Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo na sociálnych výdavkoch, vraždí detí aby príslušnici SIS získali majetok ich rodičov…….

Publikované 29.09. 2017 o 23:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Šokujúce informácie vypovedal bývalý príslušnik SIS Eduard Hakl vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ, je ochotný podať svedectvo pred súdmi o konkrétnych vraždách príslušnikmi SIS, je ochotný riskovať svoj život za odhalenie zákulisia SIS, ktorá je chobotnica oligarchie aby mohli beztrestne sa obohacovať na náš úkor, SIS, ktorá za naše peniaze nás vraždí a prenasleduje, podať svedectvo, že SIS ma „dlhé prsty“ a zasahuje do každej sféry nášho života, má pod kontrolou políciu, prokuratúru a dokonca aj súdnictvo.

Občania, dokedy budeme ticho, dokedy budeme tolerovať „mafianske praktiky“, dokedy budeme znášať útoky na naše rodiny, dokedy dovolíme zabíjať naše deti, naše ženy, mužov a dokedy budeme sa nečinne dívať ako sa skrytou formou štát zbavuje starých ľudí aby zostalo v štátnom rozpočte viac peňazí pre „tunelárov“ finančných žralokov na úkor našej budúcnosti. Dokedy budú mlčať kompetentné úrady, dokedy bnude mlčať premier pod ktorého kompetencie patrí aj SIS Slovenská informačná služba, veď Edo Hakl tvrdí, že to niekto musel podpísať.

Kto nesie zodpovednosť?

Premier Slovenskej republiky inými slovami predseda vlády nesie zodpovednosť za konanie všetkých ministrov a ich rezortov, z jeho povinnosti „šéfa“ úradu vlády vyplýva kontrolná činnosť u všetkých rezortov nevynímajúc SIS Slovenskú informačnú službu, ktorá by mala informovať vládu a ústavných činisteľov o hroziacich nebezpečenstvách, o skrytej kriminalote, o rozkrádaní štátneho rozpočtu a ďalších povinnosti v zmylsle zákona o SIS. Prečo nikto nereaguje na podnety uvedené v knihe, prečo nikto nežaluje Eduarda Hakla za prípadné klamstvá uv ádzane v knihe? No preto, lebo všetko čo Eduard Hakl napísal je PRAVDA.

Ako občan Slovenskej republiky nesúhlasím aby SIS bola zneužívaná na vraždenie deti, žien, mužov a starých ľudí len preto, aby sa iní mohli obohacovať na ich úkor. Ako dlhodobo prenasledovaný občan, na ktorom sa „odskúšali“ všetky praktiky uvádzane v knihe sa staviam na odpor, lebo sa cítim byť v ohrození.

Nakoľko pán premier mi neodpovedal na žiadné listy, sťažnosťi a žiadosti od roku 1999 až po posledný otvorený list uverejnený tu Na blogu dňa 09.09.2017, budem nútený sa obrátiť na súd so žalobou.

Vyzývam všetkých poškodených občanov a myslím tým, že poškodení sú aj tí čo majú exekúcie, prehraté súdne spory a pocity krivdy a strach z chudoby a budúcnosti, aby sa pridali k žalobe, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá.

Žalujem premiera Slovenskej republiky, že si neplní povinnosti v zmysle zákona, nakoľko buď nevykonáva kontrolnu činnosť alebo ignoruje informácie o tom, že SIS Slovenská informačná služba vraždí detí, ženy, mužov aby sa zmocnili majetku pozostaalých, že SIS vraždí starých ľudí aby sa ušetrilo v štátnom rozpočte na dôchodkových výdajoch, že SIS používa na zakrytie tejto závažnej trestnej činnosti rozvetvenú štruktoúru spolupracovníkov infiltrovaných do polície, prokuratúry a súdnictve, že usmrcuje ľudí v sanitkách neposkytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci a používa veľa ďalších rafinovaných spôsobov na prenasledovanie a likvidáciu nepohodlných ľudí.

Ja osobitne jako Ján Molnár, sa cítim poškodený, nakoľko od roku 1989, kedy som založil politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejav u s cieľom aby sa pod kontrolou televíznych kamier sledovala transparentnosť prevodu m ajetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk, som spolu s rodinou brutálne prenasleovaný, ohrozovaný na živote čo viedlo až k vykonštruovaným dôvodom rozpadu rodiny, rozvodu manželstva a ohrození na životoch mojích dvoch detí.

Niet zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu

Na svoju česť prehlasujem, že sa staviam v zmysle Ústavy SR na odpor a budem vyvýjať iniciatívu aby sa za takéto činy zodpovedali kompetentné osoby, aby bol obnovený spôsob vyšetrovania v otázke priznania mučením prostredníctvom „elektrošokov“ (keď oni môžu nariadovať na psychiatrii elektorošoky s cieľom uzdraviť psychicky chorých) a takto ich dpnútiť v opodstatnených dôvodov k priznaniu a budem žiadať aby sa demokratickou cestou obnovil trest smrti pre vlastizradcov, ktorí sa podielajú na genocíde slovenského národa.

Dávam na vedomie, že na túto tému odvysielal Občianský tribunál reláciu, ktorú si môžete pozrieť na tejto linke ingternetu:

https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

Z komentárov k videu vyberám:

Simona Schubert: Všetci na zemi,bez ohľadu na náboženské či národnostné vyznanie,prichádzajú k názoru,že všade okolo nás na celom svete prebieha nejaká „zvláštna“vojna,poprípade bitka,ktorú ľudia nedokážu definovať,a prichádzajú k názorom,že všade vo svete prebieha nejaká „bitka“či vojna ,poprípade nejaký boj,ktorí mnohí vlastne ešte nedokážu presne určiť,čo to je za boj,čo to všetko znamená,prečo je to takto,prečo sa to odohráva,kto je za týmto všetkým??!! No,a vlastne,keby poznali skutočný dôvod týchto charakteristík,keby začali ľudia veci lepšie vnímať,keby začali ľudia viac premýšľať o veciach ktoré sa dejú okolo nich,zistili by,že to sa odohráva „BOJ“medzi „dobrom“a zlom“!medzi svetlom a tmou!!medzi „pravdou“a lžou a omylmi!!medzi „útiskom a „slobodou“!ako aj tím,čo je špatné a čo správne!!ale koniec koncov sme v boji a zápasíme medzi „životom“a smrťou“!! No a čo z tohto vyplýva?!!z tohto celého vojnového duchovného paradoxu?!!predsa to,že za týmto všetkým sú veľký svetový „hráči“,ktorí sú pod mocnosťami a kniežatstvami tohoto temného sveta,ktorí spolupracujú zo zloduchmi kniežat z nebeských sfér!!pretože „my“(pravoverný v Pánu Ježišu Krista a Jeho Otca Boha)nezápasíme a nevedieme „boj“s krvou a telom,ale s týmito zloduchmi kniežat mocností tohoto temného sveta,ktorí je zahalený do tmy ľudského úpadku!!A ak sa ľudia nespamätajú,a neobrátia sa k Bohu,pretože len v Bohu je záchrana(niet inej záchrany,žiaľ!)tak čaká každého vlastná smrť,a nebude úniku pred skazou,ktorá prichádza na celý svet!!Pretože v tomto „neviditeľnom“duchovnom svete ktorí je okolo nás,je rozpútaný „GIGANTICKY BOJ“medzi Satanom(zlo!m)a BOHOM(dobrom)!!A tento „boj“vážený,má svojich darebákov ,slabomyseľných poskokov a užitočných idiotov ktorí slúžia vedomky aj nevedomky SATANOVI!!!Ale v konečnom dôsledku má tento boj svôjho veľkého hrdinu,bojovníka za skutočnú spravodlivosť a „SLOBODU“,aby prišiel zachrániť všetkých „spravodlivých“ľudí,ktorí slúžia Božiemu synovi Ježišovi Kristovi“!!! Dávajte si teda veľký pozor všetci,ako máte „žiť“!!nie ako nemúdri,ale ako múdri!Pretože užívajte čas v Pánu,lebo dni sú zlé!!Preto nebudte nerozumní,ale pochopte,čo je Pánová vôľa!

Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

 

 900 euro pre kaýdého občana SR

 Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Takáto je u nás spravodlivosť, lebo nemá svoj systém, nemá svoju schému, tak ako televízor alebo iný dokonalý produkt ľudského umu. Preto sú súdy „nezávislé“, aby mohli rozhodnúť ako uznajú za vhodné. Preto každá vláda mení sudcov, prokurátorov a podobne. Sila peňazí má čoraz častejšie väčšiu váhu ako argumentácia pravdy.  Všetko pod rúškom nezávislosti. Ako môže byť súd nezávislý od spoločnosti. Veď spoločnosť to sme my ľudia a na našej vôle spravodlivosti musí všetko fungovať. Nečudo, že takýto rovnoramenný systém spravodlivosti potom umožňuje všetkým hyenám konať. Čakatelia, ktorí čakali na túto príležitosť si svojimi „legálnymi“ podvodmi /iné nevedia robiť/ nazbierajú toľko peňazí, že ich žiadna spravodlivosť rovnoramennej váhy neprebije.

Na druhej strane je tu iný pohľad, novej názorovej generácie, ktorej predstava spravodlivosti sa líši od myslenia  minulosti. Dva protikladné obrazy budúcnosti dnes ovládajú každodenné predstavy. Väčšina ľudí, ak si vôbec dá tu námahu premýšľať o budúcnosti, predpokladá, že svet, aký poznajú, bude trvať naveky. Skutočne si sotva vedia predstaviť odlišný spôsob života a už vôbec nie úplne novú civilizáciu. Samozrejme uvedomujú si, že veci sa menia. Dúfajú, že pokrokové zmeny ich obídu a nič neotrasie dobre známym ekonomickým rámcom a politickou štruktúrou. Tento chaos v myslení vychádza z predpokladu, že sme poslednou generáciou starej civilizácie a prvou generáciou novej civilizácie. Tento chaos môže pochádzať priamo z nášho vnútra, kde sa odohráva konflikt medzi umierajúcou civilizáciou starej éry a vznikajúcou civilizáciou Tretej cesty, ktorá sa snaží zaujať svoje miesto.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Začneme tým že vás chceme informovať o možnostiach manipulácie s vašou elektronickou či mobilnou komunikáciou. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA disponuje programom, ktorý dokáže meniť obsah vašich SMS správ, MMS správ alebo e.mailov. Samozrejme, že správy a elektronickú poštu vám môžu   nielen upraviť obsahovo, ale môžu vám ju aj vymazať, prípadne zabezpečiť, aby sa k vám dôležité informácie nedostali. Táto činnosť je zameraná hlavne na malých podnikateľov, ktorí môžu takýmto spôsobom prisť v prvom rade o dôležité informácie, čo má potom za následok , že môžu prisť o zákazníkov , dodáveteľov, miesto na trhu a pod. Krycie firmy SIS si takto zabezpečujú priestor , ktorý po takto zdiskreditovaných malých firmách zostane. Jednoducho urobia z vašej inak serioznej firmy neschopnú a nespoľahlivú. A to môžete byť radi, že to skončí iba ukončením podnikania a sklamaním. Množstvo podnikateľov, ktorí svoje firmy bránili pred útokmi, je dodnes nezvestných, mrtvých alebo psychicky odpísaných.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      

Tretí rozmer v novom myslení

Podstatou nového myslenia je pozerať sa na veci priestorovo, vidieť v každom jednaní a konaní súvislosti s tretím rozmerom „prečo“ umiestnený v danom čase a priestore. Zastaralé áno-nie, alebo pravda-nepravda musí sprevádzať tretí rozmer áno – nie plus „prečo“ a za aký čas.  Ide o nové videnie súvislosti, ktoré ovplyvňujú budúce konanie či z pohľadu krátkodobého /momentálne spory/, alebo z pohľadu dlhodobého /blahobyt/.  Opäť si musíme pomôcť históriou aby sme mohli predpovedať smer budúcnosti, ktorí je nielen na dosah ruky ale v podstate je už tu. Každý kto sa pozerá na históriu trochu z nadhľadu, pozerá sa na striedanie civilizácii, ktoré boli pod určitou vlnou trendu.  Na samom počiatku, pred prvou vlnou zmien, žila väčšina ľudí v malých skupinách, živila sa väčšinou rybolovom, lovom alebo pastierstvom. Táto vlna bola najdlhšia a najpomalšia /od cca 8000 r.pred. n.l. až po cca 1750 roku nášho letopočtu/. Vznik poľnohospodárstva bol prvým prevratným bodom v spoločenskom vývoji ľudstva. Bola to prvá vlna, ktorá zasiahla ľudstvom svojou širšou koncepciou života. Druhým veľkým prekvapením bola priemyselná revolúcia. Jej začiatok sa odhaduje od roku 1955. Pásová výroba bol trend druhej vlny. Budovali sa automobilky, textilné fabriky, potravinárske závodu, elektrárne a podobne. Tento nový proces zachvátil národy a kontinenty oveľa rýchlejšie ako prvá vlna. Na určitý čas existovali tieto dva odlišné procesy zmien súčasne, ale každý inou rýchlosťou.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ujmu na zdraví či majetku vám dokážu zabezpečiť rôznými spôsobmi od technických až po psychologické. Vplývaním na vašu myseľ si spôsobíte napr. úraz, urobíte iné rozhodnutie. Termín ,, Vymývanie mozgov,, je skutočnosť, existuje a je v réžii tajných služieb. V SKUTOČNOSTI NÁM VLÁDNU TAJNÉ SLUŽBY. Ovplyvňujú všetky každodenný chod, ovplyvňujú všetky dôležité odvetvia, manipulujú politiku, NÁS VŠETKÝCH!!!!! Chceme vás požiadať, vážení spoluobčania, aby ste nebrali tieto slová ako fikciu. Sú to všetko informácie , ktoré je aj možné preukázať . A aj sa preukážu. Kľudne nám pište naďalej svoje skúsenosti… Z rôzných kútov našej krajiny a bez toho, aby sme sa predtým poznali. Vplyv chémie a chemických zlúčenín, ktoré využívá SIS vo svojej činnosti popíšeme podrobnejšie v pokračovaní tejto knihy. Dokonca samotný Edo prišiel s takýmito metodami do styku vo svojej praxi…

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Tretia vlna nastala veľmi rýchlo po druhej. Po necelých tridsiatich rokov nastala éra širokého zavádzania počítačov, komerčného využívania prúdových lietadiel, antikoncepčných piluliek a iných vysoko účinných inovácii. Ešte táto vlna sa poriadne neuviedla vo všetkých kútoch sveta a a už zazvonila ďalšia vlna  – revolúcia informačnej techniky, ktorá  prináša zmeny nielen v politickom živote, ale aj  hlboké zmeny v rodinnom živote, v biznise, technológii, kultúre a hodnotách. Táto vlna by mala najsilnejšie ovplyvniť myslenie ľudí lebo zasiahla svojou komunikačnou špecifikáciou mysel ľudí. Počítače nám otvorili priestor na nové nazeranie sa na svet. Priestorové videnie sa stalo novým ale už bežným prvkom vnímania súčasnosti. Tretí rozmer to je hĺbka a čas. Tu sa naskytajú  nové pohľady na právo, ekonomiku a morálku. Kým v priemysle sa používajú bežne, do občianskeho života sa ešte nedostali, ale klopú na dvere. Ak sa tejto vlny zmocnia „čakatelia“, beda všetkým čestným ľuďom, naplnia sa proroctvá o hroznej ničivej vojne. Ale ak sa tejto vlny zmocnia čestní a statoční ľudia naplnia sa pozitívne proroctvá, že po roku 2000 nastane ďalších tisíc rokov raj na zemi.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.12 INFORMOVALI SME POLITIKOV AJ PREZIDENTA A. KISKU…

Informáciu od nás dostali: Predseda NR SR Andrej Danko, predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanec NR SR Gábor Grendel, členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanci NR SR Marián Kotleba a Boris Kollár, poslanec NR SR Igor Matovič. Nakoniec sme eště poslali informáciu mailom Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Jediný kto nám po dlhej dobe poslal odpoveď Gábor Grendel. Spočiatku sme sa aj potešili, ale odpoveď a odporučanie, ktoré nám poslal vyzneli v tom zmysle, že ak niečo vieme, tak máme podať trestné oznámenie. Najlepšie bude ak si naše stanovisko prečítate z článku, ktorý sme uverejnili na našej FB stránke,,Charita na pomoc poškodeným tajnou službou o.z.,,: My budeme pokračovať tak ako sme začali. Na súdoch budeme svoje tvrdenia preukazovať a dokazovať. Dôkazy predložíme VŽDY iba sudcovi na začiatku pojednávania, pretože je viac ako isté, že SIS bude priebeh ovplyvňovať.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

Vráťme sa ale k nášmu matematickému príkladu. Pôvodne sme mali z deviatich loptičiek na tri váženia určiť, ktorá bola defektná a upresniť či bola ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Ak by sme mali  na tri váženia odvážiťaž  64 loptičiek a určiť ktorá je defektná s presnosťou či je ľahšia alebo ťažšia, zdalo sa nám to priam nemožné. Ale pozrime sa na toto zadanie z nové pohľadu, s použitím tretieho rozmeru v rovnoramennom vážení. Aký úžasný pokrok z 9 loptičiek nám narástla možnosť až 64 loptičiek. Neuveritelne sa rozšírila možnosť kombinácii. Ak by sme za každou loptičkou videli jeden uzol schémy občianskej spoločnosti, tak porušenie pravidiel by sme odhalili takmer ihneď. Ale bez symbolických prvkov by sme to určite nezvládli, lebo slovné opísanie riešenia by zabralo mnoho papiera a času, ale vizuálne riešenie je pomerne jednoduché. Zpakujme si príklad a zvýšme počet loptičiek. Pri použití takýchto sústav v kombinácii môžeme hravo ovládať tisíce uzlov schémy spoločnosti. Príklad: Máte k dispozícii trojramennú lekársku váhu s tromi miskami. Na stole máte 64 na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá zo  64 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne tri celé strany, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Tak to je skutočný pokrok v myslení. Poviete si, že nič nové pod slnkom. Ale hej, lebo takýto rozmer keď sa zavedie do praxe pri systémovom riadení spoločnosti, tak gaunerom, podvodníkom a hochštaplérom definitívne odzvonilo. Ak pridáme k tomuto všetkému rozmer štvrtý – pohyb trojramennej váhy spravodlivosti v čase a priestore, dotaneme dokonalý mechanizmus na riadenie čohokoľvek a najmä odhalenie tajných sprisahaní proti ľudskostí.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Keď dopisujem túto kapitolu je v kalendári dátom 17.apríl 2017, Veľkonočný pondelok. Nazrel som pre istotu do mojej mailovej pošty, ale žiadnu odpoved ani reakciu od pána Prezidenta SR, som tam neniašiel. Od začiatku , našej iniciatívy si každý pred touto témou zakrýva oči aj uši. V poriadku je to háklivá téma, nepopieram, ale práve preto musíme k nej zaujať stanovisko. Ak nad tým mávneme rukou, tak mávneme nad našimi životmi a nad našimi deťmi. A to by sme nemali. Je potrebné sa nad týmito informáciami zamýšlať a zaujať k ním jednoznačné stanovisko. Tu naozaj nejde o nejaký jednoduchý prečin alebo priestupok proti občianskemu spolunaživaniu. Tu ide o skutočnosť , že štátna inštitúcia de facto riadi a ovláda nše životy… Pritom má teraz každý v parlamente plné ústa Mečiarových amnestií.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      Ako tieto poznatky vyžiť v prospech dobra. Tu si musíme pomôcť bibliou. Kto bol Ježiš Lazaretský? Vedel chodiť po vode, uzdravovať ľudí, oživovať a predpovedať. To sú všetko prvky mystiky medzi ktoré patrí aj psychotronika, ktorú Ježiš používal pri liečení chorých. Ježiš ovládal mystiku. Bol mystik. Údajne v Novej zmluve, ktorú zostavil sám Ježiš Kristus bolo veľa poznatkov o mystike a reinkarnácii. Žiaľ, neuchovali sa. Počas vývoja dejín a skazenej cirkvi, ktorá napríklad zaviedla inkvizíciu – tajnú políciu na prenasledovanie a zabíjanie ľudí,  ktorí sa opovážili hovoriť pravdu, je podozrenie, že biblia bola úmyselné prispôsobená vládnucim mocnostiam. Počas tisícročí sa uchovala len v takej pdobe akú ju poznáme dnes. Napríklad sú uchované záznamy, že Byzantský cisár Justinián sa svojvoľne rozhodol, že učenie o mystike a reinkarnácii  je lživé náboženstvo. Na piaty ekumenický snem  pozval 159 biskupov z východného kresťanského sveta a len 6 zo západného, kde bolo učenie rozšírené. Pápež Vergílius  trval na tom, aby bol rovnako zastúpený Východ aj Západ a odmietol sa zúčastniť snemu, aj keď bol v tom čase v Konstantinopole. 5. ekumenický snem vtedy vyhlásil anatému: „Ak niekto prijím neuveriteľnú existenciu duše pred týmto životom, ako čudnú reinkarnáciu, ktorá potom nasleduje, nech je prekliaty.“ Dnešní katolícki vedci  analyzujú zákonnosť 5.ekumenického snemu. Nič to však už nezmení na pravde o zničení významnej časti kresťanských spisov, ako aj veľkej knižnice v Alexandrii.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Ja som si myslel, že keď upozorníme na takéto záležitosti politikov a novinárov, spustí sa lavina záujmu a hlavne ochoty okamžite riešiť túto situáciu. Teraz keď vnímam to TICHO, ktoré nastalo ten tvrdý nezáujem ( ktorý je iba naoko tvrdý a na oko nezáujem), začínam byť aj ja nasratý, nedoverčivý, a sklamaný. Nedokážem pochopiť tu ignoráciu. Teda ešte to nedokážem pochopiť úplne, ale určitú logiku mi to už dáva. SIS má informácie o každom. To znamená aj o kompetentných.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Kým sa cisár Justinián v kresťanskom svete pokúšal zničiť  učenie o mystike reinkarnácii, v tom istom čase sa prorok Mohamed učil o mystike a reinkarnácii od gnostických mníchov v Basre. Moslimská svätá kniha Korán jasne hovorí: „Boh vytvára bytosti a navracia ich zas a zas, až kým  sa k Nemu nevrátia… A bol si mŕtvy a On ťa prinavrátil k životu. Urobí aj to, že zomrieš a znovu ťa prinavráti do života a na konci ťa privedie k sebe… Hovorím ti, že naozaj budú duše, ktoré sú teraz spriaznené, spriaznené zas, aj keď sa stretávajú v nových osobách a menách.“ V arabskom svete sa po celé stáročia pridržiavali reinkarnačnej doktríny sufijovia, perzská sekta mystikov. Poviete si, čo to má spoločné s témou Nového myslenia. Myslím, že veľa čitateľov tuší kam mierim. Áno je podozrenie, že z biblie sa vytratili aj iné dôležité skutočnosti, ktoré Ježiš odkázal ľuďom. Napríklad o obrane sa údajne vytratila celá stať. Súčasna cirkev akoby ľudstvo mysticky utišovala aby sa nebúrili, boli pokojný, nech sa robí čokoľvek, s tvrdením, Boh im nakoniec pomôže. Cirkev ako vládnuca oligarchia potrebobala spôsob ako „bezpečne“ vykorisťovať vôčšinu. Dejiny ukázali, že kto sa im postavil na odpor, bez milosti bol zabitý. Všetky bratovražedné vojny, ktoré sa vieldi v v mene „Boha“, boli vojny za ovládnutie duše poctivých ľudí. Odhaduje sa, že v týchto vojnách /od roku 0 po rok 1999/ v mene „Boha“ bolo zabitých toľko ľudí koľko v súčasnosti tvorí jedna celá gernerácia na zemeguli. Cirkev vyvražďovala významných ľudí, vecov /Sokrates, Aristoteles…/ aby spomalila ich odhalenie. Žiaľ do dnešnéha dňa sa im to darí. Zatajujú Ježišove poslania, ktoré mali pomôcť ku spravodlivosti na zemi.

Pokračovanie nabudúce.(SIS ovláda súdnictvo)

O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

Eduard Hakl – kniha – linka:

https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.9.2017 Občiansky tribunál:

https://www.youtube.com/watch?v=XeONYCpJcXs

Čiastka potrebná na dofinancovanie bežného chodu Hlavných správ za tento mesiac

Číslo účtu:

0€

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Británia: Rekonštrukcia Big Benu bude drahšia, než sa predpokladalo

Londýn 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Náklady na rekonštrukciu londýnskeho Big Benu budú dvojnásobne vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom dnes agentúra DPA Zvony tejto svetoznámej pamiatky sa pred plánovanou renováciou, ktorá by mala potrvať štyri roky, naposledy rozozvučali 21. augusta. Pôvodne sa predpokladalo, že náklady na rekonštrukciu…

Fico: Vo V4 pravdepodobne nebude rovnaký záujem integrovať sa tak rýchlo, ako to vidíme na Slovensku

Tallinn 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Najdôležitejšia časť dvojdňového stretnutia lídrov Európskej únie (EÚ) v estónskom Tallinne, ktoré končí dnes, bola štvrtková diskusia o budúcnosti EÚ. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý Slovensko na summite zastupoval "Opäť sa potvrdilo, že veľké štáty, najmä Francúzsko a Nemecko, hovoria veľmi…

Porošenko si uctil obete masakru v rokline Babyn Jar

Kyjev 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko si dnes uctil obete masakru v kyjevskej lokalite Babyn Jar z roku 1941, informovala agentúra Ukrinform V areáli pamätného komplexu Babyn Jar Porošenko a jeho manželka Maryna položili kvety k pamätníku sovietskych občanov a vojnových väzňov, ktorých zastrelili nacisti. Prítomní…

Ďalší klinec do rakvy? Kiska zatajil biznis s nebankovkou

Slovensko 29. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Simona Ivančáková)   Prezident Andrej Kiska je namočený nielen v daňovom škandále, ale podľa najnovších informácií portálu Pravda.sk aj v spornom biznise. Najnovšie sa totiž ukazuje, že otázny je aj pôvod peňazí v Kiskovej eseročke KTAG. Tá totiž sprostredkovala úvery a obchoduje s nebankovou spoločnosťou, v ktorej pôsobí Kiskov brat.…

Svetové médiá si všimli úspech zvolenského neurológa, popisal ojedinelé ochorenie

Zvolen 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Doktorovi Necpálovi sa podarilo opísať výnimočný prípad pacientky, ktorá si chcela vziať život a predávkovala sa antidepresívom Úspech zvolenského lekára Jána Necpála, ktorý liečil a podrobne popísal výnimočný prípad pacientky, ktorá sa predávkovala venlafaxínom, následkom čoho sa u nej prejavil opsoklonus myoklonus ataxia syndróm,…

Kandidát na šéfa BBSK Mičev: Kotlebov mesačný príjem je vyše 8000 eur. Uhrík: Keby Mičev poznal zákony, vedel by, že za kumulované funkcie má poslanec NR SR minimálnu mzdu

Banská Bystrica 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko) AKTUALIZOVANÉ   Viac ako 8000 eur, teda na úrovni mesačného príjmu europoslanca, má byť podľa kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislava Mičeva plat súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu, ktorý berie z kumulovaných funkcií. Mičev to uviedol na tlačovej besede v Banskej…

Macron predstavil víziu "jadra" EÚ smerujúcu k vzniku Spojených štátov európskych. Fico s ním súhlasí

Slovensko/Paríž 29. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Ludovic Marin/Pool Photo via AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil v utorok, dva dni po nemeckých parlamentných voľbách, svoju víziu Ficom toľko propagovaného "jadra" EÚ. Podľa Macrona má ísť o novú skupinu v rámci EÚ, v ktorej nebude členstvo podmienené súčasným členstvom v jednom z už jestvujúcich integračných…

Škandál okolo advokáta Bžána. Štát mu má zaplatiť za služby okolo Gabčíkova 67 miliónov eur. Sú takéto sumy odmeny za právne služby či úplatky?

Bratislava 29. septembra 2017 (HSP/Ďateľ/Foto:Pixabay)   Smer síce predražených advokátov nevymyslel, ale ani s nimi neurobil poriadok. Ako najdlhšie vládnuca strana v tejto krajine nesie za tento stav najväčšiu zodpovednosť. Trampoty doktora Bžána Advokát Radomír Bžán má mediálny problém, pretože vyšlo najavo, že za zastupovanie štátu v arbitráži o vodné…

Google stiahol aplikáciu, ktorá Kataláncom ukazovala, kde smú voliť

Madrid 29. septembra 2017  (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Spoločnosť Google v súlade s dnešným rozhodnutím katalánskeho súdu stiahla svoju mobilnú aplikáciu, ktorá Kataláncom ukazovala, na ktorých miestach môžu hlasovať v nedeľňajšom referende o nezávislosti. Nariadenie vydala sudkyňa Mercedes Armasová z Vyššieho správneho súdu Katalánska, uviedla španielska agentúra Europa Press Najnovšie opatrenie sa…

Duka: Voľby nám pomôžu presadiť umlčovanú väčšinu, ktorá nebude manipulovaná rozmarmi rôznych menšín

Stará Boleslav 29. septembra 2017 (HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)   Česká republika má medzi svojimi štátnymi sviatkami aj Deň českej štátnosti, ktorým si uctieva svojho patróna sv. Václava. V ten deň sa konala tradičná Národná svätováclavská púť do Starej Boleslavi. Na hlavnej pútnickej omši na Mariánskom námestí, ktorú celebroval biskup František…

Srbské médiá si všímajú slovenský škandál

Belehrad 29. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Michal Svítok)   Mnohí na Slovensku ani nevedia, že v Srbsku, vo Vojvodine žije početná skupina Slovákov, ktorí sa tam odsťahovali v polovici 18-tého storočia. Táto naša menšina tak ďaleko od domova si však stále udržiava slovenský jazyk, slovenské národné povedomie a žije svojim intenzívnym aj…

Program legálnej migrácie Európskej komisie alebo "mali by sme dovážať viac černochov"

Brusel 29. septembra 2017 (HSP/reflex/Foto:TASR/AP-Politia de Frontiera Romana via AP)   Nad posledným opatrením, s ktorým prišla Európska komisia, ostáva rozum stáť. Vyčlenila totiž prostriedky na poplatky za prijatie jedného azylanta, ktoré z rozpočtu dostane hostiteľská krajina. To v preklade znamená, že krajiny budú dostávať eurá za to, že príjmu ľudí, ktorí nemajú…

Úrad špeciálnej prokuratúry zamietol sťažnosť poslanca Mariana Kotlebu voči obvineniu

Bratislava 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Polícia obvinila Kotlebu z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zamietol sťažnosť poslanca Národnej rady (NR) SR Mariana Kotlebu voči obvineniu z extrémistického trestného činu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej…

Kto je vlastne vinný za zvýšenú cenu masla?

Praha 29. septembra 2017 (HSP/Foto: wikipedia)   České ministerstvo financií na základe požiadavky premiéra Bohuslava Sobotku vyzvalo Špecializovaný finančný úrad, aby skontroloval zvýšenie ceny u tuzemských producentov masla i u hlavných obchodníkov na maloobchodnom trhu, informuje agentúra ČTK Cieľom kontroly bude posúdiť oprávnenosť zdraženia masla kvôli rastu nákladov, zistiť zmeny v…

Obec Dvorianky sa konečne dočká vážnice, ktorá bude 24-hodín denne monitorovať hmotnosť a rýchlosť vozidiel

Dvorianky 29. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hanc)   Obec Dvorianky v Trebišovskom okrese už roky sužuje hluk a vibrácie z prechádzajúcich kamiónov. Slovenská správa ciest sa ale v tomto roku rozhodla vybudovať vážnicu, ktorá bude 24-hodín denne monitorovať hmotnosť a rýchlosť vozidiel Výstavba vážnice má byť hotová do polovice decembra tohto roka. “Predpokladaný termín spustenia…

Denník N využíval počítače svojich čitateľov na ťaženie kryptomeny. Procesory boli vyťažené na 100 %

Bratislava 29. septembra 2017 (HSP/DSL/Foto: Screenshot DSL)   Webové stránky Denníka N využívali procesory návštevníkov na ťažbu kryptomeny Monero. Portál DSL.sk na to upozornil jeden z čitateľov   „Na stránke sa nachádzal Javascript miner služby Coinhive, ktorá je dostupná len približne dva týždne a ktorá už stihla byť použitá vo viacerých kontroverzných…

Rada Európy nechce, aby sa určoval vek migrantov

Brusel 29. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Rada Európy vystúpila proti vykonávaniu medicínskych testov na migrantoch, ktoré by určili ich vek, tvrdiac, že táto „mládež“ by tým mohla byť vystrašená a rozrušená. Informoval Breitbart. Vo svojej správe o určovaní veku mladých migrantov sa výbor pre práva detí vyjadril, že pokiaľ nejestvuje dôkaz…

Francúzske ženy odmietajú antikoncepciu. Pozrite sa, aké otrasné vedľajšie účinky prináša. Užívame ju aj my v pitnej vode?

Paríž 29. septembra 2017 (HSP/Foto: pixabay)   Prezervatív pri prvom styku, hormonálna antikoncepcia počas partnerského života a vnútromaternicové teliesko po narodení detí. Takýto model zaviedol sexuálny liberalizmus na dlhé roky a konečne sa začína rúcať   Francúzsky ľavicový denník Le Monde zverejnil výsledky prieskumu, ktorý sa v krajine koná pravidelne každých tri…

TopSpeed

Dali by ste za klasiku BMW M5 E34 100-tisíc eur?

10

Už od decka zbožňujem BMW E34. Po zvezení na strýkovom služobáku som bol jasný. V hierarchii mníchovskej značky je u mňa pri bežných modeloch najvyššie. Zaujal ma klasický štýl. Chcel som si ho kúpiť ako prvé auto. S rozpočtom 2000 eur 19-ročného vysokoškoláka som veľa vody nenamútil, dostal rozum a kúpil…

Kandidát do FlatOutu? Hrdzavý Ford Mustang GT 5,0 V8!

4

Pamätáte si na PC hru FlatOut? Preteky v šialenom tempe pri hudbe Rob Zombieho. Plechy, časti karosérie a dokonca aj vodič lietajú vzduchom. Ľúto vám to nie, máte starý muscle car zrastený s hrdzou, tá k nemu neodmysliteľne patrí. Presne taký pocit som zažil pri pohľade na Ford Mustang GT s…

Aj takto trápne sa dá rozbiť BMW X5 :o)

14

Pri testovaní, filmovaní, či fotografovaní áut sa ide častokrát na maximum auta, alebo na hrane zákona. A to nie len čo sa týka priestupkov, ale vodiči, či redaktori koketujú hlavne s fyzikálnými zákonmi. Sú však chvíle, kedy to vyššia sila zariadi inak, a namiesto testu vznikne jeden veľký prúser. Viď príklad natáčania BMW…

Najrýchlejšie Porsche na Nürburgringu je 911 GT2 RS

2

Nürburgring, alias „zelené peklo“, je známy asi všetkým „autíčkárom“. Tiež viete, že automobilky sa tu predháňajú v tom, kto zajazdí najrýchlejšie kolo. Najnovším počinom je Porsche. Najrýchlejšie Porsche na tomto okruhu už nie je hypercar Porsche 918 Spyder, ale nový model 911 GT2 RS, ktorý je tiež najvýkonnejším sériovým modelom…

OMV prináša na čerpacie stanice chuť Stredomoria

9

OMV prináša na svoje čerpacie stanice chuť Stredomoria. Zákazníci sa teraz môžu občerstviť a vychutnať si lahodné horúce pochúťky. Štyri druhy pizze, novinka s názvom rusticini, klasické panini ako aj možnosť nechať si zapiecť bagetu zmenia každú zastávku na čerpacej stanici na skvelý gastronomický zážitok.

Vodiči pozor! Všetky diaľničné tunely čakajú uzávierky

0

Slovenské diaľničné tunely opäť čaká rozsiahla servisná prehliadka. Väčšina z nich bude uzavretá nepretržite na nevyhnutnú dobu, ale napr. Sitina bude uzavretá len v nočných hodinách. V podstate rovnako, ako doteraz. Najdlhšie uzavretý bude najdlhší tunel, čiže Branisko. Tam prajeme vodičom pevné nervy, a ostáva len pevne dúfať, že horský…

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte 10x Novinky NIVEA Q10 PLUS C pre žiarivo sviežu pleť!

4

Mnohé nám určite dáte za pravdu, že prebdená noc dokáže zanechať stopy nielen na únave, ale tiež aj na našej pleti. Množstvo práce a deadline, ktorý nás tlačí nám v podstate nedovolí v noci ani len oči zažmúriť. Poprípade si vašu pozornosť vyžaduje vaše dieťa, ktoré niečo trápi. Takáto noc spôsobuje našu nízku produktivitu,…

Tento prírodný olej ti zabezpečí rýchly rast vlasov a rias! Skús ho!

3

Jedným z paradoxov života je fakt, že váš muž, brat či ktorýkoľvek chlap má husté, vytočené mihalnice po obočie, ktoré si vy chodíte za nemalé peniaze predlžovať a zahusťovať do kozmetického salónu. Vlasy im rastú rýchlo a ich to nesmierne otravuje. Čo by sme my, ženy, dali za to, aby nám vlasy rástli takou rýchlosťou…

Ako naštartovať metabolizmus? Zaraď do jedálnička tieto superpotraviny!

2

O tom, aké dôležité je nevynechávať raňajky sa už toho popísalo veľa. Je to pravda. Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa a nemali by sme si nič odopierať. Ráno môžeme aj niečo sladké, prípadne výdatnejšie, ale to neznamená, že nezdravé. Aj sladkosti môžu byť zdravšie a menej zdravé. Ranné jedlo vás naštartuje do nového dňa a dodá…

Trápi ťa tik v oku? Toto sa ti telo možno snaží naznačiť!

1

Tik v oku nie je ani zďaleka zriedkavý zdravotný problém. Určite sa s ním stretli i mnohí z vás. Nepríjemné šklbanie v oku v podstate nemusí predstavovať žiadnu zdravotnú komplikáciu, pokojne môže ísť o výsledok niekoľkých prebdených nocí. Ak sa však tik v oku objavuje príliš často alebo trápi človeka dlhodobo, môže byť signálom niečoho vážnejšieho.…

Glitrovaný jazyk: Najšialenejší beauty trend, aký tu kedy bol!

6

Trblietky na očiach alebo na perách sú a vždy aj zostanú v záujme všetkých milovníkov nádherného lesku. K tomu sa v lete pridali odvážnejšie spôsoby použitia, a to v podobe glitrovaného zadku, disco pŕs a podobne. Teraz však letia glitre v puse. Glitrovaný jazyk - ako toto niekomu napadlo? Myslíte, že je to trend vhodný akurát len na fotku? 

Obsahuje nekrčivé oblečenie rakovinotvorné látky? Tu je pravda!

6

Ponáhľate sa do práce a zistíte, že vaša obľúbená košeľa je pokrčená a nohavice vyzerajú, ako keby ste ich mali len tak ledabolo pohodené v rohu skrine. Tak si pri najbližšom nákupe vyberiete také kúsky, ktoré sú z nekrčivého materiálu a nemusíte ich pravidelne pracne žehliť. Viete však, čo tým…

TopDesať

25 ľudí s najvyšším IQ, ktorí kedy žili na našej planéte

0

Kto mal historicky najvyššie IQ? Odpoveď ťa môže prekvapiť. Inteligencia je zložitá vec. Rovnako ako krása, aj inteligencia môže byť pre niekoho "požehnaním", no pre iného prekliatím. Niekedy tí najinteligentnejší žijú najťažšie životy, inokedy sa zdá, že sa naoozaj narodili pod šťastnou hviezdou. Hoci existuje veľa rôznych spôsobov merania inteligencie a existuje mnoho rôznych druhov…

Explózia vojenského muničného skladu na Ukrajine

0

Obrovská explózia a následne ďalšie výbuchy vo vojenskom sklade na Ukrajine boli zaznamenané v skorých ranných hodinách ešte 27. septembra. Epicentrum výbuchov sa nachádza 240 kilometrov od hlavného mesta Kyjev.   [adrotate group="11"]   Záchranné tímy evakuovali blízke dediny v regióne, uviedla armáda. Približne až 30 000 ľudí muselo opustiť svoje…

10 faktov o ľudskom mozgu, ktoré ti dokážu, že sme schopní dokázať skutočne čokoľvek

0

Náš mozog je úžasný. Môže nám pomôcť dosiahnuť akýkoľvek vrchol, dosiahnuť najvernejšie sny a dosiahnuť najzložitejší cieľ. Priznáme sa, že v redakcii nie sme fanúšikmi motivačných citátov a podobných vecí, podľa ktorých k úspechu stačí zmeniť zmýšľanie, no určite súhlasíme s tvrdením, že ľudský mozog je fascinujúci!   1. Ľudský mozog…

30 zábavných fotografií, ktoré vznikli pri natáčaní známych filmov

0

Keď sleduješ svoje obľúbené filmy, málokedy premýšľaš nad obrovským množstvom profesionálov, ktorí si zahrali tých všetkých kultových hrdinov. To všetko sa deje pred kamerou. Zostáva však jedna otázka, čo sa teda deje za kamerou? Na to sa dnes spoločne pozrieme. Týchto 30 fotografií vzniklo počas natáčania známych seriálov a filmov.…

Španielska modelka si privodila riadny trapas. Počas prehliadky nešikovne spadla do bazéna

0

Účastníčka študentskej súťaže krásy Miss Španielsko Pilar Magro pošmykla a spadla do bazéna počas prehliadky v koktejlových šatách. Video neúspešného vystúpenia sa dostalo na YouTube. Na videu je vidieť, ako dievča na podpätkoch stratilo rovnováhu pri otočke. Z bazéna dievčaťu pomohli pracovníci bezpečnostnej služby a úspešnejšie účastníčky prehliadky sa pokúsili Magro podporiť…

Neuveriteľná podoba: Takto vyzerajú dvojníci známych osobností

0

Často sa nám stáva, že niektorých neznámi ľudia sa nám podobajú na niektorých členov rodiny, kamarátov, či dokonca na známe osobnosti. Dnes ti teda ukážeme 12 fotografií, na ktorých sa nachádzajú dvojníci známych osobností. Táto podoba je perfektným dôkazom toho, aká je príroda a náš svet úžasný. Dvojníci známych osobností:…