosova ide o schopnosť a spôsobilosť vytvoriť, mať a udržiavať medzinárodné politické a obchodné vzťahy so svetom. Krym ale nie je samostatný ako Kosovo, nie je ani autonómiou, nechce sa odtrhnúť a osamostatniť od RF tak, ako Katalánsko, majúce už dnes štatút rozsiahlej autonómie, so svojím parlamentom, vládou, políciou, školstvom. Ekonomika Krymu je závislá od rastu alebo poklesu ekonomiky RF. Krym je a ostane súčasťou Ruskej federácie a spokojnosť Krymčanov teraz závisí od Kremľa a RF a k nej potrebuje vodu, energie a investície (úloha Kremľa). Je naivné a zbytočné si myslieť, že Rusko vráti Ukrajine Krym. To je nezmysel a blud.
Medzinárodné právo ale nepozná len pojem anexie ale aj secesie:
http://blog.hlavnespravy.sk/927/k-udajnej-anexii-krymu-ruskom/
Som presvedčený, že nikomu kriticky premýšľajúcemu, nie sú ľahostajné kontraproduktívne sankcie voči Rusku, ktoré majú obmedzujúci účinok na vzájomnú ekonomickú a obchodnú spoluprácu ruského východu s americkým a európskym západom a dnes už nevyhnutne obe strany aj s Čínou…
Rusko (Putin) sa vynájdu a po Turecku Rusko nadväzuje „milostný vzťah“ so Saudskou Arábiou, a to je to, čo si najmä USA môžu priať najmenej…
Medzinárodné právo je používané a argumentuje sa ním tak, ako to a práve ktorým mocnostiam z pohľadu ich „národno-štátneho“ záujmu vyhovuje vo vzťahu k Kosovu, Katalánsku, Flámsku, severnému Taliansku, Tirolsku, pričom jedným priznáva právo na sebaurčenie národov, iným nie (Kurdi) atď.
O prioritnom národno-štátnom záujme vo vzťahu k USA a všeobecne k národným štátom EÚ hovoril v OSN aj Donald Trump…
Národno-štátny záujem a nielen, je vyjadriteľný aj úmyslom obnovenia spolupráce USA a RF vo vesmírnom programe, čo je zaujímavé pre obe inak znepriatelené strany, lebo ide spoločný obojstranný zmysluplný pragmatizmus…
Ak španielska ústava neumožňuje separatistické referendum v Katalánsku, referendum by nebolo platné. Celkovo 43 percentná účasť a 92 percent za osamostatnenie Katalánska (výsledok pseudo referenda) nie sú beztak výpovedné, pretože opatreniami Madridu voči Barcelone bola jeho organizácia a uskutočnenie znemožnené represiou a policajným zásahom, a referendum bolo vlastne zmarené. Jediným výsledkom bolo, že Katalánci, ktorí by inak hlasovali za zotrvanie vo zväzku so Španielskom, boli Madridom kontraproduktívne vyprovokovaní hlasovať v referende za samostatnosť Katalánska. Necitlivé konanie Madridu spôsobilo zosilnenie konfliktu s Barcelonou a vnútorné rozdelenie Katalánska. Proti konaniu Madridu protestuje Škótsko.
Na postup Madridu voči Barcelone vo veci bránenia výkonu referenda má názor onakvejší patrón, než „iba“ bežná občianska verejnosť:
https://www.klaus.cz/clanky/4176
Čo sa bude diať v Španielsku a Katalánsku a aké stanovisko zaujme EÚ a EK, (zatiaľ mŕtve chrobáky) prinesú nastávajúce dni…
Niekde a pre niekoho základné ľudské práva, občianske a politické práva platia, niekde a pre niekoho nie, podľa toho, v ktorom prípade, kde a ako to vyhovuje svetovým mocnostiam.
Mariano Rajoy: „Španielsko ostane Španielskom a to ešte veľmi dlho.“
V súvislosti s európskou integráciou sa natíska otázka – dokedy? Zrejme o tom predseda centrálnej španielskej vlády vie svoje a aj viac: splynutím s jadrom EÚ majú v bližšie neurčenej budúcnosti zaniknúť členské národné štáty?
Státisíce Kataláncov manifestujú jednotu so Španielskom. Španielska opozícia je na strane Rajoya. Katalánci by si mali sadnúť za stôl s Kataláncami spoločne so Španielmi, Baskami a Korutáncami…
Necitlivé tlaky Bruselu na európsku integráciu a federalizáciu EÚ postupnou kopuláciou a splývaním národných štátov s „jadrom“ EÚ (Nemecko!) môžu byť kontraproduktívne, v dôsledku odstredivých opačných reakcií…
Toto je čo (?): „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:“
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/
Text preambuly z dnešného pohľadu stavu vecí po vstupe Slovenska do EÚ, eurozóny a transatlantických štruktúr („mierový“ vojenský pakt NATO proti slovanskému Rusku, NATO je dnes na hraniciach s Ruskom) a v pokračujúcom procese a stave európskej „integrácie“ už len zbožná nostalgia, po ktorej nasledujú polopravdy meniace sa na nepravdy Čl.1 ústavy:
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Vstup do EÚ, eurozóny (Česi sa do nej neponáhľajú) transatlantických štruktúr, európskeho práva (napr. Česi Istanbulský dohovor nepodpísali ani neratifikovali), cesta do „jadra“ EÚ nás čosi stáli a budú stáť…
Bude to strata suverenity, ktorú sme si vybojovali v zápasoch o „národné bytie a vlastnú štátnosť“ (preambula ústavy) a oslobodením sa spod dvoch protichodných ale podobných totalít, nepáčilo sa nám ani federatívne spolužitie s Čechmi a dnes, vkladáme znova svoje hlavy do ohlávky kamsi, do čohosi, čo bude pravdepodobne euro federáciou, čohosi, o čom nevieme, kde a aký to bude mať koniec…
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Zámerne infikovať iných ľudí vírusom HIV už v Kalifornii nie je zločinom

Kalifornia 10. októbra 2017 (HSP/BB/Foto:Pexels)   V kontroverznom kroku podpísal guvernér z Kalifornie Jerry Brown návrh zákona, ktorým sa znižuje trestný čin úmyselného nakazenia sexuálneho partnera vírusom HIV z trestného činu na priestupok   Opatrenie prišlo v čase, kedy bol Škótsku HIV-pozitívny muž stíhaný za to, že úmyselne infikoval vírusom…

Medici varujú pred "antibiotickou apokalypsou"

Berlín 10. októbra 2017 (HSP/DWN/Foto:TASR/AP-)   Podľa výskumníkov rezistencia mnohých ľudí na antibiotiká spochybňuje celú modernú medicínu Britskí a americkí vedci bijú na poplach: Nový trend ukazuje, že rezistencia k antibiotikám s názvom Colistin sa v posledných 18 mesiacoch rýchlo rozšírila, zistili vedci v oblasti Číny, podľa ktorých 25 percent pacientov…

Imigranti sa sťažujú na podmienky v Európe: Sme ako väzni!

Európa 10. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Namiesto toho, aby boli radi, že sa dostali preč zo svojich "vojnami zmietaných krajín", imigranti sa večne sťažujú. Prekáža im preplnenosť utečeneckých táborov, zlé životné podmienky, chudoba a údajné porušovanie ľudských práv. Informuje portál Globe 24 Tridsaťdvaročný Arash Hampay z Iránu bol politický…

Slovan sa pred tripom rozlúčil výhrou, Řepík: "Bol najvyšší čas"

Bratislava 10. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Využité presilovky rozhodli Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v pondelok v domácom zápase KHL nad HK Soči 4:1. O víťazstve "belasých" rozhodli tri využité presilovky. Zverencov trénera Eduarda Zankovca teraz čaká dlhý trip na ihriskách súperov. Sériu štyroch zápasov začnú vo štvrtok 12. októbra…

V Sýrii sa americkí vojaci dostali do konfrontácie s Turkami

Idlib 10. októbra 2017 (HSP/Politikus/Foto:Screenshot:YouTube)   Portál Politikus uviedol zaujímavý materiál sýrskeho dôstojníka Riyada Farida Hijaba, ktorý sa venoval krátko pred vstupom tureckých vojsk do Idlibu napätej situácie na severe Sýrie zo sýrskeho pohľadu. Turecká vláda sa rozhodla poslať tureckých vojakov do Idlibu. V Idlibe majú proturecké sily pomerne silnú…

Írsko aj Chorvátsko preskočili SR, Srbsko a Island na MS

Bratislava 10. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovenská futbalová reprezentácia má po pondelňajších stretnutiach záverečného kola kvalifikácie majstrovstiev sveta už iba minimálnu šancu na účasť v baráži Nevyšla jej totiž ani jedna z priaznivých možností, Írsko uspelo v D-skupine vo Walese 1:0 a Chorvátsko triumfovalo v I-skupine 2:0 na Ukrajine.…

Putin nezradil Asada a podrží aj Erdogana

Idlib 10. októbra 2017 (HSP/Regnum/Foto:TASR/AP-RIA Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service, Pool)   Poslednému dianiu v provincii Idlib sa venovali aj ruské portály. Na portáli Regnum vysvetľoval ruské priority v Idlibe analytik Stanislav Tarasov. Turecké televízne kanály už otvorene informujú o vojenskej operácii v severnej časti sýrskej provincie Idlib. Erdogan…

Miloš Zeman: Kosovo a Krym - príklad dvojakých štandardov

Praha, 10. októbra 2017 (HSP/vz.ru/srspol.sk/Foto: Screenshot YouTube)   Prezident Českej republiky Miloš Zeman v televíznej relácii vyhlásil, že rozdiel vo vzťahu Západu k referendu na Kryme a odtrhnutia Kosova od Srbska je očividným prejavom politiky dvojakých štandardov. Zeman pripomenul, že vystupoval proti odtrhnutia Kosova od Srbska, považujúc to za porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady…

Vláda chce umožniť 10.000 utečencom legálne prísť Francúzska

Paríž 10. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ludovic Marin)   Francúzska vláda chce v priebehu dvoch rokov umožniť 10.000 utečencom z niektorých krajín mimo Európy legálne prísť do Francúzska. Prezident Emmanuel Macron to podľa agentúry DPA oznámil v pondelok v Paríži po stretnutí s vysokým komisárom OSN pre utečencov Filippom Grandim. Francúzsko mieni…

Trump opäť vyjadril frustráciu nad postojom minulých americkcýh vlád voči KĽDR

Washington 10. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť kritizoval spôsob, akým Spojené štáty pristupujú posledné desiatky rokov k Severnej Kórei. Washington podľa neho vynakladal na KĽDR "miliardy dolárov" a nič za to nedostala. "Naša krajina sa neúspešne zaoberala Severnou Kóreou uplynulých 25 rokov, vynaložila…

Kotleba vhodil čestné buly. SZĽH odsúdil počínanie HC 07 Detva: "Politika do športu nepatrí"

Bratislava 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Vedenie spoločnosti Pro-Hokej a. s. so znepokojením vníma aktivity HC 07 Detva súvisiace s nepriamou propagáciou politickej strany Spoločnosť Pro-Hokej a.s., ktorá riadi najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž, vyjadrila znepokojenie z aktivity klubu HC 07 Detva pri otvorení nedeľného zápasu 10. kola Tipsport Ligy…

Otvorené kancelárie nefungujú, v budúcnosti budú nahradené "kávanceláriami"

Washington 10. októbra 2017 (HSP/Telegraph/Foto:Pexels)   Mali vytvárať pocit kamarátstva, posilňovať tímovú prácu a podporovať otvorený tok nápadov medzi kolegami po desaťročiach segregácie v kabínkach Ale otvorené kancelárie sú skutočne zlé pre produktivitu, pretože pracovníci sú v priemere každé tri minúty rozptyľovaní, upozornila futurologička na BT. Nicole Millardová, expertka v oblasti…

V Poľsku si všímajú výrok Viktora Orbána: "Bruselská mašina realizuje plán Sorosa"

Varšava, Budapešť 9. októbra 2017 (HSP/Foto:Screenshot Prawy.pl)   Poľský portál Prawy.pl si všíma dianie v Maďarsku a neochotu vlády prijímať migrantov. „Bruselská mašina realizuje plán Georga Sorosa, čo sa týka prisťahovalcov,“ cituje poľský portál  úryvok z rozhovoru Orbána pre maďarské Radio Kossuth.   „George Soros kúpil ľudí a organizácie a Brusel je…

Sigmar Gabriel varuje Trumpa: USA nesmú zastávať právo "silnejší vyhráva"

Berlín 10. októbra 2017 (HSP/DWN/Foto:TASR/AP/DPA/(Michael Kappeler)   Spolkový minister zahraničných vecí Gabriel vysiela šéfovi Washingtonu varovanie Spolkový minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel (SPD) očakáva, že USA sa stiahnu z dohody o atómovej energii s Iránom. "Spojené štáty pravdepodobne budúci týždeň zrušia dohodu s Iránom, čo je moja veľká obava," povedal…

Poľská členka výkonnej rady EÚ: Poľské vlastenectvo predstavuje väčšiu hrozbu pre Úniu ako brexit

Brusel 10. októbra 2017 (HSP/BB/Foto:By Piotr Drabik from Poland - Elżbieta Bieńkowska, Uploaded by Dudek1337, CC BY 2.0, Link)   Seniorský eurokrat obvinil Poľsko z "abdikácie" svojej vedúcej úlohy v strednej Európe tým, že sa odmieta poddať požiadavkám EÚ na migračné kvóty a vnútorné reformy súdnictva a varoval, že krajina…

Ukrajinci masovo odchádzajú z krajiny – za prácou alebo aj navždy

Kyjev, 10. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Xinhua, Wang Dingchang)   Ukrajinské média v ostatných týždňoch sa stále častejšie venujú téme „odlivu mozgov a pracovitých rúk“: zlá hospodárska situácia, stále rastúce ceny a nízke mzdy nútia tisíce Ukrajincov hľadať si prácu mimo svojej vlasti. Ukrajinskí novinári zverejnili výsledky sociologických prieskumov, v súlade s ktorými viac ako tretina -…

Madrid odkázal do Barcelony: S pučistami niet o čom rokovať

Madrid/Barcelona 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:Pablo Casado Twitter)   Hovorca vládnej strany a premiéra Rajoya Pablo Casado odmietol všetky výzvy na dialóg V predvečer s napätím očakávaného vystúpenia katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta na pôde katalánskeho parlamentu dnes Madrid opätovne ostro varoval Kataláncov pred jednostranným vyhlásením nezávislosti. Hovorca vládnej Ľudovej strany (PP)…

Lipšic: Pre koalíciu a opozíciu platia rôzne trestné pravidlá

Bratislava 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Lipšicovi sa nepáči, že Matoviča obžalovali, kým premiéra Fica nie, hoci aj on porušil zákon Pre predstaviteľov koalície a opozície platia rôzne pravidlá v trestnom konaní. Tvrdí to Daniel Lipšic, právny zástupca poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO), ktorého prokurátor navrhol obžalovať…

TopSpeed

Dehydratácia za volantom je nebezpečná, Nissan má riešenie

0

Koľko z vás reálne dodržuje prestávky na dlhších trasách a pravidelne sa osvieži vodou? Ani ja nepatrím k výnimkám a na dlhších cestách na pravidelné dopĺňanie tekutín zabúdam. Nissan však má na riešenie, ktoré je v skutočnosti efektne jednoduché. Sedadlá a volant totiž dokážu indikovať, či ste dehydratovaní, alebo nie. Dehydratácia za…

Maťo Homola v TCR pokračuje v šnúre porúch

0

Predposledné preteky šampionátu TCR Maťovi opäť nevyšli. Do Číny prišiel v dobrej nálade aj s partiou kamarátov, lenže to bola jedna z mála vecí, ktorá sa dá označiť ako pozitívna. V prvom tréningu síce dokázal zlepšiť svoj čas zo včerajška a už bol aj spokojnejší s nastavením podvozka, no na…

Ken Block má novú hračku, Ford Escort RS Cosworth

0

Ford Escort RS Cosworth, pre niekoho vysnívaný stroj, pre iných legenda rally, ktorá brázdila rýchlostné skúšky v 90-tych rokoch minulého storočia. Mašina, na akú sa nezabúda, kto mal možnosť vidieť toto diablovo dieťa naživo, určite sa mu vrylo hlboko do pamäte. Legenda má svoje miesto v sieni slávy Fordu, ale autá sú…

Ak chce značka Genesis uspieť, musí mať vlastné dílerstvá!

0

Kórejcom ide poslednú dobu karta. Ohlas, aký vzbudil vo verejnosti príchod novej Kie Stinger, sa len tak často nevidí. Stránky a sociálne siete zaplavili otázky, komentáre, kritika a chvály. A to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Kórejský koncern má však v ruke ešte jeden veľký tromf. A tým je celá značka…

Toyota Century je najluxusnejšie japonské retro roku 2018

5

Poviete si, čo to autor v nadpise trepe? Veď Toyota má predsa luxusnú divíziu Lexus, a tam je absolútny vrchol model LS. Dokonca sa šepká aj o ostrej verzií LS –F!:). Japonská automobilka však pre svojich domácich zákazníkov už desaťročia ponúka exkluzívny model Toyota Century. Práve prichádza jeho nová, v poradí ešte len tretia generácia.…

BMW vs. Audi "Battle" (M4 vs RS6). Kto vyhrá?

4

Porovnávať športové dvojdverové kupé s „rodinným“ kombíkom je trocha scestné. Ale čo už, títo dvaja páni si merali, kto má dlhšieho. Navyše, vzniklo video zaujímavého zápasu. Ide o boj medzi večnými konkurentmi, BMW vs. Audi. Kto vyhrá, ukáže priložené video. Audi predstavuje ťažkú váhu a svaly, BMW zastupuje nižšiu hmotnostnú…

KAMzaKRÁSOU

Šokujúce! Prsty na nohách o tebe prezradia aj to, čo ani sama nevieš!

0

Po celú dobu našej existencie ľudia prichádzajú na svetlo sveta s najrôznejšími spôsobmi, ako spájať naše fyzické atribúty s určitými typmi osobnosti. Veľká pozornosť sa zväčša sústreďuje na hlavu a ruky, pričom všetko od našej farby očí, cez vzhľad pleti až po tvar nechtov na rukách, to všetko o nás dokáže prezradiť mnoho. A to…

Ergonomické nosenie - ako správne nosiť bábätko?

0

Nosiť dieťatko pri srdiečku je krásny zážitok. Mamička môže ovoniavať jeho hlavičku a ono cíti tú najdôležitejšiu osobu vo svojom živote pri sebe. Aby sme bábätko správne nosili, musíme spĺňať niekoľko ergonomických zásad. Tak ako správne nosiť bábätko?

Sebarozvoj s koučkou: Čo s manipulatívnou vojnou?

0

Ľudí zaujíma, kde sa vo vzťahu vytráca príťažlivosť. S nadsádzkou hovorím, že za to neraz môže dĺžeň. Či partnera nazveme „súper“ alebo „super“, rozdiel spočíva v dĺžni. Keď vo vzťahu súperíme, potrebujeme mentálne rozdistribuovať vinu a určiť kto za všetko môže. Potom je v hre to, kto je silnejší a…

Ako si vybrať správny odtieň lícenky? Tento spôsob ťa dostane!

0

Dámy, niekedy to môže byť naozaj ťažké zvoliť správnu farbu na líčka. V obchode je umelé svetlo a tak sa zdá, že nám lichotí každá farba. Vybrať si správny odtieň lícenky a okrem farby aj konzistenciu môže dať poriadne zabrať. Ak nie ste profesionálna vizážistka, zrejme budete potrebovať pomoc najlepšej kamarátky, mami alebo…

Rozjasnená pleť s pomocou 4 krokov? Povieme ti, ako na to!

0

Ani jedna z nás určite nechce kráčať po ulici s nepríjemnými kruhmi pod očami a matnou, unavenou pleťou. Pokiaľ je vaša pokožka doslova ako bez života alebo ste sa práve absolvovali divokú a prebdenú noc, prinášame vám 4 jednoduché kroky, ktoré vás určite potešia. Rozjasnená pleť so zdravým nádychom pridáva na…

Recept na neodolateľné jablkové pité

7

Tento ovocný koláč ja radím medzi zákusky I. triedy! Viem, že každá rodina má svoj recept po babičke a pečie ho podľa toho. Ja som si ten svoj trošku ozvláštnila. Nepoužívam hrozienka, ani brusnice, pridávam len na spodný plát mleté orechy alebo mandle a mletú škoricu, ktoré dodáva jablkám skvelú chuť, ktorá vás…

TopDesať

10 úžasných faktov, ktoré si pravdepodobne nevedel o Arménsku

0

Uplynulo 26 rokov od toho, čo táto malá krajina, rozlohou a počtom obyvateľom len o niečo viac ako polovica Slovenska, získala nezávislosť od Sovietskeho zväzu. Vedel si však týchto 10 úžasných faktov o Arménsku?   1. Víno sa tu robí už 8-tisíc rokov

Tieto fotografie ti odhalia pravdu o nakupovaní cez internet

0

Nakupovanie na internete má obrovské množstvo výhod: nakupuješ pohodlne zo svojho domova, máš oveľa väčší výber ako v kamenných obchodoch a taktiež si môžeš nájsť danú vec oveľa lacnejšie. Avšak, veci ktoré si kupuješ sa môžu občas líšiť od svojich fotografií. Nasledujúce fotografie ti ukážu, že nie všetko čo sa…

Neobmedzený sex a drogy: Šokujúce video ponúka bizarnú dovolenku na kolumbijskom ostrove

0

Šokujúce video ponúka neobmedzený sex a drogy na dovolene na kolumbijskom ostrove s prostitútkami. Erotické video od firmy Good Girls výslovne propaguje výlet od 24. do 27. novembra ako "skúsenosť so sexuálnym ostrovom". Šokujúce video začína tým, že inzeruje prozaické výhody dovolenky, ako je napríklad odvoz z letiska. Potom sa mladý muž presunie…

Neočakávané fotografie, ktoré sú jednoducho úžasné

0

Fotografie sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Vždy si musíme urobiť zopár záberov z každého úžasného momentu, ktorý počas života zažijeme. Každý z nás sa snaží zachytiť očakávané ale aj neočakávané udalosti. Dostali sme sa do bodu, kedy žijeme vo svete, kde všetkým záleží na fotografiách - sú to…

Nad Čínou vybuchol meteorit. Mohutnú explóziu sprevádzali tri oslňujúce záblesky

0

Obrovská ohnivá guľa sa objavila v nebi nad okruhom Šangri-la v provincii Jün-nan na juhozápade Číny. Vysvitlo, že nad krajinou vybuchol meteorit, výsledkom čoho bola mohutná oslňujúca explózia. Meteor ožaroval nočnú oblohu v Číne približne až 5 sekúnd. Na videozáznamoch, ktoré spravili očití svedkovia, sú jasne vidieť tri záblesky. Bolo oznámené, že…

Na týchto 17 fotografií sa budeš musieť pozrieť dvakrát

0

Najlepšie fotografie vznikajú čisto náhodne a nečakane. Šťastná kombinácia náhodných okolností, humoru a trochu kreativity je výsledkom, ktorý za to naozaj stojí. Týchto 17 fotografií ťa o tom presvedčí. 17 fotografií, na ktoré sa budeš musieť pozrieť dvakrát: Nedostatok spánku?