Výška blahobytu západu ruinuje prírodu! Nemecké platy sú ekologicky neudržateľné!

Publikované 09.10. 2017 o 10:24 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Ľudia túžia po blahobyte a vysokých mzdách. V tomto smere sú im USA a západná Európa veľkým vzorom. Ale nikoho už nezaujíma, čo majú tieto veľké vzory na svedomí vo vzťahu k prírode! Nikoho nezaujíma, že v skutočnosti je ich sebecký blahobyt trvalo neudržateľný!

O smutnej realite drancovania našej planéty úrovňou blahobytu a spotreby najmä západného sveta svedčia celkom konkrétne skutočnosti. A to trebárs fakt, že v roku 2017 boli už druhého augusta vyčerpané všetky obnoviteľné prírodné zdroje, čo znamená, že od tohto dátumu až do konca roka budeme žiť na takzvaný enviromentálny dlh. Z prírodných zdrojov budeme teda odčerpávať oveľa viac, než sú nám schopné reálne dať.

Tvrdí to inštitút Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy), monitorujúci dopyt a ponuku prírodných zdrojov a ekologických služieb pre ľudstvo. A jeho štatistiky ukazujú, že k vyššie spomínanému okamžiku prelomu nastáva každým rokom o niekoľko dní skôr. Napríklad v roku 1993 pripadol až na 21. septembra, čo vzhľadom k súčasnému 2. augustu znamená, že naša ohľaduplnosť k planéte každým rokom klesá a naše „potreby“ sa stále zvyšujú.

Global Footprint Network využíva k svojmu prieskumu údaje OSN z tisícov oblastí ľudskej činnosti vrátane rybárčenia, lesníctva, dopravy a energetiky. Podľa inštitútu využívalo ľudstvo na začiatku 60. rokov len tri štvrtiny kapacity zdrojov Zeme a od 70. rokov v dôsledku ekonomického a populačného rastu začal „dopyt prekračovať ponuku.“ Technologický a priemyselný rast tak priniesol svoju daň.

V súčasnosti potrebujeme pre naplnenie našich potrieb v prepočte 1,7 planéty,“ vyhlásil Global Footprint Networ. No a najväčšiu zodpovednosť za preťažovanie globálneho ekosystému majú hlavne západné krajiny s ich obrovským materiálnym nadštandardom, čo teda reálne znamená, že výška ich priemerných miezd a následne všetko to, čo si za ne môžu dovoliť je natrvalo pre našu planétu neudržateľná. Lebo aj keď ekologické systémy sú svojim spôsobom veľmi odolné, takúto nadmernú záťaž nemôžu dlhodobo vydržať a musia sa jedného dňa zrútiť. A nikto nevie, kedy ten deň nastane! Nikto nevie, ako je už blízko!

No a príroda sa prostredníctvom najrozličnejších negatívnych klimatických anomálií, akou bolo trebárs toto extrémne horúce leto, alebo nedávne hurikány na americkom kontinente snaží ľudstvo konfrontovať so svojou vlastnou, zásadne odlišnou požiadavkou. S požiadavku skromnosti! S požiadavku životne nevyhnutnej redukcie vysoko prehnaných ľudských potrieb, pretože uskromnenie sa je jedinou možnosťou zachovania trvalej udržateľnosti života na našej planéte.

Skromnosť, o ktorú nás žiada príroda sa však konzumným ľuďom dneška javí, ako niečo bláznivé! Ako niečo, čo „normálny“ človek dnešnej doby nemôže akceptovať! Normálny človek si predsa potrebuje života naplno užiť! A preto chce dosiahnuť čo najvyššiu životnú úroveň so všetkými jej možnosťami a so všetkým jej blahobytom! Toto je prioritou doby! Toto je väčšinový názor, ktorý je všade presadzovaný! A málokoho zaujíma niečo iného.

Bezbrehý a slepý je obludný egoizmus obyvateľstva západného sveta, ktoré si pokojne žije na enviromentálny dlh, akoby sa nič nedialo.

Bezbrehá a slepá je však i závistlivá dychtivosť obyvateľstva ostatného sveta po dosiahnutí rovnakej výšky životnej úrovne, aká je na západe, bez ohľadu na nejaké ekologické limity úbohej planéty Zem.

Ak si totiž na západe kupujú ľudia nové autá tak často, ako my nové topánky, prečo by sme aj my nemali mať rovnaké možnosti? Ak na západe ľudia cestujú po celej Európe a po celom svete tak prirodzene, ako cestujeme my do najbližšieho okresného mesta, prečo by sme si to aj my nemohli dovoliť?

Vo svojom egoizme a vo svojom zvrátenom obdive samovražedného blahobytu západného sveta si však neuvedomujeme, že v skutočnosti každý, kto sa výškou svojho platu približuje západnej úrovni, ale chýba mu skromnosť v jeho potrebách a ohľad na možnosti prírody, že každý takýto človek je v podstate zločincom. Je zločinným škodcom sveta prírody, zločinným škodcom našej planéty a zločinným škodcom samotnej existencie života na Zemi.

V rozhlase je často možné počuť a v televízii vidieť rôzne takzvané osobnosti, ktoré hovoria o svojich profesionálnych úspechov, ale i o sebe a o svojom spôsobe života. A táto druhá časť ich prezentácie býva takmer vždy chválením sa tým, kde všade boli a čo všetko videli. Čiže v podstate tým, čo všetko si môžu dovoliť. Títo materializmom obmedzení ľudkovia, nech by boli akokoľvek významnými v očiach spoločnosti, nech by boli akokoľvek veľkými odborníkmi v určitej oblasti, sú v skutočnosti iba obmedzencami, ktorí si vo svojej egocentrickej zaslepenosti neuvedomujú, že sa sami pred očami verejnosti zaraďujú do kategórie zločinných škodcov planéty Zem a jej ničiteľov.

A to preto, lebo sa veľkopansky pripájajú k elite, ktorá si toho môže predsa tak veľa dovoliť. Ktorá nehľadiac ani naľavo, ani napravo a už vôbec nie na nejakú prírodu žije sebecky spôsobom – tu a teraz! A po nás potopa!

No a veľkým idolom tohto typu ľudí bývajú predovšetkým USA. USA, ktoré kvôli zachovaniu svojej, pre planétu vysoko nadštandardnej životnej úrovne neváhajú vyvolávať pod najrozličnejšími zámienkami, najčastejšie samozrejme tými najhumánnejšími, rôzne konflikty a vojny. Len aby dosiahli svojich vlastných, zištných záujmov.

A tak tu máme nie len neľudskosť voči prírode, ale aj neľudskosť voči ostatným ľuďom a národom. A to iba kvôli sebeckej snahe mať sa dobre a žiť v blahobyte! Žiť v blahobyte a užívať si hoci aj cez mŕtvoly! A to nie obrazne, ale doslovne! Viď agresívna politika USA! Užívať si hoci aj za cenu ekologického zrútenia planéty Zem!

Je to desivý kult hedonizmu, ktorému je ako nejakej pohanskej modle obetované absolútne všetko. I životy ľudí! I existencia národov! I možnosť zachovania života na našej planéte!

Táto modla hedonizmu však napokon nevyhnutne zničí všetkých tých, ktorí ju uctievali! Zhltne celú planétu, spolu so všetkými bohatými, i spolu so všetkými, ktorí sa bohatými stať chcú, pretože i jedni i druhí krátkozrako odpílili konár sami pod sebou.

A v tomto bláznivom ošiali užívania si elity, a v tejto závistlivej snahe miliónov ľudí po čo najrýchlejšom dosiahnutí rovnakých možností užívania si zaznieva hlas drancovanej a ničenej prírody, vyzývajúcej nás všetkých bez rozdielu ku skromnosti.

Týraná matka príroda hovorí:

Kto si človeče, že nemáš stále dosť? Kto si človeče, že je ti stále všetkého málo a že nevieš, kde sú hranice únosnosti?

Ty užívaním zdivočený človeče, vari nevidíš, že samotný Syn Boží, ktorý žil na zemi ti svojim životom ukazoval príklad skromnosti a nie príklad bezbrehého užívania si! Ukazoval ti, ako prežiť život v jednoduchosti, prirodzenosti a v orientovaní sa na skutočné hodnoty.

A ak Syn Boží nehľadal na tejto zemi nijaké pozemské pocty, nijaký blahobyt, nijakú moc a nijaké peniaze, kto si ty, že sa za nimi tak ženieš? Vari si myslíš, že si niekým viac? Vari si myslíš, že máš právo prežiť svoj život v stokrát väčšom materiálnom blahobyte, ako on?

Bez Boha, bez potreby Boha, bez nadobúdania vysokých a ušľachtilých cností, ktoré sú jediným skutočným a pravým pokladom si však len chudák a úbožiak! Chudák a úbožiak, snažiaci sa svoju vnútornú úbohosť, ktorú jasne cíti, kompenzovať vecami materiálnymi a užívaním si. Pseudo hodnotami chceš totiž naivne nahradiť absenciu skutočných hodnôt ducha, ktoré ti chýbajú.

O tieto hodnoty človeče usiluj! Buď čestný, spravodlivý, jednoduchý, nenáročný, skromný a ľudský! Ľudský k ľuďom, ľudský k prírode a ľudský k Matke Zemi.

Človeče, buď človekom vysokých a ušľachtilých hodnôt a pokoj a mier zaplavia tvoju dušu!

Človeče, nebuď hodnotovo vyprázdnenou kreatúrou, ktorá si chce prostredníctvom materiálnych náhrad, vystupňovaných až k hranici kolapsu prírodných ekosystémov dokazovať, že je čímsi veľkým, čím ale bez hodnôt ducha nikdy nebude.

Človeče, skloň sa vnútorne i navonok pred vznešenými hodnotami ducha, ktoré ťa povznesú, pretože ak sa budeš skláňať pred bezbožnou, pohanskou modlou hedonizmu, táto ťa najskôr prostredníctvom tvojich vlastných materiálnych potrieb pod ľudskú dôstojnosť zotročí a napokon zničí!

Tisíce ľudí u nás vychvaľuje západ. Hovoria, ako je v Nemecku, alebo v Rakúsku čisto, aký je tam poriadok, ako tam všetko funguje a samozrejme, aké tam majú platy.

Avšak v skutočnosti, z hľadiska zmienených enviromentálnych faktorov je všetko úplne inak! Tieto krajiny nesmú slúžiť ľuďom ako vzor, ktorý by mali dosiahnuť a napodobňovať, pretože výškou svojej životnej úrovne predstavujú vlajkovú loď bezohľadného drancovania Zeme a nenávratného ničenia prírody. Vlajkovú loď, ktorá strháva svet i celé ľudstvo k sebazničeniu!

Lebo čím viac jednotlivcov a národov podľahne klamlivej ilúzii veľkosti a takzvanej vyspelosti západného sveta, čím viac jednotlivcov bude chcieť tento ideál reálne dosiahnuť, tým rýchlejšie sa budeme všetci spolu, aj s našou krvácajúcou planétou rútiť k desivej hranici „bodu zlomu“ enviromentálnej udržateľnosti ekosystémov, za ktorou už niet návratu. Z tohto pohľadu sú preto vyššie spomínané krajiny blahobytnej životnej úrovne ekologickými zločincami, ktorých bezohľadne deštruktívny príklad nesmie byť ostatnými nasledovaný, ale naopak, čo najostrejšie odsúdený!

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Michal Kováč mladší po 17 rokoch vypovedal v prípade podozrenia z podvodu v kauze Technopol

Bratislava 9. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR-Drahotín Šulla)   Ústavný súd SR v máji tohto roku vyhlásil, že zrušenie amnestií bývalého premiéra Vladimíra Mečiara parlamentom je v poriadku. Následne tí, čo presadzovali zrušenie amnestií, očakávali, že bude potrestaný hlavne Ivan Lexa, ktorý je podľa týchto ľudí zodpovedný za únos Michala Kováča…

Začali sa voľby nového šéfa UNESCO

Paríž 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) si začala dnes voliť svojho nového generálneho riaditeľa, ktorý nahradí Bulharku Irinu Bokovovú. Tá odchádza zo svojho postu pre nezhody ohľadom dotácií a prijatia Palestíny za člena tejto globálnej organizácie. Výkonný výbor UNESCO sa…

Slovak Pavol Podolay, poslanec AfD: O cieľoch AfD, eure, Kryme i migrácii. Niektorí migranti majú aj 13 identít

Slovensko 9. októbra 2017 (HSP/Foto: Twitter Pavol Podolay)   Je priateľom europoslanca a predsedu SaS Richarda Sulíka, bol tiež prezidentom Nemecko-slovenskej hospodárskej únie. Aktuálne, po nedávnych nemeckých voľbách, sa stal poslancom nemeckého parlament za stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Pavol Podolay. V rozhovore pre portál Topky ozrejmi svoj názor na utečencov i ciele…

Paci Pac: už tento týždeň štartuje po celom Slovensku svoje turné "pesničková encyklopédia"

Bratislava 9. októbra 2017 (HSP/Foto:Zuzana Gavulová)   Známa dvojica PACI – Adriana Pešinová a PAC – Mário Praženec sa vydávajú na svoje zatiaľ najdlhšie turné po celom Slovensku, pod názvom “Pesničková Encyklopédia”.  Až na 25-tich miestach sa predstaví nová show-ka pre najmenších, s novými kulisami, pesničkami a kostýmami.    …

Ponuka jazdeniek na Slovensku: Stále mladšie a s nižším nájazdom

Bratislava 9. októbra 2017 (HSP/Foto:PR Clinic)   Jazdenky ponúkané na trhu sú stále mladšie a majú čoraz menej najazdených kilometrov. Z porovnania údajov za prvé tri kvartály tohto roka s rovnakým obdobím vlaňajšku vyplýva, že ich vek klesol o 9,6 mesiaca a nájazd o 11 038 km. Tieto parametre sú  najnižšie z krajín celej Vyšehradskej štvorky. Výsledky vyplynuli…

Strach alebo schizofrénia? Nožnice dvojitého metra sa stále viac otvárajú. Slniečkari odporúčajú voliť radšej zlodejov

Bratislava 9. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Dvojitý meter na trestné činy politikov je ďalším z plejády dvojitých metrov používaných mainstreamovými médiami a mimovládnymi organizáciami. Kiskov daňový delikt je vykresľovaný ako „morálny tienik“, zatiaľ čo rovnaký delikt u Kaliňákovho kamaráta Bašternáka, má byť dôvodom na odstúpenie ministra. Podobná situácia je…

Kubánci si uctili pamiatku revolucionára Ernesta Che Guevaru

Havana 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Marmur)   Tisíce ľudí sa v nedeľu zhromaždili v kubánskom meste Santa Clara, aby si pripomenuli 50. výročie smrti revolučného vodcu Ernesta "Che" Guevaru, ktorý patrí k najznámejším postavám marxistickej revolúcie v Latinskej Amerike. Jeho pamiatku si k mauzóleu prišiel uctiť aj jeho bojový druh…

Šikanované židovské dievča z Paríža skončilo v nemocnici, rodine prišli domov náboje

Paríž 9. októbra 2017 (HSP/blesk.cz/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   Zo školy v centre Paríža museli previezť do nemocnice 10-ročnú dievčinu po tom, čo sa stala obeťou šikanovania. Židovku jej spolužiaci niekoľko dní ponižovali slovne, tento týždeň ju napadli aj fyzicky. Terčom rasistických útokov sa stala celá rodina, ľudia sa jej vyhrážajú "novým antisemitizmom".…

Dúbravka sa koncentroval na výkon, ohľadom baráže je optimista

Trnava 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   V priebehu štyroch dní odchytal dva diametrálne odlišné zápasy. Kým v škótskom Glasgowe bol brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka pri prehre 0:1 v neustálej permanencii, v nedeľňajšej derniére kvalifikačnej F-skupiny MS 2018 proti Malte (3:0) sa medzi žrďami nudil. "Sú zápasy, keď…

Francúzsko neuzná jednostranné vyhlásenie nezávislosti Katalánska

Paríž 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Santi Palacios)   Francúzsko neuzná Katalánsko, ak tento španielsky región jednostranne vyhlási nezávislosť, uviedla dnes francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová. "Ak dôjde k vyhláseniu nezávislosti (Katalánska), bude to jednostranný krok, ktorý neuznáme," povedala Loiseauová pre tamojšiu spravodajskú stanicu Cnews. Píše o tom agentúra Reuters.…

Predstaviteľ SAE: Kríza sa skončí, keď sa Katar vzdá MS vo futbale v roku 2022

Dubaj 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Qatar 2022 Bid Media Office, ho)   Vysokopostavený bezpečnostný predstaviteľ Spojených arabských emirátov vyhlásil, že katarská diplomatická kríza sa môže vyriešiť, ak sa Dauha vzdá organizácie futbalových majstrovstiev sveta v roku 2022. Informovala o tom dnes agentúra AP. Výroky generálporučíka Zahího Chalfána, šéfa bezpečnosti v Dubaji, sú prvými…

The Times: Historicky prvá návšteva kráľa Saudskej Arábie v Moskve je jasnou demonštráciou zmeny pomeru síl na Blízkom východe

Londýn 9. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Britský denník The Times komentoval historickú prvú návštevu Moskvy kráľa Saudskej Arábie Salmána ibn Abd al-Azíza a poukázal na to, že táto historická návšteva svedčí o tom, že vplyv Ruska v blízkovýchodnom regióne rastie čoraz viac. The Times si všíma, že to nebola bežná málo významná…

Rajoy: Španielsko zostane jednotné - národná jednota bude zachovaná

Berlín 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Ochoa de Olza)   Španielsky premiér Mariano Rajoy je presvedčený, že jednota Španielska zostane zachovaná. Uviedol to v rozhovore, ktorý nemecký denník Die Welt zverejnil týždeň po kontroverznom referende o nezávislosti Katalánska. Katalánske vedenie tvrdí, že väčšina voličov sa v ňom vyslovila za odštiepenie sa…

Podľa primátora Trnavy Bročku bude mesto lídrom v podpore elektromobility

Trnava 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Primátor Trnavy Peter Bročka vidí v blízkej budúcnosti svoje mesto ako slovenského lídra v inštalácii nabíjacích staníc pre elektromobily. Počet už inštalovaných, pripravovaných a ohlásených projektov posúvajú Trnavu podľa neho na vrch rebríčka v podpore elektromobility. Aj samotná radnica sa rozhodla zadovážiť si…

Majstrovstvá sveta v nosení žien

Maine 9. októbra 2017 (HSP/sputnik/Foto:DailyMail-Laura-Bausch)   Majstrovstvá sveta v prenášaní žien prebehli v štáte Maine v USA Cieľom súťaže je preniesť spoločníčku cez pásmo prekážok najrýchlejšie zo všetkých.   [youtube]TomuFaFCAu0[/youtube]  

Ozbrojenci zabili v pakistanskom meste Kvéta štyroch šiitov

Islamabad 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Arshad Butt)   Zranenia utrpeli aj okoloidúci Ozbrojenci zaútočili dnes v pakistanskom meste Kvéta na vozidlo so šiitskými moslimami a zabili štyroch z nich a jedného okoloidúceho. Podľa miestnej polície utrpeli zranenia aj ďalší dvaja okoloidúci, informuje agentúra AP. K zodpovednosti za útok v hlavnom meste…

Bitka za Deir ez-Zor: Američania sa snažia zo všetkých síl, aby zabránili víťazstvu Sýrie a Ruska

Deir ez-Zor 9. októbra 2017 (HSP/RusVesna/Foto:Screenshot:YouTube)   Andrej Orlov na portáli RusVesna publikoval dnes ráno kratší  materiál o poslednom dianí v Deir ez Zor. Mesto sa dostáva do čoraz podrobnejšej pozornosti svetovej tlače. V okolí mesta totiž ruskí, sýrski a iránski vojaci likvidujú bandy ISIS a sýrske vládne jednotky obsadzujú…

Podpätky na bežné nosenie by nemali mať viac ako štyri centimetre

Bratislava 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pri vyšších podpätkoch sa preťažuje predná časť nohy a postupne sa skracuje Achillova šľacha Podpätky na bežné nosenie by podľa odborníčky nemali mať viac ako štyri centimetre. "Ideálny opätok je dva až tri centimetre," radí ortopedička Martina Maslenová z Polikliniky Falck Radlinského v Bratislave.…

TopSpeed

Toyota GR HV s Le Mans koreňmi prináša automat s "H" kulisou!

0

Japonci išli vždy tak trochu proti prúdu. Toyota nie je výnimkou ani s najnovším počinom. Koncept modelu GR HV (Gazoo Racing Hybrid Vehicle) je výnimočný viacerými detailami. Dizajn štúdie je, mierne povedané, čudný. Toyota GR HV je hybrid, postavený na báze GT 86, inšpirovaný Suprou a Toyotou Sports 800, tiež známej ako…

Zrýchlenie Mercedes S63 AMG je naozaj "dychberúce"

3

Luxusná limuzína Mercedes-Benz triedy S nie je práve predstaviteľom „brutálneho“ zrýchlenia. Vo verzii AMG sa však môže smelo rovnať s rôznymi superšportami. Nový V8 v modernizovanom modeli totiž predvádza to najlepšie. Zrýchlenie Mercedes S63 AMG v priloženom videu to len dokazuje. Je na úrovni, ktorá vám privedie príjemné mdloby a závrat,…

Sú samoobslužné čerpacie stanice budúcnosťou v tankovaní?

3

Poznáte, alebo nebodaj využívate na Slovensku nejaké samoobslužné čerpacie stanice? Je ich málo, ale predsa sú. Mnohí v nich vidia budúcnosť. Zvyknú si na nich vodiči, ak sa rozmnožia? Je tankovanie na nich zložité? Ako mám postupovať? To všetko si povieme v článku nižšie.

Autá našich rodičov: FSO Syrena (1955-1972/1983)

3

Pokračujem v seriáli a opäť sa venujem severným susedom. Predstavím ich druhú niekdajšiu pýchu. Tiež pochádza z továrne na osobné autá a má názov FSO Syrena. Je mladšia, menšia, a menej luxusná sestra staršej Warzsawy. Vo výrobe zotrvala takmer 20 rokov. Auto predstavili na veľtrhu v Poznani v r1955. K zákazníkom prišlo v r1957. Zatiaľ čo Warszawa…

Národná asociácia chce zrušiť nálepky STK a EK

15

Národná asociácia STK by rada presadila, aby slovenskí vodiči boli odbremenení od byrokracie. Chcú, aby čelné sklá, prípadne iné miesta, neboli označené nálepkami o absolvovaní povinnej kontroly. Je to podľa nich zbytočné, a neefektívne. Chceli by ste zrušiť nálepky STK? Aký názor máte? 

Masarykov okruh privítal predposledné kolo SOP

0

Predposledné, teda piate kolo Slovenského Okruhového Pohára sa išlo 21. septembra 2017 a privítal ho Masarykov okruh v Brne. Preteky pod názvom Digmia Day privítali na slávnom okruhu vyše 80 jazdcov rozdelených do skupín STC, CUP a BTC. Dážď našťastie okruh obišiel a aj napriek chladnému jesennému počasiu si pretekári podujatie užili plnými…

KAMzaKRÁSOU

Recept na neodolateľné jablkové pité

1

Tento ovocný koláč ja radím medzi zákusky I. triedy! Viem, že každá rodina má svoj recept po babičke a pečie ho podľa toho. Ja som si ten svoj trošku ozvláštnila. Nepoužívam hrozienka, ani brusnice, pridávam len na spodný plát mleté orechy alebo mandle a mletú škoricu, ktoré dodáva jablkám skvelú chuť, ktorá vás…

Nevieš, aká farba obočia sa ti hodí? Poradíme, ako si vybrať správne!

0

Na trhu je nespočetné množstvo produktov na obočie. Ceruzky, fixky, špirály, perá, tiene a linky. Všetko hrá najrôznejšími hnedými odtieňmi a bežný smrteľník netuší, aká farba obočia je tá správna. Samozrejme, sú tu profesionáli, ktorí nám dokážu pomôcť, ale komu sa chce vyhľadávať odborníka kvôli obyčajnej farbe?

Jedinečné miesta: Momiji-gari a najkrajšie miesta v Japonsku

1

Okrem klasických festivalov, či svetoznámych čerešní nájdete v Japonsku aj mnohé iné a zaujímavé zákutia. Medzi najkrajšie miesta v Japonsku okrem známych čerešňových sadov patria jednoznačne aj miesta zaradené do "Momiji-gari", čo znamená "lov na červené lístie". Je to jedno z japonských tajomstiev, pretože určité miesta si obyvatelia chcú uctievať čo…

Nedovolí ti bolesť žalúdka spávať? Poraz ju s týmito ingredienciami!

2

Pichanie, ostrá alebo mierna bolesť, či pálenie v brušnej dutine môže byť príznakom menších alebo závažnejších zdravotných problémov. Vo väčšine prípadov môžete nájsť úľavu v prírodných domácich prostriedkoch na bolesť žalúdka.  Výkonné a netoxické kuchynské výrobky dokážu zmierniť bolesť žalúdka a iné sprievodné javy ako je plynatosť, zápcha, či dokonca infekcie. Ktoré ingrediencie sú…

Prečo používať pracie orechy namiesto prášku? Tu sú dôvody!

6

Väčšina z nás stále používa klasické prostriedky na pranie, ktoré častokrát znamenajú aj väčšiu finančnú investíciu. Najrôznejšie druhy práškov a aviváží na nás číhajú z každého rohu a tak je niekedy naozaj náročné vybrať si ten správny. Bežné mydlá na pranie a klasické pracie prostriedky však častokrát obsahujú chemikálie s rôznymi…

Recept na úžasný nápoj na vyčistenie pľúc pre fajčiarov

4

Fajčiari majú často pocit, že fajčenie patrí k ich životu a nevedia si život bez neho predstaviť. Dokonca aj nefajčiari sa stávajú pasívnymi fajčiarmi, keď sa pohybujú v spoločnosti, kde sa fajčí. Prinášame ti jeden overený recept, ktorým svoje pľúca a dýchacie cesty ľahko prečistíš.

TopDesať

Neobmedzený sex a drogy: Šokujúce video ponúka bizarnú dovolenku na kolumbijskom ostrove

0

Šokujúce video ponúka neobmedzený sex a drogy na dovolene na kolumbijskom ostrove s prostitútkami. Erotické video od firmy Good Girls výslovne propaguje výlet od 24. do 27. novembra ako "skúsenosť so sexuálnym ostrovom". Šokujúce video začína tým, že inzeruje prozaické výhody dovolenky, ako je napríklad odvoz z letiska. Potom sa mladý muž presunie…

Neočakávané fotografie, ktoré sú jednoducho úžasné

0

Fotografie sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Vždy si musíme urobiť zopár záberov z každého úžasného momentu, ktorý počas života zažijeme. Každý z nás sa snaží zachytiť očakávané ale aj neočakávané udalosti. Dostali sme sa do bodu, kedy žijeme vo svete, kde všetkým záleží na fotografiách - sú to…

Nad Čínou vybuchol meteorit. Mohutnú explóziu sprevádzali tri oslňujúce záblesky

0

Obrovská ohnivá guľa sa objavila v nebi nad okruhom Šangri-la v provincii Jün-nan na juhozápade Číny. Vysvitlo, že nad krajinou vybuchol meteorit, výsledkom čoho bola mohutná oslňujúca explózia. Meteor ožaroval nočnú oblohu v Číne približne až 5 sekúnd. Na videozáznamoch, ktoré spravili očití svedkovia, sú jasne vidieť tri záblesky. Bolo oznámené, že…

Na týchto 17 fotografií sa budeš musieť pozrieť dvakrát

0

Najlepšie fotografie vznikajú čisto náhodne a nečakane. Šťastná kombinácia náhodných okolností, humoru a trochu kreativity je výsledkom, ktorý za to naozaj stojí. Týchto 17 fotografií ťa o tom presvedčí. 17 fotografií, na ktoré sa budeš musieť pozrieť dvakrát: Nedostatok spánku?

Nezvyčajný prírodný jav vystrašil obyvateľov Japonska. Na nebi sa objavil mrak v tvare hada

0

V japonskej Niigate natočili záhadný prírodný jav, ktorý prekvapil obyvateľov Japonska, oznamuje Daily Mail. Neobvyklý mrak v tvare hada sa objavil na nebi nad mestom Joetsu v japonskej prefektúre Niigata. Ako je vidieť na videu, na nebi sa objavil lievikovitý mrak. Ten sa potom krútil a vyletel vysoko hore, až sa prakticky stratil z…

Muž odchytil obrovskú agresívnu "jaštericu"

0

Gigantickú jaštericu sa podarilo odchytiť blízko domu v Samut Prakan (Thajsko). Konkrétne sa jedná o Varana komodského, ktorý žije na ostrovoch Komodo, Rinca, Flores, Gili, Motang a Padar v Indonézii. Rodina ho pomenovala ako "selena". Tieto zvieratá sú agresívne a ak nezaberie zastrašovanie, začínajú hrýzť. Veľa ľudí už takto zabili.…